Sunteți pe pagina 1din 9

Curs 2

RELAȚIILE PUBLICE:
TIPOLOGIE
1. Tipologia RP, în funcție de sensul de derulare a activităților
 
2. Activități externe de RP
2.1.Realizarea și transmiterea de mesaje în afara organizației
2.2. Activități de relaţii cu presa
2.3. Organizarea de evenimente ca activități externe
3.Activități interne de RPCuprins (obiective):
3.1. Activități de cercetare
3.2. Activități de management specific
3.3. Activități de consiliere
4. Studiu de caz: situația activităților de RP în domeniul sportului în
administrația din România, modalitățile și condițiile de ocupare a unui
post

1
1. Tipologia RP, în funcție de sensul de derulare a
activităților

Având în vedere scopul RP (consolidarea identității organizației și crearea


legăturilor de simpatie cu publicurile acesteia prin acte de comunicare), se
pot identifica două tipuri majore de activități:

I. activități externe:
1. realizarea și transmiterea de mesaje;
2. relaţiile cu presa;
3. organizarea de evenimente;

II. activități interne:


1. cercetare;
2. management;
3. consiliere.
2. Activități externe de RP
2.1.Realizarea și transmiterea de mesaje în afara
organizației
Mesajele externe create și difuzate de compartimentul de PR al organizației,
în sarcina acestuia și în funcție de care se evaluează activitatea personalului,
sunt:
•Comunicatele de presă;
•Scrisorile de diverse tipuri (de mulțumire, propuneri de colaborare,
invitații diverse etc.);
•Anunţurile diverse (cu privire la activități, de recrutare, de promovare
a ofertei etc.);
•Cuvântările la diverse ocazii;
•Rapoartele de activitate ale organizației;
•Newsletterul cu apariții regulate;
•Alte produse de comunicare realizate pe baza diferitelor tehnici
tipografice, fotografice (design clasic), multimedia etc.: pliante (liflet),
fluturași (flyer), spot etc.
2.2. Activități de relaţii cu presa

Activitățile de relații cu presa sunt de mare complexitate, dat fiind rolul


acesteia în privința imaginii organizației; compartimentul de RP are un rol
major în ceea ce privește stabilirea și menținerea unei comunicări în flux
continuu cu jurnaliștii, prin:

•contactarea jurnaliştilor;
•plasarea unor materiale în presă;
•distribuirea promptă a informaţiilor cerute de gazetari;
•înlesnirea legăturii dintre jurnalişti şi liderii sau specialiştii din
organizaţie;
•verificarea informaţiilor/știrilor care apar în mass-media cu privire
la organizație.
2.3. Organizarea de evenimente ca activități externe

Evenimentele de diverse tipuri sunt oportunități pentru cunoașterea sau


consolidarea, după caz, a imaginii organizației. Acestea pot fi:
•Conferinţe de presă;
•Inaugurări de obiective (noi sedii sau puncte de lucru, stadion, bază
de antrenament, pistă, dotări de ultimă generație etc.);
•Lansări de programe (anti-fumat, anti-drog, pentru o viață activă,
pentru o inimă sănătoasă, pentru o mai strânsă legătură inter-
generațională, pentru sănătatea naturii etc.);
•Evenimente caritabile (cu diverse publicuri țintă: copii, bătrâni,
persoane spitalizate etc.);
•Evenimente sociale (târguri, expoziții, turnee, specatcole, baluri,
aniversări diverse etc.)
3. Activități interne de RP

3.1. Activități de cercetare

Pentru buna derulare a întregii activități ale unei organizații, este


necesară o cunoaștere actualizată a publicurilor acesteia. În acest
scop, compartimentul de RP derulează următoarele activități:

•identificarea categoriilor de public care interferează cu organizaţia


(respectiv identificarea diverselor grupuri cu interese specifice);
•strângerea informaţiilor referitoare la opinia diferitelor categorii de
public (sondaje de opinie);
•analiza materialelor apărute în presă (analize de imagine).
3.2. Activități de management specific

Activitățile de management al compartimentului de RP sunt în


strânsă legătură cu managementul general al organizației, fac parte
din planul de lucru al organizației și sunt raportate ritmic
managementului superior.
Acestea sunt:
•stabilirea obiectivelor și a programelor de lucru;
•planificarea (se realizează planuri ale activităţilor interne și
externe);
•administrarea și coordonarea resurselor din
compartimentul/departamentul de RP;
•monitorizarea modului în care programele de relaţii publice s-au
desfăşurat;
•evaluarea impactului acestora.
3.3. Activități de consiliere

Specialiştii în relaţii publice au obligația să formuleze recomandări


pentru liderii organizațiilor, pentru alte persoane cu funcţii de
conducere, pentru figurile marcante ale organizației, în ceea ce
priveşte:

• atitudinile publicului;
• comportamentul organizaţiei în diverse etape ale
existenței acesteia;
• răspunsurile adecvate în situaţii de criză;
• mesajele referitoare la problemele sensibile etc.
4. Studiu de caz: situația activităților de RP în domeniul
sportului în administrația din România, modalitățile și
condițiile de ocupare a unui post
În anul 2018, Primăria din Baia Mare a angajat o singură persoană specializată
în RP în domeniul sportului, în urma unui concurs lansat pentru ocuparea a
două funcții publice din organigrama sa de la acel moment.
Analizați anunțul de scoatere la concurs și identificați modalitățile și
condițiile de ocupare a postului.

•https://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Anunturi-si-
comunicate/Anunt-privind-concursul-de-recrutare-organizat-in-vederea-ocuparii-a-doua-functii-
publice-de-conducere-vacante-de-Director-Executiv-Directia-Comunicare--Cultura--Sport--
Tineret-si-Sef-Birou-Comunicare--Promovare--Dezvoltare-Economica/