Sunteți pe pagina 1din 64

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Modulul ''" CERCETARE (% %URS)%#


COMPETE%*A 1 + ,ESCR)E PR)%C)PA-E-E ,OME%)) A-E CERCET.R)) (% %URS)%# CURS 1 Promo area snt/ii 0i pre enirea $mboln irilor p. 3
%o/iuni de baz despre cercetare ,emersul 0tiin/i!ic Conceptul de sntate ,e!ini1ii ale promo rii snt1ii prin comunicare Tipuri de comunicare pentru sntate Pre enirea $mboln irilor Aspecte &enerale pri ind asisten1a medical pre enti
Me"od# $%&ee'i'()ului Cauzele principale de morbiditate pe &rupe de 2rst C#u*ele p&i'%ip#le de de%es pe &rupe de 2rst Consiliere cu pri ire la men1inerea strii de sntate Persoane cu risc crescut de $mboln ire #rupele principale de boli cronice ce necesit pre en1ie #rupele principale de boli acute ce necesit pre en1ie +&o,le-e de 'u"&iie

SUPORT CURS

p. 3 p. 3 p. ' p. p. ! p. 3 p. 4 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 12 p. 14 p. 19 p. 20 p . 53 p. 53 p. 53 p. 37 p. 31 p. 35 p. 33 p. 33

CURS 5 (n/ele&erea sau acceptarea tratamentului prescris


,e!inirea tratamentului Rela1ia terapeutic $n actul medical Aderen1a la tratament 6i complian1 Statutul 6i rolul bolna ului Re!uzul tratamentului E6ecul aderen1ei terapeutice Memorarea in!orma1iilor o!erite de medic $n procesul terapeutic

Modulul 44 CURS 3 PROCESU- ,E (%#R)9)RE Procesul de $n&ri;ire la pacien/ii cu anore<ieCERCETARE N NURSING


Ce /'seamn percep1ie dismor!ic: C#u*ele #'o&e0iei Si-p"o-ele #'o&e0iei Me%#'i$-ul 1i*iop#"o(e'e"i% 2#%"o&ii de &i$% Co'$ul"ul de $pe%i#li"#"e Medi%i $pe%i#li"i &e%o-#'d#i I've$"i(#ii 3i#('o$"i% p&e%o%e T&#"#-e'" +&o1il#0i#

p . 38 p. 38 p. 3! p. 3! Suport curs realizat dup curriculum aprobat prin OMEdCT nr. p. 3! 2713/29.11.2007 p. 37 Nivelul: 3 A ansat p. 37 Cali!icare Pro!esional" Asistent Medical #eneralist p. 3. p. 3. p. 3. p. 39 p. 39 p. 41 p. '5 p. 42 p. 42 p. 43 p. 43 p. 44 p. 44

Obezitate Cl#$i1i%#&e 3i#('o$"i% C#u*e Pro&noz T&#"#-e'" +&eve'i&e

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Alcoolul + a treia problem de sntate public C#u*ele %&e"e&ii %o'$u-ului de #l%ool A%iu'e# #l%oolului C#u*e 2#*ele #l%ooli$-ului Co'$e%i'e Sev&#4 Stresul Co'$e%i'e -edi%#le S"#dii %li'i%e C#&#%"e&i$"i%i E1e%"e S"&e$ul p$i5i% T&#"#-e'" Consumul de dro&uri 3epe'de'# Mo"ive %e du% l# %o'$u-ul de d&o(u&i Se-'e i $i-p"o-e Sev&#4ul Cl#$i1i%#&e# d&o(u&ilo& T&#"#-e'"

p. '8 p. 4 p. 4! p. 4! p. 4! p. 4! p. 4! p. '= p. 4. p. 49 p. 49 p. 49 p. 0 p. 1 p. p. p. p. p. p. p. 85 2 2 2 3 3 4

CURS ' #rupele de popula1ie cu risc de $mboln ire


)denti!icarea !actorulor de risc 6i a substratului cauzal 2#%"o&i de &i$% p&op&ii e0e%u"#'"ului >actori de risc proprii sarcinii de munc 2#%"o&i de &i$% p&op&ii -i4lo#%elo& de p&odu%ie >actori de risc proprii mediului de munc >actori de risc proprii mediului social de munc

p . 88
p. p. ! p. 7 p. !2 p. !4

Suport curs Cercetare $n %ursin&

PROMO?AREA S.%.T.@)) A) PRE?E%)REA (MBO-%.?)R)-OR


%O@)U%) ,E BAC. ,ESPRE CERCETARE
,up ,ic/ionarul E<plicati al -imbii Rom2neD termenul cercetare se traduce drept un studiu amnun/itD e!ectuat $n mod sistematicD cu scopul de a cunoa0te ce aE in esti&a/ie. E<ist 6i o le&e care se re!er $n mod strict la acti itatea de cercetareFdez oltareD 6i anume -e&ea nr. 35'G5773D pri ind cercetarea 0tiin/i!ic 0i dez oltarea teHnolo&icD ce cuprinde cercetarea !undamentalD cercetarea aplicati D dez oltarea teHnolo&ic 0i ino area. ,epinz2nd de punctul de edere din care este pri itD cercetarea poate !i descris ca" F o cutare a cunoa0terii 0i $n ale&erea lucrurilorD ) o e0pe&ie'/ interesant 0iD c2teodatD utilD ) u' p&o%e$ de %#li1i%#&e6 F o carierD un stil de ia/D F un proces esen/ial pentru asi&urarea succesului %o-e&%i#l6 F un mod de $mbunt/ire a calit/ii ie/iiD ) u' i-pul$ de $#"i$1#%e&e # e(o)ului6 F ;usti!icarea alocrii de !onduri pentru un departament 0i ;usti!icarea !unc/ionrii sale 1. Cercetarea 0tiin/i!ic ar putea !i de!init ca un proces de lr&ire a cuno0tin/elor realizat printrF o atent 0i obiecti obser areD in esti&are 0i e<perim entareD a 2nd ca /int descoperirea sau interpretarea unor noi in!orma/ii.

,EMERSU- IT))%*)>)C
Const din ansamblul opera/iilor care permit omului s cunoasc Js $n/elea&D sF0i e<pliceK lumea material 0i le&ile ei J!r a recur&e la transcendentK. Acesta este posibil &ra/ie modului de !unc/ionare al creierului uman 0i or&anelor de sim/. (n !aza actual de dez oltare a 0tiin/elor e<acteD cunoa0terea e<trasenzorial este respinsD !iind considerat ne!undamentat + teoretic 0i e<perimental. (n consecin/D demersul 0tiin/i!ic !ace apel e<clusi la datele senzoriale. Captarea in!orma/iilor de ctre receptori reprezint opera/ia ini/ial Jsenza/iaK. Ea este imediat urmat de recunoa0tere Jpercep/iaD identi!icareaK. ,ecizia de recunoa0te re Jsau de nerecunoa0tereK se !ace pe baza unor indici Jde recunoa6tereK e<tra6i din stocurile de mesa;e pstrate 0i clasi!icate $n memoria cerebral. Principiile cunoa0terii 0i cuno0tin/elor 0tiin/i!ice reprezint consisten/a lo&icD obiecti itatea 0i repetabilitatea. Principiul cercetrii 0tiin/i!ice !undamentale este noul 0i corectul $ntrFun domeniu 0tiin/i!ic constituit istoric 0i recunoscut ca atare de o comunitate 0tiin/i!icE noul 0i corectul se de!inesc $n raport cu metodeleD conceptele 0i normele proprii domeniului. (n ansamblul cercetrii 0tiin/i!ice 0i dez oltrii teHnolo&iceD cercetarea 0tiin/i!ic !undamental ocup pozi/ia central. Ea o!er noi metode 0i concepte cercetrii aplicate 0i dez oltrii teHnolo&ice 0i stabile0te noi direc/ii de cercetare. Cercetarea 0tiin/i!ic aplicat 0i dez oltarea teHnolo&ic au ca element necesar cercetarea 0tiin/i!ic !undamental.

3
To'7 G&ee'1ield6 ResearcH MetHodsD +u,li$5e& 8odde& A&'old6 2002.

Suport curs Cercetare $n %ursin&

' disciplinele medicale datele ob/inute prin cercetare 0tiin/i!ic pot !i utilizate pentru" ) # elu%id# #'u-i"e #$pe%"e di' e"iolo(i# u'ei #'u-i"e ,oli6 F a identi!ica persoanele predispuse unui anumit risc de $mboln ireD ) # de"e&mina ne oile unui anumit &rup popula/ionalD F a stimula interesul public $ntrFo anumit problem de sntate publicD F a e alua e!icien/a unui pro&ram de sntate $n curs de des!0urareD F a e alua acurate/ea 0tiin/i!ic a unui articol sau comunicri.

Jalimenta1iaD !umatulD sedentarismulD plani!icarea e<aminrilor periodice etc.K

PROMO?AREA S.%.T.@)) A) PRE?E%)REA (MBO-%.?)R)-OR


CO%CEPTU- ,E S.%.TATE

A6a cum este el de!init de ctre Or&aniza1ia Mondial a Snt1iiD se re!era la Lo bun stare !izicD psiHic 6i socialMD lr&ind ast!el s!era no1iunii din domeniul biolo&ic $n cel social. Sntatea e<prim capacitatea adaptati a indi idului la mediul natural 6i social. MuncaD ca 6i modalitate speci!ic uman de adaptare la mediuD este 6i cel mai eloc ent criteriu de apreciere a strii de sntateD condi1ion2nd at2t starea biolo&icD c2t 6i cea de inte&rare social. E<ista o relatie birec1ionala $ntre starea de sntate 6i capacitatea de muncD indi idul sntos p&e*e'"9'd o #d#p"#&e l# munc 6i o producti itate optimD iar pe de alt parte munca reprezint sursa bunstrii sociale 6i de asemenea in!luen1eaz starea !izic. Pre enirea $mboln irilor pro!esionale 6i promo area snt1ii an&a;atilor reprezint scopul p&i'%ip#l #l -edi%i'ii -u'%ii6 %ee# %e /' 1i'#l $e "&#du%e i /' p&odu%"ivi"#"e i ,e'e1i%ii e%o'o-i%e. Promo area snt1ii este de!init ca !iind 6tiin1a 6i arta de a a;uta oamenii sa a;un& la o stare optim de sntate prin cre6terea con6tientizriiD adoptarea de scHimbari bene!ice $n stilul de ia1 6i $n mediul de ia1. Un e<emplu simplu 6i eloc ent $n ceea ce pri e6te bolile pro!esionale" u'# di' ,olile le(#"e de p&o1e$ie de"e&-i'#"e de e0pu'e&e# l# *(o-o"ul p&o1e$io'#l pe$"e li-i"ele le(#le #d-i$e e$"e Hipertensiunea arterialaE dar aceasta boala poate trece neobser ata $n !azele initiale 6i !r un pro&ram de $%&ee'i'( l# (&upele de #'(#4#"i e0pu$i l# *(o-o"6 5ipe&"e'$iu'e# #&"e&i#l# evolue#*# i po#"e %o'du%e l# pie&de&e# %#p#%i"#"ii de -u'%# :i'v#lidi"#"e;. PrintrFo atitudine acti se pot depista precoce anumite boli 6i se pot lua msuri de %o'"&#%#&#&e # evoluiei i %o-pli%#iilo& #%e$"o&#. -e&isla/ia $n i&oare pri ind pre enirea $mboln irii 0i promo area snta/ii presupune cunoa0terea Ordonan/ei de Ur&en/ a #u ernului nr. 17NG5'.17.5773D pe'"&u -odi1i%#&e# i %o-ple"#&e# -e&ii nr. 3'3G5775D pri ind asi&urarea pentru accidente de munc 6i boli pro!esionale :+u,li%#" $n Monitorul O!icialD Partea ) nr. N'N din 53G17G5773KD d#& 0i -e&ea nr. 37NG5=.73.577' pri ind e<ercitarea pro!esiei de asistent medical 6i a pro!esiei de moa6D precum 6i or&anizarea 6i 1u'%io'#&e# <&di'ului A$i$"e'ilo& Medi%#li i Mo#$elo& di' Ro-9'i#. Este di!icil de!inirea strii de sntateD dar este $ndeob0te a&reat c a !i sntos este mult mai -ul" de%9" =# nu !i bolna M. Starea de sntate includeD de asemeneaD 0i Ostarea de bineM 0i abilitatea persoanei de aF0i atin&e poten/ialul. Or&aniza/ia Mondial a Snt/ii de!ine0te promo area snt/ii %#: procesul care permite unei persoane s $0i controleze 0i s $0i $mbunt/easc starea de sntate. Sntatea este in!luen/at de mai mul/i !actoriD precum stilul de ia/ 0i comportamentul Jce pot !i controla/i de ctre indi idKD dar 6i de !actori asupra crora oamenii au pu/in control precum eniturileD condi/iile de locuitD re/elele de transport sau calitatea aerului. Promo area snt/ii ia $n considerare 0i ne oia de a crea mediul !a orabil unor ale&eri Sntatea nu este o stare pe care o ai $n $ntre&ime sau o pierzi $n $ntre&ime. Starea de sntate bene!ice pentru sntate. ,e asemeneaD recunoa0te 0i ne oia de a !urniza in!orma/ii potri ite 0i la complet timp e$"e #p&o#pe la !el de iluzorie ca 0i cea a !ericirii. pentru a a;uta oamenii s !ac Lale&eri sntoaseM.

'

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Comple<itatea strii de sntate este dat de dimensiunileD componentele 0i &radele di!erite pe care le p&e$upu'e: ). ,imensiunile snt/ii" biolo&ic JanatomicD !iziolo&ic 0i biocHimicKE psiHolo&ic Jco&niti D emo/ionalD comportamentalKE socioFpro!esional JroluriD rela/iiD aspira/iiKE spiritual J aloriD reli&ieD e<perien/e nonFcotidieneK

)). Componentele snt/ii"


absen/a boliiD dis!unc/iei 0i dizabilit/ii rezisten/ !izic 0i !iziolo&ic atitudinea poziti !a/ de ia/ Ja percepe scopul 0i semni!ica/ia ie/iiK asumarea controlului propriei ie/ii #%%ep"#&e# de $i'e rela/ionare social poziti stare subiecti de bine

))). #rade ale snt/ii"


sntate sntate sntate sntate sntate optim aparent precar !oarte precar

Promo area snt/ii este di!erit de promo area unor produse sau ser icii comerciale. LSntateaM nu este palpabil la !el cum este un produs comercial 0i bene!iciile $n a urma $ndemnul unui mesa; de sntate nu suntD $n multe cazuriD ob/inute imediat. (n cazul produselor 0i ser iciilor comerciale bene!iciile in imediat dup ce publicului consumator i se cere s ac/ioneze $ntrFun anumit 1el. < %#-p#'ie implic !urnizarea coordonat de in!orma/ii sau o serie de e enimente 0i acti it/i. Scopul unei campanii de in!ormare public poate !i oricare dintre urmtoareleD sau o combina/ie a lor" o s scHimbe credin/e 0i atitudiniE o s !urnizeze noi in!orma/iiE o s $ncura;eze adoptarea unor practici noi sau o scHimbare a stilului de ia/. )deal este s comunici un mesa; simplu. Este di!icil s scHimbi atitudini sau s $ncura;ezi oamenii s adopte comportamente noi mai ales dac asta implic un e!ort de renun/are la comportamente curente care produc satis!ac/ii 0i bucurie. Este importantD de asemenea de /inut minte c un mesa; nu poate !i transmis ctre popula/ia &eneral. Asta pentru c nici mcar un mesa; simplu nu poate !i transmis e!icient 0i $n/eles de ctre un public at2t de di ers ca 2rsteD ne oi 0i interese ca popula/ia &eneral. Un element cHeie al succesului unei campanii de in!ormare public este de!inireaD c2t se poate de restr2nsD a celor care se dore0te s rspund la respecti a campanie.

,E>)%)*)) A-E PROMO?.R)) S.%.T.*)) PR)% COMU%)CARE


P ,e!ini/ia 1. Procesul de promo are a snt/ii prin diseminarea de mesa;e prin intermediul -#$$ -edi#6 %#'#lelo& i'"e&pe&$o'#le $#u # eve'i-e'"elo&. +o#"e i'%lude #%"ivit/i di erse precum interac/iunea clinicianFpacientD cursuriD &rupuri de suportD transmiterea de materiale prin po0tD linii tele!onice tip HotlineD campanii mass media sau e enimente. E!orturile pot !i direc/ionate ctre indi iziD re/eleD &rupuriD or&aniz/atiiD comunit/i sau cHiar catre na/iuni. JQealtH Communication UnitD Centre !or QealtH PromotionD Uni ersitR o! TorontoK.

Suport curs Cercetare $n %ursin&

P ,e!ini/ia 5. L-ocul unde practicile bune de promo area a snt/ii se $nt2lnesc cu practicile ,u'e de %o-u'i%#&e> :I&v Rootman and -arrR QersH!ieldD OQealtH Communication ResearcH" Broadenin& tHe ScopeDM $n QealtH CommunicationD 3J1KD 34FN5K ,e!ini/ia 3. Campaniile cuprinztoare de promo are a snt/ii sunt" P o $ncercri cu scop clar de a in!orm#6 pe&$u#d# $#u -o"iv# o $%5i-,#&e de %o-po&"#-e'"? o $n mod ideal orientate ctre indi idD re/eleD or&aniza/ii sau societateEPa&e S 3 o /intind o audien/ lar& 0i bine de!init Jdeci nu reprezint doar persuasiune de la om la omKE o du% l# ,e'e1icii necomerciale pentru indi id 0iGsau societateE o se des!0oar pe o perioad dat de timp de la c2te a sptm2ni la mai mul/i aniE o sunt cele mai e!iciente atunci c2nd includ o combina/ie de acti it/i mediaD interpersonale 0i e enimenteE o implic dez oltarea unui set structurat de acti it/i de comunicare care s includ minimum producerea 0i distribuirea de mesa;e. JE erett M. Ro&ersD and 9. ,ou&las S"o&e76 @Co--u'i%#"io' C#-p#i('$6> /' C5#&le$ R. Ae&(e& #'d S"eve' 8. C5#11ee :ed$.; QandbooT o! Communication ScienceD S#(e: NeB,u&7 +#&C6 CA6 19..;

T)PUR) ,E COMU%)CARE PE%TRU S.%.TATE


1. Comunicare persuasi sau comportamental. A%e#$"# i'%lude e1o&"u&ile de # pe&$u#d# o audien/ s adopte o idee sau o practic. I'%lude "e5'i%ile de -#&Ce"i'( $o%i#l. 5. Comunicare a riscului. Se re!er la a;utarea indi izilor s $n/elea& natura 0i seriozitatea unor riscuriD ast!el $nc2t s ia decizii in!ormate despre cum s trateze acele riscuri. )dealD %o-u'i%#&e# &i$%ului e$"e =u' proces interacti de scHimb de in!orma/ii $ntre indi iziD &rupuri 0i institu/iiM :C#'#d# N#"io'#l Re$e#&%5 Cou'%il6 19.9;. 3. Ad ocacR prin media. Este !olosirea strate&ic a media pentru a promo a o ini/iati de politic public JUS ,epa&"-e'" o1 8e#l"5 #'d 8u-#' Se&vi%e$6 19.9;. 4. Educa/ia prin di ertisment + edutainment. )mplic !olosirea produc/iilor de di ertisment p&e%u- $5oB ) u&ile TD6 &#dio6 ,e'*ile de$e'#"e6 "e#"&ul e"% pe'"&u # "&#'$-i"e -e$#4e persuasi e 0i lec/ii despre probleme de sntate. . Comunicarea interacti pentru sntate. Este de!init ca 0i interac/iunea unui indi id + %o'$u-#"o&6 p#%ie'"6 %#d&u -edi%#l E p&i' i'"e&-ediul u'ei "e5'olo(ii $#u # u'ui -i4lo% ele%"&o'i% pe'"&u # #%%e$# $#u "&#'$-i"e i'1o&ma/ie de sntate sau pentru a primi s!aturi 0i spri;in $ntrFo problem de sntate. !. Comunicarea participatorie. Aceasta presupune implicarea popula/iei /int $n plani!icarea 0i i-ple-e'"#&e# u'ei %#-p#'ii de %o-u'i%#&e

PRE?E%)RE (MBO-%.?)R)-OR
Promo area sntatii 6i pre enirea bolilor necesita in estire de timpD ener&iesi resurseD $n speranta determinarii unei imbunatatiri a sntatiiD care sa merite aceasta in estitie. ,in pacateD e<ista o i'1o&-#&e li-i"#"# #$up&# e1i%#%i"#"ii p&o-ov#&ii sntatii 6i e!orturilor pentru pre enirea bolilor. I'"e&ve'"iile %#&e de"e&-i'# o &edu%e&e &el#"iv# $pe%i1i%# # %o'$e%i'"elo& 'e(#"ive #&e u' e1e%" #,$olu" -#i -#&e l# popul#"iile %u &i$% %&e$%u". 3e e0e-plu6 #%ee#$i &edu%e&e &el#"iv# # v#lo&ii %ole$"e&olului $e&i% #&e u' e11e%" ,e'e1i% #,$olu" -#i -#&e l# pe&$o#'ele %u u' 'ivel $e&i% -#i -#&e #l %ole$"e&olului $#u l# %ei %u #l"i 1#%"o&i de &i$% #$o%i#"i. ' (e'e&#l6 i'"e&ve'"iile pe'"&u -odi1i%#&e# 1#%"o&ilo& de &i$% #u u' e1e%" -#i -i% od#"# %u $%#de&e# #%"iu'ii #%e$"o&#. A"#" p#%ie'ii6 %#" i $o%ie"#"e# #$"e#p"# %# -edi%ul $# #i,# u' &ol de %o'du%e&e /' p&o-ov#&e# sntatii 6i pre enirea bolilor. Pacien1ii asteapta 6i doresc ca medicii lor sa le !aca recomandari prind #%"i"#"e# 1i*i%#6die"# i #$up&# #l"o& p&o,le-e #le $"ilului de #"#6 i#& -edi%ii ui"# de -ul"e o&i #%e$"e p&o,le-e. 3#%# -edi%ii 'u $e i-pli%#6 p#%ie'ii %#u"# $1#"ul /' #l"# p#&"e6 e0i$"#'d &i$%ul $# ii in!luenteze surse eronate. Cand medicii se implica acti $n promo area sntatiiD pacien1ii raspund 1&e%ve'" i /i -odi1i%# #de%v#" %o-po&"#-e'"ul. 3e e0e-plu6 i'%u&#4#&e# de %#"&e -edi% de # i'"e'$i1i%# #%"i"#"e# 1i*i%#6 /' $pe%i#l d#%# $e #$o%i#*# %u $u(e$"ii %l#&e6 v# de"e&-i'# p&o,#,il -odi1i%#&i 3 #le %o-po&"#-e'"ului6 de #%ee# "i-pul

Suport curs Cercetare $n %ursin&

%o'$u-#" de %#"&e -edi% p#&e # 1i e1i%ie'". S1#"ui&e# de %#"&e -edi% # u'ui p#%ie'" de # $%#de# /' &reutate sau de a intrerupe!umatul este incununata cu succes la o mica parte din cazuriD $ns este un prim pas e<celent prind promo area sn"#"ii i p&eve'i&e# ,olilo&. I'"e&ve'"iile di&e%"e #le -edi%ului #$up&# die"ei &edu% de o,i%ei 'ivelul %ole$"e&olului $e&i% %u apro<imati =U. Tratamentul medicamentos poate !i mai e!icientD $ns este mai scump. ,e e<empluD "&#"#-e'"ul %u lov#$"#"i' l# ,#&,#"i6 pe'"&u p&eve'i&e# p&i-#&# # ,olilo& %o&o'#&ie'e6 %o$"# pe$"e 0.000 dol#&i pe #' de #"# $#lv#"#6 e0%ep"#'d pe&$o#'ele %u &i$% 1o#&"e -#&e. S"&#"e(iile de "&#"#-e'" pe'"&u5ipe&"e'$iu'e# #&"e&i#l# $u'" -#i e1i%ie'"e? %o$"ul #p&o0i-#"iv #l $%&ee'i'(ului i "&#"#-e'"ului 5ipe&"e'$iu'ii #&"e&i#le6 lu#'d /' %#l%ul &#"ele -edii de %o-pli#'"# de -edi%#"ie i "&#"#&e# %u u' #'"#(o'i$" ,e"#)#d&e'e&(i% v#&i#*# de l# #p&o0i-#"iv 1 .000 dol#&i pe #' de vi#"# $#lv#"# l# u' p#%ie'" %u"e'$iu'e #&"e&i#l# di#$"oli%# de 10 --8( $#u -#i -#&e p#'# l# #p&o0i-#"iv 2 .000)30.000 de dol#&i pe'"&u o pe&$o#'# %u "e'$iu'e #&"e&i#l# di#$"oli%# %up&i'$# i'"&e 9 i 104 --8(. Co$"u&ile vo& 1i -#i -#&i p&i' u"ili*#&e# u'o& -edi%#-e'"e -#i $%u-pe6 de$i %o$"ul e$"e 4u$"i1i%#" d#%# o &edu%e&e # e1e%"elo& #dve&$e de"e-i'# o i-,u'#"#"i&e # %#li"#"ii e"i%ii. I-u'i*#&e#6 i'%lu$iv v#%%i'#&e# #'"ip'eu-o%o%i%# i #'"i)(&ip#l# l# v#&$"'i%i i l# p#%ie' ii %u &i$% %&e$%u"6 e$"e o -e"od# e1i%ie'"# de # &edu%e 'u-#&ul de i-,ol'#&i i %5el"uielile pe'"&u ele. D#%%i'#&ile #$i(u&# p&o"e%"i# #dul"ilo& i %opiilo& 1#"# de di1e&i"e ,oli. /' plu$6 &edu% i "&#'$-i"e&e# ,olii l# #l"e pe&$o#'e. I-u'i*#&ile #u de"e&-i'#" o $%#de&e i-po&"#'"# # 1&e%ve'"ei epide-iilo&. I-u'i*#&e# %o$"# -#i pu"i' de%#" "&#"#-e'"ul ,olii 1#"# de %#&e $e &e#li*e#*# p&o"e%"i#6 #&e 1o#&"e pu"i'e e1e%"e #dve&$e (&#ve i #de$e# e$"e 'e%e$#&# l# i'"&#&e# /' $%o#l# $#u (&#di'i"#. +&o(&#-ul $"#'d#&d de i-u'i*#&e #l %opilului i'%lude v#%%i'u&i pe'"&u: ) di1"erieD tetanus 0i pertusis J,TPK ) polio-ieli"# :v#%%i' polio i'#%"iv#" $#u D+I; ) &u4eol#6 o&eio' :v#%%i' u&li#';6 ) &u,eol# : R<R/RUR; ) v#&i%el# ) 5ep#"i"# A :8ep A; ) 5ep#"i"# A :8ep A; ) 8#e-op5ilu$ i'1lue'*#e "ip , :8i,; ) v#%%i'ul #'"ip'eu-o%o%i% :+CD; pe'"&u %opiii -#i -i%i de #'i ) (&ip#. D#%%i'ul #'"i(&ip#l 'u e$"e i'di%#" %opiilo& -#i -i%i de ! lu'i. A%e$"# e$"e &e%o-#'d#" pe'"&u: ) "o"i %opiii %u v#&$"# %up&i'$# i'"&e ! )23 lu'i ) %opiii /' v#&$"# de 24 lu'i $#u -#i -#&i %u di1e&i"e #1e%iu'i :%# $i#$"-ul6 ,o#l# %#&di#%# $#u cronic sau cu sistem imun de!icitarK F contactii apropiatiD incluzand contactii de la domiciliu 6i $n a!r caseiD supra e&Hetorii %opiilo& -#i -i%i de 23 lu'i i # %opiilo& -#i -#&i de 24 lu'i %#&e p&e*i'"# u' &i$% %&e$%u" pe'"&u %o-pli%#"ii po$"(&ip#le. D#%%i'#&ile i'%ep de l# '#"e&e i #u u' o&#& $"#,ili" p#'# %e %opilul i-pli'e$"e 1. lu'i6 &#pelu&ile :'oile do*e; v#%%i'#le $u'" #d-i'i$"&#"e i'"&e 4 i ! #'i. C#"ev# v#%%i'#&i $u'" 'e%e$#&e dup# v#&$"# de ! #'i E -#i #le$ %ele %#&e $)#u #d-i'i$"&#" #'u#l :v#%%i'ul #'"i(&ip#l; $#u /' -od &e(ul#" p#'# l# -#"u&i"#"e :v#%%i'ul #'"i"e"#'i%;. To#"e v#%%i'#&ile "&e,uie $# 1ie #d-i'i$"&#"e l# "i-p %o'1o&p&o(&#-ului $"#'d#&d de v#%%i'#&i. D#%%i'#&ile $upli-e'"#&e po" 1i 'e%e$#&e /' %#*ul %#l#"o&iilo& /' di1e&i"e p#&"i #le lu-ii.

Suport curs Cercetare $n %ursin&

ASPECTE #E%ERA-E PR)?)%, AS)STE%@A ME,)CA-. PRE?E%T)?.

1. 2.

3.

4. . !.

S"#,ili&e# u'ei le(#"u&i i'"&e p#%ie'" i -edi%: %u'o#$"e&e# &e%ip&o%#;. Ev#lu#&e# i'i"i#l# %#&e i'%lude: ) o anamnez ri&uroas :deo#&e%e /' -edi%i'# de 1#-ilie e# #$i(u&# .0F di' dia&nosticK care s cuprind" date personale J 2rstaD condi1ii de ia1 6i de muncD locuin1aD starea ci il actualD modul de alimenta1ieD status socioFeconomicK ) moti ele prezentrii ) antecedente !iziolo&ice personale :d#"e le(#"e de i'$"#l#&e# -e'$"&u#"iei6 -e'op#u*ei6 'u-#&ul de '#"e&i6 de #vo&"u&i6 %u- # de%u&$ $#&%i'#6 '# "e&e#6 l#u*i# 6i alptareaD iar dac pacientul este copilD ne intereseaz date le&ate na6tereD #li-e'"#ie6 dive&$i1i%#&e# #li-e'"#iei6 v#%%i'#&e e"%.; ) antecedente Heredocolaterale le(#"e -#i #le$ de &udele de (&#dul /'"9i ) antecedente patolo&ice personale" boli a ute din copilrie 6i p2n la data p&e*e'"#&ii6 i'"e&ve'ii %5i&u&(i%#le 6 %o'"#%"e %u p#%ie'i %#&e #u #vu" $#u #u: TAC6 lue$6 8ID po*i"ivi? %o'$u-ul de #l%ool6 %#1e#6 "u"u'6 d&o(u&i6 $#u #l"e -edi%#-e'"e 6i substanteD preciz2nd orarul administrrii 6i cantitatea. ) istoricul prezentarii actuale ) e<aminarea !izic :i'%lu*9'd e0#-e'ul 1i*i% o,ie%"iv pe #p#&#"e i $i$"e-e; ) E<amene de laborator de rutina 6i speci!ice. E aluarea ulterioar a permite stabilirea unui dia&nostic de suspiciune care la ne oie a 1i %o'1i&-#" p&i' e1e%"u#&e# "e$"elo& $%&ee'i'( i de l#,o&#"o& d#%# e$"e %#*ul /' vede&e# lu#&ii u'ei de%i*ii "e&#peu"i%e. I-u'i*#&ile 'e%e$#&e i #'u-i"e i'"e&ve'ii 'e%e$#&e pe'"&u # #ve# %e&"i"udi'e# %elo& #1i&-#"e. Ide'"i1i%#&e# 1#%"o&ilo& de &i$% i i'1o&-#&e# p#%ie'"ului. Asi&urarea unei continuitati a in&ri;irii medicale 6i recomandarea catre alti specili6ti dac e$"e %#*ul.

3e$i6 p&eve'"i# po#"e 1i p&i-#&#6 $e%u'd#&# i "e&"i#&#6 -edi%i'# de 1#-ilie $e o%up# -#i #le$ de %e# p&i-#&# i de %e# $e%u'd#&#. 3e%i6 ser iciile pre enti e primare 6i secundare pri esc mai ales indi izii asimptomatici. Pre entia tertiara u&-#&e$"e p&eve'i&e# %o-pli%#"iilo& %e po" #p#&e l# u' i'divid de4# ,ol'#v? /' %#d&ul p&eve'"iei "e&"i#&e6 -edi%ul de 1#-ilie u&-#&e$"e p#%ie'"ul p&i' i'"e&-ediul %o'"&o#lelo& -edi%#le pe&iodi%e6 u&-#&e$"e evolu"i# ,olii6 %o'"&ole#*# &e$pe%"#&e# "&#"#-e'"ului6 u&-#&e$"e %&e$"e&e# %#li"#"ii vie"ii p#%ie'"ului #%o&di'd $p&i4i' p$i5i% p#%ie'"ului i 1#-iliei #%e$"ui#. (n concluzie" +&eve'"i# primara u&-#&e$"e preintimpinarea aparitiei bolii p&i' -#$u&i #pli%#"e -ediului i i'dividului: de e0e-plu: ) (&i4# pe'"&u %#li"#"e# #pei po"#,ile6 pe'"&u ev#%u#&e# (u'oiului6 pe'"&u polu#&e# #e&ului6 pe'"&u lo%ui'"e %o&e$pu'*#"o#&e . ) %o'$ilie&e# %u p&ivi&e l# i'%e"#&e# 1u-#"ului6 %&e$"e&e# #%"ivi"#"ii 1i*i%e6 die"# #de%v#"#6 %o'$u-ului de #l%ool i d&o(u&i6 1olo$i&e# %e'"u&ilo& de $i(u&#'"#. ) I'$"i"ui&e# i-u'i*#&ilo&. +&eve'"i# secundara %o'$"# de 1#p" /' ide'"i1i%#&e# i "&#"#&e# pe&$o'elo& #$i-p"o-#"i%e6: u"ili*i'd -e"ode %li'i%e i p#&#%li'i%e i'%lu$iv -e"od# $%&ee'i'(ului;6 %#&e p&e*i'"# 1#%"o&i de &i$% $#u boala $n stadiul preclinic i %#&e de%i 'u # 'e%e$i"#" p&e*e'"#&e# l# -edi%. 3e e0e-plu: ) Co'$ul"ul $u(#&ilo& /' vede&e# depi$"#&ii lu0#"iei %o'(e'i"#le de $old6 #'e-iei 1e&ip&ive6 # &#5i"i$-ului: %# e0e-plu de -e"ode %li'i%e; ) I've$"i(#"ii e1e%"u#"e /' vede&e# depi$"#&ii TAC6 e0#-i'#&ile -edi%#le pe&iodi%e di' %#d&ul i'"&ep&i'de&ilo& i di' %#d&ul $e&vi%iului -ili"#& 1#%u"e /' vede&e# depi$"#&ii ,olilo& de i'i-#6 de pl#-i'i6 di#,e" *#5#&#" :p&i' -e"ode p#&#%li'i%e; ) M#-o(&#1i# i "e$"ul +#p#'i%ol#u pe'"&u depi$"#&e# p&e%o%e # 'eopl#$-ului de $#' i # %elui %e&vi%#l: %# e0e-plu de "e$" $%&ee'i'(;.

Suport curs Cercetare $n %ursin&

METO,A SCREE%)%#U-U)
2olo$i"# 1&e%ve'" /' %#d&ul p&eve'"iei $e%u'd#&e 'e%e$i"# #'u-i"e p&e%i*#&i: ) S%&ee'i'(ul &ep&e*i'"# e0#-i'#&e# i'i"i#l# # u'ui i'divid %#&e 'u e$"e i'%# $u, i'(&i4i&i -edi%#le6 %u $%opul de # depi$"# #%"iv o ,o#l#. F Scopul" acest test separa indi izii aparent sntosi $n doua &rupuri" %u &i$% %&e$%u" $#u $%#*u" de # de*vol"# o #'u-i"# ,o#l# pe'"&u %#&e "e$"ul # 1o$" u"ili*#". ) Tipu&ile de ,oli %#&e po" 1i i've$"i(#"e %u #%e#$"# -e"od#: o ,oli #%u"e "&#'$-i$i,ile :de e0e-plu &u,eol#; o ,oli %&o'i%e "&#'$-i$i,ile :de e0e-plu "u,e&%ulo*#; o ,oli #%u"e 'e"&#'$-i$i,ile :de e0e-plu i'"o0i%#"ii; o ,oli %&o'i%e 'e"&#'$-i$i,ile :de e0e-plu (l#u%o-ul; ) C&i"e&ii pe'"&u %# u' "e$" $%&ee'i'( $# 1ie e1i%ie'": o popul#"i# $upu$# "e$"ului #& "&e,ui $# $e i'%#d&e*e /' (&up# %u &i$% %&e$%u" pe'"&u ,o#l# pe'"&u %#&e $e e1e%"ue#*# "e$"ul. o ,o#l# pe'"&u %#&e $e e1e%"ue#*# $%&ee'i'(ul "&e,uie $# &ep&e*i'"e u' &e#l i'"e&e$ pe'"&u i'divi*ii %#&e $u'" $upu$i "e$"ului. o ,o#l# %#&e $e u&-#&e$"e # 1i de$%ope&i"# -#i "i-pu&iu e$"e 'e%e$#& $# #i,# -i4lo#%e de "&#"#-e'" $#u %o'"&ol -#i e1i%ie'"e6 de%i" ,o#l# /' $"#diul $i-p"o-#"i%. o i'divi*ii pe'"&u %#&e "e$"ul $%&ee'i'( # 1o$" (#$i" po*i"iv vo& 1i #$i(u&#"i %#6 li $e v# %o'"i'u# ev#lu#&e#. ) C#&#%"e&i$"i%ile "e$"ului $%&ee'i'(: o "e$"ul "&e,uie $# 1ie $e'$i,il i $pe%i1i%: $# depi$"e*e i'divi*ii $u$pe%"i6 i $#)i di1e&e'"ie*e pe #%e$"i# de %ei ,ol'#vi;. o "e$"ul "&e,uie $# 1ie #pli%#,il i #%%ep"#" de u' -#&e 'u-#& de i'divi*i. o "e$"ul "&e,uie $# 1ie $i-plu: #$"1el i'%i" $# #4u'(# l# 1i'#li"#"e u$o& i &epede. o "e$"ul "&e,uie $# 1ie i'o1e'$iv pe'"&u i'divi*ii "e$"#"i. o "e$"ul "&e,uie $# 1ie pu"i' %o$"i$i"o&. i /' $1#&$i" p&eve'"i# ter1iar $ncearc s impiedice a&ra area !actorilor care au dus la i-,ol'#vi&e :p&#%"i% i'"e&vi'e /' p&eve'i&e# #p#&i"iei %o-pli%#"iilo&;.

CAUCE-E PR)%C)PA-E ,E MORB),)TATE PE #RUPE ,E ?VRST.


1. %ou nscut 6i su&ar" ) p&e-#"u&i"#"e# ) di$-#"u&i"#"e# ) #'o-#lii %o'(e'i"#le i "&#u-#"i$-e l# '#"e&e ) #$1i0i# l# '#"e&e ) i'1e%iile de "&#%" &e$pi&#"o& F boala diareic ) #l"e i'1e%ii ) #%%ide'"e 2. +&e$%ol#& i $%ol#&: ) i'1e%iile #%u"e de "&#%" &e$pi&#"o& i'%lu$iv #$"-ul ,&o'$i% F mai nou e<ist un interes pentru asa numitele" cauze noi de morbiditateD %u- #& 1i: tulburri emo1ionale 6i de comportamentD de!icit 6colar. 3. D9&$"# 13)1. #'i: ) #1e%iu'i <RG i de "&#%" &e$pi&#"o& $upe&io& ) i'1e%ii vi&#le6 ,#%"e&ie'e i p#&#*i"#&e ) #,u*ul $e0u#l ) #1e%iu'i #le "&#%"ului di(e$"iv ) #1e%iu'i #le "&#%"ului u&i'#& ) #%%ide'"e -#i #le$ %u i'"e&e$#&e o$"eo)#&ticular 6i a 1esuturilor moi.

Suport curs Cercetare $n %ursin&

4. D9&$"# 19)39 #'i: ) #1e%iu'i <RG i de "&#%" &e$pi&#"o& $upe&io& ) i'1e%ii vi&#le6 ,#%"e&ie'e i p#&#*i"#&e ) #1e%iu'i #le "&#%"ului u&i'#& ) #%%ide'"e . Di&$"# 40)!4 #'i: ) ,oli %#&diov#$%ul#&e ) o$"eopo&o*# ) #&"&i"# ) #1e%iu'i de(e'e&#"ive l# 'ivelul #p#&#"ului o$"eo#&"i%ul#& ) #1e%iu'i <RG i o1"#l-olo(i%e !. Di&$"# pe$"e ! #'i: ) 8TA ) o$"eopo&o*# ) #&"&i"# ) ,oli %#&di#%e ) i'%o'"i'e'# urinar ) #1e%iu'i <RG i o1"#l-olo(i%e ) #%%ide'"e l# 'ivelul #p#&#"ului o$"eo#&"i%ul#& i # e$u"u&ilo& -oi

1. %ou nscut 6i su&ar" F ma;oritatea cauzelor de mortalitate neonatal sunt determinate de #'o-#lii de de*vol"#&e intrauterinD anomalii con&enitale 6i accidente la na6tere. F in!ec1ii de tract respirator in!erior" bron6itD pneumonie F boala diareic ) #l"e i'1e%ii ) #'o-#lii %o'(e'i"#le F moartea subit ) #%%ide'"e F prin1i deza anta;ati socioeconomic 2. +&e$%ol#&i i $%ol#&i: ) SI3A ) #%%ide'"e ) #'o-#lii %o'(e'i"#le ) %#u*e o'%olo(i%e ) i'1e%ii &e$pi&#"o&ii ) (#$"&oe'"e&i"e ) #%%ide'"e 3. Di&$"# 13)1. #'i: ) #%%ide'"e &u"ie&e ) $i'u%ide&i ) o-u%ide&i :%&i-#; ) leu%e-ie 4. D9&$"# 19)39 #'i: ) #%%ide'"e &u"ie&e ) ,oli %#&diov#$%ul#&e ) o-u%ide&i ) SI3A ) ,o#l# v#$%ul#&# %e&e,&#l# ) %#'%e& de $9' i %ol u"e&i'

CAUCE-E PR)%C)PA-E ,E ,ECES PE #RUPE ,E ?VRST.

17

Suport curs Cercetare $n %ursin&

. D9&$"# 40)!4 #'i: ) ,oli %#&diov#$%ul#&e ) %#'%e& de $i' ) %#'%e& pul-o'#& ) %#'%e& %olo&e%"#l ) %#'%e& ov#&i#' ) A+<C ) ,o#l# v#$%ul#&# %e&e,&#l# !. D9&$"# pe$"e ! #'i: ) ,oli %#&diov#$%ul#&e ) ,oli v#$%ul#&e %e&e,&#le ) i'1e%ii &e$pi&#"o&ii ) A+<C ) %#'%e& %olo&e%"#l ) %#'%e& de $i' ) %#'%e& pul-o'#& ) #%%ide'"e

CO%S)-)EREA CU PR)?)RE -A ME%@)%EREA ST.R)) ,E S.%.TATE


I' %u&$ul ev#lu#&ilo& pe&iodi%e p#%ie'ii "&e,uie %o'$ili#"i %u p&ivi&e l# #$pe%"ul p&eve'"iv #l ,olilo& /' 1u'%"ie de v9&$"# lo& i de p&e*e'"# #'u-i"o& 1#%"o&i de &i$%. <,e*i"#"e#6 #,u*ul de #l%ool i 1u-#"ul #u /'"ode#u'# i-p#%" -#4o& i pe "e&-e' lu'( #$up&# sntatiiD de aceea pacien1ii trebuie consiliati cu pri ire la e itarea acestor situa "ii i $"op#&e# #'u-i"o& p&#%"i%i. Co'dui"# %u #$pe%" po*i"iv %# de e0e-plu e0e&%i"iul 1i*i% &e(ul#"6 'u"&i"i# #de%v#"# i -e'"i'e&e# u'ei (&eu"#"i %o&po&#le %o&e$pu'*#"o#&e "&e,uie i'%u&#4#"#. Cu'o#$"e&e# p&o,le-elo& le(#"e de #li-e'"#"ie6 #%"ivi"ate !izica 6i i&iena psiHoFsocialD a a;uta pacien1ii s se orienteze catre obiceiuri sntoase care or conduce la pre enirea unui numar esential de boli 6i $n !inal daca nu la o durata mai lun&a de iata atunci si&ur la un ni el de trai sntos. (n medicina de !amilie se incepe cu consilierea omului sntos pentru a realiza ceea ce p&eve'"i# p&i-#&# 'e %e&e d#&6 /' #%el#$i "i-p "&e,uie %o'$ili#"e i pe&$o#'ele %u &i$% %&e$%u" pe'"&u #'u-i"e ,oli #$"1el i'%i" $# $e p&evi'# $#u $# $e i'"i&*ie #p#&i"i# ,olilo& &e$pe%"ive. SFa constatat c cele mai e!iciente metode pentru a scdea &ra itatea 6i inciden1a cauzelor de boal sunt cele care actioneaza prin modularea comportamentelor indi iduale care prezinta !actori de risc pentru sntate. Doi p&e*e'"# -#i 4o$ p#%ie'ii %u 1#%"o&i de &i$% pe'"&u #p#&i"i# #'u-i"o& ,oli i "e$"ele de $%&ee'i'( -i'i-e %e $e po" 1#%e pe'"&u #p&e%ie&e# $"#"u$)ului #%e$"o& p#%ie' i. 3e$i(u& %# $ele%"#&e# #%e$"o& "e$"e /' %#d&ul #$i$"e'"ei p&i-#&e $e 1#%e de %#"&e -edi%ul de 1#-ilie /' 1u'%"ie de vi&$"#6 $e0ul6 p#&"i%ul#&i"#"ile i'dividu#le #le %#*ului &e$pe%"iv i 'u /' ul"i-ul &i'd de %o$"ul "e$"ului6 -edi%ul 1ii'd &e$po'$#,il de %ee# %e i'di%# # 1i 1#%u". Nu "&e,uie ui"#" /' #%e$" %o'"e0" 1#p"ul %# /' %#d&ul #%"ivi"#"ii p&eve'"ive p&i-#&e u' &ol -#4o& ii &evi'e i pacientului %#&e "&e,uie $#)$i p#$"&e*e $"#&e# de sntate prin modi!icarea comportamentului indi idual.

PERSOA%E CU R)SC CRESCUT ,E (MBO-%.?)RE


1. +e&$o#'e %u di#,e" *#5#&#": $e 1#% "e$"e pe'"&u de"e&-i'#&e# bacteriurieiD eve'"u#l proteinuriei 6i &licozuriei. 2. +e&$o#'e %u i$"o&i% 1#-ili#l de di#,e" *#5#&#" :&ude de (&#dul i'"ii $#u doi;6 %u o,e*i"#"e6 %u i$"o&i% de di#,e" *#5#&#" (e$"#"io'#l: l# 3 $#u l# #'i testul &lucozei a ;eun. 3. +e&$o#'e %u i$"o&i% pe&$o'#l de ,o#l# i'1l#-#"o&ie i'"e$"i'#l# $#u polipo*# %olo'i%# i %ele %u i$"o&i% 1#-ili#l de polipo*# 1#-ili#l#6 %#'%e& %olo&e%"#l $#u %#'%e&e %u #l"e lo%#li*#&i $u'" $upu$e colonoscopiei. 4. Su(#&ii6 %opii6 #dole$%e'"ii i pe&$o#'ele care traiesc $n zone cu ap insu!icient !luorinat $u'" "&#"#"i %u supliment de !luor.

11

Suport curs Cercetare $n %ursin&

. 2e-eile de v9&$"# 1e&"il# e0pu$e l# #(e'"i "e&#"o(e'i6 %ele %#&e do&e$% $#&%i'# pe$"e v9&$"# de 3 #'i p&e%u- i %ele %u i$"o&i% 1#-ili#l de ,o#l# (e'e"i%# $#u #l"e #'o-#lii (e'e"i%e $u'" $upu$e u'ei consilieri &enetice. !. +#%ie'"e "i'e&e %#&e #u -e'o&#(ii $#u i'divi*ii p&ove'i'd di' A-e&i%# G#"i'#6 C#&#i,e6 A$i#6 ,#*i'ul -edi"e&#'e#' $#u A1&i%#6 "u"u&o& li $e v# 1#%e Hemo&lobinemia 6i electro!oreza Hemo&lobinei. 7. +e&$o'#lului di' $i$"e-ul $#'i"#& %e lu%&e#*# %u p&odu$e di' $i'(e6 i'divi*ii %#&e p&i-e$% %# "&#"#-e'" %o'$"#'" "&#'$1u*ii6 %o'"#%"ii pe&-#'e'"i #i u'ei pe&$o#'e %u A( 8,$ H6 pe&$o#'ele %u p#&"e'e&i $e0u#li -ul"ipli /' ul"i-ile ! lu'i i pe&$o#'elo& %#&e 1olo$e$% d&o(u&i i'"&#ve'o$ li $e v# #d-i'i$"&# accinul antiFHepatita B. .. +#%ie'ii %u ,oli &e$pi&#"o&ii6 %#&di#%e6 &e'#le %&o'i%e6 %opii6 ,#"&i'ii i %ei i-u'o$up&e$#"i vo& p&i-i accinarea anti&ripala. 9. +e&$o#'elo& %u di#,e" *#5#&#"6 1u-#"o&i6 %u 'ivel %&e$%u" de %ole$"e&ol6 %u i$"o&i% 1#-ili#l de ,o#l# %o&o'#&i#'# l# v9&$"# I de 0 #'i $#u %u 'ivel de %5ole$"e&ol J de 240 -(/dl li $e v# de"e&-i'# colesterolemiaD lipidemiaD tri&liceridemia. 10. Testul Q)? v# 1i e1e%"u#" u&-#"o#&elo& pe&$o#'e: %#&e #u p&i-i" "&#'$1u*ii /' pe&io#d# 197 )19.9 $#u %#&e #u 1#%u" "&#"#-e'" i'4e%"#,il 'eu"ili*i'd $e&i'(# de u'i%# 1olo$i'"#6 %#&e $oli%i"# "&#"#-e'" pe'"&u ,oli %u "&#'$-i"e&e $e0u#l#6 %#&e #u #vu" %o'"#%" $e0u#l %u p#&"e'e& 8IDH6 %#&e #u 1olo$i" $#u 1olo$e$% d&o(u&i i'"&#ve'o$6 %#&e "&#ie$% $#u %#&e #u ve'i" di' *o'e %u p&ev#le'"# %&e$%u"# p&e%u- i l# p&o$"i"u#"e. 11. Mamo&ra!ia $e 1#%e l# p#%ie'"e -#i -#&i de 3 #'i %u i$"o&i% 1#-ili#l de 'eopl#$- de $#' di#('o$"i%#" /' p&e-e'op#u*# l# o &ud# de (&#dul I. 12. ?accinul antipneumococic $e 1#%e u&-#"o#&elo& pe&$o#'e: %u ,oli %&o'i%e %#&di#%e6 pul-o'#&e6 &e'#le6 $ple'e%"o-i*#"i6 i-u'o$up&e$#"i6 ,ol'#vi %u li-1o- 8od(Ci'6 -ielo-ul"iplu6 %u di#,e" *#5#&#" l# #l%ooli%i i %i&o"i%i. 13. ?accinul antirubeolic se !ace la !emei de 2rsta reproducatoare !r e identa a imunit1ii. 14. ?accinul MMR $e 1#%e l# "o#"e 1e-eile l# %#&e i-u'i"#"e# 'u po#"e 1i dovedi"#. 1 . Bolile cu transmitere se<uala" $e "e$"e#*# p#%ie'ii %u &e%idive 1&e%ve'"e $#u %ei %u p#&"e'e&i $e0u#li -ul"ipli. 1!. ,ozarea TSQ $e e1e%"ue#*# l# p#%ie'i %u i$"o&i% 1#-ili#l de ,o#l# "i&oidi#'# $#u l# p#%ie'i %u ,oli #u"oi-u'e. 17. ),R la tuberculin $e 1#%e de &u"i'# l# %opii6 l# p#%ie'i %u $i-p"o-#"olo(ie %li'i%#6 l# %ei %#&e "&#ie$% %u pe&$o#'e %u'o$%u"e # #ve# TAC6 l# %ei %#&e p&ovi' di' *o'e %u p&ev#le'"# %&e$%u"#6 l# pe&$o#'ele 8IDH6 l# %ei %e "&#ie$% /' %o'di"ii de p&o-i$%ui"#"e6 #l%ooli%i i pe&$o#'e %#&e 1olo$e$% d&o(u&i i'"&#ve'o$ i pe&$o'#lul $#'i"#& %#&e lu%&e#*# /' i'$"i"u"ii %u &i$% %&e$%u". 1.. )munizrile 1#%u"e /' pe&io#d# de #dole$%e'"6 #dul"6 ,#"&i': ) /'%ep9'd %u v9&$"# de 1. #'i $e 1#%e l# 1ie%#&e 10 #'i v#%%i' 3T:#'"idi1"e&o)"e"#'i%;. F cei nscuti dupa 1483 or !i accinati contra parotiditei epidemice de re&ula !c2nduFse "&iv#%%i'ul MMR :#'"i&u4eol#) p#&o"idi"# epide-i%#) &u,eol#;. ) 1e-eile de v9&$"# 1e&"il# $e v#%%i'e#*# %o'"&# &u,eolei. F accinarea antiHepatitic B se !ace la pacien1ii cu risc crescut. F accinarea anti&ripal se !ace la pacien1ii cu risc crescutD iar de la 2rsta de 88 ani se 1#%e #'u#l. ) v#%%i'#&e# #'"ip'eu-o%o%i%# i #'"i5#e-op5ilu$ i'1lue'*#e "ip A $e 1#%e l# p#%ie' ii %u &i$% %&e$%u". Al"e -#$u&i lu#"e de %#"&e -edi%ul de 1#-ilie pe'"&u pe&$o#'ele %#&e p&e*i'"# 1#%"o&i de &i$% vo& 1i e0pu$e -#i 4o$ pe (&upe de vi&$"#. Cee# %e e$"e i -#i i-po&"#'" e$"e %o'$ilie&e# /' p&o,le-e de 'u"&i"ie6 de #%"ivi"#"e 1i*i%# i -#i ales $n ceea ce pri este comportamentul sntos al indi izilor asimptomaticiD !r probleme medical e #%"u#le i %#&e &e#li*e#*# pre entia primara.

15

Suport curs Cercetare $n %ursin&

#RUPE-E PR)%C)PA-E ,E BO-) CRO%)CE CE %ECES)T. PRE?E%@)E


Aolile %&o'i%e %#&e 'e%e$i"# p&eve'"ie $u'" #%ele ,oli %#&e de"e&-i'# %e# -#i -#&e &#"# # -o&"#li"#"ii6 i $u'" &ep&e*e'"#"e de: 1. Boala cardio ascular F reprezinta cauza cea mai !rec enta de mortalitate. 2. C#'%e&ul) &ep&e*i'"# # dou# %#u*#. 3. Al"e %#u*e %#&e $u'" &ep&e*e'"#"e de: W ,o#l# %e&e,&ov#$%ul#&# W ,o#l# pul-o'#&# %&o'i%# o,$"&u%"iv# W di#,e"ul *#5#&#" i o,e*i"#"e# W $ui%idul W %i&o*# W %&i-# W ,oli &e'#le W #l"e %#u*e

Boala cardio ascular


Ao#l# #&"e&i#l# %o&o'#&i#'#:Co&o'#&7 5e#&" di$e#$e)C83; e$"e %#u*# p&i'%ip#l# de -o#&"e /' S.U.A. /' 4u& de 46! -ilio#'e de #-e&i%#'i #u C83. E0i$"# "e'di'"# #%"u#l# de #p#&i"ie # -o&"ii p&i' C83 l# i'divi*i $u, ! de #'i .+opul#"i# #l,# e$"e -ul" -#i #1e%"#"# de%i" %e# 'e#(&#. (n ceea ce pri este tratamentul CQ, un rol esential pe l2n& medicatie $l are controlul !actorilor de risc sau a cauzei care produce CQ,. EreditateaD se<ulD 6i $mbtr2nirea e<plic #p&o0i-#"iv 0F di' %#*u&ile de -o#&"e p&i' C83. Ceil#li 1#%"o&i de &i$% -odi1i%#,ili p&i' $%5i-,#&e# $"ilului de vi#"# $#u p&i' "&#"#-e'" -edi%#-e'"o$ 4u$"i1i%# &e$"ul de -o#&"e p&i' C83. >ACTOR)) ,E R)SC A) CQ, ) Se<ul" ,#&,#"ii #p#&"i'i'd &#$ei #l,e $u'" -ul" -#i #1e%"#"ide%i" 1e-eile de #%ee#$i &#$#. A#&,#"ii #l,i $u1e&# -#i %u&i'd de i'1#&%" -io%#&di% i -o#&"e $u,i"# pe %i'd 1e-eile #l,e de #'(i'# pe%"o&#l#. ) ?2rsta" l# ,#&,#" %u v#&$"# -#i -#&e de 4 #'i &i$%ul de #p#&i"ie # C83 %&e$"e. G# 1e-eie %u v#&$"# -#i -#&e de #'i &i$%ul de #p#&i"ie # C83 %&e$"e. ) >umatul de 1i&ri e$"e %#u*# -#4o&# i ,i'e %u'o$%u"# # u'o& ,oli %e po" 1i p&eve'i"e6 de #%ee# p#%ie'ii "&e,uie i'%u&#4#"i $# &e'u'"e l# #%e$" p&o$" o,i%ei. 2u-#"ul pl#$e#*# i'dividul /' (&up# p#%ie'ilo& %u &i$% de # de*vol"# i ul"e&io& # -u&i p&i' C83. 2u-#"ul o-o#&# #p&o#pe "o" #"i" de -ul"i i'divi*i p&i' ,oli %#&diov#$%ul#&e %i" p&i' %#'%e& ,&o'5opul-o'#&. E1i%#%i"#"e# p&o(&#-elo& de $"op#&e # 1u-#"ului v#&i#*#6 i $)# %o'$"#"#" %# 9 F di'"&e 1u-#"o&i &eu$e$% #%e$"# pe&1o&-#'"# p&i' voi'"# p&op&ie. +e'"&u # #4u"# p#%ie'"ul $e po" 1olo$i: pl#$"u&e "&#'$de&-i% %u 'i%o"i'# $#u (u-# de -e$"e%#" %u 'i%o"i'#. ) ?aloarea crescuta a colesterolului san&uin 6i a -,-JloXFdensitR lipop&o"ei'; p&e%u- i 83G:5i(5) de'$i"7 lipop&o"ei';I 3 -(/dl $u'" $"&i'$ le(#"e de 1&e%ve'"# #p#&i"iei C83 %el pu"i' l# -#"u&i"#"e. Se po#"e $pu'e %# &i$%ul de #p#&i"ie # C83 %&e$"e %u 1F pe'"&u 1ie%#&e 1 -(F %&e$"e&e # %ole$"e&olului. ) QTA :TAJ140/90 (#$i"# o d#"# pe $#p"#-i'# l# #%e#$"# v#lo#&e i %el pu"i' dou# $#p"#-i'i l# &i'd; e$"e u' 1#%"o& i-po&"#'" %#&e %o'"&i,uie l# %&e$"e&e# &i$%ului de # de*vol"# C83. /' S.U.A. e0i$"# -#i -ul" de 40 -ilio#'e pe&$o#'e 5ipe&"e'$ive %u v9&$"# %up&i'$# i'"&e 1.) 7 #'i? i'%ide'"# #%e$"ei #1e%iu'i %&e$"e %u v9&$"# i depi'de de &#$#: 'e(&ii #u u' &i$% de dou# o&i -#i -#&e de # deve'i 5ipe&"e'$ivi de%i" #l,ii? 8TA %o'du%e -#i 1&e%ve'" l# 'e(&ii l# i'$u1i%ie'"# %#&di#%# %o'(e$"iv# de%i" l# &#$# #l,#. 8TA e$"e -#i 1&e%ve'" le(#"# de vi&$"#. Ap&o0i-#"iv 0F di' popul#"i# (e&i#"&i%# e$"e 5ipe&"e'$iv#? dup# v9&$"# de 0 #'i i'%ide'"# 8TA %&e$"e l# 1e-ei. ) Sedentarismul e$"e u'# di' %#u*ele &e$po'$#,ile de -o#&"e p&i' C83. ) ObezitateaD /' $pe%i#l /' &i'dul i'divi*ilo& $ede'"#&i p#&e # 1i o %#u*# -i'o&# # #p#&i"iei C83.

13

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Consumul ) de contracepti e orale /' $pe%i#l /' &i'dul 1e-eilo& -#i -#&i de 3 #'i6 1u-#"o#&e6 e$"e i'%&i-i'#":de$i le(#"u&# 'u e$"e 1o#&"e pu"e&'i%#; /' %&e$"e&e# &i$%ului de #p#&i"ie # C83. Absenta terapiei substituti e cu estro&eni la menopauza %o'$"i"uie u' 1#%"o& de &i$% ) -i'o&. )nstalarea prematura a menopauzei :1i*iolo(i% $#u %5i&u&(i%#l; /' #,$e'"# "e&#piei ) $u,$"i"u"ive %u e$"&o(e'i. ,iabetul zaHarat. ) I$"o&i%ul 1#-ili#l de C83 l# v9&$"# "i'#&# e$"e u' ,i'e %u'o$%u" 1#%"o& de &i$%.: de ) e0e-plu: i'1#&%" -io%#&di% $#u -o#&"e $u,i"# i'#i'"e de #'i l# o &ud# de (&#dul i'"ii de $e0 -#$%uli'6 $#u i'#i'"e de ! #'i l# o &ud# de (&#dul i'"ii de $e0 1e-i'i';.

Pre entia primara a CQ, include" ) Screenin& pentru QTA" $e &e%o-#'d# -#$u&#&e# TA #'u#l6 i l# pe&$o#'ele %u TAJ140/90:d#& 'u -#i -#&e de 1!0/9 )100; $e i'$"i"uie $%5i-,#&e# $"ilului de vi#"#H &eev#lu#&e l# dou# lu'i. A"u'%i %i'd -odi1i%#&e $"ilului de vi#"# 'u e$"e $u1i%ie'"# pe'"&u $%#de&e# v#lo&ilo& "e'$io'#le $#u %i'd TAJ1!0/100 $e i'$"i"uie "e&#pi# -edi%#-e'"o#$#H %o'"&olul TA i &eev#lu#&e l# 1ie%#&e 3)! lu'i. Ci'd v#lo&ile "e'$io'#le 'u $%#d $#"i$1#%#"o&6 %i'd #p#& $i-p"o-e #di"io'#le: de #1e%"#&e # u'ui o&(#' "e&-i'#l:i'$u1i%ie'"# &e'#l# $#u i'$u1i%ie'"# %#&di#%# %o'(e$"iv#;6 $#u $e $u$pe%"e#*# 8TA $e%u'd#&#6 $#u %i'd TA #&e v#lo&i de 1.0/120 -- 8( $e &e%o-#'d# %o'$ul" de $pe%i#li"#"e:-edi% ,oli i'"e&'e;.Medi%ul de 1#-ilie e$"e %el %#&e &e%o-#'d# $%5i-,#&e# $"ilului de vi#"#. ) Co'$ide& 'e%e$#& # e0pu'e -#i 4o$ e0#-e'ele p#&#%li'i%e %#&e "&e,uie 1#%u"e u'ui p#%ie'" 5ipe&"e'$iv pe'"&u # e0%lude di' $"#&" 8TA $e%u'd#&# :#%e#$"# %o'$"i"ui'd p&eve'"ie $e%u'd#&#;: o 5e-o(&#-# o e0#-e' $u-#& de u&i'# o %&e#"i'i'# i io'o(&#-# $e&i%# o %ole$"e&ol "o"#l6 83G6 "&i(li%e&ide o EKG: $e 1#%e i l# pe&$o#'ele 'o&-o"e'$ive /' #'u-i"e %i&%u-$"#'"e i e$"e %o'$ide&#"# /' #%e$" %#* %# -e"od# $%&ee'i'(: l# ,#&,#"i pe$"e 40 de #'i %#&e #u -#i -ul" de doi 1#%"o&i de &i$%6 l# %ei %e u&-e#*# $# i'%e#p# u' p&o(&#- de e0e&%i"ii vi(u&o$6 $#u %ei # %#&o& -e$e&ie "&e,uie $# o1e&e $i(u&#'"# pu,li%# %# de e0e-plu pilo"ii;. ) Controlul ni elului de colesterol $n sin&e. Medi%ul de 1#-ilie #& "&e,ui $#) i $1#"ui#$%# "o"i p#%ie'ii 6 u&-#&i&e# %o'$u-ului de (&#$i-i di' die"# p&e%u- i &edu%e&e# %o'$u-ului de l#p"e i'"e(&#l6 u'"6 ou#6 i # (&#$i-ilo& #'i-#le %#&e #u %# e1e%" $%#de&e# 'ivelului de %ole$"e&ol di' $i'(e i de%i o p&o"e%"ie e1i%ie'"# i-po"&iv# #p#&i"iei C83 i # #"e&o$%le&o*ei. o de"e&-i'#&e# %ole$"e&olului $#'(ui' e$"e 1o#&"e i-po&"#'"# -#i #le$ l# -#"u&i"#"e i /' $pe%i#l d#%# e0i$"# evide'"# de C83. Ti'i'd %o'" de v#&i#"iile v#lo&ilo& de %ole$"e&ol o,"i'u"e6 pe'"&u ov#lo#&e &el#"iv &e#l# "&e,uie &e$pe%"#"e #'u-i"e &e(uli pe %#&e p#%ie'"ul "&e,uie $# le %u'o#$%# de l# -edi%ul $#u6 i #'u-e: W Evi"#&e# %o1ei'ei :#%e#$"# i'"e&1e&# %u v#lo&ile lipop&o"ei'elo& i de%i "&e,uie evi"#"# %u 12 o&e i'#i'"e de &e%ol"#&e# $i'(elui;. W Evi"#&e# e0e&%i"iilo& 1i*i%e $u$"i'u"e %u 12 o&e i'#i'"e de &e%ol"#&e. W Re%ol"#&e# dup# 12 o&e de po$" #li-e'"#& W Me'"i'e&e# 1u-#"ului /' li-i"ele o,i$'ui"e #le p#%ie'"ului. W Co'$u- -ode&#" de #p#. W 3e"e&-i'#&e# l# u' l#,o&#"o& #%&edi"#". ) Pre enirea !umatului $#u $"op#&e# lui e$"e i-pe&io$ 'e%e$#&# %o'$"i"ui'd #l "&eile# 1#%"o& de &i$% #l ,olii %#&diov#$%ul#&e. ) Controlul diabetului zaHarat 6i al obezitatii. 3i#,e"ul *#5#&#" %o'$"i"uie #l p#"&ule# 1#%"o& 1#vo&i*#'" #l ,olii %#&diov#$%ul#&e. /' -od o,i$'ui" 'u e0i$"# o p&eve'"ie p&i-#&#? /' $%5i-, o p&eve'"ie $e%u'd#&# e$"e po$i,il# /' %#d&ul (&upelo& %u &i$% %&e$%u"6 p&i'

1'

Suport curs Cercetare $n %ursin&

de"e&-i'#&e# (li%e-iei # 4eu' i#& %i'd #%e#$"# e$"e 'o&-#l# $e po#"e 1#%e "e$"ul o&#l de "ole&#'"# l# &lucoz JN8&K urmatoarelor persoane" o Cu i$"o&i% 1#-ili#l de di#,e" -#i #le$ di#,e" *#5#&#" 'o'i'$uli'odepe'de'". o G# (&#vide %u (li%e-ii l# li-i"# $upe&io#&# # 'o&-#lului o G# p#%ie'i %u v9&$"# -#i -#&e de 40 #'i o G# p#%ie'i %#&e #u di$1u'%"ii v#$%ul#&e G# p#%ie'i %u "e$u" #dipo$ /' e0%e$ $#u %u o,e*i"#"e o G# p#%ie'i %u i'1e%ii &e%u&e'"e %u"#'#"e6 (e'i"#le $#u #le "&#%"ului u&i'#& i /' $pe%i#l %#'dido*e. o +#%ie'i %u $e-'e i $i-p"o-e %l#$i%e de di#,e": poliu&ie6 polidip$ie6 poli1#(ie i $%#de&e po'de&#l#; o +#%ie'"e %u i$"o&i% o,$"e"&i%#l de -#%&o$o-ie o G&upu&i e"'i%e %u &i$% %&e$%u": #-e&i%#'i '#"ivi6 1e-ei 'e(&e6 #1&o)#-e&i%#'i6 5i$p#'o) #-e&i%#'i6 i'die'i +i-#. Obezitatea e$"e %o'$ide&#"# o ,o#l# %&o'i%# l# 1el %# di#,e"ul *#5#&#" i 8TA6 i de #%ee# e$"e (&eu de "&#"#" i #&e u' -#&e &i$% de # &e%idiv#6 %5i#& dup# %e $)#u o,"i'u" $%#de&i ) po'de&#le de -#&e $u%%e$. M#&e# -#4o&i"#"e # o,e*ilo& p&e*i'"# o o,e*i"#"e p&i-#&# p&i' e0%e$ de #po&" %#lo&i% %#&e dep#$e$"e 'e%e$i"#"ile -e"#,oli$-ului ,#*#l /' %o'di"ii 'o&-#le. R#&ele %#*u&i de o,e*i"#"e $e%u'd#&# "&e,uie "&#"#"e /' %ol#,o&#&e %u u'ul $#u -#i -ul"i $pe%i#li$"i. Medi%ul de 1#-ilie $e i'"il'e$"e %el -#i 1&e%ve'" %u o,e*i"#"i p&i-#&e. <,e*i"#"e# p&i-#&# i-pli%# %# i %#u*e #"i" 1#%"o&i e&edi"#&i %i" i 1#%"o&i de -ediu. T&#"#-e'"ul o,e*i"#"ii p&i-#&e e$"e (&eu de e1e%"u#" pe "e&-e' $%u&". I'di1e&e'" de %#u*# o,e*i"#"ii6 -edi%ul de 1#-ilie "&e,uie $# 1#%# p&eve'"ie p&i-#&# pe&$o#'elo& p&edi$pu$e i #"u'%i %i'd o,e*i"#"e# e0i$"# v# p&opu'e: restrictie caloricaD e<ercitiul !izic re&ulat 6i sustinut 6i modi!icarea comportamentului alimentarJ!oarte i-po&"#'" l# i'divi*ii %u "ul,u&#&i #1e%"ive;. To#"e #%e$"# -#$u&i $u'" i'"e&depe'de'"e. T&#"#-e'"ul 1#&-#%olo(i% i %5i&u&(i%#l e$"e #,o&d#" de %#"&e $pe%i#li$" eve'"u#l /' %ol#,o&#&e %u -edi%ul de 1#-ilie. /' %iud# "u"u&o& e1o&"u&ilo& p#%ie'ilo& &e(ulile de 1&u$"&#&e i-pu$e de "&#"#-e'" e0#$pe&e#*# p#%ie'"ul i %i"eod#"# i -edi%ul? "&e,uie &e"i'u" %# i'di1e&e'" de (&#dul pie&de&ii po'de&#le p#%ie'"ul "&e,uie i'%u&#4#" %#%i pie&de&i po'de&#le %5i#& -i'i-e #u e1e%" ,e'e1i% /' $%#de&e# -o&,idi"#"ii. Estro&enoterapia la !emeile a!late $n postmenopauza" "e&#pi# de $u,$"i"u"ie 5o&-o'#l# p&o"e4e#*# i-po"&iv# ,olilo& %#&diov#$%ul#&e: C83 i ADC: #%%ide'" v#$%ul#& %e&e,&#l) $"&oCe;? e$"&o(e'ii &edu% %u 0F &i$%ul de ADC i IM:i'1#&%" -io%#&di%;. Me%#'i$-ul p&i' %#&e e$"&o(e'ii #%"io'e#*# e$"e: ) o &edu%e&e# 'ivelului $#'(ui' de G3G i %&e$"e&e# 'ivelului de 83G6 #vi'd %# &e*ul"#" 1i'#l $%#de&e# %ole$"e&olului "o"#l. o #u e1e%"e evide'"e #$up&# v#$elo& $#'(ui'e p&eve'i'd #"e&o$%le&o*#: e$"&o(e'ii #u e1e%" #'"io0id#'"6 -i'i-#li*i'd o0id#&e G3G %e &ep&e*i'"# -o,ilul 1o&-#&ii pl#%ii de #"e&ol# 'ivelul v#$lo&. o #u e1e%" v#$odil#"#"o& p&i' #%"iu'e di&e%"# l# 'ivelul %elulelo& e'do"eli#le v#$%ul#&e. o $%#d %o#(ul#,ili"#"e $#'(ui'#6 e1e%" %e e$"e evide'" 'u-#i l# do*e -i%i de e$"&o(e'i: 06!2 -( e$"&o(e'i %o'4u(#"i;? e1e%"ul e$"e %o'"&#& l# do*e -#&i6 %#de e0e-plu %ele %#&e $e (#$e$% /' %o'"&#%ep"ivele o&#le.

Boala cerebro ascular


>actorii de risc $u'" &ep&e*e'"#"i de: ) 2rsta a ansat este cel mai important !actor de risc. ) QTA cu alori mari i-pli%# &i$%ul de #%%ide'" v#$%ul#& %e&e,&#l. Se $"ie %# 8TA e$"e u'# di'"&e %#u*ele -#4o&e #le #"e&o$%le&o*ei -#i #le$ %i'd $e %o-,i'# %u 5ipe&lipide-i#6 i %# e$"e %el -#i i-po&"#'" 1#%"o& de &i$% -odi1i%#,il #$"1el i'%i" $%#de&e# v#lo&ilo& "e'$io'#le l# li-i"e 'o&-#le #&e u' &ol ,e'e1i% de p&eve'"ie # ADC. ) >umatul de 1i&ri. 18

Suport curs Cercetare $n %ursin&

C836 ) 1i,&il#"i# #"&i#l#6 i di#,e"ul *#5#&#" $u'" "o"i6 1#%"o&i i'depe'de'"i de-o'$"&#"i /' %&e$"e&e# &i$%ului de ADC. ) Consumul de contracepti e oraleD i /' -od $pe%i#l -#i #le$ de %#"&e 1e-eile %#&e 1u-e#*# $e #$o%i#*# %u &i$% %&e$%u" de ADC. Pre entia A?C" ) +&eve'"i# p&i-#&#: o -odi1i%#&e# %o-po&"#-e'"ului: %u p&ivi&e l# die"#6 e0e&%i"iul 1i*i%6 i &e'u'"#&e# l# 1u-#". o consumul de aspirina sFar spune ca prote;eazaD $ns nu a !ost de -o'$"&#". ) +&eve'"i# $e%u'd#&#: o i'%lude $%&ee'i'(ul pe'"&u 8TA %#&e de4# # 1o$" p&e*e'"#"6 i %#&e "&,uie 1#%u" &e(ul#" l# ,#&,#"i i 1e-ei %u v9&$"# %up&i'$# i'"&e 1!)!4 de #'i. U'ii -edi%i &e%o-#'d# %# l# pe&$o#'ele %u &i$% %&e$%u" $# $e 1#%# $%&ee'i'( pe'"&u $"e'o*e %#&o"idie'e p&i' e0#-e'e 'o'i'v#*ive: de e0e-plu 3opple& pe %#&o"ide; $#u pu& i $i-plu #u$%ul"#&e# %#&o"idelo& pe'"&u depi$"#&e# de $u1lu&i de $"e'o*#.

Cancerul
Rep&e*i'"# # dou# -#&e %#u*# de -o&"#li"#"e dup# ,olile %#&diov#$%ul#&e. Ap&o0i-#"iv 0F di' %#'%e&e #p#& l# pe&$o#'e pe$"e ! de #'i i $u'" &ep&e*e'"#"e de: %#'%e&ul de pl#-i'i6 de $i'6 de %olo' i &e%"6 de %ol u"e&i'6 i de p&o$"#"#. 3i'"& 1#%"o&ii de &i$% %ei -#i i-po&"#'"i pe'"&u de*vol"#&e# %#'%e&ului6 i'di1e&e'" de lo%#li*#&e# #%e$"ui# e$"e v9&$"# #v#'$#"#. A%e#$"# $e d#"o&#*# #%u-ul#&ii /' "i-p # -u"#"iilo& (e'e"i%e %&i"i%e6 %#&e %ul-i'e#*# %u "&#'$1o&-#&e# 'eopl#*i%#. Cele -#i 1&e%ve'"e lo%#li*#&i vo& 1i #'#li*#"e -#i 4o$: Plamin" 2#%"o&ii de &i$%: ) 2u-#"ul &ep&e*i'"# 1#%"o&ul de &i$% -#4o&6 i e$"e p&o,#,il %el -#i %u'o$%u" e0e-plu de e0pu'e&e l# u' #(e'" -u"#(e' #$o%i#" %u #p#&i"i# %#'%e&ului pul-o'#&. ) E0pu'e&e# p&o1e$io'#l# l# #*,e$"6 &#do'6 'i%5el6 %&o-6 $#u #l"i #(e'"i i'du$"&i#li -#i #le$ %i'd #%e#$"# $e #$o%i#*# %u 1u-#"ul. C&e$"e&e# &i$%ului depi'de i de du&#"# $#u "ipul de e0pu'e&e. F Poluarea aerului $n zonele urbane a !ost propus ca !actor de riscD $ns nu a!ost demonstrat %u %e&"i"udi'e di' %#u*# di1i%ul"#"ilo& de -#$u&#&e # polu#&ii. ) I&#die&e#: e0pu'e&e# l# &#di#"ii # 1o$" %o'$ide&#"# #(e'" -u"#(e' e0"e&io& %#&e %&e$"e &i$%ul aparitiei canceruluiD $ns aceasta e<punere trebuie sa !ie semni!icati a pentru a !i luata $n di$%u"ie. E0pu'e&e# $e%u'd#&# /' u&-# i've$"i(#"iilo& &#diodi#('o$"i%e 'u e$"e #$o%i#"# %u u' &i$% %&e$%u" de %#'%e&. ) I$"o&i%ul 1#-ili#l: %ele -#i &e%e'"e $"udii de-o'$"&e#*# o $%#*u"# #$o%ie&e i'"&e #%e$" 1#%"o& de &i$% pe li'ie p#"e&'# i de*vol"#&e# %#'%e&ului. +&eve'"i# p&i-#&# i $%&ee'i'(: ) S%&ee'i'(ul pe'"&u %#'%e&ul p&e%li'i%: #$i-p"o-#"i%; i'%lude e1e%"u#&e# %i"olo(iei pul-o'#&e $#u &#dio$%opie pul-o'#&#: o&i u'# o&i #l"#6 pe'"&u %# #%e$"e# $u'" %o$"i$i"o#&e %5i#& d#%# $e e1e%"ue#*# l# pe&$o#'ele %u &i$% %&e$%u"6 i /' plu$ e1e%"u#&e# lo& 'u -i%$o&#*# &#"# de -o&"#li"#"e p&i' #%e$" "ip de %#'%e& %i 'u-#i #4u"# #)l de"e%"# /' $"#dii i'%ipie'"e;.

Cancerul de san" 2#%"o&ii de &i$%: ) G&#vidi"#"e#: 2e-eile %#&e &#-i' (&#vide pe'"&u p&i-# o#&# dup# v9&$"# de 30 de #'i #u &i$% %&e$%u" pe'"&u de*vol"#&e# #%e$"ui "ip de %#'%e& %o-p#&#"iv %u 1e-eile %#&e &#-i' (&#vide $u, v9&$"# de 30 de #'i. A%e#$"# e$"e v#l#,il 'u-#i /' %#*ul /' %#&e $#&%i'# e$"e du$# l# "e&-e' i 1e-ei# '#"e? $#&%i'ile "e&-i'#"e %u #vo&" 'u #$i(u&# p&o"e%"ie. ) I$"o&i%ul 1#-ili#l: de %#'%e& de $#'6 i'di1e&e'" de '#"u&# $# %&e$"e &i$%ul (lo,#l de #p#&i"ie # %#'%e&ului de $#'. To"u$i6 &i$%ul 'u %&e$"e $e-'i1i%#"iv l# 1e-eile #le %#&o& -#-e $#u $u&o&i #u #vu" %#'%e& de $#' dup# -e'op#u*#.

13

Suport curs Cercetare $n %ursin&

3ie"#: ),o(#"# /' (&#$i-i i p&o"ei'e #'i-#le. A%e$"e d#"e $u'" i'%# %o'"&ove&$#"e6 'e1ii'd evide'" d#%# o die"# ,o(#"# /' (&#$i-i &ep&e*i'"# u' 1#%"o& de risc speci!ic. Este cert $ns %#6 i'(e$"i# %&e$%u"# de (&#$i-i i p&o"ei'e #'i-#le i'1lue'"e#*# e'do%&i'olo(i% p#%ie'"# /' $e'$ul u'ei p&o-ov#&i # %&e$"e&ii6 de*vol"#&e $e0u#l#6 -e'#&5# l# v9&$"# -i%# i %&e$"e&e# pe&io#dei &ep&odu%#"o#&e # 1e-eii %#&e %u %i" e$"e -#i lu'(# %u #"i" &i$%ul de # de*vol"# cancer este mai mare. Consumul de alcool poate creste riscul de cancer $ns nu e<ista dove*i %o'%lude'"e. ) 3e1i%ie'"# de vi"#-i'# C di' die"# e$"e %o&el#"# %u u' &i$% %&e$%u" de 'eopl#*ie /' (e'e&#l. ) G#%"#"i#: 'u i'1lue'"e#*# i'%ide'"# %#'%e&ului de $#'6 d#& 1e-eile 'ulip#&e i 1e-eile %#&e 'u #u #l#p"#" de%i" pu"i' $#u delo% #u u' &i$% -#i -#&e de # de*vol"# %#'%e& de $#' %o-p#&#"iv %u 1e-eile -ul"ip#&e. ) Ad-i'i$"&#&e# de %o'"&#%ep"ive o&#le 'u %&e$"e &i$%ul de %#'%e& i'di1e&e'" de du&#"# #d-i'i$"&#&ii #%e$"o&#. ) T&#"#-e'"ul e$"&o(e'i% po$"-e'op#u*#l: u"ili*#&e# p&elu'(i"# # e$"&o(e'ilo& pe'"&u #-elio&#&e# $i-p"o-elo& le(#"e de -e'op#u*# -#i -ul" de 10 #'i $#u 1olo$i&e# do*elo& -#&i6 *il'i%e6 i pe %#le o&#l#:162 -( e$"&#diol $#u -#i -ul"; %&e$"e &i$%ul de de*vol"#&e # %#'%e&ului de $#'. +e'"&u # %o'"&#%#&# #%e$" e1e%" $e &e%o-#'d# u"ili*#&e# do*elo& &el#"iv -i%i :06!2 -(;6 ,i$#p"#-i'#l6 /' p&odu$e pe&%u"#'#"e i /' %o-,i'#"ie %u p&o(e$"e&o' %i%li% 12)14 *ile pe lu'#. ) R#di#"iile: e0pu'e&e# l# &#di#"iile io'i*#'"e -#i #le$ /' #dole$%e'"# %&e$"e &i$%ul de*vol"#&ii %#'%e&ului6 #%e#$"# depi'*i'd de do*#. ) Al"e %#u*e: de*vol"#&e# %#'%e&ului de $#' e$"e de #$e-e'i #$o%i#"# %u: $"#"u$ul $o%ioe%o'o-i% &idi%#"6 v#&$"# pe$"e 40 de #'i6 i i'$"#l#&e# "i-pu&ie # -e'#&5ei. +&eve'"ie p&i-#&# i $%&ee'i'(: ) +&eve'"i# i-pli%# %o'"&olul 1#%"o&ilo& de &i$% -#i $u$ -e'"io'#"i. ) M#-o(&#1i# %#&e po#"e #4u"# l# di1e&e'"ie&e# u'ei 1o&-e ,e'i('e de o 1o&-# -#li('#6 i'#i'"e de # deve'i p#lp#,il# i %#&e po#"e 1i po"e'"i#l %u&#,il#. To"u$i 10)20F di' %#'%e&e 'u $e vi*u#li*e#*# p&i' -#-o(&#1ie6 #$"1el i'%i" devi'e 'e%e$#&# #u"op#lp#&e# lu'#&# %#&e $e po#"e dovedi #1i de u' &e#l 1olo$. M#-o(&#1i# $e e1e%"ue#*# l# 2)3 #'i pe'"&u 1e-eile %u v9&$"# i'"&e 40) 0 de #'i6 #'u#l pe'"&u 1e-eile %u v9&$"# pe$"e 0 de #'i6 i -#i 1&e%ve'" d#%# e$"e 'evoie l# 1e-eile %#&e $e i'%#d&e#*# /' (&up# %u &i$% %&e$%u". ) E0#-i'#&e# 1i*i%# p&i' p#lp#&e e1e%"u#"# de 1e-eie lu'#&6 de &e(ul# po$"-e'$"&u#l.

Cancerul de col uterin" #%e$" "ip de %#'%e& e$"e %o'$ide&#" o #1e%iu'e pe'"&u %#&e e0i$"# i'"&) #dev#& po$i,ili"#"e# u'ei p&eve'"ii e1i%ie'"e6 deo#&e%e #%e$"# p&e*i'"# u' $"#diu p&ei'v#*iv de lu'(# du&#"# i %#&e po#"e 1i "&#"#" p&e%u- i d#"o&i"# e0i$"e'"ei $%&ee'i'(ului pe'"&u %i"olo(i# %e&vi%#l#. 2#%"o&ii de &i$%: ) A%"ivi"#"e# $e0u#l#: p#&"e'e&ii $e0u#li -ul"ipli i e0i$"e'"# #%"u#l# $#u "&e%u"# # ,olilo& %u "&#'$-i"e&e $e0u#l#6 %#: 5e&pe$ul6 $i1ili$ul6 (o'o&ee# %&e$"e &i$%ul pe'"&u 'eopl#*i# %e&vi%#l#. Nu e$"e i'%# %l#& d#%# #%e$"i 1#%"o&i #%"io'e#*# $ep#&#" $#u p&i' #%el#$i -e%'i$1i*iop#"olo(i%. ) Co'"&#%ep"ivele o&#le: e0i$"# 'u-#i o #$o%ie&e &edu$# i'"&e u"ili*#&e# <C i %#'%e&ul %e&vi%#l. Cee# %e $)# de-o'$"&#" p&i' $"udii e$"e6 %# -#&e# -#4o&i"#"e # 1e-eilo& %#&e #u u"ili*#" <C $i)#u i'%epu" #%"ivi"#"e# $e0u#l# l# o v9&$"# -#i "i'#&#6 i #u -#i -ul"i p#&"e'e&i $e0u#li. 2olo$i&e# #l"e&'#"iv# de -e"ode de %o'"&#%ep"ie de "ip ,#&ie&# &edu%e &i$%ul de %#'%e& %e&vi%#l. ) v9&$"# p&i-ului %o'"#%" $e0u#l: 2e-eile %#&e $i)#u i'%epu" vi#"# $e0u#l# l# o v9&$"# -#i tinara de 57 de ani au un risc de doua p2n la trei ori mai mare de a dez olta cancer %e&vi%#l de%i" %ele %u de,u" -#i "#&div #l vie"ii $e0u#le6 %5i#& d#%# 'u #u -#i #vu" i #l"i p#&"e'e&i $e0u#li dup# #%ee#? #%e$" 1#p" p#&e le(#" de e0pu'e&e# "i-pu&ie l# p#pilo-#vi&u$ u-#'. ) 3e1i%ie'"# de #%id 1oli% i vi"#-i'# A i C #u 1o$" #$o%i#"e %u de*vol"#&e# di$pl#*iei %e&vi%#le.

1N

Suport curs Cercetare $n %ursin&

2u-#"ul: ) #$o%ie&e# i'"&e 1u-#"ul "i(#&e"elo& i de*vol"#&e# %#'%e&ului %e&vi%#l e$"e %u'o$%u"# de -ul" "i-p6 i e$"e %e&" %# #(e'"ii -u"#(e'i di' 1u-ul de "i(#&# $e %o'%e'"&e#*# $ele%"iv /' -u%u$ul %e&vi%#l. A%e#$"# #$o%ie&e e$"e i -#i pu"e&'i%# l# (&upele de v9&$"# "i'#&#: 20)29 de #'i;. ) 2#%"o&i e"'i%i i &#$i#li: 'e(&ii i 5i$p#'i%ii #u u' &i$% %&e$%u" de # de*vol"# #%e$" %#'%e&. ) 2#%"o&i $o%ioe%o'o-i%i: $)# de-o'$"&#" %# #%e$" "ip de lo%#li*#&e e$"e /' le(#"u&# %u i(ie'# $e0u#l# l# ,#&,#"6 i %# 1e-eile %#$#"o&i"e %u ,#&,#"i %#&o&# li $)# p&#%"i%#" %i&%u-%i*ie di' -o"ive &eli(io#$e $#u #l"e -o"ive:de e0e-plu 1e-eile ev&ei%e; de*vol"# 1o#&"e &#& $#u delo% 'eopl#$- %e&vi%#l. ) Me'#&5# i -e'op#u*#: v9&$"# de i'$"#l#&e # #%e$"o&# i %#&#%"e&ul -e'$"&elo& 'u p#& # 1i u' &i$%. I'"e&v#lul i'"&e -e'#&5# i p&i-ul %o'"#%" $e0u#l %o'$"i"uie u' i'di%#"o& -#i ,u' #l &i$%ului de%i" v9&$"# l# p&i-ul %o'"#%": %u %i" i'"e&v#lul e$"e -#i -i% %u #"i" -#i -#&e e$"e &i$%ul;. +&eve'"ie p&i-#&# i $%&ee'i'(: ) +&eve'"i# %o'$"# /' -#$u&i de edu%#"ie $#'i"#&# l# #dole$%e'"i i -#i #le$ /' (&upu&ile %u &i$% %&e$%u" i i'l#"u&#&e# pe %i" po$i,il # #%e$"o& 1#%"o&i de &i$%. ) S%&ee'i'(ul $e e1e%"ue#*# l# pe&$o#'ele %u &i$% %&e$%u"6 i e$"e &ep&e*e'"#" de "e$"ul +#p#'i%ol#u :de %i"olo(ie %e&vi%#l#; %#&e ide'"i1i%# -odi1i%#&i di$pl#*i%e %e&vi%#le. Se &e%o-#'d# e1e%"u#&e# "e$"ului %i'd o 1e-eie devi'e $e0u#l #%"iv#6 #poi l# 1ie%#&e 1)3 #'i $u, v9&$"# de 3 de #'i i /' $1i&$i" l# 1ie%#&e #'i dup# #%e#$"# vi&$"#. E$"e de l# $i'e i'"ele$ %# l# pe&$o#'ele %u &i$% %&e$%u" "e$"ul $e po#"e 1#%e o&i%i'd. 2e-eile %u &i$% %&e$%u" $u'" &ep&e*e'"#"e de: W Cele %u v9&$"# %up&i'$# /'"&e 2 )!0 de #'i W S"#"u" $o%ioe%o'o-i% de1#vo&i*#" W 3e"i'u"e i p&o$"i"u#"e W T&e%u" $#u p&e*e'" de ,oli %u "&#'$-i"e&e $e0u#l# W Co'"#%" $e0u#l l# v9&$"# "i'#&# W Cu #vo&"u&i /' #'"e%ede'"e W Cu i$"o&i% de di$pl#*ie $%u#-o#$# %e&vi%#l# W Cele %u -#-e 'e%#$#"o&i"e

#RUPE-E PR)%C)PA-E ,E BO-) ACUTE CARE %ECES)TA PRE?E%T)E 3i1"e&i#6 "e"#'o$ul i "u$e# %o'vul$iv# $e p&evi' p&i' #d-i'i$"&#&e# de &u"i'# # v#%%i'ului 3T+ incepind din a doua luna de iata. ,TP se !ace la copii p2n la 2rsta de N ani. -a copii mai mari de N #'i i l# pe&$o#'ele #dul"e $e 1#%e v#%%i'ul #'"i)di1"e&i%)"e"#'i%: 3T;. ) ,i!teria e$"e o ,o#l# &#&# d#"o&i"# 1#p"ului %# i-u'i*#&e# e$"e o,li(#"o&ie. C#*u&ile %#&e #p#&6 $u'" d#"o&#"e lip$ei $#u # u'ei i'#de%v#"e i-u'i*#&i. I-u'i*#&e# 'u eli-i'# p&e*e'"# ,#%ilului Co&7'e,#%"e&iu- dip5"5e&i#e di' '#*o1#&i'(e i de pe piele. A'#li*# $e&i%# de-o'$"&e#*# %# -ul"i #dul"i 'u $u'" p&o"e4#"i i-po"&iv# di1"e&iei. 3i1"e&i# po#"e $# 'u i'du%# i-u'i"#"e deo#&e%e #'u-i"e p#&"i%ule %#&e de"e&-i'# ,o#l# $u'" 'o'"o0i%o(e'e. I-u'i*#&e# #%"iv# "&e,uie e1e%"u#"# i-edi#" dup# insntosire. ) Tetanosul" Spo&ii de Clo$"&idiu- "e"#'i $u'" u,i%ui"#&i.

1=

Suport curs Cercetare $n %ursin&

PROB-EME ,E %UTR)@)E
+#%ie'ii "&e,uie i'1o&-#"i /' %ee# %e p&ive$"e die"# ide#l#6 #de%v#"# vi&$"ei i 'e%e$i"#"ilo& -e"#,oli%e l# -odul (e'e&#l i #"u'%i %i'd e0i$"# o #1e%"iu'e -e"#,oli%# $#u o ,o#l# %#&e p&e$upu'e &e$pe%"#&e# u'ei #'u-i"e die"e ei "&e,uie i'd&u-#"i %#"&e u' 'u"&i"io'i$". Re&imul alimentar este !oarte important pentru sntateE e<ist o tendin1 actual mai ales $n #&# 'o#$"&# # u'ui %o'$u- ,o(#" /' (&#$i-i6 %ole$"e&ol i *#5#&6 i # u'ei i'(e$"ii &el#"iv $%#*u"e de 1&u%"e i ve(e"#le p&o#$pe"e %o'$u- %#&e $e #$o%i#*# -#i dev&e-e $#u -#i "i&*iu %u #p#&i"i# u'ei# di' u&-#"o#&ele ,oli: #"e&o$%le&o*#6 ,oli %#&diov#$%ul#&e6 %#'%e&6 di#,e" *#5#&#"6 o,e*i"#"e %#&e &ep&e*i'"# %#u*ele #%"u#le de -o&,idi"#"e i -o&"#li"#"e. Te'di'"# #%"u#l# e$"e de # %o'$u-# de p&e1e&i'"# %e&e#le i'"e(&#le6 ve(e"#le6 1&u%"e6 pe"e i carne de pasre Jcontinutul $n !ibre al dietei prote;eaza mai ales impotri a cancerului de colonD !iind &e%o-#'d#" %# die"# -edie $# %o'"i'# 20)30 ( de 1i,&e pe *i? #li-e'"ele %#&e %o'"i' 1i,&e $u'": pii'e# i'"e(&#l#6 ve(e"#lele ve&*i i (#l,e'e6 #'u-i"e le(u-e6 %i"&i%ele i %e&e#lele;. Scderea consumului de carne de porcD miel 6i acaD ou 6i alimente cu continut crescut de %ole$"e&ol p&e%u- i i'lo%ui&e# p#&"i#l# # (&#$i-ilo& $#"u&#"e %u (&#$i-i poli'e$#"u&#"e: #po&"ul "o"#l de (&#$i-i :%o'$u-ul de (&#$i-i "&e,uie &edu$6 i $# &ep&e*i'"e %el -ul" 30F di' %#lo&ii? #po&"ul de #%i*i (&#$i $#"u&#"i $# 1ie -#i -i% de 10F di' %#lo&ii i#& #po&"ul de %ole$"e&ol $# 1ie -#i -i% de 300 -(/*i;. Evi"#&e# o,e*i"#"ii.: o -e"od# $e'$i,il# i u*u#l# de de"e%"#&e # o,e*i"#"ii6 i-pli%# %#l%ul#&e# indicelui masei corporale F BM) care se obtine prin raportarea &reutatii corporale la $nl1imea indi idului JT&Gm5KE riscurile sntatii asociate cu obezitatea cresc pro&resi cind BM) depaseste 37.E i'"&e 2 )30 #ve- o $up&#po'de&#,ili"#"e;.: AMI 'o&-#lL 22;. Apo&"ul "o"#l de %#lo&ii "&e,uie $# 1ie de #p&o0i-#"iv 40) 0 de %#lo&ii/C(%o&p/*i) #%e#$"# 1ii'd v#l#,il pe'"&u u' i'divid 'o&-opo'de&#l i %#&e de$1#$o#&# o #%"ivi"#"e *il'i%# -ode&#"#. Apo&"ul "o"#l de (&#$i-i "&e,uie $# &ep&e*i'"e #p&o0i-#"iv 30F di' "o"#lul %#lo&iilo&: ) #po&"ul de #%i*i (&#$i $#"u&#"i "&e,uie $# 1u&'i*e*e -#i pu"i' de 10F di' %#lo&ii : &rsimea saturat este solida la temperatura camerei 6i este reprezentat mai ales de &rsimile #'i-#le;. ) #po&"ul de %ole$"e&ol "&,uie $# 1ie -#i -i% de 300 -(/*i. ) %&e"e&e# #po&"ului de #%i*i (&#$i poli'e$#"u&#"i :#%idul li'olei%6 li'ole'i% i #&#5ido'i%; #%e$"i# #vi'd p&op&ie"#"e# de # $%#de# %ole$"e&olul $#'(ui'e :#%e$"i# $u'" &ep&e*e'"#"i de (&#$i-ile ve(e"#le6 $e 'u-e$% uleiu&i i $u'" li%5ide l# "e-pe&#"u&# %#-e&ei;. Cele -#i v#lo&o#$e uleiu&i $u'" %ele de -#$li'e6 de po&u-,6 de 1lo#&e# $o#&elui "o#"e p&e$#"e l# &e%e. ) #po&"ul de p&o"ei'e "&e,uie -e'"i'u" l# -#i pu"i' de 16! (/C( de (&eu"#"e %o&po&#l#. +&o"ei'ele %o'$u-#"e "&e,uie $# p&ovi'# -#i #le$ di' pe$"e6 i%&e6 1#$ole6 'u%i6 #lu'e: p&o#$pe"e i 1#&# #d#u$ de ulei i $#&e; i %#&'e $l#,# -#i #le$ de pui ? Se &e%o-#'d# &edu%e&e# l# -i'i-u- # %o'$u-ului de #li-e'"e %o'$e&v#"e p&i' $#&#&e6 $#&#-u&#&e $#u #1u-#&e:#%e$"e# di' u&-# %o'"i' #de$e# $u,$"#'"e %#&%i'o(e'e;. S%#de&e# %o'$u-ului de *#5#& -#i #le$ de dul%iu&i %o'%e'"&#"e i -o'o*#5#&ide? $e p&e1e&# $# $e %o'$u-e poli*#5#&ide %# de e0e-plu #-ido'ul %#&e e$"e %o'"i'u" /' 1#$ole6 %e&e#le:o&e*6 (&iu6 po&u-,;6 %#&"o1i6 -#*#&e.S)# %o'$ide&#" %# #li-e'"ele ,o(#"e /' #-ido' i'(&#$# /' s ceea ce este pe&i%ulo$ 'u e$"e #-ido'ul %i #d#o$ul /' e0%e$ de $-i'"i'#6 $#&e6 ulei6 u'"6 -#&(#&i'# de%i # (&#$i-ilo&. C#'"i"#"e# de (lu%ide "&e,uie $# 1ie de #p&o0i-#"iv 0F di' "o"#lul %#lo&iilo& *il'i%e. 3e%i p&i'%ip#l# &e%o-#'d#&e e$"e de # 'u %o'$u-# (lu%ide $i-ple %i 'u-#i (lu%ide %o-ple0e. Ali-e'"ele %u u' %o'"i'u" (lu%idi% -#i -#&e de 0F "&e,uie evi"#"e. Se &e%o-#'d# /' $pe%i#l #li-e'"e %u u' %o'"i'u" de (lu%ide 10) 0F: pii'e 'e#(&#6 %#&"o1i6 o&e*6 p#$"e 1#i'o#$e6 1&u%"e p&o#$pe"e i $u%u&i de 1&u%"e; i %#&e i-pli%i" #u u' %o'"i'u" %&e$%u" de 1i,&e. Apo&"ul *il'i% de $#&e "&e,uie $# 1ie -#i -i% $#u %el -ul" e(#l %u ! (.:&olul %o'$u-ului e0%e$iv de $odiu /' #p#&i"i# 8TA e$"e $"iu". G# "o"i i'divi*ii $e &e%o-#'d# %o'$u- -ode&#" de $#&e? u'ii p#%ie'i 5ipe&"e'$ivi 'u &#$pu'd $u1i%ie'" l# die"# 5ipo$od#"# #l"ii &#$pu'd 1o#&"e ,i'e #%e$"i# 1ii'd -#i #le$ &ep&e*e'"#"i de vi&$"'i%i6 %ei %u #'"e%ede'"e 1#-ili#le de 8TA i ple"o&i%ii ei 'e%e$i"i'd #4u$"#&e# "&#"#-e'"ului 5ipo"e'$o&;. Co'$u-#&e# de ,#u"u&i #l%ooli%e %u -ode&#"ie $#u delo%. :Mode&#" i'$e#-'#: 2 p#5#&e %u ,e&e $#u 2 p#5#&e %u vi' l# -#$# i /' 'i%i u' %#* di-i'e#"# l# p&i-# o&#;.

14

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Apo&"ul $upli-e'"#& de vi"#-i'e i -i'e&#le 'u "&e,uie $# dep#$e#$%# #po&"ul *il'i% &e%o-#'d#": ) K :po"#$iul; e$"e -#%&oele-e'"ul -#4o& i'"&#%elul#&6 i#& %#&e'"# p&odu%e: $l#,i%iu'e -u$%ul#&#6 5ipo"o'ie -u$%ul#&#: %o'"&i,uie l# ,u'# de$1#$u&#&e # #%"ivi"#"ii -u$%ul#&e i 'e&vo#$e;. Se (#$e$"e -#i #le$ /' 1&u%"e i le(u-e d#& i /' #li-e'"ele de o&i(i'e #'i-#l#. Se pie&de /' %#d&ul u'ui "&#"#-e'" i'"e-pe$"iv %u diu&e"i%e6 di#&ee6 /' pe&io#dele de po$" %u de1i%i" p&o"ei% -#4o&? $e i'lo%uie$% pie&de&ile %el -#i ,i'e %u $u% de 1&u%"e. ) N# i Cl :$odiul i %lo&ul;: -#%&oele-e'"e i-pli%#"e /' -e'"i'e&e# e%5ili,&ului 5id&oele%"&oli"i% i #%ido,#*i%. N# #&e i el u' i-po&"#'" &ol /' -e'"i'e&e# 'o&-#l# # #%"ivi"#"ii -u$%ul#&e i 'e&vo#$e. C#&e'"# #%e$"o& ele-e'"e e$"e 1o#&"e &#&#.Clo&u&# de $odiu:$#&e# de ,u%#"#&ie; $e po#"e u$o& #d#u(# #li-e'"elo& %i'd e0i$"# pie&de&i: %#ldu&# e0%e$iv# i'$o"i"# de "&#'$pi&#"ie #,u'de'"#6 u"ili*#&e i&#"io'#l# # diu&e"i%elo&6 v#&$#"u&i. Clo&ul p#&"i%ip# l# 1o&-#&e# #%idului %lo&5id&i% di' $u%ul (#$"&i%. ) M( :-#('e*iul; e$"e u' #l" -#%&oele-e'" %#&e i'"e&vi'e /' -e"#,oli$-ul %#l%iului 1ii'd p#&"e %o-po'e'"# # "e$u"ului o$o$ i #vi'd i &ol de %o1#%"o& e'*i-#"i%. ) + :1o$1o&ul; -#%&oele-e'" p&e*e'" /' o$ i 'e%e$#& /' %ele -#i -ul"e p&o%e$e -e"#,oli%e di' o&(#'i$-. ) C# :%#l%iul; &ep&e*i'"# -#%&oele-e'"ul %u %e# -#i -#&e po'de&e /' $"&u%"u&# o&(#'i$-ului 1ii'd p&e*e'" /' o$ i de%i 'e%e$#& pe'"&u de*vol"#&e# o$o#$# 'o&-#l#? de #$e-e'i e$"e 'e%e$#& /' %#d&ul u'ei #%"ivi"#"i 'o&-#le -u$%ul#&e i 'e&vo#$e i'"e&ve'i'd i /' %o#(ul#&e# $#'(ui'#. A%e$"e $#$e -i'e&#le $e 'u-e$% -#%&o-i'e&#le i $u'" e$e'"i#le pe'"&u o 'u"&i"ie %o&e$pu'*#"o#&e 1ii'd 'e%e$#&e i'"&)o %#'"i"#"e de 100-(/*i. E0i$"# i -i%&o-i'e&#le %#&e $u'" 'e%e$#&e i'"&)o %#'"i"#"e de $u, 100 -(/*i 1ii'd &ep&e*e'"#"e de %&o-6 %o,#l"6 %up&u6 iod6 -#'(#'6 -oli,de'6 $ele'iu6 *i'%6 1luo&6 1ie&. 3e &e(ul# de1i%ie'"# #%e$"o& -i'e&#le e$"e &#&# i $i-p"o-ele de1i%ie'"ei 'u $u'" ,i'e de1i'i"e :$i'" 'e$pe%i1i%e;: de e0e-plu: #'e-ie6 p&o,le-e de&-#"olo(i%e6 'eu&olo(i%e i $u'" (&eu de di$"i'$ de l# vi"#-i'# l# vi"#-i'# $#u i'"&e -i'e&#le $#u $u'" %o'1u'd#"e %u #l"e de*o&di'i -e"#,oli%e. /' %ele -#i -ul"e "#&i i'du$"&i#li*#"e de1i%ie'"# de -i'e&#le e$"e 1o#&"e &#&# i %5i#& de vi"#-i'e. A%ele de1i%ie'"e %#&e #u 1o$" %el -#i ,i'e i'"ele$e "&e,uie p&eve'i"e #$"1el: ) ,e!icienta de !ier" %#&e'"# de 1ie& de"e&-i'# #'e-ie 1e&ip&iv#. Re*e&vele de 1ie& #le o&(#'i$-ului $e %o'$"i"uie /' ul"i-ile lu'i de $#&%i'# #$"1el i'%i" pi'# l# vi&$"# de 4 lu'i 'u e$"e 'evoie $# $e $upli-e'"e*e %u 1ie& die"# $u(#&ilo& %u e0%ep"i# p&e-#"u&ilo& %#&e $e '#$% %u &e*e&ve i'$u1i%ie'"e de 1ie&. 3ive&$i1i%#&e# #li-e'"#"iei dup# vi&$"# de 4 lu'i #$i(u&# 'e%e$#&ul de 1ie& de 06 )1-(/*i. +&eve'"i# #'e-iei 1e&ip&ive $e 1#%e p&i'"&)o #li-e'"#"ie e%5ili,&#"# %u #li-e'"e %#&e %o'"i' 1ie&: %#&'e6 1i%#"6 (#l,e'u$ de ou6 le(u-e ve&*i6 1&u%"e i p&i' 1ie& $upli-e'"#& /' pe&io#dele de 'e%e$i"#"i %&e$%u"e: $#&%i'#:-#i #le$ $#&%i'i &epe"#"e;6 pu,e&"#"e 6 pie&de&i -e'$"&u#le #,u'de'"e6 i'divi*i %u $"#"u" $o%ioe%o'o-i% de1#vo&i*#" %#&e de*vol"# #'e-ie di' %#u*# $#&#%iei $#u i('o&#'"ei. Ne%e$#&ul *il'i% de 1ie& e$"e de 1 )20-(. ) ,e!icienta de iod" iodul $e (#$e$"e /' $#&e# de ,u%#"#&ie iod#"#. 3ie"# i'#de%v#"# de"e&-i'# #p#&i"i# (u$ei e'de-i%e6 i#& de1i%ie'"# %&o'i%# de"e&-i'# 5ipo"i&oidi$-ul i#& l# %opii %&e"i'i$-ul. ) ,e!icienta de calciu $#u i'(e$"i# i'#de%v#"# %#u*e#*# l# %opil &#5i"i$-ul i l# #dul"i po#"e %o'"&i,ui l# i'$"#l#&e# o$"eopo&o*ei. 3e #$e-e'i po#"e de"e&-i'# o -i'e&#li*#&e de1e%"u#$# # di'"ilo& i 1e'o-e'e de $p#$-o1ilie i "e"#'ie. +&o1il#0i# &#5i"i$-ului e$"e o,li(#"o&ie i p&e$upu'e evi"#&e# '#$"e&ilo& p&e-#"u&e i #d-i'i$"&#&e# de vi"#-i'# 3 i %#l%iu 1e-eii (&#vide /' ul"i-ile lu'i de $#&%i'#. +&o1il#0i# po$"'#"#l# $e 1#%e p&i' #d-i'i$"&#&e# vi"#-i'ei 3 de l# vi&$"# de 2 $#p"#-i'i i p&i' p&o-ov#&e# #li-e'"#"iei l# $i' o,li(#"o&iu %el pu"i' "&ei lu'i. C#l%iul de o,i%ei 'u $e #d-i'i$"&e#*# de &u"i'#6 deo#&e%e %o'$u-ul u'ei %#'"i"#"i $u1i%ie'"e de l#p"e #$i(u&# 'e%e$i"#"ile *il'i%e #le $u(#&ului6 el 1ii'd 'e%e$#& /' #'u-i"e %i&%u-$"#'"e: p&e-#"u&i"#"e6 -#l'u"&i"ie6 #po&" de l#p"e -#i pu"i' de 00-l/*i6 dup# i-o,ili*#&e /' (ip$. 3#%# $ns sFa luat decizia de a se administra calciu acesta se a da

57

Suport curs Cercetare $n %ursin&

$u, 1o&-# de l#%"#" $#u (lu%o'#" de %#l%iu 40-(/C(%o&p/*i pe'"&u $u(#&ul #li-e'"#" '#"u&#l i 140 -(/C(%o&p/*i pe'"&u $u(#&ul #li-e'"#" #&"i1i%i#l i evi"#&e# e0%e$ului de 1#i'o#$e. ) ,e!icienta de ma&neziu $e #$o%i#*# 1&e%ve'" %u %e# de %#l%iu6 1e-eile 1ii'd #1e%"#"e %u p&edo-i'#'"#. C# "&#"#-e'" p&eve'"iv e$"e o #li-e'"#"ie ,o(#"# i': %e&e#le i'"e(&#le6 1#$ole6 #lu'e6 1&u'*e ve&*i6 (e&-e'i de (&iu. Ad-i'i$"&#&e# de -#('e*iu e$"e 1o#&"e u"il# /' p&o1il#0i# ,olii %o&o'#&ie'e6 l# p#%ie'ii #l%ooli%i6 l# p#%ie'i %u $p#$-o1ilie $#u "e"#'ie "i'i'd %o'" %# l# #%e$"i# de1i%i"ul e$"e #p&o#pe %o'$"#'". Se #d-i'i$"&e#*# 400) 00-( M( io'i%/*i6 %o'%o-i"e'" %u vi"#-i'# A! %#&e 1#%ili"e#*# "&e%e&e# i'"&#%elul#&# # -#('e*iului: deo#&e%e %ele -#i -ul"e de1i%i"e $u'" i'"&#%elul#&e /' p&e*e'"# u'ei -#('e*ie-ii 'o&-#le;? /' de1i%i"ele -i0"e de %#l%iu i -#('e*iu $e #d-i'i$"&e#*# %o'%o-i"e'" 200-( %#l%iu io'i%/*i. Aportul de itamine" ) ?itamina A :&e"i'ol;: R3A :&e%o--e'ded d#il7 #lloB#'%e$) do*# *il'i%#; e$"e de .00)1000 -i%&o(&#-e &e"i'ol. Su&$ele p&i'%ip#le $u'" &ep&e*e'"#"e de: le(u-ele %u 1&u'*e ve&*i i le(u-e (#l,e'e i po&"o%#lii p&e%u- i /' 1i%#"6 pe$"ele i u'"u&# de pesteD untul. ,e!icienta de itamina necesita suplimentarea zilnicaD $ns o #li-e'"#"ie e%5ili,&#"# #$i(u&# depli' 'e%e$i"#"ile *il'i%e. E$"e e$e'"i#l# pe'"&u vede&e :de1i%i"ul p&odu%i'd 5e-e&#lopie;6 /' &e(l#&e# $"&u%"u&ii i 1u'%"iei -e-,&#'elo& %elul#&e6 /' p&o%e$ul de %&e$"e&e #l o#$elo& i di'"ilo&6 p&e%u- i /' 1u'%"io'#&e# 'o&-#l# # (o'#delo&. ) ?itamina , :%ole%#l%i1e&ol;: R3A e$"e de -i%&o(&#-e: 200 UI; pe *i. E$"e $i'"e"i*#"# /' piele $u, i'1lue'"# &#*elo& ul"&#viole"e. A&e &ol /' #,$o&,"i# %#l%iului i /' -e"#,oli$-ul o$o$. 3e1i%ie'"# #%e$"ei vi"#-i'e de"e&-i'# &#5i"i$-ul l# %opii6 i l# #dul"i o$"eo-#l#%i#. +&eve'"i# e$"e o,li(#"o&ie i'%epi'd di' $#p"#-i'# # dou# de vi#"# %u 400 UI/*i o&#l. ) ?itamina E :"o%o1e&ol;: R3A e$"e de . -i%&o(&#-e/*i. Se (#$e$"e /' ve(e"#le6 $e-i'"e i $i-,u&i6 /' %e&e#le i /' uleiu&ile lo&. 3e1i%ie'"# e$"e 1o#&"e &#&#. E$"e u' #'"io0id#'" %#&e p&o"e4e#*# (&#$i-ile poli'e$#"u&#"e de o0id#&e6 i i'dep#&"e#*# pe&o0i*ii %#&e $e 1o&-e#*# di' #%i*ii poli'e$#"u&#"i6 %o'"&i,ui'd #$"1el l# p&o"e%"i# -e-,&#'elo& %elul#&e? de1i%ie'"# p&odu%i'd 5e-oli*# e&i"&o%i"elo& d#"# de lip$# de p&o"e%"ie i-po"&iv# pe&o0i*ilo& i %&e"i'u&ie p&i' #1e%"#&e -u$%ul#&#. E$"e d#"# %# ad;u ant $n di erse boliD $ns cu certitudine nu se stie cit este de e!icienta. ) ?itamina Y" R3A e$"e de ! -i%&o(&#-e/*i. A&e &ol /' %o#(ul#&e# $i'(elui. Se (#$e$"e /' ve(e"#lele ve&*i i e$"e $i'"e"i*#"# de ,#%"e&iile i'"e$"i'#le. 3e1i%ie'"# e$"e e0"&e- de &#&# i du%e l# 5e-o&#(ie -#i #le$ l# 'ou '#$%u"i i'#i'"e de -#"u&i*#&e# "&#%"ului di(e$"iv: %#&e #u "u, di(e$"iv $"e&il;. ) ?itamina B1 :"i#-i'#;: R3A e$"e de 161)16 -(/*i. A&e &ol de %o1#%"o& e'*i-#"i% /' -e"#,oli$-ul (lu%o*ei i #l #%i*ilo& (&#$i. Se (#$e$"e /' %#&'e# de po&%6 o&(#'e6 ou#6 ve(e"#le ve&*i6 %e&e#le i'"e(&#le6 'u%i. 3ie"# i'#de%v#"# du%e l# de*o&di'i /' -e"#,oli$-ul %#&,o5id&#"ilo& i #1e%"#&e# #%"ivi"#"ii u'o& e'*i-e /' e&i"&o%i"e i leu%o%i"e6 i#& %li'i% #p#& -#'i1e$"#&i 'eu&olo(i%e: "ul,u&#&i de $o-'6 dep&e$ie6 #-e"e#l#6 du&e&i de %#p6 o,o$e#l# %&o'i%#;6 i l# 'ivelul #p#&#"ului %#&diov#$%ul#&: Ae&i,e&i;. Al%ooli$-ul %&o'i% #$o%i#" %u die"# i'#de%v#"# de"e&-i'# $i'd&o-ul Me&'i%Ce) Ko&$#Co116 #$"1el i'%i" Di"#-i'# A1 $e #d-i'i$"&e#*# de &u"i'# l# #l%ooli%ii %&o'i%i6 pe'"&u # p&eve'i #%e$" $i'd&o-. ) ?itamina B5 :&i,o1l#vi'#;: R3A e$"e de 163)167-(/*i. E$"e p&e%u&$o#&e # u'o& %oe'*i-e i-pli%#"e /' p&o%e$ele de o0ido&edu%e&e6 i#& die"# i'#de%v#"#: e# $e (#$e$"e i': l#p"e6 ve(e"#lele ve&*i6 'u%i6 #lu'e6 %#&'e $l#,#; de"e&-i'# le*iu'i #le -u%o#$elo&6 #le pielii:de&-#"i"# $e,o&ei%#;6 l# 'ivelul (u&ii: %5eili"#6 $"o-#"i"# #'(ul#&#6 (lo$i"#; i le*iu'i %o&'ee'e. ) ?itamina B3 :pi&ido0i'#;: R3A e$"e de 16!)2-(/*i. A&e &ol de %o1#%"o& pe'"&u -ul"e e'*i-e di' -e"#,oli$-ul (lu%o*ei6 i /' $i'"e*# p&o"ei'elo&. Se (#$e$"e i': 1i%#"6 pe$"e6 'u%i6 %e&e#le i'"e(&#le6 $e-i'"e de 1lo#&e# $o#&elui6 $oi#6 (e&-e'i de

51

Suport curs Cercetare $n %ursin&

(&iu. 3ie"# i'#de%v#"# de"e&-i'# -#'i1e$"#&i %li'i%e: le*iu'i l# 'ivelul pielii i -u%o#$elo&6 #'e-ie $ide&o,l#$"i%#6 di$1u'%"ii 'eu&o'#le pi'# l# %o'vul$ii i -odi1i%#&i de pe&$o'#li"#"e. Supli-e'"#&e# /' $%op p&eve'"iv e$"e 'e%e$#&# /' #'e-ii6 l# #l%ooli%i6 i /' "&#"#-e'"ul %u i*o'i#*id# l# p#%ie'ii %u "u,e&%ulo*# pe'"&u %o'$olid#&e# i-u'i"#"ii. ?itamina B15 :%o,#l#-i'#;: R3A e$"e de 2 -i%&o(&#-e/*i:'e%e$i"#"ile $u'" ) %&e$%u"e pe pe&io#d# (e$"#"iei;. Se (#$e$"e: 1i%#"6 &i'i%5i6 l#p"e6 de%i 'u-#i /' p&odu$e de o&i(i'e #'i-#l#. A&e &ol de %o1#%"o& e'*i-#"i%6i' 5e-#"opoe*#6 /' -e"#,oli$-ul #%idului 1oli%6 i /' -e'"i'e&e# i'"e(&i"#"ii "e%ii de -ieli'#. 3e1i%ie'"# de vi"#-i'# e$"e 1o#&"e &#&#. Supli-e'"#&e# %u $%op p&eve'"iv de vi"#-i'# A12 e$"e 'e%e$#&# 'u-#i l# pe&$o#'e $"&i%" ve(e"#&ie'e6 l# %ei %u #1e%"iu'i #le $"o-#%ului i ileo'ului: $i'd&o- de -#l#,$o&,"ie6 #%lo&5id&ie6 (#$"&e%"o-ie;6 l# %ei %u ,oli 5ep#"i%e6 l# 5ipe&"i&oidie'i i l# #l%ooli%ii %&o'i%i. 3e1i%ie'"# de vi"#-i'# A12 de"e&-i'# #'e-ie -e(#lo,l#$"i%#6 -e(#lo,l#$"o*# /' -#duv# o$o#$#6 'eu&op#"ie pe&i1e&i%# p&i' #l"e&#&e# 1o&-#&ii "e%ii de -ieli'#: p#&e$"e*ii6 #"#0ie6 i'%e"i'i&e# p&o%e$elo& %o('i"ive6 dep&e$ie6 %o'1u*ie i u'eo&i p$i5o*#;6 le*iu'i #le $up&#1e"elo& -u%o#$e6 (lo$i"# i eli-i'#&e# de #%id -e"il-#lo'i% /' u&i'#. Acidul !olic :1ol#"ul;: R3A e$"e de 1.0)200 -i%&o(&#-e /*i: 'e%e$i"#"ile $u'" %&e$%u"e pe pe&io#d# (&#vidi"#"ii i l#%"#"ei6 l# %ei %u $i'd&o#-e de -#l#,$o&,"ie6 l# #l%ooli%ii %&o'i%i;. Su&$ele de #%id 1oli% i'%lude pe %ele $e%&e"#"e de ,#%"e&iile ) i'"e$"i'#le6 p&e%u- i %ele di': 1i%#"6 d&o4die de ,e&e6 ve(e"#le ve&*i. I'"e&vi'e %# %oe'*i-# /' -e"#,oli$-ul #-i'o#%i*ilo& i /' $i'"e*# AN3)ului. 3e1i%ie'"# i'%lude #'e-ie -e(#lo,l#$"i%#6 -e(#lo,l#$"o*# /' -#duv# o$o#$#6 i "ul,u&#&i (#$"&oi'"e$"i'#le. %iacina :#%idul 'i%o"i'i% i 'i%o"i'#-id#;: R3A e$"e de 1 )19 -(/*i. Su&$ele $u'" &ep&e*e'"#"e de: #%idul 'i%o"i'i% de&iv# di' -e"#,oli$-ul "&ip"o1#'ului :10F;6 &e$"ul p&ovi'e di' #li-e'"e: d&o4die de ,e&e6 1i%#"6 le(u-e i %#&'e. Ni#%i'# #&e &ol de %o1#%"o& e'*i-#"i% /' 'u-e&o#$e &e#%"ii de o0ido&edu%e&e. 3e1i%ie'"# p&odu%e ) pel#(&#. Acidul pantotenic" R3A e$"e de )10 -(/*i. E$"e l#&( &#$pi'di" /' #li-e'"e. E$"e u' p&e%u&$o& /' $i'"e*# CoA. Biotina" e$"e $e%&e"#"# de ,#%"e&ii i'"e$"i'#le i'"&)o %#'"i"#"e $u1i%ie'"# #$"1el i'%i" %5i#& /' lip$# i'(e$"iei de1i%ie'"# 'u e$"e %u'o$%u"# de%i" &#&. A&e &ol de %oe'*i-# /' &e#%"ii ) de %#&,o0il#&e. 3e1i%ie'"# de"e&-i'# de&-#"i"# $e,o&ei%#6 #'o&e0ie6 (&e#"#6 i du&e&i -u$%ul#&e6 1ii'd de"e&-i'#"# p&e%u- #- $pu$ 'u 'u-#i de o die"# i'#de%v#"# d#& -#i #le$ de 1#%"o&i 1#vo&i*#'"i: "&#"#-e'" #'"i,io"i% %#&e di$"&u(e 1lo&# ) -i%&o,i#'# p&odu%#"o#&e de ,io"i'# i i'(e$"i# de #vidi'# %#&e $e (#$e$"e /' #l,u$ul %&ud i %#&e i-piedi%# #,$o&,"i# ,io"i'ei. ?itamina C :#%idul #$%o&,i%;: R3A e$"e de !0-(/*i. Su&$ele de vi"#-i'# $u'" &ep&e*e'"#"e de: %i"&i%e6 %#p$u'i6 pepe'e (#l,e'6 %o#%#*e 'e(&e6 p&e%u- i -#&e# -#4o&i"#"e # le(u-elo& %&ude $#u -i'i-u- p&ep#&#"e. +e -#$u&# %e le(u-ele $e de$5id&#"e#*# ele pie&d vi"#-i'#. 3e #$e-e'e# $e &e%o-#'d# %# le(u-ele %o'$e&v#"e p&i' &e1&i(e&#&e6 i'#i'"e de # 1i 1olo$i"e pe'"&u (#"i" $# 'u $e l#$e $# $e de*(5e"e. Di"#-i'# C e$"e u' %o1#%"o& /' $i'"e*# %ol#(e'ului6 e$"e 'e%e$#&# /' ) $i'"e*# 'o&epi'e1&i'ei i epi'e1&i'ei6 #&e e1e%" #'"io0id#'" p&o"e4i'd %elulele i-po"&iv# #%"iu'ii 'o%ive # &#di%#lilo& li,e&i6 i 'u /' ul"i-ul &i'd 1#vo&i*e#*# #,$o&,"i# 1ie&ului. 3e1i%ie'"# p&odu%e $%o&,u"ul: %u #1e%"#&e# pielii i i'"i&*ie&e /' vi'de%#&e# &#'ilo&6 i-piedi%# -i'e&#li*#&e# o$o#$# i du&e&i l# 'ivelul #&"i%ul#"iilo&6 1&#(ili"#"e v#$%ul#&# pi'# l# di#"e*# 5e-o&#(i%#6 #'e-ie. E0i$"# o $e&ie de $i"u#"ii cind necesarul de itamina este crescut $ns este de retinut ca $n orice situatie -e(#do*ele $u'" 'o%ive: $"&e$ul6 1u-#"ul6 %o'$u-ul de #$pi&i'#6 #l%oolul6 i %ei %e $e d&o(5e#*#. 2o#&"e i-po&"#'": pe&$o#'ele %#&e #u de1i%ie'"# de (lu%o*o)!)1o$1#") de5id&o(e'#*# i %ei %u "#l#$e-ie 'u vo& p&i-i do*e -#&i de vi"#-i'# C.

55

Suport curs Cercetare $n %ursin&

COMPETE%@A 1 + ,ESCR)E PR)%C)PA-E-E ,OME%)) A-E CERCET.R)) (% %URS)%#

CURS 5 + (%@E-E#EREA SAU ACCEPTAREA TRATAME%TU-U) PRESCR)S


J(% >U%C@)E ,E OB)CE)UR)D MOT)?A@)A PAC)E%TU-U)D ?VRSTAD SEZD %)?E- E,UCA@)O%A- ETC.K

,E>)%)REA TRATAME%TU-U)
' "i-p %e $"ii'"# o1e&# &e-edii 'oi i#& -edi%ii 1#% e1o&"u&i de # "&#"# "o" -#i &#1i'#" di1e&i"e "ul,u&#&i6 p&e# -ul"i p#%ie'i pe'"&u %#&e $u'" p&e%o'i*#"e #%e$"e i'"e&ve' ii $e p#&e %# 'u &eu$e$% $# ,e'e1i%ie*e de #%e$"e e1o&"u&i6 i 'u di' %#u*# lip$ei de e1i%#%i"#"e # "&#"#-e'"ului. E$"e u' p#&#do0 #p#&e'" ) de$i #ve- "&#"#-e'"e e1i%#%e6 &#$pu'$ul "e&#peu"i% /' "ul,u&#&ile p$i5i#"&i%e 'u $e &idi%# i'"o"de#u'# l# 'ivelul #%e$"ei e1i%#%i"#"i. ' G&e%i# #'"i%#6 8ipo%&#"e # o,$e&v#" c pacien1ii $6i pot $mpiedica propria indecare prin sustra&erea de la tratamentele prescrise 6iD p&o,#,il pe'"&u p&i-# o#&# /' i$"o&i# -edi%i'ei6 #"&#(e# #"e'"i# #$up&# 'o'%o-pli#'"ei. 3up# 21 de $e%ole6 p&o,le-# pe&$i$"#. %oua din zece pacienti nu iau corect medicamentele prescrise sau nu le iau deloc. +e'"&u %# &e-i$iu'e# i &e%upe&#&e# $# devi'# o &e#li"#"e "&e,uie evi"#"e &e%#de&ile o&i %&o'i%i*#&ile6 i#& u'ul di'"&e 1#%"o&ii i-po&"#'"i /' p&o%e$ul "e&#peu"i% e$"e &ep&e*e'"#" de %o-pli#'"#. < de1i'i"ie 1o&-#l# # %o-pli#'"ei l# "&#"#-e'" e$"e ) (&#dul /' %#&e u"ili*#&e# de %#"&e o pe&$o#'# # -edi%#-e'"elo& %oi'%ide %u i'di%#"i# -edi%ului :-#i (e'e&#l ) -#$u&# /' %#&e %o-po&"#-e'"ul u'ei pe&$o#'e %o&e$pu'de %u $1#"ul -edi%#l;.

RE-A@)A TERAPEUT)C. (% ACTU- ME,)CAActul medical const $ntrFo acti itate comple< care are ca !undament central conser area strii de sntate a unui indi idD &rup sau colecti itateD care solicit direct sau indirect instituirea unor inter en/ii sau msuri reparatorii a pre;udiciului !izicD psiHic sau social. ,up cazD solicitarea acestui ser iciu de sntate poate !i e!ectuat direct de ctre o persoan sau indirect deapar/intoriD c2nd !ie bene!iciarul poten/ial al inter en/iei nu are capacitatea !izic sau psiHic s o realizeze JcopilD adult $n stri critice sau cu risc italK. Acti itate medical poate !i analizat din mai multe puncte de edere" 1. -oca/ie 0i dotare Acti itatea de asisten/ medical are loca/ii di!erite de des!surareD dup ser iciile care!unc/ioneaz $n Rom2nia" Ser iciul de sal are care o!er primul a;utor $n loca/ii e<trainstitu/ionale ladomiciliul pacien/ilorD la locul de muncD $n orice alt loca/ie $n care starea de sntate nu permite adresarea direct. (n aceste condi/ii caracteristicile mediului pot !i adesea improprii actului medical Jci de accesD condi/ii meteoD iluminareD aerisireD a&lomera/ii umane etcKD care sunt $u&$e $upli-e'"#&e de $"&e$ p&o1e$ionalD ceea ce necesit o pre&tire pro!esional cu $nalt cali!icare 0i ocapacit/i psiHolo&ice de or&anizareD e aluare 0i decizie. Adaptarea practicianului la condi/iilene !a orabile se datore0te !aptului c nu pot !i controlate s #u modi!icate con!i&ura/iile loca/iilorD ci doar reduse sursele care pot periclita calitatea ie/ii solicitan/ilor. (n aceste condi/ii loca/ia $n care se des!0oar actul medical are cu totul alte %#&#%"e&i$"i%i de%9" %el standardizat din institu/iile medicaleD care con!er adec areD utilitateD accesibilitate !amiliaritateD adresabilitateD atribute care stau la baza or&anizrii loca/iilor din 53 institu/iile medicale.,otarea cu teHnic medical de spe %i#li"#"e pe'"&u e1e%"u#&e# #%e$"u&

Suport curs Cercetare $n %ursin&

tipuri de inter en/ie presupune e<isten/a utilit/ilor minimal necesare pentru e!icacitatea inter en/iei de conser are a!unc/iilor itale 0i deplasarea spre cea mai apropiat institu/ie medical care $n termen scurt 0ie!icient s poat asi&ura des!0urtorul inter en/iei. Ser iciul de ur&en/ este prima instan/ din cadrul ser iciilor medicale institu/ionalizate %#&e #u pro&ram de !unc/ionare continuu 0i care !ie preiau caziustica din ser iciide sal areD !ie o!er consultan/ primar 0i dup caz cHiar inter en/ie terapeutic cazurilor ce dup e aluare necesit inter en/ie rapid pentru minimalizarea daunei !izice sau su!erin/ei psiHiceD care prin amplitudinea ei trebuie s bene!icieze de a;utor specializat imediat sau reorientare spre ser icii de specialitate. -oca/iile ser iciilor de ur&en/ au de re&ul un #mplasament care s con!ere accesibilitate 0i si&uran/ celor care li se adreseaz. Speci!icul !iecrui ser iciu de ur&en/ sau &radul lui de &eneralitate a atra&e dup sine o loca/ie adec at precum 0i linii teHnice de ur&en0 cu toate reperele de e aluare 0i inter en/ie pentru stabilizarea!unc/iilor itale sau inter en/ii de prim ordin. Toate celelalte loca/ii $n care se acord asisten/ medical primar sauspecializat tind s aib o arondare a spa/iilor care s satis!ac principalele obiecti e" F e iden/aD selec/ia 0i orientarea cazuisticiiEFa0teptarea succesiunii $n ederea e aluriiE F e aluarea medical JconsultK 0i e<plorri par/ialeE F e<aminri 0i e aluri cu &rade de comple<itate pro&resi E F tratamente 0i inter en/ii medicale de comple<itate pro&resi E F dup cazD internarea Jlinie Hotelier cu spa/iu de odiHnD i&ienD alimenta/ieD eliminareD &el#0#&e e"%.;. Si-pl# e'u-e&#&e # o,ie%"ivelo& -edi%#le # $pa/iilor 0i utilit/ilor necesare realizrii lor aduc la lumin dou componente importante ale impactului loca/iei asupra solicitantului deser icii de sntate" ) noutatea spa/iilor loca/iei cu impact asupra orientriiD ctre zonele descrise mai sus cu pri ire la ci de accesD orientarea spa/ialD accesibilitatea etc. Accesul di!icilD lipsa reperelorDrepere contradictoriiD i&iena spa/iilorD umanizarea spa/iilorD aspectul !izic al bolna ilor interna/iD a personaluluiD soli%i"udi'e# pe&$o'#lului -edi%#l e"%. Co'$"i"uie u' prim contact perspecti alocati a bolii 0i aspectele enumerate !ormeaz reprezentri !ra&mentare cu un tip de impactemo/ional poziti G e&ati care se supraadau& strii de sntate !izic 0i psiHic a bolna uluiEE<perien/a contactului cu ser iciile medicale se !ace $n prim instan/ cu loca/ia 0i dotarealoca/ieiD care comunic bolna ului sau apar/intorilor si&uran/D $ncredereD optimism sau contrariile #%e$"o&#. +e'"&u -ul"e pe&$o#'e caracteristicile ne!a orabile ale loca/iei umbresc saucHiar aniHileaz e!icacitatea personalului medical careFl deser esc. Mana&ementul institu/ional sere!er at2t la aspectul 1o&-#l :lo%a/ieD tip de intitu/ieK c2t 0i la cel in!ormal Jcompeten/e pro!esionale ac/ionaleK. ) noutatea e<plorrilor !unc/ionale Jsau di ersitatea 0i di!icultateaK !ace parte din elementele unui nou scenariu comportamental. Pentru ca subiectul s poat participa cu succes Jacti D cooperantD rela<atK la acest scenariu are ne oie de in!orma/ii &enerale despre procedur JutilitateD adec areD limiteK sau dup caz simptome probabile cu &rad &eneral de descriere. Cunoa0terea par/ial a e<plorrii cre0te colaborarea 0i scade an<ietatea de e0plo&#&e p&i' -e"ode"e-5'i%e6 -ul"e di' ele %u %#&#%"e& i'v#*iv :di&e%" $#u i'di&e%";. Orice e<plorare !unc/ionl sau alt e aluare de specialitate medical este pri it cu aria/ii de ctre actorii rela/iei medicaleD!iecare cu un ni el de e<pectan/ di!erit !a/ de pacientul supus e alurii. (n cercetri de psiHolo&ie medical sFau ob/inut di!eren/e semni!icati e cu p&ivi&e l# #'0ie"#tea preoperatorie$ntre pacien/ii care au !ost in!orma/i minimal despre loca/ia operatorie 0i cei !r in!orma/ii.,emitizarea actului de e aluare medical nu reduce presti&iul celui careFl e<ecut ci dincontra cre0te respectul 0i colab o&#&e# %u personalul medical. ,reptul de in!ormare al pacientuluireprezint un drept dar 0i o condi/ie a unei rela/ii con!ortabile $ntre principalii actori ai actuluimedical. ) cabinetul medical :p&op&iu $#u #l u'ui (&up; $#u 1iecare loca/ie separat este primainstan/ $n care se realizeaz contactul cu principalul actor al actului medicalD medicul. Amplasamentul $n cardrul institu/ieiD aspectul u0iiD inscrip/ia numelui Jpro!esiei 0i !unc/ieiKD pro&ramul de lucruD mrimea cabinetuluiD mobilierul J!ormD mrimeD culoareKD

5'

Suport curs Cercetare $n %ursin&

cr/iD tablouriD diplomeD dosareD H2rtiiD ordineaD cur/eniaD cromatica spa/iuluiD distan/a !a/ de $%#u'ul %lie'"ului$u'" ele-e'"e ambientale care comunic pacientului in!orma/ii 0i emo/ii cu re!erire pozi/ia 0irolul actorului medic 0i al suD $n rela/ie terapeutic. O alt component e<tern a rolului este ecHiepamentul speci!icD Halat Jdere&ul albKD ecuson 0iG sau mono&ram 0i ane<e speci!iceJbonetD mascD Halat 0i 0or/ cHirur&icalD mnu0i cHirur&icaleKD instrumentar JstetoscopKD care sunt prescrise rolului 0i !ac parte din ele-e'"ele ata0ate rolului de medic. 5. Actori principali 0i secundari $n rela/ia terapeutic Principalii actori ai rela/iei terapeutice sunt medicul 0i pacientul. Cei doi actori con!errela/iei terapeutice caracter comple< 0i dinamic &enerat de" 3i-e'$iu'ile p$i5olo(i%e i'dividu#le #le =#%"o&ilo&>? Statutul 0i rolul !iecruia Ja0teptarea de rolD aptitudinea de rol 0i comportamentul$n rolK care are la baz aspecte sociale 0i culturale ale actului medicalE Modi!icarea rolurilor pe parcursul rela/iei terapeutice. Aspectele enumerate mai sus in!luien/iaz at2t comportamentul medicului c2t 0i al pacientului. Rela/ia terapeutic este e<presia interac/iunilor dintre cei doi actori sau dintre constela/ii de actoriD care are la baz ac/iuni complementareD ast!el" 2.1. Medicul JterapeutulK o!er $n&ri;ire specializat 0i este ectorul principal deser icii de sntate.Are o apartenen/ la un &rup pro!esional conturat socialD are unc o-po&"#-e'" normat prin !ormare pro!esional 0i prin le&isla/ia domeniului medical. (n rela/ia terapeutic are o pozi/ie de ascenden/ !a/ de pacient &enerat de controlul pe careFl de/ine prin in!orma/ie 0i abilit/i asupra bolii 0i bolna uluiE Statutul social al medicului se de!ine0te prin pozi/ia de element cHeie $n domeniul sanitarD recunoscut $n interiorul sistemului de acte normati e specialeD dar 0i $n e<teriorul sistemului Jcolecti itateK. ,ac recunoa0terea $n sistem este marcat de aspecte !ormale JcodD acte deor&anizareD acte ;uridice etc.KD recunoa0terea $n a!ara sistemului nu mai are o mormare o!icial ciinclude 0i pe cea in!ormal Je!icien/D aptitudini rela/ionale etcK. -ocul important pecareFl de/ine medicul $n societate pro ine din aloarea ata0at ie/iiD snt/ii 0i mortiiD din punctul de edereal percep/iei bene!iciarilor de sntate. ,ac bene!iciarii nu ar aloriza la /'#l" (&#d ia/aDdeterminantele culturalFsociale ar diminua statutul mediculuiD ceea ce dez lui caracterul pro!undcultural al statutului $n !unc/ie de determinante ale colecti it/ilor u-#'e. S"#"u"ul -edi%ului e$"e #$ociat cu alori ca" putereD cunoa0tereD de otamentD e&oi$-6 pu"e&e de $#%&i1i%iu. A%e$"e# $u'" %o'%lu*iile u'ui $"udiu &e#li*#" de M. N#-e$ J14==KD $n SUADcare plaseaz medicul pe locul ) din primele 17 pro!esii. (n Rom2niaD anul 1443E $ntrFo cercetarerealizat pe un e0antion de ele i de liceu din clasa a Z))FaD pro!esia de medic ocup pozi/ia )))D dup pro!esor uni ersitar 0i ;udector. ,atele prezentate mai sus e iden/iaz percep/iamodi!icrilor sociale ale statutului socialD care nu are la baz doar competen/e 0i e!icien/ D ci 0iaspecte le&ate de modi!icrile pri ind recunoa0terea social prin prisma compensrii salarialeDcare este un indicator ce nu poate !i i&norat. Acti itatea medical nu mai poate a ea strict uncaracter de apostolatD pentru c se des!0oar $ntrFo societate care are impone medicului ca pentrucompeten/ s parcur& o pre&tire laborioas 0i costisitoare Jin!orma/iiD specializriD con&reseK. #. Sa<on J1437K identi!ic c2te a elemente care concur la de!inirea statutului medicului" o ,uritatea studiilor 0i !rustrrile cone<eE o Responsabilit/ile crescute !a/ de ia/aD ceea ce induce "e'$iu'i -o&#le :u'eo&i e0"&e-e;? o 9S"&e$ p&o1e$io'#l $upli-e'"#& d#"o&#" u'o& $u&$e $pe%i1i%e %#: p&o(&#-ul de lu%&u6 a ersiune le&at de aspecte maladi e ale corpuluiD or&anelorD produselor corpului.Rolul medicului const $n" e aluare 0i dia&nozE stabilireD e<plicarea 0i aplicarea cureiD ma<imalizarea !unc/ionrii pacientului 0i minimalizarea durerii 0i su!erin/ei. Cele patru coordonate ale rolului au la baz determinantele sociale descrise de T. Parson 0i #. >ieldD pe baza cercetrilor de psiHolo&ie socialD ast!el"

58

Suport curs Cercetare $n %ursin&

1. Competen/ teHnicD care este prioritar $n e!icien/a actului medicalD mai ales /' societatea contemporan $n care accentul se deplaseaaz de pe semiolo&ia subiecti 0i e<ploratorieD pe i aluarea teHnicizat a di!eritelor dis!unc/ionalit/i. Ceea ce reclam $ns societ/ile a;unse la un $nalt &rad de i'du$"&i#li*#&e # #%"ului medical este tocmai diminuarealaturii umane a rela/iei terapeuticeD adic a cea component subiecti care are !rec ent o pondere ridicat $n e!icien/a actului medical. Competen/a teHnic se ob/ine prin studiiD e0#-e'e6 %o'%u&$u&i6 "itluri. Acestea pot con!eri bolna ului &aran/ia competen/ei teHniceD dar nu 0i a celei practice. Bolna ul porne0te $n rela/ia sa de la competen/a teHnic a medicului dublat de sursesubiecti e suplimentare de in!ormare cu pri ire la e!icien/a practic Jcompeten/e dob2ndite socialK ca 0i con!irmri sociale enite din partea bene!iciarilor Jreputa/ie ac/ionalK.

2. Uni ersalismul este este un principiu al ac/iunii terapeutice prin care medicul 'u po#"e re!uza a;utorul pe criterii de apartenen/ la se<D orientare se<ualD rasD &eli(ie6 e"'ie6 e"%. R#po&"ul medicFpacient este re&lementat de re&uli !ormale 0i 'u de %&i"e&ii pe&$o'#le6 %#&e po" #ve# %#&#%"e& di$%&i-i'#"iv /' #%o&d#&e# $e&vi%iilo& de /'(&i4i&e. Re1u*ul de%l##& #l de # #%o&d# 4u"o& -edi%#l e$"e sanc/ionat prin codul medical 0i este pus $n act de Cole&iul de disciplin $#u dup cazD poate !iac/ionat $n instan/. Uneori re!uzul nu poate !i de!init $n termani clariD iar medicul poate prin tipulde rela/ieD ac/iune le sau comportamentele sale s lase loc interpretrii de a !i re!uzat un pacient. Analiza comportamental a celor doi actori poate a duce la lumin un comportament -#$%#" #l&e1u*ului.

3. Speci!icitatea !unc/ional este o caracteristic care decur&e din cara%"e&ul specializat$ntrF un domeniu strict al acti it/ii medicului 0i anume boala pacientului. Medicul ac/ioneazdoar asupra bolii acestuiaD nu 0i asupra altor aspecte ale bolna ului ca pro!esieD a!aceriD ia/ pri atD cHiar dac $n rela/ia "e&apeutic e<ist in!orma/ii care decur& din datele anamnestice saudin actele medicoFle&ale eliberate. )mplicarea $n ia/a pri at a pacientului poate determinadistorsiuni ale actului medicalD care pre;udiciaz at2t actul cutati $n sineD c2t 0i statutul 0i pozi/iamedicului $n sistemul pro!esional sau $n sistemul $o%i#l #l p#%ie'"ului.

4. %eutralitatea a!ecti este o component deri at din speci!icitatea !unc/ional care se re!er la comportamentul obiecti 0i nonemo/ional mani!est al -edicului !a/ de pacient. PsiHolo&ia omului bolna cere cldurD empatieD care sunt e<presii emo/ionalF comunica/ionale poziti eD ca e<presie a acceptriiD $n/ele&erii 0i compasiunii specialistului !a/ de omul care sea!0 nu doar $n su!erin/ !izic ci 0i psiHic le&at de consecin/ele secundare ale bolii JdurereD teamD !ricD disperareD doliuD an<ietateK. Accesul nelimitat al medicului la intimitatea corporal 0i psiHic a bolna ului este o surs de control al medicului #$up&# p#%ie'"ului6 care se a!l $n situa/ie de ulnerabilitate datorit pirderii temporare sau de!initi e a ecHilibrului Homeostatic 0i aautonomiei !unc/ionaleD ceea ce creaz premisele unor tulburri de rela/ionate $ntre cei doi actoriD care translateaz rela/ia pe alte roluri ca" prietenD !rateD printe etcD roluri nespeci!ice actuluiterapeutic. %eutralitatea a!ecti se re!er la controlul situa/iei de ctre m edicD cHiar dacatitudinile 0i comportamentele acestuia pot $n di!erite momente #le #%"ului "e&#peutic s capeteespectul rolurilor descrise mai susD Medicul &liseaz pe roluri dar nu se identi!ic cu eleD ceea ce permite bolna ului sF0i modi!ice 0i el pozi/ia $n procesul terapeutic de la dependen/ laautonomie !unc/ional 0i social. . Orientarea spre colecti itate este o cerin/ a pro!esiei de medic care se desprinde din raportul de direc/ii pri ind mobilul pro!itului. ,e0i pro!esia de -edi% $e /'$%&ie /' (&up# p&o1e$iilo& li,e&#le6 -o,ilul p&o1i"ului -#"e&i#l e$"e

53

$e%u'd#rD mobilul principal !iind bunstarea psiHoFsomatic a pacientului. (n medicin curs Cercetare $ntimp %ursin& 0i psiHolo&ie direc/ia bunstrii este $ndreptat spre persoan Suport 0i colecti itateD $n ce $n alte a!aceri direc/ia bunstrii este orientat p&epo'de&e'"$p&e $i'e. A%e$"e %o'$ide&e'"e de%u&( di' -odul /' %#&e $e pozi/ioneaz medicul !at de pacientulsuD prin baza con ep/iilor sale despre pro!esieD lume 0i aloarea pe care o atribuie ie/ii 0i bolii. Principiul este de dorit 0i se mani!est di!erit de la medic la medic pe baza re&lementrilor o!icialeD dar mai ales prin re&lementri care pro in din concep/ia personal de$p&e -o,ilul p&o1i"ului.

!. ,imensiunea moral Jconduit admis 0i practicat $ntrFo $o%ie"#"e; # #%"ului -edi%#l decur&e din capacitatea medicoFle&al de a le&itima starea de boal cu consecin/ele directe asupraindi idului 0i indirecte asupra &rupurilor din care ,ol'#vul 1#%e p#&"e :1#-ilie6 (&up p&o1e$io'#l6 #l"e (&upu&i $o%i#le;. ,imensiunea moral a actului medical se re!er la totalitatea %o-po&"#-e'"elo& medicului !a/ de pacient 0i apar/intori $n di!erite momente ale acti it/ii 0i $e re!er la trei momente principale" P e aluarea bolna uluiD colectarea in!orma/iilo&6 $"#,ili&e# di#('o$"i%ului 0i instituireatratamentului asu terapieiD realizate prin mi;loace speci!ice ca" anamnezD e<plorri !unc/ionaleDdia&nosticD pro&nosticD indica/ieD tratamentD terapieD pro!ila<ie etc. Con!iden/ialitatea rezul"#"e#lo& e"#pelo& p&e%i*#"e -#i sus este o cerin/ a actului medical care suport delimitri cupri ire ladirec/ia 0i con/inutul aspectelor care pot a ea caractercon!iden/ial. Acest aspect decur&e di' %&i"e&iile -o&#le $"#'d#&di*#"e i institu/ionalizate sau de cele acceptate de o practic social neo!icializatD dar admis prin consensul am;orit/ii. -a ni el indi idual cre0terea drepturilor pacien/ilor la in!ormare 0i acces la in!orma/iile &e1e&i"o#&e l# $"#&e# de sntateD scade aparent puterea medicului $n !a/a pacientuluiD care ast!el este 0i antrenat $n cre0terea responsabilit/ii personale $n men/inerea strii de sntate. Rezer a 0i pruden/a $n in!ormarea bolna ului $#u 1#-iliei e$"e u' p&oces terapeutic care aduce modi!icri $n rela/ia lor terapeuticD $n sensul aria/iei a serti it/iiE P le&itimarea strii de bolna care decur&e din stabilirea dia&norticului 0i instituirea unui tratament 0i care se materializez prin acte %u %#&#%"e& -edi%o) le&al" re/et medicalD recomandare ctre alte ser iciiD !i0 de e aluareD protocol medicoF cHirur&icalD certi!icat medicaletc. -e&itimarea strii de bolna este o dimensiune moral pentru c din aceste proceduri sau #%"e de%u&( #"i"udi'i #le pacien/ilor 0i apar/intorilor !a/ rolul de bolna 0i modi!icri comportamentale care sunt ata0ate comportamentului tipic sau atipic de bolna . Moralitatea le&itimorii sociale se re!er mai ales la e!ectele secundare ale le&itimrii $n %#*u&i opu$e ,ol'#vului &e#l6 %# "ul,u&#&e de pe&$o'#li"#"e de "ipul ipo5o'd&iei6 $n care boala are un caracter pronun/at ima&inarD dar care prin con ersie poate (e'e&# o $i-p"o-#"olo(ie %u ele -e'"e $i-il#&e%elo& o&(#'i%e. 3i#('o$"i%ul di!eren/ial a reduce inciden/a le&alizrii sau substituirii unei boli cu alta 0i i'$"i"ui&e# u'ei %o'dui"e "e&#peu"i%e #de%v#"e? P le&itimarea strii de bolna este pri it 0i prin prisma bene!iciilor sociale #le ,olii %#&e capt un caracter o!icialD e<primat prin" $ntreruperea par/ial acti it/ii Jconcedii medicaleK acordate pentru $n&ri;irea snt/iiD reducerea acti it/ii sau scHimbarea locului de muncD dacconsecuti unei boli sFa produs o incapacitate de munc temporar sau de!initi D acordarea unor !acilit/i sociale cu carcter compensator pentru starea de in aliditate temporaz sau de!initi D$ntreruperea acti it/ii prin pensionarea pe caz de boalD ob/inerea unor drepturi !inanciare din partea asi&uratorilorD dac persoana are asi&urare de sntate 0i pro!esional $n sistem pri at.(n Rom2niaD Re&lementarea institu/ional a pozi/iei sociale a o!ertantului de se icii desntate este precizat prin acte normati e care s asi&ure unitatea nomenclatorului de !unc/ii 0iarmonizarea lui $n ederea inte&rrii europene.

2.2. Pacientul :,ol'#vul; %e&e $n&ri;ire de sntate 0i este persoana cu care medicul ca o!ertant $0i e<ercit rolul medical. (n rela/ia terapeutic pacientul are un comportament de &ol &enerat de alori despre sntate 0i boalD credin/e despre actul medicalD reprezentri 0i atitudini !a/ de act $n ansamblul su sau !a/ doar de un se&ment al acestuia Je<" accept e aluarea 0idia&nosticulD dar re;ecteaz tratamentul sau sec en/e din acestaK. >a/ de medicD al crui statut 0irol au un caracter de continuitateD pacientul care se a!l $n situa/ia de $mboln ire capt un statut 0i un rol 5N ata0at caracterizat prin discontinuitate. ,iscontinuitatea are la baz modi!icri temporarea ale statutului anterior &enerat de limitri !unc/ionale !iziceD psiHice 0i sociale care stla baza unui nou repertoriu comportamental ata0at rolului de persoan bolna .

Suport curs Cercetare $n %ursin&

3. E!icien/a rela/iei medicale Rela/ia terapeutic dintre medic 0i pacient are de re&ul dou tendin/e principale" P Complementar 0i con!lictual. Aceste tendin/e au la baz tranzac/ii 0i a;ustri ale &olu&ilo& di'"&e #%"o&i &e#li*#"e u'il#"e&#l $#u ,il#"e&#l %#&e po" #ve# %#&#%"e& %o'$"#'" sau ariabil dup identitatea actorilor 0i a situa/iilor de boal. Pentru rela/ia de tip complementar Szasz 0i Qollender J1483K au identi!icat trei tipuri derela/iiD $n analiza crora se poate desprinde modelul analizei tranzac/ionale propus de E. Berne. >undamentul acestei analize const $n a analiza 0i identi!ica ce stadiu al E& oului e$"e utilizat de!iecare actorD medic 0i pacientD $n stri de boal $n care cererea 0i o!erta de a;utor este di!eritD $nmomente di!erite ale bolii. Principalele tipuri de rela/ii sunt" o Acti itate Jma<im pentru medicK + pasi itate Jma<im pentru pacientKD care are la baz un model !unc/ional de tipul LprinteFcopil micMD care este re&sit adesea $nrniri &ra eD anestezieD com. Pasi itatea pacientului este &enerat de p&e4udi%iise ere ale strii de inte&ritate !izic sau ale modi!icrilor de con6tien/. Acest model !unc/ional are caracter autoritar determinat de caracteriul imperios al inter en/iei medicale 0i riscul ital ridicatE o Conducere JmedicK +cooperare JpacientK este un model !unc/ional deri at din LprinteFcopilM $n LprinteFadolescentM care se $nt2lne0te $n ma;oritatea a!ec/iunilor curente pentru care se prezint un pacient la medic. Principi ul centralal acestei rela/ii const $n !aptul c medicul elaboreaz 0i conduce deciziile pe carele propune pacientuluiD care poate respecta par/ial sau inte&ral recomandrileD dup&radul de adec are 0i recunoa0tere a alorilor celor dou roluri. Acest tip de rela/iecre0te autonomia 0i decizia pacientului 0i permite responsabilizarea lui pro&resi pentru sntatea sa. Rata interac/iunilor este mai redus 0i are un caracter puternicdemocratD care poate !i utilizat cu succes terapeutic dac ambii actori $n/ele& 0irespect protocolul rela/iei. Medicul pe toat perioada poate bene!icia de rolulnormati Jde controlK 0i dup caz s utilizeze modelul autoritar dac condi/iile desntate ale pacientului impun -odi1i%#&e# #"i"udi'ilo&? P Cooperare mutual este o !orm mai pu/in !rec ent care poate !i considerate<presia unei rela/ii de tipMadultFadul">6 /' %#&e %ei doi #%"o&i #u %o'"#%"e &#&e %# /' ,olile %u caracter cronicD de lun& duratD $n care cooperarea presupus d uncaracter permisi rela/iei terapeutice $n a!ara spitalizrii. Ast!elD medicul are o ac/iune de conducere de la distan/ prin stabilirea conduitei terapeutice de$ntre/inere 0i supra e&Here la etape de timp mai mariD ceea ce cre0te &radul de acceptarea 0i responsabilizare a pacientului 0i de acceptare mutual a planului de sus/inere 0i modi!icri al stilului de ia/. Carcterul permisi al rela/ieiterapeutice poate de eni 0i !actor de risc pentru pacien/ii care sunt slab autonomisau care ua !unc/ionat un timp destul de lund pe modelul autoritar 0i care lascHimbri bru0te ale stilului de cooperare medical nu sunt su!icient de !le<ibili $n a

5=

Suport curs Cercetare $n %ursin&

se adapta la noi rela/ii cu boala lor. Participarea acti 0i autoasumat a pacientului este e<presia acceptrii bolii ca stare 0i $ndeplinirii con0tiente a strate&iilor pentru men/inerea autonomiei !unc/ionale $n toate planurile. Rela/ia cu poten/ial con!lictual sau con!lictual are la baz con in&erile di!erite aleactorilor rela/iei terapeutice despre boal care pot !i sistematizate $n cinci di-e'$iu'i: 1. identitate" recunoa0terea semnelorD simptomelorD denumirii boliiE cauzalitate" !actori posibili care au declan0at boala 0i stadiul JacutGcroni %;? 3. e olu/ie" percep/ia duratei boliiE '. consecin/e" percep/ia e!ectelor bolii $n plan !izicD psiHolo&ic Jemo/ionalKD social 0i e%o'o-i%? 8. curabilitate" percep/ia &radului $n care boala poate !i indecat 0i controlat. +e&$pe%"ivele di1erite asupra bolii sunt &enerate de in!luen/e sociale 0i culturaleD care au un caracter tranzitoriu de la o cultur la altaD dar 0i &rade con/inuturi di!erite &enerate de cultur pro!esional a medicului 0i de &radul de cultur pro!an a pacientului.Situa/ia cu poten/ial con!lictual este &enerat 0i de !actori ce /in de tipul de comportamental actorilor $n cadrul rela/iei terapeuticeD ast!el c se impune e aluarea tipului de comportamente ale actorilor pentru e!icientizarea rela/iei $n sensul cooperrii 0i reducerii con!lictualit/ii poten/iale sau mani!este. (n literatura medical sunt citate situa/ii particulare $n care bolna ul nu solicit a;utor 0itotu0i necesit inter en/ie terapeutic tocmai pentruc nu au discernm2ntul bolii sau prezint risc ital pe'"&u $i'e $#u %ole%"ivi"#"e: into<ica/ii etilice cu iolen/D psiHotici suicidari sauHeteroa&resi iD to<icomani $n se ra;D iolen/i domestici etc. Con!lictualitatea este &enerat deabsen/a e alurii riscului de ctre pacien/i 0i re!uzul de # %ol#,o&# /' %#drul rela/iei terapeuticedeterminat de &radul dimunuat de discernm2nt 0i de a&resi itatea mani!estat JBaronD 1441K. Un alt !actor !rec ent citat ca surs a unei rela/ii dis!unc/ionale a actului terapeutic estecarcterul imatur al ueni cate&orii de pacien/i care $n boal dez olt comportamente de re&resie in!antilD care tind s utilizeze boala ca bene!iciu secundarD mai ales $n plan emo/ional dar 0i socialD ceea ceFi !ace s dez olte un comportament dependent de boalD %u i-p#%" %o'1li%"o(e' %u-edi%ul $#u medicii curan/iD prin e<cesul de in esti&a/ii solicitate 0i men/inerea lor $n statutul de bolna permanent. Rela/ia terapeutic dintre principalii actoriD medic 0i pacientD are la baz boal ca entitatedescriptibil car se cere a !i $nlocuit cu starea de sntate anterioar. Se constat deci c cei doi actori in $n rela/ia terapeutic cu aspectul obiecti 0i cel subiecti al bolii su!erin/a. (n cadrulrela/iilor terapeutice su!erin/a este de re&ul indezirabil 0i trebuie $ndeprtat prin mi;loace speci!ice 0i $nlocuit cu starea de bine 0i con!ort. OrD $n cadrul acti it/ii medicale este posibil dez oltarea unei stri particulare denumit iatro&enie. )atro&enia este o stare psiHic reacti a pacientului determinat de atitudini &resite ale -edi%ilor 0i personalului sanitatarD care prin atitudiniD ac/iuniD su&estii sau orice act oluntar sau in oluntar pot induce reacti su!erin/ subiectului. Termenul este de ori&ine &reac 0i este !ormat din p#&"i%ul# iatros JmedicK 0i &ennan Ja na0teD a produceK care a dat $n limba rom2n iatro&enieD asociat ecHi alen/ei ne&ati e e e!ectelor rela/iei celor doi actori ai actului terapeutic. )atro&enia poate !i prezent $n toate domeniile medicale 0i are la baz dou cate&orii de !actori" ce pro indinspre medic 0i personalul sanitar 0i !actori care pro in dinspre pacient.Cea mai lar& cate&orie de !actori iato&eni sunt &enera/i de medic sau personalul sanitar 0i constau $n" P tulburri de contact 0i comunicare cu pacientul Jslab cunoa0tere a tipolo&iei %o-po&"#-e'"#le $#u i('o&#&e# ei;? P ermetismul limba;ului de specialitate Je<ploratorD dia&nosticK cu caracter inten/ional sau accidental !a/ de pacientE P slabe capacit/i empaticeD compreHensi eE P -#'i1e$"#&e# du,iilo& p&o1e$io'#le :e$plo&#"o&ii654 di#('o$"i%e6 "e&#peu"i%e;? P e<plorri !unc/ionale e<cesi eE P medica/ii e<cesi e" pacientul este el $nsu0i surs sau teren de receptare 0i interpretare a #%"elo& $#u #"i"udi'ilo& -edi%#le %#&e %o'du% l# de*vol"#&e# i#"&o(e'iilo& p&i':

Suport curs Cercetare $n %ursin&

P &rad redus sau e<cesi de ridicat al in!ormrii despre boalE P !rica de in esti&a/ii medicaleD comple<itatea 0i incisi itatea lorE P particularit/i psiHolo&ice Jsu&estibilitateD neuroticismD an<ietateKE P &radul de e<perimentare a boliilor Jistoria personalK 0i reprezentarea bolii P di#('o$"i%ul %u'o$%u" #l unei boli Je<. boala cardio ascularK. )nter!eren/a !actorilor enumera/i mai suscu e!ect ne&ati asupra pacientului Jsau a iitorul ui pacientK stau la baza apari/iei 0i mani!estrii reac/iilor sau bolilor iatro&eneD a!ec/iuni care au un mecanism psiHosomatic. E!ectul psiHotraumatizant al atitudinilor iatro&enesupraadu&at su!erin/ei primare !ace ca procesul terapeutic s !ie de lun& duratD cu tendin/ decronicizare 0i de dez oltare a maladiilor de ori&ine psiHosomatic rezistente la tratamentul clasicmedical pentru c apar/in domeniului tulburrilor de personalitate sau cHiar a dez oltrilor psiHiatrice. E!ectul psiHoF "&#u-#"i*#'"e$te con!irmat prin dez oltarea iatrosomatopatieiD caredesemneazotulburare psiHosomatic a subiec/ilor care au !ost La&resa/iM de prescriri incorecte de tratamenteD e!ectuarea unor e<perimente ne!ondate sau recur&erea la unele inter en/iicHirur&icale sau e< plo&#"o&ii i'%o&e%"e d#u inadec ate. ,e re&ul sunt citate tipuri de iatro&enii despitalD de e<plorareD cHirur&icaleD medicamentoase etc. Poten/ialul iatro&en al rela/iei terapeutice se dez olt prin nerespectarea principiilor deontolo&ice de baz ale actului medicalD enun/ate de de Q. ER Jmedic psiHiatru care a !ormulat principiul or&anodinamismuluiD punte $ntre concep/ia or&ano&enetic 0i cea psiHo&enetic a bolilorK" a 0tiD a ale&eD a trataD arespecta.

A,ERE%*A -A TRATAME%T I) COMP-)A%*A Aderen/a la tratamentul propus de medic 0i la recomandrile pri itoare la modi!icareastilului de ia/ al pacientului este produs de concordan/a dintre recomandrile medicului 0icomportamentul pacientului. Recuperarea pacientului $n boal este o componet important $n procesul de recuperare. Cercetrile demonstreaz c nonFaderen/a la tratament este uncomportament !rec ent al pacien/ilor care nu prezint o simptomatolo&ie de alarm e<primat prin durere sau reducere semni!icati a mobilit/ii 0i autonomiei !unc/ionale. Complian/a este msura e!icien/ei rela/iei dintre medic 0i pacientD e<primat prin &radulde con!ormare a pacientului !a/ de indica/iile terapeutice pri itoare la medica/ia prescris 0imodi!icarea stilului de ia/. Termenul este preluat domeniul teHnic 0i este de!init ca mrime care indic &radul de elasticitate al unui sistem mecanic J,e<D 14N8K. (n accep/iunea medicaltermenul de complian/ const $n modi!icarea co&ni/iilorD emo/iilor 0i comportamentelor unei persoane la ac/iun e# u'ui #(e'" medical autoriztD $n sensul 0i direc/ia dorit de acesta. (n mod certcomplian/a terapeutic nu are un caracter stric teHnicD pentru c !iecare din actorii rela/iei suntor&anisme ii care mani!est &rade di1e&i"e de el#$"i%i*#&e %o-po&"#-e'"#l pe baza unur !actori interni ai !iecrie structuri 0i a rela/iilor dintre ele. Complian/a este o caracteristiccomportamental a pacientului ca e<presie a rela/iei celor doi actori $n care particip $n ponderesemni!icati reprezentrile co&niti e ale pa %ie'"ului de$p&e boala sa precum 0i semni!ica/iileatribuite bolii J-ipoXsTiD 14=ND apud BbanD 5775K" e<perien/ uman normalD inamicD pedeapsDe0ecD eliberareD strate&ieD pierdere iremediabilD aloare de dez oltare. ?aria/iile complian/ei unui pacient sunt determinate de !actori aria/i ca surs de producere 0i iar numeric au !ost depista/i peste 587 de !actori care se pot &rupa $n" P !actori ce /in de pacient. ?2rst JcopilD adultD 2rstnicKD capacit/i intelectuale Jde!ecte de memorieD &rad de in!ormare 0i educareKD comorbiditate psiHiatric asociat bolii de baz Jtulburri de personalitateD tulburri a!ecti eKD reacti itate psiHic la boala Jan<ietateD dep&e$ie6 pe$i-i$-6 1u&ie6 #p#"ie;6 %o'vi'(eri cu pri irela sntate 0i boal Jcontrolabilitate internGesternKD caracteristici sociale Jstatut economic 0i !inanciarD climat social $n !amilie disarmonicD izolare socialD sin&urtate etc.KE P !actori &enera/i de boal" caracterul acut 37 s. cronicD prezen/a s. absen/a dureriiD simptomatolo&ie sonor s. caracterul asimptomaticD imobilitatea secundar s.acti ismul %o'$e&v#"?

Suport curs Cercetare $n %ursin&

P ce /in de medic" aspecte teHnice ale actului medical Je<aminare super!icialD &rabD !actori atitudini rutinare $n prescrip/iiD ne&li;area aspectelor psiHosociale ale bolii 0i bolna uluiKD capacit/i structurale ale persoanei $n actulmedical Jsu&estie 0i persuasiuneD capacit/i rela/ionaleD optimism s. pesimismKD co&ni/ii despre boal J$ncredere $n tratamentD idei preconceputeD rata succes 0i e0ec anteriorKD limite asumate s. absen/a limitelorD presti&iul $n comunitatea 0tiin/i!ic etc. Pe baza !actorilor prezenta/i mai sus se or&anizeaz tipuri de rela/ii 0i &rade di!erite ale complian/ei pacientului la tratament care poate lua dou direc/ii de dez oltate" o Hipocomlian/ Jp2n la nonFcomplia/KD care const $n reducerea adeziunii pacientului la prescrip/iile mediculuiD situa/ie $n care pacientul reduce sau i&nor total prescrip/iile medicaleD care este pu/in predictibil pentru $nsnto0ireE o Hipercomplian/ Jp2n la dependen/K care const $n e<ces de adeziune a pacientului la prescrip/iile medicale pe !ondul unei rela/ii de dependen/ e<cesi 0i &rad redus de asumare 0i autonomie a pacientului. -iteratura medical e iden/iaz rata ridicat a comlian/ei $n bolile acute 0i mai redus $ncele cronice cum este $n cazul Hipertensiunii arteriale sau diabetuluiD unde aderen/a la tratament poate s scad p2n la 37U din cazuri. ,up cazD $n r2ndul medicilor se constat o supraestimarea a cooperrii 0i adeziunii pacientului $n tela/ia terapeuticD iar con in&erea c respectarea recomandrilor medicale este $n interesul pacientului po#"e $"# l# ,#*# u'ei #"i"udi'i de ,l#-#&e #%elo& %#&e #u #"i"udi'i 5ipo%o-pli#'"e sau nonFcompliante. Blamarea pacientului este de nedorit pentru c nu construie0te pun/i de le&tur 0i este mai e!icace identi!icarea !actorilor care pot produce nonF complian/a care analiza/i 0i modi!ica/i s in $n spri;inul rela/iei terapeutice. Rela/ia terapeutic su!er astzi modi!icri care sunt $n le&tur cu sporirea participrii pacientului la actul medicalD odat cu dez oltarea reprezentrilor #%e$"ui# despre boli. ,esacralizarea pro&resi a in!orma/iilor pro!esionale ale medicului 0i cre0terea in!orma/iilor 0tiin/i!ice ale pacientului pun rela/ia terapeutic $ntrFo nou pozi/ie $n care rela/ia cooperati areo dez oltare e<tensi pr i': 1. pacien/ii au reprezentri mai bo&ate despre boal 0i sntate prin intermediul massFmedieiD dar nu $n e&al msur 0i competen/e. Ast!elD o cate&orie de pacien/i or dez olts uncomportament inadec at prin autotrata-e'" %u o&i(i'e $n cultura pro!an 0i cea pro!esional medicalD iar al/ii or !i cei care or de eni mai e<i&en/i dar 0i mai cooperati i $n pro&ramul de $n&ri;ire medicalE 5. cre0terea responsabilit/ii prsoanei cu pri ire la propria sntate se a mni!esta printendin/ de a cere in!orma/ii despre boal $n aspecte pri ind denumireD cauzeD tratamenteD mane re inter en/ii propuse de medicD dar 0i ac/iuni de ne&ociere a #l"e&'#"ivelo& "erapeuticeD ceea ce se $nscrie $n drepturile pacien/ilor la in!ormare despre con/inutul actelor medicaleD riscuri asumate $n procesul terapeuticE 3. modi!icarea competen/elor pacien/ilor 0i ale medicului $n bolile terminale $n raport deopinia pacientului 0i discutarea le&i!errii eutanasieiD ca !orm !inal con0tient 0i le&a0 de$ntrerupere a cursului ie/ii $n circumstan/e pe care le stabile0te pacientul 0i medicul su sub unstric control medico )le(#l? '. modi!icarea rolului medicului din o!ertant de ser icii medicale $n boal $n promo ator al culturii de sntateD ceea ce cre0re rolul indi idului $n asumarea culturii modelului proacti de sntate 0i reducerea -odelului p#$iv %l#$i% #l ,ol'#vului.

STATUTU- A) RO-U- BO-%A?U-U)


A&e %#&#%"e& v#&i#,il de l# u' -odel %ul"u&#l l# #l"ul6 (e'e&#" de v#lo&ile pe %#&e $o%ie"#"e# le ata0eaz bolii 0i persoanei care o e<perimenteaz. )storio&ra!iaatitudinilor medicale a !ost marcat de aria/ii ale alorilor ata0ate bolii. -a baza etapelor socialeale bolii au stat $n primul r2nd atitudinea &rupurilor umane !a/ de di!eren/ele dintre oameni cure!erire la inte&ritate !izic 0i psiHicD starea de bine !unc/ional 0i de inte&rare social prine<ercitarea unui repertoriu adec at de roluluri cu e!icien/ ridicat 0i costuri rezonabile. )storiaumanit/ii a !ost marcat de urmtoarele etape"

31

Suport curs Cercetare $n %ursin&

1. Etapa de abandon 0i e<terminare a a ut la baz o atitudine speci!ic $n primul r2nd re&nuluianimalD care abandoneaz sau e<termin membrii di!eri/i de ma;oritatea comunit/iiD ce prezint caracteristici nedorite de &rupul social JslabiD rni/iD btr2niK. Aceste atitudini s )#u mani!estat 0i la oameniD $n societ/ile primiti eD cu scopul supra ie/uirii pr/ii alide a comunit/ii apt pentru acti it/ile speci!ice epocii. Abandonul 0i e<terminarea Jsuprimare !izicK a !ost o atitudine care a dominat 0i sFa re&sit cHiar la &reciD romaniD escHimo0iD nazi0ti0i $n ziua de azi la comunit/i primiti e din Australia 0i A!rica Central. Spre s!2r0itul epocii primiti e e<terminarea a ea un caracter ritual 0i comunitatea se considera puri!icat 0i eliberat de #%"ul $#%&i1i%iului. 2. Etapa de ridiculizare este marcat de trans&resarea atitudinii !a/ de persoanele di!erite Jbolna eK de la a&resiunea !izic Jabandon sau suprimareK la ridiculizarea Jr2sD bat;ocurK. Con/inuturile ridiculizrii sunt e<presia a&resiunii psiHolo&ice 0i a !ost speci!ic societ/ilor pre!eudale 0i !eudale al cror scop a !ost asi&urarea supra ie/uirii celor di!eri/i. ,ez oltarea mi;loacelor de produc/ieD acumularea de bunuri materiale 0i alori au permis $ntre/inerea!izic a persoanelor bolna eD cu disabilit/i sau btr$ne. Aceast etap este mai tolerant din punct de edere !izic dec2t etapa de abandon 0i e<terminareD permite men/inerea $n ia/D dar descarc a&resiunea e!ortului de suportare a po erii sociale prin ostilitate psiHolo&ic. 3. Etapa institu/ionalizrii bolii 0i bolna ului $)# &e#li*#" p&i' $e(&e(#&e# #%e$"o&# di' %9-pul social 0i sFa materializat prin aziluri semicarcerale 0i institu/ii reziden/iale J leprozeriiD aziluri pe'"&u ,ol'#vi p$i5i%iD aziluri pentru bt2niD lea&ne pentru copii abandona/iK. Aceste msuri administrati e a a ut ca scop principal alorizarea autonomiei personale 0i a producti it/ii sociale a persoanelor apte de munc 0i se&re&area acelor care a eau di!icult/i de #d#p"#&e $#u de per!orman/. ,ebutul acestei etape se a!l $n perioada capitalismului timpuriu 0i care sFa dez oltat p2n $n prezent a 2nd la baz dez oltarea !or/elor 0i rela/iilor de produc/ie &eneratoare de pro!itD distribuit par/ial prin acte caritabile sau msuri institu/ionale ale statului ctre cate&orii de!a orizate. Aceast atitudine a !ost considerat totu0i o msur social sano&en pentru a permite o mai bun $n&ri;ire 0i ocrotireD pe deoparte precum 0i dez oltarea bazei de cerce "#&e pe'"&u stabilirea etiolo&iei bolilor 0i e!icacitatea unor mi;loace terapeutice. 4. Etapa dezinstitu/ionalizrii par/iale a bolii prin e<ternalizarea ser iciilor de sntate din spa/iul clinic $n ser icii de sntate complementareD cu ni eluri de responsabilitate &radual este caracterizat prin atitudini de toleran/ !izic 0i psiHic !a/ de bolna . Caracteristica principal a acestei etape const $n cre0terea rolului bolna ului $n procesul de $nsnto0ire 0i &edu%e&e# %o$"u&ilo& u-#'e 0i materiale din partea sistemului medical. Modi!icarea raporturilor de !or/e dintre principalii actori ai rela/iei terapeuticeD medic 0i persoan bolna D atra&e dup sine modi!icri $n con/inuturile rolurilor 0i ai rela/iei terapeutice.

RE>UCU- TRATAME%TU-U)
Nu e0i$"# i'%# o de1i'i"ie (e'e&#l #%%ep"#"# /' %ee# %e p&ive$"e %#p#%i"#"e# p#%ie'"ului de # u&-# u' "&#"#-e'" i'di%#". Me"odele de -o'i"o&i*#&e ele%"&o'i%# #u #&#"#" %# pe$"e 30F di'"&e p#%ie' i o-i" -ul"e di'"&e do*ele p&e$%&i$e6 i'di1e&e'" de ,o#l#6 p&o('o$"i% $#u $i-p"o-e. < $e&ie de $"udii #&#"# %# pe$"e 70F di' "o#"e -edi%#-e'"ele p&e$%&i$e 'u $u'" de 1#p" %o'$u-#"e6 %# 40) 0F di'"&e "&#"#-e'"e 'u &eu$e$% $# p&odu%# &e*ul"#"ul do&i" $#u de"e&-i'# %o-pli%#"ii di' %#u*# u"ili*#&ii i'#de%v#"e i %# e0i$"# o %o-pli#'"# -#i $l#,# l# #'"idep&e$ive 1#"# de "&#"#-e'"ele $o-#"i%e. E0pe&ie'"# %u p#%ie'i $u1e&i'd de 3O :di#,e" *#5#&#";6 i'$u1i%ie'"# &e'#l#6 TAC i 8TA #&#"# %# #de&e'"# l# "&#"#-e'" e /' 4u&ul # 40)!0F i#& 'ivelul %o-pli#'"ei E %o-pli#'"# inseamna F adeziune a bolna ului la mi;loacele terapeutice necesare ameliorrii strii sale de sntateKD 'u e$"e le(#" di&e%" de $eve&i"#"e# #1e%iu'ii. Cel pu"i' 0F di'"&e p#%ie'i ple#%# di' %#,i'e"ul -edi%#l i 'u /i #-i'"e$% %e li $)# $pu$ i %e "&e,uie $# 1#%#. I'"&e p#%ie'ii %u ,oli %&o'i%e6 .0F #pli%# i'%o&e%" %el pu"i' u' #$pe%" #l p&o(&#-ului de #u"oi'(&i4i&e &e%o-#'d#". Co-pli#'"# e$"e u' %o-po&"#-e'" #l p#%ie'"ului %#&e 4o#%# u' &ol 1u'd#-e'"#l /' $u%%e$ul $#u e$e%ul 1i'#l #l o&i%#&ui "&#"#-e'" deo#&e%e e$"e o %o'di"ie 'e%e$#&# :de$i(u& 'u i $u1i%ie'"#; pe'"&u $u%%e$ul "e&#peu"i%.

35

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Re1u*ul "o"#l de # lu# -edi%#-e'"ul6 $u,do*#&e# $u,$"#'"i#l# # u'ui -edi%#-e'" e1i%#%e6 do*#&e# i'"e&-i"e'"# :e&o&i #le i'"e&v#lelo& di'"&e do*e; $#u i'"&e&upe&e# p&e-#"u&# i 'u /' ul"i-ul &#'d $up&#do*#&e# ) du% l# e1i%ie'"# %li'i%# &edu$# :$#u %5i#& #,$e'"#; i &i$%u&i $u,$"#'"i#le #le "&#"#-e'"ului. Co-pli#'"# e le(#"# -#i #le$ de pe&%ep"i# de %#"&e p#%ie'" # $"#&ii lui de ,o#l#6 de #"i"udi'e# p#%ie'"ului 1#"# de "&#"#-e'" i de %o'$"ii'"# ,olii6 de %o$"u&ile -edi%#-e'"elo&6 e1e%"ele $e%u'd#&e #le "&#"#-e'"ului i "&#"#-e'"ul i'#de%v#" # $i-p"o-elo& de ,o#l#. Co-pli#'"# %u "&#"#-e'"ul de lu'(# du&#"# e$"e -#i (&eu de o,"i'u" de%#" pe'"&u %el de $%u&"# du&#"#.

EIECU- A,ERE%*E) TERAPEUT)CE


+o#"e 1i de"e&-i'#" de dou# -#&i %#"e(o&ii de 1#%"o&i ) neinten1ionali :ui"#&e#6 'ei'"ele(e&e# &e(i-ului6 ,#&ie&e de li-,#46 de-e'"#6 #l"e ,oli %u #1e%"#&e %o('i"iv#6 $%5i-,#&i de p&o(&#-6 i-po$i,ili"#"e# o,"i'e&ii p&#%"i%e # -edi%#-e'"elo&; i inten1ionali :$e $i-"e -#i ,i'e i %&ede %# 'u -#i #&e 'evoie de -edi%#-e'"e6 1&i%# de e1e%"e $e%u'd#&e6 pe&%epe&e# -edi%#-e'"elo& %# lip$i"e de e1i%#%i"#"e6 &e(i- %o'$ide&#" p&e# %o-pli%#"6 1&i%# de depe'de'"#;. 3e$eo&i /' li"e&#"u&# de $pe%i#li"#"e e0i$"# idee# %# #de&e'"# #& 1i do#& o p&o,le-# de %o-po&"#-e'" # p#%ie'"ului. +#%ie'"ul "&e,uie i'%u&#4#" $# %o-u'i%e o&i%e e1e%"e $e%u'd#&e #p#&. +&i' %o-u'i%#&e p#%ie'"ul i# p#&"e #%"iv# l# p&op&i# sntate 6i bunastare. <&i%e -o"ive #& e0i$"# pe'"&u # 'u lu# -edi%#-e'"ele6 1ie p&e"ul $#u 'ei'%&ede&e# /' 'e%e$i"#"e# u'ui "&#"#-e'" -edi%#-e'"o$6 p#%ie'"ul "&e,uie i'%u&#4#" $# %o-u'i%e #%e$"e lu%&u&i. 3#%# p#%ie'"ul e$"e de do&i" $# %o-u'i%e6 d#"o&i# -edi%ului e$"e i'"ele(e&e#. Rolul u'ui do%"o& i'"&)o e%5ip# e$"e de # i'"ele(e 'u 'u-#i ,o#l# p#%ie'"ului %i i %e# -#i ,u'# -#'ie&# / #(e'" %#&e $# #-elio&e*e ,o#l#. 3e$eo&i p#%ie'ilo& le e 4e'# $# i'"&e,e. E0i$"# -#i -ul"e $i"u#"ii /' %#&e e$"e 'e%e$#&# #-elio&#&e# %o-pli#'"ei. E1e%"ele $e%u'd#&e i'"ole&#,ile "&e,uie $# de"e&-i'e #le(e&e# #l"o& -edi%#-e'"e %u p&o1il -#i 1#vo&#,il #l e1e%"elo& $e%u'd#&e. U'eo&i #-elio&#&e# %li'i%# du%e l# opi'i# p#%ie'"ului %# -edi%#-e'"ele 'u -#i $u'" 'e%e$#&e i /' #%e$" %#* "&e,uie u"ili*#"# p$i5oedu%#"i# p#%ie'"ului. +e&%epe&e# lip$ei de e1i%#%i"#"e i-edi#"# $e %o&e%"e#*# d#%# p#%ie'"ul e i'1o&-#" %# po#"e e0i$"# o l#"e'"# de &#$pu'$ de $#p"#-#'i $#u lu'i p#'# l# o,"i'e&e# e1e%"ului depli'. 3#%# p#%ie'"ul ui"# $# /i i# -edi%#-e'"ul ) &edu%e&e# 1&e%ve'"ei p&i*elo& %&e$"e #de$e# %o-pli#'"#. C&edi'"ele p#%ie'"ului #u u' e1e%" deo$e,i" #$up&# #de&e'"ei "e&#peu"i%e. <#-e'ii %#&e %&ed /' e1i%#%i"#"e# -edi%#-e'"elo& vo& 1i -#i #de&e'"i de%#" %ei $%ep"i%i /' #%e#$"# p&ivi'"# :p&i' (&#dul de pe&%epe&e # ,e'e1i%iilo&;. 3#%# p#%ie'"ul i'"ele(e $%opul "&#"#-e'"ului i -o"ivul p&e%i$ #l #d-i'i$"&#&ii -edi%#-e'"elo&6 $e o,"i'e u' (&#d $upe&io& de #de&e'"#. Un studiu controlat nu a obser at $ns di!erente semni!icati ve i'"&e p#%ie'ii %u "ul,u&#&i $o-#"i%e i %ei %u "ul,u&#&i p$i5i#"&i%e. Su1e&i'"# e-o"io'#l# 'e#"&i,ui,il# v&eu'ei #1e%iu'i p$i5i#"&i%e po#"e $%#de# #de&e'"#. +e'"&u u'ii p#%ie'i6 'u-#&ul pilulelo& i &e(i-ul de #d-i'i$"&#&e &ep&e*i'"# u' -e-e'"o du&e&o$ #$up&# %o'di"iei lo& i #%e$"i p#%ie'i po" $# i'%e&%e evi"#&e# #%e$"ui -e-e'"o p&i' $u$pe'd#&e# pu& i $i-plu # -edi%#"iei. Al"e e1e%"e #le $u1e&i'"ei e-o"io'#le po" 1i: reducerea moti atieiD &reutate $n memorarea sarcinilor 6i di!icultati de concentrare. I'$#"i$1#%"i# p#%ie'ilo& /i #ve# o&i(i'e# /' di1e&i"e #$pe%"e6 p&i'"&e %#&e u'ele #1e%"ive :pe&%epe&e# lip$ei $u$"i'e&ii e-o"io'#le i # i'"ele(e&ii;6 #$pe%"e %o-po&"#-e'"#le $#u le(#"e de %o-pe"e'"# #le -edi%ului :-odul de p&e$%&ie&e6 lip$# e0pli%#"iilo& #de%v#"e6 di#('o$"i%ul e"%.;. Co-pli#'"# e pu"e&'i% le(#"# de %#p#%i"#"e# de i'"ele(e&e # p#%ie'"ului 'u 'u-#i # '#"u&ii ,olii d#& i # &e(i-ului de "&#"#-e'" i # p&o%e$elo& i-pli%#"e /' #%e$" "&#"#-e'".

MEMORAREA )%>ORMA*))-OR PROCESU- TERAPEUT)C

O>ER)TE

,E ME,)C (%

C5i#& d#%# p#%ie'ii &#po&"e#*# u' 'ivel &idi%#" de $#"i$1#%"ie 1#"# de %o'$ul"#"ie i o ,u'# i'"ele(e&e # %o'di"iei lo&6 d#%# 'u &e"i' $1#"u&ile6 #%e#$"# #1e%"e#*# de$i(u& %o-pli#'"#. S)# o,$e&v#" %# dup# %o'$ul"ul -edi%#l6 #p&o0i-#"iv o "&ei-e di'"&e p#%ie'i 'u /i #-i'"e$% 'u-ele -edi%#-e'"ului p&e$%&i$6 1&e%ve'"# do*elo& $#u du&#"# "&#"#-e'"ului. -eR J14=4K # (#$i" %# u&-#"o&ii 1#%"o&i p$i5olo(i%i %&e$% -e-o&i*#&e# i'1o&-#"iei: $%#de&e# #'0ie"#"ii6 %&e$"e&e# %u'o$"i'"elo& -edi%#le6 'ivel i'"ele%"u#l -#i i'#l"6 i-po&"#'"# i 1&e%ve'"# 33

Suport curs Cercetare $n %ursin&

#1i&-#"iilo& -edi%ului &e1e&i"o#&e l# -edi%#-e'"e6 e1e%"ul de Pp&i-#%7P :i' %#&e &e"i'e- /' p&i'%ip#l p&i-ul lu%&u %#&e 'i $e $pu'e;. 3#%# p#%ie'"ul #&e &ude %#&e 'u $u$"i' idee# de 1#&-#%o"e&#pie6 #%e#$"# po#"e i'$e-'# o opo*i"ie de$%5i$#6 o&i u' $#,o"#4 #l p&o%e$ului "e&#peu"i% p&i' &e#-i'"i&e# %o'"i'u# # 'e%e$i"#"ii de #)$i lu# "&#"#-e'"ul %ee# %e $"i-ule#*# %o-po&"#-e'"ul opo*i"io'#l #l p#%ie'"ului. U'eo&i #pel#&e# l# -edi%#-e'"e i i-pi'(e&e# p#%ie'"ului $# le i# $u'" -o"iv#"e de &e*i$"e'"# 1#-iliei de # #%%ep"# v&eo &e$po'$#,ili"#"e %# #& %o'"&i,ui l# $"&e$u di' vi#"# p#%ie'"ului %#&e #& pu"e# #li-e'"# "ul,u&#&e# p$i5i%#. +#%ie'"ul $i-"e %# # lu# -edi%#-e'"ul e e%5iv#le'" %u # #d-i"e %# p&o,le-# e do#& # lui i %eil#l"i 'u /i vo& $%5i-,# %o-po&"#-e'"ul. Se &e%o-#'d# de #%ee# /' %#*ul u'o& p#%ie' i 'o') #de&e'"i i o $edi'"# "e&#peu"i%# i-p&eu'# %u 1#-ili# pe'"&u # e0plo&# #"i"udi'e# (e'e&#l# # 1#-iliei !ata de pacient 6i particulara !ata de tratamentul medicamentos. Starea de sntate 6i e!ectele $e%u'd#&e. Rep&e*i'"# 1#%"o&i -#4o&i #i #de&e'"ei "e&#peu"i%e.

Treisman J5771K #&#"# %# %ei %u ,oli %&o'i%e %#&e 'u -#i pe&%ep $i-p"o-e $#u $i-" o #-elio&#&e /i po" $u$pe'd# #d-i'i$"&#&e# -edi%#-e'"elo& deo#&e%e %&ed %# 'u -#i #u 'evoie de ele. 3e #$e-e'e# %ei %#&e $i-" o #(&#v#&e $#u e1e%"e $e%u'd#&e po" deve'i l# u' -o-e'" d#" -#i pu"i' #de&e'"i. S"ilul de vi#"#. A'u-i"e %o-po&"#-e'"e po" i'1lue'"# %#p#%i"#"e# de # -e'"i'e u' "&#"#-e'"6 u'ul di'"&e %ele -#i evide'"e 1ii'd %o'$u-ul de #l%ool $#u de $u,$"#'"e p$i5o#%"ive. CHesneR :1997; i Eldred :1997; %o'$ide&# %# #& 1i vo&,# -#i %u&#'d de $"ilul de vi#"# 5#o"i% #l #%e$"o& p#%ie'i de%#" de u"ili*#&e# d&o(ului /' $i'e. Al"e p&o,le-e po" 1i de"e&-i'#"e de o vi#"# #%"iv#6 i'%#&%#"#6 pe&%epe&e# #d-i'i$"&#&ii -edi%#-e'"elo& %# 1#%"o& de pe&"u&,#&e #l #%"ivi"#"ilo& $#u -o-e'"elo& pl#%u"e p&e%u- %o'%ediul6 o %#l#"o&ie6 e"%. d#& i i'1lue'"# #$up&# %o-pli#'"ei pe %#&e o #du% -odi1i%#&ile &u"i'elo& di' "i-pul #%"ivi"#"ilo& #-i'"i"e.

3'

Suport curs Cercetare $n %ursin&

PROCESU- ,E (%#R)9)RE J%URS)%#K


JPE%TRU PAC)E%@)) CU A%OREZ)ED CO%SUM ,E ,RO#UR)D A-TERAREA ST)ME) ,E S)%E ETC.K

PROCESU- ,E (%#R)9)RE -A PAC)E%*)) CU A%OREZ)E


Anore<ia e$"e o "ul,u&#&e # %o'dui"ei #li-e'"#&e %#&acterizat printrFun re!uz mai mult sau mai putin sistematic de a se HrniD inter enind ca mod de rspuns la anumite con!licte psiHice. Anore<ia este o boal care $6i !ace sim1it prezen1a mai ales $n randul adolescen1ilor 6i al 1e-eilo& "&i$"e i sin&ure. ,e!init sub !orma unor tulburri de alimenta1ie din punctul de edere al medicinei &eneraleD sau a unor tulburri dismor!ice din punctul de edere al unui psiHolo&D aceast boal necesit o mare oin1 din partea bolna ului dornic s se indece. Anore<ia implic $ntotdeauna re!uzul indi idului de a men1ine o &reutate corporal rezonabil. Sunt descrise dou subtipuri de anore<ie" anore<ia $n care aportul alimentar este restrictionat 6i #'o&e0i# %#&#%"e&i*#"# p&i' epi$o#de &e%u&e'"e de #li-e'"#&e 'e%o'"&ol#"# i ev#%u#&e# %o' i'u"ului i'"e$"i'#l p&i' pu&(#"ive. Sistemele a!ectate de anore<ie sunt" ) %#&diov#$%ul#&6 ) e'do%&i'/-e"#,oli%6 ) (#$"&oi'"e$"i'#l6 ) 'e&vo$ ) &ep&odu%#"o&. D9&$"a predominant la care se mani!esta anore<ia este adolescen1a. Anore<ia debuteaza insidios. +&i'"&e p&i-ele $e-'e de #'o&e0ie $e 'u-#&#: #-e'o&ee#6 p#%ie'"ul 'e#(# e0i$"e'"# p&o,le-ei i $e %o'$ide&# $up&#po'de&#l %5i#& /' p&e*e'"# $"#&ii de e-#%ie&e6 p&eo%up#&e# e0%e$iv# pe'"&u di-e'$iu'ile %o&pului i %o'"&olul (&eu"#"ii. Se po#"e o,$e&v# u' &i"u#l #l #li-e'"#&ii6 p&e(#"i&e# #li-e'"elo& /' -od el#,o&#". +o" #p#&e# 1&#%"u&i %#u*#"e de e1o&"ul 1i*i% p&elu'(i"6 pie&de&e# i'"e&e$ului $e0u#l6 i*ol#&e $o%i#l#6 "e(u-e'"e de$5id&#"#"e6 %u 1i$u&i i &#&i&e# p#&ului l# 'ivelul $%#lpului. Se op&e$"e %&e$"e&e#6 $%#de $e'$i,ili"#"e# l# du&e&e6 #p#&e 5ipo"e'$iu'e# i ,&#di%#&di#6 p#%ie'"ul po#"e #ve# $"#&i de 5ipo"e&-ie i i'"ole&#'"# l# 1&i(. Su'" 1&e%ve'"e ede-ele pe&i1e&i%e6 de "ip %#$e%"i%6 #l"e&#&e# %o('i"iv# i %o'$"ip#"i#. I'(&i4i&e# #de%v#"# # p#%ie'ilo& $u1e&i'*i de anore<ie i-pli%# $pi"#li*#&e d#%# (&eu"#"e# e$"e $u, 7 F di' v#lo#&e# 'o&-#l# %o&e$pu'*#"o#&e v#&$"ei i i'#l"i-ii6 d#%# e0i$"# 5ipo"e'$iu'e o&"o$"#"i%# -#&%#"#6 ,&#di%#&die %u -#i pu"i' de 40 de ,#"#i pe -i'u"6 "e-pe&#"u&# %e'"&#l# $u, 370 C $#u d#%# p#%ie'"ul #&e "e'di'"# l# $ui%id. S%opul i'i"i#l e$"e &e$"#,ili&e# (&eu"#"ii %o&pului. Conditii asociate cu anore<ia" dep&e$ie -#4o&# $#u di$"i-ie6 1o,ie $o%i#l#6 "ul,u&#&e o,$e$iv) %o-pul$iv#6 #,u*u&i de $u,$"#'"e6 pe&$o'#li"#"e evi"#'"#. A'o&e0i%ii de o,i%ei 'e%e$i"# %o'"i'u#&e# "&#"#-e'"ului pe'"&u lu'i $#u #'i i e1e%"u#&e# de %o'"&o#le &epe"#"e l# -edi% pe'"&u o ev#lu#&e p$i5i#"&i%# i pe'"&u ve&i1i%#&e# (&eu"#"ii. Supli-e'"#& #%e$"i p#%ie'i "&e,uie $# i've"e $#)$i %u'o#$%# ,o#l#6 $# evi"e &e%u&e'"# $i-p"o-ele i $# (#$e#$%# di1e&i"e -od#li"#"i de # %o'"&ol# $"&e$ul. A'o&e0i# e$"e o ,o#l# de "e&-e' lu'( :%&o'icK. Apro<imati '7U se indecaD 37 U $6i imbunatesc starea de sntate 6i 37 U or a ea probleme le&ate de anore<ie deFa lun&ul intre&ii ieti. +e&$o#'ele #'o&e0i%e "i'e&e %#&e i'%ep "&#"#-e'u"ul p&e%o%e #u o evolu"ie ,u'# de o,i%ei. Ap&o0i-#"iv ;umtate din cei cu anore<ie or dez olta comportamente de culpabilitate F dez ino 1ire

38

Suport curs Cercetare $n %ursin&

#$o%i#"e ,uli-iei 'e&vo#$e. +#%ie'ii %#&e p&e*i'"# i #l"e #1e%iu'i p$i5i%e #$o%i#"e #'o&e0iei6 %# de e0e-plu dep&e$i# $#u "ul,u&#&e# o,$e$iv %o-pul$iv#6 de o,i%ei 'e%e$i"# u' "&#"#-e'" -#i i'delu'(#" de%#" pe&$o#'ele %#&e $u1e&# do#& de #'o&e0ie.

CE (%SEAM%. PERCEP@)E ,)SMOR>)C.:


,ismor!ic $nseamn c te ezi alt!el dec2t e6ti. Mor!os $nseamn !orm i dis $nseamn $n nere&ulD complicatD di!icilD alt!el dec2t e normal. ' (e'e&#l6 "ul,u&#&ile di$-o&1i%e p&e$upu' o preocupare e<cesi pentru propriile aparene6 %o'$u-#&e# u'ui "i-p e0%e$iv pe'"&u #%e$" lu%&u6 u' continuu distres psiHolo&ic 6i o $nrut1ire a rela1iilor socialeD ocupationale sau alte arii de !unctionare. A%e# pe&$o#'# $e vede #l"1el de%#" o v#d %eil#l"i i $u1e&# u' $"&e$ u'eo&i i'$upo&"#,il6 d#" de 1#p"ul %# 'u $e po#"e #%%ep"# #$# %u- $e pe&%epe. A'o&e0i%ele6 de e0e-plu6 /i pe&%ep 1o#&"e di1e&i" p&op&iul %o&p6 %# 1ii'd -#i (&#$6 -#i de1o&-#" de%#" /' &e#li"#"e. /' %#*ul /' %#&e o #'o&e0i%# e$"e pu$# $# $e de$e'e*e pe o %o#l# de 5#&"ie6 de o,i%ei i-#(i'e# $%5i"#"# #&#"# %u "o"ul #l"1el 1#"# de %u- #&#"# &e$pe%"iv# pe&$o#'# /' &e#li"#"e.

CAUCE-E A%OREZ)E)
Nu $u'" pe depli' i'"ele$e. Se po#"e de*vol"# p&i'"&)o %o-,i'#"ie de 1#%"o&i de%l#'$#"o&i: ,iolo(i%i6 p$i5olo(i%i i $o%i#li. C5i#& d#%# 'u $)# de-o'$"&#"6 pe&$o#'ele %u #'o&e0ie p&e*i'"# u' 'ivel %&e$%u" de $e&o"o'i'#6 u' 'eu&o"&#'$-i"#"o&6 %#&e po#"e du%e l# #p#&i"i# u'o& -#'i1e$"#&i %o-po&"#-e'"ele #'o&e0i%e %# i &e"&#(e&e# $o%i#l# i &edu%e&e# #pe"i"ului #li-e'"#&. Nu e$"e %l#& d#%# %el -#i -#&e 'ivel #l $e&o"o'i'ei e$"e p&e*e'" i'#i'"e $#u dup# de,u"ul i'1o-e"#&ii. S"udii &e%e'"e #u de-o'$"&#" %# p&e*i'"# u' &i$% %&e$%u" de # de*vol"# #'o&e0ie pe&$o#'ele %#&e #u /' 1#-ilie u' -e-,&u %u #%e#$"# #1e%iu'e :p#&i'"e6 $o&# $#u 1&#"ele;. To"u$i6 i-pli%#"i# (e'e"i%# &ep&e*i'"# do#& o -i%# po'de&e # %#u*ei. Al"i 1#%"o&i i'%lud %#"ev# "&#$#"u&i de pe&$o'#li"#"e p&e%u- i p&e$iu'ile $o%i#le i %ul"u&#le. Eve'i-e'"ele $"&e$#'"e di' vi#"# %# i -u"#"ul6 divo&"ul6 de%e$ul u'ei pe&$o#'e d&#(i6 po" de%l#'$# #'o&e0i#.

S)MPTOME-E A%OREZ)E)

Si-p"o-ele 1&e%ve'"e i #%"iu'ile %o&el#"e %u #'o&e0i# i'%lud: ) 1&i%# i'"e'$# de # %#$"i(# /' (&eu"#"e ) &e$"&i%"i# %o'$u-ului de #li-e'"e $#u #l u'o& #'u-i"e "ipu&i de #li-e'"e %#&e %o'"i' o&i%e 1el de (&#$i-e ) (&eu"#"e -#i -i%# de%#" . F di' (&eu"#"e# $"#'d#&d %o&e$pu'*#"o#&e i'#l"i-ii6 :l# u' %opil $#u #dole$%e'"6 pie&de&e# $#u 'e%#$"i(#&e# /' (&eu"#"e /' "i-pul pe&io#dei de %&e$"e&e &ep&e*i'"# u' -o"iv de i'(&i4o&#&e; ) #p&e%ie&e# p&op&iului %o&p %# i $up&#po'de&#l6 /' %iud# 1#p"ului %# p#%ie'"ul #&e o (&eu"#"e $u, li-i"# $"#'d#&d :#%e#$"# "ul,u&#&e po#&"# de'u-i&e# de i-#(i'e di$"o&$io'#"# # %o&pului; ) u' p&o(&#- de e0e&%i"ii i$"ovi"o& ) #$%u'de&e# #li-e'"elo& i evi#&e# #,o&d#&ii $u,ie%"elo& le(#"e de "ul,u&#&ile de #li-e'"#"ie $#u pie&de&e /' (&eu"#"e ) u'ele pe&$o#'e #'o&e0i%e /i p&ovo#%# vo-# $#u u"ili*e#*# l#0#"ive $#u diu&e"i%e pe'"&u # pie&de /' (&eu"#"e. ) di$"&u(e&e# $-#l"ului de'"#& e$"e %el -#i 1&e%ve'" $i-p"o- %#&e $e de*vol"# %# u&-#&e # epi$o#delo& &epe"#"e de vo-#. Se-'ele o,i$'ui"e #le -#l'u"&i"iei %up&i'd: ) (&eu"#"e -i%# # %o&pului ) %o'$"ip#"i# $i (oli&e# i'%e"i'i"# # $"o-#%ului ) p#& 1&#(il6 piele u$%#"# i u'(5ii 1&i#,ile ) $#'i -i%$o&#"i ) op&i&e# -e'$"&u#"iei $#u pe&io#de lu'(i de #-e'o&ee ) $e'*#"i# de 1&i(6 %u o "e-pe&#"u&# # %o&pului -#i $%#*u"# de%#" /' -od 'o&-#l ) p&e$iu'e $#'(ui'# $%#*u"#

33

Suport curs Cercetare $n %ursin&

,&#di%#&die6 ) -#i pu"i' de%#" !0 de ,#"#i pe -i'u" di-i'u#&e# ) $e'$i,ili"#"ii 'o%i%ep"ive :pe&%ep"iei du&e&ii; %olo&#&e# ) viol#%ee # pielii de l# 'ivelul e0"&e-i"#"ilo& :,&#"elo& i pi%io#&elo&; d#"o&i"# %i&%ul#"iei i'e1i%ie'"e ) ede-e l# 'ivelul -#i'ilo& i pi%io#&elo& ) piele de %ulo#&e (#l,e')po&"o%#lie6 /' $pe%i#l l# 'ivelul p#l-elo& i -#i'ilo&. +e&$o#'ele %u #'o&e0ie #de$e# de*vol"# #dev#&#"e &i"u#lu&i #$o%i#"e %u #li-e'"#&e# %#&e po" i'%lude: ) #le(e&e# de -od#li"#"i $pe%i#le de # -#'%# #li-e'"ele6 de # #%u-ul# #li-e'"ele6 de # colecta recipientele 6i de a prepara mancaruri elaborate pentru alte persoane !r a manca di' p&ep#&#"ele (#"i"e ) pe"&e%e&e# u'ei pe&io#de lu'(i de "i-p pe'"&u # "#i# i &e#&#'4# -#'%#&e# pe pl#"ou&i pe'"&u # %&ee# i-p&e$i# %# $)# -#'%#" de4# ) #%e$"e pe&$o#'e po" #$%u'de -#'%#&e# $#u $# $e $%#pe de e# pe #$%u'$ /' "i-pul -e$ei.

MECA%)SM >)C)OPATO#E%ET)C
A'o&e0i# #de$e# de,u"e#*# %u i'%epe&e# u'ei die"e 'o&-#le /' $%opul de # pie&de %#"ev# Cilo(&#-e d#& #%e#$"# die"# e$"e dep#$i"# %#'d pe&$o#'# devi'e o,$ed#"# de die"# i / i li-i"e#*# aportul de alimente mai mult decat este sntos. Cu timpulD persoana $6i restrictioneaza cantitatea 6i "ipu&ile de #li-e'"e. Re$"&i%"i# de #li-e'"e 'u $e li-i"e#*# de o,i%ei 'u-#i l# die"# %i i l# 'evoi# de # %o'"&ol# %ev# /' vi#"#? #%e$"e pe&$o#'e (#$i'd u' $e'$ #l pu"e&ii %#'d /i %o'"&ole#*# $e"e# i 1o#-e#. A'o&e0i%ii devi' &e"&#$i $o%i#l i /i pe&d i'"e&e$ul pe'"&u lu-e# di' e0"e&io&. +e -#$u&# %e ,o#l# #v#'$e#*#6 #p#& -#'i1e$"#&i %o-po&"#-e'"#le i&#"io'#le6 %# $i: ) i-pu'e&e# de &e(uli #li-e'"#&e E de e0e-plu6 eli-i'#&e# p&odu$elo& de %o'$u- *il'i% $#u %#&'e#6 deo#&e%e #%e$"e# %o'"i' -ul"e %#lo&ii ) %&ee#&e# de &i"u#lu&i #li-e'"#&e E -e$"e%#&e# #li-e'"elo& de %#"ev# o&i ) de*vol"#&e# u'ei #ve&$iu'i 1#"# de -#'%#&e E "e#-# de # %#$"i(# /' (&eu"#"e d#%# #li-e'"ul $e %o'$u-# /' i'"&e(i-e ) pie&de&e# $e'*#"iei de 1o#-e ) e1e%"u#&e# de e0e&%i"ii /' -od e0%e$iv6 p#'# /' -o-e'"ul p&odu%e&ii de le*iu'i ) #d-i'i$"&#&e# de l#0#"ive $#u diu&e"i%e $#u p&ovo%#&e# vo-ei d#"o&i"# 1&i%ii de # %#$"i(# /' (&eu"#"e ) i'1o-e"#&e# $i -#l'u"&i"i# #$o%i#"e #'o&e0iei /' -od o,i$'ui" %#u*e#*# %o-pli%#"ii %# i o$"eopo&o*# $#u #&i"-iile %#&di#%e. 3e$eo&i6 #l"e #1e%iu'i p$i5i%e de,u"e#*# i-p&eu'# %u #'o&e0i#6 %# de e0e-plu dep&e$i#6 i'(&eu'#'d "&#"#-e'"ul. T&#"#-e'"ul p&e%o%e #l #'o&e0iei o1e&# %el -#i ,u' p&o('o$"i% de &e%upe&#&e. Cu %#" o pe&$o#'# p&e*i'"# u' %o-po&"#-e'" #li-e'"#& -#i i&#"io'#l6 %u #"#" e$"e -#i di1i%il de #)i implementa o perspecti a sntoasa a nutritiei. ,in moment ce e<ista o ne&are puternica a problemei i de$eo&i e$"e o,$e&v#"# di$i-ul#&e# #li-e'"#&ii6 p#&"e'e&ul de o,i%ei e$"e p&i-# pe&$o#'# %#&e #pele#*# l# "&#"#-e'" de $pe%i#li"#"e pe'"&u pe&$o#'# #'o&e0i%#. +e&$o#'# %#&e $u1e&# de #'o&e0ie e$"e de o,i%ei e0#-i'#"# de -edi% pe'"&u #l"e $i-po-e %o&el#"e %u #'o&e0i#. A%e$"e# po" i'%lude: ) 1#"i(#,ili"#"e# i #p#"i# :lip$# de e'e&(ie; ) du&e&i #,do-i'#le i %#"eod#"# %o'$"ip#"ie ) #-e'o&ee ) epi$o#de 1&e%ve'"e de vo-# :%5i#& d#%# pe&$o#'# 'u &e%u'o#$"e %# i le p&ovo#%#; ) $i-p"o-e #le dep&e$iei ) du&e&i #&"i%ul#&e :%#u*#"e de e0e&%i"ii e1e%"u#"e e0%e$iv $#u de*e%5ili,&ul 5id&oele%"&oli"i%;.

>ACTOR) ,E R)SC

< pe&$o#'# %u &i$% pe'"&u de*vol"#&e# #'o&e0iei p&e*i'"#: ) i$"o&i% de "ul,u&#&i #li-e'"#&e /' &#'dul &udelo& de (&#dul I %# i -#-#6 $o&# i /' -od $pe%i#l /' %#*ul (e-e'ilo& ) di1e&i"e "&#$#"u&i de pe&$o'#li"#"e6 %# de e0e-plu pe&1e%"io'i$-ul i p#&e&e# p&o#$"# de$p&e $i'e ) di1e&i"e p&e$iu'i %ul"u&#le i $o%i#le6 /' -od p#&"i%ul#& %o'1li%"ele /' 1#-ilie

3N

Suport curs Cercetare $n %ursin&

) #'"e%ede'" de #,u* $e0u#l $#u 1i*i% :%5i#& d#%# 'u "o#"e vi%"i-ele #,u*u&ilo& de*vol"# "ul,u&#&i de #li-e'"#&e;. +#&i'"ele po#"e #ve# -o"ive de i'(&i4o&#&e d#%#: ) %opilul /i e0p&i-# p&eo%up#&e# le(#"# de (&eu"#"e l# o v#&$"# 1&#(ed# ) o #dole$%e'"# %#&e e$"e $up&#po'de&#l# p&i-e$"e %o-pli-e'"e pe -#$u&# %e i'%epe $# pi#&d# /' (&eu"#"e.

CO%SU-TU- ,E SPEC)A-)TATE
Se &e%o-#'d# %o'$ul"ul -edi%#l de $pe%i#li"#"e d#%# o pe&$o#'# d&#(#: ) p&e*i'"# $e-'e de #'o&e0ie %# de e0e-plu pie&de&e# &#pid# /' (&eu"#"e6 &e1u*ul de # $e #li-e'"#6 %#'#li*#&e# #"e'"iei pe -e'"i'e&e# (&eu"#"ii6 p&ovo%#&e# de v#&$#"u&i $#u #,u*ul de l#0#"ive $#u diu&e"i%e. +e&%ep"i# di$"o&$io'#"# # i-#(i'ii p&op&ii %# 1ii'd $up&#po'de&#l i %o'"i'u#&e# die"ei /' %iud# #"i'(e&ii u'ei (&eu"#"i -ul" $u, li-i"# 'o&-#l# ) pie&de&e# -#&e /' (&eu"#"e i %o'"i'u#&e# pie&de&ii /' (&eu"#"e ) i'$"#l#&e# #-e'o&eei ) p&o(&#- de e0e&%i"ii i'"e'$ive %#&e de"e&-i'# #p#&i"i# de le*iu'i i %u "o#"e #%e$"e# pe&$o#'# #'o&e0i%# 'u $i$"e#*# e1e%"u#&e# e0e&%i"iilo& ) 1&i%# i'"e'$# 1#"# %5i#& i de u' %#$"i( -i% /' (&eu"#"e6 #%e#$"# i'"e&1e&#'d %u %o'$u-#&e# de preparate alimentare sntoase ) # 1o$" di#('o$"i%#"# %u #'o&e0ie i p&e*i'"# #-e"eli6 "ul,u&#&i de $o-' $#u $i-p"o-e #le dep&e$iei $#u #'0ie"#"ii ) $# $e #pele*e l# u' "&#"#-e'" de $pe%i#li"#"e d#%# o pe&$o#'# e$"e "&#"#"# de #'o&e0ie i p&e*i'"# u' &i"- %#&di#% 'e&e(ul#" $#u p#lpi"#"ii6 lipo"i-ii :le$i'u&i; $#u du&e&i $eve&e /' o&i%e po&"iu'e # %o&pului6 %# de e0e-plu l# 'ivelul #&"i%ul#"iilo&.

ME,)C) SPEC)A-)AT) RECOMA%,A@)


U&-#"o&ii -edi%i po" di#('o$"i%# $#u "&#"# "ul,u&#&ile de #li-e'"#&e: ) -edi%ul (e'e&#li$" ) p$i5i#"&ul ) p$i5olo(ul ) die"i"i%i#'ul. Spi"#li*#&e# $#u i'"e&'#&e# pe'"&u "&#"#-e'"ul u'ei "ul,u&#&i de #li-e'"#"ie e$"e u'eo&i 'e%e$#&# pe'"&u # %o'"&ol# #'o&e0i#. /' #%e#$"# $i"u#"ie o e%5ip# de %#d&e -edi%#le $pe%i#li*#"e vo& #%o&d# i'(&i4&i p#'# %e p#%ie'"ul $e &e1#%e $u1i%ie'" pe'"&u # 1i i'(&i4i" l# do-i%iliu.

)%?EST)#A@))
Nu e0i$"# "e$"e $pe%i1i%e pe'"&u di#('o$"i%ul #'o&e0iei. < anamneza detailataD u' e<amen obiecti completD i'"&e,#&i $pe%i1i%e de screenin& po" #4u"# /' ide'"i1i%#&e# "ul,u&#&ilo& de #li-e'"#&e. S"#,ili&e# $"#"u$ului -e'"#l po#"e 1i 'e%e$#& pe'"&u di#('o$"i%ul #'o&e0iei $#u #l #l"o& #1e% iu'i #$o%i#"e6 %# de e0e-plu dep&e$i#. )ndicele de masa corporala "&e,uie $"#,ili" pe'"&u # de"e&-i'# d#%# o pe&$o#'# p&e*i'"# o (&eu"#"e -#i -i%# de%#" (&eu"#"e# $"#'d#&d. /' (e'e&#l e$"e %o'$ide&#"# p&e*e'"# #'o&e0i# d#%# IMC :i'di%ele de -#$# %o&po&#l#; e$"e e(#l $#u -#i -i% de 17. l# #dul"i. Analizele san&uine #& "&e,ui e1e%"u#"e de #$e-e'e# pe'"&u # $"#,ili (&#dul de 'u"&i"ie. Se &e%o-#'d# &e#li*#&e# de &#dio(&#1ii pe'"&u # de"e&-i'# d#%# e0i$"# o &edu%e&e # -#$ei o$o#$e %#u*#"# de o$"eopo&o*#6 %#&e de$eo&i #p#&e %# i &e*ul"#" #l #'o&e0iei. Al"e "e$"e po" 1i e1e%"u#"e d#%# #1e%"#&e# %#&di#%# $#u &e'#l# d#"o&#"# -#l'u"&i"iei e$"e $u$pe%"#"#. 3i#('o$"i%ul #'o&e0iei po#"e 1i di1i%il6 /' $pe%i#l d#%# pe&$o#'# %#&e p&e*i'"# #1e% iu'e# i'%e#&%# $# #$%u'd# p&o,le-#. E$"e de p&e1e&#" %# o pe&$o#'# #p&opi#"# $# i'$o"e#$%# p#%ie'"ul #'o&e0i% l# -edi%6 1ii'd #$"1el di$po'i,il# $# &#$pu'd# l# i'"&e,#&ile le(#"e de %o-po&"#-e'"ul #li-e'"#& #l pe&$o#'ei /' %#u*#. Ne(#&e# p&o,le-ei i di$i-ul#&e# #li-e'"#&ii $u'" %ele -#i 1&e%ve'"e %#&#%"e&i$"i%i #le #'o&e0iei.

3=

Suport curs Cercetare $n %ursin&

3epi$"#&e# i "&#"#-e'"ul p&e%o%e #l #'o&e0iei $u'" i-po&"#'"e p'"&u &e%upe&#&e# i p&eve'i&e# evolu"iei p&o(&e$ive # ,olii $p&e o 1o&-# -#i (&#v#. Cu %#" #&e o du&#"# -#i -#&e #'o&e0i#6 %u #"#" e$"e -#i di1i%il de # %o&e%"# %o-po&"#-e'"ul #li-e'"#& i'#de%v#". 3eo#&e%e -#4o&i"#"e# %#*u&ilo& de #'o&e0ie de,u"e#*# /' #dole$%e'"#6 -e-,&ii 1#-iliei #& "&e,ui $# 1ie p&i-ii %#&e $# &e%u'o#$%# $i-p"o-ele #1e%iu'ii. C5i#& d#%# #dole$%e'"ul po#"e &e1u*# "&#"#-e'"ul de $pe%i#li"#"e6 e$"e i-po&"#'" pe'"&u 1#-ilie %o'$ul"ul u'ui -edi% d#%# #p#& -o"ive de i'(&i4o&#&e /' -o-e'"ul /' %#&e %opilul p&e*i'"# %#"ev# $i-p"o-e de #'o&e0ie. Cu %#" "&#"#-e'"ul e$"e i'$"i"ui" -#i p&e%o%e6 %u #"#" e$"e -#i p&o,#,il# &e%upe&#&e# %o-ple"# dup# #%e#$"# #1e% iu'e %&o'i%#. 3i' 'e1e&i%i&e6 'u e0i$"# $%&ee'i'( de &u"i'# pe'"&u "ul,u&#&ile de #li-e'"#&e. +e&$o#'ele %u #'o&e0ie6 de o,i%ei 'u %e& #4u"o& $pe%i#li*#". Cel -#i de$6 o pe&$o#'# #p&opi#"# $u$pe%"e#*# %# e0i$"# o p&o,le-# i #pele#*# i i'%u&#4e#*# p#%ie'"ul $# %e#&# i'(&i4i&i de $pe%i#li"#"e. To"u$i6 $i-p"o-ele po" 1i evide'"e do#& dup# %e #'o&e0i# # 1o$" p&e*e'"# pe'"&u o lu'(# pe&io#d# de "i-p.

,)A#%OST)C PRECOCE

TRATAME%T )%)@)ATo#"e pe&$o#'ele %#&e $u1e&# de #'o&e0ie 'e%e$i"# "&#"#-e'". <,ie%"ivele "&#"#-e'"ului $u'" de # &e$"#,ili o (&eu"#"e 'o&-#l# i u' %o-po&"#-e'" #li-e'"#& #de%v#" i de # "&#"# #1e% iu'ile $o-#"i%e i p$i5i%e #$o%i#"e %u -#l'u"&i"i#6 %# de e0e-plu o$"eopo&o*# $#u dep&e$i#.Co&e%"#&e# pe&%ep"iilo&6 #"i"udi'ilo& i %o-po&"#-e'"elo& #'o&-#le %o&el#"e %u "ul,u&#&ile de #li-e'"#&e &ep&e*i'"# o p#&"e # "&#"#-e'"ului e0"i'$. Ide#l6 "&#"#-e'"ul e$"e 1u&'i*#" de %#"&e o e%5ip# %#&e %up&i'de p$i5i#"&ul6 -edi%ul de 1#-ilie i 'u"&i"io'i$"ul. /' 1u'%"ie de (&#vi"#"e# ,olii6 "&#"#-e'"ul de i'i"ie&e %up&i'de /' -od o,i$'ui": ) restabilirea &reutatii normale. 3o,#'di&e# u'ei (&eu"#"i 'o&-#le de$eo&i #"e'ue#*# $#u eli-i'# "ul,u&#&ile de #li-e'"#&e6 %# de e0e-plu $"&#'(e&e# de #li-e'"e $#u %o-po&"#-e'"ul o,$e$iv %o-pul$iv :"ul,u&#&e #'0io#$# %#&#%"e&i*#"# p&i' &epe"#&e# (#'du&ilo& i i-#(i'ilo& /' -i'"e# p#%ie'"ului %u %o-po&"#-e'"e &epe"i"ive ul"e&io#&e; ) acordarea de consiliere pro!esionalaD pe'"&u # #4u"# pe&$o#'# #'o&e0i%# $# &e#li*e*e %# #&e o p&o,le-# i $#)$i i-,u'#"#"e#$%# pe&%ep"i# i-#(i'ii %o&pului6 $# $e %o'%e'"&e*e pe #1e%"#&e# &el#"iilo&6 de o,i%ei p&i' "e&#pie i'dividu#l# $#u de 1#-ilie ) acordarea de s!aturi de catre nutritionistD pe'"&u # #4u"# /' $"#,ili&e# u'o& p&i'%ipii alimentare sntoase 6i pentru o mai buna intele&ere a conceptului de alimentatie ecHilibrata ) tratamentul altor a!ec1iuni care !rec ent apar asociate %u #'o&e0i# %# de e0e-plu dep&e$i# $#u #1e%iu'ile %#&di#%e. +&e*e'"# i # #l"o& #1e%iu'i %o'%o-i"e'" %u #'o&e0i# %o-pli%# "&#"#-e'"ul pu"#'d e0"i'de du&#"# i i'"e'$i"#"e# "&#"#-e'"ului #pli%#". I' %#*ul 1o&-elo& (&#ve $#u #-e'i'"#"o#&e de de%e$6 "&#"#-e'"ul de i'i"ie&e /' $pi"#l %up&i'de: ) tratarea in!ometarii. A%e#$"# i-pli%# "&#"#&e# #1e%iu'ilo& -edi%#le de"e&-i'#"e de #'o&e0ie6 %# de$5id&#"#&e#6 de*e%5ili,&ul 5id&oele%"&oli"i% $#u #1e%iu'ile %#&di#%e. U'eo&i6 1luidele i #li-e'"ele $u'" #d-i'i$"&#"e p&i'"&)u' "u, pl#$#" /' $"o-#% p&i' '#$ :$o'd# '#*o(#$"&i%#; $#u p#&e'"e&#l :i'&#ve'o$; ) re!acerea statusului nutritional E o,ie%"ivul "&#"#-e'"ului e$"e de # %#$"i(# /' (&eu"#"e %u (&i4# i "&ep"#"6 %u'o$%#'d %#'d e$"e p&e*e'"# $e'*#"i# de 1o#-e $#u $#"ie"#"e i i'v#"#'d cum sa se alimenteze sntos ) in&ri;irea a!ecti a 6i dez oltarea increderii $n medic &ep&e*i'"# o p#&"e i-po&"#'"# # &e%upe&#&ii %#&e po#"e i'%lude: W i'v#"#&e# de 'oi %o-po&"#-e'"e #li-e'"#&e W i'v#"#&e# %o'"&olului #1e%"iv W de*vol"#&e# i'%&ede&ii /' pe&$o#'ele %#&e #%o&d# #4u"o&.

TRATAME%T (% CACU- A#RA?.R)) BO-))


U'ele pe&$o#'e %u #'o&e0ie 'e&vo#$# po" 'e%e$i"# $pi"#li*#&e $#u i'"e&'#&e pe'"&u # li $e #%o&d# i'(&i4i&i $pe%i#li*#"e de u&(e'"# p#'# /' -o-e'"ul /' %#&e p#%ie'"ul $e &e%upe&e#*# $u1i%ie'" %# $# u&-e*e u' "&#"#-e'" #-,ul#"o&. /' (e'e&#l $e &e%o-#'d# %# pe&$o#'ele # %#&o& (&eu"#"e e$"e %u 20F -#i -i%# de%#" (&eu"#"e# $"#'d#&d %o&e$pu'*#"o#&e i'#l"i-ii $# 1ie "&#"#"e /' $pi"#l. Nu e$"e 'eo,i$'ui" pe'"&u o pe&$o#'# %#&e # pie&du" /' (&eu"#"e -#i -ul" de%#" 30 F di' (&eu"#"e# $"#'d#&d $# 'e%e$i"e 2)!

34

Suport curs Cercetare $n %ursin&

lu'i de "&#"#-e'" de $pe%i#li"#"e /' $pi"#l. +e&$o#'ele %u o (&eu"#"e -#i -i%# de . F di' (&eu"#"e# $"#'d#&d /i &e%upe&e#*# (&eu (&eu"#"e# d#%# 'u $u'" i'%lu$i i'"&)u' p&o(&#- 1o#&"e ,i'e $"&u%"u&#" pe'"&u pe&$o#'ele %u "ul,u&#&i de #li-e'"#&e. < (&eu"#"e -ul" $u, li-i"# 'o&-#lului po#"e %#u*#de$5id&#"#&e6 i'1o-e"#&e i de*e%5ili,&u ele%"&oli"i%6 "o#"e #%e$"e# pu"#'d du%e l# de%e$. A%ope&i&e# #$i(u&#&ilo& pe'"&u "&#"#-e'"ul /' $pi"#l #l "ul,u&#&ilo& de #li-e'"#"ie v#&i#*#. T&#"#-e'"ul #'o&e0iei v# 1i -#i di1i%il %u %#" o pe&$o#'# # p&e*e'"#" #1e%iu'e# i 'u # 1o$" %#p#,il# $#) $i &e-edie*e &el#"iile /' %#d&ul 1#-iliei $#u p&e*i'"# o "ul,u&#&e de pe&$o'#li"#"e :%# de e0e-plu pe&$o'#li"#"e# o,$e$iv)%o-pul$iv#;6 #,u*e#*# de l#0#"ive $#u diu&e"i%e $#u / i p&ovo#%# v#&$#"u&i.

Co'"i'u#&e# u'ei ,u'e i'(&i4i&i l# do-i%iliu #4u"# /' &e%upe&#&e# p#%ie'ilo& #'o&e0i%i. <,ie%"ivele "&#"#-e'"ului i'dividu#l vo& 1i $"#,ili"e de %#"&e -edi%ul de 1#-ilie6 p$i5i#"&u i 'u"&i"io'i$". C#"ev# di'"&e o,ie%"ive %up&i'd: ) i'v#"#&e# de %o-po&"#-e'"e #li-e'"#&e 'oi ) p&op&iul %o'"&ol e-o"io'#l ) de*vol"#&e# i'%&ede&ii /' pe&$o#'ele %#&e i'%e#&%# $# le #%o&de #4u"o& ) -e-,&ii 1#-iliei vo& "&e,ui de #$e-e'e# $# $u$"i'# o,ie%"ivele p$i5i%e i $o-#"i%e pe'"&u # 1#%ili"# vi'de%#&e#. I'1o&-#&e# de$p&e ,o#l# v# 1i 1olo$i"o#&e pe'"&u -e-,&ii 1#-ilei l# 1el de -ul" %# i pe'"&u pe&$o#'ele %#&e p&e*i'"# #1e%iu'e# ) #%o&d#&e# de $p&i4i' pe&$o#'ei #p&opi#"e %#&e $u1e&# de #'o&e0ie 'e&vo#$# ) $upo&" o1e&i" de %#"&e 1#-ilie pe&$o#'ei #'o&e0i%e.

TRATAME%T AMBU-ATOR)U

Antidepresi ele :%# i 1luo0e"i'e; po" 1i 1olo$i"e d#%# pe&$o#'ele %u #'o&e0ie $u1e&# i de dep&e$ie $#u #l"# "ul,u&#&e de #'0ie"#"e6 %# i "ul,u&#&e# o,$e$iv ) %o-pul$iv#. U'ele $"udii i'di%# 1#p"ul %# i'5i,i"o&ul $ele%"iv #l $e&o"o'i'ei 1luo0e"i'e :de e0e-plu6 +&o*#%; po#"e &edu%e i'%ide'"# &e%idivelo& #'o&e0iei. +e&$o#'ele %u #'o&e0ie %#&e u"ili*e#*# i #l"e -edi%#-e'"e pe'"&u #l"e #1e% iu'i 'e%e$i"# o -o'i"o&i*#&e $"&i%"# i $# 1ie e0#-i'#"e /' -od pe&iodi% de %#"&e -edi%. A%e$"e pe&$o#'e 'e%e$i"# ve&i1i%#&e# &i"-ului %#&di#%6 "e-pe&#"u&ii i p&e$iu'ii $#'(ui'e. T&e,uie e1e%"u#"e #%e$"o& pe&$o#'e i "e$"e $#'(ui'e pe'"&u # ev#lu# %#'"i"#"e# de -edi%#-e'" di' $#'(e6 deo#&e%e -#l'u"&i"i# i (&eu"#"e# 1o#&"e -i%# po" -odi1i%# e1i%ie'"# -edi%#-e'"elo&. E$"e 1o#&"e i-po&"#'"# #vi*#&e# p#%ie'ilo&6 1#-iliei i pe&$o#'elo& %#&e o1e&# i'(&i4i&i -edi%#le $# $up&#ve(5e*e i'de#p&o#pe #dul"ii i %opiii %#&e u"ili*e#*# #'"idep&e$ive di' %#u*# po$i,ili"#"ii de $ui%id. A%e$" lu%&u e$"e /' -od $pe%i#l i-po&"#'" l# i'%epu"ul "&#"#-e'"ului $#u %#'d $u'" -odi1i%#"e do*ele. +#%ie' ii "&e,uie de #$e-e'e# $up&#ve(5e#"i pe'"&u # o,$e&v# d#%# $e #%%e'"ue#*# #'0ie"#"e#6 #"#%u&ile de p#'i%#6 #(i"#"i#6 i&i"#,ili"#"e#6 i'$o-'i#6 i-pul$ivi"#"e#6 o$"ili"#"e# i -#'i#. E$"e 1o#&"e i-po&"#'" de $up&#ve(5e#" #%e$"e %o-po&"#-e'"e /' &#'dul %opiilo& %#&e $u'" -#i pu"i' %#p#,ili $#)$i %o'"&ole*e i-pul$ivi"#"e# l# 1el de -ul" %# i #dul"ii i %#"eod#"# p&e*i'"# &i$% -#i -#&e de # 1i e0pu$i i-pul$u&ilo& $ui%id#le. Nu $e &e%o-#'d# op&i&e# #d-i'i$"&#&ii de #'"idep&e$ive6 %i do#& $i-pl# -o'i"o&i*#&e # pe&$o#'elo& %#&e u"ili*e#*# #%e$" "ip de -edi%#-e'"e i d#%# #p#& -o"ive de i'(&i4o&#&e $# $e #pele*e l# -edi%.

TRATAME%T ME,)CAME%TOS

TRATAME%T CQ)RUR#)CANu e0i$"# "&#"#-e'" %5i&u&(i%#l pe'"&u #'o&e0ie.

A-TE TRATAME%T
Co'$ilie&e# p&o1e$io'#l# &ep&e*i'"# o p#&"e i-po&"#'"# # p&o(&#-ului de &e%upe&#&e # pe&$o#'elo& #'o&e0i%e. Co'$ilie&e# i'dividu#l# e$"e 1&e%ve'" 'e%e$#&# p#'# l# u' #' i po#"e du&# p#'# l# )! #'i pe'"&u # #$i(u&# o i'd&ep"#&e %o-ple"# # "&#$#"u&ilo& p$i5olo(i%e #le #1e% iu'ii. Co'$ilie&e# 'u e$"e i'%epu"# /' -od 'o&-#l de%#" dup# %e pe&$o#'# # dep#$i" %&i*# 'u"&i"io#'#l# %5i#& d#%# p#%ie'"ul e$"e lip$i" "e-po&#& de -o"iv#"ie $#u i'"ele(e&e.

'7

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Tipu&i de %o'$ilie&e %#&e $u'" e1i%ie'"e /' "&#"#-e'"ul #'o&e0iei %up&i'd: ) consilierea psiHolo&ica. Te&#pi# %o('i"iv)%o-po&"#-e'"#l# po#"e 1i 1olo$i"# /' "&#"#-e'"ul #'o&e0iei. A%e$" "ip de "e&#pi# i'v#"# p#%ie'ii %u- $#)$i $%5i-,e #"i"udi'e# i %o-po&"#-e'"ele 1#"# de #li-e'"#"ie. C5i#& d#%# $)# de-o'$"&#" e1i%ie'"# /' "&#"#-e'"ul #l"o& "ul,u&#&i #li-e'"#&e :%# de e0e-plu ,uli-i# 'e&vo#$#;6 %e&%e"#&ile %o'"i'u# pe'"&u # %o'1i&-# e1i%ie'"# #%e$"ei "e&#pii i /' "&#"#&e# #'o&e0iei. /' -od o,i$'ui" "&#"#-e'"ul %o('i"iv)%o-po&"#-e'"#l %o'$"# /' 20 de $edi'"e de "e&#pie de)# lu'(ul # %#"o&v# lu'i6 %u "o#"e %# /' %#*ul #'o&e0iei6 'e%e$i"#"e# "&#"#-e'"ului po#"e %o'"i'u# pe'"&u %#"iv# #'i6 -#i &epede de%#" pe'"&u %#"ev# *ile? ) terapia de &rup E p&o(&#-ul de "&#"#-e'" i-p&eu'# %u #l"e pe&$o#'e po#"e 1i 1o#&"e 1olo$i"o#&e. +e&$o#'ele %u #%e$"e #1e%iu'i /i po" i-p#&"#$i $u%%e$ele i e$e%u&ile6 $# $e i'%u&#4e*e6 $# /i #%o&de $1#"u&i u"ile. To"u$i6 e$"e i-po&"#'" pe'"&u p#%ie'" $# %o'"i'ue $edi'"ele de "e&#pie i'dividu#l# $upli-e'"#& i'"#l'i&ilo& de (&up? ) terapia de !amilie E %#"eod#"# -e-,&ii 1#-iliei i'"e&1e&# /' 'e%u'o$"i'"# de %#u*# %u p&o(&#-ul de &e%upe&#&e # #'o&e0iei. +&i' "e&#pi# de 1#-ilie $e edu%# i'"&e#(# 1#-ilie de$p&e #'o&e0ie i #%e$" lu%&u 1ii'd 1o#&"e e1i%ie'" /' "&#"#&e# #%e$"ei #1e% iu'i. I'i"i#l6 $e po#"e #4u"# pe&$o#'# $# &e%upe&e*e /' (&eu"#"e. +e de #l"# p#&"e6 "e&#pi# de 1#-ilie $e %o'%e'"&e#*# i $e %o'1&u'"# %u #l"e p&o,le-e 1#-ili#le? ) s!atul nutritionistului E e$"e 1o#&"e i-po&"#'" pe'"&u pe&$o#'ele #'o&e0i%e $# p&i-e#$%# $1#"ul 'u"&io'i$"ului. U' die"i"i%i#' #4u"# /' #l%#"ui&e# u'ei die"e. 3ie"i"i%i#'ul i'%e#&%# $# $%5i-,e 1o%#li*#&e# p#%ie'"ului de pe 'u-#&#&e# %#lo&iilo& #li-e'"elo& pe %o'$u-#&e# -#'%#&ii p&e1e&#"e i'"&)u' -ediu &el#0#'" i pl#%u". +e&$o#'ele %#&e p&e*i'"# #%e#$"# #1e%iu'e "&e,uie $# %#$"i(e /' (&eu"#"e $#p"#-#'#l p#'# %e #4u'( l# (&eu"#"e# $"#'d#&d %o&e$pu'*#"o#&e i'#l"i-ii. 3up# #%ee# $e &e%o-#'d# -e'"i'e&e# (&eu"#"ii. +e'"&u # 1#%ili"# %#$"i(ul /' (&eu"#"e $upli-e'"ele 'u"&i"io'#leli%5ide %# i E'$u&e i Su$"#%#l po" 1i 1olo$i"e? ) terapia suplimentara E u' $"udiu &e%e'" $u(e&e#*# %# *i'%ul po#"e 1i #d#u(#" pe'"&u # &e%upe&# /' (&eu"#"e /' %#*ul pe&$o#'elo& %#&e $u'" "&#"#"e /' $pi"#l. To"u$i6 $u'" 'e%e$#&e -#i -ul"e %e&%e"#&i pe'"&u # %o'1i&-# o&i%e ,e'e1i%iu.

PRO>)-AZ)A Nu e0i$"# 'i%i o -e"od# pe'"&u # p&eve'i #'o&e0i#. T&#"#-e'"ul p&e%o%e po#"e &ep&e*e'"# %e# -#i ,u'# -od#li"#"e de # p&eve'i p&o(&e$i# ,olii. Cu'o$%#'d $i-p"o-ele de de,u" i #pel#&e# i-edi#"# l# u' "&#"#-e'" de $pe%i#li"#"e po#"e #4u"# /' p&eve'i&e# %o-pli%#"iilo& #'o&e0iei 'e&vo#$e. Ce&%e"#&ile &e%e'"e i'di%# -edi%#-e'"ul 1luo0e"i'e :%# de e0e-plu +&o*#%; %#&e e$"e u"il /' &edu%e&e# &e%idivelo& #%e$"ei ,oli. Apel#&e# l# u' di#('o$"i% i "&#"#-e'" p&e%o%e po#"e 4u%# u' &ol i-po&"#'" /' p&eve'i&e# p&o(&e$iei ,olii $p&e o 1o&-# -#i (&#v#. C5i#& d#%# 'u e0i$"# -e"ode de # p&eve'i #'o&e0i#6 e0i$"# -ul"e -e"ode p&i' %#&e #dul"ii po" #4u"# %opiii i #dole$%e'"ii $#)$i de*vol"e o p#&e&e %o&e$pu'*#"o#&e de$p&e ei i'$#$i i $# i've"e $# #,o&de*e #li-e'"#"i# i e0e&%i"iile %u o #"i"udi'e po*i"iv#. Re#li*#'d #%e#$"# $e po#"e p&eve'i /' &#'dul %opiilo& i #dole$%e'"ilo& de*vol#&e# #'o&e0iei.

'1

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Obezitate este o stare patolo&ic F din &rupul bolilor de nutri1ie F sau !iziolo&ic cu poten1ial patolo&icD care se re!er la persoanele suprapoderaleD J&reutatea corporal raportat la $nl1imeK. ,omeniul medical care se ocup de obezitate se nume6te LbariatrieM. (n secolul 51 se orbe0te tot mai des despre obezitate ca despre o epidemie a ci iliza/iei -ode&'e. S"#"i$"i%ile interna/ionale indicD pentru prima datD c obezitatea !ace mai multe ictime dec2t !umatul. Obezitatea reprezint o problem cu care copiii se con!runt din ce $n ce mai des. (n ultima remeD pe l2n& e!orturile educa/ionale ale prin/ilor de aFi $n /a pe ace0tia cum s mn2nce sntos 0i s !ac mi0care $n mod re&ulatD copiii au $nceput s !ie trata/i de obezitate ca 0i adul/ii. Aceste tratamente includ medicamente ce controleaz &reutateaD dar 0i cHirur&ia de tip bRpass &astric. C# 0i adul/ilorD nici copiilor nu le este deloc u0or sau comod s scad $n &reutate 0i ast!el mare parte din copiii obezi se trans!orm $n adul/i obezi. Obezitatea este una dintre cele mai &ra e probleme de sntate cu care se con!runt u-#'i"#"e#6 /n unele dintre /ri ea !iind cHiar a doua cauz a mortalit/ii. Con!orm studiilor recenteD $n Rom2nia rata obezita/ii este de 58UD iar 87U dintre rom2ni sunt supraponderali. Obezitatea este o boala cronic ce are la baz numero0i !actoriD ea $ns0i &ep&e*e'"9'd u' 1#%"o& de risc ma;or pentru sntateD produc2nd boli de inimD cre0terea presiunii s2n&eluiD diabetul 0i cancerul. Obezitatea reprezint a doua cauz de mortalitate dup consumul de tutun. U' ele-e'" i-po&"#'" #l $"&#"e(iei de p&even/ie a &u ernului britanic $l constituie reducerea deceselor prin $mbunt/irea dietei 0i nutri/iei. (n An&lia sFa introdus un nou pro&ram" O8 a daR tar&et[ pie%e$ o1 ve(e"#,le$ o& 1&ui"$>.

OBEC)TATEA

C-AS)>)CAREA
<,e*i"#"e# po#"e 1i: ) simpl ) p&i' i'&erare caloric e<cesi 6i o acti itate normal sau slab deteriorat :o,e*i"#"e# =$u-o>;? ) morbid F limiteaz acti itatea normalD respira1iaD circula1ia san& in 6i impune pacientului perioade $ndelun&ate de odiHn $n urma unor e<erci1ii u6oare J$i'd&o-ul +i%CBi%C;? ) Hipotalamic.

E<ist di!erite criterii di!erite de apreciere 6i determinare a obezit1ii" )nde<ul Broca Acesta este un raport dintre $nl1imea persoanei e<primat $n centimetri minus 177 de %e'"i-e"&i 6i &reutatea $n Tilo&rame. $n a doua ;umtate a secolului ZZ se considera indicele ideal F pentru brba1i F 7D4 6i ) pe'"&u 1e-ei ) 06. )nde<ul CorpF#reutate Jen&lez BodRFMass )nde<D BM)K Se calculeaz dup !ormula de mai ;osD 1in2nduFse cont de 2rst m[ &reutate $n T&E l[ $nl1ime $n metri . BM) $u,po'de&#l 'o&-#l p&edi$po*iie o,e*i"#"e de (&#dul I o,e*i"#"e de (&#dul II o,e*i"#"e de (&#dul III 4)17.9 1.E24.9 2 E29.9 30E34.9 3 E39.9 J 40

,)A#%OST)C

'5 Aceast metod !iind contro ersatD consider2nduFse c trebuie 1inut cont 6i de locul &eo&ra!ic.

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Raportul talieG6old Jen&lez \aistFQipFRatioD \QRK. )&nor $nl1imea 6i &reutatea corporalD #*i e$"e lu#" /' %o'$ide&#&e d#& 'u-#i %o&el#" %u #li i'di%i. Perimetrul abdominal. Aceast metod e<prim raportul perimetrului abdominal !a1 de $nl1imeD i&nor2nd &reutatea corporal.

,ia&nosticul di!eren1ial
(n dia&nosticarea obezit1ii trebuesc eliminate" ) G&#vidi"#"e#. ) S/+ :$"#"u$ po$"; "&#"#-e'" %u %o&"i%oi*i. F Boli de e<cre1ie Jinsu!icien1 renalK. ) Aoli %#&dio)li-1o)v#$%ul#&e :#$%i"#;. ) Aoli p#&#*i"#&e :Ele1#'"i#$i$ ) ,il5#&*i#/$%5i$"o$o-i#$i$6 %5i$"u&i 5id#"i%e;. ) Aoli e'do%&i'e. ) Si'd&o-ul Cu$5i'(. ) C&e"e&i "i$ul#&e -#&i6 -#li('e $#u ,e'i('e6 e"%. F Sindromul PicTXicT F o !orm de obezitate care este asociat 6i cu o anumit stare de retardare intelectual.

CAUCE-E PR)%C)PA-E A-E OBEC)T.@))


Obezitatea este o stare care se autoF$ntre1ine 6i se autoFau&menteazD pe&pe"u9'd i #(&#v9'd %#u*ele: F ,e!ectele de educa1ie" prin1ii supraponderali or cre6te copii supraponderali. F Starea bulimic se autoFau&menteaz prin cre6terea permanent a masei 1esutului adipos. ) >oamea de alimente carboHidrateD dulciuriD &rsimiD duce la o dependen1 psiHolo&ic de &e$pe%"ivele #li-e'"e. Cauzele principale ale obezit1ii pot !i" F ,iet neecHilibratD bo&at $n carboHidrate Jdulciuri 6i &rsimiKD $n dispropor1ie cu necesit1ile ener&etice ale or&anismului" o %# u&-#&e # u'ei edu%#ii de1e%"uo#$e6 o a sistrii bru6te a unei acti it1i !izice intensi e 6i prelun&ite $n timpD o $n sportul ;aponez sumoD unde supraponderea a anta;eaz sporti iiD care se $n&ra6 $n -od i'"e'io'#". ) Gip$# de -i%#&e6 de e1o&" 1i*i% %o-p#&#"iv ) /' "i-p ) %u po"e'i#lul e'e&(e"i% #l 5&#'ei. F Tulburri de nutri1ieD ca rezultat al unor psiHopatolo&ii Jdepresiune psiHicD tulburri de %o-po&"#-e'"; %# de e0e-plu6 p#"i-# $#u -#'i# de # -9'%# :,uli-i#. ) 3i$1u'%ii 5o&-o'#le :5ipo"i&oidi$-6 $i'd&o- #dipo$o)(e'i"#l6 e"%.;. ) 2#%"o&i (e'e"i%i :e&edi"#&i ) $)# de$%ope&i" (e'ul de o,e*i"#"e l# o,ol#'i;. F Tulburri metabolice Jsindromul metabolicD care este adesea un rezultat 6i nu o cauz a obezit1iiK.

PRO#%OC.

<,e*i"#"e# 'u e$"e o p#"olo(ie6 %i o $"#&e %u u' /'#l" po"e'i#l p#"olo(i%. +e&$o#'ele o,e*e prezint o predispozi1ie la o serie de patolo&ii" o boli cardio asculare F HipertensiuneD iscHemie cardiacD ateroameE o 5e&'ii? o v#&i%e? o o$"eo#&"&i"e ) #le $i$"e-ului o&"o$"#"i% i lo%o-o"o&6 #le #&"i%ul# iilo&6 #le %olo#'ei ve&"e,&#le $up&#$oli%i"#"e? o e'do%&i'e ) di#,e" "ip II :'o')i'$uli')depe'de'";? o litiaz urinarE o 1&e%ve'"e %o-pli%#ii po$"ope&#"o&ii. E!ecte indirecte" Consumul e<cesi de carne 6i &rsimi determin cre6terea inciden1ei cancerului intestinal. Obezitatea mai poate determina sterilitateD impoten1 se<ual. Una din urmrile !rec ente a obezit1ii pot s !ie tulburrile de personalitate persoana obez sim1induFse mar&inalizat $n societate. '3

Suport curs Cercetare $n %ursin&

O slbire drastic streseaz or&anismulD Handicapeaz 6i pro oac metabolismul 6i are 6anse minime de reu6it $n timp. ,eoare%e 1#%"o&ul p$i5olo(i% e$"e do-i'#'"6 "&#"#-e'"ul o,e*ului ) i 'u # obezit1ii] F trebuie ales 6i coordonatD $mpreun cu pacientulD de un &rup de trei speciali6ti F medic %u&#'"6 p$i5olo( i 'u"&iio'i$" ) %#&e vo& lu# /' %o'$ide&#ie: 1; ,eterminarea corect a cauzelor. Un tratament !i<at pe alterarea ecHilibrului caloric 6i care oculteaz cauzele este sorti" ee%ului. 5K Reeducarea pacientului spre o nutri1ie corect 6i o acti itate consumatoare de e'e&(ie :-i%#&e6 $po&"; 3; 3ie"e 5ipo%#lo&i%e. 4; I'"e&ve'ii i'v#*ive ) %#&e d#u &e*ul"#"e i-edi#"e6 $pe%"#%ul#&e d#& %u pe&i%li"#"e $nalt" F CHirur&ie dentar F !i<area mandibulei de ma<il prin li&aturi la ni elul din1ilor %#&e pe&-i" #li-e'"#&e# e0%lu$iv %u li%5ide i $e-ili%5ide. F CHirur&ie &astroFintestinal F limitarea capacit1ii &astrice prin inelare sau li&aturi la ni elul stomacului 6iGsau scurtri intestinale J;e;unK. F Reducerea cHirur&ical a depozitelor adipoase JLabsorbirea de &rsime^K. ,ietele Hipocalorice preluate de pacient din literaturD !r controlulD pre&tirea 6i asisten1a speciali6tilorD cu toate e!orturile depuseD duc la rezultate nedoriteD dezam&iriD e olu1ii L$n acordeonMD un lan1 descura;ant de scderi 6i cre6teri alternati e $n &reutate. ' #'ul 1973 p&o1e$o&ul d&. E*&# Oo5#&6 di&e%"o&ul I'$"i"u"ului de 2i*iolo(ie #l Ce'"&ului Medical TelFQasHomer al !acult1ii de medicin a Uni ersit1ii TelFA i a publicat o carte F best seller /' %are descria o serie de !emei 6i brba1i snto6iD cu &rade di!erite de obezitateD care au pierdut $n 6ase luni de tratament intensi circa 1G3 J$n medieK din &reutatea ini1ial. Cece ani mai t2rziu el publica rezultatele unui control de urmrire Jen&lez !olloXFupK # (&upei &e$pe%"ive: "oii #u &eve'i" $#u #u dep6it &reutatea ini1ialD cu e<cep1ia a trei cazuriD dintre care doi Jcam 8UK sFau men1inut F cu permanente sacri!icii F la &reut1i normale 6i un decedat din cauze independente de subiect.

TRATAME%T

PRE?E%)RE

Obi6nuirea cu o alimenta1ie ecHilibrat 6i sntoas completat cu acti area or&anismului JsportK $ncep2nd cu primul an de ia1. Consumul de dulciuri 6i de alcool sunt obiceiuri proaste 6i nu necesit1i ale or&anismului. Este interzis s educm copiii c bomboanaD ciocolataD pr;itura sunt o compensa1ieD un premiu de bun purtare sau de cumprare a simpatiei unui copil F cu timpulD el a continua s se auto compenseze cu dulciuri 6iGsau cu paHarul !a1 de succesele sau insuccesele ie1ii. Edu%#i# $p&e o nutri1ie corectD sntoasD completat cu o acti itate !izic moderat la "o#"e v9&$"ele. ,epistarea din timp 6i tratarea cauzelor tratabile ale obezit1ii JHipotiroidismul etc.K

''

Suport curs Cercetare $n %ursin&

A-COO-U- + A TRE)A PROB-EM. ,E S.%.TATE PUB-)C.


Al%oolul e$"e substan/a de abuz cea mai lar& disponibil 0i cea mai acceptabil din punct de edere cultural. Con!orm Or&aniza/iei Mondiale a Snt/ii JOMSKD $n Europa alcoolul ocup locul trei $n ierarHia celor mai importan/i !actori de risc pentru decesele premature 0i $mboln iri e itabile Jdup !umat 0i Hipertensiune arterialK. Un &Hid OMS din 14=3 pri ind dependen/a de dro&uri 0i alcoolD clasi!ica alcoolul $n cate&oria dro&uri sedati eD alturi de Hipnotice 0i trancHilizante. Problemele le&ate de alcool apar la apro<imati 37U din butori. Cel mai bine ^mer&e^ alcoolul. Este stupe!iantul nr. 1 $n #ermania 0i are o istorie multimilenar. ,enumirea de ^alcool^ pro ine din limba arab 0i $nseamn ^cel mai nobil^. E!ectele sale nu sunt $ns tocmai nobile" 5D8 milioane de dependen/i $n Republica >ederal #ermaniaD '7.777 de mor/i anualD din care aproape 1.877 deceda/i $n tra!icul rutier. But u&ile #l%ooli%e $u'" %o'$ide&#"e ^mi;loace ce o!er plcere^. Alcoolul este un !actor de risc mai important dec2t ni elul crescut al colesterolului 0i obezitateD de trei ori important dec2t diabetul 0i de cinci ori mai important dec2t astmul. Una din 17 $mboln iri 0i decese premature din Europa este cauzat de alcool. Se estimeaz c produsele pe baz de alcool sunt rspunztoare pentru apro<imati 4U din totalul de boli. Consumul de alcool duce la accidente 0i iolen/ 0i este responsabi l pe'"&u &edu%e&e# speran/ei de ia/. Consumul de alcool a crescut $n ultimul timp ca olum 0i !rec entD iar 2rsta debutului pentru but a sczut. ,e0i $n ultimii ani sFau $mbunt/it semni!icati in!orma/iile re!eritoare la consumul de alcool 0i e!ectele asupra snt/ii publiceD totu0i mai sunt multe de a!lat $n acest domeniu. (n multe /ri din EuropaD deciden/ii politici se pl2n& de lipsa in!orma/iilor despre consumul real de alcoolD despre obiceiurile consumului de alcool $n !unc/ie de se<D 2rst 0i alte caracteristici popula/ionale rele anteD ca 0i de e!ectele ne&ati e ale consumuluiD $n di ersele sale !orme. ,e0i media consumului de alcoolD ca 0i inciden/a cirozeiD continu s !ie indicatori importan/i pentru situa/ia actual a consumului de #l%ool6 #%e$"e# 'u $u'" su!iciente pentru a estima realitatea 0i a elabora politici sociale adaptate realit/ii. ,e aceea este ne oie de un pro&ram de ac/iune pentru pre enirea 0i reducerea consumului abuzi de alcool.

CAUCE-E CREITER)) CO%SUMU-U) ,E A-COO) cre0terea produc/iei 0i di ersitatea buturilor alcoolice ) disponibilitatea 0i accesibilitatea lar& ) percep/ia cultural de in&redient !esti a alcooluluiE cre0terea ni elului de traiD a enitului pe cap de locuitorE ) ) promo area sa drept scop recrea/ionalD detensionantD de cre0tere a buneiFdispozi/iiD de Oliant socialMD pentru umplerea timpului liber sau din OplictisealMD lipsa de ocupa/ieD p#$ivi"#"e? F modelele Jprin/iD pro!esoriD staruri de muzic sau cinemaD sporti i etc.K ce o!er aceast i-#(i'e/#"i"udi'e? F tradi/ia consumului Jbere $n ,anemarcaD in $n RomaniaK. S"udiile e1e%"u#"e de OMS arat c obiceiul consumului de alcool $ncepe din adolescent 0i la debutul 2rstei adulteD dar consecin/ele patolo&ice nu apar dec2t dup mai mul/i ani. Adolescen/ii sunt rareori consumatori cronici de alcoolE mai de&rab au tendin/a de a ceda ocazional tenta/iei unui consum e<cesi de alcool. ,ependen/a de alcool se instaleaz dup mai 37 ani. (n numeroase /riD consumul de alcool de ctre tineri este considerat drept o consolidare a ima&inii masculine de irilitate 0i maturitate. Pentru a $mbunt/ii calitatea ie/iiD este necesar reducerea e!ectelor ne&ati e ale consumului de alcoolD ac/iune care trebuie pri it ca o important problem de sntate public. Ca 0i $n cazul altor politici publiceD ac/iunile pentru pre enirea 0i reducerea consumului de alcool trebuiesc !ondate pe in!orma/ii reale.

'8

Suport curs Cercetare $n %ursin&

AC*)U%EA A-COO-U-U)
Alcoolul ac/ioneaz predominant pe sistemul ner os al omuluiD mai ales pe centrii ce %oo&do'e#z !unc/iile cerebrale comple<e cum ar !i con0tien/a 0i emo/iileD 0i mai pu/in pe !unc/iile in!erioareD e&etati e. C2t de tare este 0i c2t de mult /ine acest e!ectD depinde de concentra/ia de alcool din or&anismD ce se determin din s2n&e JalcoolemiaK 0i se msoar $n &rame de alcool la litrul de s2n&e. Cele mai multe decese sur enite $n urma unei into<ica/ii etanolice au e iden/iat o alcoolemie cuprins $ntre 1D= 0i 3DN &rameGl. Concentra/iile letale sunt cuprinse $ntre 8D7 0i =D7 &GlE 47U dintre persoanele ce prezint aceste alori decedeaz.smittelK

Consecin/ele unei nop/i lun&i de petrecere sunt cu si&uran/ cunoscute de toat lumea" o maHmureal puternic. Aceasta se caracterizeaz prin senza/ia de presiune la ni elul creieruluiD ce!alee intensD ner ozitate 0i iritabilitate crescutD sensibilitate la stimuli e<terniD oboseal precoce $n cazul e!ortului !izicD precum 0i transpira/ia pro!uz 0i o stare &eneral de epuizareD ca dup o rceal zdra n. >ACE-E A-COO-)SMU-U) 1. >aza prealcoolic" obiceiul de a se rela<a cu buturaD cu tendin/a de a cre0te cantitatea in&eratE 2. >aza prodromal" %o'$u-ul6 /' $e%&e"6 de #l%oolD &2ndire orientetat mereu spre consumD apari/ia sentimentelor de ino /ieD ^rupturi ale !ilmului^E 3. Consumul prin constr2n&ere" pierderea controlului] ,eraierea total $n rela/iile socialeD accese de !urieD &elozieD mil !a/ de propria persoanD preocupare pentru asi&urarea unor cantit/i su!icienteD butul de diminea/E 4. >aza cronic" decderea personalit/iiD tulburri co&niti e. )ndi idul bea $mpreun cu persoane din medii sociale in!erioare. Pierderea toleran/ei la alcoolD tremurturiD stri de an<ietateD stri de colaps

MaHmureala

CO%SEC)%*E !iziceGbiolo&ice
) ) ) ) &astritD ulcer &astricD tulburri de absorb/ie a itaminei B15 !icat de staz J!icat &rasKD ciroz Hepatic cu arice eso!a&iene impoten/D polineuropatie Ja!ectarea tuturor ne&vilo& pe&i1e&i%i; leziuni cerebrale to<ice Jmodi!icri de caracterD scderea per!orman/elor intelectualeK

SE?REA9U- 6i (%TRERUPEREA CO%SUMU-U) ,E A-COONu e$"e 'i%iod#"# u$o#&#6 %u p&e%#de&e d#%# e$"e vo&,# de$p&e %#'"i"#"i -#&i i pe&io#de lu'(i de "i-p. A$"1el6 "i'#'d %o'" de 1#p"ul %# o&(#'i$-ul 'e%e$i"# #d-i'i$"&#&e# #%e$"ei ,#u"u&i pe'"&u # 1u'%"io'# /' p#&#-e"&ii 'o&-#li6 p&i-ele $#p"#-#'i #le pe&io#dei de $ev&#4 $u'" de%i$ive pe'"&u &e%upe&#&e# p#%ie'"ului. 3epe'de'"# de #l%ool $e -#'i1e$"# dup# %o'$u-ul u'ei %#'"i"#"i "o" -#i -#&i de #l%ool pe'"&u o pe&io#d# i'delu'(#"# de "i-p. /' #$e-e'e# %#*u&i o&(#'i$-ul 'e%e$i"# do*# *il'i%# de #l%ool pe'"&u %# 1u'%"iile $#le $# po#"# 1i de$1#$u&#"e /' %o'di"ii 'o&-#le. /' %#* %o'"&#& pe&$o#'# /' %#u*# po#"e e0pe&i-e'"# $"#&i de i&#$%i,ili"#"e6 dep&e$ii6 'e&vo*i"#"e6 "&e-u&#"ul -#i'ilo& $#u du&e&i de %#p6 "o#"e #%e$"e# 1ii'd $pe%i1i%e pe&io#dei de $ev&#4.

>enomene de se ra;
Qipertensiunea arterialD transpira/ia pro!uzD tremurturiD dureri la 'ivelul /'"&e(ului %o&p :l# ni elul truncHiuluiKD an<ietateD predelirD tulburri de somn. Un sindrom acut de se ra; reprezint $ntotdeuana o indica/ie pentru internarea $n spital. AiciD se urmeaz un tratament cu medicamente psiHotrope an<ioliticeD Hipotensoare 0i per!uzii pentru %o&e%"#&e# pie&de&ii de li%5ide. Simptomele perioadei de se ra; Si-p"o-ele pe&io#dei de $ev&#4 po" 1i -ode&#"e $#u $eve&e /' 1u'%"ie de du&#"# depe'de'"ei de #l%ool6 p&e%u- i de (&#dul de #1e%"#&e #l $i$"e-ului i-u'i"#& i # #l"o& 1u'%"ii #le o&(#'i$-ului.

'3

Suport curs Cercetare $n %ursin&

5. Simptome moderate ale perioadei de se ra; includ" o $"#&e de 'e&vo*i"#"e i #(i"#"ie? o #'0ie"#"e? i&#$%i,ili"#"e? o $"#&e de o,o$e#l#? o epi$o#de de dep&e$ie? o "&#'$pi&#"ie #,u'de'"# i %&e$"e&e# &i"-ului %#&di#%? o $"#&e de (&e#"# i v#&$#"u&i? o "&e-u&#"ul -#i'ilo&? o -i$%#&i &#pide #le (lo,ilo& o%ul#&i? i'$o-'ii? o $%#de&e# po1"ei de -#'%#&e? o %o'1u*ie i i'%#p#%i"#"e de %o'%e'"&#&e? o p#lo#&e l# 'ivelul 1e"ei i #l pielii. 3. Simptomele se ere ale perioadei de se ra; includ" o deli&iu- "&e-e'$6 %#&#%"e&i*#" de p&e*e'"# 5#lu%i'#"iilo&6 %o$-#&u&ilo& i # $"#&ii de %o'1u*ie? o #(&e$ivi"#"e6 %o'vul$ii i #(i"#"ie? o 1e,&# -#&e? o pie&de&i de -e-o&ie6 %u p&e%#de&e /' %ee# %e p&ive$"e pe&io#dele /' %#&e p#%ie'"ul # %o'$u-#" #l%ool. ,urata perioadei de se ra; 3u&#"# pe&io#dei de $ev&#4 e$"e #%e# pe&io#d# de "i-p /' %#&e $i-p"o-#"olo(i# $pe%i1i%# $ev&#4ului #1e%"e#*# o&(#'i$-ul p#%ie'"ului6 /' -o-e'"ul /' %#&e #%e$"# # i'%epu" p&o(&#-ul de &e#,ili"#&e. /' -od 'o&-#l6 $ev&#4ul $e -#'i1e$"# "i-p de 2)3 *ile de l# %o'$u-ul ul"i-ului p#5#& %u ,#u"u&i #l%ooli%e. /' %#*ul pe&$o#'elo& %u 1o&-e ,l#'de #le depe'de'"ei de #l%ool6 du&#"# pe&io#dei de $ev&#4 po#"e 1i %5i#& -#i -i%#. C#*u&ile $eve&e de #l%ooli$- 'e%e$i"# #d-i"e&e# i'"&)u' %e'"&u $pe%i#li*#" #$"1el i'%#" p#%ie'"ul $# po#"# 1i "i'u" $u, o,$e&v#"ie -edi%#l#. A$"1el6 /' #%e$"e %e'"&e 1ie%#&e p#%ie'" "&e,uie $# 1ie "&#"#" %u ,l#'de"e i %o-p#$iu'e6 p&e%u- i $# 1ie i'%u&#4#" $# p#&"i%ipe l# $edi'"e de "e&#pie6 i'dividu#l# $#u de (&up. /' #%el#$i "i-p6 $upo&"ul 1#-iliei i #l pe&$o#'elo& #p&opi#"e 4o#%# u' &ol e0"&e- de i-po&"#'" /' p&o%e$ul de &e%upe&#&e #l p#%ie'"ului. 3e$i pe&io#d# -edie # $ev&#4ului # 1o$" $"#,ili"# :%o'1&o- d#"elo& o1e&i"e de p#%ie'i; pe'"&u 2)3 *ile6 du&#"# #%e$"ei# v#&i#*# /' 1u'%"ie de $eve&i"#"e# depe'de'"ei6 p&e%u- i de p#&"i%ul#&i"#"ile 1ie%#&ui o&(#'i$-. (n anii _47D $n /rile europeneD $n baza a trei acorduri sFau stabilit ac/iunile menite s reduc 0i s pre in consumul de alcool. Aceste acorduri sunt" LSntate pentru to/iM JQealtH !or AllKD LPolitica European $n pri in/a alcooluluiM JEuropean AlcoHol A%"io' +l#';6 =A%o&dul Eu&ope#' &e1e&i"o& l# alcoolM JEuropean CHarter on AlcoHolK. (n 5771 a !ost adoptat de /rile membre ale UED ,eclara/ia" tinerii 0i alcoolul. J,eclaration on Roun& people and alcoHolK. Ele subliniaz !aptul c problemele cauzate de consumul de alcoolD la ni el interna/ionalD reprezint o problem de sntate public. ,e asemenea stabilesc principalele strate&ii de combatere a e1e%"elo& 'e(#"ive p&odu$e de %o'$u-ul de #l%ool.

Acordul LSntate pentru to/iM JQealtH !or AllK Acest acord a !ost ini/iat $n 14N4 de ctre OMS. -a baza acestui acord era o politic &lobal de sntate care inten/iona s produc scHimbri substan/iale $n sntate $n deceniile trecute. (n 144=D acest acord a !ost $ntrit de o nou declara/ie a OMSD cu o nou politic de sntate" LSntate pentru to/i $n secolul 51M. Acest declara/ie identi!ic 51 de obiecti e pentru secolul 51E obiecti ul 15 al acestei declara/ii se re!er la reducerea e!ectelor noci e ale alcooluluiD dro&urilor 0i tutunului" LP2n $n anul 5718D trebuie reduse semni!icati D $n toate statele membre ale UED e!ectele ne&ati e ale consumului de substan/e adicti e cum ar !i tutunulD alcoolul 0i alte dro&uri psiHoacti eM. :$e$iu'e# di' $ep"e-,&ie199. # M8< ) %o-i"e"ul &e(io'#l pe'"&u Eu&op#;. 'N

Suport curs Cercetare $n %ursin&

StresD $#u stressD reprezint sindromul de adaptare pe care indi idul $l realizeaz $n urma #(&e$iu'ilo& -ediului? #'$#-,lu %#&e %up&i'de /'%o&d#&e6 "e'$iu'e6 %o'$"&9' &ereD !or1D solicitareD "e'$iu'e6 -o,,i'(. Pornind de la conceptul de stresD men1ionm c termenul apar1ine lui Qans Qu&o Bruno SelRe care consider c stresul se lea& de sindromul de adaptare reac1ia la stress pe care indi idul $l &e#lizeaz $n urma a&resiunilor mediului. Qans SelRe de!ine6te stresul ca ansamblu de reac1ii al or&anismului uman !a1 de ac1iunea e<tern a unor a&en1i cauzali J!iziciD cHimiciD biolo&ici 6i psiHiciK const2nd $n modi!icri mor!oF!unc1ionaleD cel mai adesea e'do%&i'e. ' %#*ul /' %#&e #(e'"ul $"&e$o& are o ac1iune de durat orbim de sindromul &eneral de adaptare care presupune o e olu1ie stadial. Stresul a !ost denumit ^boala secolului ZZ^. (n 144=D OMS a realizat un raport prin care arat c stresul pro!esional 0i cel din ia/a personal sunt !actorii determinan/i ai unei snt/i 0ubrede. Acest raport concluziona c stresul pro!esional mre0te riscul $mboln irilor. Acesta nu depinde numai de caracteristicile psiHolo&ice ale indi iduluiD ci 0i de mediul $n care munce0te. U' $"udiu %ele,&u PM5i"e5#ll S"ud7P :%i"#" /' Au&&oB6 2000;6 %#&e pe p#&%u&$ul # 1 #'i # urmrit starea snt/ii a peste 17777 de en&leziD a con!irmat !aptul c starea snt/ii se a!l $n le&tur cu pozi/ia noastr $n cadrul societ/ii. Cei din e<ecuti sunt mai pu/in a!ecta/i dec2t cei din mana&ementul de mi;locD iar ace0tia su!er mai pu/in dec2t simpli muncitori. Cu c2t ptrundem mai ;os $n ierarHie cu at2t cre0te numrul problemelor de sntate. Studiul a msurat e!ectele caracteristice ale muncii" puterea de decizie JcontrolKD cerin/ele slu;bei 0i spri;inul social de la locul de munc 0i a descoperit c munca ine&al duce la rezultate ine&ale asupra snt/ii. Aceasta este independent de ceilal/i !actori de ri$%.

STRESU-

CO%SEC)%*E-E ME,)CA-E
C2nd ne sim/im amenin/a/i sau c2nd ne con!runtm cu anumite cerin/e e<terne sau stresoriD corpulD automatD d un rspuns !izic 0i biocHimic. Adrenalina 0i al/i HormoniD colesterolul 0i acizii &ra0i sunt lansa0i $n san&eD inima bate mai repedeD transpirm mai multD mu0cHii se tensioneaz 0i respirm accelerat 0i super!icial. Stresul $ntins pe o perioad mai lun& a!ecteaz sntatea. Stresul cronic duce la o acumulare $n artere a colesterolului 0i &rsimilorD ceea ce reprezint un risc crescut pentru boli cardio asculare. )ncapacitatea de a ne mani!esta !rustrarea 0i !uriaD neputin/a de a scHimba situa/ia stresant sau de a o prsi este un indicator al apari/iei problemelor cardiace. S"&e$ul %&o'i% e$"e %el %are duneaza cel mai mult snt/iiD !iind tipic pentru locurile de munc $n care an&a;a/ii nu au control asupra di!eritelor situa/iiD au cerin/e cople0itoare 0i nu $ntre ed nici un semn de u0urare. E!ectele asupra strii !izice includ" tensiune mareD transpira/ieD di!icult/i de respira/ieD tensiune muscular 0i tulburri &astrointestinale. Stresul conduce la boli coronarieneD dureri de spateD mi&reneD dureri de abdominale 0i o arietate de probleme psiHice. Este di!icil de precizat $n %e -#$u&# $"&e$ul i'!luen/eaz sntateaD dar !oarte multe $mboln iri sunt le&ate de stres. (mboln irile din cauza stresului reprezint o po ar pentru oameni 0i or&aniza/iiD costurile !iind mai e idente la ni elul indi izilor dec2t la ni elul or&aniza/iilor. S"&e$ul pro!esional ac/ioneaz 0i asupra sistemului imunitar. SHeldon CoHen de Uni ersitatea Carne&ie Mellon USA Jcitat $n BurroXD 5777K a artat c an&a;a/ii care su!er de stres cronic sunt de la trei p2n la cinci ori mai predispu0i la in!ec/ii irale respiratorii dec2t ceilal/i. Acela0i studiu a descoperit c cei care se con!runt doar cu un sin&ur e eniment stresant pe parcursul unui an nu sunt ulnerabili. Principalele probleme de sntate identi!icate ca !iind datorate $n mare msura stresului p&o1esional sunt urmtoarele" astmulD psoriasisD ulcer &astroFduodenalD tulburri di&esti e 0i sindromul %olo'ului i&i"#,il6 p&o,le-e $e0u#le6 dep&e$ii6 %o'$u- de #l%ool6 de d&o(u&i $#u #,u* de -edi%#-e'"e.

'=

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Primul stadiul este cel al reac1iilor de alarm 6i are dou subetape" !aza de 6ocD c2nd pot aprea Hipertensiune 6i Hipotermie. !aza de contra6ocD c2nd or&anismul indi idului realizeaz o contracarare a simptomelor di ' !aza de 6oc 6i are la baz rspunsuri de tip endocrin. Acest stadiu este caracteristic perioadei copilriei c2nd rezisten1a biolo&ic este !oarte sczut. Stadiul al doilea este cel de rezisten1 speci!ic Jre enireKD c2nd dup primul contact cu a&entul stresor or&anismul se adapteazD comportamentul indi idului !iind aparent normalD persist2nd modi!icri speci!ice $"#diului #'"e&io&6 /' $pe%i#l de l# 1#*# de %o'"&#o%. ' pl#' o'"o(e'e"i%6 #%e$" stadiu corespunde maturit1iiD c2nd indi idul are o rezisten1 bunD !iind posibil adaptarea la aproape o&i%e "ip de $"&e$ di' -ediu. Stadiul al treilea e$"e %el de epuizare Japar1ine btr2ne1iiK c2nd scad aproape toate resursele adaptati e ale or&anismului. Adaptarea nu se mai men1ine din cauza scderii reac1iilor de tip e&etati . Apar dit consecin1ele ne&ati e ale ac1iunii $ndelun&ate a acestor mecanisme 'eu&ove(e"#"ive.

STA,)) C-)%)CE

Orice tip de stres apare pe !ondul adaptrii permanente a or&anismului la mediu c2nd se poate produce un dezecHilibru marcant $ntre solicitrile mediului 6i posibilit1ile de rspuns reale ale i'dividului. Ad#ptarea presupune pstrarea inte&rit1ii or&anismului care este $n permanen1 amenin1at de a&en1ii stresori de toate tipurile. (n plus adaptarea presupune realizarea unui ecHilibru dinamic cu mediul. Stresul apare $n momentul c2nd acest ecHilibru al adaptrii se perturb. Aceast perturbare este re ersibil. Stresul reprezintD dup -andRD un dezecHilibru intens perceput subiecti de ctre indi id $ntre cerin1ele or&anismului 6i ale mediului 6i posibilit1ile de rspuns indi iduale. ' 1u'%ie de '#"u&# #(e'"ului $"&e$o&6 $"&e$ul po#"e 1i p$i5i%6 1i*i%6 %5i-i% i ,iolo(i%. ' 1u'% ie de numrul persoanelor a!ectateD stresul poate !i indi idual sau colecti . Pe termen lun& e<punerea prelun&it la stres &enereaz o serie de probleme serioase de sntate cum ar !i" diabetul zaHaratD boli cardio asculareD inciden/a crescut pentru cancerul mamar la !emeiE slbirea sistemului imunitar. Putem identi!ica c2te a dintre costurile unei or&aniza/ii le&ate de consecin/ele stresului pro!esional" #$i&urrile de sntateD pierderea unor zile de lucru 0i accidentele. Atunci c2nd ni elul stresului este !oarte mare 0i numrul accidentelor este mare. Aceasta se $nt2mpl din dou moti e" condi/iile de munc care cauzeaz stres pot cauza 0i accidente 0i cel deFal doilea moti este acela c atunci c2nd muncim prea multD c2nd sunte presa/i de timp sau teroriza/i de 0e!i suntem mai ulnerabili la accidente. Se produc mai multe accidente atunci c2nd an&a;a/ii lucreaz $n condi/ii periculoaseD c2nd ei 1olosesc ecHipamente so!isticateD c2nd manipuleaz obiecte &releD c2nd rm2n pentru mai mult timp $ntrFo pozi/ie static sau necon!ortabilD c2nd au sarcini plictisitoare sau care se repet la nes!2r0it 0i c2nd trebuie s !ie permanent i&ilen/i. Ce&%etrile JQellrie&elD 1445K au rele at !aptul c atunci c2nd an&a;a/ii se tem de pierderea slu;beiD ei au mai multe accidenteD se $mboln esc mai des. StatisticD aproape 3F'U din accidentele industriale sunt cauzate de incapacitatea de a !ace !a/ problemelor emo/ionale pro ocate de stres. Se estimeaz c !iecare an&a;at care su!er de reo boal cauzat de stres absenteaz apro<imati 13 zile lucrtoare pe an. An&a;atorul a trebui sa &seasc deci un ecHilibru $ntre stresul indus salaria/ilor 0i per!orman/ele or&aniza/iei. Con!orm >edera/iei Mondiale de Sntate MentalD ^!a/a $ntunecat a economiei &lobale^ a '4 determinat o criz $n sntatea mental. ,epresiile 0i bolile cardio asculare au de enit o problem de sntate ma;or. Am2ndou sunt &enerate de stresul pro!esional. Atunci c2nd ne a!lm $n situa/ii stresante 0i nu putem nici luptaD nici !u&iD o reac/ie comun este s ne reprimm sentimentele 0i s continum. Ast!elD stresul produce e!ecte comportamentaleD biocHimice 0i psiHolo&ice.

CARACTER)ST)C)-E STRESU-U)

E>ECTE-E

Suport curs Cercetare $n %ursin&

E!ectele asupra psiHicului duc la probleme de concentrareD $ncredere 0i moti a/ieD ori ne !ac sa ne sim/im !rustra/iD nea;utora/i sau !urio0i. Ca urmare !uriaD an<ietateaD depresiaD stima de sine sczutD intelectul slbitD problemele de concentrare 0i de luare a deciziilorD ner ozitateaD iritabilitateaD insatis!ac/ia $n munca sunt c2te a din e!ectele pe care stresul le rs!r2n&e asupra strii emo/ionale a o#-e'ilo&. A%e$"e e1e%"e du% l# o de"e&io&#&e # snt/ii psiHice. (n cazuri e<tremeD stresul pro!esional $i determin pe unii an&a;a/i sa se sinucidD mai ales atunci c2nd ace0tia sunt teroriza/i. E!ectele asupra comportamentului includ" per!orman/a $n scdereD absenteismD cre0terea numrului accidentelorD cre0terea abuzului de alcool sau medicamenteD impulsi itateD cre0te numrul abandonurilor 0i de asemenea apar di!icult/i $n comunicare. Stresul are impact 0i asupra ie/ii personale 0i sociale. Cu c2t suntem mai stresa/i la $e&vi%iu6 %u at2t impactul este mai mare $n ia/a personal 0i personale 0i perturb implicarea $n ia/a cultural 0i social. Este &reu s men/ii un ecHilibru $ntre munca 0i !amilie pentru c stresul pro!esional creeaz un cerc vi%io$. A 1i #1e%"#" de $"resul pro!esional nu este o slbiciune personal pentru c oamenii au toleran/e di!erite !a/ de situa/iile stresante. %i elul de stres pe care cine a $l poate tolera $nainte de apari/ia stresului reprezint pra&ul stresului. Unii oameni la cea mai mic scHimbare sau ur&en/ reac/ioneaz imediat. Al/ii sunt calmiD stp2ni pe sineD pe situa/ie deoarece au $ncredere $n capacitatea lor de adaptare. Ei simt un stres !oarte micD acesta de enind mai mare dac stresul este ma;or sau prelun&it.

+#ul 2&#$$e de1i'e"e $"&e$ul p$i5i% %# "o"#li"#"e# %o'1li%"elo& pe&$o'#le $#u $o%i#le #le indi idului care nuF6i &sesc solu1ia pe moment. MiHai #olu de!ine6te stresul psiHic ca stare de tensiuneD $ncordare sau discon!ortD determinat de a&en1i a!ecto&eni cu semni!ica1ie ne&ati D stare de 1&u$"&#&e :&ep&i-#&e; # u'o& "&e,ui'e6 do&i'e $#u #$pi&#ii. S"&e$ul p$i5i% #&e u' du,lu %#&#%"e&: p&i-#& i $e%u'd#&. C#&#%"e&ul p&i-#& vo&,e "e de$p&e stres ca rezultat al unei a&resiuni recep1ionat direc" /' pl#' p$i5i%. C#&#%"e&ul $e%u'd#& vo&,e"e despre stres ca reac1ie de con6tientizare $n plan psiHic a unui stres !izicD cruia indi idul $i acord o $e-'i1i%#ie de &e#lipul#.

STRESU- PS)Q)C

A(e'ii $"&e$o&i p$i5i%i $u'": $"i-ulii ve&,#li :i'%lu$iv %ei %#&e #p#&i' li-,#4ului i'"e&io&; %#&e sunt eHicula1i pe ci ner oase la corte<. Ace6tia se di!eren1iaz total de celelalte cate&orii de a&en1i $"&e$o&i di' %#u*# $e-'i1i%#iei lo&6 pe'"&u i'divid ei #v9'd %#&#%"e& po"e' i#l de # p&odu%e $"&e$ p$i5i%. A%e$" %#&#%"e& po"e'i#l e$"e v#lid#" de $e-'i1i%#i# %u %#&e /l i've$"e"e i'dividul. Unul 6i acela6i a&ent stresor psiHicD $n a!ar de !aptul c nu produce stres psiHic la to1i indi iziiD 'u p&odu%e $"&e$ p$i5i% de 1ie%#&e dat la acela6i indi id. Acest lucru este condi1ionat de dispozi1iile de moment ale indi idului 6i de semni!ica1ia pe care o acord $n acel moment indi idul. Ap#&ii# i #-plo#&e# $"&e$ului p$i5i% depi'd -ul" de %#&#%"e&ele (e'e"i%e #le i'dividului :%#&#%"e&e %o('i"ive6 voliio'#le6 -o"iv#io'#le i #1e%"ive;. ?ulnerabilitatea psiHic la stres este constitu1ional sau dob2ndit. ?ulnerabilitatea psiHic este o trstur proprie doar anumitor persoane 6i se mani!est prin reac1ionare u6oar6 p&i' $"#&e de $"&e$ psiHicD la o &am lar& de a&en1i stresori. Si"u#ii (e'e&#"o#&e de $"&e$ p$i5i%: e<isten1a unor circumstan1e neobi6nuite pentru indi id care $l surprind pe acesta nepre&tit pentru a le !ace !a1. $e-'i1i%#i# u'ui eve'i-e'". an&a;area indi idului $ntrFo ac1iune sau rela1ie e<a&erat. particularit1ile conte<tului social. lip$# %o'diiilo& i'"e&'e. modul subiecti de a percepe solicitrile mediului. $u,$oli%i"#&e / $up&#$oli%i"#&e. $i"u#iile %o'1li%"u#le e0i$"e'"e /' 1#-ilie6 p&o1e$ie $#u l# 'ivel i'"ele%"u#l. %&i*# de "i-p. 87

Caracteristicile stresului psiHic

Suport curs Cercetare $n %ursin&

i*ol#&e#. #p#&ii# u'ui o,$"#%ol 1i*i% $#u p$i5i% /' %#le# u'ui $%op %#&e du%e l# 1&u$"&#&e. situa1ii perturbatoare cauzate de a&en1i !izici Jz&omoteD ibra1iiD !luctua1ii de temperaturK.

E<ist dou !orme speciale de stres JSelReK" distress 6i eustress. ,istressFul implic toate "ipu&ile de $"res enumerate Jstresul obi6nuitK. EustressFul este starea de stres special care este alidat p&i' #'u-i"e &e#%ii e'do%&i'e $pe%i1i%e. Se di!eren1iaz de distress prin" natura a&en1ilor stresori Jeustress + stimuli plcu1i ai ambian1eiD tririle plcute ale i'dividului;. consecin1ele ac1iunii a&en1ilor stresori care de cele mai multe ori sunt plcute. $n plus !a1 de distressD eustressFul are implic 6i stres !izic. A&en1ii stresori ai stresului psiHic au urmtoarele caracteristici" caracter poten1ial stresant J&enereaz stres psiHic doar $n anumite condi1iiKD caracter de amenin1are permanent pe'"&u i'divid i caracter ne&ati al consecin1elor a&en1ilor stresori. E<ist dou cate&orii de a&en1i stresori" unii care ac1ioneaz pe calea celui deFal doilea sistem de semnalizare Ja&en1ii psiHo&eniK 6i stimulii senzoriali e0"e&'i6 %#&e devi' #(e'i stresori psiHici eritabili atunci c2nd bombardeaz repetat scoar1a cerebral i %9'd #u i'"e'$i"#"e pe$"e -edie. Parametrii de ac1iune ai unui a&ent stresor" intensitateD duratD repetabilitateD noutate 6i bruscHe1e. Asupra indi idului ac1ioneaz %o'$"el#ii de #(e'i $"&e$#'i. Cl#$i1i%#&e# #(e'ilo& $"&e$o&i: $n !unc1ie de numrul lorD ei sunt" unici 6i multiplii. /' 1u'%ie de #$o%ie&e6 ei $u'": %o'(lo-e&#i i %o'1i(u&#i. /' 1u'%ie de do-i'#'# #%iu'ii6 ei $u'": p&i'%ip#li i $e%u'd#&i. $n !unc1ie de numrul indi izilor a!ecta1iD ei sunt" a&en1i stresori cu semni!ica1ie strict indi idualD colecti 6i &eneral. /' 1u'%ie de '#"u&# lo&6 ei $u'": 1i*i%i :$o'o&i6 lu-i'oi e"%;6 %5i-i%i6 ,iolo(i%i6 p$i5olo(i%i.

TRATAME%T
T&#"#-e'"ul e$"e u'eo&i li-i"#" l# de%ope&i&e# $i-p"o-ului 1i*i% p#&"i%ul#& i-pli%#"6 de e0e-plu6 5ipe&"e'$iu'e# po#"e 1i %o'"&ol#"# -edi%#-e'"o$. Te&#piile %e i-pli%# -edi"# i#6 7o(# i #l"e -e"ode de &el#0#&e po" #4u"# o pe&$o#'# $# de$%ope&e $u&$# $"&e$ului $#u $# i've"e $#)i 1#%# 1#"# -#i e1i%ie'". Co-,i'#"iile de e0e&%i"ii 1i*i%e i "e&#pie p$i5i%# $u'" u'eo&i &e%o-#'d#"e6 d#& "o" -#i de$ pe&-#'e'"ele $%5i-,#&i /' $"ilul de vi#"# $#u /' $"ilul de lu%&u6 $#u # $%5i-,#&ilo& "e-po&#&e6 %u- #& 1i v#%#'"ele6 po" 1i 1olo$i"o#&e /' #li'#&e# $"&e$ului.

81

Suport curs Cercetare $n %ursin&

CO%SUMU- ,E ,RO#UR)
A$"#*i /' "o#"# lu-e# $u'" /' 4u&ul 190 -ilio#'e u"ili*#"o&i de d&o(u&ilo&.U"ili*#&e# d&o(u&ilo& $po&e$"e /' &9'dul "i'e&ilo& di' lu-e. M#4o&i"#"e# u"ili*#"o&ilo& #u v9&$"# $u, 30 de #'i. ' 19996 'u-#&ul "#&ilo& %#&e &#po&"e#*# u"ili*#&e# d&o(u&ilo& p&i' i'4e%"#&e # 1o$" de 13!6 'u-#&ul 1ii'd de .0 /' 1992. 3i'"&e #%e$"e#6 93 de "#&i de #$e-e'e# ide'"i1i%# 8ID p&i'"&e i'4e%"#"o&ii de d&o(u&i. C#''#,i$ e$"e %el -#i u"ili*#" d&o( /' "o#"e p#&"ile lu-ii. Co$"ul e%o'o-i% "o"#l #l #,u*ului de d&o(u&i /' S"#"ele U'i"e $e e$"i-e#*# #p&o0i-#"iv l# 70 -ili#&de dol#&i #'u#l. A,u*ul de %o%#i'# p&i'"&e $o-e&ii di' Colu-,i# e$"e de 10 o&i -#i -#&e de%9" p&i'"&e pe&$o#'ele #'(#4#"e. I'du$"&i# d&o(u&ilo& %l#'de$"i'# $e e$"i-e#*# l# 400 -ili#&de dol#&i pe #'. A,u*ul de d&o(u&i i'$e#-'# o&i%e u"ili*#&e e0%e$iv#6 %o'"i'u# o&i $po&#di%#6 i'%o-p#"i,il# $#u /' &el#"ie %u p&#%"i%# -edi%#l#6 # u'ui d&o(. Co'$u-ul po#"e 1i e0%ep"io'#l6 /' $%opul de # /'%e&%# odata sau de mai multe ori un dro&D !r a continua $nsaE ocazionalD sub !orma intermitentaD !r a #4u'(e l# depe'de'"#? epi$odi%6 /'"&)o %i&%u-$"#'"# de"e&-i'#"#? $i$"e-#"i%6 %#&#%"e&i*9'du)$e p&i' depe'de'"#.

,EPE%,E%*A
3epe'de'"# $e de1i'e$"e %# 1ii'd $"#&e# 1i*i%# $#u p$i5i%# %e &e*ul"# di' i'"e&#%"iu'e# u'ui o&(#'i$- %u o $u,$"#'"#6 %#&#%"e&i*#"# p&i' -odi1i%#&i de %o-po&"#-e'" i #l"e &e#%"ii6 /'$o"i"e /'"o"de#u'# de 'evoi# de # lu# $u,$"#'"# /' -od %o'"i'uu $#u pe&iodi%6 pe'"&u #)i &e$i-"i e1e%"ele p$i5i%e i pe'"&u # evi"# $u1e&i'"ele.

MOT)?E CARE ,UC -A CO%SUMU- ,E ,RO#UR)

Curiozitatea E Nu /'$e#-'# %# deve'ii depe'de'" do#& pe'"&u %# #i /'%e&%#"6 d#& 'u %o'"i'u# E u"ili*#&e# $i$"e-#"i%# du%e l# depe'de'"#6 i#& /' %#*ul d&o(u&ilo& pu"e&'i%e6 p&i-# do*# po#"e 1i 1#"#l# :5e&oi'#6 %o%#i'#6 GS36 E0"#$76 #-1e"#-i'e6 1e'%i%lidi'#; Teribilismul E Co'$u-ul de d&o(u&i po#"e 1i v#*u" %# e0%i"#'" i p&ovo%#"o&i. U'ii $u'" "e'"#"i $# /'1&u'"e &i$%u&ile i-pli%#"e6 dep#&"e de # 1i /-piedi%#"i de vo&,e p&e%u- @pe&i%ol>. +o"i $# iesi $n e identa 6i $n mod poziti D !r sa consumi dro&uri] Cauta alternati e] Presiunea &rupului + E$"e i-po&"#'" $# $"ii $# $pui PNUP #$"# dovede$"e %# #i o pe&$o'#li"#"e pu"e&'i%#. '%e#&%# $# 1ii "u /'$u"i6 %5i#& d#%# %ei di' 4u&ul "#u #u #l"# opi'ie . Probleme :/' 1#-ilie6 $%o#l#6 p&ie"e'i; E U'ii "i'e&i po" 1olo$i d&o(u&i pe'"&u # #%ope&i p&o,lemele e<istente Jdi ortul prin1ilorD abuz sau ne&li;enta din partea prin1ilor sau a scoliiK. T&e,uie /'"ele$ $# 1olo$i&e# d&o(u&ilo& &e*olv# do#& #p#&e'" i "e-po&#& p&o,le-#6 e# %o'"i'u9'd $# e0i$"e i $# $e #(&#ve*e.

SEM%E-E I) S)MPTOME-E CO%SUMU-U) ,E ,RO#UR)


Semne !izice" F pierdereaGcre0terea po!tei de m$ncareD o ine<plicabil scderea sau cre0terea $n &reutateD o&i%e $%5i-,#&e # o,i%eiu&ile #li-e'"#&e. F scHimarea ritmului mersuluiD o $ncetinire sau o $n/epenire a mersuluiD o slab coordonare a mmi0crilor F insomnieD trezirea la ore neobi0nuiteD o lene neobi0nuit F ocHii ro0ii 0i $nlcrima/iD pupile mai mari sau mai mici dec$t de obiceiD blanT stare F palme umede 0i reciD m$ini tremurtoare F !a/ ro0ie sau palid F miros de substan/e la e<pira/ieD din corp sau de pe Haine F !oarte acti D e<cesi de orbre/ F secre/ii nazale ca la rcealD e<tremit/i reci F urme de $n/epturi pe antebra/e sau picioare F mereu mucosD &re/uri 0i ome !rec enteD sau transpira/ii e<cesi e F tremurturi ale m$inilo&6 pi%io#&elo& $#u %#pului ) pul$ 'e&e(ul#" 85

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Semne comportamentale" F scHimbare $n atitudineD comportament sau personalitate !r o cauz aparent ) $%5i-,#&e# p&ie"e'ilo& $#u evi"#&e# %elor ecHiD nu rea s orbeasc despre prietenii cei noi sau ace0tia sunt cunoscu/i ca 0i consumatori de dro&uri. F scHimbare $n acti it/iD HobRFuri sau interese F scderea per!orman/elor 0colareD sau la muncD $nt$tzieri la 0coalD absentri nemoti ate sau abandon 0colar F scHimbarea comportamentului acasD pierderea interesului pentru !amilie 0i acti it/ile de 1#-ilie F di!icult/i de concentrareD distratD uituc F o lips de moti a/ie $n &eneralD pierderea ener&ieiD a stimei de sineD o atitudine de nepsare F !rec ent HipersensibilD $/i pierde repede cumptulD sau are resentim e'"e pu"e&'i%e F stri de iritabilitate sau m$nie F stare de prostra/ie sau dezorientare ) %o-po&"#-e'" e0%e$iv de $e%&e"o$ F accidente de ma0in F necinste cronic F o ne oie ine<plicabil de baniD !ur bani sau o ,ie%"e pe'"&u # 1i v/'du"e ) p#&#'oi# F scimbri ale obiceiurilor de toalet ,e0i este &reu de crezutD pe lan&a toate dro&urile care sunt 6i ile&aleDtot $n aceasta cate&orie Ja d&o(u&ilo&; pu"e- i'%lude i "u"u'ul6 Co%#)Col#6 %e#iul i %#1e#u#. 3i1e&e'"# di'"&e ele e$"e %# #%e#"e# $u'" le(#le i 'u p&odu% depe'de'"# %#&e $# du%# l# $"#&i %# #"u'%i %#'d #- 1i %o'$u-#" d&o(u&i p&e%u- 5e&oi'#6 %o%#i'# e"%. Ni%o"i'# di' "u"u' e$"e u' d&o( %o'$u-#" pe $%#&# l#&(# /' $o%ie"#"e.2u-#"ul 1&u'*elo& e$"e di' pu'%" de vede&e 1i*i% 1o#&"e 'o%iv62u-#"ul po#"e p&ovo%# u'ele 1o&-e de %#'%e&6%u- #& 1ii %el de l# pl#-#'i i (#" i po#"e de #$e-e'e# u'ele ,oli l# 'ivelul i'i-ii i v#$elo& $#'(vi'e. Co'$u-#"o&ii de "u"u' po" deve'ii depe'de'"i di' pu'%" de vede&e p$i5olo(i%6%5i#& d#%# $u'" %o'$"ie'"i de &i$%u&ile l# %#&e $e e0pu'6'u $e po" l#$# de 1u-#".

A%e$" "e&-e' $e &e1e&# l# $i-p"o-ele 1i*i%e i p$i5i%e %#&e #p#& #"u'%i %9'd u' i'divid e$"e p&iv#" de u' d&o( de %#&e el # deve'i" depe'de'". Te&-i'olo(ie: ) Abuz de dro&uri ) E0p&e$i# de$e-'e#*# #u"o)#d-i'i$"&#&e# &epe"#"# de d&o(u&i6 /' $%opu&i -edi%#le. ) Eu!oria ) E$"e $e'*#"i# de ,u'# di$po*i"ie o,"i'u"# #&"i1i%i#l6 eu1o&i# e$"e o $"#&e /' %#&e i'dividul 'u $i-"e 'i%i o #'0ie"#"e i $%#p# de i'1lue'"ele e0"e&io#&e. ) Qalucinatiile ) Su'" pe&%ep"ii p&ovo%#"e de 5#lu%i'o(e'e6 %#&e 'u %o&e$pu'd &e#li"#"ii o,ie%"ive. I'dividul %#&e #&e 5#lu%i'#"ii Pvede i-#(i'iP i P#ude $u'e"eP %#&e 'u e0i$"# /' &e#li"#"e.

SE?RA9U-

C-AS)>)CAREA ,RO#UR)-OR
,upa e!ectul produs #$up&# $i$"e-ului 'e&vo$ %e'"&#l: ) +&odu$e depresoare :opiul6 -o&1i'#6 5e&oi'#6 ,#&,i"u&i%ele6 ,e'*odi#*epi'ele6 5ip'o"i%ele6 "&#'%5ili*#'"ele6 -e"#Qu#lo'# e"%.; ) +&odu$e stimulente :%o%#i'#6 %&#%C)ul6 C5#")ul6 #-1e"#-i'ele6 #'o&e0i(e'ele6 e"%.; ) +&odu$e perturbatoare $#u Halucino&ene :%#''#,i$)ul6 GS3)ul6 1e'%7%lidi'#6 -e$%#li'#6 p$ilo%7,i'# e"%.;. ,up ori&inea produsului" ) +&odu$e '#"u&#le ) +&odu$e de $e-i)$i'"e*# ) +&odu$e de $i'"e*# 83

Suport curs Cercetare $n %ursin&

,upa re&imul ;uridic #l $u,$"#'"elo&: ) Su,$"#'"e # %#&o& 1#,&i%#&e/#d-i'i$"&#&e $u'" $upu$e %o'"&olului :-o&1i'#6 ,#&,i"u&i%e e"%.; ) Su,$"#'"e "o"#l i'"e&*i$e :GS36 5e&oi'#6 %&#%C; ,upa dependenta &enerata" ) 3&o(u&i %#&e %&ee#*# depe'de'"# 1i*i%# ) 3&o(u&i %#&e %&ee#*# depe'de'"# p$i5i%# ) 3&o(u&i %#&e %&ee#*# depe'de'"# -i0"# ,up e!ectele pro ocate or&anismului" 3&o(u&i %#&e inHiba centrii ner osi" ) %#''#,i$ ) opi#%ee : ) opiu ) -o&1i'# ) de&iv#"ii de -o&1i'# ) 5e&oi'#6 -e"#do'#6 pe"idi'# ) %odei'# ) ,#&,i"u&i%e ) "&#'%5ili*#'"e 3&o(u&i %#&e stimuleaza centrii ner osi" ) %o%#i'#6 #-1e"#-i'e6 %&#%C)ul 3&o(u&i Halucino&ene" ) GS3 ) e%$"#$7 ) p5e'%i%lidi'# ) pe7o"e ) p$ilo%7,i'# i p$ilo%7'# )nHalan1ii" ) $olve'"i o&(#'i%i ) l#%u&i6 vop$ele :=Au&ol#%>; ) (#* ) #de*ivi ) ,e'*i'e u$o#&e

+&i-# e"#p# # "&#"#-e'"ului E etapa terapiei de dezinto<icare 6i de !orti!iere &enerala E i'%lude p&e$%&ie&e# de $u,$"#'"e -edi%#-e'"o#$e /' do*e "e&#peu"i%e6 %u- #& 1i: "&#'%5ili*#'"e6 'eu&olep"i%e6 p&ep#&#"e de"o0i1i#'"e6 vi"#-i'e6 -edi%#"ie $i-p"o-#"i%# :#'#l(e"i%e $.#.;. 3#%# e$"e %#*ul6 $e po#"e e1e%"u# pi&o"e&#pie6 5e-o$o&,"ie. /' 1#*ele ul"e&io#&e $e p&e$%&ie 1i*io"e&#pie. A%"iu'e# -edi%#-e'"o#$# e$"e i'$o"i"# de p$i5o"e&#pie &#"io'#l# :e0pli%#"iv#;. E"#p# "e&#piei -edi%#-e'"o#$e "&e,uie $# 1ie &e#li*#"# /' %o'di"ii $pi"#li%e$"i :-#i &#& /' #-,ul#"o&iu; de $pe%i#li$"i p$i5i#"&i)'#&%olo(i. Etapa actiunii orientate #$up&# pe&$o'#li"#"ii '#&%o-#'ului e$"e #l%#"ui"# di': p$i5o"e&#pi# "ul,u&#&ilo& de (&#'i"#: #'0ie"#"e#6 dep&e$i#6 i&#$%i,ili"#"e#6 "e'$iu'e# i'"e&io#&#6 i'$o-'i# $.#.? i'$o"i&e# p$i5o"e&#peu"i%# # &e-i$iu'ii? p$i5o"e&#pi# de 1#-ilie? #'#li*# %i&%u-$"#'"elo& %#&e po" p&ovo%# &e%#de&e# i %#u"#&e# /' %o-u' # %#ilo& de i'vi'(e&e # #%e$"ei#? $%o#"e&e# l# lu-i'# # "&#$#"u&ilo& po*i"ive #le pe&$o'#li"#"ii %elui %e $u1e&# de '#&%o-#'ie i $p&i4i'i&e# pe ele /' %u&$ul p&o%e$ului &e%upe&#"o&? di#('o$"i%#&e# p$i5olo(i%# i el#,o&#&e# u'ui %o-ple0 de &e%o-#'d#&i po"&ivi"e %u "ipul p$i5olo(i% de pe&$o'#li"#"e #l $u1e&i'dului. U'# di'"&e %ele -#i i-po&"#'"e $#&%i'i #le p$i5o"e&#piei o&"odo0e e$"e #4u"#&e# o-ului :p#%ie'"ului; $# %o'$"ie'"i*e*e -e%#'i$-ele p$i5olo(i%e p#"i-#$e #le ,olii o&i $i"u#"iei %o'1li%"u#le? 1o&-#&e# l# %ei %e $u1e&# de '#&%o-#'ie # u'ei #"i"udi'i %#&e p&ive$"e '#&%o-#'i# %# pe o ,o#l# %e "i'e de p#%#"? e0#-i'#&e# p&o,le-elo& p&ivi"o#&e l# $e'$ul vie"ii6 l# %o'%ep"ele de =p#%#"@ i =p#"i-#@6 %o'vo&,i&i de$p&e vi&"u"ile %&e$"i'e$"i? p&e(#"i&e# du5ov'i%e$%) p$i5olo(i%# pe'"&u T#i'# Spoved#'iei? %o'lu%&#&e# l# i-,i$e&i%i&e# ,ol'#vului.

TRATAME%T

8'

Suport curs Cercetare $n %ursin&

#RUPE-E ,E POPU-A*)E CU R)SC ,E (MBO-%.?)RE


J,ATOR)T. ST)-U-U) ,E ?)A*.D CO%,)*))-OR ,E ME,)UD OB)I%U)%*E-OR >AM)-)A-E ETC.K

)ndi!erent c se aplic sau nu un mana&ement 0tiin/i!ic al securit/ii 0i snt/ii $n muncD dou opera/ii sunt strict necesare $n acti itatea pre enti " identi!icarea 0i e aluarea riscurilor. )mportan/a lor este rele at 0i de !aptul c sunt statuate ca obli&atorii prin %ormele &enerale de protec/ie a munciiD iar rspunderea realizrii lor este atribuit at2t conducerii !irmeiD c2t 0i personalului din cadrul compartimentelor de protec/ie a muncii. ),E%T)>)CAREA >ACTOR)-OR ,E R)SC I) A SUBSTRATU-U) CAUCA)denti!icarea !actorilor de risc 0i a substratului lor cauzal este o ac/iune comple<D care necesit $mbinarea mai multor procedeeD adaptate de !iecare dat condi/iilor respecti ei !irme. (n principiuD se procedeaz ast!el" F se analizeaz izualD prin studiu de cazD simulare etc.D pentru !iecare loc de muncD pe r2ndD toate elementele sistemului de munc a!erent 0i se stabilescD pe aceast bazD ce de!icien/eD abateriD caracteristici 0.a. ar putea conduce la accidente sau $mboln iri pro!esionaleE F se e!ectueaz determinri cu a;utorul metodelor 0i -i4lo#%elo& $pe%i1i%e6 /' %#*ul 1#%"o&ilo& comensurabili sub aspectul ni elului sau concentra/iei sau pentru care se pot realiza analize #le '#"u&ii ele-e'"elo& %o-po'e'"e? F se analizeaz starea de morbiditate sau di ersele simptome care ar putea indica prezen/a unei a!ec/iuni datorate condi/iilor de muncE F se identi!ic elementele depistate $n listele prestabilite de !actori de risc 0i !actori de $u,$"&#" %#u*#l. <&di'e# de e0e%u"#&e # acestor opera/ii nu este predeterminatD dar trebuie parcurse toate pentru a se ob/ine un rezultat corect. (n continuare om $ncerca s prezentm !iecare &rup de !actori de riscD cu modalit/ile concrete de mani!estare 0i e!ectele ac/iunii lor asup&# e0e%u"#'"ului6 i#& #%olo u'de $)# i-pu$ $)#u d#" e<plica/ii suplimentare pentru !actorii de substrat cauzalD ca suport pentru analizele pe care le au de e!ectuat proiectan/ii sistemului de MSSM.

Studiile 0i analizele e!ectuate pri ind !enomenul de accidentare 0i $mboln ire pro!esional au rele at inciden/a ma;or a !actorilor de risc proprii e<ecutantului. (n raport cu !actorii de risc obiecti iD %u e<cep/ia unor cazuri reduse ca numr Jcalamit/i naturaleKD !actorii subiecti i + proprii e<ecutantului + se situeaz 0i la ori&inea acestoraD deoarece omul este elaboratorul 0i totodat cel care eri!ic 0i poate inter eni asupra celorlalte elemente ale sistemului de munc" mi;loacele de produc/ieD mediul 0i sarcina de munc. )ndi!erent de reparti/ia sarcinilor $ntre om 0i ma0inD acti itatea de munc pe care o des!0oar e<ecutantul cuprinde patru sec en/e principale" 88 F recep/ionarea 0i constituirea in!orma/ieiE F elaborarea 0i adoptarea deciziilorE F e<ecu/iaE ) #u"o&e(l#&e#.

>actorii de risc proprii e<ecutantului

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Ponderea acestor sec en/e $n structura di!eritelor posturi de munc sau a unuia 0i aceluia0i postD $n perioade de timp di!eriteD poate aria D dar prezen/a tuturor este obli&atorie. Modul cum e<ecutantul realizeaz aceste sec en/e de!ine0te comportamentul su de munc + totalitatea !aptelorD actelorD reac/iilor JmotoriiD erbaleD a!ecti eK prin care o persoan rspunde solicitrilor sarcinii de munc. ,in punctul de edere al securit/ii muncii distin&em un comportament normalD care nu conduce la periclitarea snt/ii sau inte&rit/ii anatomoF!unc/ionale a e<ecutantului 0i un %o-po&"#-e'" inadec atD care poate !a oriza sau declan0a un accident sau o $mboln ire pro!esional. Comportamentul normal presupune dou componente" F e itarea riscurilor prin respectarea prescrip/iilor teHnice 0i a re&lemenFtrilor pri ind securitatea 0i sntatea $n munc re!eritoare la modul $n care trebuie $ndeplinit sarcinaE F neutralizarea situa/iilor de risc createD ceea ce implic sesizarea rapid a acestora JcHiar #'"i%ip#&e# lo&;6 # ele-e'"elo& %&i"iceD prelucrarea rapid a in!orma/iilorD decizia 0i e<ecu/ia ei prompte 0i rapide. Comportamentul inadec at sub aspectul securit/ii 0i snt/ii $n munc se mani!est prin conduite nesi&ure sau necorespunztoare situa/iilor obi0nuite sau neobi0nuite de munc. Alt!el spusD el reprezint abaterea e<ecutantului de la modul ideal de $ndeplinire a celor patru sec en/e ale acti it/ii prin care se realizeaz sarcina de muncD abatere care poate consta $ntrFo omisiune sau o ac/iune &re0it. (n consecin/D !actorii de risc de accidentare 0i $mboln ire pro!esional proprii e<ecutantului se pot subsuma unei erori la ni elul eri&ilor de baz ale acti it/ii de munc" F erori de recep/ieD prelucrare 0i interpretare a in!orma/iei ? ) e&o&i de de%i*ie? F erori de e<ecu/ieE ) e&o&i de #u"o&e(l#4.

,eosebit de important pentru stabilirea msurilor de pre enire este cunoa0terea substratului %#u*#l #l %o-po&"#-e'"ului i'#de%v#" di' pu'%"ul de vedere al securit/ii 0i snt/ii $n munc. -a modul &eneralD comportamentul $n munc reprezint concretizarea capacit/ii de munc a indi idului 0i re!lect rela/ia dintre ni elul e<i&en/elor adresate e<ecutantului Jsub !orma sarcinii de muncK 0i %#p#%i"atea sa de a le rspunde.

>actorii de risc proprii sarcinii de munc


Sarcina de munc se $ncadreaz printre no/iunile cu a;utorul crora se de!ine0te orice acti itate de munc" !unc/iiD sarciniD acti itateD opera/iiD proceseD comportamentD cerin/e e"%. 3i'"&e #%e$"e#6 !unc/iile care constituie unit/i ma;ore ale munciiD pot cuprinde una sau mai multe sarcini 0i sunt !oarte ariateD corespunztor scopului proceselor de munc. >unc/ia implic responsabilitatea $n raport cu scopurile sistemuluiD are o anumit !rec en/ $n ciclul de muncD include sarcini 0i opera/ii care cer cuno0tin/eD deprinderi speci!iceD realizeaz unul sau mai multe scopuri prin !olosirea unor metodeD procedeeD strate&ii 0iD cHiar $n cadrul unor cerin/e de itezD precizieD %#'"i"#"e6 %#li"#"e e"%. Un e<ecutant poate $ndeplini o !unc/ie sin&ur sau $mpreun cu ma0ina. Aceea0i !unc/ie poate !i $ndeplinit de e<ecutan/i a!la/i $n posturi di!eriteD pe linii di!erite sau $n cadrul aceleia0i instala/ii. S#&%i'# e$"e eprezentat de un &rup de ac/iuni le&ate temporar 0i realizate cu acelea0i elemente in!orma/ionale 0i mi;loace de muncE este o unitate subordonat !unc/ieiD are o anumit !rec en/D un scop Jsubordonat scopului !unc/ieiKD necesit anumite cuno0tin/e 0i deprinderi 0i trebuie s se $ncadreze unor cerin/e restricti e" itezD precizie etc. Opera/ia este cea mai mic unitate a muncii 0i este subordonat sarciniiE se poate caracteriza $n raport cu" F con/inutul + obiecteD re&uliD procedeeD obiecti ve? ) $"&u%"u&# E -odul de o&(#'i*#&e # ele-e'"elo& %o-po'e'"e? F cerin/e impuse + ansamblul condi/iilor care trebuiesc respectate de operator pentru a atin&e obiecti ele muncii Jparametrii ac/iunii" itezD precizieD #de%v#&e l# &e(uli;. 83

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Metoda de munc re!lect modul $n care se realizeaz sarcina 0i opera/iile $n condi/iile teHnolo&ice concrete 0i de $nzestrare teHnic cuprindeD $n &eneralD ordinea de succesiune e1i%#%e # elementelor opera/ieiD alctuirea ra/ional a m2nuirilor 0i mi0crilor $n condi/ii teHnicoFor&anizatorice precizate. (n raport cu aceste no/iuni de!initorii ale acti it/ii de muncD se desprind !actorii de accidentare 0i $mboln ire pro!esional proprii sarcinii de muncD con/inut sau structur necorespunztoare a sarcinii de munc $n raport cu scopul sistemului de munc sau cu cerin/ele i-puse de situa/iile de riscD respecti " F opera/iiD re&uliD procedee &re0iteE F absen/a unor opera/iiE F metode de munc necorespunztoare Jsuccesiune &re0it a opera/iilorD m2nuirilorD mi0crilorKE F cerin/e subGsupradimensionate impuse e<ecutantuluiD respecti necorespunztoare posibilit/ilor acestuia.

Prima cate&orie de !actori are la baz o insu!icient cunoa0tere a teHnolo&iilor 0i metodelor p&i' %#&e $e po#"e #4u'(e l# &ealizarea scopului procesului de munc. Modul $n care pot conduce la accidentare 0iGsau $mboln iri pro!esionale este e identD deoarece determin eroarea la ni elul e<ecutantului. A doua &rup de !actori pro ine din neluarea $n considerare a ariabilei uman e6 respecti din stabilirea nera/ional a parametrilor ac/iunilor umane. (n consecin/D di!icultatea 0i comple<itatea sarcinii !ie se situeaz sub posibilit/ile e<ecutantuluiD !ie le dep0e0teD pro oc2nd sub sau suprasolicitarea or&anismului su. (n ambele situa/ii are loc scderea capacit/ii de muncD datorat oboselii D $ntrFun inter al mai mic dec2t cel normalD cu e!ecte u0or de bnuit.

>actorii de risc proprii mi;loacelor de produc/ie


,up natura ac/iunii lorD !actorii de risc de accidentare 0i $mboln ire pro!esional proprii mi;loacelor de produc/ie se pot $mpr/i $n trei cate&orii" de natur !izicD cHimic 0i biolo&ic.

>actori de risc de natur !izic


mecanic 0i cei de natur termic.

F $n aceast cate&orie sunt inclu0i !actorii de natur

>actorii de natur mecanic

sunt reprezenta/i de" Mi0crile periculoase. Statisticile arat c cele mai multe accidente de munc a 2nd cauze de natur obiecti se datoreaz or&anelor $n mi0care ale ma0inilor. (n !unc/ie de rolul lor /' %#d&ul p&o%e$ului de muncD mi0crile ma0inilorD ale mecanismelorD or&anelor de ma0iniD pie$elo& e"%. po" 1i: o !unc/ionale" W normale $n inter alul de timp de !unc/ionareD !r restric/ii $n le&tur cu declan0areaD $ntrerupereaD dozarea ite*ei? W cu pericolul autodeclan0rii contraindicate Jautopornire prin autoFaprindereD contact electric etc.D prin ac/ionarea in oluntar sau din &re0ealKE W %u pe&i%olul /'"&e&upe&ii i-p&evi*i,ile? W %u -o-e'"e de pe&i%ol /' %#*ul /' %#&e 'u po" 1i $#u 'u $u'" %o'"&ol#"e /' sensul declan0riiD $ntreruperii sau dozrii itezeiE o ne!unc/ionale" W devie&i de l# "&#ie%"o&iile 'o&-#le? W &e%ul? W ,#l#'$? W 0ocuri la pornire sau oprireE W desprinderea 0i proiectarea de corpuriD particuleE ruperea unui element de le&turD desprindereaD des!acerea unei le&turi. Toate aceste cate&orii de mi0cri constituie surse poten/ i#le de #%%ide'"#&e6 pu"9'd p&odu%e tmri sub !orm de stri iriD tieturiD contuziiD strpun&eri etc. Prin urmareD riscurile

8N

Suport curs Cercetare $n %ursin&

mecanice sunt reprezentateD $n &eneralD de purttorii de ener&ie cinetic ai un ui e%5ip#-e'" teHnicD respecti de elementele a!late $n mi0care ale acestuiaD numite elemente periculoase. Accidentarea se produce prin contactul e<ecutantului cu un element periculos. Spa/iul $i"u#" /' i'"e&io&ul $#u /-p&e4u&ul u'ui e%5ip#-e'" "e5'i% /' %are prezen/a oricrei persoane o e<pune pe aceasta riscului de accidentare mecanic este numit zon de risc mecanic sau zon de pericol mecanic. Conele de pericol mecanic pot a ea con!i&ura/iile cele mai di erse. Mi0crile Jelementelor mobileK des!0urate /' *o'ele de pe&i%ol -e%#'i% #u 1o$" denumite mi0cri periculoase. Ele se mani!est $n cazul mi0crii de rota/ie ale unui sin&ur elementD ale mai multor elementeD al mi0crilor de transla/ie 0i al celor combinate. ,intre p#&#-e"&ii %#&e po" de"e&mina caracterul periculos men/ionm" F alorile ridicate ale tura/iilor sau itezelor de transla/ie ale elementelor $n mi0careE F masele mari ale elementelor a!late $n mi0careE ) v#lo&ile -o-e'"elo& de "o&$iu'e? F alorile !or/elor de ac/ionare ale elementelor $n mi0careE F amplitudinea mi0crilorE F !orma 0i ru&ozitatea supra!e/elor elementelor a!late $n mi0careE F modul de !i<are a pieselor a!late $n rota/ieE F distan/a $ntre partea rotitoare 0i partea !i<E F distan/a minim dintre partea mobil 0i partea !i<E ) 4o%ul %o-po'e'"elo&? ) di-e'$iu'ile de$%5ide&ilo& e"%. Caracteristicile enumerateD precum 0i altele asemntoareD trebuie considerateD analizate 0i #p&e%i#"e6 de l# %#* l# %#*6 pe'"&u 1ie%#&e ele-e'" -o,il #l e%5ip#-e'"ului "e5'i%6 p&e%u0i pent&u *o'ele de pe&i%ol -e%#'i%. Supra!e/ele sau contururile periculoase. Prin natura 0i !orma lor acestea pot !i $n/eptoareD tioaseD alunecoaseD abrazi eD adezi e. Prin contactul dintre e<ecutant 0i di ersele pr/i ale mi;loacelor de produc/ie sau obiectelor muncii care prezint asemenea caracteristici se pot produce tmri cauzate de alunecare 0i cdere J!racturi D lu<a/iiKD tiereD $n/epare etc. Utila;ele sub presiune sau id. A%e$"e# po" (e'e&# /' %#*ul $up&#)p&e$iu'ii e0plo*ii6 i#& /' %#*ul lu%&ului /n id implozii. Principalele utila;e 0i instala/ii care lucreaz sub presiune sunt compresoareleD autocla ele 0i recipientele butelie de &aze comprimate. Pericolul de e0plo*ie6 /' %#*ul &e%ipie'"elo& ,u"elie $u, p&e$iu'e 6 e$"e deo$e,i" de -#&e l# "e-pe&#"u&i ridicate J $n cazul amplasrii acestora $n apropierea unor surse de cldurK. ,e asemeneaD dac $n recipientele sub presiune se depoziteaz substan/e puternic corosi e D e<ist riscul producerii unor neetan0eit/i care pot conduce la e<plozii. Principalele cauze poten/iale ale #%%ide'"elo& l# u"il#4ele $u, p&e$iu'e $u'": F dimensionarea necorespunztoare a utila;elorD $n raport cu condi/iile de lucruE F umplerea necorespunztoare a autocla elor 0i recipientelor butelie J lipsa unui spa/iu de $i(u&#'/ su!icient de mareD necesar $n cazul dilatrii con/inutuluiD ca urmare a unor cre0teri necontrolate ale temperaturiiKE F lipsa aparatelor de msur 0i control ale presiunii 0i temperaturii JmanometreD "e&-o-e"&e;? ) lip$# di$po*i"ivelo& de $i(u&#n/ Jdiscuri de e<plozieD supape de si&uran/D membrane de si&uran/D capace de protec/ie etc.KE F mane rarea necorespunztoare a recipientelorD lo irea unuia de cellalt sau de obiecte tariD rsturnareaD supunerea lor la trepida/iiE F pstrarea buteliilor la soar D $n apropierea surselor de cldur sau $n locuri cu substan/e %o&o$ive? F depozitarea $n aceea0i incpere a recipientelor butelie care con/in substan/e incompatibile Jo<i&en 0i Hidro&enD o<i&en 0i amoniacD amoniac 0i clorD clor 0i 5id&o(e'6 clor 0i o<i&en etc.KE F descHiderea brusc a entilului buteliilor 0i recipientelorE

8=

Suport curs Cercetare $n %ursin&

introducerea &azelor comprimate $n recipiente butelieD $n ase de sticl sau alte ) &e%ipie'"e %#&e 1unc/ioneaz la presiuni mai reduseE F de!ec/iuni ale reductoarelor de presiune E F un&erea entilelor 0i a manometrelor de la recipientele care con/in o<i&en cu uleiuri sau &rsimi. )nstala/iileD utila;ele 0i aparatura care lucreaz sub id potD de asemeneaD s constituie surse (e'e&#"o#&e de 1#%"o&i de &i$% de #%%ide'"#&e. Ri$%u&ile de i-plo*ie #p#& %el -#i 1&e%ve'" /' urmtoarele cazuri" F de!ecte ale materialului Jtensiuni remanente sau nere&ularit/i strucFturaleKE F neetan0eit/i ale instala/iilorD $n special c2nd se lucreaz cu produse careD $n contact cu aerulD !ormeaz amestecuri e<plozi eE F lipsa unor para ane de protec/ie sau co0uri de protec/ie $n caz de implozieE F reducerea brusc a presiunii $n instala/ieE F ibra/ia puternic a recipientelor sub presiune redusE F aria/ii bru0te de temperatur 0i presiune $n instala/iiE F $nclzirea cu !lacr a aparatelor de distilare $n id. At2t $n cazul e<ploziilor c2t 0i al imploziilorD tmrile produse constauD $n &eneralD $n mutilri par/iale sau totale ale ictimei. ?ibra/iile e<cesi e ale sculelorD utila;elorD instala/iilorD cldirilor etc. Un sistem material scos din pozi/ia de ecHilibru D prin aplicarea sau suprimarea unei !or/eD $ncepe s se mi0te. ,ac mi0carea sistemului !a/ de starea de re!erin/ este alternati D aceasta se nume0te ibra/ie sau oscila/ie. ?ibra/iile $nt2lnite $n teHnic sunt ariate 0i pot !i clasi!icate ast!el" P ,up !or/ele care ac/ioneaz $n timpul mi0crii sistemului material" F ibra/ii neamortizate + !or/a rezistent este nul E F ibra/ii amortizate + !or/a rezistent este ne&ati E F ibra/ii auto$ntre/inute + !or/a rezistent este poziti E F ibra/ii libere + !or/a perturbatoare este nul E F ibra/ii !or/ate + !or/a perturbatoare este di!erit de zero. P ,up numrul &radelor de libertate ale sistemului" ibra/ii cu un &rad de libertateD cu dou sau mai multe &rade de libertate. P ,up !elul mi0crii" ibra/ii de transla/ieD de rota/ieD de torsiune. P 3up e olu/ia $n timp" ibra/ii periodiceD aperiodice 0i aleatorii.

>actorii de risc de natur termic. (n numeroase ramuri industriale e<ist locuri de munc undeD prin natura sarcinii de muncD e<ecutantul poate intra $n contact cu obiecte sau supra!e/e %u "e-pe&#"u&i e0%e$ive : &idi%#"e $#u %o,o&9"e. >actorii de risc de natur electric. Ma;oritatea instala/iilorD utilaF;elor 0i ma0inilor sunt ac/ionate electric. Curentul electric poate constitui !actor de risc de accidentare $n munc $n dou situa/ii" F realizarea contactului dintre or&anismul uman 0i pr/ile componente ale mi;loacelor de munc a!late sub tensiune + !actor de risc direct J!inalKE F cre0terea brusc a ener&iei termice radiate datorit rezisten/ei conductorului + 1#%"o& i'di&e%" :i'"e&-edi#&;. Prima situa/ie apare $n cazul" F atin&erilor directeD respecti prin contactul cu elemente conducti e ale instala/iei electrice care se a!l normal sub tensiuneD este scoas de sub tensiuneD dar a rmas $ncrcat cu sarcini electrice datorit capacit/iiD prin omiterea descrcrii acestora dup deconectareE a !ost scoas de sub tensiuneD dar se a!l sub o tensiune indus pe cale electroma&netic de #l"e i'$"#la/iiD prin omiterea le&rii la pm2nt a elementelor deconectateE ) #"i'(e&ilo& i'di&e%"e6 p&odu$e p&i' %o'"#%"ul %u u' ele-e'" %o'du%"iv %#&e /' -od 'o&-#l 84 'u e$"e $u, "e'$iu'e6 d#& %#&e # i'"&#" #%%ide'"#l $u, "e'$iu'e :de"e&io&#&e# i*o la/ieiD

Suport curs Cercetare $n %ursin&

contacte electrice cu alte elemente a!late sub tensiune etc.KD prin el trec2nd Ocuren/i de de!ectM Jcuren/i care circul pe alte ci dec2t cele destinate trecerii curentul ui ele%"&i%;? F tensiunii de pasD respecti la atin&erea simultan a dou puncte de pe sol Jconsiderate la o distan/ de 7D= mK a!late la poten/iale di!erite ca urmare a scur&erii prin pm2nt a unui %u&e'" ele%"&i%? "e'siunile de pas pot s apar $n apropierea unui conductor czut la pm2ntD a unei linii a!late sub tensiune sau $n apropierea unei prize de pm2nt de e<ploatare sau de protec/ie prin care trece un curent electric. A doua situa/ie se produce atunci c2nd rezisten/a conductorului nu este corespunztoare intensit/ii curentului careFl parcur&eD !ie din construc/ieD !ie din cauza unei aria/ii $nt2mpltoare a intensit/ii curentului Jcuren/i suplimentari indu0iK sau cre0terii rezisten/ei datorate de&radrii conductorului. (n toate cazurile are loc o cre0tere a radia/iei caloriceD su!icient de mare pentru a pro oca #p&i'de&e# $mbrcmintei e<terioare a conductorului. (n !unc/ie de celelalte condi/ii de munc Jmai ales dac sunt prezente $n cantitate mare substan/e in!lamabile sau e<plozi eK se produc incendii 0i G sau e<plozii. Curentul ele%"&i%6 /' %#li"#"e de 1#%"or de accidentare $n muncD poate pro oca dou tipuri de leziuni" F electrotraumatismulD care const $n arsuri 0i metalizri ale pielii datorate cldurii dez oltate de #&%ul ele%"&i% 1o&-#" l# pu'%"ele de %o'"#%" $#u l# "&e%e&e# %u&e'"ului ele%"&i%? ) ele%"&o%u"#&e#6 &e$pe%"iv "&e%e&e# %u&e'"ului ele%"&i% p&i' o&(#'i$-.

>actorii de risc de natur cHimic.


(n !unc/ie de propriet/ile cHimice datorit crora di erse substan/e utilizate $n procesul de munc de in surse &eneratoare de accidente 0i $mboln iri pro!esionaleD distin&em $n principal substan/ele to<iceD causticeD in!lamabileD e<plozi eD %#'%e&i(e'e. Substan/ele to<ice. Acestea sunt cele careD ptrunz2nd $n or&anismD au o ac/iune dunto #&e6 perturb2nd !unc/iile acestuia 0i pro oc2nd into<ica/ii acute sau cronice. )nto<ica/ia acut are loc atunci c2nd substan/a to<ic ptrunde $n or&anism $n cantitate mare 0i $ntrFun inter al scurt de timp D &ener2nd tulburri intense 0i imediateE $n situa/ia contrar + cantit/i mici $n inter al mare de timp + apare into<ica/ia cronic. Substan/ele to<ice pot ptrunde $n or&anism pe cale respiratorie JinHalareKD prin piele JcutanatK $#u p&i' "u,ul di(e$"iv :i'(e&#&e;. Ptrunderea to<icelo& pe %#le &e$pi&#"o&ie e$"e %#*ul %el -#i 1&e%ve'" /' i'du$"&ie :%i&%# 90 F din into<ica/iiK 0i are consecin/ele cele mai &ra eD deoarece absorbirea acestora la ni el celular 0i molecular se !ace mai rapid. Ca stare de a&re&are !izicD asemenea substan/e se re&sesc sub !orm de &azeD aporiD !umD cea/D aerosoli sau pra!. Ptrunderea to<icelor prin piele are locD $n specialD $n cazul substan/elor to<ice licHide JbenzinD toluenD <ilenD deri a/i Halo&ena/i ai metanului 0i benzenului etc.K. )n&erarea substan/elor to<ice este mai rar $nt2lnit D !iind posibil numai din ne&li;en/. Riscul speci!ic de accidentare 0i $mboln ire pro!esional $n cazul mi;loacelor de produc/ie este de ptrundere a to<icelor prin piele. Ac/iunea to<icelor asupra or&anismului poate !i localD numai asupra anumitor or&ane Jde e<empluD benzenul ac/ioneaz asupra sistemului ner os centralK sau &eneralD c2nd a!ecteaz toate /esuturile 0i or&anele Jde e<empluD acidul cianHidric sau Hidro&enul sul!uratK. %u se poate !ace $ns o delimitare precis dup criteriul tipului de ac/iuneD deoarece ma;oritatea substan/elor to<ice auD $n acela0i timpD 0i o ac/iune &eneral 0i una local asupra or&anismului. Ac/iunea to<ic a substan/elor din aceea0i clas ariaz $n !unc/ie de compozi/ia lor cHimic. ,e e<empluD to<icitatea Hidrocarburilor cre0te o dat cu numrul de atomi de carbon din molecul. ,ac $n molecula unei substan/e to<ice se $nlocuie0te Hidro&enul cu o<i&enD sul! sau &ruparea Hidro<il JOQKD to<icitatea cre0te bruscE acela0i e1e%" /l #&e i'"&odu%e&e# (&upei @#-i'o> $#u @'i"&o> /'"&)u' 'u%leu #&o-#"i%. ,e asemeneaD to<icitatea cre0te o dat cu &radul de nesaturare" etanul este mai pu/in to<ic dec2t etilenaD iar aceastaD la r2ndul eiD este mai pu/in to<ic dec2t a%e"ile'#? o0idul de %#&,o' e$"e to<icD $n timp ce bio<idul de carbon nu prezint o ast!el de caracteristic etc. Substan/ele caustice. Acestea sunt substan/e careD $n contact cu or&anisFmulD pro oac arsuri. Arsurile cHimice constituie accidente 0i se caracterizeaz 37 prin leziuni or&anice de intensitate di!eritD $n !unc/ie de naturD concentra/ia 0i durata contactului cu substan/a caustic.

Suport curs Cercetare $n %ursin&

Substan/ele in!lamabile. )n!lamarea este o ardere de scurt durat a amestecului de apori ai unui licHid combustibil cu o<i&enul din aer 0i se produce $n urma cre0terii locale a temperaturii datorit unei surse e<terne de cldur. %o/iunea de in!lamare este le&atD deciD 'u-#i de li%5idele combustibileD spre deosebire de aprindereD care este comun tuturor substan/elor combustibileD i'di1e&e'" de $"#&e# de #(&e(#&e. Caracteristic !enomenului de in!lamare este !aptul c arderea se produce 0i $nceteaz bruscD deo#&ece cldura de&a;at nu este su!icient pentru $nclzirea $ntre&ii cantit/i de licHid care s asi&ure /' %o'"i'u#&e 1o&-#&e# v#po&ilo&. Punctul de in!lamabilitate JPiK este reprezentat de temperatura minim la care aporii unei substan/e !ormeaz cu aerul un amestec in!lamabil. (n !unc/ie de punctul de in!lamabilitateD licHidele pot !i &rupate $n urmtoarele cate&orii" ) li%5ide i'1l#-#,ile: +i I 2. RC :,e'*e'6 e"e& e"ili%6 $ul1u&S de %#&,o'6 #%e"#" de ,u"il6 acetonD al%ool -e"ili% e"%.;? F licHide u0or in!lamabile " 5= `C a Pi a '8 `C Jpetrol lampantD &azolinD terebentinD benzin na!taD bromFpentanD cicloHe<ilamin etc.KE ) li%5ide %o-,u$"i,ile: +i J 4 RC :1e'ol6 #'ili'S6 pS%u&S6 -o"o&i'SD uleiuriD acizi &ra0i etc.K. Pe l2n& pericolul de incendiu datorat substan/elor in!lamabileD $n industrie se pot produce incendii ca urmare a autoaprinderilor produse de acumulri de cldur pro enite din procese cHimice $#u ,io%5i-i%e %#&e #u loc $n $ns0i masa substan/elor. >enomenul de autoaprindere se mani!est at2t la substan/ele in!lamabileD c2t 0i la cele combustibile. Autoaprinderea de natur cHimic are la baz !enomenul de o<idare 0i se poate produce $n cazul substan/elor care au o capacitate intens de combinare cu o<i&enul din aer. Pentru ca $n timpul reac/iei cHimice de o<idare s se atin& temperatura de autoFaprindereD este necesar ca substan/a combustibil s aib o supra!a/ mare de contactD iar mediul ambiant s prezinte o temperatur ridicat. Autoaprinderea de natur biocHimic se datoreaz acumulrii de cldur $n interiorul masei de substan/D ca urmare a acti it/ii biolo&ice a microor&anismelor. (n des!0urarea acestui proces se deosebesc urmtoarele !aze" ) 1aza biolo&ic sau $nceputul de !ermenta/ie D c2nd temperatura cre0te p2n la 88 RC? ) 1#*# /'%epu"ului de %#&,o'i*#&e 6 %9'd "e-pe&#"u&# $e $i"ue#*S /' i'"e&v#lul )100 RC ? F !aza de $nne&rire a produ0ilor mai pu/in stabiliD c2nd temperat u&# #4u'(e l# 140)1 0 RC? F !aza de carbonizareD c2nd se a;un&e la temperatura de autoaprindere a substan/ei date. Substan/e e<plozi e. E<ploziile de natur cHimic sunt rezultatul unei reac/ii cHimice !oarte &#pide6 %9'd /'"&)u' "i-p 1o#&"e scurt rezult produ0i noiD cu de&a;are de cldur. E0plo*i#6 /' $e'$ul %el -#i &e$"&9'$ #l %uv9'"ului6 e$"e u' 1e'o-e' %5i-i% :u' p&o%e$ de trans!ormare cHimic a materieiK care se des!0oar rapidD $nso/it de o de&a;are tot at2t de rapid a u'o& cantit/i apreciabile de cldur 0i &aze sau apori puternic $nclzi/iD care produc un lucru mecanic de deplasare sau distru&ere. Substan/ele e<plozi e se descompun sub ac/iunea temperaturiiD cu !ormare de cantit/i mari de &aze. %umeroase substan/eD $n contact cu aerulD !ormeaz amestecuri e<plozi e. Amestecurile e<plozi e sunt caracterizate de limite de e<plozie + superioare 0i in!erioare + care reprezint cantitatea ma<imD respecti minimD de substan/D e<primat $n procenteD care !ormeaz cu aerul un #-e$"e% e0plo*iv. Substan/ele canceri&ene sunt cele care &enereaz tumori mali&neD caracterizate printrFo $nmul/ire e<cesi a /esuturilor unor or&ane. (n numeroase le&isla/ii na/ionale se interzice complet utilizarea industrial a unor ast!el de substan/eD al cror e!ect este si&ur canceri&en.

>actori de risc de natur biolo&ic. (n mod deosebit $n industria !armaceuticD $n


laboratoarele de analize medicaleD ca 0i $n cercetarea medical obiectul muncii $l constituie culturi sau p&ep#&#"e %u -i%&oor&anisme &eneratoare de maladii in!ec/ioase" bacteriiD irusuriD spirocHeteD %iupe&%i6 p&o"o*o#&e. ,e asemeneaD e<ist procese de munc unde se lucreaz cu plante periculoase Jde e<empluD ciuperci otr itoareKD precum 0i cu animale periculoase J0erpi enino0i etc.KD care pot pro oca accidente 0iGsau into<ica/ii acute pro!esionaleD deceseD rniriD $n/epturi etc. 31

Suport curs Cercetare $n %ursin&

>actorii de risc proprii mediului de munc


Mediul de munc este cea de a patra component a sistemului de munc 0i includeD pe de o parteD mediul !izic ambiant Jcondi/iile de microclimatD iluminatD z&omotD ibra/iiD radia/iiD no<e cHimiceD presiunea mediuluiD !actori biolo&ici etc.KD iar pe de alt parteD mediul social Jrela/iileD #"i"udinileD interac/iunileD modurile de comportament etc.K. )n!luen/a condi/iilor de mediu asupra celorlalte elemente poate s !ie considerabilE mai ales asupra e<ecutantului pot produce at2t e!ecte !iziolo&iceD c2t 0i psiHolo&iceD sub !orm de tmri sau stri patolo&ice. >actori de risc natur !izic. Aceast!izic prim &rup de !actori include mai multe sub&rupe. >actorii de de risc proprii mediului de munc se clasi!ic ast!el" F Microclimatul locului de munc cuprinde" W temperatura e<cesi a aerului Jridicat G sczutKE W umiditatea necorespunztoare a aerului Jridicat G sczutKE W iteza mare a curen/ilor de aer. >actorii de microclimat ac/ioneaz asupra mi;loacelor de produc/ieD caz $n care $ndeplinesc rolul de !actori de risc indirec/i 0i asupra e<ecutantului ca !actori direc/i. (n calitate de !actori indirec/iD in!luen/a lor se concretizeaz $n ansamblul trans!ormrilor termocHimice care se produc la ni elul mi; lo#%elo& de produc/ieD trans!ormri care perturb !unc/ionarea normal a acestora 0i pot &enera accidente sau boli pro!esionale. )n!luen/a asupra e<ecutantului se traduce $ntrFo serie de trans!ormri !iziolo&ice. Temperatura -ediului #-,i#'" de"e&-in !enomenul de termore&lare a or&anismuluiD care are drept rol men/inerea strii de ecHilibru termic al acestuia. Umiditatea relati a aerului poate a!ecta direct or&anismul uman. Scderea acesteia sub 37U produce uscarea mucoaselor oculare 0i respiratorii. Munca $n aer uscat spore0te riscul de $mboln ireD din cauza scderii capacit/ii de aprare a or&anismului !a/ de !lora microbian din aer. Cre0terea umidit/ii relati e peste N7U de ine duntoare prin $mpiedicarea eliminrii normale a transpira/ieiD perturb2nd procesul de termore&lare. ?iteza curen/ilor de aer are o in!luen/ deosebit asupra strii de con!ort termicE la aceea0i temperaturD $n !unc/ie de iteza lorD curen/ii de aer pot pro oca discon!ortD iar la dep0irea anumitor limite perturb termore&larea. Presiunea e<cesi a aerului Jridicat G sczutKD precum 0i supraFpresiunea $n ad2ncimea apelor. (n condi/ii normaleD presiunea atmos!eric e<ercitat asupra or&anismului uman este ecHilibrat de contrapresiunea din interior Ja plasmei san&uineD a /esuturilorD ca it/ilor or&anismului etc.K 0i de ea depind scHimburile de &aze dintre or&anism 0i atmos!er. -a cre0terea sau scderea presiunii atmos!ericeD propor/ia &azelor din aer nu se modi!icD $n scHimb ariaz numrul moleculelo& pe unitatea de olum Jcre0te la presiuni ridicate 0i scade la presiuni reduseK. Aceste modi!icri au consecin/e asupra solubilit/ii &azelor $n /esuturile or&anismuluiD &ener2nd tulburri speci!ice. C&omotul e0%e$iv: ul"&#$u'e"ele. 3i' pu'%" de edere al perceperii lor de ctre or&anul auditi D oscila/iile acustice se clasi!ic $n" in!rasuneteD cu !rec en/a sub 57 QzD suneteD cu !rec en/e $ntre 57 0i 57.777 Qz 0i ultrasuneteD cu !rec en/a peste 57.777 Qz. (n mediul industrialD in!rasuneteleD sunetele 0i ultrasunetele se supraFpun at2t $n ceea ce pri e0te componen/a spectrului oscila/iilor &enerate de ma0ini 0i utila;eD c2t 0i $n pri in/a ac/iunii lor asupra or&anismului e<ecutan/ilor. %umai $n mod e<cep/ional se $nt2lnesc e<clusi oscila/ii cu !rec en/a sub 57 Qz sau peste 877 QzD !rec en/ care reprezint limita superioar de percepere a analizorului acustic. C&omotul este de!initD cel mai desD ca un sunet nedorit. Sunetul este senza/ia auditi pro ocat de ibra/ia acustic Jdeci $n do-e'iul audibilK a particulelor unui mediu elastic $n ;urul unei pozi/ii de ecHilibru. El apare ca urmare a ibra/iilor unui corpD a0a $nc2t sursele sonore pot !i &rupate $n raport cu natura !or/elor care produc aceste ibra/iiD surse productoare de z&omot prin ac/iune aerodinamicD $n aceast &rup !iind cuprinse cur&erile laminare de !luid prin ori!icii sau cur&erile turbulenteD surse productoare de 35 z&omot prin ac/iune electroma&neticD surse productoare de z&omot prin ac/iune termic. )luminatul 'e%orespunztor. Cercetrile e<perimentale au demonstrat c =7U din solicitarea ner oas uman se poate atribui e<cita/iilor optice. Cantitatea cea mai mare de in!orma/ii primite de ctre om $n procesul muncii o !ormeaz semnalele luminoase recep/ionate de ana li*o&ul op"i%. '"&u%9"

Suport curs Cercetare $n %ursin&

purttorul de mesa; $n transmiterea 0i recep/ionarea semnalelor optice $l constituie semnalele luminoaseD calitatea transmisiei 0i recep/iei in!orma/iilor este condi/ionat de calitat e# ilu-i'#"ului. Radia/iile neionizante care intereseaz $n mod deosebit din punctul de edere al securit/ii 0i snt/ii $n munc sunt" undele radiometrice de $nalt !rec en/D microundeleD radia/iile in!raro0iiD ultra iolete 0i laser. Radia/iile de $nalt !rec en/ reprezint partea din spectrul radia/iilor electroma&netice care corespunde undelor radio de la c2/i a Tilometri la 87 cm. Microundele au lun&imi de und cuprinse $ntre 7D7' cm 0i 87 cm. Orice obiect care se &se0te $n c2mpul electroma&netic care se !ormeaz $n ;urul instala/iilor de $nalt !rec en/ absoarbe o parte din ener&ia acestuia. Ener&ia absorbit de or&anismul uman depinde de caracteristicile c2mpului electroma&netic JintensitateD !rec en/KD de durata de e<punereD de distan/a !a/ de sursa de ener&ieD de microclimat JtemperaturaD umiditatea 0i iteza aeruluiK 0i de particularit/ile or&anismului Jre&iunea iradiatD rezisten/a electricK. Ac/iunea undelor de $nalt !rec en/ 0i a microundelor asupra o&(#'i$-ului este cu at2t mai puternic cu c2t intensitatea 0i !rec en/a acestora sunt mai mari D respecti cu c2t lun&imea de und este mai mic. ,urata de e<punere are o importan/ deosebit deo#&e%e e1e%"ul -i%&ou'delo& e$"e %u-ul#"iv. Radia/iile in!raro0ii sunt radia/ii electroma&netice cu lun&imi de und cuprinse $ntre 7DN3 0i '58 b. Ele sunt emise de obiectele caldeD moti pentru care se mai numesc 0i radia/ii termice sau calorice. (n !unc/ie de ac/iunea lor biolo&icD radia/iile in!raro0ii pot !i $mpr/ite $n dou cate&orii" radia/ii de und scurt J7DN3 + 1D' bKD care ptrund ad2nc $n or&anism 6i radia/ii de und lun& J1D' + 58 bKD care sunt absorbite de straturile super!iciale ale epidermei. Radia/iile in!raro0ii cu lun&imea de und peste 58 b sunt nepericuloase pentru or&anismD a 2nd o intensitate mic 0i !iind practic absorbite de aer. Ac/iunea biolo&ic a radia/iilor in!raro0ii se mani!est prin e!ecte locale asupra epidermei 0i mucoaselor e<puseD precum 0i prin e!ecte &enerale asupra $ntre&ului or&anism. Radia/iile ultra iolete + ac/iunea cea mai puternic asupra or&anismului o prezint radia/iile cu lun&imi de und scurte J5777 + 2.00 T;. R#di#/iile cu lun&imi de und $ntre 5=77 0i 3187 T i'1lue'/eaz te&umenteleD iar peste 3187 T #%/iunea biolo&ic este !oarte slab. (n cazul unor e<puneri masi eD radia/iile ultra iolete pot s produc arsuri la ni elul pielii 0i mucoaselor mer&2nd p2n la &radul ))D iar la doze !oarte mari de ultra iolete are loc o de&enerescen/ a /esuturilor. -a ni elul ocHilorD e<punerea e<cesi la radia/ii ultra iolete conduce la apari/ia unor leziuni acute ale con;uncti elor sau corneeiD cunoscute sub de'u-i&e# de ele%"&o)$#u 1o"oo1"#l-ie. Radia/iiile laser E l#$e&ul :@Gi(5" A-pli1i%#"io' ,7 S"i-ul#"ed E-i$$io' o1 R#di#"io'>; e$"e o surs de lumin coerent D ale crei unde sunt $n acord de !az $ntre ele. -un&imea de und a razelor este $n &eneral cuprins $ntre 7D37 b 0i 7D37 b $n re&iunea spectrului de unde electroma&neticeD %up&i'*9'd do-e)'iul vi*i,il :064 ) 7DN8 bKD ultra iolet Jsub 7D' bK 0i in!raro0u Jpeste 7DN8 bK. Concentra/ia de ener&ie 0i !ocalizarea e<cep/ional a razelor laser constituie pericolul principal pe care acesta $l prezint pentru or&anismele iiD $n &eneral 0i pentru omD $n special. Radia/i ile io'i*#'"e $u'" radia/ii corpusculare sau necorpusculare care au proprietatea de a creaD prin interactiunea lor direct sau indirect cu materiaD atomi sau molecule $ncrcate electric JioniK. Poten/ialul electrostatic. >enomenul de $ncrcare a %o&pu&ilo& %u $#&%i'i ele%"&i%e e$"e e0pli%#" $n prezent prin dou teorii. Teoria ener&etic a $ncrcrii arat c trans!erul electronilor de la un corp la altul se poate e!ectua la simplul contact al celor dou corpuri. ,ac aceste corpuriD $n contactD su '" $ep#&#"e ,&u$%6 ele%"&o'ii : $#&%i'ile ele%"&i%e %#&e #u -i(&#"; 'u -#i #u "i-p $u1i%ie'" pe'"&u # &eve'i pe corpul ini/ial 0i ast!el nu se mai realizeaz compensareaD straturile super!iciale rm2n2nd nee&ale. U'ul di'"&e %o&pu&i v# #ve# e0%e$ de ele%"&oni Jdeci este $ncrcat ne&ati KD iar cellalt rm2ne $n de!icit de electroni Jdeci $ncrcat poziti K. Teoria bazat pe stratul dublu electricD # lui 8el-5ol"*6 implic e<isten/a la supra!a/a corpurilor a unui poten/ial electric di!erit de cel din interior 6 &e*ul"9'd u' c2mp electric cu poten/ial de supra!a/. Calamit/ile naturale. Acestea !ormeaz ultima cate&orie $n &rupa !actorilor de risc de natur !izic. Sub aceast denumire sunt cuprinse" trsnetulD inunda/iileD 2ntul puternicD &rindinaD i$%olul6 alunecrileD surprile 0i prbu0irile de teren sau copaciD a alan0eleD seismul etc. Toate pot ac/iona $n calitate de cauze directe ale unor accidenteD $n ma;oritatea situa/iilor mortale.

33

>actori de risc de natur cHimic.

Suport curs Cercetare $n %ursin&

(n cate&oria !actorilor de munc de natur cHimic proprii mediului de munc sunt incluse" ) (#*ele6 v#po&ii6 #e&o$olii "o0i%i? ) (#*ele6 v#po&ii6 #e&o$olii %#u$"i%i? ) pul,e&ile /' $u$pe'$ie /' #e&6 (#*ele $#u v#po&ii i'1l#-#,ili? ) pul,e&ile /' $u$pe'$ie /' #e&6 (#*ele $#u v#po&ii e0plo*ivi? ) pul,e&ile p'eu-o%o'io(e'e. Ac/iunea primelor patru &rupe asupra or&anismului uman poate !i re&sit la prezentarea !cut la cate&oria !actorilor de risc de natur cHimic proprii mi;loacelor de produc/ie. Pulberile pneumoconio&ene. Atmos!era de la locurile de munc are $ntotdeauna un con/inut de pul,e&i6 di'"&e %#&e %ele -#i pe&i%ulo#$e $u'" %ele i'vi*i,ile6 %u di#-e"&ul -#i -i% de -i%&o'i. S) a constatat c o parte dintre ele pot pro oca trans!ormri pulmonareD numite &eneric pneumoconioze. +ul,e&ile (e'e&#"o#&e de p'eu-o%onioze sunt numeroaseD at2t de natur mineralD c2t 0i e&etal" pulberi cu con/inut de bio<id de siliciuD azbestD silica/i naturaliD crbuneD unele metale JberiliuD aluminiuD crburile metalelor dureKD !ibrele de l2nD de bumbac etc.

>actori de risc de natur biolo&ic.


(n cazul $n care $n procesul de munc se utilizeaz microor&anismeD acestea pot s a;un& $n suspensie $n aerD pro oc2nd a!ec/iuni pulmonare" in!ec/iiD aler&ii etc.D &enerate de bacteriiD irusuriD ricHe/iiD spiro%5e"e6 %iupe&%i6 p&o"o*o#&e. Caracterul special al mediului. ' ul"i-# %#"e(o&ie de 1#%"o&i de &i$% p&op&ii -ediului 1i*i% de munc se $ncadreaz caracterul special al acestuia $n anumite procese de munc" subteranD ac aticD subac aticD ml0tinosD aerianD cosmic. Reprezent2nd un mediu care nu este propriu e<isten/ei omuluiD a produce suprasolicitarea psiHic a e<ecutantului D tradus prin oboseal e<cesi D mani!estri >actorii de risc proprii mediului social de munc depresi e etc.D mer&2nd p2n la psiHoze de claustro!obie D !oto!obie 0.a. (ntre e<ecutant 0i colecti itatea $n cadrul creia $0i des!0oar acti itatea se creeaz le&turiD dependen/e 0i inter!eren/e care ariaz $n !unc/ie de ni elul inte&rrii $n colecti 0i care e<ercit o in!luen/ determinant asupra comportamentului su. Concep/iile 0i obiceiurile din cadrul unei colecti it/i D precum 0i modul cum apreciaz &rupul respecti risculD determin $ntrFo msur !oarte mare comportamentul sub aspectul securit/ii 0i snt/ii $n munc. Rela/iile care se stabilesc $ntre membrii implica/i $n realizarea unui proces de produc/ieD at2t pe orizontal c2t 0i pe erticalD alctuiesc Omediul socialM sau Oambian/a socialM de munc. >actorii de risc de accidentare 0i $mboln ire pro!esional proprii mediului social de munc sunt de natura rela/iilor interumane. Climatul social neadec at sub raportul securit/ii 0i snt/ii $n munc este %#&#%"e&i*#" de" rela/ii primare 0i competen/e necorespunztoare ni elurilor de responsabilitateD structur comunica/ional de!ectuoas D neconcordan/e $ntre rela/iile !ormale 0i in!ormale etc. Rela/iile primare necorespunztoare se mani!est prin perturbri 0i $ntreruperi de rela/ii $ntre membrii colecti it/iiD !ormal asimilateD ceea ce are drept consecin/ !aptul c ecHipa de muncD $n calitate de !orma/ie socialD nu mai !unc/ioneaz $n con!ormitate cu scopul su. ,intre moti ele perturbrilor de acest (e' pu"e- e'u-e&#: F adaptarea insu!icient a unei persoaneE F lipsa de asimilare $ntrFun &rup de muncE ) i*ol#&e# 'oului ve'i"? ) de*#%o&dul di'"&e $"&u%"u&ile de (&up? F tensiuni $ntre cate&oriile de 2rstE F rela/ii insu!icient consolidate $ntre membrii colecti it/ii. Rela/iile cu cole&ii de munc Jrela/ii pe orizontalK sunt mai semni!icati e 0i mai importante $n ceea ce pri e0te producerea accidentelor dec2t rela/iile cu superiorii Jrela/ii pe erticalKD deoarece contactul social este de durat mai mare $n primul caz. ,e!icien/ele din sistemul de comunicare conduc la perturbarea acti it/iiD la dis!unc/ii cu repercusiuni directe $n planul securit/ii muncii. -ipsa de satis!ac/ie $n munc constituie o important cauz de accidentare.

3'