Sunteți pe pagina 1din 2

I.

II.

III.

MINISTERUL JUSTIIEI

Formular nr. 5

CERERE DE RADIERE
Nr. intrare: ............................................

OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

Data : ....................................................

.....................
IV.

Doamn/Domnule Judector delegat,


1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat n .........................................
str. ................................................................................................................ nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. ...
jude/sector ........................................ telefon ............................. act identitate ........................... seria ....... nr. ........................
eliberat de .................................................................... la data ........................ CNP/NIF .......................................................
n calitate de ...................................................... prin .....................................................................................................................
conform ..................................................................................................................................................................................... .
2. pentru firma: ..........................................................................................................................................................................
avnd numr de ordine n registrul comerului .................................... cod unic de nregistrare .......................................
3. cu sediul n: localitatea ................................................ str. .................................................................... nr. .......................
bloc ............. scara ............ etaj ........... ap. ............. jude/sector ............................................ cod potal ...............................
4. n temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:

radierea din registrul comerului a persoanei juridice/sucursalei cu datele de identificare sus menionate
dizolvare

Cauza radierii

4.1.

art. 25 din Legea nr. 26/1990

4.3.
4.2.

4.4.
5.

lichidare

faliment

declarare nulitate societate

ncetare activitate sucursal

admiterea raportului de repartizare a activului rmas n urma lichidrii ntre asociai/acionari/membri


aprobarea decontului de cheltuieli nr. .................. / ...................... n sum de ........................... i plata acestuia
din fondul de lichidare(1).
publicarea, dup caz, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a/VII-a, a ncheierii judectorului delegat/
hotrrii judectoreti irevocabile

solicit judecarea cererii i n lipsa mea, conform art. 242 alin.(2) din Codul de procedur civil.
n susinerea cererii, depun actele doveditoare menionate n opisul de documente.

6. Cererea este legal timbrat cu ............................... lei tax judiciar de timbru i ................................... lei timbru judiciar.
V.

(2)

n temeiul art.6 din Legea nr.26/1990, republicat,

cu modificrile i completrile ulterioare,

................................. .................................................................................................. judector delegat

la Oficiul

Registrului Comerului de pe lng Tribunalul ......................................... examinnd nscrisurile depuse n susinerea


cererii i, constatnd c sunt / nu sunt ndeplinite cerinele legale dispune: .....................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ .

Loc pentru
timbru
judiciar

Judector delegat,
Referent,
Data : ....................................
Not: (1) Se completeaz n situaia n care lichidatorul solicit acoperirea cheltuielilor din fondul de lichidare constituit n baza Legii nr. 85/2006
ntruct nu exist disponibiliti n averea debitorului;
(2) Se consemneaz rezultatul deliberrii (minuta).
cod 11-10-183

Pag. 1

CERERE DE RADIERE

Nr. intrare : ............................. data : ................................................

VI. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare(1):
1. Nume i prenume: ..................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ..................................................................... str. ..........................................................................................
nr. .................. bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... jude/sector .........................................................................
cod potal................ telefon ..................................... fax .................................... e-mail ............................................................... .
3.

Solicit comunicarea documentelor care atest nregistrarea radierii din registrul comerului prin:
pot e-mail biroul eliberri, la sediul instituiei

VII.

OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU NREGISTRARE

Nr.
crt.

Denumirea actului

Nr.
file

Nr.
crt.

1.

Certificat de nregistrare

8.

2.

Dovad tax registru i publicare n M.Of.

9.

3.

Dovad tax judiciar de timbru

10.

4.

mputernicire

11.

5.

12.

6.

13.

Denumirea actului

7.

Nr.
file

Total file :

VIII.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: ....................................

Semntura ..................................

Datele cu caracter personal cuprinse n prezenta cerere i n actele doveditoare sunt supuse prelucrrii, n condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001 i Legea nr.
26/1990.

Not : (1) Rubricile din caset se completeaz numai n cazul n care persoana difer de solicitantul cererii.
Pag. 2

S-ar putea să vă placă și