Sunteți pe pagina 1din 3

Vasile Muscă

Vasile Muscă

1

Vasile Muscă (n. 1 iunie 1944, Dudeștii Vechi, jud. Timiș) este un om de cultură și filosof român, profesor universitar la Facultatea de Istorie și Filosofie Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, șef al Catedrei de Istoria filosofiei antice și medievale. Titlul de doctor în filosofie îl obține în 1968. În prezent se numără printre membrii Societății române de filosofie.

Domeniile de specialitate ale lui Vasile Muscă sunt: filosofia antică greacă, idealismul german, filosofia istoriei, filosofia culturii.

Lucrări publicate

Introducere în filosofia lui Platon, Oradea, Ed. Aion, 2008 (Ediția a 3-a).

Spusul si de nespusul, Cluj Napoca, Ed. Eikon, 2008 (Ediția a 2-a adaugată).

Iluminism și istorism, Cluj Napoca, Ed. Grinta, 2008.

La philosphie dans la cité. Trois fable de philosophie politique et un introduction, Cluj Napoca, Ed. Grinta, 2008.

Discurs despre filosofie, Cluj, Grinta, 2005.

Lumile și trecerile lui Eminescu, Cluj-Napoca, Grinta, 2004.

Spusul și de nespusul. Mediții, însemnări, aforisme. Cluj, Apostrof, 2003.

Permanența idealismului german. Studii și eseuri privind idealismul german, Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2003.

Încercare asupra filosofiei românești. Schița unui profil istoric, Cluj-Napoca, Grinta 2002.

Introducere în filosofia lui Platon, Iași, Polirom 2002 (ed. a II-a adăugită).

Vârsta națiunii. Ipostaze filosofice ale raționalismului, București, Ed. I.R.I., 2002.

Filosofia ca istoria filosofiei, Cluj-Napoca, Dacia, 2002.

Leibniz filosof al Europei baroce, Cluj-Napoca, Dacia, 2001 (150 pag.).

Filosofia în cetate. Trei fabule de filosofie politică și o introducere, Cluj-Napoca, Apostrof, 1999.

Introducere istorică în filosofie, Cluj-Napoca, Ed. Biblioteca Apostrof, 1999 (ed. a II-a adăugită).

Prelegeri de logică, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 1997 (Ediția a 3-a.

Filosofia ideii naționale la L. Blaga și D.D. Roșca, Cluj, Biblioteca Apostrof, 1996.

Introducere în filosofia lui Platon, Cluj, Dacia, 1994.

Coordonator

Politica lui Aristotel, (coord. V. Musca, A. Baumgarten), Iași, Ed. Polirom, 2002.

Filosofia politica a lui Platon, V. Musca si A. Baumgarten (coordonatori), ed. Polirom, 2006.

Articole

Aristotel străinul din cetate, în vol. Aristotel, Politica, București, Ed. I.R.I., 2001.

Miturile lui Platon, în vol. K, Reinhardt, Miturile lui Platon, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002.

Schelling și introducerea sa în filosofia naturii, în vol. Schelling, Introducere la schița unui sistem de filosofia naturii, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002.

Aristotel, filosofia cetății, în vol. Politica lui Aristotel, (coord. V. Musca, A. Baumgarten), Iași, Ed. Polirom, 2002.

Studiu introductiv, în vol. Fr. Nietzsche, Nașterea filosofiei, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002 (Ed. a II-a).

Vasile Muscă

2

Considerații preliminare privind iluminismul german, în Studia Theologia greco-catholica Varadiensis, 1-2000.

Leibniz, Philosoph des barocken Europas, în Nachtragsband VII. InternationalerLeibniz Kongreß 10-14 sept. 2001 Berlin, Hannover 2002.

Universal și național la D. D. Roșca, în Repere ale gândirii românești (Coord. A. I. Brumaru, V. Gogea), Cluj, Ed. Grinta, 2003.

Dumitru Isac sau eșecul unei generații, în Dumitru Isac Cunoaștere și transcendență, Cluj, Ed. Grinta, 2003.

Plotin și filosofia salvării, în Plotin Enneade, București, Ed. IRI, 2003, Vol. I.

Renașterea în concepția lui Mircea Florian, în Mircea Florian Filosofia Renașterii, Cluj, Ed. Grinta, 2003.

E.

Cluj-Napoca, 2003.

Conștiința filosofică: Xenofan, Heraclit, Empedocle, Platon. Sensul grecesc al filosofiei și filosoful ca tip uman (II), în Studii de istorie a filosofiei universale XI, București, Editura Academiei Române, 2003.

Brașov,

Cassirer

și

perenitatea

iluminismului,

în

E.

Cassirer

Filosofia

Luminilor,

Pitești,

București,

Premii

Premiul Vasile Conta al Academiei Române pentru volumul Filosofia ideii naționale la L. Blaga și D.D. Roșca (Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1996).

Sursele și contribuitorii articolelor

3

Sursele și contribuitorii articolelor

Vasile Muscă Sursă: http://ro.wikipedia.org/w/index.php?oldid=7457694 Contribuitori: Gdaniel111, LiviaBD, Rebel, 1 {{PLURAL:$1|modificare anonimă|modificări anonime|de modificări anonime}}

Licență

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/