Sunteți pe pagina 1din 8

ANALIZA PERFORMANELOR NTREPRINDERII PE BAZA

BILANLUI CONTABIL I A CONTULUI DE PROFIT I


PIERDERE

Tabelul 1
ANALIZA DINAMICII ACTIVULUI PATRIMONIAL LA S.C. COTNARI S.A. N
PERIOADA 2009 -2011
2010
2011
2009
Specificaie
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
Active imobilizate
Stocuri
Creane totale
Disponibiliti bneti
Active circulante
Conturi de regularizare i asimilate
- activ
TOTAL ACTIV

100%
56.208.325
100%
879
100%
56.209.204

0%
63.482.918
12,94%
0%
63.483.797

68.351.446
21,60%
879
0%
68.376.783

100%

12,94%

21,65%

9.106.852
100%
25.317.303
100%
4.711.370
100%
39.135.525
100%
0
100%
95.732.058

11.011.574
20,92%
26.514.249
4,73%
1.488.915
-68,40%
39.014.738
-0,31%
0
0%
102.733.868

5.989.061
-55,15%
25.271.701
-0,18%
15.796.508
235,28%
47.057.270
20,24%
0
0%
115.548.212

100%

879

24.458

TABELUL2
ANALIZA DINAMICII PASIVULUI PATRIMONIAL LA S.C. COTNARI S.A.
N PERIOADA 2009 -2011
Specificaie
2009
2010
2011
17.191.530
17.191.530
17.191.530
Capital social
100%
0,00%
0,00%
10.587.055
14.209.868
17.235.588
Rezerve
100%
34,22%
62,80%
0
0
0
Alte fonduri
100%
0%
0%
4.672.888
3.598.418
1.968.488
Profit
100%
-22,99%
-57,87%
270.753
207.711
114.159
Repartizarea profitului
100%
-23,28%
-57,84%
23.314.739
25.884.903
46.163.473
Subvenii pentru investiii
100%
11,02%
98,00%
41.201.287
43.901.626
45.388.830
Capitalul propriu
100%
6,55%
10,16%
11.141.597
10.457.580
6.572.579
Credite pe termen mediu i lung
100%
-6,14%
-41,01%
13.379.425
10.277.051
6.897.087
Furnizori i asimilate
100%
-23,19%
-48,45%
Alte obligaii de exploatare
100%
30.828.703
32.712.006
22.041.961
Datorii totale
100%
6,11%
-28,50%
Conturi de regularizare i
asimilate - pasiv
100%
102.733.868
115.548.212
95732058
TOTAL PASIV
100%
7,3%
20,70%

TABELUL 3

RATELE DE STRUCTUR ALE ACTIVULUI I PASIVULUI PATRIMONIAL


LA S.C. COTNARI S.A.
Specificare
Rata activelor imobilizate
Rata imobilizrilor necorporale
Rata imobilizrilor corporale
Rata imobilizrilor financiare
Rata activelor circulante
Rata stocurilor
Rata creanelor
Rata disponibilitilor bneti

2009
58,72%
0,00%
58,71%
0,0009%
40,88%
9,51%
26,45%
4,92%

2010
61,79%
0,00%
61,79%
0,0009%
37,98%
10,72%
25,81%
1,45%

2011
59,18%
0,02%
59,15%
0,0008%
40,73%
5,18%
21,87%
13,67%

Rata stabilitii financiare


Rata autonomiei financiare
Rata datoriilor totale

55,16%
43,04%
32,20%

56,07%
42,73%
31,84%

46,81%
39,28%
19,08%

ANALIZA FONDULUI DE RULMENT I A CASH-FLOWULUI


Tabelul 4

Analiza fondului de rulment i al necesarului de fond de rulment


Nr.

Indicatori

Capital permanent

Active fixe

Active circulante

Disponibiliti bneti

Active ciculante
(-disponibiliti)

Datorii curente

Fond de rulment

Necesar de fond de
rulment

Trezorrie net

2009

2010

2011

52.803.319
100%
56.209.204
100%
25.317.303
100%
4.711.370

57.603.809
9,09%
63.483.797
12,94%
39.014.738
54,10%
1.488.915

54.082.356
2,42%
68.376.783
21,65%
47.057.270
85,87%
15.796.508

100%
20.605.933
100%
19.226.671
100%
-3.405.885
100%
1.379.262
100%
-4.785.147
100%

-68,40%
37.525.823
82,11%
19.009.823
-1,13%
-5.879.988
72,64%
18.516.000
1242,46%
-24.395.988
409,83%

235,28%
31.260.762
51,71%
13.348.435
-30,57%
-14.294.427
319,70%
17.912.327
1198,69%
-32.206.754
573,06%

Tabelul5

Indicatori de lichiditate

Nr.
1
2
4
5
6

Indicatori
Total active curente
Total pasive curente
Rata de lichiditate
general
Rata de lichiditate redus
Rata de lichiditate
imediat

2009
25.317.303
19.226.671

2010
39.014.738
19.009.823

2011
47.057.270
13.348.435

1,316780372

2,0523462

3,525302404

0,843123128

1,47308915
0,07832345
4

3,076631006

0,245043461

1,183397754

Analiza indicatorilor de rentabilitate


Tabelul 6

Analiza ratelor de solvabilitate


Nr.
1

Indicatori
Activul net contabil

2009
64.903.355

Rata solvabilitii generale

3,105289833

Rata ndatorrii totale

0,748246117

Rata ndatorrii pe termen


lung

0,270418664

Capacitatea de ndatorare

0,780278357

2010
70.021.862
3,14055542
8
0,74512060
2
0,23820484
5
0,76213060
8

2011
93.506.251
5,242192925
0,48562523
0,14480609
0,839253933

tab7

Calculul i analiza ratelor de rentabilitate la S.C. COTNARI S.A.


Nr.

Specificaie

U.M.

2009

2010

2011

Venituri din exploatare

lei

119.623.597

100.087.261

85.443.052

lei

111.900.070

94.479.755

81.708.722

lei

7.723.527

5.607.506

3.734.330

4
5

Cheltuieli de exploatare
Rezultatul din
exploatare
Rezultatul curent
Rezultatul net

lei
lei

6.349.525
3.598.418

5.697.083
1.968.488

Capital propriu

lei

Activ total
Rentabilitatea
economic
Rentabilitatea financiar

lei

7.805.890
4.672.888
41.201.28
7
95.732.058

43.901.62
6
102.733.868

45.388.83
0
115.548.212

18,75%

12,77%

8,23%

11,34%

8,20%

4,34%

8
9

tab9

Analiza indicatorilor performanelor cuprini n tabloul de bord


Nr.

Indicatori

2009

2010

2011

Venituri din vnzarea


mrfurilor

522.552

435.503

Marja comercial

-1

Rata marjei

0,00%

-0,00023%

Cifra de afaceri

103.943.935

95.713.214

84.484.239

Venituri din exploatare

119.623.597

100.087.261

85.443.052

Cheltuieli de exploatare

111.900.070

94.479.755

81.708.722

Rezultatul din exploatare

7.723.527

5.607.506

3.734.330

Rata rentabilitii
resurselor consumate

Valoare adugat

58.503.817

32.406.601

36.567.919

10

Venituri financiare

82.363

742.019

1.962.753

11

Cheltuieli financiare

2.390.823

2.195.295

3.413.846

12

Rezultatul financiar

-2.308.460

-1.453.276

-1.451.093

13

Rezultatul curent

5.415.067

4.154.230

2.283.187

14

Rezultatul brut

5.415.067

4.154.230

2.283.187

15

Rezulattul net

4.672.888

3.598.418

1.968.488

tab 10

Analiza soldurilor intermediare de gestiune


Nr.
1

Specificaie
Vnzri de mrfuri

U.M.
lei

2009
522.552

2010
435.503

2011
0

Producia exerciiului

lei

115.701.6
85

96.080.02
2

96.632.7
68

lei

522.552

435.504

lei

41.838.624

30.805.23
2

32.605.272

lei
lei

58.503.817
414.141

32.406.601
324.830

36.567.919
323.045

lei

23.314.739

25.884.903

46.163.473

lei

8.126.486

7.601.815

6.512.963

3
4
5
6
7
8

Cheltuieli privind
mrfurile
Cheltuieli cu materiale i
servicii
Valoarea adugat
Impozite i taxe
Subvenii pentru
exploatare
Cheltuieli cu personalul

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Excedent brut de
exploatare
Venituri din provizioane
Alte venituri din
exploatare
Alte cheltuieli din
exploatare
Cheltuieli privind
amortizarea i
provizioanele
Profitul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Profit curent
Rezultatul excepional
Profit net

lei

73.277.929

50.364.859

75.895.384

lei

45.742

lei

2.243.752

3.259.479

1.956.050

lei

432.666.38
1

39.214.691

26.899.793

lei

lei
lei
lei
lei
lei
lei

7.723.527
82.363
2.390.823
5.415.067
4.672.888

5.607.506
742.019
2.195.295
4.154.230
3.598.418

3.734.280
1.962.753
3.413.846
2.283.187
1.968.488

tab 11

Rata repartizrii primare, rata rentabilitii capitalului investit i rata dobnzii


Explicaie
Rata repartizrii primare
Rata rentabilitii capitalului
investit
Rata dobnzii

2009

2010

2011

10,26%
7,76%

7,21%
6,71%

4,22%
15,49%

tab12

Determinarea rezultatului activitii curente i a ratelor acestuia


Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Indicatori
Rezultatul exploatrii
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul activitii financiare
Rezultatul activitii curente
Ponderea cheltuielilor financiare n
rezultatul exploatrii
Ponderea cheltuielilor financiare n
rezultatul activitii curente
Activele imobilizate

2009
7.723.527
82.363
2.390.823
-2308460
5.415.067
0,3095506
8

2010
5.607.506
742.019
2.195.295
-1453276
4.154.230

2011
3.734.280
1.962.753
3.413.846
-1451093
2.283.187

0,39149222

0,91419122

0,4415131

0,52844811

1,49521086

56.209.204

63.483.797

68.376.783

9
10
11

Imobilizri corporale
Rata rezultatului curent la 1000 lei
active imobilizate
Rata rezultatului curent la 1000 lei
imobilizri corporale

56.208.325
0,0963377
3
0,0963392
3

63.482.918

68.351.446

0,06543764

0,03339126

0,06543855

0,03340364

tab 13

Analiza pragului de rentabilitate din exploatare la S.C. COTNARI S.A.


Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Specificaie
Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Profit din exploatare
Costuri variabile totale
Costuri fixe totale
Marja costurilor
variabile
Pragul de rentabilitate
din exploatare
Indicatorul de poziie
absolut
indicatorul de poziie
relativ
Momentul realizrii
pragului de rentabilitate
Coeficientul de
elasticitate

U.M.
lei
lei
lei
lei
lei

2009
119.623.597
111.900.070
7.723.527
43.452.381
70.838.512

2010
100.087.261
94.479.755
5.607.506
31.772.212
64.902.838

2011
85.443.052
81.708.722
3.134.280
32.605.272
52.517.346

lei

60.491.554

63.941.002

51.878.967

lei

121.723.335

97.152.985

85.523.831

lei
%
zile
-

tab 14

Starea
Risc mare de exploatare
Risc mediu de exploatare
Risc mic de exploatare

Indicatorul de poziie

Momentul realizrii
pragului de
rentabilitate

Min.

Min.

Max.

Max.

Coeficientul de
elasticitate
Min.

Max

TAB 15

Calculul funciei scor Z - modelul Altman la S.C. COTNARI S.A.


Nr.

Denumirea ratelor

1
2
3

R1=Activ circulant/Activ total


R2=Profit reinvestit/Activ total
R3=Profit brut/Activ total
R4= Capitaluri proprii/Datorii
totale
R5=Cifra de afaceri/Activ total
Funcia - scor Z

4
5
6

Exerciiu financiar
2009
2010
0,2645
0,3798
0,0460
0,0330
0,0566
0,0404

2011
0,4073
0,0160
0,0198

1,3365

1,3421

2,0592

1,0858
2,454962656

0,9317
2,37133512

0,7312
2,542326302

S-ar putea să vă placă și