Sunteți pe pagina 1din 9

MISCAREA RECTILINIE UNIFORMA

MISCAREA RECTILINIE UNIFORMA

 Miscarea rectilinie uniforma este miscarea a carei traiectorie este o linie dreapta
si de-a lungul careia vectorul viteza ramane constant. 

 Legea miscarii este: x'=x+v(t'-t) 


 Cazuri particulare: 
to=0 => X=Xo+Vt => spatiul este functie liniara de timp. 
to=0 si Xo=0 => X=Vt => coordonata este direct proportionala cu timpul. 
 Conditia de intalnire
 1. Metoda coordonatei:
X1=X2

 2. Metoda distantelor
 Se bazeaza pe relatia de legatura dintre distantele parcurse de mobile.

Se numeste miscare rectilinie uniforma, miscarea punctului material pe o


traiectorie rectilinie cu viteza constanta.
Un punct material in miscare rectilinie uniforma alegem axa Ox a
sistemului de coordonate de-a lungul traiectoriei.
In acest caz, vectorii de pozitie ai punctului material si viteza acestuia au
componente nenule pe axa ox. 
 Astfel din relatia de definitie a vitezei medii este:
vx = ∆x/∆t = x(t0)/t-t0
unde : - x(t) este coordonata mediului la momentul ts[x]SI = m;
- x(t0) este coordonata mediului la momentul initial t0;
- vx este proiectia pe axa Ox a vitezei mobilului [vx]SI = m/s deoarecee este
constanta, viteza momentana coincide cu cea medie.
Din expresia vitezei obtinem pentru 
deplasarea x(t) – x(t0) relatia:
x(t) – x(t0) = vx ∙ (t-t0)
Atunci legea de miscare a miscari rectilinii uniforma este:
x(t) = x0 + vx ∙ (t-t0)
unde:
- x0 = x(t0) este coordonata punctului material la momentul initial t0;
- vx este proiectia vitezei v pe axa Ox[v]SI = m/s; ea este pozitiva sau negativa
(deci se ia cu semnul +, respectiv -) dupa cum sensul lui v coincide sau nu cu
sensul axei Ox.
LEGILE VITEZEI
1.
LELGILE VITEZEI
 Miscarea Rectilinie Uniform Variata

Se numest miscare rectilinie uniform variata este miscare punctului material pe o


traiectorie rectilinie cu acceleratie constanta.
Un punct material in miscare rectilinie unniform variata. Alegem axa Ox a sistemului 
de coordonate de-a lungul traiectoriei.

In acest caz vectorul de pozitie al punctului material, viteza sa si acceleratia au proiectii


nenule numai pe axa Ox. Atunci, din relatia de definitie a acceleratiei medii se obtine:
ax = vx(t) – vx(t0)/t-t0
unde:
- vx(t) este proiectia pe axa Ox a vitezei punctului material la momentul ts[vx]SI = m/s;
- vx(t0) este proiectia pe axa Ox a vitezei punctului material la momentul initial t0;
- ax este proiectia pe axa ox a acceleratiei punctului material [ax]SI = m/s2;
Din expresia acceleratiei obtinem:
vx(t) – vx(t0) = ax ∙ (t-t0)
de unde gasim legea vitezei in miscare rectilinie uniform accelerata:
vx(t) = vax + ax ∙ (t-t0)
unde:
- vax = vx(t0) este proiectia pe axa Ox a vitezei initiale v0 a punctului material; ea este
pozitiva sau negativa (deci vax = +v0 respectiv, vax = -v0) dupa cum sensul lui v0
coincide sau nu cu sensul axei Ox;
Miscare rectilinie uniform variata
Miscarea rectilinie uniform variata este miscarea punctului material care descrie o
traiectorie rectilinie si in care vectorul acceleratie ramane constant. 
 Cum putem obţine în laborator o
mişcare rectilinie şi uniformă?
 Mobilul care se deplasează rectiliniu şi uniform va fi o picătură de cerneală
lăsată liberă întrun vas cu ulei comestibil. În acest caz asupra picăturii
acţionează greutatea G, forţa arhimedică FA şi
 forţa de rezistenţă la înaintarea prin apă FR (forţa Stokes) care este direct
proporţională cu viteza.
 După ce picătura de ulei parcurge câţiva centimetri, putem considera că se
atinge un regim de
 echilibru dinamic, când rezultanta celor trei forţe se poate considera nulă
fără a avea eroare de
 metodă semnificativă. Această mişcare ar putea fi considerată ca fiind
rectilinie şi uniformă.
 Vom utiliza un cilindru gradat în care vom introduce ulei transparent (de
floarea-soarelui).
 Vom trasa cu un marker repere din cm în cm, ca în figura 3.1.1. Vom utiliza o
seringă cu ac pentru a
 forma picături de cerneală la suprafaţa uleiului. Împingeţi uşor picăturile
pentru a se desprinde de
 stratul superficial şi a începe să cadă prin ulei. Cronometraţi timp
 Pentru aceasta utilizaţi mai multe cronometre manipulate
 de diferiţi colegi. Fiecare îşi va alege un anumit reper.
 Veţi porni toţi cronometrele când mobilul se află în
 dreptul reperului cu numărul 0 şi fiecare îl va opri atunci
 când bila ajunge în dreptul reperului său. Înregistraţi
 coordonatele şi timpul deplasării biluţei, apoi
 reprezentaţi grafic dependenţa de timp a coordonatei şi
 calculaţi viteza bilei.
 În lipsa dispozitivului descris profesorul sau
 unul dintre elevi poate deveni mobilul care se mişcă cu o
 viteză cât se poate de constantă pe o dreaptă trasată cu
 creta pe podea. Cei care cronometrează se aşează din
 metru în metru şi aplică procedura descrisă anterior.
 Pentru înregistrarea datelor experimentale şi
 prelucrarea lor, vom utiliza un tabel creat cu Microsoft
 Excel. Tabelul 1 conţine un set de date experimentale
 spre demonstraţie.