P. 1
Programa Scolara Limba Romana

Programa Scolara Limba Romana

|Views: 36|Likes:
Published by Mihaela Ivan

More info:

Published by: Mihaela Ivan on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

Anexa nr. … la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

………………… MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CLASA I

Programa şcolară
pentru

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. …../ ……..2012

Bucureşti, 2012

creşterea complexităţii activităţilor de învăţare. programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unor noi repere faţă de cele care structurează curriculumul şcolar aplicat în prezent în învăţământul primar. studiul disciplinei în clasa I asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor. în raport cu clasa pregătitoare. care li se întâmplă elevilor. în contexte particulare diverse. în formarea competenţelor specifice. la care ei trebuie să participe. Proiectarea curriculară centrată pe competenţe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă. Structura programei şcolare include următoarele elemente: . la clasa I.Notă de prezentare . Din perspectiva disciplinei de studiu. orientarea demersului didactic pornind de la competenţe. precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi. de asemenea. Prezentată sintetic. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. ci o experienţă personală. Prezenta programă şcolară a fost elaborată potrivit dezideratelor profilului de formare al copilului. în clasa I. permite: . Comparativ cu clasa pregătitoare. centrată pe elev. precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.trecerea. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea activă. Fiind ansambluri structurate de cunoştinţe. Clasa I – Comunicare în limba română 2 .Notă de prezentare Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa I din învăţământul primar. menţionăm aplicarea unui nou model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care înlocuieşte modelul de proiectare bazat pe obiective.orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă. competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale.dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin saltul de la familiarizarea cu literele de tipar şi recunoaşterea reproducerea globală a cuvintelor. deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare . potrivit prezentei programe şcolare. . sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. de la sesizarea semnificaţiei unui mesaj scurt. la sesizarea semnificaţiei unui mesaj pe teme accesibile şi relatarea unor evenimente familiare. prin intermediul unor mesaje simple. integrate strategiilor didactice. început în clasa pregătitoare. urmărind îndeosebi aptitudinile şi competenţele lingvistice în limba maternă. Învăţarea nu este un proces pasiv. Valorifică. conform cărora prin competenţă se realizează transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii noi. la recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar.Competenţe generale . prin accentuarea dimensiunilor afectiv -atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor. în clasa pregătitoare. profil care este determinat de domeniile de competenţe-cheie. În elaborarea prezentei oferte curriculare a fost valorificată şi Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). având un buget de timp de 5-6 ore/săptămână. în care se formează competenţele specifice în clasa I. Disciplina este prevăzută în planul -cadru de învăţământ în aria curriculară Limbă şi comunicare. pe durata unui an şcolar.Recomandări privind conţinuturile şi sugestii metodologice Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Educaţie pentru societate. În clasa I. comparativ cu clasa pregătitoare. . experienţa specifică vârstei elevilor. dezvoltate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. scrise cu litere de tipar sau de mână si reproducerea unor mesaje simple în contexte familiare de comunicare. valoarea adăugată adusă de studiul disciplinei Comunicare în limba română în clasa I. În acest sens. constă în următoarele aspecte: . pe teme familiare şi oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat prin mesaje scurte. Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcţional.regândirea demersului didactic din perspectiva profilului de formare al elevului care finalizează clasa a II-a. . axându-se pe comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. în clasa pregătitoare. În planul dezvoltării curriculare. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. elevii continuă studiul Comunicării în limba română.

strategii didactice. sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora.Sugestiile metodologice includ: conţinuturi ale învăţării. Elementele marcate prin asterisc (*) şi corp de literă italic se adresează claselor ai căror elevi studiază disciplina Comunicare în limba română într-un buget de timp de 6 ore/săptămână. Pornind de la competenţele generale. precum şi elemente de evaluare continuă. Clasa I – Comunicare în limba română 3 . proiectarea activităţii didactice.

Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 2.Competenţe generale 1. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 3. în contexte de comunicare cunoscute 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Clasa I – Comunicare în limba română 4 .

pentru a indica despre ce este vorba în mesajul audiat . pe teme accesibile.reformularea unor enunţuri cu adăugarea/eliminarea de detalii .dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ prin adăugare.numărarea cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte .numirea personajelor/personajului unui text audiat . fără a schimba mesajul transmis .redarea pe scurt a informaţiilor desprinse din secvenţ e de text audiat . poziţionarea de jetoane. ”Telefonul fără fir” .4.jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un anumit sunet . (în acest fragment de poveste/în acest text?) .1.selectarea unei imagini dintr-un set.punerea în corespondenţă a unui cuvânt dintr-un enunţ cu imaginea potrivită . Identificarea sunetelor şi a silabelor în cuvinte clar articulate .recunoaşterea unor enunţuri care nu au legătură/ nu se potrivesc ca sens cu textul audiat .oferirea de răspunsuri la întrebarea: Despre ce este vorba.formularea orală de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/ text audiat .formularea unor titluri potrivite textului audiat .oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? .asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile desprinse din discuţiile cu colegii . simboluri grafice etc.Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1. respectiv eliminare de cuvinte . Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj rostit cu claritate 1.sesizarea unor elemente de detaliu omise din ilustraţiile corespunzătoare unor texte audiate .completarea orală a unor enunţuri cu elemente de detaliu din textul audiat .identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat .convenţii prestabilite: bătăi din palme.executarea unor comenzi/instrucţiuni/reguli de joc care corespund mesajului transmis verbal de diferiţi emiţători..selectarea unor enunţuri simple.2.realizarea unui desen care corespunde subiectului unui text audiat .jocuri de tipul: ”Cuvinte alintate”.marcarea cuvintelor discriminate în enunţuri audiate prin .stabilirea de asemănări/deosebiri de detaliu între personajele şi/sau întâmplările prezentate în povestirile audiate . Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt.reprezentarea prin mişcare/ mimă a subiectului . tu spui opusul”. adulţi sau copii . rostit cu claritate 1.ghicitori .numărarea silabelor unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ 5 Clasa I – Comunicare în limba română . dintr-o pereche de enunţuri date . ”Eu spun una.numărători melodice însoţite de mişcare .schimbarea ordinii cuvintelor în enunţ.3.. .oferirea de replici la enunţuri care testează înţelegerea globală a textului . Identificarea cuvintelor din enunţuri rostite cu claritate 1. care exprimă mesajul textului audiat.identificarea elementelor de detaliu dintr-un text audiat care se regăsesc într-o ilustraţie corespunzătoare textului .analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor . tu spui multe”. scrise. „Eu spun ceva.despărţirea cuvintelor în silabe .stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din enunţuri de 3-5 cuvinte . Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 1.

urare. . pe mână.formularea de întrebări prin care se solicită lămuriri sau informaţii ..exerciţii de dicţie 6 Clasa I – Comunicare în limba română .conversaţii pe teme de interes pentru copii .formularea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date .identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete. adaptate interlocutorului .jocuri de rol: „De-a profesorul”.jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină cu un anumit sunet/o anumită silabă . în care instrucţiunile sunt oferite verbal . Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale.exersarea unor formule de adresare.-vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni şi filme pentru copii şi discutarea lor .rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer. sunet iniţial. .emiterea de predicţii asupra derulării evenimentelor dintr-un text audiat . folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare . sunet final etc.formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral în dialoguri reale sau simulate . măşti etc .formularea orală de întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la diverse teme din sfera de interes a copiilor . „La magazin”.ascultător.dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale sau imaginate . în contexte de comunicare cunoscute semne/ jetoane/gesturi/bătăi din palme . „La doctor” etc.vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii .enumerarea unor reguli de joc.1. solicitare.utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie.1.formularea de descrieri succinte ale unui personaj.repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat . mod de desfăşurare).rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri . în care copiii ascultă întâmplări/evenimente povestite de copii sau adulţi .reprezentarea prin simboluri sau marcarea prin semne/ mişcări/ jetoane a sunetelor dintr-o silabă/ dintr-un cuvânt .jocuri de rol . prezentarea unor scuze etc. a unor norme ale clasei . Articularea de enunţuri simple.oferirea de informaţii despre sine.5.formularea de enunţuri pe baza unei imagini/suite de imagini sau folosind cuvinte date . .jocuri de rol de tipul vorbitor .jocuri de tip „Fazan” .-audierea unor poveşti şi povestiri citite. înregistrate sau povestite de adulţi sau de către copii .activităţi de tipul „ştirile zilei”. de solicitare.stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt . folosind păpuşi pe deget. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 2.descrierea unui joc (reguli. colegi. despre activităţile preferate etc. marionete.memorări şi recitări de poezii . despre familie. de mulţumire. .activităţi de tipul „tu eşti ecoul meu” (reproducerea u nor mesaje formulate cu intonaţie de adult sau copii) . 2. ale unui loc pe baza unui suport vizual etc.schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet . folosind enunţuri simple .relatarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei .

transformarea unor enunţuri prin înlocuirea unui cuvânt selectat cu un altul (sinonim.4.dramatizări ale unor poveşti cunoscute .jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”. scrise cu litere de tipar sau de mână .2. în contexte de comunicare cunoscute Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 3.completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte .3. referitoare la activităţile desfăşurate . evidenţierea unor modele de comportament .jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi denumirea acestora . diminutiv al acestuia) . pe subiecte familiare .marcarea cuvintelor care se repetă într-un text 7 Clasa I – Comunicare în limba română .citirea în ritm propriu a unor scurte enunţuri care conţin cuvinte cu structură fonetică simplă.formularea de enunţuri simple.marcarea prin colorare. de tipar şi de mână .formularea unei opinii personale referitoare la un personaj/ conduită a unei persoane/ întâmplare etc. „Pregătim o serbare”. . „În vizită” etc.citirea pe silabe/integrală a cuvintelor . introducerea unor personaje etc. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise.realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti audiate (album cu desene realizate de copil în urma audierii textelor.recunoaşterea literelor mari şi mici. .jocuri de recunoaştere a unor personaje.discuţii privind comportamentul personajelor. prin intermediul unor mesaje simple 2.compunerea la alfabetarul mobil a unor silabe. surori. a unor poveşti după indicii date . scrise cu litere de tipar sau de mână . Relatarea unor evenimente familiare.formularea. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte familiare . enunţuri din 3-5 cuvinte .descrieri elementare (1-2 trăsături) ale unui personaj de desen animat/bandă desenată/sau persoană cunoscută (părinţi.1.exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau situaţii familiare .2. coerente.completarea de enunţuri care solicită realizarea acordului gramatical.conversaţii în grup.formularea de previziuni în legătură cu întâmplări trăite sau auzite . subliniere. completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare . cuvinte. modificarea finalului.selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date pentru a obţine cuvinte .jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor. însoţite sau nu de enunţuri scrise) . „Ce s-ar întâmpla dacă …” . . Participarea la dialoguri simple. decupare. jocuri încheiate .citirea globală a unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare .jocuri muzicale . corecte. colegi) . în diferite contexte de comunicare 2. fraţi. încercuire a unor cuvinte din enunţuri scurte solicitate de cadrul didactic sau elevi . pe baza unui text audiat sau a unei imagini . Recunoaşterea unor cuvinte şi enunţuri scurte. antonim. pe teme familiare .jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”.crearea de poveşti orale pornind de la idei/imagini date sau desene create de copii 3.concursuri de ghicitori .dialoguri în contexte reale sau simulate. menţinerea timpului verbului .descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi.discuţii de grup.

grosimi. citirea „în lanţ”. P . dimensiuni. aniversări ale copiilor. invitaţii. citirea „ştafetă”. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple din universul familiar - - 3. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal. observarea amplasării imaginilor în raport cu textul „citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii jocuri de rol: „La librărie”. citirea „ecou”. „Toneta cu reviste” etc.parcare. citirea unor reviste pentru copii Clasa I – Comunicare în limba română 8 . Desprinderea semnificaţiei globale a unui scurt text care prezintă întâmplări. prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini.4. scrise cu litere de tipar şi de mână. evenimente familiare 3. mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc. utilizând simboluri din mediul apropiat exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/simboluri exerciţii-joc de decodare a unor felicitări. simboluri grafice identice punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale/scrise indicate plasarea unor jetoane sau afişe care transmit mesaje în spaţiul clasei sau al casei (reguli de conduită. cu sau fără imagini observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi de lectură variate – Exemplu: carte de colorat.) realizarea unor mesaje. citirea ghidată şi/sau selectivă a unor cuvinte şi enunţuri realizarea unor colaje. DOMINO. carte ce conţine doar text etc. cu imaginile potrivite citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt ilustrarea unor enunţuri/fragmente de text citite analiza legăturii dintre text şi imginea care îl însoţeşte identificarea titlurilor potrivite unui text/fragmente de text stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii enunţate despre conţinutul enunţurilor/textului scurt sortarea unor semne. afişe publicitare utilizând cuvinte decupate din ziare şi reviste jocuri de tip LOTO. BINGO cu imagini. panouri cu titluri. locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit citirea unor „cuvinte cheie” recunoaşterea în ilustraţii a personajelor. scrisori. ieşire. carte de poveşti cu ilustraţii.3. în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri identificarea semnificaţiei unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou. farmacie. intrare.2. însoţite de cuvinte/enunţuri simple citirea în unor cărţi de grup (cărţi uriaşe) prezentarea unor cărţi/poveşti citite memorare de poezii şi ghicitori confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare (individual şi în grup) activităţi în biblioteca şcolii completarea unui jurnal de lectură al clasei amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă completarea unor grafice. trecere de pietoni. locului. cuvinte sau simboluri identificarea personajelor. în contexte cunoscute - - citirea unor cărţi de grup (Big-books) citirea în perechi. personaje ale textelor citite observarea intuitivă a cărţilor de diverse forme. semafor etc. timpului şi momentului evocat formularea de răspunsuri orale la întrebări despre conţinutul textului citit asocierea unor cuvinte/enunţuri. fenomene.3. I .informaţii.

scrierea de mesaje diverse.exerciţii de aşezare în pagină a datei.3. lucrărilor realizate în timpul activităţilor individuale şi de grup .scrierea unor litere. transcrierea literelor. în contexte familiare . foaie liniată. afişe.completarea jurnalului clasei. cu markerul pe coli mari. enunţurilor din 35 cuvinte . desene. Exprimarea de idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 4.expunerea fişelor.realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram . . carioca.confecţionarea de etichete. folosind imagini.adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice .exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii .modelarea din plastilină a contururilor unor litere . desene. scurte scrisori .confecţionarea unor minicărţi cu imagini. cuvinte/enunţuri simple şi simboluri) . îndemnuri.scrierea prin autodictare a unor silabe.completarea după model. invitaţii.pe o temă aleasă de ei sau referitoare la subiectul unui proiect .trasarea în duct continuu a literelor de mână prin unirea punctelor care le compun . cu creta pe tablă. a titlului. Reproducerea unor mesaje simple. folosind enunţuri simple scrise de mână sau la computer. silabelor. scrise apoi cu ajutorul adultului şi ilustrate de copii .organizarea în clasă a unui colţ/panou. felicitări. în cadrul proiectelor. a alineatelor .copierea/transcrierea unor cuvinte şi mesaje simple . cuvinte. simboluri . utilizând cuvinte (enunţuri simple) şi simboluri/desene . tablă etc. într-o varietate de limbaje. silabe.copierea.4. . pe diferite teme.completarea unui jurnal personal . etichete cuprinzând reguli de conduită.realizarea unor postere. folosind materiale diverse 4. text scris. cuvintelor.executarea conturului unor litere.2. cuvinte.scrierea semnelor grafice şi a literelor de mână. pe spatele colegului.audierea de povestiri ilustrate despre istoria scrisului 9 Clasa I – Comunicare în limba română . pensulă. felicitări folosind litere decupate din ziare şi reviste . în contexte familiare de comunicare 4. în aer.scrierea după dictare a literelor. materiale necesare în activitatea zilnică . silabelor.confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare. Redactarea de mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână şi de tipar. cuvintelor.1. fotografii. folosind diverse instrumente de scris (creion.4. invitaţii. norme de lucru. scrisori (de exemplu.) . cu litere de tipar/de mâna a unor enunţuri din cuprinsul unor bilete.crearea de povestiri în grup. simboluri. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice Până la finalul clasei I vor fi formate următoarele competenţe: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă derularea următoarelor activităţi: 4. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise.completarea unor rebusuri . enunţuri de 3-5 cuvinte . încurajări etc. silabe cuvinte cu degetul pe blatul mesei. stilou. destinat transmiterii de mesaje şi informaţii (prin desene. pe hârtie.jocuri care solicită schimbul de mesaje scrise . enunţurilor din 35 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice. pe teme familiare copiilor . dintre litere şi dintre cuvinte .realizarea unor afişe.decorarea literelor de mână şi de tipar .completarea în scris a unor litere/silabe omise din cuvinte . în care se vor folosi limbaje convenţionale şi neconvenţionale . enunţuri scurte cu ajutorul computerului . cuvinte şi enunţuri simple preluate după modele . felicitări.personalizarea unor modele predefinite de invitaţii.realizarea de bilete. scrisoare către Moş Crăciun) . cu pensula şi acuarela. cretă) pe variate suporturi (foaie velină.

a cere şi a da informaţii. gi. Enunţul (fără teoretizări). Despărţirea cuvintelor în silabe (intuitiv. Elemente de construcţia comunicării Sunetele limbii române.CONŢINUTURILE INVĂŢĂRII Acte de vorbire: a saluta. semnul întrebării. fără cunoaşterea regulilor) Convenţii ale limbajului scris: . Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire). Dialoguri despre viaţa de şcolar. a descrie un obiect/o persoană. despre mediul înconjurător etc. Alfabetul Literele mari şi mici de tipar şi de mână. a alineatelor Clasa I – Comunicare în limba română 10 . a se prezenta şi a prezenta pe cineva. Cuvântul. ge. a formula o idee/o părere/o opinie. ascultarea. a formula o solicitare. semnul exclamării. ghe. *virgula în enumerare. Povestirea unor întâmplări personale. Simboluri uzuale din universul apropiat Silaba.Punctuaţia: punctul. . Repovestirea unor întâmplări audiate sau citite. grupurile de litere ce. ci. a ide ntifica un obiect. combaterea unei idei cu argumente. ghi. Organizarea textului scris: plasarea datei. che. chi.Scrierea cu majusculă. păstrarea ideii. Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând. despre familie şi prieteni/colegi. a titlului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->