Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Tema 1: Introducere in etica profesionala Etica ca stiinta si disciplina de studiu, delimitari conceptuale 2. Etapele de dezvoltare a eticii 3. Etica disciplina filozofica si stiintifica 4. Functiile eticii

Subiectul 1
Cuvintuul etica este de origine greceasca si provine de la cuvintul ethos care inseamna lacas, care este o stiinta de studiu care studiaza morala, unde etica este: - o stiinta a comportamentului a moravurilor - un studiu teoretic al principalelor principii morale care guverneaza problemele practicate - un ansamblu de reguli de conduita morala urmate de o persoana sau un grup fundamentate de distinctia intre bine si rau. Daca etica este de origine greceasca, morala este de origine latina si provine de la cuvintul moralis ce inseamna obicei, datina, obisnuinta, care prevede: totalitatea mijloacelor, normelor de convetuire, de comportare a oamenilor in raporturile dintre ei si fata de societate. prevede ansamblul prescriptiilor concrete a normelor adoptate catre agentii individuali sau colectivi, a principiilor universal normative bazate pe distinctia dintre bine si rau. Vasile Macoviciuc in cartea sa defineste etica ca o teorie filozofica si/sau stiinta asupra moralei, adica ansamblul constructelor conceptuale din care se explica structura, temeiurile si experientele practico spirituale ce constituie planul moralitatii traite reale. In dictionarul de filozofie etica este o disciplina filozofica care studiaza problemele practice si teoretice ale moralei. In alt dictionar de filozofie dat de Julia Didier defineste etica ca stiinta binelui si a regulilor actiunilor umane. Notiunea data a eticii de catre Mindicanu unde etica este un ansamblu de reguli de conduita impartasita de catre o comunitate anumita, reguli care sunt fundamentate pe distinctia dintre bine si rau. Dupa Capcelea etica este considerata stiinta a comportamentului, a moravurilor si este un studiu teoretic a principiilor care guverneaza problemele practice iar morala este totalitatea mijloacelor pe care le folosim, pt a trai intr-un mod omenesc.

Etica este o stiinta filozofica ce sudiaza morala ca una din principalele laturi ale existentei umane si sociale ce examineaza esenta, natura si structura moralei, este o sfera a cunoasterii, o traditie intelectuala iar morala sau moralitatea este ceea ce studiaza etica, obiectul ei.

Subiectul 2
Etapele de dezvoltare a eticii sunt: 1- etapa epocii primitive regulile si elementele de etica se transmiteau oral de la o generatie la alta sub forma de sfaturi, povete, reguli de comportare,cerinte maxime si minime. 2- epoca antica sa constituit etica ca stiinta, un filozof Marcus Fabius Quantilius a formulat multe idei cu privire la educatia morala a copiilor, el recomanda sa fie angajate dadace care vorbesc frumos, au pronuntare corecta. Idealurile difera de la o epoca la alta. Daca in antichitate ele se axau pe agricultura, vinat in epoca antica se dezvolta divinitatea, imoralitatea precum si valorile convetuirii sociale. 3- epoca feudala educatia este o preocupare a bisericii care a stabilit norme si reguli de comportare obligatorii a tuturor membrilor societatii. 4- epoca renasterii sau cunoscut mari transformari de norme morale, unde umanistii epocii inainteaza noi cerinte fata de pedagog care este promotor a moralitatii. Se pune accentul pe respectul fata de om si elevul

nu trebuie sa se teama de pedagog. Este relevata in aceasta epoca necesitatea educatiei estetice. O educatie noua cere un nou tip de educator care trebuie sa fie tinar, cultivat, educat, prietenos,inventiv un exemplu pt toti. Aceasta epoca este remarcata de marele pedagog american Jan Amos Comenius care este fondatorul pedagogiei, dupa Comenius pedagogul trebuie sa fie un om cult, cu un inalte virtuti. Un alt pedagog John Loche sustine ca pedagogul trebuie sa contribuie la buna crestere a elevului sau copilului, de a nu ofensa pe altii, sa dea dovada de politete, de maniere frumoase. In aceasta etapa se pune accentul pe ideea ca: comportarea morala a copiilor se formeaza nu prin dascalii lor, ci prin dezvoltarea sentimentelor morale, prin exersarea copiilor in savirsirea de fapte morale si acestea le formeaza vointa. 5- epoca sec. XXI (pt seminar- si de stabilit anii de influenta a acestor epoci)

Subiectul 3
Argumentele potrivit caroraetica este o disciplina filozofica sunt urmatoarele: 1) a aparut pe tarimul filozofiei fiind parte parte componenta a operei majoritatii filozofilor. 2) are ca baza o conceptie generala asupra existentei fiind indispensabila unei filozofii despre om 3) desfasoara un demers sintetic si conceptualizat iar categoriile sale se afla la aceiasi inaltime conceptuala ca categoriile filozofice 4) abordeaza realitatea ca relatie a subiectului cu obiectul, la nivel maxim de interpretare, propriu filozofiei Argumentele care ne demosntreaza ca etica este o disciplina stiintifica sunt: 1) are un obiect propriu de studiu (moravu) 2) isi revindeca o modalitate proprie de abordare si este o disciplina axiologica si normativa 3) este desinestatatoare si nu se pierde in peizajul diversificat al stiintelor si nici nu ramina la nivelul simtului comun 4) tinde spre o explicatie conceptual logica a obiectului sau.

Subiectul 4
Functiile eticii sunt: 1. F-ia cognitiva - aceasta functie a eticii se realizeaza prin cel putin 4 momente principale: descriptiv- unde valorile , normele si faptele morale sunt puse in evidenta ca realitati descoperite sau de descoperit; analitico-sintetic - unde toate normele, faptele,valorile trec din actiunile faptice in cele stiintifice; explicativ in care intra in functiune doctrinile etice, adica are loc interpretarea fenomenului etic; comprehensiv unde conceptele universale ale eticii trec din teorie la practica.(productiv) 2. F-ia normativa (axiologica) aceasta functie consta din produsul relatiei inseparabile dintre valoare si norma.Etica nu creeaza norme , ea doar le descopera ca fiind consecinte a universului axiologic. (Axiologia este o disciplina filozofica care studiaza geneza, structura si ierarhia valorilor, teoria valorilor.) Rolul eticii la aceasta functie este doar unul de sistematizare,de conceptualizare,de rationalizare si de comunicare. 3. F-ia persuasiva (de convingere) stiintele normative nu numai explica dar si conving, convingerii nu numai pe calea manipularii cunostintelor dar si pe calea deschiderii constiintei spre rationalitate si eficienta respectarii normelor morale. 4. F-ia educativa - antreneaza direct respectul si practicarea lui si a binelui, iar cunoasterea binelui are un efect nemijlocit educativ. Functiile educatiei: F-ia de selectare si transmitere a valorilor de la societate la individ. F-ia de dezvoltare a potentialului bio-psihic al omului. F-ia de pregatire a omului de societate. F-ia cognitiva (de cunoastere). F-ia axiologica sau valorica.