Sunteți pe pagina 1din 20
Facultatea de Management Brasov Specialitatea Contabilitatea si Informatica de Gestiune Contabilitatea societatilor comerciale (aprofundata) Anul universitar 2008/2009 Conf-univ.dr.Scheau Ioan TRUE/FALSE 1 Legiuitorul roman instituie o faza premergatoare falimentului, denumita reorga izare juridica Reorganizarea juridica sau falimentul sunt de competenta exclusiva a tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul princial al debitorului. Daca lipseste un plan de reorganizare confirmat de tribunal se trece direct la lichidarea prin faliment, In doctrina contabila romaneasca, operatiile de lichidare sunt contabilizate ca si in ipoteza continuatit activitati Problema fuziunii societatilor comerciale este reglementata atat Ia nivel european, cat sila nivel national, prin legislatia specifica acestui domeniu. Fuziunea nu este doar o simpla punere in comun de patrimonii si activitati ci 0 combinate si coordonare acestor elemente in vederea obtinerii de noi capacitati de conceptie, de producti, de finantare si de ‘comercializare. Conform tegislatie’ in vigoare in Romania, fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin cinci ‘modalitat specifice. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu se realizeaza inventarierea patrimoniului. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu se realizeaza evaluarea patrimoniala, Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu este obligatoriu sa se determine raportul de schimb si nu se calculeaza prima de fuziune. Conform metodei rezultatulu, inregistrarea aportului de primit de la societatile absorbite se inregistreaza astfel 456 ton 1082 peeremerear: 13, 4 16. 17 au Conform metodei rezultatului, societata absorbanta inregistreaza transferarea elementelor patrimoniale de la societatea absorbita: *Conturi de active bilantiere” = 456 Conform metodei rezultatului, primirea titlurilor de valoare pentru remunerarea aportului net al societatilor absorbite, se inregistreaza astfel: 503 461 Conform metodei rezultatului, remunerarea actionarilor/asoci inregistreaza astfel: 1 penru drepturile asupra aportul inet, se 456 503 Metoda capitalizarit in situatiafuziunii se bazeaza pe recunoasterea ca elemente de captaluri propria plusvalorior si minusurilor din reevaluar, Conform metodei capitalizariiinregistreaza diferente din reevaluare la societatea absorbanta se inregistreaza astfel: 105 = “Conturi de active bilantiere™ Conform metodei capitalizarii, astfel: registrarea primei de fuziune la societatea absorbanta se inregistreaza 1042 = 456 Conform metodet capitalizari,inregistrarea preluariiposturlor de activ de la societatea absorbita se evidenticaza astfel in contabilitatea societatii absorbite: 891 = “conturile de active bilantiere Ia valoarea reevaluata”™ Conform metodei capitalizarii, inregistrarea preluarii posturilor de pasiv de la societatea absorbita se evidentieaza astfel: “Conturile de datorii bilantiere” = 891 In cazul metodei capitalizarié cu ocazia fuziunii nu sunt uilizare conturile 891 “Bilant de deschidere” si 892 “