Sunteți pe pagina 1din 5

Intrebri teoretice

1) Ce este un eantion? Esantion = subset al populatiei , ale carui entitati trebuie sa fie alese aleatoriu sau dupa o metoda care sa asigure reprezentativitatea esantionului relativ la populatia totala. 2) Ce sunt datele cantitative? Datele cantitative sunt datele care iau valori numerice. Exemple: nr de copii, tensiunea arteriala. 3) Ce sunt datele calitative (categoriale)? Datele calitative sunt date care genereaza raspunsuri de tip categorial. Exemplu: culoarea ochilor; distributia studentilor in functie de cum au raspuns la intrebarea Cat de bine vorbiti engleza? 4) Ce sunt datele ordinale? Datele ordinale sunt date calitative. Trasaturile se aranjeaza pe scale nominale indivizii se distribuie intr-o multime de clase care sunt desemnate prin nume sau numere care indica ordinea claselor; se pot aranja dupa o ordine. Exemplu : distributia studentilor in functie de cum au raspuns la intrebarea Cat de bine vorbiti engleza? Deloc, Putin, Satisfacator, Fluent. 5) Ce este frecvena absolut? Care sunt funciile Excel folosite pentru a calcula frecvena absolut. Frecventa absoluta repr. numarul de aparitii ale unei valori intr-un set de date . In EXCEL se poate calcula cu functiile COUNTIF sau FREQUENCY. 6) Ce este frecvena relativ? Frecventa relativa este raportul dintre frecventa absoluta si numarul de date luate in calcul. 7) Ce este o histogram? Histograma = un tip de grafic pe coloane, folosit pt a reprezenta frecventele. Fiecare coloana este prop. cu frecventa relativa a valorii pe care o reprezinta. 8) Ce sunt quartilele unei repartiii? Care sunt funciile Excel 2010 folosite pentru a determina quartilele? Quartilele sunt 3 valori care impart un set de date in 4 subgrupe, fiecare cuprinzand cate 25 % din date. In Excel se calculeaza cu functia QUARTILE. 9) Care sunt tipurile de parametri statistici? Tipurile de parametri statistici sunt: masurarea tendintei de centralitate, masurarea tendintei de variatie(dispersie, imprastiere), indicatori de normalitate. 10) Enumerai parametrii statistici care msoar tendina de centralitate.

Parametri statistici care masoara tendinta de centralitate: valoarea centrala, media, mediana, valoarea modala, media geometrica, media armonica, media trunchiata, media interquartilica.

11) Ce este valoarea central? Valoarea centrala este un parametru de centralitate pt valori numerice. Se calculeaza: (xmax + xmin)/2. 12) Ce este media interquartilic? Care este funcia Excel folosit pentru a determina media interquartilic? Media interquartilica este media calculat pe baza a 50% din date, eliminnd primele 25% i ultimele 25% din valori, dup ordonarea crescatoare. Functia Excel: TRIMMEAN (d,0.5). 13) Ce este valoarea modal? Care sunt funciile Excel 2010 folosite pentru a determina valoarile modale? Valoarea modala este modulul, adica valoarea care apare cel mai frecvent intr-un set de valori. In EXCEL: MODE. Se utilizeaza numai cand se lucreaza cu frecvente. MODE.MULT daca avem mai multe valori modale. 14) Ce este o repartiie unimodal? Repartitie unimodala = 1 singur modul = > 1 singura valoare care apare cel mai frecvent. 15) Ce este o repartiie multimodal? => exista mai multe valori care apar cel mai frecvent. Excel: MODE.MULT Ctrl+Shift+ENTER. 16) Ce este mediana? Care este funcia Excel folosit pentru a determina mediana? Mediana se determina ordonand datele de la minim la maxim si considerand valoarea aflata in mijloc. Avantaj fata de medie: nu este influentata de datele deviate. EXCEL: MEDIAN. 17) Enumerai parametrii statistici care msoar tendina de dispersie (mprtiere). Parametri care masoara tendinta de dispersie: Amplitudinea variatiei, intervalul interquartilic, dispersia, abaterea standard, coeficientul de variatie. 18) Care sunt funciile Excel 2010 pentru calculul dispersiei? Dispersia = masura in care valorile unui set de date sunt deviate in medie fata de tendinta centrala. EXCEL : 1) VAR.S (ne referim la esantion) 2) VAR.P( pt intreaga populatie) 19) Care sunt funciile Excel 2010 pentru calculul abaterii standard? 1) STDEV.S (pt esantion) 2) STDEV.P (pt populatie)

20) Care este relatia dintre dispersie si abaterea standard? Dispersia = (abaterea standard)2 21) Ce este coeficientul de variaie? Interpretai mprtierea datelor n funcie de valoarea coeficientului de variaie. Coef. de variatie este raportul dintre abaterea standard si media unui set de valori. Cv < 0.1 => date omogene, dispersie mica 0.1<Cv<0.2 => dispersie medie ( 10-20%) 0.2<Cv => date neomogene, dispersie mare. 22) Ce este amplitudinea variaiei? Amplitudinea variatiei = diferenta dintre val. maxima si val. minima a sirului; masoara dimensiunea intervalului de imprastiere in interiorul caruia se distribuie valorile sirului. A = Xmax Xmin 23) Ce este intervalul intercuartilic? = intervalul cuprins intre Q1 si Q3. 24) Ce este proporia variaiei? = procentul de date care nu sunt egale cu valoarea modala. (tot ce nu e val. modala) 25) Ce este coeficientul de asimetrie? Care este funcia Excel folosit pentru a determina coeficientul de asimetrie? Asimetrie- evalueaza gradul in care o distributie de valori este deviata stanga-dreapta fata de o distributie normala. Pt. estimarea simetriei reprezentarii datelor utilizam SKEWNESS= coeficient de asimetrie ce caracterizeaza asimetria datelor fata de media aritmetica. Daca e pozitiv, valorile sunt deplasate spre stanga si distributia are coadaspre dreapta. Daca e negativ, invers. EXCEL : SKEW. 26) Ce este coeficientul de exces (sau aplatizare)? Care este funcia Excel folosit pentru a determina coeficientul de exces? Exces evalueaza gradul in care o distributie de valori este mai aplatizata sau mai amplificata fata de o distributie normala. KURTOSIS = coeficient de boltire/aplatizare ce caracterizeaza inaltimea relativa a distributiei fata de o distributie normala. Daca e pozitiv, distributia e ascutita; daca e negativ e plata fata de curba lui Gauss. EXCEL: KURT 27) Definii entropia unei variabile calitative. Entropia (H) determina gradul de incertitudine purtata de datele unei variabile aleatoare calitative de studiu, precum si cantitatea de informatie continuta in aceasta variabila aleatoare. H(X) = -SUM [p(xi) ln(p(xi))] Cu cat H este mai aproape de 0, cu atat incertitudinea este mai mica.

28) Care sunt parametrii de centralitate pentru date cantitative? Valoarea centrala, toate mediile, valoarea modala, mediana. 29) Care sunt parametrii de variaie pentru date cantitative? Amplitudinea variatiei, intervalul interquartilic, proportia variatiei, entropia. 30) Care sunt parametrii de variaie pentru date calitative nominale? Proportia variatiei +entropia. 31) Care sunt parametrii de variaie pentru date calitative ordinale? Dispersia, abaterea standard, coeficientul de variatie, entropia. 32) Care sunt datele calitative pentru care exist quartile? Pt. datele ordinale se pot calcula quartilele. 33) Care sunt parametrii de centralitate pentru date calitative nominale? Valoarea modala (modulul). 34) Care sunt parametrii de centralitate pentru date calitative ordinale? Val. modala, mediana, quartile. 35) Care sunt parametrii care determin o repartiie normal? Media, dispersia ( abaterea standard). 36) Care sunt parametrii care determin o repartiie binomial? 37) Care sunt proprietaile repartiiei normale? 38) Cum realizai i cum interpretai o diagram Q-Q plot? 39) Care sunt testele statistice pe care le cunoatei? 40) Care sunt indicatorii folosii pentru a verifica normalitatea datelor? 41) Cum aplicai testul 2 pentru a verifica normalitatea datelor? Care sunt funciile Excel 2010 pentru aplicarea testului 2? 42) Cum interpretai rezultatul testului 2 pentru verificarea normalitii datelor? 43) Care sunt cele dou ipoteze statistice? 44) Definii erorile statistice de tipul I. 45) Definii erorile statistice de tipul II. 46) Cte tipuri de teste t (Student) cunoatei? 47) Care teste t se aplic pentru a compara tendintele de centralitate pentru variabile independente? 48) Care test t se aplic a compara tendintele de centralitate pentru variabile dependente? 49) Cnd se aplic testul z ? 50) Ce este repartiia t (Student)? 51) Definii intervalul de ncredere pentru medie folosind repartiia normal. Care sunt funciile Excel 2010 pe care le folosii? 52) Definii intervalul de ncredere pentru medie folosind repartiia t. Care sunt funciile Excel 2010

pe care le folosii? 53) Dac se extrag n eantioane din aceeai populaie care are media teoretic , care este media mediilor eantioanelor? 54) Dac se extrag n eantioane din aceeai populaie care are dispersia 2, care este dispersia mediilor eantioanelor? 55) Care este Teorema limitei centrale? 56) Care este numrul de grade de libertate n cazul unui eantion de dimensiune n? 57) Cnd se foloseste testul ANOVA? 58) Ce nseamn H0 (ipoteza nul)? Ce nseamn H1 (ipoteza alternativ)? 59) Care este condiia de acceptare a ipotezei nule(H0)? 60) Care este condiia de respingere a ipotezei nule (H 0)? 61) Ce este un BoxPlot pentru intervale de ncredere i la ce se folosete? 62) Cum se creaz un BoxPlot pentru intervale de ncredere? 63) Ce este covariana? 64) Care sunt posibilitile pentru calculul covarianei n Excel 2010? 65) Interpretarea covarianei. 66) Ce este coeficientul de corelaie (Pearson)? 67) Care sunt posibilitile pentru calculul coeficientului de corelaie n Excel 2010? 68) Proprietile i interpretarea coeficientului de corelaie (regula lui Colton). 69) Ce este o regresie? 70) Cum determinai regresiile n Excel? Cum alegei regresia cea mai bun?