Sunteți pe pagina 1din 4

1) ETAPELE SPECIFICE DERULARII PROGRAMELOR TURISTICE a) Preluarea si pregatirea actiunii La primirea dosarului ghidul are obligatia sa studieze cu atentie

e programul, sa-si pregateasca in detaliu prezentarea tinand cont de componenta grupului, sa verifice daca au fost lansate toate comenzile, sa preia de la organizatori materialele publicitare (pliante, brosuri,harti) pe care le va pune la dispozitia turistilor. b) Inceperea actiunii La sosirea turistilor se desfasoara protocolul de primire(se prezinta ca delegat al agentiei de turism) verifica daca biletul de excursie sau voucherul corespunde actiunii respective, asigura imbarcarea turistilor si bagajelor ce le apartin in mijlocul de transport. Comunica programul ce urmeaza a fi efectuat, ofera diverse informatii si va incerca sa realizeze coeziunea grupului. c) Desfasurarea programului turistic Ghidul va urmari asigurarea serviciilor prevazute in program. Aduce la cunostinta turistilor, cu o zi inainte, ora, locul de plecare pentru continuarea programului. Comunica turistilor programul detaliat al zilei, urmarind efectuarea tuturor actiunilor inscrise in program. Ia masuri pentru prestarea in cele mai bune conditii a serviciilor turistice. Verifica corectitudinea datelor inscrise de soferi pe foile de parcurs. Ghidul se va interesa daca turistii sunt multumiti de serviciile primite. d) Incheierea actiunii Ghidul rezolva toate problemele legate de asigurarea transportului pe ruta de intoarcere. Rezerva si procura documentele de calatorie. Se intereseaza daca ora efectiva de plecare a mijl.de transport este cea prevazuta in orar si ia masuri in functie de situatia creata. Pregateste in cazul transp.aerian, listele nominale de pasageri. Urmareste asigurarea eventualelor servicii de care turistii beneficiaza pe durata transp. Verifica daca turistii au predat cheile la receptia hotelului, daca lipsesc bagaje sau acte de identitate. Asigura prezenta turistilor la punctul de plecare. Se asigura ca s-au imbarcat toti turistii impreuna cu bagajele lor. Solicita fiecarui furnizor nota de plata. Emite un cec pentru suma respectiva pe care il da furnizorului. e) Decontarea actiunii Termenul legal pentru decontul cheltuielilor este de 24 ore. Se ataseaza urmatoarele documente : programul turistic, copiile comenzilor, copiile notelor de plata ale serviciilor intocmite pe parcursul actiunii, carnetul de cecuri fara limita de suma, nota de decontare a avansului in numerar, delegatia ghidului vizata in localitatea de cazare sau in cele de destinatie, raportul privind desfasurarea actiunii. f) Raportul ghidului programul si perioada de desfasurare a actiunii turistice, descrierea zi de zi a derularii actiunii turistice, calitatea serviciilor de transport, schimbarile de traseu si prestatia soferului, descrierea serviciilor de cazare si calitatea serviciilor de alimentatie si prezinta recomandarile facute de clienti, observatii asupra ghizilor locali si asupra relevantei unor obiective turistice vizitate, aprecieri asupra excursiilor obtionale valorificate si a altor prestatii suplimentare, aspecte importante ale programului turistic derulat, observatii facute despre turistii care au creat probleme, aspecte esentiale privind trecerea granitei de stat si a vamii de catre turisti, propuneri pentru actiunile turistice viitoare.

2) CONTRACTUL DINTRE AGENTIE SI TURIST Prin acest contract se stabilesc drepturile si obligatiile partilor avand ca obiect comercializarea unui produs turistic. a) Valabilitatea contractului intra in vigoare la data achitarii integrale a valorii contractului de catre client b) Valoarea contractului include asigurarea clientului in caz de faliment sau insolvabilitate a Agentiei c) Responsabilitatile Agentiei de Turism sa asigure clientului pachetul de servicii pe care l-a stipulate in contract si pentru care a incasat contravaloarea, sa faca toate demersurile necesare pentru buna desfasurare a programului vandut d) Responsabilitatile clientului sa se asigure ca indeplineste toate cerintele de viza, vama, sanatate/ sa respecte orarele de calatorie, precum si orele de imbarcare/sa respecte legile tarilor de destinatie si de transit. e) Conditii de plata clientul trebuie sa achite un avans de minim 30% din contravaloarea pachetului, restul sumei urmand a se plati cel tarziu cu o luna inainte de data excursiei. f) Modificarea contractului daca unul din elemental esentiale ale contractului nu a putut fi executat, clientul va fi informat de aceasta si de posibilitatea rezilierii contractului cu rambursarea fara penalizari sau a incheierii unui contract care sa reflecte modificarile survenite. Dupa inceperea calatoriei modificarea nu mai este posibila. g) Rezilierea contractului numai inainte de inceperea calatoriei in urmatoarele conditii : Rezilierea de catre Agentia de Turism in cazul in care nu s-a putut intruni nr de turisti necesar pt realizarea programului in conditiile de pret contractat. Clientului i se va restitui suma platita integral in decurs de 7 zile lucratoare Rezilierea de catre client clientul poate anula contractual fara penalizari cu 21 zile inainte de inceperea calatoriei h) Clauze speciale in cazul in care turistului nu i se acorda de catre autoritatile vamale intrarea in tara unde se desfasoara excursia, ag.de turism este exonerata de raspundere iar turistul pierde contravaloarea excursiei. i) Regimul reclamatiilor trebuie facute in scris, la insotitorul de grup, pentru a se constitui proba, in termen de 24 ore de la producerea evenimentului care a atras nemultumirea clientului. j) Forta majora partile sunt exonerate in caz de forta majora. Prin situatia de forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor care impiedica derularea contractului si implicit desfasurarea excursiei.

3) ETAPE IN CONCEPEREA PRODUSULUI TURISTIC a) Culegerea informatiilor despre: - cerere = motivatii de calatorie, venituri disponibile, timp liber etc. - oferta concurentei = prod.turistice oferite, preturile, tarife practicate - analiza propriei oferte = comparative cu cea a concurentei - componentele care vor fi incluse = obiective turistice, baza materiala, serviciile oferite, posibilitatile de acces in zona b) Selectarea obiectivelor turistice in functie de tipologia clientele si particularitatile cererii c) Combinarea produsului turistic prin care touroperatorul alege: destinatia, mijlocul de transport, utilitatile de cazare, alimentatia, alte servicii, ca asistenta juridical realizata de catre ghid pe tot parcursul calatoriei. d) Asigurarea serviciilor necesare pe tot parcursul calatoriei prin incheierea de contracte, conventii, minute cu prestatorii directi de servicii turistice, emiterea comenzilor de rezervare e) Determinarea pretului produsului turistic f) Promovarea produsului turistic realizarea si distribuirea de brosuri, cataloage, pliante, afise turistice, publicitate mass-media, crearea unei pagini de internet si promovarea la targuri de turism g) Lansarea produsului pe piata un sir de actiuni prin care agentia isi face cunoscute produsele pe plan local si national
4) ETAPELE PLANIFICARII ANIMATIEI TURISTICE

Managerul de animatie stabileste programe pentru tot sezonul, fiind preocupat pentru: stabilirea formelor de animatie (culturala, sportiva, de recreere, pentru copii) stabilirea nr de spectacole ce vor fi montate (se pot monta pana la 14 spectacole/sezon) stabilirea programului saptamanal si afisarea lui pe zile stabilirea frecventei de repetare a programelor(la 2-3 saptamani) stabilirea listei de material necesare pentru realizarea activitatilor de animatie Atributiile animatorului sunt stabilite de managerul de animatie si de conducerea hotelu-lui sau agentiei de turism, in functie de natura clientilor, natura activitatii de animatie si sunt urmatoarele: organizarea programelor de animatie, prezentarea si sustinerea lor, asigurarea realizarii programelor in conditii de securitate, evaluarea calitatii programelor si a nivelului de audienta, realizarea activitatii administrative.

5) CONTRACTUL HOTELIER Se adreseaza in special turismului individual si are ca baza regulamentul hotelier international, care are ca scop stabilirea conditiilor in relatiile intre partile contractante si protectia clientului. Primul regulament a fost publicat acum aprox. 60 ani. a) Obiectul codificarea uzantelor profesionale general cunoscute b) Partile contractante termenul contractant se aplica persoanei fizice sau juridice care a incheiat un contract de rezervare hoteliera si este responsabil de plata acestuia. c) Obligatiile contractuale - Contractul de cazare hotelierul se obliga sa furnizeze cazare si servicii suplimentare ( cele considerate normale pentru categoria hotelului). Termenii contractului sunt in functie de categoria hotelului, legislatia nationala sau regulamentul hotelier national - Forme de contract acesta este concluzionat prin acceptarea de catre o parte a ofertei facuta de catre cealalta parte. - Durata contractului contractul poate fi incheiat pentru o perioada determinate sau nedeterminata. Cand contractul este incheiat pentru o perioada aproximativa, durata cea mai scurta este considerate perioada agreata. - Derularea contractului hotelierul si contractantul sunt obligati sa respecte termenii contractului. - Neexecutarea contractului partea in culpa este datoare a compensa integral, pentru toate daunele provocate, partea vatamata. - Rezilierea contractului nici un contract hotelier nu poate fi reziliat inainte de executarea completa a contractului, fara acordul ambelor parti. - Plata hotelierul poate solicita incasarea anticipat, total sau partial. - Intreruperea contractului atingerile grave sau repetate ale obligatiilor contractul dau dreptul partii lezate sa intrerupa contractul fara preaviz. - Alte obligatii responsabilitatile hotelului, raspunderea clientului/contractantului, retinerea obiectelor clientului, comportamentul clientului, animale domestic, ocuparea si eliberarea camerelor.

6) ETAPELE UNUI CIRCUIT TURISTIC Circuitul turistic include mai multe obiective, puncte turistice cuprinse intr-un program turistic integrat. Realizarea unui circuit turistic presupune : stabilirea itinerariului, prospectarea itinerariului, contractarea serviciilor de transport, cazare, alimentatie si a celorlalte servicii suplimentare, intocmirea programului pe zile,detalierea programului fiecarei zile, realizarea programului, stabilirea comisionului, realizarea analizei de pret. Circuitele turistice se pot realiza cu mijloace auto, de cele mai mute ori sau cu trenul.

S-ar putea să vă placă și