P. 1
Text Integral

Text Integral

|Views: 5|Likes:
Published by Happy612

More info:

Published by: Happy612 on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

Craiova Medicală

Vol 10, Nr 1, 2008

Studiu clinic
Evaluarea rolului hiperinsulinemiei şi adipokinelor în proliferarea celulelor stelate hepatice şi în extensia fibrozei în hepatita cronică C

MARIA MOŢA(1), MIHAELA VLADU(1), SIMONA G. POPA(1), I.R. DINU(1), VIOLETA COMĂNESCU(2), I. DIACONESCU(3), MIHAELA BÎCU(1), CAMELIA PĂNUŞ(1), E. MOŢA(4)

Departamentul de Diabet Nutriţie, Boli Metabolice, UMF Craiova; (2) Departamentul de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; (3) Departamentul de Boli Infecţioase, UMF Craiova; (4) Departamentul de Nefrologie, UMF Craiova.

(1)

Evaluation of the role of hiperinsulinemia and adipokines in the hepatic stellate cells proliferation and fibrosis progression in chronic hepatitis C
REZUMAT Hepatita cronică C este o afecţiune ce se
extinde exponenţial, implicând consecinţe clinice, terapeutice şi socio-economice. O serie de citokine şi hormoni secretaţi la nivel adipocitar (leptina, rezistina, adiponectina, TNFα) constituie conexiunea între acumularea de ţesut adipos şi progresia şi extensia fibrozei hepatice în hepatita cronică C şi are drept consecinţă creşterea insulinorezistenţei (IR). Există evidenţe substanţiale care recunosc celulele stelate hepatice (CSH) ca principalele celule producătoare ale matricei în procesul de fibroză hepatică. Hiperleptinemia a fost frecvent observată la pacienţii cu IR indusă de obezitate şi are rol în promovarea progresiei fibrozei. Leptina promovează atât proliferarea CSH dar şi înhibarea apoptozei şi aceasta pare a fi mediată de fosfoinozitol 3-kinază. Rezistina stimulează secreţia de citokine proinflamatorii de către CSH şi detemină activarea NF-kB, demonstrând o legatură directă între aceasta şi fibrogeneza hepatică. O serie de molecule, incluzând TNF-α, TGF-β, au rol fibrogenetic prin inhibarea apoptozei CSH, contribuind la creşterea numărului acestor celule în situaţia unei injurii hepatice. Adiponectina are rol în menţinerea CSH în forma inactivă şi în regresia fibrozei hepatice prin inducerea apoptozei CSH activate. Asocierea dintre fibroza din HCC şi IR indusă de obezitate poate fi atribuită şi nivelelor crescute ale insulinemiei. Hiperinsulinemia poate creşte fibroza prin stimularea producţiei de factor de creştere al ţesutului conjunctiv de la nivelul CSH. Întelegând fiziopatologia CSH, tratamentul fibrozei hepatice este pe cale de a deveni o realitate. Evidenţe semnificative existente la momentul actual susţin ideea că fibroza hepatică poate fi o condiţie reversibilă. Indicatori de prognostic ai fibrozei hepatice, CSH, pot deveni posibile ţinte terapeutice în prevenirea dezvoltării cirozei hepatice.

ABSTRACT Chronic hepatitis C is a disease that
expands exponentially and implies clinical, therapeutical and socio-economic consequences. Some cytokines and hormones secreted by the adipocyte (leptin, resistin, adiponectin, TNFα) represent the link between the growth of the adipose tissue and the progression and the extension of the liver fibrosis in chronic hepatitis C and they lead to the increase of insulin resistance (IR). Some evidence suggests that hepatic stellate cells (HSC) are the main matrix producers in liver fibrosis. Hiperleptinemia was frequently detected in patients with obesity induced IR and it promotes the fibrosis progression. Leptin promotes both the HSC proliferation but also the inhibition of apoptosis and this appears to be mediated by phosphoinositol-3-kinase. Resistin stimulates the secretion of the proinflammatory cytokines by the HSC and it leads to the activation of NF-kB, showing a direct link to liver fibrosis. Some molecules, including TNF-α and TGF-β, have a fibrogenetic role through the inhibition of HSC apoptosis, contributing to the multiplication of these cells when a liver injury occurs. Adiponectin has a part in keeping HSC in their inactive form and in the regression of liver fibrosis by inducing apoptosis in activated HSC. The association between fibrosis in CHC and obesity induced IR may be due to the increased levels of insulin. Hiperinsulinemia may develop fibrosis through stimulation of conjunctive tissue growth factor in HSC. The treatment of liver fibrosis may become true by understanding the physiopathology of the HSC. Significant evidence, nowadays, indicates that liver fibrosis may be a reversible condition. HSC, prognosis indicators of the liver fibrosis, may become possible therapeutic targets in preventing the development of the liver fibrosis.

CUVINTE CHEIE celule stelate hepatice, fibroză
hepatică, adipokine, obezitate, hiperinsulinism, hepatită cronică C

KEY WORDS hepatic stellate cells, liver fibrosis,
adipokines, obesity, hiperinsulinemia, chronic hepatitis C

Introducere

Prof. Univ. Dr. Maria Moţa , Disciplina de Diabet Nutriţie, Boli Metabolice, UMF Craiova

5

În ceea ce priveşte VHC. Fibroza hepatică definită în 1978 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca exces de colagen. Factorii gazdei sunt reprezentaţi de suprapondere sau obezitate. Fibroza este consecinţa esenţială a injuriei hepatice cronice şi reprezintă mecanismul comun pentru insuficienţa hepatica şi pentru cea mai mare parte a complicaţiilor clinice ale stadiilor finale ale bolii hepatice. proteoglicani. sedentarism. IV [32]. laminină. carcinomului hepatocelular.21]. IR este un factor important al gazdei la pacienţii cu HCC. elastină. TNFα şi rezistina sunt secretate în exces la persoanele cu obezitate.14] şi modulează răspunsul imun [15. Având în vedere prevalenţa crescută a obezităţii la pacienţii cu HCC şi extensia fibrozei la aceşti pacienţi. incluzând leptina. Impactul adipocitului asupra extensie fibrozei în HCC Ţesutul adipos. prin efectul demonstrat profibrogen.13. Leptina. date experimentale sugerează că anumite componente proteice ale virusului C. în special proteina core şi HS5A poate induce IR direct şi asta se întâmplă târziu în cursul infecţiei [30]. fiind corelată cu progresia şi extensia fibrozei hepatice [17-19]. Leptina poate modula producţia adipocitară de TNFα iar adiponectina contracarează efectele proinflamatorii ale TNFα. pacienţii cu HCC fără fibroză au un grad de IR crescut faţă de subiecţii sănătoşi [12]. Majoritatea acestora. Procentul tipului I de colagen este semnificativ crescut in noua matrice din fibroza hepatica [33].16]. TNFα şi adiponectina au fost propuse ca factori determinaţi ai progresiei şi extensiei fibrozei la pacienţii cu HCC şi obezitate. III. progresia şi extensia fibrozei hepatice în HCC. TNF∝ poate media acest proces şi s-a arătat că stimulează IR la pacienţii cu VHC prezent [31].23]. Aproximativ 1020% din persoanele cu HCC dezvoltă ciroză în 1020 ani.Maria Moţa şi colab: Evaluarea rolului hiperinsulinemiei şi adipokinelor în proliferarea celulelor stelate hepatice şi în extensia Hepatita cronică C (HCC) este o afecţiune ce se extinde exponenţial. colagenul (în special tip I şi III) şi elastina sunt proteinele cele mai abundente. Procesul este parţial elucidat. iar anual apar 3-4 milioane de cazuri noi [1]. Numeroase studii clinice au indicat faptul că IR este prezentă în infecţia VHC şi se asociază cu leziuni moderate şi severe de fibroză [22. IR pare să determine exacerbarea expresiei factorului de creştere şi a altor citokine implicate în fibroză atât la nivel hepatic cât şi la nivelul ţesutului conjunctiv. La apariţia inflamaţiei şi fibrozei ar putea contribui şi hiperinsulinemia secundară IR. colagen I. O serie de citokine şi hormoni secretaţi la nivel adipocitar constituie conexiunea între acumularea de ţesut adipos. inducând secreţie de matrice extracelulară. dar glicoproteinele sunt de asemenea prezente. Alteori. dietă bogată în lipide saturate şi acizi graşi trans [20. se impune identificarea mecanismelor care stau la baza acestor corelaţii cât şi a potenţialelor strategii terapeutice de ameliorare a histologiei hepatice la pacienţii cu obezitate şi HCC. virusul hepatitic C (VHC) a fost recunoscut ca fiind o cauză majoră a HCC.21]. Constituenţii majori ai matricei extracelulare sunt reprezentaţi în mare măsură în noua matrice formată în timpul procesului de fibroza. terapeutice şi socio-economice. rezistina. reglează metabolismul glucozei şi al lipidelor [7. Adipokinele au multiple roluri în patogeneza fibrozei hepatice. anomaliile receptorului PPAR gamma şi disfuncţia mitocondrială. În dezvoltarea IR la pacienţii cu HCC 6 este implicată atât gazda cât şi virusul prin diferite mecanisme [20. în fibrogeneza hepatică atribuindu-se un rol important celulelor hepatice stelate [34-39]. Obezitatea şi în special obezitatea viscerală este asociată cu un dezechilibru în producţia de adipokine ce are drept consecinţă creşterea insulinorezistenţei (IR) [16]. în timp ce expresia şi nivelele plasmatice ale adiponectinei sunt scăzute în obezitate [13-15]. considerat în trecut doar un depozit pasiv pentru energia în exces. Studii recente au arătat că aproximativ 20% din persoanele cu HCC prezintă obezitate şi că obezitatea la aceşti pacienţi este asociată cu progresia fibrozei hepatice [3-6]. . Se estimează actual un număr de 170 milioane persoane în lume infectate cu VHC. Există studii care încearcă să explice mecanismul prin care IR produce fibroză hepatică. vârstă înaintată. S-a observat că ţinta comună tuturor adipokinelor este reprezentată de celulele stelate hepatice (CSH). şi prin aceasta cresc riscul de dezvoltare hepatocarcinomului. cirozei şi. este astăzi recunoscut ca un sistem activ hormonal producând numeroase molecule cunoscute sub numele de adipocitokine care exercită efecte centrale şi periferice. Fibroza se caracterizează histologic şi biochimic prin creşterea conţinutului matricei extracelulare (MEC) [32]. Ca şi în MEC normală. Încă de la descoperire. Se consideră că IR determină direct stimularea CSH. iar la aceşti pacienţi cancerul hepatic este întâlnit anual în procent de peste 5% [2]. în prezent se ştie că este parte a unui proces dinamic continuu de remodelare a matricei extracelulare cu acumulare excesivă de proteine extracelulare.8. respectiv. implicând consecinţe clinice. Mai multe studii au arătat că IR şi diabetul zaharat în HCC conduc la steatoză şi fibroză [24-29].

Analize cantitative ale CSH prin imunohistochimie s-au arătat a fi utile în aprecierea ratei progresiei fibrozei hepatice în anumite situaţii clinice. adeziunii. În ficatul normal CSH reprezintă aproximativ 1. In vitro expunerea celulelor stelate la leptină determină creşterea expresiei MCP1 şi VEGF [59]. Nr 1. astfel leptina poate juca un rol în activarea CSH şi în promovarea progresiei fibrozei [56-58]. Odată activate. Actual autorii sugerează o posibilă origine epitelială a celulelor stelate şi o transformare în ţesut mezenchimal după activare. Celule cunoscute a interacţiona cu celulele stelate sunt hepatocitele. în care CSH suferă modificările iniţiale în celule miofibroblastice-like şi devin responsive pentru citokine proliferative şi fibrogenice prin stimularea receptorilor membranari. contribuind la creşterea numărului acestor celule în situaţia unei injurii hepatice [49]. Celula stelată hepatică – factorul cheie în patogenia fibrozei hepatice Există evidenţe substanţiale care recunosc celulele hepatice stelate (CSH) ca principalale celule producătoare ale matricei în procesul de fibroză hepatică [32. Sunt tipic localizate în spaţiul presinusoidal Disse între celulele endoteliale ale sinusoidelor şi hepatocite. În 1980 Fridman et all. Creşterea nivelului leptinei se asociază cu obezitatea şi fibroza hepatică [53]. O serie de molecule.Faza de iniţiere. endotelina I [51]. Hiperleptinemia a fost frecvent observată la pacienţii cu IR. incluzând proteina tip 1 chemotactică pentru monocite [50]. angiotensina II şi unele adipokine [38]. enzimelor litice ale Rolul adipokinelor şi hiperinsulinemiei în fibrogeneza hepatică Numeroase studii au indicat o serie de mediatori ce promovează proliferarea CSH şi fibrogeneza. le-au identificat ca principala sursă de colagen în ficat [41]. iar CSH prezintă receptori specifici pentru leptină.43-45]. celulele Kupffer. cum ar fi promovarea migrării celulare. Originea şi natura CSH rămâne încă incerta. Evidenţe recente sugerează că leptina promovează activarea factorului nuclear kB şi expresia factorului chemotactic pentru monocite 1 (MCP1 – Monocite Chemo Attractant 1) şi VEGF (Vascular Endotelial Growth Factor). proliferarea celulară şi alte mecanisme ale fenotipului activat al CSH. CSH au fost descrise pentru prima dată de von Kupffer în 1876.Craiova Medicală Vol 10.6 – 6 celule la 100 hepatocite. sunt implicate în producerea de citokine şi alţi mediatori care joacă un rol important în această parte a procesului de fibrogeneză [33. va fi perpetuat printr-o continuă eliberare a mediatorilor de către ţesutul lezat cronic.55].40]. prin stimularea producţiei de citokine proinflamatorii de către Th1 (IL-1β. Cum CSH secretă citokine inflamatorii se formeză astfel un cerc vicios [52]. iar TGF-β ca cea mai importantă citokină care stimulează fibrogeneza în celulele stelate [32. creşterii proliferării. În starea neactivată CSH servesc drept depozit pentru vitamina A şi sunt esenţiale în reglarea homeostaziei acidului retinoic [42]. celulele epiteliale. Leptina pare să joace un rol în activarea multiplelor semnale în CSH contribuind la inflamaţia intrahepatică şi fibrogeneză.46].33. Celulele stelate sunt principalele celule implicate în producerea excesivă a MEC observate în fibroza hepatică. TNF∝) şi prin scăderea producţiei citokinelor antiinflamatorii (IL-10) [54. producerii de substanţe chemotactice capabile să recruteze celulele inflamatorii şi. CSH vor modifica expresia genelor componentelor MEC. Fiecare dintre aceste celule vor elibera un subset de mediatori care vor avea diferite efecte asupra CSH. plachetele. CSH după „activare” sau transdiferenţiere din celule de depozit pentru vitamina A în celule miofibroblastlike au caracteristici fenotipice diferite.47-49]. au rol fibrogenetic prin inhibarea apoptozei CSH. celulele endoteliale sinusoidale şi neutrofilele.4% din volumul hepatic. Odată ce CSH au indus expresia exagerată a receptorilor pentru citokine. plachetele şi CSH activate. Ca rezultat al injuriei. Specii reactive de oxigen produse de celulele Kupffer şi hepatocite afectate au de asemenea rol în activarea CSH ca şi în recrutarea de celule inflamatorii. Un număr crescut de studii identifică PDGF ca mediatorul principal pentru proliferare. 2008 matricei. într-o proporţie de 3. incluzând factorul de necroză tumorală α (TNF-α). Leptina posedă proprietăţi proinflamatorii in vitro. celulele endoteliale sinusoidale. TGF-β. Procesul de activare a fost clasic divizat în două faze distincte: I . creşterea capacităţii fibrogenetice [32. fibrogeneza. celulele Kupffer. Factorul de creştere derivat din plachete (PDGF) şi factorul de creştere şi transformare β (TGF-β) sunt două din cele mai bine caracterizate citokine în celulele stelate activate.45]. 7 . II – Faza de perpetuare în care numeroase tipuri de celule prezente în ficatul normal cum ar fi hepatocitele. IL-6. Leptina este una din adipokinele secretate de celulele adipoase.33. IL-12. cel mai important. rezultând remodelarea matricei şi acumularea de CSH active [32.

1. Aşadar. În adiţie cu interferarea semnalului insulinic.62.65]. Fig. Adiponectina posedă efecte fiziologice importante incluzând efect antiaterogen [68]. leptina nu doar promovează fibroza hepatică prin activarea genelor matricei extracelulare. CSH inactive sintetizează adiponectină. În consecinţă. Împiedicând fosforilarea indusă de leptină. având abilitatea de a activa CSH și a promova formarea depozitelor de colagen. Leptina promovează atât proliferarea CSH dar şi înhibarea apoptozei şi aceasta pare a fi mediată de PI3-kinaza (fosfoinozitol 3-kinaza) [38]. Rezistenţa la apoptoză constituie un important mecanism prin care CSH în ficatul lezat continuă să promoveze modificări fibrotice care evoluează spre ciroză. De asemena poate avea efecte antitumorale acţionând ca un reglator negativ al angiogenezei şi inducând apoptoza mediată celulelor endoteliale [60]. Nivelele crescute ale insulinemiei se corelează şi cu creşterea expresiei CTGF (connective tissue growth factor) în CSH. Adiponectina. demonstrează o legatură directă între aceasta şi procesele inflamatorii de la nivelul ficatului [61. De asemenea. Rezistina este o nouă adipokină modulatoare a inflamaţiei intrahepatice în codiţiile unei injurii cronice. La pacienţii infectaţi cu genotip viral 3 fibroza este mai mult rezultatul efectului citopatic al virusului. leptina se identifică într-o importantă citokină profibrogenică. O altă citokină proinflamatorie este TNF∝ al carei nivel plasmatic este crescut la pacienţii cu obezitate şi HCC [12. administrarea leptinei in vivo la şoareci se asociază cu creşterea expresiei MCP1. creşterea nivelului TNF∝ este asociată cu scăderea răspunsului la terapia antivirală [31]. Numeroase studii au arătat că adiponectina se corelează negativ cu indicele masei corporale şi steatoza [66]. Mecanismele implicate în patogenia fibrozei par a fi genotip dependente. inozitol trifosfatul. Rolul adiponectinei la pacienţii cu HCC nu este pe deplin definit. dar şi perpetuă procesul fibrogenic prin inducerea directă a proliferării CSH şi prin inhibarea apoptozei CSH [70].71]. inflamaţie şi necroza. prin expresia exagerată a SOCS-3 sau prin înhibarea farmacologică. Ob-Rb este forma funcţională a receptorului membranar asociat leptinei. în timp ce pentru genotipul 1 fibroza pare a fi expresia sindromului . două elemente de transducţie a semnalului asociate cu creşterea celulară. Totuşi. Mecanismul exact prin care leptina promovează fibroza hepatică este necunoscut. indică activarea de către rezistină a unui mecanism care implică fosfolipaza C. efecte mult mai puţin severe la şoarecii cu deficienţă de leptină [59]. Două studii au sugerat că adiponectina este corelată negativ cu inflamaţia şi necroza la pacienţi cu HCC [67]. iar hipoadiponectinemia sa arătat a fi asociată cu cardiopatia ischemică cronică [69]. Asocierea dintre fibroza din HCC şi IR indusă de obezitate poate fi atribuită nivelelor crescute ale insulinemiei. Productia de TNF∝ este crescuta in HCC si este de asemenea implicată în dezvoltarea IR. TNF∝ poate inhiba activitatea PPAR gamma [64].31.Maria Moţa şi colab: Evaluarea rolului hiperinsulinemiei şi adipokinelor în proliferarea celulelor stelate hepatice şi în extensia În condiţiile unei injurii acute hepatice induse de cloroform. Nivelul TNF∝ se corelează cu progresia fibrozei. În ţesuturile periferice leptina exercită control homeostazic al greutăţii corporale prin activitate inhibitorie asupra metabolismului glucozei şi secreţiei de insulină [60]. Hiperinsulinemia poate creşte fibroza prin stimularea producţiei de factor de creştere al ţesutului conjunctiv de la nivelul CSH [70. Adiponectina se preconizează un potenţial tratament antifibrotic în boala cronică hepatică. Leptina induce fosforilarea formei funcţionale a receptorului leptinei via Jak 2 kinazei (Janus Kinase 2) având ca rezultat fosforilarea ErK şi Akt. Studii recente caracterizează adiponectina ca fiind protectoare împotriva injuriei hepatice. În ciuda a numeroase studii. Mecanismele implicate în patogenia fibrozei la pacienţii cu HCC şi obezitate. secretată excesiv de adipocite are rol în menţinerea celulelor stelate în forma inactivă şi în regresia fibrozei hepatice prin inducerea apoptozei CSH activate. s-a evidenţiat creşterea concentraţiei intracelulare de calciu după expunerea la CSH recombinate cu rezistină. Astfel. se previne fosforilarea Erk şi Akt.63]. Modularea farmacologică cu calciu. nu a fost 8 identificat până in prezent un receptor specific pentru aceasta adipokină şi se cunoaşte încă foarte puţin despre mecanismul intracelular implicat. Observaţiile că rezistina stimulează secreţia de citokine proinflamatorii de către CSH cum ar fi MCP1 şi IL-6 şi detemină activarea NFkB. SOCS-3 blochează proliferarea CSH şi fosforilarea receptorului leptinei Ob-Rb.

Giugliano G. Cioffi M.-Thematic review series. Kench JG. Ortiz V. 2. et al. Fantuzzi G. Yang DL. Med Sci Monit 2005. 3. poate determina scăderea numarului acestora şi încetinirea progresiei fibrozei [76]. 79:2408-2414. 2000 Dec. Svegliati-Baroni et al. Berenguer J. adipokines. Recent advances in the relationship between obesity. Circulation 2002. 62S-65S 3. Hao F. 9 . G.77]. Kim WR. Peginterferon-alpha2a and ribavirin combination therapy in CHC: a randomized study of treatment duration and ribavirin dose. Terapia genică utilizând supresori ai factorului nuclear kB care protejează CSH activate împotriva apoptozei. Tataranni PA. Dr. 7.140:346-56. Bray GA. Hepatitis C virus may infect extrahepatic tissues in patients with hepatitis C. Adipose tissue and adipokines for better or woese. How do we get fat? An epidemiologic and metabolic approach. 2003. No. adipokines. 2004. Caron M. Guerre-Millo M. 2007 16. A Model of Insulin Resistance and Nonalcoholic Steatohepatitis in Rats. Haag M. Ann Intern Med. and inflammation. Day CP: From fat to inflammation. Berenguer M. Global epidemiology and burden of hepatitis C. Rayon J. Bressler B. Gastroenterology 2006. 54: 917-927 12. fatty acids and insulin resistance: shot review of multifaced connection.6(6):805-811 Concluzii Obezitatea se constituie ca o condiţie metabolică şi nu ca un simplu surplus ponderal. 130: 207-210 9. Epidemiology of hepatitis C. Hui JM. 11. Datele prliminarii obţinute indică existenţa unei corelaţii semnificative statistic între parametrii antropometrici. Inducerea apoptozei celulare se identifică într-o promiţătoare opţiune terapeutică. 20.39:333342. Nappo F. Evidenţe semnificative existente la momentul actual susţin ideea că fibroza hepatică poate fi o condiţie reversibilă. 2004. grant finanţat de CNCSIS. High body mass index is an independent risk factor for nonresponse to antiviral treatment in CHC. Fantuyyi G: Adipose tissue. Camma`c Di Bona D et al. 4. Hepatology. 2006. 3 18. J Allergy Clin Immunol 2005. 10. 30: 13-19. 17(1):4-12. J Clin Invest. Charlton M et al. The American Journ of Pathol. 21. 11: RA359-RA367. Vidal H. Hodge A. Scăderea ponderală la pacienţii cu HCV se asociază cu diminuarea steatozei şi fibrozei şi scăderea numărului CSH activate. tratamentul fibrozei hepatice este pe cale de a deveni o realitate. Hepatology 26. Thematic Review Series on Adipocyte Biology: Adipose tissue function and plasticity orchestrate nutritional adaptation. Feve B. Effect of peginterferon alfa-2a on liver histology in CHC: a meta-analysis of individual patient data. 2002. Clin Dermatol 2004. 19.Craiova Medicală metabolic. World Health Organization [2000]. Hadziyannis S et al. 40: 46-54. World J Gastroenterol. Microbes Infect. Agoniştii PPAR gamma inhibă inflamaţia şi progresia fibrozei prin blocarea transcripţiei factorului nuclear kB si a TGF β1 [73]. 22: 281288 22. 43:1177-1186. Tomlinson G. Zhao XP. fibroză şi răspuns scăzut la tratament antiviral. management. 2004. inflammation. Gu CH. Întelegând fiziopatologia CSH. Beyond insulin resistance in NASH: TNF-alpha or adiponectin? Hepatology 2004. J Allergy Clin Immunol 2005. Bastard J. and treatment of hepatitis C. valorile adipokinelor şi a IR (cuantificată cu HOMA-IR) cu extensia fibrozei şi steatozei hepatice. Eur Cytokine Netw. director de proiect Prof. 105: 804-809. Hepatology. steatohepatita. demonstrându-se faptul că apoptoza CSH diminuă fibroza hepatică. A burning question: does an adipokine-induced activation of the immune system mediate the effect of overnutrition on type 2 diabetes? Diabetes 2005. Diabetes Metab 2004. Kim M. AASLD practice guideline: diagnosis. Sethi J. Dietary fats. 2006. Krieketos A. Esposito K. CSH pot deveni posibile ţinte terapeutice în prevenirea dezvoltării cirozei hepatice [43. 8. Heathcote J. 14. Impact of Obesity on Treatment of CHC . 2006.:121925 2. Shoelson S et al. 13.38:639-644. Hepatitis C fact. în timp ce la cei cu genotip viral 1 cu nivelul leptinei şi IR [72]. Pacienţii obezi cu VHC prezent sunt candidaţi preferenţiali pentru steatoză. Role of PPAR-á and n-3PUF Treatment on Liver Injury. Guindi M. Strader D et al. Carrasco D. 116:1793-801. 2002 Oct. 2006. Vol 10. Indicatori de prognostic ai fibrozei hepatice [74. Maria Mota. 115: 911-919. 6. George J. Hepatology. Vol. 17. Marfella R.75]. 115: 911-919. Yan FM. 15. Acknowledgements În prezent se desfăşoară un grant PNII-IDEI Proiecte de cercetare exploratorie: “Insulinorezistenţa asociată obezităţii. expresia hepatică SOCS3 şi genotipul viral–determinanţi ai extensiei fibrozei si nonresponsivităţii la terapia cu Peginterferon în hepatita cronică virală C”. Zhao LB.4 [12]. Chen AS. Alter MJ [1997]. Nr 1. Vidal-Puig AJ. and inflammation. 169. Adipose tissue. Contribution of obesity to hepatitis Crelated fibrosis progression. Ziccardi P.47-49. Ortega E. Maachi M. Lagathu C. 2008 5. J Lipid Res. Am J Gastroenterol. Reduction of inflammatory cytokine concentrations and improvement of endothelial function in obese women after weight loss over one year. La pacienţii cu genotip viral 3 gradul fibrozei se corelează cu viremia. and insulin resistance. Bibliografie 1. Hepatology. 39:1147-1171. Sheet. Hao LJ. Dippenaar NG. Inflammation and insulin resistance. Farrell GC.

115: 209-218 33. Castera L. Steatosis. 31: 1544-1549. Asselah T. 2006 Jun. et al. Valla D. The cellular basis of hepatic fibrosismechanisms and treatment strategies. Gaudio E. TNF-{alpha}. 13: 215-223. Schattner A. Mondelli MU. et al. chronic hepatitis C and diabetes: a novel triad. Fibrosis in chronic hepatitis C correlates significantly with body mass index and steatosis. 126: 529-540. Minola E. Ripault MP. Bataller R. FASEB J. Vinci M. Di Marco V. Boyer N. Procollagen expression by nonparenchymal rat liver cells in experimental biliary fibrosis. Lindquist JN. Brengman ML. Tsutsumi T. The role of integrin linked kinase in liver wound healing. Miyochi H. Purdie D. 1993. Proc Natl Acad Sci USA 1997. Gastroenterology 2000. Knittel T. Schuppan D. QJM. Russo FP. Karp CL. Hepatology. Borcham-Kamphorst E. 98:175-184. et al. serum HCV RNA level. Clouston A. 17: 899-904. Diabetes Care. Yang SQ. Corradini SG. et al. 48. 328: 1828-1835. Minello A. Lab Invest. Qian C. Am J Pathol 2003. Bruno S. Wakil AE. Tsukamoto K. and Atk phosphorylation. Zampino R. Cho JJ.29(5):1096-101 25. 39. Herrmann J. Kuriyama S. Wanles IR. 18: 1612-1614. Rockey DC. Herbst H. Haynes WG. Gricicich I. Hepatology 1996. et al. Shorthouse C. Portal tract fibrogenesis in the liver.52(2):125-34 30. et al. 1985. Dudas J. Larrea E. A significant population of myofibroblasts are of bone marrow origin in liver fibrosis. Marcellin P. insulin resistance. 40. obesity and cardiovascular disease. Wheeler MD. Macdonald GA. 2008 Feb. Kobold D. 2004. 1990. 118: 1169-1178. Insulin resistance is associated with steatosis in nondiabetic patients with genotype 1 chronic hepatitis C. Activated hepatic stellate cells in liver cirrhosis a morphologic and morphometrical study. Maylin S. It J Anal Embryol. Cividini A. 10: 76-99. Amelioration of liver fibrogenesis by dual inhibition of PDGF and TGF-β with combination of Imatinib mesylate and ACF inhibitor in rats. Tumor necrosis factor alpha gene expression and the response to interferon in chronic hepatitis C. Shi Z. In vivo inhibition of rat stellate cell activation by soluble transforming growth factor β type II receptor: a potential new therapy for hepatic fibrosis. Powell EE. 35. Cazals-Hatem D. 10 . Craxì A. insulin resistance and fibrosis progression in chronic hepatitis C. J Clin Invest. Hepatology. Int J Mol Med. Sobesky R. Carpino G. Gastroenterology. Leptin regulates proinflammatory immune responses. Hourigan LF. Boyles J. Dominantnegative soluble PDGF-β receptor inhibits hepatic stellate cell activation and attenuates liver fibrosis. Franchitto A. Titus MA. Hepatic lipocytes: the principal collagen-producing cells of normal rate liver. George J. Proc Natl Acad Sci USA. Treptau J. Am J Pathol 1999. Insulin resistance in chronic hepatitis C: association with genotypes 1 and 4. Free Radic Biol Med. Rumi M. Colombo M. Hillon P. Lin HZ. Vidaud M. Guimaraes EL. 54. Kimura S. Gastroenterology. Knobler H. Fujie H. Noguchi R. 27. Brenner DA. Minerva Gastroenterol Dietol. Yiintani Y. Cammà C. FASEB J 1998. Rockey DC. Gastroenterology 2004. Roulot D. Liver fibrosis. Rebucci C. Strain-specific differences in mouse hepatic wound healing are mediated by divergent T-helper cytotoxic responses. Martinot-Peignoux M. Bedossa P. 45. 1999 Apr. Proinflammatory cytokines. Bisslell DM. 23: 210-217 32. Liver Int 2006. 49. Yoshiji H. Wang DJ. Di Bona D. Hocher B. Saile B. 2006 Jan. 2004. An oral endothelin-A receptorantagonist blocks collagen synthesis and deposition in advanced rat liver fibrosis. Shiota K. J Boil Chem. Pinzello G.Maria Moţa şi colab: Evaluarea rolului hiperinsulinemiei şi adipokinelor în proliferarea celulelor stelate hepatice şi în extensia 23. Lemasters JJ.43(1):6471. Loffrenda S. 12: 57-65. Identification and characterization of the hepatic stellate cell transferring receptor. 281: 24863-24872 44. and liver fibrosis. 36. Prieto J. 109: 225-238 43. 94: 10663-10668 51. 1999. Ramadori G. 2006 May. Shafiei M. Relationship between oxidative stress levels and activation state on hepatitic stellate cell line. Aliment Pharmacol Ther. Hepatitis Care and nonstructural proteins indice fibrogenic effects in hepatitic stellate cells. Nicolas-Chanoine MH. 82: 8681-8685 42. 126: 955-963 41. Civeira MP. 26: 477-485 53. Bridle KR. 2005. Ruggiero G.29(4):1215-9 29. Paik YH. Leptin as a novel profibrogenic cytokine in hepatic stellate cells: mitogenesis and inhibition of apoptosis mediated by extracellular regulated kinase [Erk]. Garcia N. and insulin secretion in chronic hepatitis C patients: a case-control study. Pizzolanti G. 2004. 2004. 2005 Jan. 84: 766-777. 155: 1841-1848 47. Forber SJ. 126: 840-848 31. Gastroenterology 2004. Review article: hepatitis C virusassociated steatosis--pathogenic mechanisms and clinical implications.98(1):1-6 26. 34. Morini S. Saile B. Friedman SL. Paradis V. Herbst H. Role of the Ets-1 transcription factor during activation of rat hepatic stellate cells in culture. Ding X. Weiskirchen R. Texier V. Friedman SL. Kotelianscky VE. Whitehall VH.Gastroenterology. Rey V. 162: 16611667. 52. Crawford DHG. The pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis and other fatty liver diseases: a four-step model including the lipid release and hepatic venular obstruction in the progression of cirrhosis. 37. Gressner AM. Merli M. Gressner AM.134(2):619-22 24. 84: 153-159. Franceschi MF. 2001. Milani S. Stoll D. J Cell Biol Med 2006. 96: 12719-12724 50. 2004. Voitot H. 2006. 38. et al. Kono H.. Ramadori G. Lab Invest. et al. et al. 46. Proc Natl Acad USA. Saxena NK. Bissell M. Petit JM.22 Suppl 2:52-5 28. Durante-Mangoni E. 2006. 2005 Nov. Brenner D. Weiskirchen R. Modern pathogenetic concepts of liver fibrosis stellate cells and TGF-β major players and therapeutic targets. 24: 99-106. Yin M. N Engl J Med. Ramm GA. Bataller R. 2004. Moucari R. Roll FJ. Adinolfi LE. The role of Kupffer cell oxidant production in early ethanolinduced liver disease. Leptin. Curr Opin Nephrol Hypertens 2004. Correia ML. Hepatitis C virus infection and diabetes: direct involvement of the virus in the development of insulin resistance.

Funahashi T. Nishida M. Parfait B. Russo MW. Matsuzawa Y. Buffet C. Matsuyama A. Schoonhoven R. Burdiles P. Matsuzawa Y: Adipocyte-derived plasma protein. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2004. 42: 13391248 60. Foster A. Circulation 2001. Kihara S. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2005. C Liver Transpl. 2008 67. Brown EJ. Arita Y. Obici S. 2006. 98: 502-506. Upregulation of proinflammatory and proangiogenic cytokines by leptin in human hepatic stellate cells. Perlemuter G. Redonnet M. Whitehead JP. 58. Gawrich S. 43:1177-1186. Tripodi MF. MacDonald GA. Dai CY. Cheng Y. Hepatology 2005. Shrestha R. Wen X. The intricate interplay among body weight. Gastroenterology 2005. 2005. Disciplina de Diabet Nutriţie Boli Metabolice. Clin Gastroentherol Hepatol. Folch UR. Ba N. Enders GH. Hickman IJ. Conlon P. fax: 0251 502 246 11 . Roskams T. Malapel M. Srinivasan S. The role of leptin and adiponectin: a novel paradign in adipocytokine regulation of liver fibrosis and stellate cell biology. Schoonjans K. Lin S. Matsuzawa Y. Hepatology. Steppan CM. Jonsson JR. Maluenda F. Ouchi N. Banerjee RR. Silberg DG. Brown EJ. Petrai I. 43: 929-936. Rockey DC. Aleffi S. Firpi RJ. Gores G. Ruggiero G. Otte J M. and apoptosis in rat hepatic stellate cells. Expression of liver fibrosis and cirrhosis. Lazar MA: A family of tissue-specific resistin-like molecules. Moning H. 71.: 49-58 77. Increased production of IL-1 alpha and TNF-alpha in lipopolysaccharidestimulated blood from obese patients with nonalcoholic fatty liver disease. Am J Gastroenterol 2005. Canva V.Craiova Medicală 55. High glucose and hyperinsulinemia stimulate connective tissue growth factor expression: a potential mechanism involved in progression to fibrosis in nonalcoholic steatohepatitis. Bertolani C. 11:1235-1241 76. Kishida K. Harrison SA.com. Wu GD. 2001. suppresses lipid accumulation and class A scavenger receptor expression in human monocytederived macrophages. 33: 252257 64. but not genotype 1 infection. Dubuquoy L. Bonvoust F. Adiponectin and its receptors in patients with chronic hepatitis C. Wang AYH. Lakatos HF. Strodthoff D. 112: 10-17 57. Utili R. Steppan CM. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003. Dargere D. Banerjee RR. Kawamoto T. Ray DM. 2005. Xu A. Bailey ST. Gambardella M. Podevin P. Calmus Y. Thatcher HT. Muse ED. Vidaud M. Lazar MA: The hormone resistin links obesity to diabetes. She H. 103: 10571063. Nakamura T. Paradis V. Okamoto Y. Impaired expression of the peroxisome proliferator-activated receptor alpha during hepatitis C virus infection. Perlemuter G. Okamoto Y. 409: 307-312 63. Nr 4. 288: L1146-L1153 74. Ishigami M. Bhat S. Str Petru Rareş. Moschen AR. Lang A. et al. Paris JC. Early hepatic stellate cell activation is associated with advanced fibrosis after liver transplantation in recipients with hepatitis. Rossetti L: Role of resistin in diet-induced hepatic insulin resistance. et al. Parola M. Casendes A. Nr 1. Kuriyama H. Andreana A. 2005. Shimomura I. 166: 1655-1669. Steinman L. Dharancy S. J Hepatol. Funahashi T. Desreumaux P. 69. Auwerx J. Steatosis accelerates the progression of liver damage of chronic hepatitis C patients and correlates with specific HCV genotype and visceral obesity. Veitonmaki N. Papouchado BG. 33 [1]. Colombatto S. Patel HR. C J Hepatol 2005. Vol 10. 286: G722G729 59. et al. Nelson DR. and the immune response of friend or foe. Charlton MR. Ouchi N. Tuvia S et al: Nuclear factor Kappa B in proliferation. Proc Natl Acad Sci USA 2001. 111: 183-185 56. Craiova. Nishizawa H. Rajala MW. adiponectin. McKay RA. Richardson MM. Kaser S. 100: 2717-2723 68. 101: 2476-2481 61. Impact of Obesity on Treatment of Chronic Hepatitis C. E-mail: mmota53@yahoo. Mathurin P. Proc Natl Acad Sci USA 2004. Funahashi T. Diaz JC. Pol S. 75. 128: 334-342 65. 62. Otte C. Muraguchi M. Ahima RS. Charlton MR. Roias J. Novo E. Zhivotovsky B. Philippe D. 33: 13581364 73. Sumitsuji S. 3: 95107 Adresa pentru corespondenţă: Prof dr Maria Moţa. Prins JB. Pockros PJ. Phipps RP. PPARgamma agonists inhibit TGF-beta induced pulmonary myofibroblast differentiation and collagen production: implications for therapy of lung fibrosis. Bedossa P. Saxena NK. Cao R. 23: 85-89 70. Tumor necrosis factor alfa inhibits peroxisome proliferators activated receptor gamma activity at a posttranslational level in hepatic stellate cells. Kihara S. Nature 2001. 34:738-744 72. activation. Gambiez L. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2004. Ohmoto Y. Huet S. Richards AA. Arita Y. Kihara S. Burugess HA. 11: 12071213. Conti F. High molecular weight adiponectin correlates with insulin sensitivity in patients with hepatitis C genotype 3. Wright CM. 2000. Xiong S. Schoonhoven R. Maki R. Clin Invest 2003. Hickman IJ. Kobayashi S. J Clin Invest 2004. Bhanot S. Matsumoto S. Facultatea de Medicină. Am J Pathol 2005. Antifibrotic therapy in chronic liver disease. Adinolfi LE. Sung CK. Wricht CM. Cytokine 2006. Burgart L. UMF Craiova. the Osaka CAD Study Group: Association of Hypoadiponectinemia with coronary artery disease in men. Hepatology. Sime PJ. Poniachik J. Early hepatic stellate cell activation predicts severe hepatitis C recurrence after liver transplant. Kumada M. Ding X. Kloehn S. 114: 232-239 66. Scherer PE. Liver Transpl. Hiraoka H. Monia BP. Bhat S. stress. Hepatology 2001. Fried MW. Tsukamoto H. cao Y: Adiponectin-induced antiangiogenesis and antitumor activity involve caspase-mediated endothelial cell apoptosis. Conti M. Yamashita S. Hotta K. Bornstein SR. Clouston AD. Daugherty LE. Bakenhielm E. Anania FA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->