Sunteți pe pagina 1din 1

TEZA ECONOMIE APLICATA SEM I AN SCOLAR 2012-2013 ELEV:

CL a XIIa

I.Grupati in A-resurse financiare si B-resurse informationale,urmatoarele:


cartile,dobanda obtinuta la contul din banca,actiunile ,internetul,reviste,alocatia,pensia,sume incasate din chirii, 1 pct

II. Caracterizati principalele tipuri de buget,si exemplificati fiecare tip in parte. 1,5 pct
III. Identificati asemanarile si deosebirile dintre creditul imobiliar si creditul ipotecar. 1 pct IV. Alegeti raspunsul corect: 1.Modalitatea de rambursare a unui credit este: a)intotdeauna aceeasi;b)numai in rate lunare egale; 1,5pct c)in rate egale sau in rate descrescatoare; 2.Mobila existenta in camera bunicilor reprezinta: a)o resursa financiara;b)o nevoie personala,individuala c)o resursa umana; d)o resursa materiala. 3.Atunci cand cheltuielile familiei sunt de 2000 ron iar veniturile de 2500 ron,bugetul este: a)excedentar; b)echilibrat; c)deficitar. V.Identificati asemanarile si deosebirile dintre asigurarile obligatorii si cele facultative. 2 pct VI.Definiti urmatorii termini:asigurare,asigurator si asigurat. 2 pct NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda din oficiu un punct .Se puncteaza si calitatea lucrarii si folosirea adecvata a termenilor economici.