Sunteți pe pagina 1din 5

SUCIU ANDREEA MAGDALENA MANAGEMENT ID ANUL III

1. DATE DE IDENTIFICARE SI FORMA JURIDICA


Societatea comerciala S.C. Napoca S.A. , s-a infiintat in baza Legii 31/1990 , fiind inmatriculta la Oficiul Registrului comertului la data de 22 februarie 1991 , cu umarul J12/223/1991. Numarul de inregistrare fiscala a societatii este R6589543 si este conform Certificatului de Inregistrare emis de Ministerul Finantelor. S.C Napoca S.A este o persoana juridica romana , avand statutul de societate pe pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile statului.

2. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI


Capitalul social este calculat la suma de 12.284.000 lei , capital integral privat impartit in 491.360 actiuni cu valoarea nominala de 25 lei. Structura actionarului se prezinta su urmatoarea forma: cota de 30% detinuta de FPP este impartita in urmatoarea structura: 1.Salariatii detin 11,736% 2.Alti actionari(dupa oferta publica din martie tn-1) detin 7,827% 3.FPP I Banat-Crisana detine 10,437% cota de 70 % detinuta de FPS este impartita sub urmatoarea forma: 1. 1,19% din capital a fost privatizat conform Legii 55/1994 2. 2,51% detinuta de FPS conform Legii 77/1995. S-a intocmit impreuna cu FPS un contract de vanzare-cumparare de actiuni in valoare de 6.261.700 lei adica 50,97% din capitalul social. In momentul prezent 75,74% din actiunile firmei se afla in proprietate privata restul fiind alocate privatizarii conform OUG.R. 88/1997 , Legea 44/1998 si H.G.R.55/1998.

3. DREPTUL CIVIL
In cadrul acestuia se verifica dreptul de posesiune , folosinta si dispozitie pe care firma il are asupra bunurilor tangibile si intangibile.

SUCIU ANDREEA MAGDALENA MANAGEMENT ID ANUL III

Componentele principale ale dreptului civil sunt: terenul alte drepturi de proprietate imprumuturile participatiile Asigurari Terenul S.C.Napoca S.A. detine mai multe suprafete de teren , pentru care a dobandit certificate de atestare a dreptului de proprietate. Valoarea acestor terenuri a fost stabilita in conformitate cu prevederile H.G.R. 834/ 1991 , fiind inregistrata in contabilitate. Alte drepturi de proprietate S.C Napoca S.A este proprietara tuturor cladirilor si instalatiilor din patrimoniul sau si nu au inchiriat parti insemnate din acestea unor terte persoane fizice sau juridice. Situatia imprumuturilor S.C Napoca S.A , are credite contractate de la Banca Comerciala Romana si anume credite pe termen scurt : 515.000 lei credite pe termen mediu si lung : 534.000 lei Participatii S.C Napoca S.A detine participatii la: Banca Dacia Felix 1500 actiuni S.C. Terapia S.A 2000 actiuni Asigurari S.C Napoca S.A a incheiat polite de asigurare pentru cladiri , mijloace fixe si salariati.

4. DREPTUL COMERCIAL
Aici este inclus fondul de comert, reprezentand ansamblul bunurilor corporale si necorporale afectate pentru desfasurarea activitatii specifice in conditii de competivitate si rentabilitate.

SUCIU ANDREEA MAGDALENA MANAGEMENT ID ANUL III

Fondul de comert al societatii are, ca elemente incorporate denumirea si marca de comert, acestea fiind inregistrate la Registrul Comertului al judetului Cluj.

5. DREPTUL MUNCII
S.C. Napoca S.A are un numar de 909 salariati , angajati cu contract individual de munca , cu norma intreaga.La nivelul societatii exista regumament de ordine interioara si Contract Colectiv de munca.In cadrul societatii este organizat Sindicatul liber NAPO COM care indeplinese conditiile de reprezentativitate pentru a negocia contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si se inscriu in contractul colectiv de munca , incheiat conform prevederilor legii.Retributiile salariatilor sunt stabilite prin contract individual tinand seama de prevederile contractului colectiv de munca , nefiind inregistrate pana in prezent nemultumiri ale salariatilor.

6. DREPTUL FISCAL
Conform proceselor-verbale intocmite de catre Administratia Financiara a municipiului Cluj-Napoca , Garzii Financiare si Curtii de Conturi , rezulta ca S.C. Napoca S.A. a respectat legislatia fiscala si a achitat cu mici intarzieri toate obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

7. LITIGII
Societatea a avut atat calitate procesuala activa cat si pasiva. Litigiile in care S.C Napoca S.A. a fost parte activa sunt legate de recuperarea contravalorii marfii vandute catre clenti , majoritatea fiind solutionate favorabil si banii recuperati. Societatea a fost actionata in judecata de catre compania ELECTRICA S.A datorita nerespectarii obligatiei de plata a contravalorii energiei electrice livrate de catre aceasta. Datoria era de 40000lei dar societatea a achitat o mare parte ramanand doar cu 5000lei. In baza unor titluri executorii S.C Napoca S.A. a demarat procedura executarii silite asupra bunurilor unor debitori care au capacitate de plata scazuta sau sunt rau platnici.

SUCIU ANDREEA MAGDALENA MANAGEMENT ID ANUL III

8.

CONCLUZII

Pe baza analizei diagnostic se pot formula urmatoarele concluzii: S.C. Napoca S.A se incadreaza in grupa de bonitate C+ avand un diagnostic satisfacator. S.C. Napoca S.A , dupa valoarea capitalului social si numarului de personal , este o societate de dimensiuni medii. Puncte forte: existenta documentelor juridice impuse de toate aspectele activitatii; situatie clara in domeniul legislatiei muncii prin existent contractului colectiv de munca; situatie juridica asupra proprietatii terenurilor prin obtinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate si inregistrarea acestora in contabilitate; situatia juridica asupra proprietatii mijloacelor fixe este clarificata; societatea are traditie in domeniul sau de activitate; posedarea unor abilitati deosebite in materie de inovare a produselor; in relatiile cu furnizorii si beneficiarii se respecta legislatia in vigoare , se promoveaza relatiile de colaborare si cooperare; detine clauza de exclusivitate pentru unele produse importante; in raport cu concurenta firma prezinta avantajele calitatii si pretului produselor oferite; reteaua de distributie este realizata prin relatii directe cu beneficiarii; privatizarea societatii reprezinta un important punct forte; incheierea politelor de asigurare pentru cladiri , mijloace fixe si salariati; societatea nu are restante catre bugetul statului. Puncte slabe: din cele 11 titluri de proprietate detinute , societatea a reusit sa obtina extrase de la Cartea Funciara numai pentru patru dintre ele , procedura fiind grea si anevoioasa; Utilizarea necorespunzatoare a timpului de lucru in cadrul zilei ca urmare a organizarii defectuoase a lucrului pe schimburi; Insuficirenta preocupare pentru stimularea creativitatii salariatilor; Lipsa resurselor financiare poate obstruction oricand aprovizionarea;
4

SUCIU ANDREEA MAGDALENA MANAGEMENT ID ANUL III

Capacitatile actuale de productie si nivelul tehnic al acestora limiteaza cucerirea de noi segmente de piata; litigii comerciale cu furnizorii pentru neplata contravalorii produselor livrate; litigii comerciale in calitate de reclamant pentru recuperarea creantelor neincasate , corespunzatoare marfii livrate; raportul intre durata de incasare a creantelor si durata de achitare a datoriilor este nefavorabil unitatii; plata majorarilor de intarziere pentru obligatiile fiscal; nu exista un departament Juridic care sa supervizeze activitatile comerciale si care sa intervina prompt in cazul in care sunt inregistrate dificultati in derularea contractelor comerciale ale societatii; are imprumuturi bancare. Oportunitati Retehnologizarea intreprinderii(prin proiectul de cofinantare Phare pe care-l implementeaza in present) care va conduce cu siguranta la cresterea cotei de piata a acesteia.Urmare a noilor tehnologii , se va imbunatati atat aspectul calitativ dar si cantitativ al ofertei de piata si se va reduce consumul specific de materii prime pe produs; Posibiliatea de a lucra cu specialisti straini , cu vasta experienta in domeniu , care cunosc evolutiile pietelor straine , avand astfel posibilitatea de a implementa noi politici si tehnici comerciale care se vor concretiza in cresterea vanzarilor si implicit a cifrei de afaceri; Posibilitati de incheiere a unor aliante, acorduri avantajoase. Amenitari Criza economica globala care a dus la reducerea comenzilor; Adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil; Cresterea costurilor de finantare cresterea dobanzii la credite; Cresterea riscului la produsele realizate pentru export prin devalorizarea leului si scaderea numarului de comenzi; Schimbari ale nevoilor , gusturilor , sau preferuntelor clientilor; Intrarea unor noi competitor pe piata; Presiunea crescanda a concurentei;
5