Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE MANAGEMENT
SPECIALITATEA CIG

SUBIECTE LA DISCIPLINA CONTABILITATEA INSTITUTIILOR DE CREDIT


TITULAR: LECTOR DR. LAURA POPA

Nr. DENUMIREA TEMEI CONTINUTUL BIBLIOGRAFIE PAGINILE


crt. INTREBARILOR
1. TIPOLOGIA INSTITUTIILOR DE Care sunt criteriile de Ion Stroescu, 11-14
CREDIT clasificare ale institutiilor de Contabilitatea
credit? Bancara, Editura
Fundatiei
Romania de
Maine, 2007
2. Care sunt tipologiile insitutiilor 11-14
bancare?

3. Care sunt tipologiile insitutiilor 11-14


nebancare?

4. Care sunt operatiunile 11-14


specifice institutiilor financiare
nebancare?
5. ORGANE DE REGLEMENTARE, Ce este reglementarea Manolescu 48-53
SUPRAVEGHERE SI CONTROL ALE bancara? Gheorghe,
INSTITUTIILOR DE CREDIT
Management
bancar, Editura
Fundatiei
Romania de
Maine, 2001
6. Care este evolutia 48-53
reglementarii bancare?
7. Care sunt problematicile 48-53
actuale ale reglementarii si
supravegherii bancare?
8. Cum se caracterizeaza 48-53
organizarea sistemului
financiar in institutiile de
credit?
9. ORGANIZAREA CONTABILITATII IN Care este planul de conturi Ion Stroescu, 14-25
SOCIETATILE BANCARE pentru societatile bancare? Contabilitatea
Bancara, Editura
Fundatiei
Romania de
Maine, 2007
10. Care este valoarea 14-25
patrimoniala pentru institutiile
bancare?

11. Care sunt registrele contabile 14-25


pentru societatile bancare?

12. Care sunt principiile contabile 14-25


in institutiile bancare?

13. ORGANIZAREA CONTABILITATII IN Care este planul de conturi 14-25


SOCIETATILE NEBANCARE pentru societatile nebancare?

14. Care este valoarea 14-25


patrimoniala pentru institutiile
nebancare?

15. Care sunt registrele contabile 14-25


pentru societatile nebancare?

16. Care sunt principiile contabile 14-25


in institutiile nebancare?

17. CONTABILITATEA OEPRATIUNILOR Ce sunt operatiunile de 25-55


DE TREZORERIE SI INTERBANCARE trezorerie?

18. Care sunt instrumentele de 25-55


plata?

19. Care sunt conturile de 25-55


corespondent?

20. Care este tipologia decontarilor 25-55


intrabancare?
21. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR Care sunt conturile de 93-108
CU CLIENTELA disponibilitati?

22. Care sunt conturile de 93-108


depozite?

23. Cum se calculeaza dobanda la 93-108


conturile de depozite?

24. Care este diferenta dintre 93-108


valorile date in pensiune si
valorile de recuperat?

25. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR Care sunt titlurile primite sau 110-128


CU TITLURI date in pensiune livrata?

26. Ce reprezinta titlurile de 110-128


tranzactie?

27. Ce reprezinta titlurile de 110-128


plasament?
28. Ce reprezinta titlurile de 110-128
investitie?
29. CONTABILITATEA Ce sunt si cand apar 130-149
OPERATIUNILOR DIVERSE operatiunile diverse?
30. Care sunt inregistrarile uzuale 130-149
pentru datoriile si creantele
privind personalul?

31. Care sunt inregistrarile uzuale 130-149


pentru datoriile si creantele
privind asigurarile sociale?

32. Care sunt inregistrarile uzuale 130-149


pentru datoriile si creantele
privind protectia sociala
33. CONTABILITATEA CAPITALURILOR Ce reprezinta capitalul? 195-210
PROPRII SI ASIMILATE
34. Cum se inregistreaza primele 195-210
legate de capital si rezerve?
35. Care sunt rezervele legale? 195-210
36. Care este relatia dintre fonduri, 195-210
datorii subordonate si
subventii?

37. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR Care sunt cheltuielile de 210-228


exploatare bancara?

38. Care sunt cheltuielile cu 210-228


personalul si cum se
inregistreaza?
39. Care sunt cheltuielile diverse 210-228
de exploatare?
40. Care sunt cheltuielile 210-228
extraordinare?

41. CONTABILITATEA VENITURILOR Care sunt veniturile din 231-244


exploatare bancara?

42. Care sunt veniturile diverse de 231-244


exploatare?
43. Care sunt veniturile 231-244
extraordinare?

44. Care sunt alte venituri? 231-244

45. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR Care sunt operatiunile de 153-173


IN DEVIZE schimb la vedere?
46. Care sunt operatiunile de 153-173
schimb la termen?
47. Care sunt operatiunile SWAP? 153-173

48. Care sunt operatiunile in 153-173


devize cu clientela?

49. OPERATIUNI IN AFARA Care sunt angajamentele de 245-261


BILANTULUI finantare?
50. Care sunt angajamentele de 245-261
garantie?

51. Care sunt angajamentele 245-261


privind titlurile?
52. Care sunt angajamentele 245-261
privind instrumentele
financiare derivate?

53. RISCUL FINANCIAR IN Ce este riscul de creditare? Manolescu 128-150


INSTITUTIILE DE CREDIT Gheorghe,
Management
bancar, Editura
Fundatiei
Romania de
Maine, 2001
54. Ce este riscul de lichiditate? 128-150
55. Ce este riscul de capital? 128-150

56. Ce este riscul de tara? 128-150