Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR 1

CERERE
DE COMUNICARE A STADIUL SOLUIONRII CERERII DE REDOBNDIRE A
CETENIEI ROMNE

Subsemnatul/Subsemnata .....................................................................,fiul/fiica
lui ...............................i........................nscut/

la

data

de.....................................n ...........................................................................................
...........posesor

al

actului

de

identitate/paaport,seria....................nr. ................................................cu

domiciliul

actual n ............................................................................................................... i cu
reedina

n..............................................................................................................v

rog s mi comunicai stadiul soluionrii cererii de redobndire a cet eniei romne,


depus

la

data

de...............................................,

nregistrat

sub

nr.......................................... .
Solicit s mi fie comunicate aceste informaii la adresa de domiciliu/re edin
sau prin e-mail:..............................................................

Data

Semntura

Str. Smrdan nr. 3, sector 3, Bucureti, Romnia


http://cetatenie.just.ro