Sunteți pe pagina 1din 19

Privire generală aplicaţii ancorare

Privire generală aplicaţii ancorare

Hilti Hit – Tehnica injectării / până la 32.450 kg HIT-HY 70 Mortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi cu goluri

Tip ancoră / Aplicaţii / Material de bază

Execuţie / Mărime filet, respectiv diametrul exterior al ancorei

Certificări /

Avize

HIT-HY 70 Mortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi cu goluri n n Pag. 1

HIT-HY 70 Mortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi cu goluri

n

n

Pag. 132

Fixarea de marchize, instalaţii electrice, mână curentă, balustradă scări, grilaje / uşi, copertine, console

Material de bază:

- zidărie din cărămizi cu goluri

Material de bază : - zidărie din cărămizi cu goluri n n n HIT-HY 70 mortar
Material de bază : - zidărie din cărămizi cu goluri n n n HIT-HY 70 mortar
Material de bază : - zidărie din cărămizi cu goluri n n n HIT-HY 70 mortar

n

n

n

HIT-HY 70 mortar de injecţie

Sită de dispersie HIT-S şi HIT-SC

Tije sau bucşe de ancorare M6 – M16

n

n

n

până la 140 kg

HIT-HY 70 M ortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi pline n n Pag. 1

HIT-HY 70 Mortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi pline

n

n

Pag. 133

Fixarea de faţade, lucrări de renovare, modificări construcţii vechi

Material de bază:

- zidărie din cărămizi pline

- BCA

- cărămidă din var cu nisip

din cărămizi pline - BCA - cărămidă din var cu nisip n n HIT-HY 70 mortar
din cărămizi pline - BCA - cărămidă din var cu nisip n n HIT-HY 70 mortar
din cărămizi pline - BCA - cărămidă din var cu nisip n n HIT-HY 70 mortar

n

n

HIT-HY 70 mortar de injecţie

Tije sau bucşe de ancorare M8 – M24

n

n

n

250

HIT-HY 150 M ortar de injecţie pentru beton n n Pag. 1 34 Fixare marcaje

HIT-HY 150 Mortar de injecţie pentru beton

n

n

Pag. 134

Fixare marcaje stradale, balustrade, construcţii de tuneluri, consolidare beton, faţade, grilaje / porţi

Material de bază:

- Beton, fără fisuri

grilaje / porţi Material de bază : - Beton, fără fisuri n n n n HIT

n

n

/ porţi Material de bază : - Beton, fără fisuri n n n n HIT –

n

n

HIT – HY 150 mortar de injecţie

Tije de ancorare sau bucşe cu filet interior M8 – M24

n

600

HIT-ICE Mortar de injecţie pentru beton (până la -18° C) n n Fixarea tijelor de

HIT-ICE Mortar de injecţie pentru beton (până la -18° C)

n

n

Fixarea tijelor de ancorare, barelor de armătură, etc., la temperaturi de până la -18° C

Material de bază:

- Beton, fără fisuri

la - 18° C Material de bază : - Beton, fără fisuri n n n HIT

n

n

n

HIT – ICE mortar de injecţie

Tije de ancorare sau bucşe cu filet interior M8 – M24

Bare de armătură

n

600

HIT-RE 500 mortar de injecţie pentru beton n n Pag. 1 35 Fixarea tijelor de

HIT-RE 500 mortar de injecţie pentru beton

n

n

Pag. 135

Fixarea tijelor de ancorare şi a bucşelor cu filet interior în găuri executate cu diamant

Material de bază: beton, lemn

executate cu diam ant Material de bază : beton, lemn n n HIT – RE 500
executate cu diam ant Material de bază : beton, lemn n n HIT – RE 500

n

n

HIT – RE 500 mortar de injecţie

Tije de ancorare sau bucşe cu filet interior M8 – M39

n

n

n

890

HIT-HY 150 şi HIT-RE 500 pentru p relungiri ulterioare ale armăturilor Pag. 136/137 Fixarea barelor

HIT-HY 150 şi HIT-RE 500 pentru prelungiri ulterioare ale armăturilor Pag. 136/137

Fixarea barelor de armătură, lucrări de renovare, racorduri construcţii, conectări în materiale cu densităţi diferite (beton vechi / beton proaspăt turnat)

Material de bază:

- Beton

n

n

beton proaspăt turnat ) M aterial de baz ă : - Beton n n n n
beton proaspăt turnat ) M aterial de baz ă : - Beton n n n n

n

n

n

HIT-HY 150 mortar de injecţie

HIT – RE 500 mortar de injecţie

Bare de armătură x 10 – 36 mm

n

n Testat la foc n Valoare sarcină
n
Testat
la foc
n
Valoare sarcină

până la 32.450

Hilti Ancore de siguranţă pentru protecţie contra prăbuşirii n n n Verificate în conformitate cu

Hilti Ancore de siguranţă pentru protecţie contra prăbuşirii

n

n

n

Verificate în conformitate cu ÖNORM EN

795

Exec. cu piuliţă inelară premontată şi şaibă

Material de bază:

- beton

- zidărie din cărămizi pline

- zidărie din cărămizi cu goluri

din cărămizi pline - zidărie din cărămizi cu goluri n n HIT mortar de injecţie în

n

n

HIT mortar de injecţie în funcţie de material

Ancoră de siguranţă: oţel, zincat la cald şi inoxidabil A4

n

n

Verificate în conformitate cu ÖNORM EN

795

Raporturi de

verificare ale

MA39-FVA

124

Privire generală aplicaţii tehnica injectării HIT

Privire generală aplicaţii tehnica injectării HIT

Privire generală Hilti HIT – tehnica injectării

Tipuri de cartuş

HIT-HY 70

(330 ml)

HIT-HY 70 (330 ml) Pagina 1 32

Pagina 132

HIT-HY 70

(330 ml)

HIT-HY 70 (330 ml) Pagina 1 33

Pagina 133

HIT-HY 150

(330 ml / 500 ml / 1400 ml)

HIT-HY 150 (330 ml / 500 ml / 1400 ml) Pagina 1 34

Pagina 134

HIT-RE 500

(330 ml / 500 ml / 1400 ml)

HIT-RE 500 (330 ml / 500 ml / 1400 ml) Pagina 1 35

Pagina 135

Materiale de bază

Cărămizi cu goluri

Cărămizi cu goluri

Cărămizi pline

Cărămizi pline

Beton

Beton

Beton

Beton

Aparate de injectat

Manual

Pt. mortar de injecţie 330 ml / 500 ml: HIT MD 2000 / MD 2500

Pt. mortar de injecţie 330 ml / 500 ml: HIT MD 2000 / MD 2500 Pagina

Pagina 139

Cu acumulator

Pt. mortar de injecţie 330ml / 500 ml: HIT ED 3500

Pt. mortar de injecţie 330ml / 500 ml: HIT ED 3500
Aer comprimat Pt. mortar de injecţie 330 ml / 500 ml: HIT-P 3000 F (pneumatic)
Aer comprimat
Pt. mortar de injecţie 330 ml /
500 ml: HIT-P 3000 F (pneumatic)
HIT-P 3500 F (pneumatic)
Pt. mortar de injecţie 1400 ml:
HIT-P 8000 D (pneumatic)
Pagina 139
Tehnica ancorării

Componenţă de bază

Manual

HIT MD 2000 Dotare de bază HIT MD 2500 Dotare de bază Cutie practică din plastic cu:

Aparat de injectat HIT MD 2000 / MD 2500

2 casete

Pompă de suflare

3 perii

ochelari protecţie

Pagina 139

plastic cu: Aparat de injectat HIT MD 2000 / MD 2500 2 casete Pompă de suflare

Cu acumulator

HIT ED 3500 Dotare de bază

Cutie practică din plastic cu:

Aparat de injectat ED 3500 Acumulator SFB 121 (2.0 Ah) Încărcător Pompă de suflare

3

2

ochelari de protecţie

perii

casete

injectat ED 3500 Acumulator SFB 121 (2.0 Ah) Încărcător Pompă de suflare 3 2 ochelari de

131

HIT Tehnica injectării

HIT Tehnica injectării

Sistem de injecţie HIT-HY 70 pentru cărămidă cu goluri

Aplicaţii:

Fixarea structurilor de lemn sau metal pe materiale de bază cu goluri.

Avantaje:

n

n

n

n

n

Sistem testat la foc.

Mortar hibrid fără stirol sau aditivi toxici.

Fără forţe de expansiune.

Ambalaj din folie cu pierderi minime.

Sistem de control al cantităţii corecte de mortar injectat.

Recomandări pentru utilizare:

În

de minimum 5° C. Tgel = timp de aplicare, Tcure = timp de întărire

A se depozita într-un spaţiu răcoros, uscat şi întunecos.

Temperatură de transport şi depozitare: între 5° C şi 25° C. Cartuşele deschise de mortar de injecţie trebuiesc utilizate în decurs de patru săptămâni.

timpul prelucrării mortarul hibrid trebuie să aibă o temperatură

FMPA
FMPA
mortarul hibrid trebuie să aibă o temperatură FMPA Temperatură - Timp aplicare Timp întărire

Temperatură-

Timp aplicare

Timp întărire

material °C

Tgel (min.)

Tcure (min.)

-5

10

6

ore

0

10

4

ore

5

10

2,5 ore

10

7

1,5 ore

20

4

45

30

2

30

40

1

20

Date tehnice

Extras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti. Găurire fără percuţie.

 

HIT-HY 70 cu HIT-AN (HAS) şi HIT-SC

Adâncime

M6

M8

M10

M12

M16

Material de bază

montare (mm)

 

HLZB 6-0,7 conf. Normei austriece

 

Forţă tracţiune admisă N [kN]

85/170

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

Forţă forfecare admisă V [kN]

85/170

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

Material de bază

   

HLZ 12-1 conf. Normei austriece

 

Forţă tracţiune admisă N [kN]

85/170

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Forţă forfecare admisă V [kN]

85/170

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Sită de dispersie necesară

 

HIT-SC 12

HIT-SC 16

HIT-SC 16

HIT-SC 22

HIT-SC 22

Diametru gaură do [mm]

 

12

16

16

22

22

Adâncime gaură h1 [mm]

85/170

95/180

95/180

95/180

95/180

95/180

Gaura de trecere [mm]

 

7

9

12

14

18

Deschidere cheie SW [mm]

 

10

13

17

19

24

Cantitate umplere [ml]

85/170

28/56

40/80

40/80

55/110

55/110

Nr. apăsări trăgaci HIT-MD 2000/2500

85/170

4/8

6/12

6/12

8/16

8/16

Alte date tehnice puteţi găsi în Manualul tehnicii de ancorare Hilti.

 

Utilizarea la cărămizi cu goluri HIT-HY 70

Găurire fără percuţie Introducerea sitei de dispersie
Găurire
fără percuţie
Introducerea
sitei de dispersie
T inst MD 2000 Umplerea sitei de dispersie cu mortar (mortarul din prima presare se
T inst
MD 2000
Umplerea sitei de dispersie
cu mortar (mortarul din
prima presare se aruncă)
Poziţionarea şi fixarea
tijei (atenţie la tgel)
Încărcarea elementului
(atenţie la tgel şi tcure)

HIT-HY 70 Mortar de injecţie HIT-HY 70 Mortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi cu goluri

NOU
NOU

Inclusiv

Conţinut

Cod

Nr. articol

Buc. /

ml

comandă

ambalaj

2

Mixere

330

HIT-HY70/330

383677

1

2

Mixere

500

HIT-HY70/500

383681

20

1

Mixer + VL

1400

HIT-HY70/1400

383685

4

HIT-SC Site de dispersie pentru HIT-HY 70

383685 4 HIT-SC Site de dispersie pentru HIT-HY 70 Pentru tije Pentru buc ş ă Cod

Pentru tije

Pentru bucşă

Cod

Nr. articol

Buc. /

Gaură

filetate

filetată

comandă

ambalaj

x

HIT-A M6

HIT-SC 12x50

375979

20

12

HAS M6, GST M6

HIT-SC 12x85

375980

20

12

HAS M8/M10, HIT-A M8/M10

HIT-IG M8x50

HIT-SC 16x50

375981

20

16

HAS M8/M10, HIT-A M8/M10

HIT-IG M8x80

HIT-SC 16x85

375982

20

16

HAS M12/M16, HIT-A M12/M16

HIT-SC 22x50

273662

20

22

HAS M12/M16, HIT-A M12/M16

HIT-IG M10x80, HIT-IG M12x80

HIT-SC 22x85

284511

20

22

Aparate de injectat şi accesorii pentru HIT-HY 70 vezi paginile 139/143/144

132

Tehnica ancorării

HIT Tehnica injectării

HIT Tehnica injectării

Sistem de injecţie HIT-HY 70 pentru zidărie din materiale pline

Aplicaţii:

Fixarea structurilor de lemn sau metal pe zidărie din materiale fără goluri

Avantaje:

n

n

n

n

n

Sistem testat la foc.

Fără forţe de expansiune.

Ambalaj din folie cu pierderi minime.

Sistem complet şi flexibil

Pentru aplicaţii de interior sau exterior şi găuri în materiale ude sau uscate.

sau exterior ş i găuri în materiale ude sau uscate. Recom andări pentru utilizare: În temperatură

Recomandări pentru utilizare:

În

temperatură de minimum 5° C.

Tgel = timp de aplicare, Tcure = timp de întărire

A se depozita într-un spaţiu răcoros, uscat şi întunecos.

Temperatură de transport şi depozitare: între 5° C şi 25° C. Cartuşele deschise de mortar de injecţie trebuie utilizate în decurs de patru săptămâni.

timpul prelucrării mortarul hibrid trebuie să aibă o

FMPA
FMPA
timpul prelucrării mortarul hibrid trebuie să aibă o FMPA Temperatură - Timp aplicare Timp întărire

Temperatură-

Timp aplicare

Timp întărire

material °C

Tgel (min.)

Tcure (min.)

-5

10

6

ore

0

10

4

ore

5

10

2,5 ore

10

7

1,5 ore

20

4

45

30

2

30

40

1

20

Date tehnice

Extras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti.

Material de bază

Cărămidă plină fără tencuială

2)

M8

M10

M12

M16*

M20*

M24*

Sarcină admisibilă (kN)

Tracţiune N

1)

1,0

1,7

1,7

Forfecare V

1)

1,0

1,7

1,7

Moment de strângere Tinst (N)

5

8

10

Material de bază

Cărămidă plină din var cu nisip

M8

M10

M12

Sarcină recomandată (kN)

Tracţiune N

1,0

1,7

1,7

Forfecare V

1,0

1,7

1,7

Moment de strângere Tinst (N)

5

8

10

Diametru gaură (mm) do

10

12

14

18

22

26

Adâncime gaură (mm) h1

85

85

85

250

350

450

1)

 

Sarcinile indicate presupun o curăţare temeinică prealabilă a găurii, cu ajutorul pompei de suflare.

În cazul zidăriei tencuite trebuie avut în vedere şi efectul de încovoiere * În cazul utilizării acestor dimensiuni, pentru efectuarea fixărilor sunt absolut necesare încercări de probă. Consultaţi tehnicienii Hilti. Pentru date privind bucşa cu filet interior HIT-IG – a se vedea Manualul tehnicii de ancorare Hilti sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

2)

 
Utilizarea la zidărie din materiale fără goluri HIT-HY 70 3x MD 2000 Găurire Curăţarea găurii
Utilizarea la zidărie din materiale fără goluri HIT-HY 70
3x
MD 2000
Găurire
Curăţarea găurii
cu peria
Curăţarea găurii cu
pompa de suflat
Introduceţi în aparat caseta
cu cartuşul din folie, umpleţi
gaura cu mortar (mortarul
din prima apăsare se aruncă)
Introduceţi tija, respectiv
bucşa de ancorare

HIT-HY 70 Mortar de injecţie HIT-HY 70 Mortar de injecţie pentru zidărie din cărămizi pline Cantitate minimă de umplere: umplere ¾ gaură

NOU
NOU

Inclusiv

Conţinut

Cod

Nr. articol

Buc. /

ml

comandă

ambalaj

2

Mixere

330

HIT-HY70/330

383677

1

2

Mixere

500

HIT-HY70/500

383681

20

1

Mixer + VL

1400

HIT-HY70/1400

383685

4

Aparate de injectat şi accesorii pentru HIT-HY 70 a se vedea pagina 139

Tije de ancorare pentru HIT-HY 70 a se vedea paginile 143-144

Bucşe cu filet interior pentru HIT-HY 70

a se vedea pagina 146

pentru HIT-HY 7 0 a se vedea paginile 143-144 Bucşe cu filet interi or pentru HIT-HY
pentru HIT-HY 7 0 a se vedea paginile 143-144 Bucşe cu filet interi or pentru HIT-HY
pentru HIT-HY 7 0 a se vedea paginile 143-144 Bucşe cu filet interi or pentru HIT-HY

133

HIT Tehnica injectării

HIT Tehnica injectării

Tehnica injectării HIT-HY 150 pentru beton

Aplicaţii:

Fixarea de construcţii metalice sau din lemn pe beton.

Avantaje:

n

n

n

n

n

Îmbinare sigură prin lipire în beton

Sarcini ridicate, durabilitate mare

Fixare fără forţe de expandare

Distanţe mici faţă de margini

Prelucrare simplă

Recomandări pentru utilizare:

În

temperatură de minimum 5° C.

Tgel = timp de aplicare, Tcure = timp de întărire

A se depozita într-un spaţiu răcoros, uscat şi întunecos.

Temperatură de transport şi depozitare: între 5° C şi 25° C. Cartuşele deschise de mortar de injecţie trebuiesc utilizate

în decurs de patru săptămâni.

timpul prelucrării mortarul hibrid trebuie să aibă o

timpul prelucrării mortarul hibrid trebuie să aibă o ETA-05/0049 HAS-R, HIS-RN ETA-05/0050 HAS-HCR ETA-05/0051
ETA-05/0049 HAS-R, HIS-RN ETA-05/0050 HAS-HCR ETA-05/0051 HAS, HIS-N
ETA-05/0049 HAS-R, HIS-RN
ETA-05/0050 HAS-HCR
ETA-05/0051 HAS, HIS-N

Atenţie: nu este potrivit pt. găuri executate cu diamant (utilizaţi HIT-RE 500)

p t. g ăuri executate cu diamant (utilizaţi HIT-RE 500) Temperatura Timp de aplicare Timp de

Temperatura

Timp de aplicare

Timp de întărire

materialului °C

T

gel

(min)

T

cure

(min)

–5

 

90

 

360

0

 

45

 

180

5

 

25

 

90

20

 

6

 

50

30

 

4

 

40

40

 

2

 

30

Date tehnice

 

Extras din aprobarea ETA: ETA-05/0051:

 

HIT-HY 150 cu HAS Tijă de ancorare

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

Material de ancorare

 

Beton nefisurat C20/25

 

1)

Solicitare la tracţiune admisă N [kN]

7,6

9,5

14,3

16,7

28,6

45,2

45,6

55,6

1) Solicitare la forfecare admisă V [kN]

4,9

7,4

10,9

20,6

32,0

45,7

99,0

120,5

Distanţă necesară faţă de margine Ccr [cm]

8,0

9,0

11,0

14,0

18,0

21,0

24,0

27,0

Distanţă necesară între axe Scr [cm]

16,0

18,0

22,0

25,0

34,0

42,0

48,0

54,0

2)

Distanţă minimă faţă de margini Cmin [cm]

4,0

4,5

5,5

6,5

9,0

12,0

13,0

13,5

2)

Distanţă minimă între axe Smin [cm]

4,0

4,5

5,5

6,5

9,0

12,0

13,0

13,5

Diametru gaură do [mm]

10

12

14

18

24

28

30

35

Adâncime gaură h1 [cm]

8,5

9,5

11,5

13

17,5

21,5

24,5

27,5

Grosime min. beton hmin [cm]

11

12

14

17

22

27

30

34

Gaură de trecere[mm]

9

12

14

18

22

26

30

33

Moment de strângere Tinst [Nm]

10

20

40

80

150

200

270

300

Deschidere cheie SW [mm]

13

17

19

24

30

36

41

46

Cantitate de umplere [ml]

4

6

10

15

43

65

71

124

1) Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fixări individuale la distanţă faţă de margini, cu armătură densă, coeficient parţial de siguranţă al aplicării forţei 1,4 2) Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu procedura CC, conform Manualul tehnicii de ancorare Hilti. Informaţii suplimentare puteţi găsi în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

Utilizare în beton, cu HIT-HY 150

Utilizare în beton, cu HIT-HY 150 Găurire Curăţarea găurii cu peria Curăţarea găurii cu pompa de

Găurire

Utilizare în beton, cu HIT-HY 150 Găurire Curăţarea găurii cu peria Curăţarea găurii cu pompa de

Curăţarea găurii cu peria

beton, cu HIT-HY 150 Găurire Curăţarea găurii cu peria Curăţarea găurii cu pompa de suflare Introduceţi

Curăţarea găurii cu pompa de suflare

găurii cu peria Curăţarea găurii cu pompa de suflare Introduceţi în aparat caseta cu cartuşul de

Introduceţi în aparat caseta cu cartuşul de folie, umpleţi gaura cu mortar (mortarul din prima apăsare se aruncă)

umpleţi gaura cu mortar ( mortarul din prima apăsare se aruncă ) Introduceţi tija, respectiv bucşa

Introduceţi tija, respectiv bucşa de ancorare

HIT-HY 150 Mortar de injecţie HIT-HY 150 Mortar de injecţie în beton Cantitate minimă de umplere: umplere 2/3 gaură

beton Cantitate minimă de umplere: umplere 2/3 gaură Inclusiv Conţinut Cod Nr. articol Buc. /

Inclusiv

Conţinut

Cod

Nr. articol

Buc. /

ml

comandă

ambalaj

2

Mixere

330

HIT-HY 150/330

334539

1

2

Mixere

500

HIT-HY 150/500

338973

20

1

Mixere+prelungire

1400

HIT-HY 150/1400

373955

4

Aparate de injectat şi accesorii pentru HIT-HY 150 a se vedea pagina 139

Tije de ancorare pentru HIT-HY 150 a se vedea paginile 143-144

Bucşe cu filet interior pentru HIT-HY 150 a se vedea pagina 146

134

pentru HIT-HY 150 a se vedea paginile 143-144 Bucşe cu filet interior pentru HIT-HY 150 a
pentru HIT-HY 150 a se vedea paginile 143-144 Bucşe cu filet interior pentru HIT-HY 150 a

Tehnica ancorării

HIT Tehnica injectării

HIT Tehnica injectării

Tehnica injectării HIT-RE 500 pentru beton

Aplicaţii:

n

n

n

n

Fixarea de tije de ancorare bucşe cu filet interior şi bare de

armătură în beton.

Utilizabil şi în cazul găurilor perforate cu diamant

Optim pentru ancoraje pe lungimi mari la temperaturi ridicate ale mediului înconjurător (timp mare de aplicare)

Ancorarea în lemn a elementelor de prindere.

Avantaje:

n Timp mare de aplicare chiar şi la temperaturi ridicate

n Aceleaşi caracteristici şi în cazul utilizării în găuri perforate cu diamant Recomandări pentru utilizare:

n

n

n

n

n

n

În timpul prelucrării răşina trebuie să aibă o temp. de minim. 5° C.

Tgel = timp de aplicare

Tcure = timp de întărire

A se depozita într-un spaţiu răcoros, uscat şi întunecos.

Temperatură de transport şi depozitare: între 5° C şi 25° C.

Cartuşele deschise trebuiesc utilizate în decurs de 4 săptămâni.

Temperatură

Timp de lucru în decursul căruia ancora poate fi poziţionată şi fixată: Tgel

Timp de întărire până la atingerea capacităţii maxime de încărcare Tcure

40°C

12

min.

4

Ore

30°C

20

min.

8

Ore

20°C

30

min.

12

Ore

10°C

2

Ore

24

Ore

0°C

3

Ore

50

Ore

-5°C

4

Ore

72

Ore

3 Ore 50 Ore -5°C 4 Ore 72 Ore ETA-04/0027 HAS, HIS-N ETA-04/0028 HAS-R, HIS-RN
ETA-04/0027 HAS, HIS-N ETA-04/0028 HAS-R, HIS-RN ETA-04/0029 HAS-HCR
ETA-04/0027 HAS, HIS-N
ETA-04/0028 HAS-R, HIS-RN
ETA-04/0029 HAS-HCR

Date tehnice

Extras din aprobarea ETA: ETA-04/0027

HIT-RE 500 cu HAS Tijă de ancorare

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

M33*

M36*

M39*

Material de ancorare

 

Beton fără fisuri C20/25

 

1) Solicitare la tracţiune admisă N [kN]

7,8

11,9

17,0

24,8

44,9

64,7

79,2

104,0

122,1

145,2

166,4

1) Solicitare la forfecare admisă V [kN]

5,6

9,0

13,1

24,7

38,6

55,6

117,1

142,4

177,4

208,2

250,4

Distanţă necesară faţă de margine Ccr [cm]

8,0

9,0

11,0

14,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

33,0

36,0

Distanţă necesară între axe Scr [cm]

16,0

18,0

22,0

25,0

34,0

42,0

48,0

54,0

60,0

66,0

72,0

2) Distanţă minimă faţă de margini Cmin [cm]

4,0

4,5

5,5

6,5

9,0

11,0

12,0

14,0

16,0

18,0

18,0

2) Distanţă minimă între axe Smin [cm]

4,0

4,5

5,5

6,5

9,0

12,0

12,0

14,0

16,0

18,0

18,0

Diametru gaură do [mm]

10

12

14

18

24

28

30

35

37

40

42

Adâncime gaură h1 [cm]

8,5

9,5

11,5

13

17,5

21,5

25

28

31

34

37

Grosime min. beton hmin [cm]

10

12

14

17

22

27

30

34

38

41

45

Gaură de trecere[mm]

11

13

15

19

25

29

31

36

38

41

43

Moment de strângere Tinst [Nm]

15

30

50

100

160

240

270

300

1200

1500

1800

Deschidere cheie SW [mm]

13

17

19

24

30

36

41

46

50

55

59

Cantitate de umplere [ml]

4

6

10

15

43

65

71

124

140

160

160

Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fixări individuale la distanţă faţă de margini, cu armătură densă, coeficient parţial de siguranţă al aplicării forţei 1,4

2) Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu aprobarea ETA: ETA-04/0027 Informaţii suplimentare puteţi găsi în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

1)

* Nu este inclus în aprobarea ETA

HIT-RE 500 Mortar de injecţie

HIT-RE 500 Mortar de injecţie în beton

de injecţie HIT-RE 50 0 Mortar de injecţie în beton Inclusiv Conţinut Cod Nr. articol Buc.

Inclusiv

Conţinut

Cod

Nr. articol

Buc. /

ml

comandă

ambalaj

1 Mixer+prelungire

330

HIT-RE 500/330

305074

1

1 Mixer+prelungire

500

HIT-RE 500/500

305075

10

1 Mixer+prelungire

1400

HIT-RE 500/1400

373958

4

Aparate de injectat şi accesorii pentru HIT-RE 500 a se vedea pagina 139

Tije de ancorare pentru HIT-RE 500 a se vedea paginile 143-145

Bucşe cu filet interior pentru HIT-RE 500 a se vedea pagina 146

pentru HIT-RE 500 a se vedea paginile 143-145 Bucşe cu filet interior pentru HIT- RE 500
pentru HIT-RE 500 a se vedea paginile 143-145 Bucşe cu filet interior pentru HIT- RE 500

135

HIT Tehnica injectării

HIT Tehnica injectării

Prelungirea armării la structurile noi din beton cu HIT-HY 150

HIT-HY 150 Mortar de injecţie

Avantaje Utilizarea sistemelor de injecţie Hilti HIT face posibilă refacerea completă a racordului cu betonul existent. Se asigură flexibilitate şi siguranţă excelente.

Se asigur ă flexibilitate ş i siguran ţă excelente. Avantaje: n n n n n n

Avantaje:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Planificare flexibilă

Alcătuire simplificată a cofrajului

Montaj rapid, în serie

La fel de sigur ca şi turnarea în beton

Sarcini definite

Aplicare orizontală, verticală şi peste cap

Utilizare simplă şi fiabilă

Barele de armătură pot fi lipite ulterior (astfel se poate evita armarea în exces)

Nou sistem hibrid: fără stiren şi aditivi de înmuiere, ceea ce îl face fără miros

Valori mari de sarcină, valorificarea rezistenţei barelor de oţel, deplasare optimă a sarcinilor, rezistenţă în timp, comportament optim în caz de incendiu.

Nu prezintă tendinţă de contracţie.

în caz de incendiu. Nu prezintă tendinţă de contracţie. Date tehnice Îmbinarea prin suprapunere a barei

Date tehnice

Îmbinarea prin suprapunere a barei de armătură noi cu armătura existentă

 

2

Armătură nervurată conform normei austriece B 4700, fyk= 550 N/mm , clasă de rezistenţă a betonului C 20 / 25

 

Sarcini recomandate per bară [kN]

 

x

bară

[mm]

10

12

14

16

20

25

x

gaură d0

[mm]

14

18

20

22

28

32

Limită de exploatare oţel F

yd,s

[kN]

38

54

74

96

150

216

Distanţă min. bară/margine c /s

s1

[cm]

4,5/9

4,5/9

5/10

5,5/11

6,5/13

8/16

Adâncime ancorare recomandată

[cm]

25

33

43

50

70

94

 

10

cm

10,2

         

12

cm

12,2

13,1

       

14

cm

14,3

15,3

16,2

     

16

cm

16,3

17,5

18,5

20,5

   

18

cm

18,3

19,6

20,8

23,0

   

Lungime de ancorare l b

 

20

cm

20,4

21,8

23,1

25,5

28,8

 

22

cm

22,4

24,0

25,4

28,1

31,7

 

25

cm

25,1

27,3

28,9

31,9

36,1

38,5

30

cm

 

32,7

34,7

38,3

43,3

46,2

   

35

cm

   

36,1

40,5

44,7

50,5

53,9

40

cm

     

46,2

51,1

57,7

61,7

45

cm

     

49,1

57,5

64,9

69,3

50

cm

   

a oţelului

 

63,9

72,1

77,1

55

cm

   

Exploatare

 

64,1

79,3

84,7

 

60

cm

         

86,5

92,5

70

cm

   

completă

   

100,2

107,9

80

cm

           

123,3

90

cm

           

138,7

100 cm

100 cm         144,3
       

144,3

Pentru diametre ale barelor de oţel > 24 se recomandă răşina de injecţie Hilti HIT-RE 500. Valorile de încărcare pot fi interpolate şi extrapolate linear până la atingerea lungimii de ancorare recomandată. Transmiterea forţelor de ancorare în elementele de construcţie adiacente se va justifica în conformitate cu regulile construcţiilor din beton armat. Valorile oferite sunt valabile numai pentru distanţa axială, conform normelor. În cazul în care aceasta diferă, dimensionarea se va face conform manualului.

HIT-HY 150 Mortar de injecţie

va face conform manualului. HIT-HY 150 Mortar de injecţie Inclusiv Conţinut Cod Nr. articol Buc. /

Inclusiv

Conţinut

Cod

Nr. articol

Buc. /

ml

comandă

ambalaj

2

Mixere

330

HIT-HY 150/330

334539

1

2

Mixere

500

HIT-HY 150/500

338973

20

1

Mixere+prelungire

1400

HIT-HY 150/1400

373955

4

136

Tehnica ancorării

HIT Tehnica injectării

HIT Tehnica injectării

Prelungirea armării la structurile noi din beton cu HIT-RE 500

HIT-RE 500 Mortar de injecţie

Avantaje Utilizarea sistemelor de injecţie Hilti HIT face posibilă refacerea completă a racordului cu betonul existent. Se asigură flexibilitate şi siguranţă excelente.

Se asigur ă flexibilitate ş i siguran ţă excelente. Avantaje: n n n n n n

Avantaje:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Planificare flexibilă

Alcătuire simplificată a cofrajului

Montaj rapid, în serie

La fel de sigur ca şi turnarea în beton

Sarcini definite

Aplicare orizontală, verticală şi peste cap

Utilizare simplă şi fiabilă

Barele de armătură pot fi lipite ulterior (astfel se poate evita armarea în exces)

Potrivire optimă în gaură

Poate fi utilizat şi în cazul găurilor perforate cu diamant.

Valori de sarcină foarte ridicate

Nu prezintă tendinţă de contracţie.

foarte ridicate Nu prezintă tendinţă de contracţie. Date tehnice Îmbinarea prin suprapunere a barei de

Date tehnice

Îmbinarea prin suprapunere a barei de armătură noi cu armătura existentă

 

2

Oţel nervurat conform normei austriece B 4700, fyk= 550 N/mm , clasă de rezistenţă a betonului C 20 / 25

 

Sarcini recomandate per bară [kN]

 

x

bară

[mm]

10

12

14

16

20

25

26

30

36

x

gaură d 0

[mm]

14

18

20

22

28

32

35

37-40

42-46

Limită de exploatare oţel F

yd,s

[kN]

38

54

74

96

150

216

254

338

487

Distanţă min. bară/margine c /s

s1

[cm]

5/10

6/12

7/14

8/16

10/20

12,5/25

12,5/25

15/30

15/30

Adâncime ancorare recomandată

[cm]

20

24

28

32

43

58

68

76

106

 

10

cm

12,4

               

12

cm

14,9

17,9

             

14

cm

17,4

20,9

24,3

           

16

cm

19,9

23,9

27,8

31,8

         

18

cm

22,3

26,8

31,3

35,7

         

20

cm

24,8

29,8

34,7

39,7

46,2

       

Lungime de ancorare l b

 

22

cm

25,1

32,8

38,3

43,7

50,9

       

25

cm

 

36,1

43,5

49,7

57,8

61,7

     
   

30

cm

     

49,1

59,6

69,3

74,1

74,9

89,4

 

35

cm

       

64,1

80,9

86,4

87,4

104,3

 

40

cm

         

92,5

98,7

99,9

119,2

122,6

45

cm

   

a oţelului

   

100,2

111,1