Sunteți pe pagina 1din 22

“Mecanisme simple”

De-a lungul
timpului, oamenii au
inventat maşini care
să le uşureze munca.
Aceste maşini au în
alcătuirea lor
mecanisme simple.
Pîrghie
PÂRGHIA
 Def. O pârghie este o bară rigidă ce se poate
roti în jurul unui punct fix, numit punct de
sprijin.
 Asupra unei pârghii acţionează două forţe:
 - forţa activă (pune în mişcare pârghia);
 - forţa rezistentă (forţa care trebuie în-
vinsă).
 Exemple: o roabă, o rangă, etc.
 Pentru orice pârghie distanţa de la punctul de
sprijin la direcţia uneia din forţe reprezintă
braţul forţei respective (b).
 Raportul forţelor este egal cu raportul invers
al braţelor, dacă pârghia este în echilibru.
F bR
R bF
TIPURI DE PÂRGHII
PÂRGHIA DE TIP I

 La pârghia de tip I punctul de sprijin se află între


punctele de aplicaţie ale forţelor.
 Exemple de pârghii tip I: foarfece, rangă.
 Figura pârghiei de tip I

R F
PÂRGHIA DE TIP II

 La pârghia de tip II punctul de sprijin se află


la un capăt, iar la celălalt capăt se află
punctul de aplicaţie al forţei active.
 Exemple de pârghii de tip II: roaba, etc.
 Figura pârghiei de tip II

O F

R
PÂRGHIA DE TIP III

 La pârghia de tip III punctul de sprijin se află


la un capăt, iar la celălalt capăt se află
punctul de aplicaţie al forţei rezistente.
 Exemple de pârghii de tip III: peseta, etc.
 Figura pârghiei de tip III

R
Scripete
SCRIPETELE
 Def. Un scripete este alcătuit dintr-o roată cu
şanţ pe muchie care se poate roti în jurul unui
ax central. De axul roţii este fixată o furcă,
prevăzută cu un cârlig de prindere. Prin
şanţul scripetelui este trecut un fir (cablu)
inextensibil.
 În timpul utilizării, scripetele poate fi fix sau
mobil.
 SCRIPETELE FIX
 Def. Un scripete fix este folosit pentru a
schimba, convenabil, direcţia şi sensul de
acţiune al forţei active.
 La echilibru, modulul forţei active este egal cu
modulul forţei rezistente:
 F=R
 SCRIPETELE MOBIL
 Def. La un scripete mobil, în echilibru, forţa
activă are valoarea de două ori mai mică
decât a forţei rezistente.

F R
2
 F

 O A
 R
 Observaţie: Condiţia de echilibru de rotaţie
pentru un scripete mobil poate fi exprimată
astfel: Momentul forţei active (faţă de punctul
O în jurul căruia se roteşte scripetele) este
egal cu
 momentul forţei rezistente.
 MF = MR
 MF = F x OA
 MR = R x OB. Dar OB = OA/2; rezultă F =
R/2.
Plan înclinat
PLANUL ÎNCLINAT
 Def. Un plan înclinat este un plan care
formează un unghi ascuţit cu planul orizontal.
 Un plan înclinat se reprezintă cu ajutorul unui
triunghi dreptunghic.
 Elementele unui plan înclinat sunt:
 - lungimea planului înclinat;
 - înălţimea planului înclinat;
 - unghiul planului înclinat.
Figura unui plan înclinat

l
N
F
h

G
 Forţa F necesară urcării uniforme, fără
frecare, a unui corp, cu valoarea greutăţii G,
pe un plan înclinat de înălţime h şi lungime l
are valoare :

F Gxh
l
 Forţa necesară urcării uniforme, fără frecare,
a unui corp pe planul înclinat se poate
determina şi în alt mod.
F G
h l ; rezultă F GXh
l