Sunteți pe pagina 1din 9

STATUL N ERA GLOBALIZ RII

Clarific ri teoretice


Teoria statelor: studiul impactului statelor: globaliz rii asupra mediului n care ac ioneaz statele (rela ia dintre globalizare i mari evolu ii istorice). Teoria statului: studiul impactului statului: globaliz rii asupra naturii statului (formare/transformare).
Rela ia stat-globalizare: statul erodat de statglobalizare vs. statul ca generator al globaliz rii.

THE GREAT DIVIDE
Izolarea externului de intern, a interna ionalului/globalului de na ional/domestic Dubl viziune: din exterior n interior i viceversa (outside-in i inside(outsideinsideout) Globalizarea ca factor care conecteaz cele dou sfere

Statul westphalian
  

StatStat-na iune Suveranitate Legitimitate n contextul globaliz rii, se vorbe te despre: subminarea, erodarea, marginalizarea chiar sfr itul statului-na iune. statuluiGlobalizarea i capacitatea statului (joc de sum nul ?). Q: Este statul incapacitat de globalizare sau necesit globalizarea sprijinul statului? A: globalizarea este att cauz ct i efect.

Globalizare vs. stat-na iune stat

Teze principale axate pe:


Economie (statul nu mai controleaz pia a, economia) Securitate (statul nu i mai poate proteja cet enii) security studies Cultur (societatea civil global afecteaz identitatea)

Niveluri de analiz


5 re ele socio-spa iale afectate de socioglobalizare:


Local (subna ional) Na ional (statal) Interna ional (ntre state) Transna ional (nu ine cont de state) Global (planetar, nu ine cont de state)

Sectorul privat, societatea civil statul
privatizarea statului contracontra-democra ia (Rosanvallon) dede-na ionalizare? democra ia i statul n era globaliz rii

Tipuri de state


Globalizarea transform statele:


Sorensen: postcolonial, modern, postmodern. Cooper: premodern, modern, postmodern. Mann: emisfera nordic i restul. Efectul coabit rii mai multor tipuri de state (al turi de emergen a altor actori): rela ii asimetrice.

Concluzie


Globalizarea nu atac statul, ci ordinea (traverseaz falia dintre extern i intern) Statul (n sensul clasic de statstatna iune) se transform , devine globalizat i globalizant.