Sunteți pe pagina 1din 20

CIG_AN_II_CONTABILITATE_FINANCIARA_DE_RAPORTARE

„CONTABILITATE DE RAPORTARE”
SPECIALIZAREA CIG, ANUL II

1. Din categoria activelor circulante fac parte:

A. semifabricatele, marcile de fabrica, productia in curs de executie, marfurile;


B. marfurile, marcile de fabrica, obiectele de inventar, disponibilitatile in devize;
C. marfurile, disponibilitatile in devize, productia in curs de executie, semifabricatele;
D. marfurile, titlurile de participare, semifabricatele, produsele finite.

2. In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

A. pretul de cumparare + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli de receptie si punere in functiune


– taxe nerecuperabile – reducerile comerciale primite
B. pretul de cumparare + taxe nerecuperabile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte cheltuieli
necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;
C. pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuieli de receptie si punere in functiune – cheltuieli de
transport;
D. pretul de cumparare + taxe nedeductibile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte cheltuieli
necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

3. Datoriile curente au termenul de exigibilitate:

A. mai mare de 12 luni;


B. mai mic de 12 luni;
C. mai mare de 6 luni;
D. mai mic de 6 luni.

4. Creantele unei intreprinderi reprezinta sumele pe care aceasta le are in curs de incasare de la o alta
societate.

A. adevarat B. fals

5. Contul 581 „Viramente interne” are de regula:

A. sold creditor;
B. sold debitor;
C. sold final;
D. nici un raspuns nu este corect.

6. Alegeti formula contabila corecta privind evidentierea dobanzilor datorate de firma, in suma de 1.000 lei,
aferente creditelor bancare pe termen scurt:

A. 666 = 168 1.000


B. 168 = 666 1.000
C. 5198 = 666 1.000
D. 666 = 5198 1.000

7. Ce reprezinta formula contabila?

1012 = 456 1.000


A. aportarea capitalului social subscris;
B. subscrierea capitalului social;
C. diminuarea capitalului social, urmare a retragerii unor actionari sau asociati;
D. nici un raspuns nu e corect.

8. Se achizitioneaza, pe baza avizului de insotire, materii prime de la un furnizor in valoare totala de 5.950
lei, TVA inclus. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

A. % = 401 5.950 B. % = 408 5.950


301 5.000 301 4.819
4426 950 4428 1.131

C. % = 408 5.950 D. % = 408 5.950


301 5.000 301 4.819
4428 950 4426 1.131

9. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 8.000 lei (TVA inclus), total
achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de plata din lunile octombrie si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se
depune trimestrial. Suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul statului este:

a. TVA de plata 917 lei


b. TVA de recuperat 1.160 lei
c. TVA de plata 1.160 lei
d. TVA de plata 400 lei

10. Societatea trimite spre reconditionare la o terta persoana juridica obiecte de inventar in valoare de 1.000
lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

A. 303 = 351 1.000


B. 603 = 351 1.000
C. 6583 = 303 1.000
D. 351 = 303 1.000

11. Se incaseaza de la clienti, prin ordin de plata, un avans de 5.000 lei pentru marfuri, ulterior efectuandu-se
facturarea. Formula contabila privind incasarea avansului este:

a. 5121 = 401 5.000


b. 5121 = 419 5.000
c. 5121 = 409 5.000
d. 5121 = 411 5.000

12. Se incaseaza de la clienti, in numerar, un avans de 5.000 lei pentru marfuri, ulterior efectuandu-se
facturarea. Formula contabila privind incasarea avansului este:

a. 5311 = 401 5.000


b. 5311 = 409 5.000
c. 5311 = 419 5.000
d. 5311 = 411 5.000

13. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile?

231 = 722 10.000

a. obtinerea de imobilizari corporale din productia proprie;


b. primirea prin donatie de imobilizari in curs;
c. imobilizari in curs nefinalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar;
d. imobilizari in curs puse in functiune la sfarsitul exercitiului.

14. In cursul lunii sunt receptionate semifabricate din productie proprie, la pret prestabilit de 8.500 lei, TVA
19%. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a. 348 = 711 8.500


b. 341 = 711 8.500
c. 711 = 341 8.500
d. 341 = 711 10.115

15. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 10.000 lei (TVA inclus), total
achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de recuperat din lunile octombrie si noiembrie 400 lei. Decontul de
TVA se depune trimestrial. Determinati suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul statului.

a. TVA de plata 436 lei


b. TVA de recuperat 436 lei
c. TVA de plata 740 lei
d. TVA de recuperat 740 lei

16. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje evaluate la suma de 1.000 lei. Inregistrarea
contabila este:

a. 6026 = 3026 1.000


b. 3026 = 6026 1.000
c. 671 = 3026 1.000
d. 6814 = 3026 1.000

17. Se dau urmatoarele elemente:


1) imobilizari necorporale;
2) imobilizari corporale;
3) creante – clienti;
4) titluri de plasament;
5) imobilizari financiare;
6) lichiditati.
Activele curente sunt:

a. 1+2+4+5
b. 3+4+6
c. 1+2+5
d. 3+6

18. Ce semnifica formula contabila:

1012 = 117 5.000

A. majorarea resurselor proprii de finantare ale firmei;


B. majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de finantare ale firmei;
C. acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;
D. nici un raspuns nu este corect.

19. Care este formula contabila de repartizare a profitului net pentru stimularea salariatilor?
A. 129 = 424 5.000
B. 117 = 424 5.000
C. 121 = 424 5.000
D. 129 = 117 5.000

20. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei prin amortizari si provizioane,
care dintre afirmatiile urmatoare este corecta:

A amortizarea si provizioanele nu afecteaza rezultatul perioadei;


B amortizarea si provizioanele maresc rezultatele pozitive ale perioadei;
C amortizarea diminueaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive
ale perioadei;
D amortizarea mareste si provizioanele diminueaza rezultatele pozitive ale perioadei.

21. Ce semnificatie are formula contabila:

% = 161 60.000
461 50.000
169 10.000

A. imprumuturi contractate de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;


B. imprumuturi acordate de firma tertilor;
C. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;
D. emisiune de actiuni cu prima.

22. Ce formula contabila presupune inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar, in suma de 1.000,
rezultate in urma rambursarii de catre firma a creditului pe termen lung contractat in devize?

A. 162 = 765 1.000


B. 665 = 162 1.000
C. 162 = 665 1.000
D. 162 = 1681 1.000

23. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

161 = 456 160.000

A. rascumpararea obligatiunilor de catre actionari sau asociati;


B. convertirea obligatiunilor in actiuni subscrise de proprietari;
C. retragerea din societate a unor proprietari;
D. nici un raspuns nu este corect.

24. Care este formula contabila privind inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferent
creditelor pe termen lung in devize, datorate de firma la finele exercitiului, in valoare de 20.000 lei?

A. 665 = 162 20.000


B. 162 = 5124 20.000
C. 162 = 665 20.000
D. 665 = 5124 20.000
25. Completati formula contabila reprezentand amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor, in
suma de 20.000 lei.

a = 169 20.000

A. a = 6868;
B. a = 658;
C. a = 681;
D. a = 161

26. Care este formula contabila privind inregistrarea dobanzilor datorate de firma, aferente imprumuturilor si
datoriilor asimilate, in suma de 50.000 lei?

A. 666 = 5186 50.000


B. 666 = 1687 50.000
C. 627 = 5187 50.000
D. 168 = 167 50.000

27. „Activarea” unei activitati de dezvoltare efectuata cu forte proprii, se inregistreaza prin formula:

A. % = 404 119.000
203 100.000
4426 19.000
B. 203 = 721 100.000
C. 203 = 205 100.000
D. 280 = 203 100.000

28. Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfarsitul anului N: 161-1.000 lei
rambursabil pe data de 01.07. an N+1; 169 - 400 lei; 1621 - 450 lei, din care 50 lei rambursabil
pe data de 1.08. an N+1; 419 - 200 lei; 401 - 600 lei; 409 - 300 lei; 456 (sold debitor) - 60 lei.
Care este suma care se va inscrie in bilant la postul „Datorii ce trebuie platite intr-o perioada
mai mica de 1 an”.

A. 1.850 lei
B. 1.450 lei
C. 2.250 lei
D. 2.050 lei.

29. Completati formula contabila privind dreptul entitatii economice de a incasa dobanzile in perioade
viitoare:

a = 766 15.000

A. a = 666;
B. a = 5186;
C. a = 5187;
D. a = 5121.

30. Indicati inregistrarile contabile corecte privind cedarea catre un tert a unei constructii incomplet
amortizata, in valoare de 500.000 lei, TVA 19%. Valoarea de intrare a constructiei este de 300.000 lei iar
suma amortizarii la data cedarii este de 200.000 lei.

A. 411 = % 595.000
701 500.000
4427 95.000
6583 = 212 500.000
B. 461 = % 595.000
7583 500.000
4427 95.000
% = 212 300.000
2811 200.000
6583 100.000
C. 411 = % 595.000
7583 500.000
4427 95.000
% = 212 300.000
2811 200.000
671 100.000
D. 461 = % 595.000
701 500.000
4427 95.000
% = 212 300.000
2813 200.000
6583 100.000

31. Se acorda de unitate unui administrator un avans de trezorerie in suma de 2.000 lei. Ulterior se
deconteaza din acestia 400 lei pentru transportul colectiv de personal si 500 lei pentru actiuni de
protocol. Suma necheltuita se depune la casierie. Completati formula contabila privind decontarea
avansului de trezorerie:

% = b 2.000
624 = 400
623 = 500
a = 1.100

A. a = 5121; b = 542;
B. a = 581; b = 5311
C. a = 5311; b = 542;
D. a = 542 ; b = 5311.

32. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

5121 = 581 1.000

A. sume in lei depuse in contul bancar;


B. sume in lei ridicate din contul bancar;
C. sume in devize depuse in contul bancar;
D. sume in devize ridicate din contul bancar.

33. Care este formula contabila pentru inregistrarea incorporarii accesoriilor cumparate si receptionate in
valoarea instalatiilor tehnice:

A. 213 = 301 1.000


B. 213 = 302 1.000
C. 213 = 303 1.000
D. 213 = 308 1.000

34. O societate comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare totala de 5.950 lei
(inclusiv TVA 19%), pe baza avizului de insotire a marfii. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

A. % = 401 5.950
301 5.000
4426 950
B. % = 408 5.950
301 4.819
4428 1.131
C. % = 408 5.950
301 5.000
4428 950
D. % = 408 5.950
301 5.000
4426 950

35. S.C. “ALFA” S.A. care practica comertul cu amanuntul, achizitioneaza marfuri de la un furnizor,
conform facturii, in valoare de 7.500 lei, TVA 19%. Societatea practica un adaos comercial de 22%.
Care este valoarea TVA neexigibila:

A. 1.198 lei;
B. 1.425 lei;
C. 1.739 lei;
D. 1.472 lei.

36. In cursul lunii sunt receptionate semifabricate la pret prestabilit de 88.500 lei. Inregistrarea contabila va
fi urmatoarea:

A. 348 = 711 88.500


B. 341 = 711 88.500
C. 711 = 341 88.500
D. 341 = 371 88.500

37. In cursul exercitiului N, societatea este obligata la plata unor penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor
contractuale aferente exercitiului anterior, in valoare de 100.000 lei. Daca societatea ar fi inregistrat la
timp penalitatile, cheltuielile sale ar fi fost mai mari cu aceasta suma, respectiv impozitul pe profit ar fi
fost mai mic cu 16.000 lei. Cum inregistrati rectificarea erorii fundamentale:

A. % = 401 100.000
84.000 1174
16.000 4411
B. % = 401 100.000
16.000 4411
84.000 6581
C. % = 401 100.000
84.000 121
16.000 4411
D. 100.000 1174 = 401 100.000

38. Cum se inregistreaza cheltuielile de dezmembrare ale unui utilaj, lucrarile fiind executate de un tert, cu
factura de 10.000 lei plus TVA 19%:

A. % = 401 11.900
611 10.000
4426 1.900
B. % = 401 11.900
6583 10.000
4426 1.900
C. % = 462 11.900
611 10.000
4426 1.900
D. % = 462 11.900
6583 10.000
4426 1.900

39. O societate comerciala primeste materiale consumabile cu titlu gratuit, de la un tert, evaluate la 1.000 lei.
Sa se completeze formula contabila:

3028 = a 1.000

A. a = 771;
B. a = 607;
C. a = 357;
D. a = 7582.

40. S.C. “ALFA” S.A. a sacrificat pentru productie proprie, animalele cumparate de la un furnizor, la un cost
de achizitie 50.000 lei. Costul de productie al produselor obtinute in urma sacrificarii este de 60.000 lei.
Inregistrarea contabila privind obtinerea de produse in urma sacrificarii va fi urmatoarea:

A. 711 = 361 50.000


B. 345 = 711 60.000
C. 606 = 361 50.000
D. % = 711 60.000
345 50.000
348 10.000

41. O societate comerciala care are ca obiect fabricarea de autocamioane dispune ca, din stocul de produse
finite de autocamioane, sa fie retinut un autocamion pentru nevoile proprii ale intreprinderii. Costul de
productie al unui autocamion se ridica la 350.000 lei. Care sunt inregistrarile contabile care se impun in
aceasta situatie:

A. 2133 = 722 350.000


B. 2133 = 345 350.000
C. 2133 = 711 350.000
D. 711 = 345 350.000
2133 = 722 350.000

42. Se obtin din productie proprie la un pret prestabilit (standard), produse finite in valoare de 50.000 lei. La
finele lunii, costul de productie efectiv este de 30.000 lei. Inregistrarea obtinerii de produse finite in
cursul lunii se realizeaza astfel:

A. 345 = 711 30.000


B. 348 = 711 -20.000
C. 345 = 711 50.000
D. % = 711 50.000
345 30.000
348 20.000

43. Societatea comerciala constituie ajustari pentru deprecierea materiilor prime in valoare de 5.000 lei. Sa
se completeze formula contabila:

6814 = a 5.000

A. a = 301;
B. a = 391;
C. a = 308;
D. a = 7814.

44. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

601 = 301 2.000

A. consum de materii prime;


B. lipsuri de materii prime, constatate la inventariere;
C. contabilizarea aprovizionarii cu materii prime, prin metoda inventarului intermitent;
D. toate cele de mai sus.

45. Cum se inregistreaza in contabilitate achizitionarea de la un tert a unui proiect de cercetare dezvoltare in
valoare de 2.000 lei plus TVA 19%.

A. % = 401 2.380
203 2.000
4426 380
B. % = 404 2.380
203 2.000
4426 380
C. % = 462 2.380
203 2.000
4426 380
D. 203 = 404 2.380

46. S.C. “ALFA” S.A. cumpara marfuri, conform facturii, la un cost de achizitie de 3.500 lei, TVA 19%. La
receptie se stabileste un adaos comercial de 18%. Pretul de vanzare cu amanuntul va fi:

A. 4.915,7 lei ;
B. 4.795,7 lei ;
C. 4.130 lei ;
D. nici un raspuns nu este corect.

47. Pretul cu amanuntul al marfurilor vandute este de 17.500 lei. Care este costul de achizitie, cunoscand:
cota TVA este 19% si procentul de adaos comercial practicat este 20%?

A. 14.705 lei;
B. 14.583 lei;
C. 12.258 lei;
D. nici un raspuns nu este corect.

48. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje, evaluate la 1.000 lei. Inregistrarea contabila va fi
urmatoarea:

A. 6026 = 3026 1.000


B. 3026 = 6026 1.000
C. 671 = 3026 1.000
D. 6814 = 3026 1.000

49. Care este formula contabila pentru inregistrarea amortizarii concesiunilor in rate lunare, pe mai multe
perioade:

A. 6811 = 2805 5.000


B. 2805 = 205 5.000
C. 167 = 2805 5.000
D. 6811 = 2813 5.000

50. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri trec in
categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Completati formula
contabila:

3028 = a 5.000

A. a = 346;
B. a = 703;
C. a = 354;
D. nici un raspuns nu este corect.

51. Se constata la inventariere un plus de produse finite la pret de inregistrare de 4.000 lei. Completati
formula contabila:

345 = a 4.000
A. a = 701;
B. a = 348;
C. a = 607;
D. a = 711.

52. Societatea achizitioneaza echipament de lucru, la un cost de achizitie de 300 lei (inclusiv TVA 19%).
Completati formula contabila:

% = a 300
b c
4426 d

A. a = 404; b = 2131; c = 252; d = 48;


B. a = 401; b = 303; c = 243; d = 57;
C. a = 401; b = 303; c = 252; d = 48;
D. nici un raspuns nu este corect.

53. Societatea comercializeaza marfuri in sistem “en gros”, evidenta contabila a marfurilor fiind tinuta
cantitativ-valoric la cost de achizitie. Se vand marfuri, pret de vanzare 12.500 lei, cost de achizitie
10.000 lei. Descarcarea gestiunii se inregistreaza in contabilitate, astfel:

A. 607 = 371 10.000


B. 371 = 607 10.000
C. 707 = 371 10.000
D. nici un raspuns nu este corect.

54. Se achizitioneaza materii prime de la furnizori, pret de facturare 4.000 lei, cheltuieli de transport-
aprovizionare 300 lei, TVA 19%. Sa se completeze formula contabila privind inregistrarea achizitiei de
materii prime in conditiile utilizarii inventarului intermitent.

% = 401 b
a c
4426 d

A. a = 301 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;


B. a = 301 ; b = 4.760; c = 4.000; d = 760;
C. a = 601 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;
D. nici un raspuns nu este corect.

55. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

603 = 303 15.000


Debit 8035 15.000

A. inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare casarii
acestora;
B. inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare a
vanzarii lor catre terti;
C. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;
D. (A, B si C).
56. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

603 = 303 15.000


Credit 8035 15.000

A. inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare casarii
acestora;
B inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare a
vanzarii lor catre terti;
C. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;
D. niciun raspuns nu este corect.

57. La finele lunii, societatea evalueaza la cost de productie, sporul in greutate vie a animalelor, in valoare
de 4.000 lei. Completati formula contabila:

a = b 4.000

A. a = 711; b = 361;
B. a = 361; b = 711;
C. a = 361; b = 606;
D. a = 368; b = 711.

58. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor (PAM) se determina astfel:

A. PAM = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila;


B. PAM = pret evaluare + comision + TVA neexigibila;
C. PAM = pret cu ridicata + adaos comercial;
D. nici un raspuns nu este corect.

59. Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:

A. contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;


B. necontabilizarea iesirilor de stocuri in cursul perioadei;
C. contabilizarea achizitiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;
D. determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.

60. S.C. “ALFA” S.A. a achizitionat de la un furnizor materii prime in valoare totala (inclusiv TVA) de
30.000 lei. Inregistrarea stingerii obligatiei de plata fata de furnizor, printr-un credit bancar pe termen
scurt, se realizeaza prin urmatoarea formula contabila:

A. 401 = 5121 25.210


B. 401 = 5191 30.000
C. 401 = 5411 25.210
D. 401 = 162 30.000

61. Societatea comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare de 25.000 lei (inclusiv
TVA 19%) si acestea sunt lasate in custodia furnizorului. Completati formula contabila:

% = 401 25.000
a b
4426 c

A. a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;


B. a = 351; b = 21.008,4; c = 3.991,6;
C. a = 301; b = 20.250; c = 4.750;
D. niciun raspuns nu este corect.
62. Care este formula contabila pentru evidentierea cheltuielilor cu primele de asigurare pe timpul
transportului, in valoare de 15.000 lei?

A. 628 = 401 15.000


B. 624 = 401 15.000
C. 613 = 401 15.000
D. 624 = 404 15.000

63. S.C. “ALFA” S.A. acorda la data de 01.07 un avans in valoare de 20.000 unui furnizor. La data de 25.07
se achizitioneaza marfuri in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 20.000 lei de la acelasi furnizor.
Completati formula contabila pentru stingerea avansului fata de furnizor.

401 = a 20.000

A. a = 409;
B. a = 5121;
C. a = 5311;
D. a = 542.

64. Conform extrasului de cont se incaseaza de la o terta persoana un avans de 50.000 lei, careia, ulterior i se
vor factura lucrarile executate. Formula contabila va fi urmatoarea:

A. 5121 = 401 50.000


B. 5121 = 419 50.000
C. 5121 = 409 50.000
D. 5121 = 411 50.000

65. Se vand produse finite unui client, conform facturii, la pret de vanzare 12.000 lei, TVA 19%. Clientul
subscrie un bilet la ordin. Completati formula contabila de incasare la scadenta a biletului la ordin si de
stingere a creantei generata de acesta.

5121 = a b

A. a = 413; b = 14.280;
B. a = 403; b = 14.280;
C. a = 5113; b = 14.280;
D. a = 403; b = 12.000.

66. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

403 = 5121 5.000


A. incasarea la scadenta a efectului comercial si stingerea creantei generata de acesta;
B. stingerea obligatiei de plata reprezentata de efectul comercial subscris, prin plata acestuia la scadenta;
C. reflectarea creantei pe seama bancii pentru efectul comercial emis acestuia spre incasare;
D. nici un raspuns nu este corect.

68. La sfarsitul lunii se cunosc urmatoarele date: TVA deductibila = 8.300 lei; TVA colectata = 10.200 lei;
TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizati daca rezulta TVA de plata sau TVA de recuperat si in ce suma:
A. TVA de plata = 1.900 lei;
B. TVA de plata = 3.950 lei;
C. TVA de recuperat = 3.950 lei;
D. TVA de recuperat = 5.850 lei.

67. Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans chenzinal - 100 lei;
contributia la asigurarile sociale – 15 lei;. Completati formula contabila pentru inregistrarea retinerilor
din salariu:

421 = % 115
a 100
b 15

A. a = 425; b = 4312;
B. a = 426; b = 431;
C. a = 4282; b = 4311;
D. a = 425; b = 4312;.

69. Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: contributia la fondul de somaj – 3
lei; contributia la asigurarile sociale de sanatate – 21 lei; impozitul pe venitul din salarii – 32 lei.
Completati formula contabila pentru inregistrarea retinerilor din salariu:

421 = % 221
a 3
b 21
c 32

A. a = 437; b = 441; c = 444;


B. a = 4372; b = 4314; c = 444;
C. a = 4371; b = 4313; c = 441;
D. a = 4372; b = 447; c = 444.

70. Salariatul datoreaza rate in favoarea tertilor in suma de 50 lei. Completati formula contabila pentru
inregistrarea retineriii din salariu:

421 = a 221

A. a = 621;
B. a = 641;
C. a = 4281;
D. a = 427.

71. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

4118 = 4111 15.000


A. inregistrarea valorii bunurilor livrate catre clientii care se dovedesc rau platnici;
B. sume incasate de la clienti incerti sau in litigiu;
C. sume trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti;
D. reflectarea creantei privind clientii incerti si diminuarea corespunzatoare a creantei privind clientii
siguri.

72. Care este semnificatia formulei contabile:

302 = 7582 15.000


A. bunuri primite cu titlul gratuit;
B. despagubiri si penalitati datorate de terti;
C. bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;
D. materiale consumabile obtinute din productie proprie.
73. La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de S.C. „ALFA” S.A. este
urmatoarea: venituri totale = 500.000 lei, din care dividendele incasate de la o alta societate comerciala =
60.000 lei; cheltuielile totale = 390.000 lei, din care amenzi si penalitati platite = 20.000 lei, cheltuieli in
avans = 30.000 lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota 16%) datorat de firma bugetului
statului:

A. 16.000 lei;
B. 25.000 lei;
C. 37.500 lei;
D. 11.200 lei.
74. Cheltuielile cu taxele vamale datorate de firma, aferente unui import de materii prime in suma de 300 lei,
se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila:

A. 448 = 758 300


B. 635 = 446 300
C. 301 = 446 300
D. 446 = 5121 300

75. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

161 = 505 50.000


A. reflectarea incasarii generata de vanzarea obligatiunilor;
B. inregistrarea obligatiunilor emise si rascumparate;
C. stingerea obligatiei de plata prin plata contravalorii obligatiunilor cumparate;
D. nici un raspuns nu este corect.

76. Se primeste de un client o fila cec in valoare de 20.000 lei, reprezentand contravaloarea marfurilor
livrate. Fila de cec este remisa la banca spre incasare. Formula contabila de incasare a filei de cec este:

A. 5121 = 5125 20.000


B. 5121 = 5113 20.000
C. 5121 = 5112 20.000
D. 413 = 5112 20.000

77. Se incaseaza in numerar contravaloarea chiriei pentru un imobil, in valoare de 2.000 lei. Completati
formula contabila:

a = b 2.000

A. a = 5121 ; b = 704;
B. a = 5311 ; b = 708;
C. a = 5311 ; b = 706;
D. nici un raspuns nu este corect.

78. A fost luata in evidenta o datorie de 13.000 USD fata de un furnizor extern, la cursul de 3 lei/USD.
Datoria a fost platita ulterior la cursul de 3,5 lei/USD. Formula contabila privind reflectarea platii este:

A. % = 765 45.500
401 39.000
5124 6.500
B. % = 665 45.500
401 39.000
5124 6.500
C. % = 5124 45.500
401 39.000
665 6.500
D. nici un raspuns nu este corect.

79. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


424 = 444 20.000
A. impozit suplimentar datorat de firma pentru depasirea fondului de salarii admisibil;
B. impozit pe venitul din prime acordate salariatilor;
C. impozit pe salarii datorat de catre colaboratori;
D. impozit pe salarii virat la bugetul statului.

80. Constatandu-se deprecierea continua a cursului unor actiuni proprii pe termen scurt, societatea hotaraste
sa vanda cu numerar actiuni in valoare de 50.000 lei, cu 10% sub costul lor de achizitie. Completati
formula contabila privind vanzarea actiunilor:

% = b c
5311 d
a e

A. a = 664; b = 109; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;


B. a = 665; b = 109; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000;
C. a = 664; b = 501; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;
D. a = 664; b = 508; c = 55.000; d = 50.000;e = 5.000.

81. Alegeti formula contabila corecta privind inregistrarea in contabilitate a facturii privind energia electrica
pentru consumul firmei, in suma de 10.000 lei, TVA 19%:

A. % = 401 11.900
628 10.000
4426 1.900
B. % = 401 11.900
605 10.000
4426 1.900
C. % = 5121 11.900
628 10.000
4426 1.900
D. % = 401 11.900
5121 10.000
4426 1.900

82. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:

658 = 471 1.000

A. altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;


B. repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli, conform
scadentarelor;
C. altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;
D. altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si varsamintelor asimilate.

83. Societatea a inregistrat ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor in suma de 2.000 lei. Care este
formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute la entitatile afiliate
se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a acestora:

A. 591 = 786 1.000


B. 591 = 786 2.000
C. 686 = 591 1.000
D. 686 = 591 2.000

84. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000 Euro. Cursul
de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31
decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4
lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se
efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

A. 4111 = 765 2.000


B. 665 = 4111 2.000
C. 491 = 765 2.000
D. 4111 = 491 3.000

85. Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate in cifra de afaceri a
intreprinderii:

A. venituri din vanzarea produselor finite, venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, venituri din lucrari si servicii prestate;
B. venituri din vanzarea marfurilor, venituri din vanzarea produselor finite, variatia stocurilor;
C. venituri din vanzarea marfurilor, variatia stocurilor, venituri din vanzarea semifabricatelor;
D. variatia stocurilor, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din productia de
imobilizari.

86. Care din formulele de calcul ale capitalurilor proprii este corecta:

A. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat;


B. Capital social + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru investitii;
C. Activ bilantier – Datorii;
D. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru
investitii.

87. In cursul anului N, societatea inregistreaza urmatoarele operatiuni de vanzare: marfuri pret vanzare
10.000 lei, cost achizitie 3.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta marfurilor 1.000 si
actiuni detinute la entitatile afiliate, pret vanzare 8.000 lei, cost achizitie 6.000 lei, ajustare pentru
depreciere constituita aferenta actiunilor 2.000 lei. Incidenta acestor operatii asupra contului de profit si
pierdere, genereaza:

A. rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;


B. rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
C. rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
D. rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.
88. O societate comerciala rascumpara obligatiuni emise in suma de 25.000 lei, din care achita in numerar
5.000 lei, prin virament bancar 10.000 lei, iar pentru diferenta de 10.000 lei se angajeaza sa faca plata
prin virament in termen de 45 zile. Completati formula contabila:

A = % 25.000
5311 5.000
5121 10.000
b 10.000

A. a = 505; b = 509;
B. a = 161; b = 509;
C. a = 506; b = 508;
D. a = 109; b = 509.

89. Care este semnificatia formulei contabile:

6581 = 4481 2.000

A. despagubiri, amenzi si penalitati datorate bugetului statului;


B. despagubiri, amenzi si penalitati achitate bugetului statului;
C. pierderi din debite prescrise si insolvabile;
D. datorii si subventii acordate tertilor.

90. Care este formula contabila ce reflecta inregistrarea amortizarii primelor privind rambursarea
obligatiunilor in suma de 1.500 lei:

A. 169 = 461 1.500


B. 5121 = 169 1.500
C. 6868 = 169 1.500
D. 169 = 6868 1.500

91. Firma inregistreaza o creanta fata de un client in suma de 25.000 lei (TVA 19% inclus). Clientul este
declarat in stare de faliment, probabilitatea de neincasare a creantei fiind de 60%. Care sunt operatiile
contabile si sumele corecte aferente lor:

A. 654 = 4111 21.008


4427 = 4111 3.992
B. 4118 = 4111 25.000
4427 = 4428 3.992
C. 4118 = 4111 21.008
4427 = 4428 3.992
6812 = 1511 17.016
D. 4118 = 4111 25.000
6814 = 491 12.605
92. Se livreaza produse finite unui client, fara intocmirea facturii. Pretul de vanzare negociat este de 10.000
lei, TVA 19%. Costul efectiv al produselor finite livrate este de 8.500 lei. Care sunt inregistrarile
corecte:

A. 4111 = % 11.900
701 10.000
4427 1.900
B. 418 = % 11.900
701 10.000
4427 1.900
711 = 345 10.000
C. 418 = % 11.900
701 10.000
4427 1.900
711 = 345 8.500
D. 418 = % 11.900
701 10.000
4428 1.900
711 = 345 8.500

93. Informatiile privind pozitia financiara a societatii sunt oferite de:

A. bilant;
B. contul de profit si pierdere;
C. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
D. situatia fluxurilor de trezorerie.

94. Informatiile privind performanta financiara a societatii sunt oferite de:

A. bilant;
B. contul de profit si pierdere;
C. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
D. situatia fluxurilor de trezorerie.

95. Din categoria reducerilor financiare fac parte:

A. rabatul;
B. scontul;
C. remiza;
D. risturnul.

96. Ecuatia de verificare a bilantului contabil este:

A. Active – Datorii = Capital social;


B. Active – Datorii = Capitaluri proprii;
C. Venituri – Cheltuieli = Rezultat;
D. Venituri – Cheltuieli = Disponibilitati banesti