Sunteți pe pagina 1din 12

Instruirea privind aplicarea procedurilor operaționale

CC Drepturile pacientului și a familiei

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDART


 
IGIENA MÂINILOR
 
POS: PCI – 01
SCOPUL PROCEDURII - diminuarea riscului apariţiei IAAM prin

standardizarea metodelor de igienă a mâinilor şi sporirea vigilenţei


angajaţilor, protecţiei pacienţilor şi personalului medical.

• DOMENIUL DE APLICARE A POS – toate subdiviziunile IMSP SCR

„Timofei Moşneaga” în care se desfăşoară activităţi de tratament şi


îngijire a pacienţilor.
Statistica IAAM în secțiile TI în EU
• În 2017, 8,3% (11 787) dintre pacienții care au stat în secțiile de terapie intensivă mai mult de
două zile au prezentat cel puțin o infecție asociată asistenței medicale (pneumonie/ septicemie/
infecția tractului urinar).
• Dintre toți pacienții care au stat într-o secție de TI mai mult de două zile, 6% au prezentat
pneumonie, 4% septicemie și 2% infecția tractului urinar.
• 97% din episoadele de pneumonie au fost asociate cu intubația, 37% din episoadele septicemie
au fost legate de cateterizare și 98% din infecțiile tractului urinar au fost asociate cu prezența
unui cateter urinar.
• Cel mai frecvent microorganism izolat a fost Pseudomonas aeruginosa în episoadele de
pneumonie, stafilococii coagulaz-negativi în septicemii și Escherichia coli în infecțiile
tractului urinar.
• 24% din izolatele Staphylococcus aureus au fost rezistente la oxacilină (MRSA) și 10% din
Enterococcus spp. au fost rezistente la glicopeptide. Rezistența la cefalosporinele de generația a
treia a fost raportată la 16% din izolatele de E. coli, 40% din Klebsiella spp. izolate și 34% din
Enterobacter spp. izolate. Rezistența la carbapenem a fost raportată la 15% din Klebsiella spp.
izolate, 26% izolate P. aeruginosa și 64% izolate Acinetobacter baumannii.
• În ţările dezvoltate, IAAM afectează 5-15% din pacienţii spitalizaţi, iar
din cei internaţi în unităţile de terapie intensivă – 9-37% .
• Studiile recente efectuate în Europa au raportat prevalenţe ale IAAM în
gama 4,6% - 9,3%.
• Potrivit datelor furnizate de Hospital in Europe Link for Infection
Control through Surveillance (HELICS), aproximativ 5 milioane de
IAAM sunt estimate să apară în spitalele din Europa în fiecare an,
atrăgând aproximativ 25 de milioane de zile suplimentare de spitalizare
şi, în consecinţă, o povară economică de 13-24 miliarde Euro.

• În prima jumătate a anului 2021, IMSP SCR ”Timofei


Moșneaga” a raportat 48 IAAM, ceea ce reprezintă 0,53% din
totalul pacienților internați.
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

• Reglementări internaţionale:
• Ghid OMS privind igiena mâinilor, 2009

• Reglementări naţionale:
• Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.51 din 16.02.2009 cu privire la aprobarea
Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale;
• Ghidul practic „Siguranţa injecţiilor”, aprobat de Consiliul de Experţi al
Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova la 24.09.2015
• Ordinul MS RM nr. 765 din 30.09.2015.

• Alte documente:
• Standarde de îngrijiri NURSING pentru asistenţi medicali şi moaşe în RM
2007.
DEFINIȚII
Spălarea simplă - fricţionarea viguroasă a mâinilor, una de alta, pe toate suprafeţele, după
prealabila umezire şi săpunire, se efectuează cu apă potabilă şi săpun lichid şi este o
procedură obligatorie pentru toate cadrele medicale. În acest scop se utilizează săpunul
antiseptic cu activitate bactericidă.

Antiseptic - produsul biocid care înhibă dezvoltarea sau distruge microorganizmele la


nivelul tegumentelor/mucoaselor intact pentru prevenirea s-au limitarea infecţiilor.

Dezinfectarea igienică a mâinilor - înlăturarea definitivă a microflorei tranzitorii şi


presupune un nivel mult mai înalt de decontaminare a tegumentelor în comparaţie cu
spălarea simplă.

Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor - înlăturarea definitivă a microflorei tranzitorii, se


prelucrează şi pielea antebraţelor pînă la articulaţia cotului.
Cazurile în care este necesară igiena
mâinilor, conform „Cinci
momente pentru igiena manuală”
– Anexa 2.
• 1. Înainte de fiecare contact cu
pacientul;
• 2. Înainte de o procedură curată/
aseptică;
• 3. După contactul cu obiectul sau
instrumentul, care a contactat sânge,
sau secreţii biologice;
• 4. După fiecare contact cu pacientul;
• 5. După contact cu suprafeţele
adiacente pacientului
Alte situaţii cînd se utilizează igiena manuală:

• Înainte şi după îmbrăcarea mănuşilor;


• înaintea oricărei proceduri (intervenţeii chirurgicale mari/ mici, instalarea cateterului la vasele
periferice centrale, intubaţia endotraheală, etc.) şi la sfârşitul procedurii;
• înainte şi după contact cu orice dispozitiv (cateter uretral, cateter la vasele periferice şi centrale, tub
endotraheal, tub de drenaj, etc.);
• înaintea pregătirii medicamentelor şi după efectuarea procedurii;
• după schimbul lenjeriei pacientului;
• îngrijiri medicale acordate pacientului din același salon;
• la fiecare intrare şi ieşire în Terapia Intensivă;
• înaintea fiecărei intrări şi ieşiri din sala de operaţii;
• înainte şi după fiecare procedură medicală;
• după terminarea serviciului şi la ieşirea din spital.
Tehnica spălării simple pe mâini (Anexa 1):

• - se scot de pe mâini bijuteriile şi ceasul;


• - se umectează mâinile cu apă curgătoare caldă
(+37°);
• - energic se săpunesc palmele, părţile posterioare
ale mâinilor, spaţiile între degete, loja unghiilor, se
spală bine sub unghii;
• - se fricţionează săpunul nu mai puţin de 30
secunde;
• - se înlătură toate rămăşiţele de săpun prin spălare
sub jetul cu apă potabilă curgătoare;
• - se usucă mâinile cu o meşă sau prosop de uz unic
cu care se închide robinetul;
• - se aruncă meşa sau prosopul de uz unic în
recipientul destinat pentru deşeuri nepericuloase
(sacoşa de culoare neagră), fără a atinge cu mâinile;
Tehnica dezinfectării igienice a mâinilor cu antiseptic:

Dezinfecţia igienică a mâinilor este o procedură


obligatorie pentru tot personalul instituţiei.
• se scot de pe mâini bijuteriile şi ceasul;
• se aplică antisepticul (soluţii apoase sau spirtoase) în
cantitatea indicată în instrucţiunea de utilizare a
antisepticului concret (în lipsa ei cel puţin 3 ml) pe
palma unei mâini;
• se frecţionează minuţios cu ajutorul celeilalte mîini în
palme, suprafeţele posterioare ale mîinilor şi spaţiilor
interdegetale ale ambelor mîini, acordînd atenţie
deosebită la extremităţile degetelor şi oja unghiilor;
• pe parcursul prelucrării, mâinile se menţin în stare
umectată.
• Procedura de dezinfecție se consideră finisată la uscarea
completă a mâinilor
Tehnica decontaminării chirurgicale ale
mâinilor

• Se scot de pe mâini bijuteriile şi ceasul şi se


dezgolesc antebraţele;
• Se umectează suficient mâinile şi antebraţele
cu apă potabilă curgătoare, scurgerea apei de
la mâini spre coate;
• Se săpunesc minuţios palmele cu săpun
antiseptic, părţile posterioare ale mâinilor,
spaţiile interdigitale, lojele unghiale şi
antebraţelor timp de 30 secunde şi înlăturarea
cu apă a rămăşiţelor de săpun şi murdărie;
• Se usucă minuţios cu şerveţel steril;
• Se aplică antiseptic pe palme şi se fricţionarea
mâinile şi antebraţele pînă la uscarea deplină
(se execută dublu 1-2 minute, în dependenţă de
soluţia dezinfectantă, folosind 5-10 ml).

S-ar putea să vă placă și