Sunteți pe pagina 1din 5

11-17 , 29-42 , 49 , 53 1.Mostenirea legala.

Notiune: Mostenirea este legala, cand aceasta a fost transmisa mostenitorilor la decesul celui despre a carui mostenire este vorba in temeiul legii, nu a fost lasat un testament cu privire la aceasta sau cand dispozitiile testamentare nu produc efecte. 2.Cum mai este definita mostenirea legala? Mostenirea este legala in cazul in care transmisiunea patrimoniului succesoral are loc in temeiul legii, persoanelor existente la data deschiderii mostenirii, in ordinea si in cotele determinate prin lege.In acest caz ea este denumita succesiune ab intestatenotiune provenita din dreptul roman, insemnand succesiune legala-, fiindca este lasata de cineva care a murit intestate,adica fara a intocmi un testament. 3.Cand mostenirea legala poate fi ordinara de drept !omun"? Mostenirea legala poate fi ordinara atunci cand obiectul ei este patrimoniul defunctului . 4.Care este data des!#iderii su!!esiunii? Data deschiderii succesiunii este data mortii lui de cujus. 5.Care este lo!ul des!#iderii su!!esiunii? Locul deschiderii succesiunii este acela al ultimului domiciliu al defunctului. $.Care sunt !onditiile impuse de Codul Ci%il pt a putea mosteni? Sa aiba capacitate succesorala, sa aiba vocatie chemare! succesorala si sa nu fie nedemna de a mosteni. 7.&efiniti !apa!itatea su!!esorala. "apacitatea succesorala reprezinta aptitudinea unei persoane de a fi subiect al drepturilor si obligatiilor pe care le incumba calitatea de mostenitor adica de a fi in viata in momentul deschiderii mostenirii!. '.Ce sunt !omorientii? "omorientii sunt persoanele care sunt considerate ca au murit in aceeasi imprejurare, fara a se putea stabili daca una a supravietuit celeilalte, socotindu-se ca au murit in acelasi timp 9.(numerati !ara!terele )uridi!e transmisiunii su!!esorale. #ransmisiune mostenirii este o transmisiune $ - pentru cauza de moarte mortis causa! - universala - unitara - indivizibila ale verificarea si atestarea notariala sau judecatoreasca a titlului de mostenitor. 12.Care sunt mostenitorii se+inari? Mostenitorii sezinari sunt numai descendentii si ascendentii lui de cujus, adica rudele in linie dreapta indiferent daca rudeneia este sangvina sau civila, rezultata din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie. &u are importanta gradul de rudenie, clasa de mostenitori din care fac parte, daca sunt mostenitori rezervatari sau nu. 13.(numerati !ara!terele )uridi!e ale se+inei. Sezina are caracter $ - de ordine publica - individual - caracter succesiv - caracter indivizibil 14.&efiniti nedemnitatea su!!esorala. &edemnitatea succesorala este o sanctiune civila a mostenitorului legal ce consta in decaderea din dreptul de a culege o mostenire, inclusiv rezerva succesorala la care ar fi avut dreptul pentru savarsirea unei fapte grave fata de cel care lasa mostenirea sau fata de memoria acestuia. 15.(numerati !a+urile de nedemnitate su!!esorala. - omorul sau atentatul la viata celui care lasa mostenirea - acuzatia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea - nedenuntarea omorului a carui victima a cazut cel despre a carui mostenire este vorba - cel condamnat pt omor sau atentat la omorul lui de cujus 1$.Cine poate in%o!a nedemnitatea su!!esorala? &edemnitatea succesorala poate fi invocata de orice persoana interesata ce ar putea profita de inlaturarea de la mostenire a nedemnului cum ar fi$ comostenitorii legali, mostenitorii legali subsecventi, legatarii sau donatarii daca nedemnul este mostenitor revervatar. 17. &efiniti prin!ipiile !are reglementea+a de%olutiunea legala a mostenirii. a. ,rin!ipiul prioritatii !lasei de mostenitori clasele de mostenitori sunt chemate sa culeaga succesiunea numai cate una, in ordinea de preferinta stabilita de dispozitiile "odul "ivil. b. ,rin!ipiul pro-imitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din a!eeasi !lasa - in cadrul aceleasi clase rudele mai apropiate in grad inlatura de la mostenire rudele mai indepartate in grad, astfel copii defunctului inlatura de la mostenire pe nepoti,stranepoti,etc. c. ,rin!ipiul egalitatii si impartirii su!!esiunii intre rudele din a!eeasi !lasa si de a!elasi grad !#emate la mostenire pe !apete" - atunci cand exista mai multi mostenitori din aceeasi clasa si au acelasi grad de rudenie,fiecare va mosteni o parte egala cu a celorlalti 1'.Ce intelegeti prin repre+entare su!!esorala?

1*.&e !ine este gu%ernata %o!atia su!!esorala? %ocatia succesorala este guvernata de principiul reciprocitatii,care exista intre persoanele fizice. 11.&efiniti notiunea de se+ina. Sezina sau posesiunea de drept a mostenirii este un beneficiu conferit de legiuitor unor categorii de mostenitori legali ai lui de cujus , de a exercita actiunile care sanctioneaza drepturile aflate in patrimoniul succesoral fara a avea nevoie de

'eprezentarea succesorala reprezinta o inlocuire a unei persoane anterior decedate si nu o inlocuire a vointei unei persoane in viata. 19..nde este admisa repre+entarea su!!esorala? 'eprezentarea succesorala este admisa in privinta descendentilor copiilor defunctului si a descendentilor din frati sau surori. 2*.(numerati !onditiile repre+entarii su!!esorale. - cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii mostenirii - locul celui reprezentat sa fie util - reprezentantul sa indeplineasca toate conditiile pentru a culege mostenirea lasata de defunct - reprezentantul sa fie descendent in linie dreapta sau descendent din fratii si surorile lui de cujus 21.Care sunt efe!tele su!!esorale? - urcarea reprezentantului in drepturile reprezentantului - impartirea pe tulpini. repre+entarii locul, gradul si

-la data deschiderii mostenirii,sotul supravietuitor locuia in casa ce formeaza obiectul dreptului de abitatie* -sotul supravietuitor nu are locuinta proprie* -casa care face obiectul dreptului de abitatie face parte in tot sau in parte din mostenire* -sotul supravietuitor nu devine prin mostenire proprietarul exclusiv al casei care face obiectul dreptului de abitatie* -de cujus nu a dispus altfel prin testament sau prin donatii, deoarece actele incheiate de catre de cujus sunt valabile. "aracteristici$ -este un drept real avand ca obiect casa de locuit, precum si dreptul de a se folosi de terenul aferent in masura necesara uzului locuintei* -este un drept conferit sotului supravietuitor cu titlu gratuit* -este un drept personal, inalienabil, neputand fi cedat in favoarea unei terte persoane si insesizabil, acest drept neputand fi urmarit de eventuali creditori.

22.(numerati !lasele de mostenitori legali si e-pli!ati !ine fa!e parte din fie!are !lasa. "lasa I de mostenitori legali - des!endentii defun!tului copiii, nepotii, stranepotii, fara in limita in grad! "lasa a II-a de mostenitori legali- a!endentii pri%ilegiati parintii defunctului! si !olateralii pri%ilegiati frati si surorile defunctului, inclusiv descendentii acestora! "lasa a III-a de mostenitori legali- as!endentii ordinari bunici, strabunici, fara limita in grad! "lasa a I%-a de mostenitori legali ( !olateralii ordinari unchi, matusi, verii primari si fratii sau surorile bunicilor defunctului! 23.(-pli!ati si !omentati gradul pana la !are rudele se su!!ed. Descendentii au dreptul la mostenire la infinit. 'udele colaterale ale lui de cujus, mostenesc pana la gradul al doisprezecelea inclusive.In linie colaterala gradele se numara dupa generatii, incepand de la una din rude pana la autorul comun si de la acesta pana la cealalata ruda.)ratii si surorile sunt in gradul al doilea, unchii si nepotii in gradul al treilea, verii primari in gradul al patrulea etc. 24.(numerati drepturile su!!esorale ale sotului supra%ietuitor. - un drept de mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali sau in lipsa rudelor din cele patru clase, va dobandi intreaga masa succesorala - un drept de mostenire special asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice si asupra darurilor de nunta - un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit 25.&reptul de a/itatie al supra%ietuitor:!onditii,!ara!teristi!i. "onditii$ sotului

2$.&efiniti notiunea de mostenire testamentara. Mostenirea este testamentara atunci cand transmiterea patrimoniului succesoral are loc datorita vointei celui care lasa masa succesorala printr-un testament.

27.(numerati pers su!!esorala. - persoanele fizice - persoanele disparate - persoanele concepute - persoanele juridice

!are

au

!apa!itate

2'.(numerati persoanele !are nu au !apa!itate su!!esorala. - persoanele fizice predecedate - persoanele juridice careau incetat sa aiba fiinta 29.&efiniti notiunea de testament. #estamentul este un act juridic revocabil prin care testatorul dispune in cazul incetarii sale din viata , de tot sau o parte din avutul sau. 3*.(numerati si e-pli!ati !ara!terele )uridi!e ale testamentului. - 0!t )uridi! unilateral - manifestarea de vointa a testatorului facuta cu intentia de a produce efecte juridice - 0!t )uridi! personal - nu poate fi incheiat prin reprezentare, acesta avand si caracter individual - 0!t )uridi! solemn - sub sanctiunea nulitatii absolute testamentul trebuie incheiat intr-una din formele prevazute de lege* - 0!t )uridi! in!#eiat pentru !au+a de moarte efectele dispozitiilor din testament produc efecte numai la moartea testatorului - 0!t esentialmente re%o!a/il - poate fi revocat pana in ultima clipa de viata a testatorului. 31.0ratati !are este !uprinsul testamentului.

In afara de legate, testamentul mai cuprinde dispozitii cu privire la $ &umirea unui executor testamentar +xheredari inlaturarea de la mostenire a unor mostenitori legali, in limitele prevazute de lege! Sarcini impuse legatarilor sau mostenitorilor legali 'evocarea totala sau partiala a unui testament intocmit anterior ,artajul ascendent imparteala facuta de testator intre descendentii sai a bunurilor succesorale! Dispozitii de ultima vointa ex: privitoare la recunoasterea unei datorii, referitoare la funeralii, etc! 32.Care sunt !onditiile de fond pri%ind %aliditatea testamentului? - testatorul sa aiba capacitatea de a incheia actul - consimtamantul valabil exprimat - un obiect determinat sau determinabil si licit - cauza reala, licita si morala 33.Cine este in!apa/il de a dispune prin testament? - minorul care nu a implinit varsta de -. ani - minorul care a implinit varsta de -. ani poate dispune prin testament dar pt o jumatate din ceea ce ar putea dispune daca ar fi major - minorul desi are -. ani si are capacitate partial de a dispune prin testament, nu poate dispune in favoarea tutorelui sau - persoana pusa sub interdictie judecatoreasca - persoana care nu are discernamant - comerciantul ,)! daca se afla in stare de faliment sau de reorganizare si lichidare judiciara. 34.(numerati !onditiile generale de forma pt %aliditatea testamentului. - forma scrisa - forma actului separat * alte forme testamentare 35.(numerati si des!rieti prin!ipalele !ara!teristi!i ale testamentelor ordinare. -. 1estamentul olograf ( act juridic solemn, scris in tot, datat si semnat de mana testatorului /. 1estamentul autenti! ( testament facut in interiorul tarii, iar prin incheiere investit cu forma autentica de catre notarul public un exemplar trebuie pastrat la biroul notarial! 0. 1estamentul se!ret mistic! ( testament strans, sigilat, prezentat judecatoriei in vederea efectuarii formalitatilor de suprascrie si semnat de testator 3$.(numerati si des!rieti prin!ipalele !ara!teristi!i ale testamentelor e-traordinare. #estamentele privilegiate sunt acele testamente pe care testatorul le d1 2n 2mprejur1ri excep3ionale fiind 2mpiedicat s1 2ndeplineasc1 formalit13ile cerute de lege pentru testamentele obi4nuite. ,entru testamentele privilegiate legea civil1 prevede formalit13i simplificate fa31 de formalit13ile cerute pentru testamentele 2ncheiate 2n form1 autentic1. 5ceste testamente sunt urm1toarele$ testamentele militarilor* testamentul maritim, testamentul in caz de boala contagioasa.

37.&efiniti notiunea de legat. Legatul este o dispozitie testamentara cuprinsa intrun testament, prin care testatorul dispune ca la decesul sau, una sau mai multe persoane urmeaza a dobandi cu titlu gratuit, o parte sau in tot, patrimoniul sau, ori anumite bunuri determinate. 3'.(-pli!ati desemnarea legatarului. +lementele necesare pentru identificarea legatarului se regasesc in cuprinsul testamentului incheiat in forme legale. Legatarul trebuie sa fie o persoana determinata sau determinabila in momentul deschiderii mostenirii* el poate fi insa si o persoana viitoare, cu conditia ca aceasta sa fie conceputa in momentul deschiderii mostenirii si sa fie determinabila. 39.Cum sunt !lasifi!ate legatele dupa o/ie!tul lor? - legate universale sau cu titlu universal pentru patrimoniu! - legate cu titlu particular pentru anumite bunuri! 4*.Cum sunt !lasifi!ate legatele dupa modalitatile !are afe!tea+a %ointa testatorului? - legate pure si simple - legate cu termen sau sub conditie - legate cu sarcina 41.(-pli!ati inefi!a!itatea legatelor. Intocmite in forma testamentara prevazuta de lege, legatele isi produc efectele de la deschiderea mostenirii testatorului. +le sunt desfiintate cu efect retroactiv daca acestea sunt lipsite de eficacite .Daca sunt contrare normelor imperative ale legii sau a regulilor de bune moravuri, legatele pot fi anulabile sau nule, iar dispozitiile testamentare nu vor fi valabile. +xista si cazuri in care din cause posterioare intocmirii lor, datorita revocarii sau caducitatii, legatele nu pot sa-si produca efectele. 42.(-pli!ati si !lasifi!ati notiunea de e-#eredare. ,rin exheredare, mostenitorul legal, fie si nerezervatar, pierde numai emolumentul mostenirii adica vocatia concreta de mostenire!, dar nu si titlul de mostenitor. ,oate cere in acest caz, anularea sau constatarea nulitatii dispozitiilor testamentare.+xheredarea este dispozitia testamentara prin care testatorul inlatura de la mostenire pe unul sau mai multi mostenitori legali.+xheredarea mostenitorilor nerezervatari se poate face fara nicio limita, in timp ce mostenitorii rezervatari pot fi dezmosteniti numai in limitele cotitatii disponibile. +xheredarea poate fi$ directa expresa!-partiala sau totala si indirecta. 43.Ce intelegeti prin e-e!utare testamentara? +xecutarea testamentara este o dispozitie cuprinsa in testament in care testatorul imputerniceste si desemneaza una sau mai multe persoane pt a pune in executare dispozitiile testamentare. 44.(-pli!ati limitele dreptului de dispo+itie asupra mostenirii. 6rice persoana fizica poate dispune dupa propria vointa de bunurile sale pentru timpul cand nu va mai fi in viata, insa legea nu a recunoscut posibilitatea

acesteia de a dispune prin acte juridice de bunurile care vor alcatui mostenirea, decat in anumite limite, cea mai importanta fiind rezerva succesorala "ele 0 limite ale dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile mostenirii sunt$ - oprirea pactelor asupra unei mosteniri nedeschise viitoare - oprirea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala - oprirea dispozitiilor testamentare prin care s-ar stabili o ordine succesorala a bunurilor mostenirii adica a substitutiilor fideicomisare 45.&efiniti notiunea de re+er%a su!!esorala si de !otitate disponi/ila. 'ezerva succesorala este o parte a patrimoniului celui ce lasa mostenirea, la care mostenitorii au dreptul in virtutea legii, impotriva vointei defunctului manifestata prin dispozitii testamentare sau liberalitati facute in timpul vietii. "otitatea disponibila, este acea parte a patrimoniului care exceed rezervei succesorale si de care defunctul putea dispune liber, inclusive prin donatii, dispozitii testamentare sau rin acte cu titlu oneros."otitatea disponibila se obtine prin scaderea din masa succesorala a rezervei succesorale. 4$.(numerati !ara!tere )uridi!e ale re+er%ei su!!esorale: - caracterul imperative al rezervei* - caracterul propriu al dreptului de rezerva* - dreptul la rezerva in natura. 47.(numerati mostenitorii re+er%atari. "alitatea de mostenitori rezervatari o au descendentii defunctului de orice grad, mostenitorii din cls I de mostenitori legali! precum si parintii defunctului, deci ascendentii privilegiati,mostenitorii din cls aII-a de mostenitori legali. 4'.Cui ii apartine dreptul de a in%o!a redu!tiunea li/eralitatilor e-!esi%e? ,ersoanele prevazute de lege care au dreptul de a invoca reductiunea liberalitatilor excesive sunt$ -mostenitorii rezervatari* -mostenitorii acestora* -creditorii rezervatarilor* -succesorii universali sau cu titlu universal ai mostenitorului universal. 49.Ce repre+inta raportul donatiilor? 'aportul donatiilor reprezinta obligatia pe care o au anumiti mostenitori cum ar fi descendentii si sotul supravietuitor!, de a readuce la masa succesorala bunurile pe care le-au primit cu titlu de donatie de la cel care lasa mostenirea. 5*.Ce este dreptul de optiune su!!esorala si !are sunt su/ie!tele a!estuia? Din momentul decesului celui care lasa mostenirea, transmiterea patrimoniului acestuia, opereaza fara vreo manifestare de vointa din partea mostenitorilor, indiferent daca transmiterea mostenirii este facuta pe cale legala sau testamentara.,ersoana care indeplineste conditiile pt a putea mosteni, succesibilul, are dreptul de a allege, numit optiune succesorala, intre consolidarea sau confirmarea titlului de mostenitor prin acceptarea mostenirii si desfiintarea acelui titlu prin renuntarea la mostenire,

aceasta devenind persoana straina de mostenire.,t acest motiv, din momentul deschiderii mostenirii ia nastere un drept subiectiv in persoana mostenitorilor cu vocative succesorala$dreptul de optiune succesorala. Subiectele acestuia sunt$mostenitorii legali,legatarii si creditorii succesibilului. 51.(-pli!ati e-er!itarea dreptului de optiune su!!esorala. Dreptul de optiune succesorala este exercitat prin intermediul actului juridic de optiune succesorala, prin care titularul dreptului de optiune succesorala, are posibilitatea de a alege trei variante $ de a accepta mostenirea pur si simplu voluntar sau fortat!, de a accepta mostenirea cu titlu de beneficiu de inventar sau de a renunta la mostenire 52.Ce intelegeti prin renuntarea la mostenire si !are sunt efe!tele a!esteia? 'enuntarea la mostenire este actul juridic unilateral, expres si solemn prin care succesibilul declara, in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de optiune succesorala, ca nu isi insuseste renunta! la titlul de mostenitor, desfiintand cu efect retroactiv vocatia sa sucesorala devenind strain de mostenire. +fectele renuntarii$ ca urmare a renuntarii in conditiile prevazute de lege se desfiinteaza cu efect retroactiv si- daca declaratia de renuntare a fost inscrisa in registrul de renuntari -cu opozabilitate erga omnes vocatia succesibilului, el devenind strain de mostenire. 53.&efiniti si e-pli!ati !uprinsul a!ti%ului si pasi%ului su!!esoral. 0!ti%ul su!!esoral$ Drepturile patrimoniale ale defunctului intra in alcatuirea activului succesoral , indifferent de natural or, dupa cum urmeaza$ drepturile reale principale sau accesorii si drepturile reale de creanta sau drepturile patrimoniale rezultand din creatii intelectuale.)ac parte din activul succesoral si actiunile patrimoniale la care defunctul avea drepul , cum ar fi $ actiunile in revendicare, anulare, rezolutiune sau reziliere, revocare, etc.%or mai intra in activul succesoral fructele natural si civile produse de bunurile succesorale, ulterior deschiderii mostenirii. ,asi%ul su!!esoral $ In alcatuirea lui intra datoriile si sarcinile mostenirii.Datoriile succesorale sunt acele obligatii patrimoniale ale defunctului care exista in patrimonial succesoral la data deschiderii mostenirii, inclusive datoriile defunctului fata de mostenitori.Sarcinile succesorale sunt acele obligatii care se nasc in persoana mostenitorului la deschiderea mostenirii sau ulterior, independent de vointa defunctului sau din vointa lui.5stfel sunt$ cheltuielile de inmormantare, cheltuielile pt administrarea si lichidarea mostenirii, precum si plata legatelor cu titlu particular. 54.&efiniti si e-pli!ate formele impartelii su!!esorale. Iesirea din indiviziunea succesorala se poate realiza in doua forme$prin buna invoiala si pe cale judecatoreasca. Imparteala prin buna voiala se mai numeste si imparteala conventionala sau partaj voluntar.5ceasa ar putea fi definita ca acea

conventie intervenita intre toti erezii majori si prezenti prin care acestia se inteleg cu privire la partajul in natura a bunurilor care intra in masa succesorala, punand astfel capat starii de indiviziune.,artajul voluntar este un act juridic civil, o conventie care intervine intre toti mostenitorii. Imparteala pe cale judecatoreasca$ ,otrivit legii, partajul judiciar este obligatoriu$ -daca nu sunt prezenti toti coindivizarii* -daca intre coindivizari exista persoane lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa. ,artajul voluntar poate fi realizat si in fata instantei judecatoresti sub forma unei tranzactii, care va constitui dispozitivul hotararii de expedient , ce va fi pronuntata de instant.5cest mod de partajare se numeste judecatoresc sau judiciar, intrucat nu se poate realiza decat in fata instantei de judecata abilitata special in acest scop, cu respectarea formelor si conditiilor prevazute de lege.