Andre Van Lysebeth Tantra, Zohar-ul şi Kabbala1

Zilnic, fiecare evreu de sex masculin îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru că nu l-a făcut femeie! Să existe, deci, o incompatibilitate totală între tantrism şi iudaism? Răspunsul la această întrebare este mai puţin evident decât pare, chiar dacă e adevărat că evreii fundamentalişti nu se vor practica prea curând rituri sexuale de tip tantric. Şi totuşi! A doua zi după o discuţie despre tantra, un prieten evreu ortodox, directorul unui colegiu ebraic, mi-a zis: „Un kabbalist nu ar vorbi altfel”. De aici a pornit un schimb de opinii având ca subiect kabbala, mai întâi cu el, apoi cu alţi evrei „kabbalişti”. În legătură cu termenul Kabbala, care, dealtfel, ar trebui scris Kabbalah, el înseamnă „ceea ce este primit”, cu alte cuvinte, Tradiţia primită de la Unul Dumnezeu şi de la Maeştri, ca şi tantra. În Israel, kabbala semnifică şi bacşişul dat şoferului de taxi! Ori, pătrunzând puţin în această Tradiţie, descoperim aici nu doar puncte comune cu tradiţia tantrică: de fapt, temele esenţiale ale tantrei sunt prezente şi aici, inclusiv viziunea asupra sexualităţii. Un prim punct comun. Kabbala, ca şi tantra, nu este o carte sacră, precum Biblia, Evangheliile, Coranul sau Vedele, ci o comoară de învăţături secrete ale vechiului Israel, transmise oral de la maestru la discipol. Alt punct comun: ca şi în cazul tantrei, al cărui nume şi concepţii nu au început să fie cunoscute de neiniţiaţi înainte de secolul VI, tradiţia kabbalistică, deşi milenară, a fost accesibilă unor cercuri mai largi doar prin secolul al XII-lea, deşi mistica sa urcă în timp până la cele mai vechi curente iudaice. Esenţialmente, principiul de bază al Kabbalei este „Ceea ce se află aici jos este precum ceea ce se află în Ceruri”, echivalentul lui „Tot ce se află aici, este şi în altă parte” din tantra.Dar, pentru a pătrunde mai adânc în subiect, trebuie să facem referire la o carte, Zohar-ul, sau Cartea Splendorii de Moshe de Leon (1250-1305) care se revendica de la învăţăturile lui Simon-bar-Jochai, marele maestru din secolul II. Chiar dacă acesta din urmă a fost contestat, este cert că Moshe de Leon se baza pe vechea transmisiune orală iudaică. La vremea publicării sale, Zohar-ul nu a fost apreciat la justa valoare, chiar dacă această operă avea să marcheze următorii 500 de ani. De asemenea, Kabbala a influenţat hassidismul („pios” în ebraică) până în zilele noastre. Printre marile figuri moderne ale acestui curent, îi amintim pe Martin Buber, Marc Chagall, Elie Wiesel, precum şi filosofii Heschel şi Levinas. Să nu-l uităm pe Gershwin, cu a sa Porgy and Bess. Pentru hassidic, ca şi pentru tantric „Orice lucru creat, oricât de neînsemnat ar fi, precum o piatră şi lucruri şi mai neînsemnate, mărturisesc pe Dumnezeu şi au un suflet.” Ideea că întregul univers, precum nucleul atomului, este impregnat de conştiinţă – fiind imposibil a concepe un suflet inconştient - , ocupă un loc central în tantra. Foarte surprinzător pentru un curent mistic evreiesc, deci inegrat în mediul unei religii patriarhale, este importanţa pe care Kabbala şi Zohar-ul o acordă Shekinei, aspectului feminin al divinităţii. Potrivit tradiţiei kabbalistice orale, Dumnezeu este în
1

Textul de faţă reprezintă un subcapitol al cărţii Tantra, le Cult de la Feminite, lucrare încă inedită pentru publicul românesc.

că. bărbatul şi femeia. Julius Evola evocă existenţa unei magii sexuale secrete în kabbalism. desigur. p. (p. deoarece Dumezeu nu binecuvântează dacât în clipa când bărbatul şi femeia sunt uniţi. . „spaţiul matern” Pentru Kabbala. Franck învaţa de asemenea: „Vă spun că toţi evreii se găsesc întro mare nenorocire. a fost pusă în femeie. veghind ca gândurile să fie sfinte. precum tantricul. el se apropie de ea.. care. autorul aminteşte doctrinele lui Jacob Franck. în creaţie. Aceste cuvinte îi conferă viziunea şi ştiinţa interioară. Tot potrivit lui Louis Rebcke. care merge mult mai departe şi afirmă că forţa mistică a lui Messia. În cartea sa Metafizica sexului. Vino şi vezi! Din clipa când fiinţa umană. Bărbatul trebuie să facă astfel încât femeia să cunoască bucuria plăcerii (que la femme jouisse) în momentul când ea formează o singură voie cu el – şi amândoi trebuie să-şi păstreze spiritul concentrat asupra acestei uniuni.. Într-o traducere a Zohar-ului datorată lui Jean de Pauly. căci ei aşteaptă venirea Mântuitorului şi nu pe cea a Femeii. aşa cum este cazul cu Shakti din tantra.” Am putea să spunem acelaşi lucru despre întreaga umanitate a secolului XX.” Aici este vorba.. „Mama originilor”.” (în Prana. Vorbind despre secta Sabbatienilor. de asemenea. la fel ca în ritul tantric? Ceea ce înseamnă.. Bărbatul singur nu merită nici măcar numele de bărbat cât nu este unit cu femeia. Shakti „concretă” în spatele căreia se ascunde Shakti cosmică? Nu joacă ea. ea este perfectă şi neprihănită şi este numită Unu. în calitate de bărbat şi femeie. faţă de bărbat.” Astfel. Pentru amantul Shekinei şi pentru căutător în general. se restabileşte. pe care îl considera ca un simbol.. Citat de Evola. 81 a : „Când bărbatul. „Fără ezitare. pe deplin sănătos. Kabbalistul găseşte astfel cheia pentru un nou început şi află că un căutător care urmează fidel calea lui Dumnezeu va sfârşi găsind casa iubitei sale adorate. stă scris: „Iată de ce Scriptura spune „I-a binecuvântat şi le-a dat numele de Adam. Şi în clipa când Kabbala spune că bărbatul nu este complet decât unit cu shekina sa.. 89). această reunificare trebuie să aibă loc pentru a restabili ordinea divină originară în creaţie. indisolubil uniţi: Shiva şi Shakti? Shekina este „prezenţa divină”. după ce a citat Zohar-ul. această plenitudine este consolarea în această lume tristă şi violentă.” Voalul. este unită. unitatea sufletului plecând de la cele două jumătăţi pierdute. fiecare femeie reprezintă Shekina şi este direct protejată de ea. Louis Rebcke scrie: „Din clipa când se împlineşte uniunea credinciosului şi a amantei sale.acelaşi timp bărbat şi femeie. oare. Potrivit tradiţiei iudaice. 1982/83. nu este. mai precis. la pagina 55. realizează acest Unu. Scriptura nu spune: „L-a binecuvântat şi i-a dat numele de Adam”. îi ascultă cuvintele de înţelepciune şi dragoste pe care i le adresează din spatele voalului. 311). despre o uniune sexuală concretă.. rolul celei care iniţiază.” Însăşi utilizarea cuvintelor „bărbat” şi „femeie” indică limpede că este vorba despre o relaţie bazată pe sex. kabbalistul râmâne constant în raport cu femeia exterioară şi interioară. „vălul necunoscutului”. numită derasch în Kabbala. este reprezentată de femeie. el este în acest Unu Şi când este bărbatul Unu? Când bărbatul şi femeia se află în unuine sexuală (siwurga). adevăratul kabbalist este un amant care nu-şi părăseşte niciodată shekina. de asemenea. 55b) afirmă: „Sfântul – fie binecuvântat – nu-şi alege sălaş acolo unde bărbatul şi femeia nu sunt uniţi”. nu este vorba despre o simplă metaforă! Zohar-ul (I.. aici. unde se regăseşte esenţialul maithunei tantrice: sacralizarea sexului ca mijloc de acces la realităţile ultime ale universului. Şi în Capitolul III.

6. I. împreună cu celelalte triburi. aceste „vânturi” sunt forţe subtile (vayu în sanskrită) care converg şi animă corpul solid.În cartea sa Istoria Religiilor (p.” (Iov. lipiţi la nivelul umerilor. aşa cum e scris:”Şi omul se întoarce pe pământ. Este de la sine înţeles că scopul în care am apelat la sursele citate anterior nu este acela de a „recupera” Kabbala şi a o include în tantra. căci ei rămân lângă Cel Sfânt.. 187b. Cu sau fără reîncarnare. cunoştea taina aceasta. este a se şti parte integrantă a procesului de ivire a lumii manifestate.. Prin urmare.” unde regăsim de asemenea Sunetul originar. col. Este adevărat că tantra şi samkhya le adaugă akasha. aerul. (Ec. Acesta este sensul cuvintelor Scripturii:” Prefer soarta morţilor decât cea a oamenilor care trăiesc încă”. 2. cu sunetul Verbului.” (Bereshit rabbâ. După care. l. care spune: „Astfel. vom mai vedea! „Ajunge zilei grija ei”. Traducere de Marian Stan . să stabilim o paralelă între sephiroth-urile din Zohar şi energiile subtile din tantra.). printr-o taină dintre cele mai ascunse. ei ştiau că sufletul. fol. fie binecuvântat. în definitiv. vidul. aici şi acum. „Năşterea Evei” nu ar fi fost. Mircea Eliade notează că „mai multe comentarii rabinice lasă să se înţeleagă că şi Adam a fost uneori conceput ca androgin. Jean de Pauly: Căci şi Iuda. toate acestea sunt aceleaşi realităţi simbolice pe care le găsim exprimate în vechiul mit al androginului Ardhâmarî din tantra – etimologia latină a cuvântului sex derivă din sectus. 2).” Adam şi Eva au fost creaţi spate în spate.) Dar sufletele care şi-au îndeplinit misiunea în timpul şederii lor pe pământ au o soartă mai bună. decât scindarea androginului iniţial în două fiinţe. format din aceleaşi patru elemente ca în tantra: pământul. Dumnezeu i-a separat printr-o lovitură de secure. dacă nu şi-a îndeplinit misiunea pe pământ. în clipa când aruncăm o privire către tradiţia sa esoterică transmisă de milenii pe cale orală. făcute dintr-un suflet şi mai multe „învelişuri” (ceea ce reprezintă traducerea exactă a termenului sanskrit koshas) şi din patru „vânturi” care îi dau forma. Fericit este sufletul care nu este nevoit să revină pe această lume pentru a răscumpăra păcatele săvârşite de omul căruia îi dădea viaţă! (I. Alţii sunt de părere că primul om (Adam) era bărbat în partea dreaptă şi femeie în partea stângă. de asemenea. dar asta ne-ar obliga să depăşim cadrul. IV. ca şi în esoterismul iudaic. dar Dumnezeu l-a spintecat în două jumătăţi. 188a). infinitul a lovit. Esoterismul iudaic se întâlneşte cu tantra şi cu filosofia indiană samkhya şi când vorbeşte despre constituţia fiinţei omeneşti. să o accepte sau să o respingă. 354). Un alt element din India neariană care se regăseşte în esoterismul iudaic este reîncarnarea. tâindu-i în două”. al prezentei cărţi. ci tocmai de a arăta că. pentru a trăi cât mai deplin cu putinţă condiţia mea de fiinţă umană şi să îmi îndeplinesc sarcina ce decurge de aici. ceea ce contează pentru mine este să fac ceea ce se cuvine. fatalmente limitat. apa. important este momentul prezent. Evident.” Pentru adeptul occidental al tantrei nu este esenţial să-şi definească poziţia faţă de reîncarnare. a secţiona! Astfel.. Din nou. inclusiv a lui însuşi. masculină! S-ar cuveni. „vidul dinamic”. stânga este feminină şi partea dreaptă. În tantra. însă acesta din urmă nu este necunoscut de esoterisul iudaic. subiect la modă acum în Statele Unite. Pentru tantric. focul. etc. Ce mă interesează pentru moment este a scrie această carte. XXXIV. este dezrădăcinat şi transplantat iar pe pământ. bărbat şi femeie. 15. iudaismul se dovedeşte a fi mult mai puţin patriarhal decât pare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful