Sunteți pe pagina 1din 4

05.12.2009 OPERATIUNI SI INSTITUTII DE CREDIT CURS 3 Prof.

Constantilescu L INSTITUTII DE CREDIT CODURI DE IDENTIFICARE A CODURILOR BANCARE IBAN Inscrise pe linia armonizarii activitatii finaciare romanesti cu legislatia din UE ,BNR a reglementat ca incepand cu 1 sept 2004 sa intre in viguare noile coduri de identificare a conturilor bancare denumirte generic IBAN. Aceste coduri IBAN sunt o insiruiere de 24 semne alfanumerice care ofera informatii despre tara in care este deschis contul bancar , unitatea teritoriala a bancii si contul bancar al clientului. Codul IBAN identifica in mod unic la nivel international contul unui client la o institutie , cod utilizat pentru procesarea platilor in cadrul sistemelor de plati s-au prin schemele de tip banci corspondente . Generarea codurilor IBAN reprezinta procesul desfasurat o singura data de creare a unui cod unic IBAN pentru un cont . Sirul de 24 caractere alfanumerice considerate de la stanga la dreapta au urmatoarea semnificatie . Primele 2 caractere sunt alfabetice si semnifica codul de tara al Romaniei (RO) Urmatoarele 2 caractere sunt numerice si semnifica caractere de verificare a codului IBAN Urmatoarele 4 caractere sunt alfabetice si identifica in mod unic institutia respectiv primele 4 caractere ale codului BIC atribuit institutiei Urmatoarele 16 caractere sunt alfanumerice si identifica in mod unic unitatea teritoriala a institutiei si contul clientului de la respective unitate teritoriala. REGLEMENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC DE CATRE BNR Institutiile de credit se supun in activitatea lor reglementarilor si ordinelor emise de BNR in vederea aplicarii legislatiei privind politica monetara de credit, valutara de plati referitoare la prudenta bancara in conditiile unui risc bancar minim. Institutiile de credit isi organizeaza intraga lor activitate in conformitate cu regulile unei practice bancare prudente si sanatoase si in acest sens trebuie sa dispuna de proceduri de administrare si contabile corespunzatoare cat si de un sistem adecvat de control si audit. In vederea functionarii in conditii legale in termen de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei fiecare institutie de credit este obligata sa-si deschida cont curent la BNR in conformitate cu reglemantarile emise de aceasta . Bancile pot deschide la BNR si alte conturi in conditiile stabilite de aceasta . CERINTELE DE CAPITAL Capitalul social al unei banci trebuie varsat integral in forma baneasca la momentul subscrierii . Nivelul minim al capitalului initial este stabilit de BNR prin reglementari in present fiind 5.000.000 EURO. Bancile pot majora capitalul social numai prin utilizarea urmatoarelor surse: a) Noi operatiuni in forma baneasca

b) Prime de emisiune s-au de aport si alte prime legate de capital integral incasate ramase dupa acoperirea cheltuielilor amortizate cu astfel de operatiuni precum si rezervele constituite pe seama unor astfel de prime. c) Dividendele din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitelui pe dividende cuvenit potrivit legii. d) Rezerve constituite din profitul net existente in sold potrivit ultimului bilant contabil. CERINTE PRUDENTIALE Bamcile trabuie sa respecte cerintele prudentiale la nivel individual s-au consolidate dupa caz prevazute in reglementarile emise de BNR care se refera fara a fi limitative la: a) solvabilitate b) lichiditate c) expunerae maxima fata de un singur debitor si expunerea maxima agregata d) expunerea fata de personae in relatii speciale cu banca e) riscul valutar f) calitatea activelor , constituirea si utilizarea provizioanelor de risc g) organizare control si audit Subiecte pentru examen. Indicatori aferenti cerintelor prevazute la litera a,b,c,d,e se vor calcula in functie de cerintele si normele stabilite de BNR referitor la nivelul fondurilor proprii , nivelul minim al capitalului initial si altele. Orice institutie de credit autorizata de BNR nu poate efectua repartizari de profit pentru dividende daca in urma acestei repartizari banca inregistreaza un nivel de solvabilitate sub cel minim prevazut de catre BNR. Orice participatie de natutra imobilizarilor financiare detinuta direct s-au indirect de o institutie de credit in parti sociale , actiuni s-au alte titluri de natura participativa la entitati altele decat instritutiile de credit , institutii financiare de asigurari si societati prestatoare de servicii auxiliare s-au carora nu poate sa depasesca : a) 15% din fondurile sale proprii b) 20% din capitaulu social al entitatii respective s-au dupa caz din valoare totala a titlurilor de natura participativa emise de o asemenea entitate. Valoarea totala a imobilizarilor financiare prevazute mai sus nu poate depasi 60% din fondurile proprii ale bancii. Conventia de la baze se aplica bancilor cu activitate internationala si prevede un indicator de adecvare a capitalului de minim 8% incepand cu ian 1993. Autoritatile de supravechere din tarile europene au preluat prevederile acestor conventii in legislatia nationala . BNR a stability ca societatile bancare sunt obligate sa asigure in permanenta un nivel de solvabilitate determinat ca raport intre fondurile proprii si totalitatea activelor si a elementelor in afara bilantului ponderate in functie de gradul de risc de credit. INSTITUTIILE DE CREDIT DIN ROMANIA Conform OUG 99/2006 legii 227/2007 , OUG25/2009 cu modificarile si completarile ulterioare activitatea bancara in Romania se desfasoara prin institutii de credit autorizate . Institutiile de credit reprezinta :

a) Entitatea care desfasoara cu titlul professional activitatea de atragere de depozite s-au alte fonduri rambursabile de la public si de acordarea de credite in cont propriu . b) Entitatea de moneda electronica alta decat cea prevazute la litera a denumita institutie emitenta de moneda electronica. Prin public in intelesul legilor din domeniul bancar se defineste persoana fizica , persoana juridica s-au entitatea fara personalitate juridica ce nu are capacitatea si experienta necesara pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse . Nu exista in categoria public statul, autoritatile administrative publice , centrale si locale , agentiile guvernamentale , bancile centrale , institutiile de credit , institutiile financiare si alte institutii similare . Institutiile de credit potrivit legilor in viguare se pot constitui si functiona ca : - banci - organizatii cooperatiste de credit - bancii cooperatiste - institutii emitente de moneda electronica - banci de economisire si creditare in domeniul locativ - banci de credit ipotecar. Institutiile de credit isi desfasoara activitatea in baza legii bancare dar si areglementarilor emise de BNR in cea ce priveste politica monetara , valutara , de credit , de plati din punct de vedere contabil. Institutiile de credit joaca rolul de intermediary intre agentii economici si sistemul banacr. Pentru realizarea acestui rol bancile comerciale indeplinesc urmatoarele functii: a) De mobilizare a activelor monetare disponibile in economie b) De utilizare a resurselor proprii si atrase prin acordarea de credite clientelei financiare si nefinaciare . c) De decontare intre titularii de conturi Pentru indeplinirea castor functii Institutiile de Credit efectuiaza ca si BNR operatiuni active si operatiuni passive. Operatiunile active ale Institutiilor de Credit constau in operatiunile efectuate cu numerarul din casa de circulatie , valorile imobilizate , creditele acordate clientelei financiare si nefinaciare inclusive sub forma efectelor de comert. Operatiunile passive cele mai representative sunt: - constituire ade depozite - obtinerea de credite de la BNR (rescontare si credite de refinantare), constituirea capitaluli propriu care include rezervele si celelalte fonduri constituite . - Activitatea de creditare in Romania se desfasoara atat prin institutii de credit cat si prin institutii financiare nebancare care trebuiesc inregistrate in anumite register speciale la BNR . Domeniile in care sunt specializate institutiile de credit di Romania sunt urmatoarele: a) Retail banking b) Corporate banking c) Private banking d) Universal banking e) Investment banking

Cele mai multe institutii de credit nu efectuiaza toate operatiunile bancare care se pot gasi pe piata majoritatea fiind specializate doar in anumite domenii. Numai prin activitatea de universal banking o banca poate oferi serviciile si produsele de pe piata.