P. 1
Programa Scolara Limba Romana

Programa Scolara Limba Romana

|Views: 36|Likes:
Published by Mihaela Ivan

More info:

Published by: Mihaela Ivan on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

Anexa nr. … la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA I

Programa şcolară
pentru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. …../ ……..2012

Bucureşti, 2012

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare . experienţa specifică vârstei elevilor. centrată pe elev. Prezentată sintetic. În elaborarea prezentei oferte curriculare a fost valorificată şi Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). studiul disciplinei în clasa I asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor. Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe.Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Educaţie pentru societate. dezvoltate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. prin accentuarea dimensiunilor afectiv -atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor. Comparativ cu clasa pregătitoare. la sesizarea semnificaţiei unui mesaj pe teme accesibile şi relatarea unor evenimente familiare. la recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. . permite: .Notă de prezentare . programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unor noi repere faţă de cele care structurează curriculumul şcolar aplicat în prezent în învăţământul primar.trecerea. . elevii continuă studiul Comunicării în limba română.dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin saltul de la familiarizarea cu literele de tipar şi recunoaşterea reproducerea globală a cuvintelor. care li se întâmplă elevilor.regândirea demersului didactic din perspectiva profilului de formare al elevului care finalizează clasa a II-a. urmărind îndeosebi aptitudinile şi competenţele lingvistice în limba maternă. început în clasa pregătitoare. . scrise cu litere de tipar sau de mână si reproducerea unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare. Clasa I – Comunicare în limba română 2 . la clasa I. Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit dezideratelor profilului de formare al copilului. În planul dezvoltării curriculare.Competenţe generale . conform cărora prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi. Valorifică. pe durata unui an şcolar. deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare. Învăţarea nu este un proces pasiv. integrate strategiilor didactice. Din perspectiva disciplinei de studiu.creşterea complexităţii activităţilor de învăţare. având un buget de timp de 5-6 ore/săptămână. în care se formează competenţele specifice în clasa I. Disciplina este prevăzută în planul -cadru de învăţământ în aria curriculară Limbă şi comunicare. în contexte particulare diverse. de la sesizarea semnificaţiei unui mesaj scurt. valoarea adăugată adusă de studiul disciplinei Comunicare în limba română în clasa I. comparativ cu clasa pregătitoare. precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi. potrivit prezentei programe şcolare. în formarea competenţelor specifice. pe teme familiare şi oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat prin mesaje scurte. la care ei trebuie să participe. În clasa I. orientarea demersului didactic pornind de la competenţe. precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. în clasa pregătitoare. în clasa pregătitoare. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. prin intermediul unor mesaje simple. axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale. în raport cu clasa pregătitoare.orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă. ci o experienţă personală. profil care este determinat de domeniile de competenţe-cheie. în clasa I.Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa I din învăţământul primar. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea activă. Proiectarea curriculară centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă. constă în următoarele aspecte: . menţionăm aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective. de asemenea. Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcţional. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. În acest sens. Structura programei şcolare include următoarele elemente: .

proiectarea activităţii didactice.Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării. Clasa I – Comunicare în limba română 3 . Pornind de la competenţele generale. sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora. strategii didactice. Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina Comunicare în limba română într-un buget de timp de 6 ore/săptămână. precum şi elemente de evaluare continuă.

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3.Competenţe generale 1. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa I – Comunicare în limba română 4 . în contexte de comunicare cunoscute 4. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.

ghicitori .dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ prin adăugare.analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor .marcarea cuvintelor discriminate în enunţuri audiate prin ..identificarea elementelor de detaliu dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului . (în acest fragment de poveste/în acest text?) . Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt. poziţionarea de jetoane.selectarea unei imagini dintr-un set.stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte . adulţi sau copii .identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat . „Eu spun ceva.. pe teme accesibile.despărţirea cuvintelor în silabe .stabilirea de asemănări/deosebiri de detaliu între personajele şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate .schimbarea ordinii cuvintelor în enunţ.executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc care corespund mesajului transmis verbal de diferiţi emiţători. Identificarea cuvintelor din enunţuri rostite cu claritate 1. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj rostit cu claritate 1. pentru a indica despre ce este vorba în mesajul audiat .realizarea unui desen care corespunde subiectului unui text audiat .redarea pe scurt a informaţiilor desprinse din secvenţ e de text audiat .numărători melodice însoţite de mişcare . simboluri grafice etc. ”Eu spun una.convenţii prestabilite: bătăi din palme. rostit cu claritate 1.recunoaşterea unor enunţuri care nu au legătură/ nu se potrivesc ca sens cu textul audiat . respectiv eliminare de cuvinte .jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”.oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? .punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-un enunţ cu imaginea potrivită .oferirea de replici la enunţuri care testează înţelegerea globală a textului .asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii .reformularea unor enunţuri cu adăugarea/eliminarea de detalii .jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet .selectarea unor enunţuri simple.reprezentarea prin mişcare/ mimă a subiectului . dintr-o pereche de enunţuri date .numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ 5 Clasa I – Comunicare în limba română . Identificarea sunetelor şi a silabelor în cuvinte clar articulate . tu spui opusul”.completarea orală a unor enunţuri cu elemente de detaliu din textul audiat .sesizarea unor elemente de detaliu omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate . tu spui multe”. fără a schimba mesajul transmis . Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 1.numirea personajelor/personajului unui text audiat .formularea unor titluri potrivite textului audiat .1.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1.3.formularea orală de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text audiat .numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte . .4. care exprimă mesajul textului audiat. scrise.oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este vorba. ”Telefonul fără fir” .2.

urare.rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer.formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date .-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor . ale unui loc pe baza unui suport vizual etc. mod de desfăşurare).formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor . „La magazin”.formularea de descrieri succinte ale unui personaj.jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet/o anumită silabă . în contexte de comunicare cunoscute semne/ jetoane/gesturi/bătăi din palme .ascultător..formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral în dialoguri reale sau simulate . în care instrucţiunile sunt oferite verbal . de solicitare.activităţi de tipul „ştirile zilei”.jocuri de rol de tipul vorbitor .oferirea de informaţii despre sine.jocuri de rol: „De-a profesorul”.rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri .exerciţii de dicţie 6 Clasa I – Comunicare în limba română . pe mână. folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare . . marionete. despre activităţile preferate etc. . folosind păpuşi pe deget. folosind enunţuri simple . Articularea de enunţuri simple. a unor norme ale clasei . despre familie.vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii . . înregistrate sau povestite de adulţi sau de către copii .repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat . prezentarea unor scuze etc.dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate . colegi.emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat .enumerarea unor reguli de joc.activităţi de tipul „tu eşti ecoul meu” (reproducerea u nor mesaje formulate cu intonaţie de adult sau copii) .formularea de întrebări prin care se solicită lămuriri sau informaţii . Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale.jocuri de tip „Fazan” .stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt . măşti etc .conversaţii pe teme de interes pentru copii .memorări şi recitări de poezii . sunet iniţial.jocuri de rol .formularea de enunţuri pe baza unei imagini/suite de imagini sau folosind cuvinte date .exersarea unor formule de adresare. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 2. sunet final etc. solicitare.descrierea unui joc (reguli.reprezentarea prin simboluri sau marcarea prin semne/ mişcări/ jetoane a sunetelor dintr-o silabă/ dintr-un cuvânt . în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de copii sau adulţi . adaptate interlocutorului .5.1.relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei . .schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet .identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete. „La doctor” etc.-audierea unor poveşti şi povestiri citite. de mulţumire.1. 2.utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie.

conversaţii în grup.discuţii de grup.dramatizări ale unor poveşti cunoscute .marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 7 Clasa I – Comunicare în limba română .transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unui cuvânt selectat cu un altul (sinonim. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare .realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de copil în urma audierii textelor.discuţii privind comportamentul personajelor. . încercuire a unor cuvinte din enunţuri scurte solicitate de cadrul didactic sau elevi .descrieri elementare (1-2 trăsături) ale unui personaj de desen animat/bandă desenată/sau persoană cunoscută (părinţi. antonim. în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 3.selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date pentru a obţine cuvinte .dialoguri în contexte reale sau simulate.citirea pe silabe/integrală a cuvintelor . scrise cu litere de tipar sau de mână . menţinerea timpului verbului . jocuri încheiate . în diferite contexte de comunicare 2.3. însoţite sau nu de enunţuri scrise) . completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare . fraţi. prin intermediul unor mesaje simple 2.exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare . enunţuri din 3-5 cuvinte .formularea.jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”.jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor.citirea globală a unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare . .formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduită a unei persoane/ întâmplare etc. subliniere. diminutiv al acestuia) .2.marcarea prin colorare. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.concursuri de ghicitori . pe subiecte familiare . „Ce s-ar întâmpla dacă …” . pe teme familiare . .formularea de previziuni în legătură cu întâmplări trăite sau auzite .jocuri muzicale .jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora . „În vizită” etc.jocuri de recunoaştere a unor personaje. Participarea la dialoguri simple. „Pregătim o serbare”. corecte. referitoare la activităţile desfăşurate . a unor poveşti după indicii date . surori.completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte .jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”. scrise cu litere de tipar sau de mână . pe baza unui text audiat sau a unei imagini .citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă. cuvinte.2. decupare.crearea de poveşti orale pornind de la idei/imagini date sau desene create de copii 3. modificarea finalului.4.compunerea la alfabetarul mobil a unor silabe. Recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte.formularea de enunţuri simple. Relatarea unor evenimente familiare.recunoaşterea literelor mari şi mici. coerente. introducerea unor personaje etc.completarea de enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical. evidenţierea unor modele de comportament .descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi.1. de tipar şi de mână . colegi) .

carte ce conţine doar text etc. ieşire.parcare. dimensiuni. „Toneta cu reviste” etc. cu imaginile potrivite citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite analiza legăturii dintre text şi imginea care îl însoţeşte identificarea titlurilor potrivite unui text/fragmente de text stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii enunţate despre conţinutul enunţurilor/textului scurt sortarea unor semne. citirea „în lanţ”. locului. cuvinte sau simboluri identificarea personajelor. evenimente familiare 3. cu sau fără imagini observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de colorat. invitaţii. observarea amplasării imaginilor în raport cu textul „citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii jocuri de rol: „La librărie”. carte de poveşti cu ilustraţii.4. prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini. citirea unor reviste pentru copii Clasa I – Comunicare în limba română 8 . personaje ale textelor citite observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme. fenomene. scrise cu litere de tipar şi de mână. timpului şi momentului evocat formularea de răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit asocierea unor cuvinte/enunţuri. BINGO cu imagini. P . I . DOMINO. trecere de pietoni. Desprinderea semnificaţiei globale a unui scurt text care prezintă întâmplări.3. semafor etc. grosimi. aniversări ale copiilor. în contexte cunoscute - - citirea unor cărţi de grup (Big-books) citirea în perechi. panouri cu titluri.2.3.) realizarea unor mesaje. mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc. intrare. locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit citirea unor „cuvinte cheie” recunoaşterea în ilustraţii a personajelor.informaţii. citirea ghidată şi/sau selectivă a unor cuvinte şi enunţuri realizarea unor colaje. simboluri grafice identice punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale/scrise indicate plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită. citirea „ecou”. utilizând simboluri din mediul apropiat exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/simboluri exerciţii-joc de decodare a unor felicitări. citirea „ştafetă”. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal. scrisori. în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple din universul familiar - - 3. farmacie. însoţite de cuvinte/enunţuri simple citirea în unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) prezentarea unor cărţi/poveşti citite memorare de poezii şi ghicitori confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup) activităţi în biblioteca şcolii completarea unui jurnal de lectură al clasei amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă completarea unor grafice. afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste jocuri de tip LOTO.

organizarea în clasă a unui colţ/panou. stilou. Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 4. folosind imagini. cuvinte. în contexte familiare .4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 4. invitaţii. folosind enunţuri simple scrise de mână sau la computer. Redactarea de mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână şi de tipar.2. dintre litere şi dintre cuvinte .confecţionarea de etichete. pensulă.scrierea de mesaje diverse. materiale necesare în activitatea zilnică . cuvintelor. etichete cuprinzând reguli de conduită. silabe cuvinte cu degetul pe blatul mesei. foaie liniată.decorarea literelor de mână şi de tipar . fotografii.3. . silabe. invitaţii. norme de lucru.scrierea prin autodictare a unor silabe.copierea/transcrierea unor cuvinte şi mesaje simple .realizarea de bilete. . a titlului.) . cuvinte şi enunţuri simple preluate după modele . enunţuri scurte cu ajutorul computerului . cuvinte.completarea jurnalului clasei. felicitări. lucrărilor realizate în timpul activităţilor individuale şi de grup .4.jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise . felicitări folosind litere decupate din ziare şi reviste . pe hârtie. felicitări. cretă) pe variate suporturi (foaie velină. cu litere de tipar/de mâna a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete. silabelor.scrierea după dictare a literelor. utilizând cuvinte (enunţuri simple) şi simboluri/desene . carioca. transcrierea literelor. folosind diverse instrumente de scris (creion. pe teme familiare copiilor . tablă etc. scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii . cu markerul pe coli mari.trasarea în duct continuu a literelor de mână prin unirea punctelor care le compun .adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice .expunerea fişelor. în contexte familiare de comunicare 4.1. încurajări etc. scrisoare către Moş Crăciun) . pe spatele colegului. cu pensula şi acuarela.exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii . text scris. cuvintelor. într-o varietate de limbaje. enunţurilor din 35 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice. silabelor.exerciţii de aşezare în pagină a datei.completarea unor rebusuri .pe o temă aleasă de ei sau referitoare la subiectul unui proiect . cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) . destinat transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene.copierea. enunţurilor din 35 cuvinte . în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale . pe diferite teme. enunţuri de 3-5 cuvinte .scrierea unor litere.completarea în scris a unor litere/silabe omise din cuvinte .confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare.realizarea unor afişe.scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână.modelarea din plastilină a contururilor unor litere . a alineatelor . desene. afişe. folosind materiale diverse 4.completarea după model.personalizarea unor modele predefinite de invitaţii. în cadrul proiectelor. Reproducerea unor mesaje simple.audierea de povestiri ilustrate despre istoria scrisului 9 Clasa I – Comunicare în limba română .realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram . scrisori (de exemplu.confecţionarea unor minicărţi cu imagini. scurte scrisori . simboluri.executarea conturului unor litere. în aer.realizarea unor postere. îndemnuri. desene. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise.crearea de povestiri în grup. cu creta pe tablă. simboluri .completarea unui jurnal personal .

Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv. fără cunoaşterea regulilor) Convenţii ale limbajului scris: . a titlului. Dialoguri despre viaţa de şcolar. Elemente de construcţia comunicării Sunetele limbii române. ghe.CONŢINUTURILE INVĂŢĂRII Acte de vorbire: a saluta. combaterea unei idei cu argumente. despre familie şi prieteni/colegi. Alfabetul Literele mari şi mici de tipar şi de mână. a se prezenta şi a prezenta pe cineva. a alineatelor Clasa I – Comunicare în limba română 10 . . a ide ntifica un obiect.Scrierea cu majusculă. păstrarea ideii. a formula o idee/o părere/o opinie. grupurile de litere ce. Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba. che. ascultarea. semnul exclamării. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire). gi. ghi. chi. a formula o solicitare. *virgula în enumerare. despre mediul înconjurător etc. a cere şi a da informaţii. Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând. ci. ge. Organizarea textului scris: plasarea datei. Cuvântul. Enunţul (fără teoretizări). semnul întrebării. Povestirea unor întâmplări personale.Punctuaţia: punctul. a descrie un obiect/o persoană.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->