Andre Van Lysebeth Tantra, Zohar-ul şi Kabbala1

Zilnic, fiecare evreu de sex masculin îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru că nu l-a făcut femeie! Să existe, deci, o incompatibilitate totală între tantrism şi iudaism? Răspunsul la această întrebare este mai puţin evident decât pare, chiar dacă e adevărat că evreii fundamentalişti nu se vor practica prea curând rituri sexuale de tip tantric. Şi totuşi! A doua zi după o discuţie despre tantra, un prieten evreu ortodox, directorul unui colegiu ebraic, mi-a zis: „Un kabbalist nu ar vorbi altfel”. De aici a pornit un schimb de opinii având ca subiect kabbala, mai întâi cu el, apoi cu alţi evrei „kabbalişti”. În legătură cu termenul Kabbala, care, dealtfel, ar trebui scris Kabbalah, el înseamnă „ceea ce este primit”, cu alte cuvinte, Tradiţia primită de la Unul Dumnezeu şi de la Maeştri, ca şi tantra. În Israel, kabbala semnifică şi bacşişul dat şoferului de taxi! Ori, pătrunzând puţin în această Tradiţie, descoperim aici nu doar puncte comune cu tradiţia tantrică: de fapt, temele esenţiale ale tantrei sunt prezente şi aici, inclusiv viziunea asupra sexualităţii. Un prim punct comun. Kabbala, ca şi tantra, nu este o carte sacră, precum Biblia, Evangheliile, Coranul sau Vedele, ci o comoară de învăţături secrete ale vechiului Israel, transmise oral de la maestru la discipol. Alt punct comun: ca şi în cazul tantrei, al cărui nume şi concepţii nu au început să fie cunoscute de neiniţiaţi înainte de secolul VI, tradiţia kabbalistică, deşi milenară, a fost accesibilă unor cercuri mai largi doar prin secolul al XII-lea, deşi mistica sa urcă în timp până la cele mai vechi curente iudaice. Esenţialmente, principiul de bază al Kabbalei este „Ceea ce se află aici jos este precum ceea ce se află în Ceruri”, echivalentul lui „Tot ce se află aici, este şi în altă parte” din tantra.Dar, pentru a pătrunde mai adânc în subiect, trebuie să facem referire la o carte, Zohar-ul, sau Cartea Splendorii de Moshe de Leon (1250-1305) care se revendica de la învăţăturile lui Simon-bar-Jochai, marele maestru din secolul II. Chiar dacă acesta din urmă a fost contestat, este cert că Moshe de Leon se baza pe vechea transmisiune orală iudaică. La vremea publicării sale, Zohar-ul nu a fost apreciat la justa valoare, chiar dacă această operă avea să marcheze următorii 500 de ani. De asemenea, Kabbala a influenţat hassidismul („pios” în ebraică) până în zilele noastre. Printre marile figuri moderne ale acestui curent, îi amintim pe Martin Buber, Marc Chagall, Elie Wiesel, precum şi filosofii Heschel şi Levinas. Să nu-l uităm pe Gershwin, cu a sa Porgy and Bess. Pentru hassidic, ca şi pentru tantric „Orice lucru creat, oricât de neînsemnat ar fi, precum o piatră şi lucruri şi mai neînsemnate, mărturisesc pe Dumnezeu şi au un suflet.” Ideea că întregul univers, precum nucleul atomului, este impregnat de conştiinţă – fiind imposibil a concepe un suflet inconştient - , ocupă un loc central în tantra. Foarte surprinzător pentru un curent mistic evreiesc, deci inegrat în mediul unei religii patriarhale, este importanţa pe care Kabbala şi Zohar-ul o acordă Shekinei, aspectului feminin al divinităţii. Potrivit tradiţiei kabbalistice orale, Dumnezeu este în
1

Textul de faţă reprezintă un subcapitol al cărţii Tantra, le Cult de la Feminite, lucrare încă inedită pentru publicul românesc.

faţă de bărbat. desigur. despre o uniune sexuală concretă. Pentru amantul Shekinei şi pentru căutător în general. bărbatul şi femeia.. Julius Evola evocă existenţa unei magii sexuale secrete în kabbalism. Shakti „concretă” în spatele căreia se ascunde Shakti cosmică? Nu joacă ea. ea este perfectă şi neprihănită şi este numită Unu. Franck învaţa de asemenea: „Vă spun că toţi evreii se găsesc întro mare nenorocire. Într-o traducere a Zohar-ului datorată lui Jean de Pauly. pe care îl considera ca un simbol. la pagina 55. el este în acest Unu Şi când este bărbatul Unu? Când bărbatul şi femeia se află în unuine sexuală (siwurga). este reprezentată de femeie. îi ascultă cuvintele de înţelepciune şi dragoste pe care i le adresează din spatele voalului. Şi în Capitolul III. veghind ca gândurile să fie sfinte. se restabileşte. p. Vorbind despre secta Sabbatienilor. Tot potrivit lui Louis Rebcke. de asemenea. numită derasch în Kabbala. Potrivit tradiţiei iudaice. realizează acest Unu. precum tantricul. nu este. Bărbatul singur nu merită nici măcar numele de bărbat cât nu este unit cu femeia. după ce a citat Zohar-ul. aşa cum este cazul cu Shakti din tantra. în calitate de bărbat şi femeie.” Aici este vorba. el se apropie de ea. oare.acelaşi timp bărbat şi femeie. este unită. Kabbalistul găseşte astfel cheia pentru un nou început şi află că un căutător care urmează fidel calea lui Dumnezeu va sfârşi găsind casa iubitei sale adorate. deoarece Dumezeu nu binecuvântează dacât în clipa când bărbatul şi femeia sunt uniţi. .. „Mama originilor”. adevăratul kabbalist este un amant care nu-şi părăseşte niciodată shekina. indisolubil uniţi: Shiva şi Shakti? Shekina este „prezenţa divină”.. kabbalistul râmâne constant în raport cu femeia exterioară şi interioară. că. căci ei aşteaptă venirea Mântuitorului şi nu pe cea a Femeii. „vălul necunoscutului”. care merge mult mai departe şi afirmă că forţa mistică a lui Messia. rolul celei care iniţiază.” Am putea să spunem acelaşi lucru despre întreaga umanitate a secolului XX. mai precis.” Voalul. această plenitudine este consolarea în această lume tristă şi violentă. „spaţiul matern” Pentru Kabbala.. care. 311). unde se regăseşte esenţialul maithunei tantrice: sacralizarea sexului ca mijloc de acces la realităţile ultime ale universului. a fost pusă în femeie. 81 a : „Când bărbatul. la fel ca în ritul tantric? Ceea ce înseamnă. (p. Şi în clipa când Kabbala spune că bărbatul nu este complet decât unit cu shekina sa. fiecare femeie reprezintă Shekina şi este direct protejată de ea. Aceste cuvinte îi conferă viziunea şi ştiinţa interioară. unitatea sufletului plecând de la cele două jumătăţi pierdute. Bărbatul trebuie să facă astfel încât femeia să cunoască bucuria plăcerii (que la femme jouisse) în momentul când ea formează o singură voie cu el – şi amândoi trebuie să-şi păstreze spiritul concentrat asupra acestei uniuni. în creaţie. nu este vorba despre o simplă metaforă! Zohar-ul (I. această reunificare trebuie să aibă loc pentru a restabili ordinea divină originară în creaţie. de asemenea. Scriptura nu spune: „L-a binecuvântat şi i-a dat numele de Adam”.. aici. autorul aminteşte doctrinele lui Jacob Franck. Vino şi vezi! Din clipa când fiinţa umană.” Astfel. stă scris: „Iată de ce Scriptura spune „I-a binecuvântat şi le-a dat numele de Adam. 89). „Fără ezitare. Citat de Evola. În cartea sa Metafizica sexului... 1982/83. pe deplin sănătos.” Însăşi utilizarea cuvintelor „bărbat” şi „femeie” indică limpede că este vorba despre o relaţie bazată pe sex.” (în Prana. 55b) afirmă: „Sfântul – fie binecuvântat – nu-şi alege sălaş acolo unde bărbatul şi femeia nu sunt uniţi”.. Louis Rebcke scrie: „Din clipa când se împlineşte uniunea credinciosului şi a amantei sale.

Este de la sine înţeles că scopul în care am apelat la sursele citate anterior nu este acela de a „recupera” Kabbala şi a o include în tantra. aşa cum e scris:”Şi omul se întoarce pe pământ. „Năşterea Evei” nu ar fi fost. împreună cu celelalte triburi. ei ştiau că sufletul. (Ec.). Acesta este sensul cuvintelor Scripturii:” Prefer soarta morţilor decât cea a oamenilor care trăiesc încă”. „vidul dinamic”.” Pentru adeptul occidental al tantrei nu este esenţial să-şi definească poziţia faţă de reîncarnare. vom mai vedea! „Ajunge zilei grija ei”. Alţii sunt de părere că primul om (Adam) era bărbat în partea dreaptă şi femeie în partea stângă. aici şi acum. să stabilim o paralelă între sephiroth-urile din Zohar şi energiile subtile din tantra. Cu sau fără reîncarnare. În tantra. iudaismul se dovedeşte a fi mult mai puţin patriarhal decât pare. Este adevărat că tantra şi samkhya le adaugă akasha. 15. 188a). 2).” Adam şi Eva au fost creaţi spate în spate. Jean de Pauly: Căci şi Iuda.” unde regăsim de asemenea Sunetul originar. masculină! S-ar cuveni. în definitiv. a secţiona! Astfel.. important este momentul prezent. Esoterismul iudaic se întâlneşte cu tantra şi cu filosofia indiană samkhya şi când vorbeşte despre constituţia fiinţei omeneşti. fie binecuvântat. inclusiv a lui însuşi. etc. format din aceleaşi patru elemente ca în tantra: pământul.) Dar sufletele care şi-au îndeplinit misiunea în timpul şederii lor pe pământ au o soartă mai bună. Dumnezeu i-a separat printr-o lovitură de secure. dar Dumnezeu l-a spintecat în două jumătăţi. este dezrădăcinat şi transplantat iar pe pământ.În cartea sa Istoria Religiilor (p. este a se şti parte integrantă a procesului de ivire a lumii manifestate. Prin urmare. de asemenea. XXXIV. Un alt element din India neariană care se regăseşte în esoterismul iudaic este reîncarnarea. făcute dintr-un suflet şi mai multe „învelişuri” (ceea ce reprezintă traducerea exactă a termenului sanskrit koshas) şi din patru „vânturi” care îi dau forma. cunoştea taina aceasta. ci tocmai de a arăta că. toate acestea sunt aceleaşi realităţi simbolice pe care le găsim exprimate în vechiul mit al androginului Ardhâmarî din tantra – etimologia latină a cuvântului sex derivă din sectus.. Ce mă interesează pentru moment este a scrie această carte. Evident. stânga este feminină şi partea dreaptă. Pentru tantric. dacă nu şi-a îndeplinit misiunea pe pământ. Fericit este sufletul care nu este nevoit să revină pe această lume pentru a răscumpăra păcatele săvârşite de omul căruia îi dădea viaţă! (I. să o accepte sau să o respingă. care spune: „Astfel. focul. vidul. IV. 187b. căci ei rămân lângă Cel Sfânt. bărbat şi femeie. 6. După care. însă acesta din urmă nu este necunoscut de esoterisul iudaic. apa. ceea ce contează pentru mine este să fac ceea ce se cuvine. aerul. fatalmente limitat. Traducere de Marian Stan .” (Iov. 354). col. dar asta ne-ar obliga să depăşim cadrul. lipiţi la nivelul umerilor. ca şi în esoterismul iudaic. fol. subiect la modă acum în Statele Unite. Mircea Eliade notează că „mai multe comentarii rabinice lasă să se înţeleagă că şi Adam a fost uneori conceput ca androgin. tâindu-i în două”. aceste „vânturi” sunt forţe subtile (vayu în sanskrită) care converg şi animă corpul solid. în clipa când aruncăm o privire către tradiţia sa esoterică transmisă de milenii pe cale orală.. al prezentei cărţi. l. infinitul a lovit. cu sunetul Verbului. Din nou. I.” (Bereshit rabbâ. 2. printr-o taină dintre cele mai ascunse. decât scindarea androginului iniţial în două fiinţe. pentru a trăi cât mai deplin cu putinţă condiţia mea de fiinţă umană şi să îmi îndeplinesc sarcina ce decurge de aici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful