Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa C 10

CONTRACT DE DONATIE

I. PARTILE CONTRACTANTE:
1. Fundatia...................................................................................................................,
cu sediul social in str. ..................................................................... nr........., bl. ....,
ap. .............., sector ................., ................................, avand codul fiscal nr.
......................................, reprezentata prin Director Executiv,
......................................, in calitate de DONATOR

si

2.............................................., filiala ........................ cu sediul in............., str.


......................., nr..............., avand codul fiscal nr. ....................., reprezentata prin
Director................................................................., in calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Fundatia............................................. doneaza .................................,


filiala.........................,....................................... pentru a fi folosit in cadrul proiectului
...................................................................
Valoarea obiectului este de................ RON.

III. PUBLICITATEA DONATIEI


In urma donatiei, atat beneficiarul cat si donatorul, prin activitatea lor, au dreptul sa
aduca la cunostinta publicului donatia prin promovarea numelui, a marcii sau a
imaginii donatorului si beneficiarului.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR


Beneficiarul are obligatia sa utilizeze mijloacele obtinute prin donatie in conformitate
cu obiectul prezentului contract.
Donatorul are obligatia sa furnizeze mijloacele beneficiarului, conform cu obiectul
prezentului contract.

Incheiat astazi ............................., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Donator Beneficiar
Fundatia
Director Executiv Director