Sunteți pe pagina 1din 14

Am plecat împreună/unde stabilisem.

Cum treci de oraş,/locul e pustiu./

Se plimba mereu/pe unde îi plăcea./

Când o iei pe drumul spre dreapta/dai de


o fundătură./
S-a îndreptat/încotro îi arăta indicatorul./

Dacă te abaţi în stânga pădurii/,dai peste


un teren viran.
Definiţie:
Este propoziţia subordonată
care arată locul unde se
desfăşoară acţiunea din regentă.

Elemente de relaţie:
-adverbe relative: unde,de unde,de pe
unde, până unde,încotro,când,cum,;
Exerciţii aplicative
Copiaţi pe caiete textele,delimitaţi
propoziţiile şi stabiliţi felul lor:
“Se hotărâse să plece de unde ducea o viaţă
bună fără să ştie că,acolo unde voia să se aşeze, nu
mai găsea aceleaşi condiţii”.
*
“Cum părăseşti drumul rău,de ţară,dai peste
nişte aşezări bine întemeiate,cu oameni veniţi pe
pe unde se nimerise dar harnici şi întreprinzători
acolo unde găseau condiţii prielnice. ”
*
,,Pe unde trecea el,nu mai rămânea nimic bun
şi oamenii înţeleseră că,unde nu este înţelegere,
nimeni nu poate face ceva durabil,dacă te orientezi
mereu încotro bate vântul.”
TEST
1.În textul “Nu se ştie unde mi-am pus caietul.”, propoziţia
subliniată este:
A.Compl. directă; B.Subiectivă; C.Compl. circ. de loc;

2.În textul “Ne-am aşezat tabăra unde era locul mai înalt” ,
propoziţia subliniată este:
A.Subiectivă; B.Predicativă; C.Compl. circ. de loc;

3.În textul “Nedumerirea noastră este unde s-a putut


ascunde aşa de repede”,propoziţia subliniată este:
A.Completivă directă; B.Predicativă; C.Compl.circ.de loc;
4.În textul “Ne-a spus şi nouă unde găsise locul acela bun de
pescuit”,propoziţia subliniată este:
A.Predicativă; B.Compl.circ.de loc; C.Completivă directă;

5.În textul “Îşi punea mereu întrebarea unde se va retrage


la pensie”,propoziţia subordonată este:
A.Predicativă; B.Compl.circ.de loc; C.Atributivă;

6.În textul “M-am hotărât unde voi pleca în vacanţă la


vară”, propoziţia subliniată este:
A.Subiectivă; B.Completivă indirectă; C.Compl.circ.de loc;

7.În textul “Nu este bine încotro se îndreaptă el.”,propoziţia


subliniată este:
A.Atributivă; B.Compl.circ.de loc; C.Subiectivă;
8.În textul “Ne puneam întrebarea încotro se va duce de la
petrecere ”, propoziţia subliniată este:
A.Subiectivă; B.Atributivă; C.Compl.circ.de loc;

9.În textul “Seara,le-a destăinuit încotro o va apuca după


pronunţarea verdictului”, propoziţia subliniată este:
A.Compl.circ.de loc; B.Predicativă; C.Completivă directă;

10.În textul “Nedumerirea lor este încotro îşi va îndrepta


paşii după expulzare”, propoziţia subliniată este:
A.Compl.circ.de loc; B.Subiectivă; C.Predicativă;
PRIMA PAGINĂ
ÎNAPOI
ÎNAPOI
ÎNAPOI
ÎNAPOI
ÎNAPOI
ÎNAPOI