Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii - Analiza economico-financiara

a) Retratarea bilantului contabil - Bilantul financiar


ACTIV
2002
2003
I Active imobilizate, din care:
302,225,166
547,389,163
- necorporale
1,366,909
2,375,404
-corporale
175,289,998
291,890,756
-financiare
125,568,259
253,123,003
II Active circulante, din care:
305,313,571
674,623,930
- stocuri
133,019,485
264,426,639
- creante
170,015,596
343,604,894
- investitii financiare
0
48,947,643
- disponibilitati
2,278,490
17,644,754
TOTAL
607,538,737 1,222,013,093

PASIV
I Capitaluri proprii
II Datorii pe termen lung
III Datorii pe termen scurt
Datorii fata de institutiile de credit
Obligatii
Prov riscuri si cheltuieli < 1 an

TOTAL

2003

321,995,931

781,871,085

61,798,483

113,118,071

223,744,323

327,023,937

0
223,576,624

48,392,810
278,571,127

167,699

60,000

607,538,737 1,222,013,093

b) Calculul si interpretarea activului net


ACTIVUL NET
ACTIVUL NET

2002

2002

2003

"= Activ real - Datorii financiare (pasive exigibile)"

321,995,931

781,871,085

Ks+Rz+Rr+Re-Rrep

321,995,931

781,871,085

2002

2003

63.17%

73.24%

53.00%
36.83%
47.00%

63.98%
26.76%
36.02%

c) Calculul si interpretarea ecuatiei echilibrului financiar


FOND DE RULMENT
NECESAR IN FOND DE RULMENT
TREZORERIE NETA
TN = Activ trez-Pasiv trez

2002

2003

81,569,248

347,599,993

79,290,758

329,400,406

2,278,490

18,199,587

2,278,490

18,199,587

Indici
426.14%
415.43%
798.76%

d) Calculul si interpretarea ratelor de structura pe baza bilantului financiar


Rate de structura ale activului
2002
2003 Rate de structura ale pasivului
Rata activelor imobilizate
49.75%
44.79% Rata stabilitatii financiare
Rata imobilizarilor necorporale
0.22%
0.19% Rata autonomiei globale
Rata imobilizarilor corporale
28.85%
23.89% Rata datoriilor pe termen scurt
Rata imobilizarilor financiare
20.67%
20.71% Rata datoriilor totale
Rata activelor circulante
50.25%
55.21%
Rata stocurilor
21.89%
21.64%
Rata creantelor
27.98%
28.12%

Rata disponibilitatilor

0.38%

5.45%

e) Calculul si interpretarea ratelor de lichiditate pe baza bilantului financiar


Rata lichiditatii globale
Rata lichiditatii intermediare
Rata lichiditatii la vedere

1.36
0.77
0.01

2.06
1.25
0.20

f) Calculul si interpretarea ratelor de solvabilitate pe baza bilantului financiar


Rata solvabilitatii generale

2.13

2.78