Sunteți pe pagina 1din 2

Drept Comercial-08.04.2013 Elementele care configureaza personalitatea juridica a societatii comerciale: 1. O organizare de sine statatoare i.Adnunarea Generala ii.

Organele care sunt imputernicite sa reprezinte societatea:exemplu-administratorii societatii comerciele;directorii societatii;director general;membrii conilului de supraveghere(la unele societati) iii.Organele de executie-salariatii 1. Existenta unui patrimoniu distinct de patrimoniile asociatiilor i.Nu poate exista persoana fara patrimoniu ii.Patrimoniul=contributiile pe care le aduc asociatii-capitalul societatii iii.La inceput capitalul=activul societatii Elementele societatii: Firma-numele sub care societatea semneaza si se angajeaza in raporturile cu tertii. Emblema-semn distinctiv in raport cu alte societati Nationalitatea i.reprezinta faptul ca societatea este incorporata pe teritoriul Romaniei ii.nu se ia in considerare nationalitatea asociatilor iii.este echivalenta cu cetatenia iv.exista sisteme de drept in care este determinata de alte criterii Sediul i.Locul unde isi desfasoara activitatea ii.Exista sedii principale (confera identitate geografica ) si sedii secundare(depozite;sucursale) Codul unic de iregistrare(C.U.I)-element de identificare fiscal

Persoanele care pot avea calitatea de fondatori

Fondatorii semnatarii actului constitutiv precum si persoanele care au avut un rol determinant primesc 6% din profitul net timp de 5 ani obligatii o o suporta cheltuielile de constituire sa convoace adunarea contitutiva

Nu poate avea calitatea de fondator incapabilii persoanele care au fost condamnate definitiv pentru anumite infractiuni :luare de mita;darea de mita;abuzul;bancruta frauduloasa