Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 78

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de mai

jos:

nc lecai, spre a m putea inea mai aproape de p rintele Gherm nu .


Ct prindeai cu ochii spre r s rit, ntre mun i de o parte i ntre mun i de alta, pr ul Nichitului curgea gr bit
i limpede, acum pintre fne e nflorite, acum pintre lunci tinere de mesteac ni, de salcii sau de arini, acum
pintre prundi uri ntinse i sterpe de mozaic cu multe fe e; iar razele soarelui, ce c deau piezi pe crestele
fug toare ale undelor lui, i d deau nf i area cotigit * a unei nesfr ite cordele* late de m tas moale, cu
schimb toare sclipiri de aur...
Amurgul ncepuse a se ridica din adncuri... iar ntre piscurile nalte ale mun ilor, ce se r sf au, nc , n
pulberea de lumin ro ietic a celor din urm raze ale apusului, v ile tupilate ntunecau priveli tea, ca attea
pete imense de umbr viorie... Din adncimi, din n l imi, din taina p durilor, din ntunericul codrilor, din
v zduhuri, de pretutindeni, glasurile prelungi ale serilor de munte se ridicau treptat a lini te i odihn ... i, ncet,
ncet, se stingeau toate i toate adormeau pe rnd; i tot mai rar se desprindea din dep rt ri un l trat de cne,
un sunet de talang , un glas de bucium... Numai prul, mnat cu gr bire, n calea lui fatal , de o putere
nemaiv zut , mai nsemna, n amor irea universal , eterna mi care a vie ii n vinele adormite ale lucrurilor...
Departe, foarte departe, la r s ritul din fa a noastr , spre gura larg a v ii, sclipea nc ceva n umbra
amurgului, ca o stea c zut din ceruri pe p mnt... era cea de pe urm raz de lumin , ce c dea r t cit i
piezi din dep rt rile apusului, pe luciul metalic i nalt al turnului de la biserica schitului; iar cnd aceast stea
se mistui i se stinse n umbra p mntului, o alt stea se aprinse n t riile cele mai de sus ale cerului... era
luceaf rul de sear ...
Un sunet prelung i jalnic de aram sun toare, lovit n r stimpuri deopotriv de dep rtate, nfior i f cu s
tremure umbrele singuratice ale v zduhului: i valea larg se umplu, pn la marginile de deasupra ale mun ilor
s i, de glasul sfnt al rug ciunii i al p cii... Era clopotul schitului, care vestea nchin torilor pustiului ceasul
slujbei de sear ...
P rintele Gherm nu se opri din mers n fa a r s ritului, i lu smerit, cu toate cele cinci degete r sfirate
ale stngii sale, comanacul* din cap; iar cu cele trei degete ini iale i mpreunate ale dreptei, de trei ori nsemn
larg, cu trei cruci evlavioase i mari, cele patru puncte sacramentale* ale trupului s u; i atingnd, dup fiecare
cruce, p mntul cu dosul mnii de nchinare, de trei ori se plec , n chip de metanie*, n fa a atotputernicului i
nev zutului s u D-zeu.
(Calistrat Hoga , P rintele Gherm nu )

Scrie cte un antonim potrivit pentru patru adjective selectate din text.
4 puncte
Explic folosirea punctelor de suspensie n enun ul Amurgul ncepuse a se ridica din adncuri.... 4 puncte
4 puncte
Selecteaz patru cuvinte apar innd cmpului semantic al naturii.
Precizeaz valoarea expresiv a dou adjective din enun ul: Un sunet prelung i jalnic
de aram sun toare.
4 puncte
4 puncte
Transcrie dou structuri lexicale care cuprind o imagine vizual , respectiv, o imagine auditiv .
Prezint perspectiva narativ n textul dat.
4 puncte
4 puncte
Precizeaz semnifica ia a dou figuri de stil diferite, din text.
4 puncte
Explic motivul folosirii frecvente a imperfectului, n textul citat.
Motiveaz , prin intermediul a dou argumente, prezen a descrierii n textul dat.
4 puncte
4 puncte
Ilustreaz una dintre calit ile generale/ particulare ale stilului, existente n fragmentul citat.


5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.* cotigit , vb. cotit


* cordea, cordele, s.f. panglic ngust care serve te ca ornament, legat in p r, la gt, la p l rie
* comanacul, s.n. acoper mnt al capului, de form cilindric , purtat de c lug ri
* sacramental, adj. solemn
*schit, s.n. m n stire mic sau a ezare c lug reasc situat ntr-un loc retras
*metanie, s.f. ngenunchiere i nclinare a corpului pn la p mnt, n semn de venera ie i de poc in

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 78

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre con tiin a de sine, pornind de la urm toarea
afirma ie: Noi suntem ceea ce faptele noastre sunt. (Tudor Vianu, Jurnal)

Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de afirma ia
dat ; enun area i dezvoltarea conving toare a cel pu in dou argumente (pro i/ sau contra) adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii adecvate;
12 puncte
s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i de
punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 - 3 pagini, n care s prezin i imaginarul poetic tradi ionalist ntr-o poezie
studiat , pornind de la ideile exprimate n urm toarea afirma ie critic : Tradi ionalismul nu e convertirea
s m n torismului: tradi ionalismul e un stil, o formul inventat de poe ii moderni ie i i adesea din coala
simbolismului. (Nicolae Manolescu, Metamorfozele poeziei)

Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i de
argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea 1
punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 78