Sunteți pe pagina 1din 26

IGIENA APEI -

ANALIZA
MICROBIOLOGICĂ
A APEI
Microorganismele din apă

 MICROFLORA PROPRIE (naturală) – germeni


care contribuie la procesele de degradare
biochimică a substanţelor organice
 MICROFLORA DE IMPURIFICARE –
provine din apele reziduale,
dejecţiile umane şi animale;
specii microbiene saprofite,
condiţionat patogene sau
patogene
Scop şi importanţă

 Aprecierea gradului de încărcare


microbiană a apei şi
identificarea felului germenilor.
 Prevenirea epidemiilor hidrice
(boli care se transmit pe
calea apei).
Cauze frecvente

 Agenţii cauzali pot fi virusuri, bacterii, paraziţi


 Cauzele celor mai frecvente epidemii hidrice:
– vibrionul holerei
– Schigella disenteriae
– Salmonella typhy
– Echerichia Coli
Analize microbiologice

 Numărul total de germeni (NTG) la 37°C sau la


22°C – probabilitatea impurificării cu germeni
patogeni
 Numărul de germeni coliformi (totali şi E. coli)
– poluare cu fecale
 Numărul de enterococi (Streptococus faecalis)
- impurificarea recentă
Categorii de analize

 ANALIZE CURENTE – se execută periodic şi


obligatoriu (NTG 37°C şi nr coliformi)
 ANALIZE COMPLEMENTARE – se execută
când se obţin rezultatele analizelor curente
sunt neadecvate în mod repetat (NTG 20°C,
nr enterococi)

ANALIZE SPECIALE – identificarea prezenţei
anumitor agenţi potageni în apă
NTG la 37°C

 Cu cât NTG mai ridicat - cu atât contaminarea


acelei ape cu flora microbiană de origine
umană şi animală, posibil patogenă, este mai
mare
 Principiu: 1 germen → 1 colonie; numărul de
germeni se află prin numărarea coloniilor
NTG la 37°C – mod de lucru


Recoltare, agitare (pt omogenizare)

Se fac diluţii zecimale din apa de cercetat (1/10
sau 1/100); eprubete şi apă sterile!

Se însămânţează 1 ml din apa de analizat
(pipetă sterilă) în câte 2 cutii Petri cu geloză
nutritivă topită şi răcită la 45°C; solidificare

Incubare la 37°C timp de 24h (apă
neclorinată), 48h (apă clorinată)

Se numără coloniile crescute
NTG la 37°C – mod calcul

 NTG /ml apă = n x d/Nunde
n = nr. de colonii crescute
d = gradul de diluţie
N = nr. cutiilor Petri
NTG la 37°C – Norme

 Apa dezinfectată (clorinată),


apă îmbuteliată: 20 /ml

NTG la 22°C – Norme


 Apă dezinfectată, îmbuteliată: 100/ml
Nr germeni coliformi -
Indicele Coli
 Determinarea nr coliformi la 1 ml apă
 Semnificaţie: completează informaţia dată de
NTG 37°C; indică contaminarea apei cu
conţinut intestinal uman sau animal
Testul de prezumţie

 Principiu: germenii coliformi sunt germeni


saprofiţi normali în intestinul uman (70-80%
din flora normală instestinală) şi cel animal,
Gram negativi, care prin incubarea la 37°C
fermentează lactoza cu producere de gaze şi
aciditate
Testul de prezumţie - metodă

 Însămânţare în tuburi cu bulion lactozat.


 Eprubete DURHAM pentru captarea gazelor
(cu tuburi de fermentaţie)
 Incubare la 37°C
 Se controlează la 24 ore şi la 48 de ore.
 Tuburile pozitive vor fi reţinute pentru testul de
confirmare.
Testul de confirmare

 Scop: confirma dacă germenii care au


fermentat lactoza sunt germeni coliformi şi nu
alte specii bacteriene
 Mod lucru: mediu special solid
EMB (eozină, albastru de metilen şi bulion).
– Din fiecare tub pozitiv la prezumţie se trece o
picătură pe un sector dintr-o cutie Petri cu
mediu EMB,
– Se incubează la 37°C, 24h
– Colonii caracteristice: rotunde, bombate cu un
luciu verde metalic
Testul de identificare E Coli

 Prezenţa E coli = semn sigur de contaminare a


apei cu dejecte umane sau animale
 Mod de lucru
– Tuburile pozitive de la testul de prezumţie se
trec în tuburi de mediul lichid, care conţine
bulion, bilă şi lactoză.
– Incubare 24h la 44,5°C (creşterea germenilor
coliformi inhibată, se dezvoltă doar germenii
fecali)
Norme – Legea 458/2002
 Apă potabilă
– Bacterii coliforme = 0 / 100 ml
– Escherichia coli (E. coli) = 0 / 100 ml
– Enterococi (Streptococi fecali) = 0 / 100 ml
 Apă îmbuteliată
– Escherichia coli (E. coli) = 0 / 250 ml
– Enterococi (Streptococi fecali) = 0 / 250 ml
– Pseudomonas aeruginosa= 0 /250 ml
– NTG la 37°C = 20 /ml
– NTG la 22°C = 100 /ml
DEZINFECŢIA APEI
Scop şi aplicabilitate

 Distrugerea germenilor patogeni din apă şi


reducerea numărului germenilor saprofiţi până
la normele de potabilitate
 Dezinfecţia se aplică în mod obligatoriu la
sistemele centrale de aprovizionare cu apă şi
la cerere pentru sistemele locale (fântâni)
Clor, substanţe clorigene

 Clorul gazos sau compuşi care eliberează clor


activ, dezinfectant
– Hipocloriţii de calciu şi sodiu
– Cloramina
 Clorura de var – un amestec de hipocloriţi de
calciu CaCl2, Ca(OH)2 şi 25 % clor activ
 Doza variabilă
 Timp minim de contact 30 min
Clorul rezidual

 Clorul rămas în exces în apă după dezinfecţie


(după un interval de 30 de minute).
 Dovada că doza de clor a fost suficientă
 Are 3 (2) forme:
– Clorul rezidual liber
– Clorul rezidual legat
– (Clorul rezidual total)
Clorul rezidual

 Clorul rezidual liber – reacţionează direct şi


imediat cu materia organică şi este constituit
din clor elementar (Cl2), acid hipocloros (HOCl)
şi ioni hipocloriţi (ClO) şi ne arată că doza
folosită a fost suficientă pentru dezinfecţie
 Clorul rezidual legat – se găseşte sub formă
de cloramine

Clorul rezidual total – reprezintă suma celor
două forme de mai sus.
Clor rezidual liber - Norme

 La intrarea în reţea ≤ 0,5 mg/l


 La capăt de reţea ≥ 0,1 mg/l
 Lipsa lui indică o dezinfecţie insuficientă
 Dacă concentraţia clorului rezidual liber este
mai mare, modifică gustul şi mirosul apei
Fluxul tehnologic (Uzina de apă)
Deznisipare

Captare
de mal

Pre-
sedimentare Sedimentare
Captare
din albie KmnO4 Coagulant
Coagulant Polielectrolit
Polielectrolit

Captare
accidentală
Nămol Nămol
Corpuri solide
Nisip
Fluxul tehnologic (Uzina de apă)
Clorina
re

Filtrare

Filtre de
nisip Filtrare
Bazin
Ozonizare de
Cărbune
contact
activ

Apă
murdară
Fluxul tehnologic (Uzina de apă)

Bazin de
stocare Pompare Distribuţie
Pe scurt
1. Captare
2. Deznisipare
3. Presedimentare (+ KmnO4 + coagulant)
4. Sedimentare (+ coagulant)
5. Filtrare (filtre de nisip)
6. Ozonizare
7. Filtrare (cărbune activ)
8. Clorinare
9. Stocare, pompare, distribuţie

S-ar putea să vă placă și