Sunteți pe pagina 1din 8

Compunerea de

caracterizare a unui personaj


Model de argumentare- caracterizare de personaj (dintr-un text la prima vedere )

Personajul...............(numele lui) din opera............(titulul operei), scrisă


de………………..(numele autorului) este (principal/secundar), fiind descris
în text (atât prin mijloace directe, cât și indirecte de caracterizare sau prin
mijloace directe de caracterizare/mijloace indirecte de caracterizare).
Caracterizarea directă se realizează prin……… (portret fizic, făcut de
narator/de alte personaje/prin autocaracterizare și/sau portret moral, făcut de
narator/de alte personaje/prin autocaracterizare):
…………………………………..(pentru fiecare modalitate de caracterizare
prezentă în text se va indica un citat ilustrativ).
Ca modalități de caracterizare indirectă se remarcă:…………………. (se
vor enumera toate modalitățile de caracterizare indirectă prezente în text:
comportament/ limbaj/ mediu/ vestimentație/ nume etc.).
Prin urmare, personajul……………….(numele lui) este un/ o.................
(exemple de tipologii umane: aventurierul, omul înțelept, avarul (zgârcit, calic,
harpagon), arivistul (parvenitul), curajosul, intelectualul, obsedatul, tânărul în
devenire, copilul universal (Nică), domnitorul tiran (Alexandru Lăpușneanu),
ratatul, comicul etc.
Selectați din textul propus mijloacele de
caracterizare directă și indirectă a personajului
Mijloace directe Mijloace indirecte
De narator Vestimentație
,,fată mai frumoasă ca Lia, fată de ,, frumusețea trupului ei acoperit
împărat” de haine scumpe
,,Fața ei albă, ochii albaștri și Comportament
părul bălai” ,,Merseră pe sub soare, merseră
pe sub stele, străbătură codri și
poiene, trecură peste râuri, până
când ajunseră la malul marii
,, Legenda Ciocârliei” de Vasile Alecsandri
• Nică este personajul principal al aşa-numitului roman al copilăriei scris
de Ion Creangă.
• În ,,Amintiri din copilărie’’, autorul îl pune în evidenţă pe Nică , dar nu
prea îl descrie în mod direct. Trăsăturile reies indirect din faptele, gesturile şi
atitudinea personajului.
• Nică a fost considerat un simbol al copilului universal, aşa cum a zis şi Ion
Creangă: ,,Aşa eram eu la vârsta aceea fericită şi cred că au fost toţi copiii, de
când îi lumea asta şi pământul, măcar să zică cine ce-a zice.’’
• Personajul principal este atras de prea multe năzbâtii şi năzdrăvănii şi nu
se arată prea mult interesat de carte. A trecut prin prea multe ,,necazuri’’
când era prins cu mâţa în sac la furat de cireşe sau la scăldat, apoi aspru
pedepsit.
• Nică îşi arată viclenia când o minte pe mătuşa Mărioara că vrea să se ducă
la scăldat cu băiatul unchiului său, când, de fapt, nu ştia cum să scape de el,
pentru a se duce la furat cireşe.
Tema pentru acasă
• Caracterizați personajul Nică din ,,Amintiri din copilărie” , după
modelul cunoscut