Sunteți pe pagina 1din 91

COPERTA DE N.

SAFTOIU

Chemarea munţilor
Oameni, iubiţi muntele!
Adevăratul sens al vieţii este însăşi bucuria de a trăi.
Omul, în scurgerea mileniilor, a învăţat să se cunoască pe sine, să cunoască şi să iubească natura.
Pămîntul şi mările au fost primele sale ispite şi biruinţi. Tîrziu, tîrziu de tot, după jertfa lui Icar, omul a
cucerit şi cerul.
A iubit omul dintotdeauna muntele ? A mers însetat spre înălţimile pline de taine şi frumuseţi,
sau i-a fost teamă de ele şi nu le-a dorit ?
Adevărul este că la început omul n-a iubit muntele. Pentru el munţii, stîncoşi şi cu zăpezi,
învăluiţi adesea în ceaţă şi furtuni, erau lăcaşul zeilor, al duhurilor rele, al spiritelor străbunilor.
Indigenii din America de Sud străbăteau munţii cu spaimă, fie cu gura închisă, fie rostind în
şoaptă formule magice. Totemurile din nordul Europei sau cele asiatice mărturisesc şi ele aceeaşi
admiraţie plină de spaimă faţă de zeii munţilor. Chinezii considerau că piscurile munţilor sînt stăpînite
de spirite, iar cinci dintre munţii lor îi socoteau sacri. Obiecte de adorare a muntelui s-au găsit şi la
indieni, în Peru.
Mitologia scandinavă aminteşte de zeii mari şi mici ai muntelui.
Legendele povestesc despre bogăţia nemăsurată a munţilor, dar şi de duhurile rele, de piticii
cu o forţă neobişnuită care o păzesc. În castelul gheţurilor eterne stă pe tron o zeiţă necruţătoare, cu
fruntea încoronată de diamante, care cheamă la ea, rîzînd cu cruzime, pe eroii care cutează să o
înfrunte. Ei urcă îndrăzneţi pînă la dînsa, dar odată ajunşi sus, rămîn înlănţuiţi de patul morţii, celebrînd
nunta lor veşnică cu mireasa de cristal.
În antichitate munţii erau inaccesibili, fiind stăpîniţi de zei. Olimpul, la greci, era lăcaşul
zeilor trufaşi şi certăreţi, Etna, locuinţa titanilor, iar Caucazul, muntele lui Prometeu înlănţuit.
Denumirile munţilor nu sînt totdeauna îmbietoare — Muntele blestemat, Muntele groazei, Dintele
rechinului, Muntele de sînge — iar traversarea lor curajoasă, dar nebunească, de către unii mari
cuceritori, ca Hanibal, Cezar, Napoleon, a fost plătită greu.
Romanticii sînt cei dintîi mari îndrăgostiţi ai muntelui. Cu excepţia cîtorva vizionari aproape
anonimi, nimeni nu s-a gîndit înaintea lor la cunoaşterea şi cucerirea munţilor. Ei au fost ignoraţi sau
tabu pînă cînd romanticii, la îndemnul entuziast şi generos al lui Rousseau: „să ne întoarcem la natură",
au pornit spre ei, i-au cunoscut şi îndrăgit, deschizînd astfel oamenilor, tuturor oamenilor, un drum nou,
o lume nouă plină de neprevăzut, poezie şi eroism.
Drumeţia de munte, alpinismul nu au apărut însă cu adevărat decît spre sfîrşitul secolului al
XVIII-lea, întîiul mare poet al lumii care are curiozitatea să urce pe munte, pe Ventoux, este Francesco
Petrarca. Dar alpinismul nu se va naşte decît în 8 august 1786, cînd vînătorul de capre şi temerara
călăuză alpină Jacques Balmat, împreună cu un medic de ţară, pasionat turist, Michel Paccard, vor urca
în emoţia tuturor pînă la cel mai înalt pisc din Alpi, pe Mont Blanc.
Din Alpi, îndrăzneala şi voluptatea cuceririi celor mai înalte şi neatinse culmi s-au răspîndit în
toată lumea, iar termenul de alpinism a început să fie folosit deopotrivă pentru orice încercare, fie la
noi, în Bucegi, fie în Caucaz, în Anzi sau Himalaya. Chemarea spre munte a devenit tot mai stăruitoare,
mai plină de neastîmpăr şi farmec.
Muntele, ca şi marea, a cerut la început nespus de multe jertfe. Aproape n-a fost vîrf cucerit
care să nu fi fost plătit cu vieţi tinere şi temerare. Dar încet, încet, omul a domolit muntele şi l-a învins.
L-a săpat în „măruntaie” şi a creat în zece ani de eforturi tunelul Simplon, de 20 km, dintre Elveţia şi
Italia. I-a înălţat pe creştet, la peste 4 000 m, observatoare astronomice şi staţiuni pentru studiul razelor
solare. A pus pinteni muntelui şi l-a călărit cu teleferice, planînd suspendate în goluri ameţitoare. Iar
alpiniştii i-au îmblînzit ultimele răbufniri de nesupunere.
Este adevărat că pentru cucerirea celor patrusprezece uriaşi ai lumii, de peste 8 000 m, mai toţi
în Himalaya, omului i-a trebuit mai mult de o jumătate de secol. Everestul, cel mai înalt munte de pe
glob (8 848 m), a fost asaltat timp de peste treizeci de ani de unsprezece expediţii, pînă în anul 1953,
cînd un înalt şi paşnic apicultor neozeelandez, Edmund Hillary, şi un dîrz indigen nepalez, Tensing
Norke, l-au învins, spulberînd astfel legenda munţilor necuceriţi. Astăzi n-a mai rămas din lanţul
neînvinşilor de ieri, al munţilor de peste 8 000 m, nici un pisc necucerit.
La început toate cuceririle omului au fost neînţelese şi nepreţuite. Alfabetul şi tiparul
plictiseau pe regi, înotul şi jocurile cu mingea erau interzise mulţimilor de către biserică, călătoriile în
jurul lumii erau socotite cele mai nebuneşti dintre nebunii, iar ştiinţa care contrazicea religia — erezie

1
şi şarlatanie.
Cîndva, în secolul al XVI-lea, un elveţian scria prima carte despre munţi. Astăzi în lume
există peste o sută de mii de cărţi despre marea pasiune a cunoaşterii şi cuceririi munţilor. Au scris
minunat despre munţi Goethe, Heine, Daudet. Şi eroic, aşa cum l-au înfruntat Guido Rey, Abalakov,
Frison-Roche, Hillary.
Muzica, la noi şi pretutindeni, a dedicat muntelui — de la Vîrful cu Dor şi munţii Apuseni la
Annapurna — poeme şi simfonii. „Simfonia pe un cîntec de munte”, „Manfred”, „Simfonia Alpilor”.
Patruzeci şi opt de ani, un artist îndrăgostit de natură a sculptat în munţii Chinei „Poarta dragonului”. În
Bucegi, pe Caraiman, Eugen Barbu îl vede sculptat pe Eminescu, cu pletele fluturînd în vîntul verii sau
în furtunile cu zăpezi.
Cine a fost în munţi în nopţi de cleştar, iarna, în zile nesfîrşit de lungi şi darnice vara, în clocot
de viaţă nouă primăvara şi în agonii de culoare toamna, acela nu poate să nu se fi îndrăgostit de munte !
Dragostea pentru munte este, pentru cine i s-a dat întreg, una din cele mai pure şi depline, în
care nu vei fi niciodată dezamăgit sau înşelat. Ea seamănă cu celelalte mari pasiuni care nu ostenesc şi
nu mor niciodată: lectura, studiul, arta sau mişcarea.
Muntele cheamă la sine toate vîrstele, dăruindu-se fiecăreia pe măsura inimii ei. Tinerii găsesc
în munte excursiile de vară şi sporturile de iarnă; ei iubesc atmosfera prietenească a cabanelor şi
drumurile spre înălţimi, îşi potolesc setea de mişcare. Schiorii şi alpiniştii sînt pentru totdeauna legaţi
de munte, aşa cum sînt legaţi marinarii de mare şi aviatorii de cer.
Vîrstnicii merg în munţi ca să iasă din monotonia şi agitaţia oraşelor, să trăiască ambianţa
calmă şi senină a urcuşurilor în dimineţi însorite.
Artiştii caută şi găsesc în munte seninătatea şi liniştea creaţiei; scriitorii — puritatea şi tăcerea
înălţimilor; muzicienii — acorduri noi şi tainice, lumea sonoră a pădurii, a gheţurilor, a furtunii;
pictorii — culori şi teme, peisaje şi oameni, pe care din zori pînă în noapte muntele le dăruie generos.
Cine pleacă la munte se pregăteşte pentru un şir necontenit de bucurii şi surprize, pentru că
muntele este o invitaţie la neprevăzut şi frumuseţe. Ea începe cu nerăbdarea şi frenezia plecării, se
continuă cu bucuriile drumului, cu voluptatea neasemuită a victoriei şi se sfîrşeşte cu amintirile
excursiei şi cu nostalgia reîntoarcerii sau chemarea altor dragi, deşi încă necunoscute, tărîmuri.
Dar nu numai atît. Muntele este o lume întreaga, un univers. Spre el, pentru cunoaşterea şi
cucerirea lui, se îndreaptă entuziaşti, şi adeseori eroic, geografii, geologii, speologii, naturaliştii.
Flora şi fauna muntelui, cu simbolicele flori-de-colţ şi cu sprinţarele veveriţe şi capre negre,
iată o nouă împărăţie în care se pătrunde tăcut şi atent. Cîinii St. Bernard, imenşi şi buni, sînt şi ei un
simbol al purităţii muntelui.
Pînă şi profesiunile — plutaş, călăuză, meteorolog, cabanier — devin altceva acolo sus, în
vecinătatea cerului, a brazilor, a apelor: curaj, generozitate, eroism. Iar cabanele, adevărate oaze în
albul sau verdele muntelui, aduc o atmosferă specifică, unică, de sinceritate, de cîntec şi voie bună, de
calm şi poezie. Fiecare cabană îşi are viaţa şi destinul ei. Ele se nasc sau mor după legi neprevăzute, ca
şi oamenii. Un drum mereu căutat le naşte, o avalanşă sau uitarea le îngroapă. Ele visează la soare ca
turiştii, căutînd în zări fericiri viitoare.
Iubiţi, desigur, marea. De pe ţărmul ei priviţi, contemplaţi, visaţi. Pe aripile pescăruşilor
gîndurile, dorurile noastre zboară înalt şi departe. Marea a fost, pe drept cuvînt, denumită leagănul
civilizaţiei: Egipt, Fenicia, Veneţia, Anglia. Muntele a fost şi vă rămîne tăria de caracter şi voinţă a
unei ţări: Elveţia, Peru, Tibet.
Marea invită şi la îndrăzneală, dar foarte mult la reverie şi vis. Muntele, dimpotrivă, la
cugetare şi faptă. (A spus-o un estetician român, Tudor Vianu, şi o confirmă veacurile şi istoria
culturii.)
Astăzi, muntele şi marea, dincolo de semnificaţiile lor istorice şi estetice, rămîn două mari şi
veşnice ispite ale omului modern. Marea este minunată, neîntrecută, dar e numai poezia şi vacanţa unui
singur anotimp. Muntele, în schimb, este poezia şi vacanţa tuturor anotimpurilor: primăvara —
întoarcerea la viaţă, vara — împărăţia lui Verde împărat, toamna — aur şi argint, iarna — simfonie în
alb.
Marea înseamnă ţărm şi apă, nisip şi valuri, trupul gol şi bucuria regăsirii lui în adîncuri, deci
totala contopire cu lumea din care am pornit cîndva, cu milioane de ani în urmă. Muntele e vasta şi
necontenit noua lume de privelişti, natura în soare, ceaţă şi furtună, omul în luptă cu înălţimile şi cu el
însuşi.
Marea a dat mai mulţi cuceritori, hoinari şi artişti: Columb şi Magellan, Loti şi Gerbault,
Debussy şi Rimski Korsakov, Thurner şi Gauguin. În schimb, muntele rămîne măreţ prin chemarea,
prin mirajul, prin ispita sa de necunoscut, frumuseţe şi glorie.
Purtăm în noi cele două chemări — chemarea muntelui şi a mării. De la simfonia verdelui şi
înaltului, la simfonia întinsului şi albastrului, de la efortul urcuşului şi al luptei pentru vîrf, la reveria

2
plajei însorite şi a valurilor nesfîrşite.
Prin varietate, prin bogăţia lui de locuri şi întîmplări, muntele poate fi socotit o înaltă şcoală a
curajului, a caracterului, a personalităţii, într-adevăr, nu există o şcoală mai bărbătească, mai dîrză, dar
şi mai plăcută în acelaşi timp, ca muntele.
Cînd copilul vostru va împlini şaisprezece ani, îndemna un scriitor francez, duceţi-l la munte.
Muntele îl va face să înţeleagă ceea ce jos, în oraş, nu va înţelege niciodată, să se cunoască pe sine. Dar
dragostea pentru munte şi înţelegerea lui poate începe cu mult înainte, din anii copilăriei. Ca şi cu
lectura sau muzica, cu cît te legi mai timpuriu de munte, cu atît mai bine. În timp vine cunoaşterea,
preţuirea, pasiunea.
Oameni, iubiţi muntele !...
De pe înălţimi, frumuseţile naturii şi înţelesurile vieţii sînt altele. Mergeţi spre munte ca spre o
bucurie necunoscută, dar dorită. Nu e nevoie să asaltaţi fisurile albastre şi piscurile inaccesibile. E de-
ajuns să priviţi saltul curajos al caprelor negre şi zborul înalt al vulturilor. Mîine, sufletul vostru le va
semăna. Atunci muntele va fi pătruns în voi, ca seva în copaci primăvara. Şi veţi putea, peste ani, spune
fericiţi: noi am iubit muntele !

Marii cuceritori şi muntele

Adevăraţii cuceritori ai munţilor au fost, desigur, alpiniştii. Dar cu mult înaintea lor, din
motive războinice, au străbătut munţii cuceritorii de popoare şi tărîmuri îndepărtate. Pe ei nu i-a chemat
nici neastîmpărul şi nici dorinţa de a vedea cum arată, din înălţimi, cerul şi pămîntul. I-a mînat dorinţa
de a stăpîni. Şi dacă în drumul lor au fost munţi, ei trebuiau trecuţi, oricîte greutăţi şi jertfe ar fi cerut
aceasta: dincolo de munţi îi aştepta prada şi gloria.
Deşi n-au fost îndrăgostiţi, însetaţi de munte şi frumuseţi, istoria îi aminteşte. Iar noi trebuie să
înţelegem istoria aşa cum se cuvine ...
Dintre marii comandanţi militari, primul care s-a urcat pe munte pare să fie Alexandru cel
Mare.
În anul 334 î.e.n., el traversează munţii Taurus din Asia Mică şi podişul Iranului, pentru a
porni lupta împotriva regelui Por şi a cuceri India. Armata lui număra 30 000 de pedestraşi şi 4 500 de
călăreţi. Se spune că, înainte de a trece munţii, Alexandru luă o hotărîre care uimi şi înfricoşă totodată:
ordonă ca aproape toate carele, îngreuiate de arme şi prăzi de război, să fie arse. Pe unul din
comandanţi, prieten al său, Menandrus, care nu s-a supus şi nu a rămas în fruntea gărzii pe care o
conducea, l-a ucis el însuşi.
În „Vieţile paralele" Plutarh istoriseşte pe larg lupta lui Alexandru cu Por, dar despre trecerea
munţilor, care a precedat lupta, nu scrie nimic. A fost desigur una din grelele încercări ale armatei sale,
dar ca totdeauna, avîndu-l pe el în frunte, totul s-a sfîrşit cu bine.
Uluitoare rămîne însă, în perioada rivalităţii romano-cartagineze, campania din Italia a lui
Hanibal.
A fost o temerară trecere a Alpilor.
Sîntem în anul 218 î.e.n., cînd Hanibal, cutezătorul general cartaginez, porneşte de pe crestele
estice ale Spaniei spre Galia, cu intenţia de a invada nordul Italiei şi a coborî spre Roma.
Armata sa, compusă din 80 000 de pedestraşi, 12 000 de călăreţi şi 37 elefanţi de luptă,
străbate Pirineii şi, neobişnuită cu frigul şi înălţimile, înfruntă 33 de zile culmile de gheaţă, potecile
primejdioase şi furtunile de zăpadă ale Alpilor.
Este poate una din cele mai îndrăzneţe şi victorioase încercări din epoca aceea. Dar nebunia
aceasta îl costă pe Hanibal viaţa a 60 000 de pedestraşi, a 6 000 de călăreţi şi aproape a tuturor
elefanţilor.
După o refacere în Galia cisalpină şi după un marş la fel de nebunesc, de trei zile şi trei nopţi,
prin mlaştinile unui rîu, dincolo de Pad încep marile ciocniri dintre romani şi cartaginezi. Hanibal
conduce armata de pe singurul elefant care-i mai rămăsese în viaţă. Astfel se încheie măreaţa trecere a
Alpilor de către Hanibal, omul care a înspăimîntat Roma şi care a făcut să rămînă în istorie cuvintele de
alarmă: „Hanibal ante portas”.
Neînfricat, dîrz, rezistent a trebuit să fie şi Cezar.
În campania să din Galia (sec. I î.e.n.), cînd nu o dată a trecut munţii Alpi, pe atunci
înfricoşători şi necunoscuţi. Multe întîmplări pitoreşti sînt amintite chiar de Cezar în lucrarea sa
„Despre războiul cu galii”. Cunoscuta frază „Aş vrea să fiu mai bine cel dintîi aici, decît al doilea la
Roma” a fost spusă pe cînd trecea Alpii, într-un sat sărăcăcios din Galia. Anii aceia de luptă în Galia,
aproape zece, cucerirea a opt sute de cetăţi şi trei sute de neamuri, luptele cu Vercingetorix au fost nu
numai ani de glorie, dar şi de grea încercare şi au făcut din Cezar un mare comandant şi un nume de

3
neuitat.
În aprilie 1796, ne povesteşte Tarle, Napoleon porneşte cu armata sa peste Alpi, spre Italia. În
această campanie, Bonaparte a dat dovadă de o mare îndrăzneală şi de un total dispreţ faţă de riscurile
personale, deşi părerea lui era că un comandant nu trebuie să se expună pericolelor, moartea lui
nefolosind la nimic, ba, dimpotrivă, putînd provoca confuzie, panică, destrămarea armatei.
Dar această traversare a Alpilor era cu totul neobişnuită şi de aceea Napoleon a uitat de
precauţii şi a considerat că e nevoie de exemplul său personal. Trecerea, timp de cinci zile, pe vestita
„Cornişă”, de-a lungul Alpilor Maritimi, sub focul navelor engleze, rămîne o încercare de mare
temeritate şi una din izbînzile de campanie ale lui Napoleon.
Lucrarea pictorului francez Paul Delaroche ni-l arată pe Napoleon călare prin zăpada munţilor,
cu mantia bătută de vînt. Armata sa rabdă cu stoicism frigul, „îndură privaţiuni oribile”, cum scrie
Stendhal în însemnările sale, dar pînă la urmă se învinge pe sine şi reuşeşte această trecere plină de
cutezanţă şi disperare, reamintind pe Cezar şi Hanibal.
O altă trecere a munţilor de către armatele franceze conduse de Napoleon a avut loc în luna
mai a anului 1 800. Cu mari dificultăţi a fost învinsă atunci trecătoarea Grand Saint-Bernard, situată la
2 472 m. Stendhal povesteşte în „Viaţa lui Henri Brulard” această traversare cutezătoare, iar pictorii
Meyner şi Lebel îi surprind momentele emoţionante.
Suvorov învingătorul „Punţii Diavolului”. A mai rămas un an pînă la sfîrşitul secolului (1799).
Ruşii se războiesc cu francezii în trecătoarea St. Gothard, pe care vor s-o străbată cu orice preţ, ca să
ajungă în valea Ronului şi să facă joncţiunea cu armata generalului Rimski Korsakov.
Suvorov e neobosit. Cu pelerina sa albastră, fără buclele perucii pe atunci obligatorii, călăreşte zi şi
noapte, conducînd trupele mai departe, mereu mai departe. Călăuzele elveţiene spun: „Rusul este un
soldat viteaz, dar munţii noştri sînt înalţi cît cerul şi trecătorile iarna nu le pot trece nici vulturii”.
În ciuda frigului, a zăpezii şi a echipamentului puţin călduros, Suvorov îşi păstrează voia
bună. „Ehei, Eroşka — spune el într-o zi soldatului care-i toarnă să se spele — gîndeam noi vreodată
acasă, la noi, că o să ne spălăm cu apă din Alpi ?”
Armata rusă are 17 000 de soldaţi; a lui Massena 100 000. Dar Suvorov spune că fiecare rus
face cît zece francezi şi deci... e superior.
Asaltul trecătorii St. Gothard a fost sîngeros şi dîrz. Luptele s-au dat pe Monte Proza şi
francezii, învinşi, au azvîrlit tunurile în prăpăstii şi s-au retras.
Noaptea victoriei este petrecută de Suvorov la 2 100 m înălţime, pe un frig de decembrie, deşi
e doar Septembrie, şi pe o ninsoare care nu mai conteneşte, în aceleaşi uniforme necălduroase şi fără
provizii. Se doarme pe zăpadă, sub cerul liber, cu gîndul acasă...
Dar lupta nu se încheiase. În retragere, la 15 km de trecătoare, francezii ocupă „Puntea
Diavolului”, cu înălţimi ameţitoare şi prăpăstii. Un loc de unde, cu două batalioane şi un tun, poţi
nimici o armată întreagă. Dar căţărîndu-se pe stînci, soldaţii lui Suvorov, adevăraţi şoimi de munte,
lunecă pe horn chiar în spatele francezilor. În ecoul multiplicat al împuşcăturilor, această coborîre pe
zăpada îngheţată, în care un pas greşit înseamnă moartea, va rămîne nemuritoare în istorie şi pe pînza
pictorului rus Surikov.
Acestea sînt cîteva din cuceririle munţilor de către marii oameni ai istoriei. Dar munţii,
neobişnuiţi cu praful de puşcă şi sînge omenesc, îi aşteptau pe poeţi, pe oamenii de ştiinţă, pe alpinişti.
Şi aşteptarea lor s-a împlinit într-o zi.

Oamenii de ştiinţă şi muntele

Dintre înţelepţii antichităţii, prea mulţi cunoscători ai munţilor nu putem cita. Muntele inspiră
teamă, îngrijorare, blestem. Omul nu îndrăznea să înfrunte voinţa crudă, nemiloasă a zeilor care
sălăşluiau În preajma norilor şi a cerului. În imaginaţia popoarelor vechi, pămîntul, munţii erau striviţi
de picioarele zeilor sau ale elefanţilor, iar dacă Atlas purta atît de greu globul pămîntesc, aceasta era şi
din cauza munţilor. În realitate însă nimeni nu ştia unde erau munţii, nimeni nu-i văzuse de aproape.
Unul din primii cunoscători ai munţilor nu a fost un om de ştiinţă, dar a avut pasiunea unui
cercetător. Prin anul 138 î.e.n., în vasta şi îndepărtata Chină trăia un ofiţer din garda imperială, Cian
Ţian.
Curajos, puternic şi rezistent, iscusit trăgător cu arcul, Cian Ţian, însoţit de o sută de oameni,
porneşte la ordinele cîrmuitorilor statului să caute neamul ieucizilor, ramură a poporului chinez,
înfrîntă şi alungată în Asia Centrală de huni.
Cian pleacă din capitala Chinei şi se îndreaptă spre apus. Străbate munţii Nanşan, trece Zidul
chinezesc, dar este prins de huni, care, fără să-l pedepsească, îl reţin timp de zece ani şi-i dau de soţie
pe fiica unui nobil hun.
Dar setea de libertate şi dorul de ţară îl chinuie. În anul 128 Cian cu soţia şi fiul său, ajutat de

4
credinciosul său tovarăş Tanî, fuge în patrie. Străbate din nou stepe şi munţi. De astă dată, povîrnişurile
sudice ale Tianşanului de răsărit, prin trecătorile înalte ale Tianşanului central pînă în valea Fergana, în
ţara Davan.
Cîrmuitorul acestei ţări îl roagă pe Cian să plece din nou la ieucizi, spre Amu-Daria, şi să
stabilească cu ei relaţii comerciale. Cian porneşte la drum, ajunge în regatul Dasia al ieucizilor, dar
aceştia nu doreau relaţii comerciale cu China.
Aşa că Cian pleacă înapoi, spre casă (127 î.e.n.). Ocoleşte pe la nord Pamirul, pe care îl
numeşte Ţunlin (munţii Cepei), străbate valea Altai şi ajunge, credea el, la lacul Lobnor, situat la 780 m
înălţime. Dar se înşela. Aşa cum se înşelau şi cei ce credeau în povestea fluviului Hwangho (fluviul
Galben), care ar izvorî, spuneau legendele, din fantasticul munte Kunlun, înalt de 2500 m, adică 1 500
kilometri ! !
Prins din nou de huni şi reţinut de astă dată numai un an, Cian Ţian fuge din nou cu ai săi şi cu
nelipsitul Tanî şi după treisprezece ani de peregrinări pline de aventuri se înapoiază pentru totdeauna în
patrie. După calculele sale, Cian a străbătut în aceşti ani aproape 25 000 m, adică 15000 kilometri.
De la Cian Ţian au rămas cele dintîi mărturii geografice despre munţii şi apele Asiei Centrale,
despre Tianşan, Pamir şi apele ce izvorăsc din ei: Sîr-Daria şi Amu-Daria. Pentru anii 138—126 î.e.n.
aceasta a însemnat desigur foarte mult. De aceea în primele pagini ale „Istoriei descoperirilor
geografice” figurează descoperirea Asiei Centrale de către chinezi şi călătoriile curajoase ale lui Cian
Ţian.
Alpii au fost al doilea semn de întrebare a! lumii antice. În secolul V î.e.n. Herodot îi ignora
încă, dar istoricul şi geograful Polibiu (130 î.e.n.) ne vorbeşte despre munţii Greciei şi despre Alpi.
El cunoaşte graniţele munţilor Alpi, cei mai mari din Europa, le întrezăreşte înălţimile.
Aminteşte lacurile Elveţiei, apele Ronului şi cele patru drumuri ale Alpilor, dintre care unul era
cunoscut lumii din expediţia lui Hanibal asupra Romei.
Istoria aminteşte de cei doi Pliniu: cel tînăr şi cel bătrîn. Acela al cărui nume se va lega de
munţi va fi Pliniu cel Bătrîn (23—79 e.n.), autorul scrierii enciclopedice „Istoria naturală”, alcătuită din
37 de cărţi, dintre care aproape jumătate cuprind cunoştinţe de botanică, zoologie şi mineralogie.
Curiozitatea lui ştiinţifică îl va urca pe Vezuviu (1 277 m) şi-l va face să scrie pagini
interesante. Un curios destin: Pliniu cel Bătrîn va muri în anul 79, în timpul erupţiei aceluiaşi munte,
nepotolitul Vezuviu, încercînd să salveze vieţile celor ameninţaţi de furia lui.
Vor trece secole şi munţii vor continua să rămînă o taină şi un mister nedezlegat, întîia carte
tipărită, cu adevărat ştiinţifică, despre munţi, este lucrarea în limba latină a elveţianului Aegidius
Tschudi „De prima ac vera Alpina Rhaetia” (1538). Celelalte două, care îi urmează şi care sînt
redactate tot în latină, fiind scrise de Konrad Gessner (1541) şi Josias Simmler (1574), nu sînt cărţi de
ştiinţă, ci mai mult însemnări poetice şi filozofice asupra munţilor Alpi.
Şi aceasta numai pentru că Alpii nu erau cunoscuţi cu adevărat, iar piscurile lor cele mai înalte
nu fuseseră cucerite. Aceasta s-a întîmplat, aşa cum se ştie, abia peste două secole, în anul 1786.
La începuturile alpinismului, Alpi, Mont Blanc-ul au constituit o permanentă ispită. O călăuză
alpină, Jacques Balmat, împreună cu un medic de ţară, Paccard, l-au urcat pentru întîia oară la 8 august
1786.
Dar peste un an, în 1787, omul de ştiinţă genevez Horace Benedict de Saussure îşi împlineşte
visul de un sfert de veac, urcînd şi el Mont Blanc-ul. Cartea sa „Voyages dans les Alpes” (1796)
vădeşte omul de ştiinţă, de caracter şi de acţiune, care a fost de Saussure.
Patruzeci de ani s-a pregătit şi a aşteptat el, tenace şi încrezător, ziua cînd va urca pe Mont
Blanc, încă din tinereţe, deşi iubea ştiinţa şi promitea să devină un savant (la 22 de ani preda ca
profesor matematicile şi era totodată un foarte priceput fizician, botanist, geolog), îndrăgeşte natura,
excursiile, dificultăţile, asemenea tatălui său care fusese un pasionat al muntelui.
În 1760 de Saussure urcă la Brevent, de unde vede pentru întîia oară bine Mont Blanc-ul. El
instituie un premiu pentru cel care-l va cuceri. Şi timp de douăzeci şi şapte de ani, statornic, an de an,
de Saussure va urca în Alpi, chemat mereu ca de o Fata morgana, de măreţul şi neînvinsul Mont Blanc.
Este poate un caz din cele mai rare, cînd după un sfert de veac un om îşi împlineşte fericit
visul, împlinire cum doar exploratorii polari sau marii corăbieri ai secolului al XVI-lea au mai avut
cîndva ...
Însemnările sale de călătorie în Alpi nu le-a publicat imediat. Omul de ştiinţă care aşteptase
aproape trei decenii ca să urce pe piscul mult visat (3 august 1787) nu voia să se grăbească cu cartea pe
care desigur o considera, aşa cum a şi rămas în istorie, cartea vieţii sale ...
Deosebit de valoroase sînt consideraţiile sale asupra gheţarilor, asupra vîrstei, naturii şi
mişcării lor, dar şi paginile de poezie alpină despre frumuseţea peisajelor şi măreţia muntelui. De aceea
H. B. de Saussure n-a rămas în istoria alpinismului numai ca întîiul om de ştiinţă care a urcat şi a
studiat muntele, ci şi ca un precursor al literaturii alpine.

5
Jules Michelet (1798—1874), renumit om de ştiinţă, istoric, n-a fost un mare cuceritor al
piscurilor. Şi chiar dacă ar fi fost, cum a trăit în epoca pionierilor munţilor, astăzi numele lui ar fi fost
poate uitat. Ca şi neuitatul de Saussure, întîiul om de ştiinţă care a urcat, la aproape cinci mii de metri,
numele lui Michelet a rămas legat de munte prin cartea sa, citată mereu şi pretutindeni, „La montagne”
(1868).
Cu „Muntele” Michelet continuă seria cărţilor sale pasionante, începute în 1856: Pasărea,
Insecta, Marea. Paginile în care descrie Saint-Gervais, livezile din Javernaz şi regiunea Auvergne sînt
de un farmec şi de o tinereţe care înfruntă anii.
Mai ales poezia pădurilor este tulburătoare: stejari de o forţă neobişnuită, cu coroane
despotice, tei cu frunzişuri moi şi umbroase, brazi auguşti cu lungi bărbi de licheni înfruntînd semeţ
cerul şi furtuna. O pace a lemnului, a pădurii, frîntă doar de tumultul torentelor şi al cascadelor. Mai
sus, pinii care se leagănă muzical în soare şi vînt, iar şi mai sus, împărăţia florilor rare de munte. Apoi,
dincolo de viaţa care moare a vegetaţiei, gheţarii. De aici începe drumul fără ezitări şi temeri al voinţei
omului. Şi odată ajuns pe pisc, iată-le stăpînul a tot ce rămîne la picioarele tale: păduri, ape, aşezări
omeneşti.
Michelet e fermecat de minunile munţilor. De seva care se aude urcînd în copaci, de
frumuseţile sălbatice ale crestelor, de măreţia unică a Mont Blanc-ului, pe fruntea căruia citeşte
„destinul, viitorul, zilele fericite ale Europei”.
Nimeni ca el — scrie în prefaţa cărţii Andre Theuriet — n-a descris mai pasionant „viaţa
stranie a gheţarilor, măreţia pădurilor, graţia poienilor, peisajele pastorale ale Engadinei”. Nimeni n-a
exprimat mai adînc ca el filozofia muntelui şi lecţiile pe care ni le dă.
J. Michelet povesteste cu farmec, ca un scriitor şi nu ca un om de ştiinţă, primele ascensiuni
pe Mont Blanc, despre Elveţia şi lacurile ei — în care albastrul apelor se contopeşte cu albastrul cerului
— despre urcuşul plin de melancolie al turmelor italiene sau despre zborul păsărilor, pe arşiţă ori pe
furtună, deasupra munţilor înalţi şi prăpăstioşi.
Trecem prin marile trecători ale Alpilor: Saint Bernard, străveche şi tragică, Simplon, plină de
refugii, dar şi de pericolul avalanşelor. Evocăm spiritele străbunilor, vechile altare ale celţilor şi galilor,
cei tare temători de duhurile munţilor.
Nu lipsesc anotimpurile (tulburatorul capitol „Moartea muntelui”) sau reflecţiile filozofice
asupra singurătăţii şi liniştei alpine. Nici lupta permanentă a omului de la munte cu greutăţile care-l
călesc. Ascultaţi acest proverb engadin: „Nouă luni iarnă, trei luni infern” şi amintiţi-vă de Wilhelm
Tell şi de lupta lui pentru libertate.
Pentru Michelet adevărata înţelegere a muntelui n-o poţi avea decît după adolescenţă, la
maturitate, cînd dragostea pentru natură devine sens de viaţă şi înţelepciune. El suie şi pe Mont Cenis.
Cucerit de „frumuseţea fantastică a Pirineilor, de atmosfera lor magică, de inexplicabila lor feerie”,
Michelet, romantic, uită că e istoric. E stăpînit în înserări de simfonia roşului şi auriului, a licăririlor
sub lună, virginal albe şi opale. Şi ascensiunea continuă în noapte, misterioasă, plină de farmec şi
emoţii.
Dar neegalate, de neuitat rămîn piscurile măreţe şi sălbatice ale Mont Blanc-ului şi lacurile lui
verzi, în care cerul se oglindeşte cînd senin şi împăcat, cînd frămîntat şi furtunos. Pretutindeni, la
nesfîrşit, Alpii. Alpii strălucitori şi eterni, stăpîni ai înălţimilor şi pasiunilor noastre. Cîntare a cîntărilor
marilor piscuri !...
Alexander Humboldt (1769—1859), geograful şi naturalistul lumii, a străbătut aproape toate
continentele şi le-a urcat munţii.
Alpii i-a suit de nenumărate ori, a cercetat timp de un an munţii vulcanici Cotopaxi (5 897 m)
şi Chimborazo (6 310 m) în Anzi; pe atunci, pe la 1800, Chimborazo era considerat cel mai înalt munte
din lume. A străbătut la şaizeci de ani Uralii pentru a cunoaşte Asia. După douăzeci de ani de călătorii
şi însemnări, publică celebra sa carte, cu titlul atît de actual astăzi, „Kosmos”.
Din cărţile care vorbesc despre el şi despre bunul şi nedespărţitul său prieten, francezul Aime
Bonpland, pe care îl cunoaşte la Paris şi de care va fi legat întreaga viaţă, ne-am făurit imaginea unei
corzi alpine. Humboldt, însetat mereu de noutate, zvelt, rezistent — cap de coardă; Renard, studios, fin,
înţelegător, urmîndu-l pretutindeni ca secund.
Cinci ani au parcurs ei împreună mările, oceanele, continentele (1799—1804). După un popas
pe insulele Canare şi un studiu al vulcanului Tenerife, a cărui ascensiune o face, cercetează vegetaţia
tropicală luxuriantă şi plină de primejdii a Americii de Sud. Ajung pînă la locul de întîlnire dintre apele
Orenocului şi Amazonului, cunoaşte triburile antropofage şi asistă la pregătirea otrăvurilor în care se
înmoaie vîrfurile săgeţilor.
După ce văd Cuba, „mărgăritarul Antiletor”, pleacă mai departe în Ecuador şi Peru, pînă la
Lima, capitala statului, situată la 4 816 m înălţime. Drumul continuă în ani şi necunoscut: Mexic,
America Centrală, Statele Unite şi apoi, după cinci ani de pribegie, reîntoarcerea în Europa. Atît de

6
bogat, de vast, de divers era materialul adus din această călătorie, că au fost necesari douăzeci de ani
pentru studierea şi publicarea lui în treizeci de volume.
Se cunoaşte în lumea ştiinţei munca lor comună, de albine niciodată obosite, culegînd din
această călătorie peste 6 000 specii de plante, dintre care 3 000 necunoscute, pe care apoi le studiază şi
le determină. Lucrările „Privelişti din natură” şi „Călătorie în regiunile echinocţiale ale noului
continent”, publicate în 1825, fac şi ele ocolul pămîntului.
Studiul vulcanilor efectuat de Humboldt atît de departe de Europa, în Anzii Americii de Sud,
îl situează astăzi în rîndul vulcanologilor exploratori, cum este belgianul Haroun Tazieff, autorul
uimitoarelor „întîlniri cu diavolul”.
Ca să porneşti la şaizeci de ani spre Asia, peste Urali, pînă la graniţa Chinei şi aceasta la
începutul secolului al XIX-lea (1829), înseamnă că nu eşti numai om de ştiinţă, ci şi un turist
excepţional, un călător îndrăzneţ şi dîrz. De altfel, ascensiunea sa din tinereţe, făcută în 1802, la 33 de
ani, pe vulcanul Chimborazo (6310 m) pînă la înălţimea de 5 785 m, a fost considerată o mare
performanţă, fiind cea mai mare înălţime atinsă de om pînă atunci.
Alexander Humboldt îşi păstrează locul său glorios în ştiinţa lumii. Dar noi l-am dori prezent
şi în galeria celor care au urcat munţii ca să le pătrundă tainele şi frumuseţile, ca H. de Saussure şi
Michelet sau, mai tîrziu, Fedcenko, Nansen şi Racoviţă.
O altă călătorie de cinci ani rămasă în istoria lumii a fost aceea a vasului Beagle şi a omului de
ştiinţă englez Charles Darwin, căruia i se datorează teoria evoluţiei speciilor, ideea că omul descinde
din maimuţă.
Darwin n-a fost numai un cercetător al naturii, ci şi sincer îndrăgostit de ea. Pescuia, vîna,
călătorea, urca munţi. Minunate rămîn însemnările sale din călătoria în jurul lumii pe vasul Beagle
(1831—1836), despre excursiile făcute pe ţărmurile unde poposea şi mai ales traversarea Anzilor, de la
Santiago de Chile la Mendoza, în martie 1835, pe care o descrie adesea pasionant, liric, în capitolul al
XV-lea al cărţii sale.
Urmăriţi această imagine neobişnuită a unui munte necunoscut pe care neastîmpărul lui
Darwin nu-l putea lăsa neexplorat: „Muntele Tupungato (6 800 m) ni se înfăţişă într-o privelişte
minunată: era îmbrăcat de sus pînă jos cu o mantie de zăpadă, pe care, chiar în mijloc, se vedea un petic
albastru, un gheţar fără îndoială, ceea ce se întîmpla rar prin munţii aceştia, începui să mă caţăr din
greu şi îndelung. Munţi conici, de granit roşu, se înălţau semeţi, de amîndouă părţile; pe văi erau cîteva
cîmpii întinse de zăpezi veşnice”.
Omul care era să nu fie luat pe vas de comandantul Fitz Roy, fizionomist naiv, care credea că
nasul lui Darwin nu inspiră tenacitate şi încredere, se dovedeşte în această călătorie de o rezistenţă şi de
o putere de muncă uimitoare. Pentru Darwin, ca şi pentru Humboldt, această călătorie a însemnat
sîmburele tuturor cercetărilor şi adevărurilor ştiinţifice de mai tîrziu. Se spune că ideea evoluţiei, idee
care va revoluţiona lumea, a avut-o în munţii Anzi, la peste cinci mii de metri înălţime, descoperind
nişte moluşte cristalizate. „E veche şi nu mai puţin uimitoare povestea moluştelor, care altădată se tîrau
pe fundul mărilor, iar azi se găsesc la aproape 14 000 de picioare (5 200 m) deasupra nivelului lor.
Nimic, nici chiar vîntul, cu toată nestatornicia lui, nu este atît de mişcător ca faţa scoarţei pămîntului”.
În munţii Cordilieri arheologul peruvian Augusto Cardich a descoperit recent, în 1959, resturi
omeneşti, cu o vechime de 8 000 de ani, aparţinînd unei civilizaţii preceramice.
Biologia înseamnă viaţă, şi muntele care a pornit din adîncul apelor şi s-a înălţat peste ele
înseamnă de două ori viaţă. Oamenii de ştiinţă au înţeles-o cei dintîi şi au demonstrat-o.
Cunoaşterea deplină, ştiinţifică a munţilor Tianşan şi Pamir-Altai se datorează cercetătorilor
ruşi. De aceste descoperiri sînt legate pentru totdeauna numele oamenilor de ştiinţă şi exploratorilor
Piotr Petrovid Semionov, supranumit şi Tianşanski, Nikolai Alekseevici Severfov, care a stabilit cel
dintîi unitatea geologică din sistemul muntos al Tianşanului şi Aleksei Pavlovici Fedcenko, primul om
ele ştiinţă care a descoperit gheţarii din munţii Turkestan.
Semionov, evocat atît de frumos în partea întîia a cărţii lui Evgheni Simonov „Oameni şi
munţi”, începe asaltul „munţilor cerului” — de care Marco Polo amintise ceva — în mai 1857. Din
expediţie fac parte cincizeci şi opt de oameni călări.
El traversează munţi şi lacuri, se strecoară prin trecătoarea Karakîr (3 821 m) şi este cel dintîi
cercetător european care urcă povîrnişurile munţilor Khan Tengri. De la Semionov a rămas
caracterizarea reliefului şi structurii geologice a Tianşanului, precum şi a zonei gheţarilor şi a limitei
zăpezilor din întreg masivul.
Preşedinte al Societăţii ruse de geografie între anii 1873 şi 1914, deci timp de patruzeci de ani,
el iniţiază şi organizează multe din expediţiile care s-au făcut în Asia Centrală, Siberia şi Extremul
Orient.
Cercetările începute de Semionov sînt continuate cu pasiune şi pricepere de Severtov, pentru
care studiul Asiei Centrale devenise, aşa cum singur mărturisea, scopul vieţii sale. El întregeşte studiile

7
geografice cu cele zoologice, ia parte la mai multe expediţii şi de fiecare dată întocmeşte hărţi inedite
asupra celor văzute cu preţul atîtor eforturi. Urcă munţii Kirghiz şi Karatau şi este cel dintîi cercetător
care stabileşte că ei fac parte din sistemul muntos Tianşan (1864).
În septembrie 1867, Severtov porneşte iar spre munţi, de astă dată cu o mare expediţie al cărei
ţel era Turkestanul. Nimeni pînă la el nu descrie atît de amănunţit şi plastic înaltele platouri din
Tianşan. După ce trece prin mai multe trecători şi ajunge la rîul Narîn, pătrunde în sud-vestul munţilor
Kokşaltau şi este primul european care atinge 41° latitudine nordică, de cealaltă parte a Tianşanului
central.
Numele lui Fedcenko ne este cunoscut şi din hărţi. Marele gheţar din Pamir care îi poartă
numele, lung de 77 km şi cu o suprafaţă de 1 350 km 2, este unul din cei mai mari gheţari ai lumii,
întîiul ca lungime. Fedcenko nu a trăit decît 29 de ani, şi a murit tragic în timpul unei ascensiuni pe
Mont Blanc (septembrie 1873). Dar tinereţea lui, dornică să cunoască totul şi să aducă o contribuţie
personală la ştiinţa lumii, răsplăteşte această viaţă nedrept de scurtă.
Fedcenko cercetează în anul 1871 versantele nordice ale munţilor Altai, urcă prin trecătoarea
Tenghizbai (3 627 m) şi ajunge pe un lanţ de munţi necunoscuţi, pe care îi denumeşte Zalaisk, munţii
de dincolo de Altai, şi ale căror piscuri le măsoară. Dar cele mai de seamă cercetări care ne-au rămas de
la Fedcenko sînt asupra gheţarilor din Turkestan şi despre comunitatea faunei şi florei din sistemul
Pamir-Altai, Asia Centrală şi munţii Himalaya.
Cercetările din Tianşan şi Pamir au fost continuate şi de oamenii de ştiinţă sovietici. Savantul
şi alpinistul sovietic August Andreevici Letavet a organizat expediţii de amploare, cu specialişti în
geodezie şi filmări din avion. În anii 1938 şi 1943 aceste expediţii au strîns noi date geografice, între
altele descoperirea la 20 km sud de Khan Tengri a Piscului Pobeda (Victoria) de 7 439 m, cel mai înalt
vîrf din Tianşan şi al doilea din U.R.S.S.
Un alt mare explorator şi om de ştiinţă rus este Nikolai Mihailovid Prjevalski. În aproape
douăzeci de ani de expediţii el a parcurs în Asia Centrală mai mult de 30 000 de km. A făcut o serie de
importante descoperiri privind relieful şi apele, clima şi flora Asiei Centrale, împreună cu colaboratorul
său Roborovski, ei au strîns aproape 16 000 exemplare de plante din 1 700 specii, dintre care două sute
de specii şi şapte genuri total necunoscute pînă atunci; totodată au adunat 7600 vertebrate, între care şi
cîteva zeci de specii noi.
În cele patru călătorii celebre ale lui Prjevalski, el atinge în prima călătorie peste podişul Gobi
Mongolia şi Pekinul, descoperind lanţuri noi de munţi, cu înălţimi de peste cinci mii de metri: Kukunor
şi Kukuşili. Era întîiul european care se avînta pe înălţimile necunoscute ale Tibetului de nord, spre
izvoarele fluviilor Hwangho şi Yangtze. Pentru prima oară apar acum pe harta Asiei douăzeci de
lanţuri noi de munţi şi şapte mari lacuri. Lucrarea sa în două volume îl face cunoscut în întreaga lume,
fiind tradusă în mai multe ţări europene.
A doua călătorie Prjevalski o întreprinde spre lacul Lobnor, cercetînd cu amănunţime lanţul
muntos Altin-tag, şi el necunoscut, precum şi compoziţia şi întinderea lacului Lobnor. În sfîrşit,
ultimele două călătorii îndrăzneţe şi grele Prjevalski le-a făcut în Tibet. Acum el traversează trecători la
peste 4000 m, trece prin vecinătatea munţilor Kunlun şi Marco Polo şi ajunge pînă la trei sute de
kilometri de Lhassa, unde intrarea străinilor era interzisă. În amintirea cercetătorului şi exploratorului
Prjevalski, lanţul de munţi, lung de 700 km (cu un vîrf de 7 720 m şi trecători la 5800 m), din nordul
Tibetului, îi poartă pentru totdeauna numele.
Călătorii temerare, ca şi Prjevalski, va face şi exploratorul suedez Sven Hedin în Pamir (1893
—1894) şi în Tibet. El ajunge pînă la Pekin şi urcă cel dintîi, în 1894, Mustagh Aţa din Pamir, pînă la
peste 6000 m. Se ştie că acest munte dificil (7 546 m) va fi mai tîrziu asaltat fără succes de o expediţie
condusă de englezul Shipton. Acesta a ajuns doar pînă la 6 800 m, ceea ce arată deosebita performanţă
a exploratorului suedez Sven Hedin reuşită cu jumătate de secol înainte, fără materiale speciale şi fără o
tehnică alpină modernă. Pentru întîia dată muntele Mustagh Aţa va fi cucerit în iulie 1956 de o
expediţie chino-sovietică.
Fridtjof Nansen, după ce fusese în tinereţe campion de schi fond al ţării sale şi campion al
lumii la patinaj viteză, dar şi student foarte bun şi studios, la 27 ani, nesocotind sfaturile prietenilor,
pleacă într-o expediţie care-l va consacra: Groenlanda (2 mai 1888).
Mai înainte, la 21 de ani, participase la expediţia de pe vasul „Viking" şi-şi descoperise întîia pasiune
ştiinţifică, biologia focii. Nebuneasca traversare a Groenlandei, în care l-au însoţit alţi cinci îndrăzneţi
(doi norvegieni şi trei laponi) se desfăşoară în 65 de zile şi nopţi de gheaţă şi necunoscut. Expediţia
aceasta eroică parcurge 560 km, înfruntînd crevase, munţi înalţi de 2 700 m, ger de 50°.
Dar numai aşa a fost posibil ca, mai tîrziu, acelaşi neînfricat om de ştiinţă, laureat al Premiului Nobel
pentru pace în 1922, să pornească cu „Fram” spre Polul Nord şi să ajungă la cea mai nordică latitudine
atinsă vreodată de om pînă atunci —86°15.
Tot Nansen este autorul unei cărţi mai puţin cunoscute decît „Spre pol”, dar nu mai puţin

8
interesantă, „Prin Caucaz spre Volga” (1929).
Un cercetător consacrat tot de o expediţie polară (vasul „Belgica”, 1897), dar rămas în ştiinţa
lumii ca întemeietor al biospeologiei, este românul Emil Racoviţă.
E. Racoviţă este omul care şi în studiul său şi în timpul său liber a iubit munţii şi s-a apropiat
de ei. El a ajuns pînă în insulele Baleare, unde a cercetat peştera Dragonului şi a pătruns în peşterile
munţilor Pirinei. Peste 1 400 de peşteri din Franţa, Algeria, Italia, Iugoslavia au fost cercetate cu grijă
de Emil Racoviţă.
Dar nu poţi dezlega tainele adîncurilor fără a înţelege structura şi înălţimile munţilor. De aceea
lumea lui E. Racoviţă este şi cea a munţilor, nu numai a adîncurilor acestora. De altfel, Racoviţă este
iniţiatorul celei dintîi asociaţii turistice româneşti din Transilvania, „Frăţia munteană” (1921), în care
vor mai activa, de asemenea, şi alţi oameni de ştiinţă ardeleni.
Prezenţa comună a oamenilor de ştiinţă şi a alpiniştilor în munţii noştri se oglindeşte în
descoperirea şi studiul peşterilor. Datorită alpiniştilor care folosesc adesea scări, corzi, pitoane, alături
de bărci pneumatice, s-a putut pătrunde în adîncurile pămîntului, pentru cercetări.
Explorarea peşterii de Ia Izvorul Tăuşoarelor (regiunea Cluj), cunoaşterea celei mai lungi
peşteri de la noi din ţară (Topolniţa — peste 10 km) şi a „Cetăţilor Ponorului”, descoperirea uneia din
cele mai mari colonii de lilieci din ţara noastră, în peştera Şura Mare (regiunea Hunedoara), recentele
cercetări din peştera cu mii de fluturi din munţii Cernei — toate acestea n-ar fi fost posibile dacă ştiinţa
nu şi-ar fi dat prieteneşte mîna cu alpinismul.
Speologii de azi, care continuă drumul deschis de Emil Racoviţă, sînt şi ei oameni ai
îndrăznelii şi ai muntelui. Cărţile lui Norbert Casteret („Aventuri sub pămînt”) şi Michel Siffre („În
afara timpului”) ne poartă în lumea necunoscută, subterană, plină de taine a peşterilor.
Filmul şi cartea uimitoare ale lui Haroun Tazieff, om de ştiinţă belgian, specializat în studiul
vulcanilor, „întîlniri cu diavolul”, ne-au sugerat în acest final de capitol alăturarea lui la cei ce străbat
munţii şi le dezvăluie tainele.
Poate că nimeni dintre oamenii de ştiinţă nu înfruntă mai mult ca vulcanologii atît de
permanent şi curajos, în ascensiunile lor ştiinţifice, dar totodată şi de performanţă alpină, moartea.
Luptînd cu gazele, cu lava topită, cu bombele vulcanice, aceşti oameni ai unei ştiinţe noi, dar într-un
domeniu străvechi, plin de superstiţii şi magie, merită toată admiraţia noastră.
În lume există şase sute de vulcani, situaţi la înălţimi între o sută de metri, ca vulcanul Tal de
pe insula Luzon din Filipine, şi 6885 m, ca vulcanul Ojos del Salado din Anzi, fără a mai socoti şi
vulcanii submarini necercetaţi însă de curiozitatea omenească, îndrăzneala, vecină adesea cu nebunia, a
celor care cercetează vulcanii, deşi nu se ştie niciodată cînd erup, cere nu numai pregătire ştiinţifică, ci
şi rezistenţă alpină. Cu aparatul de filmat, cu masca împotriva gazelor, cu coarda de nailon pe umăr,
vulcanologii păşesc în „împărăţia lui Vulcan şi a Infernului” pentru a smulge naturii tainele ei şi a dărui
omenirii adevărurile de care are atîta nevoie.

Femeia şi muntele

E greu de ştiut care femeie a urcat mai întîi pe muntele cel mai înalt, dar considerînd că
alpinismul începe cu cucerirea Mont Blanc-ului (1787), ascensiunea Henriettei d'Angeville pe Mont
Blanc în 1838, cu fratele ei, poate fi considerată întîia mare victorie a unei femei asupra munţilor.
Drept mulţumire pentru că o condusese şi o ajutase în ascensiune, ea îi dăruieşte fratelui său
Adolphe d'Angeville drept amintire un foarte frumos album cu desene şi stampe înfăţişînd Alpii.
Despre această ascensiune romantică a scris o carte interesantă Emile Gaillard.
Charles Durier susţine însă că prima femeie care a urcat Mont Blanc-ul ar fi Maria Paradis, şi
încă cu trei decenii înainte, în iulie 1808. Iată impresiile acestei prime cuceritoare a celui mai înalt
munte din Europa.
Eram o simplă femeie de serviciu. Ghizii îmi ziseră într-o zi: „Mergem sus, vino cu noi;
străinii te vor vedea şi vei primi bani”. Aceasta mă hotărî şi plecai cu ei.
«Pe Marele Platou nu mai puteam să merg; mi se făcuse rău şi mă culcai pe zăpadă. Suflam ca
găinuşele care nu mai pot de căldură. Mă sprijiniră, mă traseră după ei, dar înainte de a ajunge la
Stîncile Roşii, le spusei: aruncaţi-mă într-o prăpastie şi duceţi-vă unde vreţi... „Trebuie să mergi pînă la
capăt”, îmi răspunseră ghizii. Mă luară din nou, trăgîndu-mă, mă împinseră, mă purtară şi iată-ne, în
sfîrşit, sosiţi.»
Desigur, de atunci multe femei s-au urcat, vara sau iarna, pe munţi de două, cinci sau şapte mii
de metri. Pînă în 1933, recordul de altitudine alpină era deţinut de alpinista Bullock-Workman (6 930
m). La asaltul piscurilor din Kara-korum (din anul 1933) participă şi soţia profesorului Dyhrenfurth,
dar nu ca alpinista, ci ca însoţitoare. Expediţia cucereşte dificilul Queen Mary Peak (7420 m).

9
Dar dragostea pentru munte nu stă numai în asaltul şi cucerirea celor mai înalte piscuri.
Georges Sand (1804—1878) a iubit munţii, le-a căutat prietenia, s-a inspirat din măreţia şi liniştea lor.
Se spune că ea colinda munţii, departe de prejudecăţile veacului şi saloanelor, îmbrăcată bărbăteşte şi
trăgînd din lulea. De la ea ne-au rămas, în afara romanelor şi scrisorilor, două cărţi legate de pasiunea
ei pentru natură ,,Le compagnon du Tour de France” (1840) şi lucrarea în care e descrisă regiunea
Auvergne şi Berry cu piscul Pui de Dorne (1 465 m).
Tot în aceeaşi epocă, o româncă, mare pasionată de călătorii şi studiu, fiica banului Ghica,
Elena, pe numele literar Dora d'Istria, urcă în 1856 în munţii Elveţiei pe MOnch (4105 m), unde, cu
gîndul la patria sa îndepărtată, împlîntă pe vîrf tricolorul românesc. Cartea ei, „Elveţia germană şi
urcuşul pe Monch”, a apărut în limba franceză în acelaşi an (1856) şi istoriseşte temerara ascensiune pe
acest munte de peste patru mii de metri.
Claire-Eliane Engel rămîne marea îndrăgostită şi poetă a Mont Blanc-ului şi a alpinismului,
cărora le dedică pagini valoroase. Dintre lucrările ei mai amintim „Lupta pentru Himalaya” (1936) şi
inedita, bogata „Literatura alpină a secolelor 18 şi 19 În Franţa şi Anglia”.
Povestesc ascensiuni alpine în Alpi, Cordilieri şi Himalaya, Sylvia d'Albertas, Nicole
Leininger, Micheline Morin. Cărţi vii, dinamice, nu literaturizate, ci vibrînd de încordarea luptei cu
stînca şi înălţimile, întîia ascensiune de iarnă a Mont Blanc-ului a fost realizată de o femeie.
Englezoaica Isabella Straton, condusă de ghizi din Chamonix, a urcat în 30 ianuarie 1876 pe vîrful
muntelui, logodindu-se cu acest prilej cu ghidul Jean Charlet.
Dar între timp femeia şi-a cucerit noi drepturi şi, între acestea, posibilitatea de a deveni
aviatoare, paraşutistă, alpinistă. Şi astăzi fiecare ţară îşi are temerarele şi priceputele cuceritoare ale
vîrfurilor de granit şi pereţilor de calcar.
Începînd cu anul 1955 se ţin şi la noi campionate feminine de căţărare, de alpinism pe stîncă.
Prima noastră campioană a fost inginera silvică Nina Vasiliu (Rarău, 1955). Două curajoase echipe
feminine (Ştiinţa şi Progresul), compuse din cîte patru fete, au reuşit în două zile grele traversarea de
iarnă, cu schiurile, a Pietrei Mici din masivul Piatra Craiului.
În august 1961, fiziciană şi alpinista Ioana Vlădescu, în compania lui Sorin Ciulii şi a unor
alpinişti cehi şi sovietici, a urcat în Pamir, vîrful Lenin, înalt de 7134 m. Este prima româncă
învingătoare a unui pisc de peste 7000 m şi aceasta ne face să credem că nu va trece mult şi vom vedea
şi o cuceritoare a piscurilor de peste 8000 m.
Dintre alpinistele de frunte ale lumii merită desigur amintită georgiana Aleksandra
Djaparidze. Ea are nu mai puţin de douăzeci şi cinci de ani de alpinism şi face parte din cei trei
Djaparidze care au asaltat şi învins Ushba, Kazbek, Shkara, precum şi creasta plină de dificultăţi şi
riscuri a Caucazului. A făcut aproape o sută de ascensiuni, ajutînd geolologi, botanişti şi zoologi în
cercetările lor, care fără ajutorul ei de alpinişti, nici nu s-ar fi putut face. Djaparidze întruchipează
curajul şi tehnica generaţiilor de alpiniste sovietice. Între altele ea a scris o carte despre grotele din
munţi, cu titlul sugestiv „Pe urmele legendelor”.
În acelaşi an (1953), în care, după tentative de decenii, cu greutăţi şi jertfe de neînchipuit, a
fost cucerit Everestul, o expediţie franceză, condusă de Pierre Bernard, asaltează necuceritul Nun Kun
(7135 m), învingătorii — după o dramatică escaladă, precedată de o avalanşă care zdrobeşte echipa de
vîrf şi-i face aproape să renunţe — sînt elveţianul Pierre Vitoz şi franţuzoaica Claude Kogan, una din
cele mai mari alpiniste din lume (deşi numai de 1,50 m înălţime şi 45 kg greutate). În anul 1959, la 35
de ani, această aprigă şi îndemînatică cuceritoare a munţilor este acoperită de o avalanşă în Himalaya,
unde conducea o echipă formată numai din femei. Moartea ei în loc să înfricoşeze, îndeamnă la luptă.
Noi expediţii feminine atacă în ultimii ani piscurile pe care pînă acum n-au urcat decît bărbaţii.
Expediţia feminină engleză, condusă de Dorothy Gravina în Nepalul de vest, cucereşte în 1962 un vîrf
de 6553 m.
În Japonia, chiar şi astăzi, femeile nu au voie să urce pe anumiţi munţi, socotiţi sacri; aşa cum,
cu ani în urmă, femeile nu aveau voie să joace teatru, rolurile feminine fiind interpretate de bărbaţi, în
travesti. În anul 1957, un grup de alpiniste japoneze au încercat să urce — deghizate în bărbaţi, dublă
cutezanţă — pe muntele Ochima. Dar bărbaţii, alarmaţi, au prins de veste, au urcat în grabă muntele şi
au împiedicat marele „sacrilegiu”. Femeile au trebuit să se întoarcă din drum, să coboare, dar poate că
o viitoare încercare se va solda cu o victorie.
Muntele cel mai înalt al Africii (Kilimanjaro, 6010 m după ultimele măsurători) fusese urcat
de multe ori, dar nimeni nu a rămas niciodată pe vîrf mai mult de cîteva ore. Iată însă că, în anul 1963,
pentru întîia dată, o expediţie internaţională compusă din şase bărbaţi (trei francezi, doi mauritani, un
american) şi... două femei a escaladat piscul, rămînînd pe el timp de zece zile.
Pînă astăzi, din cele patrusprezece piscuri de peste 8000 m din Himalaya şi Karakorum, nici
unul n-a fost cucerit de vreo femeie. O singură expediţie feminină scoţiană, una din primele de mare
altitudine, a reuşit să urce în 1955 un vîrf de 6 700 m în Himalaya, deschizînd drum şi altor expediţii

10
feminine.
Mustagh Aţa, „părintele munţilor de gheaţă”, înalt de 7545 m din Pamir, asaltat şi neînvins de
Sven Herin şi Eric Shipton, a fost pentru a doua oară urcat în anul 1959 (întîia dată în 1956), de o
expediţie chineză, din care făceau parte şi... opt femei.
A fost o luptă grea, de săptămîni, cu pereţii de 45°, cu zăpada, gheţarii, altitudinea. Dar pînă la
urmă muntele, despre care o legendă spune că ascunde în vîrf un lac albastru, înconjurat de o pajişte
verde pe care o cămilă paşte dintr-o iarbă ce creşte neîncetat — semn al veşniciei, muntele acesta s-a
dat învins. Din cei treizeci şi trei de învingători, opt sînt femei, şi anume: două muncitoare de fermă,
patru studente în geologie, o fiziciană, o cercetătoare geologă.
Cel mai recent record mondial feminin de altitudine a fost stabilit în anul 1962 de către două
alpiniste chineze. Ele au înălţat steagul Republicii Populare Chineze pe vîrful Minyag Kangkar (7587
m) din munţii Sîciuan. Acelaşi pisc fusese cucerit cu şapte ani în urmă, în 1957, de către o expediţie
chineză compusă din şaptesprezece alpinişti, dintre care patru au pierit în încercările finale de asalt al
piscului.
Minyag Kangkar este un munte de o rară frumuseţe. „Nu există pe pămînt loc mai frumos
decît Minyag Kangkar”, exclamă localnicii. Legendele spun că o noapte petrecută pe acest munte
echivalează cu zece ani de meditaţie şi rugăciuni neîntrerupte.
Femeile de toate culorile şi toate naţionalităţile asaltează paşnic înălţimile pînă mai ieri ale
spiritelor rele şi zeilor neîmblînziţi. Curînd paşii lor vor călca pe urmele celor care, înfruntînd împărăţia
rece a zăpezii şi a morţii, au ajuns pînă pe acoperişurile lumii, la zeiţa mamă a pămîntului. În curînd
vom auzi de noi izbînzi ale îndrăznelii şi voinţei feminine !
Uriaşul pămîntului a fost învins. Everestul a fost asaltat şi cucerit în 1953 de Hillary şi
Tensing.
Dar mai puţin cercetaţi, deşi mai puţin înalţi, au mai rămas încă un an, doi sau trei, Chogori
(K2) (8611 m), al doilea munte al lumii cucerit în 1954 de italienii Compagnoni şi Lacedelli,
Kangchendzonga (8597 m), al treilea munte al lumii, învins de o expediţie britanică în 1955, Makalu (8
481 m), al cincilea munte al lumii, escaladat de francezii Terray şi Couzy.
În anul 1955 rămăseseră încă necuceriţi Lhotse (8501 m) şi Dhaulagiri (8172 m), asaltaţi de
expediţii elveţiene, şi Manaslu (8 125 m), ţinta unei expediţii japoneze.
Astăzi toţi uriaşii au fost cuceriri. N-a mai rămas munte de peste 8 000 m neînvins de
îndrăzneala şi voinţa omenească. Dar iată că în 1957, anul geofizic internaţional, începe cucerirea unui
nou tărîm necunoscut, cel de al şaselea continent: Antarctica !
Descoperit în anul 1820 de navigatorii ruşi Lazarev şi Bellinghausen, acest nou continent vast
şi alb, cu o suprafaţă de 14 milioane km 2, cu un strat de gheaţă în medie de 2 500 m şi cu o temperatură
care n-a mai fost înregistrată medieri pe pămînt — 88,3° la staţiunea sovietică „Vostok”, situată la
3 420 m altitudine, deschide şi el drumul expediţiilor polare şi... alpine.
După expediţiile cu nave ale lui Amundsen şi Shakleton, cu cîini şi schiuri, ale lui Amundsen
şi Scott, cu avionul, ale lui Byrd şi Ellsworth, încep acum la mijlocul secolului al XX-lea expediţiile pe
munţii Antarcticii.
Cel mai înalt munte al noului continent este Executive Committee Range (6 096 m), mai înalt
deci ca cel mai mare munte din Africa sau Australia şi aproape egal cu McKinley din America de Nord
(6193 m).
Piscurile a trei munţi se înalţă aici la peste patru mii de metri (Markham, 4602, Erebus, 4023,
Nansen, 4010). Ulmer are 3 810 m, iar Polul Sud, 2 804 m. Tot în Antarctica se află masivul care
poartă numele aviatorului sovietic Perov, care a salvat în 1958 o expediţie belgiană ameninţată să piară
în gheţurile veşnice ale Sudului.
Toţi aceşti munţi au fost descoperiţi şi măsuraţi de expediţiile ştiinţifice internaţionale, care au
decretat Antarctica drept un teritoriu paşnic, în care se pot efectua numai studii şi cercetări polare.
Dar munţii sînt munţi şi ispitesc fără voia lor. Şi iată-l pe Edmund Hillary, binecunoscutul
cuceritor al Everestului, străbătînd în fruntea unei expediţii neozeelandeze de astă dată lanţurile de
munţi glaciari ai Antarcticii. În 78 de zile de vară polară, la blîndă temperatură de —25°, expediţia,
condusă cu dîrzenie şi pricepere de Hillary, parcurge peste 2000 km, escaladează munţii de aproape
cinci mii de metri Markham şi Kirpatrick şi, înfruntînd gheţurile sfărîmicioase ale crestelor, atinge la 3
ianuarie 1958 Polul Sud. Prin radio baza Scott primeşte următorul mesaj: „Călăuzindu-ne după soare,
am ajuns la ţintă. Sîntem foarte obosiţi, dar şi foarte mulţumiţi ca ne-am atins obiectivul”, încă o dată,
Hillary intra în istoria cuceririlor geografice.
Dar după munţii continentelor şi ai Polului, va veni rîndul celor din adîncul mărilor şi
oceanelor. Omul, în neastîmpărata lui curiozitate, a şi pătruns în lumea plină de taine a adîncurilor, în
aşa-numita lume a tăcerii. Francezul Jacques Ives Cousteau a coborît pînă la 90 m cu o mască
protectoare. Savantul Auguste Piccard, însoţit de fiul său Jacques, a ajuns cu batiscaful pînă la

11
adîncimea de 3 150 m, în tentativa din septembrie 1953, în preajma insulei Capri, performanţă depăşită
peste un an de Hount şi Willm (4050 m) şi apoi de Jacques Piccard (11 000 m).
Cea mai mare adîncime din lume măsoară 11 034 m şi a fost înregistrată prin sondaj în dreptul
insulelor Mariane din nordul Australiei şi nu departe de insulele Filipine, unde de asemenea au fost
măsurate adîncimi de zece mii de metri. Aşadar, adîncimea mării întrece înălţimea munţilor şi nu este
egală lor, cum afirmau nemotivat unii cercetători.
Munţii adîncurilor — iată probabil viitoarea ispită a alpiniştilor submarini. De pe acum chiar
se face vînătoare submarină, iar Cousteau va construi lîngă Monaco primul său oraş sub mare.
În fond de ce ne-am mira ? Începuturile noastre de viaţă n-au fost acvatice ?
În Pacific se găseşte unul din cei mai mari vulcani submarini, amiralul Makarov, înalt de 5000
m şi deocamdată... neexplorat. Munţi submarini de 3000—4 500 m se întind de-a lungul şi dedesubtul
Oceanului Atlantic, constituind Masivul sau Valul Atlantic Central. Acest lanţ de munţi începe din
nord şi continuă şi în emisfera sudică, cu înălţimi care ating uneori 6000 m. Se spune chiar că insulele
Azore n-ar fi altceva decît vîrfurile foarte înalte ale unor munţi submarini prăpăstioşi, mărginiţi de văi
adînci.
Pe linia acestor munţi, în zona Gibraltarului, se pare că a dispărut acum 10000—12000 de ani
misteriosul continent Atlantida, despre care Platon aminteşte în scrierile sale şi care l-a inspirat şi pe
romancierul francez Pierre Benoit.
Oamenii iscoditori şi înţelepţi sapă nu numai în măruntaiele pămîntului, aşa cum au făcut cu
tunelul de sub Mont Blanc, ci şi sub mări şi oceane. Un roman fantastic imagina un tunel pe sub
Atlantic, între Europa şi America. Un proiect realizabil propune un tunel sub Canalul Mînecii, între
Calais şi Dover. Cousteau construieşti primul „oraş” submarin. Iar cel mai original tunel submarin din
lume a şi fost realizat, în 1957, în Japonia: tunelul Hammon. El leagă insulele Honshu şi Kyushu; are o
lungime de 3 460 m şi două etaje: cel de sus pentru circulaţia automobilelor, cel de jos pentru pietoni.
Un lanţ de munţi submarini, înălţîndu-se la peste 2000 metri deasupra fundului mării, a fost descoperit
În 1958 de geofizicienii care au explorat Arctica. Fantezia lui Jules Verne este astăzi aproape cu totul
depăşită. De ce n-ar fi întrecut de realitate şi cu cei „20 000 de leghe sub mări” ?
Apoi oamenii vor privi deasupra capului lor, spre stele ... Cum drumul pînă la Jupiter, planeta
cea mai mare a sistemului nostru solar, supranumită şi gigantul giganţilor, este de 550 milioane
kilometri, oamenii vor ateriza mai întîi în lună, unde vor escalada munţii înalţi de 9000 m, cu aceleaşi
nume ca pe pămînt — Alpi, Caucaz, Apenini, Carpaţi, craterele Lomonosov, Ţiolkovski, Jolliot Curie,
lanţul munţilor sovietici, şi apoi munţii celorlalte planete.
Poate că astăzi toate aceste idei par năstruşnice şi nerealizabile. Dar amintiţi-vă că aşa au
gîndit şi contemporanii lui Prjevalski, Nansen sau Amundsen. Şi astăzi pămîntul ni se pare mic şi prea
binecunoscut. Deci să privim în adîncuri şi spre stele. Alpinismul vă coborî în oceane, ca speologii în
peşteri şi se va înălţa în înalturi, asemenea cosmonauţilor. Universul va fi cunoscut în toate
nepătrunsele lui taine. Dar omul va şti şi atunci să descopere noi lumi necunoscute...

12
Literatura
Scriitori şi muntele

Totdeauna plini de neastîmpăr şi entuziasm, însetaţi de neprevăzut şi noutate, scriitorii — de


la Petrarca la Rousseau, de la Goethe, Puşkin, Byron la Daudet, Dumas şi Heine — au iubit cu pasiune
muntele, foarte adesea cu o pasiune nebună, „d'un fol amour”, cum scrie în însemnările sale despre
Spania poetul şi romancierul francez Theophile Gautier.
În munţi ei au căutat şi găsit îndelung dorita linişte, surprinzătoare frumuseţi, teme noi de
inspiraţie. Pentru toate acestea — chemare, bucurie, rod — scriitorii au părăsit lumea oraşelor şi a
saloanelor, pentru lumea de feerie a înălţimilor şi lupta cu natura.
Ei devin nu numai căutători de teme poetice, ci sinceri şi pasionaţi iubitori ai muntelui,
pasiune care la scriitorii Orientului îndepărtat, din India, Tibet, China, se transformă în adevărat cult şi
filozofie de viaţă.
Pentru Rabindranath Tagore înălţimea este, pentru cei care se tîrăsc pe pămînt, sublimul şi
adeseori neînţelesul: „Păsările, obişnuite să-şi petreacă viaţa în glumă, în fundul curţii, în bucătărie, nu
pot să înţeleagă cum vulturii se bucură să străbată înălţimi sublime”.
O veche zicală chineză, a lui Confucius, spune că „înţeleptul se bucură de apă, omul virtuos de
munţi”. Muntele pentru chinezi este şi o culme a sufletului omenesc. Tu Lung, scriitor chinez din
secolul al XVI-lea, în cartea sa despre ,,Drumurile lui Ming Liao-tse”, aminteşte de cei cinci munţi
sacri ai Chinei. Cel care se găseşte pe culmea lor se află deasupra vînturilor cereşti şi poate privi cele
patru lacuri, miriadele de vîrfuri muntoase, miriadele de fluvii, care par că încing pămîntul. Calea
Lactee străluceşte în infinitul cerului, îţi pare că poţi atinge cu mîna vulturii cerului. Şi soarele şi luna
îţi luminează timpul şi drumul. De trei ori fericit cel care aude muzica divină a vîntului munţilor...”
Ramayana, epopee indică din secolul al VI-lea î.e.n., cîntă între altele muntele sfînt dintre
Rama şi Sita, cu zăpezi strălucitoare, graţioase cascade şi păduri încărcate cu flori. „După ce am văzut
minunile acestui munte măreţ, muntele sfînt Citracuta, nu mai avui teamă de exilul meu, de viaţa mea
solitară. Să-mi trăiesc aici zilele, alături de tine, draga mea Sita, şi de fratele meu Lachsmana, nu e nici
o tristeţe. Priveşte aceste creste sublime care urcă spre cerul strălucitor. Unele argintii, de purpură sau
opal, altele de smarald. Ai spune un diamant în plin soare”.
„Om manipadme hum”. Laudă, pelerine, frumuseţea florii de lotus, îl îndeamnă pe muritor
Dalai Lama. Cunoaşte în floarea de lotus şi în fulgul de zăpadă minunile lui Buddha. O mie de păcate
sînt iertate. „Om manipadme hum”.
În Europa muntele n-a fost înţeles şi preţuit de la început de toţi scriitorii. Chateaubriand,
sensibil şi evocator al atîtor frumuseţi din natură, este de-a dreptul îngrozit de Alpi. Hegel, care la
Berna are prilejul să cunoască munţii Elveţiei, raţional, rece şi „îmbătrînit de tînăr”, cum îl
caracterizează unii contemporani, nu simte nici un fior şi nici un îndemn spre ei.
Adoraţia unor romantici ca Dumas, Musset, Lamartine va veni ceva mai tîrziu, dar cu rod
îndoit. Rousseau cel dintîi ia Alpii ca motiv de inspiraţie, cadru pentru „Vicaire savoyard” şi scrie
lucruri îndrăzneţe în „Lettres de la montagne”. De altfel, cuvîntul „romantic” a fost folosit întîia dată în
literatura lumii de J. J. Rousseau pentru a descrie frumuseţea lacului Geneva.
Interesant că pînă şi Voltaire, om de oraşe şi saloane, insensibil la farmecul naturii, se
entuziasmează adolescent la vederea lacului Geneva, căruia îi dedică versuri inspirate.
Însuşi Kant, filozoful idealist, omul care n-a părăsit niciodată în cei optzeci de ani ai săi
Konigsbergul natal, a trebuit să recunoască frumuseţea şi varietatea munţilor: „Cît de monotonă ar fi
faţa pămîntului fără munţi”.
Una din primele mărturii literare privitoare la munte este descrierea lui Tit Liviu despre
ascensiunea lui Filip al V-lea, regele Macedoniei, pe muntele Hemus din Tracia. Ascensiunea s-a făcut
în anul 181 î.e.n., din curiozitate. Filip voia să se convingă dacă, aşa cum spunea poporul, de pe vîrful
muntelui se vede Marea Neagră, Adriatică, Dunărea şi Alpii.
După şapte zile de marş, Filip ajunge la poalele muntelui. Aici se opreşte o zi pentru a alege
pe aceia pe care avea de gînd să-i ia cu sine. Apoi porneşte la drum ... Cu eforturi moderate atacă întîi
înălţimile mai joase. Urcă mai departe, unde întîlneşte locuri împădurite fără vreo urmă de potecă. La
un moment dat pădurea e atît de deasă, încît abia se zăreşte cerul.
Urcă şi mai departe. Deodată un nor neobişnuit de întunecat acoperă totul. Părea că se lăsase
noaptea. Se ajunge pe vîrf cu mare greutate şi mare bucurie. Bucuria celor care au învins necunoscutul
şi muntele, deşi, cum scrie Tit Liviu, „toţi erau obosiţi de dificila ascensiune şi cel mai mult dintre ei,
regele Filip, care era şi cel mai înaintat în vîrstă”.

13
Dornic să vadă răsăritul soarelui de pe Etna (3 269 m), împăratul roman Adrian urcă acest
munte în anul 126 e.n. Adăpostul construit atunci la o oră de urcuş spre vîrf este considerat în istoria
alpinismului cel dintîi refugiu alpin, iar ascensiunea lui Adrian, cea dintîi ascensiune cu caracter
turistic, estetic.
Aşa cum se credea, pe acest pisc soarele răsărea într-o strălucire de culori asemănătoare
curcubeului. Stînca de la care s-a început ascensiunea s-a numit de atunci, în amintirea numelui lui
Adrian, „Torre del Filosofo” (Turnul filozofului).
Cel dintîi mare scriitor cuceritor şi cucerit de munte este Francesco Petrarca. El urcă pe
Ventoux, munte înalt de aproape două mii de metri (1 912 m), în aprilie 1336, deci mai mult de şase
secole în urmă.
Încîntat de tot ceea ce vede, mărturiseşte că această ascensiune n-o va uita niciodată. „Stăteam
privind totul în jur şi mintea mea stăruia acum asupra lucrurilor omeneşti”.
Petrarca este copleşit de măreţia peisajului, înţelege acum adevărul filozofilor care vorbesc de
înălţimile neatinse ale munţilor, de valurile vaste ale mării, de respiraţia oceanului, de mişcările înfinite
ale astrelor...
Iată-l ajuns pe vîrf. Se odihneşte pe un mic loc plan şi meditează: ,,Mişcat de o neobişnuită
adiere a vîntului uşor şi de vastul şi liberul spectacol, rămăsei înmărmurit. Privii. Norii îmi erau sub
picioare, îmi îndreptai atunci ochii acolo unde inima mă îndemna, spre Italia. Şi Alpii, deşi atît de
depărtaţi, Alpii rigizi şi înzăpeziţi, îmi păreau apropiaţi”.
Istoria a cunoscut şi lunga noapte a evului mediu. Dar secolul al XV-lea, pasiunea şi
imaginaţia lui Gutenberg, ne vor aduce lumina tiparului şi primele mărturii tipărite ale oamenilor de
cultură.
Care este cea dintîi carte despre munte ? Interesant, dar nu uşor de spus. Istoricii, geografii,
literaţii îşi susţin fiecare punctul lor de vedere şi cum aceasta s-a întîmplat de mult, pe cînd turismul şi
alpinismul nici măcar nu existau ca noţiune, este greu să dai cuiva întru totul dreptate.
Fireşte, această mult-căutată carte a muntelui nu poate fi „Scala Paradisi” a lui Saint-Jean (sec.
VII) şi nici „De elevatione montis” a lui Thomas (sec. XIV). După părerea celor mai mulţi şi mai
pricepuţi, întîia adevărată lucrare despre munţi a fost şi rămîne „De Alpibus commentarius” a lui Jo-
sias Simler. Ea este prima carte de călătorie în Alpi şi a apărut în 1574.
Dar încă înainte Konrad von Gesner publicase lucrarea sa, cu un conţinut mai bogat, istoric
însă, „De montium admiratione” (1541). Iar şi mai înainte, aşa cum veţi întîlni la capitolul Alpilor,
Aegidius Tschudi scrie întîia carte de topografie alpină, „De prima ac vera Alpina Rhaetia” (1538).
Să rămînem aşadar la Josias Simler şi cartea lui de impresii, redactată în limba latină în anul
1574. Şi să ne bucurăm uimiţi că la începutul secolului al XVIII-lea, cu mult înainte de cucerirea Mont
Blanc-ului, Albrecht Haller, bun medic şi pasionat alpinist, dedică un volum de poezii munţilor lui
dragi, „Alpii”, în 1729.
Dar cea dintîi operă literară a unui mare scriitor, în care muntele este arătat în toată frumuseţea
lui, rămîne „La nouvelle HeloTse" a lui J.J. Rousseau (1761). Aici sînt descrise, de cel care va deschide
drumul romanticilor prin îndemnul său „înapoi la natură”, crestele munţilor Valais, plimbările
romantice la Stîncile din Meillerie şi pe lacul Geneva, acelaşi lac Geneva pe ţărmul căruia trăise şi
scrisese înainte Voltaire.
J. J. Rousseau e impresionat de singurătatea, de liniştea pădurilor şi munţilor. O pace lăuntrică
coboară în sufletul său neliniştit. Aici, în munţii înalţi, „aerul este mai pur, corpul mai uşor, spiritul mai
senin; plăcerile mai puţin arzătoare, pasiunile potolite”.
Meditaţia devine aici, la înălţimi, calmă şi profundă. Jos, ai lăsat pămînteştile frămîntări. Devii
acum grav, mulţumit, gînditor. Te miri că băile de aer ale munţilor nu figurează printre „marile remedii
ale medicinei şi ale moralei”. Bogăţia, varietatea priveliştilor te uimesc şi te încîntă. Păsări
necunoscute, plante bizare, cascade albastre, o lume nouă. Aerul atît de curat face culorile mai vii,
distanţele pier, uiţi de tine şi de locul în care te găseşti. Şi J. J. Rousseau îşi reaminteşte versurile lui
Petrarca:

Qui, non palazzi, non teatro o loggia,


Ma'n lor vece un abete, un faggio, un pino,
Tra l'erba e'l bel monte vicina
Leva di terra al ciel nostri intelletto1

1
Aici nu palate, nu teatru sau loja,
Dar în locul lor un abete, un fag, un pin,
Iarba verde şi frumosul munte apropiat
Ridică spiritul nostru de la pămînt la cer

14
Dar Alpii sînt unici şi prin măreţia gheţarilor. Enorme culmi de gheaţă, cum spune Rousseau, înfrăţite
parcă aici cu muntele, de la începutul lumii. Şi cine ar putea uita vreodată amurgurile, cînd după apusul
soarelui munţii cei înalţi se scaldă însîngeraţi în razele lui, colorînd trandafiriu culmile sale albe de
zăpadă.
Acum două sute de ani J. J. Rousseau, precursor al Revoluţiei franceze, s-a dovedit şi în
scrisul său precursor al literaturii alpine. Entuziasmul şi voluptatea sa de drumeţie, paginile, am spune
unice, din romanul „Noua Eloiza”, fac din acest scriitor un tovarăş bun de mers pe munte, un îndemn
statornic la meditaţie şi bucurie.
Goethe ar fi putut da literaturii universale cea dintîi mare operă literară dedicată muntelui, dar
însemnările sale de călătorie din Elveţia (1779) nu aduc mai mult decît unele pasaje sugestive şi cîteva
desene, preţioase prin aceea că aparţin marelui poet german.
Şi el, asemenea lui Rousseau, este uimit, impresionat de măreţia munţilor şi gheţarilor, de alba
lor puritate. „Viziune de o frumuseţe extraordinară” este strălucirea în noaptea senină a stelelor
munţilor. Şi tot viziune unică, stranie, este lupta naturii, a zăpezii, a vîntului şi a stîncilor în hornul lui
Balmat.
Goethe iubeşte tăcerea munţilor. „Munţii sînt profesori tăcuţi şi fac din nou discipoli
ascultători”. Nu numai poezia înălţimilor îl încîntă pe poet. Ci şi lupta naturii, a omului, a acestui Faust
etern căutător de înţelesuri şi fericiri. Muntele este înţelepciune, adevăr, frumuseţe. De aceea el trebuie
să ne fie profesor de viaţă şi prieten drag...
Prin „Manfred” (1817), poem filozofic cu întrebări profunde asupra vieţii, George Byron
aduce în literatură nu numai cadrul, dar şi adevărurile vieţii oamenilor de la munte. Căutările lui
Manfred în Alpi, natura aspră, dar minunată a muntelui, viaţa păstorească a muntenilor, toate acestea
fac din „Manfred” un poem al munţilor şi al omului care-şi caută rostul şi împlinirile.
Byron este copleşit de frumuseţea munţilor. El se întreabă fără să-şi poată răspunde:
„Munţilor! Pentru ce e în voi atîta frumuseţe ?” într-adevăr munţii sînt o ispită, o chemare pe care nu
poţi să n-o urmezi. „Muntele are o prospeţime şi o forţă de viaţă pe care nu le vor cunoaşte niciodată
plăcerile deşarte şi lenea”.
O altă capodoperă a lui Byron, „Prizonierul din Chillon” (1816), se datorează şi ea Alpilor şi
lacului Geneva. Castelul Chillon străjuieşte trecătoarea dintre ţărmurile lacului Geneva. În temniţa
castelului a fost înlănţuit timp de patru ani (1532—1536), de unul din cei şapte stîlpi de piatră, udaţi de
ape, Bonivard, eroul poporului elveţian. Castelul este situat pe o insulă stîncoasă, chiar lîngă ţărm, spre
Montreux. În apropiere — Ronul, fluviu puternic şi liber. În zare, acoperiţi de zăpezi — Alpii, cu Dents
du Midi. Pe ape, odihnind uneori, şi în înalt, spre azur — pescăruşii. Iar în temniţa întunecoasă, rece şi
umedă, cu dalele de piatră tocite de lanţuri şi paşi grei, ţintuită de stîlpi — Libertatea.
Munţii şi omul. Stîncile acestea eterne atingînd cerul şi omul, adeseori atît de nevrednic de
sine. Coloanele gotice înălţate pur spre astre. Şi muzica aceasta fără asemănare, care este muzica
munţilor.
Prin „Manfred”, „Prizonierul din Chillon”, „Rătăcirile lui Ghilde Harold”, poeme inspirate de
natura şi mîndria Alpilor, George Byron rămîne unul din scriitorii cei mai legaţi de munte, deoarece
nimic nu a simbolizat poate mai mult libertatea, pentru cel care va cădea la Missolonghi luptînd pentru
independenţa grecilor, decît muntele, înălţimile acestea cucerite uneori, dar învinse niciodată ...
Aşa cum scriitorii din centrul Europei au mers spre Alpi şi magicul lor Mont Blanc, tot aşa
scriitorii ruşi au făcut din Caucaz Parnasul lor.
Aici a stat Puşkin în anii exilului, departe de răutatea şi meschinăria saloanelor şi a curţii. Aici
s-a inspirat el pentru poemele „Prizonierul din Caucaz” şi „Fîntîna din Baccisarai”.
Şi tot în Caucaz este exilat, trimis în surghiun pentru poezia sa revoluţionară „Moartea
poetului”, dedicată lui Puşkin, M. Lermontov. Aici, în carnetul său de piele cafenie, dăruit la plecare de
scriitorul V. Odoevski, va scrie el, inspirat de culmile singuratice şi stîncoase ale muntelui Masuk,
poeziile: Un vis, Muntele, Cearta, Cîndva o frunză s-a desprins, îmi port pustiu prin noapte pasul,
precum şi ultima poezie a vieţii sale, curmată nedrept de timpuriu, la douăzeci şi şapte de ani, într-un
duel, poezia Proorocul.
„Primiţi salutul meu, o, munţi albaştri ai Caucazului” acesta este unul din laitmotivele poeziei
lui Lermontov, „Căci voi mi-aţi legănat copilăria pe crestele sălbatice, voi m-aţi purtat şi m-aţi
înveşmîntat în nori de argint şi m-aţi deprins cu cerul şi tăria... Adesea-n ceasurile aurorii priveam
zăpada şi gheţarii-ndepărtaţi pe stînci... O, Caucazule, cît ţi-am iubit furtuna. Pustiitoarele,
răsunătoarele furtuni !”
Un alt mare îndrăgostit al munţilor este scriitorul englez John Ruskin, scoţian după tată, care
văzînd întîia dată Alpii la Chamonix, la vîrsta de patrusprezece ani, rămîne un statornic admirator al lor
timp de aproape cinci decenii.

15
Ruskin călătoreşte de mic în Franţa, Italia, Germania. În cărţile sale, apărute la jumătatea
secolului al 19-lea (Pictorii moderni, Cele şapte lămpi ale arhitecturii, R. de la Sizeranne), dedică
Alpilor pagini minunate şi entuziaste. Interesant este că el îşi ilustrează singur lucrările, talent din
copilărie, care, adăugat la acela de poet, făcuse pe profesori să-l considere un copil precoce.
întreaga operă a lui John Ruskin este un imn închinat naturii. Frumosul în natură şi artă, iată care
trebuie să fie năzuinţa omului. Priviţi cum se iveşte din zăpezi, în Alpi, în luna mai, o floare „gînditoare
şi firavă” a cărei corolă ca un clopoţel albăstriu, încondeiată pe dungă cu purpură, spînzură şi tremură
pe stînca de gheaţă. Contemporanii, în frunte cu Carlyle, îi admiră ideile, i se recunoaşte meritul de a fi
deschis un drum nou, o nouă renaştere. Se vorbeşte acum admirativ de frumuseţea naturii, a stîncilor şi
a florilor. Dar Ruskin studiase la Oxford şi ştiinţele. Pasiunea pentru natură şi Alpi îl va face să scrie
lucrarea „Despre straturile geologice din Alpi”.
Nici Victor Hugo, care totuşi a fost în Pirinei şi Alpi şi a scris despre ei, şi nici Alexandre
Dumas, care a stat o noapte întreagă de vorbă cu Jacques Balmat, nu au dat cartea mult aşteptată de noi.
„Tartarin în Alpi” (1885) a lui Alphonse Daudet este o istorioară veselă, cu multe peripeţii, dar numai
atît. Iar „Călătoria în Harz”, din tinereţea lui Heinrich Heine (1824), este mai mult un pretext literar,
decît pasiune şi înţelegere alpină.
Şi totuşi însemnările lui V. Hugo sînt prezente, desigur şi prin valoarea autorului lor, în toate
antologiile alpine ale lumii. Peisajele pe care le descrie sînt de o fermecătoare frumuseţe, sentimentele
pe care le încearcă omul în măreţia muntelui, copleşitoare. Alpii — un spectacol unic, în faţa căruia
omul meditează profund. O imensă carte deschisă în care citim totul despre natură şi despre noi înşine.
V. Hugo crede nestrămutat în destinul omului: „Nimic nu-l face pe om să şovăie, nici o masă,
nici un bloc, nici o piedică, nici rezistenţa materiei, nici maiestatea naturii. Cu tîrnăcopul în mînă, omul
porneşte să ia cu asalt nemărginirea... Globule, nu te împotrivi strădaniilor furnicii tale”.
Să nu uităm nici romanul lui Jules Verne, inspirat din frumuseţea munţilor noştri, pe care el i-
a cunoscut şi preţuit, roman scris în anul 1892 şi intitulat „Castelul din Carpaţi”.
Romanul este rodul unei călătorii pe care Jules Verne a făcut-o la noi în ţară, însoţind pe o
prietenă a familiei sale. Locul acţiunii este un sat aşezat pe muntele Pleşa, la poalele Retezatului. În
apropiere curge rîul Nyad, desigur un afluent al Jiului.
Eroii sînt toţi români: pădurarul Niculae Dec, birăul Colţ, fiica sa Mioriţa, ciobanul Fric,
savantul Orfanic, învăţătorul Hermod. Descrierile de natură sînt pitoreşti şi reale: defileul Vulcanei,
localităţile de dincolo de cele două Jiuri, aşezate la gura minelor de cărbuni, piscurile îndepărtate ale
Retezatului şi Parîngului.
J. Verne aminteşte încîntat şi de mîncărurile româneşti, precum şi de drojdia şi ţuica noastră.
Şi de asemenea de voievodul Huniade, simbol al libertăţii poporului, de legendele Meşterului Manole,
a cetăţii Deva şi a stîncii de bazalt de la Detunata. Să fim mîndri că marele Jules Verne s-a inspirat din
frumuseţea locurilor şi din viaţa dîrză, cinstită a poporului nostru.
Dintre scriitorii moderni, ispitit şi îndrăgostit de munţi este academicianul francez Henry
Bordeaux, ale cărui „Peisaje româneşti” aduc momente, imagini şi oameni dragi din lumea mereu
tînără şi pasionată a Alpilor.
Un mare premiu anual de literatură l-a primit destul de recent, în 1957, ghidul Guy Belzacs
pentru cartea sa emoţionantă „Călăuzele îşi au stelele lor”.
Prezenţa munţilor în literatura rusă, atît de vie în poezia lui Puşkin şi Lermontov, continuă
astăzi modern cu „Oameni şi munţi” a lui Evgheni Simonov. Cartea povesteşte, la început romanţat,
drumurile lui Tianşanski, apoi realist, dramatic, emoţionant, întîmplările, încercările prin care trece
expediţia care cucereşte în 1933 piscul Pobeda (7 439 m).
Nu a rămas gen literar în care muntele să nu fie prezent, şi încă la înălţime. Jean Secret îi
dedică un eseu „Alpinistul”, Marcel Achard o binecunoscută piesă de teatru, mai apoi ecranizată şi în
care J. Louis Barrault juca unul din primele sale roluri de film la 3 200 m altitudine”).
Samivel, Coş scriu despre munte şi eroi coborînd din Tartarin. Iar Joseph Peyre, între altele,
trei cărţi izbutite despre înălţimi: „Mont Everest”, „Matterhorn”, „Mallory et son dieu”.
Şi în opera lui Hemingway muntele este prezent: munţii Elveţiei în romanul „Adio arme”,
munţii Africii în „Zăpezile de pe Kilimandjaro”. Dar numai ca decor, nu ca problematică. Pentru
Hemingway neobosita lui dragoste a fost şi a rămas întotdeauna marea şi ea i-a adus, în parte, gloriosul
Premiu Nobel („Bătrînul şi marea”).
O carte despre care se vorbeşte aproape întotdeauna cînd este amintită opera lui Thomas Mann
este desigur „Muntele vrăjit” (Zauberberg, 1924), a cărei traducere românească a lăsat-o neterminată,
prin surprinzătoarea sa moarte, Ion Marin Sadoveanu. Titlul este tulburător pentru literatura alpină, dar
lumea de idei şi personaje nu este atît de legată de munte cum ne-am fi închipuit şi dorit. Romanul,
unul din cele mai dragi autorului, este construit, după cum singur o mărturiseşte, după legile muzicii:
„Am considerat totdeauna propriul meu talent ca o transpunere a artei muzicale şi concep forma

16
artistică a romanului ca un fel de simfonie, ca pe o ţesătură de idei şi o construcţie muzicală. În sensul
acesta „Muntele vrăjit" are între cărţile mele cel mai mult caracterul unei partituri”.
Acţiunea se petrece la un sanatoriu, în Elveţia, la Davos. Eroul principal Hans Castorp, ca un
Faust sau Hamlet modern, caută şi el înţelesurile adevărate ale vieţii. Două personaje simbolice, un
umanist şi un iezuit, îl determină să aleagă. Viaţa nu poate fi privită, iubită şi cucerită decît de pe
poziţii umaniste. Altfel, totul este minciună şi scrum.
Cum am mai spus, în acest roman munţii nu sînt decît cadrul, peisajul: zăpezi, nopţi cu lună,
ninsori... Fragmentul despre cascadele munţilor este de o frumuseţe clasică şi ades este amintit în
antologii.
Şi acum un ultim popas în literatura noastră. De totdeauna scriitorii noştri au îndrăgit munţii şi
au scris despre ei. Înaintaşii, Alecu Russo, Vasile Alecsandri le-au preamărit printre cei dintîi
frumuseţile.
Aleea Russo, care fusese în Elveţia şi-i admirase frumuseţile alpine, spune totuşi că munţii
noştri trebuie să ne fie şi mai dragi. „Am auzit prea adesea, pe unii şi pe alţii, comparînd Carpaţii noştri
cu munţii Elveţiei, cu toate că aceste persoane n-au văzut niciodată, nici chiar în vis, frumoasa Elveţie”.
Desigur, recunoaşte Russo, munţii Elveţiei sînt măreţi. Creste înalte, văi adînci, torenţi năprasnici. „În
faţa acestora ochiul se minunează, raţiunea rămîne neputincioasă”.
Dar cît de altfel sînt munţii noştri, munţii Moldovei. „În prezenţa munţilor noştri sufletul se
lasă visării, e o elegie nesfîrşită”. Sînt gîndurile despre munte ale unui mare scriitor, într-o călătorie în
anul 1839, undeva la Piatra Teiului !
Pentru Vasile Alecsandri, iar mai tîrziu pentru Vlahuţă şi Delavrancea, credincioşi prieteniei şi
munţilor Moldovei, Ceahlăul este chemarea spre natură.
Alecsandri în însemnările sale de drumeţie, publicate în revista „Propăşirea” — „O plimbare
la munţi” (1844) — aduce, ca altădată Cantemir, care considera Ceahlăul nu mai puţin vrednic de
glorie decît Olimpul, omagiu acestui munte. „Ceahlăul ni se arată în toată mărimea lui, ca un uriaş ce
şi-ar fi întins capul deasupra munţilor ca să privească apusul soarelui”.
Tot de la Vasile Alecsandri ne-a rămas descrierea unor necunoscute drumuri de munte, a unei
doine culese din satul Piatra pe valea Bistriţei şi a multor alte poezii populare. Timp de trei ani (1840—
1843), Alecsandri străbate în lung şi-n lat Moldova. Merge prin sate şi asistă la hore, urcă pe munte şi
se opreşte la stîne. Este cel dintîi scriitor influenţat rodnic de poezia populară şi cel dintîi care o
valorifică. Dragostea pentru munţi şi folclor a scriitorilor moldoveni se datorează şi marelui nostru
Vasile Alecsandri.
„Pseudokineghetikos”, una din cele mai originale lucrări din literatura noastră, a fost scrisă de
Alexandru Odobescu în anul 1874, sub influenţa lui Gogol şi Turgheniev, pe care el îi citise în original.
Se cunoaşte prea bine întîmplarea care l-a făcut, fără voie aproape, pe Odobescu să scrie în loc de o
prefaţă o carte întreagă. Şi prietenul său C. Cornescu îl va fi iertat desigur şi se va fi bucurat că un
modest manual de vînătoare, scris de el, a sugerat şi inspirat eruditului şi multilateralului Odobescu
acest fals tratat cu incursiuni atît de subtile În literatură, muzică, plastică.
Noi nu urmărim vînătoarea în cartea lui Odobescu, ci paginile despre munte, cele din
capitolele al X-lea şi al XI-lea. Nu Bărăganul atît de măiestrit descris, ca stepa din „Taras Bulba”, ci
priveliştea carpatică de pe Bisoca, spre Penteleu, „starostele munţilor din Buzău”, Şi spre alţi
nenumăraţi munţi aşezaţi „ca trepte ale unei scări de uriaşi”.
Apusul de soare de pe Bisoca, din înălţimile lui, ia proporţii simbolice, atotcuprinzătoare:
„Soarele apunea drept dinaintea noastră; cercul lui roşiatic scăpătase pînă pe zarea orizontului şi razele-
i, calde şi senine, pare că se aşternuse peste tot şesul răsăritean al ţării”.
Alexandru Vlahuţă a fost un scriitor original, căci nu mulţi sînt scriitorii care scriu despre
pictură, între aceştia sînt şi excepţii: Rilke a scris despre Rodin, Aragon despre Courbet, Vlahuţă despre
Grigorescu.
La noi mulţi scriitori au pornit să cucerească ţara, fie înainte, fie după Vlahuţă, îi cunoaştem.
I-am citit. Dar nici unul nu a avut ideea de a-şi face itinerarul şi a-şi grupa însemnările pe întreaga hartă
a ţării. „România pitorească”(1901) este preludiul turismului nostru literar şi al excursiilor în circuit,
simbolul frumuseţilor româneşti.
Dinicu Golescu scrisese înainte „însemnare a călătoriei mele”, cu impresii din ţările apusene,
N. Filimon îşi povestise excursiile în Germania, Bolintineanu pe cele din Bulgaria, Macedonia şi Egipt,
Alecsandri, călătoria din Africa. Dar nici un scriitor român nu scrisese unitar, laolaltă, într-o singură
privire de ansamblu, despre ţara noastră.
Ghidul nostru Vlahuţă ne poartă inspirat, în acelaşi timp poetic, istoric, geografic, pe toate
meleagurile ţării noastre dragi. Moldovean ca şi Russo, Hogaş, Sadoveanu, Vlahuţă are în el
neastîmpărul plecării, al locurilor noi, necunoscute. «A-ţi cunoaşte ţara cu toate frumuseţile şi
minunăţiile ei — scrie un critic contemporan cu Vlahuţă — e poate una din datoriile cele mai mari şi

17
dorinţa fiecăruia trebuie să fie aceasta. Cum însă aceasta este o himera, cei ce nu au putinţa s-o facă pot
să citească „România pitorească” şi-şi vor face o idee de podoabele ce încunună ţara noastră».
Pe Dunăre, de la Porţile de Fier la Sulina. Pe Marea Neagră. Şi în munţii noştri. Da, mai ales
în munţii noştri. Despre ei scrie Vlahuţă cele mai multe şi mai entuziaste pagini. Călătoria spre înălţimi
începe călare, pe sub munţii Mehedinţilor, sus pe Colibaş. Aici i se povesteşte legenda muntelui
Babele, asemănătoare cu o altă legendă ascultată pe Ceahlău, şi tot cu Dochia cea rea şi transformarea
ei în stîncă.
Minunată este valea Motrului şi mănăstirea Tismana. Dar neîntrecută podoabă a munţilor tot
Valea Jiului rămîne. Jiul, zbătîndu-se sugrumat de strînsoarea braţelor de piatră şi strigînd de parcă ar fi
pieirea lumii. Dar să mergem mai departe. Să urcăm din nou pe cai şi apoi, pe jos, pe drumuri
neumblate şi uneori de nepătruns, pe păpuşa munţilor Parîng, pe Piatra Tăiată, la peştera Polovragi, de
unde un tunel sub munte se spune că ar străbate subteran pînă dincolo, în Transilvania.
Neastîmpărul şi curiozitatea drumeţului nostru îl poartă prin locurile cele mai frumoase şi
tainice: cheia Recei, „fantastica peşteră Stogu”, Valea Oltului, unde nu e loc „de care să nu fie legat un
cîntec, o legendă, un nume de viteaz”.
Cu dorul neîmplinit şi tristeţea fraţilor înstrăinaţi — cartea apare în 1901, pe cînd Transilvania
era dincolo de graniţele României — poetul nostru călător îşi continuă drumul prin Cîineni, Curtea de
Argeş, Cîmpulung. Urmează iar darnice peisaje de munte: Rucăr, Dîmbovicioara, Peştera de la
Dîmbovicioara îi pare poetului „o lume de basme”. Cu un popas în istorica Tîrgovişte, cetate de scaun,
capitală a ţării timp de mai mult de trei secole, călătoria lui Vlahuţă străbate acum pitoreasca vale a
Ialomiţei, cheile Tătarului, schitul Peştera. Neobosit, dornic necontenit să nu piardă nici o frumuseţe,
turistul nostru urcă pasionat pe Obîrşia, pînă la Omul şi coboară înfiorat de sălbatice măreţii pe valea
Cerbului, spre orăşelele Văii Prahovei: Predeal, Azuga, Buşeni, Sinaia.
Dar călătoria încă nu s-a terminat. Fără Moldova şi minunaţii ei munţi (Vrancea, Neamţului,
Sucevii) şi fără o coborîre pe plute de la Dorna la Piatra, trecînd prin Toance, n-am fi cunoscut întreaga
„Românie pitorească”. Să iubim munţii. „Din cîte primejdii nu ne-au scăpat pe vremuri munţii şi codrii
aceştia !... Aici, în şipotul izvoarelor şi-n freamătul codrilor a răsunat pentru-ntîia oară frumoasa
noastră doină şi nu e pîrîu, nici plai, de care să nu fie legată o amintire scumpă sufletului nostru, nu e
vîrf de munte, în tot cuprinsul acesta, care să nu-şi aibă povestea şi cîntecul lui”.
Dintre munţii ţării noastre, Ceahlăul rămîne laitmotivul tuturor scriitorilor moldoveni şi chiar
nemoldoveni, ca George Topîrceanu. Ceahlăul şi valea Bistriţei. Dar mai ales Ceahlăul.
Despre el scrie Nicu Gane în nuvelele sale. Munte care nu înfioară, nu sperie prin sălbăticie, ci
„dezmiardă simţirile omului, dîndu-i icoana unei naturi blînde, în sînul căreia parcă locuieşte totdeauna
primăvara”. Dar şi Garabet Ibrăileanu şi Ionel Teodoreanu. Pentru criticul Ibrăileanu nici o fericire nu
poate egala o noapte pe Ceahlău. O noapte la înălţimi, sub stele şi brazi, între prieteni: Stere,
Sadoveanu, Hogaş, Mironescu. „Altceva nu există ! Ai douăzeci de ani, o pelerină pe umeri, nu crezi în
microbi şi eşti pe Ceahlău ... Dar ca să ajungi pe Ceahlău trebuie să ştii cum şi cu cine”.
Calistrat Hogaş a intrat într-adevăr în legendă. Pentru el, munţii Moldovei n-au fost dragoste,
ci patimă, întreaga lui viaţă a dus-o între orele de clasă — era profesor de latină şi română la Piatra
Neamţ — şi excursiile în munţi. Adăpostit ca sub un cort, cum se spunea, de vasta-i pălărie calabreză,
cu o romantică pelerină pe umeri, sorbind apa vie a munţilor — aşa va rămîne pentru totdeauna în
amintirea noastră Calistrat Hogaş.
Se scula obişnuit în zori, la cinci dimineaţa. Iarna umbla fără palton şi scria cu pasiunea cu
care trăia şi hoinărea în munţi, înfăţişarea sa, chipul, semăna cu al lui Victor Hugo.
Deşi îi era dragă „Pisicuţa”, calul său de munte, umbla cu voluptate şi străşnicie pe jos. „Orice
călătorie, afară de cea pe jos, e după mine — spunea Hogaş — o călătorie pe picioare străine”. De ce ?
Fiindcă „a avea la îndemînă cu-peaua unui tren, roatele unei trăsuri sau picioarele unui cal, înseamnă a
merge şezînd şi a vedea ceea ce ţi se dă, nu însă şi tot ce ai voi”.
Nimeni ca Hogaş n-a descris în literatură noastră măreţia, sublimul munţilor: urcuşurile pline
de neprevăzut şi pitoresc, priveliştea Ceahlăului, a acestui „fantastic castel de aur, zidit de mîna
fermecată a vreunui vrăjitor”, bucuriile drumeţiei, ca o cumpănă între realitate şi vis, noaptea magică,
cu piscurile în negură, parcă „hotare înalte dintre pămînt şi cer”.
Urmăriţi copleşitoarea furtună, unică în munţi şi în literatura noastră pînă la Geo Bogza.
Această prăbuşire de apocalips, în care totul se frămîntă, se sfarmă, se năruie, „colosala tragedie a
naturii, pe care stihiile se pregăteau s-o joace pe imensa scenă a văzduhurilor”.
Dar natura e mereu învingătoare şi dătătoare de viaţă. Furtunii îi urmează linişti adînci şi
amurguri vrăjite, lată-l pe C. Hogaş, „amantul nestrămutat al marilor privelişti”, cum singur se
numeşte, deasupra norilor, atît de aproape că „de-aş fi întins mîna, aş fi prins stelele”.
El merge pe munţi ca-ntr-o călătorie în necunoscut. O călătorie care-l soarbe în vasta ei
imensitate. Şi Hogaş înfiorat, îşi spune: „Poate că paşii mei îndrăzneţi călcau acum pe răscrucile

18
pămîntului şi printr-o halucinaţie acustică, îmi părea că-i aud scîrţîitul greoi pe osia sa”.
Cărţile lui Calistrat Hogaş „Pe drumuri de munte” (1914) şi „în munţii Neamţului” (1921),
îndrăgite de fiecare nouă generaţie, înălţă literatura noastră turistică pe piscurile literaturii universale.
Nu o spunem din patriotică mîndrie, ci din convingerea critică de a avea în Calistrat Hogaş un Dumas
sau Heine al munţilor noştri, al munţilor lumii...
Un roman al muntelui, al omului de la munte, scris în numai zece zile, este „Baltagul” lui
Mihail Sadoveanu (1929), după ce timp îndelungat culesese în munţii Vrancei şi aiurea cele o sută
patruzeci şi cinci de variante ale Mioriţei şi după un drum la munte, sus, dincolo de Bistriţa şi Dorna,
pe culmile Stînişoarei.
M. Sadoveanu a iubit ca nimeni altul Ceahlăul, valea Bistriţei, mănăstirile şi munţii Moldovei.
Aici se contopea el cu natura românească şi cu cronicarii. Aici a petrecut el în aleasă tovărăşie sau
olimpiană singurătate clipele cele mai dragi ale vieţii sale.
Este cunoscută minunata legendă a Ceahlăului, sînt cunoscute şi iubite cărţile sale de pescuit
şi vînătoare („În împărăţia apelor”, „Povestiri de vînătoare”, „Raiul”), povestirile inspirate de valea
Frumoasei din munţii Sebeşului.
Este, credem, mult citată şi adînca semnificaţie a drumeţiei: „Ai umblat opt ceasuri; ai
străbătut douăzeci şi ceva de kilometri; te-ai mulţumit, la amiază, cu o gustare frugală; nu te simţeşti
flămînd; nu te simţeşti obosit; eşti în starea aceea specială de euforie, pe care nimic nu ţi-i poate da în
celelalte împrejurări ale vieţii”.
Se cunoaşte şi întîmplarea povestită cu farmec de Ibrăileanu, despre o călătorie cu plutele pe
Bistriţa, în care, aparent absent şi absorbit de o partidă de şah, părea că scriitorul nu observă nimic, nu-l
emoţionează nimic din frumuseţile fără seamăn ale priveliştilor.
— Ce faceţi, maestre ? îl întreabă surprins un tînăr însoţitor.
— Şăd, răspunde mofluz Sadoveanu, continuîndu-şi cu şi mai multă încordare partida de şah.
... Ca apoi, spre mirarea tuturor, să publice într-un număr următor din „Viaţa Românească” o splendidă
descriere a acestei călătorii, cu amănunte şi observaţii cum nimeni din cei foarte atenţi numai la drum
nu ar fi putut-o face. Muntele şi apa erau în Mihail Sadoveanu ca stînca şi brazii în fiinţa muntelui.
Lenta legănare pe plute şi cufundata lui absenţă îl făceau şi mai treaz la minunile de frumuseţi ale
naturii înconjurătoare.
Nimic n-a iubit Mihail Sadoveanu mai mult ca munţii Moldovei, Agapia, Neamţu, Poiana
Raiului, Rarăul, Ceahlăul, iată numai cîteva din darurile acestui pămînt cîntat de cronicari şi poeţi. Ţara
Moldovei este o ţară a minunilor. „Priveliştea munţilor moldoveneşti are un caracter anumit — ne
spune Mihail Sadoveanu. Parcă ar fi un decor pentru încîntarea ochilor şi mulţămirea sufletului”. Şi
această încîntare şi mulţămire o va exprima scriitorul în opera sa ori de cîte ori va scrie despre
frumoasa şi blîndă Ţară a Moldovei...
La începuturile turismului nostru, o pasionată de drumeţie, cu nume de pădure tînără, Bucura
Dumbravă, a scris pentru toţi îndrăgostiţii de munte, indiferent de vîrstă şi anotimpuri, îndemnuri
pentru a iubi înălţimile: „Cartea munţilor” (1920). Modeste, simple, fireşti ca florile de munte, sfaturile
ei cuprind întreaga lume a celor care caută liniştea şi mulţumirea în natură: pregătirea, plecarea,
tovarăşii de drum, cabana, flora alpină, stîncile, duhul munţilor.
Să ne pătrundem de înţelepciunile simple ale Bucurei Dumbravă. „Cînd e bine să te duci pe
munte ? Totdeauna. Nu e anotimp care ar putea să-ţi închidă drumul spre înălţimi”. Cu cine ? „Bagă de
seamă, drumeţe, şi nu pleca la munte cu orişicine. Nici dacă conduci tu, nici dacă conduce altul”.
Pregătiti-vă sufleteşte pentru plecare. „Clipa plecării la munte are o mare însemnătate, pentru că
atmosfera ei înrîureşte asupra excursiei întregi, închipuţi-vă un concert care ar începe cu un vajnic
acord fals”.
Visul ar fi să ne hrănim cu parfumul florilor şi al pădurii. Dar fiindcă numai aceasta nu-i
posibil, să ne îngrijim de hrană, „căci alta e foamea sus şi alta cea de jos”. Economisiţi-vă forţele. Ale
voastre şi ale celor cu care drumeţiţi. Nu vorbiţi în urcuş, aşteptaţi totdeauna pe cel mai slab, nu vă
încărcaţi exagerat rucsacurile. Nu puneţi întrebări inutile: „Un bun turist, după ce a pornit la drum, nu
mai pune întrebări unei călăuze bune despre itinerar”. Iubiţi şi preţuiţi ceasul focului la munte: „Am un
tînăr tovarăş de drum care nu aprinde un foc fără să-i spuie cîteva cuvinte prietenoase, rugîndu-l să ardă
frumos”.
Ciobanul e primitor şi nu se simte niciodată singur. „Nu sînt singur, sînt cu oile şi cu munţii”,
îndrăgiţi florile, dar „să nu rupi nici o floare, dacă nu eşti hotărît s-o duci pînă acasă şi s-o îngrijeşti,
aşezînd-o într-un vas cu apă”.
Unii drumeţi iubesc piscurile, crestele de munte. Alţii stîncile. „Stînca ne umple cu o bucurie
puternică şi liniştită... în om se deşteaptă un fel de voluptate a urcării, bucuria de a birui greutatea
trupului său, de a-l ridica aproape de cer”.
Muntele este bucuria de a trăi. Dacă i-am semăna, am fi totdeauna cinstiţi şi dîrji. Dragostea

19
pentru munte înseamnă contopirea cu el. Adevăratul turist trebuie să aibă munţii în suflet „cu toate
florile şi pădurile, cu apele şi vînturile, cu zilele şi nopţile, cu soarele, luna şi stelele !”
Inginerul de drumuri Nestor Urechia a fost un admirator fanatic al Bucegilor. Pentru el
Bucegii însemnau paradisul. „Cea mai curată desfătare a mea — mărturisea el — este să mă aşez în
faţa Bucegilor şi să-i privesc. Ei m-au îmbiat la vise senine şi au tras departe de buzele mele cupa de
amărăciune ce semenii mei îşi dăruiesc unii altora. Acela care-i priveşte nepăsător nu vede decît o
îngrămădire ciclopică de stînci. Pentru mine, însă, fiecare din aceşti munţi este o fiinţă deosebită”.
În marea sa dragoste pentru Bucegi, la fel ca pictorul Gosse care toată viaţa lui a pictat Alpii,
Nestor Urechia străbate în toate anotimpurile şi pe toate drumurile Bucegii. Le pătrunde tainele, la
descoperă orele culorilor, îi schiţează topografic şi le culege legendele.
Cine nu a auzit de „Zînele din valea Cerbului”, scrisă la Poiana din Anini pe valea Cerbului,
dedicată fiicei sale Aimee şi considerată chiar de autor cartea sa cea mai dragă. Sînt poveşti minunate
din împărăţia muntelui, poveşti spuse în nopţile de sfat ale zînelor munţilor: Zîna Zînelor, Zîna Gîzelor,
Zîna Păsărilor, Zîna Vînturilor, Zîna Stelelor, Zîna Ninsorilor. Seară de seară ele îşi deapănă basmele
de-a lungul văii Cerbului şi noi le auzim şi acum ca-n anii copilăriei, căci omul rămîne totdeauna în
suflet cu bunătatea şi dorul anilor dintîi.
Convins, ca şi Bucura Dumbravă, că tineretul trebuie să îndrăgească şi să cunoască munţii, el
îl îndeamnă la drumeţie, scriind „Umbletul pe jos” (1916), ca apoi, în acelaşi an, să mai dea două
lucrări animate de aceeaşi arzătoare dragoste de munte: „Dragi să ne fie munţii" şi „Robinsonii
Bucegilor”, ultima premiată de Academia Română.
O antologie delicată, convingătoare, rămîne „Fermecătoarea natură” (1924), iar ultima sa carte
poartă titlul atotcuprinzător „În împărăţia munţilor” (1928). Încă cu doi ani înainte, Urechia dăruise
munţilor săi cei mai dragi, pe care îi urcase timp de treizeci de ani, la început cu Gepeleanu, un înaintaş
al turismului nostru, apoi cu prieteni devotaţi, cartea cu titlul unei chemări, unei ispite, „Vraja
Bucegilor” (1926). Acesta a fost Nestor Urechia. Sigur, nu un mare scriitor, cu talentul celor care l-au
precedat sau îl vor urma în literatura munţilor. Dar fără îndoială cel mai pătimaş şi hoinar dintre ei.
Scriitorul Geo Bogza a fost mai întîi un neastîmpărat şi neobosit reporter. El a parcurs şi
cunoscut întreaga noastră ţară, ca odinioară Alexandru Vlahuţă. Sinteza acestor călătorii pe întreg
pămîntul patriei noastre este desigur eseul „Tablou geografic” (1953) şi poemele în vers alb închinate
locurilor şi oamenilor de la noi.
Iubeşte Geo Bogza munţii ? Care munţi şi pentru ce anume ? Citind cartea „Ţări de piatră, de
foc şi de pămînt” (1939), desprindem mîhnita, marea lui dragoste pentru Apuseni. Pentru stîncile şi
oamenii de cremene ai „cetăţii de piatră”. Pentru Horia şi Avram Iancu, pentru tot ce-a fost suferinţă şi
sînge în istoria moţilor din munţii de aur ai Apusenilor.
Moţii se aseamănă munţilor. Sînt încruntaţi şi dîrji ca ei. Dar aşa cum crestele munţilor au
înfruntat furtuna, tot aşa au biruit urgia timpurilor oamenii, moţii. Horia rămîne simbolul, „omul de
piatră în care s-a concentrat tăria munţilor aspri şi stîncoşi”.
Dacă în „Ţara de piatră” munţii nu apar unitar, ei fiind aici cadru, sens istoric, peisaj, în
schimb în „Cartea Oltului” (1945) munţii sînt aproape tot timpul dominatori şi stăpîni.
Acest poem în proză al marelui nostru fluviu, care-şi poartă zvelt şi darnic apele pe 700 de km
de pămînt pitoresc, a fost scris în urma unei tinereşti excursii pe bicicletă, în anul 1939.
Şapte sînt treptele existenţei Oltului: treapta minerală — izvorîrea din Hăşmaşul Mare, treapta
vegetală — Oltul se îndreaptă spre miazăzi, treapta multiplei fecundităţi — întoarcerea spre
miazănoapte, treapta spirituală — Oltul străbate Ardealul, treapta marii istorii — străpungerea
Carpaţilor, treapta deplinei biruinţe — Oltul traversează întinsa cîmpie, şi treapta reîntoarcerii în
Cosmos — vărsarea în Dunăre.
Este aproape imposibil să alegi citate din cartea lui Geo Bogza. Ar trebui să o retranscrii pe
jumătate. Nu se poate concepe astăzi o antologie a muntelui fără Geo Bogza.
Povestea Oltului nu este un basm. Viaţa lui este încercare grea şi luptă. „Pe cînd Mureşul străbate
liniştit Ardealul, curgînd tot timpul spre apus, Oltul se frămîntă şi mereu se întoarce din drum, chinuit
de aspra cale pe care şi-a ales-o şi de propria-i conştiinţă”.
Muntele Hăşmaşul Mare din care izvorăşte Oltul e un „poem simfonic al pămîntului”. Cîndva,
o mare furtună i-a născut înălţimile. În vecinătatea lui, „transatlantic greoi” plutind în neguri sau pe
valuri albastre, Ceahlăul şi, bizar, lacul Ghilcoş, imaginea răsturnată, „un munte lichid cu vîrful în jos”.
„De aici din Hăşmaş, de sub un brad singuratic, din acest loc plin de poezie şi mister” vine pe lume
Oltul.
Furtună pe Hăşmaş. Forţa imensă care zvîrle în prăpăstii, într-o singură zi de mînie, cincizeci
de mii de brazi. Norii, ploaia, stîncile şi munţii. O cumplită fremătare, halucinantă: „mii de torente,
năprasnic dezlănţuite... o puzderie de vipere lichide aleargă printre stînci, muşcîndu-le cu furie. Apoi
deodată, de la o zare la alta, totul devine albastru şi pur”.

20
Munţii lui Geo Bogza sînt fiinţe omeneşti. Şi Oltul de asemenea... Hăşmaşul respiră cu
plămînii lui de piatră. Oltul păşeşte calm în cîmpia liniştită a Ciucului, neliniştit şi dîrz în munţii
vulcanici. Aici îşi adună el întîia oară viori şi flaute ca să cînte Universului bucuria sa uriaşă.
Oltul devine prietenul oamenilor. Trăieşte întîmplări nenumărate în Ţara Bîrsei. Strînge
legendele munţilor Perşani. În nopţile senine, în nopţile simfonice ale Carpaţilor, „munţii devin cum nu
se poate mai solemni, regăsindu-şi gravitatea din fiecare noapte şi cele mai profunde sensuri ale
existenţei”.
Oltul trece înţelept pe lîngă cetăţi şi oraşe. Meditează asupra spaţiului, muncii, vieţii. Pune în
faţă oamenii de la munte cu cei de la cîmpie. Şi într-un tîrziu, plin de amintiri, bucuros de uriaşa lui
întîlnire cu oamenii, ostenit de zbuciumul său creator, Oltul întîlneşte Dunărea şi se pierde în apele ei
adînci, sub stelele lumii, din nou în Cosmos...
Alexandru Vlahuţă, pasionat şi igenios, ne-a dat întîia „Românie pitorească”, iar Mihail
Sadoveanu cu „Baltagul” — romanul oamenilor de la munte. „Cartea Oltului” este poemul apelor, al
fluviului care parcurge spaţii şi timp. Iar „Accidentul” lui Mihail Sebastian, cel dintîi roman al schiului
şi munţilor (1941).
Întrebarea la care cititorul trebuie să răspundă este dacă schiul, acest sport al lunecării, al
visului şi muntelui, acest frate bun al nostru, neînţeles şi adesea neiubit, poate salva un om, un om
blazat, dezamăgit de viaţă şi dragoste ?
Dar nu numai în acest optimist răspuns stă valoarea cărţii, ci în poezia, în frumuseţea cu totul
neobişnuită a metaforelor şi în plastica peisajului.
Aventura, neobişnuita întîmplare care-l face pe Paul, eroul romanului, să ajungă în munţi şi să
îndrăgească schiul, începe pe străzile Capitalei, dar urcă repede în înălţimi, spre creste.
Din chiar primele clipe totul este cum n-a mai fost vreodată: aceste două lopeţi mari, negre, cu
catarame şi legături metalice care devin aripi de zbor, trenul tinereţii, al vacanţei, pornind în noapte şi
în cîntec, costumele multicolore, cu ochelari în loc de mască, parcă anume pentru un carnaval al iernii,
al zăpezii.
Drumul pînă la Poiana Braşovului e un preludiu al minunilor care aveau să vină. Iar întîiele
lecţii — o luptă crîncenă cu gravitatea şi voluptatea mişcării, încă vag trăită. „E frumos ?” întreabă
Nora, partenera de schi a lui Paul, aceea care îl convinsese să vină aici, în munţi. „E prea frumos. Puţin
prea frumos. Parcă a fost făcut într-adins, pregătit dinainte; brazii sînt prea mulţi, zăpada prea mare... Şi
tăcerea asta colosală...”
Zile senine, cu soare marin, zile de ceaţă şi viscol, zile şi nopţi unice, de feerie şi basm.
Culoare şi muzică. „Lanţuri de munţi creşteau şi se prăbuşeau într-o lumină magică... întreg muntele
era o cutie de rezonanţă, ca o vioară... Bucegii păreau nişte munţi de cretă, sculptaţi minuţios, cu
vîrfurile delicate şi exacte. Ţara Bîrsei se desfăşura ca o machetă în relief. Zăpada părea că-şi schimba
în soare densitatea...”
Uneori în noapte totul era albastru: brazii, zăpada, stîncile. Doar munţii păreau fosforescenţi
cu vîrfurile lor strălucitor albe. Cabana, schiorii, pantele, toate erau cuprinse de o fremătare tînără, de o
exaltare care nu ştiai de unde vine, dar care te cuprindea ameţitor.
Cu toţii se înapoiau la cabană „osteniţi de prea mult soare, îmbătaţi de nesfîrşita legănare pe
schiuri”. Mai ales soarele îi copleşea. Şedeau pe zăpadă, în şezlonguri de schi sau pe treptele cabanei.
Paul „îşi auzea tîmplele zvîcnind şi urechile îi erau asurzite de un tumult confuz de ghioc. Uita unde se
află şi de cînd. I se părea că este în această toropeală luminoasă de totdeauna şi pentru totdeauna. Nu
avea amintiri, nu avea gînduri. Nici o imagine nu trecea prin ochii lui închişi, nici propria lui imagine”.
Un concurs de schi tulbură liniştea muntelui, dar îi dă o nouă înfăţişare. Muntele vibrează
acum de strigăte, de lunecări pe schi, de cîntece. Schiorii ? „Stele negre, căzătoare, pe un cer de
zăpadă”. Abia în noapte, totul revine la tăcere şi calm. Noaptea stelelor înalte, a zărilor albastre şi a
munţilor fosforescenţi...
Munţi, zăpezi, schi...
Şi căderea. Zborul. Şocul. E o singură secundă. Dacă ar fi două, poate am muri. E ameţitor. ..
„Nimic în lume, nici vinul, nici muzica, nici iubirea... nu, nici iubirea, nimic, nimic nu aduce atîta
lumină”...
La această înţelegere fericită a muntelui nu ajungi uşor. Dar totul nu e să ajungi la ea, ci ajuns
la ea s-o poţi păstra mereu, întreaga viaţă !...
Dintre scriitorii contemporani, unul dintre cei tineri, sufleteşte şi ca vîrstă, este şi Eugen
Barbu. Şi nu e greu de explicat de ce. Fiindcă iubeşte cu anii adolescenţei natura, mişcarea, tinereţea.
În reportajele sale, plastice, onomatopeice, pulsînd de vitalitate, „Pe-un picior de plai” (1957),
străbat cîmpiile, munţii, marea, zările. Ţara noastră întreagă, bogată şi plină de frumuseţi, se întîlneşte
în paginile acestui neastîmpărat hoinar.
Capitolul care nouă ne rămîne cel mai drag este desigur acela al munţilor, „Munţii liniştiţi”,

21
cum l-a intitulat autorul. Aici, în cîteva pagini îndrăzneţe şi împlinite, Eugen Barbu priveşte adînc,
meditativ, munţii şi pare să-l continue în reflecţii pe Geo Bogza.
Această mărturisire a lui Eugen Barbu îl aduce entuziasmat în familia celor care iubesc
muntele, într-adevăr, E. Barbu este prietenul bun, confidentul lui Puc, spiritul ghiduş, neastîmpărat, al
iernii sportive. Şi de asemenea, omul care lunecă cu viteză ameţitoare pe schiuri „plăcere a zborului, a
desprinderilor de pămînt, salt în abisuri”.
E. Barbu iubeşte iarna, aşa cum pare să iubească toate anotimpurile. Aşa cum iubeşte muntele,
marea, pădurea. Dar iarna parcă îndeosebi. Iarna, muntele, zăpezile, schiul...
— Sînt muntele !
— Sînt omul care iubeşte muntele !
— Sînt muntele, prietenul omului care iubeşte muntele!
— Sînt omul îndrăzneţ, sînt alpinistul !
— Fii bine venit la mine, te salut, schiorule !
— Am lăsat uneltele să se odihnească, pentru că a luat sfîrşit o săptămînă şi iată-mă aici.
— Te cunosc. Vara şi iarna îmi alungi singurătatea şi păsările, dar îmi place să-ţi aud glasul şi rîsul.
— Îţi place bucuria ca şi mie. Bucuria e creatoare. Unde ţi-e faţa ?
— Acum mi-au crescut plete de zăpadă şi mă acopăr cu fulare de ceaţă ...
— Te-aud de departe. Vara ai un păr electric de fulgere, dar acum îmi pari orb şi mînios.
— Nu sînt nici orb, nici mînios. Vorbesc. Gura mea e Ecoul. Tunetul furtunilor e departe, vino !
Şi acest dialog între munte şi om, parcă dia!ogul vîntului cu marea din Debussy, continuă
tainic şi înfiorat.
— Vino, omule, te iubesc pentru îndrăzneala ta !
— Te iubesc pentru frumuseţea ta rece, pentru cele negrăite...
— Te iubesc, omule, pentru truda ta pe care o privesc de-aici!
— Te iubesc pentru liniştea şi semeţia ta.
— Sînt prima imagine a lumii. De cînd sfera noastră de lut cînta singură în Univers, aşteptînd Viaţa,
privesc lumea !
— Te iubesc pentru înţelepciunea ta !
— Tu urci potecile mele, pentru că vrei să aud iubirea şi dorinţa de a descoperi cît mai aproape de cer!
— De aceea am colindat oceanele, de aceea am străbătut pădurile înverşunate în taina lor, de aceea am
coborît în fundul pămîntului !
— Te iubesc, omule, pentru neliniştea ta ! Te iubesc, omule, pentru că trăieşti! Te iubesc, omule,
pentru că doreşti totdeauna mai mult...
Muntele nu este o parte din Univers, ci un Univers el însuşi. Frumuseţi simfonice şi plastice.
Măreţii de titani. Privelişti parcă din alte planete. Natura dezlănţuită, cosmic, în dezagregări creatoare
de atomi. Şi luptă cu omul pentru a-l face mai îndrăzneţ, mai înţelept, mai bun, mai stăpîn pe sine şi pe
tot ce-l înconjură. Aşa desprindem muntele din scrisul lui Eugen Barbu.
Iarna, muntele „îşi privea rochia de mireasă aşternută pe umerii a şapte munţi; şi cum îi
sclipea beteala pe drumurile de diamant pe care călca...” Stîncile, vara, da, stîncile păreau „imense
doamne de grafit, îmbrăcate în mala-covuri cenuşii de fum, plutind cu graţie deasupra planetei”.
În munte, la balurile aeriene, stranii cîteodată, cîntă „muzica infernală a vîntului” şi
„violoncelele coniferelor”. Cînd e frig, „pe geamurile mici ale cabanei păunii gerului de dimineaţă îşi
desfac cozile mirifice”.
Muntele e culoare, mereu altă culoare: „Nu ştiu cîte nuanţe are galbenul, dar munţii au trecut
de la culoarea şopîrlei la aceea a viorelei, apoi umerii lor de piatră au devenit suri şi a căzut apoi pe ei o
pecingine, o rugină rece, bătînd în cafeniu; aveau atunci, numai cîteva clipe, ceva urît pe ei, o boală
stinsă şi cred că era numai veninul lunii, blestemul ei neputincios”.
„De la contemplarea păsărilor, omul a prins gustul zborului”. Nu este vorba numai de aviaţie,
ci şi de schi, „schiul, sport modern, exerciţiu al graţiei şi curajului”. Cine l-a făcut măcar o singură dată,
ştie că „plutirea în infinit poarta în sine delicii de neînlocuit”.
Furtună. Munte. „Pădurea e o catedrală în care bubuie orga vîntului. Zăpada are flăcări
argintii... La creastă aleargă un piton de ger care ne plesneşte cu coada. În pădure este o primejdie
sonoră, ameţitoare. Trunchiurile imense au rezonanţe atonale... Undeva, echilibrul naturii a fost
sfărîmat, poate plătim adînca plăcere de a fi surprins munţii în clipa lor unică de încîntare de sine...”
Amurg. A trecut furtuna. „Ziua îşi flutură zdrenţele în catargele brazilor. Deasupra
Caraimanului s-a ivit o turmă de caşaloţi negri cu pîntecele însîngerate în colţii ascuţiţi ai Morarului.
Departe, pe alt munte, se aprind luminile în ferestre chemătoare”.
Şi oamenii. Nu, nu e nici o îndoială. „Muntele îşi merită oamenii pe care-i are”. Aceşti oameni
nu se simt niciodată slabi, singuri sau trişti. „Au dreptate: nu sînt singuri, îşi au muntele”.
Dar noi ? Sîntem noi oameni ai muntelui, chiar dacă nu sîntem de la munte ? Ce-am învăţat

22
noi pînă acum în viaţă din înalta lecţie de poezie şi faptă a muntelui ?...
În literatura muntelui, astăzi, doi scriitori şi un tînăr turist pasionat îşi caută drum spre
înălţimi. Cel dintîi, apreciat şi pentru lucrările sale istorice, este Dumitru Almaş. Romanul său, în parte
depăşit în concepţie, se numeşte „Meşterul Manole” şi el strînge pagini minunate despre dragoste şi
dragostea munţilor.
„Drumeţia cere răbdare, convingere, hotărîre, pasiune”, pare să vorbească cu gîndurile noastre
D. Almaş. Munţii noştri nu sînt înalţi ca alţi munţi ai lumii. Dar sînt ai noştri şi sînt buni şi calmi.
„Carpaţii sînt inima ţării noastre. Ca să ne iubim ţara, trebuie să-i cunoaştem inima”. „Muntele ne dă
frumuseţe, libertate şi lumină. Şi cînd va fi să murim, să murim şi să înflorim din nou — îşi doreşte
romancierul — în smirdarii munţilor, să fim rouă pe cer... să mă prefac în duh al izvoarelor”.
Al doilea scriitor este Alexandru Balaci, om de cultură şi îndrăzneţ alpinist. În compania
alpiniştilor noştri, el a făcut între alte curajoase ascensiuni Acele Morarului, ascensiune de gradul IV,
ceea ce pentru un om de studiu şi bibliotecă este suficient de mult pentru a înţelege muntele altfel decît
din cărţi şi din fotografii.
Pentru pasionatul de drumeţie Alex. Balaci muntele este „acea parte a planetei noastre care se
învecinează cel mai mult cu cerul”, o severă şcoală a dîrzeniei şi a prieteniei, bucuria de a te scălda în
lumină şi a asculta „apele care cad, marile freamăte ale pădurilor de brad în acorduri de orgă”.
Profesorul şi alpinistul Balaci consideră lupta aspră şi îndrăzneaţă pe verticala pereţilor un
lucru hotărîtor în existenţa noastră. Această luptă ne verifică, ne formează, ne păstrează ageri şi
neînfricaţi. Alpinistul nu este un nebun sau un sinucigaş: „Alpinistul nu merge nebuneşte în munţi
pentru a se sinucide, ci, dimpotrivă, pentru a se bucura în mijlocul luminii, al celor mai radiante culori,
al spaţiului nesfîrşit”...
Nimic poate nu verifică mai bine o prietenie ca o coardă alpină. „Muntele este într-adevăr o
piatră de încercare severă a prieteniei, a lealităţii şi a curajului”.
Desigur de aceea trăirile în munte sînt atît de intense şi de neuitat: „Poate că nici o altă pagină
a vieţii noastre nu va fi răsfoită mai des şi mai recitită decît aceea a unei ascensiuni, a cărei trăire ne-a
umplut sufletul de o înaltă şi bărbătească mîndrie”.
Prefaţa lui Alex. Balaci la cartea despre Bucegi a lui Emilian Cristea şi N. Dimitriu este un
elogiu clasic al muntelui şi-al cuceritorilor lui. Dar de la Alex. Balaci, pasionatul, cel care a escaladat
Acele Morarului, aşteptăm nu numai prefeţe la cărţile altora despre munte, ci chiar o carte a muntelui,
avîntată, profundă.
În sfîrşit, tînărul cunoscător şi pasionat al munţilor, al Bucegilor, este Andrei Pandrea, autorul
cărţii „Hoinar prin Bucegi” (1957).
El îşi începe cartea cu un citat din Heine, călător în munţii Harz, face paşi sfioşi în „mîndra
cetate a Bucegilor”, urcă pe poteci cunoscute şi mai puţin cunoscute, înnoptează la cabane, străbate
hornuri şi creste.
Vîrful Omul este „voievodul de stîncă al munţilor”, schitul Ialomiţa o amintire din secole
(1509), turiştii, „pelerinii munţilor”.
O simfonie în patru părţi dedică autorul anotimpurilor la munte: primăvara — murmurul
pîraielor, vara — cîntecul pajiştei, toamna — tălăngi de oi răsună în vale, iarna — dezlănţuirea
stihiilor.
Acest entuziast reportaj al Bucegilor se încheie cu o pasionată declaraţie de dragoste pentru
munte: „Iubesc codrul veşnic verde al bradului, iubesc culmile neînfricate cu crestele dure, iubesc apele
care murmură curgînd la vale, iubesc umila floare care de mii de ani răsare pe plai; iubesc veveriţele
zglobii şi vulturii falnici; iubesc oamenii înţelepţi ai naturii!”
Toţi oamenii buni, sensibili, generoşi iubesc muntele. Vă amintiţi spaima lui Shakespeare în
faţa celor care nu iubesc muzica: „Păziţi-vă de cei ce nu iubesc muzica; ei sînt meschini, ipocriţi,
şarlatani”.
Alături de cei care înţeleg şi iubesc muntele sînt scriitorii. Adesea prin ei, şi noi, ceilalţi
oameni, păşim mai aproape de înălţimi şi azur. Muntele este o poartă spre bucurie şi înţelegere. Să
batem cu încredere şi îndrăzneală în ea. Dincolo, ne aşteaptă tinereţea vieţii !...

Poezia românească

Cîndva, la început de veac, în 1913, poetul Tonegaru a strîns într-un volum toate poemele
mării (Poezia mării). Iar mai tîrziu, Ion Pillat, care publicase cu Perpessicius o antologie a poeţilor
tineri (1928), îndrăgostit de un anotimp al poeziei, ne dăruie „Antologia toamnei”.
Dar nimeni nu a dăruit muntelui şi celor care-l iubesc o antologie a munţilor. S-a crezut poate
că muntele a ispitit mai puţin, ceea ce în parte e adevărat, poate s-a socotit că poeziile închinate
muntelui nu sînt de valoarea celorlalte, cu alte teme şi alte anotimpuri. Poate ...

23
Adevărul ? Muntele, prin viaţa lui de milioane de ani, prin pitorescul şi filozofia lui, prin
zbuciumul său cosmic şi prin plastica lui inedită a inspirat poeţii cei mai mari, poeţii lumii şi ai noştri.
Primii poeţi ai munţilor, la noi şi pretutindeni, au fost păstorii. Poezia păstorească a tuturor
popoarelor cîntă muntele. Sînt poezii de dragoste şi de dor, dar şi de tristeţe şi jale. Ca şi cîntecul,
poezia populară doineşte din frunză şi bucium. Ea laudă cerul şi brazii, stîncile şi apele. În munte, în
natură, omul trăieşte în vecinătatea norilor şi a furtunii, se simte dîrz, cinstit, neînfricat.
„Mioriţa” este simbolul poeziei noastre populare. Dar şi al poeziei de munte. Ea a fost găsită
şi culeasă întîia dată de Alecu Russo, în munţii Vrancei, şi-apoi publicată de Vasile Alecsandri şi
cultivată de literaţi.
„Mioriţa” nu este numai o poezie populară, cu o întîmplare în munţi, între ciobani. Ea este
concepţia de adevăr şi de frumos a poporului nostru, chiar dincolo de viaţă.
„ ... să le spui curat
Că m-am însurat
Cu-o mîndra crăiasă,
A lumei mireasă;
Ca la nunta mea
Au căzut o stea;
Soarele şi luna
Mi-au ţinut cununa;
Brazi şi păltinaşi
l-am avut nuntaşi;
Preoţi, munţii mari,
Paseri, lăutari,
Păsărele mii,
Şi stele făclii !” (Mioriţa)
Muntele, Carpaţii sînt prezenţi în poezia românească chiar de la începuturile ei. Nu numai în
poezia populară, ci şi în cea cultă. Ascultaţi această strofă din „Primăvara amorului” a lui Iancu
Văcărescu:
„La Carpaţi mi-am adus jalea
Lor am vrut s-o hărăzesc;
Răsunetu, frunza, valea,
Apele mi-o înmulţesc.”
În creaţia lui Vasile Alecsandri muntele apare deseori ca temă independentă, deşi poetul
pastelurilor cîntă mai ales luminoasa luncă de la Mirceşti. Şi, totuşi, lui V. Alecsandri i se datorează
publicarea „Mioriţei”, o legendă din munţii Apenini „Muntele de foc”, pastelul „Bradul” şi două poezii
cu titluri promiţătoare, „Iarna la Sinaia” şi „Balada Peleşului”, dar fără atmosferă de munte.
Dintre poeziile amintite, doar „Bradul” are prospeţimi alpine. În ciuda tuturor capriciilor
naturii, a apelor, a viforului, a gerului şi fără să-i pese de corbii negri şi prădalnici, bradul îşi păstrează
eterna sa tinereţe:
„În zadar îmi pui povara de zăpadă şi de gheaţa.
Fie iarna, fie vara, eu păstrez a mea verdeaţa !"
Adevărul este că V. Alecsandri n-a fost un poet al înălţimilor, un pasionat de drumeţie. Poetul
a călătorit mult şi în toată Europa. În ţară iubea Siretul şi Ceahlăul, dar nu pe culmi. Pe atunci munţii
noştri încă nu începuseră să fie străbătuţi. Pentru aceasta va trebui să aşteptăm pe Al. Russo, pe
Vlahuţă, pe Hogaş, pe Sadoveanu.
Fără deosebită valoare poetică, dar de meritorie valoare istorică, este ciclul de poezii scris de
C. Aricescu în 1872, reamintind, parcă prin titlu, poezia lui V. Alecsandri „O preumblare prin munţi”.
Avîntat, romantic, declamator, poetul Aricescu începe cu o invocare pe muntele Păpuşa:
„Primiţi o salutare fraterna, o, Carpaţi !
Şi voi, o, umbre sacre a marilor bărbaţi.
Ce-n asta citadelă sublima de granit
Chivotul libertăţii de barbari l-aţi ferit !”
Urmează un elogiu al naturii încîntătoare şi al munţilor puternici — aşa cum vor fi în viitor
naţiunile cînd se vor împotrivi tiraniei. Lăsaţi acum pe filozofi şi învăţaţi, închideţi orice carte a
oricărui autor. Lăsaţi oamenii răi şi grijile mărunte.
„Veniţi, veniţi la munte să vă regeneraţi în faţa ăstui templu, devin buni cei stricaţi şi orbii văd
lumina şi liberi sînt cei sclavi, şi sănătoşi bolnavii şi tari se fac cei slabi.”
Realistă în descrierea muntelui şi priveliştilor din jur este poezia „Penteleul”, cu forma sa de
vultur, cum spune poetul, pe care amurgul îl îneacă într-o mare de foc. Despărţirea de locurile acestea
atît de darnice în bucurii şi frumuseţi este plină de regrete şi melancolii,

24
„Adio, locuri scumpe.
Cu lacrimi eu vă las.
Căci pentru mine furăţi iubitul meu Rămas.”
Cine altul dacă nu George Coşbuca a scris în secolul trecut cele mai izbutite poezii, pasteluri
despre munte ? „O noapte pe Caraiman”, pastel din volumul „Fire de tort”, şi legenda „Muntele
Rătezat” sînt cu adevărat poezii ale munţilor noştri.
Veţi asculta totdeauna cu emoţie, într-o înserare în Bucegi, versurile lui Coşbuc.
„E seară pe culme, şi nu-i;
Se-ntunecă-ncet Caraimanul
Cum nu-l mai văzui.
Stau neguri pe Jepi, pe Furnica,
Şi neguri pe Vîrful-cu-Dor;
Se lasă din umedul nor Tăcerea,
Şi noaptea, şi frica pe culmile lor.”
(O noapte pe Caraiman)

„Fugiţi cu turma repede spre văi”, se apropie furtuna (Pe munte). Pe culmi aleargă „duhul
răzbunării”. Este într-adevăr o revărsare de ape şi fulgere, ca în furtuna lui Hogaş sau Bogza. Dar nu-i
singura furtună. „Pe plaiul muntelui” un moţ mergea călare, cînd deodată îi iese în cale bătrînul hoţ
Stoian, dornic de arginţi, de banii puţini ai moţului. Moţul se plînge de griji, de dări, de stăpîni. Dar
hoţul nici nu vrea s-audă. Şi-n timp ce hoţul numără banii, ghioaga moţului face dreptate: „Un mort
rămase-n urmă şi-un moţ trecea călare”.
Tot Coşbuc ne povesteşte legenda cu munţi şi stînci a Retezatului.
,,Fier de plug luînd în mînă,
Azvîrli spre turn cu el,
Şi-a izbit aşa păgîna
Zidul cel de-o săptămînă,
Retezîndu-l aşa fel,
Ca şi culme, şi cetate,
Cu flăcău şi fatâ-n zbor,
Toate fost-au spulberate
Şi prin văi întunecate
S-a nălţat mormanul lor.”
(Muntele Rătezat)
Clipe senine, jucăuşe îi inspiră poetului priveliştile de „Pe Tîmpa”. Şi imagini proaspete,
luminoase, călătoria de-a lungul Văii Prahova, de la izvoare pînă la vărsarea ei în apele Teleajenului.
„Prahova” este o fata frumoasă, zveltă, care sare peste stînci, se strecoară printre brazi, îşi
pune flori în păr. Jucăuşă cînd trece prin Azuga, mînioasă la cotituri, înfiorată de privirea
Caraimanului. Pe un deal — Cîmpina, şi-apoi Doftana. Şi mai departe, ultim popas, Teleajenul.
Un dar nepreţuit face poetul braşovean Şt. O. Iosif munţilor, scriind „Icoane din Carpaţi”.
Ciclul de poezii începe cu o izbucnire romantică, ca în poezia lui Heine.
„Griji amărîte, zbuciumări deşarte vă las de-acum !
Mă cheamă-n zare munţii, munţii mei !
Ce dor, ce dor adînc m i-era de ei !
Ce dor i-a fost poetului
De freamătul brădetului,
De murmurul izvorului,
De fluierul păstorului,
De glasul păsărelelor
Şi de vecinul stelelor,
De vîrful Caraimanului,
Ce dor, ce dor i-a fost sărmanului !”
Călătoria mult dorită începe cu Caraimanul „înnegurat”, moşneag în veci cu fruntea sus, şi
continuă cu Vîrful cu Dor, care deşteaptă şi poetului dorurile sale „departe peste munţi şi văi”, unde ar
vrea să coboare din înalt ca un vultur.
Undeva în văi un sat de munte. Coboară soarele şi oile vegheate de cîini şi măgari. Şi în urma
lor ciobanul cu căciula într-o parte. Ai spune, pictură de Grigorescu.
„Se tînguiesc
Tălăngi pe cai,
Şi neguri cresc

25
Din negre văi,
Plutind pe munţi....
La Făgădău,
La Vadul-Râu,
Sus, la răscruci,
Vin trei haiduci
Pe cai mărunţi...”
(Doina)
Este una din cele mai frumoase şi iubite poezii a lui Iosif. În galopul cailor, în umbrele
înserării, în cîntul tălăngilor
„Haiducii mei
Doinesc toţi trei;
Şi clocotesc,
Şi hohotesc
Păduri adînci...”
Şi ciclul continuă. Un ciobănaş meşter la joc, o fată visătoare „cu fruntea-n mîna albă”, un
ceas de noapte În care „scapără stelele”. O meditaţie poetică, ca o poezie de Victor Hugo, „La gura
peşterii”, încheie ciclul „Icoane din Carpaţi”.
La scînteia unui foc, un bătrîn pustnic povesteşte. Şi glasul lui se pierde de ani şi amintiri.
Departe, ca-n zilele dintîi ale lumii „orga surdă a pădurii cu mii de şoapte, taine de izvoare”, peste
munţi mîndru şi solitar Caraimanul şi, peste toate, peste întreaga lume, ca un „potir de argint”, eterna
lună !
Asemenea lui Iosif, şi Panait Cerna coboară „În peşteră”. Din lacrimi şi din suferinţă omul şi-
a făcut armură pentru vremuri grele. Din picurul lacrimilor, de pe tavanele tristeţilor au crescut
stalactite.
„Dar după ani de picurare
S-au închegat coloane pline:
Eterna bolţii lăcrămare
În loc s-o surpe, — o susţine.”
Mult mai senină este poezia închinată „Vîrfului cu Dor”, a cărui frumuseţe e cu atît mai
deplină, cu cît adesea este zăvorîtă de ceţuri. Şi totuşi „ce viu sclipesc sub cer Bucegii”.
Octavian Goga n-a fost numai poetul Oltului şi-al libertăţii pămîntului său natal. El a iubit
munţii, munţii care îi despărţeau pe fraţi, dar care îi uneau sufleteşte de totdeauna, pentru totdeauna.
„Trup sfînt din trupul ce se frînge,
Voi, munţi de brad şi de stejar,
Străjeri ai ţării care plînge,
Plin de poveşti şi plini de sînge,
V-au surghiunit peste hotar.”
(Munţii)
Cum am pute să nu iubim munţii, să nu ne fie dragi. Aici pe culme, sus pe culme, „aninîndu-
se de brazi se aude Doina, cîntare, meşteră cîntare”, aici, în vecinătatea „cetăţilor de stele”, poetul îşi
poartă dorul şi gîndurile toate, aici s-au născut păduri şi lacuri. Aici sînt toate poveştile noastre:
„Voi, munţilor mîndri, moşnegi cununaţi
Cu stelele bolţii albastre,
În leagănul vostru de codri şi stînci
Dorm toate poveştile noastre.”
(În munţi)
Privind Ceahlău şi privind în timp, poetul are certitudinea viitorului. Ne va fi ţara-ntreagă şi
poate doar bătrînii vor mai povesti pe unde-a fost, de mult, hotarul.
,,Va fi-ntr-o zi de primăvara
Cu molcom zvon în zări albastre
Cînd poate nimeni n-a mai plînge
Fărâmiţarea ţării noastre."
(Ceahlăul)
Cronologic şi major artistic, în literatura contemporană datorăm întîietate poetului Demostene
Botez. În ciclul său de poezii „Munţii”, scris la Iaşi în 1918, el are la început nostalgia munţilor care îi
despart pe fraţi.
„Şi în serile tîrzii de vara
Umbra lor ne mîngîie pe frunte,
Şi simţim cum fiecare munte

26
Trece graniţa în ţară.”
Urmează o trecere în revistă a munţilor şi a gîndurilor legate de ei: Negoiul, Urlătoarea,
Ceahlăul. Melancolii, îngrijorări. Dar şi speranţa că într-o zi, apropiată, munţii nu vor mai însemna
graniţe.
„Cu cît ne depărtăm de ei mai tare,
Aşa cum sînt de veci, pietroşi şi goi,
Pornesc şi dînşii parcă după noi,
Muţind încoace depărtata zare.”
Tot un ieşan, însă adoptiv, Gh. Topîrceanu, ne-a lăsat între atîtea balade vesele şi triste şi o
minunată baladă a munţilor.
,,Mioare şi tălăngi. Baciul Toma cu măgarii. Vîntul trece printre brazi „ca un foşnet lung de
apă”. Pleacă turmele de la stîne şi în toamnă rămîn în urmă „munţii singuri şi bătrîni”, încep ploile şi
ceţurile. Dormitînd pe-o buturugă apare Muma-Pădurii. A început să ningă. Şi deodată:
,,În senină zi de iarna,
Vezi departe munţii mari
Cum îşi zugrăvesc în soare
Piscuri vinete spre cer,
Povîrnişuri sclipitoare,
Brazi împodobiţi de ger,
Atîrnînd ca nişte salbe
Pe grumajii lor de stînci,
Peste plaiurile albe
Şi prăpăstiile-adînci.”
(Balada munţilor)
Ciudat, muntele, spre deosebire de mare, nu este prezent în poezia lui Eminescu sau Arghezi.
În schimb, el este foarte prezent şi plin de semnificaţii filozofice în poezia lui Lucian Blaga.
Aproape în toate volumele sale de poezii, poetul care s-a născut în Lancrăm şi a copilărit nu în munţi,
dar nu departe de munţii Sebeşului şi care mai apoi şi-a petrecut anii de şcoală şi tinereţe la poalele
Tîmpei, urcînd adeseori cu voluptate pe munţi — poetul naturii, al dragostei, al vieţii nu putea uita
muntele. Vă amintiţi desigur tulburătoarea dorinţă:
„Numai pe tine te am, trecătorul meu trup,
Daţi-mi un trup, voi, munţilor, marilor,
Daţi-mi alt trup să-mi descarc nebunia în plin.”
(Daţi-mi un trup, voi, munţilor)
Ca şi Alecsandri, Blaga scrie „Cîntecul bradului”. Este o altă imagine, o altă densitate, deşi în
timp şi peste timp, bradul şi-a păstrat forţa şi veşnicia.
„Subt ursa mare, surpat de bureţi, neatins de om, neajuns de ereţi, bătrîn, bătrîn, în imperiul
meu bradul bărbos străjuieşte mereu.”
În pădure tăindu-şi drum pînă acolo departe, unde „se-nchid toamna şerpii sub stîncă”, „uitînd
de lume şi lumea de el, trăieşte „Haiducul”.
„Iezerul”. Sub un cer vînăt, apariţie albastră, ca un ochi al lumii:
„În pîlnia muntelui iezerul netulburat,
Ca un ochi al lumii, ascuns, s-a deschis.
Căta lung Ochiul spre nord şi spre vîrste
Şi molcom apoi spre vînatul cer.”
Unde, dacă nu în munţi, dragostea este mai pură şi mai ruptă din stele ?
Pe-un pisc
Sus. Numai noi doi.
Aşa: cînd sînt cu tine
Mă simt nespus de aproape de cer.
Aşa de-aproape de-mi pare că de ţi-aş striga
În zare — numele — i-aş auzi ecoul
Răsfrînt de boita cerului.
Numai noi doi.
Sus.”
(Sus)
Pentru Lucian Blaga muntele este înţelepciune şi dor. El este „Munte vrăjit”. Cu toate tainele,
chemările şi dezlegările lui.
„Intru în munte. O poartă de piatra
Încet s-a închis. Gînd, vis şi punte mă sălta.

27
Ce vinete lacuri ! Ce vreme înaltă.”
Şi unde, dacă nu în munţi, „Printre lacurile de munte”, totul în jur apare transparent de clar:
stîncile, brazii, munţii, lacurile toate. Dar dacă am vedea cu lacurile?
Dacă am vedea cu lacurile, stelele s-ar apropia întîmpinîndu-ne la drumul jumătate.
O întrebare a frămîntat creierul omenesc milenii de-a rîndul: cum s-au născut munţii ? La ea
au răspuns geografii, geologii, naturaliştii. Şi poeţii. Ascultaţi şi răspunsul lui Lucian Blaga:
„Munţii s-au făcut cînd
Norii de la început s-au dezbrăcat de greul plumb, de greul lut.
Munţii s-au făcut cînd Norii,
Dorind să fie calatori şi uşori,
Şi-au lepădat sub ei, în vînt, povară pe pămînt.
De-atunci Munţii stau,
Grămezi de plumb, grămezi de lut
Şi căta către zile de-nceput.”
(Munţi şi Nori)
În „Odă pămîntului meu”, poem de Mihu Dragomir, publicat în 1957, cum ar fi putut lipsi
munţii ?
„Pletoşi, tăcuţi sînt munţii şi încăpăţînaţi, înfipţi cu rădăcini de silex în străfunduri. Satul de-
atîta umbră prin codrii-ntunecaţi se mai întind la soare, cu apele, pe prunduri.”
Frate cu poetul şi cu toţi cei care vin la ei să găsească linişte şi înţelepciune, munţii, deşi
ursuzi şi întunecaţi, stau de vorbă cu apele. Munţii închid în ei comori: istorie ieri — bogăţii astăzi.
„Podite cu uraniu mi-s peşterile-adînci, puteri ce duc în spate navala mea voioasă şi cern
nemărginirea din îngheţate stînci, şi-n veacul nou, atomic, mă simt la mine-acasă."
Alexandru Andriţoiu, poet ardelean, iubeşte omul, natura, muntele. Şi, fireşte, Apusenii. Din
aproape nici un volum al său de poezii (Dragoste şi ură, Cartea de lîngă inimă) nu lipsesc poeziile de
munte: întoarcerea la munţi, Montană, Funicularul, Munţii. Nouă, cele mai izbutite ni se par a fi
poeziile d:n volumu! „În Ţara Moţilor se face ziuă” (1953): Pastel moţesc, Tîrg de fete pe Muntele
Găina, În adîncuri şi Mocăniţa, din care desprindem versurile:
„Zi de vară mută şi albastră, nici un zgomot pacea n-o adăsta.
Numai Arieşu-ncărunţit cîntă-ncet cu harfe de granit,
Numai „Mocăniţei”, tren pitic, trece ca un şerpe un colnic
Şi fumîndu-şi pipa ei de fier despleteşte fum uscat spre cer.”
(Mocaniţa)
Poet al munţilor Apuseni este şi Vlaicu Bîrna, care a scris un întreg poem pentru prezentarea
muzical-literară a suitei simfonice cu acelasi nume de Marţian Negrea, suită premiată, cum se ştie, la
Festivalul de la Bucureşti, din 1953.
„Suim cu Arieşul spre Munţii Apuseni,
Lăsăm cîmpia-n urmă cu lanuri de secara;
Ne-ajung cu strâiţi pe umăr, ţărani arieşeni,
Moţeştile căruţe ce-au colindat prin ţară.”
Poemul urmează compoziţia muzicală. De pe Arieş se ajunge în Cetăţile Ponorului, adevărate
bijuterii ale naturii, se coboară în adîncurile colorate ale peşterii Scărişoara şi apoi se iese la soare, pe
urma izbucurilor.
Poeţii tineri iubesc muntele. Ei cîntă natura lui măreaţă, sălbatică sau luminoasă, precum şi
transformările făcute de mîna omenească pentru un mîine fericit. Poeţii clujeni Aurel Rău şi Aurel
Gurghianu le dedică două cicluri inedite. Aurel Rău, ciclul „Dintr-o nouă călătorie în munţii
Neamţului”, în volumul „Focurile sacre” (1956). Aurel Gurghianu, ciclul „Cîntecele munţilor”, în
volumul „Zilele care cîntă” (1957).
O nouă poezie a muntelui izvorăşte din versurile lui Aurel Gurghianu: „Frumuseţi eterne şi
frumuseţi de azi”. „Un cîntec de astăzi al brazilor”, „În plină zi” — toate cu acelaşi laitmotiv înseninat.
„Oameni ai munţilor,
Mi-e dragă bucuria voastră,
Bucuria muncii
Care nu se mai iroseşte în zadar,
Sîngele copacilor e proaspăt ca primăvara.”
(ciclul Cîntecele munţilor)
Noua călătorie făcută de poetul contemporan Aurel Rău în munţii Neamţului păstrează poezia
înălţimilor, dar o înalţă încă şi mai sus, în viitor. „Prevestirea hidrocentralei”, „Sosirea constructorilor”,
„Munca de noapte”, „Întîia treaptă de la baraj” — iată tot atîtea culmi cît ale munţilor. Muntele
înseamnă urcuş, acţiune, faptă. Munca îi este frate bun.

28
„De vuiet, de scrîşnetul malaxoarelor
Au insomnie brazii cărunţi.
În noapte acum toată lumea munceşte,
Numai luna hoinăreşte prin munţi.”
(Munca de noapte)
Şi cum ar fi putut lipsi Ceahlăul, dar un alt Ceahlău, al viitorului.
„Şi cineva citeşte din Cantemir.
Bizarele forme-ale stîncilor
Seamănă şi-acum cu nişte zei păgîni
Desfiguraţi de ploi şi de sfîrlezele vîntului.
Cine ştie . . .
Dar înainte totul se arată clar,
Liniştit,
Prevestind şi mai înalte creste.”
(Vedere de pe Ceahlău)
Tot un poet tînăr, şi tot ardelean, şi tot cîntăreţ al munţilor, este Rusalin Mureşan, al cărui
volum de poezii se intitulează sugestiv: „Coboară munţii” (1955).
„Coboară munţii, în cîmpii coboară,
Tezaur uriaş şi nesecat,
Precum natura-mamă ni i-a dat:
Colan măreţ pe inimă de ţară.”
Dar munţii nu se cuceresc fără luptă, în folosul oamenilor.
,,Coboară munţii oameni buni, va spun.
Şi veacuri o s-avem cu ei de furcă.
Ei doar prin lupte mari ni se supun!”
(Coboară munţii)
Şi laitmotivul continuă: coboară munţii plutele spre sate (Plutele), coboară munţii aurul prin
păduri şi stei (Pe Crişul Alb), coboară munţii fărîme de granit (Cariera de piatră). O poezie viguroasă,
optimistă, în care omul înfruntă muntele şi îl supune.
„Cu tîrnăcoape albe şi braţ bronzat de soare
Desprind din munte aspre fârîme de granit;
Detună dinamita în liniştea prea mare
Şi geme uriaşul de veacuri adormit.”
(Cariera de piatră)
Nu uitaţi niciodată, oameni, cuvintele poetului:
„Coboară munţii oameni buni, vă spun,
Şi veacuri o s-avem cu ei de furcă !”
Muntele apare, temă sau cadru, izolat însă, şi în versurile altor poeţi.
„E muntele ce tace greu cufundat în sine, purtînd pe umeri fulgere de piatră”, poezie dedicată
de Eugen Jebeleanu lui Mihail Sadoveanu, şi el, la rîndu-i, iubitor al munţilor (E muntele). C-o turmă
de mioare se vrea în liniştea munţilor Zaharia Stăncu (Mă vreau în munţi). Dantela înspumată şi în
preajma ei sălbatice capre negre, aşa apare pentru Veronica Porumbacu cascada Şerbotei (Şerbota). Pe
munţii lumii, oamenii de sub toate stelele, meridianele şi paralelele sînt chemaţi de Magda Isanos la
ziua apropiatei biruinţi, sub stindardele roşii (Munţii lumii pe inima mea).
Ape, păduri, zăpezi trandafirii — chemare trează pentru cel cufundat în cărţi şi visare (T.
Vianu, Ape şi munţi). Tulburătoare glasuri de brazi, peste ape, peste văi şi inimi, cheamă tinerii pe
şantierele de muncă şi marele şantier al socialismului (Ion Brad, Tulnice).
Cu acest popas în care i-am strîns lîngă foc, să ne citească chiar singura lor poezie despre
munte, urcăm din nou în munţi, mai înalt. Nu numai compozitorul Dariu Pop a fost încîntat de
frumuseţea munţilor Rodnei cărora le-a dedicat o suită compusă din şase tablouri, ci deopotrivă poetul
A. E. Baconski. În volumul său de poezii, apărut în anul 1967, „Fluxul memoriei”, un întreg ciclu se
intitulează îmbietor „Un dor de timp în munţii Rodnei”.
Un „Preludiu” alpin, o „Moină”, un „Lied de iarnă”, o „Trecere lină” ne poartă în împărăţia
liniştii şi a sensurilor profunde de viaţă. Apele, stîncile îşi au cîntecul lor. Aşa cum îl au şi brazii
(Cîntecul brazilor). Dincolo de forţa lui de viaţă, muntele îşi are şi melancoliile lui (Elegia munţilor).
Chemarea cea mai stăruitoare, un dor de timp, îl poartă pe poet pe culmi şi prin văi.
„Cu mii de ani în urma,
Pe-aceleaşi drumuri şerpuind de-a lungul apelor
Turmele toamna coborau spre şes
Şi neamurile mele de păstori

29
Ghiceau prin neguri albăstrui, Siretul.”
E toamnă. Ceţuri plutesc din miazănoapte. Amintirea trecutului stăruie în noi. Curajul şi
bunătatea străbunilor trăieşte încă în noi. Şi cîntecul.
„Dar cîntecele au zburat din fluiere
Şi rătăcesc fluide prin văzduh,
Ca murmurul izvoarelor,
Ca şopotul pădurilor de tei...”
Noapte. Tîrziu. În sat coboară turmele. Se aud tălăngi. Aşa e de mii de ani. Şi poetul nu-i decît
o clipă în această trecere de ani. De aceea în noaptea tîrzie, cu ceţuri de toamnă, poetul simte „un dor
de timp”.
„ — De aceea poate deschizînd fereastra,
Îmi sprijin fruntea în paliiele mîinilor,
Şi-ascult îndepărtatul meu trecut.”
(Un dor de timp în munţii Rodnei)

Lirica universală

Din poezia populară a lumii, emoţionantă prin filozofia şi bogăţia ei de imagini despre munte
este poezia chineză. Citiţi, uimiţi de-atîta frumuseţe şi fantezie, poemul „As-Ma fata ecoului”, scris
încă înaintea erei noastre, tradus în româneşte de Eusebiu Camilar.
„Peste înalţii munţi
Zburau vulturi măreţi fi crunţi,
Flori adormitoare
Înconjurau oglinzile apelor clare.
Avea neîntrecutul A-Ha
O surioară, As-Ma,
Cînd s-a născut ea, peste sat
A crescut şi s-a întins
O floare,
Cum răsar şi se-ntind în necuprins
Curcubeele strălucitoare.”
As-Ma avea faţa albă ca luna, trup zvelt, picioarele ca florile. Creştea fata ca-n poveste, ca un
„lotus prin vreme”. A venit şi vremea peţitului. Dar nu i-a fost As-Mei să aleagă.
Căci Hai-J cel urît ca o broască, cu limba de şarpe şi ciont de papagal, din neamul J-Bu-Ba-
La, o răpeşte. Tristeţe grea se lasă în munţi.
„Fără As-Ma pădurile nu mai puteau înfrunzi,
Florile nu mai puteau înflori,
Păsările cîntau acum arare,
Dar cu glasuri stinse, de mărgăritare;
Nici fluturii, în lumina fierbinte,
Nu mai zburau în nouri, ca mai înainte.”
A-Ha, fratele As-Mei, îndurerat, pleacă în căutarea ei. El ajunge într-un tîrziu la neamul J-Bu-
Ba-La, cu care se întrece în ghicitori. A-Ha învinge. Dar duşmanii săi nu se ţin de cuvînt. A-Ha e pus
să lupte cu tigrii, învingător şi aici, neamul cel rău cere ajutor rîului cel rău Sil-Has. Şi acesta era să
răpună pe As-Ma şi pe A-Ha. Dar Scatulama, ecoul munţilor, a îndrăgit-o şi întristată de suferinţele As-
Mei a chemat-o la ea. Aşa a devenit As-Ma fata ecoului.
„Scatulama şi-a pârâsit asprele stînci,
A poruncit apelor să stele
Şi văzduhului sâ-ntindă repede
Punţi strălucitoare de curcubeie.
Şi a coborît Scatulama din munţi
Pe strălucitoarele punţi,
Întinse pînă deasupra genunilor.
Şi a luat-o pe As-Ma de subţioara
Ca pe-o nefericita surioara.
Şi a dus-o-n munţi
În vecinătatea liniştii
Şi-a furtunilor.”
Şi de-acolo glăsuieşte ea peste timp, fratelui ei:
„Frate A-Ha, cînd urci cărările

30
La vînătoare,
Cînd semeni ogoare,
Strigă-mă, căci eu ţi-oi răspunde ...,
Oricînd, din toţi munţii
Din toate zările.”
(As-Ma fata ecoului)
Cea mai mare poetă a Japoniei, Izume Sikibu, evocă şi ea în versurile sale muntele şi luna:
,,In afara lumii pe un drum întunecat oriunde trebuie să merg mâ veghează în depărtare luna
munţilor.”
Întîiul poet al munţilor din literatura universală este, spre mirarea şi bucuria noastră, un mare
poet: Francesco Petrarca. De altfel el este şi cel dintîi om de cultură care urcă pe un munte, pe
Ventoux.
Ascensiunea aceasta, temerară pentru anul 1335, Petrarca o face împreună cu fratele său mai
mic, Gherardo, iar însemnările sale despre urcuşul muntelui şi frumuseţea înălţimilor sînt printre cele
dintîi pagini ale literaturii alpine. Poezia sa dedicată muntelui, din volumul cu peste trei sute de sonete
şi douăzeci şi nouă de canţone, „Il canzoniere", deschide liric, meditativ, antologia noastră.
„În munţii înalţi şi în păduri sălbatice găsesc puţina odihnă...
Unde-şi aşterne umbra vreun pin înalt sau pe-o colină
Fac uneori popas...
Unde nu-ntîlneşti umbra, pe înaltul muntelui,
Spre cea mai mare şi mai abruptă culme,
Mă cheamă adesea o dorinţa vie...”
Dar Petrarca nu este singurul mare poet al lumii care în începuturile acestea de neastîmpăr ale
Renaşterii caută liniştea şi măreţia munţilor. Sînt istorici literari care afirmă că şi Dante a urcat în
munţi, e drept numai la 1547 m, la Camaldoli, pe Prato al Soglio, dar a urcat!...
A doua prezenţă lirică este şi ea o suroriză. Poetul libertăţii, poetul celor umili şi nedreptăţiţi,
Robert Burns, poet scoţian mort prematur în 1796, la numai 37 de ani, iubeşte munţii atît de mult, încît
oriunde merge, gîndurile lui, toate, sînt tot la ei.
„Mi-e inima în munţi, în largile zări,
În munţi, după cerbi, pe înalte cărări,
După cerbi, după ciute, pe vîrfuri de stei,
Mi-e inima-n inima munţilor mei.
Rămîneţi cu bine, voi, munţi scoţieni,
Meleaguri cu vajnici şi vrednici munteni;
Oriunde mă vîntur prin lume pribeag,
Pămîntul acesta mi-i pururea drag.
Cu bine, culmi albe, culmi neprihănite,
Cu bine, vîlcele şi văi înverzite,
Cu bine, păduri aninate pe stînci,
Cu bine, năvalnice haituri adînci.”
(Mi-e inima-n munţi, trad. Dan Duţescu)
Mult inspiraţi de munţi vor fi romanticii. Nu lirism exaltat sau imaginară voluptate, ci bucurie
deplină a măreţiei naturii. Lamartine n-a scris într-un fum de opiu meditaţiile sale poetice, ci pe
marginea lacului Leman, pe care îl iubea atît de mult, şi în preajma munţilor.
Pădurile şi piscurile munţilor sînt puternice şi mîndre. Numai norii ajung în tăria înălţimilor. A
fi pe vîrful munţilor înseamnă a atinge cerul. Este o bucurie pe care trebuie să ştii s-o cucereşti şi s-o
meriţi.
„Şi astfel cînd vei trece pe sub sublimul munte
Vei cuceri suişul prelung privind spre culme
Şi crestele eterne ce veacul vor sâ-nfrunte
Mantie verde, codrul, pe stînci zvîrlite-n lume,
Şi nori sumbre cunune
Ce muntele îşi pune
Te-ncumetă şi urca ţinutul neştiut
Ce-n ceruri se topeşte. Pieri printre nori pierdut.”
(Cele doua insule)
Puţini scriitori au iubit atît de mult muntele ca Theophile Gautier. Desigur, Dumas, Balzac,
Daudet i-au căutat liniştile şi frumuseţea. Dar de o pasiune pentru munţi neobişnuită, vecină cu
exaltarea, numai Gautier a fost capabil. Atît pentru munţii ţării sale, Alpii, cît şi pentru munţii Spaniei,
de care aminteşte înfiorat în călătoria să din 1839. Nimeni nu a scris atît de avîntat şi pictural despre

31
munţi ca Th. Gautier.
Nici Victor Hugo, în lungile lui peregrinări, în tristeţea zilelor de exil nu va avea vreodată
clipe mai senine ca cele petrecute în preajma Alpilor. „Legendele secolelor” cîntă munţii în toată
sublima lor frumuseţe. Ce îşi doreşte poetul în clipa morţii ? Nimic altceva decît că muntele să-i fie
mormîntul.
Cu cel mai sincer dispreţ al saloanelor şi cu neînsetat dor de culmi îşi începe însemnările
călătoriei sale din Harz, Heinrich Heine.
„Eu acum mă urc pe munte
La colibele curate,
Unde pieptul se deschide,
Unde liber vîntul bate.
Eu acum mâ urc la munte
Unde-s brazi stăpînitorii
Rîuri curg şi cîntă păsări
Şi semeţ s-alungă norii.
Rămîneţi, saloane mîndre,
Străluciri fără folos;
Eu zîmbind din vîrf de munte
Voi privi spre voi în jos.”
(Călătorie în Harz — 1824)
Aproape nu este poet mare al liricii universale care să nu fi cîntat natura, muntele. Longfelow
îi preţuieşte spiritualitatea, optimismul, dîrzenia (poezia „Excelsior” tradusă la noi de George Coşbuc).
„Spre seara, printr-un sătişor
Din Alpi, un tînăr călător
Trecea purtînd prin nea şi vînt
Un steag cu-acest străin cuvînt: Excelsior !”
Poeţii ruşi Puşkin şi Lermontov îşi uită pentru o clipă exilul şi mîhnirile, în măreţia şi
sălbăticia Caucazului, mîndru şi dîrz.
„Vâzduhu-acolo e curat ca ruga de copil.
Şi oamenii ca păsări duc traiul fără grija.
Iar viaţa lor e lupta şi le-o citeşti pe chip.
În case afumate, de trestie sau lut.
Brodind cu fir de aur ori arma curăţind,
Femei şi fete-acolo, simt sufletul că-i lînced.
O, sufletul lor sudic şi nedeprins cu latul.”
(Lermontov: Caucazul — 1832, trad. Victor Tulbure)
Şi tot Caucazul, de astă dată în poezia lui Puşkin: vuietul şi forţa cascadelor şi avalanşelor,
furtuni necruţătoare, pajiştile blînde în care pasc cerbii.
„Caucazu-i sub mine, imens şi fertil.
Îl văd cum îşi ţine zăpezile-n palme.
Un vultur atîrnă în cerurile calme,
Alături de mine, în zbor imobil.
Văd cum mi se nasc la picioare, cascade
Şi văd avalanşa uriaşă cum cade.
Iar norii plutesc pe sub mine, cuminţi.
Se-nfurie ploi şi vîrtejuri nebune.
Furtuna răzbeşte, învinge, răpune.
Dar jos creşte muşchiul, sub raze fierbinţi.
În vale e leagănul verde al ierbii.
Acolo sînt pasări. Acolo pasc cerbii.
(Caucazul, trad. Victor Kernbach)
J. W. Goethe n-a scris numai proză în urma călătoriilor sale din munţi. În afara însemnărilor
sale. Dintr-o călătorie în Elveţia (1779), Goethe a mai lăsat literaturii universale această mică
nestemată: „Peste culmile toate”.
„Peste culmile toate —
Tăcere;
Prin crengi nemişcate,
O adiere
Pîlpîie-abia;
Şi pasărea tace-n pădure.

32
Îndată, uşure
Pacea şi tu vei afla.”
Aceste versuri pure, proaspete, au fost scrise de poet într-o dimineaţă de vară, într-un sat de
munte din Turingia, iar la noi au fost tălmăcite cald de Maria Banuş.
Muntele înseamnă libertate. Şi dacă aceasta a fost furată, oamenii vor şti s-o ia înapoi
(Wilhelm Tell):
„ ... o să chem
din munţi ciobanii, toţi or să se adune
şi sus, sub cerul libertăţii, unde
voinică-i inima şi gîndul proaspăt,
o să le spui cumplita făr-de lege.”
Nimeni nu are de ce se teme. Tirania nu poate fi stăpînă în înălţimile munţilor.
„Cînd eşti vioi şi ai simţurile treze
şi crezi în tine şi în cel de sus,
scapi lesne şi din cumpene grele.
Născut în munţi, cum să te temi de munţi ?
Dacă împăratul nu face dreptate
În munţi trăim şi fără de-mpăraţi.”
(Friedrich Schiller: Wilhelm Tell)
Şi cine, chiar după atîta vreme, nu recită tulburat, din Byron, fie „Rătăcirile lui Ghilde
Harold", scris în preajma lacului Geneva, acolo unde l-a cunoscut pe Shelley, fie „Manfred” cel
nefericit, căutîndu-şi în munţii Alpi dragostea şi adevăratul său destin de viaţă.
Aici, în Alpi, întîlneşte Manfred duhurile munţilor, vînătorul mîndru şi curajos, cascada şi zîna
Alpilor, oamenii de munte. Nimeni pînă la Byron n-a dat un cadru şi un sens atît de înalt muntelui ca în
acest poem dramatic vast, de frumuseţi neegalate, „Manfred”.
„Mont Blanc e-al munţilor monarh
Încununat de-a anilor grămada
Pe tron de stînci, în mantie de nori,
Cu diadem de veşnica zăpadă.”
La noi, întîia traducere a dramei filozofice „Manfred” se datorează lui C. A. Rosetti, în 1843,
iar ultima, modernă, lui Virgil Teodorescu.
Înţelepciunea simplă a omului de la munte, acesta este adevărul tîrziu la care ajunge Manfred
în căutările sale zadarnice. Fericirea ? O muncă cinstită, încredere în viaţă şi în oameni, bunătate.
„Ţăran din Alpi, virtuţile-ţi frumoase,
Atît de simple, casa primitoare
Şi firea-ţi aspră, dîrză şi pioasa.
La adăpost de gînduri necurate,
Şi zile calme, nopţi de somn adînc;
Văd truda ta pînditâ de primejdii,
Curata, totuşi, văd nădejdea ta,
În tihna bătrîneţii şi-ţi văd groapa
Cu cruce, cu ghirlânzi, cu brazde verzi,
Şi-n epitaf citesc iubirea celor
Ce te-au urmat. Aceasta văd. Şi-apoi
În golul dinlăuntrul meu privesc,
La pîrjdlitu-mi suflet.”
(Manfred, trad. Virgil Teodorescu)
Dintre poeziile nu numai alpine, dar dedicate oamenilor munţilor, cuceritorilor, trebuie
amintită oda închinată lui H. B. de Saussure şi primei sale ascensiuni pe Mont Blanc, de poetul cu
nume sonor şi înrudit cu muntele, poate pseudonim, I. Pindemonte: „Ode per la prima ascensione di De
Saussure al M. Bianco”.
Ciossue Carducci nu este numai liricul, peisagistul (Mezzogiorno alpino), ci şi admiratorul
voinţei îndrăzneţilor, a cutezătorului Emilio Rey (Esequie della guida Emilio Rey).
„Deodată negura care învăluie
Mont Blanc-ul iată se risipeşte
şi purifică aerul senin topindu-se.
în mijlocul spărturii norilor
abrupt, ascuţit, sălbatic se înalţă
şi străluceşte în soare Colţul Uriaşului
în timp ce străpunge cerul ameninţător.”

33
(Funeralii ghidului Emilio Rey)
Unul din cei mai mari poeţi ai muntelui rămîne, fără îndoială, poetul italian Gabriele
d'Annunzio. Dintre nenumăratele lui poezii în care admira liniştea, măreţia şi îndemnul la luptă al
înălţimilor, două sînt mereu amintite în prezentări şi antologii: „Alle montagne” şi „Per la morte di
Giovanni Segantini”, unul din pasionaţii pictori alpini.
Ţările nordice cu păduri, fiorduri şi aurore boreale sînt poetice şi muzicale. Grieg, Sibelius,
Lundkvist. Muntele are în nord frumuseţi şi asprimi aproape polare. Aici omul se contopeşte cu natura,
în care vede un prieten şi un frate. Şi oriunde ar merge, natura aceasta aspră, dar dragă, îi rămîne în
suflet şi îl cheamă de-a pururi. Aşa ca în poezia norvegianului Tarlei Vesăs.
„Vorbeşti de pămîntul natal: zăpada şi codrii de brad sînt pămîntul natal.
De la-nceputu-nceputului sînt ale noastre.
Înainte măcar s-o aflăm de la alţii,
Sînt în noi înşine, şi în noi rămîn totdeauna.
Amestecat cu sufletul nostru de-a pururi;
Şi dacă nimeni nu vede zăpada şi codrii de brad sînt, totuşi, în noi,
Da, povîrnişuri de zăpada şi arbori, şi arbori cît vezi cu ochiul,
De ori unde-am fi ne-ntoarcem la ele.”
(Zăpada şi codru de brad, trad. Veronica Porumbacu)
Dar lirica universală este fără graniţe, infinită. Şi în vastitatea ei se pierde pînă şi vasta
împărăţie a muntelui poetic...

Legendele munţilor noştri

Legendele şi miturile Olimpului şi Etnei sînt legende ale fanteziei anticilor. Zeus şi Jupiter,
stăpîni ai cerului, ai fulgerelor, părinţi ai zeilor. Afrodita şi Venus, zeiţe ale dragostei, fără care viaţa nu
ar avea sens şi rod. Apolo, zeul luminii, al muzelor, al artelor. Demeter şi Ceres, zeii ogoarelor,
cîmpului, bogăţiei. Dionysos şi Bachus, zei ai veseliei şi vinului, iar Faeton, zeul soarelui.
Şi mai sînt eroii. Prometeu, cel care a furat zeilor focul pentru oameni. Hercule, cu isprăvile
sale de necrezut. Ulise, cuceritorul Troiei şi rătăcitorul pe mare. Dedal şi Icar, întîii îndrăzneţi ai
zborului între pămînt şi cer.
Dar şi marea îşi are legendele sale. De Ia zeii Neptun şi Poseidon, stăpîni ai valurilor şi
furtunii, la sirenele care ispitesc şi-i cheamă pe marinari în adîncuri. De la povestea Şeherazadei cu
Simbad corăbierul, la Sadco, pescuitorul peştilor de aur de care s-a îndrăgostit zeiţa apelor.
Dar munţii ? Nu-şi au şi ei legendele şi poveştile lor străvechi ? Ba da, şi pare-se că aceste
legende sînt mai multe chiar decît ale apelor şi mării. De ce ? Fiindcă de totdeauna omul a fost mai
legat de munte, de pămînt, decît de întinsul nesfîrşit al apelor. Şi fiindcă fiecare munte îşi are un nume
care vine adesea din milenii, iar fiecare nume o poveste şi-un destin.
Sînt munţi ai culorilor — Mont Blanc, Monte Rosa, Muntele Albastru, Muntele Negru şi
munţi ai blestemelor — Muntele blestemat, Dintele rechinului, Muntele Diavolului. În numele lor
neobişnuite, ciudate, ei cuprind o lume de mistere şi miraje: Chomolungma — zeiţa mamă a
pămîntului, Pamir — supranumit şi acoperişul lumii, Kangchend-zonga — sipetele cu comori ale
marilor zăpezi.
Munţii noştri îşi au şi ei legendele lor.
Apusenii — o lume încă prea puţin cunoscută, dar bogată în privelişti şi poveşti.
Munţii Moldovei — domoli, patriarhali, cu Ceahlăul tuturor legendelor.
Retezatul — împărăţie a stîncii şi a lacurilor albastre, cu tainice întîmplări de demult.
Făgăraşii — măreţi, sălbatici, cu legendele care n-au coborît încă din nori şi furtuni.
Bucegii — munţii noştri cei mai dragi poate, fiind şi cei mai cunoscuţi şi cu cele mai bogate
legende.
Să începem drumul nostru în legendele munţilor cu Apusenii, unde sînt: gheţarul Scărişoara,
Tîrgul de fete de pe Muntele Găina, Cheile Turzii, Detunata, Vlădeasa, Băişoara. Ce să alegem ? Cu
voia dumneavoastră, legenda Tîrgului de fete...
Muntele Găina, înalt de 1 468 m, face parte din măreţul masiv Bihor, al Carpaţilor Apuseni.
La răscrucea drumurilor de munte din Ţara Moţilor, el a fost şi a rămas vestit pentru Tîrgul său de fete.
Legendele spun că odinioară, de mult, aici, pe pajiştea înconjurată de înălţimi, se ţineau
sărbătorile pastorale. Veneau să schimbe de ale mîncării şi îmbrăcămintei oamenii locurilor din jur, din
Trascău şi munţii Metalici, din Ţara Abrudului şi valea superioară a Crişului Alb.
Se cumpărau lucruri de tot felul, şi vite, şi unelte. Se bea, se dănţuia şi se cînta. Iar curînd se
„cumpărau” şi neveste. Aşa a intrat în legendă şi istorie Tîrgul de fete de pe Muntele Găina.
Versurile lui Andriţoiu evocă această sărbătoare a bucuriei şi tinereţii:

34
„E-un vechi obicei printre moţi ca-n fiştece an să se-adune din sate, cătune şi stîne, în miezul
lui iulie, toţi pe piscul Găina. Aici vin fete cu mica lor zestre; bocceaua, un cal şi căpestre, s-aleagă
flăcăii voinici pe-aceea ce-o munci mai cu sîrg. Sînt fetele scoase la tîrg...”
Cu pas de uriaş să trecem în Moldova. Şi să ne suim, dacă vreţi, cu un popas la Durău, unde a
pictat cîndva Tonitza, sus, sus de tot pe Ceahlău, Olimpul imaginaţiei lui Dimitrie Cantemir cînd a scris
despre frumoasa ţară a Moldovei.
Sînt multe, desigur, legendele munţilor acestora patriarhali, sfioşi, cu mănăstirile pictate ca în
puţine locuri pe pămînt. Poate cunoaşteţi pe aceea a lui Nicu Gane despre „Comoara de pe Rarău” sau
populara poveste a cojoacelor Babei Dochia sau, de nu, legenda „Scăldătorii Vulturilor” din romanul
lui Dumitru Almaş „Meşterul Manole”.
„În ţancurile acelea îşi au sălaşul un soi de vulturi mari şi frumoşi, despre care se zice că,
atunci cînd simt că li s-au rărit penele din aripi şi nu mai pot fulgera văzduhul cu iuţeala tinereţii, se
izbesc de stînci şi cad zdrobiţi în genuni fără fund. Scăldătoarea Vulturilor, ţintirimul vulturilor”.
Dar cea mai frumoasă legendă ni se pare aceea a Pietrei Teiului, istorisită cu neîntrecut farmec
de îndrăgostitul apelor şi crestelor moldave, Mihail Sadoveanu.
Se spune că odată, de mult, necuratul a pus rămăşag cu Dumnezeu că va îneca valea Bistriţei.
Şi iată-l, într-o noapte de furtună, luînd din muntele cel mai înalt al lumii o stîncă şi purtînd-o în zbor,
sub zimţii aripilor lui, spre locul hotărît, ca să zăgăzuiască şi să înece satele şi oamenii.
Dar fie că piatra era prea grea, fie că drumul era prea lung, au început să se ivească zorile şi
cocoşii au prins să cînte. Necuratul a scăpat stînca chiar pe malul rîului şi aşa a rămas şi azi şi va
rămîne poate pentru totdeauna.
Iar cocoşii care au salvat satele şi oamenii, tot de-atunci au rămas în mare cinste la munteni şi
din ei se face borşul cel bun. A doua oară necuratul n-a mai încercat să înece valea Bistriţei, şi nici nu
va mai încerca vreodată...
De pe Ceahlău, prin umbritele şi răcoroasele chei ale Bicazului, cu un foc de tabăra pe
marginea lacului Ghilcoş — şi el cu legendele, Lacul Roşu sau al Ucigaşului — să pornim voiniceşte
peste culmi, pînă-n Retezat. Aici ne aşteaptă povestea muntelui, pe care ne-o spune cu stelele în
oglinda iezerelor, hoinarul Xantus.
„A fost odată ca niciodată... Cu mii de ani în urmă, au trăit pe aici nişte uriaşi năprasnici, din
neam rău şi războinic. Iorgovan, voievodul lor, stătea cu un picior pe Pietrele, iar cu altul pe vîrful
Peleaga.
Uriaşii aceştia erau nişte monştri mîncători de oameni şi băutori de sînge. Cînd după
ospăţurile lor sîngeroase îi apuca setea, scurmau cu unghiile în stînci pînă ce făceau nişte căldări uriaşe,
din care apoi sorbeau ana de cleştar a lacurilor de munte. Aşa s-au născut Bucura, Zănoaga şi o
sumedenie de alte lacuri fără nume.
Pînă şi vîrful Retezatului poartă numele răzmeriţelor lăuntrice. Impunătorul masiv de piatră a
fost turtit, aşa cum este astăzi, de o secure aruncată de un uriaş.
Grozăvia domniei uriaşilor a fost curmată de eroul legendar Făt-Frumos, care cu o singură
lovitură dată cu paloşul său ascuţit a tăiat capul lui Iorgovan, aruncîndu-l în rîul Cerna. Enorma
căpăţînă de piatră a uriaşului din legendă se mai găseşte şi astăzi acolo... De atunci încoace, în
împărăţia munţilor s-a statornicit pacea şi liniştea ...”
Tot o vastă împărăţie a muntelui, cîndva de mari frămîntări şi cutremure, astăzi de linişti
sălbatice şi infinite, sînt Făgăraşii.
Cine nu a auzit măcar, dacă nu a dat zile de urcuş şi nopţi în cort pe crestele alpine ale
Făgăraşilor, de Negoiul şi Moldoveanu, de valea Şerbotei şi Strunga Dracului, de Bîlea-Cascadă şi
Bîlea-Lac, de Podragu şi Viştea.
Şi totuşi, curios şi trist, cu puţine excepţii, Făgăraşii sînt munţii cei mai absenţi din literatura şi
plastica noastră. Oamenii au făurit în timp, în ţara lor de minuni, dar şi de zile de blestem, cabane,
marcaje, refugii, într-o zi îi vor strînge şi legendele.
Pînă atunci să ascultăm de la ciobani, la foc, la mămăligă, povestea lacului Bîlea, aşa cum a
auzit-o Dumitru Almaş.
Fost-a pe aceste meleaguri un castel minunat, un prinţ bun şi blînd şi o prinţesă nespus de
frumoasă, mai frumoasă ca toate prinţesele, dar şi mai rea ca toate. Cînd prinţul a plecat departe, la
război, prinţesa a călcat jurămîntul de credinţă dat prinţului. Dar cum prinţul era năzdrăvan, a aflat şi
tare s-a mîniat. „Munţii s-au fo’ fărîmat, că erau mult mai falnici pe atunci, castelul mărmurit o înghiţit
pe pămînt, cu tot cu prinţăsa cea păcătaosă şi dusu-s-a pînă în gheenă, de stă şi azi la talpa iadului. Iar
în loc, sămn şi ştiinţă pentru noi, s-o ivit iezerul aista, ca un ochi de mare, no, tocma aşa precum o fo’
castelul, roată, împrejur”.
Şapte munţi, şapte voinici.
Aceasta este legenda munţilor Vrancei, munţi cu nume de voinici: Bîrsea, Spulberul, Negrilă,

35
Spirea, Bodea, Paveleanul, Nistorul. O veche poveste, spusă din tată-n fiu, de demult, de la străbunii
noştrii...
Era pe vremea lui Ştefan Vodă al Moldovei. Codrii deşi se întindeau pînă spre apele
Trotuşului şi Milcovului, ascunzînd înlăuntrul lor vînat bogat.
Pe-o culme, sub coasta muntelui Lepşa, într-o casă micuţă, sălăşluia Tudora Vrîncioaia, o
bătrînă vrednică şi curajoasă. Cei şapte feciori ai ei, tot unul şi unul, erau ciobani la stînele din munţii
Vrancei.
Aici, la casa bătrînei Vrîncioaia a poposit în amurgul unei zile Ştefan cel Mare. Înfrînt în
luptă, părăsit de boieri, trist şi descurajat, Domnul Moldovei ceru adăpost şi linişte.
Atunci cei şapte feciori ai bătrînei porniră în toate zările, adunară oaste şi sub conducerea lui
Ştefan Vodă nimiciră pe duşmani.
Ca semn de recunoştinţă şi de încredere în popor, Domnul Moldovei hotărî ca cei şapte munţi
care vegheau Ţara Bîrsei să poarte pentru totdeauna numele celor şapte voinici. Aşa s-a născut legenda
munţilor Vrancei.
Cei mai dragi şi mai cunoscuţi munţi ai noştri rămîn însă Bucegii, poate fiindcă sînt şi cei mai
accesibili. Ei au fost marea dragoste a multor scriitori şi geografi şi dacă ideea de alpinism s-a născut
pe Mont Blanc, atunci ideea de drumeţie şi de „carpatism” putem spune că le aparţine lor.
Frumuseţea lor a inspirat mulţi poeţi şi prozatori, de la Şt. O. Iosif şi Alexandru Vlahuţă, pînă
la Mihail Sebastian şi Eugen Barbu, dar nimeni n-a ştiut mai bine ca Nestor Urechia să culeagă, ca pe
nişte flori de munte aninate de stînci, legendele Bucegilor.
Şi nu puţine sînt acestea, căci numele sînt şi ele de legendă: Vîrful cu Dor, Furnica, Babele,
Omul, Cheile Tătarului.
Dintre legende n-am ales pe aceea, cunoscută, a ciobanului care uitat în dragostea sa urcă pe
munte, unde piere de dor, chemat ca-n Mioriţa de mioarele sale sau legenda schitului Ialomicioara,
ridicat în 1509, evocată de Andrei Pandrea şi nici poveştile Peleşului sau ale Zînelor din valea
Cerbului, ci povestea poate neştiută de unii, a florii-de-colţ, floare simbol pentru simplitatea,
frumuseţea şi îndrăzneala drumeţiei, a dragostei de munte.
Steaua care condusese pe magi îşi împlinise menirea. Şi porni acum în lume să-şi caute loc pe
pămînt. Ajungînd ea deasupra Bucegilor, tare se minună de frumuseţea locurilor, dar mai ales de
liniştea, de pacea pe care n-o găsise nicăieri pe unde umblase. Aici mi-e locul de odihnă, hotărî steaua.
Şi fărămiţîndu-se în mii de steluţe, cobori pe steiurile văii Cerbului. De-atunci sînt în munte steluţe
albe, moi ca lîna şi pure ca lacrima (Nestor Urechia: Zînele din valea Cerbului).
Aşa cum culeg aceste flori-de-colţ îndrăgostiţii de înălţimi tot aşa credem că vor fi culese de
aceiaşi îndrăgostiţi ai muntelui legendele lui. Şi-n ele vom găsi pentru toţi şi totdeauna chemarea şi
răsplata munţilor noştri dragi, ale legendelor care s-au născut pe creste şi văi. Legende care şi acum mai
plutesc prin ceţuri şi timp...

Adevărata literatură alpină

Emile Javelle este considerat creatorul literaturii alpine, aşa cum Balzac rămîne creatorul
romanului fluviu, Malarme al poeziei simboliste, Walter Scott, iar la noi Sadoveanu, al romanului
istoric.
Emile Javelle, alpinist elveţian, a trăit între 1847—1883. O viaţă scurtă, dar darnică în trăiri,
în neastîmpăr. Javelle s-a născut în Franţa, la St. Etienne, în septembrie 1847. Peste trei ani părinţii îl
vor aduce la Paris, unde Javelle cunoaşte pe unchiul său bizar, călător la Chamonix şi Grand-Saint-
Bernard, păstrînd ca într-un muzeu glorioase amintiri: un baston ornat cu un corn de capră neagră, un
sac tirolez şi un ierbar cu plante şi nume neobişnuite, străine. Copilăria lui Javelle este stăpînită de
acest ierbar ciudat al ciudatului său unchi şi în special de o singură plantă: Androsace, de pe stîncile
Mont Blanc-ului. Aceasta explică, curios poate, dar adevărat, pasiunea sa timpurie pentru Alpi. Poate
că această pasiune, această nostalgie n-ar fi fost decît atît, dacă ar fi rămas la Paris, dar viaţa a vrut
altfel...
Tatăl său pleacă în Elveţia, la Bale, unde se recăsătoreşte şi deschide un atelier de fotografiat.
Jevelle este un copil bun, dar nu-şi iubeşte noua sa mamă şi fuge în Franţa.
Într-o dimineaţă clară, proaspătă, minunată, tînărul de şaisprezece ani străbate Elveţia, Savoia,
Dauphine. Pătrunde în munte şi uluit, copleşit, priveşte Mont Blanc-ul. Visul începe să se împlinească.
Floarea de ierbar, Androsace de Mont Blanc, îl va călăuzi de-acum întreaga viaţă pe drumurile şi
înălţimile Alpilor. Pentru a fi în preajma munţilor şi lîngă tatăl său, Javelle se hotărăşte. Va reveni la
Bale. Elveţia va deveni a doua sa patrie şi pentru cei mai mulţi el va rămîne alpinist şi scriitor elveţian.
Javelle nu are numai pasiunea naturii, ci şi a studiului. Devine profesor, dă lecţii de franceză,
începe să studieze geologia, iată-l profesor la Vevey, instruind atent şi cu pricepere elevii, savurînd

36
clipele în care în dreptul ferestrei apar în lumini magice Alpii.
Munţii îl atrag magnetic. Dar nu numai ca pe un visător. Priviţi-l acum pe francezul elveţian
Emile Javelle pornind curajos, fără călăuze, pe drumuri neumblate, spre creste. Valais, Tour Noir,
Grand Paradis, Mont Blanc.
Fără munţi, fără Alpi, Javelle nu mai putea trăi. În cartea sa, socotită cea dintîi operă a
literaturii alpine, „Amintirile unui alpinist”, Javelle evocă această dragoste pătimaşă a lui pentru munţi.
Dimineţi de cleştar care transformă munţii în orbitoare lumină şi în aur, drumuri pline de
neprevăzut, stînci şi crevase, gheţari al căror mers lent îl înţelege perfect datorită studiilor sale
geologice, apusuri în care sîngerează piscurile şi nopţi adînci care aduc liniştea lumii, toate acestea apar
acum pentru prima oară în literatură.
Nu pot concepe cea mai frumoasă viaţă, mărturisea Javelle, „fără a mă bucura de pacea
profundă şi odihnitoare a văilor înalte ale munţilor, de seninătatea mîndră a crestelor albe, de speranţa
drumurilor fără sfîrşit şi a ascensiunilor mereu reînnoite”.
Dar oboseala drumurilor sale singuratice sau călăuzind pe alţii îi este fatală. Se îmbolnăveşte
grav. E internat la Zinai. Medicii, desigur, sînt nebuni, scrie un scriitor francez care l-a iubit pe Javelle.
Cum pot ei să ţină un om al munţilor, între munţi, într-o localitate pe unde trec toate caravanele şi toţi
însetaţii de Alpi.
Javelle nu rezistă ispitelor. El îndrumă turiştii, le face planuri şi cînd simte că altfel nu se
poate, pleacă cu ei spre vîrf. Aceasta îi înrăutăţeşte boala. Este din nou internat, într-un loc dezolant, la
poalele lui Monte Moro.
Dar nici aici Javelle nu-şi uită dragostea: natura, muntele. O ultimă încercare, Vevey. Totul e
zadarnic. Inima lui mistuită de dorul Alpilor, obosită de cîte făcuse pentru ei, se opreşte ca-ntr-un ultim
popas, spre vîrf, într-o zi de primăvară a anului 1883. Javelle abia împlinise treizeci şi şase de ani. Într-
adevăr, aşa cum simţise încă din copilărie, Javelle iubise munţii pînă la moarte.
Nu numai unul din cei mai mari alpinişti ai Italiei, dar şi cel mai de seamă scriitor alpin al ei
este fără îndoiala Guido Rey (1861—1935).
Încă din tinereţe Guido Rey descoperă marea frumuseţe şi tulburătoarea chemare a munţilor.
Şi le rămîne credindos întreaga viaţă. „O caravană care merge pe un gheţar — spune G. Rey — mă face
totdeauna să mă gîndesc la o corabie care pleacă în călătorie. Cînd două caravane se întîlnesc pe gheţar,
seamănă cu două vase care se încrucişează în plină mare”.
Acest sentiment al călătoriei şi al prieteniei — căci oamenii care se întîlnesc la înălţimi se
salută, îşi strîng mîinile, îşi povestesc întîmplările — nu e singurul sentiment pe care-l trăieşte
alpinistul. Pentru că muntele înseamnă mai întîi de toate dorinţa de a cunoaşte şi înfrunta natura,
neprevăzutul, imposibilul.
Ceea ce preţuieşte mult Guido Rey la munte este metamorfoză, transformările prin care trece
chipul omenesc în aerul şi înălţimea munţilor. „Trăsăturile, culoarea, chiar şi expresia privirii iau un
caracter neobişnuit. Chipul omenesc, atît de frumos cînd e tînăr, devine şi mai frumos, mai bărbătesc,
mai dinamic. El poartă urmele luptei continue, ale unei vieţi dure dar senine. Privirea caută totdeauna
departe, limpede, profundă, ca aceea a marinarilor, o privire care reflectă vastele orizonturi”.
Mai mult de cincizeci de ani Guido Rey a urcat neobosit munţii. În toate anotimpurile, pe
orice vreme şi pe orice versant, oricît ar fi fost el de potrivnic. În afara muntelui, care a fost poezia
vieţii mele, obişnuia să spună Rey, restul n-a fost decît proză.
Într-adevăr, pentru marii cuceritori ai muntelui, la fel ca pentru un scriitor, un muzician sau un
om de ştiinţă, nimic nu este mai puternic ca pasiunea lor. De fapt, cum mărturisea odată un scriitor
francez, ce este viaţa însăşi, dacă nu o curajoasă ascensiune ?...
Deşi îşi pierde în Hornul Uriaşului din Alpi cel mai bun prieten, G. Rey rămîne legat de
munte, pe care-l va cuceri şi mai departe cu îndrăzneală, dar şi cu raţiune. El găseşte un nou drum în
Cerveni, după ce rămăsese suspendat şase ore deasupra unei prăpăstii de trei mii de metri. Urcă în 1883
Ciamarella pe faţa sudică şi peste patru ani Viso, pe la est. Urmează Dolomiţii cu toată dantela lor
dantescă. Muntele rămîne mereu „poezia” vieţii sale. „Tineri — exclamă G. Rey — iubiţi muntele ! El
vă dăruie bucuria efortului, vă face mai entuziasmaţi şi mai puri”.
G. Rey era nepotul celebrului Quintino Sella, geolog renumit şi fondator al Clubului alpin
italian. Omul acesta nu iubea nimic mai mult, în afara profesiunii sale, ca muntele. Alpii erau marea,
obsedanta sa ispită. Acestui om îi datorează Rey dragostea sa de munte.
Monte Rosa a fost întîia sa întîlnire cu muntele. O apariţie copleşitoare, învăluită în roz, sub
un cer albastru, într-o dimineaţă senină şi rece. De atunci, pînă puţin înaintea morţii sale, G. Rey a
rămas un neînsetat şi neînfricat om de munte. Italienii şi-l mai amintesc încă bătrîn, dar drept şi dîrz,
hoinărind pe culmi cu nedespărţitul său alpenştoc.
Victoriile sale alpine, cucerite în epoca de aur a alpinismului, vor rămîne de neuitat: Cerveni,
piscurile de mare dificultate din Mont Blanc, trasee aproape inaccesibile în Dolomiţi.

37
Şi la fel vor rămîne neegalate cărţile sale, cu titluri atît de sugestive, de plastice: „Alpinismo
acrobatice”, „Famiglia alpinistică”, „Alpinismo a quattro mani”.
G. Rey povesteşte temerarele şi dramaticele ascensiuni din Mont Blanc-ul granitic şi semeţ:
Crepen, Dintele rechinului, Dru, Piscul Verde. Alpii sînt, pentru alpiniştii de oriunde, o grea piatră de
încercare. Pentru G. Rey ei nu sînt însă numai pietre de încercare, ci piscuri pe care curajul şi
îndemînarea înalţă omul pînă la nori. Alpii, „cetate fantastică, lanţ de ziduri inaccesibile, turnuri care se
profilează pe cer cu culoarea lor cărămizie, aurită de soarele atîtor secole”.
Dolomiţii dantelaţi, amintind parcă bijuteriile în calcar ale Pietrei Craiului, sînt împărăţia
stăpînită de Guido Rey: San Martino di Castrozza, Cima della Madonna, Cimone della Palia, Vajollet,
Marmolada. Sculpturi gigantice în piatră. Fantezie cosmică. Munţi dintr-o planetă necunoscută încă.
Sau, aşa cum scrie G.Ray, „cetăţi ruinate, minarete crăpate, profiluri roase de sfincşi, rămăşiţe de
catacombe, coloane colosale, de zece ori mai înalte decît cele din Teba”.
Pentru Guido Rey muntele e însăşi viaţa, „neasemuita bucurie a trupului şi a spiritului, cu totul
alta decît toate celelalte bucurii omeneşti, fiindcă ea îşi are esenţa în voluptăţi fără graniţe şi de
nedescris”.
Dragostea de munte se naşte şi e necontenit prezentă în albastrul cerului, în prietenia stîncii, în
liniştea imensă care coboară în noi. Această neasemuită dragoste izvorăşte din „senzaţia înălţimilor,
prezenţa pericolului, tumultul libertăţii, uitarea tuturor lucrurilor omeneşti”.
Guido Rey rămîne în istoria alpinismului îndrăzneţul cavaler, cavalerul minunat al înălţimilor.
Alpiniştii care l-au văzut urcînd munţii în tinereţe, dar şi la şaptezeci de ani. Cititorii care i-au citit cu
admiraţie cărţile, l-au numit Harold al marilor munţi, vestitorul şi cîntăreţul dragostei de munte.
Unul dintre cei mai preţuiţi scriitori alpini, el însuşi ghid şi alpinist, este binecunoscutul Roger
Frison-Roche. Născut la Paris, în februarie 1906, dintr-o familie din Savoia, la şaptesprezece ani, atras
de munţi, părăseşte capitala şi se mută la Chamonix. Muntele devine marea sa dragoste, permanenta
atracţie. Şi în acelaşi timp, scrisul. Tot atunci el începe să colaboreze la diferite ziare şi reviste.
În anul 1935 o expediţie în munţii Saharei îi dezvăluie frumuseţi nevisate. Urmarea ? Scrie o
carte „Chemarea Hogarului" şi se leagă de Africa ca Hemingway de zăpezile de pe Kilimanjaro şi
vînătorile de lei. Peste un an revine în Africa şi în 1938 ia marea hotărîre: se stabileşte în Algeria ca
ziarist. Aici, cu nostalgia şi amintirile din Alpi, scrie el cartea sa cea mai cunoscută, ajunsă la peste un
milion de exemplare şi tradusă în foarte multe ţări, „Premier de cordee” (Cap de coardă).
Este povestea, destinul tînărului Pierre Servettaz, pe care îl cheamă stăruitor, obsedant
muntele, deşi acolo, în preajma piscurilor a pierit strivit de stînci tatăl său, deşi el însuşi a cunoscut
mînia muntelui, fiind grav accidentat într-o ascensiune. Nimic, nimic nu poate opri gîndurile, dorinţa să
de a deveni cap de coardă, de a conduce şi a păzi vieţile celor care iubesc muntele şi vor să-i cunoască
puterea,şi frumuseţile.
Această carte minunată, elogiu al muntelui, dar şi al curajului şi devotamentului omenesc, a
fost dedicată ghizilor din Chamonix cu indicaţia simplă a autorului, „unul dintre ai lor”.
În anii războiului, corespondent pe front în Tunis, el este făcut prizonier în 1942 şi apoi trimis
în Franţa. Din nou reîntîlneşte munţii patriei. Luptă eroic în Savoia, în mişcarea de rezistenţă şi termină
războiul ca locotenent de vînători de munte. La înapoierea să în Algeria scrie în 1948 romanul „La
grande crevasse”.
Parcurge cu o pasiune nestăvilită Sahara, în repetate rînduri, în toate anotimpurile, la toate
înălţimile, în toate împrejurările. Rodul acestor călătorii ? O nouă carte „Pe schi şi pe cămilă traversînd
Marele Erg occidental”, carte care se va epuiza foarte curînd.
Din nou un roman despre Alpi şi o întoarcere la „Mont Blanc şi cele şapte văi”. Şi-apoi o nouă
ispită: filmul. Cu Georges Tairraz, care a ilustrat cele mai multe din cărţile sale, realizează în 1950 un
film în culori, de o rară frumuseţe, „Bivuacuri sub lună”, inspirat tot de Sahara. Cu acelaşi titlu scrie
apoi un roman în două volume. În sfîrşit, în 1957, cartea despre care ştim foarte puţin — pagini din
dramele alpine — „Retour â la montagne”.
Acesta este Frison-Roche, capul de coardă nu numai al ascensiunilor de mare dificultate, dar
şi al literaturii alpine care escaladează temerar consacrarea literaturii universale.
Tot în avangarda creatorilor literaturii alpine îl găsim şi pe Luis Trenker. De ce ? Pentru că
toată viaţa lui a fost legată de munte. Alpinist şi schior de frunte, deşi nu campion olimpic sau cuceritor
de piscuri necucerite, L. Trenker a făcut totul ca prin el, prin ce a scris şi a dat, oamenii să îndrăgească
cu pasiune şi patimă muntele.
Cine răsfoieşte una, oricare din cărţile lui, va înţelege şi va simţi că în natură puţine frumuseţi
depăşesc pe cele ale munţilor. Şi nu-i vorba numai de text, ci mai ales de neînchipuit de frumoasele
fotografii ale văilor, crestelor, masivelor, care fac din imaginea fotografică artă plastică şi din
curiozitatea de a privi, dor de munte...
Să deschidem larg minunata lui carte, apărută în 1935 la Leipzig „Bergwelt-Wunderwelt”

38
(Lumea muntelui-lumea minunilor), şi să hoinărim puţin prin timp şi spaţii, purtaţi de înaripatele
privelişti ale tuturor munţilor lumii.
De la naşterea lumii, la popoarele comunei primitive, la romantici şi la generaţiile
alpinismului istoric, alpinismul a parcurs etape surprinzătoare şi pitoreşti. Această unică istorie a
alpinismului lumii, atît de literar şi ilustrat prezentată, ar fi fost de-ajuns ca să lege numele lui Trenker
de frumuseţea şi măreţia munţilor. Dar Trenker, în marea lui dragoste pentru munţi, stînci şi schi, ne-a
mai dat feeria albă a lui ,,Berge in Schnee” şi lauda munţilor în „Meine Berge”. Romanele sale sînt
toate inspirate din viaţa munţilor (Berge in Flammen, Der Rebeli, Der Feuerteufel), la fel ca şi romanul
propriei sale vieţi „Kamaraden der Berge”.
Trenker nu putea să nu aducă omagiul său marilor înaintaşi, cutezătorilor cuceritori ai
munţilor, „Helden der Berge” (Eroii munţilor).
El a făcut şi film, fiind totodată interpret, scenarist şi regizor. „Infernul alb de pe muntele
Palii”, munte de 3 912 m, în Bernina, şi filmul inspirat de luptele de pe frontul din munţii Alpi, „Munţi
în flăcări”, sînt marile lui realizări cinematografice. Tot Trenker a fost acel care a evocat
cinematografic epopeea albă a cuceririi Matterhornului (4482 m), în prima încercare din 1857 a
italianului Gorret şi a celor doi fraţi Carrel.
Pentru toate acestea Luis Trenker rămîne legat pentru totdeauna de munţi şi de Alpi. Numele
lui va răsuna în ecoul văilor şi sus pe creste, aşa ca în iodlerul lui de tinereţe şi glorie, într-o coborîre cu
o sută de kilometri pe oră.
O carte de neobişnuită frumuseţe şi îndrăzneală este, în literatura muntelui, cartea lui Lionel
Terray „Cuceritorii inutilului”.
Cine este Lionel Terray ? El însuşi se prezintă astfel: „Născut la poalele Alpilor, am fost
campion de schi, ghid profesionist, alpinist de mare altitudine, membru în opt expediţii în Anzi şi
Himalaya, mi-am consacrat toată viaţa muntelui”.
Fiu de medic, deşi destinat unei profesiuni intelectuale, Terray, un răzvrătit şi un neastîmpărat
al muntelui, îl cunoaşte la vîrsta de unsprezece ani şi-apoi, sub îndrumarea lui Gaston Rebuffat, devine
omul de munte care va rămîne toată viaţa.
Este una din cele mai glorioase figuri ale alpinismului francez şi mondial. Cuceritor al
piscurilor celor mai dificile şi asaltate. De la Annapurna, întîiul munte de peste 8000 m cucerit de om,
la versantul estic al muntelui Chacraraju din Peru, urcat în august 1962.
Terray este cel care reuşeşte a doua victorie asupra Eigerului, muntele cu zeci de victime, care
urcă peretele nordic al muntelui Aconcagua, Fitz Roy, Mustagh Tower, Makalu şi, în 1962, Januu, de
aproape 8 000 m, în Himalaya. Două decenii de întrecere cu cerul şi stînca, şi de întîlniri cu moartea.
Pentru Terray alpinismul nu este vanitate, record, glorie, ci o enormă bucurie care clocoteşte în inimă,
„care pătrunde pînă în ultima fibră, atunci cînd după o lungă oscilare la graniţele posibilităţilor umane
putem din nou să strîngem viaţa cu ambele braţe”.
Terray crede în pregătire, în îndrăzneală, în prietenie. Paginile din carte dedicate marelui său
prieten Louis Lachenal sînt emoţionante, tulburătoare. Două firi diferite şi totuşi cea mai bună coardă a
lumii. Louis dezlănţuit, pasionat pînă la nebunie, îndemînatic pînă la neverosimil, izbutind să găsească
pînă în ultima clipă rezolvarea care părea de negăsit şi Lionel calm, raţional, echilibrat. Poate tocmai
această pendulare de temperamente, de structuri explică echilibrul forţelor. Ca şi dragostea lor fără
limite pentru munte şi prietenia lor, care mergea dincolo de graniţele vieţii şi ale morţii.
„Cuceritorii inutilului” este cartea vieţii lui Lionel Terray. Dar nu numai a lui. Ci a tuturor
celor care se regăsesc în ea. „Cuceritorii inutilului” ? Nu ! Cuceritorii înaltului, al noului, ai neatinsului.
Ne dăm noi seama cît de util este vieţii noastre acest inutil al cuceritorilor munţilor?...
Vitali Mihailov Abalakov este cel mai reprezentativ alpinist sovietic. Se poate spune chiar că
începuturile şi gloria marilor ascensiuni sovietice i se datorează lui. Acum Vitali Abalakov a împlinit
cincizeci de ani de viaţă şi treizeci de ani de ascensiuni alpine. A început să se caţere pe munţi încă de
la vîrsta de doisprezece ani. Însoţitor, prieten şi mai tîrziu tovarăş de coardă şi expediţii i-a fost fratele
său mai mic, Evgheni. Împreună au urcat stîncile Krasnoiarskului copilăriei şi apoi tot împreună au
pornit în prima lor escaladă, de mare dificultate, vîrful Dîh-Tau din Caucaz (1931). A urmat
inaccesibila — pînă la ei — traversare a Bezingăi.
Profesiunile alese i-au despărţit în viaţă, dar pasiunea lor pentru munte le-a rămas întreagă şi i-
a păstrat alături. Evgheni, visător, artist, a devenit sculptor, în timp ce Vitali, spirit practic, inventiv, a
ales ingineria. Vitali a construit pentru sportivi o serie întreagă de aparate. Cum i-ar fi uitat pe alpinişti?
El era constructorul şi tot el experimentatorul.
Întîia ascensiune de „7000 m” a lui Vitali a avut loc în anul 1936, pe Khan Tengri (6995 m) în
Tianşan, vîrf denumit şi Kan To (Muntele de sînge). Se ştie că aici, la fel ca Lachenal pe Annapurna,
şi-a pierdut Vitali mai multe degete, degerate, şi i-a fost amputată laba piciorului.
Dar Vitali Abalakov nu era omul înfrîngerii, al renunţărilor. „Omul se ridică mai presus decît

39
muntele”, obişnuia el să spună. Şi a dovedit-o... După cucerirea vîrfului Trapez şi a escaladelor de iarnă
iniţiate întîia dată de el, iată asaltul dîrz şi victorios al vîrfului Lenin (7134 m). Răsplata curajului şi
îndemînării sale: titlul de maestru emerit al sportului şi Ordinul Lenin.
Încă multe isprăvi eroice au urmat de atunci. Anii treceau şi alpinistul, căruia medicii îi
recomandaseră după Kan To cuminţenie şi cel mult şah sau pescuit, este acum în vîrstă de cincizeci de
ani. La vîrsta aceasta, alpiniştii îşi scriu amintirile sau conduc taberele viitorilor cuceritori ai munţilor.
Dar Vitali nu se grăbeşte. El simte încă în el puteri nebănuite pentru lupta cu muntele. Nimeni mai bine
ca el nu-i cunoaşte tainele, vicleniile, frumuseţile.
Timp de aproape două decenii vîrful semeţ de 7439 m din Tianşan a înfrînt toate încercările.
Nu se poate, îşi spune Vitali Abalakov, nu se poate ca noi, alpiniştii sovietici, să ne plecăm în faţa unui
munte, fie el şi imposibil de cucerit.
Unsprezece oameni din trei generaţii de alpinişti au asaltat timp de săptămîni piscul acesta
încăpăţînat, cu care Vitali s-a mai răfuit odată, în 1938. Dar nimic, nici pereţii abrupţi, nici gheaţa, nici
viscolul şi frigul nu-i pot opri.
La 30 august 1956 toţi cei unsprezece oameni ai expediţiei sînt pe vîrf. Peste cincizeci de
piscuri din Munţii Cerului sînt dominaţi de acest vîrf învins de voinţa omenească, de acest pisc căruia
învingătorii i-au dat numele de Pobeda (Piscul Victoriei).
Vitali Abalakov este un om al faptelor. El cutează, luptă, învinge. Şi scrie. Modest, simplu,
firesc. Cine citeşte „Asaltul Piscului Victoria” povestit de Evgheni Simonov va găsi toate gîndurile şi
toate faptele lui Vitali Abalakov. În fiecare pagină scrisă simţi pioletul şi colţarii lui Vitali frămîntînd
muntele. Cu un stilou inspirat Vitali scrie pe albul zăpezii povestea cuceririi marelui pisc, în care
punctele. Sînt oamenii, aceste furnici cutezătoare pe care nimic nu le înspăimîntă şi nu le face să
renunţe.
Înţeleapta sa prevedere este o caracteristică a lui Abalakov. „Vîrful Victoria este o momeală, îi
pîndeşte pe imprudenţi. Ca totdeauna, trebuie să ne ocupăm de fiecare amănunt. Să prevedem totul...
Acolo sus, la peste şase mii de metri altitudine, orice amănunt devine foarte important”.
Abalakov simte vremea rea, ceaţa sau furtuna. El preferă să coboare înălţimi greu cucerite,
decît să rişte reuşita sau să jertfească oameni. Ei urcă mereu la minus 20° temperatură, sub ameninţarea
capricioasei şi scurtei veri a Tianşanului. În timpul odihnei alpiniştii citesc din O'Henry şi Prjevalski.
După zile de aşteptare îndelungă şi obositoare, mai obositoare decît urcuşul, Abalakov dă semnalul
plecării.
Cu toţii îi privesc silueta cunoscută. Stîncile şi el, cuceritorul. În picioare pîslarii par
încălţăminte de scafandru. Dar colţarii amintesc de cuiele pantofilor de atletism.
Abalakov şi Gusak merg acum în coardă, spre pisc. O cetate albă, necucerită, aşteaptă rece,
încruntată. Dar oamenii care de atîtea săptămîni au pornit s-o cucerească nu mai vor să dea înapoi.
Drumul e greu, dar voinţa oamenilor mai puternică decît orice. Şi pînă la urmă, victorioasă.
Alpiniştii noştri au dovedit în ascensiunile lor multă îndrăzneală şi hotărîre. Dar hotărîrea de a
scrie pînă acum le-a lipsit.
Emilian Cristea, cel mai temerar şi mai vîrstnic din avangarda cutezătorilor, a povestit în ziare
şi reviste multe din isprăvile sale şi ale tovarăşilor săi de ascensiune. Premiere în Bucegi, tentative în
Fisura Albastră, traversări de iarnă cu avalanşe în Piatra Craiului, explorări în adîncul peşterilor din
munţii Apuseni sau Cernei — toate au fost scrise şi nu aşteaptă, întregite de alte întîmplări inedite,
decît culegerea în volum.
Dar pînă atunci, mai tînăr şi mai vrednic la scris, Ion Coman, şi el neobosit căutător de trasee
neumblate, a publicat „Am îndrăgit munţii” (1963), o carte de evocări şi pasiuni alpine.
Ion Coman îndrăgeşte de foarte tînăr muntele şi îi caută prietenia şi înţelepciunea pretutindeni
şi în toate anotimpurile. Pe drumuri simple, pe pereţi pe care încă nimeni n-a urcat, cu motocicleta, pe
schiuri, Ion Coman hoinăreşte de la un capăt la altul prin ţară şi încîntat îi descrie frumuseţile. Şi
bineînţeles nu uită întîmplările care te întîmpină, cum ştim cu toţii, la fiecare pas în excursii.
Deşi îşi pierde într-o ascensiune fratele mai tînăr, el rămîne mai departe credincios muntelui,
convins că nici o bucurie pe pămînt nu întrece bucuria înălţimilor învinse şi a vieţii în natură: „Am
îndrăgit clipele cînd, ajunşi sus, ne strîngem mîna frăţeşte şi îmbrăţişăm orizontul; am îndrăgit
asprimea elementelor naturii, ecoul iodlerelor, roşeaţa apusurilor, modestia florilor alpine, marea de
nori culcată la picioarele noastre”...
Din Bucegi în Apuseni, din primăvară în iarnă, de la espadrile la bocancii de schi, Ion Coman
e necontenit prezent în munte. Cine a făcut drumuri asemenea lui, se va simţi şi el autor al cărţii. Totul
este scris aşa cum orice pasionat de munte ar face-o, dacă ar avea îndemn şi meşteşug la scris. Cine nu
a mers mult pe munte, dar simte că şi-ar dori-o, va porni sigur pe creste, citind această carte.
Muntele cel mai drag lui Ion Coman rămîne Piatra Craiului. Aici este minunata Cabană
Ascunsă, Padina lui Călineţ, Marea Orgă. Aici a fost învins muntele şi a învins prietenia (Creasta

40
Prieteniei, traseu de opt lungimi de coardă, opt ore de lucru şi gradul V B dificultate).
Nimic nu este mai frumos, mai deplin ca alpinismul, ne încredinţează Ion Coman. Alpinismul
este „lumea înălţimilor, o lume aspră şi frumoasă, născută din zbuciumul planetei, mîngîiată de nori şi
rudimentar cioplită de mîna sculptorilor cu putere nemăsurată: soarele, apa şi vîntul”. Munţii ne
păstrează dîrji, tineri, optimişti. Tot ceea ce putem cere vieţii ne dă muntele, „spaţiu, măreţie, asprime,
frumuseţe, prietenie”. Să fim vrednici de el...
După Cristea şi Coman ar urma Aurel Irimia, alpinistul cu performanţe care peste graniţă l-ar
fi făcut demn de o expediţie în Himalaya. Şi el va lăsa într-o zi coarda şi pitonul pentru hîrtie şi stilou,
deşi marii alpinişti au dovedit că ele încap toate foarte bine şi în rucsac, şi în cortul izotermic. Şi astfel
am face şi noi în literatura alpină întîii paşi, premierele de îndrăzneală ale viitorilor scriitori alpini.
Înainte de a încheia acest capitol, nu putem să nu facem un ultim popas, amintind literatura
himalayană. Ea este dramatică, eroică, epopeică. Nu fantezie, nu personaje şi întîmplări inventate, ci
viaţă, îndrăzneală, încordare supraomenească. Ea seamănă prin măreţie şi jertfă doar celeilalte literaturi
a cuceririi apelor, polilor, înaltului.
La Los Angeles, la Olimpiada din 1932, germanul Paul Bauer primea medalia de aur a
literaturii olimpice pentru cartea sa care povestea expediţia de pe Kangchendzonga (8 597 m).
Pagini tragice, morţi grele aduce expediţia de pe Nanga Parbat (8125 m), supranumit şi
Muntele groazei.
Cărţile scrise de Bruce, Finch, Howard, Burry, Smythe sînt cărţile pionierilor, în cursa
năprasnică a învingerii munţilor Himalayei. „Tigrii din Himalaya” de Frytz Rudolph este recunoaşterea
istorică a aportului adus de indigeni la victoriile alpiniştilor străini în munţii cei mai înalţi ai lumii din
Nepal şi Tibet. Prin „tigri” se înţeleg indigenii care purtau bagajele, urcîndu-le pînă la peste 8000 m. Ei
s-au dovedit totdeauna dîrji, cinstiţi, curajoşi pînă în clipa din urmă, cînd înfruntau musonul şi
avalanşele. Dar lucrul acesta se uita mult prea repede sau pur şi simplu se ignora. Victoria lui Norke
Tensing, modestul şi încercatul nepalez, răsplăteşte munca şi zecile de jertfe ale şerpaşilor.
„8 000 de metri deasupra şi dedesubt” se intitulează cartea îndrăznelilor şi nebuniilor lui
Hermann Buhl, alpinistul care a cucerit singur, după 16 ore de urcuş, piscul necucerit al lui Nanga
Parbat. Iar „Annapurna, primul 8000 metri” este epopeea expediţiei franceze în care Maurice Herzog a
scris aceste pagini cu degetele însîngerate.
Cartea pe care a scris-o Tensing despre cucerirea Chomolungmei, „Tigrii zăpezilor” —carte
încă necunoscută la noi — încheie glorios drumul de efort şi sînge pe care s-a urcat pînă la „casa
zăpezilor”.
Dar cartea care nu poate rămîne necitită, neadmirată, este cartea celui mai îndrăzneţ dintre
îndrăzneţi, a cuceritorului necuceritului pisc al Himalayei, Everestul, „înalta aventură” a lui Edmund
Hillary. Acest înalt şi paşnic apicultor neozeelandez urcă pentru întîia dată în munţi la şaisprezece ani.
„Pînă la 16 ani nu văzusem încă muntele”, scrie în primele pagini ale cărţii marele cuceritor al
Chomolungmei.
El învaţă de mic meseria tatălui său şi devine la treisprezece ani un bun crescător de albine.
De la albine la munţi, aceasta a fost fantezia întîmplării, a unei vacanţe şcolare petrecute la munte şi
schi, pe unul din munţii Noii Zeelande.
Hillary avea, cum am spus, şaisprezece ani, era, cum singur mărturiseşte, „un tinerel înalt,
osos şi stîngaci” care nu se depărtase pînă atunci în viaţa lui mai mult de cincizeci de mile de
localitatea unde trăia. Muntele nu-l atrăgea. Dar marea lui dorinţă era aceea de a colinda lumea.
Prima zăpadă văzută în viaţă, cele zece zile de schi petrecute în această vacanţă şi apoi la
douăzeci de ani prima lui mare excursie pe insula de sud a Noii Zeelande şi ascensiunea piscului
Olivier de pe muntele Sealy, îl hotărăsc să devină alpinist.
„Zăpada era plăcută şi tare, aşa încît puteam săpa trepte solide, lovind doar cu piciorul. Sus, pe
creasta muntelui, am găsit o privelişte încîntătoare: o vale întinsă ca un gheţar masiv, înconjurată de
piscuri de o rară frumuseţe. Cuceream pentru prima oară un vîrf de munte... A fost cea mai fericită zi
din viaţa mea.”
În Hillary se deşteptase marea pasiune pentru munte şi alpinism, pasiune care dacă te
cucereşte o dată, te însoţeşte în viaţă pînă la moarte, încep şi lecturile. „Citeam cu nesaţ — scrie Hillary
— tot ceea ce se putea scrie despre munţi”. Două cărţi însă l-au făcut să îndrăgească şi mai mult
munţii: „Tabăra şase” de Frank Smythe şi „Nanda Devi” de Eric Shipton. Cartea lui Smythe, care-l
purta pe Hillary prin ceaţă, ger şi vînt pe creasta nordică a Everestului, l-a impresionat cel mai mult.
„Nu-mi amintesc să fi trăit vreodată atît de intens o carte”.
Hillary pleacă în excursii de unul singur, încărcat cu poveri, în regiuni accidentate. Cunoştinţa
cu ghidul Harry Ayres, cel mai bun alpinist al Noii Zeelande, îi deschide înţelegeri noi asupra
alpinismului, îndeosebi asupra tehnicii escaladelor pe gheaţă. Iar prietenia lui George Lowe îi strecoară
în suflet dorinţa marilor cuceriri, a marilor necunoscute: piscurile Himalayei. Hillary împlinise treizeci

41
şi unu de ani !
În alpinism se pare că o tradiţie cere ca înainte de Himalaya să urci Alpii. Iată-1 pe Hillary în
Austria şi Elveţia înfruntînd Alpii şi-apoi, în grup, reuşind deosebita performanţă de a urca în cinci zile,
în Oberlandul bernez, cinci vîrfuri de peste patru mii de metri.
O telegramă îl aştepta la coborîre, la poşta din Jungfraujoch. George Lowe îl chema să
participe la o expediţie pe Mukut Parbat (7 242 m) în Garhwal. A fost întîia expediţie din Himalaya la
care a luat parte, victorios, Edmund Hillary, cuceritorul de mai tîrziu al Everestului.
Pînă la jumătatea secolului al XX-lea nimeni nu urcase pe Himalaya dincolo de 8000 m. În
anul 1922 o expediţie engleză ajunge pe versantul nordic, prin Tibet, la 8326 m, iar în 1924 o altă
expediţie, urmînd acelaşi drum, prin nord, atinge înălţimea de 8572 m. Cum piscul muntelui este de
8 848 m, înseamnă că pentru a fi învinşi aceşti ultimi, îndărătnici şi răzbunători 276 m au trebuit nu mai
puţin de... 29 ani !
Expediţia generalului Hunt, în care a fost selectat după criterii severe şi Hillary, trebuia cu
orice preţ să învingă, mai ales după eşecul elveţienilor, cu un an înainte, în 1952, la mai puţin de trei
sute de metri de vîrf. Se împlineau în acest an, 1953, treizeci şi doi de ani de la întîia expediţie pentru
cucerirea Everestului. Cine reuşea acum, intra pentru totdeauna în istorie.
Hillary era unul din cei treisprezece foarte buni alpinişti ai expediţiei, dar nu omul pe care se
conta pentru asaltul final. Acesta trebuie dat de Evans—Bourdillon, care într-adevăr în ziua de 25 mai
urcaseră pînă la 8 748 m, deci la o sută de metri de vîrf. Înălţime la care nimeni nu mai ajunsese
vreodată şi care spunea tuturor că victoria este aproape. Dar a doua zi, după supraomeneştile eforturi
făcute, Evans şi Bourdillon n-au mai fost capabili să urce din nou. Nici ei, nici ceilalţi. Se punea
întrebarea: se va rata şi de astă dată cucerirea piscului ?
Şi-atunci, culmea ironiei, după zeci de ani de expediţii britanice, misiunea cuceririi celui mai
înalt pisc din lume, Chomolungma, botezat englezeşte Everest, a revenit unui indigen nepalez, Norke
Tensing şi unui alpinist din dominioane, Edmund Hillary. Amorul propriu al englezilor a cedat dorinţei
de victorie, de superioritate asupra tuturor celorlalte expediţii şi mai ales asupra celei elveţiene.
Asaltul a fost eroic. Norke şi Edmund, înfrăţiţi de efort şi îndrăzneală, au trăit clipe neuitate, groaznice
adeseori, cum scrie Hillary: „La jumătatea urcuşului m-am oprit epuizat. Dacă priveam în jos printre
glezne, priveam într-un abis de 3 000 m. Niciodată nu m-am simţit în mai mare primejdie ca atunci,
îngrijorat, i-am făcut semn lui Tensing să urce pînă la mine. — Ce zici de asta, Tensing ? Răspunsul
veni prompt: — Foarte rău, foarte primejdios. — Ce crezi, mergem mai departe ? La care îmi răspunse
în felul lui obişnuit: — Cum vreţi !”
Dar încă nu era totul. Aproape de vîrf îi aştepta calm „cel mai formidabil obstacol de creastă
— o treaptă mare de stîncă”. Hillary o cunoştea din fotografiile luate din avion şi o considera un
obstacol care putea foarte bine să însemne înfrîngerea unei expediţii.
Erau la 8 833 m, dar încă nu pe vîrf. Nefiind sigur că vor trece acest obstacol, Hillary cu „acel
sentiment de mîndrie pe care-l trăieşti atunci cînd eşti sigur că ai realizat un fapt unic”, făcu cîteva
fotografii ale acestui cel mai înalt loc atins pînă atunci de vreun picior omenesc.
Cu un ultim efort, căutînd prize, înfigînd pioletul în fisurile de gheaţă, întinzînd la maximum
cei doisprezece metri ai coardei, Hillary deschise drumul şi Tensing îl urmă.
După două ore de tăiat trepte în zăpadă, sleiţi de puteri, cînd tocmai se întrebau ce le mai
rezervă urcuşul, cînd li se părea că merg de-o veşnicie, îşi dădură seama deodată că era ultima treaptă.
„În faţa mea — spune Hillary — creasta cobora abrupt spre o cornişă, descriind o curbă mare, iar
departe, în zare, puteam vedea culorile de pastel şi lînă alba ale norilor din ţinuturile muntoase ale
Tibetului”.
Era ora 11,30, 29 mai 1953. Acolo sus, pe vîrf, deasupra întregului pămînt, pe cel mai înalt
pisc al tuturor munţilor lumii — 8 848 m — „căldura domoală a bucuriei, scrie emoţionat Hillary, îmi
năpădea toată fiinţa, o bucurie mai puţin zgomotoasă, dar mai puternică decît oricare alta pe care o
simţisem vreodată mai înainte pe un vîrf de munte”.
Hillary privi chipul radiind de fericire al lui Tensing. Surîdea luminos sub masca de oxigen şi
sub ţurţurii de gheaţă de pe barbă şi mustăţi. „I-am întins mîna şi ne-am felicitat în tăcere — spune
Hillary — dar pentru Tensing şi pentru clipele trăite strîngerea mîinii însemna prea puţin şi, cuprins de
elan, m-a prins cu toată căldura în braţe şi ne-am bătut pe umeri reciproc, în semn de felicitare”.
Aşa a fost întîia dată pe piscul victoriei voinţei omeneşti în mai 1953. Poate că peste ani alte
victorii, mult mai grele, vor dovedi omului puterea lui asupra Universului. Dar victoria asupra
Everestului va rămîne unică, aşa cum unic este în lanţul munţilor lumii vîrful Chomolungma, zeiţa
mamă a pămîntului !..

Muzică

42
E greu de spus ce e mai mult muntele: culoare sau muzică ? Verde de infinite culori, albastru
şi violet, alb pur şi curcubeie. Zori, amurguri, înserări, anotimpuri. O paletă darnică şi neprevăzută
pentru orice iubitor al picturii.
Dar muntele, prin excelenţă, este dinamism, mişcare, muzică. Unde s-a născut ecoul dacă nu
în munţi ? De unde au apărut iodlerele şi valsurile tiroleze ? Unde s-au născut doinele ?
Unde dacă nu în munţi izvoarele, apele, vîntul, ploaia, furtuna se nasc, cresc, copleşesc totul şi
aduc apoi calmul şi seninul unei lumi mai dornice de viaţă. Ape care curg domol sau furtunos — viori
cu surdină sau în pizzicato; urcuş în munte — acorduri de orgă; cascade — harpă şi clopoţei; vînt de
toamnă în frunze care cad — serenadă de celo; ploaie şi furtună — instrumente dezlănţuite, dominate
de xilofon, tobe şi talgere; ninsoare şi zăpezi — poem simfonic cu lunecări pe clape.
Şi nu numai atît. Cum în munte liniştite sînt adînci, cosmice, se poate vorbi şi de o simfonie a
tăcerilor, simfonie pe care doar muntele o poate compune şi cînta.
Dar, totodată, poate nicăieri mai mult ca la munte nu-ţi vine aşa din senin să cînţi, să chiui. Un
iodler la mare ar fi nepotrivit. Sirenele preferă liedul, canţoneta, serenada. Nu ştiu de ce, dar cuvîntul
acordeon îmi evocă aproape totdeauna imaginea însorită şi muzicală a unei cabane, fie înecată în
verdele pădurii, fie surîzînd alb dintre brazi şi pîrtii de schi.
Doinele şi jocurile noastre s-au născut şi ele la munte. Nu cunoaştem prea multe instrumente
muzicale care au apărut întîia dată pe ţărm de mare. Poate ţitera, harpa, havaiana. În schimb fluierul,
cornul, buciumul, cavalul sînt şi rămîn ale muntelui.
Oamenii de la munte cîntă mai mult şi mai frumos. Oamenii ce vin la munte cîntă mai cald şi
laolaltă. Iar despre munte oamenii cîntă entuziast şi pitoresc.
Se povesteşte o întîmplare ciudată, din viaţa şi mai ciudată a marelui Paganini, care ar dovedi
puterea de inspiraţie a muntelui. În primul din nenumăratele drumuri ale copilăriei lui zbuciumate, din
Genova în Cremona, peste munţii înalţi şi ninşi, cu un scurt popas în Elveţia, Nicolo Paganini e
impresionat de tot ce vede şi, precoce, redă pe coarde, în gama lui mi, puritatea zăpezii, albul nesfîrşit,
scînteierile reci şi albastre ale gheţarilor, clinchetul argintiu al diligenţei care străbate trecători şi culmi
albe.
Vom prezenta muzica inspirată de munte, această pentru mulţi necunoscută muzică a
munţilor, pornind ca într-un urcuş de excursie sau ascensiune, de la muzica populară a regiunilor de
munte, la măreţia şi adînca poezie a poemelor simfonice şi a simfoniilor. Adică, de la „Mîndruliţa de la
munte”, la „Vîrful cu Dor”, „Munţii Tatra” şi „Simfonia Alpilor”.
Un drum de minunate şi neprevăzute popasuri, de surprinzătoare şi pitoreşti privelişti. O
excursie muzicală în care natura a chemat artistul spre tainicele şi măreţele ei frumuseţi. Să pornim deci
cu rucsacul plin de darnice melodii, spre înălţimi...
Nu există ţară, popor, continent, care în muzica sa populară să nu cînte muntele. Negrii şi
chinezii, indienii şi tibetanii, elveţienii şi georgienii, cu toţii, în muzica lor păstorească sau alpină, îşi
arată dorul, dragostea sau tăria faţă de munte.
Cîntecele incaşilor din Peru, locuitori dîrji şi înfrăţiţi cu natura, trăind în pădurile şi munţii
înalţi de peste patru mii de metri ai Anzilor, sînt cîntece pline de ritm şi culoare.
Cîntăreaţa cu posibilităţi vocale neobişnuite — Yma Sumak — le-a purtat în întreaga lume,
peste mări şi oceane.
Imnul Soarelui (Taiţa Inti), Muntele mama noastră (Montana mama), Glasul Anzilor
(Ataipura) şi tulburătorul cîntec al junglei ladul verde (Chuncho) sînt melodii izvorîte din înălţimi şi
din milenii. Ele reamintesc şi poartă peste ani această eternă luptă şi frăţietate a omului cu natura, cu
muntele.
La noi sînt doinele, învîrtitele, romanţele, Haiduceasca, jieneasca, Ţarina de la Abrud, Mi-e
dor de munţi, de Caraiman. Este cîntat bradul şi muntele: „Munte, munte, brad frumos”. Frumuseţea,
prospeţimea copacului cu veşnică tinereţe inspiră dorul de a trăi ca el: „De-aş creşte ca brazii-n munte”
sau „De-aş trăi ca bradu-n munte”.
Nimeni nu-i mai vrednică, mai zveltă ca „Mărioara de la munte” sau „Mîndruliţa de la
munte”. Nu degeaba au intrat în legendă Muntele Găina şi cîntecele lui de dor şi nuntă.
Ca şi în poezia populară, în muzică muntele este o chemare, un frate, un prieten de zile bune şi
rele. Se aud apele, freamătă pădurea, vîjîie furtuna. Ritmurile sînt repezi, dorinţa de viaţă trează. Peste
jalea doinelor răsună chiotul haiducesc al muntelui.
Ciobanii n-au numai dansurile lor aprige, cu sărituri şi strigături, ci şi cîntecele lor în care
vuiesc tinereţea şi munţii. Cu cît te apropii mai mult de munte, cîntecele şi dansul sînt mai bărbăteşti,
mai viguroase. Breaza este un dans de oameni în care clocotesc neastîmpărul şi forţa. Şi aşa sînt şi
dansurile din Ţara Făgăraşului sau Ţara Oaşului. Ţara noastră are un inel, o horă de munţi. Prin cîntec
şi dans oamenii de la munte îşi exprimă încrederea şi bucuria lor de viaţă.
Liricele elanuri spre munte se transformă încet în viaţă de munte, în oameni de munte, în

43
întîmplări de fiecare zi în codri, prin văi, în cabane.
Apare stăpînitor, plin de curaj cu arcul său, „Wilhelm Tell" (Rossini). Văi adînci şi stînci
înalte, furtună în păduri şi în suflete robite, cornul vestitor al luptei şi al victoriei.
„Freischutz" al lui Weber este şi el o poveste a muntelui, a pădurilor şi a vînătorii. Uvertura
operei şi mult-cîntatul cor al vînătorilor sînt proaspete ca o dimineaţă în munţi, ca o plimbare cu
piciorul gol prin roua dimineţii.
Oameni de la munte şi contrastul între aceştia şi orăşenii nobili, bogaţi şi stupizi, găsim la
Zeller, în mereu tînărul1 şi melodicul său „Vînzătorul de păsări”.
Singura lucrare românească de operă, de fapt operetă, este satira muzicală a lui Viorel Doboş,
„Cîntecul munţilor”, cu cîteva reuşite duete şi o dantelată arie de coloratură. Prin cadru, prin atmosferă
mai trebuie amintită lucrarea lui Filaret Barbu „Plutaşul de pe Bistriţa”.
Şi astfel păşim, cu emoţia, cu înfrigurarea cu care urcăm prin pădure spre creste, în domeniul
simfonicului: suite, poeme, simfonii.
Vincent d'Indy, care n-a fost numai directorul lui Schola Cantorum, ci şi profesorul marelui
nostru George Enescu, era originar din munţii Cerveni, pe care-i iubea mult pentru natura lor severă şi
meditativă. În afara simfoniei pe un cîntec francez de munte, scrisă pentru pian şi orchestră, V. d'Indy a
compus şi suita „Zi de vară la munte”, inspirată de munţii lui dragi şi care cuprinde „Zorile unei zile de
munte”, mirarea şi bucuria ivirii dimineţii, „După-amiaza sub pini”, contemplare întreruptă o clipă de
un dans ţărănesc şi „Seara” care coboară calm şi grav o dată cu întoarcerea oamenilor la casele lor.
Tot cu o „Dimineaţă” de munte începe suita întîia din „Peer Gynt” de Edward Grieg. Flautul şi
oboiul sugerează cîntul din fluier al păstorilor care întîmpină noua zi. Viorile, în crescendo, redau
lumina biruitoare a zorilor. Violoncelul se joacă cu o rază de soare, iar cornul vesteşte pastoral ziua
care începe în linişte şi seninătate. Finalul suitei, care se intitulează „În palatul regelui munţilor”, e
înrudit cu moartea lui Manfred (Ceaikovski) şi ca şi acolo, instrumentele de corzi, pe o temă a
contrabaşilor, transformă un dans plin de mister într-un vîrtej de sunete care cuprinde totul în frenezia
lui ritmică.
O muzică poate mai puţin cîntată, deşi tot adînc rod al cunoaşterii şi dragostei de munte, a
scris Frederic Mompu pianist catalan (Impresii de munte, 1895), Fischer cu seducătorul lui „O noapte
în Alpi” şi cehul Jaroslav Kricka, a cărui „Suită de munte” a fost premiată la întrecerile olimpice de
artă din anul 1936, cu locul III şi o medalie de bronz.
O compoziţie recentă, din ultimii ani, „Farmecul munţilor” a lui Alo Koll, începe, se pare, cu
obsedanta „victorie a soarelui de dimineaţă”, continuă cu o plimbare cu barca pe lac şi se încheie cu o
sonoră şi optimistă serbare ţărănească. Interesant este stilul lucrării, echilibrat cu talent între romanticii
germani şi moderniştii cu orchestraţie colorată şi bogată.
Cucerit de frumuseţea munţilor Carpaţi şi de îndrăzneala luntraşilor care-şi conduc cu
măiestrie plutele printre stînci şi ape repezi, compozitorul ucrainean Gomoleak a compus în 1950 suita
„Schiţe transcarpatice”, în care după introducerea apăsătoare a unui „trecut greu” se trece la „Plutăritul
lemnului” şi „Zările Carpaţilor” (părţi asemănătoare ca idee, deosebite total ca formă de „privelişti
moldoveneşti” a lui Viorel Doboş: partea întîi şi a doua, sus la munte — Bistriţa la toance), suita
încheindu-se cu o plină de vervă „Sărbătoare populară”. Ceea ce place îndeosebi în această lucrare este
îmbinarea de poezie a apelor şi a munţilor. Cine a mers vreodată cu plutele, va înţelege şi preţui tocmai
această frăţietate a naturii, a apelor şi a stîncilor şi, legate de ele, voinţa şi victoria omului.
De aici, din Carpaţi, peste ani şi ţări, iată-ne în Elveţia minunatelor lacuri şi-a încă pe atunci
necuceriţilor munţi. Geneva, august 1835. Zile pline, fericite, din viaţa lui Franz Liszt. O dragoste
caldă, romantică, Marie d'Agoult. Lecturi literare, lecţii de pian unor elevi nu totdeauna talentaţi,
discuţii filozofice şi artistice, articole la Gazeta muzicală, excursii şi plimbări pe lac cu prietenii lui
Chopin. Liniştea, dragostea, natura nouă şi pitorească îl îndeamnă să compună. Se aşază la pian şi
evocă impresiile plimbărilor pe lac, ale unei excursii în Alpi. Deci încă înainte de Richard Strauss, care
el însuşi a urcat în Alpi, sau de Ceaikovski, care-şi poartă eroul, pe neliniştitul Manfred, tot în Alpi,
Liszt, sub impresia frumuseţilor alpine şi sub stăpînirea lecturilor din Shakespeare şi Byron făcute de
Marie în timp ce el compune, scrie „Albumul unui călător” (Anii de pelerinaj), care începe cu clopotele
bisericii Sf. Petru din Geneva, ale căror sunete îl urmăreau pe compozitor, ca şi versurile din
„Rătăcirile lui Childe Harold” de Byron. În acest prim album al său, liric şi pictural, Liszt va mai lăsa:
Lacul din Wallenstadt, La marginea unui izvor, Valea lui Obermann, Florile melodice ale Alpilor.
În sfîrşit, noi, românii. Paul Constantinescu, atît de statornic legat de folclor, a scris muzica
unui balet răsplătit cu premiul Enescu, reprezentat şi peste graniţă, la Viena, „Nuntă în Carpaţi” (1938)
şi a cărui suită se cîntă şi în concertele simfonice. Iar Marţian Negrea, povestitorul din Grui şi autorul
muzicii de film la „Baia Mare”, îndrăgostit sincer şi de mult de Apuseni, a compus în 1953 suita
„Munţii Apuseni” care a primit diploma de merit la Festivalul de la Bucureşti din acel an şi apoi
Premiul de stat.

44
Suita cuprinde patru părţi şi are un plastic conţinut descriptiv-programatic. „Pe Arieş în sus”
— prima parte, prima schiţă a suitei. O zi însorită de vară. Apele Arieşului cristaline şi vesele, dar şi
darnice, căci în limpezimea lor sclipesc parcă bulgării de aur ai steampurilor moţeşti. „Cetăţile
Ponorului” — a doua schiţă. Stînci masive înălţate asemenea unei vechi cetăţi dărîmate, din care n-a
rămas decît o boltă uriaşă. Şi aici, în nopţi vrăjite, în susurul apei care curge pe sub stînci, apar şi
dansează ielele. Parcă nu s-a schimbat nimic de foarte demult, din timpul dacilor.
„Gheţarul de la Scărişoara" — partea a treia. Basm şi feerie. Mister. Ai spune Catacombele
din „Tablourile” lui Musorgski. Stalactitele şi stalagmitele cu forme bizare, cioplite de mîna naturii în
mii de ani. În lumina torţei aprinse totul pare fantastic şi apăsător. Să ieşim la lumină, acolo e viaţa,
acolo e libertatea.
„Izbucul" — finalul. O tarantelă sprinţară redă deopotrivă şi neaşteptata apariţie a izvoarelor, a
apelor care izvorăsc printre stînci, şi dispariţia lor tot atît de neprevăzută în stîncile care le-au născut.
Un joc de-ascunselea, pe o tema de dans popular, în care simţi întreaga natură românească.
Suita lui Marţian Negrea, pentru a cărei prezentare radiofonică Vlaicu Bîrna a scris versuri nu
mai prejos de muzică, rămîne una din bunele lucrări româneşti şi una din cele mai dragi îndrăgostitului
de munţi, de Apuseni.
Un valoros film turistic realizat la noi este fără îndoială „Masivul Retezat”. Pentru acest
minunat film colorat, care ne urcă pe toate crestele, ne poartă pe ţărmul lacurilor albastre şi ne duce, în
şoaptă, în parcul natural, „monument al naturii”, întins pe suprafaţă de 750 km 2, Ion Dumitrescu a scris
o muzică expresivă şi dinamică. Ea urmăreşte cu fidelitate scenariul literar scris cu pricepere şi pasiune
de naturalistul clujean Ianoş Xantus.
Retezatul masiv şi unic ispiteşte deopotrivă pe turişti, alpinişti şi oameni de ştiinţă. A sosit
primăvara: ghiocei şi brînduşe, ape învolburate, pui de pisică sălbatică. În poiană cîţiva ursuleţi se
joacă. „Să ne vedeţi cînd vom fi mari”, par ei să spună.
Printre razele de soare ale dimineţii ciobanii pleacă cu oile la păşune, iată şi străvechea
Sarmizegetusa, cu circul roman clădit de cuceritori.
Echipa de geologi, alpinişti şi operatori urcă pe cai spre culmi. Apar florile, unele dintre cele
mai rare din Europa: orhideea, papucul doamnei, bulbuci, pomagul, floare otrăvitoare...
O trompetă vesteşte înfrigurat prima apariţie a masivului. Caravana traversează pe coardă o
cascadă înspumată. Şi, deodată, lacurile. Harpa urmăreşte undele scînteietoare ale apei: cristale limpezi,
dimineaţa; petale de sidef, la prînz; purpură şi mătase aurie, seara. Sînt şaptezeci de lacuri în Retezat şi
fiecare îşi are frumuseţea lui specifică.
Urcăm tot mai sus. Din nou dimineaţa. Răsare victorios soarele. Păstrăvii sclipesc ca argintul
viu. La 2200 m, parcă suspendat între munţi şi cer, lacul Tăul Negru. Este cel mai înalt lac din masivul
Retezat. Lacul Zănoaga apare ca-ntr-un decor de poveşti, iar Bucura este cel mai întins lac din ţară şi
are un anume farmec: de oriunde l-ai privi pare altul.
Parcurgem întinse regiuni cu jnepeni, iată şi „Roua cerului”, plantă rară şi înşelătoare. Apare
şi ursul, stăpîn al pădurii. Şi printre pietre, primejdioasă, vipera.
Încă mai sus, mereu mai sus. Deasupra alpiniştilor doar vulturul, rotindu-se în căutarea prăzii.
Se profilează în depărtare Peleaga. Vegetaţia e din ce în mai săracă. În schimb, rară apariţie, zvelte şi
sperioase capre negre. Cu agerime şi îndrăzneală ele sar pe ţancuri şi dispar în hăuri.
Acum ochiul cuprinde toate depărtările. Măreţ, tăcut, biruitor, veghind crestele dantelate în
azur şi albăstrimile vinete ale lacurilor — Peleaga, cel mai înalt munte al Retezatului (2 511 m).
Muzica scrisă pentru priveliştile unice de Retezatului îi măreşte frumuseţea şi stîrneşte în noi dorinţa de
a-l cunoaşte şi iubi.
În aşteptarea muzicii inspirate de Făgăraş, Piatra Craiului sau Ceahlău, să însemnăm aici
„Ţara Moţilor”, o suită de Carmen Petra, după reportajele lui Geo Bogza şi cele şase schiţe simfonice
dedicate de Dariu Pop munţilor Rodnei. Precum şi „Cantata munţilor”, lucrare de proporţii, închinată
frumuseţilor munţilor noştri, în a căror vecinătate trăieşte autorul Norbert Petri.
Suita „Ţara Moţilor” are şapte părţi, dar nici una cu adevărat alpină. Ea stăruie îndeosebi
asupra istoriei frămîntate a moţilor (Sărăcie de stîncă tare, Răzvrătiţii Horia, Cloşca şi Crişan şi
Martiraiul) şi a vieţii grele a acestora (Pîine amară în fundul pămîntului, Brazii cimitirelor, tulnice
tînguitoare, Munca în toi, la torsul cînepii şi-n inima munţilor). Mîndria moţească, dîrzenia moţilor
biruitoare peste jertfe şi timp şi seninul vremilor de azi sînt temele ultimelor două părţi ale suitei
(Cetatea din vîrful Cîrnicului — Sărbătoare muierească în valea Arieşului).
Dariu Pop a fost unul din bunii prieteni din tinereţe ai lui Liviu Rebreanu. Simpatia lui pentru
munţii Rodnei este tot atît de firească, pe cît a fost a lui Marţian Negrea pentru munţii Apuseni. Crescut
în preajma munţilor Rodnei, obişnuit să-i vadă, să-i admire, să-i calce, compozitorul, cînd a putut să
exprime muzical dragostea lui de care era atît de plin, a compus această suită, „Şase tablouri din munţii
Rodnei”.

45
„Cantata munţilor” a fost compusă de Norbert Petri, pe versuri de Ion Magnea. Ea a fost întîia
dată executată chiar sub bagheta autorului.
„Cantata munţilor” este un omagiu al frumuseţii şi tăriei munţilor noştri. Ei ne-au dat „un
suflet de baladă”, ne-au purtat pe cărarea lor „de azur şi de mătase” şi au fost pentru noi toţi „simbolul
neclintirii”.
Înalţii, voinici şi ninşi, munţii noştri ne-au fost şi ne-au rămas prieteni. S-au dus pentru
totdeauna greul şi plînsul. Din Apuseni în Bucegi, din culme în culme să-ntindem o horă veselă. Munca
şi prietenia să ne fie îndemn. Iar munţii tovărăşie...
Prezentarea poemelor simfonice despre munte o începem chiar cu creatorul poemului
simfonic, cu Franz Liszt. Primul din cele douăsprezece poeme simfonice ale lui Liszt, inspirat după un
poem al lui Victor Hugo, se numeşte „Ce se aude pe munte”. Mai întîi un zgomot imens, confuz, însoţit
de acorduri, de murmure suave. Sînt harpele spaţiului în care plutim şi din care deodată se desprind
două voci amestecate: una pură, senină, biruitoare — Natura, a doua sfîşietoare, plină de lacrimi şi
strigăte — Omenirea. Şi ascultîndu-le, compozitorul, meditativ, îşi pune plin de nelinişte întrebarea
destinului omului. Sînt puţine pagini muzicale în istoria muzicii care să exprime atît de înalt, de
cuprinzător, ideile filozofice ale unui poem literar. Dar să nu ne mirăm. Este vorba doar despre Victor
Hugo şi Franz Liszt.
Un alt poem simfonic, scris tot de un mare compozitor, este poemul „O noapte pe muntele
pleşuv”, la care Musorgski a lucrat mai mult timp şi care ulterior a fost definitiv orchestrat de Rimski
Korsakov. Inspirat din lumea de basme şi legende a poporului rus, el redă o noapte de dansuri şi vrăji,
cum am mai întîlnit în „Dans macabru” de St. Saens şi în proporţii danteşti în finalul „Simfoniei
fantastice” a lui Berlioz. Poemul lui Musorgski, deşi se cîntă fără întrerupere, în realitate are patru
momente: întîlnirea vrăjitoarelor, cortegiul diavolesc, apoteoza lui Satan şi sabatul vrăjitoarelor.
Expresive, dinamice sînt ritmurile de dans, de dezlănţuire orgiacă a duhurilor rele, în noaptea fără stele,
grea de taine şi mister. Liniştitoare, izbăvitoare e venirea dimineţii, vestită prin clopotele bisericii din
sat care vor alunga stihiile. „O noapte pe muntele pleşuv” este o lucrare în care regăsim dramatismul şi
mijloacele muzicale ale monologului lui Boris Godunov.
Tot de la Vincent d'lndy, marele îndrăgostit al munţilor Cerveni, ne-a rămas, din primii săi ani
de creaţie, „Poemul munţilor”. Alături de „Wallenstein” şi „Cîntecul clopotului”, el vădeşte influenţa
wagneriană, pe care o vor avea şi întîiele sale drame lirice. Din păcate acest poem se cîntă extrem de
rar, istoriile muzicale nu-i dau conţinutul, iar la noi el n-a avut pînă acum încă o primă audiţie. Noi l-
am amintit fiindcă aparţine lui Vincent d'lndy şi fiindcă e vorba de munte.
Enumerăm în continuare o serie de poeme dedicate nu celor ce se întîmplă pe munte sau unor
idei filozofice, rod al contemplării, ci munţilor înşişi: „Munţii Tatra” (Novak), „Muntele Azov”
(Muravlev), „Farmecul Dolomiţilor” (Car Iani), „Munţii Henţei” (Dam Din Suren), „Poemul pădurilor
şi munţilor Chinei” (Ma Sî Tzum). Sînt peisaje muzicale cu culoarea lor locală, cu povestea milenară a
pădurilor, apelor şi piscurilor, a antimpurilor şi a întîmplărilor istorice. Aşa cum este şi „Balada
muntelui Blanik” de Janacek, scrisă după un poem al lui Jaroslav Vrchlicky. Dintre poemele amintite,
prin ritmurile neobişnuite, exotice şi prin solo-ul de vioară ca un laitmotiv de şeherazadă, place mult
„Munţii Henţei”, al compozitorului mongol Dam Din Suren.
Un poem simfonic foarte puţin cunoscut la noi, deşi el glorifică cea dintîi biruinţă a omului
asupra celor mai înalţi munţi ai lumii, este ,,Annapurna”. Asemeni lui Raloh Vaugham Williams, care
dedică „Simfonia Antarctica” (1953) expediţiei lui Robert Scott la Polul Sud, compozitorul francez
Andre Ammeler compune poemul simfonic „Annapurna” în cinstea cuceritorilor acestui munte din
Himalaya, prima victorie a lumii peste 8 000 m (8 078 m — 1950) şi o dedică lui Maurice Herzog şi
tovarăşilor săi de expediţie.
Au scris compozitorii noştri poeme simfonice inspirate de munte? Răspundem bucuros
afirmativ, dar cu remarca că toate cele trei poeme compuse pînă acum sînt inspirate doar de frumuseţea
şi pitorescul Bucegilor: Vîrful cu Dor, Prin munţii noştri, Poemul Carpaţilor. Măreţia sălbatică a
Făgăraşilor sau a Retezatului încă nu şi-a găsit artistul. Munţii însă trăiesc mult. Ei pot să aştepte, aşa
cum aşteaptă de milenii, şi într-o zi tot va poposi în ei cel mult aşteptat...
Poemul lui Hartulari-Darclee „Vîrful cu Dor” este scris după povestea populară a ciobanului
care, părăsit de iubita sa, se retrage sus pe vîrful muntelui, de unde nu va mai coborî niciodată, vîrf care
va primi numele de Vîrful cu Dor. Să ascultăm poemul. Se ivesc zorile. Pe cer mai sclipesc cîteva stele,
în vale, sub puterea soarelui, se destramă ultimii nori. Viorile în tremolo, însoţite discret de celestă şi
flaut, sugerează liniştea şi puritatea dimentii. Ciobanul singur şi uitat e sus pe munte. Se chinuie de dor
şi e frămîntat de renunţare. Muntele (oboiul, temă populară) l-a primit ca pe un frate şi-i împărtăşeşte
tristeţea. Cel chinuit de dor, sfîrşit de puteri, adoarme. Dar e trezit de tălăngile oilor care-şi caută
credincioase stăpînul. Ciobanul se trezeşte, se suie pe o stîncă, le vede, se bucură, dar îşi aminteşte de
dragostea lui şi de legămîntul făcut. El va rămîne şi va muri acolo sus. Şi pentru totdeauna locul acela

46
se va numi Vîrful cu Dor.
Un binefăcător concediu în Bucegi (1948), cu nelipsitele excursii şi neprevăzute, şi iată-l pe
compozitorul de 23 de ani Laurenţiu Profeta compunînd cu tot elanul tinereţii un poem al înălţimilor,
intitulat „Prin munţii noştri”. Viaţa în munte şi viaţa în muncă, la poalele lui, începe în zori, cu risipirea
ceţii şi ivirea soarelui. Cornul anunţă această redeşteptare a naturii şi a oamenilor. Apoi încep pulsaţiile
vii ale muncii creatoare şi, în final, entuziasmul, bucuria pentru tot ce s-a realizat nou şi frumos. Fără să
aibă un conţinut programatic mai legat de viaţa muntelui, poemul lui L. Profeta este totuşi un dar adus
munţilor, Bucegilor şi mai ales legăturii dintre om şi mediul înconjurător, dintre muncă şi natură, o
prezentare senină, optimistă a oamenilor de la munte.
Elev al lui Marţian Negrea, cu care a studiat compoziţia, Alexandru Paşcanu va deveni şi el un
iubitor şi-un cîntăreţ al munţilor. „Poemul Carpaţilor” pe care l-a compus în 1953, la 35 de ani, este o
călătorie în Bucegi, începută „În zori de zi”, cu popasuri „La Pîrîul Rece” şi la „Peştera Ialomicioara”,
cu o întrerupere a „Furtunii” şi apoi cu un drum „La stînă”, de unde, urcînd mereu pe creastă, „De sus
se vede ţara întreagă”. Este în această hoinăreală prin Carpaţi ceva din neastîmpărul şi neprevăzutul
„Simfoniei Alpilor” şi, ca şi ea, poemul se cîntă fără pauze, fără a marca trecerea la cele şase tablouri
simfonice. O adevărată excursie, în care întîlneşti frumuseţi în care furtuna vine pe negîndite, dar care
totuşi nu te împiedică să ajungi la vîrf, de unde să admiri larga privelişte a ţării.
Muntele este un poem, iar poemul simfonic transpune muzical tot ce e în munte sunet, culoare
şi faptă. Dar muntele, ca şi marea, are o măreţie a sa, cosmică, unică, simfonică: simfonia muntelui !
Mai întîi, amintita mai înainte „Simfonia pe un cîntec de munte” pentru orchestră şi pian de
Vincent d'lndy. O lucrare delicată, de atmosferă alpină şi de climat sufletesc, în care pianul picură toate
visările şi melancoliile. Ceva din concertul pentru pian al celuilalt romantic, Grieg. De ce a folosit V.
d'lndy în această simfonie pianul cu părţi solistice, aşa cum a făcut-o mai deplin Lalo în „Simfonia
Spaniolă”, cu vioara, nu ni se spune şi trebuie s-o ghicim. Poate e vorba de un dialog cu sine însuşi şi
atunci pianul ar da orchestrei răspuns la întrebările compozitorului său. Instrument complex, pianul
exprimă continuu impresiile atît de variate şi adînci de la munte. Sau poate numai pentru sonoritatea
lui, în care am regăsi deopotrivă apele, brazii, vîntul, furtuna. Se începe cu o visare; o melodie calmă şi
lentă, plină de farmec şi poezie. Şi această meditaţie continuă şi în partea a doua a simfoniei. Dar ea
devine vie, veselă, dansantă în partea a treia şi ultimă a lucrării, care exprimă energia şi prospeţimea
muntelui. Tema unică şi mereu conducătoare a simfoniei — vechiul cîntec francez de la munte —
rămîne asemenea unei melodii optimiste şi dragi, cu care te-ai deşteptat dimineaţa şi care te însoţeşte
toată ziua, ca un refren de dincolo de tine şi totuşi numai al tău.
Un nou Faust caută răspuns întrebărilor pline de enigme ale existenţei. Este Manfred, eroul lui
Byron, omul care în căutarea dezlegării tainelor naturii şi a cuceririi libertăţii, neînţeles de cei din jur, e
înfrînt şi moare.
Manfred, prin complexitatea psihologiei lui, a ispitit pe Schumann, care a scris pentru el
muzica de scenă, dar opera muzicală cu adevărat mare, care a rămas să înfrunte anii, este simfonia lui
Ceaikovski.
Scrisă la sugestia şi după un program dat de Balakirev, simfonia „Manfred” (1885) este o
evocare impresionantă a Alpilor, a rătăcirilor şi morţii lui Manfred. În prima parte a lucrării, Manfred,
chinuit de pierderea iubitei, colindă munţii, cuprins de un sentiment de zădărnicie, încearcă să găsească
împăcarea în natură, dar uitarea nu vine. Scherzo-ul părţii a doua ni-l arată pe Manfred la poalele unei
cascade în curcubeu, cascada zînei Alpilor. Dar nici aceasta nu-i da liniştea mult căutată. Şi atunci
Manfred se retrage între oamenii de munte, sperînd că în viaţa lor săracă, dar simplă şi curată, va găsi
mîngîiere şi rost. Dar degeaba. Poate secretul vieţii este în mîinile lui Ahriman, zeul subteran al
munţilor. E ultima încercare şi Manfred o face cu curaj. Dar zeul munţilor şi duhurile lui sînt mai
puternici decît voinţa lui Manfred. Într-o bacanală, care prin dinamismul şi tragismul ei reaminteşte
parcă pe Wagner sau Berlioz, Manfred cade pradă căutărilor lui zadarnice.
Muzica lui Ceaikovski se ridică la înălţimea poemului lui Byron. De altfel, să nu uităm că tot
Ceaikovski a transpus în muzică „Francesca da Rimini” a lui Dante şi „Romeo şi Julieta” de
Shakespeare. El foloseşte o orchestraţie bogată, teme expresive şi cantabile, un laitmotiv al iubitei —
ca Berlioz în „Simfonia fantastică" — instrumente care prin lumea lor sonoră sugerează plastic şi
patetic imagini: harpa pentru cascadă, orga pentru moartea eroului, în final. Rătăcirile lui Manfred prin
munţi, gîndurile lui apăsătoare şi chipul iubitei care-l însoţeşte pretutindeni sînt două teme de o forţă
neobişnuită, iar valsul părţii a doua, al viorilor şi al harpei, de o prospeţime şi noutate fără asemănare
cu valsurile celorlalte simfonii. Atît prin conţinut, cît şi pentru formă, simfonia „Manfred” rămîne una
din cele mai îndrăzneţe simfonii ale lui Ceaikovski, una din marile lucrări ale istoriei muzicii şi printre
cele mai de seamă din muzica munţilor.
Dar opera muzicală pe care noi o socotim cea mai reprezentativă pentru muzica munţilor este
desigur „Simfonia Alpilor” a lui Richard Strauss. Ea este pentru munte ceea ce „Marea” lui Debussy

47
este pentru mare, sau „Pastorala” lui Beethoven pentru frumuseţea naturii.
Simfonia lui R. Strauss, care ne poartă din nou, ca şi Ceaikovski, în lumea Alpilor, dar de astă
dată nu cu neliniştile şi destinul lui Manfred, ci cu dorinţa cunoaşterii naturii şi a minunăţiilor ei, a fost
compusă în 1915 şi în ea vom regăsi puterea de creaţie a celui care a fost socotit pe drept unul din cei
mai mari compozitori ai timpurilor noastre.
Idei clare, teme inedite, o orchestraţie de o forţă şi expresie unică, acesta-i Richard Strauss.
Poemele sale simfonice, operele sale şi această Simfonie a Alpilor l-au făcut nemuritor. Nu uşor de
executat şi dirijat, „Simfonia Alpilor” mai necesită, pentru o deplină a ei interpretare, orgă şi o
orchestră mare.
Ne-am întrebat adeseori dacă o lucrare de proporţia, de frumuseţea şi conţinutul acesteia, ar fi
putut fi scrisă de compozitor, fără ca el să fi urcat în Alpi, să întîlnească uimit şi fericit toate acele
minunăţii pe care, după aceea, ni le-a adus nouă în dar. Deşi se spune că poeţi mari au scris poezii
reuşite despre mare, fără să o fi văzut măcar o dată în viaţă, noi credem că în ceea ce priveşte
„Simfonia Alpilor” şi Richard Strauss acest lucru n-ar fi fost posibil.
Ca şi Heinrich Heine care a urcat în Harz, ca şi Alphonse Daudet sau Alexandre Dumas care
cunoşteau bine Alpii, ca şi Vlahuţă care nu putea scrie „România pitorească” fără să o fi străbătut, la fel
R. Strauss n-ar fi putut compune „Simfonia Alpilor” dacă nu i-ar fi iubit, dacă nu i-ar fi cunoscut şi
urcat. Să nu uităm, R. Strauss a scris „O viaţă de erou”, l-a născut din nou pe Don Quijote şi l-a făurit
pe Till Buhoglindă. El ştia să despartă adevărul de fantezie şi legendă, lată de ce credem că „Simfonia
Alpilor” este lucrarea unui adevărat îndrăgostit şi cunoscător al muntelui, aşa cum au fost Rimski-
Korsakov şi Pierre Loti în muzica şi literatura mării, sau Antoine de St. Exupery în literatura înaltului,
a aviaţiei.
Dar să pornim la drum. Liniştea nopţii a fost străpunsă de zorile dimineţii. Introducerea lentă
arată tocmai această luptă şi biruinţă, înceată, dar sigură, a luminii. În dimineaţa răcoroasă se începe
urcuşul. Cornii vestesc apropierea pădurii, viorile, jocul apelor. Pe poienile înflorite pasc vitele. O
pastorală calmă de nimic tulburată, lată însă că deodată, în orchestra, apar semnale de alarmă. Pîndesc
primejdii la fiecare pas. Sîntem pe gheţar şi orice lunecare ne poate zvîrlî în prăpăstii, în abis. Dar mai
departe ne aşteaptă răsplata. Vom fi pe vîrf şi de-acolo vom privi în jur, pînă departe, totul. Iată-ne într-
adevăr pe pisc. O temă biruitoare. Victoria omului şi măreţia, sublimul naturii.
Bucuria nu ne este însă îndelungă. Din toate părţile, ca o armată nevăzută, te-ncercuieşte
negura. O linişte nefirească şi vastă vesteşte apropierea furtunii. Priviţi-o, ascultaţi-o. Cumplită,
necruţătoare, atotputernică. Altfel ca în „Pastorala” lui Beethoven. O forţă care năruie totul şi care nu
se opreşte decît tîrziu şi cu încetul.
Se înseninează, începem coborîrea. Sîntem uzi de parcă n-am fi avut nimic pe noi, dar
copleşiţi încă de măreţia şi forţa naturii (tema urcuşului inversată). Soarele apune. A fost şi pentru el o
zi plină de încordări şi emoţii. Şi liniştea nopţii coboară iar, ca-n ziua dintîi a lumii.
În tăcerea care numără doar timpul şi bătăile inimii, amintirile zilei revin calm şi blînd ca o
sărutare, ca un refren drag. Visător, omul mulţumeşte naturii şi făgăduieşte să-i rămînă credincios.
Aceasta să fie şi dorinţa noastră a tuturora. Muzica este un prieten bun şi sincer. Muntele, o
pasiune care te păstrează tînăr şi înţelept. Iar muzica munţilor, un prilej de-a uni într-un singur gînd,
într-o singură dorinţă, două dragoste — dragostea de munte, dragostea de muzică — şi a face din ele
una singură: dragostea de viaţă !

Plastică

Trebuie să recunoaştem de la început, marea a ispitit mult şi de totdeauna pe artiştii plastici.


Este şi firesc. Nicăieri ca aici nu este atîta revărsare de mişcare, culoare şi lumină.
Marea este prezentă în lucrările lui Monet, Turner, Gauguin, Petraşcu, Ştiubei. Retina unui
pictor este, aşa cum s-a dovedit, mai sensibilă la valurile mării decît la freamătul brazilor, la iradierea
soarelui, decît la albul egal al zăpezii.
E adevărat că mult mai puţini artişti plastici cunosc şi iubesc muntele. El este mai inaccesibil,
mai pretenţios şi mai nestatornic. Deşi dacă îi punem alături ca valori artistice, amîndoi au dreptul de a
fi egali în inspiraţie şi realizare artistică, aşa cum egale sînt literatura şi muzica munţilor şi mării.
Una din străvechile mărturii ale artei plastice alpine a fost recent descoperită de o expediţie de
arheologi în munţii Nuratan din Uzbekistan. Pe stînci, pe versanţii muntelui, artişti anonimi de-acum
cîteva mii de ani, din antichitate, au lăsat peste două mii de desene săpate în piatră sau lucrate în vopsea
roşie. Desenele înfăţişează animale, grupuri de oameni la vînătoare, dansînd sau rugîndu-se, pe cai sau
şezînd. Vopselele minerale cu care aceşti pictori au ornat desenele proveneau dintr-o mică şi apropiată
peşteră din munte. Bogăţia aceasta de desene sculptate şi pictate în stînca muntelui este unică pînă
acum în lume.

48
Munţii apar decorativ sau simbolic în iconografia popoarelor creştine şi în grafica miniaturală
a Extremului Orient. Natura, în concepţia de viaţă a chinezilor, nu apare, ca la greci, sub forma unor
fiinţe vii, însufleţite. Şi nici ca la indieni, o forţă care a zămislit pămîntul.
Fiecare colţ de natură greacă, culme sau apă aparţinea zeităţilor şi în cinstea lor muritorii
ridicau temple. Pentru chinezi, întreaga lor lume erau cei cinci munţi sacri în care ei vedeau un imens
templu al naturii.
Nici un alt popor nu contopeşte atît de deplin arta sa cu peisajul înconjurător. Priviţi acest
templu măreţ, înălţat pe Tai-Shan, la 1 500 m, avînd la poalele muntelui alte nenumărate temple.
Aspiraţia spre înălţime, spre cer, nu este numai arhitectonică, ci şi filozofică. Urcuşul nu înseamnă
numai supunere faţă de cei de sus, de zei, ci purificare, simbolul drumului vieţii omeneşti.
Templul egiptean era ascuns undeva înăuntru, în adîncul muntelui. Templul chinez e pe vîrf
de munte. El îmbrăţişează larg lumea, libertatea spiritului, atît de dragă filozofiei chineze. Templul
Cerului din Pekin cu terasele pătrate — pămîntul — şi formele rotunde — boltă cerească, este expresia
artistică a acestor idei de viaţă.
Pictura chineză este şi ea legată puternic de natură. Chinezii adorau munţii şi apele. Aproape
nu există peisaj pictat în epoca Tan în care să nu apară munţi, cascade, pini, neguri îndepărtate. Acest
gen de pictură se numeşte în chineză shan-shui, adică munţi şi ape. Calmul, pacea este caracteristica
picturii peisagiste. Uneori chinezii puneau în faţa bolnavilor paravane cu astfel de peisaje liniştitoare,
fiind convinşi în efectul lor binefăcător.
Dacă pictau lanţuri lungi de munţi, pictura era orizontală, dacă, dimpotrivă, munţii erau înalţi,
abrupţi, în trepte, sulul era vertical. Cele mai valoroase peisaje chinezeşti aparţin perioadei Sung, din
sec. X—XIII. Adeseori pictorii îndrăgostiţi de natură şi pasionaţi de excursii plecau la munte,
hoinăreau şi nu aduceau nimic lucrat. Dar ei erau fericiţi, căci Lao-Tse îi învăţase să gîndească aşa:
„Limpede vede acela care priveşte de departe”.
În pictura modernă muntele, peisajul alpin nu este atît de mult căutat de pictor ca marea.
Muntele nu are revărsarea de orizont, lumină şi culoare a mării. Spre munţi, mai ales iarna, se merge
foarte rar, iar unii munţi, poate tocmai cei mai interesanţi, mai sălbatici şi mai darnici în privelişti sînt
greu de urcat, chiar pentru îndrăgostiţii de drumeţie. Muntele, şi înţelegem prin munte înălţimile,
crestele lacurile albastre şi adînci, poate şi fiindcă e mai dificil, măr puţin ospitalier ca marea, nu a
chemat spre el prea mult pictorii.
Nu se poate spune că muntele nu are o poezie a lui, o bogăţie de lumini şi culoare — zori,
dimineţi, amurguri, anotimpuri — dar drumul spre el nu-l găseşte oricine şi oricînd. Ca să pictezi
Bucegii, Piatra Craiului sau Făgăraşii nu-i de-ajuns să fii un pictor bun; mai trebuie să fii deopotrivă un
pasionat şi încercat turist.
Nu orice pictor se simte la larg în zilele adesea capricioase, inegale, mai ales pentru lumină,
ale muntelui. Negoiul e neastîmpărat ca un copilandru. Retezatul îşi are şi el ţîfnele lui, Bucegilor,
pentru a ieşi din banalitate, din litografie, trebuie să le găseşti noi frumuseţi şi noi taine.
În Dolomiţi, Alpi, Caucaz, Himalaya dragostea pentru munţi a urcat pînă la ei, la înălţimi încă
şi mai mari ca ale noastre, cu venerată pasiune, pe adevăraţii poeţi ai naturii şi ai artei.
Se spune că cel dintîi peisaj alpin se datorează lui Durer, în preajma anilor 1500. De asemenea
se ştie că însuşi Leonardo da Vinci a urcat în 1511 în masivul Monte Rosa, vîrful de 2 536 m al lui
Monte Bo.
Această nouă descoperire a lumii — muntele — nu va chema şi inspira numai pe scriitori şi
muzicieni, ci şi pe pictori. Franţa, ţara ideilor îndrăzneţe, originale, va organiza an de an, începînd din
1901, la Paris, pe bulevardul St. Germain, expoziţia pictorilor alpini, a plasticii muntelui.
Fireşte, în Austria, Elveţia, Italia, ţările vastei împărăţii albe, Alpii, apăruseră generaţii de
pictori îndrăgostiţi de munte: Ernst Platz, Segantini, H. Wieland, Otto Barth, R. Reschreiter.
Albert Cos îşi serie impresiile sale de pictor şi om de munte: „Souvenirs d'un peintre de
montagne”. Apar din ce în ce mai multe cărţi ilustrate de pictori care urcă sus, pe creste. Alpilor li se
dedică culegeri bogate de peisaje, în acuarele şi ulei. Iar pictorilor munţilor, un studiu atent în revista
de artă plastică „L'art vivant”, în numărul din septembrie 1927. În acelaşi an Viena organizează şi ea o
apreciată expoziţie de plastică alpină.
Alpinistul sovietic Evgheni Abalakov nu devine numai învingătorul celor mai înalte şi dificile
piscuri (Caucaz, Pamir, Tianşan), ci şi sculptorul acestui nou erou al luptelor pacifiste, cuceritorul
înălţimilor neatinse.
Şi la noi pasiunea pentru Bucegi a inginerului Nestor Urechia poartă spre înălţimi şi pe
scriitorul Bucuţa şi pe romanciera Bucura Dumbravă, dar de asemenea şi pe pictorul Ary Murnu, care
va ilustra cartea tinereţii noastre, „Vraja Bucegilor”.
Dragostea pentru munte este adevărat cult şi ritual în ţările Asiei: China, India, Japonia. Aici
muntele nu e numai întoarcere la natură sau întrecere cu tine însuţi, ca la europenii romantici, ci însăşi

49
esenţa vieţii, cosmogonie şi filozofie de viaţă.
Fujiyama, cu bizara-i coroană de lumină, este muntele sfînt. Everestul, Chomolungma, cel mai
înalt munte din lume, este numit de tibetani „Zeiţa mamă a pămîntului”, Himalaya, lanţul piscurilor de
peste 8000 m, înseamnă în limba localnicilor „Casa zăpezilor”, iar Khan Tengri din Tianşan,
„Stăpînitorul cerurilor”.
Patruzeci şi opt de ani — aproape o viaţă de om — a sculptat meşterul chinez Ou Jiako, din
secolul al XIX-lea, în stînca muntelui Sisan, „Poarta dragonului”. Broderia aceasta sculpturală în
granitul muntelui nu arată numai cultul acestui popor pentru înălţimi, ci şi răbdarea fără limite a
artistului, răbdare venită din îndepărtate şi anonime tradiţii artistice.
Pictura de culori simple, dar sugestive, este de o fermecătoare originalitate, albul şi rotundul
învăluind totul: ape, lacuri, ceţuri, munţi. O lumină care scaldă totul ca feeria unei zile însorite.
Gravurile dimpotrivă: negrul adînceşte văile, pădurea, vegetaţia, prăpăstiile. Muntele minunilor —
galerii imense cu sculpturi de mărimi neobişnuite, fresce viu colorate şi picturi de rară fineţe, iată încă
un tezaur al unei Chine puţin cunoscute.
Cît de cu totul alta este poezia cromatică a Nordului, plastica, am spune sonoră, a fiordurilor
norvegiene, munte şi mare totodată. Fie simplă, naivă, feminină ca în lucrările Suzanei Zabrowska
(Fiordurile Raftsund şi Lofoten), fie risipitor de darnică, ca în acuarelele impresioniste, parcă
neverosimile, de film tehnicolor, ale germanului Heinrich von Medwey din Hamburg.
Iată şi Spania, nu a florilor şi a pieţelor în sărbătoare, Spania lui Albeniz şi De Falia, ci Spania
urcuşurilor grele de munte, a catîrilor care trag ostenind, a stîncilor prăvălite peste ape, a castelelor care
nu aşteaptă seniori şi serenade, ci pe stăpînii lor de azi, obosiţi de plictiseala unei zile fără muncă, o
Spanie în care muntele nu e poezie şi invitaţie la contemplare, ci fragment de viaţă, geografie, decor
cotidian, între europeni şi asiatici concepţia artistică diferă în prezentarea muntelui, dar el rămîne totuşi
ispită şi dor. E mult mai frămîntat peisajul asiaticilor. Ca într-o viziune a lui Van Gogh, pinii, crestele,
apele apar aici tumultuoase, zbuciumate, frămîntate. Ceţuri, furtuni, natura în luptă cu elementele ei.
Alteori viziunea e pur şi simplu stilizată. Calm, visare, reverie. Pictură de cărbune ori pastel, pe mătase
sau lemn de esenţă rară. Cosmogonie sau idilice peisaje alpine. De la miniatura cea mai fină la arta
decorativă cea mai expresivă. Şi pînă la compoziţie.
Alpii au alte dimensiuni şi altă cromatică. Iar şcoala plastică europeană, altă viziune artistică:
mai calmă, temperată, cu prim plan precizat, policromă şi nu alb-negru. Dar muntele îşi păstrează şi aşa
frumuseţile, măreţia lui. Şi culoarea, aşa cum spune chiar numele lor: Mont Blanc, Monte Rosa,
Aiguille Verte ...
Din această călătorie în Univers, mai bine-zis în universul munţilor, desprindem imensa
varietate a plasticii alpine. Nu este ea tot atît de bogată în paletă ca marea, dealurile, şesul ?
Şi încă nu am analizat muntele în diversitatea lui de teme: anotimpuri, momente din zi, muncă
şi oameni. Aşa sînt pădurea, cascadele, crestele în zori de zi sau în amurg, cu lumini irizate sau verdele
În zeci de nuanţe.
Alteori deasupra munţilor coboară nori grei, cenuşii, prevestind în săgetările de lumină ale
fulgerelor apropiata furtună. Dar, curios, furtuna atît de copleşitor prezentă în muzică şi literatura
munţilor, în plastică lipseşte. Se cere pentru aceasta îndrăzneală, o forţă şi o fantezie creatoare care nu
şi-a găsit încă maestrul.
În munţii picturilor noastre doinesc ciobănaşi, se coboară voiniceşte pe plute, se caţără temerar
pe creste alpinişti, dar nu se întîlneşte decît arareori dramatismul înălţimilor în furtună şi zăpezi. Şi
totuşi o lucrare românească în cărbune, a braşoveanului Waldemar Schachl, „După avalanşe” — în
valea Mălăieşti — te poartă înspăimîntat într-o dramă a muntelui, în care gerul, vîntul şi ceaţa sînt
stăpîne peste oameni şi viaţă.
Muntele modern — cabana, turismul, schiul, concursurile — a inspirat mai ales grafica,
afişele alpine invitînd la drumeţie şi sport pretutindeni pe glob unde sînt munţi bătrîni şi oameni tineri.
Iar dacă recunoaşteţi şi fotografiei dreptul de a fi artă, înseamnă că plastica muntelui se îmbogăţeşte
generos cu o nouă lume, nu atît de culoare, desigur, cît de idei şi imagini.
Cărţile artistic ilustrate ale lui Luis Trenker, albumele Dolomiţilor, Alpilor, Caucazului,
Himalayei, expoziţiile de fotografii — în care nu rareori fotografiile sînt cu adevărat plastice — toate
acestea aparţin fără îndoială artei şi marii noastre pasiuni pentru munte. Cine nu a retrăit voluptatea
zilelor petrecute pe munte şi nu a vibrat estetic privind în albume sau la expoziţii înserări la cabană,
zăpezi cu reflexe solare, siluete însorite pe pîrtii paradisiace, plute coborînd ape înspumate, pe ploaie,
stînci de forme bizare şi oameni puternici şi dîrji în munca muntelui, de transformare a naturii şi vieţii ?
S-ar putea crede, cercetînd revistele şi studiile noastre de artă plastică, monografii şi
pinacoteci, că muntele nu este prea mult prezent în arta plastică românească. În parte este adevărat, dar
prezentul ne dovedeşte altceva, iar perspectivele sînt mai mult decît promiţătoare.
Avem, mai întîi, cu un veac în urmă, înaintaşii, călători străini uimiţi de frumuseţea naturii

50
româneşti şi de tradiţionala noastră ospitalitate.
O gravură din 1820 a lui Iacob Alt evocă peisajul „Orşovei vechi”. Localitate pitorească,
vegheată de ape şi munţi, astăzi în prag de a deveni, prin construirea marelui baraj de pe Dunăre, o
amintire, asemenea gravurii lui Alt.
Renumita noastră staţiune balneoclimaterică Băile Herculane, cu o tradiţie de peste două mii
de ani şi cu împrejurimi într-adevăr unice, a inspirat pe Bartellet, care într-o gravură în aramă ne
înfăţişează „Băile Herculane pe la 1843”.
Mai cunoscută vă este poate una din gravurile în lemn ale francezului Ch. Doussault, care în
cartea sa „Album moldo-valaque”, apărută în 1848 la Paris, va face să participaţi la o „Vînătoare în
Muntenia la 1844”.
Un desen de Michel Bouquet, din acelaşi album moldo-valah, reprezentînd „Vîrf în Bucegi” şi
gravura pe oţel, colorată, după L. Rohbock, „Cheile Turzii”, sînt după aprecierea noastră cele mai
semnificative pentru munte.
Dar aceasta însă nu-i totul. Parcurgînd lucrarea (însemnările călătorilor străini la noi în ţară)
„Voyage de Paris a Bucarest”, veţi putea privi, reflecta şi visa asupra gravurii în lemn a „Peşterii
Polovragi” de Lancelot (1860) şi desenului în creion al „Porţilor de Fier”, datorită tot lui Michel
Bouquet. „Sinaia la 1861” este o litografie de K. Daniels, nu deosebit de valoroasă, dar „Vînătoare de
urşi în Ardeal” — o compoziţie expresivă, deşi tratată scolastic, a renumitului pictor ceh Vincenţiu
Melka, lucrare apărută în 1871 într-o revistă din Budapesta. Bucuria acestui final victorios de vînătoare
este legitimă, ţara noastră fiind, cum se ştie, încă din secolul trecut, una din puţinele ţări din Europa în
care mai trăiesc şi se mai pot vîna urşi.
Toate aceste emoţionante mărturii ale trecutului, nu totdeauna izbutite artistic, au totuşi
valoare istorică şi ele ne sînt dragi şi nu pot lipsi nicicum dintr-un album al plasticii munţilor. Singura
noastră părere de rău este aceea de a nu fi avut pentru această epocă pictorii noştri.
Aşa cum vor fi în curînd Carol Pop de Szatmary, Sava Henţia, Nicolae Grigorescu. În
pinacoteca oraşului Cluj am văzut întîia dată acuarela lui Szatmary (1812—1885, 1888) intitulată
„Munţii Bucegi”. Nu este o lucrare mare, o compoziţie, dar ea vădeşte, ca şi „Peisaj de munte”, ulei în
colecţia Galeriei Naţionale, o primă înţelegere şi un prim îndemn spre munte. Lucrarea idilică, senină a
lui Sava Henţia (1848—1904) „Ciobănaşi” strînge laolaltă calmul şi puritatea munţilor, blândeţea
mioarelor şi a copiilor, care le păzesc cîntînd din fluier.
Nicolae Grigorescu rămîne, asemenea lui Enescu în muzică şi Sadoveanu în literatură, marele
rapsod al naturii şi sufletului românesc. Vă amintiţi desigur din lucrările lui: „Ciobănaşii”, „Drumeţul”
şi mai ales „Cheile Dîmbovicioarei”. În zilele de vacanţă petrecute chiar în satele de pe apa
Dîmbovicioarei, Nicolae Grigorescu n-a fost încîntat numai de frumuseţile naturii, dar şi de chipurile
oamenilor de la munte, a căror seninătate şi dîrzenie a redat-o în cîteva schiţe de portret (Muntean,
Rucăreanca). Iată argumentul major al plasticii muntelui: Nicolae Grigorescu şi lucrările sale dintr-una
din cele mai pitoreşti regiuni ale ţării, Rucăr, Dîmbovicioara.
Şi Aman are o pictură care prin nume şi loc se leagă de munte, „Sinaia 1888”. Este o imagine
a începutului de viaţă a acestui oraş, la început de drumeţie carpatină. În prim plan parcul, oameni
plimbîndu-se, turlele mănăstirii Sinaia. În plan secund, vag, munţii. Nu este, desigur, aşa cum ne-am fi
dorit, o pictură alpină. Dar este a unui oraş drag nouă şi a unuia din marii noştri pictori, şi de aceea o
preţuim şi o amintim aici.
Fiind vorba de Sinaia, fireşte v-aţi gîndit Ia Castelul Peleş şi poate la Zînele din valea Cerbului
sau la legenda Vîrfului cu Dor. Curios şi trist, în sălile de basm ale Castelului Peleş, născut parcă într-o
zi de cleştar din frumuseţea munţilor (1875), cu excepţia a doua pînze în ulei (1,50x1 m) semnate de
Becker, amîndouă peisaje de munte dar nu de la noi, nu se mai găseşte nimic inspirat din farmecul
Bucegilor, de brazii, de cerul, de înălţimile munţilor noştri atît de dragi.
Nici muzeul Brukenthal din Sibiul vecinătăţilor cu munţii Cibinului şi Făgăraşilor nu are prea
multe picturi inspirate de munte. În afara singurei lucrări româneşti, un „Tîrg de munte”, semnat de
Szatmary, toate celelalte lucrări sînt străine: „Peisaj stîncos” — miniatură — de Frans Boels, din
secolul al XVI-lea şi „Peisaj muntos” de Joduchus de Momper (1564—1635). Poate dragostea noastră
pentru munte este pătimaşă, iar dorinţa de a întîlni în muzeele noastre astfel de lucrări, exagerată. Şi
totuşi dacă Weimarul a strîns de pretutindeni din lume tot ce este legat de opera lui Faust, dacă
Salzburgul şi Bayreuthul sînt oraşe ale muzicii şi ale tradiţionalelor festivaluri, dacă în străinătate există
muzee cu schiurile lui Nansen, cărţile despre munţii Alpi, sau expediţiile din Himalaya, de ce să nu
avem şi noi, undeva într-un oraş în ţară, să spunem la Braşov, un muzeu şi o bibliotecă a muntelui ?
Cel mai frumos dar făcut pînă azi Bucegilor rămîne legenda „Vîrfului cu Dor” a lui G. Mirea
(1852—1934), pictură de înaripată poezie, în care totul pare desprins din înălţimi, ca şi în poemul cu
acelaşi nume al compozitorului Hartulari-Darclee. Aşezat la loc de cinste în Galeria Naţională, el
surprinde prin mărime şi culoare şi emoţionează prin temă. Albastrul dominant al lucrării, albăstrimile

51
muntelui înrudeşte cromatic muntele cu marea, aşa cum au fost ele înrudite geologic cu milioane de ani
în urmă. Privind „Vîrful cu Dor” al lui Mirea, simţi o nestăvilită dorinţă de a porni şi tu spre înălţimi,
dar nu pentru a rămîne acolo pentru totdeauna, ca ciobanul din legendă, ci pentru a te înfrăţi cu muntele
şi a reveni la el, entuziast şi statornic.
Dintre pictorii de azi care s-au împrietenit cu muntele, au mers spre el şi i-au cules în culori
bogăţia şi neastîmpărul, vom aminti în primul rînd pe Miron Constantinescu, Gheorghe Lowendal şi
Secoşanu.
Miron Constantinescu a surprins prin expoziţia sa dedicată în întregime munţilor: schiţe,
laviuri şi acuarele din Făgăraş, Bucegi şi Piatra Craiului. Pentru întîia oară Negoiul, lacul Avrig, lacul
şi cabana Bîlea, cabana de pe Omul, peisaje din Piatra Craiului veneau ele la oraş, spre oamenii care le
îndrăgiseră sau ar fi trebuit să le îndrăgească. Mergînd de la un tablou la altul, simţeai parcă cum
hoinăreşti într-o zi senină de august pe crestele munţilor, la marginea lacurilor, spre cabane şi piscuri.
Aceeaşi senzaţie de voluptate a drumeţiei, a neprevăzutului ne-au dăruit-o lucrările lui
Secoşanu, atras şi el de măreţia sălbatică a Parîngului şi Făgăraşilor.
Gheorghe Lowendal are un alt stil de a picta, caracteristic, uşor de recunoscut: decorativul.
Dar pasiunea pentru munte e aceeaşi. Deşi aduce cu sine după multe zile de stat în munţi o lume pe
care noi o cunoaştem atît de bine Bucegii, totuşi suita sa de lucrări este nouă, interesantă, originală şi
noi am numit-o „Povestea Bucegilor”. Căci este într-adevăr poveste sau legendă, această imagine
plastică a munţilor atît de cunoscuţi şi dragi: Sfinxul de la Babele, Povestea despre Babele, Caraimanul
cu cabana Brav, Balaurul, Valea Morarului, Caraimanul cu Crucea, Valea Prahovei, Valea Ialomiţei...
Un alt colţ de ţară, cu munţi domoli, dar de blîndă frumuseţe şi miraculoase peşteri, cu oameni
dîrzi şi nedreptăţiţi de istorie, a intrat în plastica românească prin pictura lui Eugen Gîscă, aşa cum a
păşit în literatură prin Geo Bogza.
Pictorul a trecut de la compoziţia dramatică din ,,Horia şi căpitanii săi” la peisajul atît de
caracteristic al Ţării Moţilor; dar nu peisaj simplu, ci însufleţit de viaţă şi oameni: drumeţi pe coamă de
munte, oamenii la strînsul fînului, femei la rîu, o idilă la margine de sat, femei pornind cu desaga la
tîrg...
Se mai văd casele cu acoperişul ţuguiat specific Apusenilor, stogurile de fîn, munţii. Totul
într-un colorit stins, parcă în ceaţă, dar şi cu unele răbufniri ale soarelui, aşa cum este uneori, în unele
anotimpuri, prin părţile locului. Dar noi încă mai aşteptăm tainele adîncurilor, gheţarul cu orga lui de
forme şi cu'ori de la Scărişoara, valea Arieşului cu trenuleţul intrat în legendă şi poezie — Mocăniţa,
satele răscoalelor din 1784 şi ale revoluţiei din 1848, Apusenii de astăzi...
Surprinzătoare este absenţa aproape totală a muntelui în pinacoteca Braşovului. Singura
lucrare deosebită este un ulei al pictorului elveţian, prieten cu Odobescu, mare îndrăgostit de peisaje
româneşti şi călător împreună cu Odobescu prin ţară, Henry Trenk (1818—1892).
Lucrarea se numeşte „Oltul la Cîrlige” şi ea surprinde Oltul chiar în defileu, cu şoseaua
şerpuind alăturea, cu care cu coviltir, în umbra înălţimilor. În contrast cu pata aceasta mai de umbră, o
parte din apele Oltului şi muntele sînt într-o victorioasă lumină. O calmă şi clasică imagine a Oltului, a
unui pictor din şcoala europeană care ne-a cunoscut şi ne-a iubit ţara.
Un pictor contemporan, cu o bogată activitate plastică de cinci decenii şi multe lucrări
inspirate de natură, de munte, este sibianul Hans Hermann. Dintre operele sale oglindind frumuseţea
priveliştilor munţilor amintim gravura cu acul „Munţii Făgăraşului”, acvafortele despre valea Sîmbetei,
gravurile Bucegii, valea Mălăieşti, lacul Zănoaga din Retezat, acvafortele Colţul Bălăceni şi lacul
Caprelor din munţii Făgăraşilor.
Uneori pictorii noştri mari s-au inspirat şi ei din munte: Luchian — „Cioban cu oile”, Ştefan
Popescu — „Predeal”, „La munte”, Camil Ressu — „Drum spre Dîrste”.
Octavian Angheluţă ne-a dat chiar o îndrăzneaţă compoziţie alpină şi sportivă, cea dintîi de
acest gen semnată de un pictor consacrat, „Jocurile mondiale universitare de la Poiana”. Pe creasta
ninsă a muntelui Postăvarul schiori din mai multe ţări, într-o atmosferă sărbătorească, sînt în aşteptarea
concursului de schi. Dar pînă atunci încă se mai poate învăţa. Unul din schiori arată celorlalţi mişcări
de tehnică. Tineri şi tinere pe schiuri, în soare, atenţi, îl privesc. Zăpada se armonizează vesel cu
multicolorul costumelor şi steagurilor. Iar în jur simţi aerul rece şi sănătos al munţilor...
Cu adevărat statornică, sincer legată de munte este plastica braşoveană, ai cărei reprezentanţi
încă înainte de a pune mîna pe penel au urcat pe jos şi pe schiuri munţii din jurul Braşovului.
Temele lor sînt asemenea anotimpurilor: mereu altele şi mereu aceleaşi, tinere şi pline de
viaţă. Nu există oră din zi şi nu există anotimp din an în care pictorii braşoveni să nu hoinărească
aparent absenţi, dar contemplativi şi treji în ei, prin împrejurimile atît de darnice în pitoresc ale oraşului
sau ale regiunii.
Ne amintim de o înserare şi o noapte, iarna, în Postăvar, a lui Bomches, de toamnele mustind
de culoare ale lui Hermann, de desenele în cărbune ale Lacului Roşu şi Suhardului de Ioan Matis şi de

52
munţii din jurul Braşovului prezenţi în gravurile lui Helfried Weiss.
Tînăra generaţie sibiană este şi ea pe acelaşi drum al frumuseţilor munţilor. Apare din ce în ce
mai mult şi omul, la scoc, la exploatări forestiere, în luptă cu natura, pe care nu o priveşte numai liric,
meditativ, ci dîrz, tenace ca un învingător.
Aceasta este, fugar prezentată, ca-ntr-o excursie de o zi, plastica munţilor. Muntele care îşi
primeşte bucuros şi sincer oaspetele, pe cel care vine cu prietenie spre el. Teme infinite asemenea
munţilor nenumăraţi şi priveliştilor mereu neprevăzute îl aşteaptă pe artistul care în dragostea lui pentru
natură, pentru înălţimi, ar urca pînă la ei.
Pînă nu de mult necunoscut, neînţeles, hulit, muntele face astăzi parte din viaţa noastră, din
bucuriile noastre adolescente, indiferent de vîrstă. Arta care se inspiră din viaţă şi o exprimă cu talent şi
convingere nu putea să uite muntele. Mai rămîne ca marii iubitori ai muntelui, tinereţea cea
neastîmpărată care colindă în toate anotimpurile şi în toate felurile munţii, să vină spre artă şi prin
munte, să înveţe a iubi mai presus de orice frumosul, natura şi adevărurile lor de viaţă.

53
Cuceritorii
Lupta pentru înălţimi

Pămîntul, cerul, apele, adîncurile au fost pentru om, încă de la apariţia lui, o continuă şi
tulburătoare ispită. În această întîlnire cu natura şi cu sine, cu spaţiul şi cu timpul, lupta pentru înălţimi
rămîne una din cele mai încordate şi dramatice.
La început omul a înălţat cea mai înaltă statuie, aceea de 30 m a lui Apolo (280 î.e.n.),
cunoscută în antichitate sub numele de Colosul din Rhodos şi considerată ca una din cele şapte minuni
ale lumii. Un cutremur de pămînt a zdrobit această cutezanţă a omului de a se ridica mai presus de
propria sa înălţime.
Dar omul a continuat să tindă spre înălţimi. Campanile, turnul din piaţa veneţiană San Marco,
avea 99 m, biserica Sf. Petru din Roma, unde a lucrat cîndva Michelangelo, 132 m, iar Ulmer Munster,
cel mai înalt turn de biserică din lume, 161 m. Iată astfel depăşeşte şi faimoasa piramidă a lui Keops —
şi ea una din minunile lumii antice, 137 m — şi silueta zveltă a celui mai înalt copac din lume,
eucaliptul, care creşte în Australia şi atinge înălţimi de peste 150 m.
Începe acum bătălia înălţimilor care depăşesc două şi trei sute de metri. Universitatea
Lomonosov priveşte de la 208 m rîul Moscova şi viitorul lumii. Turnul Eiffel se înalţă deasupra Senei
şi a Parisului la 327 m, iar cea mai înaltă clădire din lume, Empire State Building din New York (449
m), pare că atinge cerul. Dar turnul de televiziune de la Moscova va fi şi mai înalt: 533 m !
De aici omul nu se mai încumetă să cucerească înălţimile. Balonul îi dă pentru prima oară
acest fior şi această voluptate a victoriei, întîiul zbor peste o mie de metri aparţine francezului Charles,
care în 1783 atinge neverosimila înălţime de 3 500 m.
Dar ca toate recordurile, această graniţă va fi şi ea depăşită şi cu timpul va deveni amintirea
nostalgică îndepărtată a unei îndrăzneli, astăzi de începător. Fizicianul Gay-Lussac va urca cu Biot pînă
la 7000 m, în anul 1804, iar peste un veac şi mai mult, în 1932, tot un fizician, elveţianul Piccard, va
face primul zbor în stratosfera, cu balonul, la 16 940 m, înălţime care va fi şi ea depăşită, sovieticii
atingînd în 1933, 19 000 m.
Iată însă că apare avionul, acest neastîmpărat stăpîn al cerului, şi după ce austriacul Celerich
izbutise în 1914 să atingă 8050 m, în 1920 se trecea graniţa celor zece mii de metri. Astăzi se dă bătălia
cuceririi Cosmosului şi a spaţiilor interplanetare. Victoriile cosmonauţilor, înălţimile ameţitoare de sute
de kilometri sînt o biruinţă şi o promisiune.
În acesta cutezătoare şi eroică luptă pentru înălţimi îşi găseşte locul meritat şi alpinismul,
întîile victorii ale omului fiind cucerite pe pămînt, pe aceşti munţi ai lumii, care de milioane de ani ne
priveau de sus.
Cuceritorii munţilor (Balmat, Mallory, Abalakov, Hillary, Tensing, Buhl) vor figura pentru totdeauna
alături de aceia ai apelor, ai pămînturilor îndepărtate, ai polilor şi cerului. Munţii lumii nu-şi au numai
străvechile lor origini geologice, ci şi milenarele lor existenţe istorice.
De ce să nu recunoaştem că nu ne explicăm prea precis cum se nasc munţii prin erupţii
vulcanice, eroziune şi încreţirea scoarţei, cum s-au despărţit cu milioane de ani în urmă continentele şi
cum prin mişcarea blocurilor acestora, din fundul oceanelor s-au ivit munţi bizari şi masivi ?
Cine vrea să creadă că în Antarctica sînt munţi de peste 6000 m, că podişul Tibetului este la
aproape 5000 m înălţime, că munţii Dobrogei, acum trei sute milioane de ani, cînd s-au format, erau
înalţi de mii de metri (astăzi Ţuţuiatul abia mai are 456 m) şi cine are azi imaginea viitoare a falnicilor
Carpaţi, Alpi, Cordilieri, Himalaya, care peste milioane de ani vor arăta asemenea dealurilor dobrogene
Dar pînă atunci mai este încă vreme. Să vedem cum arată astăzi munţii, care sînt piscurile cele
mai înalte, care au fost jertfele cerute pentru cucerirea lor şi care au fost învingătorii. Pe continente, cei
mai înalţi munţi şi cuceritorii lor sînt binecunoscuţi:

Mont Blanc Alpi Europa 4810 J. Balmat M. 1786


Carstensz Noua Guinee Australia 5030 Paccard H. Harrer 1962
Kibo Kilimanjaro Africa 6010 H. Meyer 1889
Aconcagua Anzi America de Sud 6959 M. Zurbriggen 1897
Everest Himalaya Asia 8848 E. Hillary N. Tensing 1953

Geografia şi istoria eroică a alpinismului cunosc 14 piscuri de peste 8000 m şi aproape 200 de
peste 7000 m. Fiecare cucerire şi-a avut paginile ei de glorie şi jertfă. Ca să înţelegeţi cît de necrezut de
grea a fost această bătălie cu uriaşii pămîntului, amintiţi-vă numai că primul mare pisc de peste 8 000
m (Annapurna, 8 078 m), asaltat de francezi cu preţul multor jertfe, între care şi degetele mîinilor şi

54
picioarelor învingătorilor, Maurice Herzog şi Louis Lachenal — a fost cucerit abia în 1950.
După treizeci de ani de expediţii şi încercări aproape totdeauna eroice, a căzut şi
Chomolungma „Zeiţa mamă a pămîntului”, cel mai înalt şi inaccesibil pisc al lumii: 8 848 m. Dar nu
mai puţin eroice au fost încercările de a cuceri Nanga Parbat (8 125 m), muntele groazei, muntele celor
31 de jertfe, învins în 1953, sau cel de-al doilea munte înalt al lumii: K2 (Chogori) (8611 m), cucerit în
1954.
Şi acestea nu sînt decît patru din marile bătălii ale munţilor. Adăugaţi toate celelalte zeci şi
sute de bătălii pentru Himalaya, Karakorum, Tianşan, Pamir, treceţi apoi în Anzi şi Cordilieri, urcaţi pe
Kilimanjaro, Caucaz, Alpi şi nu uitaţi nici Carpaţii noştri cu înaintaşii lor romantici şi temerarii
căţărători de azi.
Munţii lumii ! Mii de metri înălţime, zeci de mii de kilometri lungime. Toţi semănînd parcă
între ei, dar nici unul asemenea celuilalt. Ziduri măreţe şi sălbatice de 8 000 km ca Anzii Cordilieri sau
de 2500 km ca lanţul Himalayei, vulcani care mai ameninţă şi acum viaţa oamenilor şi a pămîntului
Cotopaxi-Ecuador (5897 m), Popocatepetl-Mexic (5 452 m), cascade cu căderi de apă de sute de metri
(Angel-Venezuela, 979 m), gheţari lungi de 60—80 km sau cu imense suprafeţe (Vatna Jokull-Islanda,
8 800 km2), fiorduri de 240 km ca Hamilton Inlet din Labrador şi trecători la 5 580 m în Karakorum.
Şi totuşi, înfruntînd şi supunînd natura, pretutindeni, această încăpăţînată furnică a
Universului, acest uriaş al ei, omul, şi-a făcut aşezări la peste 3 500 m (La Paz-Bolivia, 3 694 m,
Lhassa-Tibet, 3 600 m şi chiar Mina Chupiquina în Chile, cea mai înaltă aşezare omenească de pe glob,
5 600 m), tuneluri lungi de 20 km, cum este Simplonul în Alpi, între Elveţia şi Italia, construit în zece
ani (1896—1906) cu nenumărate jertfe materiale şi omeneşti, căi ferate la mare altitudine, ca cea din
Peru la 4 816 m deasupra oceanului, sau cea elveţiană, construită în 16 ani (1896—1912), care urcă de
la localitatea Scheidegg (2 064 m) pînă la 3 457 m, nu departe de piscul celui de-al cincilea munte al
Europei, Jungfrau (4 159 m).
Munţii lumii sînt presăraţi astăzi cu marcaje şi cabane, observatoare şi staţiuni meteorologice,
teleferice şi trenuri electrice. Cel dintîi club alpin din lume a fost cel englez, creat în 1857. El număra
atunci, la înfiinţare, 480 de membri. I-au urmat cluburile german, elveţian, norvegian.
Astăzi, numărul pasionaţilor şi cuceritorilor de munţi creşte cu fiecare zi şi îndrăzneţele lor
fapte aproape că nu mai miră pe nimeni, deşi sînt adesea uimitoare. Peste o sută de mii de cărţi, în toate
limbile şi în toate genurile, vorbesc oamenilor despre dragostea şi biruinţa lor, grea în timp, asupra
munţilor.
Munţii lumii au fost în întregime cuceriţi. Dar mai rămîn munţii celorlalte planete şi munţii,
care au şi primit nume, ai lunii. Un nou alpinism îi aşteaptă pe cuceritorii munţilor: cucerirea munţilor
planetelor, cucerirea munţilor Universului.

Bucegii

Nu sînt în ţara noastră munţi mai cunoscuţi, mai iubiţi şi mai cîntaţi decît Bucegii. Inima
munţilor noştri şi inima noastră sînt Bucegii. De totdeauna şi pentru totdeauna Bucegii vor însemna
poate, pe nedrept, faţă de ceilalţi munţi minunaţi ai noştri, chemarea muntelui.
Aici s-a născut drumeţia şi tot aici cele dintîi inspiraţii poetice despre munte. Pe stîncile
Bucegilor s-au căţărat pentru prima oară alpiniştii şi tot în Bucegi s-au ivit, sfioase, cele dintîi cabane.
Spre Bucegi şi-au îndreptat paşii scriitorii şi pe Bucegi hoinăresc astăzi pasionaţii de turism, indiferent
de vreme şi anotimpuri.
Primii turişti ai Bucegilor au fost păstorii, iar primul bucegist român, cum îl numeşte Nestor
Urechia, a fost... francezul Vaillant. S-a întîmplat de mult, într-un capricios iulie al anului 1839 şi ne-o
aminteşte cu fragmente din însemnările lui Vaillant chiar Nestor Urechia, în cartea să „Dragi să ne fie
munţii” (1916).
Vaillant era un om de cultură cu idei progresiste şi, precum s-a dovedit, un pasionat de natură
şi drumeţie. El a stat la noi în ţară treizeci şi patru de ani şi a publicat la Paris, în 1844 (după alţii în
1849), trei volume documentate „La Roumaine” (histoire, langue, litterature, ortographie, statistique),
în care, deşi eram în anii premergători Unirii, îi prezenta totuşi laolaltă pe ardeleni, valahi, moldoveni.
Excursia lui şi a slugerului Angelescu care-l însoţea, împreună cu două călăuze, Stoica Vodă
şi Ion Puiu (iată deci şi aici, ca-n orice început, prezenţa ghizilor), este întîia ascensiune pe Bucegi şi
reaminteşte, parcă prin patriarhalitate şi poezie, pe aceea de pe Mont Blanc.
După hurducăturile drumului cu căruţa pînă la Sinaia începe urcuşul pe lîngă mănăstirea
ridicată în 1695 de Mihai Cantacuzino şi apoi, călare, spre vîrful muntelui Dorul, „care se înalţă măreţ
în faţa noastră”. Sînt lăsaţi în urmă Păduchiosul şi Furnica, movila Iepurelui (o stînă acum botezată),
culmea Crucea Voinicului, a cărui poveste, de aproape o sută de ani, o spune sfătos Stoica.
Un popas şi o meritată odihnă sub o ciupercă mare de piatră, care mai există şi azi la poalele

55
Dorului, ale Vîrfului cu Dor, un vînt năprasnic de care scapă ca prin minune şi iată-i coborînd pe jos de
astă dată, peste brazii doborîţi de furtuni cu zece ani în urmă, spre munţii Ialomiţei. Tîrziu, spre seară,
frînţi de oboseală, dar încîntaţi de cele văzute, ajung la Peşteră. Primire frăţească şi o noapte fără vise.
A doua zi dimineaţa, mai departe... În cale, stînci, jnepeni. .. Pe jos şi călare, cei patru îşi fac
drum cu greu spre Babele. Deşi vară, sus pe vîrf e frig, e atît de frig, încît îşi pun mantalele, îi înconjură
de pretutindeni ceaţa. Ninge, apoi ploua, iese soarele, cade grindina. ,,Timp de douăzeci de minute se
perindă toate anotimpurile”.
Dar vremea nu-i sperie. S-a făcut frumos şi, urcînd călare Obîrşia Ialomiţei, drumeţii noştri
ajung după două ore de urcuş pe culmea Caraimanului, sus de tot, pe Omul, unde Vaillant, cu gîndul la
viitoarea Unire a Principatelor în care credea, vrea să înfigă drapelul tricolor, dar din cauza vîntului
puternic nu o va putea face.
Priveliştea munţilor de aici de pe Omul, văzuţi întîia dată de acest francez entuziast şi de
însoţitorii lui, e măreaţă şi Vaillant se străduie s-o descrie cît mai plastic. „Zărim la stînga costişele
repezi şi aurite ale Ardealului, spre miazăzi se rotunjesc cocoaşele roşcate ale Gîrbovei; la dreapta,
piscuri sterpe străpung norii, iar la picioarele noastre se cască prăpăstii înfiorătoare, din care izvorăsc
mii de colţi, mai puţin subţirei şi îndesaţi ca suliţele unei falange, mai puţin greoi şi răzleţiţi ca
mormintele faraonilor, dar tot atît de zvelţi şi numeroşi ca săgeţile repezite ale tuturor catedralelor
gotice din Europa”.
Bucuria acestor privelişti nu ţine însă mult. O ceaţă groasă, de nu vezi la trei paşi calul care
merge înainte şi un vînt ce te doboară, îi hotărăsc să coboare prudent şi repede. Cu un ocol fără voie,
pînă la poalele Păduchiosului, o baie rece la picioare şi o întîlnire, cu straşnici cîini ciobăneşti, iată-i
ajunşi la stîna de pe Furnica şi-apoi seara la opt, la mănăstirea Sinaia. Aşa a fost pe Bucegi, în cîteva
zile capricioase de iulie, acum o sută douăzeci şi cinci de ani...
Dar Vaillant nu va fi singurul străin care va urca în acele vremi îndepărtate pe Bucegi.
Celebrul alpinist englez Leslie Stephen, unul din întemeietorii Clubului alpin englez (1857) şi cuceritor
al Alpilor, însoţit de Bryce, urcă în 1866 în Carpaţi, pe Bucegi şi Ceahlău, descriindu-i în „The
Playground of Europe" (1871).
Între timp însă, cei din Ardeal începuseră urcuşurile pe munţi, cea mai bună dovadă fiind
cartea profesorului şi parohului Yohann Michael Salzer din Mediaş, care tipăreşte în 1860, la Sibiu,
„Reisebilder aus Siebenburgen", impresii din Bucegi şi Ceahlău, după Valeriu Puşcariu cea dintîi carte
documentată despre munţii noştri.
Curînd vor începe şi românii să urce crestele Bucegilor. Dintre aceste romantice ascensiuni ale
începutului, istoria drumeţiei noastre a păstrat, între altele, puţine, evocarea excursiei pe Omul în 1886,
deci acum optzeci de ani, făcută de Ion Turcu din Zărneşti, însoţit de un profesor braşovean şi un tînăr
din Tohan, student la Politehnica din Viena.
Impresiile acestei excursii şi ale altora făcute între anii 1885—1892, Ion Turcu le publică în
volumul, puţin cunoscut, dar deosebit de pitoresc şi preţios pentru începuturile turismului nostru,
„Excursiuni pe munţii Ţării Bîrsei şi ai Făgăraşului” (Braşov, 1896).
Încă cu un an înainte, în 1885, Ion Turcu, ajuns la Peşteră, vrea să urce la Om, dar o ploaie
rece şi fără sfîrşit îl impiedică. În august 1886, timpul pare mai binevoitor. Cei trei excursionişti pleacă
din Bran, prin Strungă, la schitul Ialomicioara. După o noapte de odihnă urcă pe Cocora şi după ce trec
şi de Stîna din Obîrşie petrec o noapte sub cer, la foc de jnepeni, o noapte rece pe care nu o vor uita
niciodată.
A doua zi, în zori, la cinci dimineaţa, pornesc mai departe, dincolo de izvoarele Ialomiţei. Le
iese în întîmpinare cu steluţe de munte (flori-de-colţ) un cioban din părţile locului.
Lăsînd la dreapta Caraimanul, Coştila şi Valea Cerbului, ei ajung după două ore de mers pe
Om (2 507 m), cel mai înalt vîrf al Bucegiului, cum spune Turcu, folosind vechea denumire şi nu pe
cea geografică.
Moment de largă şi calmă contemplare. În jur şi departe, munţi. Cu ocheanul de peste un
metru, adus aici de cîţiva membri braşoveni ai Societăţii Carpatice Transilvane, ei privesc în zare pînă
în Ţara Bîrsei, în care se văd oamenii pe cîmp la seceriş şi pînă spre Zărneşti, unde disting casele.
Drumeţii din Sinaia le dau să citească ziare româneşti. Cineva povesteşte legenda muntelui
Omul. E simplă şi plină de adevăr, ca orice adîncă înţelepciune. Muntele nu poartă numele lui Manuil
sau Manea, care se îngrijea de toţi, de oameni şi animale, de supărările şi bolile acestora, ci ale Omului,
ale Omeniei lui.
Ziua de august e senină şi priveliştile acestea de la două mii cinci sute de metri vor rămîne
pentru totdeauna dragi şi neuitate. Aşa cum vor deveni pentru orice turist care va urca vîrful Omul şi
crestele darnice în privelişti ale Bucegilor.
Între primii cuceritori ai Bucegilor se cuvine să amintim şi oamenii de ştiinţă care, alături de
drumeţii visători, au strîns date şi au scris cele dintîi pagini despre Bucegi; geologul Murgoci, francezul

56
Martonne, de la care a rămas denumirea de Alpii Transilvaniei dată Făgăraşilor, naturaliştii Simionescu
şi Borza.
Dar mai presus de toţi, legaţi pentru totdeauna de Bucegi, prin marea şi statornica lor dragoste,
rămîn cei trei înaintaşi ai turismului nostru: o scriitoare, Bucura Dumbravă, un inginer, Nestor Urechia
şi un pasionat de documente Mihai Haret. Fireşte, ei nu au fost singurii — niciodată nu eşti singur în
munte — dar sînt cei mai pătimaşi şi fideli.
Cu atît mai frumoasă, mai sinceră este dragostea Bucurei Dumbravă pentru munţii noştri, cu
cît ea nici n-a fost româncă. Drumurile făcute întîia oară de ea în Bucegi, neuitata „Cartea munţilor”,
pînă şi astăzi una din cele mai sincere chemări spre natură şi drumeţie, ideea „Hanului Drumeţilor”
(asociaţie turistică), în parte înţeleasă în acea vreme, romanul „Haiducii”, inspirat din viaţa codrului şi
a luptei pentru libertate a lui Iancu Jianu — toate acestea fac din Bucura Dumbravă o înaintaşă nu
numai romantică, ci şi o dîrză combatantă pentru victoria drumeţiei româneşti. Ea a urcat Alpii, dar
natura românească a Bucegilor şi a Retezatului — lacul Bucura îi poartă cu nostalgie numele — munţii
noştri i-au rămas mai dragi şi lor le-a dăruit toate gîndurile şi dorurile ei.
Alături de ea, în drumuri şi năzuinţi, a fost Nestor Urechia. Încă din copilărie Bucegii îl vor
ispiti cu formele şi culorile, cu parfumurile şi muzica lor şi cînd în 1889 este numit inginer al şoselei
Cîmpina—Predeal, el îşi începe iniţierea de bucegist, de neobosit şi încercat turist, dar totodată de
sincer şi inspirat scriitor al munţilor, Javelle al nostru. Despre Nestor Urechia am amintit, cu preţuire,
la literatura munţilor, dar el îşi are loc şi aici, în istoricul drumeţiei româneşti. El face primele trasee
mai grele şi necunoscute din Bucegi şi tot de la el, inginerul, ne-au rămas nu numai cărţile despre Vraja
şi Robinsonii Bucegilor, ci şi minuţioase schiţe, aşa cum apar Bucegii, mai ales de jos din Buşteni.
Cel de-al treilea îndrăgostit al Bucegilor va fi Mihai Haret, membru al Societăţii de geografie
din Paris, al Clubului Alpin francez şi italian, organizatorul şi animatorul Turing Clubului Român, de
care se leagă întreg turismul nostru modern. El va învăţa drumeţia şi dragostea de munte de la
profesorul Nicolae Bogdan, un alt înaintaş al Bucegilor care nu trebuie uitat. M. Haret se va lega pentru
toată viaţa de Bucegi şi lor le va dărui cele mai multe şi mai frumoase din lucrările lui: Masivul Bucegi,
Peleşul, Peştera Ialomicioara, Casa Peştera. Pasiunea şi munca sa creatoare vor fi continuate, după prea
timpuria sa moarte, de Valeriu Puşcariu, care însă rămîne legat de munţii Apuseni, pentru care are o
legitimă pasiune.
Victoria Bucegilor nu ar fi fost însă posibilă numai cu aceşti îndrăzneţi şi pasionaţi oameni de
munte. Mai erau necesare cabanele, casele de adăpost cum li se spuneau la început şi asociaţiile
turistice, căci fără ele muntele rămîne numai al cîtorva, numai al celor care vorbesc între ei despre el.
Cea mai veche asociaţie carpatică din ţara noastră datează din 1873. Ea funcţiona la Braşov,
avea 1600 membri şi voia să fie un răspuns dat vremii cînd în Europa se înfiinţau an de an, în toate
ţările cu munţi, cluburi alpine. Acum se marchează la noi întîile drumuri de munte şi se construiesc
primele cabane: Negoiul (1881), Mălăeşti (1882), Casa Omul (1888).
În preajma anului 1900 apar cîteva asociaţii turistice mai bine organizate: Societatea Carpatică
din Sinaia (1895) şi Societatea Turiştilor Români (1903), care avea între iniţiatori un cerc mai larg de
iubitori ai naturii: doctorul I. Cantacuzino, chimistul C. Istrati, geologul Munteanu Murgoci,
matematicianul Traian Lalescu.
Din păcate însă, viaţa acestor atît de necesare societăţi turistice a fost scurtă: pînă în 1910
Societatea Carpatică şi pînă în 1915 Societatea Turiştilor Români. Aşa cum n-a fost lungă nici existenţa
„Hanului Drumeţilor” (1921—1926), pentru care a luptat atît de mult Bucura Dumbravă şi cei pe care
ea avusese puterea să-i convingă şi să-i entuziasmeze. Interesant este că în aceiaşi ani, la Cluj, Emil
Racoviţă, creatorul biospeologiei, pune bazele primei societăţi româneşti de turism din Ardeal „Frăţia
Munteană” (1921).
Înfiinţarea Turing Clubului Român (1926) deschide epoca turismului organizat. Se vor naşte
apoi multe societăţi turistice, unele cu nume sugestive („Hai la drum”, „Dor deducă”, „România
pitorească”, A.D.M.I.R.), dar merite deosebite şi o nouă orientare spre alpinism revine Clubului Alpin
Român (1934). După al II-lea război mondial, turismul şi alpinismul au căpătat pentru întîia dată la noi
în ţară un caracter popular de masă: secţii turistice şi alpine, cabane noi, cursuri de alpinism,
concursuri, excursii în ţară şi în străinătate.
Şi astfel, călcînd pe urmele înaintaşilor, putem face astăzi ascensiunea istorică a Bucegilor, în
aşteptarea cronicarului care va scrie cu înţelegere şi pasiune întreaga lor viaţă turistică de peste o sută
de ani.
Excursiilor patriarhale de la începutul şi jumătatea secolului al 19-lea (Vaillant, Salzer,
Turcu), le-a urmat epoca drumeţiei contemplative (Bucura, Urechia), apoi a turismului de munte
organizat (Haret) şi, în sfîrşit, aceea a alpinismului, a adevăraţilor căţărători şi cuceritori ai muntelui: N.
Dimitriu, N. Comănescu, E. Cristea, I. Coman, A. Irimia.
Alpinismul, la rîndul său, a avut şi el două epoci: prima, a înaintaşilor, a deschizătorilor de

57
drum şi a doua, a marilor performanţe şi învingători.
Nu putem numi premiera turistică a Bucurei Dumbravă pe Valea Mălinului premieră alpină.
Aşa cum nu făcea alpinism Nestor Urechia care, încă înainte de 1907, traversa cu îndrăzneală Valea
Seacă, desigur fără corzi, pitoane şi tehnică alpină. În tovărăşia vînătorilor de capre Gelepeanu şi
Butmăloiu, Urechia a urcat şi alte văi în Bucegi, între care şi maiestuoasa Vale Albă, paradisul de mai
tîrziu a alpiniştilor noştri.
Înainte de 1914, singurele ascensiuni care ar putea fi numite alpinism au fost cele făcute de
Rosetti Solescu (între care şi Acele Morarului), totodată un înaintaş al schiului şi autorul primului
manual românesc de schi, publicat în 1921.
După tentativele îndrăzneţe dar nesemnificative dintre anii 1920—1930, alpinismul de stîncă,
ascensiunile de iarnă şi marile traversări iau avînt după 1930. Întîia escaladare a peretului nord-estic
din Negoiul se face în 1938. Dar încă mai înainte fusese asaltat peretele de sute de metri al
Gălbenelelor, în Coştila.
În 1933 apare revista alpină „Buletinul Alpin Român” şi pe Coştila şi Piatra Craiului se ţin
primele cursuri de alpinism (1938, 1939), alpiniştii noştri realizînd în aceşti ani unsprezece premiere de
gradul V.
Întîia mare traversare de iarnă a Făgăraşilor este isprava a doi campioni de schi şi a unui
încercat alpinist: Ion Cojocaru, Gyuri Covaci, Dan Popescu. Ei străbat cu curaj cei 10 km ai crestelor
ameninţate de cornişă şi avalanşă, în aprilie 1939, de la Sîmbăta la Viştea.
Fireşte, pînă la traversările de iarnă de 80—100 km ale Retezatului, Făgăraşilor şi Bucegilor,
realizate de alpiniştii de la Armata şi Dinamo (Emilian Cristea, Aurel Irimia, Teodor Hurbean, Nicolae
Jitaru) în 25—30 de zile de mari eforturi şi riscuri e drum lung, dar alpinismul nostru l-a făcut
perseverent şi dîrz.
Au trebuit să treacă patru decenii de alpinism românesc şi aproape două secole de la
ascensiunea lui Jacques Balmat, pentru ca trei alpinişti români — Gh. Udrea, Ion Dobre, Alex.
Stănescu — să urce la 4180 m, pe cel mai înalt munte al Europei, Mont Blanc (august 1957) şi doi soţi,
fizicieni atomişti, lucrînd în Uniunea Sovietică, la Dubna, soţii Ciulii, să escaladeze unul din cele mai
înalte piscuri din Pamir, Vîrful Lenin, înalt de 7 134 m (august 1961).
Dar să revenim la Bucegi... Aşa cum vastul masiv din Alpi rămîne paradisul alpiniştilor
europeni, iar Caucazul al căţărătorilor sovietici, tot astfel Bucegii înseamnă pentru noi alpinism şi mari
trasee alpine.
De ce nu Făgăraşii, Retezatul, Piatra Craiului? Mai întîi fiindcă Bucegii sînt mai aproape, mai
accesibili, mai cunoscuţi; dar în acelaşi timp, greu de escaladat, bogaţi în pereţi.
Urmăriţi numai cu ochii deschişi sau cu un binoclu peretele de trei sute de metri din muntele
Coştilei. Aici sînt marile ispite, cu nume la fel de îmbietoare: Fisura Grotelor, Traseul celor trei
surplombe, Furcile, Hornul Coamei. Aici numele căţărătorilor s-a legat pentru totdeauna de stîncă şi de
victoria asupra ei: Umărul lui Coman, Umărul lui Roşculeţ.
Aşa cum am învăţat la şcoală şi poate să v-o spună orice şcolar silitor, cele mai înalte vîrfuri
din ţara noastră sînt Moldoveanul (2 543 m) şi Negoiul (2 535 m). Dar cea mai grea încercare şi cea
mai frumoasă izbîndă asupra muntelui, la noi, rămîne pentru totdeauna Fisura Albastră.
Fiecare masiv şi-a avut necuceritele sale piscuri: Alpii — Matterhornul, Figerul, Grandes
Jorasses, Dolomiţii — Cima Grande di Lavaredo, Caucazul — Elbrusul, Cordilierii — Aconcagua,
Himalaya — Everestul. Iar Bucegii — acest traseu de o diabolică dificultate — Fisura Albastră.
Din tren, din gara Buşteni, Fisura Albastră pare un jgheab negru în stînca nu totdeauna
scăldată în soare. Ai spune, loc pentru vulturi sau zăpezi de primăvară, pentru ploi şi vînt, pentru nopţi
întunecoase şi reci.
Dar omul iscoditor şi neînfricat a gîndit că această trecere spre cer prin imposibil îi e sortită
lui. Şi iată-l luptînd zile şi nopţi cu stînca şi cu gravitaţia, cu timpul şi cu el însuşi. Nu multe sînt, în
istoria cuceririlor alpine româneşti, poveşti atît de pasionante ca aceasta a Fisurii Albastre. S-o
ascultăm...
Traseul a fost descoperit de ochiul încercat şi neobosit al celui mai vîrstnic dintre alpiniştii
noştri, Guido Rey al nostru, Emilian Cristea. Aceasta în vara anului 1945.
De jos, din Valea Albă şi de la bază, traseul nu părea să aibă dificultăţi de neînvins. Fireşte, un
traseu greu, dar nu imposibil. Aşa par de altfel toate lucrurile grele în viaţă: simple, cu atît mai simple,
cu cît se dovedesc mai tîrziu de complicate şi de nedezlegat.
Cine ar fi gîndit atunci, în primele tentative de cunoaştere şi parcurgere a acestui traseu care
va deveni redutabila şi vestita Fisură Albastră, că vor trebui pentru cucerirea ei 44 de escalade, 100 de
zile, din care 23 de nopţi în perete, 300 de pitoane şi 300 m de coardă ? Iar în ani, nu mai puţin de
şapte, şapte ani de încercări şi speranţe.
De ce este atît de inospitalieră şi inaccesibilă Fisura Albastră ? Pentru că escaladarea pe pereţi

58
nu se poate face, din lipsa fisurilor, decît cu dificile traversări. Sînt apoi porţiuni întregi de gresie
sfărîmicioasă în care ciocanul caută zadarnic loc pitoanelor. În sfîrşit, pentru surplombele adesea parcă
de netrecut ale părţii superioare a traseului şi pentru întreaga lungime, varietate şi dificultate a Fisurii,
care cere deopotrivă şi în tot timpul tehnică, încordare, curaj.
Numai o îndrăzneală vecină cu uitarea de sine, o îndemînare în care pînă şi vîrful degetelor şi
picioarelor sînt hotărîtoare, şi o rezistenţă aproape neomenească pot învinge acest culoar înrudit prin
încăpăţînare şi răutate cu cele din Mont Blanc, Dolomiţi sau Caucaz.
Tot încercînd mereu, pe vreme bună şi rea, în zile lungi de vară şi înserări repezi de toamnă,
au trecut lunile, anii. Ca un melc care îşi poartă încet dar sigur cochilia şi frunza de dud găsită în drum,
alpinistul a cîştigat metru cu metru zidul rece, neprimitor, fără nici un sprijin de care acum îl leagă, mai
presus de viaţa, dorinţa de a-l stăpîni.
Au fost clipe înfiorător de grele, acolo sus, în vecinătatea norilor şi a furtunii. Urcuşuri care-ţi
fură respiraţia, hornuri prin care te strecori hoţeşte, aproape sugrumîndu-te, echilibru imponderabil în
flexorii degetelor.
Zile cînd un semn al corzii, după minute nesfîrşite de aşteptare, însemna încă un pas înainte. O
luptă de centimetri, de păianjen care-şi ţese pînza, sau de furnică purtîndu-şi stoic firul de grîu sau
fărîmitura de pîine.
Zile în care de sus cad peste tine pietre nevăzute, în care gura uscată de sete de peste
douăsprezece ore aşteaptă un picur de apă sau dimpotrivă zile în care ploaia strecurată prin horn se
cerne la nesfîrşit pe lîngă tine, pe tine, prin tine, încît ai senzaţia unei plante acvatice sau a unui duş.
Şi nopţile... nopţile acelea de veghe, de frig sau dură trezire, ancorat pe jumătate de metru
pătrat, suspendat la sute de metri deasupra prăpăstiilor, cu stelele cerului sclipind deasupra ta şi cu
stelele caselor de pe Valea Prahovei sub picioarele tale, stingîndu-se în zori una cîte una, asemenea
orelor de aşteptare înaintea unui atac pe front. Omul şi muntele, omul şi natura. Luptă de secole pentru
o împrietenire de ore şi zile !...
Şi iată că într-un august 1952, în al şaptelea an de încercări şi speranţe, Fisura Albastră a fost
învinsă şi omul a urcat biruitor prin ea, pînă pe creasta muntelui Coştila, la cerul albastru, care din cînd
în cînd se zărea în popasuri şi care, ţel şi speranţă, a dat numele acestei încercări de ani de zile: Fisura
Albastră !
A fost cea din urmă înfruntare a muntelui. Cinci zile de atac dezlănţuit şi dornic de victorie, în
care coarda şi prietenia au învins imposibilul. Ca orice strădanie îndelungă, şi această năzuinţă şi luptă
s-au soldat cu victorie. Şi omul s-a dovedit încă o dată mai tare ca natura şi ca el însuşi !
Va trebui neapărat povestită într-o zi această cucerire de Matterhorn a Fisurii Albastre.
Sfătosul Emilian Cristea şi tinerii lui însoţitori vor intra astfel, fără pitoane şi carabiniere, în literatura şi
istoria muntelui.
Peste un an, în 1953, şi apoi pînă în 1955, deci timp de trei ani, alţi alpinişti, din noua
generaţie, prieteni de schi pe Valea Albă — Alex. Floricioiu cap de coardă, Norbert Hiemesch şi
Roland Velkens secunzi — asaltează din nou Fisura Albastră, de astă dată pe directisimă. A fost o nouă
luptă acerbă cu stînca şi vicleşugurile ei. Pentru a o învinge au trebuit 80 de ore de lucru efertiv, cinci
nopţi dormite în perete, trecerea extrem de dificilă a celor trei surplombe şi, am spune, fără exagerare,
eroica traversare în scăriţe a tavanului de zece metri, adevărată punte de trecere a diavolului.
S-au folosit pe traseu patru bivuacări, nici una prea plăcută, corzi de patruzeci de metri, lucru
acrobatic de mare îndemînare, fineţe şi curaj la şapte sute de metri deasupra firului văii, un curaj care ar
speria pînă şi pe aviatorii sau paraşutiştii cei mai îndrăzneţi.
Astfel a fost învinsă pentru a doua oară, în iulie 1955, Fisura Albastră, cea mai dificilă
escaladă a munţilor noştri.
De atunci puţini, foarte puţini — între alţii Hurbean şi Jitaru în 1957 — au mai îndrăznit să
iasă spre creastă şi cer prin Fisura Albastră.
Pentru toţi îndrăgostiţii de alpinism Fisura Albastră rămîne un simbol, o invitaţie la
îndrăzneală şi virtuozitate alpină. Pentru noi ceilalţi, îndrăgostiţi doar romantic de munte, dovada
iscusinţei omeneşti şi a victoriei omului asupra naturii.

Alpii

În antichitate, munţii erau stăpîniţi de legende şi duhuri, de ciclopi, cerberi şi stăpînitor ai


iadului. Nimeni nu dorea nici să-i cunoască, nici să-i urce sau să-i cerceteze.
Pe atunci, Alpii au fost, ca şi astăzi, cei mai înalţi munţi ai Europei, în stăpînirea romanilor.
Dar nici grecii, cei mai neastîmpăraţi şi curioşi dintre antici, nu au ştiut multă vreme ceva despre ei.
Herodot (sec.V î.e.n.) îi ignoră, iar atunci cînd întîmplător aminteşte de numele lor, îi
confundă cu un oarecare afluent dunărean. Se ştia totuşi vag de un lanţ de munţi în nordul Mediteranei,

59
dar nimeni nu-i văzuse şi nu scrisese despre ei.
Iată însă că după cucerirea în anul 222 î.e.n. de către romani a oraşului celtic Como şi a
Helveţiei, urmează nebuneasca şi ingenioasa trecere a Alpilor de către Hanibal, cu tauri purtînd în
coarne şomoioage aprinse de paie, ca să înspăimînte pe duşman (132 î.e.n.).
Primul istoric şi geograf care scrie despre Alpi din văzute este grecul Polibiu (130 î.e.n.).
Pentru întîia dată în istoria Alpilor cineva îşi dă seama de măreţia lor, de înălţimea şi de vasta lor
întindere, de la Marsilia la Adriatică.
Dacă munţii Greciei pot fi urcaţi într-o zi, scrie Polibiu, atunci pentru Alpi sînt necesare cel
puţin cinci. Tot el este primul care indică patru din drumurile Alpilor.
Să le urmărim pe hartă:
— din Riviera prin Liguria peste lacurile Alpilor în hornul Teuda sau Col d'Argenteuil;
— drumul muntelui Cenis, micul St. Bernard (drumul lui Hanibal);
— drumul marelui St. Bernard;
— trecătoarea Rhaetia.
Dintre lacurile Alpilor, Polibiu cunoaşte Garda, Como şi Magiore, dintre ape aminteşte Ronul,
dar despre frumuseţea şi măreţia piscurilor nu spune nimic. Fireşte, ele ar fi trebuit urcate, ori acum
două mii de ani aceasta ar fi însemnat, spuneau toţi, nebunie şi moarte.
Numele de Alpi vine de la cuvîntul celtic alp, care înseamnă înălţime. Poate că tot din el s-a
format şi cuvîntul latin alb, albie, cu înţelesul de alb, creste, piscuri albe.
Cînd s-au născut Alpii şi cum arată ei, ce lungime şi înălţime au, sînt desigur întrebări pentru
geografi şi geologi; dar pentru noi, dornici să ştim cît mai mult, vă fi interesant să aflăm cîte ceva.
Alpii aparţin sistemului care îi poartă numele — sistemul alpin — care cuprinde de asemenea munţii
Pirinei, Carpaţi, Balcani, Caucaz şi chiar îndepărtaţii munţi ai Himalayei. Actul lor de naştere poartă
aceeaşi dată: era terţiară, 19 milioane de ani! Le-am ura ani mulţi, viaţă lungă, dacă n-am şti că munţii,
asemenea oamenilor, cu cît păşesc în timp, cu atît se apropie mai mult de moarte.
Alpii, modeşti, nu au nici lungimea Cordilierilor. (8000 km), nici înălţimea Himalayei (8848
m). Ei se întind pe o distantă de 1100 km lungime şi 260 km lăţime, legînd patru ţări, care de fapt au şi
dat pe cei dintîi pasionaţi şi îndrăzneţi alpinişti ai lumii: Franţa, Italia, Austria, Elveţia.
Din amfiteatrele măreţe şi sălbatice ale Alpilor — scria în cartea să despre munţi Michelet —
pornesc spre patru mări europene patru mari fluvii: Po, Ronul, Rinul şi Innul. Alpii — cetate de apă a
Europei, inima ei, a fecundităţii şi viitorului ei. Marea circulaţie a atmosferei — vînturi, nori, ploaie,
zăpezi — îşi are sediul în Alpi.
Cei mai înalţi munţi ai Europei sînt în Alpi. Pentru cucerirea lor se dau de peste două sute de
ani lupte neîncetate, care încă şi azi cer jertfe grele. Natura a rămas stăpînă acolo sus, deşi învinsă, aşa
cum odinioară în istorie civilizaţia greacă a rămas învingătoare, deşi Grecia a fost supusă de romani.
Primele cărţi despre Alpi au apărut la scurt timp de la invenţia tiparului, dar nu se ştie în ce măsură ele
sînt cu adevărat inspirate de cunoaşterea profundă a munţilor. ,,De prima acvera Alpina Rhaetia", a lui
Aegidius Tschudi (1538), pare să fie într-adevăr întîia lucrare despre Alpi.
Aşa cum „De montium admiratione” (1541) de Konrad Gesner şi .,De Alpibus commentarius”
(1574) a lui Josias Simmler sînt întîile omagii aduse de călători frumuseţii munţilor, iar „Die Alpen”
(1729) primul mare poem al literaturii alpine, scris de medicul poet AIbrecht Haller.
Etape marchează cartea lui Jean Jacques Rousseau „La nouvelle Heloise” (1761), care
decchide romanticilor o lume nouă de inspiraţii, de idei, cărţile lui De Saussure (1779), Edward
Whymper (1871), W. Coolidge (1908) şi Guido Rey (1903), care între mulţi alţii aduc pentru întîia oară
Alpilor darul adevăraţilor alpinişti, al neînfricaţilor căţărători.
Dar mai presus de cărţi, deşi ele rămîn să înfrunte timpul, sînt faptele cuceritorilor Alpilor,
epopeea luptelor pentru marile înălţimi. Lupte pe care istoria nu le aminteste nicăieri, dar care depăşesc
în semnificaţii şi rod războaiele punice şi elenică, napoleoniene sau franco-germane, pe care omenirea
ar fi fost fericită să nu le fi trăit.
Sîntem ispitiţi să împărţim istoria alpinismului — căci în fond Alpii au însemnat începutul —
în trei epoci:
- epoca romantică 1786—1857
- epoca clasică 1857-1921
- epoca eroică 1920 pînă astăzi.
Ce însemnătate au anii care marchează aceste trei perioade ?
1786 — cucerirea Mont Blanc-ului. 1857 — constituirea primului club alpin din lume. 1921
— începutul marilor escalade în Alpi şi a marilor expediţii în Himalaya.
Alpinismul se naşte cu întîia ascensiune pe Mont Blanc, dar această glorioasă premieră este
precedată de alte numeroase tentative, nu cu ideea de a cuceri piscul, ci din plăcerea de a urca cît mai
sus şi curiozitatea de a străbate drumuri necunoscute încă.

60
În 1730 pastorul Severhand urcă la 2932 m, iar în 1784 părintele Clement atinge — se spune,
deşi pare de necrezut — Dents du Midi (3261 m), încă înainte, în 1762, sînt urcaţi în Alpii austrieci
Grossglockner (3 798 m) şi Ankogel (3 263 m). Dar întîia şi cea mai semnificativă biruinţă a omului
asupra munţilor, simbolizată de Alpi, rămîne cucerirea Mont Blancului. Să urmărim istoria acestei
prime ascensiuni.
În Alpi, pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, s-a zvonit că munţii, sus de tot, dincolo de
neguri, sînt plini de diamante. Peşterile încep să fie cercetate, săpate, scormonite. În 1784 oamenii
vorbesc că un ghid ar fi adus de pe vîrf 300 kg de mari cristale transparente, rubinii, care îi făcură pe
toţi să-şi piardă capul...
Un Balmat, din vestita familie de ghizi, urcă îndrăzneţ mai sus ca oricine. Dar afară de o
furtună îngrozitoare nu mai găsi nimic. În schimb, în locul bogăţiilor, este găsit drumul spre Mont
Blanc. 6 august 1786 devine o dată istorică, iar Jacques Balmat din Chamonix întîiul cuceritor al
Alpilor
Jacques Balmat, în vîrstă de 25 de ani, era de o dîrzenie puţin obişnuită, înainte de a găsi
adevăratul drum spre vîrf, el încercase să ajungă ne Mont Blanc traversînd gheţarul Uriaşului şi-apoi
gheţarul Miage.
Dar de fiecare dată prăpăstiile Muntelui blestemat şi ale lui Dorne du Gofiter îi împiedică
accesul sore pisc. Norocul aiută însă pe îndrăzneţi. O noapte petrecută fără voie în Marele Platou îl face
să observe mai bine în zori drumul mult căutat. Comunică la coborîre doctorului de ţară Paccard cele
observate şi iată-i la 7 august 1786 pe aceşti doi energici şi curajoşi oameni de munte pornind să
cucerească Mont Blanc-ul.
Ei urcă pe versantul de nord, cel accesibil. A doua zi, la patru dimineaţa, trec gheţarul. Sînt
văzuţi ultima oară înainte de a dispare în Marele Platou. O mare tăcere şi nelinişte fac ziua parcă
nesfîrşită. Dar la aproape şase şi jumătate seara, două minuscule puncte negre apar în strigătele
emoţionate ale celor de jos. Stîncile Roşii fuseseră învinse şi Mont Blancul cucerit. Pentru întîia dată de
la începutul lumii.
Chiar a doua zi, de Saussure, care de douăzeci şi şapte de ani visează cu pictorul Marc
Theodore Bourrit să ajungă pe vîrf, vrea să plece pe urmele lor. Însă ploaia şi zapada îl împiedică s-o
facă. Abia peste un an, în august 1787, H.B. de Saussure, însoţit de J. Balmat şi de aproape douăzeci de
oameni înarmaţi cu prăjini lungi şi scări pentru trecerea crevaselor, îşi va îndeplini visul de un sfert de
secol. Şi astfel intră în istoria alpinismului, a cuceririi Mont Blanc-ului, primii trei oameni din lume:
ghidul căutător de comori Jacques Balmat, doctorul de ţară Paccard, amîndoi din Chamonix şi
genovezul de Saussure.
Deşi în ţinută specială şi cerînd eforturi de rezistenţă şi îndemînare neobişnuite, deci alpiniste,
totuşi întîile ascensiuni în Alpi ne apar, peste ani, romantice şi le considerăm astfel, aşa cum cele de
după 1850 vor fi clasice prin tehnică şi grad de dificultate, iar cele de după 1920 eroice prin nebuneasca
lor temeritate şi prin tributul de vieţi pe care l-au dat, nu totdeauna cu judecată, dar din toată inima şi
dragostea de munte de care numai alpiniştii sînt capabili.
Dar să păşim în istorie. Să ne strecurăm prin hornuri şi să planăm aerian peste prăpăstii şi
timp:
Mont Blanc 4810 m Franţa J. Balmat 8.8.1786 Elveţia M. Paccard
Monte Roşa 4638 m Elveţia Fraţii Smythe 31.7.1855 Italia
Matterhorn 4482 m Elveţia Whymper-Douglas 14.7.1865 Italia Hudson-Hadow
Finsterarhorn 4275 m Elveţia Rudolf Mayer 16.8.1812 însoţit de ghizi
Jungfrau 4158 m Elveţia Fraţii Meyer 1811
Grossglockner 3798 m Austria Fraţii Klotz 28.7.1800
Cum să nu numim romantică o astfel de epocă în care, cum vedeţi, alpiniştii sînt legaţi adesea
nu numai de coarda alpină, ci şi de rudenie, fraţi de sînge şi fraţi în dragostea de munte.
Cine credeţi că sînt creatorii primului club alpin din lume ? Curios, deşi ei nu au munţi mari,
iar Londra de cînd se ştie se pierde în ceţuri, englezii, chemaţi de noua pasiune a secolului, înfiinţează
În 1857 Clubul Alpin Englez. Whymper devine cuceritorul Matterhornului (1865), iar peste un secol, în
1953, expediţia engleză condusă de Hunt vă învinge, după decenii de încăpăţînare a muntelui şi grele
jertfe omeneşti, Everestul.
Această jumătate a secolului al XIX-lea se caracterizează prin contradicţii sociale şi noi
pasiuni. Se pare că dragostea de munte este una dintre ele. Sînt anii în care Victor Hugo, Theophile
Gautier, Alexandre Dumas, George Sand, Louis Pasteur se îndreaptă cu toţii spre munte, spre Alpi şi
Mont Blanc, fie din curiozitate, fie din dorinţa sinceră de a-l cunoaşte şi iubi.
Nu există început îndrăzneţ fără grele încercări şi jertfe. Legenda lui Icar nu este numai
legendă, ci şi simbol. Una din dramele încă şi astăzi neuitate, a cuceririi Alpilor, este ascensiunea pe
Matterhorn (4482 m) a lui Whymper. Piscul este cucerit, dar, la înapoiere, unul din cei şase membri ai

61
expediţiei lunecînd pe povîrniş şi coarda rupîndu-se tîrăşte după el în abis încă trei oameni. Un preţ
prea sîngeros pentru o victorie asupra muntelui. Astăzi, această întîmplare de acum un secol nu mai
tulbură atît; dar ea va aminti totdeauna începuturile îndrăzneţe şi eroice ale alpinismului.
Înfiinţarea primului club alpin stîrneşte o avalanşă de iniţiative, aproape fiecare ţară europeană
cu munţi creîndu-şi clubul său de alpinism sau turism: 1857 — Clubul Alpin Englez, 1862 — Clubul
Alpin Austriac, 1863 — Cubul Alpin Elveţian, 1863 — Clubul Alpin Italian, 1868 — Clubul Alpin
Norvegian, 1874 — Clubul Alpin Francez.
Întîia curiozitate a acestor date de naştere este, cum s-au mai spus, timpuria şi bizara
constituire a Clubului Alpin Englez, iar a doua, tîrzia organizare a Clubului Alpin Francez, la aproape
un secol de la prima şi victorioasa ascensiune a Mont Blanc-ului.
Aşadar, anul 1857 înseamnă începutul epocii clasice a alpinismului, iar ofensiva asupra
celorlalte mari piscuri din Alpi şi Dolomiţi continuă, dînd roade. Schwarzenstein este cucerit în 1852;
Monch (4 105 m) în 1857; Eigenil (3 975 m) în 1858, iar Marmelada di Rocca (3 342 m) în 1861.
Între anii 1878 şi 1900 încep încercările încununate de succes ale cuceririlor celor mai dificile
şi periculoase piscuri din Mont Blanc — după cît se pare pasiunea englezilor, care devine şi va rămîne
peste ani paradisul european al marilor alpinişti: 1878, Aiguille de Dru (C.T. Dent), 1881, Aiguille de
Grepon (Mummery), 1882, Dent du Geant (Sella. W. W. Graham), 1885, Aiguille Blanche (H.
Seymour King), 1893, Dent du Requin (Mummery).
Dar omul, mereu iscoditor şi cutezător, a mai scornit o idee: cucerirea munţilor iarna! Începe
aşadar o nouă şi înverşunată luptă: străbaterea for pe zăpezi, cu schiurile şi escaladarea pereţilor de
gheaţă cu piolete speciale şi colţari. Fraţii Otto şi Emil Zsigmondy publică întîiul manual alpin al lumii
„Die Gefahren der Alpen” (1886), iar Mathias Zdarski inventează slalomul, cortul care îi poartă
numele, şi scrie prima carte, de tehnică a schiului alpin (1897).
Omul care urcă pentru prima oară pe schiuri dincolo de 3 000 m înălţime este Wilhelm
Paulcke. Aceasta se întîmplă in 1896 pe Oberalpstock (3 330 m), iar peste un an, tot el, însoţit de încă
patru curajoşi alpinişti şi schiori, traversează Oberlandul Bornei de la Guttanen la Belalp. Amintim că
recordul de înălţime cu schiurile aparţine şi astăzi englezului Franck Smythe, care în ascensiunea
Jongsang Peak-ului (7 495 m), realizată de expediţia Dyhrenfuhrt în anul 1930, a urcat pînă la 7160 m !
Istoria alpinismului păstrează cu emoţie şi mîndrie amintirea celor dintîi ascensiuni de iarnă,
pe jos sau cu schiurile. Cine a urcat iarna numai ca să se plimbe sau să privească din înălţimi
depărtările, undeva la două mii de metri, va înţelege desigur mai uşor ce înseamnă aceste traversări,
uneori de zile, pe creasta ameninţată la fiecare pas de cornişe care se desprind, de ceaţa care te ţine
necruţător pe loc, de furtuni de zăpadă şi de inevitabilele avalanşe.
Întîia ascensiune de iarnă a Mont Blanc-ului a fost făcută de doi ghizi şi un porteur (Jean
Charlet, Silvain Gouttet, Michel Balmat), la aproape o sută de ani de la întîia ascensiune celebră, a
celuilalt Balmat. Aceasta s-a întîmplat în 31 ianuarie 1876 cu prilejul conducerii spre vîrf a alpiniste
engleze Isabela Stratton.
Iată munţii şi anii cînd au fost asaltaţi şi învinşi în timpul iernii, pe jos şi cu schiurile. Sînt
performanţe care, realizate încă înainte de 1910, apar de-a dreptul uimitoare.

Pe jos Cu schiurile
Jungfrom 4158 m 1874 1902
Grossglockner 3 798 m 1875 1909
Mont Blanc 4810 m 1876 1904
Ortler 3 899 m 1880 1909
Marmelada di Rocca 3 342 m în 1884 1910
Finsterarhorn 4275 m 1887 1901

O traversare de iarnă aproape nebunească a masivului Mont Blanc s-a făcut pe jos în 1887 şi
abia în 1924 pe schiuri. Excepţională rămîne desigur şi tentativa reuşită a Lt. A. Chevalier, care în 1937
străbate Alpii pe schiuri de la Chamonix la Zermatt.
Am numit epoca contemporană a cuceririi Alpilor epocă eroică. De ce eroică ? Mai întîi
fiindcă dragostea de munte, de ascensiuni noi devine pasiune, patimă, chiar exaltare. Apoi, fiindcă nu
mai e vorba acum atît de trasee dificile, cît de trasee de cea mai mare dificultate, pînă la gradul V B şi
mai mult, şi în cele mai grele condiţii. În sfîrşit, pentru că aceste încercări care turistului simplu,
îndrăgostitului de drumeţie îi par adevărate încercări de sinucidere, se fac foarte adeseori de unul
singur, înfruntînd toate neprevăzuturile, dintre care ultimul este... moartea.
Acestui alpinism, pe care Emilio Comici l-a numit „Alpinismo eroico”, alpiniştii îi rămîn
statornici, fideli pînă la urmă. Ca şi în literatură şi artă, ca şi în pasiunea pentru tehnică şi ştiinţă,
alpinismul te cere întreg şi te răsplăteşte după cît i te dărui.

62
Alpinismul nu este numai o pendulare pe stînci, o strecurare dibace printre hornuri spre azur şi
victorie, o luptă lucidă între viaţă şi moarte cu muntele, anotimpurile şi neprevăzutul. El rămîne pentru
cei care-l iubesc şi cred în această chemare, mai puternică decît instinctul de conservare, o şcoală mai
curajoasă decît cea mai dîrză şcoală a vieţii, un sens şi o menire mai presus de micile noastre idealuri
pămîntene.
Achille Ratti, profesor şi preot în tinereţe, mai tîrziu Papa Pius XI, a urcat Monte Rosa,
Cervin, Mont Blanc şi a fost unul din prietenii de ascensiuni ai marelui Guido Rey,
Regele Albert al Belgiei a fost un căţărător pasionat, de mare îndrăzneală şi talent. El piere
anonim, ca orice om al muntelui şi nu ca un rege, într-o escaladă.
Heinrich Klier, doctor în filozofie şi scriitor (între alte cărţi, romanul tradus în mai multe limbi
„Vara minunată”), escaladează 26 de piscuri în Alpi, are cîteva premiere dificile şi se poate mîndri cu
un 6 000 m şi mai mulţi 5 000 m în Cordilieri.
Jean Arland, unul din membrii expediţiei franceze în Himalaya din 1936, era un foarte
priceput alpinist şi medic şi toate gîndurile lui erau închinate muntelui. Muntele l-a luat la el, în
tovărăşia să eternă, într-o întîmplare neprevăzută, în anul 1938.
Cine nu a auzit de Guido Rey, învingătorul atîtor piscuri din Mont Blanc şi Dolomiţi, autorul
neuitatei cărţi, actuală încă şi azi şi întotdeauna, „Alpinismo acrobatice”, de G. Gervasutti, care
împreună cu R. Chabod realizează în 1934 premiera Tacul-ului (4249 m, gradul V B) în Mont Blanc,
de Emilio Comici care ne-a lăsat nu numai îndrăzneţele sale premiere în Alpi (între acestea peretele de
nord al lui Cima Grande di Lavaredo în 1933, cu fraţii Dimal), ci şi emoţionanta sa confesiune
„Alpinismo eroico”, carte de căpătîi a tuturor celor care se înfrăţesc cu stînca.
Sau de Gabriele Boccalatte, care după ce cucerise, în premieră, pe Mont Blanc, peretele de sud
al Piscu'ui Negru, peretele de sud-est al Piscului Alb şi contraforturile nord-estice din Tacul, plăteşte
această cutezanţă şi biruinţă cu viaţa, căzînd într-o zi de august în peretele sudic al lui Aiguille de
Triolet.
Dar să nu-i deplîngem. Primele jertfe s-au ivit încă de la începuturile luptei pentru Alpi.
Jacques Filmat, cuceritorul din 1786, va fi înghiţit de gheţari în 1834, după ce, cu puţin înainte, în
1820, familia Balmat a mai plătit muntelui un tribut, pe Pierre.
După Mummery, care a fost, după cum singur mărturiseşte în cartea sa „Ascensiunile mele în
Alpi şi Caucaz”, unul din marii îndrăgostiţi ai acestor munţi şi îndeosebi ai piscurilor din Mont Blanc
(Aiguille de Grands Charmoz şi Aiguille de Grepon 1881, Dant du Requin 1893) şi rare se pierde,
undeva departe în ţinutul Nanga Parbat în 1895, se pare că alpiniştii englezi nu au mai asaltat Alpii cu
pasiunea romanticelor începuturi. Ei încep să se îndrepte spre Asia, unde din 1890 vor asalta cu forţe
mereu sporite şi materiale tot mai perfecţionate Everestul şi celelalte necucerite piscuri de 7—8 000 m
din Karakorum şi Himalaya.
Francezii şi elveţienii în schimb au rămas mai departe legaţi de Alpi, munţi înalţi care-i
despart ca graniţă, dar îi unesc în pasiune şi în lupta cu înălţimile. Marcel Kurz, Raymond Lambert
dintre elveţieni şi Maurice Herzog, Louis Lachenal, Gaston Rebuffat, Lionel Terray dintre francezi, iată
numai cîteva din numele glorioase ale acestei epoci. Dar şi ei vor trăda pînă la urmă frumuseţea şi
măreţia Alpilor, dantela lor de stînci şi hornuri, pentru a se lupta în Cordilieri sau Himalaya cu vasta,
sălbatica întindere de zăpezi şi gheţuri şi cu pereţii prăpăstioşi de mii de metri adîncime, atîtea mii cît
întreg muntele Mont Blanc. Ca şi în dragoste, ca şi în viaţa, o pasiune mai nouă şi mai mare copleşeşte
pe cea veche. Mai stăruie nostalgic amintirile, dar gîndurile, toate, şi fapta, acţiunea rămîn ale noii
chemări, ale pasiunii celei mari.
Să mai rămînem o clipă pe munţii care au născut alpinismul, pe munţii Alpi. Să-i urcăm din
cele patru ţări care-i caută înălţimile, să escaladăm cei mai înalţi pereţi şi să urcăm pe vîrfurile lor cel
mai greu de cucerit. Să învingem din nou Alpii, pentru a treia oară. Întîia dată au făcut-o Rhizii şi
visătorii, a doua oară alpiniştii de mare îndrăzneală şi tehnică, iar acum cei care le descoperă dificultăţi
inaccesibile, dar care şi ele pot fi învinse.
Grandes Jorasses (4 208 m) are pereţi de 1 200 şi 1 800 m, cei mai grandioşi pereţi ai Alpilor.
Foarte puţine trasee duc spre vîrf şi toate sînt de cel mai înalt grad de dificultate, V B, şi poate chiar
mai mult. Escaladarea acestor pereţi, de cînd există muntele, nu s-a făcut de mai mult de douăzeci de
ori.
Ultima, nebunească, aproape sinucigaşă ascensiune a acestui munte s-a făcut recent, în
februarie 1963, cînd alpiniştii italieni Walter Bonatti şi Cosimo Zapelli reuşesc în nedumerirea generală
premiera imposibilului: ascensiunea versantului nordic Grandes Jorasses prin pintenul Walker, pe timp
de iarnă. Ei au petrecut şase zile şi şase nopţi în perete, pe un vînt ce atingea o sută de kilometri şi la o
temperatură de —30°. Întreaga lume a urmărit speriată, prin presă şi radio, această aventură în infern.
Dar pînă la urmă voinţa şi îndrăzneala omenească au învins din nou, ca în atîtea rînduri, şi imposibilul
a devenit posibil. Ascensiunea s-a terminat, deşi desfăşurată în condiţii neînchipuit de grele, cu o zi mai

63
devreme faţă de cum îşi propuseseră alpiniştii, dar au fost clipe care puteau transforma fiecare zi în
ultima. Grandes Jorasses a fost învins. El a trebuit să se plece încă o dată în faţa dîrzeniei omului.
Un alt traseu de maximă dificultate, dar şi de neasemuită frumuseţe este escaladarea peretelui
de vest al lui Petit Dru, înalt de 1100 m. Considerat în prezent ca cel mai dificil traseu —înclinaţia
medie a peretului este de 80°—82° — el îi obligă pe alpinişti să folosească pe o porţiune de aproape
două sute de metri prize artificiale. Acest perete a fost urcat pentru întîia dată abia în 1952 de o echipă
de alpinişti francezi condusă de Mangnone, după un asalt de opt zile, şi pînă acum n-a fost parcurs
decît de cinci ori.
Matterhornul, pentru a cărui glorie au luptat acum un secol Ed. Whymper şi Antoine Carrel, a
stîrnit şi în timpurile noastre ispite. Peretele nordic al acestui munte, perete de 1100 m, este unul din
cele mai dificile trasee din Alpi, apreciat ca avînd gradul V B şi mai mult (VI B). El a fost urcat la 1
august 1931 de germanii Toni şi Franz Schmidt.
Traversarea vîrfului Grepon, înalt de 3 489 m, este de asemenea unul din traseele de mare
dificultate. Suita de obstacole neprevăzute, greu de trecut fără o tehnică desăvîrşită şi curaj, fac din
Grepon o probă a maeştrilor. Escaladarea se face pe întreg parcursul la verticală absolută sau
surplombantă. Ascensiunea e şi mai dificilă cînd se face pe peretele dinspre Marea de Gheaţă. Chiar
marşul de apropiere este foarte pretenţios, făcîndu-se pe o pantă de gheaţă extrem de abruptă. După un
urcuş de stîncă se începe escaladarea propriu-zisă: un horn suspendat de treizeci şi cinci de metri, mai
multe surplombe şi terase, iar în final, spre vîrf, o ultimă şi de loc uşoară fisură surplombantă.
Cel mai frumos şi mai dificil vîrf din Dolomiţi este Civetta (3 210 m), după cel de-al doilea
nume al său, metaforic „Peretele pereţilor”, înalt de o mie de metri, deasupra lacurilor Alleghe, Civetta
seamănă cu o orgă gigantică adusă aici de un uriaş iubitor de muzică. Creste, turnuri, contraforturi fac
din acest perete cu optsprezece trasee, toate de un înalt grad de dificultate, un paradis al alpiniştilor.
Peretele Civettei, în întregul lui, este considerat de toţi specialiştii ca unul din cei mai dificili din lume.
Alpii sînt pentru toţi alpiniştii munţii cei mai dragi, pe care oricine vrea să-i cunoască şi să-i
urce. Faima lor a crescut mereu şi lupta pentru cucerirea lor, dusă de aproape două secole, le-a dat o
măreţie unică. Nu numai înălţimea munţilor atrage interesul alpiniştilor, ci şi forma şi structura lor,
numărul de trasee şi dificultatea acestora.
Drumul spre Mont Blanc, în 1786 unul singur, are astăzi douăzeci de trasee. Din totalul de 77
vîrfuri de 4000 m ai Alpilor Apuseni, 66 se află în regiunea Wallis şi a masivului Mont Blanc. Cei mai
mari căţărători ai lumii şi cei mai îndrăzneţi cuceritori ai Himalayei aici şi-au făcut ucenicia, aici au
îndrăgit pentru totdeauna muntele.
De aceea alpiniştilor români Gh. Udrea, Alex. Stătescu şi Ion Dobre li s-a părut un vis ziua în
care, pentru prima dată în istoria alpinismului nostru, au urcat pe Mont Blanc, pe minunatele şi
glorioasele lui piscuri (august 1957).
Dorinţa lor iniţială a fost să urce pe Mont Blanc chiar în ziua de 23 August. Pentru aceasta au
plecat din tabăra internaţională organizată de F.S.G.T. pe ziua de 22 august, ajungînd în seara aceleiaşi
zile la cota 3 800, la refugiul Aiguille de Gouter, unde au rămas peste noapte. A doua zi dimineaţa
trebuiau să-şi continue drumul spre vîrf, dar ceaţa şi viscolul îi fac să renunţe. Mai trece o zi. Timpul se
cuminţeşte şi, nerăbdători, cei trei alpinişti români, însoţiţi de un francez şi de un german, tot alpinişti
din tabără, pornesc hotărît la urcuş.
25 august. Din nou acelasi drum din Montroc, sediul taberei, spre refugiul Gouter. Şi încă o
noapte de aşteptare cu emoţii pentru capriciile vremii. În zori, la trei dimineaţa, ora stabilită pentru
plecare, timpul nu-i de loc prietenos. Ceaţa deasă şi vînt, un vînt puternic şi continuu. Din oră în oră,
agitaţi de acest neprevăzut, cei care aşteaptă de patru zile să asalteze Mont Blanc-ul ies afară să vadă
cum este vremea. La şase dimineaţa ceaţa se risipeşte şi alpiniştii pleacă la drum. Prima echipă: Gh.
Udrea cap de coardă, Ion Dobre şi francezul M. Claude secunzi. A doua echipă: Alex. Stătescu
conducător, şi germanul Hans Joachim. Legaţi de corzi, ei urcă destul de greu pînă la refugiul Vallot
(4 347 m). Scurt popas în care se mănîncă şi se lasă rucsacurile. Se porneşte la asaltul final. Vîntul se
înteţeşte. Pioletul nu poate fi înfipt doar cu o singură mînă. Coarda zgîlţîită mereu de vînt îi face să
nu-şi dea seama precis de semnele coechipierilor. Francezul Claude suferă o degerătură şi e frecat cu
zăpadă. Creasta nu e acum mai lată de treizeci de centimetri. Vîntul suflă ameninţător. Ultimii cincizeci
de metri par nesfîrşiţi. Dar aproape, aici, sub picioarele lor, este Mont Blanc-ul. Se vede magnific
Monte Rosa şi în zare vîrfurile cele mai înalte ale Alpilor elveţieni. Mont Blanc a fost urcat pentru
întîia dată şi de români ! Sîntem în 26 august 1957.
Înainte de a ne despărţi de Alpi şi de cei care l-au asaltat sau cucerit, mai sîntem datori cîteva
evocări. Reaminti-ţi-vă neliniştea, dar şi bucuria dezlănţuită în iulie 1938 de cucerirea într-adevăr
eroică a peretului de nord, vertical, de 1 600 m, din Eiger, după 61 de ore petrecute în perete de echipa
Vorg-Heckmair şi 68 ore de Harrer şi Fritz Kasparek.
Asemenea lui Grandes lorasses, învins şi iarna, alpiniştii Kinshofer şi Monnhardt, care în 1962

64
vor ataca şi cuceri pe versantul vestic încă neuitatul Nanga Parbat, realizează înainte de aceasta întîia
escaladă de iarnă a peretului nordic al Eigerului, performanţă uimitoare, greu de egalat.
Dar în munte, bucuria se împleteşte cu mîhnirea, marile izbînzi cu dureroasele şi tragicele
insuccese. Să păstrăm o clipă de tristeţe pentru italienii Molteno şi Valsechi, morţi pe vîrf în expediţia
învingătoare de pe Pic Badiledin iulie1937. Şi încă una pentru Willy Welzenbach, Willy Merkl şi
Alfred Drexel, prieteni nedespărţiţi în ascensiunile din Alpi, pe care un destin necunoscut îi aştepta la
mii de kilometri distanţă de munţii lor dragi, în cea de-a doua expediţie pe Nanga Parbat, muntele
groazei (1934). Acolo de unde nu s-a mai înapoiat nici Adolf Gottner, care după cîteva trasee extrem de
dificile în Alpi realizase în premieră peretele de nord, de neînvins, al Civettei din Dolomiţi.
Nu-l putem uita pe Paul Bauer, animatorul celor două expediţii pe Kangchendzonga (8 597 m)
şi care printre primii în lume a fost atît de aproape de graniţa mult visată a celor 8 000 m. Şi nici pe
Erwin Schneider şi Peter Aschenbrenner, supravieţuitori norocoşi ai dramei de pe Nanga Parbat.
Înainte de a pleca în Himalaya, ei au făcut în Alpi toate îndrăznelile posibile şi imposibile. Erwin era
un căţărător neobosit, pentru care nu existau obstacole. După ce a urcat, coborît şi urcat din nou toţi
Alpii, a plecat în Himalaya să se măsoare cu titanii şi între primele lui victorii au fost cinci piscuri peste
7000 m. El rămîne unul din cei mai mari alpinişti austrieci. Pieter, dîrz, cu o încredere de granit în
forţele şi calmul său, după ce a străbătut infernalul culoar nord-estic al Mont Blanc-ului, a părăsit şi el
Alpii pentru înălţimi mai inaccesibile şi mai ispititoare.
Cel mai îndrăzneţ şi tehnic alpinist austriac a fost considerat, după victoria sa excepţională, de
unul singur, asupra lui Nanga Parbat, din 1953, Hermann Buhl. Biruinţa sa asupra acestui uriaş (8 125
m), asupra acestui munte blestemat, lacom de vieţi, o datorează şi Alpilor. Prima sa mare ispravă a fost
ascensiunea de iarnă, în premieră, cu Kuno Rainer, a peretelui de sud-vest al muntelui Marmelada. A
urcat apoi în trei zile de furtună, în tovărăşia aceluiaşi Kuno, acele ascuţite ale lui Aiguille de
Chamonix şi a izbutit pentru a doua oară în istoria Mont Blanc-ului să străbată drumul de stînci care
duce la Grandes Jorasses şi să-l urce pe la nord, pînă în vîrf. Dar cea mai năstruşnică, cea mai
aventuroasă ascensiune a lui Buhl, întreprinsă în aşteptarea plecării în Himalaya, a fost ascensiunea de
iarnă în care a plecat singur să înfrunte cel mai lung perete din Alpii de est, al muntelui Watzmann.
Două mii de metri de stîncă, urcaţi la lumina lunii, într-o zăpadă pînă la şold, pe hornuri îngheţate şi
lunecoase. Singur, noaptea, iarna. Cuvintele lui, rostite după această ascensiune de necrezut, unică în
istoria atît de curioasă şi dramatică a Alpilor, „acum nu mai mi-e teamă de Nanga”, s-au dovedit
profetice. Ceea ce înseamnă că omul, ca în „Simfonia a cincea” de Beethoven, poate lupta cu propriul
său destin şi-l poate învinge.
Dar să nu încheiem istoria cuceririlor din Alpi, fără a dedica măcar un capitol ghizilor,
călăuzelor de munte. Fără ele, fără Jacques Balmat şi urmaşii săi din toate timpurile — Michel Croz,
Mathias Zurbriggen, Jean Antoine Carrel, Bseugner, R. Frison-Roche, Gaston Rebuffat — această
istorie n-ar fi putut începe, nici continua. Aşa cum nu s-ar fi putut scrie epopeea Everestului fără
„tigrii” din Himalaya.
Povestea Alpilor este o poveste adevărată. În ea Omul şi Natura se iau la luptă aprigă, pe viaţă
şi pe moarte, dar sfîrşesc prin a deveni prieteni pentru tot restul vieţii, pentru totdeauna.

Pamirul

Vast lanţ muntos, Pamirul a fost denumit de geografi şi poeţi „Acoperişul lumii”. Născut din
frămîntarea pămîntului, aici la graniţa Uniunii Sovietice, Afganistanului şi a Chinei, Pamirul îşi înalţă
spre cer piscurile sale înalte şi ascuţite, întrecute în înălţime pe glob doar de vîrfurile ninse sau ceţoase
ale munţilor Himalaya şi Karakorum.
Asia, acest întins continent al lumii, are două noduri orografice: masivul Armeniei şi Pamirul.
Pamirul se caracterizează prin lanţurile de munţi care se desprind din el — Tianşanul, printr-unul din
cele mai înalte lacuri din lume, Kara-Kul (3 900 m), prin cea mai înaltă staţiune meteorologică (4000
m), prin gheţari lungi de 70—80 km (Fedcenko, 76 km) şi prin înălţimi care depăşesc 7000 m.
În Pamirul de sud-vest, în lanţul muntos Şahdarin se înalţă crestele cu nume glorioase, Marx
(6 726 m), Engels (6510 m), precum şi alte trei piscuri peste sase mii de metri, între care şi
„Universitatea din Tbilisi” (6127 m). Toate aceste vîrfuri au fost asaltate şi urcate de echipe de alpinişti
din Gruzia.
Cuceritorii Pamirului au avut în oamenii de ştiinţă ruşi vrednici înaintaşi. Piotr Semionov,
numit şi Tianşanski, este cel dintîi european îndrăzneţ şi dornic de a pătrunde în lumea necunoscută a
Pamirului. El parcurge călare ţinuturi întinse, străbate trecători înalte şi urcă cel dintîi pe povîrnişurile
munţilor Khan Tengri (1857).
Îl urmează Severfov, care atinge cea mai nordică latitudine a Tianşanului (1867) şi
binecunoscutul Fedcenko, căruia i se datorează studiul gheţarilor din Turkestan şi al munţilor Alai şi

65
Transalai (1871).
Tradiţia aceasta a cercetătorilor şi a expediţiilor în Pamir şi Tianşan este continuată şi
reînnoită de alpiniştii sovietici în secolul nostru.
Mai întîi este cucerit Khan Tengri (6 995 m) în anul 1931. Acest munte, numit şi Kan To,
Muntele de sînge, pentru setea lui de jertfe omeneşti, este îmblînzit de o expediţie dîrza avînd în frunte
pe Mihail Pogrebeţki. Peste cinci ani, în 1936, Vitali Abalakov, cu preţul a mai multor degete şi a labei
piciorului (amputată), dă o nouă lecţie de voinţă omenească muntelui răzvrătit. Timp de aproape
douăzeci de ani muntele este lăsat în pace. Şi parcă pentru a-l înfrînge definitiv, o a treia expediţie îl
urcă şi-i pune din nou pioleţii în creştet (1954).
Tot Vitali Abalakov va fi şi cuceritorul Vîrfului Lenin, în Transalai, vîrf înalt de 7134 m. În
urma acestei victorii Vitali va primi Ordinul Lenin şi titlul de maestru emerit al sportului.
A treia mare victorie a lui Vitali Abalakov, de data aceasta cu N. Guşak şi alţi nouă alpinişti,
este cucerirea Vîrfului Pobeda (Victoria). Aceasta s-a întîmplat în anul 1956, cînd Vitali Abalakov
împlinea... 50 de ani, o vîrstă nu prea potrivită, veţi spune, pentru astfel de isprăvi. Dacă vreţi să ştiţi
cum a luptat această expediţie ca să cucerească vîrful, care rezistase mai multor asalturi timp de două
decenii, citiţi cartea lui Evgheni Simonov „Oameni şi munţi”, dar şi însemnările lui Vitali Abalakov,
din care veţi găsi un fragment în lucrarea „Cucerind înălţimile”.
Vom consacra o povestire mai amplă cuceririi celui mai înalt vîrf din U.R.S.S. (Vîrful
Comunismului, 7 495 m), victorie repurtată de celălalt Abalakov, Evgheni, de unul singur, aşa cum a
învins Hermann Buhl Nanga Parbat Şi vom urca munţii de peste 7500 m ai Kaşgarului, la graniţa
acestor două mari ţări, Uniunea Sovietică şi China, pe suprafaţa cărora trăieşte o treime din populaţia
globului.
S-a vorbit, s-a scris mult şi frumos despre Mustagh Aţa (7546 m) şi expediţia chino-sovietică
învingătoare în iulie 1956. Vă amintiţi poate şi de fotografia celor doi alpinişti care fixează pe creastă,
sub o grămadă de pietre, steagurile celor două popoare. La această ascensiune au participat 31 de
alpinişti, iar pe vîrf au urcat de astă dată chiar cîţiva operatori cinematografici. Ascensiunea pe
Mustagh Aţa a experimentat aclimatizările succesive şi a triat lotul alpiniştilor pentru următoarea
pretenţioasă tentativă: Kungurtiube-tag sau Kungur II, tot în Kaşgar, înalt de 7595 m. Aceasta a fost o
ascensiune cu adevărat grea, în care rezistenţa şi tehnica alpină, la o altitudine de 7 600 m, a pus la
încercare la fiecare pas expediţia din 1956. Ne-o povesteşte K. Kuzmin, unul din cei şapte alpinişti
sovietici care au asaltat şi învins Kungur II.
Piscul se găseşte în masivul Kaşgar, pe teritoriul Chinei, dar pasiunea pentru alpinism nu
cunoaşte graniţe. De astă dată nu mai era vorba de o ascensiune în masă, cum a fost aceea pe Mustagh
Aţa, ci de o verificare şi de un record: cea mai mare altitudine cucerită vreodată de alpiniştii sovietici.
Antrenamentele s-au făcut iarna, în Caucaz şi în munţii Chinei Centrale. O nouă metodă a fost
experimentată şi a dat rezultate de necontestat: metoda aclimatizării treptate (ascensiuni la 6 200 m şi
6 800 m şi coborîre ulterioară în tabăra de bază). Ea permitea acum ascensiunea în ritm rapid, aplicarea
tacticii asaltului din mers.
Cei şapte asediatori ai lui 7 590 m erau: P. Skorobogatov, B. Dimitriev, V. Potapov, V.
Sibiriakov, B. Rukodelnikov, G. Senacev şi K. Kuzmin, autorul notelor de drum. La 5 august începe
recunoaşterea masivului. Cum nici un gheţar sudic nu permite asaltul lui Kungur I (7719 m), cel mai
înalt punct al crestei Kaşgar şi al întregului sistem muntos din Pamir, se renunţă la el şi este preferat
Kungur II, de altfel superior, nu prin înălţime, ci prin înclinaţia pantelor şi complexitatea tehnică a
itinerarului.
12 august. Echipele de ajutor, formaţia de asalt şi doi operatori cinematografici pornesc călări
pe cai şi iaci spre gheţarul de la baza piscului Kungur II. Obstacole neprevăzute se ivesc chiar pe primii
30 km de drum. Două torente vijelioase opresc înaintarea. Se înnoptează între morene la 4600 m.
Prima tabără se fixează la 5 500 m, la trei sute de metri deasupra gheţarului Kungur. Ninge.
Apare o săritoare de o sută de metri. Viscoleşte. La 6200 m echipa de asalt se desparte de cea de ajutor.
Şi-acum începe lupta pe viaţă şi pe moarte cu altitudinea, cu blocurile prăvălite, înalte de 120 m, cu
pereţii de gheaţă înclinaţi la 55°.
Înclinaţia pereţilor continuă să crească. Zăpada prăfuită ascunde gheaţa lunecoasă. Cine cade
acum, cade de la 6 900 m, în abis, în neant. Viscoleşte şi e ger. Mîinile îngheaţă pe piolet. Dar la 7 000
m trebuie săpată o platformă şi n-ai vreme să te mai gîndeşti la nimic.
16 august. Se luptă la graniţa necruţătorului 7 500 m. Cel care deschide drum, la fiecare
douăzeci de metri se odihneşte tot atîtea minute. Cînd simţi şi vezi, aproape de tot, vîrful, începe
gheaţa, învinsă şi ea, n-au mai rămas decît două, trei sute de metri de creastă. Lîngă tine cornişe
ameninţătoare te pot tîrî în adînc. Dar nimic nu te mai poate speria sau opri. Iată vîrful. 7595 m.
Kungur II a fost cucerit! Este cea mai mare altitudine la care au urcat vreodată alpiniştii sovietici.. .
Şi acum povestea unei alte cuceriri, glorioasă chiar după trecerea anilor sau învingerea unor

66
piscuri şi mai înalte. Povestea pe care am făgăduit să v-o spunem mai pe-ndelete: cucerirea celui mai
înalt pisc din Uniunea Sovietică. Piscul Comunismului.
Mii de ani, munţii Pamirului au rămas inaccesibili şi necunoscuţi, iar harta lumii le-a dat un
nume... fără nume „Pata albă”, căci pe hărţile geografilor şi geologilor nu era însemnată nici o
denumire, nici o înălţime. La graniţa U.R.S.S., în masivul Pamirului, se înalţă alb şi stîncos piscul de
7495 m.
În 1931, în cea dintîi ascensiune de mare altitudine a fost atins piscul Khan Tengri (stăpînul
duhurilor). Dar toate gîndurile şi toate pregătirile erau pentru cel mai înalt vîrf din Uniunea Sovietică,
care va fi cucerit în 1933 de Evgheni Abalakov.
La începutul anului 1933 se termină pe imensul gheţar Fedcenko construirea observatorului
meteorologic (unul din cele mai înalte din lume, situat la 4 300 m), al cărui telegrafist avea să
recepţioneze datele de temperatură, vînt, furtună, pe care postul de radio de pe vîrful cel mai înalt din
Pamir, care urma să fie cucerit chiar în acel an, trebuia să le transmită automat. Geografii, geologii şi
alpiniştii urmau să culeagă în această grea încercare, cu dificultăţi uşor de prevăzut, o mare şi îndelung
aşteptată victorie.
Încă înainte de a se face planul general al expediţiei începură discuţii aprinse asupra
echipamentului, materialului şi detaşamentului de asalt. Trebuia pentru îmbrăcăminte o stofă groasă,
dar uşoară, saci de dormit speciali de mătase cu puf de gîsca şi eider (cei din expediţiile polare erau
prea grei), frînghii, colţari, piolete şi pitoane din materialul cel mai bun, în sfîrşit corturi joase, de cel
mult trei, patru kilograme şi care puteau adăposti şi apăra de frig şi vînt cîte trei-patru alpinişti.
Expediţia începe în iunie 1933 şi din ea fac parte cei mai încercaţi alpinişti sovietici, în frunte
cu dîrzul şi priceputul Evgheni Abalakov. Cine este acest Abalakov despre care am auzit de atîtea ori,
dar despre care ştim totuşi atît de puţin ?
El este unul din cei doi fraţi Abalakov, „neînfricaţii siberieni" cum li se mai spune, şi de mic
s-a deprins să se caţere pe stînci şi creste. Nu departe de Krasnoiarsk, oraşul său natal, sînt povîrnişurile
Saianului şi de aici, de sus, după lupta cu înălţimile, va privi întîia oară Evgheni larg, departe,
nepătrunsele şi nesfîrşitele păduri din taiga. Anii au trecut, acum e student la Institutul de Arte şi curînd
va fi sculptor (iar fratele său Vitali, inginer), dar pasiunile tinereţii au rămas aceleaşi, ba parcă mai
aprige, mai îndrăzneţe.
Fraţii Abalakov sînt printre cei mai dîrji cuceritori ai Caucazului. În 1931 ei au urcat creasta
nordică a vîrfului Dîh-Tau, al doilea pisc din Caucaz, de peste 5 000 m, cel mai înalt fiind Elbrusul.
Acum descoperă fraţii Abalakov şi un pisc nou, căruia îi dau numele lui Puşkin, iar un an mai tîrziu
traversează unul din zidurile celui mai mare gheţar din Caucaz, gheţarul Bezinga. Tot împreună au
urcat, după nopţi petrecute în peşteri pline de zăpadă, stînci înclinate la şaizeci de grade şi grota de
gheaţă Djanghi-Tau (5 051 m).
În concepţia lor, alpinismul nu este o loterie, o luptă în care mai devreme sau mai tîrziu te
aşteaptă acelaşi sfîrşit: căderea în abisuri. Pentru ei, aşa cum spunea convins Vitali şi aproba calm,
senin, Evgheni, totul trebuie să fie „tehnică şi pregătire; noi nu sîntem prizonieri muntelui alb, ci
cuceritorii lui”.
Nu ştim de ce la cucerirea celui mai înalt dintre vîrfuri (7 495 m), Evgheni n-a pornit alături
de fratele său Vitali.
Pagina aceasta epopeică ar fi fost parcă şi mai frumoasă datorită frăţiei de sînge, asemenea
frăţiei celeilalte, a echipei, a capului de coardă şi a secunzilor, a clipelor grele şi neprevăzute în care
fiecare gest, fiecare mişcare de deget poate aduce victoria sau moartea. Poate că Vitali era atunci în
Caucaz, pregătind traversarea masivului Selda sau cucerind încă unul din piscurile necucerite ale
gheţarului Bezinga.
Dar nici tovarăşii de acum nu sînt mai prejos de îndrăzneala şi priceperea lui Evgheni. Guscin,
de profesiune instalator electrician, este un foarte bun schior şi alpinist. Deşi mai vîrstnic, este foarte
bine pregătit, rezistent şi de o dîrzenie neobişnuită. Şianov, muncitor la o uzină din Moscova, în afară
de alpinism face atletism şi gimnastică. Este calm şi optimist, om pe care te poţi bizui în orice
împrejurare, oricît de grea ar fi ea. Şi Evgheni, încercările de pînă atunci îl căliseră şi îl învăţaseră
multe. Prudent şi calm, zgîrcit la vorbă, dar neîntrecut în orientare, în alegerea celor mai bune trasee, a
prizelor celor mai favorabile şi a celor mai puţine riscuri.
Sîntem în 20 iunie şi în valea Alta, unde cei trei alpinişti, însoţiţi de topograful Volkov, au
ajuns de la Ox cu automobilul, după o zi de drum, începe primăvara. După o săptămînă (28 iunie),
urcînd pe gheţarul Fedcenko, încep peripeţiile. Vechiul drum pentru caravane, din cauza deplasării
gheţarului, se stricase. Animalele înaintează greu şi un cal încărcat cu zahăr lunecă într-un lac glaciar.
O noapte de popas, încă o zi de drum şi se ajunge la Sicriul Dracului. Dar, zic alpiniştii, dracul
nu este niciodată atît de negru cum se spune, căci aici, lîngă sicriul lui, e şi iarba proaspătă şi apa bună,
iar stîncile te feresc de vînturi şi rostogoliri de pietre.

67
Începe drumul gheţarilor. Imense turnuri de gheaţă, vasta mare albă şi încremenită. Tăcere
adîncă, drum fără surprize şi deodată un mic lac. Aici se stabileşte a doua tabără, tabăra de sub munte
(3 900 m), prima fiind cea de la începutul gheţarului Fedcenko, tabăra de bază.
O singură zi de drum îi desparte pe alpinişti de poalele vîrfului încă neatins. Şi ziua aceasta
grea e petrecută printre acele şi labirinturile gheţarului sub care curg torenţi. Nu o dată trebuie să te
foloseşti de piolet cu toată energia şi să te caţeri pe pereţii înalţi şi reci.
Acolo unde sfîrşeşte drumul se deschide pentru întîia oară perspectiva neaşteptată,
copleşitoare a piscului. Nori albi învăluie vîrful. De pe povîrnişuri se rostogolesc cu zgomote avalanşe.
E seară. Se caută loc de adăpost. Din tabăra dintre gheţuri (4 600 m) priviri iscoditoare caută
în jur, în stîncile mute, drum spre nepătrunsele înălţimi.
Sîntem în 9 iulie. Deşi oamenii sînt obosiţi de efortul din ajun, la propunerea lui Abalakov,
care arată că alimentele sînt puţine şi trebuie să se ajungă la trepte, se pleacă mai departe. Abalakov,
Guscin şi Harlampiev, după un urcuş de zece ore, ating cei dintîi umărul primei pante. Altimetrul arată
5 600 m. În Caucaz ar fi fost înălţimea maximă, aici ea este cu aproape două mii de metri mai jos de
vîrf.
Noaptea trece greu. A doua zi, cînd să se atace prima din cele şase trepte de gheaţă şi zăpadă,
Harlampiev, epuizat de insomnie şi oboseală, nu poate face un singur pas. Se coboară deci, mai ales că
şi alimentele se terminaseră, la tabăra de sub munte (12 iulie).
Faţă de greutăţile întîmpinate şi de cele ce puteau fi prevăzute se concepe un nou plan:
refacerea potecii gheţarului Fedcenko pentru caravane, aprovizionarea îndestulătoare cu echipament,
alimente, combustibil, ducerea cît mai sus posibil a staţiunii meteorologice automate şi crearea a încă
trei tabere intermediare. Asaltul piscului se hotărăşte pentru jumătatea lunii august.
Se începe munca. Aproape două săptămîni de eforturi şi de încercări. Un nou grup de alpinişti,
condus de Nikolaev, medicul Maslov şi şapte hamali din Altîn-Mazar vin să sprijine expediţia. Şi
într-adevăr, la 24 iulie prima caravană cu alimente şi echipament îşi face drum spre tabăra dintre
gheţuri. Pînă la data hotărîtă pentru asaltul vîrfului rămînea mai puţin de o lună.
În acest timp se instruiesc în tehnica alpinismului hamalii, tadjici curajoşi şi devotaţi, dar
neobişnuiţi cu gheaţa şi zăpadă, şi se caută posibilităţi noi pentru trecere de la 5600 m, mai sus, spre
vîrf, proiectîndu-se o ultimă tabără la 7 000 m. În ziua de 29 iulie, un grup de doisprezece oameni greu
încărcaţi urcară cu tot răul de munte la 5 600 m, căci fără o bună bază de alimentare şi materiale orice
înaintare era inutilă.
A doua zi dimineaţa, 30 iulie, începe asaltul treptelor. Cu corzi alpine lungi de 30 m, bătînd
pitoane pe care cei din urma lor fixau scările de frînghie, Abalakov şi Guscin escaladează cu greutate,
dar fără ezitări, primele două trepte.
În timp ce se pregăteau pentru atacul celei de a treia, din urmă, de la 5 600 m urcă pe urmele
lor celălalt grup de alpinişti, încercînd să urce neasigurat, căutînd o priză, o piatră mare îl lovi pe
Nikolaev în umăr, rostogolindu-l într-o clipă de groază şi inutilă disperare pentru toţi în abisul dinspre
gheţarul Ordjonikidze. Corpul lui Nikolaev, care după o cădere de cinci sute de metri dispăruse după
stînci, nu a putut fi găsit, deşi tovarăşii lui coborîră îndată, căutîndu-l pretutindeni. Avalanşele stîrnite
de căderea lui l-au îngropat desigur undeva într-o fisură de stîncă.
Această întîmplare în loc să-i descurajeze, îi îndîrji. Alpiniştii consideră că este de datoria lor
să lupte pînă la capăt, oricare ar fi preţul victoriei. Şi chiar cînd la această primă jertfă se adaugă una
nouă, hamalul Djambai, care muri în urma unei congestii pulmonare (boală fatală la mare altitudine),
urmată de două abandonări (Harlampiev şi încă un alpinist), hotărîrea expediţiei rămase neclintită,
păstrînd dîrză încrederea în forţele ei şi în reuşită.
Trei alpinişti şi patru din cei mai buni hamali pregătesc la 3 august asaltul treptei a treia, între
aceasta şi celelalte două se instalează o nouă bază: 5 900 m ! În noaptea de 5 august o avalanşă uriaşă
însoţită de zgomote mari se desprinde dintr-un gheţar şi mătură aproape totul pe versantul de sud al
crestei, nu departe de tabăra 5 600 m. N-a lipsit mult ca frînghiile de fixare a corturilor să fie rupte de
suflul avalanşei.
Dacă dintre trepte cea de a treia fusese grea, dar nu inaccesibilă, în schimb a cincea era de-a
dreptul imposibil de trecut. Un zid vertical, în care alpiniştii căutară zadarnic cu ochiul şi binoclul prize
pentru un drum, oricum ar fi fost acesta, învinşi ? Nu !
— Ce facem, Evgheni ? întreabă Guscin.
— Cum ce facem ? Mergem mai departe!...
Şi Abalakov, neîntrecutul, cutezătorul, inspiratul găseşte, totuşi, planînd în gol deasupra unei
prăpăstii de o mie cinci sute de metri, o posibilitate, una singură, în stînga stîncii. Pe acolo porneşte
curajos şi îndemînatic, cu o rezervă de pitoane şi ciocanul de stîncă, Abalakov, secondat de Guscin.
Proiectat pe cer, Abalakov pare prins miraculos de stînci, ca într-un trucaj cinematografic.
Fiecare mişcare, fiecare gest hotărăşte în fiecare secundă viaţa lui şi soarta expediţiei.

68
Ar vrea să se oprească o clipă, să se odihnească. Echipamentul nu-i de loc uşor: bocancii au
tricuni, pitoanele şi ciocanele cîntăresc parcă îndoit. Pînă şi ochelarii care te feresc aici de orbitoarele
raze ultraviolete devin o greutate.
Dar orice clipă e hotărîtoare. Trebuie cu orice preţ să ajungă dincolo de stîncă, iată, acum,
nimeni de jos nu-l mai vede. A ajuns ? Trăieşte ? Frînghia care alunecă încet prin inelul carabinierei le
spune că da.
Lupta nu s-a terminat încă. Cu două, trei degete, apoi cu pumnul, Abalakov îşi înalţă braţul,
bustul, trunchiul. Cu picioarele, strivindu-le aproape, se strecoară în crăpătură. În sfîrşit un prag, pragul
salvării. Spre el vor urca acum, greu, şi ceilalţi, încă un efort (ce simplu e să scrii aceasta) şi cea de a
şasea treaptă este şi ea învinsă. Sîntem la 6 400 m. Aici se va stabili o nouă tabără.
Pînă la vîrf au mai rămas o mie de metri şi cine a urcat fie şi la 2 000 m înţelege desigur ce
înseamnă aceasta în drumul spre 7500 m. Dar ajutoarele nemaiputînd să urce, acelaşi om, Evgheni
Abalakov, a coborît şi a urcat de două ori, aducînd în noua tabără alimente şi material.
„A rămas ultimul kilometru — scria unul din participanţii la expediţie. Deasupra capului
atîrna acest kilometru fără de sfîrşit, ca o veşnicie. La picioarele muntelui furnicau oamenii care le
doreau reuşita. Numai un singur kilometru. Cît de aproape şi totuşi cît de departe.”
Vestea cuceririi treptelor a fost sărbătorită jos, în tabăra de sheată, cu sticla de vin scoasă din
fundul rucsacului lui Sianov, care adusese staţiunea meteorologică automată, compusă din două părţi şi
cîntărind fiecare cîte 15—16 kg. Transportul ei peste trepte, spre vîrf, era o nouă problemă cu nu se ştie
cîte necunoscute.
Pînă la venirea staţiei, a alimentelor şi a materialelor necesare ultimului asalt, Abalakov şi
Guscin, coborîţi la tabăra dintre gheţuri (4 500 m), se odihnesc la soare şi privesc nerăbdători drumul
caravanelor. Este 20 august şi dacă se mai întîrzie mult, timpul bun trece şi pot surveni surprizele.
Iată că apar oamenii, cu forţe noi, şi pe dată se întocmeşte planul asaltului. Trebuia dus totul
pînă la 6400 m, ori a şasea treaptă nici nu fusese parcursă decît de Abalakov şi Guscin. Se hotărăşte
pentru 24 august un popas la 7 000 m, iar peste trei zile cucerirea vîrfului de 7 495 m. Între timp
celelalte grupuri trebuiau să-i urmeze urcînd la taberele intermediare.
Dar în munte, mai mult ca oriunde, socoteala de la poale nu se potriveşte cu cea din vîrf.
Tabăra de la 5 900 m care nu putea primi mai mult de două corturi, din cauza deplasării gheţii, a trebuit
să fie refăcută, tăindu-se în gheaţă o nouă platformă.
Hamalii, încă neaclimatizaţi cu efortul la mari înălţimi, n-au mai putut urca spre 5 900 m şi,
părăsindu-şi poverile, au coborît la 5 600 m. Ultimul lucru neprevăzut şi neplăcut a fost accidentarea
lui Guscin, care, urmîndu-l pe Abalakov în drum spre tabăra de la 6400 m, s-a rănit la mînă cu o piatră
căzută de sus, dintr-o stîncă sfărîmicioasă.
Totodată o altă piatră a tăiat frînghia de asigurare a lui Abalakov, izolîndu-l în horn. înfruntînd
moartea, Abalakov a coborît pînă la marginea prăpastiei unde zăcea Guscin, l-a pansat, a înnodat
frînghia tăiată şi cu un curaj pe care numai clipele grele ţi-l dau, a hotărît continuarea drumului. La
6400 m au ajuns seara, tîrziu, în întuneric. Guscin cu bandajul plin de sînge, Abalakov obosit şi fără
forţe. Au renunţat să-şi mai organizeze un bivuac. S-au culcat pe o foaie de cort, prinşi cu frînghii de
pitoanele bătute în stîncă. La picioarele lor, adîncul prăpăstiilor, deasupra capului, înaltul inaccesibil al
stîncilor şi al zăpezilor.
Şi totuşi, învingîndu-se pe sine, hamalii care cu o zi înainte părăsiseră lupta au reluat-o, de
data aceasta victorioşi. În ziua de 25 august materialele şi alimentele necesare au ajuns în tabăra 6400
m şi astfel cei doi alpinişti au putut să-şi continue înaintarea mai departe spre vîrf.
27 august. Abalakov şi Guscin încep urcuşul spre 7 000 m. Drum obositor în zăpada îngheţată
şi aerul din ce în ce mai rarefiat. În şapte ore de urcuş continuu abia s-au cîştigat cinci sute de metri.
Sîntem la 6900 m ! Guscin zace pe zăpadă sleit de puteri. Abalakov priveşte drumul rămas încă de
străbătut şi-apoi coboară cu Guscin iar spre 6 400 m.
În tabără, ceaiul din zăpadă topită îi aşteaptă. Nu puteau fi risipitori cu alimentele. Cîteva
linguri de gris, două bomboane, trei pesmeţi, două bucăţi de zahăr şi... gînduri pentru a doua zi, aceasta
a fost masa de seară.
O zi întreagă (29 august) a durat urcuşul grupului de şase alpinişti spre 6 900 m. Vînt aspru
bate necontenit din faţă. La prînz temperatura este de minus 15° şi picioarele, deşi în pîslari groşi, ca la
pol, încep să le degere, într-o oră, în înserare, ei sapă cu pioleţii gropi în zăpadă. Adorm cu greu, oftînd
şi gemînd în sacii de dormit, în răbufnelile vîntului şi în aşteptarea dimineţii în care vor porni spre vîrf.
Dar a doua zi, alt neprevăzut. Ceaţa groasă învăluie tabăra. Nu se vede nici la cinci metri.
Bolnavii, trei la număr, au trebuit să coboare la 6400 m şi-apoi în tabăra dintre gheţuri. Fiindcă doar
Abalakov putea urca staţiunea meteorologică, ceilalţi neaclimatizaţi renunţînd după zece metri, s-a
hotărît instalarea ei la 6 850 m. De aici au pornit în spaţiu primele înregistrări de pe piscul atîtor grele
încercări.

69
Nici în 31 august cei trei alpinişti n-au putut porni mai departe. Temperatura a coborît la —
25°. Vînt puternic din toate părţile. Şi o ninsoare neîntreruptă care te îngroapă în corturi. Două zile şi
două nopţi furtuna a fost singura stăpînă a înălţimilor. Furtuna şi frigul. Termometrul arată acum —
45°. Este a cincea noapte petrecută aici, la 6 900 m. Voinţa omenească în luptă cu natura dezlănţuită şi
necruţătoare.
În sfîrşit zorile. Sîntem în 3 septembrie. Timpul se pare că s-a îmbunătăţit. Şi vizibilitatea.
Masa în schimb... O cutie de conserve de peşte şi un pachet de ciocolată pentru trei oameni înaintea
ultimului asalt, al vîrfului de 7495 m.
Răsare soarele. Dar e la fel de frig. Abalakov e în frunte. Un tovarăş nu-l mai poate urma.
Celălalt renunţă şi el după cîtva timp. Rămîn să se înfrunte doar Abalakov şi muntele. Evgheni merge
încet, dar lipsa de aer îl sufocă, tot costumul său e un blindaj de gheaţă. Se clatină, se ridică, se sprijină
în piolet şi merge mai departe. Granitul muntelui îl cheamă, îl ispiteşte. Sculptorul din el, cu dalta
făuritoare de viaţă şi alpinistul, cu pioletul şi ciocanul făuritoare de glorie alpină, păşesc încrezători în
victorie. Acum e la 7300 m ! Un ultim efort, o ultimă încercare şi muntele îl va recunoaşte stăpîn. Sînt
cinci ore de cînd muntele, viclean şi puternic, nu se lasă biruit în lupta dreaptă, cinstită a lui Abalakov.
Ultimii zeci de metri. Cuiele tocite ale bocancilor nu-l mai ajută. Abalakov pune colţarii. Şi
într-un ultim şi suprem efort se caţără spre vîrf. Dar picioarele nu-l mai ajută. În patru labe, copleşit de
oboseală, dar beat de fericirea victoriei, urcă pe vîrf, nu grav şi surîzător, ca învingătorii de pe pămînt,
ci simplu, omeneşte, ca după o lungă răfuială pe viaţă şi pe moarte cu muntele.
„Pe creasta ascuţită ca o lamă de cuţit care ducea spre vîrf căutînd să înfig colţarii şi pioletul
cu toată puterea şi să-mi menţin echilibrul sub bătaia vîntului lateral, urcam spre ultimele stînci ale
piscului. Un sentiment ciudat, îngrijorarea că nu mai ajung, mă făcea să tulbur ritmul lent al mişcărilor.
Mă căţărai în patru labe pe platforma stîncoasă din vîrf.”
De-acolo, în lumina violetă a apusului, din înaltul cel mai înalt al Pamirului, Abalakov
priveşte departe, pînă la patru sute de kilometri munţii masivi din Hindukuş, Kunlun, Tianşan. Şi
umbra lui, proiectată de soare peste văi, se-ntinde biruitoare peste lanţul întreg de munţi, munţii cuceriţi
de voinţa de neînvins a omului !...
Noi, românii, nu am urcat atît de repede la mari altitudini. Au trebuit să treacă aproape două
sute de ani de la cucerirea Mont Blanc- ului, ca trei alpinişti români, Udrea, Stătescu, Dobre, să urce pe
aces vîrf care „a creat” alpinismul. Şi iată, abia în august 1961, doi români, soţii Ciulii, au urcat pentru
întîia dată la peste şapte mii de metri, pe Vîrful Lenin (7134 m).
Aşteptăm cu emoţie ascensiunea celor dintîi alpinişti români la peste opt mii de metri, undeva
în Karakorum sau Himalaya. Dar pînă atunci să povestim mîndri, după notele de drum ale lui Sorin
Ciulii, ascensiunea lui şi a Ioanei Vlădescu pe piscul Lenin, în Pamir.
Şase alpinişti, trei naţiuni, două familii, sau, pe profesiuni, un geolog şi cinci fizicieni, au
pornit într-un început de august să cucerească înălţimile Pamirului. Cine le-a insuflat această dorinţă,
ce pregătire aveau şi cum gîndeau ei să ajungă pe vîrful de şapte mii de metri pe care şi-l fixează ca
obiectiv ?...
Desigur, oamenii aceştia nu urcau acum prima oară pe munte. Dar una este Tatra (Iosep Sekira
şi soţii Mali erau cehi), Carpaţii pe care îi urcaseră soţii Ciulii şi alta Caucazul sau Pamirul.
Pregătirea pentru o ascensiune la mare altitudine soţii Ciulii o făcuseră dîrz şi metodic în anii
anteriori, ei fiind de mai multă vreme în Uniunea Sovietică, fizicieni atomişti la Institutul internaţional
de cercetări nucleare din Dubna, de lîngă Moscova.
Începutul ? Ca aproape totdeauna în viaţa noastră şi a marilor noastre pasiuni, datorit
neprevăzutului... Un concediu de odihnă în Caucaz, în 1957, o şcoală de căţărare pe gheaţă, o primă
voluptoasă victorie—escaladarea Elbrusului (5 641 m) şi soţii Ciulii vor rămîne pe viaţă oamenii
muntelui şi ai marilor înălţimi.
Cum au ajuns în Pamir ? Foarte simplu. În anul vacanţei, în Caucaz, ei întîlnesc pe V.
Abalakov, neînfricatul, atotştiutorul, pasionatul, şi de la el, într-o noapte cum numai vînătorii şi
alpiniştii ştiu s-o facă albă, soţii Ciulii pornesc înapoi cu gîndul la Pamir.
Chiar în anul 1959 ei urcă, în tovărăşia a trei fizicieni cehi, pe gheţarul Fedcenko, cu ciudatele
lui diferenţe de temperatură: +50° ziua, —25° noaptea. Pe creste întîlnesc expediţia sovietică
organizată în cadrul Anului Geofizic Internaţional,
Apoi urmează o premieră. Sorin Ciulii şi alpinistul sovietic Alfred Koraliov escaladează cu
succes piscul Comuna din Paris, nu atît de înalt (6 365 m), dar extrem de dificil de urcat din cauza
căilor de acces.
Încep abia acum antrenamentele severe, gradate ca efort şi altitudine. Şi în 9 august 1961
caravana internaţională compusă din trei cehi, doi români şi un sovietic porneşte hotărît şi nerăbdător la
drum...
Bine echipaţi, cu pantaloni de alpinism şi peste ei pantaloni de gheţar, pulover de lînă,

70
pufoaică, hanorac de nailon şi cizme îmblănite de pilot, cu saci de dormit speciali din nailon şi puf de
pinguin, alpiniştii noştri decolează de pe aeroportul Moscovei — întîia bază de plecare — pînă la
Frunze, în nordul Tianşanului, 3 500 km, sau patru ore cu un avion cu reacţie. De aici, un zbor peste
valea Fergana care desparte masivele Pamir şi Tianşan şi primul popas în Os, supranumit orăşelul
expediţiilor pamiriene.
Din Os mijlocul de locomoţie se schimbă. Cu maşina şi cu panorama munţilor Alai mereu în
faţă, caravana păşeşte încet şi emoţionat în împărăţia Pamirului.
Nici n-au pus bine bazele primei tabere (3 700 m) şi greutăţile, neprevăzutul au şi început să
apară. Vreme rea, zăpadă, ceaţă. Soţii Mali, bolnavi de răul de munte, într-adevăr, cum spune Sorin
Ciulii, cel dintîi obstacol greu de trecut la mare altitudine este aerul rarefiat. Închipuiţi-vă că la 5 500
m, de pildă, presiunea atmosferică este numai jumătate din cea de la nivelul mării. Răul de munte, ca şi
răul de mare sau de avion, dar mai mult decît acestea, are efecte foarte neplăcute şi dăunătoare: dureri
de cap, insomnii, vomitări, lipsă de poftă de mîncare, apatie totală.
Ceaţa s-a risipit. Soţii Ciulii şi Sekira au plecat din tabăra de bază să caute un drum peste
gheţar, pentru instalarea unei tabere superioare. În zilele următoare, în luptă cu gheaţa sfărîmicioasă şi
cu greutatea urcuşului s-a ajuns la 4 800 m, unde se instalează tabăra. Nu fără prudenţă, fiindcă zilnic
se auzeau, nu departe, bubuiturile avalanşelor care porneau de pe cornişele de o sută cincizeci de metri
grosime ale muntelui.
Următorul obiectiv era 5 000 şi 5 100 m, stînca lui Lipkin. După o escaladă de trei ore, cu
trecere prin nişte hornuri, se ajunge în sfîrşit aici. Se coboară apoi la tabăra de bază, unde au venit
oaspeţi neprevăzuţi: trei alpinişti sovietici care tocmai reuşiseră un „şapte mii”. O despărţire grea de
soţii Mali, bolnavi, cu regretul de a fi nutrit atîtea vise.
Dar muntele e neclintit. El aşteaptă oamenii curajoşi, dîrji, dornici să-l cunoască şi să se
întreacă cu el împreună cu alpiniştii sovietici se urcă la 6000 m, unde se instalează a patra tabără. De o
escaladă pe verticală a peretelui nordic nu poate fi vorba.
Creasta nu este departe. Dar uneori ea pare la numai cîţiva paşi, la cîteva minute de mers.
Senzaţie asemănătoare cu mirajul din deşert, iluzie optică a marilor înălţimi, provocată de puritatea şi
densitatea aerului. Unul dintre alpinişti, ispitit de această tentaţie a atingerii crestei, n-a mai putut
rezista şi a pornit în iureş spre ea. S-a înapoiat după o oră şi jumătate, obosit şi dezamăgit.
O altă înşelătoare iluzie optică şi un spectacol neobişnuit, cu care alpiniştii se mîndresc, a fost
urmărirea unei puternice avalanşe, pe peretele nordic al Vîrfului Lenin, avalanşă care părea că
înaintează lent, ca-ntr-o filmare cu încetinitorul, dar care în realitate cobora vertiginos cu 60 km pe oră.
Avalanşa a stîrnit, la rîndul ei, peste crestele muntelui, alte avalanşe...
Ascensiunea finală a început din tabăra a treia, de la 5100 m. După o noapte petrecută la 6000
m şi traverseul peretelui nordic, a fost instalată tabăra la 6 800 m. De unde, după încă o noapte de
aşteptare, cu vînt năprasnic şi temperatură de —25°, s-a trecut la asaltul piscului.
31 august 1961. Sub un cer albastru, Vîrful Lenin îşi aşteaptă cuceritorii. Creasta nu este
periculoasă, ci numai obositoare. Urcuşuri şi coborîşuri care parcă nu se mai sfîrşesc Apoi un perete de
gheaţă foarte înclinat, dar din fericire nu mai lung de o sută de metri. Platoul. Şi vîrful...
Pe pioletele înfipte în stîncă fîlfîie steaguri, între altele şi tricolorul românesc. El salută de aici,
de la 7134 m, gheţarul Fedcenko, argintat în lumina soarelui, apele îngîndurate ale lacului Kara-Kul,
piscurile alb-albastre ale Pamirului...
Aşa cum Universitatea Lomonosov din Moscova a devenit şi a primit numele de
„Universitatea popoarelor”, tot aşa Pamirul, supranumit „Acoperişul lumii”, este astăzi muntele tuturor
alpiniştilor lumii. În iulie 1962 şase alpinişti britanici conduşi de John Hunt şi şase alpinişti sovietici au
escaladat Vîrful Comunismului. Acelaşi grup de alpinişti au urcat şi un vîrf fără nume, ca atîtea altele
în Pamir, nu departe de piscul Garno, numind acest nou vîrf cucerit Vîrful Concordiei, în cinstea
prieteniei celor două ţări.
O parte din piscurile Pamirului şi ale munţilor învecinaţi sînt cunoscute şi cucerite: Khan
Tengri (6 995 m), Vîrful Lenin (7134 m), Pobeda (7 439 m), Vîrful Comunismului (7 495 m), Mustagh
Aţa (7 546 m), Kungurll (7 595 m). Altele sînt descoperite în anii din urmă, asaltate şi învinse. Aşa
este, de pildă, vîrful de 6113 m, din apropierea gheţarului Fedcenko, escaladat în premieră în anul 1962
de o expediţie de şaisprezece alpinişti sovietici.

Himalaya

Din cele patrusprezece piscuri înalte de peste 8000 m, zece sînt în Himalaya şi patru în
Karakorum. Cînd spui Himalaya, spui Everest (Chomolungma) şi cînd spui Everest, ai şi rostit numele
lui Edmund Hillary şi Norke Tensing.
Everestul a fost supranumit cel de al treilea pol al pămîntului. Şi lupta încordată, eroică,

71
pentru cucerirea lui, a durat mai mult de trei decenii. Cucerirea Everestului a însemnat victoria omului
asupra naturii şi asupra lui însuşi.
Aşa cum spunea Maurice Herzog, întîiul cuceritor al unui munte de opt mii de metri,
Annapurna: „O dată cu cucerirea Everestului, muntele cel mai înalt din lume, a dispărut un mit. De
acum înainte omul este stăpînul universului marilor înălţimi”.
Iar John Hunt, conducătorul glorioasei expediţii, vede în această cucerire nu numai victoria
record asupra munţilor, ci o lungă şi grea luptă plină de semnificaţii: „Ea este simbolul însuşi al
efortului omului împotriva forţelor naturii; ea evocă continuitatea acestei lupte, ca şi lanţul care-i leagă
pe toţi cei care au luat parte la ea”.
Pînă în prezent peste şaptezeci de alpinişti din întreaga lume au reuşit să învingă munţi de
aproape opt mii de metri. Aproape dublul lor constituie jertfele cunoscute ale celor care au visat şi
încercat acelaşi lucru.
Dintre cei cincizeci de învingători, numai patru au reuşit o dublă victorie la peste opt mii de
metri: Hermann Buhl pe Nanga Parbat (8125 m) şi Broad Peak (8047 m), Kurt Diemberger pe
Dhaulagiri (8172 m) şi Broad Peak, Pasang Dawa Lama de două ori pe Cho Oyu (8153 m) şi Gyaltsen
Norbu pe Manaslu (8125 m) şi Makalu (8481 m).
Himalaya nu este cel mai lung lanţ de munţi din lume (el are doar 2 500 km faţă de cei 18000
km ai Cordilierilor), dar măreţia lui este unică. Aici se găsesc toţi munţii înalţi ai lumii, zăpezile cele
mai mari, furtunile şi avalanşele cele mai necruţătoare.
De altfel cuvîntul Himalaya vine de la sanscritul hima, care înseamnă frig, zăpadă, iarnă.
Traducerea cea mai apropiată a numelui Himalaya ar fi deci munţii înzăpeziţi. Aproape toate
denumirile geografice, originare ale munţilor, sînt pline de legende, de mituri şi poezie.
Chomolungma (Everest—8 848 m) nu este numai, cum se spune în tibetană, „Zeiţa mamă a
pămîntului”, ci şi „Muntele pe care-l vedem din orice loc”, „Muntele pe care orice pasăre orbeşte dacă
zboară atît de sus” sau, cu un nume care aminteşte de ninsorile lui neîntrerupte, „Casa zăpezilor”.
Kangchendzonga (8597 m), cel de al treilea uriaş al pămîntului, este cel dintîi munte estic care
întîlneşte musonul şi-i primeşte darul alb al zăpezilor. El are cinci vîrfuri semeţe şi totdeauna atît de
ninse, încît de aici a primit muntele chiar numele său „Cele cinci sipete cu comori ale zăpezilor”.
La capătul opus, cel mai vestic munte al Himalayei este Nanga Parbat (8125 m), numit de
locuitorii din Caşmir şi Muntele Rege sau Muntele Golaş. Pentru alpiniştii care l-au asaltat şi care au
plătit cu peste 50 de jertfe cucerirea lui, Nanga Parbat va rămîne pentru totdeauna, aşa cum i s-a spus
amar, „Muntele groazei”.
Lhotse (8 501 m) are o denumire geografică simplă — Piscul de sud — şi ea nu se datorează
localnicilor, ci exploratorilor care l-au descoperit în 1921, la prima expediţie de recunoaştere a
Everestului.
În sfîrşit Annapurna (8 078 m), întîiul munte de peste 8 000 m, cucerit de francezi în 1950,
premiera tuturor premierelor himalayene, poartă numele zeiţei semănăturilor, a recoltelor, care în
mitologia hindusă este în acelaşi timp şi zeiţa abundenţei.
Pentru localnici, munţii cei mai înalţi ai lumii, munţii Himalayei sînt tabu. De nepătruns şi de
neatins. Cine urcă în Nepal munţii sacri, acela plăteşte amenzi grele, echivalînd în bani cu înălţimea
muntelui urcat.
Ideea de munte care ucide, de munte care nu trebuie urcat, o găsim de altfel şi în denumirea
lanţului muntos Mindukuş, care în traducere înseamnă „Omorîtorul de hinduşi”. Există credinţa că cei
care vin din India călduroasă şi îndrăznesc să urce pe aceşti munţi, pier în zăpezile lor veşnice.
Dacă timp de treizeci şi doi de ani Everestul nu a fost învins, aceasta se explică şi prin
interdicţia de a se urca muntele pe versantul lui sudic, legile Nepalului fiind în privinţa aceasta
neînduplecate.
Se cunoaşte îndrăzneala nebună a alpinistului englez Maurice Wilson care în anul 1934, după
ce se strecoară peste graniţa Tibetului travestit în tibetan, încearcă de unul singur (la 6 400 m cei trei
hamali nu mai vor să-l urmeze) să ajungă la Şaua de Nord (7007 m). Aşa cum reiese şi din jurnalul său,
creasta n-a putut fi atinsă. O ultimă încercare, disperată, şi Wilson dispare. Corpul lui, păstrat de
gheţuri şi zăpezi, ca o amintire a nebuniei sale, a fost găsit în primăvara anului următor.
Zeii munţilor sînt neiertători cu muritorii care vor să le dezlege tainele, spun preoţii budişti şi
credinţele poporului. Cine ar atinge muntele cel mai înalt, muntele „Zeiţa mamă a pămîntului”,
Chomolungma, ar muri sau ar deveni el însuşi zeu.
De aceea, după ce Norke Tensing a atins vîrful cel mai înalt, în neguri, zăpezi şi spirite al
Chomolungmei, şi a lăsat pios acolo biscuiţi, ciocolată şi ce-i mai rămăsese din mîncare, pentru hrana
zeilor, a fost privit de oameni la înapoiere ca un sfînt, purtat pe sus cu mare cinstire, iar hainele i-au
fost atinse cu admiraţie şi respect, ca unui Dalai Lama.
Fără să facem un istoric al expediţiilor din Himalaya sau să urcăm cu alpiniştii marilor

72
îndrăzneli fiecare munte de peste opt mii de metri, sîntem totuşi datori în această evocare a munţilor
lumii să trecem în revistă marile ascensiuni, încercările eroice, grelele jertfe vrednicele biruinţi.
Lupta cu uriaşii pămîntului, atît de tîrzie în ani, dar necruţătoare în tărie, aminteşte de lupta
pentru cucerirea mărilor, a polilor şi a cerului. Ea este însă unică prin măreţia şi încordarea
supraomenească pentru cucerirea fiecărui metru de înălţime, a ficărei creste îngheţate sau ameninţate
de cornişe de zăpadă, a pereţilor de stîncă care coboară vertical în abisuri, la cinci mii de metri sub
picioarele ostenite ale alpiniştilor.
Nu vrem să începem această incursiune în ascensiunile Himalayei fără a aminti o lege a ei şi
poate una din cele mai frumoase ale exploratorilor lumii. Himalaya a fost încă înaintea Antarctidei şi a
Anului Geofizic Internaţional singurul loc de pe pămînt unde popoarele s-au întrecut paşnic între ele
pentru cucerirea spaţiului necunoscut. Cu piolete şi colţari în loc de puşti şi tunuri, cu măşti de oxigen
în loc de măşti de gaze, alpiniştii tuturor naţiunilor s-au întrecut aici prieteneşte pentru victoria voinţei
omeneşti şi gloria celor mai îndrăzneţi şi bine pregătiţi.
S-a creat o tradiţie cavalerească, un fair-play al munţilor, dreptul respectat tacit de toţi
alpiniştii lumii, ca muntele asaltat prima dată de o naţiune să rămînă al ei, cu toate încercările nereuşite,
pînă la definitiva victorie.
În această situaţie au fost cu K2 (Chogori) — italienii, cu Nanga Parbat — germanii, cu
Annapurna — francezii. Şi ne-a mirat cînd Everestul, asaltat din 1921 de englezi în unsprezece
expediţii, a fost rîvnit în 1952 de elveţieni. Probabil ispita cuceririi celui mai înalt vîrf din lume,
victorie istorică şi sportivă, a întunecat o clipă legea sportivităţii. Pînă la urmă însă, prin firescul
istoriei, totul a fost reabilitat. Everestul a fost cucerit de englezi, aşa cum se cuvenea, căci ei au făcut
începuturile şi au dat întîile jertfe. Dar şi de nepalezul Tensing, simbol al drepturilor ţării gazdă,
stăpînitoare a muntelui, întîmplarea cuceririi muntelui Everest de un neozeelandez şi un nepalez,
componenţi ai unei expediţii britanice, este şi o lecţie istorică. Precum şi dovada contemporană a
prieteniei popoarelor, fără care nu se poate convieţui, nici aici jos la graniţele ţărilor şi nici sus la
graniţele norilor!...
Şi acum să pornim la drum.
Ce este Himalaya, această ţară a zăpezilor, cum este ea numită de localnici, această împărăţie
a munţilor învecinaţi cu cerul ? Prin ce legi geologice s-a format aici, în timpuri străvechi, în miocen,
această cută a scoarţei pămîntului, lungă de 2 500 km şi lată de 220 km, şi care an de an continuă să
crească în înălţime, creşterea ultimilor douăzeci de ani fiind de 25 m ?
Două mari ape (Indusul şi Brahmaputra) şi trei state (Nepal, India, Tibet) delimitează graniţele
ţării zăpezilor. Nepalul, pînă în anul 1949, nu dădea voie nici unui străin să-i calce pămîntul, ceea ce a
făcut ca toate expediţiile himalayene să se facă pe versantul nordic, prin Tibet.
Tibetul este o ţară a multor curiozităţi, avînd trei sute de mii de călugări dintr-un milion de
locuitori, o capitală, Lhassa, la 3 600 m altitudine, un lac, cel mai înalt din lume, la 5 465 m, şi o religie
plină de mistere, cu o căpetenie zeificată, Dalai Lama.
În sfîrşit, India, atît de aproape de munţii aceştia de opt mii de metri, abia în anul 1960 va
porni şi ea la cucerirea Chomolungmei, a zeiţei mame a pămîntului.
Himalaya are, ca şi mitologicul Janus, două feţe diferite. Versantul sudic, cel spre India şi
Oceanul Indian, este tropical. O junglă luxuriantă, păduri veşnic verzi, stejari, castani, dafini, magnolii,
iar spre vîrf stepă alpină. Versantul nordic, cel dinspre Tibet, e format din munţi înalţi, gheţari, văi
prăpăstioase şi zăpezi eterne.
În Himalaya, asemenea nopţilor polare care durează şase luni, musonul (din arabă, anotimp)
bate şi el la fel, aducînd cu sine nedorite şi nesfîrşite ploi, ninsori neîntrerupte şi uragane, vînturi
năprasnice de 180—200 km pe oră. Pentru ca o expediţie să învingă în Himalaya, întîia condiţie este să
nu fie surprinsă de muson. De aceea aproape toate cuceririle munţilor de peste opt mii de metri din
Himalaya s-au făcut numai între lunile mai şi iulie.
Himalaya nu are numai musonul, acest adversar mai de temut decît înălţimile munţilor; nu
numai frigul de —50° şi vîntul 200 km pe oră sînt apărătorii munţilor neîmblînziţi. Ci mai ales
avalanşele. Ca să le stăpînească, să le fărîmiţeze forţa, Hunt a adus în expediţia din 1953 tunuri
speciale.
Veţi vedea cum, ca să poată mai uşor cuceri vîrfurile, italienii au luat cu ei pe K2 macarale
mecanice pentru transportarea bagajelor între tabere, iar elveţienii au folosit pe Dhaulagiri un avion, cu
numele de Veţi. Dar adevărata şi singura victorie a alpinismului este aceea cucerită de om, de puterea,
îndrăzneala şi priceperea lui.
De ce nu popoarele munţilor Himalaya au fost primii lor cuceritori — am spus-o nu o dată,
dar să reluăm. În credinţa acestor popoare munţii sînt tabu, munţi sacri, în stăpînirea duhurilor rele şi
omul care îi înfruntă e pierdut. Acestor zei ai munţilor li se datorează respect, adorare şi sacrificii în
animale, ca să le domolească mînia şi spiritul de răzbunare.

73
Şi totuşi, încet, cu greu, anii şi viaţa au clintit pînă şi credinţele în zeii munţilor, în zeii
zăpezilor şi furtunilor. „Tigrii” din Himalaya n-au urcat numai cu poveri grele la peste şapte mii de
metri, şi cu piolete şi colturi în tovărăşia alpiniştilor din întreaga lume la peste opt mii, ei au urcat pe
tronul zeilor şi au adus de acolo, din vecinătatea norilor, încrederea că omul este stăpînul Universului şi
nu zeii. Aceasta i-a sugerat poate lui Fritz Rudolph, evocatorul epopeilor himalayene, şi titlul ultimei
sale cărţi „Vîrfuri fără zei”.
Nouă sute de kilometri din graniţa Nepalului se învecinează cu Tibetul şi munţii Himalayei.
„Tigrii” sînt locuitori ai ţinuturilor înalte ale Nepalului, această ţară de munţi, aproape fără căi ferate; în
întreg Nepalul, la o suprafaţă de 140000 km2 şi zece milioane de locuitori, sînt 103 km de cale ferată.
O ţară cu temple de aur şi analfabeţi. De oameni săraci, cinstiţi şi dîrji, care iau la naştere,
adeseori, numele zilei în care s-au născut. Pasang, de pildă, înseamnă vineri. Vă amintiţi de prietenul
lui Robinson Crusoe, găsit pe insulă tot într-o zi de vineri ?
Cînd sînt din valea Sola Khumbu li se mai spune şerpaş adică bărbat din răsărit. Ei urcă la
înălţimi de şapte, opt mir de metri în aerul rarefiat, în ceaţă sau în luciul orbitor al zăpezii, zeci de
kilograme de materiale. Ei coboară pe „sahibii" (stăpînii) bolnavi sau epuizaţi de forţe, în taberele
intermediare. Şi, dacă e nevoie, tot ei rămîn devotaţi lîngă ei, în zăpezi, pînă în ultima clipă, deşi s-ar
putea salva de la moarte...
Numai cel mai vrednic dintre ei ajunge sirdar, şeful hamalilor. Şi numai cei mai rezistenţi şi
curajoşi ajung „tigri”, învingători ai înălţimilor de peste şapte mii de metri.
Astăzi în istoria cuceririlor munţilor Himalaya numele lui Norke Tensing, Pasang Dawa
Lama, Gyaltsen Norbu sînt prezente alături, cu cinste, de acelea ale alpiniştilor din întreaga lume.
Mîine, popoarele din jurul munţilor de peste opt mir de metri vor scrie, fără îndoială, o nouă cucerire a
munţilor Himalaya !...
Din cei patrusprezece uriaşi ai pămîntului, Karakorum are doar patru munţi peste 8 000 m: K2
(Chogori), asaltat şi cucerit de italieni în 1954 şi trei munţi a căror înălţime diferă în zeci de metri:
Hidden Peak (8068 m), Broad Peak (8 047 m), Gasherbrum II (8 035 m).
Întîi a căzut Gasherbrum II, în anul 1956. Victorie a unei expediţii austriece, condusă de Fr.
Moravec. Broad Peak este asaltat şi cucerit de o expediţie austriacă condusă de M. Schmmuck, la care
a participat şi H. Buhl, iar Hidden Peak de o expediţie americană, în frunte cu N. Clincii.
Iată cum a fost cucerit Gasherbrum II. Expediţia austriacă a lui Fritz Moravec, din care făceau
parte şase alpinişti, nelipsitul doctor şi geologul, ajutată de o sută şaizeci şi opt de hamali, a asediat şi
acest munte care îşi păstrase neprihănirea. În ziua de 7 iulie 1956 S.Larch şi H. Willenpart pornesc din
tabăra de la 7 500 m şi după opt ore de urcuş eroic cuceresc piscul.
Acest an 1956 marchează, de fapt, în asaltul marilor piscuri, unul din anii celor mai depline
biruinţi: în luna măr cad doi mari munţi ai lumii, Manaslu (8125 m) şi Lhotse (8501 m), iar în iulie
Gasherbrum II (8035 m).
Shisa Pangma (8 013 m)
Cel mai mic dintre cei mari, muntele acesta, situat la graniţa Nepalului şi Chinei, a fost cel din
urmă cucerit, în mai 1964. Această tîrzie cucerire se explică şi prin poziţia lui, prin ambiţia alpiniştilor
de a cuceri mai întîi piscurile cele mai înalte din Himalaya, şi totodată prin restricţiile privind accesul
pe acest munte. Ziarele au anunţat la începutul lunii mai 1964 că zece alpinişti chinezi, pornind din
tabăra de la 6 800 m, au escaladat muntele. Ei au fost ajutaţi de 4 şerpaşi şi 40 de hamali.
Cucerirea piscului a fost întîrziată cu o săptămînă, din cauza viscolului şi a ninsorii. Trei
echipe de asalt, pe ger şi vînt, asediază panta de peste 50° de la 7800 m şi pînă la urmă, depăşind greul,
ies învingătoare.
În felul acesta şi China intră în palmaresul cuceririlor himalayene ale munţilor de peste 8 000
m.
Annapurna (8 078 m)
Munţii şi-au aşteptat de milenii îndrăzneţii cuceritori. Mai întîi au mers spre ei exploratorii,
oamenii de ştiinţă: Marco Polo, cei trei fraţi Schlagintweit, Prjevalski, Sven He-din. Dar nu au putut
ajunge decît în preajma lor.
Şi-atunci au sosit pe urmele lor alpiniştii, aceşti „nebuni”, care înfruntînd imposibilul
descoperă geografia şi înving natura îndărătnică. De necrezut, deşi Himalava este ţinta exploratorilor
încă de la începutul secolului al XIX-lea, abia în anul 1950 este cucerit cel dintîi pisc de opt mii metri.
Şi nu de englezi, şi nici de localnici, care abia mai tîrziu vor lupta pentru cucerirea munţilor lor, ci de
francezi.
Să nu ne mirăm însă... Franţa a fost totdeauna ţara ideilor îndrăzneţe, a ideilor generoase. Cei
care urcaseră cei dintîi pe Mont Blanc şi dăduseră omenirii o nouă pasiune, o nouă năzuinţă —
alpinismul, nu puteau să nu fie în primele rînduri şi în cucerirea Himalayei.
Muntele ales a fost Annapurna. înălţimea: 8 078 m. Cuceritorii ? Nume cunoscute şi preţuite

74
de alpinismul lumii: Louis Lachenal şi Maurice Herzog. Data istorică a cuceririi: 3 iunie 1950.
Lupta a fost aprigă. Dar Lachenal şi Herzog nu erau oamenii care să cedeze. Cu preţul vieţii,
al degetelor lăsate acolo, înfipte în granitul muntelui, victoria trebuia cucerită şi a fost cucerită într-
adevăr.
Cine citeşte istoria acestei epopei a muntelui, se înfioară de clipele grele prin care au putut
trece oamenii, dar rămîne şi copleşit de admiraţie în faţa voinţei lor. Francezii nu s-au mulţumit numai
cu această victorie istorică şi de prestigiu. Ei vor mai intra o dată în istoria Himalayei prin cucerirea
vîrfului Makalu (8481 m).
Anul 1962 ne-a adus o nouă veste! Expediţia condusă de Lionel Terray, care participase cu ani
în urmă şi la ascensiunea pe Annapurna, a escaladat muntele Jannu (7 710 m), în Nepal, asaltat cu trei
ani înainte de francezi, munte extrem de dificil, cu pasaje de gradul cinci şi şase la înălţimea de 7400
m. Marile înălţimi rămîn aşadar o permanentă invitaţie, un nesecat izvor de pasiuni alpine şi de
eroism...
Nanga Parbat (8125 m)
Este muntele care a cerut cele mai multe şi grele jertfe, dar care, ciudat, a fost învins de un
singur om: Hermann Buhl. Ceea ce nu s-a mai întîmplat cu nici un alt munte din Himalaya.
Nanga Parbat este caracteristic prin cea mai mare diferenţă de altitudine de pe întreg globul
pămîntesc.
Cît trebuie să fi fost de emoţionant pentru Peter Aschenbrenner, unul din supravieţuitorii
expediţiilor tragice din 1934, ca după douăzeci de ani să revină aci, ca să răzbune moartea tovarăşilor
săi şi cruzimea sîngeroasă a muntelui.
Hermann Buhl a pornit mai mult în noapte decît în zori (la două dimineaţa) şi pînă seara la
şase — deci după 16 ore de ascensiune — a ajuns la pisc! Înapoierea s-a făcut abia a doua zi. H. Buhl,
reamintindu-şi de noaptea din Alpi, pe Watzmann, a mai petrecut una aici, la opt mii de metri.
Flămînd, îngheţat, fără măcar un sac de dormit, dar învingător al celui mai crud munte din
Himalaya.
În anul 1962 o nouă expediţie germană, condusă de dr. K. Herrligkoffer, acelaşi care a condus
şi expediţia din 1953, a asaltat piscul pe versantul vestic. Echipa de asalt constituită de Low Kinshofer
şi Mannhardt — ultimii doi, eroii primei escalade de iarnă a peretelui nordic al Eigerului — cucereşte
piscul la 22 iunie 1962. Dar la coborîre ei plătesc greu această victorie. Kinshofer şi Mannhardt se aleg
cu degeraturi grave la faţă şi picioare, iar Low alunecă pe o pantă de zăpada cu gheaţă, accidentîndu-se
mortal, încă o dată Nanga Parbat, „Muntele groazei”, nu şi-a dezminţit numele.

Manaslu (8 125 m)
A surprins desigur apariţia, dar nu şi victoria expediţiei japoneze în Himalaya. De altfel, încă
cu ani înainte, japonezii asaltaseră mai multe piscuri de peste şapte mii de metri şi cuceriseră o parte
din ele.
De astă dată, în 1956, ţinta lor este Manaslu. O răfuială mai veche, cu patru ani în urmă, nu
dăduse nici un rezultat. Dar dîrzenia, perseverenţa şi modestia japonezilor sînt considerate ca unice în
lume.
Peste un an, în 1953, ei sînt din nou la datorie. Dar muntele nu se vrea învins. Asaltul e părăsit
la 7750 m, deci la mai puţin de patru sute de metri de vîrf. În anul 1954 încercarea japonezilor de a urca
din nou pe Manaslu este oprită de protestele şi credinţele localnicilor că expediţiile anterioare au
dezlănţuit furia zeilor asupra satelor lor.
În anul 1956, după ce japonezii plătesc cele zece mii de rupii cerute pentru templul distrus de
zeii muntelui, supăraţi pe alpinişti, expediţia lui Yuko Maki, un conducător cu totul neobişnuit pentru
expediţiile himalayene (63 de ani), porneşte iar la drum. Expediţia este compusă din doisprezece
alpinişti, douăzeci de şerpaşi şi nouă tone de material. Şi iată, după cinci ani de stăruitoare şi repetate
încercări, ziua victoriei: 9 mai 1956. învingătorii: alpinistul japonez T. Imaniski şi sirdarul Gyaltsen
Norbu.
Această expediţie a stîrnit atît de mult entuziasm pentru Himalaya, încît de atunci expediţiile
japoneze sînt foarte des întîlnite în lupta pentru cucerirea celor mai înalţi munţi ai lumii. În 1960, prin
două formaţii de asalt, ei au cucerit Himal Chuli (7864 m). Totodată, în Hindukuş, au urcat Noshaq
(7492 m), iar şi mai recent, în aprilie 1964, o nouă expediţie japoneză a asaltat şi cucerit pentru întîia
dată vîrful Gyanchunkang (7 922 m), la 30 km est de Everest, la frontiera Tibetului.

Cho Oyu (8 153 m)


În anul 1953 englezii au pornit prin Nepal, convinşi că de astă dată Everestul nu va mai
rezista. Dar, surpriză, elveţienii obţinuseră mai înainte aprobarea guvernului local şi acum erau dincolo
de Şaua de Sud. Ca să se consoleze, expediţia, din care făcea parte Shipton, Hillary, Riddifort, Evans,

75
Bourdillon, Gregory, Lowe şi sirdarul Ang Tarke, asaltează un alt munte de peste opt mii de metri, dar
pînă la urmă nici acesta nu va fi cucerit.
Aceasta a fost cea dintîi ofensivă a muntelui Cho Oyu. Piscul este aşezat chiar pe graniţa
dintre Nepal şi Tibet şi a fost zărit întîia dată în 1951, de Shipton şi Bourdillon, de la înălţimea pasului
Nangpa La, fără să-i ispitească prea mult. Dar un munte de peste opt mii de metri, mai ales acum, cînd
asaltul celor patrusprezece devine neprevăzut şi febril, este totuşi o victorie şi ea nu trebuie scăpată.
Acest lucru îl va înţelege mai bine expediţia austriacă din 1954.
În 19 octombrie 1954 (curioasă lună pentru o cucerire himalayană) muntele este cucerit de
două formaţii de asalt, prima fiind alcătuită din H. Tichy şi S. Jochler, iar a doua din H. Heuberger şi
Pasang: Dawa Lama. A fost expediţia cu cea mai mică greutate de bagaje (900 kg) şi cu cel mai mic
număr de alpinişti. Ea dorea să demonstreze posibilitatea cuceririi unui pisc înalt în grup restrîns, uşor
echipat.
O întîmplare neprevăzută era să rateze însă cucerirea muntelui. În timpul unui viscol puternic,
Tichy şi-a pierdut mănuşile, iar mîinile au început să-i degere. Asaltul a fost amînat. Au trebuit să
coboare la tabăra de bază.
Între timp o expediţie franco-elveţiană a venit şi ea pe Cho Oyu, propunînd unirea celor două
expediţii. Tichy n-a vrut să accepte. Pasang Dawa, surprins de această intervenţie, ferm şi cinstit, a
hotărît soarta victoriei austriece. El a urcat cu şerpaşii săi, într-o singură zi, înălţimea de 3000 m,
ducînd în tabără încărcătura necesară. Apoi l-a convins pe Tichy să se continue ascensiunea. Ba mai
mult, în porţiunile grele, Tichy, avînd mîinile degerate, l-a ajutat să urce cu frînghia. Aşa au cucerit
austriecii, datorită cinstei şi dîrzeniei lui Pasang Dawa, muntele Cho Oyu.
Elveţienii au pornit mai apoi şi ei Ia asaltul muntelui, dar vremea rea i-a făcut să renunţe.

Dhaulagiri (8172 m)
A fost asaltat pînă în 1956 de patru ori, o expediţie argentiniană ajungînd pînă la 7 800 m, de
unde musonul a alungat-o cu violenţă, conducătorul expediţiei F. Ibanez murind în urma degeraturilor.
Pînă în anul 1960 muntele a mai fost asaltat de încă trei expediţii. Este adevărat că muntele
părea de necucerit. O imensă piramidă cu pereţi puternici de stîncă, înălţată în vecinătatea cerului şi
apărată de zăpezi, ceţuri şi furtuni, încă în 1960, deci la zece ani de la cucerirea Annapurnei şi şapte de
la căderea Everestului, Dhaulagiri încă nu fusese cucerit. Pe rînd, expediţii franceze, argentiniene,
elveţiene, germane se recunosc învinse.
Elveţienii însă nu vor să cedeze. Şapte expediţii pentru un munte de 8172 m ! Parcă mult prea
mult, chiar pentru Himalaya. În anul 1960 a patra expediţie elveţiană pe acest munte îşi făgăduieşte să
nu mai coboare decît învingătoare.
Max Eiselin conduce această ofensivă hotărîtă, pe viaţă şi pe moarte. Alături de cei şase
alpinişti elveţieni mai fac parte din expediţie doi polonezi, un german, un austriac şi şapte şerpaşi. Un
avion cu numele de Veţi, nume inspirat de misteriosul om al zăpezilor, stă la dispoziţia expediţiei.
Muntele este asaltat pe creasta de nord-est, pe acolo pe unde, cu un an înainte, austriecii, cu o
jertfă grea omenească, ajunseseră la 7 800 m.
Întîia tabără e constituită la 5100 m. Următoarele la 5 700, 6 600, 7 050, 7 400 şi 7 800. În
patru mai începe asaltul. „Veţi” sprijină aprovizionarea, dar, eternul neprevăzut, are o defecţiune şi se
prăbuşeşte pe gheţar. Din fericire cei doi aviatori rămîn în viaţă. Amînare. Aşteptarea grea, ca orice
aşteptare înaintea unei lupte decisive. Peste 8 zile, în 12 mai, din nou asaltul vîrfului. Şase oameni
dorm înghesuiţi, nerăbdători, într-un singur cort, la 7800 m. A doua zi, la 13 mai, legaţi în trei corzi,
Kurt Diemberger şi Na Wang Dorje, E.Forrer şi Nyima Dorje, A.Schelbert şi P.Diener urcă muntele.
Aşa se încheie lupta pentru cea de a treisprezecea cucerire a unui munte de peste opt mii de metri, în
mai 1960, pe piscul Dhaulagiri...

Makalu (8 481 m)
Situat la numai 20 km sud-vest de Everest şi confundat adeseori cu el, Makalu este cea de a
doua cucerire franceză în Himalaya. Ea a fost realizată la doi ani după căderea Everestului, în 15 mai
1955, datorită unor alpinişti cu performanţe mondiale: Lionel Terray, Jean Couzy, Jean Franco, Guido
Magnone, dar şi rezistenţei şi priceperii lui Gyaltsen Norbu, adevărat tigru al Himalayei, de două ori
învingător al piscurilor de 8000 m, sirdarul pe care japonezii l-au cinstit ca pe un erou după cucerirea
muntelui Manaslu.
Întreaga expediţie, din care mai făceau parte încă patru încercaţi alpinişti — P. Leroux, S.
Coupe, J. Bouvier, A. Vialate — a urcat în următoarele două zile muntele, inaugurînd astfel în
Himalaya ascensiunea în grup a unui munte de mare înălţime.
Makalu a ispitit în 1961 şi o puternică expediţie anglo-americană în frunte cu mereu
neobositul Hillary, învingătorul Everestului şi al munţilor Antarctidei. Dar nu departe de vîrf, alpiniştii

76
au trebuit să renunţe. Trei membri ai expediţiei, care au încercat să forţeze reuşita, asaltînd piscul fără
baloane de oxigen, s-au îmbolnăvit, într-adevăr, victoria unei ascensiuni în Himalaya nu e un lucru uşor
şi sigur. Ea e condiţionată de mulţi factori şi de foarte multe neprevăzute: ceaţă, ninsoare, avalanşe,
pereţi de gheaţă sau ca acum... baloane de oxigen.

Lhotse (8 501 m)
Lhotse, supranumit de asaltatori şi ultimul din cei patru mari, a fost cucerit de expediţia
elveţiană condusă de Albert Eggler, în vîrstă de 43 de ani, în 18 mai 1956.
Expediţia a fost foarte puternică, tenace şi... inspirată. Compusă din opt alpinişti de renume,
un medic şi un geolog, trei sute cincizeci de hamali din valea Sol Khumbu şi doi şerpaşi de altitudine
din Darjeeling — o adevărată armată pornită să dea o mare bătălie — această expediţie care lupta cu
una din ultimele redute ale Himalayei îşi înfige pintenii, de două ori în timp de cinci zile, în creştetul
muntelui.
Au fost necesare şase tabere. S-a folosit oxigen chiar în timpul somnului. Ultima tabără a fost
fixată de 7 900 m. Asaltul l-au dat mai întîi Ernst Reiss (36 ani) şi Fritz Luchsinger (32 ani) în ziua de
18 mai. Iar în 22 mai repetă aceeaşi ascensiune, rămînînd o oră pe vîrf, celălalt cuplu Ernst Schmied
(32 ani) şi Jury Marmet (28 ani).
Această glorioasă şi meritată victorie situează alpinismul elveţian, cu justificatele lui veleităţi
şi tradiţionalele lui victorii pe întreg globul, între primele patru naţiuni care au învins cei mai înalţi
munţi ai Himalayei: Anglia, Italia, Franţa, Elveţia.
Gloria lui Mathias Zurbriggen, învingătorul Anzilor, cel care cel dintîi a urcat Aconcagua în
1897, renăştea acum peste şase decenii, în 1956, în tot atît de îndepărtata Asie, pe Lhotse...

Kangchendzonga (8 597 m)
Un munte care a ispitit pe oameni încă cu mulţi ani în urmă, fiind cel de al treilea uriaş al
pămîntului. În anul 1899, geograful şi alpinistul englez Douglas W.Freshfield îi cercetează relieful şi
căile de acces.
Întîia dată germanii l-au asaltat în 1931, cînd expediţia lui Paul Bauer a ajuns pînă aproape de
ceea ce însemna ne atunci recordul de altitudine al lumii. De altfel, în 1932, la Olimpiada de la Los
Angeles, P. Bauer primeşte medalia de aur a literaturii sportive pentru cartea să despre
Kangchendzonga.
Muntele a fost învins abia în 1955 de o expediţie engleză, cînd în două asalturi succesive (26
şi 27 mai), mai întîi G.Band şi J.Brown şi apoi N.Hardie şi T.Streather îi urcă vîrful măreţ dintre Nepal
şi Tibet.
Această victorie este rodul celor două expediţii, din 1953 şi 1955, cînd sub conducerea lui Ch.
Evans se luptă pentru găsirea adevăratului drum, precum şi a celor mai buni hamali conduşi de Tensing
Dawa şi Ang Tarke. În 1955 asaltul final s-a dat de la 8200 m şi a durat şase ore. Conform înţelegerii,
expediţia nu a urcat ultimii doi metri ai vîrfului, pentru a respecta credinţele localnicilor în lăcaşul
zeilor. Dar alpiniştii rămîn, şi fără aceşti doi metri ai împărăţiei spiritelor, cuceritorii muntelui
Kangchendzonga, muntele cu cele cinci sipete de comori ale zăpezilor.

K2(Chogori) (8 611 m)
Cea dintîi expediţie în acest masiv din Karakorum o face de timpuriu, din 1892, cunoscutul
cercetător şi alpinist englez M.Conway. Dar încă înainte cu treizeci de ani, în 1861, muntele fusese
descoperit de Godwin Austen. De aceea, multă vreme acesta a fost şi numele muntelui.
K2 nu înseamnă, cum s-ar crede, Karakorum — al doilea munte al lumii, ci pur şi simplu
Karakorum indice 2, denumire geodezică. Localnicii îi spun Chogori, adică Muntele Mare.
Nici K2 nu s-a lăsat uşor cucerit. Au fost necesare şase expediţii. Dar ultima din ele, cea din
1954, cu încă o jertfă, alpinistul Mario Puchoz, va ieşi învingătoare. Aceasta s-a datorat, după cum se
spune, în mare măsură, pregătirii ei minuţioase şi bunei organizări.
Recunoaşterea s-a făcut din avion. Fiecare component al expediţiei primeşte un ghid cu schiţe
şi fotografii. Profesorul Ardito Desio, conducătorul expediţiei, explorase gheţarul Baltoro încă din 1929
şi revenise aici în 1953 pentru a pregăti expediţia din anul 1954. Şi într-adevăr, după o luptă aprigă,
muntele este învins în ziua de 31 iulie 1954.
În această expediţie, pentru întîia oară în istoria ascensiunilor munţilor de opt mii de metri,
italienii au folosit o macara mecanică pentru transportul bagajelor în taberele intermediare.
În istoria cuceririi munţilor, învingătorii lui K2 vor rămîne pentru totdeauna Achille
Compagnoni şi Lino Lacedelli, doi neînfricaţi alpinişti ai lumii. Dar victoria lor n-ar fi fost posibilă fără
devotamentul şi curajul lui Walter Bonatti. Ajunşi în preajma vîrfului, la un pas de victorie, echipa de
asalt a celor doi rămăsese ţintuită locului datorită lipsei de oxigen. Nu ar fi fost întîia dată cînd se rata

77
la zeci de metri cucerirea unui munte de opt mii de metri, însoţit doar de un şerpaş, cu riscul vieţii,
petrecînd o noapte fără cort şi fără provizii la 8 000 m, Bonatti duce pînă la cortul celor doi buteliile de
oxigen hotărîtoare pentru asalt şi victorie. A fost o minunată dovadă a spiritului de prietenie şi de luptă
al oamenilor munţilor, în faţa căreia pînă şi muntele s-a dat învins.

Everest—Chomolungma (8 848 m)
S-a scris imens despre Everest. Şi aproape tot ce ai spune despre el se cunoaşte. Dar nimic nu
este plicticos sau inutil.
Dacă lupta pentru Poli n-a stîrnit atîtea discuţii, aceasta a fost pentru că au fost cuceriţi înainte
(1909 Polul Nord, 1911 Polul Sud) şi pentru că, în fond, ei sînt doi. Pe cînd Everestul este unic !
Cu statura lui de nouă mii de metri, cu cele douăsprezece expediţii eroice şi dramatice care au
pornit spre el cu ultimul deznodămînt neprevăzut, cu victoria alpiniştilor chinezi pe versantul nordic şi
asaltul expediţiei indiene — Everestul constituie muntele despre care se vorbeşte mereu. Cel puţin o
treime din cărţile dedicate Himalayei scriu despre el. Iar filmul care-i poartă numele şi care a emoţionat
milioane de oameni de pe întreg globul, film premiat cu medalia de aur la Festivalul Mondial al
Tineretului şi Studenţilor de la Varşovia (1955), a dat Everestului o măreţie neobişnuită, de epopee.
Numele european al muntelui provine de la ofiţerul englez care cel dintîi i-a apreciat înălţimea
(1843). între primii cercetători ai Everestului au fost şi cei trei fraţi Schlagintweit, exploratori de
renume.
Pînă în secolul nostru nimeni nu urcase în Everest dincolo de 8000 m. În anul 1921 începe
asaltul celui mai înalt munte din lume. Nepalul fiind teritoriu tabu, cele şapte expediţii dintre cele două
războaie au trebuit să ia drumul Tibetului şi al crestei nordice.
În prima expediţie din 1921, pregătită temeinic şi autoritar condusă de generalul Howard
Bury, George Mallory, unul din cei mai încercaţi alpinişti ai lumii, găseşte drumul spre vîrf şi pentru
întîia oară atinge Şaua de Nord (7 007 m înălţime).
Expediţia din 1922, condusă de Bruce, atinge prin Norton, Mallory, Sommerwell 8 225 m,
urcînd fără baloane de oxigen, iar prin Finch şi Bruce, cu aparate de oxigent, 8 326 m. O avalanşă
Ucigaşă, care îngroapă în zăpadă şapte hamali, opreşte cel de al treilea asalt, care ar fi fost poate şi mai
reuşit.
Sîntem în 1924. A treia expediţie engleză pentru Everest. Sau, mai bine-zis, împotriva lui, căci
muntele acesta, îndărătnic şi violent, începe să fie asaltat ca o cetate, ca o inexpugnabilă cetate. Doi
oameni mor de viscol. Norton şi Sommerwell, acum cu experienţă şi mai îndîrjiţi, ajung la 8 572 m !
Înălţimea fantastică, la numai 276 m de vîrf, înălţime pe care abia peste trei decenii, în 1952, o vor
depăşi elveţianul Lambert şi însoţitorul său, tibetanul Tensing, dar de data aceasta pe versantul sudic
(8600 m).
Deci în 1924 recordul mondial de altitudine alpină aparţine lui Norton şi Sommerwell —
8 572 m — şi el nu vă fi depăşit decît peste douăzeci şi opt de ani, pe acelaşi munte, dar pe alt versant.
Expediţia aceasta din 1924 a fost, pare-se, cea mai puternică. Un al doilea asalt, cu un alt cuplu. La fel
de bun, de curajos: Mallory şi Irvine. Dar ei se pierd undeva în ceaţă pentru totdeauna.
Expediţiile din 1933, 1936, 1938 asaltînd eroic, disperat, cu hotărîrea de a încerca tot ce este
omeneşte posibil pentru cucerirea vîrfului, se soldează cu insuccese, deşi dintre membrii expediţiei fac
parte gloriile timpului: Shipton, Smythe, Tilman, Odell. Recordul de 8 572 m rămîne neatins.
Abia după cel de-al doilea război mondial, Nepalul permiţînd accesul expediţiilor străine,
Everestul a putut fi asaltat pe versantul sudic. Aceasta a şi dus de altfel la victorie. În 1953, Hillary-
Tensing, în 1956 elveţienii, care rataseră cu cîţiva ani în urmă cucerirea piscului, dar de astă dată prin
Marmet-Schmied, Reist-Gunten.
Una dintre cele mai îndrăzneţe expediţii rămîne însă aceea chineză, în care un geolog de 34 de
ani, Wang Fu-ciu, un soldat tibetan de 27 de ani, Kon Bu, un pădurar din provincia Seciuan, Ciu Jin-
hua de 32 de ani şi virtuosul alpinist de 35 ani Shi, Cian-ciun, învingătorul de pe Mustagh Aţa şi
Minyag Kangkar, cuceresc Chomolungma, pe drumul atîtor încercări şi jertfe, pe versantul nordic, în
primăvara anului 1960.
Pregătirile pentru expediţie au început în ultimele luni ale anului 1959, dar abia în anul
următor ele au fost gata. La 19 martie 1960, cei 214 membri ai expediţiei, alpinişti şi purtători de
bagaje, au ajuns la tabăra de bază (5 120 m).
În următoarele trei zile s-a făcut aclimatizarea şi s-a atins înălţimea de 6 400 m. Timpul s-a
menţinut frumos. Doar exploziile de gheaţă sub soarele de primăvară i-au neliniştit puţin pe cei care
urcau. Timpul, surprinzător de bun, n-a ţinut mult. În 27 martie o furtună de zăpadă i-a gonit pe toţi
înapoi, la tabăra de bază. Apoi a reînceput asaltul. Au fost găsite spre faimoasa creastă nordică, din
gheaţă şi doar cu un uşor strat de zăpadă pe ea, înclinată la 60°, patru căi de acces. Trecerea s-a făcut
între 5 şi 11 aprilie cu multă grijă şi pricepere, cu corzi, colţari şi trepte săpate în gheaţă. O nouă tabără

78
de asalt este pregătită. La 2 mai, expediţia chineză, condusă de Shi Cian-ciun, începe de la 7600 m
escaladarea „dîrei galbene”, porţiune stâncoasă de rocă friabilă. Cu mare greutate şi precauţie cei cinci
alpinişti conduşi de Shi Cian-ciun ajung la 8 500 m !
În bivuac se discută aprins tot ce va urma. De pe acum, pe vîrf, se iveau semnele musonului
apropiat şi necruţător. Deci nu era timp de pierdut. În 17 mai dimineaţa, întreaga expediţie e la tabăra
de bază pentru pregătirea asaltului final.
Din nou, în 23 mai, alpiniştii sînt la 8500 m. Din cei patrusprezece, patru vor ataca vîrful care
străluceşte în lumina albului zăpezii şi albastrul cerului.
Ziua atacului: 24 mai. Echipa de asalt: Wang Fu-ciu, Ciu Yin-hua, Kon Bu şi Liu Lien-man.
După o trecere de pasaj stîncos, o terasă de trei metri, aproape imposibil de trecut la această înălţime, îi
aştepta. După încercări grele, istovitoare, cei trei metri sînt trecuţi pe umerii lui Liu Lien. Această
simplă încercare, aceşti trei metri de stîncă, le-au răpit nu mai puţin de trei ore !
Rămăseseră trei oameni. Şi mai rămăseseră ultimii zeci de metri. Dar şi neprevăzutele:
întunericul nopţii, venit în timp ce ei luptau cu stînca, şi baloanele de oxigen goale.
Pînă la vîrf mai sînt cincizeci de metri. Să te reîntorci de la cincizeci de metri de vîrful
Chomolungmei ? Nu, ar fi o nebunie ! Da şi să continui. Zorile le aduc dezlegarea. Cu eforturi
supraomeneşti de voinţă, fără baloane de oxigen, cei trei alpinişti chinezi, după 19 ore de escaladare,
ating piscul. Şi astfel, după 29 de ani de încercări, de eroism alpin şi de jertfe omeneşti, Chomolungma
este învinsă şi pe inaccesibilul ei versant nordic ! (25 mai 1960).
După biruinţa tibetanului Tensing şi a expediţiei chineze, şi India, ţara de la poalele munţilor
cei mai înalţi din lume, a rîvnit la această cinste. În timp ce expediţia chineză asalta victorios
Chomolungma pe versantul nordic, o expediţie indiană, ca o teribilă armada (20 de alpinişti, 50 de şer-
paşi, 700 de culi) păşea prin creasta de sud spre vîrf. O echipă de trei alpinişti ajunge în 25 mai pînă la
8626 m. Dar de aici mai sus nu pot înainta. Un viscol neobişnuit de puternic îi face să se retragă.
Aceeaşi vreme imposibilă, necruţătoare, împotriva căreia omul încă nu poate lupta, ratează şi
asaltul muntelui dat în 1962. Dar pînă la urmă, Chomolungma s-a dovedit înţelegător şi în 1965 pe
piscul „Zeiţei mame a pămîntului” a fluturat învingător şi steagul „mamei India”.
Nimic în viaţă nu se poate obţine fără îndrăzneală, luptă, jertfă. În ciocnirea aceasta dintre om
şi natură, dintre om şi munte, lupta n-a fost numai încordată, ci şi dramatică, iar uneori chiar tragică.
Încă de la întîia să întîlnire cu muntele înalt de peste opt mii de metri al Annapurnei, omul
plăteşte primul tribut. Lachenal şi Herzog suferă degeraturi atît de grave, încît trebuie să li se amputeze
degetele de la mîini şi picioare. Aşa cum îşi vă pierde cîteva degete de la mîini şi laba piciorului Vitali
Abalakov în ascensiunea muntelui Khan Tengri.
Dar cu mult înainte, în anii începuturilor asaltului Himalayei, alpiniştii vor lupta cu moartea şi
nu o vor putea învinge totdeauna. Gloriosul, neînfricatul Mummery, care păcălise de atîtea ori moartea
în Alpi şi Caucaz, piere în 1895 la întîia încercare de ascensiune pe Nanga Parbat.
Prima jertfă a celei dintîi expediţii pe Himalaya (1921) a fost dr. Hellas, bun alpinist şi bun
medic, care, paradoxal, venise în această ascensiune să studieze limitele la efort şi altitudine ale inimii
omeneşti. Dar prima inimă care a cedat a fost chiar inima sa !
Irvine şi Mallory sînt speranţele expediţiei engleze din anul 1924. Dîrji, bine pregătiţi, cu
experienţă, ei erau sortiţi să intre victorioşi în istoria cuceririlor din Himalaya. Dar „Zeiţa mamă a
pămîntului” nu-i iubeşte încă pe pămînteni. Într-o zi, plecînd de la tabăra de bază, Mallory şi Irvine sînt
văzuţi, o clipă, pe creasta muntelui, la 8600 m. Apoi un nor de zăpadă, ceaţă şi nimic. Pînă în anul
1933, cînd Harris şi Wager, alpiniştii unei noi expediţii, vor găsi pioletul lui Mallory şi altceva nimic.
Fiecare atac, fiecare cucerire îşi are oamenii săi de sacrificiu. Albi sau galbeni. Celebrităţi
alpine sau simpli şerpaşi. Învingători din Alpi sau „tigri” din Himalaya. Aproape nu e munte în
Himalaya, pe drumul căruia să nu se fi înălţat piramidele amintirii celor care au căzut pentru acest ideal
simplu: victoria asupra înălţimilor.
Muntele de care se mai aminteşte şi azi cu tristeţe rămîne Nanga Parbat. Întîia expediţie din
1932, condusă de Willy Merkl, după ce ajunge prin şapte tabere la peste şapte mii de metri, este
surprinsă la 1 august de o neprevăzută iarnă timpurie şi abia scapă printr-o grea retragere din ceaţă,
furtună, zăpezi şi avalanşe.
Peste doi ani, în 1934, o nouă ofensivă. De astă dată tragică. Deşi E. Schneider şi P.
Aschenbrenner urcaseră pînă la 7 950 m, deci la 165 m de vîrf, un uragan necruţător transformă
întreaga expediţie într-o tristă procesiune.
„Mîna rece a morţii culcă totul la pămînt. Vîntul, iad de gheaţă. Zăpada îngroapă totul”, iată
cîteva însemnări fugare din jurnal.
Încă înainte de a cădea pradă morţii, Willy Merkl şi Willy Welzenbach notează cu ochii
împăienjeniţi, ca Robert Scott la Polul Sud, ultimele lor gînduri: „Am pierdut pe Ulii (Wieland) la
coborîre. Coborîrea noastră la tabăra a şasea a eşuat. Eu, Willy, am probabil bronşită, anghina şi gripă.

79
Bara Sahib, degeraturi la mîini şi la picioare. De şase zile nu am băut nimic cald şi n-am mîncat
aproape nimic”.
Tot atunci, în 1937, pe Nanga Parbat moare şi Adolf Gottner, învingătorul în premieră al
peretului nord-vestic al Civettei din Dolomiţi. Şi mai mor încă şase hamali indigeni. Expediţia din 1937
e şi mai tragică. O avalanşă, în rostogolirea ei nimicitoare, ia cu sine în noapte corturile cu alpiniştii
care dormeau în tabăra a patra (16 oameni).
A fost o cumplită războire cu muntele, cu uraganul, cu avalanşa, în care de astă dată omul a
fost zdrobit. Dar „omul — spunea Hemingway — nu a fost creat pentru a suferi înfrîngeri. Omul poate
fi nimicit, dar nu poate fi învins”.
Muntele îşi are şi el ciudăţeniile lui, cruzimile lui, absurdităţile lui. În contrast cu morţile
eroice din munţi, avem morţile stupide. Aşa cum ar muri un aviator, un scafandru sau un torero într-un
banal accident de automobil. De altfel, aşa cum a pierit, absurd, chiar Evgheni Abalakov, învingătorul
de unul singur al celui mai înalt pisc din U. R. S. S., pe una din străzile Moscovei. Sau marele alpinist
Raud Herron, învingătorul piscurilor de şapte mii de metri, deschizător al drumurilor peste opt mii de
metri, care moare, ridicol, căzînd de pe piramida lui Kefren, înaltă de o sută patruzeci şi trei de metri.
Lachenal învinge Annapurna. Dar într-o traversare, fără asigurare, pe un munte oarecare, nici
măcar dificil sau îndărătnic, alunecă, se prăvăleşte într-o crevasă şi moare.
Hermann Buhl, după culoarul nocturn al Watzmannului, făcut de unul singur, iarna, pe lună, şi
după biruinţa voinţei şi îndemînării, tot de unul singur, pe Nanga Parbat şi o a doua victorie la peste opt
mii de metri, lunecă într-o crevasă şi îşi zdrobeşte întreaga fiinţă care părea pentru totdeauna înfrăţită
cu muntele.
Trei elveţieni înving şi ei groaza şi capriciile lui Nanga Parbat. Dar la înapoiere, unul din ei,
Low, deci unul dintre învingători, alunecă pe un povîrniş de gheaţă, se accidentează şi moare.
Dintre toate femeile care au asaltat munţii lumii, poate cea mai temerară şi tehnică era
alpinista franceză Claude Kogan. Acolo unde uneori bărbaţii erau înfrînţi, micuţa Claude se dovedea
biruitoare. Victoria ei pe Nun Kun a intrat în legendă. A fost printre puţinele femei care au urcat
vreodată atît de sus, la 7 600 m. Dar îndrăzneala ei nu va place muntelui, care în anul 1959, printr-o
crudă viclenie, o va face prizonieră pentru totdeauna. Franţa recunoscătoare a distins-o post mortem cu
titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare.
Norke Tensing a fost desigur cel dintîi şerpaş glorios, întîiul „tigru” care a învins Himalaya.
Dar Gyaltsen Norbu, tot nepalez şi tot sirdar ca Tensing, îl întrece. El a urcat de două ori pe înălţimile
de peste opt mii de metri. O dată cu francezii pe Makalu, în 1955, a doua oară în anul următor, în 1956,
cu japonezii, pe Manaslu.
Mult preţuit de alpiniştii francezi cu care urca alături şi de la egal, mult stimat de japonezi
care-l invită la Tokio şi-l numesc sirdarul tuturor expediţiilor lor, Norbu îşi întrerupe lanţul victoriilor
asupra munţilor care se temeau de el, printr-o neprevăzută, absurdă şi timpurie moarte, într-o avalanşă,
în anul 1961, în Lang Tang Himal.
Înfricoşează aceste morţi pe alpinişti ? Îi fac oare să renunţe, să ezite, să coboare din înaltul în
care îi pîndeşte frigul, avalanşa, moartea albă ? Din cîte vă amintiţi din povestirile noastre, nu.
Dimpotrivă. Aşa, ca într-o bătălie, fiecare tovarăş mort te face mai dîrz, mai dornic de victorie. Fiecare
pas înapoi ar fi o trădare.
O întreagă expediţie cazării a pierit urcînd spre înălţimile Pamirului. Cu două vieţi au plătit
cuceritorii Vîrfului Comunismului victoria lor. Cu patru jertfe a învins Minyag Kangkar expediţia
chineză din 1959. Dar omul păşeşte mai departe, mai înalt, mai puternic.
Desigur, aşa cum spunea Evgheni Abalakov, alpiniştii nu trebuie să fie prizonierii muntelui, ci
cuceritorii lui. Aşa cum în ştiinţă trebuie să fie medicina: nu sclava morţii, ci învingătoarea ei.
Nu există însă pe pămînt luptă fără insuccese de moment, grele încercări şi chiar moarte. Dar
şi atunci, ea trebuie să aibă un sens, o înaltă semnificaţie, căci cum scria Frison-Roche: „O moarte
trebuie totdeauna să folosească la ceva. Marii savanţi, exploratorii, soldaţii, marinarii, ghizii care au
căzut pentru o cauză dreaptă sau pentru o operă utilă celorlalţi oameni, merită respectul şi amintirea
noastră. De aceea nu trebuie să ne temem de moarte, ci să facem în viaţa cît mai mult bine şi adevăr”.
Bătălia munţilor a luat sfîrşit!... Astăzi toţi munţii înalţi de opt mii de metri ai Himalayei şi cei
de şapte mii de metri ai Pamirului şi Cordilierilor au fost urcaţi. Omul şi-a dovedit sieşi şi munţilor
forţa lui morală, dreptul său de cuceritor. Dar aceasta s-a întîmplat numai pe planeta noastră, micuţa
noastră Terra, pînă nu de mult încă „incognita”, cu pete albe, fără nume. Zborul cosmic ne va purta în
Lună şi apoi pe celelalte planete — iată viitoarea etapă a alpinismului lumii.
Cartea munţilor tereştri se închide aici. În curînd vom citi poate primele pagini dintr-o nouă
carte: a munţilor Lunii. Şi-apoi a munţilor planetari.

80
Gînduri despre munte

Apropie-te de natură şi încearcă să spui, cum ar fi spus-o primul om, tot ce vezi, ce trăieşti, ce
iubeşti şi ce pierzi.
RAINER MARIA RILKE

Dragostea de munte îşi are rădăcina în frumuseţea locului de unde priveşti, în transparenţa
aerului, în claritatea cerului, în adîncul prăpăstiilor, în marea singurătate. Ea izvorăşte din senzaţia
înălţimilor, din prezenţa pericolului, din tumultul libertăţii, din uitarea tuturor lucrurilor omeneşti.
GUIDO REY

Cînd e bine să te duci la munte ? Totdeauna. Nu este anotimp care să-ţi închidă drumul spre
înălţimi. Adevăratul drumeţ ştie să iubească natura sub toate înfăţişările ei.
BUCURA DUMBRAVA

Nicăieri ca în munte nu există atîta varietate pe un spaţiu foarte restrîns, într-o singură zi în
munte poţi vedea şi simţi schimbările din cursul unui an întreg.
JOHN RUSKIN

Munţii noştri sînt mult mai cuminţi, mai familiari şi mai buni decît Alpii. Noi nu dorim şi nu
putem să trecem de 2 500 m altitudine. Carpaţii sînt inima ţării noastre. Ca să ne iubim ţara, trebuie
să-i cunoaştem inima.
DUMITRU ALMAŞ

Am sufletul sălbatic şi ceea ce am iubit mai mult în natură a fost singurătatea. Mi-a fost
totdeauna sete de ea şi am căutat-o pretutindeni. Sînt de-ajuns două mii de metri ca să devin fericit.. .
HENRY RUSSEL

Am îndrăgit clipele cînd, ajunşi sus, ne strîngem mîna frăţeşte şi îmbrăţişăm orizontul; am
îndrăgit asprimea elementelor naturii, ecoul iodlerelor, roşeaţa apusurilor, modestia florilor alpine,
marea de nori culcată la picioarele noastre, foşnetul cetinii şi susurul apelor...
ION COMAN

Adevăratul alpinist se caracterizează prin modestie, oroare de vorbărie şi în special prin


dragostea faţă de natură.
HENRY HORDHAU X

Moţii priveau munţii. Erau colţuroşi, prăpăstioşi, acoperiţi de zăpadă, tari, de gresie, formaţi
din stînci aspre şi învălmăşite. Moţii îi priveau. Tăcuţi, pe păduri, cu fruntea încruntată, pleoapele lor
se închideau şi se redeschideau, lăsînd să se strecoare munţii înăuntru, în fîşii subţiri, ca şi cum ar fi
fost o băutură rară, pe care ar fi vrut să o guste cît mai îndelung.
GEO BOGZA

Îmi plăcea mult să mă odihnesc la mare. Iubesc această zînă ciudată. Ea are secretul vieţii,
dar cît este de zbuciumată. Plecam să regăsesc calmul, în imobilitatea Alpilor, nu a Alpilor strălucitori
care par o permanentă sărbătoare de cascade şi lacuri frumoase. Preferam pe marele pustnic,
gigantul tăcut, Mont Blanc-ul. Numai la el speram să regăsesc zăpadă şi odihnă.
JULES MICHELET

Iubesc codrul veşnic verde al bradului, iubesc culmile neînfricate cu crestele dure, iubesc
apele care murmură curgînd la vale, iubesc umila floare care de mii de ani răsare în plai; iubesc
veveriţele zglobii şi vulturii falnici; iubesc oamenii înţelepţi ai naturii.
ANDREI PANDREA

Cea mai curată desfătare a mea este să mă aşez în faţa Bucegilor şi să-i privesc. Acela care-i
priveşte nepăsător nu vede decît o îngrămădire ciclopică de stînci. Pentru mine, însă, fiecare din
aceşti munţi este o fiinţă deosebită.
NESTOR U RECHI A

81
Se înşală cine crede că o privelişte e aceeaşi văzută în aceleaşi condiţiuni; că răsăriturile,
amiezile şi amurgurile se repetă; că clipele curg monoton. Cine e atent vede şi aude pururi altceva. . .
Mă încorporez lucrărilor şi vieţii, am simţirea că totul trăieşte în felul său particular; brazdă, stîncă,
ferigă, tufiş de zmeură, arbore şi tot ce pare nemişcător.
MIHAIL SADOVEANU

Ai umblat opt ceasuri; ai străbătut douăzeci şi ceva de kilometri; te-ai mulţămit la amiază cu
o gustare frugală; nu te simţeşti flămînd; nu te simţeşti prea obosit; eşti în starea aceea specială de
euforie, pe care nimic nu ţi-o poate da în celelalte împrejurări ale vieţii.
MIHAIL SADOVEANU

Sînt făcut să alerg mereu după un ţel fugar. Simt că trăiesc, numai cînd cuceresc în fiecare zi
din nou viaţa.
FRIEDRIC H SCHILLER

Hoinărelile şi cărţile — băi luminoase pentru inimă şi minte.


PANAIT ISTRATI

Orice călătorie, afară de cea pe jos, e după mine o călătorie pe picioare străine; a avea la
îndemînă cupeaua unui tren, roatele unei trăsuri sau picioarele unui cal, înseamnă a merge şezînd şi a
vedea numai ceea ce ţi se dă, nu şi tot ce ai voi.
CALISTRAT HOGAŞ

Trebuie să tinzi totdeauna spre mai înalt şi să priveşti totdeauna cît mai departe.
GOETHE

De ce odihnă înainte de moarte, cînd ne aşteaptă aceea de după ea.


NICOLAE IORGA

Sub aparenta lui imobilitate, muntele este însăşi mişcarea şi ia formele cele mai diverse, cele
mai seducătoare. El este imaginea vieţii şi totodată simbolul evoluţiilor spiritului omenesc.
ANDRE THEURIET

Simţim nevoia de a fugi pe drumuri. Excursia e soră bună cu vacanţa. Plecăm cît mai departe
şi ne urcăm cît mai sus. Piscurile muntelui sînt obiectivul natural al vacanţei, al evadării.
I. D. SUCHIANU

Atunci cînd nimeni nu se gîndea să urce munţii, un vînător de capre şi un savant — Jacques
Balmat şi Michel Paccard — s-au unit pentru a îndeplini una din cele mai simple şi mai mari acţiuni:
atingerea piscului inaccesibil. A fost o nebunie; ei au creat alpinismul şi au dat omului o pasiune în
plus.
GUIDO REY
Marea o priveşti ca un visător, aşezat pe mal sau plutind, ea aleargă spre tine, te înconjoară,
te sfătuieşte să stai liniştit. Muntele, dimpotrivă, trebuie să te duci tu la el; muntele nu se dă învins
decît celor care au puterea să-l cucerească. Ca să iubeşti muntele, trebuie să-ţi placă a umbla. Pe
malul mării stai jos; la munte te sui.
ALBERT DAUZAT

Schiul... Căderea, zborul, şocul. E ameţitor. Nimic în lume, nici vinul, nici muzicA, nici
iubirea, nu, nici iubirea, nimic, nimic nu aduce atîta lumină.
MIHAIL SEBASTIAN

Drumeţia cere răbdare, convingere, hotărîre, pasiune... Noi nu batem recorduri. Căutăm
sănătate şi frumuseţe, aer şi privelişti, lumină şi libertate.
DUMITRU ALMAŞ

O caravană care parcurge un gheţar mă face totdeauna să mă gîndesc la un vas care pleacă
în călătorie. Cînd două caravane se-ntîlnesc pe gheţar, ele seamănă cu două vase pe întinsa mare: de
îndată ce se zăresc, ele îşi încetinesc alura, îşi fac semne, schimbă strigăte şi saluturi vesele.
GUIDO REY

82
Nici o împrejurare nu e mai prielnică convorbirilor prietenoase sau împrietenirii prin vorbe
nemeşteşugite şi sincere, ca un drum lung de munte.
BUCURA DUMBRAVA

Se reproşează uneori alpinismului de a fi un sport al individualităţii; se uită însă soliditatea


coardei, care nu-i numai o legătură materială... un camarad de coardă ţi-e ca un frate, de care eşti
legat pe viaţă.
JEAN SECRET

O coardă acoperită de gheaţă îi leagă pe toţi alpiniştii în timpul urcuşului. Dar ceea ce îi
leagă şi mai mult este unitatea pe care au dobîndit-o în această luptă cu muntele.
EVGHENI SIMONOV

Pentru un singur om, multe piedici rămîn de neînvins. Pentru doi tovarăşi, oricare drum
devine mai uşor, umăr la umăr, în cîntecul voios al prieteniei.
ION COMAN

Munţilor! Pentru ce e în voi atîta frumuseţe ?


GEORGE BYRON

Să mai rămînem o clipă... E atît de frumos să te odihneşti pe vîrf şi pentru cîteva clipe din
viaţă, printre nori, să visezi.
GUIDO REY

Mare este beţia urcuşului, mare desfătarea acestor plaiuri, mare dorinţa de a pluti. Cerul
pare mai aproape de noi, dar el este şi în noi, într-o viaţă cinstită şi o inimă neşovăitoare.
JULES MICHELET

Mont Blanc se descoperi deodată privirilor noastre şi noi avurăm în acel moment deplina
senzaţie a frumosului, a măreţiei, a sublimului.
THEOPHLLE GAUTIER

Intrăm pe spintecătura Jiului, în strîmtoarea munţilor. Nicăieri n-am văzut desfăşurate cu


atîta măiestrie, în acelaşi cadru, cele trei podoabe ale pămîntului: munţii, pădurile şi apa.
ALEXANDRU VLAHUŢĂ

Priveşte aceste creste sublime care urcă spre cerul strălucitor unele argintii, parcă de
purpură sau opal, altele de smarald. Ai spune un diamant în plin soare.
RAMAIANA

Primiţi salutul meu, o, munţi albaştri ai Caucazului! Căci voi mi-aţi legănat copilăria pe
creste sălbatice, voi m-aţi purtat şi m-aţi înveşmîntat în nori de argint şi m-aţi deprins cu cerul şi tăria.
O, Caucazule, cît ţi-am iubit furtuna. Pustiitoarele, răsunătoarele furtuni.
M. LERMONTOV

Asemănătoare Dianei, războinica fecioară, cu viziera lăsată pe frumoasa-i faţă imaculată,


tunica de nea: jungfrau.
AXEL MUNTHE

O privelişte din lună. Ce vezi aici nu seamănă cu nimic pămîntesc. E liniştea de veci a unei
planete care a încetat să mai trăiască. E ca o imagine a marilor frămîntări cosmice, o amintire a
haosului.
PIERRE LOTTI

Dragostea de frumos, tată singura pasiune care urcă la trei mii de metri !
HENRY RUSSEL

Munţii sînt marile catedrale ale pămîntului cu stîlpii de stmci, mozaic de nori, coruri de
izvoare, altarul de zăpadă, cu bolte veşnic sclipitoare de stele.

83
JOHN RUSK/N

Nu există doi munţi care să se asemene; fiecare cu individualitatea lui, fiecare se schimbă
fără sfîrşit, după ora zilei, jocurile luminii, după vreme, după anotimp, care-l învăluie, rînd pe rînd, cu
ceaţă şi lumină, zăpadă, verdeaţă şi flori.
ALBERT DAUZAT

Ceahlăul ni se arăta în toată mărimea lui, ca un uriaş ce şi-ar fi întins capul pe deasupra
munţilor ca să privească apusul soarelui. Umbrele se suiseră treptat, ascunzînd în întuneric stîncile
mari şi codrii sălbatici de pe coastele lui şi numai Palaghia, stînca cea mai piramidală de pe creştetul
său, era încă luminată de razele aurite ale soarelui.
VASILE ALECSANDRI

Brazii suri şi neclintiţi, cu trunchiuri netede şi goale se ridicau încremeniţi şi drepţi pînă la
înălţimi ameţitoare; iar din bolta ciuruită de umbra neagră-verde, alcătuită din crengile îmbrăţişate
sus de tot, ca prin o sită deasă, se cerneau în liniştea largă a pădurilor picături de cer albastru şi fulgi
nestatornici de lumină aurie cădeau peste mine de pretutindeni.,.
CALISTRAT HOGAŞ

Munţii uriaşi înalţă în aer piscuri învăluite în troiene sclipitoare, iar la poale poartă gheţari
măreţi, ce umplu văile cu masele lor străvezii şi pătrund în mare cu frunţi prăpăstioase brăzdate de
albastru.
EMIL RACOVIŢĂ

Cheile Bicazului, peisaj wagnerian... E declinul unei calde amiezi de vară. În faţă am munţi,
în stînga munţi, în spate munţi. E vast şi totuşi foarte intim. Toţi brazii sînt în mine cu fiecare
respiraţie şi fiecare privire.
IONEL TEODOREANU

Deasupra acestor pajişti de basm se înalţă peretele nordic al muntelui Nanga Parbat,
măreaţă imagine, cum nu există alta pe pămînt. Everestul este o forţă. Kangchendzonga este sălbatic.
Muchiile lucitoare de filigran fac din Siniolchu un munte fermecat. Piramida Makalu se desfăşoară în
linii nobile, iar piscul Ciong-Song se înalţă trupeş pe creastă. Dar Nanga Parbat îmbină forţa şi
sălbăticia cu demnitatea şi frumuseţea.
FRITZ RUDOLPH

Privim Minia Konka. Lumina palidă a lunii strălucea slab pe zăpada îndepărtată de pe
piscuri, dîndu-le un aspect de miraj. Piramida vîrfului Konka se ridică peste celelalte. Era parcă
întruchiparea măreţiei... Crestele de zăpadă ascuţite ca un brici străluceau în întuneric.
SHI CIAN-CIUN

În întunericul care-i acoperă, munţii devin cum nu se poate mai solemni, regăsindu-şi
gravitatea din fiecare noapte şi cele mai profunde sensuri ale existenţei. Prin aerul pur, strălucirea
stelelor creşte, încît apar ca în nici un alt loc pînă acum, mari şi grele şi pline de roua de diamant a
eternităţii lor.
GEO BOGZA

Văzuţi de la marginea Sibiului, munţii Făgăraşului fac o impresie de masivitate calmă şi de


trăinicie ce înfruntă cu nepăsare vremelnicia... Această temeinicie, însă, departe de a te strivi,
dimpotrivă, îţi dă un simţămînt de siguranţă, de linişte, impresia că te reazemi pe ceva ce nu poate
clintit.
MIHAI BENIUC

Cine are norocul pe care l-am avut eu, să vadă Bucegii într-o noapte absolut senină, o noapte
plină de ger şi de lumină stelară, se poate lăuda că ştie cum a fost Geneza.
EUGEN BARBU

Uneori ceaţa se lăsa fumegînd dinspre vîrf. Norii se strîngeau mai aproape. Brazii deveneau
negri, întunericul era profund şi dens. Tăcerea părea că merge pînă la marginile lumii...
MIHAIL SEBASTIAN

84
Aici toate se armonizează: roca neînsufleţită fărîmiţată de paşii sprinţari, de capră, pîrîul
tulburat de trecerea umbrei, cetina clătinată molcom de vînt şi vastele cortine ale cerului sub semnele
acelei altitudini celeste, din care, în nopţile senine, inundă ploile de stele peste purităţile auguste ale
ozonului.
VLAICU BÎRNA

Muntele — ca o cetate semeaţă şi gigantică — îşi împlîntă piscurile în hlamida albă a norilor.
Stîncile de cremene şi ochiurile tăcute de mare adăpostesc în umbra lor taina naşterii legendelor, a
povestirilor şi a basmelor.
IANOŞ XANTUS

Poezia vieţii mele este muntele; restul nu-i decît proză.


GUIDO REY

Lumea înălţimilor, o lume aspră şi frumoasă, născută din zbuciumul planetei, mîngîiată de
nori şi rudimentar cioplită de mîna sculptorilor cu putere nemăsurată: soarele, apa şi vîntul.
ION COMAN

Alpiniştii, pe care i-am văzut în ascensiuni de dificultate extremă, sînt fiinţe atît de aeriene,
încît după atingerea crestei, îţi pare că ar fi în stare să-şi continue ascensiunea pînă la înşurubarea în
azurul cerului.
ALEXANDRU BALACI

Lanţuri de munţi creşteau şi se prăbuşeau într-o lumină magică... întreg muntele era ca o
cutie de rezonanţă, ca o vioară.
MIHAIL SEBASTIAN

O dimineaţă în munţi. Pură, proaspătă, sonoră. Ca o melodie de Grieg. E momentul orei


albastre, la ivirea zorilor, cînd se naşte ziua... Şi cînd îşi leapădă cu greu, valul ceţurilor nocturne.
Corturile fumegă cu o respiraţie caldă. Vuietul rîului creşte aidoma unui tren ce se apropie fără istov.
Sunetele, culorile, mişcarea se contopesc într-o melodie unică, plină de forţă. Glasul munţilor !
EVGHENI SIMONOV

În mijlocul mării, încet şi măreţ, plutesc munţi de gheaţă, albi în soare şi albaştri în umbră; la
picioarele lor apa înverzeşte în unde de safir şi valurile pătrund zgomotoase în grotele lor sinilii şi ies
acoperite de spumă argintie.
EMIL RACOVIŢĂ

Rînd pe rînd toate viorile din glasul Oltului încep să se audă. Un pasionat dirijor conduce,
fluturîndu-şi braţele de pe culmile munţilor. Aşternute fiind în calea apelor stînci colţuroase, scurte
spaţii pardosite cu pietriş sau nenumărate gheare de gresie, el poate să oprească unde trebuie
violoncelele, pentru a lăsa să se audă numai viorile; apoi le adună împreună, viori, violoncele şi
flaute. Atunci cînd intervenţia supremă a fost, în felul acesta, îndelung pregătită, el scoate din colţii de
cremene şi munţilor sunetele triumfătoare ale instrumentelor de alamă, revărsîndu-le peste toată
întinderea lumii, ca pe flăcările unui uriaş incendiu.
GEO BOGZA

Stîncile, la cîte o limpezire a cerului, ni se părură imense doamne de grafit, îmbrăcate în


malacoave cenuşii de fum, plutind cu graţie deasupra planetei. Acest voal aerian, desfăşurat în muzica
infernală a vîntului atunci stîrnit, care se folosea de violoncelele coniferelor, avea un farmec straniu.
EUGEN BARBU

Acest colţ l-am botezat al muzicii, fiindcă acolo se schimbă cîntecul apelor; cînd urci la deal,
cel frumos şi simfonic al Ialomiţei se potoleşte şi în vîlcel se aude numai doina izvorului, care curge
din luminişul schitului nou; iar cînd coborî la vale melodia dulce a acestui izvor se contopeşte deodată
cu armonia puternică a rîului.
BUCURA DUMBRAVA

Ne găseam aşadar într-o originală cameră de muzică, subterană, în care era instalat un

85
xilofon de stalactite. Amicul meu, care este un mare meloman, se grăbi să tapeze „Kleine
Nachtmusik”al lui Mozart. Sînt convins că această capodoperă a literaturii muzicale n-a mai fost
executată niciodată, de nimeni, pe un xilofon de stalactite, într-o grotă subterană, care nu cunoscuse
pînă atunci nici măcar vibrarea discretă a celor mai slabe raze de lumină.
IANOŞ XANTUS

Marea Orgă începuse să cînte. O adiere domoală vîslea lin din înălţimi, lăsîndu-şi undele să
lunece pe faţa orgii. O melodie ciudată se zbătu în ganguri. Ascultau cu toţii, înfioraţi de plăcere,
freamătul simfoniei alpine. Nimeni n-ar putea reproduce concertul Marii Orgi de sub turnul Pietrei
Craiului, dar oricine l-a auzit şi-l reaminteşte cu emoţie.
OVIDIU MAN1ŢIU

Intrăm în zona minunată a rododendronilor, cordon înflorit în jurul munţilor (Himalaya). Pe


măsură ce altitudinea creşte, florile acestor arbuşti noduroşi trec de la purpuriu la trandafiriu; peste
trei mii de metri se fac galbene şi apoi albe. Aerul era îmbătat de parfumul greoi al florilor de
magnolia, presărate pe toată desimea pădurii. Cum s-ar putea traduce în cuvinte frumuseţea păsărilor
suimanga, ale căror pene au strălucirea pietrelor preţioase ?
JOHN HUNT

Un sculptor american a săpat într-un munte întreg, dacă ştim bine, chipul lui Washington. N-
ar fi măreţ ca în acest Caraiman un sculptor să sape faţa nemuritoare a celui mai mare poet român,
Mihai Eminescu ? Închipuiţi-vă fruntea lui vastă veghind asupra ţării, gîndiţi-vă că ochii lui v-ar privi
de departe în fiecare clipă şi că, la vremea aceasta, pletele lui de piatră ar fi încărunţite de omăt.
Primăvara, în fiecare primăvară, Luceafărul ar întineri. Am aştepta atunci să-i auzim seara şoptindu-
şi, cu vîntul, de-a lungul ţării, neuitatele-i versuri.
EUGEN BARBU

Văpaia asfinţitului împroaşcă lumini fantastice peste întreaga privelişte: Strunga pare de fier,
Coştila de aramă, Padina Crucii de cobalt, Omul de aur. În jos, prăpastia coboară, perete, pînă în
valurile vinete ale Ialomicioarei.
DUMITRU ALMAŞ

Florile şi fluturii Fesierei! N-am văzut nicăieri un acord de culori mai frumos ca acolo, între
fluturii de pe tulpini şi florile care zboară.
BUCURA DUMBRAVA

Începe marea simfonie a Carpaţilor. Primele ei acorduri, preludiu plin de imense promisiuni,
se aud o dată cu ivirea stelelor; iar zorile mai găsesc viori şi violoncele stăruind încă, în epuizarea
totală a lunii, asupra unui motiv ce-a fost în timpul nopţii ca o poartă larg deschisă, prin care altfel
era văzut tot Universul.
GEO BOGZA

Un alpinist are pe retina sa o adorabilă colecţie de răsărituri de soare, pe care, plecînd


mereu în zori, şi-o îmbogăţeşte necontenit. El cunoaşte toate nuanţele de roz şi auriu de pe întinsurile
de zăpadă.
HENRY BORDEAUX

Aurul înverzeşte şi îndată ora adevărată stăpîneşte ţinutul, ora cînd muntele capătă haina sa
firească.... Aşa se văd Bucegii, pînă ce soarele trece de amiazi. Apoi însă soseşte ora catifelei.... Dar
iarăşi şi ora aceasta se duce şi cel din urmă joc de lumină, ora vînătă se arată.
NESTOR URECHIA

Există în împietrire un farmec tulburător.... Mii şi sute de mii de flori, de ciorchini de piatră,
străvezii sau pîrguiţi în auriu, împodobesc cît vezi cu ochii, pereţi a căror înălţime nici lumina n-o
poate urmări. Nu există nici o palmă de loc care să nu fie bătută în nestemate sau care să nu rodească
în formele cele mai încîntătoare. Mîna purtată pe pereţi iscă din perii de cristal ascuţiţi clinchet de
zurgălăi de argint.
DAN COMAN

Peste văi şi munţi, belşugul de culori se întinde plin de veselie. Mesteacănul îşi risipeşte

86
bănuţii de aur prin iarba pădurilor, iar frunzele de bronz ale fagului cad peste verdele mohorît al
pădurii de brad. Turistul singuratic parcă ar străbate o uriaşă expoziţie de pictură.
IANOŞ XANTUS

Nimic nu-l face pe om să şovăie, nici o masă, nici un bloc, nici o piedică, nici rezistanţa
materiei, nici maiestatea naturii. Cu pioletul în mină, omul porneşte să ia cu asalt nemărginirea.
Viitorul văsista poate la darîmarea Alpilor.
Globule, nu te împotrivi strădaniei furnicii tale.
VICTOR HUGO

Epopeea munţilor şi-a primit consacrarea. O dată cu cucerirea Everestului, muntele cel mai
înalt din lume, a dispărut un mit. De acum înainte, omul este stăpînul universului marilor înălţimi.
MAURICE HERZOG

Alpinismul nu este o loterie. Nu toţi alpiniştii termină la fel, căzînd mai devreme ori mai tîrziu
în prăpăstii. Noi credem în tehnică şi pregătire. Noi nu sîntem prizonierii muntelui, ci cuceritorii lui.
EVGHENI ABALAKOV

Omul, în loc să înfrunte pe alţii în dorinţa deşartă de a-şi domina semenii şi, fără doar şi
poate, de a-şi trimbiţa gloria, luptă împotriva forţelor naturii şi a propriei sale slăbiciuni. Cu rare
excepţii, alpinistul nu aspiră la glorie şi nu are nici spectatori care să-l încurajeze.
LIONEL TERRAY

Cîmpia înseamnă pacea, muntele lupta.


L. LAUNAY

Sînt neîmblînziţi şi răzvrătitori, aceşti munţi uriaşi, eroi ai libertăţii nebiruite, care refuză a fi
subjugaţi altora, decît soarelui, mîndri prinţi ai Alpilor, conştienţi de nobila lor obîrşie.
AXEL MUNTHE

Orice munte este o cetate, mai mult sau mai puţin apărată. Unele nu s-au putut lua, altele,
înainte de a se preda, s-au împotrivit unui lung şir de asalturi. Dar totdeauna trebuie să lupţi cu
piedici nenumărate şi tocmai acestea constituie una din bucuriile ascensiunii munţilor.
EUGENE RAMBERT

Voinţa este unul din cele mai preţioase daruri ale muntelui. El ne obişnuieşte să luptăm
împotriva greutăţilor materiale ale vieţii şi ne învaţă că numai efortul, singur, dă sens existenţei
noastre.
ANDRE THEURIET

Nimeni nu va putea uita vreodată lupta aspră şi îndrăzneaţă care se dă şi cu puterile trupului,
dar şi cu forţele sufletului pe verticala pereţilor, deasupra abisului ameţitor, în fisuri suspendate sau
albastre, în trecerea acrobatică şi spectaculoasă a surplombelor şi traseelor.
ALEXANDRU BALACI

Muntele inspiră simţiri grandioase. Cînd vezi văile şi cîmpiile întinzîndu-se la picioarele tale,
drumurile, şerpuind ori în linie dreaptă, satele presărate de-a lungul lor, ai sentimentul unei ţări.
Descălecătorii au venit de la munte.
GEORGE CĂLINESCU

Povestirile ascensioniştilor sînt o înaltă şcoală a curajului, a camaraderiei, a eroismului, a


caracterului, a spiritului de prevedere şi de jertfă.
DUMITRU ALMAŞ

Pentru noi, cei care avem pasiunea alpinismului, e lucru cunoscut ce superioritate dă forţei
gîndirea şi perseverenţa. Noi ştim că fiecare înălţime cucerită, fiecare pas înainte nu pot fi realizate
decît cu preţul unor eforturi îndelungi şi tenace, pe care dorinţa singură nu le-ar putea niciodată
înfăptui.
EDUARD WHYMPER

87
Dar Emilio n-a murit... A plecat în munţi pentru ca să nu se mai despartă niciodată de ei.
Sufletul lui ne vă călăuzi mereu pe pereţii de calcar şi ne va fi mereu cap de coardă.
SEVERINO CASARA

Unii alpinişti îşi riscă viaţa. Alpiniştii echilibraţi găsesc în acest risc un prilej de meditaţie şi
un izvor de zel care, opunîndu-se fanatismului morbid al acestora, le relevă nobleţea pasiunii lor şi
semnificaţia sacră a vieţii.
MAURICE HERZOG

Cînd voi muri, ultimele mele gînduri vor fi pentru Alpi şi voi mulţumi cerului nu atît pentru că
i-a creat, cît pentru că i-am cunoscut.
THEODORE CAMUS

La fel ca văzduhul şi oceanele, muntele îşi cheamă prietenii. Fiecare îşi împlineşte chemarea
curajos. Unii cad, pentru ca cei mai mulţi să înveţe, să se bucure de viaţă şi să privească încrezători
înainte.
ION COMAN

Aş vrea să mor şi să înfloresc în smirdarii munţilor . Aş vrea să mor şi să fiu rouă pe flori; aş
vrea să mor şi să mă prefac în duh al izvoarelor.
DUMITRU ALMAŞ

Nu, muntele nu înseamnă moarte sub avalanşe sau în furtuni, prin desprinderea prizelor sau
smulgerea pitonului solicitat. Şi turistul sau alpinistul va merge nebuneşte în munţi pentru a se
sinucide, ci dimpotrivă pentru a se bucura în mijlocul luminii, al celor mai radiante culori, al spaţiului
nesfîrşit, pentru a asculta apele care cad, marile freamăte ale pădurilor de brad în acorduri de orgă.
ALEXANDRU BALACI

Zadarnic ai căuta posomorîrea şi încruntarea la noi; surîsul e al ţării întregi, România nu


rîde în hohote zgomotoase. Ea zîmbeşte ca şi peisajul ei şi surîsul e al naturii întregi, trecînd în graiul
şi literatura orală; peisajul acesta este dominat de munte, leagănul şi adăpostul de veacuri al
poporului.
TUDOR ARGHEZI

Acesta este aşadar Muntele, despre care auzisem atîtea şi al cărui zvon l-am acceptat ca o
ţintă de dor chiar şi în visuri... Muntele era înaltul şi adîncul, şi adaosul de oboseala proaspătă ce-o
simţeam în sînge. Muntele era această privelişte în care intram tot mai adînc, şi care la rîndul ei intra
şi ea în mine.
LUCIAN BLAGA

În munţii înalţi, aerul este mai pur, corpul mai uşor, spiritul mai senin. Aici plăcerile sînt mai
puţin arzătoare, pasiunile mai stăpînite. Meditaţia are un caracter profund, raportată la lucrurile care
ne înconjură şi voluptatea e calmă, fără nimic amar şi sensual.
J. J. ROUSSEAU

Leneşii se miră că ne văd părăsindu-ne scaunele confortabile şi drumurile noastre sigure,


pentru a urca munţii dificili şi periculoşi. Aceasta pentru că muntele are o prospeţime şi o forţă de
viaţă de care nu se vor bucura niciodată plăcerile deşarte şi pe care lenea nu le va cunoaşte niciodată.
GEORGE BYRON

La munte omul este mai simplu, viaţa lui este mai în linişte, năravurile sînt mai nevinovate.
Munteanu-i curat la suflet, liber la gînd şi la vorbă şi verde la trup ca brazii sub care trăieşte.
VASILE ALECSANDRI

Ce-l cheamă pe om la înălţimi ? Gustul pericolului, mîndria de a stăpîni, dorinţa de a


cunoaşte ceea ce este necunoscut ? Poate numai înrudirea sa cu infinitul, acolo sus, pe vîrful cucerit
pentru totdeauna...
AEGIDIUS TSCHUDI

N-aş putea concepe cea mai frumoasă viaţă, fără a mă bucura de pacea profundă şi

88
odihnitoare a văilor înalte ale munţilor, de seninătatea mîndră a crestelor albe, de speranţa
drumurilor fără sfîrşit şi a ascensiunilor mereu reînnoite.
EMILE JAVELLE

Ceea ce căutam este gustul acelei enorme bucurii care clocoteşte în inimi, care pătrunde pînă
în ultima fibră, atunci cînd după o lungă oscilare la graniţele posibilităţilor umane putem din nou să
strîngem viaţa cu ambele braţe.
LIONEL TERRAY

Maestrul a spus: înţeleptul se bucură de apă, omul virtuos de munţi.


CONFUCIUS

De mult timp se pregăteşte o înţelegere între forţele primitive ale omului şi acelea ale
munţilor; fericit cine ştie să le împace.
GOETHE

Sufletele mari sînt ca şi culmile înalte... Aşa a fost acest munte colosal care s-a ridicat
deasupra Italiei Renaşterii şi al cărui profil frămîntat îl vedem pierzîndu-se în zilele depărtării.
ROMAIN ROLLAND

Viaţa este şi ea o ascensiune. Pe măsură ce urci vezi mai bine, respiri mai puternic, eşti mai
stăpîn pe tine...
HENRY BORDEAUX

Muntele invită la cugetare şi faptă; şesurile la reverie.


TUDOR VIANU

Porţile munţilor îşi deschid o lume nouă, o lume fără de sfîrşit.


JOHN RUSKIN

Turistul vine aici să caute un punct de vedere, gînditorul găseşte o carte imensă.
VICTOR HUGO

Ca şi pădurea, ca şi oceanul, muntele este un educator tăcut care ne pune în faţa noastră
înşine.
JACQUES CHEVALIER

În liniştea munţilor s-a născut un suflet şi o conştiinţă. În contact direct cu misterele naturii,
oamenii au ajuns la o fină sensibilitate şi o bogată viaţă interioară.
OCTAVIAN GOGA

Privirea oamenilor care urcă munţii cată totdeauna departe, limpede, profund ca privirea
marinarilor în care se reflectă vastele orizonturi.
GUIDO REY

Ne cheamă spre munte bucuria de a lupta şi de a cunoaşte, ispita riscului şi voluptatea


victoriei, dorinţa de a evada dintr-o lume mecanică, uniformă, pe care am făcut-o prea asemănătoare
nouă înşine.
JACQUES CHEVALIER

Moţii sînt oameni de munte. De-o mie de ani, ei sînt legaţi pe viaţă şi pe moarte de aceşti
munţi încruntaţi, cu creste ascuţite, spintecînd simbolic urgia vînturilor.
GEO BOGZA

Carpaţii nu ne-au despărţit niciodată. Peste ei s-a clădit aceeaşi limbă, acelaşi suflet şi mai
tîrziu aceleaşi aspiraţii.
GEORGE VÎLSAN

Noi rămînem recunoscători dragostei părinteşti a acestor giganţi auguşti, munţi sublimi, în

89
care găsim adăpost la inima lor senină, paşnică şi profundă.
JULES MICHELET

Nu există pe pămînt loc mai frumos decît Minia Konka. Legendele spun că o noapte petrecută
pe munte echivalează cu zece ani de meditaţie şi de rugăciuni neîntrerupte.
SIH CIAN-CIUN

Ce este alpinismul ? Un sport ? O activitate de cercetări ? Un leac împotriva ipohondriei ?


Un mijloc de odihnă ? Nici prima, nici a doua, nici a treia şi totuşi fiecare din toate acestea. E o
năzuinţă a sufletului spre înălţimi. Spre tot ceea ce este mai bun şi mai înălţător.
EVGHENI SIMONOV

Gîndirii îi sînt necesare pasul călătorului, zvonul apelor, miresmele muntelui, ozonul tăriilor
albastre, bolta brazilor, verdeaţa perenă e ca un simbol al longevităţii la care rîvneşte fiinţa noastră.
ALEX. ROSETTI

Nici o şcoală, în adevăr, mai bărbătească şi mai eroică — şi ceea ce e mai mult — mai
naţională, decît aceea a muntelui.
ION CONEA

Prin turism, ca şi prin muzică, omul se modelează, se transformă, se şlefuieşte cu ajutorul


emoţiilor pe care le încearcă, se întăreşte prin asprimile ce le îndură, îşi îmbogăţeşte sufletul cu
lumină şi frumuseţi nebănuite.
DUMITRU ALMAŞ

Muntele este acea parte a planetei noastre, „acoperişul lumii”, care se învecinează cel mai
mult cu cerul. Pe creste ne simţim parte integrantă din Univers, de acolo, fără să mai avem limita
vederii, salutăm spaţiile siderale.
ALEXANDRU BALACI

Muntele îşi merită oamenii pe care îi are. Am văzut inşi singuratici călătorind de zile întregi
pe necunoscutele şosele de zăpadă şi întrebîndu-i dacă nu-i deprimă singurătatea, m-au privit cu
uluire. Au dreptate: nu sînt singuri, îşi au muntele.
EUGEN BARBU

CUPRINS
CHEMAREA MUNŢILOR
Oameni, iubiţi muntele !
Marii cuceritori şi muntele
Oameni de ştiinţa şi muntele
Femeia şi muntele
Alpinismul viitorului
LITERATURA
Scriitori şi muntele
Poezia românească
Lirica universală
Legendele munţilor noştri
Adevărata literatură alpină
MUZICA
PLASTICA
CUCERITORII
Lupta pentru înălţimi
Bucegii
Alpii
Pamirul
Himalaya
GÎNDURI DESPRE MUNTE
Bibliografia

90
Redactor responsabil: GH. DEREVENCU Tehnoredactor: N. PANAITIDE
Dat la cules 12.06.1967. Bun de tipar 12.11.67 Apărut 1967. Tiraj 7000+140 ex. broşate.
Hîrtie scris I A 80 g/mp. Format 32/84 X 108.
Coli editoriale 14,23. Coli tipar 7,5. Planşe coala T. nr. 9081/1967. C. Z. 52
Întreprinderea poligrafică Braşov, strada Lungi nr. 20. Braşov.
Republica Socialistă România Comanda nr. 1099

Scanare, OCR şi Roşioru Gabi rosiorug@yahoo.com


Corectura : Dan Pătîrniche
Alte titluri disponibile la : grupul HARTI_CARTI la http://groups.yahoo.com/
Carte obţinută prin amabilitatea dlui Popa Horaţiu

91

S-ar putea să vă placă și