Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 53
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Au vuit prelung ca vntul p s rile migratoare
Peste casa p rinteasc unde ieri m-am reg sit
Singur cu lumina, care galben venea din soare,
n odaia de-alt dat s -mi ureze bun sosit.

Toamn , iat -ne-mpreun , gospodin ce por i cheia


Ruginit , ca o frunz , a trecutului meu mort.
Toamn , iat -ne al turi, noi cu visul, pe aleea
Nucilor ce ancoreaz pentru iarn -n al t u port.

Precum seara, pe cmpie cnd f ii se prinde cea a,


Tot auzi sunnd vecernii* i nu tii de unde vin,
Sub frunzarele r rite amintirea cheam via a,
Dar trecutul i r spunde ca un clopot n declin.

Zile albe, zile negre ce str ine, ce departe,


Buclele n care dorul meu de cer l-am ngropat
Toamn , las -m s mngi p rul t u de frunze moarte,
P rul t u de aur ro u i de soare ntrupat.
(Ion Pillat, Toamn )

*vecernie, s.f. slujb religioas care se face spre sear , n ajunul sau n ziua unei s rb tori biserice ti

1. Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre
urm toarele cuvinte: singur, odaie, vis, dor.
2. Explic utilizarea virgulei n primul vers din strofa a doua.
3. Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in cuvntul via .
4. Precizeaz valoarea expresiv a adverbului ce n fragmentul ,,ce str ine, ce departe.
5. Transcrie, din text, dou structuri lexicale care con in imagini artistice ale toamnei.
6. Men ioneaz dou teme/ motive literare, prezente n poezie.
7. Explic semnifica ia unei figuri de stil identificate n a doua strof a poeziei.
8. Comenteaz , n 6 - 10 rnduri, strofa a treia a poeziei, prin eviden ierea
rela iei dintre ideea poetic i mijloacele artistice.
9. Prezint semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poeziei date.
10 Motiveaz , prin eviden ierea a dou tr s turi existente n text, ncadrarea poeziei
n direc ia tradi ionalist .

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte

4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre eroism, pornind de la urm toarea
afirma ie: ,,Nu numai c eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputin s -l r spl te ti. (Nicolae Iorga,
Cuget ri)

Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de
afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea conving toare a cel pu in dou argumente (pro i/ sau
contra) adecvate ipotezei, formularea unei concluzii adecvate;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 53

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)

Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, n care s prezin i mijloacele de realizare a comicului de caracter i


de moravuri, ntr-o comedie studiat . n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- prezentarea a patru tr s turi ale speciei dramatice comedia, prin referire la o oper literar studiat ;
- eviden ierea mijloacelor de realizare a comicului de moravuri n opera literar aleas , prin referire la
tem i la conflict;
- exemplificarea mijloacelor de realizare a comicului de caracter, prin referire la dou personaje ale
textului literar studiat;
- exprimarea unei opinii cu privire la rolul comicului de caracter i al comicului de moravuri, n textul
literar ales.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a ezare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 53