Sunteți pe pagina 1din 22

Recunoașteți eroii ???

Obiectivele lecției:
 Să citească fluent, corect și expresiv un text dat.
 Să înțeleagă textul sub aspect semantic ( să propună sinonime pentru diferite
cuvinte/expresii, să identifice forma literară a cuvintelor din limba vorbită)
 Să identifice modurile de expunere din text.
 Să încadreze textul într-un gen literar.
 Să facă planul simplu de idei..
 să citească fluent, corect şi expresiv un text dat;
 să identifice informaţiile esenţiale dintr-un text;
 să identifice forma literară a cuvintelor din limba vorbită folosite în textul-suport;
 să identifice elementele componente ale unui cuvânt derivat;
 să construiască familii lexicale de la cuvinte de bază date;
 să identifice sinonimele cuvintelor date;
 să realizeze un scurt dialog în care să includă cuvinte date.
Snoava. Lectură.
Vocabular.
1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP
Sinonime   Antonime    
„odată”   = „a sta” ≠
Explicaţi cum s-au
„pădure” = „repede” ≠
„a se gândi” = „mare” ≠ format cuvintele
„drum” = „în sus” ≠
păcălitor şi păcăleală.
„a opri” ≠
„a vedea” =
„aici” ≠
„a veni” =
„a se odihni” ≠ păcălitor =
„repede” =
„mare” = „departe” ≠
„a se duce” ≠
„a spune” = „degrabă” ≠
păcăleală =
„a păcăli” = „bine” ≠
 
„a se clătina” = „îndată” ≠
„a se uita” = „a sui” ≠
„copac” = „noapte” ≠
„a se scula” = „a veni” ≠
„degrabă” = „destul” ≠
„acolo” ≠
„a face” =
Găsiţi derivate ale următoarelor cuvinte din text: „pădure”, „gând”,
„păcăleală”, „a face”, „drum”.
 Arătaţi forma literară a următoarelor cuvinte:
 „hodinească”
 „ista” -
 „ici” -
 „muţămim”-

 Arătaţi care este forma literară a verbelor subliniate din următoarele construcţii:
 „eu-s Păcală” =
 „până ce-a veni Păcală” =

 Explicaţi ce este greşit în exemplele de mai jos:


 „În trăsură era boierul, cucoana şi vizitiul”
 „Se dă jos cucoana şi vizitiul”.
CE PARTE DE VORBIRE ESTE CUVÂNTUL SUBLINAT?
„D-apoi, cucoane, ia, am pus şi eu lemnul”.

 Cunoaşteţi o altă valoare morfologică a acestui cuvânt?


SĂ COMPLETĂM REBUSUL...
Snoava este o naraţiune populară, de scurtă întindere,
în care se ironizează şi se face haz pe seama unor
defecte omeneşti.

 Ironia şi umorul se întrepătrund, manifestându-se prin faptul că în replicile


personajelor se sesizează diferenţa dintre ceea ce spun şi ce gândesc sau, din
acţiunile lor, deducem că între felul în care sunt şi ce pretind a fi nu este
concordanţă.
 Naraţiunea se îmbină cu dialogul.
 Este de mică întindere.
 Aparţine literaturii populare, având toate trăsăturile unei astfel de opere:
caracter oral, caracter anonim şi caracter colectiv.
 Ironizează anumite defecte umane: prostia, naivitatea, lenea, minciuna,
hoţia etc.
 Snoavele cu Păcală: creație populară:
 caracter oral – transmiterea prin grai viu a creațiilor populare, din
generație în generație;
 caracter tradițional – conferă conservarea tiparelor ancestrale,
concepția de viață care definesc specificul național;
 caracter colectiv – dat de contribuția mai multor creatori, fiecare
generație adăugând câte ceva acestor creații;
 caracter anonim – nu se cunoaște autorul individual al creației literare;
 caracter sincretic – împletirea armonioasă a cuvintelor cu melodia și cu
mișcarea (dansul).
 Demască și satirizează aspecte negative din societate, defecte
umane, vicii sociale pentru a le corecta: lenea beția, prostia, hoția,
zgârcenia, etc. => are caracter umoristic, satiric și moralizator. 
 Caracterul satiric și moralizator al snoavelor 
 Snoava evidențiază o serie întreagă de antinomii: bun/rău; inteligent/prost;
cinstit/hoț; harnic/leneș; moral/imoral; stăpân/slugă; bogăție/sărăcie;
dreptate/injustiție ş.a.
 Cele mai multe snoave vizează viciile și defectele oamenilor ca indivizi sau ale
anumitor colectivități în ansamblul lor.
 În snoave se ridiculizează:
 Prostia omenească provoacă deopotrivă o reacție de respingere din partea
cititorului și o stare de bună dispoziție când descoperă manifestările acestuia.
Prostia întreține hazul și, prin contrast, dă un contra-exemplu moral
 Lenea - are un loc privilegiat
 Zgârcenia și lăcomia ce sunt trăsături ale unor boieri sau preoți.
 Relația stăpân-slugă ce pune în evidență trăsăturile pozitive de caracter față de
cele negative. Opoziția dintre - inteligență, înțelepciune, cinste, spirit practic,
aspirația spre adevăr, dreptate (ca atribute ale slugii, Păcală) și prostia, lenea,
stângăcia, zgârcenia, răutatea (ca atribute ale stăpânului, boierului)
EXTRAGEȚI DIN TEXT CUVINTELE CE NE POT
OFERI DETALII DESPRE CRONOTOP:
PROPUNEȚI 5 CARACTERISTICI PENTRU
BOIERUL DIN SNOAVĂ.
PROPUNEȚI 5 CARACTERISTICI PENTRU
PĂCALĂ.
Restabiliți momentele
subiectului,completând puzzle.

 Vede o trăsură în care erau un boier și sotia lui și ridică un trunchi de copac în
sus.
  A doua zi un drumeț trece pe acolo, îl vede pe boier ținând trunchiul și îi
spune
că tocmai a fost păcălit.
 Boierul orește,întrebând de Păcală,pentru că voia să fie și el păcălit.
 Păcală stă pe gânduri la marginea unei păduri.

 Păcală îl pune să țină trunchiul în timp ce el ia trăsura să plece în sat să aducă


SNOAVA
Dați definiția snoavei.
•Ce personaje identificați în a doua imagine?
•Boierul si Păcală este o snoava?
•Completați spațiile punctate:
1.Snoava,basmul și legenda sunt creații populare in
................................................................................ ;
2.Personajul principal a snoavei studiate este
...................................................................................;
3.Autorul snoavei este.............................................. .
4.Scopul snoavei este de a face haz și se ironizeaza
anumite...................................,în cazul nostru se face
haz de naivitatea,credulitatea și prostia boierului
ÎN CADRUL AESTEI ORE ...

 Am învățat că...........................................
 M-am bucurat că.......................................
 M-a dezamagit că......................................
 Mi-aș dori să............................................
Tema pentru acasă

Pe baza audiţiei şi a lecturii făcute în clasă,


imaginaţi-vă un dialog între Păcală şi alţi
protagonişti inventaţi de către voi.