Sunteți pe pagina 1din 6

PRIMARIA COMUNEI BARAGANUL COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA NR.580/02.02.

2009

Nesecret Exemplar nr.....

AVIZAT INSPECTOR SEF AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA DUNAREA AL JUDETULUI BRAILA COLONEL FLORIN SILVI

APROB PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BARAGANUL PRIMAR BIVOLARU VICTOR

CONCEPTIA SI PLANUL DE DESFASURARE A EXERCITIULUI DE INSTIINTARE, ALARMARE, EVACUARE, INTERVENTIE IN CAZ DE CUTREMUR URMAT DE INCENDIU IN LOCALITATEA BARAGANUL. ALARMARE PUBLICA 18 FEBRUARIE 2009. A. CONCEPTIA ACTIVITATEA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA, A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, A UNOR INSTITUTII SI A POPULATIEI PENTRU LIMITAREA SI INLATURAREA EFECTELOR UNUI CUTREMUR NURMAT DE INCENDIU IN LOCALITATEA BARAGANUL, IN COLABORARE CU ALTE STRUCTURI PROFESIONISTE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA.

TEMA

ETAPE

I. NOTIFICAREA INFORMATIILOR SI A REZULTATELOR SUPRAVEGHERII DIN ZONA DE RESPONSABILITATE A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

II. APLCAREA PRIMELOR MASURI DE INTERVENTIE PENTRU LIMITAREA SI INLATURAREA EFECTELOR CUTREMURULUI SI A MASURILOR DE LIMITARE A UNUI INCENDIU.

III. PROPUNERILE C.L.S.U. IN VEDEREA RESTABILIRII STARII DE NORMALITATE,REFACEREA INFRASTRUCTURII AFECTATE SI RELUARII ACTIVITATII ECONOMICOSOCIALE. _____________________________

OPERATIV

TIMP
ASTRONOMIC

________________________________

_____________________________

SITUATIA CUTREMURUL UI SI A INCENDIULUI DECLANSAT IN URMA LUI

IN ZIUA DE 18.02.2009, LA ORA 9.50 S-A PRODUS UN CUTREMUR CU MAGNITUDINEA DE 7.1 GRADE PE SCARA RICHTER, CU EPICENTRUL IN ZONA VRANCEA, IN URMA PRODUCERII CUTREMURULUI UN NUMAR DE 6 CASE AU FOST AFECTATE IN ZONA GARII SPICU, IAR LA SCOALA NR. 2 A IZBUCNIT UN INCENDIU ; CA URMARE A CUTREMURULUI AU REZULTAT VICTIME SI DISTRUGERI : 2 MORTI, 10 RANITI, 4 CASE DISTRUSE, 3 IMOBILE PUBLICE AVARIATE, RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA AVARIATA PE O PORTIUNE DE 200 METRI, IAR CEA TELEFONICA PE O PORTIUNE DE 120 METRI. DE ASEMENEA IN ZONA BISERICII RADU VODA A FOST AFECTATA RETEAUA LOCALA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, IAR STRUCTURA DE REZISTENTA A GRADINITEI NR. 4. A FOST AFECTATA.

STRUCTURI IMPLICATE

CONDUCERE : -COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA BARAGANUL COORDONARE : -REPREZENTANTII INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA DUNAREA AL JUDETULUI BRAILA. INTERVENTIE : -S.V.S.U. PRIN ECHIPELE SPECIALIZATE(CERCETARE-CAUTARE ; TRANSMISIUNI-ALARMARE ; EVACUARE ; SANITAR-VETERINARA, DEBLOCARE-SALVARE SI LOGISTICA -I.S.U. : 1 ECHIPAJ-GARDA INSURATEI, I.S.U. BRAILA COOPERARE : -POLITIA RURALA A COMUNEI BARAGANUL

B.PLAN DE DESFASURARE

TEMA TACTICA

IN ZIUA DE 18.02.2009, ORA 9.50, S-A PRODUS UN CUTREMUR CU MAGNITUDINEA DE 7,1 GRADE PE SCARA RICHTER, CU EPICENTRU IN ZONA VRANCEA. IN URMA PRODUCERII CUTREMURULUI UN NUMAR DE 6 CASE AU FOST AFECTATE IN ZONA GARII SPICU, IAR LA SCOALA NR. 2 A IZBUCNIT UN INCENDIU. CA URMARE A CUTREMURULUI AU REZULTAT VICTIME SI DISTRUGERI : 2 MORTI, 10 RANITI, 4 CASE DISTRUSE, 3 IMOBILE PUBLICE AVARIATE, RETEUA DE ENERGIE ELECTRICA AVARIATA PE O PORTIUNE DE 200 METRI, IAR CEA TELEFONICA PE O PORTIUNE DE 120 METRI. DE ASEMENEA IN ZONA BISERICII RADU VODA A FOST AFECTATA RETEUA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, IAR STRUCTURA DE REZISTENTA A GRADINITEI NR. 4. A FOST AFECTATA

CONDUCEREA EXERCITIULUI

-primeste informatia privind producerea cutremurului si pagubele produse -monitorizarea si gestionarea situatiei de urgenta generata de cutremur si incendiu. -desfasoara activitati specifice de investigare in zona afectata -dispune deplasarea in zona a echipei de cercetare -stabileste masurile de specialitate ce trebuie aplicate in functie de amploarea si gravitatea dezastrului -propune primarului convocarea C.L.S.U.
I.CONVOACA C.L.S.U. II.ASCULTA CONCLUZIILE REZULTATE IN URMA INVESTIGATIILOR EFECTUATE SI MASURILE CARE TREBUIESC APLICATE IN TERITORIU III.ELABOREAZA DECIZIA DE ACTIUNE IV.ORGANIZEAZA IMPREUNA CU MEMBRI C.L.S.U., SEFUL S.V.S.U. SI COMANDANTII ECHIPELOR DE INTERVENTIE REALIZAREA MASURILOR STABILITE V.STABILESTE CONTINUTUL APELURILOR SI REGULILOR DE COMPORTARE PENTRU POPULATIE VI.INFORMEAZA I.S.U. DUNAREA BRAILA DESPRE SITUATIA OPERATIVA DIN RAZA DE COMPETENTA

-informeaza Centru Operativ despre primirea avertizarii si despre masurile pe care le intreprinde in zona -stabilirea masurilor de prima interventie. Prognozarea evolutiei situatiei, luarea masurilor pentru cercetarea si identificarea zonelor afectate(numar, localizare, amploare, gravitate, consecinte) -organizarea impreuna cu factorii responsabili locali realizarea masurilor stabilite pentru prevenirea populatiei si evacuarea acesteia -solutioneaza eventualele solicitari sau probleme care apar pe timpul aplicarii masurilor
I.SUPRAVEGHEZA PE BAZA RESPONSABILITATILOR STABILITE MODUL DE APLICARE A MASURILOR DE PROTECTIE II.SOLUTIONAREA IN FUNCTIE DE POSIBILITATILE LOCALE A UNOR CERERI SAU SOLICITA SPRIJIN C.J.S.U. BRAILA III.CONDUCE SEDINTA OPERATIVA PENTRU A ANALIZA STADIUL APLICARII MASURILOR SPECIFICE IV.PUNE IN APLICARE DOCUMENTELE OPERATIVE INTOCMITE(PLAN DE EVACUARE, DE COOPERARE) V.COORDONEAZA IMPREUNA CU MEMBRII C.L.S.U. ACTIVITATILE DE LIMITARE SI INLATURARE A URMARILOR CUTREMURULUI CONCOMITENT CU LUAREA MASURILOR DE LIMITARE A INCENDIULUI PRODUS LA SCOALA

-intocmeste Planul de masuri pentru perioada postdezastru -analizeaza impreuna cu factorii locali modul de aplicare a planului -solicita periodic rapoarte privind stadiul aplicarii masurilor -prezinta propuneri de reabilitare in vederea restabilirii normalitatii, reluarii activitatilor economicosociale si refacerea factorilor de mediu -organizeaza bilantul exercitiului.

PRESEDINTE C.L.S.U.

I.ANALIZEAZA MASURILE STABILITE SI ORGANIZEAZA CU POSIBILITATI LOCALE SI CU CELE PRIMITE IN SPRIJIN APLICAREA MASURILOR PE O PERIOADA MAI MARE II.SOLICITA SPRIJIN C.J.S.U. BRAILA III.INTOCMESTE PERIODIC RAPOPARTE DEE INFORMARE IV.DISPUNE INTRODUCEREA SEMNALULUI DE INCETAREA ALARMEI . V. PARTICIPA LA BILANTUL EXERCITIULUI. VI. ASIGURA APLICAREA MASURILOR STABILITE DE COMISIA DE CONTROL

NR. 2 DIN LOCALITATEA BARAGANUL. -SOLICITA INTERVENTIA I.S.U. PENTRU STINGEREA INCENDIULUI -INTOCMESTE RAPOARTE DEE INFORMARE

C.L.S.U.

C.L.S.U.va analiza, conduce si coordona activitatile desfasurate de fortele de interventie, independent si in cooperare, luind masuri de notificare a informatiilor si rezultatelor supravegherii din zona de responsabilitate, aplicarea masurilor imediate de interventie pentru protectia populatiei si a bunurilor materiale, precum si de executarea activitatilor de inlaturare a efectelor provocate de cutremur. Concomitent cu aplicarea masurilor de interventie pentru limitarea si inlaturarea efectelor cutremurului, se vor lua masuri de limitare a incendiului care afecteaza Scoala nr. 2 din localitatea Baraganul. Cind situatia operativadin teren impune interventia altor forte specializate, C.L.S.U. solicita C.J.S.U. forte si mijloace suplimentare.

FORMATIUNI DE INTERVENTIE SI DE SPRIJIN(S.V.S.U. ,PAZA OBSTESCA, POPULATIE)

I.PRIMESC DISPOZITII PRELIMINARII PENTRU PREGATIREA IN VEDEREA EXECUTARII UNOR MISIUNI DE SPECIALITATE II.IAU MASURI PENTRU REALIZAREA LOGISTICII NECESARE INDEPLINIRII MISIUNILOR III.VERIFICA TEHNICA SI MATERIALELE CARE SE VOR FOLOSI LA INTERVENTIE IV.STABILESC MODUL DE COOPERARE CU FORTELE DE SPRIJIN V. RAPORTEAZA PERIODIC SITUATIA DIN ZONA DE COMPETENTA SI DUPA CAZ SOLICITA FORTE SI MIJLOACE DE SPRIJIN. VI. ASIGURAREA PAZEI SI ORDINII IN ZONELE CELE MAI AFECTATE.

EXECUTA MISIUNILE` STABILITE PENTRU : -ALARMAREA POPULATIEI CU MIJLOACELE DIN ZONA -INFORMAREA CETATENILOR PRIVIND REGULILE CE TREBUIESC APLICATE -EXECUTAREA EVACUARII -ASIGURA RESPECTAREA REGULILOR PRIVIND ACCESUL SI IESIREA IN, SI DIN ZONA AFECTATA -SE ASIGURA EVACUAREA ELEVILOR DIN SCOALA NR. 2. -ASIGURA APLICAREA MASURILOR STABILITE DE C.L.S.U.

I.STABILESC MODUL DE INDEPLINIRE A MASURILOR SPECIFICE II.PREZINTA PERIODIC RAPOARTE PRIVIND MODUL DE APLICARE A MASURILOR III.SOLICITA SPRIJIN LA APLICAREA UNOR MASURI COMPLEXE IV.SEFII ECHIPELOR VOR PARTICIPA LA BILANTUL SI LA ANALIZA EXERCITIULUI(SEFII ECHIPELOR).

C.SCOPURI DE INVATAMINT I. VERIFICAREA APLICABILITATII MASURILOR DE PREVENIRE , PROTECTIE, INTERVENTIE SI REFACERE PREVAZUTE IN PLANURILE INTOCMITE DE CATRE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI DE SPECIALISTII DIN ZONA . VERIFICAREA MODULUI DE ACTIUNE PENTRU LIMITAREA SI LICHIDAREA UNUI INCENDIU. II. ANTRENAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA SI A ECHIPELOR DE INTERVENTIE DIN COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU APLICAREA MASURILOR SPECIFICE IN CAZUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR SI A PREVENIRII SI INTERVENTIEI IN CAZUL INCENDIILOR. III. ASIGURAREA CUNOASTERII DE CATRE POPULATIE A MASURILOR DE PROTECTIE SI A MODULUI DE ACTIUNE SI COMPORTARE IN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUATII DE URGENTA. IV. PERFECTIONAREA FORMELOR DE COOPERARE INTRE FORMATIUNILE DIN ZONA SI AUTORITATILE LOCALE PENTRU LIMITAREA SI INLATURAREA EFECTELOR PRODUSE DE CUTREMUR SI DE INCENDIU V. ORGANIZAREA SUPRAVEGHERII SI INSTIINTARII POPULATIEI CU PRIVIRE LA EVOLUTIILE SITUATIILOR DE URGENTA D.PROBLEME DE URMARIT I. MODUL DE INTOCMIRE SI DE ACTUALIZARE A PLANURILOR DE INTERVENTIE, DE EVACUARE, DE COOPERARE SI A SCHEMEI DE AVERTIZARE SI ALARMARE. II. MODUL DE ORGANIZARE, DE PREGATIRE, INTERVENTIE SI GRADULUI DE DOTARE A SERVICIULUI VOLUNTAR III. ACTIVITATEA PERSONALULUI COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA, A CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARA, A SERVICIULUI VOLUNTAR SI A ECHIPELOR DE INTERVENTIE PENTRU APLICAREA MASURILOR SPECIFICE CUTREMURELOR SI INCENDIILOR. IV. STAREA DE OPERATIVITATE A MIJLOACELOR SI ECHIPAMENTELOR DE INSTIINTARE, AVERTIZARE SI ALARMARE V. MODUL DE INFORMARE A POPULATIEI PRIVIND COMPORTAREA IN SITUATII DE URGENTA VI. REALIZAREA MASURILOR STABILITE PENTRU PROTECTIA POPULATIEI, BUNURILOR SI VALORILOR VII. ORGANIZAREA ASIGURARII APLICARII MASURILOR ULTERIOARE STABILITE PENTRU PERIOADA DE RELUARE A ACTIVITATILOR. INTOCMIT SEF S.V.S.U. DUMITRACHE ADRIAN