Sunteți pe pagina 1din 316

HELEN RAY

S`rutul interzis
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de CECILIA IONESCU

ALCRIS Romance

PROLOG
Dup` ce urcase treptele cu o suple]e de felin`, Edwin Michaels se opri sus, pe platforma din fa]a intr`rii pentru a contempla tot acel p`mnt care apar]inea de trei genera]ii familiei sale. Dincolo de suprafa]a str`lucitoare a piscinei cu ap` limpede ap`reau brusc culorile vii ale plantelor ag`]`toare care \mpodobeau zidul ce desp`r]ea gr`dina de vasta planta]ie de arbori de cafea. |n dep`rtare, culmile \nz`pezite ale muntelui Kenya se ridicau superbe [i impun`toare sub soarele african. Acest spectacol feeric \i p`rea lui Edwin la fel de familiar ca locuin]a din piatr` construit` de bunicul s`u. Privirea i se opri cu mul]umire asupra arborilor de cafea care se \ndoiau sub greutatea florilor. |n ciuda secetei din ultimele [ase luni, recolta promitea s` fie bun`, datorit` barajului construit \n amonte de terenuri. Acolo sus, se \ntindea \n

HELEN RAY

mijlocul p`durilor \ntunecoase un lac de acumulare, un adev`rat privilegiu al sor]ii, care permitea irigarea p`mntului \nsetat al savanei. Tr`s`turile lui Edwin se \n`sprir` la amintirea lacului artificial [i intr` \n cas` cu pas hot`rt. |nc`perile erau r`coroase, \n ciuda c`ldurii \n`bu[itoare din exterior. Str`b`tu uria[ul salon al c`rui parchet era acoperit, \n fa]a [emineului din piatr`, cu piei de animale [i se opri \n u[a sufrageriei. Ford Michaels era acolo, \n picioare \n fa]a ferestrei care d`dea spre colinele verzi, sc`ldate \n soare. Nu-[i auzise fiul, att era de absorbit \n gndurile sale, cu spatele \ncovoiat [i amndou` minile sprijinite cu greutate pe baston. Vrsta [i grijile \[i l`saser` urmele pe fa]a sa cu profil impecabil [i Edwin observ` brusc c` tat`l s`u nu mai era b`rbatul tn`r [i viguros care fusese odinioar`. |n acea clip`, Ford se \ntoarse spre el [i indispozi]ia pe care o sim]ise Edwin \n fa]a ravagiilor b`trne]ii fu \nl`turat` pe loc, deoarece privirea vie [i hot`rt` a tat`lui s`u era o sfidare evident` a anilor. F`r` nici o alt` introducere, spuse cu o voce r`gu[it`: Ea a sosit! Edwin, \nc` t`cut, f`cu ochii mari, \ntreb`tori, [i tat`l s`u se gr`bi s` adauge: Nu este la Ndege Hill... Oricum, nu \nc`... Cu o mi[care din cap, ar`t` ziarul a[ezat pe bufetul din nuc masiv. Edwin \l lu` \n mn` [i, dup` ce arunc` o privire fotografiei, citi scurtul articol care o \nso]ea [i puse din nou ziarul acolo, exclamnd cu o voce \nc`rcat` de mnie:

S~RUTUL INTERZIS

Discre]ia nu este principala sa calitate. Nu m` surprinde asta. Te rog! \l \ntrerupse cu autoritate Ford. Ochii lui Edwin aruncau fulgere. Oare ai inten]ia s`-i iei ap`rarea? \ntreb`, \ncercnd s`-[i controleze proasta dispozi]ie. Cu acea mo[tenire, va avea \n mini soarta planta]iei noastre. Se pare c` ai uitat c` seceta ne pune recoltele \n pericol. Jacquelyn avea o inim` de piatr`, dar nimic nu ne permite \nc` s` credeam c` aceast` copil` va fi ca mama sa, protest` Ford. Aceast` copil` este o femeie de dou`zeci [i [apte de ani, \l corect` Edwin cu o voce acr`. Pentru ce motiv ar veni \n Kenya, dac` nu pentru a-[i cere drepturile dup` moartea mamei sale? Ford p`li. Poate ai dreptate, r`spunse oftnd obosit. Am fost naiv, dar este prea trziu pentru a regreta. |ndep`rtndu-se spre u[`, scutur` cu triste]e din cap [i trase concluzia: Oricum, deocamdat` nu putem face nimic. Vino s` bei un ceai, i-am cerut Sattimei s` ne serveasc` sub verand`. Edwin nu-[i mai asculta tat`l. Deschisese din nou ziarul [i studia cu aten]ie fotografia tinerei femei. |n ciuda u[oarei neclarit`]i, avea impresia c` are \n fa]a ochilor portretul viu al Jacquelynei. Avea acela[i nas obraznic, acelea[i buze c`rnoase, u[or zmbitoare, ni[te ochi pe care Edwin \i [tia deja de un verde

HELEN RAY

\nchis [i un p`r bogat pe care-l b`nuia ro[cat, \n jurul unei fe]e albe. Dincolo de sentimentul de furie care-l cuprinsese, Edwin Michaels sim]ea trezindu-se \n el umbra unei dorin]e pe care o crezuse uitat`. |n`bu[indu-[i o \njur`tur`, puse ziarul la loc [i p`r`si casa cu pa[i mari. Ford Michaels, instalat la umbra terasei, privi \ndep`rtndu-se Land Roverul urmat de un nor de praf ocru. |ntinse mna spre ceainic, lund o expresie resemnat`, deoarece [tia foarte bine unde se ducea \nc`p`]natul s`u fiu.

Capitolul 1
Kate Shannon p`r`sise Nairobi de mai pu]in de o or` cnd se gndi s`-i ofere o oprire b`trnului s`u Peugeot. Oprit` pe marginea drumului, \[i arunc` spre spate cu o mi[care ner`bd`toare din cap o [uvi]` de p`r ar`miu sc`pat` din cocul desf`cut [i lipit` pe fruntea ud`, apoi cobor\ din ma[in` [i oft`. Oboseala c`l`toriei disp`ru imediat la spectacolul masivelor muntoase care aveau la poale o imens` cmpie ro[cat`, asem`n`toare cmpurilor de ov`z s`lbatic din California sa natal`. Spicele, mngiate de vnt, aminteau de o p`tur` uria[` cu sclipiri de aur, ondulndu-se sub soarele de la miezul zilei. O turm` de antilope, urm`rit` poate de vreun pr`d`tor nev`zut, galopa \n dep`rtare, ridicnd un nor de praf. Kate era fascinat`, aproape \nsp`imntat` de puterea acelei naturi s`lbatice \n culorile focului. La dreapta, recunoscu vrful Longonot, un vulcan stins, care-[i contura din]ii de fer`str`u

10

HELEN RAY

deasupra orizontului. |n spatele ei se aflau colinele \ntunecate de la Ngnong Hills, pe care le str`b`tuse la ie[irea din Nairobi, ultima verig` a vie]ii sale trecute. Kate sosise \n capital` cu o s`pt`mn` mai \nainte, dup` un zbor direct New York Nairobi, \n timpul c`ruia avusese tot timpul s` lege o conversa]ie cu pasagerul a[ezat lng` ea. Jum`tate francez, jum`tate arab, se numea Ali Boucret [i avea p`mnturi att \n Kenya, ct [i \n Tanzania. Cu un zmbet atr`g`tor, \i explicase lui Kate c` propriet`]ile lor de pe terenurile \nalte din Kenya erau vecine [i o invitase gra]ios pe tn`ra femeie s` vin` cteva zile pe domeniul lui de pe insula Zanzibar din largul coastelor tanzaniene. Kate se afla \ntr-o perioad` a vie]ii sale din care b`rba]ii erau exclu[i, mai ales domnii seduc`tori, debordnd de farmec [i gata s`-i ofere lumea \ntreag`. Prin urmare, lipsindu-i puterea de a-i r`spunde lui Ali c` nu avea nici o inten]ie s`-i accepte invita]ia, se mul]umise s`-i adreseze un zmbet evaziv. Din fericire, b`rbatul nu \ncercase s`-[i impun` prezen]a dup` ce avionul aterizase pe pista din Jomo Kenyatta [i Kate [i-l alung` repede din memorie cnd trebui s` se adnceasc` \n mul]imea de complica]ii administrative necesare ob]inerii unei vize [i a unui permis de munc`. Timp de o s`pt`mn`, Kate se dusese \n fiecare zi la biroul de imigr`ri pentru a se asigura de bunul mers al dosarului s`u [i-[i petrecuse timpul liber vizitnd ora[ul [i echipndu-se pentru ultima parte a c`l`toriei, Nyeri [i planta]iile din Ndege Hills.

S~RUTUL INTERZIS

11

Nairobi era un ora[ cosmopolit [i zgomotos, dar fascinant [i dup` ce trecuse de primele clipe de dezorientare, Kate se plimbase cu o real` pl`cere de-a lungul bulevardelor largi unde se \ntlneau europeni cu ]inute u[oare din bumbac, indiene gra]ioase \nf`[urate \n sariuri, sikh[i cu turbane [i femei swahili cu jupe \n culori vii. Manghieri [i bambu[i cu flori galbene \mpodobeau gr`dinile caselor mici, \n timp ce arbori tropicali cu flori violete [i albastre cre[teau din bel[ug lng` imobile. Cartierul asiatic era partea cea mai exotic` din Nairobi, cu str`du]e \nmiresmate de miile de parfumuri ale plantelor aromatice. Pentru Kate, spectacolul din acest loc bizar fusese benefic, deoarece formase un fel de ecran \ntre amintirile triste l`sate \n Statele Unite [i viitorul spre care se \ndrepta de acum. Pu]in timp dup` sosirea \n ora[, Kate fu contactat` de un ziarist [i-i acordase o \ntlnire \n curtea interioar` a hotelului Norfolk, \n care r`spunsese cu amabilitate \ntreb`rilor sale: Sunt posesoarea unei diplome a [colii veterinare de la Universitatea din California, explicase. Mi-am petrecut o parte a copil`riei \n Kenya [i asta explic` poate de ce m-au interesat \n special animalele s`lbatice. Proiectul meu este de a forma un parc natural pe p`mnturile \nalte ale Kenyei, datorit` unei subven]ii care mi s-a acordat de un organism american. Totu[i, Kate se ab]inuse s` mearg` prea departe cu confiden]ele [i ascunsese faptul c` p`mntul pe care se va instala era proprietatea sa, deoarece nici ea \ns`[i nu credea \nc` asta, a[a c` se mul]umise cu un r`spuns evaziv cnd interlocutorul s`u

12

HELEN RAY

se mirase c` o tn`r` femeie att de frumoas` nu era \nso]it` de un so].

***

Kate urc` din nou \n Peugeot, gata s` reia lupta cu imposibila sa cutie de viteze, att de diferit` de cutiile automate cu care o obi[nuiser` ma[inile americane. De fapt, totul era diferit acum [i asta cu siguran]` o speriase \n asemenea m`sur`, \nct fusese gata s` ia primul avion [i s` renun]e la visul s`u nebunesc de via]` s`lbatic`. Dar oare la cine s-ar fi putut \ntoarce \n aceast` ]ar`? Kate \[i aminti cu triste]e de insisten]a ironic` a reporterului: F`r` so], doctore Shannon? Cum s` cred asta? Adev`rul era cu totul altul. Timp de doi ani lungi, Kate fusese o so]ie fidel` [i iubitoare. Dar o decep]ie dureroas` o f`cuse incapabil` s` aib` mai mult timp \ncredere \n c`s`torie [i mai pu]in \n dragoste. Privirea lui Kate devenise dur` \n timp ce se a]intise asupra [oselei largi care cobora \n serpentine spre falezele abrupte care marcau marginea oriental` a imensei falii geologice numit` Marea Groap`. Rula spre nord, paralel cu aceast` cicatrice natural`, \ncercnd s` nu se mai gndeasc` la propriile cicatrice, din p`cate prea prezente \n mintea sa.

S~RUTUL INTERZIS

13

Chiar \n ajun, plnsese o bun` parte din noapte amintindu-[i de c`s`toria catastrofal` cu Brent Hardy. Dar durerea \i fusese [i mai mare cnd \[i d`duse seama \n ce m`sur` o \mpietrise durerea [i o f`cuse att de ne\ncrez`toare, \nct poate nu va mai putea iubi niciodat` Cnd \l cunoscuse pe Brent, erau amndoi \n anul al doilea de studii superioare, ea la [coala veterinar`, iar el la facultatea de drept din San Francisco. Brent era un tn`r foarte frumos [i avea un Porsche ro[u-aprins, care contribuise nu pu]in la impresionarea tinerei fete, de-abia ie[it` dintr-o mic` localitate din Valea Sacramento. B`rbatul fusese fermecat de silueta gra]ioas` a lui Kate, de p`rul s`u str`lucitor [i de faptul c` era fiica unui medic de renume interna]ional [i a unei femei a c`rei ultim` cucerire era un duce austriac. Kate era candid` [i Brent nu avusese nici o greutate s-o ia de so]ie. La \ntoarcerea din c`l`toria de nunt`, tn`ra c`s`torit` aflase c` so]ul s`u se \ndatorase din greu pentru a-[i pl`ti studiile [i luxoasa ma[in` pe care ea o admirase att de mult. Apoi Brent \i propuse s` renun]e la [coal` [i s` munceasc` pentru a contribui la nevoile menajului lor. Apoi, \i explicase, \ndat` ce voi fi instalat, \]i vei putea relua studiile \ntrerupte. Incapabil` s` se opun` dorin]ei sale, Kate acceptase cu naivitate. La [ase luni dup` nunt`, ni[te prieteni bine inten]iona]i o informaser` pe Kate despre infidelit`]ile so]ului [i cnd \i ceruse

14

HELEN RAY

explica]ii, Brent se \nfuriase [i negase. Dar mai trziu, \ncepuse s` fac` aluzii la "libertatea cuplurilor", pn` \n clipa \n care renun]ase pur [i simplu s`-[i justifice absen]ele. |n`bu[indu-[i mndria, Kate rezistase, spernd s` vad` \ntr-o zi \mbun`t`]indu-se comportamentul lui Brent. P`rin]ii s`i \i d`duser` deja exemplul unui cuplu destr`mat [i tn`ra femeie \[i jurase s` fac` orice pentru a nu cunoa[te acela[i calvar. Dup` ce-[i termin` studiile, Brent \nsu[i \ncepu o procedur` de separare [i obrajii lui Kate se \mbujorau \nc` de mnie cnd \[i amintea ultimul argument pentru infidelitate. E[ti rece [i f`r` inim`, \i repro[ase dup` ce o chinuise [i o tr`dase timp de doi ani. La dou` luni dup` divor], Brent se c`s`torise cu una dintre cele mai bune partide din ora[. |n timp ce drumul \i trecea prin fa]a ochilor, Kate \[i aminti cu am`r`ciune atitudinea nedemn` a fostului s`u so]. Ea \i sacrificase toat` independen]a, dar \[i promisese s` nu mai fac` asta niciodat`. Era dup`-amiaza trziu cnd Kate ajunse \n regiunea muntoas` din Aberdare, \n marginea regiunii kikuyu cu micile colibe r`spndite \n peisajul de un verde profund. Fermele de pe p`mnturile joase de aici cultivau tutun [i porumb, \n timp ce stepele din regiunile \nalte erau proprietatea cooperativelor de cafea [i cnep`. Savana imens` cu vegeta]ia uscat` [i parfumat` era departe \n spatele lui Kate. Acum se afla \ntr-o regiune de coline, mai

S~RUTUL INTERZIS

15

pitoreasc` [i \n acela[i timp mai misterioas`, f`cut` din v`i m`rginite de coaste verzi sau de vrfuri stncoase. Kate se sim]i cuprins` de o anumit` emo]ie p`trunznd \n acest decor, care fusese al copil`riei sale. Tr`ise doi ani la Nyeri, \ntre patru [i [ase ani [i mersese la [coal` cu copiii triburilor locale. Frnturi de kikuyu \i veneau \n minte, ca [i cuvinte \n swahili, limba oficial`, dar nu mai era \n stare s` formeze o fraz` complet`. Nelini[tea \i disp`ruse [i Kate deveni mai \ncrez`toare. Se surprinse chiar rznd din toat` inima cnd fu obligat` s` frneze brusc pentru a l`sa s` treac` o turm` de oi care traversau [oseaua \n urma unui b`trn cioban indiferent. Pentru Kate, aceast` regiune era strns legat` de amintirea mamei sale, deoarece nu cunoscuse alt` via]` de familie dect cea pe care o tr`ise \n aceste locuri, pn` \n clipa \n care tat`l s`u luase avionul spre California, lundu-[i feti]a cu el. Pe urm`, Kate n-o rev`zuse pe Jacquelyn dect \n rare ocazii, ultima avnd loc anul trecut, cnd aceasta din urm` \i trimisese un bilet de avion la clasa \nti, invitnd-o s` vin` s-o viziteze la Paris. Jacquelyn nu ar`tase nici o compasiune cnd fiica sa \i povestise dezam`girile conjugale. Se preocupase mai mult s-o duc` pe Kate la mari croitori, pentru a pune \n valoare silueta superb` a tinerei femei, care sem`na att de mult cu cea pe care o avusese ea odinioar`.

16

HELEN RAY

{ase luni dup` \ntoarcerea \n Statele Unite, Kate afl` de moartea Jacquelynei, ca urmare a unei boli lungi pe care [i-o ascunsese cu grij`. Mama dumneavoastr` v-a l`sat mo[tenire proprietatea pe care o avea \n Africa, \i explicase notarul parizian, care se ocupa de succesiune. Este vorba de patru sute de hectare de coline, de cas` [i un mic lac artificial care au fost trecute pe numele mamei dumneavoastr` de Ford Michaels, \n ziua c`s`toriei lor. Cnd s-au desp`r]it, nici unul dintre ei nu s-a gndit s` aranjeze situa]ia [i astfel, aceste terenuri apar]in oficial Jacquelynei sau urma[ilor s`i de dou`zeci de ani, \n timp ce familia Michaels este proprietar` de facto. La \nceput, Kate se gndise s` restituie familiei Michaels un bun asupra c`ruia sim]ea c` nu avea nici un drept. Apoi se gndise mai bine. La urma urmei, oare Ford Michaels nu-i furase mama cu dou`zeci de ani mai \nainte? Proprietatea i se p`ru atunci o biat` compensa]ie [i se hot`r\ s-o foloseasc`. De altfel, pentru un tn`r veterinar idealist, acest cadou nea[teptat reprezenta posibilitatea de a-[i concretiza o dorin]` care-i era drag`, cu att mai mult cu ct suma de bani lichizi l`sat` de mama sa \i permitea s` tr`iasc`, de[i cu chibzuial`, timp de cel pu]in un an. A[adar, Kate lu` leg`tura cu un organism de ajutorare al animalelor pe cale de dispari]ie, care acceptase s` finan]eze o parte din proiectul s`u. Ct despre autorit`]ile din Nairobi nu

S~RUTUL INTERZIS

17

sc`par` ocazia s-o \ncurajeze, pentru c` ac]iunea le va pune \n valoare parcul na]ional, f`r` s`-i coste un ban. |n timp ce visul lui Kate era pe punctul s` se materializeze, tn`ra femeie se \ntreb` cu \ngrijorare cum va fi primit` de Ford Michaels. Acesta din urm` nu catadicsise s` arate c` primise scrisoarea pe care i-o adresase, pentru a-l informa despre inten]iile sale. Amintirea lui Ford Michaels era \nc` foarte exact` \n memoria sa, \n ciuda lungilor ani scur[i. Kate nu uitase tr`s`turile sale de o frumuse]e auster`. Luase obiceiul s` vin` s` joace bridge la ei acas`, [i \n ciuda vrstei sale fragede, feti]a \n]elesese repede ct de diferit era Ford Michaels de tat`l s`u. |n acea perioad`, Steve Shannon era un b`rbat seduc`tor, dar lipsit de ambi]ie. Indiferent la avere, renun]ase la o practic` privat` foarte profitabil`, pentru a se consacra cercet`rii medicale, \n timp ce Ford Michaels era un conduc`tor de oameni, impozant [i autoritar. Kate \[i aminti de asemenea de vizitele tot mai dese ale Jacquelynei pe planta]ia lui Ford, vizite \n care nu-[i luase niciodat` feti]a. Raporturile dintre p`rin]ii s`i deveniser` din ce \n ce mai tensionate [i, \ntr-o zi, Steven Shannon luase brusc hot`rrea s` plece din Kenya, pentru a se \ntoarce cu Kate \n California natal`, unde murise c]iva ani mai trziu, f`r` s` mai rosteasc` vreodat` numele mamei sale. Anul trecut, \n timpul sejurului s`u la Paris, Kate \ndr`znise s`-i pun` Jacquelynei \ntreb`rile care o fr`mntau de att de mult timp.

18

HELEN RAY

Vezi tu, \i explicase aceasta din urm` cu o candoare dezarmant`, cnd m-am c`s`torit cu tat`l t`u, avea \n fa]` un viitor str`lucit [i visam deja la o via]` de lux, f`cut` din recep]ii [i c`l`torii. |n locul acestora, m-a dus \n Kenya, la cap`tul lumii, care vei fi de acord cu mine, este departe de a avea atrac]iile din Megeve sau Saint-Tropez! Ce vrei, eram tn`r`, frumoas` [i ambi]ioas`, nu eram f`cu]i s` ne \n]elegem! Atunci, Ford Michaels oferise admira]ia, banii [i dragostea sa frumoasei Jacquelyn. O luase \n c`s`torie, apoi, cnd se desp`r]iser`, ea plecase \n c`utarea unor noi emo]ii. Kate \ncepu s` tremure. Noaptea venea brusc \n Africa [i un vnt u[or, glacial, tocmai \ncepuse s` sufle. Deasupra capului se auzi zgomotul f`cut de un motor [i tn`ra femeie ridic` ochii pentru a scruta cerul. Zgomotul continuu, nea[teptat al motorului micului avion \i trezi brusc o amintire la care Kate nu se mai gndise vreodat`. Era la Nyeri [i traversa ora[ul \n compania mamei sale, care o ]inea de mn`. Brusc, un aparat mic trecuse deasupra capetelor lor, la joas` altitudine [i Jacquelyn se oprise \n mijlocul str`zii strngnd mai puternic mna fiicei sale, cuprins` parc` de o emo]ie tainic`. Apoi, murmurase cu un rs u[or complice spre feti]a sa: "trebuie s` fie Edwin, ia lec]ii de pilotaj". Edwin! Kate uitase c` Ford avea un fiu. Trebuia s` fie cu doisprezece sau treisprezece ani mai mare dect ea. Minile tinerei femei se crispar` nervos pe volan. A[adar, poate va trebui s` \nfrunte doi b`rba]i \n loc de unul!

S~RUTUL INTERZIS

19

Asta nu-mi schimb` cu nimic drepturile, \[i spuse cu voce tare, pentru a se lini[ti. Acest p`mnt \mi apar]ine [i n-am inten]ia s` m` las pr`dat`. Totu[i, curajul o p`r`si [i se hot`r\ s` fac` un ocol pentru a-[i vizita domeniul, f`r` a rula prin fa]a casei lor. Epuizat` de lunga c`l`torie, nu avea dect o dorin]`, s` se odihneasc` \n c`su]a sa mic` de ]ar` [i s` lase pe a doua zi confruntarea inevitabil`. Ajuns` \n apropierea barajului, opri Peugeotul pentru a merge s` admire mai de aproape micul lac \nconjurat de copaci, care-i apar]inea de acum. Nivelul apei era extrem de sc`zut, cu siguran]` din cauza lunilor de secet` trecute [i Kate \ntrzie \ndelung privind p`s`rile care se mi[cau gra]ios pe suprafa]a argintie, pndind vreun ]n]ar sau o alt` prad` asupra c`reia s` se repead` b`tnd din aripi, \nainte de a-[i relua locul \n \naltul cerului. |n sfr[it, Kate se \ntoarse de la spectacolul lini[tit, pentru a urca din nou \n ma[in`. Nu mai era mult pn` la cap`tul c`l`toriei [i vedea deja, din drum, c`su]a construit` pe partea lateral` a colinei care domina barajul, \nconjurat` de o verand` cu z`brele, invadat` de zorele. Cerul era deja pres`rat cu stele cnd se putu opri, \n sfr[it, \n fa]a casei "sale", cu inima palpitnd de emo]ie. Din p`durea \nconjur`toare se auzeau zgomotele lumii animale [i Kate \naint` spre treptele de la intrare ca spre un altar. Tocmai suise ultima treapt`, cnd un strig`t p`trunz`tor o \ncremeni pe loc. Simultan, silueta supl` a unei feline aproape la

20

HELEN RAY

fel de mare ca ea [i ap`rut` de nic`ieri, trecu foarte aproape dintr-o s`ritur`, \nainte de a disp`rea \n lumini[. Instinctiv, Kate \nchise ochii [i scoase un urlet \ngrozit, ag`]ndu-se de balustrad`. Cnd deschise din nou ochii, animalul enorm disp`ruse \n noapte [i r`m`sese singur` [i umilit` de teama sa. Totu[i, se hot`r\ s` se \narmeze cu un baston de bambus \nainte de a p`trunde \n interior, pentru a se sim]i mai \n siguran]`. O nou` nelini[te o cuprinse cnd observ` c` u[a de la intrare era \ntredeschis`. Cu o mn` nesigur`, Kate \mpinse batantul care scr]i \n balamale, apoi, f`r` s` \nainteze, arunc` o privire \n jurul \nc`perii. |n fa]a [emineului se afla un fotoliu din palmier [i observ` repede c` era ocupat de o form` omeneasc`. Kate fu \n culmea fericirii cnd forma se mi[c` [i-[i flutur` deasupra capului arma improvizat`, ca pe o bt`. O clip` dup` aceea, b`rbatul, deoarece era un b`rbat, se ridic` lene[, ca [i cnd \[i terminase siesta, pentru a face fa]` tinerei femei. Era \nalt [i umerii \i erau la]i [i musculo[i. |n penumbr`, Kate distinse tr`s`turile unei fe]e care-i p`rea vag cunoscut`. Atunci \n]elese c` vizitatorul s`u nu era altul dect fiul lui Ford Michaels. Privirea sa, str`lucind ca a unui leopard, urm`rea cu interes formele gra]ioase ale siluetei feminine, oprindu-se asupra conturului picioarelor, pentru a urca \n grab` pn` la fa]a delicat` \ncadrat` de p`rul bogat [i str`lucitor. Insolen]a acestui examen se confirm` cnd vorbi cu un dispre] arogant: Doctor Shannon, presupun?

S~RUTUL INTERZIS

21

Contrariat` [i descump`nit` \n acela[i timp de cinismul [i de prezen]a sa nea[teptat`, Kate nu [tia cum s` reac]ioneze. |[i repro[a \nc` strig`tul de groaz` copil`reasc` de pe verand`. |n cele din urm`, \naint` spre mijlocul \nc`perii [i punndu-[i arma ridicol` pe o mas`, r`spunse pe un ton t`ios: Exact. Sunt Kate... Katherine Shannon. La rndul meu, presupun c` sunte]i fiul lui Ford Michaels. Edwin ignor` r`ceala din tonul s`u. Sper c` nu v-a speriat Kali, observ` cu pref`cut` solicitudine. L-am g`sit \n p`dure cnd era pui, acum doi ani. Fusese p`r`sit [i l-am adoptat, dar nu s-a domesticit cu adev`rat [i \nc` i se \ntmpl` s` se comporte s`lbatic. Lui Kate nu-i trebui mai mult pentru a b`nui c` Edwin a[ezase inten]ionat animalul sub verand`, pentru a o \ngrozi. Era gata s`-i replice c` avea experien]` cu animalele s`lbatice [i c` ele n-ar speria-o, dar \[i aminti de strig`tul de panic` ce-i tr`dase lipsa de experien]`. Furioas` c`-[i dezv`luise sl`biciunea [i nemul]umit` la ideea c` Edwin \[i permisese s` intre \n casa ei f`r` permisiune, Kate se hot`r\ s` fie sarcastic`. V` sunt extrem de recunosc`toare c` a]i organizat acest comitet de primire, spuse cu un zmbet stereotip. Totu[i, permite]i-mi s` v` amintesc c` v` afla]i pe o proprietate particular`. Cu b`rbia ridicat`, \l sfid` pe Edwin cu privirea sa ca smaraldul. Marcat \nc` de amintirea unei femei, att de

22

HELEN RAY

asem`n`toare cu aceasta, a c`rei crud` nep`sare \i pusese universul \n pericol, Edwin interpret` aceast` atitudine ca o expresie a unui egoism autoritar, \n timp ce, de fapt, nu era vorba dect de hot`rre. {i o consider` imediat ca pe o intrus` decis` s` semene discordie din simpl` pl`cere. Era incapabil s` perceap` frigiditatea acelei femei care \[i f`urise o carapace pentru a se ap`ra de agresiunile exterioare. Edwin nu cuno[tea dect un lucru, mnia profund` care-i amintea de clipe penibile, vechi de dou`zeci de ani. {i Kate, care-i observase ura, \i pl`tise u[or cu aceea[i moned`. Se \nfruntar` astfel \n t`cere pn` \n clipa \n care atmosfera \nc`perii p`ru saturat` de tensiune agresiv`. Kate nu avea inten]ia s` se declare \nvins`; refuz` s` coboare privirea [i declar` \n cele din urm` cu o voce calm`: Am inten]ia s` m` instalez aici, Edwin Michaels. Vreau s` fac o rezerva]ie de animale pentru speciile africane pe cale de dispari]ie. {tiu. Am citit articolul din "Standard". A]i dat dovad` de o mare abilitate prezentndu-v` ca tn`r veterinar venit s` se \mpotriveasc` dispari]iei speciilor noastre de animale s`lbatice. |n mod sigur, acel articol emo]ionant v` va permite s` ob]ine]i numeroase sus]ineri. Este posibil, r`spunse Kate, ignorndu-i deliberat tonul sarcastic. Un lucru este sigur, totu[i, nu m` a[tept nici la aprobarea, nici la ajutorul dumneavoastr`.

S~RUTUL INTERZIS

23

Arogan]a dumneavoastr` este foarte imprudent`, doctore. La urma urmei, aici sunte]i o str`in`, o intrus`. Ochii cu reflexe aurii c`p`taser` o str`lucire neelegant`. Se pare c` uita]i c` mi-am petrecut o parte a copil`riei \n aceast` ]ar`, \l corect` Kate. Nu sunt str`in` aici [i [tiu exact ce vreau. Se \ndrept` spre u[`, ca pentru a-i ar`ta c` \ntrevederea luase sfr[it. {i mama dumneavoastr` [tia ce voia, exclam` Edwin. Remarca o lovi ca un bici [i se \ntoarse din nou cu fa]a \nainte de a protesta cu \nfl`c`rare: Eu nu sunt Jacquelyn. Nu, sunte]i fiica ei, preciz` Edwin cu o ambiguitate insuportabil`. Din nou privirea ca ambra se a]inti asupra ei, \n acela[i timp agresiv` [i \nc`rcat` de o dorin]` nedeslu[it` \n timp ce-i mngia curbele umerilor, talia fin` [i conturul [oldurilor. De la divor], Kate pierduse orice no]iune a feminit`]ii sale. Brent o f`cuse s`-[i piard` \ncrederea \n ea [i e[ecul \i l`sase un gust amar de umilin]` [i brusc, acest str`in \[i permitea s-o priveasc` de parc` era o prad` inocent` [i dorit`. Agasat` [i descump`nit` de propria sa reac]ie \n fa]a pasiunii ambivalente pe care o citea \n privirea dur` a lui Edwin, \naint` din nou spre u[a r`mas` deschis`. Noapte bun`, domnule Michaels, reu[i s` articuleze cu o voce f`r` inflexiuni.

24

HELEN RAY

La revedere, doctore Shannon. Sunt fericit c` am f`cut cuno[tin]` cu fermec`toarea noastr` invitat`, spuse b`rbatul cu un aer sarcastic. Gre[i]i, Edwin Michaels, \l corect` Kate, cu un zmbet \ndr`zne]. Nu sunt invitata dumneavoastr`. Sunt acas` la mine. Vom mai vorbi despre asta, ripost` Edwin ridicnd din umeri. Pn` atunci, ne ve]i face onoarea s` veni]i s` cina]i cu noi mine? Sunt sigur c` tata va fi curios s` v` revad`.... dup` at]ia ani. Mul]umesc, r`spunse Kate pe un ton t`ios. Mi-a[ repro[a s` nu-i satisfac curiozitatea. |n clipa \n care Edwin se preg`tea s` ias` pe u[`, se razgndi [i se duse s` ia ceva ce uitase lng` fotoliu. Kate observ` cu mirare c` era vorba de o pu[c`. Vre]i s` v-o las? \i propuse Edwin cu inocen]`. Evident nu! protest` Kate. Sunt aici pentru a veni \n ajutor animalelor, nu pentru a le ucide! B`rbatul rse u[or ironic. Ascultndu-v`, v` pute]i dispensa de multe lucruri, doctore, exclam`. Dar cred c` v` ve]i schimba repede p`rerea. Kate \l privi \ndep`rtndu-se de-a lungul c`r`rii, urmat de pisica-tigru pe jum`tate domesticit`, care-l a[teptase mo]`ind pe capota cald` a Peugeotului. |ndat` ce disp`rur`, Kate \[i scoase bagajele din ma[in` [i se duse s` se z`vorasc` \n noua sa locuin]`.

S~RUTUL INTERZIS

25

|n timp ce se strecura \n sacul de dormit, \[i aminti numele pe care Edwin i-l d`duse animalului s`u apropiat: Kali. Ceea ce \n swahili \nsemna "temutul". "Temutul \nglobeaz`, animal de temut [i b`rbat de temut", murmur` adormind.

Capitolul 2
Kate se trezi \n zori, \n cronc`nitul \ndep`rtat al unui corb cu corn. Dup` ce se sp`l` rapid sub jetul ca ghea]a al du[ului, \mbr`c` ni[te pantaloni kaki [i un pulover verde-g`lbui, apoi se duse pe verand`. Asprimea spartan` a instala]iei sale sanitare fu repede uitat` cnd se afl` \n fa]a spectacolului sublim al zilei care \ncepea. |n dep`rtare, un stol de egrete zburau \ntr-un V perfect \n cea]a dimine]ii, suspendat` deasupra culmilor. O lu` pe un mic drum care cobora de-a lungul colinei. Aerul rece era parfumat de liliac, orhidee [i ment` s`lbatic`. Desi[urile fo[neau de miile de zgomote ale naturii care se trezea. Tn`ra femeie se \ntreb` brusc dac` va \ntlni vreun elefant \n timpul plimb`rii sale. {tia c` aceste paciderme, departe de a se izola \n cmpiile vaste, erau de fapt excelente c`]`r`toare. |n ciuda interesului pe care-l sim]ea fa]` de ele, Kate nu-[i dorea deloc s` se afle nas \n nas cu vreunul dintre ei.

S~RUTUL INTERZIS

27

C`rarea se l`rgi [i Kate se afl` curnd pe un promontoriu care domina toat` valea. La picioarele sale se \ntindea domeniul Ndege Hills cu vastele sale planta]ii [i casa din piatr` minuscul` \n raport cu impozantul munte Kenya, care domina tot orizontul la est. Soarele se ridica \ncet \n spatele muntelui [i curnd, culmea de ghea]` \ncepu s` str`luceasc` asemenea unui diamant, \n timp ce cerul lua culoarea aramei. Cnd v`zu turme de antilope zbenguindu-se vesele \ntr-un torent pe flancul stncos, Kate \ncepu s` rd` de fericire. Era ca [i cnd reg`sise paradisul pierdut [i fericirea sa suprem` ar fi fost deplin` dac` nu s-ar fi sim]it obsedat` confuz de amenin]area unei anumite priviri de ambr`... Ochii i se a]intir` din nou asupra casei familiei Michaels [i imaginea lui Edwin, a[a cum i se prezentase \n ajun, \i ap`ru \n minte. Nu sc`pase ocazia s`-[i arate dispre]ul fa]` de tn`ra femeie, dar \n acela[i timp aceasta crezu c` percepuse \n ochii lui un fel de dorin]` senzual` care o fascinase [i o speriase \n acela[i timp. Pe de alt` parte, dac` se a[teptase oarecum la o primire reticent` din partea lui Ford Michaels, nu fusese \n nici un fel preg`tit` pentru confruntarea cu fiul s`u [i perspectiva cinei cu doi b`rba]i era departe s-o \ncnte. Oare care va fi comportamentul b`rbatului care o iubise pe Jacquelyn cu dou`zeci de ani mai \nainte? Ura provocat` de decep]ia sa suferise o diminuare \n timp? Ford Michaels era la fel de \ncntat ca Edwin \n a o face r`spunz`toare pe Kate de nestatornicia mamei sale?

28

HELEN RAY

Cu siguran]`, Edwin o considera pe Kate ca pe o intrus`, cum fusese Jacquelyn \n trecut, [i tn`ra femeie putea cu greu s` spere o atitudine mai generoas` din partea lui Ford. Totu[i, \[i vor da seama c` era complet diferit` de Jacquelyn. Kate venise doar pentru a intra \n posesia a ceea ce-i apar]inea legal. "{i n-am inten]ia s`-mi vnd drepturile cu pre] redus!" \[i spuse cu t`rie.

***

La lumina nemiloas` a zilei, \ncnt`toarea c`su]` de deasupra barajului \[i descoperea numeroasele defecte [i Kate trebui s` fac` apel la tot entuziasmul s`u pentru a ignora sl`birea zidurilor sau g`urile din acoperi[ care ar trebui astupate \nainte de ploile de martie, pentru a se consacra cu toat` inima unei cur`]enii mari indispensabile. Cum ferestrele nu mai aveau geamuri, \[i spuse cu umor c` astfel va avea mai pu]ine de f`cut, c`utnd \n acela[i timp s`-[i \n`bu[e impresia de vulnerabilitate pe care i-o inspirau acele deschideri libere spre natur`. Spre sfr[itul dup`-amiezii, locul era transformat [i Kate se putu \n sfr[it a[eza pentru a examina cu satisfac]ie rezultatele eforturilor sale. Buc`t`ria era acum irepro[abil`, cu diferitele produse de b`c`nie aranjate cu grij` \n borcane bine \nchise pe etajere [i ustensilele ag`]ate de crligele instalate deasupra anticei ma[ini de g`tit cu lemne. Camera fusese aerisit` [i

S~RUTUL INTERZIS

29

salteaua, dup` ce-[i petrecuse ziua la soare, \[i reluase locul pe somiera [tears` de praf \nainte de a fi \mpodobit` cu draperii pe care Kate le adusese din Statele Unite. |n scurta [edere la Nairobi, \[i permisese s` cumpere o \ncnt`toare lenjerie de pat din bumbac indian, ct [i metraj de pnz` \n culorii vii, din care avea inten]ia s` fac` perne [i o fa]` de mas`. Kate \[i aranjase c`r]ile medicale \n mica bibliotec` instalat` deasupra vetrei [i pere]ii erau acum \nveseli]i de numeroase gravuri cu animale s`lbatice. Reconfortant` de aspectul \n sfr[it ospitalier al noii sale locuin]e, Kate se hot`r\ apoi se mearg` s` adune lemne. De fapt, b`nuia c` va avea ocazia s` consume o mare cantitate pentru a alimenta att primitivul aparat de fierbere, ct [i cele dou` [emineuri destinate s-o apere de frigul nop]ilor din acea regiune muntoas`. Desigur, Kate nu alesese un mod de via]` u[or, dar constat` cu pl`cere c` rusticitatea c`su]ei sale nu-i \nfrnase \n nici un fel entuziasmul. |nainte de orice, era liber` [i singura st`pn` [i asta era cel mai important. Nu m` impresionezi, Edwin Michaels, murmur` Kate amintindu-[i silueta \nalt` care i se prezentase \n penumbr`. Totu[i, avea un nod \n stomac la ideea de a cina la planta]ie. Ghicise instinctiv \n Edwin un adversar de temut. |n timp ce-[i umplea co[ul cu lemne uscate, Kate \ncerca s` examineze situa]ia cu logica sa obi[nuit`, dar i se p`rea c` o schimbare abia perceptibil` era pe cale s` se petreac` \n ea, ca [i

30

HELEN RAY

cnd o coard` sensibil` pe care o crezuse moart` era pe cale s` ias` din amor]eal`. |n ciuda aerului s`u ironic [i de aversiune de-abia ascuns`, Edwin \i amintise lui Kate c` era femeie. Oare \n]elesese c` inima lui Kate \ncepuse s` bat` mai tare, \mpotriva voin]ei sale, cnd aproape o mngiase cu privirea? Evalund dimensiunea pericolului de a se l`sa impresionat`, scutur` din umeri cu iritare. Nici un b`rbat nu avea loc \n via]a lui Kate [i Edwin Michaels mai pu]in dect oricine.

***

Cnd se strecur` sub du[ \nfiorndu-se dinainte, Kate constat` cu \ncntare c` apa con]inut` de cistern`, expus` soarelui zilei, devenise c`ldu]`. "M` aclimatizez", constat` \n timp ce-[i sp`la p`rul, dndu-i str`lucirea ro[cat`. O clip`, se gndise s` mearg` la invita]ia familiei Michaels \n ]inut` dezordonat`, dar brusc, i se p`ru mai potrivit s` se arate a[a cum era cu adev`rat: o persoan` cu calit`]i profesionale indiscutabile [i femeie. Dar o femeie care nu se sim]ea amenin]at` de for]a lui Edwin Michaels, o femeie sigur` de ea, de neclintit. Kate \[i cercet` cu mul]umire imaginea \n oglind`. |mbr`case o rochie din ln` fin` de angora a c`rei culoare bronz contrasta

S~RUTUL INTERZIS

31

delicat cu reflexele ar`mii ale p`rului strns \n p`r]i de doi piepteni cu paiete. De team` s` nu-[i distrug` pantofii elegan]i din [evro, se hot`r\ s` ia ma[ina. Cnd casa familiei Michaels \i ap`ru \n fa]` dup` o curb` a drumului, \i p`ru mult mai impozant` dect crezuse. Fa]ada din piatr` ocru se afla \nc` sub ultimele raze ale soarelui african [i aveai impresia c` locuin]a era piesa dominant` a peisajului minunat care o \nconjura. Aerul era \nmiresmat de parfumul arbu[tilor tropicali, care se \mbina cu mirosul u[or acri[or al arborilor de cafea. Cobornd din ma[in`, Kate \[i plimb` vis`toare privirea peste uria[a planta]ie, \ntrebndu-se ce suprafa]` putea acoperi. Jos, \n vale, ]`ranii kikuyu \ncepuser` s` aprind` l`mpile \n fa]a colibelor mici conice [i punctele luminoase sem`nau cu ni[te licurici. |n sfr[it, \n]elegnd c` nu putea \ntrzia mai mult, Kate se hot`r\ s` urce treptele de la intrare [i s` sune. Dup` o clip`, u[a se deschise [i ap`ru o tn`r` fat` african` \ncnt`toare, \mbr`cat` \ntr-o jup` de pnz` \n culori vii. Pome]ii proeminen]i [i ochii u[or migdala]i aminteau ni[te str`mo[i arabi sau indieni, \n ciuda pielii de culoarea cafelei cu lapte [i a p`rului ondulat. Putea avea [aptesprezece sau optsprezece ani. Bun` ziua, spuse cu amabilitate Kate, \ntinzndu-i mna. M` numesc Kate Shannon. Surprins` de gest, tn`ra african` avu o mi[care de a se da \napoi, pe care o control` imediat \nainte de a r`spunde cu un zmbet intimidat:

32

HELEN RAY

Eu sunt Sattima. Apoi se d`du \ntr-o parte pentru a o l`sa pe Kate s` intre. |n acea clip`, ap`ru Edwin \n u[a dintre salon [i vestibul. Cu minile \n buzunarele pantalonilor, se rezem` neglijent de canat pentru a m`sura invitata cu un aer insolent. A]i reu[it s` ajunge]i \ntreag` pn` aici! observ` \n loc de formul` de polite]e. V` a[tepta]i s` fiu devorat` de vreun rinocer? \ntreb` Kate. Credeam c` rinocerii sunr erbivori, doctore Shannon. C` se hr`nesc exclusiv cu iarb`. Izbucni \ntr-un rs sonor, care ar fi putut fi pl`cut, dac` n-ar fi fost sarcastic. Era un mod de a vorbi, se corect` Kate, \n timp ce ochii ei aruncau fulgere. Mul]umit de c[tigarea primei man[e, Edwin se \ntoarse spre Sattima pentru a o ruga s` aduc` ni[te pahare \n salon, \n timp ce Kate profit` de asta pentru a-l observa pe furi[. Fa]a bronzat` de orele lungi petrecute sub soarele ecuatorial, nu era totu[i att de \ntunecat` cum \[i imaginase \n ajun. P`rul [aten, pres`rat cu [uvi]e argintii amintea de coama unui leu. Statura p`rea [i mai impozant` \n lumina puternic` din antreu, dect i se p`ruse \n penumbra c`su]ei sale. Dar \nainte de orice, Kate fu impresionat` de profilul s`u. Era ca [i cnd un sculptor neglijent \[i abandonase lucrarea l`snd col]urile \n stare brut`, \n loc s` \ncerce s` le [lefuiasc`. Acum Kate, \n]elese c` aerul \ntunecat era probabil manifestarea gndurilor sale tainice [i, f`r` s` vrea, \[i dori s` le cunoasc`.

S~RUTUL INTERZIS

33

Edwin se \ntoarse spre ea [i-i surprinse privirea gnditoare. Kate se pref`cu absorbit` \n contemplarea unui tablou aflat lng` el, dar b`rbatul nu se l`s` \n[elat [i rsul s`u sarcastic r`sun` din nou cnd atinse bra]ul tinerei femei pentru a o conduce \n salon. Spre marea sa surpriz`, Kate resim]i contactul degetelor gazdei sale pe cot cu o intensitate incredibil` [i fu aproape u[urat` cnd aceasta \[i vr\ din nou minile \n buzunare. Salonul era o \nc`pere vast` \n care se \mbinau cu subtilitate stilul european [i arta african`: cteva tablouri de Turner, piei de zebre [i mobile engleze[ti pe care se \nvecinau br`]`ri din aram` ale scavelor, sculpturi \n abanos din Tanzania [i obiecte din por]elan de Sevres. Kate \[i st`pni cu greu un frison de nemul]umire la vederea unei pu[ti cu lunet` atrnat` pe perete. De[i nu f`cuse nici un comentariu, Edwin \i percepu dezaprobarea. Unii indivizi tr`iesc pentru a ucide, doctore Shannon, \n timp ce al]ii ucid pentru a tr`i, rosti \n spatele s`u cu o voce inexpresiv`, lipsit` de orice ironie. Ar trebui s` face]i diferen]a. Kate se \ntoarse pentru a-[i a]inti asupra lui ochii de smarald iriza]i cu puncte aurii. Trebuie s` \n]eleg c` vna]i? Edwin se apropie de ea pentru a desprinde vechea muschet` atrnat` deasupra [emineului. }intuindu-[i propria imagine reflectat` \n geamul ferestrei, r`spunse pe un ton evaziv. Am vnat mult, \ntr-o anumit` perioad`. |n mod profesionist? insist` Kate ridicnd sprncenele.

34

HELEN RAY

Edwin \ncuviin]` cu un zmbet silit. |ntr-adev`r. M-am ocupat de safariuri care plecau din Nairobi. Asta a fost la \ntoarcerea mea din Anglia, dup` ani de izolare la universitate. Ce mod ciudat de a relua contactul cu p`mntul african, estim` Kate pe un ton dezaprobator. Edwin lu` un aer grav. Echilibrul naturii africane este fragil, \ncepu el. Este important s` se men]in` o propor]ie exact` \ntre pr`d`tori [i pr`zi [i cnd balan]a amenin]` s` se \ncline \n favoarea uneia sau alteia dintre categorii, vn`toarea organizat` este un mod excelent de a redresa situa]ia. Permite]i-mi s` nu fiu convins` de necesitatea de a omor\, insist` Kate, cu vehemen]`. Chiar dac` un leopard periculos d` trcoale \n jurul propriet`]ii dumneavoastr`, sau dac` un elefent furios amenin]` s` devasteze un sat? o \ntreb` Edwin privind-o drept \n ochi. Exist` alte moduri de a men]ine echilibrul naturii, declar` tn`ra femeie cu siguran]`. Este unul din motivele pentru care am venit \n aceast` ]ar`. |n]eleg, murmur` Edwin cu un aer ironic. De fapt, doctore, sunte]i vegetarian`? Nu..., admise Kate cu o voce ezitant`. Ei bine, asasini ca mine procur` carnea pe care o mnca]i. |n acea clip` izbucni \n rs [i tn`ra femeie \n]elese, dar prea trziu, c` \nc` de la \nceputul conversa]iei \ncercase s`-i \ntind` o curs`.

S~RUTUL INTERZIS

35

Sattima veni s` aduc` paharele, f`cnd o fericit` diversiune. Ce v` pot oferi? \ntreb` Edwin, devenit subit o gazd` atent`. Porto, spuse t`ios Kate. Devenise nepl`cut s` stea de vorb` cu \nso]itorul s`u [i Kate a[tepta cu ner`bdare sosirea lui Ford Michaels. Tn`ra servitoare \i prezent` o tav` cu sandvi[uri diferite. Ct sunt de apetisante! exclam` Kate. Sattima ro[i de pl`cere \nainte de a fugi la buc`t`rie, speriat` de propria \ndr`zneal`. Edwin observase scena cu amuzament. Nu sunt foarte mul]i europeni \n regiune, doctore Shannon, spuse. S-ar putea s` v` sim]i]i foarte singur`. N-am venit \n Africa pentru a vedea oameni, ripost` Kate. De altfel, nu fac parte dintre acei americani care caut` compania concet`]enilor lor, pentru a se feri de influen]ele ]`rilor \n care se afl`. Edwin rse din nou ironic, \n timp ce-[i puse paharul cu whisky pe [emineu. Kate \l observ` cu coada ochiului. Era gentlemanul pe deplin mul]umit de starea sa, de la cizmele lustruite cu grij`, pn` la haina de tweed, provenind f`r` nici o \ndoial` de la un excelent croitor londonez. De data aceasta, contrasta straniu cu b`rbatul care o a[teptase \n ajun \n casa sa, \mbr`cat \ntr-un pulover vechi uzat, ni[te pantaloni din catifea reiat` care cunoscuser` [i zile mai bune [i cizme pentru h`]i[uri, pline de praf. Oare exista vreo diferen]` \ntre ace[ti doi b`rba]i? se \ntreb` tn`ra femeie. {i imediat, deveni stnjenit` [i iritat` de propria

36

HELEN RAY

curiozitate. De fapt, nu se c`dea s` \ncerce s` afle dac`, \n spatele m`[tii reci [i politicoase exista \ntr-adev`r un b`rbat coleric [i ne\mblnzit. Tn`ra femeie nu \ntlnise niciodat` un b`rbat ca Edwin. O impresiona [i b`nuia vag c` nu trebuia s` lase s` se vad` asta. Nu \n]eleg ce v` amuz`, exclam` ea cu o voce indiferent`. Edwin \[i relu` paharul [i \ncepu s`-i priveasc` atent con]inutul. Aproape c` uitasem na]ionalitatea! Este un reflex tipic american s` te pretinzi ap`r`tor al democra]iei. Aceast` idee fix` \i poate face la drept vorbind insuportabili. N-am inten]ia s` v` plictisesc cu p`rerile mele, ripost` Kate iritat`. La drept vorbind, n-am deloc p`reri inflexibile, \n afara celor care privesc meseria mea [i egalitatea sexelor. Iat` o teorie interesant`, observ` Edwin. Totu[i, nu crede]i c` b`rba]ii.... sau femeile, trebuie mai \nti s` arate de ce sunt \n stare? S` r`spund`, ar fi \nsemnat s` se lase momit` [i Kate, cu ochii a]inti]i asupra fl`c`rilor din [emineu, ignor` deliberat \ntrebarea, pentru a exclama pe un ton monden: Am fost surprins` de dimensiunile domeniului dumneavoastr`. Nu [tiam c` este att de mare. Trei sute de hectare, preciz` Edwin pe un ton deloc lipsit de mndrie. Odinioar` era de dou` ori mai \ntins, dar timpurile se schimb`! Cnd Kenya a devenit independent`, acum dou`zeci de ani, tata [i cu mine am renun]at la na]ionalitatea britanic`

S~RUTUL INTERZIS

37

pentru a r`mne aici, deoarece iubeam aceast` ]ar` [i aveam \ncredere \n ea. Jum`tate din proprietatea noastr` a fost alocat` cooperativelor de fermieri kikuyu [i am f`cut totul pentru a \ncuraja aceast` experien]`, deoarece credeam \n ea. Kate se preg`tea s` r`spund`, cnd el ridic` ochii pentru a se adresa cuiva peste capul ei. Ah, iat`-te! exclam` \n direc]ia u[ii salonului. Tocmai \i f`ceam invitatei noastre un mic istoric al Ndege Hillsului. I-am explicat c` am d`ruit jum`tate din p`mnturile noastre statului, dar c` suntem gata s` ne batem pentru a ap`ra integritatea celor pe care le-am p`strat. Privirea sa hot`rt` se a]inti din nou asupra lui Kate [i aceasta percepu provocarea pe care i-o lansa. |ntorcnd capul spre noul venit, Kate observ` \n cadrul u[ii un b`rbat destul de \n vrst`, rezemat \n baston. Tr`s`turile fe]ei odinioar` autoritare p`reau obosite [i tn`ra femeie sim]i un nod \n gt de emo]ie, recunoscndu-l pe Ford Michaels. Desigur, se a[teptase s`-l g`seasc` schimbat, dar acest b`trn obosit p`rea att de diferit de b`rbatul solid ca o stnc` pe care-l cunoscuse odinioar`! Se ridic` pentru a \nainta cu gra]ie \n \ntmpinarea sa, cu un zmbet atr`g`tor pe buze. Bun` seara, domnule Michaels, spuse cu o voce blnd`, atingndu-i mna ridat`. Sunt foarte fericit` s` v` rev`d. Urm` o t`cere ap`s`toare care p`ru s` se propage \n jurul lor [i s` se \ntind` \n toat` casa. B`trnul b`rbat p`lise [i Kate se temu o clip` s` nu-l vad` pr`bu[indu-se.

38

HELEN RAY

|n sfr[it, \[i reveni [i murmur` cu o voce r`gu[it`: |]i cer iertare, drag` prieten`... dar \i semeni att de mult! Obrajii lui Kate se \mbujorar`. Oare putea s` mai fie \ndr`gostit de Jacquelyn \n ciuda crudei sale tr`d`ri [i dup` at]ia ani? P`rea incredibil. Ford Michaels o m`sur` pe Kate cu o privire scrut`toare care o jena \ngrozitor [i-i fu recunosc`toare lui Edwin care \ntrerupse aceast` stare de fa]` \n fa]` insuportabil`, pentru a-[i conduce tat`l pn` \n sufragerie. Mncarea fu servit` \n vesel` din por]elan chinezesc, cu tacmuri din argint masiv, platinate de timp. Se servi vin din Africa de Sud \n carafe din cristal, iar pinea crocant` fusese coapt` \n cas`, \n cuptorul cu lemne din buc`t`rie. Cnd Sattima aduse stridii, Kate nu-[i putu st`pni o exclama]ie de surpriz`. Oare cum pute]i procura stridii, cnd suntem att de departe de coast`? \ntreb`. Nu suntem la Tombuotu! r`spunse Ford Michaels, cu o urm` de arogan]`. Cu avionul, coasta nu este departe de aici. |ntr-adev`r, Kate \[i aminti c` auzise un avion de turism zburnd deasupra capului \n ziua sosirii sale. Se \ntoarse spre Edwin [i privirile lor se \ntlnir`. Edwin, ai o licen]` de pilot, nu-i a[a? Acesta se \ncrunt`, \ntreb`tor. De unde [tii? |mi amintesc c` mama...

S~RUTUL INTERZIS

39

Kate nici nu rostise bine acest cuvnt c`-[i d`du seama de gravitatea gafei sale. Cei doi b`rba]i se privir` [i atmosfera se \nc`rc` brusc de o tensiune insuportabil`. Oare cum putuse fi att de proast` s` fac` aluzie la trecut? Se gr`bi s` \ncerce s`-[i repare stng`cia. Este adev`rat c` udege \nseamn` "pas`re" \n swahili? \ntreb`. Edwin p`rea incapabil s`-[i descle[teze maxilarele [i cel care salv` situa]ia fu Ford. Este adev`rat. Dar cuvntul se atribuie \n egal` m`sur` avioanelor [i aviatorilor, preciz`. Tat`l meu a fost unul din primii b`rba]i care a pilotat \n interiorul acestei ]`ri. |n ce m` prive[te, n-am \nv`]at niciodat`, nu m-a interesat. Dar Edwin este un pilot priceput. Consider` c` pilotajul este un talent [i doresc s`-l aib` [i copiii lui Edwin. Nu, protest` Edwin cu iritare. Dac` nu te-ai putut ini]ia niciodat`, n-a fost din lips` de destoinicie, ci din lips` de timp. Iar copiii mei vor trece toate gradele. C]i copii ai? \ntreb` imediat Kate. Dar Edwin p`rea din nou fascinat de flac`ra plpitoare a lumn`rilor [i neglij` s` r`spund`. Ford fu cel care vorbi pentru a preciza, cu un accent de regret: Nici unul. Nici copil, nici so]ie. Atunci Edwin ridic` o privire necru]`toare spre tn`ra femeie \nainte de a \ntreba pe un ton sarcastic: De ce aceast` \ntrebare, doctore?

40

HELEN RAY

Ai inten]ia s` te oferi voluntar`? Evident nu! protest` Kate cu vehemen]`. |nc` o dat` mu[case momeala [i zmbetul ironic al lui Edwin ar`ta \n ce m`sur` \[i savura victoria. Cteva minute mai trziu, Sattima aduse o friptur` pe care Kate o savur` cu pl`cere. Cnd termin`, fu cuprins` de admira]ie asupra calit`]ii c`rnii. A fost suculent`! exclam`. Presupun c` v` cre[te]i propriile animale. Nu, replic` Edwin cu un zmbet triumf`tor. Friptura provine dintr-o c`prioar` pe care am \mpu[cat-o ieri, \n apropierea barajului. Kate r`mase f`r` glas. {tia c` africanii cre[teau animale [i unele rase s`lbatice pe acelea[i p`[uni, dar nu-[i imaginase vreodat` c` va mnca \ntr-o zi un animal ucis pe propriile p`mnturi. Dndu-[i atunci seama de ipocrizia gndirii sale, admise cu umor: Atins`! spuse cu sinceritate. M-ai convins, Edwin. Unii trebuie s` ucid` pentru a tr`i. Dup` cin`, se retraser` \n salon. Ford [i Kate se a[ezar` pe canapea \n fa]a [emineului, \n timp ce Edwin r`mase \n picioare, fumndu-[i pipa cu spatele la foc. Pe masa joas`, Sattima pusese ce[tile [i cafetiera de unde se degaja aroma minunatei cafele arabice de pe planta]ie. Dup` ce se servi cafeaua, Ford Michaels se \ntoarse spre Kate [i, dup` ce o privi lung \n ochi, spuse cu o voce grav` [i hot`rt`.

S~RUTUL INTERZIS

41

Trebuie s`-]i pun o \ntrebare, doctore Shannon. Ce inten]ii ai, acum c` e[ti aici? Kate se sim]i o clip` dezorientat`, dar privirea sa o sus]inu cu curaj pe a interlocutorului ei. V` rog, spune]i-mi Katherine, sau Kate. "Doctore" mi se pare pompos, iar pn` la urm` titlul meu nu este pentru a impresiona, spuse tn`ra femeie cu fermitate. Foarte bine, relu` Ford, f`r` s`-[i \mblnzeasc` totu[i tonul vocii. Atunci, Katherine, care-]i sunt inten]iile? Kate expuse \n mod succint proiectele de care se hot`rse s` se ocupe pe p`mnturile sale. Se exprim` cu un entuziasm candid care impunea aten]ie [i Ford Michaels o asculta cu interes. Cum ea t`cu, o observ` \ndelung \nainte de a m`rturisi cu o spontaneitate care nu i se potrivea deloc: |n acest caz, Katherine, voi fi direct. S` [tii c` venirea ta reprezint` pentru noi o grav` amenin]are. Kate p`li, dar b`nuind c` Edwin o spiona pe ascuns, \[i \ndrept` b`rbia cu siguran]`: Este ridicol! protest`. Crezi? replic` Ford, reg`sindu-[i subit instinctul de vechi politician la ideea luptei psihologice pe care va trebui s-o duc`. Animalele pe care le vei aduce pe aceste p`mnturi s-ar putea s` scape [i s` ne degradeze planta]iile. Te-ai gndit la asta? Dar este ceva mai grav.... Dup` un timp de ezitare, relu`:

42

HELEN RAY

Prezen]a ta pe colin` ne priveaz` de folosirea barajului [i stropirea planta]iei va depinde de bun`voin]a ta. Inten]iile mele nu sunt de a interzice \n asemenea m`sur` accesul la ap`, protest` tn`ra femeie. Nu, b`nuiesc asta. Totu[i m-a[ sim]i mai lini[tit dac` ai accepta s` semnezi un document care s` ne garanteze accesul necondi]ionat la barajul din Ndege Hills. |n timp ce vorbea, se ridicase pentru a lua o map` de acte de pe birou. A[adar, totul a fost preg`tit dinainte! Kate sim]i instinctiv c` liberatea sa de ac]iune era \n pericol. N-am nici un motiv s` v` semnez nici cel mai mic document, declar` pe un ton f`r` replic`. {i de ce? \ntreb` Ford cu o voce grav`. Pentru c` nu sunt att de naiv`, domnule Michaels, ripost` Kate cu solemnitate. Am inten]ia s` m` port extrem de cinstit cu dumneavoastr` [i cu siguran]` vom g`si un teren de \n]elegere mul]umitor. Dar, evident, nu voi accepta \nstr`inarea drepturilor mele. Apoi se ridic`, manifestndu-[i astfel dorin]a de a nu mai vedea prelungindu-se acea conversa]ie penibil`. Mul]umesc mult pentru excelenta cin`, mai f`cu, dar s-a f`cut trziu [i m` voi \ntoarce acas` la mine. Kate insistase \n mod discret, dar totu[i perceptibil asupra ultimelor cuvinte [i, cnd se \ntoarse spre Edwin, privirile li se \nfruntar` dur. Oarecum impresionat` de propria \ndr`zneal`,

S~RUTUL INTERZIS

43

Kate bigui un la revedere care de-abia se auzi [i ie[i din \nc`pere f`r` s` le lase gazdelor sale posibilitatea de a o conduce. Tocmai cobora ultima treapt` de la intrare, cnd auzi zgomot de pa[i \n urma ei. Aruncnd o privire peste um`r observ` silueta \nalt` a lui Edwin, care ]inea o pu[c` \n mna dreapt`. F`r` s` catadicseasc` s`-i spun` vreo vorb`, Kate \ntoarse capul [i-[i continu` drumul \n direc]ia automobilului s`u. Dar \n clipa cnd era gata s` se instaleze la volan, o mn` de fier o \mpiedic` s` deschid` portiera. Pot s` [tiu ce vrei de la mine? \l \ntreb` pe un ton arogant. Te \nso]esc, doctore Shannon, \i r`spunse Edwin perfect normal, c`utnd s-o trag` spre partea pasagerului. N-are rost, protest` Kate, cu din]ii strn[i, \n timp ce \ncerca s` se elibereze. Dar \n zadar. B`rbatul refuza s` lase bra]ul pe care-l prinsese cu putere. Lipsit` de puterea de a lupta cu el, tn`ra femeie se l`s` \n sfr[it condus` de cealalt` parte a Peugeotului. Cnd fu instalat`, Edwin se aplec` spre ea, cu o mn` pe clan]` [i cealalt` rezemat` de sp`tarul scaunului s`u. Ochii \i str`luceau cu intensitate [i p`rea c`-i face pl`cere s` domine situa]ia, \n timp ce Kate avea nepl`cuta impresie c` era prizonier`. Sim]ul de ospitalitate este o tradi]ie \n familia Michaels, exclam` b`rbatul pe un ton nu lipsit de ironie. Avem cea mai mare grij` de invita]ii no[tri. Chit c`-i deranja]i! replic` prompt Kate.

44

HELEN RAY

Edwin izbucni \n rs [i se \ndrept` pentru a \nchide portiera, \n timp ce Kate sim]ea ap`rnd \n ea o iritare de necontrolat. Totu[i, trebuia s` admit` c` mnia i se datora mai pu]in comportamentului lui Edwin, ci propriei emo]ii cnd cele dou` fe]e se aflar` att de aproape una de alta. Dup` ce-[i puse arma pe scaunul din spate, Edwin se instal` la volan, apoi, punnd mna foarte firesc pe po[eta lui Kate, scoase de acolo trusa de chei, \nainte de a repune po[eta \ntre cele dou` scaune, indiferent la privirea indignat` a pasagerei. Rular` \n t`cere, \n timp ce tn`ra femeie \[i a]intise furioas` privirea \n fa]`. Cnd ajunser` \n fa]a casei, Kate s`ri afar` din vehicul, f`r` s`-i lase m`car timp lui Edwin s` trag` frna de mn`. Dar, ajuns` \n fa]a u[ii, Kate observ` cu exasperare c` portcheiul era \nc` \n minile lui Edwin. Recunoscndu-[i atunci \nfrngerea, \[i \ncruci[` bra]ele cu un gest resemnat, a[teptnd s` vin` \nso]itorul s`u. Cau]i din \ntmplare, `sta? o \ntreb` Edwin cu un aer sarcastic, agitnd cheile \n spatele \ntors cu \nc`p`]nare al lui Kate. Aceasta se hot`r\ s` se \ntoarc` pe jum`tate pentru a pune mna pe chei, comentnd cu o voce \n care mocnea mnia: E[ti cel mai odios b`rbat pe care l-am \ntlnit vreo.... Finalul frazei fu \ntrerupt de un fel de r`get care p`rea s` provin` din cealalt` extremitate a verandei. Kate f`cu instinctiv o mi[care \n direc]ia lui Edwin, care \i puse o mn` protectoare pe [old. O clip` mai trziu, Kali se apropie de ei pentru a se freca torcnd de picioarele st`pnului s`u.

S~RUTUL INTERZIS

45

De[i calmat`, Kate nu se putu \mpiedica s` tremure \nc` \n timp ce \ncerca s` deschid` [i mna lui Edwin veni s` se a[eze peste a sa, pentru a-i dirija gesturile. Intr` dup` ea \n cas`, indiferent la privirea sa ostil`. Intr`, te rog! exclam` Kate cu o ironie t`ioas`. B`rbatul zmbi, amuzat de evidenta iritare a lui Kate. Cu siguran]`, era furioas` pe ea \ns`[i c` dezv`luise o sl`biciune tipic feminin` apropiindu-se din instinct de un um`r de b`rbat \n fa]a unui pericol iminent. Cu pl`cere. {i a[ merge pn` la a accepta un pahar. Cteva minute mai trziu, cnd tn`ra femeie reveni de la buc`t`rie cu o sticl` de lichior [i dou` pahare, constat` c` Edwin avusese timp s` aprind` focul \n [emineu. Fuseser` de-ajuns dou`zeci [i patru de ore pentru ca micu]a cas` \n stil rustic s`-[i piard` aspectul sinistru de locuin]` \n p`r`sire. Venirea lui Kate o transformase ca prin minune. Tn`ra femeie \l observ` \n t`cere pe Edwin, care descifra cu aten]ie titlurile lucr`rilor medicale a[ezate pe rafturile bibliotecii. Apoi i se al`tur` lng` [emineu, iar b`rbatul se \ntoarse spre ea, \n timp ce servea. Dup` ce l`s` sticla, Kate lu` unul din pahare [i b`u o \nghi]itur`. Cum sim]ea c` Edwin n-o sc`pase din ochi, \l m`sur` cu un aer ironic: |n s`n`tatea dumitale, murmur` cu dezinvoltur`, \nainte de a bea o nou` \nghi]itur`.

46

HELEN RAY

Ca r`spuns la comportamentul inten]ionat neospitalier al lui Kate, \nso]itorul s`u \i adres` un zmbet sarcastic, \nainte de a spune: Sunt foarte mirat c` n-ai ales, ca tat`l dumitale, s` \ngrije[ti rasa uman`, cu toat` considera]ia. De ce ar fi trebuit s`-l imit? replic` tn`ra femeie. N-aveam nevoie de modele pentru a [ti ce voi face cu via]a mea. Trebuie s` trag concluzia c` ai visat mereu s` fii \ntr-o zi veterinar \n fundul Africii? insist` Edwin cu aparent` inocen]` [i un calm care era \ntr-un contrast frapant cu vehemen]a interlocutoarei sale. Kate scutur` din cap [i p`rul s`u \n culori calde c`p`t` reflexele aurii ale fl`c`rilor din [emineu. Tat`lui dumitale \i datorez acest vis, Edwin, [opti cu mali]ie. Chipul lui Edwin se \ntunec` [i el replic` t`ios: {i tat`l meu a avut visurile sale, ca toat` lumea. Kate, \n]elegnd aluzia, sim]i brusc o u[oar` mil` cuprinznd-o fa]` de acel b`trn b`rbat tr`dat. Cred c` prezen]a mea l-a tulburat profund, murmur`, subit obosit` de acel schimb de replici ustur`toare cu Edwin. |n acea clip`, b`rbatul \[i pierdu r`bdarea [i punndu-[i f`r` delicate]e paharul pe placa [emineului, r`spunse cu o voce ascu]it`: Oare ce sperai? C` te va primi cu bra]ele deschise? Mama dumitale i-a f`cut mult r`u [i sose[ti la noi, f`r` s` fie preg`tit, ca o furtun` a acelui trecut dureros.

S~RUTUL INTERZIS

47

A iubit-o, nu-i a[a? insist` Kate pe un ton de sincer` compasiune. Suficient pentru a-i ceda o parte din mo[tenirea sa.... [i a mea. Kate p`ru o clip` absorbit` \n contemplarea paharului s`u, apoi, ridicnd capul, \ntreb` cu o ingenuitate dezarmant`: Oare acesta este motivul pentru care este att de dur? Asta nu te prive[te! morm`i Edwin. Serios? Se apropie de el cu pas hot`rt [i-l privi drept \n ochi, exclamnd cu mnie: Edwin, refuz s` m` lupt cu ni[te fantome. Aceast` poveste apar]ine trecutului [i singurul lucru care conteaz` pentru mine, este prezentul. Edwin \[i puse amndou` minile pe umerii s`i [i tn`ra femeie se \nfior` de emo]ie la atingerea palmelor fierbin]i. O privi cu ochii str`lucitori ca aurul topit [i cnd vorbi, o f`cu cu o voce lent`, cu inten]ii pline de ironie: Vei [ti m`car numai s` faci fa]` prezentului [i la tot ce implic` el, frumoas` Katherine? {i o trase spre el, pn` cnd reverele aspre ale hainei de tweed atinser` conturul rotund al pieptului lui Kate. Degaja din el un parfum b`rb`tesc f`cut din p`mnt umed [i lemn, acele arome ale naturii care f`cur` att de prompt s` se \nfioare inima tinerei femei. |n acea clip`, Edwin \[i apropie fa]a ne\ndur`tor, pn` cnd buzele sale se a[ezar` u[or pe tmpla fierbinte a lui Kate, apoi

48

HELEN RAY

alunecar` ca o mngiere de-a lungul obrazului \nainte de a pune st`pnire pe gura ei deja oferit`. Dup` prea multe luni de amor]eal`, Kate tremura de dorin]` [i se abandon` \ntru totul s`rutului pasionat. Edwin o strnse mai tare, \nct p`rea c` nu mai sunt dect o singur` fiin]`. Cu un gest sigur, desf`cu fermoarul fin pentru a pune posesiv o mn` pe pielea goal` a lui Kate [i \ncepu s`-i ating` spatele [i minile, mai \nti cu vrful degetelor, apoi cu aviditate sporit`. Gurile le erau strns unite \ntr-o dorin]` comun` [i trupurile \nfierbntate tremurau cu voluptate. Inima lui Kate b`tea s`-i sparg` pieptul [i zidurile de indiferen]` pe care le ridicase cu atta osteneal` disp`rur` v`znd cu ochii, pentru a o l`sa mai expus` ca niciodat` propriilor instincte pasionate. |ntr-un fel, Edwin observ` intensitatea dorin]ei tinerei femei [i-[i alunec` minile de-a lungul spatelui s`u, pentru a o strnge pe Kate lng` el cu toat` ardoarea pasiunii lor comune. Iat` ce con]ine prezentul, Katherine, murmur` cu o voce r`gu[it`. E[ti oare \n stare s`-]i asumi responsabilitatea? Aceste cuvinte avur` efectul unui du[ rece. Kate \n]elese brusc c` n-o tratase astfel dect pentru a-i demonstra \n ce m`sur` era vulnerabil`. Te detest, [uier`, eliberndu-se din \mbr`]i[are. Trupul o tr`dase. Kate se convinsese \n asemenea m`sur` c` nu mai era capabil` s` iubeasc`, [i c` e[ecul o mutilase pentru totdeauna, \nct uitase orice rezerv` fa]` de Edwin. {i devenise o victim` u[oar` pentru el.

S~RUTUL INTERZIS

49

Refuznd s`-[i dezv`luie durerea [i umilin]a, \[i a]inti asupra lui Edwin o privire rece [i dur`: E[ti foarte tare, Edwin, f`cu, pe un ton glacial. Seduc]ia face parte \ntotdeauna dintre armele tale, cnd te-ai hot`rt s`-]i convingi interlocutorul? O strmb`tur` ciudat` \i \n`spri tr`s`turile fe]ei. M` preg`team s`-]i pun aceea[i \ntrebare, Jacquelyn. Kate trebui s` fac` apel la toat` voin]a sa pentru a nu-i da o palm` r`sun`toare. Pleac`! \i ordon`. Apoi, ad`ug` pe un ton sarcastic: Cina a fost delicioas`. Dar m`rturisesc c` m-a[ fi lipsit cu pl`cere de ultimul pahar. Min]i, Katherine, murmur` Edwin cu insolen]`, \ntinznd mna pentru a \ndep`rta o [uvi]` de p`r c`zut` pe fruntea tinerei femei. Dar pn` la urm`, ne vom \n]elege. Dup` ce condi]ii? replic` ea. Ale tale sau ale mele? B`rbatul se mul]umi s` zmbeasc` enigmatic \n loc de r`spuns. Din trei pa[i mari p`r`si casa [i o clip` mai trziu, Kate auzi trntindu-se portiera de la Peugeot, dup` ce-[i luase pu[ca de acolo. O numise Jacquelyn [i asta \i d`duse o dorin]` irezistibil` de a-l p`lmui. Dar gndindu-se mai bine, nu mai era att de sigur` de inten]iile rele ale lui Edwin. De fapt, poate avusese un lapsus, de care nici m`car nu-[i d`duse seama.

50

HELEN RAY

Kate deveni gnditoare. |i putea oare repro[a lui Edwin c` \ntr-adev`r crezuse c` juca teatru pentru a manipula b`rba]ii, cum f`cuse mama sa? |[i spuse c` poate era mai bine s` \ntre]in` aceast` iluzie, deoarece astfel el va dori s-o evite [i tn`ra femeie va avea mai pu]ine dificult`]i de a se feri de el. Dar din ce motiv \[i dorea Kate s` se fereasc` de Edwin? N-avea nevoie de o investigare aprofundat` pentru a g`si r`spunsul. Era evident c` dou`zeci [i patru de ore fuseser` de-ajuns pentru a reconsidera cei patru ani trecu]i, \n timpul c`rora \[i jurase cu \nver[unare c` nu se va l`sa influen]at` de un b`rbat.

Capitolul 3
Diminea]a devreme, Kate plec` \ntr-o lung` plimbare pe p`mnturile sale. P`durea, care \nconjura barajul [i casa, cobora \n pant` abrupt` spre vest [i la unele coturi ale micului drum stncos care [erpuia de-a lungul flancului muntos, putea admira vrfurile chiparo[ilor [i ale ienuperilor care se \ntindeau la picioarele sale. A[a cum \ntrez`rea uneori, datorit` unei sp`rturi printre arbori, masa rocilor cenu[ii care formau contraforturile frontierei muntoase dintre Uganda [i Kenya. Cnd, \n p`mntul nisipos, v`zu urmele unui animal, amestecate cu cele ale unor pa[i, nu se putu \mpiedica s` se gndeasc` la Edwin. Poate acest loc era cel \n care omorse c`prioara pe care o savurase \n ajun? F`r` s`-[i poat` explica motivul, Kate \l identifica mai mult pe Edwin cu aceast` parte auster` [i s`lbatic` a peisajului, dect cu planta]ia de cafea cu alei impecabile. Se surprinse \nc` o dat` c`utnd unele aspecte ale

52

HELEN RAY

persoanei sale pe care el nu se preocupa s` le arate [i scutur` din cap cu iritare pentru a-[i alunga gndurile sup`r`toare. Cnd tn`ra femeie avu din nou \n fa]a ochilor barajul, soarele trecuse deja de zenit [i suprafa]a apei se marmorase cu umbre. Contemplnd lacul artificial, Kate \[i aminti conversa]ia cu Ford Michaels... Oare va reu[i s` evite ostilit`]ile cu cei doi b`rba]i, f`r` s` compromit` realizarea propriilor visuri? Totu[i, p`rea foarte complicat. Un hipopotam foarte durduliu se scutura \n mijlocul apei, \n timp ce dou` antilope timide se ad`pau \n apropierea malului, cu urechile ciulite de team` s` nu fie surprinse de un leopard. |n acea clip`, Kate \n]elese c` \ntr-o zi sau alta va trebui s` p`r`seasc` micu]a c`su]` rustic` de deasupra barajului, deoarece putea prin prezen]a sa s` tulbure \ntlnirile lini[tite ale oaspe]ilor p`durii. Dar problema era secundar`, deoarece nu avea \nc` statutul de intrus` \n lumea animal`. Mult mai important` era cea pus` de accesul familiei Michaels la lacul artificial. Un sfert de or` mai trziu, Kate vslea spre mijlocul lacului \ntr-o barc` veche, pu]in etan]`. Mnat` de curiozitate, fabricase o sond` cu ajutorul unei sfori lungi, pe care o etalonase metru cu metru cu un creion gros de marcat. Cu mnecile bluzei suflecate deasupra coatelor, desf`[ura lent firul \n apa verde-alb`struie, avnd grij` s` nu-[i piard` echilibrul; \n timp ce-l \mpingea, se gndea efectiv c` algele vscoase puteau ad`posti foarte bine o familie de crocodili irascibili. Cnd piatra pe care o fixase \n cnep`, la extremitate,

S~RUTUL INTERZIS

53

atinse fundul, constat` nu f`r` uimire c` semnul indicnd al doilea metru era cu dou`zeci de centimetri deasupra suprafe]ei apei. "Edwin ar fi stat \n picioare", se surprinse imaginndu-[i. Imediat, Kate se mustr` cu mnie. Oare de ce \l l`sa \nc` pe acest b`rbat insuportabil s`-i tulbure gndurile? Oare era condamnat` s` fie obsedat` de impresionanta siluet` care i se impusese \nc` din seara sosirii sale? Deodat`, pe mal se f`cu auzit` o voce: Ei, acolo! Kate \n`l]` capul. O femeie care nu mai era la prima tinere]e, f`cea mi[c`ri mari cu bra]ul \n direc]ia sa. Purta bermude din pnz` [i o p`l`rie panama cu boruri largi. Kate vsli \n direc]ia vizitatoarei nea[teptate. Ei! Katy Shannon! |ncntat` s` te [tiu aici! exclam` din nou exuberanta persoan` cu un zmbet jovial cnd Kate ajunse la ]`rm. |n timp ce se lupta cu sfoara care se \ncurcase \n vsle, tn`ra femeie privi cu amuzament pantofii de tenis sclcia]i [i pulpele musculoase ale nou-venitei. Bun` ziua, spuse observnd fa]a bronzat` pe care str`luceau ochii de un albastru intens. Se pare c` m` cunoa[te]i, dar nu cred s`-mi amintesc.... Este normal, erai prea tn`r`, o \ntrerupse interlocutoarea. Sunt att de mul]i ani! Nu erai dect o feti]`. Dar iat`-te devenit` o fiin]` foarte frumoas`. Portretul viu al mamei tale.

54

HELEN RAY

Poate observ` o discret` \ncordare \n atitudinea lui Kate, deoarece se gr`bi s` adauge: Dar privirea ta este mai uman`. {i cred c` ai gura tat`lui t`u. Sedus` de modul s`u deschis de a vorbi, Kate \ncepu s` rd`. Dar cine sunte]i? o \ntreb`. Ai dreptate! Vorbesc, vorbesc [i uit chiar s` m` prezint. |ntinznd o mn` hot`rt` \n direc]ia lui Kate, continu`: Elizabeth Finch. Locuiesc la Nairobi [i sunt pilot de jungl`. Acum peste dou`zeci de ani, tat`l t`u mi-a salvat via]a, cnd am avut o criz` acut` de apendicit`. Am fost foarte trist` cnd a p`r`sit Kenya, pentru c` era un om foarte bun. {i acum, iat` c` s-a \ntors fiica sa! S` [tii c` m` bucur. Oh, era s` uit motivul pentru care am venit! Se \ntrerupse o clip` pentru a scotoci \n numeroasele buzunare ale bermudelor [i ale bluzei, apoi explic`: L-am \ntlnit la Tsavo, unde m` aflam cu un grup de turi[ti, pe directorul parcului natural, care este o veche cuno[tin]` de-a mea. Am vorbit despre diferite societ`]i de sus]inere \n lume [i astfel am aflat c` ai ob]inut fonduri de la o organiza]ie american`. Se preg`tea s`-]i scrie \n leg`tur` cu acest subiect [i i-am promis s` servesc de po[ta[, pentru c` trebuia s` vin \n regiune. Se \ntrerupse din nou [i scoase \n sfr[it un plic foarte [ifonat: Iat` coresponden]a! exclam`, \ntinzndu-i lui Kate scrisoarea. Tn`ra femeie o lu` cu ner`bdare. |mi permite]i s-o citesc imediat? \ntreb` \n timp ce o desf`cea.

S~RUTUL INTERZIS

55

Pe m`sur` ce parcurgea con]inutul, fa]a i se lumina de pl`cere. Este extraordinar! exclam` \n sfr[it, radioas`. Direc]iunea parcului dore[te s` l`rgeasc` raza de instalare a antilopelor [i-mi ofer` o pereche de oryx, pentru a le studia comportamentul la altitudine. Nu depinde dect de mine s` merg s` le iau ct mai curnd! Elizabeth Finch p`rea att de fericit` ca [i cnd ea \ns`[i era responsabil` de vestea cea bun`. Te pot duce la Tsavo cnd vrei, Kate, exclam` ea imediat. V` mul]umesc mult, doamn` Finch, r`spunse Kate. Dar mai \nti trebuie s` construiesc ]arcuri pentru viitorii mei pensionari. Spune-mi Elizabeth! o \ntrerupse pilotul. Nimeni nu-mi mai spune doamna Finch de la moartea so]ului meu, acum cincisprezece ani. El era cel care se ocupa de societatea de avioane taxiuri. L-am \nlocuit eu. Unde \]i este avionul? Pe terenul familie Michaels. Am venit pe jos s` te v`d. Amintirea vecinilor fu suficient` pentru a \ntuneca privirea lui Kate [i agera Elizabeth observ` asta cu siguran]`. Ce se \ntmpl`? \ntreb`. Oare s`-[i fi schimbat din \ntmplare p`rerea [i s` fi hot`rt s` nu-]i mai vnd` p`mntul? Kate oft`, apoi, b`nuind c` putea avea \ncredere \n aceast` femeie spontan` [i prietenoas`, m`rturisi: Nu se pune problema nici de cump`rare, nici de vnzare. Terenul \mi apar]ine, l-am mo[tenit.

56

HELEN RAY

|i explic` apoi pe scurt cum ajunsese \n posesia propriet`]ii, \n timp ce Elizabeth o asculta cu uimire. Desigur, era la curent cu tr`darea Jacquelynei, dar nu auzise niciodat` vorbindu-se de cadoul de nunt` f`cut de Ford noii sale so]ii. O observa cu aten]ie pe tn`ra femeie f`r` ap`rare care se afla \n fa]a sa. Cu siguran]`, ar fi fost mai la locul ei \ntr-o parad` a manechinelor pariziene, dect \n mijlocul acestei jungle unde familia Michaels nu a[tepta dect ocazia de a o reduce la cheremul lor. A[a cum \i cunosc, spuse ea cu voce tare, nu vor renun]a niciodat` s` se lupte. Lupta a \nceput \nc` de la sosirea mea, admise Kate. |[i ridic` b`rbia cu un gest de sfidare, amintindu-[i cina de la familia Michaels. Dar obrajii i se \mbujorar` cnd \[i aminti de urmarea acelei seri [i de elanul de nea[teptat` pasiune care o cuprinsese cnd Edwin o luase \n bra]e. Dar nu se putea dest`inui Elizabethei, ca de altfel nim`nui altcuiva... Pentru a-[i ascunde tulburarea, Kate \ncepu s` povesteasc` discu]ia furtunoas` cu Ford. Evident, am refuzat s` semnez! afirm` cu t`rie. Evident, repet` Elizabeth, amuzat`. Pari o tn`r` femeie mai degrab` hot`rt`. Ca s` nu spun \nc`p`]nat`. Kate rse [i ea. Vrei s` prnze[ti cu mine, Elizabeth? \i propuse. Nu sunt \nc` foarte bine echipat`, dar ne va permite s` ne cunoa[tem mai bine. O jum`tate de or` mai trziu, cele dou` femei erau a[ezate la mas`, sub vernad`. Kate scoase un p`trat de bumbac \n culori

S~RUTUL INTERZIS

57

vii, care era pe post de fa]` de mas` [i puse pe mas` dou` farfurii din p`mnt ars, cump`rate la Nairobi [i un platou compus din slabele ei rezerve din buc`t`rie: o salat` de porumb cu ton [i brnz`, ct [i un pachet de biscui]i [i un bol cu unt de arahide. Elizabeth f`cu o asemenea strmb`tur` cnd gust` din untul de arahide, \nct Kate izbucni \n rs. Dar este bun! protest`. Am mncat toat` copil`ria. Invitata sa scoase un morm`it, b`u un pahar mare cu ap` [i spuse cu o min` dezgustat`: Este o oroare! {i regret mai pu]in ca oricnd c` m-am n`scut \n Anglia. P`rea att de [ocat`, \nct Kate nu se putu st`pni s` rd` din nou. La sfr[itul mesei, tn`ra femeie deveni gnditoare [i f`r` s` \nceteze s`-[i priveasc` atent farfuria, exclam` cu o voce ct mai neutr` posibil. Presupun c`-i cuno[ti bine pe Ford [i pe Edwin Michaels. Sunt b`rba]i foarte stima]i pe aici, r`spunse imediat Elizabeth. De fapt, cred c` sunt cei mai onorabili europeni din Kenya. Kate p`ru surprins`. Trebuie s` \n]eleg oare c` [i tu \i stimezi? Da, \mi plac foarte mult. Apoi, dup` o scurt` ezitare ad`ug`: Dar trebuie s` recunosc c` n-am avut niciodat` vreun diferend cu ei, nici pentru probleme de proprietate, nici pentru orice altceva.

58

HELEN RAY

Privind-o pe Kate drept \n ochi, exclam` cu seriozitate: Vezi, cnd este vorba despre p`mnturile lor, ace[ti doi b`rba]i sunt ca ni[te lei. Sunt gata s`-[i dea via]a pentru a-[i ap`ra teritoriul. Este o chestiune de onoare [i de mndrie. Am [i eu mndria mea, r`spunse Kate, pe un ton provocator. {i nu voi renun]a la lupt` att de u[or cum ar putea crede. Elizabeth \ncuviin]` dnd din cap: Da, nu m` \ndoiesc de asta. Cteva clipe mai trziu, pilotul \[i \ndes` p`l`ria panama peste p`rul ciufulit. Bine, \n afar` de detestabilul unt de arahide, masa a fost delicioas`. Acum trebuie s` plec. Sunt a[teptat` \n sat. Dac`-]i d` inima ghes, vino cu mine. M` preg`team s` \mprumut ma[ina lui Michaels, dar putem la fel de bine s-o lu`m pe a ta. Astfel, te voi prezenta s`tenilor [i vei putea angaja c]iva tineri indigeni pentru a te ajuta s` construie[ti ]arcurile. Te sf`tuiesc s`-]i iei trusa. Trusa? se mir` Kate. Exist` animale bolnave \n sat? Vei vedea, r`spunse Elizabeth pe un ton confiden]ial, lundu-[i po[eta veche din pnz`, din care scoase ochelarii de soare. |n acea clip`, \n mijlocul adun`rii de obiecte disparate, Kate z`ri ]eava str`lucitoare a unui mic revolver. {i tu e[ti \narmat`! exclam` Kate, incapabil` s`-[i ascund` surpriza. Apoi ad`ug` cu dispre]:

S~RUTUL INTERZIS

59

Am impresia c` tr`iesc \nconjurat` de pericole teribile! Fii realist`, Kate, ripost` Elizabeth cu gravitate. Dup` to]i ace[ti ani petrecu]i \n Africa, m` simt mai \n siguran]` \n jungl` dect \n cartierele m`rgina[e ale Londrei, dar nu trebuie uitat c` suntem pe un p`mnt s`lbatic, unde manifest`rile de civiliza]ie sunt deseori superficiale.

***

Din cel mai \nalt punct al drumului de p`mnt care lega proprietatea lui Kate de Ndege Hills, se vedea locuin]a familiei Michaels [i, \n spate, banda \ngust` de teren, nivelat` cu grij`, care servea de pist` de aterizare. Minile lui Kate se strnser` nervos pe volanul ma[inii sale cnd \[i d`du seama c` trebuia s` treac` prin fa]a casei pentru a ajunge la avionul Elizabethei. Cteva minute mai trziu, \n timp ce Kate \ncetinea pentru a evita s` ridice prea mult praf trecnd prin fa]a casei, z`ri un camion vechi cu prelat` care tocmai se oprise \n fa]a treptelor de la intrare. Din el coborr` vreo [ase s`teni \nconjura]i de numero[ii lor copii. |n timp ce b`rba]ii se \ndreptar` spre cas`, copiii, \n [orturi [i sandale, \ncepur` s` coboare \n grab` colina \n direc]ia piscinei. Elizabeth p`rea foarte amuzat` de spectacol. Ar fi mai bine s` opre[ti aici, feti]o, r`spunse rznd. Am impresia c` tam-tamul a fost mai rapid dect noi.

60

HELEN RAY

Avionul meu a fost reperat [i au n`v`lit to]i s`-[i recupereze marfa. Kate se supuse, nu f`r` team`. O privire rapid` \n oglinda retrovizoare tocmai \i ar`tase imaginea unei fe]e rumene [i ude, \ncadrate de [uvi]e de p`r \n dezordine [i nu se sim]ea avantajat` pentru a-[i \nfrunta \nc` o dat` vecinii. Dar Elizabeth ie[ise deja din ma[in` [i lui Kate nu-i mai r`mnea dect s` mearg` \n urma ei.. |n hol domnea o vesel` g`l`gie \n care se \mbinau rsete [i exclama]ii, att \n englez` ct [i \n swahili sau \n kikuyu. Kate \l z`ri imediat pe Ford pu]in mai la o parte de mul]ime, dar Edwin p`rea absent. Bun` ziua, Katherine! spuse st`pnul locurilor, \ndat` ce o v`zu. S` nu te miri c` nu-l g`se[ti pe fiul meu, este la Nairobi. Kate nu [tia cum s` interpreteze tonul u[or ironic al interlocutorului. |mi pare r`u, r`spunse cu un zmbet pe care se str`dui s`-l fac` firesc. Totu[i, era departe de a-i p`rea r`u pentru absen]a lui Edwin [i f`cu tot posibilul ca u[urarea ei s` nu fie prea evident`. |n acea clip`, Ford se \ntoarse spre tn`rul b`rbat cu care tocmai discutase cnd sosir` ele. Andrew, \]i prezint... Ezit` o frac]iune de secund` \nainte de a-[i continua fraza. .... o nou-venit`, doctor Shannon. Andrew Miberi, la ordinele dumneavoastr`, doctore, spuse tn`rul african, \nclinnd capul.

S~RUTUL INTERZIS

61

Admir oamenii care, ca dumneavoastr`, se consacr` poporului meu. De fapt, sunt veterinar, \l corect` Kate. Privirea \ntunecat` [i inteligent` a lui Andrew Miberi deveni aproape dur`. Nu-mi explic foarte bine cum englezii [i americanii pot s` acorde atta interes animalelor, \n timp ce at]ia oameni au nevoie de \ngrijiri, f`cu el grav. |nc` o dat`, Kate avu durerorul sentiment c` prezen]a sa era nedorit`, dar refuz` s` se lase descurajat`. Cred c` animalele reprezint` o resurs` la fel de important` ca minele de c`rbuni, sau planta]iile de cafea, domnule Miberi, replic`. {i sper c`, datorit` muncii mele, specii pe cale de dispari]ie vor fi cru]ate, pentru ca nepo]ii dumneavoastr` s` le mai poat` vedea. Tata era medic [i a lucrat mai mul]i ani \n Kenya. Dar trebuie s` se \n]eleag` c` voca]ia mea este alta. Andrew zmbi [i, pentru prima dat`, Kate \i observ` pome]ii [i nasul acvilin, mo[tenit cu siguran]` de la vreun str`mo[ masai. |n]eleg asta, doctore, spuse Andrew. Eu \nsumi am f`cut studii de agronomie. Am fost primul din tribul nostru care a mers la universitate, ad`ug` cu mndrie. Tata voia s` fac politic`, dar [i eu am vrut s`-mi urmez voca]ia. Tat`l dumneavoastr` este angajat \n politic`? \ntreb` Kate. Andrew izbucni \ntr-un rs sincer [i tn`ra femeie se gndi atunci c` ar putea fi prieten` cu acest tn`r arogant, care era probabil cu doi sau trei ani mai mic.

62

HELEN RAY

Nu tocmai, \ncepu el. Dar s` veni]i s` ne vede]i la Kerinyagga, vi-l voi prezenta. Sattima trecu foarte aproape de ei, cu o tav` \nc`rcat` cu sticle de bere. Bun` ziua, Sattima. Sunt \ncntat` s` te rev`d, exclam` Kate. Sattima zmbi timid, \n timp ce privirea i se plimb` de la Kate la Andrew, pentru a se opri pe chipul tn`rului b`rbat. Ochii li se \ntlnir`, apoi foarte repede, Andrew \ntoarse capul. "Se poate oare s` fie o idil` \ntre ei?" se \ntreb` Kate. Sau sunt doar victima imagina]iei mele debordante? O cunoa[te]i? \ntreb` Andrew pe un ton aparent banal. Da, am \ntlnit-o asear`, cnd am venit s` cinez la familia Michaels, r`spunse Kate \nainte de a ad`uga cu inocen]`: este o tn`r` fat` adorabil`, nu-i a[a, domnule Miberi? Da, este o servitoare bun`. O jum`tate de or` mai trziu, camionul vechi, urmat de Peugeotul lui Kate se angajase pe drumul care ducea la satul Kikuyu, numit astfel din cauza muntelui cu acela[i nume care-l domina. |n marginea cmpurilor de porumb se afla c`tunul Kerinyagga, cu micile colibe pitore[ti reunite \n jurul unei construc]ii din beton, care servea \n acela[i timp de [coal` [i sal` de festivit`]i. Cnd ajunser` ma[inile, satul pn` atunci lini[tit, \ncepu s` fie plin de via]`. |n jurul Peugeotului se form` imediat \nghesuial` [i curio[ii \ncepur` s-o salute veseli pe Kate.

S~RUTUL INTERZIS

63

Daktari! Daktari! Nelini[tit`, tn`ra femeie se \ntoarse spre Elizabeth. Dar asta \nseamn` "doctor" \n swahili. Ar trebui s` le explic c` nu sunt dect veterinar. |n ochii lor nu este nici o diferen]`, r`spunse Elizabeth rznd. Ace[ti oameni locuiesc la mai multe ore de ora[ [i se consider` ferici]i cnd guvernul le trimite un medic o dat`, sau de dou` ori pe an. Dar ce pot face eu pentru ei? S`-i \ngrije[ti ct po]i mai bine, replic` foarte simplu Elizabeth. Cteva minute mai trziu, un fel de mas` fu instalat`, special pentru Kate, la umbra unui cedru [i tn`ra femeie examina primul pacient. Era un prichindel buc`lat cu pielea str`lucitoare [i neagr`. Avea pe coaps` o t`ietur` care se infectase [i Kate \ncepu s` cure]e plaga. Dup` ce \ntinse o pomad` antiseptic` pe ran`, \i \ntinse tubul mamei care-[i privea b`ie]elul cu \ngrijorare [i-i explic` modul \n care s`-l foloseasc`. Din fericire, numeroase medicamente de uz veterinar sunt identice cu cele folosite pentru fiin]ele umane. |n consecin]`, Kate distribui aproape tot con]inutul trusei sale, de la pomezi antiinflamatoare, pn` la pilula \mpotriva malariei, \n timp ce reticen]a de a \ngriji oameni disp`ru pe m`sur` ce-[i d`dea seama c` nu puteau beneficia de nici un alt ajutor medical. Totu[i, \[i sim]i inima strngndu-se de emo]ie cnd i se aduse un adolescent robust de aproximativ cincisprezece ani.

64

HELEN RAY

Avea pleoapa att de umflat`, \nct ochiul stng era complet \nchis [i teama i se confirm` cnd constat` c` un spin, \nfipt sub pleoapa b`iatului, era cauza r`ului. Dar certitudinea c` vederea pacientului era \n pericol fu mai puternic` dect lipsa de \ncredere \n ea \ns`[i [i Kate nu avu dect o scurt` clip` de ezitare \nainte de a \ncepe treaba. |n timp ce \mp`r]ea \ngrijirile necesare, un b`trn ciudat cu p`rul cre], albit de vrst`, o observa cu o privire r`uvoitoare. Dup` ce Kate \[i trimise \napoi pacientul, cu un pansament foarte sub]ire pe ochi, Andrew se apropie zmbind. Doctore Shannon, pentru c` voia]i s`-mi cunoa[te]i tat`l, o anun]` el, permite]i-mi s` vi-l prezint. {i se \ntoarse spre b`trnul b`rbat, care r`spundea la numele de Kenado. Habari ya'subuhi, spuse Kate \n swahili. Ce face]i? A]i adus medicamente bune pentru s`teni? o \ntreb` b`trnul pe un ton agresiv. Tn`ra femeie \i explic` faptul c` f`cea tot ce putea, dar era specializat` \n medicina veterinar`. Atunci, trebuie s` l`sa]i pacien]ii numai celor care [tiu s`-i vindece, r`spunse Kenado pe un ton afectat. Kate, dezorientat` de expresia amenin]`toare a interlocutorului s`u, protest` cu stng`cie: Dar, mi s-a spus c` nu exist` nici un medic \n regiune. Kenado p`rea c` tun` [i fulger` de furie, dar sosirea oportun` a Elizabethei \l \mpiedic` s` spun` mai mult. Ea \i prezent` lui

S~RUTUL INTERZIS

65

Kate un grup de tineri gata s` c[tige c]iva [ilingi lucrnd pe domeniul ei. |n clipa \n care se preg`teau s` p`r`seasc` satul, Andrew se apropie de ma[in`. Sper c` tata nu v-a speriat prea tare, \i spuse lui Kate. Ar fi trebuit s` v` previn c` este mundumugu al satului nostru, vindec`torul, vr`jitorul, dac` prefera]i. Odinioar`, aveam numero[i b`rba]i ca el, erau \ntr-un fel doctorii no[tri kikuyu, dar este un statut pe cale de dispari]ie. Acei b`rba]i credeau c` toate bolile erau consecin]` a thahus, ofensele aduse spiritelor. Dar este o supersti]ie ridicol`, protest` iritat` Kate. Este posibil, admise tn`rul b`rbat. Dar nu-i \mpiedic` pe numero[i s`teni s` cread` \nc` \n ea. Ezit` o clip`, \nainte de a ad`uga: {tiu c` \ncerca]i s` recruta]i mn` de lucru pentru a v` instala rezerva]ia. Totu[i, a[tepta]i-v` la o decep]ie pentru c` l-a]i ofensat pe Kendo, care este un b`rbat foarte influent. Dar le-am propus un salariu bun! Asta nu \nseamn` nimic, doctore Shannon, r`spunse Andrew cu un zmbet trist.

***

Bine\n]eles, Andrew avusese dreptate. |[i cuno[tea poporul.

66

HELEN RAY

{i a doua zi diminea]`, \n timp ce Kate se a[tepta s` vad` sosind o jum`tate de duzin` de angaja]i, se prezent` unul singur, Jombo, b`rbatul c`ruia \i tratase ochiul. Refuznd s` se lase descurajat` de aceast` decep]ie, Kate \ncepu s` munceasc` \mpreun` cu singurul s`u asistent. Jombo era priceput la toate [i dup` trei zile de munc` \ndrjit`, domeniul era echipat cu mai multe ]arcuri mici [i chiar c]iva ]`ru[i \ncepuser` s` delimiteze domeniul. Desigur, nu era dect un \nceput, iar Kate [tia c`, \ntr-o zi sau alta, va trebui s`-i fac` ni[te concesii lui Kendo, deoarece nu-[i putea permite s` aib` un adversar \n plus. Gndurile lui Kate se \ntoarser` atunci spre Edwin. Oare \nc` era la Nairobi? Cnd \l va revedea? O emo]ie vag` amenin]a s-o tulbure [i se ap`r` cu putere, dar \i p`rea din ce \n ce mai greu s` ignore c` vecinul s`u cu caracter ar]`gos f`cuse s` vibreze \n ea o coard` sensibil`. "Voi [ti s`-i rezist!" \[i promise Kate cu siguran]`. Poate Jacquelyn avusese dreptate cnd pretinsese c` trebuia s` [tii s` manipulezi b`rba]ii ca pe ni[te pioni pe o tabl` de [ah? Brent Hardy o tratase odinioar` \n acela[i fel pe Kate, [i tn`ra femeie suferise att de mult \nct nu-[i mai putea asuma riscul s` sufere din nou att de crunt \ntr-o zi.

Capitolul 4
Kate deschise obloanele [i inspir` aerul proasp`t. Cerul era de un albastru pur [i tn`ra femeie se \ntreb` dac` va putea \ntr-o zi s` \nceteze s` fie uimit` de splendoarea aurorelor africane. |n acea diminea]` se sim]ea \ntr-o dispozi]ie mai vesel` ca oricnd, deoarece [tia c` Elizabeth Finch va veni curnd s-o ia pentru a o duce la Tsavo. Dup` un du[ rapid, \mbr`c` ni[te blugi [i o bluz` cu dungi roz, apoi \[i arunc` pe umeri un pulover de ca[mir alb. |n timp ce se f`cea cafeaua, se rezem` cu coatele pe fereastr` pentru a admira cele trei ]arcuri pe care le avea \n fa]a ochilor. {i cnd te gnde[ti c` asta \mi apar]ine! exclam` vesel` cu mndrie. Zece minute mai trziu, instalat` sub verand`, ungea cu unt pinea pr`jit` ascultnd lini[tea \n[el`toare a naturii \nconjur`toare. Nu-i trebuise mai mult de o s`pt`mn` pentru a

68

HELEN RAY

afla cum, pe m`sur` ce orele treceau, urechea sesiz` o cantitate tot mai impresionant` de zgomote diverse, dintre care unele \nc` o nelini[teau, mai ales cnd \ncepea s` se \nnopteze. De exemplu, Kali, pisica-tigru a lui Edwin, \[i f`cuse obiceiul s` vin` s` dea trcoale \n fiecare sear` \n jurul casei [i, de[i Kate se obi[nuise cu alunecarea f`r` zgomot a labelor de catifea pe gr`tarul metalic, nu-[i putea st`pni un fior de team` de fiecare dat` cnd animalul scotea un r`get \n direc]ia p`durii. Dup` ce-[i turn` o a doua cea[c` de cafea, Kate se rezem` de sp`tarul scaunului [i oft` de mul]umire, \n timp ce vntul u[or \i mngia p`rul desf`cut [i ondula suprafa]a lacului artificial de la picioarele sale. |n acea clip`, lini[tea fu tulburat` de o \mpu[c`tur` asurzitoare. Kate s`ri \n picioare [i alerg` prin lumini[, \n timp ce un stol de sturzi ][nit brusc din p`dure, trecu pe deasupra capului s`u, protestnd cu indignare \mpotriva h`rm`laiei neospitaliere. Nu era greu de ghicit din ce direc]ie provenise \mpu[c`tura [i tn`ra femeie porni f`r` s` ezite pe drumul care ducea la Ndege Hills, pentru a se \ndrepta spre tufi[urile care ad`postiser` p`s`rile. Se strecur` printre ferigile arborescente pentru a ajunge, cteva clipe mai trziu, la marginea unui cmp care se \ntindea pe marginea coastei. |n contrast cu vegeta]ia din marginea p`durii \nc` proasp`t`, iarba t`iat` scurt p`rea deja ars` \n soarele matinal [i lui Kate \i

S~RUTUL INTERZIS

69

trebuir` cteva clipe pentru a se obi[nui cu lumina orbitoare [i a observa ne\ncrez`toare scena care i se desf`[ura \n fa]a ochilor. Un bivol enorm galopa nebune[te peste paji[tea rpoas`, \n direc]ia p`durii de pini care o domina, l`snd pe iarb` o dr` \ntunecat`. |ngrozit`, Kate \n]elese imediat c` era vorba de snge. La c]iva pa[i, Edwin, ridicnd arma, ]intea din nou animalul r`nit. Opre[te! strig` tn`ra femeie, repezindu-se \n direc]ia sa. Stupefiat, Edwin \ntoarse capul spre ea, apoi, ignornd \ntreruperea, ]inti \nc` o dat` [i trase. Dar clipa de neaten]ie a vn`torului fusese suficient` pentru ca bivolul s` se afunde \n p`durea lui Kate. Edwin l`s` pu[ca jos [i scoase o \njur`tur` r`sun`toare. Sper c` e[ti mndr` de tine, doctore! exclam` cu mnie \n timp ce Kate se apropia de el. Tn`ra femeie, la fel de furioas` ca el, de[i pentru un motiv diferit, nici m`car nu remarc` privirea mnioas` pe care i-o adres`. Cu ce drept te joci de-a m`celul \n p`durile mele? [uier` Kate. Constat c` n-ai deloc respect pentru via]`! Avea capul sus [i privirea dur`, \n timp ce Edwin o m`sura cu un aer insolent. Atunci, Kate b`nui c`-[i b`tea joc de furia ei [i c` t`cerea b`rbatului spunea mult despre dispre]ul pe care i-l inspira. Asta o f`cu [i mai mnioas` [i era pe punctul s` dea fru liber furiei, cnd Edwin vorbi pe un ton glacial.

70

HELEN RAY

|nainte de a te lansa \n asemenea acuza]ii, \ncepu el, te sf`tuiesc s`-]i verifici marginile exacte ale domeniului. Cel al lui Jacquelyn se opre[te la p`durea de pini din care ai ][nit ca o furie r`zbun`toare. Apoi, cu un zmbet sarcastic, ad`ug` t`ios: Oare trebuie s`-]i amintesc c` nu e[ti \n totalitate proprietara terenului? Kate \[i sim]i obrajii \mbujorndu-se cnd \[i observ` gre[eala dar, cu toat` ru[inea, refuz` cu \nc`p`]nare s` recunoasc` drepturile lui Edwin. |n loc s` bat` \n retragere, atac` din nou: Indiferent de proprietarul acestui teren, insist`, nu m` \mpiedici s` dezaprob barbaria celor care-l m`soar` cu arma \n mn`, pentru a distruge animale nevinovate! Ndege nu este gr`din` zoologic`, replic` Edwin cu r`ceal`. {i nici loc de safariuri organizate pentru turi[tii lipsi]i de emo]ii tari. Cred c` ]i-am spus deja c` pu[tile sunt indispensabile \n aceast` ]ar`. Ce leg`tur` are asta cu animalul pe care tocmai \l urm`reai? \l \ntrerupse Kate. Vorbe[ti f`r` s` te gnde[ti! exclam` Edwin cu dispre]. {tii c` nici unul din gloane]ele mele n-a atins bivolul. Cu toate acestea, mi-a[ fi putut atinge ]inta a doua oar`, dac` n-a[ fi fost.... distras. Totu[i, era r`nit! insist` Kate. Ai dreptate, admise Edwin.

S~RUTUL INTERZIS

71

A devastat un cmp lng` Kerinyagga \n zori [i un ]`ran a tras un foc de carabin` \n direc]ia lui, pentru a-l vna. Din nefericire, l-a atins doar la um`r. Se \ntrerupse, ca [i cnd a[tepta un comentariu din partea lui Kate, dar aceasta p`stra t`cerea, a[teptnd sfr[itul \ntmpl`rii. A[a c` Edwin relu` pe un ton ironic, care p`rea s`-i fie familiar. Nu [tiu ce ai \nv`]at \n [coala veterinar`, dar dac` nu [tii \nc`, las`-m` s` te informez: de obicei se consider` c` un bivol r`nit este cel mai periculos animal care exist`, deoarece nu este numai violent, dar caut` s` se [i r`zbune. De aceea, trebuie s`-l g`sesc [i s`-l dobor \nainte s` aib` timp s` fac` ravagii [i s` v`d c` face victime nevinovate. Dac` va trebui s` aleg \ntre a proteja oamenii [i a ucide un animal "nevinovat", voi opta pentru a doua solu]ie. M-ai \n]eles bine, Katherine? Tn`ra femeie r`mase t`cut` [i \n timp ce privirea i se pierdea \n direc]ia \n care disp`ruse prada lui Edwin, se \ntreb` nu f`r` dezorientare, cum ar fi reac]ionat ea dac` ar fi trebuit s` se afle fa]` \n fa]` cu bivolul furios [i h`ituit. |n sfr[it, \ndr`zni s` se \ntoarc` din nou spre Edwin [i acesta \i citi gndurile \n privire. Gnde[te-te bine la ceea ce tocmai ]i-am explicat, \i spuse cu un aer sarcastic. Poate vei \n]elege pn` la urm`. Mul]umesc c` m-ai prevenit, replic` t`ios tn`ra femeie r`sucindu-se pe c`lcie pentru a se \ntoarce pe domeniul s`u. Dar Edwin continu` s` vorbeasc` \n timp ce ea se preg`tea s` se \ndep`rteze [i, f`r` s` vrea, \l ascult`, captivat` de vocea grav` [i serioas`.

72

HELEN RAY

Ar trebui s`-]i ui]i prejudec`]ile ridicole [i s` \nve]i s` tragi, Katherine, exclam`. Armele nu sunt destinate numai pentru a ucide [i nu vei regreta s` [tii s` mnuie[ti o pu[c`, \n ziua cnd vei avea nevoie s` tranchilizezi un animal de la distan]`. Kate r`mase pe loc, totu[i f`r` s` se \ntoarc` spre el. Trebuia s` admit`, de[i cu regret, c` tot ce spusese pn` acum era \ntru totul adev`rat. Se \ntoarse cu fa]a spre el, oftnd [i, \n ciuda incapacit`]ii sale de a-i da dreptate, declar` \n cele din urm` cu o voce hot`rt`: Vreau s` merg cu tine \n c`utarea bivolului. Edwin nu sc`p` ocazia s` se arate surprins \n fa]a acestei subite schimb`ri de atitudine [i se \ntreb` o clip` dac` tn`ra femeie ac]iona astfel din sfidare, sau curajul s`u era autentic. Poate fi foarte periculos, \i reaminti. Kate ridic` din umeri cu ner`bdare. Dac`-mi era team` de pericol a[ fi ales o alt` profesiune, protest`. Edwin d`du din cap, cu o min` resemnat`. Cum vrei, ced` el. Oricum, cred c` vei fi mai \n siguran]` cu mine, dect str`b`tnd singur` p`durea pentru a te \ntoarce acas`. R`nit` \n amorul propriu, Kate era tentat` s`-i adreseze o replic` ustur`toare, dar [tia c` avea dreptate [i se mul]umi s` spun` pe un ton dur: Atunci, s` nu mai pierdem mult timpul [i s` mergem. Unul lng` cel`lalt, str`b`tur` valea urm`rind drele de snge ale animalului r`nit.

S~RUTUL INTERZIS

73

Curnd, Kate se prinse \n joc [i, fascinat` de seriozitatea sarcinii lor, \ncepu s` pun` o mul]ime de \ntreb`ri: {i dac` face cale-ntoars`? \ntreb` brusc. Ce mijloace avem de a prevedea asta? Nici unul, r`spunse Edwin cu o exasperant` sobrietate. De fapt, aproape n-o mai asculta pe tn`ra femeie, att era de ocupat s` pndeasc` cel mai mic zgomot, cel mai mic fream`t al frunzelor. Uneori, explora cu o privire circular` vasta paji[te care se \ntindea \ntre p`durile \ntunecate [i atunci, p`rea c` tot soarele dimine]ii africane \i str`lucea \n ochi. |n unele clipe parc`-[i sl`bea aten]ia, dar brusc, se concentra asupra unui punct precis din peisaj, cu o intensitate uimitoare. "Ochiul junglei", spuneau africanii pentru a descrie aceast` aptitudine de a inspecta metodic \ntinderile vaste pentru ca, brusc, s` [tie s` detecteze o modificare de-abia perceptibil` a mi[c`rilor [i culorilor naturii. Observndu-l, Kate era tentat` s`-l compare cu un leopard la pnd` [i inima i se umplea de un amestec de admira]ie [i team`. Se preg`tea s`-l \ntrebe din nou, cnd Edwin o \ntrerupse cu un gest nelini[tit. R`mi foarte aproape de mine, murmur` cu o voce \ncordat`, strngnd bra]ul lui Kate cu o mn` autoritar` pentru a se asigura de apropierea ei. O clip` mai trziu, ajunser` la liziera p`durii care se \ntindea \n fa]a lor ca un ecran viu. Frunzele arborilor frem`tau \n mod \ngrijor`tor [i Kate constat` cu ironie c` recomandarea lui Edwin

74

HELEN RAY

era inutil`: evident, nu sim]ea nici o tenta]ie s` se \ndep`rteze de el! Cot la cot, p`trunser` printre ienuperi [i chiparo[i cu trunchiurile acoperite de mu[chi. Toate sim]urile tinerei femei erau \n stare de alarm` [i tensiunea era de-abia suportabil`. Cnd un r`get lugubru se f`cu auzit \n dep`rtare, Kate crezu c` inima va \nceta s`-i bat` [i groaza ar fi \mpietrit-o pe loc, dac` Edwin n-ar fi continuat s-o trag` cu energie. Este un leopard? murmur` cu respira]ia t`iat`. B`rbatul r`spunse printr-un semn negativ din cap, apoi explic`: Dup` p`rerea mea, este vorba de un babuin care imit` r`getul unei fiare. Aceste maimu]e sunt imitatori excelen]i. De fapt, poate tocmai \[i anun]` tribul c` a z`rit bivolul nostru. |n timp ce Kate ar fi ales din instinct s` se \ndep`rteze ct mai repede posibil de regiunea de unde provenise strig`tul straniu, Edwin p`rea hot`rt s` se apropie ct mai mult [i Kate m`ri pasul pentru a nu se l`sa la distan]` de pa[ii mari, brusc ner`bd`tori ai \nso]itorului s`u. Din cnd \n cnd, Edwin se oprea pentru a ciuli urechea, sau pentru a examina o ramur` rupt`, sau o urm` de snge pe scoar]a unui copac. Pe p`mntul umed, reu[ir` s` identifice urma copitelor enorme ale animalului. Merser` astfel mai mult de o or` [i Kate era pe cale s` piard` orice no]iune de orientare.

S~RUTUL INTERZIS

75

Edwin, exclam` ea, cu un rs u[or nesigur, mi se pare c` ne \nvrtim \n cerc. B`rbatul se opri. P`rea amuzat [i Kate \[i sim]i obrajii \mbujorndu-se de emo]ie \n fa]a privirii deocamdat` \mblnzit`. Nu e[ti foarte departe de adev`r, doctore Shannon, \i r`spunse. O clip` mai trziu, Edwin redevenise serios [i-[i \nt`ri imperceptibil strnsoarea pe bra]ul lui Kate, ciulind atent urechea pentru a percepe un zgomot greu de definit \n dep`rtare. Din tot trupul s`u se degaja un fel de tensiune contagioas` [i Kate avu curnd impresia unui pericol iminent. Efectiv f`r` s`-[i dea seama, tn`ra femeie \[i puse mna liber` peste cea care-i strngea cotul. Edwin, murmur`, ce se \ntmpl`? Dar b`rbatul scutur` din cap, ca pentru a respinge \ntrebarea tinerei femei, \n timp ce-[i desprindea degetele din acea mngiere nea[teptat`. Era att de concentrat, \nct p`rea c` uitase pn` [i de existen]a \nso]itoarei sale. Cu un gest lent [i calculat, eliber` piedica armei. Kate era att de fascinat` de comportamentul de vn`tor profesionist al lui Edwin, \nct fu aproape prea trziu cnd \n]elese c` de fapt situa]ia tocmai se inversase. Din vn`tori, deveniser` vna]i. Bivolul, rupnd ramurile \n trecere, se n`pustea asupra lor \ntr-un galop asurzitor. Edwin nu deschise imediat gura pentru a striga la Kate s` se pun` la ad`post, pentru c` aceasta se repezise deja \n spatele

76

HELEN RAY

unui pin cu trunchi enorm [i, din locul relativ ferit \n care se afla, observa scena, cu inima b`tnd s`-i sparg` pieptul. Cu ct se apropia, cu att fiara furioas` p`rea mai monstruoas`. Cu o \ncetineal` care lui Kate i se p`ru insuportabil`, Edwin ridic` pu[ca [i ochi. Era acum, sau niciodat`. Glon]ul porni [i animalul se pr`bu[i greu, la c]iva metri de Edwin, \n timp ce ecoul \mpu[c`turii se sp`rgea \n lini[tea p`durii. Kate \[i p`r`si cu precau]ie ad`postul, pentru a i se al`tura lui Edwin lng` bivol. |n ciuda pulsului s`u neregulat [i a tremurului minilor, tn`ra femeie reu[i s`-l examineze cu o deta[are de profesionist`. Glon]ul f`cuse o gaur` de m`rimea unghiei sale, care str`lucea ca un ochi ro[u-aprins \n fruntea enorm`. Sim]i totu[i o urm` de triste]e temporar`, devenind con[tient` c` fusese de-ajuns o nenorocit` de \mpu[c`tur` pentru a pune cap`t pe loc existen]ei acelui animal plin de o vitalitate drz`. Dar triste]ea disp`ru foarte repede la gndul a ce s-ar fi putut \ntmpla f`r` st`pnirea de sine [i \ndemnarea lui Edwin. |n ciuda voin]ei sale, trebuia s` recunoasc` faptul c` sim]ea o stim` nou` pentru vecinul s`u. Ridic` spre el o fa]` hot`rt`. Vrei s` m` \nve]i s` trag? \l \ntreb` simplu. Edwin p`ru surprins. Nu m` a[teptam la o schimbare de atitudine att de radical`, exclam`. Oare te a]]` vederea sngelui? ad`ug` suspicios.

S~RUTUL INTERZIS

77

Kate p`li \n fa]a acestei agresivit`]i nea[teptate, dar ghici din instinct c` aceast` reflec]ie nu era f`r` leg`tur` cu mama sa, deoarece Jacquelyn fusese mereu atras` de manifest`rile de putere ale genului masculin. Instinctele mele sngeroase sunt cu siguran]` mai pu]in dezvoltate dect cele ale familiei tale, replic` ea cu un aer sfid`tor, deoarece o umilise [i voia s`-l ofenseze, chiar cu pre]ul unei acuza]ii nejustificate. Oare vn`toarea este doar specialitatea familiei Michaels? ad`ug` dup` un timp de gndire. Edwin strnse din din]i \n fa]a aluziei de-abia voalat` la trecutul sentimental al tat`lui s`u. Oare se putea crede \ntr-adev`r c` Jacquelyn fusese prada nevinovat` a unui vn`tor de fuste \n timp ce de fapt ea \l urm`rise pe Ford cu asiduitate? Din nefericire, ripost` Edwin pe un ton acid, faptul de a vna nu-i pune \n mod logic pe b`rba]i la ad`post de anumite capcane. |n ce te prive[te, s` nu-]i faci nici o grij`, r`spunse Kate cu dispre]. Atunci, spre marea dezam`gire a lui Kate, Edwin izbucni \ntr-un rs sarcastic. Se potrive[te la fel de bine att unuia ct [i celuilalt! exclam` privind-o pe tn`ra femeie drept \n ochi. Vino, s` plec`m de aici. Va trebui s` trimit s`tenii s` taie trupul animalului \nainte de a se \nnopta, dac` nu vrem s` atragem hienele [i vulturii.

78

HELEN RAY

Apoi plec`, f`r` s` se preocupe s` a[tepte r`spunsul \nso]itoarei sale. Lui Kate nu-i mai r`mnea dect s` porneasc` pe urmele sale [i \n timp ce mergea \n spatele lui, se \ntreba cu mnie ct timp se vor mai \nc`p`]na s` se \nfrunte, pentru a se face s` sufere cu o pl`cere att de evident`. |mpotriva voin]ei sale, ochii lui Kate mngiar` umerii la]i ai ghidului s`u, coborr` de-a lungul spatelui musculos [i a [oldurilor \nguste. Avea mersul leg`nat al unei feline [i Kate era teribil de sensibil` la for]a sa. "Din fericire, \mi este dezagreabil!" \[i declar` cu autoritate, sigur` c` o asemenea afirma]ie ar putea fi de-ajuns s`-i \n`bu[e dorin]a primar` pe care acest b`rbat avea talentul s-o trezeasc` \n ea. Totu[i, Kate nu se putu \mpiedica s` simt` o oarecare mnie \mpotriva ei \ns`[i. |ntr-adev`r, oare nu fusese gata s` se lase emo]ionat` de un b`rbat care o \ndemna s` se gndeasc` la faptul c` era capabil s-o fac` s` sufere la fel de mult cum o f`cuse fostul ei so]? Cteva clipe mai trziu, ie[ir` din p`dure [i Kate gr`bi pasul pentru a ajunge lng` el. Edwin, \l strig` cu o voce aproape rug`toare. Edwin, ascult`-m`! F`r` s` se opreasc`, b`rbatul \ntoarse capul pentru a-i adresa o privire suspicioas` [i amuzat` \n acela[i timp. Edwin! insist` Kate, refuznd s` se lase descurajat` de aerul s`u ironic. Am vorbit foarte serios cnd ]i-am cerut s` m` \nve]i s` trag.

S~RUTUL INTERZIS

79

|i adres` instinctiv un zmbet seduc`tor. Dac` trebuie \ntr-adev`r s` [tiu s` m` folosesc de o arm`, ad`ug`, ]in ca profesorul meu s` fie un expert. Asta \nseamn` c` te-am impresionat? replic` Edwin cu arogan]`. "|nfumuratule!" se gndi Kate. Apoi r`spunse cu voce tare: }i-am admirat sngele-rece. Atta tot? insist` b`rbatul. Iritat`, tn`ra femeie nu se putu st`pni s` spun` cu autoritate: Indiferent ce ai putea crede, Edwin, \n ce m` prive[te nu consider c` o arm` este extinderea for]ei unui b`rbat. Acesta are la dispozi]ie alte mijloace pentru a-[i dovedi puterea. Sim]ea cum se \nfuria, \n ciuda bunelor sale hot`rri. {i anume? o \ntreb` Edwin cu un aer cinic [i plin de sub\n]elesuri. "Te ur`sc!" era gata s` exclame Kate, \n]elegnd ct de naiv` fusese s`-[i imagineze c` cererea sa le va oferi \n sfr[it un teren de \n]elegere. Cu obrajii arznd, exasperat` de propria neputin]`, oft`, lungind pasul pentru a se \ndep`rta. Cteva secunde mai trziu, Edwin o ajunse din urm` [i o for]` s` se opreasc`, proptindu-se \n fa]a ei. S` facem un armisti]iu! \i propuse pe nepus` mas`, \ntinzndu-i mna. Kate izbuti s` observe c` \nso]itorul s`u p`rea s` se amuze mult de mnia sa.

80

HELEN RAY

De ce vrei un armisti]iu? \l \ntreb`, ridicnd capul cu un aer provocator. Pentru ca, apoi, lupta s` devin` mai \ndrjit`? E[ti insuportabil`! exclam` Edwin pe un ton glacial. |n sfr[it, vrei sau nu s` \nve]i s` tragi? Nu-]i voi mai propune \nc` o dat`. |n acest caz, s` \ncepem acum, replic` tn`ra femeie. |n loc de r`spuns, Edwin \nc`rc` pu[ca, ridic` piedica [i-i \ntinse arma. Metalul de culoare \nchis` al ]evii era rece [i nepl`cut de atins, iar Kate fu surprins` s` constate ct de grea era pu[ca. |[i d`du brusc seama c` nu era vorba de o juc`rie [i ascult` cu cea mai mare aten]ie indica]iile uimitor de exacte ale lui Edwin referitoare la modul de a o sprijini pe um`r [i a ochi. |n cele din urm`, el \i indic` un copac, la aproximativ treizeci de metri la liziera p`durii [i dup` ce-i explic` modul de pozi]ionare a degetelor pe tr`gaci, \i ceru s` trag` asupra p`r]ii inferioare a trunchiului. Proptindu-[i de bine de r`u patul pu[tii de um`r, Kate \nchise ochiul stng pentru a ]inti mai bine [i, cnd avu sentimentul c` arborele era pe axa ]evii, ap`s` \ncet pe tr`gaci [i-[i re]inu respira]ia. Avu loc o detun`tur` asurzitoare, iar reculul pu[tii era gata s`-i smulg` um`rul, dar durerea nu fu nimic pe lng` dezam`girea tinerei femei cnd v`zu c`-[i ratase ]inta. Sco]nd un oftat de nemul]umire, l`s` arma \n jos [i, \n timp ce-[i freca um`rul care o durea, observ` cu un zmbet poc`it:

S~RUTUL INTERZIS

81

Admit cu pl`cere c` nu este un joc de copii [i m` \ndoiesc c` voi [ti vreodat` s` m` folosesc de un asemenea instrument! Edwin zmbi \n fa]a acestei capitul`ri spontane. Iat` c`-]i exprimi pentru prima dat` \ndoielile asupra capacit`]ilor tale ie[ite din comun! exclam`. Nu po]i s` [tii ct m` simt de u[urat s` descop`r c` po]i s` fii o fiin]` uman` la fel de slab` ca altele. Ochii lui Kate \ncepur` s` arunce fulgere. Fii atent, Edwin Michaels, \l avertiz`, deoarece s-ar putea s` ]intesc mai bine data viitoare [i \n direc]ia ta! Edwin izbucni \n rs. Amenin]`ri, doctore? Kate \i arunc` o privire furioas`, dar b`rbatul nu-i l`s` timp s` g`seasc` un r`spuns ustur`tor. A[az`-te, Katherine, \i ordon` pe un ton dur. De ce? \ntreb` aceasta f`r` s` se mi[te. |]i voi ar`ta. Puse mna pe pu[c`, se a[ez` direct pe p`mnt [i dup` ce-[i ridic` genunchii la \n`l]imea pieptului, rezem` de ei ]eava pu[tii pentru a o fixa, apoi ochi [i trase. Kate miji ochii pentru a examina trunchiul. Chiar [i de la aceast` distan]`, vedea clar scoar]a copacului v`t`mat` de o gaur` mic`. F`r` s` spun` o vorb`, se a[ez` pe iarba ud` al`turi de Edwin care-i \ntinse pu[ca. |n timp ce tn`ra femeie \ncerca s` imite pozi]ia pe care-l v`zuse lund-o, Edwin se ridic` pentru a observa pu]in mai din spate. Cnd fu gata, Kate trase, dar rat` \nc` o dat` ]inta.

82

HELEN RAY

B`rbatul veni [i se chirci lng` ea. R`suflarea sa c`ldu]` mngia ceafa tinerei femei [i \[i trecu amndou` bra]ele \n jurul umerilor ei, pentru a-i potrivi pozi]ia minilor. Kate se sim]i cople[it` de un val de emo]ie, la fel de intens` pe ct de nea[teptat` cnd \i atinse b`rbia pentru a-i modifica u[or unghiul de \nclinare al fe]ei. |[i lipi apoi ferm mna pe pulpa piciorului ei pentru a-i aduce piciorul mai aproape de piept. |ncearc` iar, \i spuse calm. Obrazul s`u aproape \l atinse pe cel al lui Kate \n timp ce verific` ultima dat` pozi]ia bun` a armei. E[ti gata? Kate ridic` ochii spre fa]a bronzat` care se afla att de aproape de a sa [i se surprinse dorind s` \ntind` mna spre acel maxilar puternic pentru a-l mngia cu vrful degetelor. Privirile li se \ntlnir` [i tn`ra femeie citi \n ochii s`i un amestec de derut` [i iritare, un fel de tulburare pe care [i-o alung` cu un clipit din pleoape, \n timp ce Kate era \n culmea emo]iei. O clip`, tn`ra femeie era gata s`-[i abandoneze buzele acelei guri fascinante, dar \[i aminti c` nu `sta era motivul apropierii lor [i se \ntoarse repede de team` s` nu fie b`nuit` din nou de tentativ` de seducere. Prad` unei mari confuzii, ap`s` pe tr`gaci f`r` s` prea [tie dac` ]intise corect. Reculul puternic al pu[tii o proiect` \n spate contra lui Edwin, care, dezechilibrat se r`sturn` pe iarb`. Se ridic` pe jum`tate [i, rezemat \n cot, o privi cu un aer batjocoritor, spunnd cu un calm derutant:

S~RUTUL INTERZIS

83

{tii c` ai fi avut mai mult noroc s`-]i atingi ]inta dac` \]i venea \n minte s`-]i deschizi superbii ochi? Privirea lui Kate str`lucea de veselie [i trebui s`-[i mu[te buzele pentru a-[i \n`bu[i un hohot de rs. Dezechilibrarea lui Edwin introdusese \n situa]ie un element caraghios care o f`cu imediat pe tn`ra femeie s` se elibereze de toate tensiunile. Emo]ia \i disp`ruse [i-[i putu rezema arma de um`r, ochi [i trase. Glon]ul \[i atinse ]inta. Bravo! exclam` Edwin ridicndu-se. F`r` o vorb`, Kate \n`l]` capul spre el [i-i adres` un zmbet modest. |ntinzndu-i mna pentru a o ajuta s` se ridice, Edwin exclam`, pe un ton amuzat: Totu[i, nu fi prea mndr` de tine. Nu este foarte greu cnd ai o ]int` nemi[cat`. S` oche[ti o ]int` \n mi[care este mult mai delicat. Conversa]ia fu \ntrerupt` de zgomotul unui motor deasupra capetelor lor. Ridicnd ochii pentru a scruta \ntinderea de azur, Kate recunoscu micul avion ro[u cu alb. Este Elizabeth, murmur`. Trebuie s` m` \ntorc. Edwin puse mna pe pu[ca pe care i-o \ntinse Kate. O a[teptai? o \ntreb`. Tn`ra femeie \ncuviin]` cu o mi[care din cap. Trebuie s` m` duc la Tsavo, unde ni se va \ncredin]a un cuplu de oryx pentru reproducere, anun]` cu mndrie. Edwin o privi cu un aer zeflemitor.

84

HELEN RAY

{i iat` c` \ncepe! constat` el ridicnd ochii spre cer. Observa]ia aceasta fu suficient` s-o enerveze pe Kate. Sper c` nu te surprinde, replic` tn`ra femeie pe un ton aspru. |mi cuno[teai inten]iile \nc` de la \nceput. Dar nu te \ngrijora pentru scumpele tale planta]ii. Am inten]ia s` instalez un grilaj \n jurul rezerva]iei mele, a[a \nct arborii t`i de cafea nu vor avea s` se team` dect de animalele care se plimb` deja \n libertate pe terenurile voastre de decenii. Ai inten]ia s` construie[ti singur` \mprejmuirea? \ntreb` Edwin pe un ton nevinovat. Asta nu te prive[te, replic` tn`ra femeie. Dar \]i voi spune totu[i c` l-am construit cu ajutorul celor din Kerinyagga. S`rmanul Jomo va muri de epuizare, exclam` Edwin cu sub\n]eles. Kate \[i sim]i obrajii \mbujorndu-se. A[adar, [tia despre tratativele sale \n cele mai mici am`nunte! Dar de fapt, ar fi trebuit s` b`nuiasc`! Familia Michaels nu putea s` nu fi aflat despre fric]iunea dintre vr`jitorul Kendo [i tn`ra femeie alb`, care-[i permisese s` trateze s`tenii. |n consecin]`, avea motive s` cread` c` le ajunsese la ureche urm`rile afacerii. Kate \[i imagin` f`r` greutate c` Edwin se bucurase probabil de \ncurc`tura sa [i aceast` idee o irita \n cel mai \nalt punct. Enervat`, Kate se \ntoarse [i plec` de lng` Edwin pentru a se \ndrepta \n grab` spre proprietatea sa. Dar, din trei pa[i, b`rbatul i se al`tur` [i merser` al`turi, \n t`cere.

S~RUTUL INTERZIS

85

Tn`ra femeie \ncepu s` se gndeasc` din nou la evenimentele dimine]ii. |n ciuda mniei fa]` de permanentele ironii ale lui Edwin, era obligat` s` admit` c`-i salvase probabil via]a cnd bivolul se n`pustise asupra lor. Rememor` de asemenea r`bdarea cu care o \nv`]ase s` mnuiasc` pu[ca... apropierea tulbur`toare a fe]elor lor pn` \n clipa \n care ea g`sise puterea s`-[i \ndep`rteze buzele. Dar \nl`tur` cu hot`rre aceast` amintire din minte. Un lucru era sigur, trebuia s` catadicseasc` s`-i mul]umeasc`, deoarece nu voia s`-i dea impresia c` era lipsit` de bune maniere. "{i totu[i, \mi este egal ce crede despre mine", \[i spuse pentru a-[i da \ncredere \n sine. Dup` ce inspir` profund, Kate \ncepu cu stng`cie: De fapt, eu... Ezit`, cu ochii a]inti]i cu \nc`p`]nare asupra drumului din fa]a ei. ... |n sfr[it, voiam s`-]i mul]umesc pentru lec]ia de tir. |l sim]i \ntorcnd capul spre ea [i \ndr`zni s`-l priveasc`. Fii atent`, doctore, spuse cu un aer zeflemitor. A[ putea s` merg pn` la a-mi imagina c` femeile veterinar nu sunt pur [i simplu prost crescute [i furioase. Kate \i arunc` o privire ofensat`, dar hot`r\ s` nu-i r`spund`. Ajunser` \n apropierea casei familiei Michaels [i, la c]iva metri de ei, Elizabeth Finch tocmai ateriza cu avionul. Dup` un scurt semn din cap \n direc]ia \nso]itorului s`u, Kate plec` \n fug` spre pist`.

86

HELEN RAY

Elizabeth nu oprise imediat motorul [i Kate se repezi spre cabina pilotului pentru a deschide u[a. Dar zmbetul radios \i \ncremeni pe buze cnd o v`zu pe Elizabeth pe jum`tate pr`bu[it` pe scaun. |n`l]` cu mare greutate capul pentru a adresa un zmbet jalnic \n direc]ia lui Kate. Pilotul avea tenul p`mntiu [i ochii de obicei de un albastru att de intens, erau aproape sticlo[i. Speriat` de starea evident alarmant` a prietenei sale, Kate \ntoarse capul spre cas` pentru a striga ct o ]inea gura: Edwin! Acesta cobor\ cele dou` trepte pe care tocmai le urcase [i se gr`bi spre avion, \n timp ce Kate pip`ia fruntea Elizabethei. Nu te nelini[ti, Kate, murmur` slab bolnava schi]nd un gest pentru a cobor\ din aparat. Este iar blestemata asta de malarie. Sst! Nu spune nimic [i stai lini[tit`, protest` blnd Kate. P`streaz`-]i puterile. Edwin li se al`tur` gfind [i, f`r` s` piard` timpul punnd \ntreb`ri inutile, o lu` pe Elizabeth \n bra]e pentru a o a[eza cu delicate]e pe p`mnt. Sus]inut` de fiecare parte de infirmierii s`i improviza]i, aceasta putu s` mearg` astfel spre locuin]`. Febra puternic` [i starea sa de epuizare nu erau de-ajuns pentru a o face s` tac` [i \njura ct putea acele boli tropicale care au \ndr`zneala nes`buit` s` te anihileze \n clipele cele mai nepotrivite. Sattima, supraveghind \naintarea ciudatului trio porni \n \ntmpinarea lor, pentru a-[i propune ajutorul.

S~RUTUL INTERZIS

87

Edwin, spuse atunci Kate, dac` \mi dai cheile Land Roverului t`u, m` pot duce s`-mi iau trusa. Nici nu-[i termin` fraza [i Edwin \i \ntinse cheile ma[inii, iar Kate, \ncredin]nd partea sa de povar` Sattimei, porni \n fug` peste pista de aterizare. Mai pu]in de un sfert de or` mai trziu, era \ntoars` [i Sattima o preced` de-a lungul coridorului t`cut. Se simte mai bine? \ntreb` Kate cu o voce \ngrijorat`. Mi-e team` c` nu, doctore Shannon, declar` tn`ra african` \n [oapt`. Ar trebui s`-mi spui Kate, protest` tn`ra femeie. Protocolul acesta m` \nnebune[te! Sattima rse. Nu e[ti ca celelalte femei albe pe care le cunosc, doctore...Katherine. Tr`s`turile contrariate ale lui Kate se destinser` \n fa]a farmecului naiv al \nso]itoarei sale. Nu [tiu dac` este un compliment, r`spunse ea, dar prefer s`-l consider ca atare. Mul]umesc, Sattima. Sattima o introduse \ntr-o \nc`pere vast`, cu obloanele \nchise [i Kate se gr`bi spre patul din aram` pe care era \ntins` bolnava. Elizabeth era cuprins` acum de frisoane puternice [i de necontrolat, simptome clasice ale malariei. |i trebuie ni[te p`turi, Sattima, ordon` Kate cu o voce preocupat`. Cred c` va fi o criz` sever`. |n clipa \n care scoase o sering` din trus`, Elizabeth deschise ochii.

88

HELEN RAY

|mi vei face o injec]ie, nu-i a[a? bomb`ni aceasta. Asta m` va \nv`]a minte s` te recomand ca noul nostru medic! Sst! o \ntrerupse Kate. |]i fac o injec]ie pentru c` rezultatul este mai rapid dect cu alte medicamente. |ncheindu-[i sarcina, Kate desp`turi peste bolnav` p`tura pe care i-o adusese Sattima. Elizabeth \[i puse mna pe bra]ul care o \nvelea ca pe un copil. Chiar \mi pare r`u c` nu te pot duce la Tsavo! Ne-am fi distrat att de bine! Dar nu te \ngrijora pentru animalele tale, i-am cerut lui Edwin s` piloteze \n locul meu. Cum? exclam` Kate cu o evident` nemul]umire. Elizabeth zmbi cu sub\n]eles. Te arunc drept \n capcan`, nu-i a[a? Taci. E[ti foarte sl`bit` [i nu vreau s` discut cu tine, o \ntrerupse Kate. Acum c` tratamentul a fost administrat, preferi s` torc sau s` latru? \ntreb` atunci Elizabeth cu obi[nuitul s`u sim] al umorului. Prefer s` te odihne[ti. Cu siguran]`, e[ti cel mai indisciplinat pacient pe care l-am \ngrijit vreodat`, fie dintre oameni, fie dintre animale. Dup` ce-i d`du cteva recomand`ri Sattimei, Kate ie[i din camera Elizabethei \n clipa \n care Edwin se preg`tea s` vin` s` afle ve[ti. Cum se simte? o \ntreb` cu o voce \ngrijorat`. I-am f`cut o injec]ie.

S~RUTUL INTERZIS

89

|n dou` zile ar trebui s` se simt` mai bine. Totu[i, nu va fi \n stare s` piloteze un timp. Edwin \[i \ncruci[` bra]ele pe piept cu un aer fatalist. |n acest caz, zarurile au fost aruncate [i te duc eu la Tsavo dac` e[ti de acord, spuse simplu. Kate se rezem` cu spatele de u[` [i-[i ridic` o [uvi]` de p`r cu un aer demn. Ascult`, Edwin, \ncepu cu siguran]`, n-am deloc inten]ia s`-]i impun... B`rbatul o \ntrerupse pe un ton aproape obosit. Te rog, Katherine, protest` el. |n ce m` prive[te, \mi este indiferent dac` te duc sau nu la Tsavo. Dac`-]i propun asta, este pentru c` Elizabeth mi-a cerut s`-i fac serviciul acesta. O voi face pentru ea, nu pentru tine. Kate ezit` o clip`. Nu voia s` accepte nimic de la familia Michaels; faptul de a le fi datoare, putea s`-i sl`beasc` pozi]ia \n leg`tur` cu ei. Pe de alt` parte, Elizabeth nu va fi \n m`sur` s` zboare \nainte de cteva s`pt`mni [i crearea rezerva]iei reprezenta pentru tn`ra femeie o prioritate absolut`. Dac` asta este situa]ia! exclam` \n cele din urm` cu un oftat resemnat. Apoi, ad`ug` pe un ton distant. Oricum, voi pl`ti.... Tocmai ]i-am spus c` o fac pentru a-i face un serviciu Elizabethei, o \ntrerupse brutal Edwin. E[ti scutit` s` devalorizezi lucrurile vorbind de bani. Cei din familia Michaels nu sunt mercenari.

90

HELEN RAY

Cum vrei, Edwin, \ncheie Kate, cu o urm` de ironie \n voce. Vrei s` ne \ntlnim la avion \ntr-o or`? {i f`r` s` a[tepte r`spuns, tn`ra femeie se \ndep`rt` cu pas hot`rt. La intrare, se \ntlni cu Ford Michaels. Ia te uit`! Katherine! exclam` el surprins. M` a[teptam s-o v`d pe Elizabeth. Dup` o clip` de ezitare, ad`ug`, observnd-o cu un aer gnditor: Oare trebuie s` \n]eleg c` ai inten]ia s` ne faci frecvent vizite ca \ntre vecini? Ca \ntotdeauna \n defensiv`, Kate se \ntreb` dac` \ntrebarea b`trnului b`rbat era ironic`, sau pur [i simplu amabil`, apoi, considernd c` acesta nu putea s` fie vorba de bun`voin]`, ripost` cu un aer \n]epat: M` \ndoiesc c` v` dori]i prezen]a mea, care nu poate dect s` v` reaminteasc` trecutul. Ford p`li [i Kate regret` imediat r`utatea sa gratuit`. Se preg`tea s` biguie ni[te scuze, cnd Ford d`du din cap cu un aer enigmatic, constatnd: Ct de mult \i semeni, Katherine! Ne[tiind ce s` r`spund`, tn`ra femeie salut` stnjenit` [i plec` \n fug` \n direc]ia propriului teritoriu.

Capitolul 5
O or` mai trziu, Kate ajunse lng` avion, \nso]it` de Jomo, fiecare purtnd o mic` geant` de c`l`torie. Sunt gata! strig` \n direc]ia lui Edwin, care tocmai efectua verific`rile necesare. B`rbatul \n`l]` capul de la joja de ulei [i miji pleoapele pentru a o examina cu insolen]` pe tn`ra femeie. P`rul str`lucitor \i c`dea \n cascad` pe umeri. Purta un pulover alb, o jup` din pnz` kaki [i sandale f`r` toc, cu curele. Totul era perfect potrivit stilului de c`l`torie, dar totu[i indiscutabil feminin. Observndu-l pe Jomo care ]op`ia de \ncntare al`turi de Kate, Edwin spuse pe un ton sarcastic: N-am inten]ia s` te agresez, doctore Shannon. Nu era necesar s`-]i aduci gard` de corp. Jomo este asistentul meu, r`spunse calm tn`ra femeie, hot`rt` s` nu se mai \nfurie, cum o f`cuse de prea multe ori \n cursul dimine]ii.

92

HELEN RAY

Foarte bine, s` mergem, r`spunse Edwin f`r` s` renun]e la aerul s`u ironic. Dup` ce le aranj` bagajele \n bunc`r [i-l instal` pe Jomo \n cabin`, veni \n cabina pilotului, pentru a i se al`tura lui Kate, care ocupa scaunul copilotului. Foarte firesc, se aplec` spre ea pentru a o ajuta s`-[i lege centura de siguran]` [i minile li se atinser`, reamintindu-i lui Kate insuportabila emo]ie de la lec]ia de tir. Atunci, respinse aproape cu brutalitate bra]ul lui Edwin, biguind: Pot s` m` descurc foarte bine singur`, mul]umesc. Cu un aer \nc`p`]nat, se a[ez` confortabil \n scaun, pentru a nu se mai mi[ca pn` la decolare. Dar cnd sim]i ro]ile desprinzndu-se de sol, curiozitatea fu mai puternic` [i, cu fruntea lipit` de geam, \ncepu s` priveasc` interesat` vastul domeniu care se \ndep`rt` pn` c`p`t` aspect de mochet`. Curnd, l`sar` la stnga uria[ul munte Kenya [i luar` direc]ia sud-est, spre frontiera tanzanian`. Survolar` cmpurile de piretru cu flori ca z`pada, paji[tile ca smaraldul ale terenurilor \nalte, cmpiile ro[ii arse de soare... Tn`ra femeie nu se putu \mpiedica s` se gndeasc` emo]ionat` c` aceast` natur` puternic` ad`postea o comoar` fabuloas` de specii animale. Un zmbet \ncntat \i flutura pe buze cnd \[i \ndrept` \n mod reflex privirea spre \nso]itorul s`u. Acesta ]inea comenzile cu st`pnire, lini[tit [i Kate se surprinse din nou admirndu-i destoinicia. P`rea evident c` Edwin f`cea parte dintre acei in[i care excelau \n toate lucrurile.

S~RUTUL INTERZIS

93

Ca [i cnd \i ghicise gndurile, b`rbatul \ntoarse capul, o observ` pe Kate o clip`, cu un amestec de interes [i ne\ncredere, apoi exclam` nu f`r` provocare: Presupun c` nu te mul]ume[ti s` consim]i s` tragi, vei vrea de acum s` \nve]i s` pilotezi? Se \ntrerupse, ca pentru a-[i st`pni un hohot de rs [i, pentru prima dat`, Kate avu sentimentul c` avea un fel de c`ldur` \n ochii ca ambra. Apoi, Edwin ad`ug`: De fapt, n-a[ fi surprins s` aflu c` odinioar` erai dintre acele feti]e insuportabile care c`utau f`r` \ncetare s` se amestece \n jocurile b`ie]ilor. Mul]umesc pentru compliment, exclam` Kate. Dar nu se putu \mpiedica s` rd` din toat` inima. De fapt, se sim]ea mult mai relaxat` acum, cnd era departe de Ndege Hills, teatrul ostilit`]ilor lor [i nu mai era imperios necesar s` adopte o atitudine agresiv` pentru a se proteja. Poate din acest motiv ad`ug` repede: Dar ai ghicit exact, mi-ar pl`cea s` \nv`] s` pilotez. Edwin l`s` atunci comenzile [i, ar`tnd man[a care se afla \n fa]a lui Kate, spuse simplu: D`-i drumul. Este u[or: ape[i pe man[` [i avionul coboar`, tragi [i urc` din nou. |i explic` apoi cum s` execute un viraj: O u[oar` ap`sare cu piciorul drept pe palonier, man[a la dreapta [i aparatul se \nclin` la dreapta pentru a-[i schimba direc]ia.

94

HELEN RAY

Avionul astfel aplecat \n partea pasagerei, \i permise o vedere mai impresionant` a p`mntului care p`rea c` de-abia se mi[c` sub ei. Kate reper` o turm` de animale care se deplasau l`snd \n urm` un enorm nor de praf. Cred c` sunt elefan]i! exclam`, \n culmea \ncnt`rii. |i putem vedea mai de aproape? |n loc de r`spuns, Edwin relu` comenzile, ap`s` cu putere man[a amplificnd unghiul de \nclinare al aripilor pentru ca avionul s` coboare \n spiral` \n stratul atmosferic. Cu ct coborau mai mult, Kate distingea mai bine pielea ridat` a enormelor animale ale c`ror urechi uria[e fluturau \n vnt \n ritmul galopului lor prin cmpia pustie. Nu erau la mai mult de [aizeci de metri de sol cnd Edwin puse \n sfr[it cap`t coborrii, redresnd pozi]ia. Kate era tulburat` de fericire. Era ca [i cnd Edwin \i permisese s` descopere libertatea exaltant` pe care ]i-o d`deau aripile [i fu aproape dezam`git` cnd avionul ajunse din nou la altitudinea de croazier`. Acum survolau parcul din Tsavo [i curnd, Edwin f`cu un tur de pist` deasupra imobilelor administrative \nainte de a ateriza u[or pe terenul privat. |nc` nu avuseser` timp s` elibereze pista, c` un Jeep maro ie[i din hangar pentru a le veni \n \ntmpinare [i, cteva clipe mai trziu, schimbau strngeri de mn` cordiale cu un african zmbitor, scund, care se prezent` cu cel mai distins accent de la Oxford.

S~RUTUL INTERZIS

95

Matthew Arap, asistentul directorului rezerva]iei. Bine a]i venit la Tsavo, doctore Shannon. N-am vrut s` captur`m oryxii \naintea venirii dumneavoastr` deoarece ni se p`rea mai pu]in ra]ional s` le preg`tim inutil prea devreme pentru c`l`torie. Dac` sunte]i de acord, propun s` mnc`m de prnz, apoi, vom merge \mpreun` s` captur`m animalele. Este o idee excelent`, afirm` Kate. V` voi cere doar s`-mi l`sa]i timp s`-mi pun o ]inut` mai adaptat` la safari. O or` mai trziu, plecar` prin vastul parc natural la bordul Jeepului decapotabil. Kate era a[ezat` \n fa]`, \ntre Matthew Arap [i Edwin, iar Jomo, cu ochii mari de pl`cere, era singur pe scaunul din spate. I se \ncredin]ase paza a trei pu[ti [i le ]inea cu amndou` minile, cu ]eava \ndreptat` spre cer, ca ni[te suli]e masai. |n spatele lor rula un camion vechi la bordul c`ruia trebuia s` fie \nc`rcate antilopele. Din cnd \n cnd, Kate z`rea o impala cu pielea aurie, sau o zebr` cu crupa lat` [i acest spectacol al unui paradis inviolabil o fermeca. Brusc, reper` o ceat` de lei la orizont. Grupa]i pe un dmb mic, la umbra unui salcm, unii \[i observau domeniul leg`nndu-[i cu non[alan]` cozile, \n timp ce ceilal]i, s`tui cu siguran]` dup` ce devoraser` o victim` nefericit`, dormeau ca ni[te pisici mari lene[e. |n acea clip`, tn`ra femeie se surprinse identificndu-l pe Edwin cu aceste animale puternice. "Ca [i ele, este un vn`tor, se gndi. {i el este obi[nuit s`-[i foloseasc` instinctul, inteligen]a [i viclenia pentru a dejuca

96

HELEN RAY

adversarul. Cum s` nu te temi s` fii nimicit de un ins att de puternic? Dac` se hot`r`[te s` m` atace, nu dispun de nici o arm` pentru a m` ap`ra". Vocea agitat` a ghidului lor \ntrerupse cursul gndurilor care o preocupau pe Kate. Iat`-le, doctore Shannon! La stnga, privi]i-le! O turm` de oryx. Cele dou` vehicule \ncetinir` imediat pentru a se apropia la pas pn` la aproximativ treizeci de metri de antilope, \n timp ce Kate \[i ]inea respira]ia, att era de emo]ionat` s` vad` \n sfr[it cu proprii ochi aceast` specie devenit` att de rar`. |[i imagina deja o pereche din aceste animale gra]ioase \n libertate pe p`mnturile sale [i de-abia \[i st`pni ner`bdarea. "Oare ce a[tept`m?" era gata s` \ntrebe. Dar Edwin fu mai repede dect ea. S`rise deja peste portiera vehiculului \n mers [i, punnd mna pe pu[ca pe care i-o \ntinsese Jomo, \ntreb`: Ce fel de cartu[e sunt \n aceste pu[ti, domnule Arap? Cu un zmbet galant \n direc]ia lui Kate, [oferul Jeepului replic`: Doctor Shannon fiind autoritatea profesionist` mi se pare c` ea r`spunde. Flatat` de aceast` dovad` de \ncredere, Kate explic`: Cartu[ele con]in un anestezic numit M-99, folosit \n cantitate foarte mic`. Dar folosirea produsului este foarte delicat`, deoarece unele animale sunt mai sensibile la el dect altele. {i se [tie de exemplu c` la greutate egal`, animalele s`lbatice merit` o doz` mai mare dect animalele domestice.

S~RUTUL INTERZIS

97

Presupun c` dorin]a de a-[i p`stra libertatea este suficient` pentru a \nt`ri rezisten]a unei fiin]e vii, suger` Edwin pe un ton aparent banal. Este adev`rat, recunoscu Kate cobornd din vehicul. Matthew Arap \i \ntinse o pu[c`. Vre]i s` trage]i primul foc, doctore? \i propuse. Kate se preg`tea s` refuze propunerea cnd Edwin merse mai departe: D`-i drumul, doctore, insist`, sfidnd-o pe tn`ra femeie cu privirea. Astfel provocat`, Kate nu putea s` nu accepte. Puse mna pe o pu[c` [i, dup` ce verific` dac` era bine plasat cartu[ul, ridic` piedica [i o rezem` de um`r cum o \nv`]ase Edwin. Din nefericire, cnd \ncepu s` ocheasc`, observ` cu consternare ct` dreptate avusese Edwin s` pretind` c` o ]int` este mai greu de atins cnd este \n mi[care. P`rea imposibil s` ]in` un animal \n colimator mai mult de o frac]iune de secund`. Era pe punctul s` se descurajeze, cnd Edwin murmur` \n spatele ei: |ncearc` s` sim]i mi[carea antilopei [i urm`re[te-o cu corpul t`u. Nu r`mne \ncremenit` ca o statuie. P`rea s` se amuze mult de situa]ie [i Kate, r`nit` \n amorul propriu, strnse din din]i jurnd s` nimereasc` ]inta cu orice pre]. Cu aten]ie, ridic` din nou pu[ca, pentru a se concentra asupra mi[c`rilor unuia dintre animale. |n sfr[it, reu[i s`-l ]in` \n colimator [i, cu inima palpitnd, ap`s` pe tr`gaci. Scoase un strig`t de bucurie cnd \n]elese c`-[i atinsese ]inta, bucurie care nu fu cu nimic diminuat` de faptul c` animalul,

98

HELEN RAY

atins \n coaps`, nu se pr`bu[i imediat [i trebui urm`rit cu jeepul aproape cinci minute \nainte de a putea fi capturat. Mul]umesc, Edwin, spuse simplu tn`ra femeie cnd animalul fu \n camion. Cnd se puse problema neutraliz`rii celui de-al doilea animal, Matthew Arap se \ntoarse spre Kate cu un aer \ntreb`tor. Refuznd cu un semn hot`rt din cap, aceasta \i \ntinse pu[ca lui Edwin. Tirul meu stngaci ne-a permis s` facem o plimbare fermec`toare, declar` ea rznd [i cred c` ar trebui s-o \nmn`m acum expertului. Edwin p`ru surprins de discursul m`gulitor, dar lu` totu[i arma din minile tinerei femei. Rezemat` de capota Jeepului, Kate \l observ` \n timp ce se preg`tea s` trag`. Corpul atletic perfec nemi[cat [i profilul s`u aspru cu tenul bronzat \i aminteau tinerei femei o sculptur` cioplit` \n piatr` [i, ca de fiecare dat` cnd se l`sa tulburat` de energia lui Edwin, sim]i urcnd \n ea un val de dorin]` intens`. Tocmai \[i rezemase pu[ca de um`r [i ]intea cu siguran]`. O secund` mai trziu trase [i fragila femel`, atins` deasupra um`rului, se pr`bu[i pe loc. Cnd se \ntoarser` la cl`dirile administrative, aflar` c` directorul parcului de-abia sosise [i dorea s`-[i primeasc` vizitatorii. Kate [i Edwin fur` introdu[i \ntr-un birou vast, mobilat modest, dar ai c`rui pere]i erau acoperi]i \n \ntregime cu uria[e h`r]i topografice, reprezentnd cei dou`zeci de mii de kilometri p`tra]i ai parcului natural.

S~RUTUL INTERZIS

99

Directorul, un b`rbat binevoitor, cu p`rul c`runt, se ridic` de la birou pentru a le veni \n \ntmpinare. Doctore Shannon, spuse \ntinznd mna spre tn`ra femeie. Sunt \ncntat s` v` cunosc. V` datorez mul]umiri recunosc`toare, r`spunse Kate. Apoi, ar`tndu-l pe Edwin, ad`ug`: Permite]i-mi s` vi-l prezint pe Edwin Michaels, care a avut amabilitatea s` piloteze avionul pn` aici. Prietena noastr` Elizabeth Finch sufer` de o criz` acut` de malarie. Considera]i c`-mi pare cu att mai r`u cu ct am avut grij` s`-i cump`r marca sa preferat` de gin! Dar nu-l vom l`sa s` a[tepte prea mult, declar` el \ntinzndu-i mna lui Edwin. Michaels? repet` \ncruntndu-se. Numele nu-mi este str`in. Am cunoscut odinioar` un Ford Michaels. R`spundea de regiunea central`. Este tat`l meu, preciz` Edwin. Foarte bine. A]i ales de asemenea calea politicii? Nu, r`spunse Edwin. Nu ne mai ocup`m dect de planta]iile noastre de cafea [i sarcina este suficient de grea. Mai ales cnd trebuie, ca acum, s` lupt`m \mpotriva efectelor devastatoare ale secetei. Aluzia era direct` [i Kate ar fi devenit cu siguran]` b`nuitoare f`r` r`spunsul oportun al directorului. Datorit` oamenilor curajo[i [i \nc`p`]na]i ca dumneavoastr` [i ca Elizabeth Finch a devenit Kenya o na]iune, spuse acesta cu c`ldur`. Apoi se \ntoarse spre Kate [i ad`ug`:

100

HELEN RAY

Am motive \ntemeiate s` cred c` merge]i deja pe urmele lor, doctore Shannon. Kate \ndr`zni o privire \n direc]ia lui Edwin [i privirile li se \nfruntar` f`r` amabilitate o clip`. Apoi, tn`ra femeie se \ntoarse din nou spre interlocutorul s`u. Este singura mea inten]ie, afirm` cu autoritate. Trebuie s` v` spun ct admir proiectul dumneavoastr`, doctore, relu` directorul. {ti]i ct` importan]` acord`m faunei noastre. Din nefericire, depindem de creditele votate de guvern [i de aceea suntem gata s` facem tot ce ne st` \n putere pentru a favoriza formarea de rezerva]ii particulare, asemenea celei pe care ave]i inten]ia s-o amenaja]i. Asta m` determin` s` v` explic de ce am ]inut att de mult s` v` \ntlnesc. Se opri un timp pentru a-[i invita vizitatorii s` se a[eze. A[ vrea s` v` propun o a doua pereche de antilope, continu` directorul. Este vorba despre o specie deosebit de rar`, numit` nyala mun]ilor [i condi]iile climaterice din rezerva]ia dumneavoastr` \mi par a oferi exact de ce au nevoie aceste animale pentru a se \nmul]i mai bine. Cu o condi]ie, desigur, s` le pute]i proteja de leoparzi, care sunt du[manii lor ereditari. Ce crede]i despre propunerea mea, doctore? Ce cred! exclam` Kate \n timp ce ochii \i str`luceau de \ncntare. Este o propunere fantastic`! Foarte bine. |n acest caz, trebuie s` rezolv`m o mic` problem`. L`s` creionul cu care se juca de cteva minute.

S~RUTUL INTERZIS

101

Avionul Elizabethei este prea mic pentru a putea transporta patru cu[ti, relu` directorul. Va trebui s` v` \ntoarce]i la Nyeri cu ma[ina. Sunt dispus s` v` \mprumut un vehicul [i s` v` dau unul din asisten]ii no[tri tineri s` v` \nso]easc`, iar ulterior ne vom gndi la condi]iile de \ntoarcerea avionului. Dar ve]i avea oare curaj s` face]i aceast` c`l`torie epuizant`, care reprezint` dou`sprezece ore de drum? Kate nu mai [tia ce s` spun` [i un voal de dezam`gire \i \ntunec` ochii. Era limpede c` va trebui s` refuze propunerea. |ntr-adev`r nu putea face singur` aceast` c`l`torie lung` [i nu se punea problema s`-i cear` un nou serviciu lui Edwin. Dar acesta din urm` nu-i d`du timp s` refuze oferta. Asta nu pune nici o problem`, r`spunse el, pe un ton non[alant. Kate se \ntoarse brusc spre el pentru a-l \ntreba din priviri, dar Edwin r`mase imperturbabil. Se ridic` [i Kate \l imit`, mul]umindu-se s` observe \n t`cere contrastul dintre cei doi b`rba]i care-[i strngeau minile. Unul, omul de afaceri impecabil \mbr`cat \ntr-un costum de in bej [i cel`lalt, omul p`durilor, cu p`rul ciufulit [i fa]a t`b`cit` de soare. S` mergem s` c`ut`m animalele [i s` plec`m f`r` s` pierdem timpul, spuse Edwin adresndu-se tinerei femei. |n cteva ore se va \nnopta [i putem spera s` ne oprim pentru a dormi. Kate nu privea f`r` nepl`cere acel mod al lui de a pretinde brusc s` conduc` opera]iunile, dar gndindu-se mai bine, trebui

102

HELEN RAY

s` admit` c` \nso]itorul s`u avea o mai profund` experien]` a Africii dect ea. |n consecin]`, se mul]umi s` accepte cu rezerv`. Kate se g`si \nc` o dat` instalat` \n vehicul \ntre doi b`rba]i. Edwin, de data aceasta la stnga, la volan, [i Jomo la dreapta, ghemuit lng` portier` [i dormind profund. Kate \[i \n`bu[i un c`scat, \n timp ce o nou` gaur` \n drum o proiect` f`r` menajamente spre [ofer. |n ciuda zgl]ielilor, \i era din ce \n ce mai greu s` r`mn` treaz` [i cnd pleoapele \i devenir` prea grele, renun]` s` lupte, pentru a a]ipi \n sfr[it, \n cteva minute. Se trezi cnd soarele era deja foarte jos la orizont, pentru a constata spre marea sa ru[ine c` avea capul a[ezat pe um`rul lui Edwin. Jenat`, se \ndrept` imediat. Kate se sim]ea epuizat`, murdar` [i pe punctul s`-[i arate oboseala cnd v`zur` o mic` p`dure. Unde suntem? \ntreb` cu interes sporit. Este o mic` oaz` pe care o [tiu, pentru c` m-am oprit deseori acolo \n perioada \n care conduceam safariurile, r`spunse Edwin. Camionul nu se oprise complet cnd Kate ie[i din cabin` pentru a merge s` capete ve[ti despre proteja]ii s`i. Terrence, tn`rul delegat de directorul parcului s` \nso]easc` echipa, tocmai se \ntindea ca o pisic` atunci cnd tn`ra femeie urc` pe platforma acoperit` cu prelat`. Cum se simt pensionarii no[tri? \ntreb` ea. Foarte bine, memsahib, replic` tn`rul dezvelindu-[i din]ii de un alb str`lucitor. Dorm ca ni[te bebelu[i.

S~RUTUL INTERZIS

103

Dup` ce se asigur` c` antilopele oryx dormeau \nc` destul de adnc [i c` ritmul respira]iei lor era satisf`c`tor, Kate s`ri jos, pentru a merge s`-[i dezmor]easc` picioarele. Aerul era rece [i noaptea frem`ta de un concert de cntece de p`s`rele, marcat de strig`tele r`gu[ite ale babuinilor din dep`rtare. Trecuse ceva mai mult de o jum`tate de or` pn` cnd Kate se \ntoarse lng` camion, pentru a constata, spre marea sa uimire, c` un fel de tab`r` fusese deja instalat`. Dou` corturi fuseser` ridicate [i un foc de tab`r` trosnea voios. Jomo, \n picioare \n fa]a fl`c`rilor, supraveghea un ceainic mare din aluminiu. Este aproape gata, memo'a'b daktari! anun]` tn`rul. Ce este aproape gata, Jomo? \ntreb` Kate. Baia dumneavoastr`! spuse el cu mndrie. Bwana Michaels pretinde c` primul lucru care trebuie f`cut pentru o doamn` \n tab`r`, este o baie. Altfel, este nesuferit` toat` seara. O duse \n spatele camionului care fusese a[ezat un paravan \n fa]a unui baobab ale c`rui ramuri joase ]ineau un burduf enorm, aproape plin. Pe un taburet pliant a[ezat al`turi de copac se aflau un prosop [i o savonier`, ct [i geanta de c`l`torie a lui Kate. |ndat` ce Jomo disp`ru dup` ce golise ultima oal` cu ap` cald` \n recipient, Kate, \n ciuda oric`rei pudori, se dezbr`c` rapid [i intr` \n baia improvizat`. Desigur, confortul l`sa \nc` de dorit, dar Kate nu mai f`cuse un du[ cald de s`pt`mni \ntregi [i

104

HELEN RAY

acesta i se p`rea o adev`rat` \ncntare. Un zmbet recunosc`tor pentru Edwin \i flutura pe buze \n timp ce contempla fericit` calea lactee deasupra capului s`u. Edwin! |n timp ce apa [iroia de-a lungul spatelui, tn`ra femeie \[i aminti brusc de mngierea puternic` a minilor sale fierbin]i pe [oldurile ei, cnd o \mbr`]i[ase cu pasiune \n c`su]`. Sim]i din nou o dorin]` de nest`pnit \n adncul fiin]ei sale. Nevoia fizic` de Edwin era ca o necesitate instinctiv` de a umple un gol \n trupul s`u, la care se ad`uga sentimentul tulbur`tor al unei emo]ii mai profunde. "Ce proast`!" se mustr` \n sinea sa. "Este suficient s`-[i dezv`luie brusc un aspect generos al persoanei sale, pentru ca s` m` cred imediat \ndr`gostit` de el!" Cteva minute mai trziu, \mbr`c` un chimonou de m`tase verde pe care-l luase \n geanta de c`l`torie [i, descul]`, ie[i din baia de ocazie pentru a se al`tura \nso]itorilor s`i. Edwin era singur. A[ezat \n fa]a focului, era cu spatele [i Kate se apropie neauzit`. Trebuie s` remarc c` te gnde[ti la toate! exclam` ea f`r` ocoli[uri. Surprins, Edwin se \ntoarse, \n`l]` capul [i ochii \i alunecar` de-a lungul ve[mntului u[or care se mula pe silueta lui Kate. Du[ul a fost bun? o \ntreb` \n loc de r`spuns. Minunat, afirm` Kate cu o afectare inten]ionat moderat`, a[ezndu-se al`turi de el pentru a-[i apropia picioarele de c`ldura pl`cut` a fl`c`rilor.

S~RUTUL INTERZIS

105

Edwin \ntinse bra]ul spre sticla de vin, umplu dou` pahare din tabl` [i-i \ntinse unul lui Kate. Pentru nop]ile africane! propuse cu mali]ie, ridicndu-l pe al s`u. S` poat` fi \ntotdeauna la fel de frumoase, ad`ug` kate cu o voce grav`. Sosi apoi timpul mesei, cnd Jomo veni s`-i serveasc` \n fa]a focului, plecnd din nou discret. kate devor` cu poft` con]inutul farfuriei sale [i, cnd ridic` ochii spre Edwin, \[i d`du seama c` o observa cu aten]ie. Sunt mul]umit c`-]i place cum g`tesc, glumi b`rbatul. A fost delicios! Sote din carne de vit` la cutie, cabernet care poart` o dat`, anun]` Edwin punnd mna pe sticla de vin pentru a o servi. Pentru a-l scuti s` se aplece, Kate \i \ntinse paharul. Atunci, el \[i puse mna r`mase liber` peste cea a lui Kate, ca pentru a stabiliza recipientul \n timp ce-l umplea. Tulburat` la culme de aceast` atingere nea[teptat`, tn`ra femeie se gr`bi s` pun` paharul lng` farfurie [i se ridic` pentru a-[i domoli agita]ia. |n timp ce Edwin contempla cu intensitate silueta sa gra]ioas`, Kate se \ndep`rt` de aria luminat` de fl`c`ri pentru a merge s` se refugieze \n umbra lini[titoare. Dar, dac` vntul u[or al nop]ii \i r`corea obrajii \nfierbnta]i, nu-i putea domoli dorin]a care ardea \n ea. {i, cnd Edwin veni s` i se al`ture \n \ntuneric, trebui s` fac` apel la toat` voin]a sa pentru a-[i ascunde emo]ia.

106

HELEN RAY

Ce loc lini[tit! reu[i \n sfr[it s` articuleze tn`ra femeie. Tu.... Veneai deseori aici? Aproape \n fiecare lun`. Dar atunci atmosfera era mai pu]in lini[tit`, recunoscu Edwin rznd. |n principiu, eram \nso]it de cei trei asisten]i ai mei [i de cinci sau [ase clien]i boga]i, \nso]i]i de so]ii \ncnt`toare, care se plictiseau de moarte. Foarte des, preferau s` se intereseze de persoana mea dect de safari. Kate aproape tres`ri [i inima i se strnse de gelozie, dar \n acela[i timp voia totu[i s` afle mai mult. A[a c` se auzi replicnd cu pref`cut` dezinvoltur`: S` nu-mi poveste[ti c` le alungai din cortul t`u dac` veneau s`-]i m`rturiseasc` plictiseala \n mijlocul nop]ii! Edwin ridic` din umeri cu indiferen]`. Sunt b`rbat, Katherine, \i r`spunse. O femeie frumoas` reprezint` \ntotdeauna o mare tenta]ie. Cu att mai mult dac` reprezint` fructul oprit, nu se putu st`pni s` replice tn`ra femeie, imaginndu-[i o defilare de fiin]e superbe \n fa]a cortului lui Edwin. Ai dreptate, murmur` b`rbatul printre din]i. Renun]ase la non[alan]a sa [i Kate observ` cu surprindere c` strngea maxilarele att de puternic, \nct obrajii i se scoflciser` sub pome]ii proemine]i. P`rea prad` unei mnii reci, c`reia ea nu-i \n]elegea motivul. O m`sur` o clip` cu o privire dur`, apoi, vrndu-[i minile \n buzunare, se \ntoarse exclamnd peste um`r: Noapte bun`, pe mine.

S~RUTUL INTERZIS

107

Edwin, a[teapt`! protest` Kate \n timp ce el se \ndep`rta. Edwin se \ntoarse \ncet [i-[i a]inti asupra tinerei femei o privire ostil`. Kate chiar nu [tia de ce-l strigase. Poate pentru a \ncerca s` alunge acea brusc` ne\n]elegere? Se apropie \ncet de el [i-[i a]inti asupra lui ochii limpezi ca o frumoas` diminea]` de iarn`. Nu mi-ai l`sat timp s`-]i mul]umesc, \ncepu cu timiditate. Ai f`cut foarte mult pentru mine, \ncepnd de diminea]`. Edwin \ncerc` s-o \ntrerup` pe un ton ursuz. }i-am spus deja... {tiu ce mi-ai spus, Edwin, \l \ntrerupse cu autoritate. Dar ce ai f`cut merge dincolo de promisiunea fa]` de Elizabeth [i-]i sunt recunosc`toare. De diminea]`... \n p`dure, ai propus un armisti]iu. N-am r`spuns, dar acum, sunt de acord. {i, cu un zmbet sincer, \i \ntinse mna. Se l`s` o t`cere lung`, ap`s`toare, apoi parc` \mpotriva voin]ei sale, Edwin i-o \ntinse pe a sa [i cnd palmele li se atinser`, fu ca un curent electric care trecu \ntre ei. |n loc s` strng` mna tinerei femei, b`rbatul o ridic` u[or spre fa]a sa. Cu inima palpitnd, Kate \i sim]i r`suflarea cald` atingndu-i pielea delicat` a \ncheieturii [i-i privi ochii care str`luceau ca ai unei fiare care-[i reperase prada. E[ti prea frumoas`, Katherine, murmur` Edwin cu o voce r`gu[it`. Un b`rbat ar putea s` fac` orice pentru tine. Este oare un compliment? spuse Kate, tulburat` de atingerea buzelor lui Edwin pe degetele sale.

108

HELEN RAY

Dar citi \n ochii s`i un asemenea amestec de dorin]` [i de dispre], \nct se sim]i brusc vulnerabil`, parc` goal` [i f`r` ap`rare. Ia-o cum vrei, bomb`ni Edwin \n timp ce puse minile pe umerii lui Kate, ca [i cnd avea inten]ia s-o resping` cu violen]`. Dar \n loc de asta, b`rbatul o trase la pieptul s`u, cu nesfr[it` \ncetineal`. Cu pleoapele plecate, tn`ra femeie a[tept` s` simt` bumbacul fin al c`m`[ii sale lng` obraz, apoi propriile degete atinser` cu \ncntare bustul musculos [i descheie nasturii ve[mntului u[or pentru a intra \n sfr[it \n contact cu pielea ferm` [i cald` a lui Edwin. Kate fu str`b`tut` de un fior puternic de dorin]` cnd mna lui Edwin i se a[ez` pe ceaf`. Pe pip`ite, acesta \i scoase agrafele din coc, apoi o strnse gata s-o sufoce, \nfundndu-[i fa]a \n p`rul desf`cut. Oh, Katherine, morm`i ca [i cnd \i era greu s`-i rosteasc` numele. Minile \i alunecar` de-a lungul spatelui \n timp ce-i atinse pieptul cu buzele tremurnd. Era ca [i cnd c`uta s` exploreze fiecare p`rticic` a trupului tinerei femei. |i \nl`n]ui talia fragil`, apoi urc` u[or \ntr-o mngiere \ncnt`toare pentru a se opri asupra rotunjimii snilor. Apoi, ca [i cnd se temea s-o piard`, o strnse cu \nfl`c`rare lng` el. Atunci, \nnebunit`, Kate r`spunse cu pasiune \mbr`]i[`rii sale. Edwin, [opti Kate ridicnd capul spre el. Dar nu putu spune mai mult, deoarece gura avid` a lui Edwin pusese deja st`pnire pe a sa.

S~RUTUL INTERZIS

109

Cuprins` de un val de fericire inexprimabil`, \[i d`du seama c` era gata s` i se d`ruiasc` trup [i suflet [i risc` s` renun]e la orice pruden]` pentru a deveni de bun`voie prada lui. F`cu atunci un efort supraomenesc s` se desprind` de el. Nu, Edwin, murmur`, gfind. Ajunge. Nu sunt una dintre frumoasele cliente din safari, gata s`-[i distreze ghidul doar pentru o noapte. Atunci, la ce bun m` tentezi? replic` Edwin cu o voce gtuit` de mnie. Aveam dreptate; pentru tine, totul nu este dect un joc, murmur` Kate. Nu te gnde[ti niciodat` la ziua de mine. Oare cum s` m` gndesc la ziua de mine, cnd m` obsedeaz` trecutul? o \ntreb` el, vizibil tulburat. Kate ridic` ochii spre el, cu uimire. Oare ce voise s` spun` prin asta? {i atunci, f`r` o vorb`, Edwin o ridic` de la p`mnt pentru a o duce pn` la cel mai mic dintre corturi. Ajun[i \n`untru, b`rbatul \[i a[ez` povara u[oar` pe patul \ngust de campanie [i, cu o mi[care \ntru totul fireasc`, desf`cu cordonul chimonoului. Materialul m`t`sos alunec` pe umerii goi ai tinerei femei [i Edwin \ngenunche \n fa]a ei pentru a-[i plimba buzele pe pieptul \nfiorat. Edwin, te rog, \l implor` respingndu-l blnd. Mergi prea repede. Nu.... \n]eleg. Te doresc, [opti acesta \mbr`]i[nd-o cu voluptate pe Kate. Nu-]i po]i imagina ct de mult te doresc.

110

HELEN RAY

Acele cuvinte fur` ca o mngiere r`spunznd propriei dorin]e care-i umplea inima, dar Kate ghici intuitiv c` nu i se adresa dect \n calitate de \nlocuitoare a unui fel de fantom` care se ridica \ntre ei. Dar buzele lui Edwin erau din nou pe snii s`i [i, \nl`turndu-[i b`nuielile, tn`ra femeie se abandon` s`rutului intens [i pasionat, minilor magice care \i atingeau pieptul care respira greu [i apoi se aventurar` tot mai jos, aprinznd \n trecerea lor pielea m`t`soas` a lui Kate. Tn`ra femeie, subjugat` cu totul propriei dorin]e, nu-[i putu re]ine un geam`t r`gu[it. Dnd capul pe spate, se oferi f`r` rezerve s`rut`rilor pasionate. Brusc, avu loc un moment de extrem` confuzie. Se auzi un bubuit surd, iar p`mntul parc` \ncepu s` tremure. Imediat alarmat, Edwin se ridic` repede pentru a merge s` deschid` fermoarul cortului, dar \n aceea[i clip` ]`ru[ii laterali fur` smul[i de trecerea unei mase invizibile [i pnza se pr`bu[i peste Kate. Aceasta \l auzi pe Edwin cerndu-i lui Jomo s`-i aduc` o pu[c`, apoi restul evenimentelor se \mbinar` \ntr-un fel de vacarm general, \n timp ce tn`ra femeie \ncerca s` se elibereze din capcana de pnz`. Se auzi zgomot de pa[i, o \mpu[c`tur` [i, cteva clipe mai trziu, tocmai se rula pnza sub care era prizonier` [i Kate se afl` nas \n nas cu Edwin [i cu cei doi tineri africani care rdeau. Ei bine? \ntreb` ea cu demnitate, nu f`r` s`-[i dea seama de ridicolul situa]iei. Din fericire, avusese prezen]a de spirit s`-[i \mbrace mnecile chimonoului [i s`-[i lege cordonul.

S~RUTUL INTERZIS

111

Nimic grav, r`spunse Edwin de-abia st`pnindu-[i un hohot de rs. Era un pui de hipopotam r`t`cit. Focul de tab`r` l-a speriat, dar am reu[it s`-l alung`m [i \mpu[c`tura \l va descuraja s` se \ntoarc`. Se apropie de Kate [i o lu` de talie, spunnd: |]i voi instala un pat \n camion, lng` antilopele tale. Astfel, vei putea dormi lini[tit`. Dar de ce n-a[ putea r`mne \n cortul t`u? protest` Kate. Ar fi prea periculos, ripost` b`rbatul cu ambiguitate. Ochii \i str`luceau \nc` de dorin]`, dar era ca [i cnd \[i revenise brusc, temndu-se el \nsu[i s` fie victima pericolului la care f`cea aluzie. Dup` ce instal` un pat de campanie \n camion, sub privirea furioas` a lui Kate, Edwin o s`rut` degajat pe frunte \n timp ce murmur` cu o urm` de ironie \n voce: Somn u[or, dulce Katherine. "Dulce Katherine", \[i repet` aceasta, uluit`, dup` ce se \ntinse \n \ntuneric. Clipa lor de pasiune \mp`rt`[it` se transformase \ntr-o ridicol` fars` \n stil african, care-i d`duse timp lui Edwin s`-[i pun` din nou armura de indiferen]`. "Oare unde ne vor duce toate astea?" se \ntreb` tn`ra femeie, \n timp ce-[i atinse instinctiv cu degetele buzele arznd \nc` de s`rut`rile fierbin]i ale lui Edwin.

Capitolul 6
Kate se trezi din somn la efluviile de parfum de mosc ale tovar`[ilor s`i de noapte. Parfumul persistent al antilopelor oryx \i aminti o clip` de perioada \n care, copil`, \i pl`cea s` se a[eze \n grajdul de vite al m`tu[ii, care avea o ferm` \n valea din Sacramento. Deschise cu regret ochii [i reveni imediat la realitate. Atunci \[i aminti de seara cu Edwin [i de sfr[itul s`u lamentabil. "Lucrurile ar fi putut fi foarte diferite dac` n-am fi fost \ntrerup]i", constat` cu regret. Pn` la urm` se desp`r]iser` ca ni[te str`ini. Totu[i, cum vor putea pe viitor s` se considere astfel, dup` ceea ce se petrecuse \ntre ei? Cu un oftat de neputin]`, tn`ra femeie arunc` p`tura pentru a merge s`-[i vad` proteja]ii. Erau \nc` sub [ocul drogului [i dormeau un somn suficient de profund, \nct Kate consider` inutil s` le administreze o nou` injec]ie.

S~RUTUL INTERZIS

113

Dup` ce \mbr`c` pantalonii din pnz` [i un ve[mnt din tricot pe care le adusese \n bagaj, s`ri din camion pentru a se apropia de tab`r`. Spre marea sa surpriz` observ` c` focul era deja aprins. Un delicios miros de cafea plutea \n aerul rece al dimine]ii, dar locul era pustiu. Se duse atunci pn` la micul ru pe care-l z`rise \n ajun, \n spatele perdelei de arbori. La orizontul \ndep`rtat, cerul forma un dom de m`tase moart`, \n care se amestecau nuan]e de roz [i albastru delicat. Efectul era minunat de luminos [i naiv, dar Kate [tia c`, \n curnd, soarele nemilos va face s` dispar` pl`cerea acelui spectacol. Dup` o rapid` toalet` revigorant` \n apa cristalin`, Kate se \ntoarse \n tab`r` \n mers u[or. Totu[i, r`mase \n loc z`rindu-l pe Edwin, \n picioare \n fa]a focului, privind fl`c`rile cu un aer gnditor. Purta ni[te pantaloni bej, din catifea reiat` [i o c`ma[` cu carouri maro, care-l f`cea s` semene mai mult cu un angajat agricol dect cu un plantator bogat [i influent. |n timp ce-l observa, Kate \ncepu s` spere: numai s` nu fie din nou \nchis \n mutismul [i indiferen]a sa.... Poate mai exista \ntre ei o u[oar` complicitate? Dar speran]a \i disp`ru la privirea glacial` pe care i-o adres` cnd o v`zu apropiindu-se. Kate \n]elese atunci c` b`rbatul acela distant [i arogant nu avea nici o leg`tur` cu \ndr`gostitul atent care o ]inuse \n bra]e, \n ajun. Bun` ziua, Katherine, spuse acesta pe un ton indiferent. Bun` ziua, Edwin, r`spunse ea cu un oftat resemnat.

114

HELEN RAY

Apropiindu-se de foc, tn`ra femeie puse mna pe cafetier` pentru a se servi, apoi cu paharul cald \n mini, se instal` pe un scaun pliant. Cu pleoapele pe jum`tate \nchise, adulmec` \ncntat` aroma lichidului fierbinte, a[teptnd cu un amestec de amuzament [i \ngrijorare ca Edwin s` ia ini]iativa de a rupe t`cerea. |n acest timp, \nso]itorul s`u p`rea prad` unei mari stnjeneli [i privirea i se plimba de la fa]a tinerei femei, la copacii care-i \nconjurau, f`r` s` se poat` hot`r\ s` vorbeasc`. Kate, \ncepu el \n sfr[it. M-am trezit de mai multe ore [i m-am gndit bine. Am s`-]i fac o propunere. Kate f`cu ochii mari, surprins`, \n timp ce o voce mic` din adncul ei o sf`tui s` dea dovad` de cea mai mare pruden]`. Hot`rt` s` nu-i u[ureze sarcina, a[tept` \n t`cere s`-[i expun` propunerea. Atunci, pe un ton calm [i decis al unui om de afaceri, Edwin continu`: A[ vrea s` ne vinzi domeniul t`u. Gestul tinerei femei de a duce paharul la buze r`mase suspendat \n aer [i-l privi stupefiat` pe Edwin. Katherine, m` auzi? insist` b`rbatul cu o voce autoritar`. Cred c`-]i putem face o propunere mai mult dect generoas`. "Personaj odios!" \[i spuse ea mnioas`, \n timp ce-[i servea o nou` por]ie de cafea. Rezistnd totu[i dorin]ei de a se \nfuria, r`spunse cu o voce ascu]it`: N-am traversat jum`tate din glob pentru a-mi vinde p`mnturile familiei Michaels, Edwin.

S~RUTUL INTERZIS

115

Oare n-ai \n]eles c` nu m` intereseaz` banii? Tocmai \mi joc via]a [i cariera. Edwin p`rea amuzat de aceast` manifestare de demnitate ofensat`. Nu m-ai l`sat s` termin, relu` el. Voiam s`-]i propun de asemenea s` r`mi pe teren \n calitate de responsabil` cu fauna p`mnturilor \nalte. Motivul pentru care-]i cer s` vinzi este simplu: ]in ca acest domeniu s` r`mn` sub controlul de necontestat al familiei Michaels. Sub control! [uier` Kate cu dispre]. Cu scopul de a fi angajata voastr`, nu-i a[a, Edwin? Cu scopul de a putea dispune [i de mine [i de p`mnt? Dac` a[ accepta, n-a[ mai avea nici un fel de statut [i mi-a[ pierde orice drepturi. Edwin oft`, iritat. Chiar e[ti \nc`p`]nat`, exclam` trecndu-[i nervos o mn` prin p`rul ciufulit. Kate se ridic` pentru a se apropia de el. Cred c` mi-am exprimat pozi]ia f`r` ambiguitate, \nc` de la \nceput, declar` ea. Spune-mi, Katherine, oare asta nume[ti tu un armisti]iu? o \ntreb` b`rbatul pe un ton afectat. Permite-mi s` contest no]iunea de armisti]iu, dac` pentru tine const` \n a pretinde concesii, f`r` s` faci nici una, replic` tn`ra femeie cu vehemen]`. De fapt, mnia \i permitea lui Kate s` suporte mai u[or dezam`girea care-i strngea inima.

116

HELEN RAY

|n ciuda soarelui care str`lucea acum cu toat` puterea [i a jarului cu lic`riri ro[ietice de la picioarele sale, Kate se sim]ea \nghe]at` pn` la os. Era ca [i cnd amintirea serii lor magice disp`ruse ca un fum. Cnd Edwin vorbise s` fac` pace, n-o f`cuse dect cu scopul de a favoriza tranzac]iile sale materiale, [i Kate observ` cu am`r`ciune c` nu avea nimic de-a face cu sentimentele. Se gndise oare c` scurtele momente de pasiune pe care le \mp`rt`[iser`, cuvintele tandre pe care le murmurase, nu fuseser` altceva dect o comedie destinat` s-o fac` mai maleabil`? |n acea clip`, Terrence veni \n fug`: Menos'a'b daktari! Repede! Se mi[c`! Uitnd de \nfruntarea cu Edwin, Kate se repezi spre camion urmat` de b`iat [i, cteva clipe mai trziu, fiecare din cele patru animale primise o doz` suplimentar` de tranchilizant. Dar numai dup` ce le verific` pulsul [i fu sigur` c` dormeau normal Kate fu u[urat`. Cnd se ridic`, \[i d`du seama c` Edwin nu \ncetase s-o observe \n tot acest timp pe care-l acordase \ngrijirii proteja]ilor s`i. E[ti feroce ca o tigroaic` ce-[i ap`r` puii, nu-i a[a, Katherine? remarc` el pe un ton \nc`rcat de sub\n]elesuri. Cred c` \ncepi s` \n]elegi, replic` tn`ra femeie cu siguran]`. M` voi bate pentru a ap`ra ce-mi apar]ine. Po]i s` m` crezi. {i s` crezi de asemenea c` m` voi bate cu tot atta \nver[unare ca tine.

S~RUTUL INTERZIS

117

Dar sub cuvintele hot`rte, r`mnea vie durerea unei crunte dezam`giri. |n timp ce fusese gata s` i se d`ruiasc` trup [i suflet, Edwin nu f`cuse dect s` se joace cu naivitatea sa. Oare cum putuse fi att de nebun` \nct s` aib` din nou \ncredere \ntr-un b`rbat?....

***

"Aproape am ajuns!" constat` Kate cu satisfac]ie. |ntr-adev`r, camionul tocmai se angajase pe drumul pe care o luase ea pentru prima dat` cteva s`pt`mni mai \nainte, \ntrebndu-se nu f`r` \ngrijorare cum va fi primit` de familia Michaels. Pe viitor nu se mai punea problema, deoarece cuno[tea foarte bine r`spunsul. Soarele era foarte jos la orizont cnd vehiculul se opri \n fa]a locuin]ei familiei Michaels, spre marea u[urare a pasagerilor obosi]i [i plini de praf. Dac` nu vezi nici un inconvenient, Edwin, spuse Kate, mi-ar pl`cea s` intru o clip` pentru a vedea cum se simte Elizabeth. De ce a[ vedea un inconvenient \n asta? replic` b`rbatul pe un ton mieros. E[ti \ntotdeauna binevenit` la noi. Nu m` \ndoiesc! \l ironiz` tn`ra femeie, aruncndu-i o privire furioas`, \nainte de a se \ndrepta cu pa[i hot`r]i spre cas`.

118

HELEN RAY

Intr`! Intr`! strig` Elizabeth auzind-o pe Kate b`tnd la u[a camerei sale. M` plictisesc de moarte. Sunt zile \ntregi de cnd nimeni n-a venit s`-mi vorbeasc`.... Apari]ia lui Kate [i a lui Edwin \n mijlocul \nc`perii \i \ntrerupse monologul. Se alarm` imediat \n fa]a chipurilor lor pline de praf [i moarte de oboseal`. Ce-ai f`cut cu avionul meu, tinere? \l \ntreb` pe Edwin cu un aer indignat. |]i va fi trimis la Nairobi, r`spunse acesta calm. Ne-am \ntors cu camionul. Ochii Elizabethei \ncepur` s` str`luceasc` de curiozitate. Povesti]i! le ordon` a[ezndu-se mai confortabil pe perne. |n timp ce Kate evoca pe scurt aventura lor, i se p`ru c` Elizabeth citea printre rndurile povestirii sale cu o uimitoare perspicacitate. {i cnd termin`, bolnava \ncheie cu un aer atot[tiutor: Este extraordinar, directorul `sta. {tiam c` nu ne va abandona. Kate b`nui ni[te inten]ii vag ascunse ale prietenei sale, dar se feri s` fac` cea mai mic` remarc`. Lund cel mai profesional ton posibil, declar`: Mi-ar pl`cea s` [tiu cum te sim]i, Elizabeth. S` [tii c` dac` nu e[ti rezonabil`, va trebui s`-]i administrez o nou` injec]ie. Kate \[i lu` r`mas-bun de la pacient` [i se instal` la volanul camionului dup` ce-i recuperase pe Jomo [i pe Terrence, care o a[teptaser` zbenguindu-se veseli \n piscin`.

S~RUTUL INTERZIS

119

|n clipa \n care \ncerca s` prind` de bine de r`u viteza \nti, Edwin cobor\ non[alant treptele de la intrare, pentru a se apropia de vehicul. D`-te la o parte, Katherine, \i ordon` cu siguran]` prin geamul l`sat. Te conduc pn` la baraj. Nu, mul]umesc, replic` aceasta printre din]i. Ai f`cut deja destul pentru mine. La revedere. Reu[i \n sfr[it s` intre \n viteza \nti cu un trosnet \nsp`imnt`tor [i camionul \ncepu s` \nainteze u[or. Curnd, Kate \l putea vedea pe Edwin \n oglinda retrovizoare exterioar`, cu minile \n [old, privind-o \ndep`rtndu-se cu un aer nemul]umit.

***

Zilele care urmar` trecur` foarte repede. Dup` ce ]inuse cele dou` nyala timp de o s`pt`mn` \n ]arc, Kate le l`sase \n p`dure, dar antilopele oryx erau \nc` sub protec]ia sa. Hot`rse s` le acorde cel pu]in [ase s`pt`mni pentru a le permite s` se obi[nuiasc` \n aceast` regiune nou`. Kate \[i f`cuse obiceiul s` mearg` s` le viziteze \n vastul lor ad`post \n fiecare diminea]`, dup` micul dejun, iar \n acea diminea]` se trezise att de devreme, \nct soarele era \nc` ascuns de mun]i cnd ajunse la \ntlnirea de fiecare zi.

120

HELEN RAY

Gra]ioasele antilope erau pe zi ce trece tot mai pu]in nervoase [i tn`ra femeie constat` cu satisfac]ie c` rec[tigaser` greutatea pe care o pierduser` prin schimbarea mediului lor obi[nuit. Cu siguran]`, vor putea fi trimise \n scurt timp \n libertate. Gndurile \i fur` \ntrerupte de zgomotul unor pa[i pe pietri[ul de la nivelul inferior, \n apropiere de baraj. "Edwin!" se surprinse spernd Kate. Trecuser` dou` s`pt`mni de cnd p`r`sise planta]ia la volanul camionului, dup` un salut pu]in amabil, dar refuza s` recunoasc` \n ce m`sur` dorea s`-l revad`. Recuno[tea tot mai mult c` ar putea \mp`r]i att de multe lucruri dac` ar avea \n]elepciunea s` uite trecutul [i dac` ar fi acceptat s` regleze diferendul \n leg`tur` cu proprietatea \n mod amabil. Dar erau amndoi prea pasiona]i pentru a [ti s` dea dovad` de ra]iune. Cu inima palpitnd, Kate se apropie de marginea promontoriului care domina barajul. Un b`rbat tocmai se a[eza pe mica banc` acoperit` de mu[chi. Era Ford Michaels. Kate cobor\ \n grab` colina, pentru a merge s` i se al`ture. Bun` ziua, domnule Michaels! exclam` amintindu-[i, nu f`r` ru[ine, impertinen]a cu care se comportase ultima dat` cnd se \ntlniser`. Bun` ziua, Katherine, \i r`spunse b`rbatul. Dac` a[ fi [tiut c` e[ti att de matinal`, nu mi-a[ fi permis s` vin. Odinioar`, mi se \ntmpla deseori s` m` instalez pe banca aceasta pentru a vedea r`s`ritul soarelui.

S~RUTUL INTERZIS

121

M-am trezit devreme pentru a merge s`-mi v`d antilopele, spuse tn`ra femeie a[ezndu-se lng` Ford. Presupun c` vor sfr[i prin a fi trimise \ntr-o zi sau alta \n de[ertul de origine, se hazard` el cu un brusc interes. Fa]a lui Kate se anim`. Da, dac` guvernul poate garanta c` vor fi protejate. Altfel, vor r`mne aici [i se vor \nmul]i. {i vei fi mndr` de munca ta! Neputnd \n]elege dac` era vorba de o manifestare sarcastic` sau de simpatie, Kate se mul]umi s` admit`: Sunt mndr` de munca mea de fiecare dat` cnd o fac cu con[tiinciozitate. Apoi, ca [i cnd \[i d`du seama ct de lipsit de amabilitate era r`spunsul s`u, ad`ug` zmbind: Cunoa[te]i antilopele oryx, domnule Michaels? Nici vorb`! Cunosc aproape toate animalele africane, r`spunse Ford ridicnd din umeri. Am vnat timp de att de mul]i ani!.... {i acum nu mai vna]i? Ford avu un zmbet resemnat. Nu mi-au pl`cut niciodat` safariurile, recunoscu, deoarece consider c` nu este sportiv s` ]inte[ti dintr-un vehicul \n mi[care. Din nefericire, asta este tot ce-mi permitea artrita mea... A[a c`, am renun]at de ani de zile la acest sport. V` lipse[te? Evident c` nu! protest` b`trnul b`rbat scuturnd din cap.

122

HELEN RAY

Am renun]at cnd am \n]eles c` nu mai eram capabil s` nimeresc toate focurile. Nu exist` spectacol mai dureros dect cel al unui animal r`nit, care fuge \ngrozit prin jungl`, pn` \n clipa \n care reu[e[ti s`-l ucizi. Acest aspect al vn`torii este dezgust`tor. Kate era surprins` de aceast` manifestare de compasiune. |[i aminti atunci de episodul cu bivolul [i cu Edwin [i de precizia admirabil` a tirului s`u. Dumneavoastr` l-a]i \nv`]at pe Edwin s` se foloseasc` de o pu[c`? \l \ntreb`. Ford d`du din cap rznd. Da, cnd avea [ase ani. Era deja un b`ie]el hot`rt. {i \nc`p`]nat! V` cred cu u[urin]`, coment` tn`ra femeie rznd de asemenea. Soarele se ridicase deasupra mun]ilor [i apari]ia lui provoc` parc` o destindere \n raporturile lor, [tergnd ceea ce-i mai desp`r]ea. Ford \ncepu s`-[i evoce copil`ria, na[terea sa prematur` pe Canalul de Suez \n timp c` p`rin]ii erau \n vacan]`, teama mamei sale cnd un leopard venise s` dea trcoale leag`nului. La rndul s`u, Kate vorbi despre California, despre ferma m`tu[ii sale Norma, cu cai [i vaci, care f`cuser` s` apar` voca]ia sa de veterinar, ct [i dragostea sa pentru via]a simpl`. Sporov`ir` ca ni[te prieteni vechi, cnd brusc, Ford exclam` \n mod complet nea[teptat:

S~RUTUL INTERZIS

123

Simt o afec]iune pentru tine, Katherine. Voiam s-o [tii. Este un sentiment pe care nu l-am sim]it niciodat` fa]` de.... Jacquelyn... Nu [tiu dac` po]i s` \n]elegi. Kate \l privi cu uimire, incapabil` s` r`spund`. Pari surprins`, feti]a mea, relu` Ford cu o voce r`gu[it`. Poate e[ti \nc` prea tn`r` pentru a \n]elege c` pasiunea poate avea att de pu]ine leg`turi cu sentimentele tandre. Oft` profund [i concluzion`: Am acceptat s` fiu sclav [i doresc ca cei care-mi sunt dragi s` nu comit` aceea[i gre[eal`. {i ca Edwin s` corecteze gre[elile din trecut, \ncheie lini[tit` Kate. Apoi, cu buzele strnse, ad`ug`: Dar nu v` teme]i c`, dimpotriv`, aceste gre[eli se repet`? Fred o privi cu intensitate. Tu nu e[ti Jacquelyn, draga mea copil`. Acum, sunt sigur de asta. Pe de alt` parte, tarele trecutului nu-[i pun sistematic amprenta asupra viitorului. Kate se ridic`. |mi pare r`u, domnule Michaels, f`cu ea, dar \n cazul de fa]`, asta s-a \ntmplat. {i regret cu att mai mult cu ct [i eu am foarte mult` afec]iune pentru dumneavoastr`. {i plec` f`r` s`-i lase lui Ford timp s` r`spund`.

***

124

HELEN RAY

Din fericire, Kate fu suficient de ocupat` \n timpul zilelor care urmar` pentru a nu se gndi prea mult la prietenia pe care ea [i Ford \ncercaser`, f`r` rezultat, s-o stabileasc` \ntre ei. Cnd nu se ocupa de animale, muncea cu Jomo la instalarea \mprejmuirii care trebuia s`-i \nconjoare proprietatea. Kate pusese s` i se aduc` de la Nairobi ]`ru[i, cantit`]i imense de cuie [i kilometri de srm` ghimpat`, iar curtea sem`na cu un depozit de materiale de construc]ie. Dar, cu ct muncea mai mult, cu att mai mult i se p`rea tinerei femei c` nu vor ajunge niciodat` la cap`tul chinurilor lor f`r` ajutor. A[adar hot`r\ c` venise timpul s` se \ntoarc` la Kerinyagga pentru a-l \nfrunta pe b`trnul vr`jitor Kendo. Trebuia neap`rat s` [i-l fac` aliat; astfel, va \nceta s` se opun` planurilor sale [i le va permite s`tenilor s`-i dea o mn` de ajutor. Cnd opri Peugeotul plin de praf \n fa]a pu]ului din sat, Kate fu \ntmpinat` cu un entuziasm [i mai ame]itor dect la prima sa vizit`, deoarece se r`spndise zvonul c` reu[ise s` trateze ochiul lui Jomo. {i mamele \ncepur` imediat s` stea la coad` \n fa]a ma[inii, pentru ca domni[oara daktari s` le \ngrijeasc` [i lor copiii. Kate \[i deschise trusa [i \ncepu treaba. |n timp ce examina erup]ii cutanate, t`ieturi [i alte suferin]e, \l z`ri pe b`trnul vr`jitor care o observa de la distan]`. P`rea c` [chioap`t` u[or [i piciorul stng p`rea umflat. Dup` ce dezinfect` ultimul bebelu[, Kate \[i \nchise trusa [i se duse firesc \n direc]ia b`trnului.

S~RUTUL INTERZIS

125

Bun` ziua, domnule Mberi, spuse cu un zmbet gra]ios. Kendo, o corect` el pe un ton ar]`gos. Mi se spune Kendo [i sunt un b`trn venerabil, respectat. Kendo, accept` bine dispus` tn`ra femeie. Sunt sigur` c` v` pot trata piciorul umflat. Observnd mai de aproape piciorul vr`jitorului, era aproape sigur` c` suferea de erizipel. Cuno[tea bine aceast` infec]ie, pentru c` o tratase de nenum`rate ori, \n special la cini [i pisici [i [tia c` antibioticele \i veneau u[or de hac. Am leacul care v` trebuie \n trus`, relu` sco]nd o sering` [i o fiol` de penicilin`. Kendo privi instrumentele cu ne\ncredere. Nu voia nici o rela]ie cu aceast` rival`, totu[i, piciorul \n f`cea s` sufere crunt de mai multe zile [i toate po]iunile sale nu reu[iser` s`-l u[ureze. Kate \i ghici deruta [i a[tepta \n t`cere. Dup` un timp, b`trnul se hot`r\. De acord, o anun]` ca [i cnd \i f`cea o imens` favoare. Veni]i \n colib`. Vr`jitorul nu voia s`-[i piard` prestigiul l`sndu-se tratat \n fa]a s`tenilor de femeia alb`. Kate \l urm` \ntr-o \nc`pere \ntunecat`, mobilat` cu un taburet [i o saltea din paie. Kendo se supuse injec]iei f`r` s` crcneasc` [i cnd tn`ra femeie \[i \nchise trusa, o privi cu uimire. Asta este tot? o \ntreb`. Nu, se gr`bi Kate s` r`spund`, va trebui s-o mai facem de dou` ori la interval de dou`zeci [i patru de ore, altfel leacul nu va da rezultate.

126

HELEN RAY

Spre marea sa surpriz`, Kendo accept` cu un aer \n]eleg`tor. |n]eleg, f`cu el. {i eu folosesc leacuri similare pentru a alunga farmecele. Uneori, asta \mi cere mai multe zile. Dintr-o dat`, Kate era considerat` coleg` [i nicidecum o rival`. Evident, r`spunse tn`ra femeie pe un ton solemn. Voi veni s` v` v`d mine la aceea[i or`. Dup` a treia vizit`, piciorul lui Kendo se dezumflase sensibil. Vr`jitorul i se adresa \nc` lui Kate cu arogan]`, dar nu mai era nici cea mai mic` manifestare de ostilitate \n comportamentul s`u [i dup` ce tn`ra femeie \i f`cu ultima injec]ie, merse pn` la a o invita s` se a[eze cu el pe pragul colibei sale. Cteva minute mai trziu, un vecin chemat le servi dou` ce[ti cu bere cald` [i un fel de mncare local, numit irio, compus dintr-un amestec de m`lai gri[at [i piure de fasole, \nvelit \ntr-o frunz` de bananier. Dup` ce terminar` masa, Kendo \[i aprinse pipa [i \ncepu s` fumeze cu un aer meditativ. Ah! B`rba]ii `ia de la Ndege Hills! exclam` \n sfr[it, pe un ton plictisit. Cei doi Michaels? \ntreb` Kate, curioas`. Arogan]i afurisi]i, preciz` el cu emfaz`. Ghicise rela]iile dificile ale lui Kate cu proprietarii de la planta]ie [i asta \i a]]a curiozitatea. Pentru a-i stimula confiden]ele, el ad`ug`: |[i imagineaz` c` sunt proprietarii \ntregului teritoriu. Erau, \ntr-o anumit` perioad`, ripost` cu pruden]` Kate.

S~RUTUL INTERZIS

127

Ignorndu-i \ntreruperea, Kendo relu`: Sunt puternici [i vor s`-mi fure respectul s`tenilor. Dar pe mine trebuie s` m` respecte s`tenii! De altfel, cnd b`trnul b`rbat alb era responsabilul regiunii, a f`cut lucruri urte. Aten]ia lui Kate fu imediat treaz`. Ce vrei s` spui, Kendo? \ntreb`. Dar acesta \[i continu` monologul. {tiu cum s`-mi recap`t puterea, morm`i. Trebuie ca fiul meu Andrew s-o ia de so]ie pe fata Sattima. Ei o trateaz` ca pe o rud`. Kate \[i re]inu un zmbet. A[adar, Kendo era gata s` joace rolul de mijlocitor \n scopul organiz`rii unei c`s`torii destinate s`-i foloseasc` propriile interese! De fapt, chiar dac` motiva]iile b`trnului b`rbat nu erau dintre cele mai onorabile, era obligat` s` recunoasc`, ideea unei c`s`torii \ntre tineri era bun`, chiar dac` Andrew nu-[i manifestase \nc` un entuziasm debordant fa]` de timida tn`r` fat`. Dar dac` Andrew nu vrea s` se c`s`toreasc`? suger` Kate, brusc \ngrijorat` la ideea c` Sattima putea s` sufere o crunt` decep]ie. Andrew trebuie s` fac` ce-i cere tat`l s`u, decret` Kendo pe un ton irevocabil. Kate era gata s` protesteze, dar [tia c` era inutil s` se \mpotriveasc` b`trnului vr`jitor, cu att mai mult cu ct avea nevoie s` r`mn` \n gra]iile sale. A[a c` abord` cu timiditate subiectul care o preocupa, dar venerabilul b`trn nu era un b`rbat care s` cedeze.

128

HELEN RAY

Vom vedea, r`spunse cu un u[or gest al minii. Vom vedea. {i Kate trebui s` plece doar cu aceast` asigurare.

***

Totu[i, \n timpul zilelor care urmar`, num`rul pensionarilor lui Kate nu \nceta s` sporeasc`. Kendo nu le permisese \nc` alor s`i s` munceasc` pentru tn`ra femeie, dar le permisese s`-i aduc` animale r`nite sau r`t`cite. A[a c`-i aduser` o antilop` mic` dik-dik, cu ochii mari de culoarea ametistului, apoi o antilop`-vac`, avnd p`rul argintiu, r`nit` la un picior, [i numeroase alte patrupede pe care Kate le primea cu aceea[i team` c` \ntr-o zi i se va aduce un animal de dimensiuni exagerate, sau pur [i simplu nervos, deoarece proprietatea nu era \nc` \nchis` [i \mprejmuirea nu putea fi complet terminat` \nainte de cteva s`pt`mni, chiar luni, dac` ajutorul \ntrzia s` vin`. |ntr-o diminea]`, \n timp ce se ocupa de cur`]enia \n ]arcuri, un african foarte \nalt, \nf`[urat \ntr-o cap` de culoare nedefinit` veni s-o g`seasc`. Nu era un ]`ran kikuyu. Pome]ii deosebi]i [i ansul fin, aminteau de o gravur` egiptean` [i Kate \n]elese c` trebuia s` fie vorba de un cioban masai. Bun` ziua! exclam` Kate cu amabilitate, \n timp ce se \ntreba despre motivul vizitei sale.

S~RUTUL INTERZIS

129

Africanul ridica mna \n semn de salut [i capa \i alunec` de pe um`r, descoperind un bust negru ca abanosul. Sunte]i femeia doctor care cump`r` animale? o \ntreb` \n swahili. Intrigat`, tn`ra femeie \ncuviin]` cu un semn din cap. V-am adus un tembo, \i spuse. Kate tres`ri. Un elefant! exclam` \n culmea agita]iei. Unde este? B`rbatul \i ar`t` colina cu un gest [i Kate, urm`rind cu privirea direc]ia indicat`, z`ri un elefant ascuns pe jum`tate de un copac. Era foarte slab [i i se vedeau coastele prin pielea groas`, \nc` acoperit` cu puf. {i mama sa? \ntreb` Kate. Moart`. Seceta. Ce pre] cere]i? Masaiul se \ncrunt` [i Kate ghici c` d`duse dovad` de o grav` lips` de etichet`, abordnd f`r` ocol subiectul principal al conversa]iei. Atunci, f`r` s` insiste mai mult, \i propuse b`rbatului s-o urmeze pn` la cas`. |l invit` s` se a[eze pe verand`, dar africanul refuz`, spunnd c` prefera s` r`mn` \n curte. Cnd Kate \i propuse o gustare, accept` cu mare pl`cere [i, \nc` \n picioare \n mijlocul cur]ii, devor` cu poft` trei sandvi[uri [i un pachet de biscui]i. Kate b`nui atunci ce orientare trebuia s` dea conversa]iei lor [i, dup` nesfr[ite fraze ocolite, b`rbatul o f`cu s` \n]eleag` pe tn`ra femeie c` dorea s` schimbe elefantul pe mncare.

130

HELEN RAY

{i astfel, Kate \[i cump`r` primul elefant cu pre]ul a dou` kilograme de zah`r, cinci kilograme de f`in` [i un borcan mare de cafea instant. |l botez` pe nou-venit Mtoto, "bebe" \n swahili [i deveni imediat principalul obiect al preocup`rilor [i \ngrijirilor sale. Dup` o s`pt`mn`, datorit` hranei echilibrate pe care i-o preg`tea cu aten]ie, privirea elefantului deveni mai pu]in stins` [i pielea p`rea mai pu]in lipit` pe coaste. Iar cnd \l v`zu b`l`cindu-se stngaci \n noroiul din marginea lacului artificial, Kate \n]elese c` via]a protejatului s`u nu mai era \n pericol. Pe deplin mul]umit` s`-l salveze, Kate nici m`car nu se \ntreb` \n acea zi la ce se expunea oferind ad`post zbenguielilor unui pui de dou` sute de kilograme...

Capitolul 7
Strada principal` din Nyeri era plin` de camioane, Jeepuri [i biciclete care se deplasau \n toate sensurile, iar Kate de-abia \ndr`znea s` respire, att era de jenat` de praf [i de vaporii de benzin`. Ora[ul se m`rise considerabil de cnd, copil`, tr`ise aici cu p`rin]ii, dar p`strase acel aspect pu]in rafinat al unui avanpost de pionieri. Kate se \mbr`c` totu[i ca o or`[eanc` pentru aceast` ocazie. Purta o rochie dintr-un material imprimat \n culori gri [i negru, u[or r`scroit` pe umeri [i sandale negre din curele. "Cochet`ria este uneori un defect foarte pl`cut", \[i spuse cnd se v`zu \ntr-o oglind` dintr-o vitrin`. Se sim]ea bine dispus` [i [tia c` ma[ina sa aflat` \n pan` la proprietarul garajului nu era de-ajuns s`-[i fac` gnduri posomorte. |n definitiv, nu era vorba dect de o scurgere la radiator [i mecanicul \i promisese s-o repare pentru mijlocul dup`-amiezii.

132

HELEN RAY

Dup` ce f`cuse cump`r`turi, Kate se duse la coafor pentru simpla pl`cere de a se sim]i bine [i a gusta dintr-un confort pl`tit. L`sndu-[i minile manichiuristei, se delect` sim]ind curgndu-i pe p`r o ap` pe care n-o \nc`lzise pe ma[ina cu lemne [i \n timp ce coafeza se extazia \n fa]a superbului p`r al clientei sale, Kate \[i spuse c` \n mod sigur petrecuse prea mult timp printre animale [i prea pu]in \n compania fiin]elor omene[ti. |ntr-adev`r, n-o mai v`zuse pe Elizabeth dect o singur` dat` dup` vindecarea sa, deoarece se aflau \n plin sezon turistic [i pilo]ii erau solicita]i ne\ncetat s` str`bat` ]ara. Desigur, r`mneau Ford [i Sattima, care tr`iau la mai pu]in de un kilometru de ea, dar \i evita inten]ionat, deoarece erau prea apropia]i de Edwin. Nu se temea cu adev`rat s`-l \ntlneasc`, deoarece frecventele plec`ri [i veniri ale avionului s`u, o f`ceau s` cread` c` deseori nu era acas`, ci se temea cu adev`rat de o nou` confruntare, al c`rui risc nu voia s` [i-l asume. Se temea prea mult de propria vulnerabilitate cnd se afla lng` ea. |n acea clip`, ca [i cnd gndurile lui Kate i-ar fi provocat apari]ia, Edwin ap`ru la col]ul str`zii. Bun` ziua, frumoas` str`in`! exclam` el bucuros. Era \mbr`cat cu pantaloni kaki [i un pulover galben. Kate r`mase o clip` uluit`, apoi, aruncnd spre spate o [uvi]` de p`r ar`mie, replic` sigur`: Te por]i mai des ca mine ca un str`in, Edwin. Nu te prea vezi la Ndege Hills, \n ultimul timp. Oare m` spionezi? r`spunse glumind b`rbatul.

S~RUTUL INTERZIS

133

Nimerise exact [i tn`ra femeie ro[i, \nainte de a protesta cu vehemen]`. |n nici un caz! Dar nu m` pot \mpiedica s`-]i aud avionul decolnd! Edwin \[i aprinse o ]igar` [i \n timp ce trase un fum lung, \[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` insolent peste umerii goi [i bronza]i ai lui Kate, o privire cald` [i distant` \n acela[i timp, despre care tn`ra femeie nu [tia ce s` cread`. |n cele din urm` rupse t`cerea. Am venit s` iau o pies` de la mecanicul din Nyeri. Trebuia s` fie gata de o lun` [i-mi petrec timpul h`r]uindu-l pe proprietarul garajului s` termine repara]ia, dar n-am deloc succes. Probabil \mi lipse[te puterea de convingere. Sau delicate]ea, replic` tn`ra femeie, contrariat` de arogan]a interlocutorului s`u. Uneori e[ti de o spontaneitate dezarmant`, Katherine, ripost` Edwin. De altfel, tata a fost foarte impresionat de asta. Kate alese s` nu sesizeze ironia. Este un b`rbat foarte singur, r`spunse cl`tinnd din cap cu triste]e. Este oare o acuza]ie fa]` de mine? \ntreb` Edwin pe un ton brusc agresiv. Sunt dou`zeci de ani de cnd este singur. Acum, tu e[ti cel care acuz`! replic` tn`ra femeie cu mnie. Haide, s` vorbim despre altceva, f`cu atunci b`rbatul cu o voce \mblnzit`, ca [i cnd se hot`rse subit s` pun` cap`t ostilit`]ilor. {tiu o cafenea mic`, ]inut` de un francez, la doi pa[i de aici. Dac` am merge acolo, s` bem un pahar?

134

HELEN RAY

De acord, accept` cu ironie tn`ra femeie. |ncepusem s`-mi spun c` buna educa]ie este o art` pe cale de dispari]ie. Rela]iile dintre un b`rbat [i o femeie nu sunt niciodat` o art`, o corect` b`rbatul f`r` s` [ov`ie. Nu pot s` fie dect un cmp de b`taie. |n timp ce-l urma, Kate observ` pe un ton lipsit de ironie: Am avut impresia c` am reu[it \n sfr[it s` ne \n]elegem, Edwin. F`r` s` adauge nimic, b`rbatul o lu` de bra] pentru a o introduce \n interiorul unei mici cafenele \ncnt`toare, unde fur` imediat \ntmpina]i de o persoan` de circa cincizeci de ani, complet cheal`. Bun` ziua, Edwin! Domni[oar`, f`cu el \nclinndu-se \n fa]a lui Kate \n timp ce-[i [tergea minile pe [or]. Curtea interioar` este deschis`, Claude? \ntreb` Edwin. Desigur! Cuno[ti drumul. Cum a f`cut s` ajung` la Nyeri? \ntreb` Kate \n [oapt`, \n timp ce Edwin o conducea spre curtea interioar` mic`, \n c`r`mid` ro[ie. Nici un loc nu este prea inaccesibil cnd cau]i s` fugi de o so]ie insuportabil`, r`spunse Edwin ridicnd din umeri. Ne[tiind dac` trebuia s`-l cread` sau nu, Kate \ncepu s` rd`. Cteva minute mai trziu, Claude ap`rea cu tava. Puse un Martini \n fa]a lui Kate, un whisky cu sifon \n fa]a lui Edwin, pateu [i tartine.

S~RUTUL INTERZIS

135

Pateul este din partea casei, declar`. |n ciuda loviturilor crunte pe care mi le-a impus via]a, mi-am p`strat un suflet generos. {i disp`ru cu un mers comic, \n timp ce Kate [i Edwin izbucnir` \n rs. }i-e foame? \ntreb` atunci Edwin, \ntorcndu-se spre \nso]itoarea sa. Pateul pare delicios, dar a[ prefera un sandvi[ bun BTL! Un sandvi[ BTL? repet` b`rbatul, uluit. Da, bacon tomate l`ptuc`. Este o specialitate american`, un sandvi[ enorm cu trei etaje, care se ia deseori \n loc de prnz. }i-e dor de ]ar`? o \ntreb` Edwin ridicndu-[i paharul. Ctu[i de pu]in, protest` Kate cu fermitate. Apoi, dup` o scurt` t`cere: Ai fost \n Statele Unite? Nu. Totu[i, mi-ar fi pl`cut, acum o sut` cincizeci de ani, cnd indienii erau \nc` \n libertate [i cnd erau nenum`ra]i bizoni pe p`[uni. Acum, nu m` mai tenteaz`. Totul este pre civilizat, prea strict. Totu[i, ai tr`it \n Anglia! insist` Kate. Insula aceea mic` de un verde pl`cut, cu platourile [i p`[unile sale mititele? Da, am tr`it acolo un timp, dar m` f`cea s` m` simt claustrofob. A[adar, sub atitudinea autoritar` pe care o afi[a, exista un fel de fragilitate, de team`, care d`dea personajului o latur` uman` [i aceast` complexitate a caracterului nu f`cu dect s-o atrag` mai mult pe tn`ra femeie.

136

HELEN RAY

Iube[ti Kenya, nu-i a[a? murmur` Kate, privindu-l \nduio[at`. Edwin ridic` din umeri. Nu cunosc nimic altceva. P`mntul \mi apar]ine [i eu apar]in lui, nu-i nimic complicat \n asta. Ochii i se animar` de o lic`rire primejdioas` [i continu`: Poate vei \n]elege mai bine pe viitor de ce suport`m greu.... intru[ii. Intrusele... sau nebunele, vrei s` spui! ripost` Kate dndu[i seama c` scurta clip` de complicitate luase sfr[it. Nu da impresia c` am spus ce n-am spus, protest` Edwin. O t`cere ap`s`toare se l`s` \ntre ei, \n timp ce Kate \[i duse paharul de Martini la buze. Dup` un timp, vorbi: L-am tratat pe b`trnul Kendo, \ntr-o zi, spuse pe un ton automat. Da, am aflat c` ]i-ai f`cut din el un aliat, r`spunse Edwin printre din]i. Kate nu se putu st`pni s` zmbeasc` \n fa]a evidentei nemul]umiri a \nso]itorului s`u. Nu chiar, \l corect`. Este un b`rbat foarte suspicios [i \nsetat de putere. Dar m`rturisesc c`, \n ciuda arogan]ei, \l g`sesc mai degrab` captivant. Este un vr`jitor diabolic! exclam` Edwin, l`sndu-[i paharul cu un gest iritat. Kate \ncepu s` rd` \n hohote. Ford [i cu tine \l deranja]i la fel de mult ct v` deranjeaz` el! constat`. De altfel, nu ezita s` critice atitudinea lui Ford din perioada cnd acesta era responsabilul districtului...

S~RUTUL INTERZIS

137

Edwin strnse maxilarele [i \ntreb` cu o privire ursuz`: Ce ]i-a povestit exact? Tn`ra femeie se sim]i oarecum descump`nit` de tonul agresiv al \ntreb`rii. De ce ]i-a[ spune, dac` probabil te \nfurie? ripost` \n loc s` admit` c` b`trnul Kendo se mul]umise s` fac` o vag` aluzie. De-a ce te joci, Katherine? [uier` Edwin cu o furie cu greu st`pnit`. Kate se sim]i la rndul s`u cuprins` de mnie. Nu joc nici un joc! Ultima dat` m-ai f`cut s` \n]eleg c` erai gata s` te folose[ti de toate armele pe care le aveai la dispozi]ie, o ironiz`. Dar credeam c` vei avea scrupule s` etalezi la lumina zilei o gre[eal` comis` acum dou`zeci [i cinci de ani. Acum, tata este un b`trn. Vocea \i deveni dur`. Oare nu-l po]i l`sa \n pace? Kate era n`ucit` de brusca s`lb`ticie a atacului [i de nedreptatea sa. |i venir` lacrimi \n ochi, dar le st`pni cu hot`rre. |l admir [i-l respect pe tat`l t`u, Edwin. Nu doresc s`-l r`nesc. Era ca [i cum Kate ar fi spus: "nu pe el doresc s`-l r`nesc", iar Edwin \n]elesese foarte bine. Se ridic`, arunc` pe mas` cteva monede [i spuse pe un ton sarcastic: Acum [tiu de ce s` m` feresc. Pozi]ia ta este clar`. Cu un zmbet trist, ad`ug`:

138

HELEN RAY

S` c[tige cel mai bun, doctore! Apoi disp`ru, l`snd-o pe tn`ra femeie singur` \n curtea interioar`, \n mijlocul pachetelor sale. Kate oft` cu ciud`. |nc` o dat` \[i pierduse cump`tul \n fa]a lui Edwin [i nu [tiuse nici s`-l \mpiedice s-o agreseze, nici s` se fereasc` de atacurile sale. P`r`si trist` cafeneaua, pentru a merge la garaj s`-[i ia ma[ina.

***

Trei zile! repet` Kate consternat` \n fa]a capotei ridicate a Peugeotului. Da, domni[oar`, confirm` mecanicul. |mi pare r`u. Dar credea]i c` o pute]i repara \n timpul zilei! Nu [tiam c` radiatorul era spart. Nu poate fi reparat [i trebuie s` merg s` caut altul la Nairobi. |n]elege]i? Kate \ncuviin]`, cu un aer obosit. {i presupun c` nu exist` serviciu de \nchirieri aici? insist`. Dar orice speran]` disp`ru \n fa]a aerului complet lipsit de \n]elegere al mecanicului. "Bine\n]eles, nu sunt la Sacramento!" \[i aminti cu un zmbet trist [i se \ndrept` spre autogar`, pentru a lua autobuzul care deservea satele de pe terenurile \nalte. La ce or` trece urm`torul autobuz? o \ntreb` tn`ra femeie pe o african` foarte gras`, care ducea un prunc \n bra]e.

S~RUTUL INTERZIS

139

|ntr-un minut.... \ntr-o or`.... r`spunse aceasta din urm` cu un zmbet dezarmant. Kate oft`, mai mult de resemnare dect de exasperare. {tia din experien]` c` africanii au un comportament complet diferit \n raport cu timpul. Pierdut` \n considera]ii filozofice despre no]iunea de timp \n func]ie de continente, tn`ra femeie nu auzi Land Roverul dect cnd vehiculul plin de praf se opri \n dreptul s`u. Ridicnd atunci capul spre [ofer, ochii s`i \i \ntlnir` pe ai lui Edwin. Bine ai venit \n Africa, doctore, exclam` acesta sarcastic. Te las acas`? Kate era gata s` refuze propunerea, dar ideea de a a[tepta autobuzul poate timp de mai multe ore \i \nvinse orgoliul [i, f`r` o vorb`, \[i arunc` bagajele \n spate, \nainte de a se coco]a pe scaunul pasagerului. Dup` ce se instal`, murmur` totu[i un "mul]umesc" rece, a]intindu-[i privirea asupra minii care trecea \n vitez` cu siguran]`. Cnd Land Roverul \ncepu s` alunece u[or pe asfaltul fierbinte, Kate sim]i un vnt pl`cut jucndu-se \n p`rul s`u [i se relax` la ideea c` va ajunge curnd pe domeniul s`u s`lbatic. Deschise ochii cnd auzi pneurile scr[nind pe pietri[ul din marginea drumului. Se aflau \n punctul culminant al drumului \ngust. Este locul meu preferat, o inform` brusc Edwin, cobornd pentru a merge s` se rezeme cu spatele de capota fierbinte.

140

HELEN RAY

Kate \l imit`, mngind cu privirea crestele ondulate ale masivelor muntoase care dominau vastele cmpii aurii. Din locul \n care se aflau, lumea p`rea f`cut` din m`re]ie impozant` [i t`ceri impresionante. Kate \n]elese imediat ct de grandios era spectacolul, dar nu se putu st`pni s`-l provoace: Presupun c`-]i place acest loc pentru c`-]i d` impresia c` e[ti un supraom, spuse privindu-l cu un aer zeflemitor. |n nici un caz, replic` Edwin nu f`r` ironie, aprinzndu-[i o ]igar`. |mi place pentru c` reprezint` o leg`tur` cu genera]ia bunicului meu. "|mi va vorbi de pionierii de la \nceputul secolului, se gndi tn`ra femeie a c`rei curiozitate fu imediat treaz`. |mi va povesti cum a fost construit` prima linie de cale ferat` \ntre Mombasa [i Lacul Victoria, \mi va vorbi despre primele ascensiuni pe Kilimandjaro [i pe muntele Kenya". Dar n-o f`cu, [i mai degrab` dect s` povesteasc` toate acestea cu voce tare, trecu direct la concluzii, ca [i cnd observase subit c` nu era singur. A fost o minunat` ]ar` de basm, exclam` Edwin cu un aer vis`tor. Dar [tii cum este realitatea, \i aminti t`ios tn`ra femeie. |[i a]inti asupra ei ochii de ambr`, \n care se reflecta soarele ro[cat de la sfr[itul zilei. Uneori, nu mai [tiu foarte bine, Katherine, murmur` cu un aer absent.

S~RUTUL INTERZIS

141

{i Kate avu sentimentul straniu c` aceast` reflec]ie se referea la ceva ce nu avea nici o leg`tur` cu discu]ia lor. F`r` s` adauge nimic, se \ntoarse, se instal` la volan, iar Kate se a[ez` al`turi f`r` vreo vorb`. Mai pu]in de o jum`tate de or` mai trziu, Edwin o l`s` pe Kate \n fa]a c`su]ei lor. Mul]umesc, Edwin, murmur` ea, \nainte de a p`r`si ma[ina. Te rog, r`spunse ironic b`rbatul. |ntre vecini, trebuie s` te aju]i. |n]elegnd c`-[i reg`sise masca de indiferen]`, Kate cobor\ din vehicul [i se \ndrept` spre verand` f`r` s` se \ntoarc`. Ajuns` acas`, dezbr`c` ]inuta de ora[ pentru a \mbr`ca un [ort [i un tricou. Tocmai petrecuse mai mult de o jum`tate de zi departe de proteja]ii s`i [i prima grij` fu s` mearg` s`-i viziteze. Dup` ce puse un lighean cu ap` [i hran` \n ]arcul antilopelor oryx, escalad` colina care domina barajul. |n timp ce privea suprafa]a \ntunecat` a lacului artificial, Kate se \ncrunt`, alarmat`. Oare nivelul nu era mai jos dect de obicei? Dar respinse repede aceast` idee, repro[ndu-[i o imagina]ie prea bogat`. Mtoto tocmai ie[ise din p`dure [i se zbenguia \ncntat \n noroi, spre marea pl`cere a tinerei femei care \ncepu s`-l observe \n timp ce pompa ap` cu trompa pentru a se stropi pe spate. Dup` ce se r`cori, se interes` subit de g[tele care se b`l`ceau nu departe de el. Atunci, cu trompa \n aer [i cu urechile \n vnt, se amuz` s` le sperie. Surprinse, p`s`rile b`tur` din aripi [i-[i luar` zborul sco]nd strig`te r`gu[ite.

142

HELEN RAY

Brut` mic`! exclam` Kate rznd \n hohote.

***

Tn`ra femeie era a[ezat` sub verand`, cu un bloc de hrtie de coresponden]` \n fa]` [i stiloul \ntre din]i, \ntrebndu-se de unde s` \nceap` lunga sa scrisoare c`tre directorul parcului din Tsovo, cnd aten]ia \i fu atras` de un zgomot nea[teptat. Land Roverul lui Edwin tocmai se oprise \n fa]a casei, tulburnd lini[tea dup`-amiezii. Nici nu trntise bine portiera, c` era deja aplecat deasupra ei, cu pumnii strn[i. Chipul, deformat de mnie, era att de aproape de al ei, \nct l-ar fi putut atinge \ntinznd mna. Totu[i, Kate era att de surprins`, \nct r`mase \ncremenit`, a[teptnd s` cunoasc` motivul n`v`lirii sale furioase. A[teptarea nu fu lung`. M` iei din \ntmplare drept psiholog specializat \n delincven]` animal`? [uier` Edwin printre din]i. L`snd stiloul, Kate \l privi cu ochi uimi]i. Despre ce vorbe[ti? \l \ntreb`, \n timp ce ochii lui Edwin, adnci]i \n ai s`i, \i provocau o emo]ie \ncnt`toare. B`rbatul oft` enervat. Vorbesc despre menajeria ta, Katherine, r`spunse cu o voce t`ioas`. Cel pu]in unul dintre proteja]ii t`i ar trebui s` fie \n cu[c`!

S~RUTUL INTERZIS

143

Kate ridic` b`rbia cu un aer indignat. Rezerva]ia mea nu este gr`din` zoologic`, Edwin. Aici, animalele nu sunt \nchise pn` cnd mor de plictiseal`, pentru simpla distrac]ie a fiin]elor omene[ti! replic` furioas`. B`rbatul se \ndrept` [i-[i vr\ degetele mari \n curea. Kate observ` atunci c` pantalonii \i erau murdari de noroi pn` la genunchi. P`streaz`-]i discursurile frumoase pentru altcineva [i spune-mi mai degrab` cum inten]ionezi s` repari stric`ciunile. Despre ce este vorba? \ntreb` Kate, cuprins` brusc de nelini[te. Urmeaz`-m`, \]i voi ar`ta. O imagine bun` valoreaz` mai mult dect un discurs lung. Se \ntoarse [i cobor\ treptele f`r` s`-[i dea osteneala s` se asigure c` \l urma. Kate se ridic`, [i v`zndu-l c` se \ndrepta spre malul de sud al lacului, porni pe urmele lui, prad` unei mari uimiri. Edwin merse de-a lungul malului [i cobor\ drumul care ducea la baza zidului de re]inere. Cnd se opri, Kate se apropie [i, f`r` o vorb`, b`rbatul \i ar`t` lichenul ud de la baza zidului. Atunci, tn`ra femeie v`zu o groap` de mari dimensiuni care fusese f`cut` \n p`mnt, o groap` destul de adnc` pentru a scoate la vedere conducta din aram` de ap`, oxidat` de cincizeci de ani de stat \n p`mnt. Dar.... \ncepu timid Kate. Vino, o \ntrerupse Edwin tr`gnd-o de bra] de-a lungul colinei. Asta nu este tot.

144

HELEN RAY

Un [an] care urma cu rigurozitate colectorul de ap` rupea p`mntul ca o cicatrice lung`, pe mai mult de o sut` de metri [i urmele mari din p`mntul ud nu l`sau nici o \ndoial` asupra identit`]ii celui care trebuie s` fi fost cauza dezastrului. Kate \[i imagin` lacomul elefant descoperind mu[chiul suculent care cre[tea de-a lungul conductei. |l vedea devornd cu ardoare mncarea sa preferat` [i s`pnd p`mntul cu toat` energia picioarelor sale enorme, pentru a g`si mai mult.... |n sfr[it, ajunser` la cap`tul traseului, acolo unde canalizarea se termina cu un robinet mare. Dumnezeule! exclam` Kate, stupefiat`. |n locul s`u, era un fel de leg`tur` improvizat` [i p`mntul era complet inundat. Se formase o mla[tin` de unde curgea un mic pru care [erpuia printre copaci. |n zbenguielile sale nep`s`toare, Mtoto rupse robinetul. Urmele vinovatului o duser` pe Kate pn` la planta]ia de arbori tineri, din care cel pu]in o duzin` fuseser` r`v`[i]i de ne\ndemnaticul amator de gastronomie fin`. |n ciuda espadrilelor ude, Kate \naint` prin noroi, evalund cu groaz` \ntinderea stric`ciunilor. Ei bine? o \ntreb` Edwin, cu minile \n buzunare. Tn`ra femeie oft` \ndelung. Putem estima importan]a catastrofei? Excelent` \ntrebare, r`spunse b`rbatul pe un ton mai calm. Cred c` am pierdut aproximativ o mie de litri de ap`. Asta \nseamn` c` o cincime din apa acumulat` s-a risipit \n natur`.

S~RUTUL INTERZIS

145

Kate \[i mu[c` buzele [i, ar`tnd arbu[tii rup]i, propuse timid: |]i voi pl`ti daunele. {i-i voi cere lui Jomo s` fac` o \mprejmuire improvizat` pentru ca asta s` nu se mai \ntmple. Edwin \[i a]inti asupra ei o privire aproape du[m`noas`. Plantele nu au dect o mic` importan]`, protest` cu iritare. Despre ap` este vorba, Katherine, [i o [tii. Ce s-a \ntmplat ast`zi, nu face dect s` concretizeze o problem` despre care am vorbit \nc` de la \nceput. Apoi, cu o voce \n`bu[it` [i hot`rt`, ad`ug`: Nu vreau bani pentru a pl`ti pagubele. Vreau apa. Kate tres`ri. Uitndu-[i subit vinov`]ia, era din nou \n defensiv`. {i pentru ce motiv a[ accepta acest aranjament? \l \ntreb` pe un ton arogant. Nu po]i fi [i lup [i oaie [i n-ai nici un drept s` apreciezi sanc]iunea. Vei fi desp`gubit, \]i garantez, dar pe baze cinstite. Scorpie insuportabil`, [uier` Edwin printre din]i, cu pumnii strn[i de-a lungul trupului. O clip`, se \nfruntar` furio[i, ochi \n ochi, dar Kate refuz` cu \nc`p`]nare s` cedeze teren. Nu sunt sigur c` te \n]eleg, Katherine, spuse \n sfr[it Edwin, cu un aer ]fnos. Cnd vorbe[ti despre aranjamente satisf`c`toare, ar trebui s` ai onestitatea s` precizezi c` satisfac]ia trebuie s` mearg` doar de partea ta. Oare cum po]i s` vorbe[ti pe acest ton? se indign` tn`ra femeie.

146

HELEN RAY

|]i voi mai ar`ta ceva, care poate te va ajuta s` \n]elegi mai bine situa]ia, spuse b`rbatul, f`r` s` dea aten]ie protestului lui Kate. Ce alt` fapt` rea a mai f`cut Mtoto? \ntreb` ea, cuprins` de o nou` team`. Uit`-l pu]in, nu este vorba de el. |]i propun o plimbare. Pentru a merge unde? insist` Kate, suspicioas`. La c]iva kilometri de aici, pe coline. A[ vrea s`-]i ar`t ceva. S` mergem, vino. Tn`ra femeie \nc` ezita. Dar ce anume? De ce ]ii att de mult s` [tii? Oare nu-]i plac surprizele? Curiozitatea lui Kate era deja treaz`, dar, de ochii lumii, oft` resemnat` \nainte de a exclama cu arogan]`: Pentru c` insi[ti, s` mergem. Se \ntoarser` la c`su]` [i, dup` ce-[i schimb` espadrilele ude cu ni[te pantofi de drum, Kate verific` trusa de prim-ajutor cu care se deplasa \ntotdeauna \nainte de a i se al`tura lui Edwin, care o a[tepta a[ezat pe trepte, cu pu[ca lng` el. Plecar` \n direc]ia p`durii de pini care desp`r]ea cele dou` propriet`]i. Apoi traversar` valea unde Kate luase prima sa lec]ie de tir, pentru a se afunda \n iarba \nalt` de pe paji[tea care m`rginea p`durea de bambu[i. Nu \ntlnir` nici o vie]uitoare, dar fiecare fream`t \n aerul u[or demonstra prezen]a secret` a unei faune bogate. |n sfr[it, Kate z`ri pielea delicat` de culoarea alunei a unei antilope \n spatele unui tufi[ dar, de-abia se

S~RUTUL INTERZIS

147

preg`tise s`-i atrag` aten]ia lui Edwin, c` animalul speriat disp`ruse. Acum, escaladau o colin`. |n dep`rtare, un rinocer alerga cu capul plecat, ca [i cnd lupta \mpotriva vntului [i acest spectacol ciudat \i aminti lui Kate de hipopotamul ne\ndemnatic ce sem`nase panic` \n tab`r`, \ntrerupnd acea clip` important` \n care Edwin [i ea fuseser` att de apropia]i. Dar amintirea acelei intimit`]i att de pl`cute era acum att de departe, \nct tinerei femei \i venea s` se \ntrebe dac` nu visase. |ntlnir` [i alte cteva animale, un kob cu corn, un bongo s`lbatic. Lui Kate i se p`ru chiar c` z`re[te una dintre cele dou` nyala c`rora le d`duse drumul \n natur` cu cteva s`pt`mni mai \nainte [i se sim]i fericit` s` [tie acele animale \n libertate. Brusc, se \ntoarse spre Edwin [i declar` grav: Te invidiez c` ai tr`it \ntotdeauna \n aceast` ]ar`. Ajunser` la baza unui perete stncos [i Edwin \i ar`t` \nso]itoarei sale o c`rare care urca de-a lungul unei crevase. O lini[te solemn` domnea deodat` \n jurul lor [i fiecare pas p`rea s` violeze calmul locurilor. C`rarea \ngust` era m`rginit` de drobi]` [i de scaie]i \n floare; Kate \[i sim]i oboseala disp`rnd, att era de ner`bd`toare s` descopere ce-i a[tepta pe vrfurile stncilor. |ncepu s` \n]eleag` cnd percepu un zgomot discret de cascad` \n trec`toare, care se transform` curnd \ntr-un imn puternic pentru frumuse]ea s`lbatic` a naturii \nconjur`toare.

148

HELEN RAY

Cnd ajunser` pe promontoriul stncos unde ducea c`rarea, Kate scoase o exclama]ie de \ncntare. O cascad` feeric` ][nea din perete, verde [i albastr` sub soare, \n partea sa cea mai \nalt`, pentru a se transforma \n spum` alb` cnd apa se lovea de pietre. La picioarele cascadei, apele \nvolburate se cumin]eau \ntr-un bazin natural, m`rginit de bambu[i, apoi se transformau \ntr-un mic torent care cobora vesel muntele. Kate mirosi cu \ncntare aerul minunat de proasp`t [i pur, agitat de apa zgomotoas`. Dup` un lung timp de reculegere, se \ntoarse spre Edwin. De ce m-ai adus aici? \l \ntreb`. B`rbatul p`rea fascinat de acest spectacol [i incapabil s`-[i despirnd` privirea de la el. Voiam s`-]i ar`t de unde vine apa barajului, \i r`spunse el, cu ochii pierdu]i \n gol. Voiam s`-]i ar`t c` nu ai tot muntele. Kate observ` cu siguran]` tonul ostil al r`spunsului, dar \n loc s` fac` nazuri, se a[ez` \n t`cere pe o stnc`. "Dac` ne-am fi \ntlnit \n alte \mprejur`ri", se gndi cu triste]e, "poate am fi fost pe cale s` admir`m aceast` minune mn` \n mn`, ca doi \ndr`gosti]i romantici". Vocea lui Edwin rupse vraja. |n]eleg c` aceast` surs` ]i se pare important`, Katherine, \i explic`. Dar dac` ai fi cunoscut-o odinioar`, la ora actual` ai fi fost la fel de nelini[tit` ca [i mine. Acum doi ani, debitul era de dou` ori mai mare, iar dac` seceta continu`, curnd nu va mai fi dect un fir de ap` [i va seca.

S~RUTUL INTERZIS

149

|n]eleg, f`cu tn`ra femeie, evitnd s`-l priveasc`. "Dar ce schimb` asta?" renun]` s` adauge. Cu un gest reflex, \[i muie vrful degetelor \n apa din bazin. Dar este aproape cald`! exclam` uimit`. M` a[teptam s` fie ca ghea]a! Edwin p`ru amuzat de surpriza tinerei femei. Bazinul este alimentat de un ru subteran cald, \i explic`. F`cnd o cup` din mini, Kate le umplu cu ap` cristalin` [i-[i sp`l` fa]a cu \ncntare. Ar fi vrut s` se scufunde \n \ntregime, dar prezen]a lui Edwin era de-ajuns s-o descurajeze. |[i promise atunci s` revin` singur` \ntr-o diminea]`, acum cnd cuno[tea drumul. |n timp ce mergeau \n t`cere pe munte, pentru a se \ntoarce la Ndege Hills, aten]ia le fu atras` de un desi[ care frem`ta \n mod ciudat. Edwin ridic` instinctiv piedica armei [i \naint` cu pa[i pruden]i spre desi[. Cteva clipe mai trziu, Kate \l auzi sco]nd o \njur`tur` [i ridic` arma cu un aer nesigur. Se apropie cu inima palpitnd [i, urm`rind privirea lui Edwin, z`ri o mic` gazel` prins` \ntr-o capcan` de braconier. Cnd fu suficient de aproape de animalul speriat, Kate v`zu c` piciorul prins sngera abundent, dar leziunile nu p`reau profunde. A[teapt`, Edwin, spuse. Cred c` nu este necesar s-o omori. {i, f`r` s` a[tepte r`spuns, \ngenunche lng` animalul care tremura [i-[i scoase trusa de prim-ajutor. Cu o mn` priceput`, desf`cu buc`]ile de fier [i \ncepu s` cure]e plaga cu antiseptic, apoi o badijon` cu un cicatrizant cu gen]ian`.

150

HELEN RAY

Cteva clipe mai trziu, gazela \[i ar`t` recuno[tin]a lund-o la fug` [chiop`tnd. Sunt impresionat, doctore, [opti Edwin privind-o pe Kate aranjndu-[i trusa. Pentru prima dat`, nu era nici o urm` de sarcasm \n tonul s`u [i tn`ra femeie ridic` spre el ochii, surprins`. El continu`: F`r` infirmier`, f`r` anestezist, \n condi]ii de lucru dificile, [i totu[i ai dat dovad` de o remarcabil` dexteritate. Kate \[i sim]i obrajii \mbujorndu-se \n fa]a complimentului nea[teptat. Mi se pare c` un veterinar de jungl` trebuie s` [tie s` se lipseasc` de confortul unei clinici. Dac` pun mna pe tic`losul care a pus capcana, exclam` atunci Edwin, \l voi tr\ eu \nsumi \n fa]a tribunalului. {i sper c` va primi o frumoas` amend`. Crezi c` asta va suprima acest gen de delict? ripost` Kate cu un aer de \ndoial`.

***

A doua zi diminea]`, Kate tocmai \[i termina micul dejun, cnd i se b`tu la u[`. Se duse s` deschid` [i se afl` fa]` \n fa]` cu un s`tean, nu foarte tn`r dar \nc` solid, care se \nclin` cu respect \n fa]a ei.

S~RUTUL INTERZIS

151

Doctore Shannon, spuse cu o voce timid`. M` numesc Kitomi. M-a trimis tn`rul domn Michaels. Voi construi \mprejmuirea pentru a \mpiedica elefantul s` mearg` pe planta]ia de cafea. Atunci, Kate observ` c` avea o centur` de dulgher \n jurul taliei. O clip`, fu gata s`-l trimit` \napoi, deoarece i se p`rea c` Edwin ar fi putut-o consulta \nainte de a angaja pe cineva \n numele s`u, dar nevoia de mn` de lucru era prea presant`. Sunte]i de acord s` r`mne]i cu mine toat` ziua? se mul]umi s` \ntrebe. Kitomi, cu ochii pleca]i asupra picioarelor goale, r`spunse cu o voce nesigur`: El mi-a spus s` lucrez toat` ziua. Pentru mine? insist` Kate. Ca [i cnd se adresa unui copil, Kitomi \ncepu atunci s` explice cu r`bdare: Tn`rul domn Michaels mi-a spus s` fac tot ce ve]i comanda. Tot ce voi comanda pentru a repara stric`ciunile cauzate planta]iei? complet` Kate cu un gest iritat. Ce n-ar fi dat s`-l trimit` \napoi! Dar Kate [tia c` nu [i-o putea permite, deoarece avea mare nevoie de ajutor. |n cele din urm`, exclam` cu un oftat resemnat: Foarte bine. Te voi pl`ti la fel ca pe Jomo. Asta s-a aranjat deja cu tn`rul domn Michaels, daktari, protest` politicos b`rbatul. Vom vedea! se indign` tn`ra femeie, ridicnd b`rbia cu un aer sfid`tor.

Capitolul 8
Era deja dup`-amiaz` trziu cnd Kate se putu elibera pentru a merge s`-i cear` o explica]ie lui Edwin \n leg`tur` cu muncitorul pe care i-l trimisese. Nu-[i d`du osteneala s` se schimbe, considernd c` vecinii s`i nu meritau atta aten]ie [i purta \nc` bluza \n carouri, plin` de praf, ie[it` pe jum`tate din blugi. Cu mnecile suflecate pn` la coate [i cu cocul pe jum`tate desf`cut, Kate mergea cu pa[i mari de-a lungul colinei [i era departe s` b`nuiasc` gra]ia natural` pe care o degaja f`r` s` vrea silueta sa. Cu mersul suplu, tenul ca piersica [i [uvi]ele indisciplinate care-i \ncadrau fa]a, ar fi putut poza ca manechin \ntr-o revist` de mod`. Dar ar fi rs dac` i s-ar fi f`cut o asemenea propunere, deoarece \n acea clip` un singur lucru conta, meseria sa [i cum s` se protejeze de cei care c`utau s`-i pun` obstacole.

S~RUTUL INTERZIS

153

Cu maxilarele strnse, rememor` conversa]ia pe care o avusese cu Edwin \ntorcndu-se de la Tsovo. Voise s` fac` din ea angajata sa, [i cum d`duse gre[, \ncerca acum s`-i impun` unul din oamenii s`i, deoarece, cu siguran]`, Kitomi era \n solda lui Edwin, iar prezen]a lui era destinat` s` controleze faptele [i gesturile tinerei femei. Era att de absorbit` \n gndurile ei agitate, \nct urc` treptele locuin]ei familiei Michaels f`r` m`car s` remarce un grup de invita]i instala]i sub verand`. Nu-[i d`du seama de prezen]a lor dect cnd se afl` practic \n mijlocul acestora. Atunci, \ncremenit`. Kate deveni stacojie. Ford Michaels tocmai bea ceaiul \n compania unei perechi de europeni \n vrst`. To]i trei, a[eza]i confortabil \n fotoliile de r`chit`, st`teau la taifas lini[ti]i, \n timp ce Edwin, rezemat cu spatele de un stlp de piatr`, la c]iva metri de ei, \i asculta cu un interes politicos, amestecndu-se din cnd \n cnd \n conversa]ie. Intrarea \n for]` stngace a lui Kate [i jena pe care o ar`ta imediat, erau gata s`-i provoace o criz` de ilaritate pe care [i-o st`pni cu greu. Eu.... \n sfr[it.... bun` ziua.... bigui tn`ra femeie, sim]ind patru perechi de ochi a]intindu-se asupra ei. Ierta]i-mi intruziunea. Katherine! Ce surpriz` pl`cut`! exclam` Ford Michaels sprijinindu-se \n baston pentru a se ridica. Nu v` deranja]i, v` rog! protest` Kate cu un zmbet recunosc`tor fa]` de b`trnul b`rbat.

154

HELEN RAY

Edwin, \nc` t`cut [i nemi[cat, o observa cu o non[alan]` exasperant`. Dar trebuie s`-]i prezint invita]ii, draga mea prieten`, insist` Ford care, din polite]e, se \nc`p`]na s` considere sosirea tinerei femei ca pe o vizit` de curtoazie. Totu[i, invitata lui Ford nu a[tept` s` fie prezentat`; \ntoarse spre Kate o fa]` br`zdat` de riduri cu ochi la fel de alba[tri ca cei ai Elizabethei Finch [i-i \ntinse mna \ntr-un gest c`lduros. Iat-o a[adar pe domni[oara Shannon! Tn`ra [i frumoasa veterinar de care am auzit vorbindu-se att de mult! M` numesc Angela Carleton, doctore. {i iat`-l pe so]ul meu, Roy. Cu un gest al capului, \l ar`t` pe b`rbatul scund, lini[tit, care era a[ezat al`turi de ea. Cu un zmbet larg, Kate strnse mna plin` de b`t`turi. Taiorul acestei femei fusese poate elegant odinioar`, dar acum era uzat [i f`r` form`. F`r` \ndoial`, doamna Carleton f`cea parte dintre acei pionieri aspri, foarte pu]in preocupa]i de sofisticare. F`r` s`-i lase lui Kate timp s` formuleze un r`spuns politicos, Angela Carleton s` \ntoarse spre gazda sa. Dragul meu Ford, exclam` ea, nu suntem totu[i ni[te s`lbatici! Cum se face c` n-ai organizat \nc` o mic` serat` pentru prezentarea noii vecine restului comunit`]ii anglo-saxone? Tn`ra femeie se sim]i din nou devenind stacojie [i rnjetul ambiguu al lui Edwin nu f`cu nimic pentru a-i diminua stnjeneala. |nc` o dat`, Ford fu cel care salv` situa]ia. Ai perfect` dreptate, Angela.

S~RUTUL INTERZIS

155

Voi repara aceast` \nc`lcare a regulilor ospitalit`]ii chiar \n aceast` s`pt`mn`, replic` el calm. Apoi se \ntoarse spre Kate [i ad`ug`: Ia loc, Katherine, te rog. Voi pune s` ]i se aduc` o cea[c`. S` refuze, ar fi dat dovad` de o lips` a cunoa[terii regulilor vie]ii \n societate inadmisibil` [i Kate se instal`, nu f`r` reticen]`, \n fotoliul l`sat liber de Edwin. De[i evita s`-l priveasc`, nu era mai pu]in con[tient` de prezen]a lui [i trebui s` fac` apel la toat` voin]a sa pentru a se concentra asupra conversa]iei [i s` r`spund` nenum`ratelor \ntreb`ri cu care o asalta Angela Carleton. Treptat, Kate se destinse totu[i, [i curnd se afla adncit` \ntr-o discu]ie pasionant` despre fauna african`. R`zboiul rece cu Edwin era provizoriu uitat. Sattima ap`ru cu o cea[c` [i o farfurie cu biscui]i. Chipul s`u frumos se lumin` de pl`cere cnd ochii s`i \i \ntlnir` pe cei ai lui Kate [i aceasta din urm` \i zmbi c`lduros. |n acea clip`, un Datsun ro[u-aprins se opri \n curte [i din el ie[i Andrew Mberi. Dup` ce salut` invita]ii cu un gest prietenesc, se \ndrept` spre Edwin, \n timp ce Kate observa amuzat` u[orul tremur al minilor Sattimei [i lic`rul din ochii s`i. |n clipa \n care Sattima se preg`tea s` se \ntoarc` \n cas`, Edwin \ntrerupse conversa]ia cu tn`rul inginer pentru a i se adresa. Sattima, \i ceru el, po]i s`-mi aduci mapa cu hrtii care este pus` pe biroul meu? A[ vrea s` i-o ar`t domnului Mberi.

156

HELEN RAY

Kate observ` perechea cu o curiozitate de-abia ascuns` cnd Sattima, cteva minute mai trziu, \i \ntinse documentul lui Andrew. O secund`, degetele li se atinser`. Andrew murmur` un mul]umesc pe care l-ar fi vrut indiferent, dar Kate sim]i c` r`ceala sa nu era dect aparent`. Cei doi b`rba]i, din nou adnci]i \n discu]ia lor, se \ndep`rtar` \n direc]ia planta]iei, incon[tien]i fa]` de privirile care-i urm`reau cu intensitate, f`r` [tirea lor. Apoi, Sattima o privi pe Kate cu un amestec de melancolie [i vesel` complicitate. Cele dou` femei n-aveau nevoie s` vorbeasc` pentru a se \n]elege. Cnd Ford se ridic` pentru a merge s` fac` o plimbare pe proprietate \n compania familiei Carleton, \i propuse lui Kate s` vin` cu ei, dar tn`ra femeie refuz` cu amabilitate, explicnd c` dorea s` discute pu]in cu Sattima. Te voi ajuta s` strngi masa, spuse \n direc]ia tinerei fete, \mbinnd vorba cu fapta. Oh, nu, doctore Katherine, nu trebuie, protest` Sattima ro[ind. Este treaba mea! Kate zmbi. Evident, tn`ra african` optase pentru un compromis \ntre adresarea formal` [i utilizarea, prea pu]in respectuoas` dup` gustul s`u, a simplului prenume. Dar doresc s` te ajut! insist` Kate. Buc`t`ria era o \nc`pere mare echipat` cu toate aparatele moderne. Existau [i numeroase borcane cu plante aromatice pe etajere [i un ansamblu de vase de buc`t`rie din aram` impecabil lustruite str`luceau pe pere]ii de c`r`mid` ro[ie.

S~RUTUL INTERZIS

157

Este frumos, nu-i a[a, doctore Katherine? spuse cu mndrie Sattima. Dar prefer totu[i cealalt` buc`t`rie. |n fa]a privirii \ntreb`toare a lui Kate, ad`ug` cu un zmbet complice. Veni]i cu mine, v` voi ar`ta. Ie[ir` pe u[a de serviciu [i trecur` pe sub o bolt` de verdea]` format` din vi]` s`lbatic`, pentru a ajunge \n fa]a unei \nc`peri joase, spoit` cu var. |n`untru nu era nimic altceva dect un cuptor din c`r`mid` cu o u[i]` de font`. |nc`perea era \ntunecat` [i aerul mirosea minunat a arom` de pine care se cocea. Punnd mna pe crligul atrnat pe perete, Sattima deschise u[a cuptorului pentru a-i permite lui Kate s` arunce o privire. Ce frumos este! exclam` Kate v`znd o jum`tate de duzin` de pini crocante, aliniate. Ct \mi doresc s` [tiu s` fac pine! |n ce m` prive[te, n-am fost niciodat` foarte talentat` pentru buc`t`rie. V` voi aduce una cnd vor fi coapte, propuse imediat Sattima. Mama spunea mereu c` buc`t`ria este sufletul casei [i c` pinea \ntre]ine via]a. Kate \ncuviin]` cu un zmbet c`lduros. Era fermecat` de simplitatea tinerei fete, \n acela[i timp candid` [i plin` de \n]elepciune. S` mergem s` ne a[ez`m pe mica teras` din spatele casei, declar` apoi Sattima, este locul meu preferat. A[ezate pe trepte, privir` \n t`cere imensa \ntindere a arborilor de cafea, care coborau pn` \n vale.

158

HELEN RAY

|n sfr[it, Kate se \ntoarse spre \nso]itoarea sa. De cnd tr`ie[ti aici? o \ntreb`. De opt ani. Aveam zece ani cnd am venit. Oft` [i continu`: Tata era musulman din Somalia [i mama apar]inea unui trib din Kenya. Satele lor au fost foarte sup`rate de aceast` c`s`torie, dar am fost o familie fericit`, cel pu]in pn` la moartea tatei. Lucra pentru tn`rul domn Michaels, f`cea safariuri cu el [i a[a a murit, atacat de un bivol. |nnebunit` de durere, mama n-a supravie]uit dispari]iei sale [i am r`mas orfan`. Mai r`u, eram renegat` de familiile p`rin]ilor mei, care nu le iertaser` niciodat` mezalian]a. {i a[a m-a primit domnul Michaels. Probabil ai fost foarte nefericit`, murmur` Kate cu o voce comp`timitoare. |n mod nea[teptat, Sattima \ncepu s` zmbeasc`. Mama spunea c` fericirea este ca un diamant roz, care str`luce[te \n soare, spuse pe un ton solemn. Cnd \ncerci s`-l atingi, dispare. Oricum, destinul femeilor este s` fie nefericite. Kate se sim]i \nc` o dat` emo]ionat` de senin`tatea noii sale prietene, dar nu putea accepta concluzia sa fatalist`. Spui c` destinul femeilor este s` fie nefericite, totu[i [tii foarte bine ce te-ar putea face fericit`, insist`, pe un ton plin de sub\n]elesuri. |n loc de r`spuns, privirea Sattimei se pierdu spre planta]ia unde Edwin [i Andrew discutau cu \nfl`c`rare. Kate nu insist` mai mult. Dup` un timp se ridic` pentru a-[i lua r`mas-bun.

S~RUTUL INTERZIS

159

Ar trebui s` vii s` m` vizitezi din cnd \n cnd, spuse. Mul]umesc, mi-ar face mare pl`cere, r`spunse Sattima. Sunt mul]umit` s` [tiu c` ne proteja]i animalele. Apoi, ca [i cnd se sim]ea jenat` c` d`duse fru liber sincerit`]ii sale, se gr`bi s` adauge: Cred c` pinile s-au copt acum. Ve]i putea s` lua]i una. Dup` ce \nf`[ur` \ntr-un [ervet o pine mic` rotund`, \i propuse lui Kate s`-i viziteze camera \nainte de a pleca [i tn`ra femeie accept` cu c`ldur`. |nc`perea era imaginea ocupantei sale: lini[tit` [i fermec`toare. Bejul delicat al pere]ilor era \nveselit de culorile vii ale numeroaselor perne cro[etate de pe pat. O mul]ime de covora[e [i co[ule]e de r`chit`, pline cu flori uscate \mpodobeau etajerele. Doamna Carleton m-a \nv`]at s` cro[etez, explic` Sattima cu mndrie. {i mama m-a \nv`]at s` lucrez r`chita. Kate era sedus` de amestecul de cultur` african` [i european` care d`dea via]` camerei. Este o \nc`pere foarte frumoas`, exclam`. Acum, trebuie s` m` duc la munc`, Sattima. Mul]umesc mult pentru companie [i pentru pinea delicioas`. |n timp ce Sattima se preg`tea s-o \nso]easc` pn` la u[a casei, Kate o opri rznd. Nu te deranja, protest` ea scuturnd din cap. Cunosc drumul. Un zmbet \i flutura \nc` pe buze cnd se apropie de treptele verandei, dar \i \ncremeni imediat cnd \l z`ri pe Edwin.

160

HELEN RAY

Era \n picioare \n fa]a mesei unde se servise ceaiul, cu o mn` \n [old [i cu cealalt` r`sfoind dosarul pe care-l pusese \n fa]a lui. Auzind pa[i, \n`l]` capul [i ochii i se m`rir` de surpriz` cnd o v`zu pe Kate. Apoi, ca [i cnd \[i aminti brusc un eveniment nostim, \[i st`pni un zmbet amuzat, exclamnd: P`reai \n cea mai bun` dispozi]ie cnd ai n`v`lit aici, acum dou` ore, doctore Shannon. Kate scoase un oftat nemul]umit. Dac` voise s` uite scopul vizitei sale, Edwin era acolo, pentru a i-l aminti. |[i \ncruci[` bra]ele pe piept cu un gest hot`rt [i se \ndrept` spre el cu pa[i m`sura]i, aruncndu-i o privire furioas`. Voi fi direct`, Edwin, [uier` ea. }in s`-]i exprim nemul]umirea mea, deoarece nu sunt de acord s`-]i impui unul din oameni pe proprietatea mea. De ce crezi c` acest om \mi apar]ine? ripost` Edwin pe un ton arogant. Kate era \ncurcat`. Presupun c` este \n serviciul t`u, bigui. Altfel, de ce mi l-ai fi trimis? Este braconierul. Cum? Am f`cut o mic` anchet` \n sat, \i explic` Edwin pe un ton dezinvolt. {i astfel am aflat c` cel care pune capcane este Kitami. Credeam c` voiai s`-l duci \n fa]a tribunalului, se hazard` Kate. Da, dar mi s-a p`rut c` ideea nu era de natur` s` te mul]umeasc`, replic` b`rbatul cu un aer amuzat.

S~RUTUL INTERZIS

161

A[a c` i-am propus lui Kitami s`-[i aleag` el \nsu[i sentin]a: o amend`, sau mai multe zile de de munc` \n contul t`u. |n]eleg, spuse Kate cu un aer ]fnos. Tremura de mnie la simpla idee c` Edwin \ndr`znea s` se amestece \n treburile sale, dar era obligat` s` recunoasc` faptul c` modul de a rezolva problema era de o logic` incontestabil`. |n acea clip`, Andrew traversa curtea, cu bra]ele \nc`rcate de saci mici de plastic, con]innd e[antioane de p`mnt. Dup` ce le adres` un salut prietenesc, se instal` \n cabina micului s`u camion ro[u-aprins. |n timp ce cea mai mare parte a automobili[tilor renun]aser` s` lupte \mpotriva prafului ro[u care acoperea toate vehiculele dup` cteva ore de c`l`torie pe drumurile uscate, Andrew f`cea, evident, o datorie de onoare din a-[i p`stra caroseria imaculat`. "Orgoliul poporului", gndi Kate f`r` indulgen]`, privind vehiculul \ndep`rtndu-se. "Este orgoliul orb care-l face s` cread` c`-i este superior Sattimei! Dac` ar deschide m`car ochii, ar vedea c` ea \i este superioar` \n foarte multe domenii, fie doar [i \n modestie". O clip`, uitase cearta cu Edwin [i se \ntoarse spre el declarnd: {tii c` Sattima este \ndr`gostit` de el? Era gata s` izbucneasc` \n rs \n fa]a aerului uluit al b`rbatului. Despre ce vorbe[ti? o \ntreb`, \ncruntndu-se stupefiat. Sattima este \ndr`gostit` nebune[te de Andrew Mberi, repet` Kate, accentund fiecare silab`, ca pentru a-i permite s` \n]eleag` mai bine.

162

HELEN RAY

{i de unde [tii asta, doctore? o \ntrerupse Edwin cu un aer indiferent. Intui]ia, dragul meu. Ochii lui Kate str`luceau de mali]ie. Sunt medic, este adev`rat, continu` ea, dar nu sunt mai pu]in femeie. Poate ai remarcat? Dac` am remarcat, Katherine! exclam` rznd b`rbatul. Ridic` mna spre fa]a tinerei femei pentru a ridica o [uvi]` de p`r c`zut` pe frunte. Nu era dect un gest banal, dar care fu suficient s-o tulbure. Doar \i atinsese pielea cu vrful degetelor [i Kate se sim]i din nou cuprins` de acea c`ldur` familiar`. Tulburat`, incapabil` s`-[i p`streze sngele-rece, se \ntoarse [i plec` \n fug` pentru a se retrage pe colin`. Ajuns` acas`, nu putu dect s`-[i repro[eze fuga pueril`, dar Kate era con[tient` c` dac` ar fi r`mas, [i-ar fi asumat un risc c`ruia n-ar fi [tiut s`-i fac` fa]`.

***

|n timpul zilelor care urmar`, Kate f`cu tot ce putu pentru a [i-l alunga pe Edwin din gnduri, dar prezen]a permanent` a lui Kitami f`cea acest lucru [i mai dificil. Revenea ne\ncetat la ultima lor conversa]ie de sub verand`, la mnia care se transformase \n bun` dispozi]ie, la tandre]ea brusc` ce o dezarmase complet.

S~RUTUL INTERZIS

163

Dac` nu [i-ar fi revenit \n fire, Kate s-ar fi putut repezi \n capcana pe care i-o \ntindea. "Haide, s` ne gndim la altceva!" \[i spuse scuturnd din cap enervat`. Nu se punea problema s` admit` \n fa]a lui Edwin, dar Kate constatase cu mul]umire c` braconierul poc`it era de fapt un excelent muncitor. Era un b`rbat taciturn, cu mi[c`ri lente, dar animat de o energie care nu sl`bea niciodat`. Kate \ncepu s` zmbeasc` amintindu-[i una dintre primele lor conversa]ii. Elizabeth venise s-o vad` [i se duseser` amndou` pe locurile r`v`[ite de Mtoto, \n timp ce Kitami, aflat acolo, tocmai repara stric`ciunile. Probabil o auzise pe Elizabeth spunndu-i tinerei femei "Katy", deoarece \ndat` ce fur` din nou singuri, abordase subiectul cu nenum`rate precau]ii. Numele meu este Kitami [i dumneavoastr` sunte]i Katy. Ave]i nume de b`rbat kikuyu [i face]i o munc` de b`rbat. De ce? o \ntrebase pe un ton foarte mirat. Un nume de femeie este Wanui, ca al so]iei mele. |n ]ara mea, Katy este nume de femeie, \i explic` ea cu r`bdare. Ct despre meserie, b`rba]ii [i femeile sunt liberi s` [i-o aleag` pe cea care le place. Kitami se gndi o clip` \nainte de a accepta aceast` idee nou`, apoi puse o nou` \ntrebare care p`rea s`-l fr`mnte mult. Dar de ce v` plac animalele? Ele n-au suflet. Sunt fiin]e vii, Kitami. Sunt frumoase [i vreau ca [i copiii copiilor no[tri s` le poat` vedea \ntr-o zi cum le vedem noi ast`zi. {i s` le vneze? o completase cu viclenie.

164

HELEN RAY

Uneori, este necesar s` le vnezi, cnd sunt \n num`r prea mare, deoarece atunci, s-ar putea s` sufere de foame. Dar nu este cazul \n Ndege Hills. De aceea, trebuie s` le protej`m. Pentru c` a]i hot`rt dumneavoastr`? Da, Kitami, pentru c` am hot`rt eu, r`spunsese Kate cu cert` mndrie. Kate nu sc`p` ocazia s` se \ntrebe de ce ajutorul s`u o supusese unui asemenea interogatoriu, iar r`spunsul \i fusese dat cteva zile mai trziu, cnd \l v`zuse ap`rnd cu o gazel` \n bra]e. Era cu siguran]` cea care fusese r`nit` de capcana sa. Ce se \ntmpl`? se alarmase Kate, alergnd \n \ntmpinarea lui Kitami. Am g`sit-o \n p`dure [i v-am adus-o pentru a v` ar`ta c` este \nc` vie. A[a c` nu ave]i de ce s` v` nelini[ti]i pentru copiii copiilor no[tri. Kate \n]elesese \n sfr[it mersul gndirii sale. Este foarte bine, spusese. S-o ducem \ntr-un ad`post [i o vei ]ine \n timp ce-i examinez rana. Astfel, tn`ra femeie g`sise un nou aliat \n persoana braconierului care se c`ia. Avea att de mult` \ncredere \n el, \nct nu sim]ea nici cea mai mic` nelini[te cnd trebuia s` lipseasc`. {tia c` se va ocupa de pensionarii lor cu cea mai mare grij`.

***

S~RUTUL INTERZIS

165

|n acea diminea]`, dup` ce-i \ncredin]` lui Kitami sarcina de a hr`ni animalele [i de a le cur`]a ]arcurile, se hot`r\ s`-[i acorde o clip` de relaxare binemeritat`. De cnd Edwin \i ar`tase cascada dintre stnci, nu \ncetase s` viseze la acel loc idilic [i se hot`rse s` mearg` \n sfr[it acolo, nu f`r` s` se gndeasc` s` \mbrace un costum de baie pe sub [ort [i s`-[i pun` un prosop de baie \n geant`. Micul bazin ascuns \n mijlocul stncilor era exact a[a cum \l ]inea minte: suprafa]a cristalin` \n care disp`reau valurile care vuiau ale cascadei, burni]a din perle de ap` prin care soarele forma un curcubeu, decor impresionant, asem`n`tor celui dintr-un basm. Kate inspir` profund aerul ame]itor al muntelui [i sim]i brusc o minunat` senza]ie de libertate [i de pace. Toate suferin]ele trecute, toate dezam`girile, toate mniile disp`ruser` [i acea impresie de tihn` sem`na cu fericirea. |nconjur` bazinul pentru a se apropia de o mas` de tulichin` [i culese o floare cu parfum delicat, pe care [i-o prinse \n p`r. Kate era singur` [i att de liber` \nct avea impresia c` restul lumii nu mai exista. Cu un gest rapid, \[i scoase tricoul [i-[i descheie bermudele pe care le l`s` s` alunece de-a lungul picioarelor \n acela[i timp cu minusculul costum de baie turcoaz [i plonj` \n bazin, l`sndu-[i pielea goal` mngiat` senzual de apa aproape cald`. Kate \not` \ncet, cu capul \ntors spre cerul de azur, apoi plonj` din nou, cu ochii larg deschi[i, \ntinzndu-se \n curent,

166

HELEN RAY

pentru a-l sim]i mai bine de-a lungul trupului. Cnd era \n picioare, se deplasa atingnd u[or cu vrful degetelor mari fundul stncos, cu umerii [i fa]a oferite soarelui [i bra]ele atingnd alene suprafa]a limpede. Cu pleoapele \nchise, savura pe deplin fericit` magia clipei, cnd un scr]it de pietri[ veni s` tulbure lini[tea locului. Ford Michaels o avertizase despre prezen]a a numero[i leoparzi pe p`mnturile \nalte [i brusc, \[i d`du seama cu groaz` ct de vulnerabil` era. Ciulind urechile, percepu atunci trosnetul unor ramuri, apoi zgomot de pa[i. Cineva se apropia pe c`rare [i Kate, \ncremenit`, \[i a]inti privirea asupra promontoriului stncos de unde va ap`rea intrusul. Cteva clipe mai trziu, Edwin cobora pe micul drum cu un mers nep`s`tor. Cnd o z`ri pe Kate, r`mase nemi[cat, iar tn`ra femeie, prad` celei mai mari \ncurc`turi, se scufund` \n grab`, pentru a-[i ascunde umerii goi. Dac` era u[urat` la ideea c` nu va avea de \nfruntat un leopard, nu sim]ea mai pu]in o mnie surd` fa]` de acest b`rbat care o surprindea \ntr-o situa]ie stnjenitoare. Ai fi putut cel pu]in s` m` avertizezi! strig` pe cel mai demn ton posibil, c`utndu-[i din ochi hainele puse pe o piatr`. Edwin se apropie [i, cu minile \n [olduri, mngie cu privirea p`rul lung al lui Kate pe care apa \l \nchisese la culoare pn` la a-i da o profund` tent` acaju. Permite-mi s`-]i amintesc c` locul acesta este refugiul meu, \i atrase aten]ia cu o cutezan]` calm`. Faptul era de necontestat, [i Kate oft` \ngrijorat` \nainte de a \ncerca o nou` tactic`.

S~RUTUL INTERZIS

167

Asta nu te \mpiedic`, dac` ai fi un gentleman, s` ai cel pu]in delicate]ea de a te \ntoarce, exclam` cu o voce sub]ire. Edwin izbucni \ntr-un hohot spontan de rs. Nu sunt un gentleman, Katherine, spuse cu simplitate. Acest r`spuns era cel pu]in nea[teptat. Poate ai putea s`-mi dai prosopul, replic` ea printre din]i. Edwin se aplec` pentru a lua prosopul \nc`lzit de soare [i \ncepu s`-l legene deasupra capului lui Kate care tuna [i fulgera de o furie neputincioas`. Apoi, f`cndu-[i curaj, ie[i pe jum`tate din ap` pentru a \ntinde mna spre p`tratul de material, \n timp ce ochii str`lucitori ai lui Edwin priveau cu interes delicata umflare a pieptului. |n sfr[it, Kate putu prinde prosopul [i, s`rind repede din ap`, [i-l \nf`[ur` att de iute, \nct de-abia avu timp s` i se z`reasc` [oldurile goale. |n culmea enerv`rii, \[i lu` tricoul [i \ncepu s`-l scuture deasupra apei de nisipul care se lipise de material, dar era att de exasperat` \nct f`cu o mi[care stngace \nct \l sc`p` din mini [i ve[mntul porni \napoi spre torent. Mare scofal` ai f`cut, frumoaso! exclam` Edwin rznd din toat` inima. Ofensat`, tn`ra femeie se \ntoarse spre el cu irezistibila dorin]` de a-l p`lmui. E[ti cel mai odios b`rbat... \ncepu cu o voce gtuit`. Dar fraza \i r`mase neterminat` cnd \l v`zu descheindu-[i c`ma[a [i \ntinzndu-i-o cu un gest perfect natural. F`r` o vorb`, Kate puse mna pe ea [i o \mbr`c`.

168

HELEN RAY

C`ma[a era suficient de lung` pentru a o acoperi pe Kate pn` la jum`tatea coapselor, dar, cnd plec` privirea, constat` cu disperare c` bumbacul fin i se lipise de pielea \nc` ud`, dezv`luindu-i curbele armonioase ale trupului. |n acest timp, Edwin se a[ezase direct pe p`mnt, cu spatele la stnc` [i, cu vrful unui b`], se juca indiferent cu micul triunghi din material turcoaz. Pune-]i `sta, \]i va fi mai cald! exclam` ironic ridicnd costumul de baie la nivelul lui Kate. Aceasta \l lu` cu un gest furios [i, \ntorcndu-i spatele lui Edwin, \l \mbr`c` stngace, foarte con[tient` de privirea \nso]itorului s`u, care trebuia s`-i urm`reasc` cele mai mici gesturi cu interes. Kate era furioas` pe Edwin. Furioas` c` o pusese \ntr-o situa]ie att de stnjenitoare. Iar cnd \i \mprumutase c`ma[a, se gndi ea, nu era dect pentru a o stnjeni [i mai mult. Totu[i, \n timp ce-l privea furioas`, nu putea s` se \mpiedice s` simt` o emo]ie ciudat` la vederea bustului musculos, nici nu putea s` ignore pl`cerea pe care o sim]ea mirosind parfumul de l`mie pe care-l degaja c`ma[a. Din fericire, acum cnd se [tia \ntr-o ]inut` ct de ct decent`, \[i reg`sise \ndr`zneala [i mai degrab` dect s` insiste asupra tulbur`rii sale, \ntreb` pe un ton agresiv: A[ fi curioas` s` [tiu ce f`ceai aici! Sunt liber, replic` t`ios Edwin. N-am de ce s`-]i dau socoteal`. De fapt, tocmai am trecut pe la tine, deoarece tata a

S~RUTUL INTERZIS

169

insistat s` te invit personal la serata pe care inten]ioneaz` s-o dea \n onoarea ta. {i te-ai pref`cut c`-]i face pl`cere s` m` cau]i, complet` Kate cu un zmbet silit. {i m-am pref`cut c`-mi face pl`cere s` te caut, repet` Edwin cu un aer ironic, privind-o provocator. Edwin, spuse tn`ra femeie cu un calm brusc, mi-ar pl`cea s` [tiu dac` prezen]a mea la aceast` serat` \]i face pl`cere, dac` exist` \n tine un alt personaj dect b`rbatul distant c`ruia \i place s` m` umileasc`. El s`ri \n picioare, [i \nainte ca tn`ra femeie s` fi putut \n]elege ce se \ntmpla, o prinse \n bra]e cu putere [i o privi cu un aer du[m`nos, morm`ind cu o voce surd`: Ce vrei s`-]i r`spund, Katherine? C` zgomotul pa[ilor t`i \mi r`sun` \n cap mult timp dup` ce ai plecat [i c`, asemenea unui nebun, mi te imaginez \n toate \nc`perile din cas` [i mi se pare c` \nc` \]i recunosc parfumul? C` te doresc cu ardoare pn` la a-mi pierde pofta de mncare? Oare asta vrei s` auzi? Kate sim]i o \n]ep`tur` puternic` pe umeri, att de puternic o strngea, dar durerea care-i cuprinse inima era mai crunt`, deoarece nu putea dect s` cread` \n ura lui Edwin. Cuvintele sale dure nu p`reau s` aib` nici o urm` de adev`r [i, f`r` s` vrea, lacrimile \ncepur` s`-i curg` pe obraji, tr`dndu-i vulnerabilitatea. Edwin, bigui, te rog, s` \ncet`m s` ne facem tot acest r`u!

170

HELEN RAY

Suntem n`scu]i pentru a ne face r`u, replic` b`rbatul cu for]`. O m`sur` apoi o clip` [i f`r` ca ea s` se poat` a[tepta, \[i apropie fa]a [i puse cu aviditate st`pnire pe gura lui Kate. Dar nu fu un s`rut agresiv. Dimpotriv`, era ca [i cnd buzele lui Edwin le mngiau pe ale lui Kate, cu nesfr[it` tandre]e. Sl`bind strnsoarea, \i \ncercui cu blnde]e talia. |n acea clip`, Kate l-ar fi putut respinge dar, parc` \mpotriva voin]ei sale, minile i se \nnodar` \n jurul gtului lui Edwin pentru a mngia pielea de pe ceafa lui cald`. Atunci, Edwin deveni mai pasionat [i o trase mai mult spre el. Prad` unor senza]ii necunoscute, Kate nu-[i putu st`pni un geam`t r`gu[it. Apoi, de comun acord, se l`sar` s` alunece pe p`mnt, Kate \ntins` f`r` ap`rare pe spate, Edwin \n genunchi lng` ea. O contempl` \ndelung f`r` s` se mi[te, apoi mna i se strecur` sub c`ma[`, pentru a-i atinge pielea m`t`soas`, mngind cu pasiune pieptul care gfia, [oldurile rotunde. |nnebunit`, Kate nu se mi[ca, vr`jit` parc` de acea explorare senzual` a trupului s`u. |[i pierduse complet voin]a [i se l`s` dus` de curentul propriei dorin]e. Brusc, i se p`ru c` toat` fiin]a i se aprinde. F`r` s`-[i dea seama, Edwin \i deschisese nasturii c`m`[ii [i se aplec` s-o s`rute pe gt \nainte de a se \ntinde pe spate pentru a o atrage u[or deasupra lui pe tn`ra femeie, f`r` s` \nceteze s`-[i plimbe gura avid` pe pieptul oferit.

S~RUTUL INTERZIS

171

Tulburat`, Kate \[i dorea ca aceast` clip` s` dureze o ve[nicie. Niciodat` nu sim]ise o asemenea pl`cere. Dar \n clipa \n care el se preg`tea s`-[i lase s` alunece costumul de baie de-a lungul picioarelor, cuvintele crude ale lui Edwin revenir` \n memoria lui Kate. Oare erau \ntr-adev`r n`scu]i s`-[i fac` r`u? |ncet, mintea \nce]o[at` \ncepu s`-[i revin`. Din nou \i era team`, \[i perdea \ncrederea, nu mai [tia unde era limita \ntre suferin]` [i extaz, \ntre dragoste [i ur`. Edwin \i percepu reticen]a subit` [i r`mase nemi[cat. Oare ce a[tep]i de la mine, Katherine? murmur` el cu o voce r`gu[it`. Se a[ezase brusc [i buzele \n stare s` provoace o pl`cere att de \ncnt`toare erau acum strnse cu severitate. Se a[ez` [i Kate [i \ncepu s` \ncheie nasturii c`m`[ii cu minile tremurnd. Mult mai mult dect mi-ai putea da, r`spunse \n sfr[it tn`ra femeie, cu o voce gtuit` de emo]ie. Edwin scoase un oftat exasperat trecndu-[i mna prin p`rul ciufulit, apoi lu` o pietricic` pe care o f`cu s` rico[eze cu furie pe suprafa]a bazinului. Nu [tiu ce scop urm`re[ti, exclam` dup` o lung` t`cere. Kate ridic` ochii spre el [i, cu inima palpitnd, a[tept` urmarea discursului. Dar simt c` trecutul este pe cale s` se repete. E[ti o femeie plin` de farmec, care caut` s`-[i foloseasc` puterea de seduc]ie. Ai reu[it deja s`-l \mbunezi pe tata. Oare voi fi urm`toarea victim`?

172

HELEN RAY

Neputincioas` s` domoleasc` surda ostilitate pe care o b`nuia \n el, Kate \i atinse timid obrazul cu o mn`. Cum a[ putea s` sper vreodat` s` seduc o inim` de piatr`? \l \ntreb` cu voce sc`zut`. Dar Edwin, foarte mnios, nu sim]i nici m`car ct de vulnerabil` era tn`ra femeie [i-i interpret` reac]ia ca pe un nou subterfugiu. N-ai s` reu[e[ti, Katherine. |]i jur! Apoi se \ntoarse [i disp`ru, l`snd-o pe Kate singur` lng` cascad`. |n timp ce-[i strngea lucrurile, tn`ra femeie \[i repro[a cu triste]e dragostea sa pentru Edwin... c`ci nu mai putea s`-[i ascund` mult timp natura sentimentelor pentru el. "Oare chiar este incapabil s` iubeasc`?" se \ntreb` cu inima grea. "Sau suntem pur [i simplu victime ale destinului [i condamna]i, cum bine a spus, s` nu ne facem dect r`u?"

Capitolul 9
Cnd se \ntorcea de la baraj, Kate observ` de departe un obiect voluminos a[ezat \n fa]a u[ii sale. Fu cuprins` imediat de curiozitate [i gr`bi pasul. Era o cutie absolut obi[nuit`, \n care se f`cuser` mai multe g`uri prin care tn`ra femeie \ncerc`, f`r` rezultat, s` afle con]inutul. Sco]ndu-[i m`nu[ile de lucru, lu` plicul prins pe capac cu o piunez`. Drag` doctor Shannon, citi, am apreciat mult conversa]ia noastr` de la familia Michaels. |mi pari o tn`r` persoan` inteligent` [i competent`. Pe de alt` parte, sunt sensibil` la interesul pe care-l por]i ]`rii noastre [i de aceea doresc s` contribui la eforturile dumitale. Ea se nume[te Lulu, este \ns`rcinat` [i m` simt vinovat` s-o p`strez, dup` ce mi s-a explicat ct de important este s` favorizezi reproducerea speciilor pe cale de dispari]ie. Angela Carleton.

174

HELEN RAY

P.S. Poate voi fi chiar \n m`sur` s`-]i g`sesc so]ul s`u. |n culmea agita]iei, Kate se repezi \n cas` pentru a lua o [urubelni]` [i, pu]in dup` aceea, ridic` delicat capacul, pentru a scoate imediat o exclama]ie de \ncntare. Pe un a[ternut de paie se afla o maimu]` mic`, ghemuit` lene[. Avea blana neagr` ca abanosul, cu excep]ia umerilor [i a cozii, albe ca z`pada. |n swahili, numele femelei \nsemna "perl`" [i Kate observ` c` alegerea era ct se poate de potrivit`. Ei bine, Lulu, murmur` rznd, iat`-te asigurat` de un nou c`min. Apoi lu` \n bra]e mica [i fragila creatur`, care se l`s` leg`nat` ca un copil. Jomo fu imediat rechizi]ionat s` construiasc` o cu[c` mare, \n marginea p`durii de pini, pentru viitoarea mam`. Kate spera astfel s-o dezobi[nuiasc` pe Lulu de statutul s`u de animal de cas`, pentru a-[i rec`p`ta gustul pentru via]a s`lbatic` [i ca puiul s`u s` sufere ct mai pu]in posibil influen]a omului. Era de \n]eles c` u[a cu[tii va fi \n permanen]` deschis`, astfel \nct locul s` fie un refugiu [i nu o \nchisoare. Sosirea nea[teptat` a maimu]ei reprezent` pentru Kate o fericit` diversiune. |ntr-adev`r, pn` \n acea clip`, \[i petrecuse numeroase ore remomornd \ntlnirea sa cu Edwin la cascad`, \nct devenise o obsesie. Retr`ise de nenum`rate ori fiecare s`rut [i fiecare mngiere cu o emo]ie ne\ncetat re\nnoit` [i chiar amintirea plec`rii bru[te a lui Edwin nu putuse s`-i domoleasc` emo]iile care-i tulburau sufletul [i trupul la fiecare nou` amintire.

S~RUTUL INTERZIS

175

|[i dorea din tot sufletul s` nu-l mai vad`, deoarece se [tia incapabil` s` se comporte ca [i cnd nimic nu se \ntmplase \ntre ei. Kate \i purta pic` pentru c` o f`cuse att de vulnerabil`, dar era prea mndr` pentru a-i m`rturisi \n ce m`sur` o tulburase. Ce n-ar fi dat s` fug`! Dar Ford f`cea aceast` solu]ie imposibil`: Kate nu putea s` refuze \n mod decent s` mearg` la serata pe care o organiza \n onoarea sa, f`r` ca asta s` fie interpretat` ca un afront. A[adar, generozitatea nea[teptat` a Angelei Carleton se manifestase \n cel mai potrivit moment [i r`zboiul tainic cu Edwin devenise brusc mai suportabil. Spre sfr[itul dup`-amiezii, tocmai \[i consemna observa]iile medicale \n jurnal, cnd aten]ia \i fu atras` de zgomotul unui motor. Recunoscnd zgomotul cu rateuri al Peugeotului s`u, se ridic` surprins` pentru a-[i vedea vehiculul, condus de Andrew Mberi. Al`turi de el, foarte ]eap`n, se afla b`trnul Kendo, \n timp ce patru s`teni erau \nghesui]i \n spate. Ct de amabil e[ti, Andrew! exclam` Kate \n timp ce b`rbatul se apropie zmbind de ea. Am v`zut-o \n garaj cnd mi-am dus camionul la revizie. Cum era gata, mi-am luat libertatea s` achit factura [i s` v-o aduc. |]i voi da un cec! r`spunse imediat Kate. Mi-am luat [i libertatea s` pun s-o spele. V`d! constat` tn`ra femeie rznd. Am l`sat un brec vechi [i g`sesc unul aproape nou-nou]! Apoi, apropiindu-se de geamul pasagerului, spuse cu un zmbet larg:

176

HELEN RAY

Bun` ziua, Kendo! Vrei s`-mi faci onoarea s` accep]i o cea[c` de ceai? B`trnul accept` cu r`ceal`, apoi d`du un ordin peste um`r. Rezultatul fu imediat. Unul dintre tinerii oameni se duse s` ridice crpa pentru a lua un butoia[ de bere pe care-l puse pe verand`, \n timp ce un altul deschise ceremonios portiera pentru a-l ajuta pe vr`jitor s` coboare. Ceilal]i doi tineri se duser` [i se postar` lng` trepte, a[teptnd ordine. Berea este un cadou pentru dumneata, daktari Shannon, anun]` solemn Kendo. {i ace[ti b`rba]i sunt la dispozi]ia dumitale. Kate plec` pleoapele, pentru a-[i ascunde bucuria triumf`toare. Mul]umesc, Kendo, se mul]umi s` murmure pe un ton de profund respect. Cteva clipe mai trziu, Kate [i cei doi invita]i erau a[eza]i \n fa]a unui bufet improvizat, compus din biscui]i s`ra]i [i crocan]i, an[oa, mere pe care tn`ra femeie le cump`rase din pia]a din Nyeri [i un borcan mic cu unt de arahide. Cu siguran]`, cerul gurii lui Kendo era mai pu]in ostil la nout`]i dect cel al Elizabethei Finch, deoarece p`rea s` se delecteze cu acest meniu american pe care-l stropi copios cu bere cald`. Privea \n jurul s`u cu un aer mul]umit, \n timp ce Kate [i Andrew st`teau de vorb`. Am studiat posibilit`]i de a ob]ine cel mai bun randament pe planta]ie, explic` tn`rul inginer. {i am vorbit \ndelung cu Edwin.

S~RUTUL INTERZIS

177

Vei deveni erou na]ional dac` vei reu[i s` pui la punct un buta[ \n stare s` reziste la secet`, exclam` atunci Kate. Andrew o privi serios. Dar pe dumneavoastr` nu v` intereseaz` seceta, doctore, r`spunse. Ave]i toat` apa disponibil` pe mai mul]i kilometri \mprejur. Kate se sim]i ro[ind [i se \ntreb` cu iritare dac` Edwin r`spndise zvonuri \n leg`tur` cu refuzul ei de a renun]a la drepturile asupra barajului. Kendo interveni pentru a da conversa]iei o orientare care-l interesa mai mult. Fiul meu a fost invitat la serata de la familia Michaels, exclam` cu mndrie. Andrew zmbi u[or jenat [i, adresndu-se lui Kate ca [i cnd tat`l s`u nu era acolo, replic`: Nu \n]eleg de ce Kendo consider` ca o victorie personal` faptul c` familia Michaels m-a poftit la recep]ie. Dar Kate \n]elegea foarte bine satisfac]ia b`trnului, care nu uitase c` spera s`-[i \nt`reasc` puterea c`s`torindu-[i fiul cu "fiica adoptiv`" a lui Ford. |n[elndu-se asupra t`cerii lui Kate, Andrew preciz` imediat: Nu-i critic pe cei doi Michaels, dimpotriv`. }ara noastr` are nevoie de oameni de valoare pentru a o pune \n valoare. Consideri c` eu fac parte dintre ace[ti oameni? \l \ntreb` rznd Kate. Exist` mai multe feluri de a pune \n valoare p`mntul. Al dumneavoastr` este printre celelalte, r`spunse el ridicndu-se.

178

HELEN RAY

Amuzat` de diploma]ia lui Andrew, tn`ra femeie insist`: Dar preferi totu[i s` se cultive mai mult, chiar \n detrimentul faunei. Accepta]i, doctore, c` animalele s`lbatice nu sunt o valoare de exportat. Nu astfel se \mbog`]e[te Kenya. Ai dreptate, dar ocrotirea faunei este de mare importan]` pentru viitorul lumii, persist` Kate. Lumea are nevoie de amndou`, enun]` cu \n]elepciune Kendo. Acum, daktari, binevoie[ti s` m` duci \n sat? Ultima parte a frazei era mai mult un ordin dect o cerere.

***

Kate era ocupat` s` palpeze pntecul lui Lulu, pentru a determina cu aproxima]ie data na[terii, cnd ap`ru Sattima. Sper c` nu te deranjez, doctor Katherine, spuse aceasta apropiindu-se pentru a mngia mica maimu]`. {tii foarte bine c` u[a mea \]i este \ntotdeauna deschis`, Sattima, r`spunse Kate. Vizita ta \mi face pl`cere. Dup` ce o examin` pe Lulu [i o instal` din nou \n cu[c`, cele dou` femei o luar` pe drumul spre cas`. Trecur` prin fa]a ]arcului antilopelor aryx, gol de cteva zile, deoarece Kate considerase \n sfr[it posibil s` trimit` perechea spre libertatea colinelor. Apoi \i f`cuse o vizit` lui Mtoto.

S~RUTUL INTERZIS

179

S`rmanul animal invidia probabil antilopele, deoarece acum era izolat \ntr-un parc \nchis unde se p`rea c` se plictisea enorm. Cnd \l v`zu, Sattima \ncepu s` rd`. Pare att de nevinovat, \nct \]i vine greu s` crezi c` a f`cut attea stric`ciuni pe planta]ie! exclam` ea. Nu trebuie s` te \ncrezi \n aparen]e, r`spunse Kate. Oricum, nu i se va permite s` p`r`seasc` acest loc atta timp ct proprietatea nu va fi complet \mprejmuit`. Ceea ce probabil nu va \ntrzia, deoarece Kendo a consim]it \n sfr[it s` lase c]iva tineri s` lucreze pentru mine, ad`ug` cu mndrie. Kate era gata s` povesteasc` vizita vr`jitorului [i a fiului s`u, dar se ab]inu de team` s` nu-[i pun` \nso]itoarea \n \ncurc`tur` amintind de prezen]a lui Andrew. Tocmai plecaser` de la Mtoto, cnd gazela salvat` din capcana braconierului escalad` ca o s`geat` colina, pentru a disp`rea \n p`dure. Este complet vindecat`, constat` cu satisfac]ie Kate. Admir ce faci aici, declar` timid Sattima. Dar sunt \nc` att de multe de f`cut! Se a[ezar` una lng` alta pe treptele de la intrare, pentru a privi \n t`cere soarele cobornd la orizont. Kate \[i d`du brusc seama c` pn` la recep]ie nu mai erau dect cteva ore. Probabil ai mult de munc` pentru preg`tirea seratei, spuse \ntorcndu-se spre \nso]itoarea sa. Sattima p`ru c` [ov`ie o clip` \nainte de a r`spunde:

180

HELEN RAY

Nu.... De fapt... La drept vorbind, domnul Edwin a insistat ca, \n aceast` sear` s` fiu invitat`, ca ceilal]i. Kate o asculta cu cea mai mare curiozitate. Pentru c` Andrew fusese de asemenea invitat, trebuia s` \n]eleag` c` Edwin nu fusese surd la observa]ia lui Kate referitoare la cei doi tineri. Dar \mi este team` c` nu m` voi sim]i chiar \n largul meu \n mijlocul celorlalte doamne, continu` Sattima. Nu \ncerca s` te subestimezi, o mustr` cu amabilitate Kate. Dar nu [tiu nici m`car s` m` \mbrac pentru a fi elegant`! Ai putea s` dai lec]ii de elegan]` fireasc` multora din aceste doamne, r`spunse Kate rznd. Se gndi atunci la taiorul de nedescris al Angelei Carleton, la proprii blugi decolora]i [i la cizmele pline de noroi. |n sariul s`u de bumbac, Sattima era \ntruchiparea gra]iei, dar evident, nu-[i d`dea seama de asta. Am o idee! exclam` Kate. Vino. O jum`tate de or` mai trziu, dup` ce f`cuser` cte un du[, \nf`[urate \n cte un halat de baie comod, se a[ezaser` \n fa]a m`su]ei de toalet` a lui Kate. Perfect! f`cu tn`ra femeie zmbindu-i \n oglind` \nso]itoarei sale. La treab`! Machiajul Sattimei trebuia s` fie foarte u[or, pentru a nu estompa frumuse]ea sa natural`. Pu]in fard roz pe pome]ii obrajilor, o umbr` de pudr` aurie pe pleoape [i o discret` linie cu creionul erau de-ajuns pentru a pune \n eviden]` chipul exotic.

S~RUTUL INTERZIS

181

Apoi f`cur` inventarul garderobei lui Kate, pentru a se pune de acord asupra alegerii unei rochii roz deschis care se potrivea de minune prin sobrietatea liniei, delicatei tinerei fete. |]i vine mult mai bine dect mie! se mir` Kate v`znd-o pe Sattima \nvrtindu-se \n fa]a ei. Este o culoare care ]i se potrive[te de minune. Apoi, dup` o scurt` clip` de gndire, ad`ug`: Po]i s-o p`strezi, ]i-o fac cadou. Sattima bigui emo]ionat` o mul]umire, \n timp ce-[i vra picioarele \n pantofii elegan]i aurii, pe care tocmai \i \ntinsese prietena sa. Dup` ce mica protejat` fu gata, Kate trebui s` se gndeasc` la propria toalet`. Compania tinerei fete o distrase att de bine, \nct nu avusese timp s` se gndeasc` la recep]ie, dar acum \ncepea s` se simt` cuprins` de un fior de nelini[te. Oare c]i invita]i o cunoscuser` pe Jacquelyn Shannon? {i ce vor crede despre fiica sa? O clip`, avu tenta]ia s` mearg` la familia Michaels \n blugii s`i vechi, pentru c` blugii [i cizmele f`ceau parte din identitatea sa. Dar \[i d`du repede seama c` era un impuls pueril, ba chiar la[. La ce bun s` caute s` ascund` c` era fiica lui Jakie [i c`, fizic \i sem`na aidoma? Pe de alt` parte, dac` Ford suferise indiferen]a infidelei, nu r`m`sese mai pu]in ata[at de amintirea sa. Iar p`rerea celorlal]i avea pu]in` importan]` pentru Kate, care-[i dorea s`-i fie agreabil` b`trnului. A[a c` opt` pentru o elegant` rochie cu bretele din m`tase verde, cu un bolerou asortat, oferit` de Jakie \n cursul uneia din

182

HELEN RAY

expedi]iile lor la marii croitori parizieni. Dup` ce se \mbr`c` [i se piept`n`, se duse s` i se al`ture Sattimei care o a[tepta \n salon [i spuse: Propun s` bem lini[tite un mic pahar de porto \nainte de plecare. Avem nevoie amndou` pentru a \nfrunta \n mod distins aceast` serat`. Cred c` ai dreptate, r`spunse Sattima, dnd din cap cu sub\n]eles.

***

|n mod ciudat, proprietatea familiei Michaels p`rea mai pu]in important` noaptea dect ziua. |ndat` ce Kate parc` ma[ina \n locul rezervat \n acest scop, Sattima o [terse pentru a merge s` arunce o privire \n buc`t`rie. R`mas` singur`, tn`ra femeie se \ndrept` f`r` s` se gr`beasc` spre vasta teras` care d`dea spre gr`din`. Se opri o clip` sus pe sc`ri pentru a observa invita]ii grupa]i \n jurul bufetului care fusese aranjat nu departe de piscina luminat` pentru aceast` ocazie. |n clipa cnd se preg`tea s` coboare scara, un zgomot de pa[i o f`cu s` \ntoarc` pu]in capul. Mohort [i t`cut, Edwin se apropia m`surnd-o cu insolen]` pe Kate. Era \mbr`cat \n pantaloni bej [i cu o c`ma[` de m`tase albastru deschis, dar aceast` ]inut`

S~RUTUL INTERZIS

183

sofisticat` nu era suficient` s` fac` uitat` latura s`lbatic` a persoanei. |[i suflecase mnecile pn` la coate [i Kate se \ntreb` o clip` dac` era un obicei sau dac` era un semn subtil de revolt` \mpotriva acestei recep]ii mondene. Se m`surar` cu suspiciune, asemenea a dou` animale surprinse s` se afle pe acela[i drum. Edwin vorbi primul. Tocmai am v`zut-o pe Sattima, spuse. Eram sigur c`-i vei pune \n valoare elegan]a natural`. De aceea ]i-am trimis-o. Tu mi-ai trimis-o? repet` Kate, ne\ncrez`toare. Credeam c` ]i-a spus. Apoi ad`ug` cu un zmbet ironic: Femeia de lume care e[ti, nu putea rata s-o ghideze \n mod judicios pe aceast` copil`. Ignorndu-i deliberat aluzia perfid` care se strecurase \n remarca sa, Kate anun]` cu un aer deta[at: Dac` am \n]eles bine, scopul acestei serate este de a-i arunca pe Sattima [i Andrew unul \n bra]ele celuilalt. Edwin ridic` din umeri. Pentru c` mi-ai deschis ochii!... Dar e[ti de acord cu asemenea unire? Am mult` admira]ie pentru Andrew [i doresc s-o v`d pe Sattima fericit`. Presupun c` este suficient. |ntr-adev`r, ar trebui s` fie suficient, dar este bine s` [tii c` b`trnul Kendo nu este indiferent la acest proiect [i dac` favorizeaz` aceast` c`s`torie, este pentru a-[i servi propriile interese.

184

HELEN RAY

|n mintea lui nu este ctu[i de pu]in loc pentru romantism. |n timp ce \n a ta este! o ironiz` Edwin. Din fericire, \ntunericul complice al nop]ii \l \mpiedic` s` vad` obrajii \mbujora]i ai tinerei femei [i ea continu` cu siguran]`: |n tot cazul, cred c` [tiu c` Andrew ]ine s` r`mn` complet str`in de uneltirile tat`lui s`u. Trebuie s` \n]eleg c` m` sf`tuie[ti s` ac]ionez cu cea mai mare pruden]`, doctore? Se pare c` te temi de lipsa mea de.... subtilitate. Te temi s` nu fiu prea \ndr`zne]? Kate \[i d`du p`rul spre spate cu un gest iritat [i replic` pe un ton sarcastic: Nu [tiam c`-]i cuno[ti att de bine defectele! {i, f`r` s`-i dea timp s` r`spund`, cobor\ treptele pentru a merge s` se al`ture celorlal]i invita]i. O reper` imediat pe Elizabeth Finch, care vorbea cu Ford f`cnd gesturi largi. Nu departe de ei se aflau Angela [i Roy Carleton. Sosirea lui Kate provoc` un murmur general [i tn`ra femeie se sim]i o clip` cuprins` de panic`. To]i invita]ii erau suficient de \n vrst` pentru a o cunoa[te pe Jakie [i fiecare trebuia s` se \ntrebe cu curiozitate ce gen de femeie era fiica sa. Un servitor tn`r, cu o hain` alb` imaculat` \i prezent` o tav` cu b`uturi [i Kate lu` o cup` cu [ampanie, mul]umindu-i cu un zmbet. Aceast` diversiune fusese de-ajuns pentru a-i reda curajul. Ridicnd b`rbia cu mndrie, se \ndrept` spre gazda sa, pentru a o saluta.

S~RUTUL INTERZIS

185

Ah! Iat-o pe invitata noastr` de onoare! exclam` atunci Angela Carleton, apropiindu-se de Kate pentru a o lua de bra] cu scopul de a o prezenta de la un grup la altul.

***

S` fii extrem de amabil` cu aceast` doamn`, murmur` Angela \n timp ce se apropiau de o sexagenar` robust` cu p`rul c`runt [i ochi mici, necru]`tori. Ea are maimu]a mascul despre care ]i-am vorbit \n scrisoarea mea. Se nume[te Eudora Fizhugh. A[adar, iat-o pe tn`ra mo[tenitoare venit` s` pun` ordine \n micul nostru col] din Africa! exclam` doamna Fizhugh pe un ton caustic. V-am cunoscut bine mama, domni[oar` Shannon. Sunte]i imaginea ei vie. Prin accentul elogios al observa]iei, d`dea impresia c` deplngea aceast` asem`nare [i o condamna. Dar Kate reu[i s` schi]eze un zmbet senin. Mul]umesc, doamn` Fizhugh, r`spunse ea. Am crezut \ntotdeauna c` mama a fost o femeie foarte frumoas`. Dar interlocutoarea sa nu se l`s` descump`nit` pentru atta. Cu b`rbia tremurnd de indignare, replic`: {i Dumnezeu [tie c` [tia s`-[i foloseasc` frumuse]ea. Am fost to]i foarte mhni]i s` afl`m c` moartea a pus cap`t prematur carierei sale str`lucite.

186

HELEN RAY

Kate fu surprins` o clip`. Carierei sale? Draga mea Dora, cred c` ai mers pu]in prea departe, \ncerc` s-o \ntrerup` Angela. Dar ar]`goasa doamn` Fizhugh continu` cu \ndrjire: Da, ascensiunea sa social` prin intermediul c`s`toriilor. Cred c` noi to]i ar trebui s` ne sim]im privilegia]i c` am cunoscut-o la debut. Kate deveni livid`, dar sosirea unei a patra persoane o scuti \n mod foarte oportun s` r`spund` acestei observa]ii odioase: Scuza]i-m`, doctore Shannon. Sunt doctorul Hauser, specialist \n boli infec]ioase pentru Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii \n Kenya. Doamna Carleton mi-a vorbit mult despre munca dumneavoastr`, \ncepu el cu un zmbet atr`g`tor. Fericit` de \ntrerupere, Kate se l`s` antrenat` f`r` greutate \ntr-o discu]ie strict tehnic` asupra transmiterii anumitor parazi]i de la animale la om. Nu c` ar fi fost dispus` s` \ntre]in` o conversa]ie profesional`, dar \ns`[i austeritatea subiectului \i domolea mnia [i curnd fu \n m`sur` s` se destind`. |n timp ce-[i asculta atent` colegul, Kate \[i plimb` din cnd \n cnd privirea asupra invita]ilor. Dup` un timp, constat` cu pl`cere c` Sattima p`rea \n sfr[it s` se distreze. Orchestra cnta ni[te balade locale [i tn`ra fat` se leg`na gra]ios \n ritmul muzicii. Andrew se afla \n cealalt` parte a terasei [i privea deseori \n direc]ia Sattimei, dar \]i d`dea sentimentul c` nu dorea s` fac`

S~RUTUL INTERZIS

187

mai mult. Bine\n]eles, la rndul s`u Sattima se pref`cea c`-i ignor` prezen]a. Doctorul Hauser tocmai se scuzase pentru a merge s` ia un alt pahar [i Kate r`mase singur` cu gndurile sale. Tres`ri cnd vocea grav` a lui Edwin r`sun` \n spatele s`u, ca un ecou al acestora. Totu[i mi se par foarte timizi, ce crezi? \ntreb` el. Ce putem face? Am o idee, relu` Edwin. O invit pe Sattima la dans, tu \l inivi]i pe Andrew [i la mijlocul dansului, schimb`m partenerii. {i eu m` aflu \n bra]ele tale! ripost` Kate. Lini[te[te-te, n-am nici un gnd ascuns, protest` Edwin cu un zmbet sub]ire. Ce [tii despre ale mele? \i replic` provocatoare Kate. Tot ce trebuie s` [tiu, draga mea Katherine, este c` e[ti o femeie pe deplin transparent`. Zmbea \nc`, dar cu un fel de lic`rire \n ochi, care nu l`sa nici o \ndoial` asupra faptului c` o vedea pe jum`tate goal` lng` cascad`. Sim]ind c` se \nrose[te, \ntoarse capul pentru a-[i ascunde tulburarea. Privirea \i c`zu asupra doamnei Fizhugh, care vorbea cu o alt` doamn`. F`cea gesturi largi, leg`nnd primejdios paharul cu Martini. |n acea clip` Sattima trecu aproape de ea, formnd un obstacol sup`r`tor pentru mi[carea sa exuberant`. Con]inutul paharului se v`rs` pe rochia tinerei femei.

188

HELEN RAY

|n timp ce Sattima, consternat`, \[i plec` privirea asupra rochiei p`tate, doamna Fizhugh o mustr` mnioas`: |n sfr[it! Ai fi putut fi atent`! Apoi se \ntoarse spre interlocutoarea sa [i ad`ug` cu un oftat agasat: Ah, tinerii `[tia! Z`u! Sattima, cu ochii \nce]o[a]i de lacrimi, fugi spre \ntunericul planta]iei, mai jos de teras`. Kate \l spion` pe Edwin. Livid de furie, era pe punctul s` intervin`, dar \l opri cu un gest discret. Andrew tocmai se desprinsese de grupul s`u pentru a se duce dup` Sattima. Chipul lui Edwin se destinse [i-i adres` lui Kate un zmbet c`lduros, att de nea[teptat, \nct inima \i tres`ri \n piept. Eram pe punctul s` ne purt`m ca ni[te b`trni mijlocitori, dar cred c` tinerii no[tri sunt \ntru totul capabili s` se lipseasc` de serviciile noastre, observ` b`rbatul pe un ton amuzat. Asta nu \nseamn` c` nu mi-ar fi f`cut pl`cere s-o pun pe aceast` doamn` Fizhugh la locul s`u! exclam` Kate cu \nfl`c`rare. Cum`tra aceasta insuportabil` ]i-a c`utat oare ceart`? o \ntreb` Edwin pe un ton inocent. Sunt obi[nuit` cu manifest`rile de ostilitate, r`spunse tn`ra femeie privindu-l pe Edwin drept \n ochi. Solicitat \n acea clip` de un invitat, b`rbatul nu avu timp s` replice [i Kate r`mase singur` pe teras`. Se \ndrept` spre bufet, cnd un b`rbat, mai degrab` frumos [i cu o musta]` elegant`, porni \n \ntmpinarea sa cu un zmbet larg.

S~RUTUL INTERZIS

189

Doctor Shannon! Kate Shannon! exclam` cu un accent fran]uzesc destul de pronun]at. Kate \[i aminti brusc c` \n zborul lung New York Nairobi cu dou` luni mai \nainte, \l avusese \nso]itor de c`l`torie. Ali Boucret! Ct sunt de \ncntat` s` te v`d! Ignornd mna pe care i-o \ntinsese Kate, Ali \[i trecu bra]ul \n jurul taliei sale murmurndu-i la ureche: N-a[ fi venit niciodat` la o serat` att de plictisitoare dac` n-a[ fi avut certitudinea c` te \ntlnesc, draga mea. Sunt m`gulit`, r`spunse Kate cu un zmbet amabil, \ncercnd s` se elibereze. Probabil te \ntrebi de ce n-am venit s`-]i fac o vizit` mai curnd... Kate nu-[i puse vreodat` o asemenea problem`, dar ascult` totu[i politicos explica]iile sale: N-am avut nici un minut \n care s` m` pot sustrage cerin]elor propriet`]ii mele din Zanzibar. Ce interesant! exclam` Kate cu o polite]e rece. Zanzibar este mai mult dect interesant, te asigur. Este o insul` fascinant`. Mi-ar pl`cea att de mult s` vii s`-mi faci o vizit` acolo. |]i mul]umesc, dar deocamdat` nu pot s`-mi p`r`sesc munca. Nici m`car pentru a captura un leopard tn`r, care s-ar putea s` fie omort? replic` imediat Ali. Ce vrei s` spui? \ntreb` Kate, brusc interesat`.

190

HELEN RAY

Este vorba despre un animal evadat dintr-un circ venit pe insul`. Circul a plecat \n Africa de Sud, dar leopardul a r`mas [i reprezint` o amenin]are pentru muncitorii din cmpurile de mirodenii. Am inten]ia s` contactez autorit`]ile pentru a ob]ine permisiunea de a-l ucide. S` nu faci asta, Ali, te implor! Atunci, vino s`-l capturezi. M-ai convins, r`spunse rznd Kate. Am [tiut \ntotdeauna s` seduc femeile, aprecie Ali cu un zmbet u[or satisf`cut. Erau \ntr-o conversa]ie animat` cnd Edwin veni s` li se al`ture. Bun` ziua, Michaels! spuse Ali cu indiferen]`. Tocmai f`ceam planuri cu Kate. Va veni s` petreac` la mine cteva zile. Serios? se mir` Edwin. N-ai pierdut timpul. De fapt, suntem cuno[tin]e vechi, am c`l`torit \mpreun` de la New York la Nairobi, explic` Ali pe un ton sigur de sine. Contrariat` s`-i vad` pe cei doi b`rba]i vorbind despre ea ca [i cnd nu era acolo, vorbi pentru a da faptelor adev`rata lor importan]`. Ali tocmai mi-a adus la cuno[tin]` c` o felin` tn`r` r`t`ce[te pe insul`. Dac` nu-l capturez, va fi omort`. Ce suflet generos, doctore! exclam` Edwin cu o ironie mu[c`toare. Exasperat`, Kate se \ntoarse atunci spre Ali. Dac` am dansa? \i propuse cu un zmbet.

S~RUTUL INTERZIS

191

Ali se preg`tea s-o ia pe tn`ra femeie de talie, pentru a se supune imediat, cnd Edwin interveni pe un ton hot`rt: Se pare c` ai uitat c` mi-ai promis acest dans! \i aminti. {i, f`r` s`-i lase timp s` protesteze, o conduse spre ring. La \nceput, Kate fu foarte \ncordat`, \ncercnd din toate puterile s` r`mn` insensibil` la u[oara ap`sare a degetelor lui Edwin pe pielea sa [i la c`ldura \ntregului s`u trup. Dar eforturile \i fur` zadarnice [i treptat, se l`s` lng` bustul s`u, strngndu-se mai aproape de el. |[i aminti din nou ct de bine era s` se afle \n bra]ele lui Edwin. Brusc, era ca [i cnd nu \ncetaser` s` fie \mbr`]i[a]i [i Kate se sim]i cuprins` de fericire. Ra]iunea \i striga s` nu aib` \ncredere, dar nevoia de a i se abandona era mai puternic` dect ra]iunea. |n cele din urm`, spernd s` rup` vraja, ridic` ochii spre Edwin [i \ntreb` cu o voce pe care ar fi dorit-o sever`. De ce te-ai purtat cu o asemenea b`d`r`nie fa]` de Ali? Pentru c` este un b`rbat demn de dispre], \i r`spunse el, strngnd-o mai puternic. Oare este singurul motiv? Muzica tocmai se oprise, dar ei continuau s` danseze \n ritmul brizei u[oare. Edwin n-avu timp s` r`spund`, deoarece doamna Fizhugh se apropie pentru a arunca una dintre s`ge]ile sale otr`vite. Exist` oameni care nu [tiu niciodat` s` trag` \nv`]`minte dintr-o \ntmplare, \i ironiz`.

192

HELEN RAY

Despre ce \nv`]`minte vre]i s` vorbi]i, doamn` Fizhugh? bomb`ni Edwin cu o voce amenin]`toare, care o f`cu s` bat` \n retragere. N-are importan]`, ripost` aceasta cu un gest vag. Voiam doar s`-]i cer s` m` \nso]e[ti pn` la ma[in`, Edwin. Treptele terasei voastre sunt periculoase noaptea. B`rbatul oft` nepoliticos \nainte de a se \ntoarce spre partenera sa. Iart`-m`, Katherine, murmur`. O senza]ie de frig o cuprinse cnd se \ndep`rt` de ea. Redeveni subit con[tient` de realitate. Trebuia neap`rat s` dispar` \nainte de \ntoarcerea lui Edwin. Noaptea aceasta care i se p`ruse o clip` \nc`rcat` de promisiuni, p`rea deodat` goal` [i Kate plec` trist` peste peluza luminat` doar de bolta scnteind de stele. |n timp ce ma[ina \nainta \ncet de-a lungul drumului, fasciculul farurilor trecu peste o pereche care mergea mn` \n mn`. Andrew [i Sattima p`reau ferici]i, dar acest spectacol nu f`cu dect s` sporeasc` impresia de singur`tate a tinerei femei.

Capitolul 10
Domni[oar`, spuse \ncet stewardesa, splecndu-se spre Kate. Kate ridic` pleoapele cu greutate. Domni[oar`, vom ateriza curnd la Zanzibar [i mi-a]i cerut s` v` trezesc pentru a avea o vedere aerian` a insulei... Dup` ce-i mul]umi tinerei femei cu un zmbet gra]ios, Kate se \ntoarse spre hublou. Insula tropical` se \ntindea verde [i lini[tit`, pe m`tasea albastru \nchis a m`rii. Coasta de vest era conturat` de kilometri de plaj` alb` [i pustie, m`rginit` de palmieri care se leg`nau u[or \n vnt. Pe mare pluteau o mul]ime de ambarca]iuni cu pnze curioase triunghiulare, iar spectacolul era extrem de odihnitor \n compara]ie cu austerele culmi de granit din Kenya. Relaxat` [i fericit`, se rezem` din nou de sp`tarul scaunului.

194

HELEN RAY

Trecuser` mai pu]in de dou` ore de cnd avionul p`r`sise aeroportul Kenyatta [i Kate luase hot`rrea ferm` s` considere c`l`toria aceasta ca o perioad` de vacan]`, hot`rre cu att mai u[or de men]inut cu ct \ndep`rtarea de Edwin \i garanta o relativ` lini[te sufleteasc`. Pe buze \i ap`ru un zmbet \n timp ce-[i aminti modul arogant \n care se smulsese din bra]ele lui Ali pentru a o face s` danseze. Dar zmbetul \i \mpietri cnd \[i aminti cum o ]inuse lng` el [i ce \ncnt`toare toropeal` o cuprinsese atunci. Edwin o subjuga [i era prea periculos pentru o femeie care acord` importan]` independen]ei sale. Kate se gndea la compania lui Ali cu o anumit` pl`cere, deoarece, cu siguran]`, tn`rul b`rbat nu va c`uta s` exercite asupra ei nici cea mai mic` presiune afectiv`. Poate \l considera ca pe un tn`r fermec`tor [i distractiv, dar nu destul de ie[it din comun pentru a o emo]iona. Desigur, poate avea \n minte ideea c` tn`ra femeie nu va fi \n nici un fel \n dezacord cu el, dar Kate avea suficient tact pentru a [ti s` resping` eventualele avansuri ale gazdei sale, f`r` s`-l ofenseze. "De fapt, \[i spuse, nu exist` pe lume dect un singur b`rbat care m` poate face s`-mi pierd cump`tul [i tocmai am pus \ntre noi mai multe sute de kilometri". Pasagerii debarcar` \ntr-o c`ldur` sufocant` [i Kate se felicit` c` nu purta dect o rochie u[oar` de in. Ali o a[tepta \n sala de debarcare, cu un enorm buchet de trandafiri \n mn` [i un zmbet triumf`tor pe buze.

S~RUTUL INTERZIS

195

Bun` ziua, drag` prieten` [i bun venit pe insula mea, spuse cu o voce suav`, aplecndu-se pentru a o s`ruta. |i c`ut` gura, dar Kate \ntoarse capul, reu[ind s` fac` s`rutul s` devieze pe obraz. Sunt foarte fericit s` te \ntmpin, mica mea Kate. Dup` ce s`pt`mni \ntregi fusese numit` Katherine sau "doctore" de sarcasticul Edwin, diminutivul s`u \n gura lui Ali p`rea aproape intim. Era ca [i cnd el considera c` acceptase anumite libert`]i pe care Kate nu era preg`tit` s` le acorde. |n mod inexplicabil, fu cuprins` de un vag sentiment de \ngrijorare. |n graba sa de a salva leopardul, poate se pusese \ntr-o situa]ie delicat`... Dup` ce recuperar` bagajele tinerei femei, Ali o lu` pe Kate de bra] pentru a o conduce spre o ma[in` sport str`lucitoare, parcat` \ntr-o zon` interzis`. Era att de preocupat s` strecoare mai multe bancnote \n mna supraveghetorului aeroportului, \nct nu remarc` emo]ia care \ntunec` subit fa]a lui Kate. Superba ma[in` era un Porche Targa gri metalizat, \n afar` de culoare, identic cu cel cu care Brent se f`lea odinioar` pe str`zile din San Francisco. Avea un nod \n gt instalndu-se pe scaunul scund att de familiar. |n mod ciudat, durerea absurd` pe care o crezuse disp`rut` pentru totdeauna, o tulbur` din nou [i redeveni tn`ra student` care e[uase att ca so]ie, ct [i ca femeie. Ca \ntotdeauna, repro[urile se \ndreptar` nu spre so]ul tr`d`tor, ci spre propria persoan`.

196

HELEN RAY

Brusc, i se f`cu frig [i inima \i deveni de ghea]`. Era att de obsedat` de aceast` senza]ie familiar` de e[ec, \nct uitase s` ia \n considerare modific`rile survenite \n comportamentul s`u \n ultimele luni. Kate era din nou chinuit` de umilin]ele celui care-i fusese so] [i pe care nu le m`rturisise nim`nui niciodat`. Str`in la suferin]a interioar` care o chinuia pe \nso]itoarea sa, Ali conducea cu ostenta]ie, str`duindu-se s` fac` pneurile ma[inii s` scr[neasc` \n numeroasele viraje [i accelernd excesiv \ndat` ce-i permiteau c]iva metri \n linie dreapt`. A[a c` peisajul defila ca \ntr-o succesiune de imagini neclare [i tn`ra femeie abia avu timp s` z`reasc` minunata pia]` mic` de fructe, c` se aflau deja printre magazine de stofe. Kate se sim]i u[urat` cnd ajunser` \n sfr[it s` vad` superba locuin]` a gazdei sale, coco]at` pe culmea unei mici coline care domina ora[ul, cmpurile de mirodenii [i marea. F`r` s`-i lase m`car lui Ali timp s` opreasc` motorul, Kate deschise portiera pentru a fugi din acel Porche care-i aducea attea amintiri \ngrozitoare. Rezemat` cu spatele de caroserie, plimb` o privire absent` \n jur, pn` \n clipa \n care fu \n sfr[it capabil` s` redevin` con[tient` de realitate. Aerul era \nmiresmat de un parfum tare de cui[oare amestecat cu cel al copacilor \nflori]i care \nconjurau casa. Cnd Ali se apropie de ea scrutnd-o cu un aer \ntreb`tor, Kate reu[i s`-i adreseze un zmbet. Ce proprietate frumoas`! exclam` pe un ton pref`cut vesel.

S~RUTUL INTERZIS

197

Totu[i, asta n-a fost suficient s-o re]in` pe so]ia mea, r`spunse Ali cu o resemnare comic`. Era mai \ndr`gostit` de mesele de joc din la Monte Carlo, dect de mine. Nu p`rea ctu[i de pu]in afectat, dar f`r` s` vrea, Kate se sim]i profund stnjenit` de m`rturisirea sa. |mi pare r`u, bigui ea. Gre[e[ti, replic` b`rbatul cu o voce \nc`rcat` de sub\n]elesuri. Nu vreau s` sim]i nici cel mai mic motiv de nemul]umire \n timpul acestor dou` zile.... [i acestor dou` nop]i. Dac` m-ai duce s-o vizitez? propuse Kate pentru a schimba subiectul. |ndat` ce ajunser` \n salonul spa]ios, Ali ap`s` pe o sonerie ascuns` \n spatele unei draperii [i, aproape imediat, se prezent` un servitor \n hain` alb`. |n timp ce Ali \i d`dea instruc]iuni, Kate f`cu c]iva pa[i prin \nc`pere pentru a examina de aproape decorarea luxoas`. Erau acolo fotolii din bambus acoperite cu perne de m`tase, numeroase obiecte din aram` cizelat` [i un uria[ ventilator complet silen]ios, atrnat de tavan. |n \nc`pere domnea o atmosfer` de bun-gust luxos pe care Kate nu se sustrase s-o admire, att era de obi[nuit` cu confortul spartan al c`su]ei sale de deasupra barajului. Dar admira]ia i se transform` \n uimire cnd Ali o conduse \n camera sa. Decoratorul folosise o estompare treptat` a culorilor de la verde deschis la alb, care amintea culoarea m`rii \n zori. Patul, a[ezat \n mijlocul \nc`perii, pe o estrad`, era ascuns sub o

198

HELEN RAY

vaporoas` plas` \mpotriva ]n]arilor, din tul alb care sem`na cu un voal de mireas`. |n ciuda frumuse]ii decorului, Kate nu se putu \mpiedica s` strecoare o privire ne\ncrez`toare \n direc]ia gazdei sale. |l b`nuia c` alesese s-o instaleze \n aceast` ambian]` pentru a o seduce mai bine. Este foarte frumos, declar` \n sfr[it Kate. Dar toat` aceast` splendoare s-ar putea s`-mi dea gust pentru lux, ad`ug` glumind. Sper asta, mica mea Kate, \i [opti Ali cu un ton \nc`rcat de sub\n]elesuri. Vrei s` te odihne[ti pu]in? Nu, se gr`bi s` r`spund` Kate. Prefer s` merg s` v`d leopardul. Ah! Americanii! exclam` b`rbatul ridicnd bra]ele spre cer. Afacerile \nainte de orice! Trebuie s` te \nv`] s` gu[ti via]a! Te g`sesc jos \n dou`zeci de minute? propuse Kate ignorndu-i deliberat gluma... Dorin]ele tale sunt ordine, drag` prieten`, r`spunse Ali cu o plec`ciune exagerat`, care era gata s`-i provoace un hohot de rs nebun tinerei femei.

***

Fidel` promisiunii, Kate, \mbr`cat` \n pantaloni albi [i un pulover cu dungi bej [i albe, \[i a[tepta \nso]itorul \n hol la ora

S~RUTUL INTERZIS

199

stabilit`. |[i legase inten]ionat p`rul cu o fund` pe ceaf`, deoarece aceast` coafur` \i d`dea un aer sever, menit s`-l descurajeze pe Ali. Cel pu]in a[a spera. Auzind zgomot de pa[i pe treptele de marmur`, Kate \n`l]` capul. Ali purta o c`ma[` de m`tase, evident croit` pe m`sura sa [i pantaloni de c`l`rie. |n fa]a expresiei surprinse a tinerei femei, explic`: M-am gndit c` ar fi mai amuzant pentru tine s` vizitezi proprietatea c`lare. Pentru prima dat` de la sosirea pe insul`, Kate zmbi cu sincer` pl`cere. Ce idee excelent`! aprob` ea. N-am mai c`l`rit de ani de zile. Se duser` la grajd, unde un b`trn scund [i foarte slab le preg`tise doi pursnge arabi. |i \ntinse lui Kate frul unei iepe frumoase cu coama de culoarea alunei, care r`spundea la numele de Contessa, \n timp ce Ali \nc`lec` un superb arm`sar murg, apoi plecar` de-a lungul proeminen]ei nisipoase care desp`r]ea \n dou` p`r]i vasta planta]ie de mirodenii a lui Ali. Rezistnd tenta]iei de a se l`sa fermecat` de peisajul splendid, Kate ]inea ochii pleca]i cu \nc`p`]nare spre p`mnt, pndind ca [i Edwin, [i r`bdarea \i fu recompensat` cnd, dup` un timp, reper` urma foarte clar` a unei labe de felin`. Foare agitat`, desc`lec` [i se gr`bi s`-[i cheme \nso]itorul, care se afla la c]iva metri \n fa]a ei. Era cu siguran]` urma unei labe de leopard [i aceast` dovad` material` d`dea \n sfr[it o anumit` realitate

200

HELEN RAY

aventurii. Cu siguran]`, animalul nu atinsese talia adult`. Pentru c` venea dintr-un circ, trebuia s` fie obi[nuit cu apropierea oamenilor, iar lunile de captivitate \l f`cuser` probabil incapabil s` vneze pentru a se hr`ni. A[adar, era normal s` te gnde[ti c` era \nfometat [i c` nu va \ntrzia s` se arunce asupra unei pr`zi umane, semnndu-[i \ntr-un fel condamnarea la moarte. Singurul mijloc de a salva o via]` omeneasc` [i pe cea a leopardului era capturarea fiarei ct mai repede, cu un cartu[ de tranchilizant, pentru a fi dus \ntr-o rezerva]ie unde nu mai putea reprezenta o amenin]are pentru oameni. Ce idee bun` ai avut s` m` invi]i! exclam` Kate cnd Ali se apropie de ea. |n[elndu-se asupra motivelor care f`ceau s` str`luceasc` ochii tinerei femei, acesta r`spunse cu o voce dr`g`stoas`, \n timp ce o dezbr`ca din ochi. Nu m-am \ndoit vreodat` de asta, draga mea, Kate. Dar tn`ra femeie era prea agitat` de descoperirea sa pentru a da aten]ie tonului interlocutorului s`u. Cere-mi orice vrei, \]i voi oferi, ad`ug` b`rbatul cu generozitate. Kate zmbi \ncntat`, f`cnd \n minte inventarul materialului de care va avea nevoie pentru a vna fiara. Ali era sigur de victoria sa. Vino, Kate, \i spuse pe un ton confiden]ial, lund-o de bra]. |]i voi ar`ta ceva.

S~RUTUL INTERZIS

201

Dar, leopardul! protest` tn`ra femeie cu \nfl`c`rare. Nu vreau s`-i pierd urma. Vom vedea asta mine, decret` Ali cu o ner`bdare de-abia ascuns`. Kate se preg`tea s` insiste, cnd \[i aminti c` era invitata sa [i c` \n aceast` calitate trebuia s`-[i tempereze propriile elanuri. Eliberndu-[i u[or bra]ul din mna lui Ali, \[i \nc`lec` iapa [i a[tept` ca el s`-i indice drumul. Plimbarea mai dur` cteva minute \n timpul c`rora Ali, gazd` atent`, \i explic` \nso]itoarei sale cum se culeg cui[oarele [i cum se usuc`, \nainte de a fi exportate \n lumea \ntreag`. Cnd \[i \ntrerupse monologul, o f`cu pentru a-i ar`ta cu un gest al minii zidurile acoperite de vi]` c`]`r`toare a ceea ce putea s` fie un castel. Este superb! observ` Kate. Da, accept` cu mndrie Ali. Sunt ruinele unui palat arab vechi de dou` sute de ani. Mereu am visat s`-l reconstruiesc, poate voi reu[i \ntr-o zi. Vino, ne vom odihni pu]in aici. Alei invadate de m`r`cini [i mozaicuri \nc` prezente ici [i colo pe zidurile pe jum`tate pr`bu[ite erau singurele vestigii ale chio[curilor luxoase [i gr`dinilor parfumate care \nfrumuse]au odinioar` un decor paradiziac. Dup` ce-[i legar` caii sub un copac, merser` pe jos de-a lungul unui mic curs de ap` care servise probabil la alimentarea bazinelor. Kate se l`s` \n jos pe marginea prului pentru a-[i

202

HELEN RAY

sp`la minile [i fa]a \n apa rece. Cnd \n`l]` capul, \nso]itorul s`u era \n picioare lng` ea. }inea \n mn` o plosc` plat` din piele. Propun s` bem pentru sejurul t`u pe insula mea, Kate, spuse a[ezndu-se la rndul s`u pe vine \nainte de a pune mna pe genunchiul tinerei femei. Cum aceasta schi]` o mi[care de a se da \napoi, sl`bi imediat strnsoarea sco]nd un u[or oftat de ner`bdare. {tii s` bei din bodo? o \ntreb` cu un zmbet \mbietor. Nu, r`spunse Kate cu un aer distant. Dar presupun c` voi avea dreptul la o demonstra]ie. |n loc de r`spuns, Ali scoase dopul de la bodo [i, cu capul ridicat [i gura deschis`, duse mica plosc` la aproximativ treizeci de centimetri deasupra fe]ei, apoi o \nclin` pentru a l`sa s` curg` un fir sub]ire de porto printre buze. Kate nu se putu st`pni s` rd` \n fa]a acelei puerile etal`ri de abilitate [i Ali crezu c` rdea de pl`cere. Este rndul t`u, draga mea, \ncearc`, exclam` cu o voce dezmierd`toare. Tn`ra femeie se \ncrunt`, \ngrijorat` \n fa]a evolu]iei bru[te de la "Kate" la "draga mea". Nu sunt sigur` c` am \n]eles bine, declar` ea cu un aer \n]epat. N-are importan]`, \]i voi ar`ta. |ntinse plosca tinerei femei [i, ]innd mna peste a sa, \i ghid` bra]ul pentru a-l a[eza \n pozi]ie bun`, \n timp ce ea deschise docil` gura.

S~RUTUL INTERZIS

203

Spre marea sa surpriz`, vinul era rece [i parfumat de un delicios gust de mirodenii. Este foarte bun, remarc` tn`ra femeie. Las`-m` acum s` \ncerc singur`, vrei? Ali \[i retrase mna cu un gest teatral, pentru a o privi cu un aer zeflemitor \n timp ce ridica din nou plosca deasupra capului. Dar nu era att de u[or pe ct crezuse [i lichidul siropos se r`spndi direct pe puloverul s`u. Oh, la naiba! bomb`ni Kate, contrariat`. Puloverul meu preferat! Ar fi mai bine s`-l sco]i, declar` Ali, \nc` zmbitor. F`r` s`-l asculte, tn`ra femeie scoase o batist` din buzunar [i \ncepu s` tamponeze pata ro[iatic`, dar \n zadar. Ar trebui s`-l uzi \n ap`, insist` Ali pe un ton mieros. Apoi, v`znd c` ea ezita \nc`, ad`ug`: }ine, ia c`ma[a mea. M` voi comporta ca un gentleman [i voi face \nconjurul ruinelor \n timp ce te dezbraci. Cnd fu sigur` c` Ali plecase, Kate \[i scoase repede ve[mntul, pentru a se schimba. Tocmai se aplecase deasupra prului [i scoase un strig`t cnd Ali \i strnse talia \ntr-o \mbr`]i[are p`tima[`. Surprins`? \ntreb` b`rbatul cu buzele lng` urechea lui Kate. Nu m-am dus att de departe cum credeai, draga mea, ad`ug` \ncercnd s`-[i strecoare degetele sub c`ma[`, pentru a mngia pielea goal` a lui Kate.

204

HELEN RAY

Cuprins` brusc de dezgust, Kate se sim]i umilit` [i tot trupul i se \ncord` de revolt`. Ia-]i minile Ali, \i ordon` printre din]i. Ignorndu-i cuvintele, acesta \ncepu s` depun` o ploaie de s`rut`ri pe gtul s`u, murmurnd: Nu fi timid`, Kate. V`znd c` refuza s` \n]eleag`, tn`ra femeie recurse atunci la singura ap`rare care era la dispozi]ia sa [i d`du o lovitur` puternic` de cot \n cutia toracic` lui Ali care sl`bi strnsoarea, cu respira]ia t`iat`, \n timp ce Kate profit` s` se ridice [i s` se \ndrepte cu pa[i mari spre cai. Nu [tiam c` e[ti s`lbatic`, bomb`ni el ajungnd-o din urm`. Ar fi fost suficient s` m` \ntrebi, replic` tn`ra femeie iritat`, dezlegndu-[i iapa. Dar e[ti prea frumoas` pentru a refuza dragostea, pled` Ali cu o nou` speran]`. Kate \l m`sur` cu o privire dispre]uitoare, apoi se \ntoarse pentru a pune piciorul \n [a. Ali insist`: Doar dac` n-ai reu[it \nc` s`-]i faci alegerea! Te-am observat cnd dansai \n acea sear` cu Michaels. Oare nu e[ti pe cale s` calculezi care din noi doi are mai mult de oferit? Kate se \ntoarse. B`rbatul zmbea mul]umit [i tn`ra femeie ripost` cu o voce \nc`rcat` de dispre]:

S~RUTUL INTERZIS

205

Ali, e[ti o fiin]` josnic` [i meschin`. Zmbetul \i \ncremeni [i deveni amenin]`tor. Dac` nu faci nici un efort pentru a fi mai amabil`, [uier` el, s` nu speri s` te \ntorci \n Kenya cu un leopard. Pu]in \mi pas` de [antajul t`u, r`spunse Kate cu o voce sarcastic` s`rind \n [a \nainte de a pleca \n galop peste cmpurile parfumate. Lacrimi de umilin]` \i curgeau pe obraji \n timp ce retr`ia scena oribil`. Se \ntreb` dac`, spre marea sa ru[ine, nu d`duse dovad` de cochet`rie cu Ali, f`r` s`-[i dea seama. Cu siguran]`, n-ar fi trebuit s` vin` niciodat`, iar acest incident nu servea dect s`-i aminteasc` din nou meschin`ria unor b`rba]i. |nc` din primele clipe \n avionul de New York, Kate ghicise c` Ali era unul dintre acei b`rba]i, mai mult fermec`tori dect cinsti]i, care sunt gata s` promit` marea cu sarea pentru a-[i atinge scopurile, ca [i Brent. Ah, de ce oare nu-[i ascultase instinctul? se gndi cu am`r`ciune. Tocmai d`dea \napoi calul b`iatului de la grajd, cnd Ali i se al`tur` \n galop. Desc`lecnd, strig`: A[teapt`, Kate. Vreau s`-]i vorbesc. F`r` m`car s` catadicseasc` s` se \ntoarc`, tn`ra femeie continu` s` se \ndrepte spre cas`, cu capul sus. Dar se opri brusc, uluit`. Edwin Michaels cobora treptele de la intrare cu pas non[alant. |ntr-o clip`, Kate uit` pn` [i existen]a lui Ali. Edwin

206

HELEN RAY

era la c]iva pa[i de ea [i doar prezen]a sa reu[ea s-o adnceasc` \ntr-o profund` emo]ie. {i el o v`zu [i chipul i se lumin` de un zmbet spontan care f`cea s` tresar` inima lui Kate. |l g`sea extrem de seduc`tor \n costumul bej din in. |ntr-un gest degajat, \[i descheiase gulerul c`m`[ii [i sl`bise nodul cravatei, iar aceast` neglijen]` aparent` nu f`cea dect s`-i pun` \n valoare elegan]a natural`. Bun` ziua, Katherine, exclam` el pe un ton vesel apropiindu-se de tn`ra femeie. Ce surpriz` pl`cut`! Kate tocmai se mira de prezen]a sa \n Zanzibar, cnd gazda care li se al`turase o scuti de osteneala de a pune \ntrebarea. Ce faci aici, Michaels? \ntreb` pe un ton pu]in amabil. C`l`torie de afaceri, Boucret, r`spunse Edwin cu dezinvoltur`. Am participat la un seminar de marketing al cafelei la Sheraton. Acolo am aflat c` organizezi o vn`toare a unui leopard pentru Katherine, cu to]i prietenii t`i din \nalta societate. A[a c` m-am gndit s` v` dau concursul. Presupun c` nu vezi nici un inconvenient? Bine\n]eles c` nu, replic` Ali cu o voce subit amabil`, \mbr`]i[nd posesiv umerii lui Kate, care deveni stacojie. Edwin observ` cu siguran]` gestul familiar [i atunci p`ru s` remarce bustul gol al lui Ali [i c`ma[a b`rb`teasc` pe care o purta Kate. Poate \[i amintise de ziua cnd tn`ra femeie o \mbr`case pe a sa?

S~RUTUL INTERZIS

207

Kate crezu c` sesizeaz` un fulger de mnie \n privirea sa, dar cnd vorbi, vocea \i era lipsit` de emo]ie. E[ti foarte t`cut`, Katherine, o ironiz` el. Oare s` fi uitat motivul pentru care ai venit aici? N-am uitat nimic, murmur` tn`ra femeie privindu-l drept \n ochi. Acum, domnilor, v` rog s` m` scuza]i... |[i eliber` um`rul cu o mi[care brusc` [i Ali \i f`cu o plec`ciune galant`, asigurnd-o cu o voce mieroas`: Desigur, draga mea. Dar s` nu ui]i s` te faci foarte frumoas` pentru mine \n aceast` sear`. Vreau ca to]i prietenii s` m` invidieze. Dup` ce-[i st`pni viteje[te dorin]a presant` de a-l p`lmui, tn`ra femeie ripost` cu o insolen]` deliberat`: M` voi \mbr`ca dup` dorin]a de moment. Apoi fugi s` se refugieze \n camera sa.

***

Kate se \nvrti \n fa]a oglinzii [i rochia sa de gitan` cu volane largi \i dezveli gleznele fine [i sandalele \n curele aurii. Marea era att de tentant` de la balconul s`u, \nct pe sub ]inuta de sear` \[i pusese un costum de baie, promi]ndu-[i ca dup` cin`, s` se duc` s` fac` o baie.

208

HELEN RAY

Era trecut de ora nou` cnd Kate \[i f`cu apari]ia pe terasa luminat` de nenum`rate lumn`ri. Era foarte mult` lume, \n jurul bufetului, pe canapele, lng` orchestr`, unii \n grupuri, al]ii izola]i \n perechi. Ali veni imediat \n \ntmpinarea sa, cu un zmbet \ncntat. Draga mea prieten`, e[ti superb`, exclam`. A[ fi fost foarte dezam`git dac` n-ai fi ]inut cont de recomandarea mea. O lu` de bra] [i o conduse \n mijlocul elegantei adun`ri pentru a o prezen]a unora [i altora, att de mul]i \nct \n pu]in timp, nume de oameni [i de ora[e se amestecar` confuz \n mintea tinerei femei. To]i vorbeau cu entuziasm despre vnarea leopardului, dar Kate obosi repede s`-i asculte, deoarece, pentru ei, fiara nu era un animal h`ituit [i \nfometat c`ruia trebuia s`-i vin` \n ajutor, ci un fel de trofeu de cucerit. Plimbndu-[i plictisit` privirea \n jur, \l z`ri pe Edwin [i inima i se strnse. |ntorcnd spatele asisten]ei, el admira ora[ul de jos, rezemat \n coate pe un zid mic. S` mergem s` dans`m, propuse Ali, conducndu-[i \nso]itoarea spre pist`. {i cele cinci minute care urmar` fur` teatrul unei lupte t`cute \n cursul c`reia Ali \ncerca s-o atrag` pe Kate complet lng` el, \n timp ce tn`ra femeie c`uta s` men]in` \ntre ei cea mai mare distan]` posibil`. Dar aceast` lupt` nu servi dect s` a]]e dorin]a dansatorului.

S~RUTUL INTERZIS

209

Voi cere un slow, anun]` cu siguran]` cnd orchestra t`cu. Cere ce vrei, replic` tn`ra femeie cu un aer dezinvolt eliberndu-se din \mbr`]i[are. I-am promis altcuiva viitorul dans. Apoi se \ntoarse [i se \ndrept` spre zid. Cnd fu aproape, Edwin \n`l]` capul [i Kate ezit` o clip`. Dar \[i reveni imediat de team` s` nu-[i piard` tot curajul [i, \ntinzndu-i mna, \i propuse cu un zmbet gra]ios: Vrei s` dansezi, domnule Michaels? Edwin se \ndrept` [i, ignornd mna pe care i-o \ntindea, \[i trecu amndou` bra]ele \n jurul taliei lui Kate, pentru a o conduce pe ring \n ritmul muzicii. C`rui fapt \i datorez aceast` onoare? o \ntreb` \n sfr[it \n timp ce o ]inea aproape cu bra]ele \ntinse, ca [i cnd se temea s` n-o sufoce. Voiam s`-l fac furios pe Ali, \i explic` ea rznd. Asta m` v` \nv`]a minte s` mai pun \ntreb`ri! remarc` Edwin strmbndu-se. Numai c` ar trebui s` [tii, Katherine, c` atunci cnd o femeie caut` s` \nt`rte doi b`rba]i unul \mpotriva celuilalt, \n nici un caz nu trebuie s` admit` asta deschis, dac` trage sforile cu abilitate. M` crezi \n asemenea m`sur` de intrigant`? exclam` tn`ra femeie, mhnit`. Oh, nu [tiu de-a ce te joci! r`spunse Edwin cu o mi[care iritat` din cap. Continuar` s` danseze \n t`cere.

210

HELEN RAY

Edwin \[i ]inea \nc` partenera cu bra]ele \ntinse, \n timp ce ea \[i dorea enorm s` se strng` lng` el. Cnd muzica se opri, Ali \naint` spre pereche [i Edwin avu o pl`cere r`ut`cioas` s`-i lase singuri. Cau]i s` m` ridiculizezi? [uier` Ali printre din]ii strn[i. R`nit` \n amorul propriu de lipsa de polite]e, Kate \i adres` un zmbet nevinovat, \nainte de a r`spunde cu o voce candid`: Nu po]i fi ridicol dect cnd te compor]i ca atare. Ali deveni livid de furie. Consider c` ai o limb` foarte ascu]it`, draga mea, replic` b`rbatul cu o voce t`ioas`. |n]eleg de ce te-a p`r`sit so]ul t`u. |n timp ce vorbea, prinse \ncheietura minii tinerei femei [i o strnse brutal. Dar mai mult dect de durerea fizic`, aceasta suferea de atacul demn de dispre] de care se f`cuse vinovat` gazda sa. F`r` s` se preocupe de ce puteau s` cread` ceilal]i invita]i, se eliber` cu un gest energic pentru a se \ndep`rta cu capul sus [i un nod de suspine \n gt. Se refugie la marginea zidului, acolo unde lumina de pe teras` nu o putea ajunge [i se aplec` trist` pentru a privi, f`r` s` vad`, ora[ul luminat care str`lucea la picioarele sale. Obosit` de dans? \ntreb` deodat` vocea lui Edwin \n spatele ei. Kate tres`ri, deoarece se crezuse singur`. Obosit` de mul]ime, r`spunse cu pruden]`, pentru a nu-[i tr`da descurajarea.

S~RUTUL INTERZIS

211

E[ti o femeie schimb`toare, Katherine, o ironiz` el. Tn`ra femeie b`nui c` f`cea aluzie la ]inuta sa cnd se \ntorsese din plimbarea c`lare, \n compania lui Ali. {tiu bine c` n-are rost s` sper s` te fac s`-]i schimbi p`rerea despre mine, Edwin. |ncearc` totu[i, propuse acesta pe un ton provocator. Kate \l privi cu uimire. Ar fi putut accepta provocarea dac` n-ar fi fost \nc` sub [ocul atacului lui Ali, care o f`cea [i mai ne\ncrez`toare dect de obicei. |mi pare r`u, Edwin, este cam trziu. Dac`-mi permi]i, m` duc s` fac o plimbare \n ora[. Te \nso]esc. Prefer s` fiu singur`. Str`zile din Zanzibar nu sunt sigure noaptea. Nu sunt o copil`, protest` Kate, ridicnd b`rbia. N-am nevoie de sfaturi [i mai pu]in de gard` de corp. Ai nevoie de mine, complet` el pe un ton deta[at. N-am ce face cu un b`rbat! Edwin \ncepu s` rd` [i Kate crezu potrivit s` adauge: Nu-mi este team`, este foarte simplu. Foarte bine, accept` el, \nc` rznd, \n acest caz, nu-]i va fi team` s` te \nso]esc. Kate nu prev`zuse aceast` concluzie logic`. S` continue s`-i refuze compania ar fi \nsemnat s` admit` c`, de fapt, de el se temea. A[a c`, ridicnd din umeri cu indiferen]`, exclam`:

212

HELEN RAY

Faci cum vrei, \mi este egal.

***

Culorile [i agita]ia zilei disp`ruser` ca prin farmec. Elevii \n [orturi kaki [i c`m`[i albastre se culcaser`, tmplarii care lucraser` lemnul a[eza]i turce[te pe trotuar disp`ruser`, fructele exotice [i cupoanele de materiale erau aranjate, ca [i recipientele metalice cu g`uri [i c`rbuni aprin[i pe care se pr`jeau frig`ruile \n aer liber. Kate [i Edwin mergeau \n t`cere [i tn`ra femeie sim]i nervozitatea disp`rndu-i treptat. Curnd, fu chiar \n m`sur` s` \nceap` o conversa]ie banal`. Este cu totul altfel noaptea! exclam`. Este o diferen]` ca de la cer la p`mnt \ntre zi [i noapte \ntr-un ora[, replic` Edwin. {tii c` Zanzibar era odinioar` una dintre cele mai mari pie]e de sclavi? Nu, nu [tiam, m`rturisi Kate cu un u[or fior de repulsie. Nu mi-ar fi pl`cut s` tr`iesc \n acea epoc`. Mi te imaginez greu sclav`! exclam` rznd Edwin. |nainte de a r`spunde, rse [i ea. Ai dreptate, sunt prea mndr`. Sunt cel mai \n m`sur` s-o [tiu!

S~RUTUL INTERZIS

213

Pu]in dornic` s` continue discu]ia pe acest teren primejdios, Kate se interes` subit de o u[` superb`, sculptat` splendid cu motive florale. M` \ntreb de ce se g`se[te att de des ananasul \n motivele de decorare, se mir`. Edwin se oprise al`turi de ea, cu minile \n buzunare. La arabi, fructul acesta era simbolul ospitalit`]ii, \i explic`. Apoi \[i reluar` plimbarea \ntr-o t`cere calm`, pn` \n clipa \n care la cotitura unei str`du]e, u[a unui bar se deschise brusc pentru a l`sa s` se reverse \n noapte [ase marinari pe jum`tate be]i, \nso]i]i de o femeie excesiv machiat` [i \mbr`cat` cu o rochie provocatoare care, cnd o v`zu pe Kate, \i strig` cu o voce vulgar`: Vino cu noi! Seara este de-abia la \nceput! |nso]itorii s`i considerar` ideea atr`g`toare [i \ncepur` s`-i \nt`reasc` spusele cu fluier`turi puternice [i ocheade dubioase. Edwin interveni atunci cu o voce autoritar`: Nu insista]i, doamna este cu mine. Marinarii be]i protestar` doar de ochii lumii, apoi, salutnd perechea de plimb`re]i se \ntoarser` [i disp`rur` cu mers nesigur \n noapte. Foarte palid`, Kate p`rea \ncremenit` locului. Te sim]i bine? o \ntreb` Edwin cu solicitudine. Da, murmur` ea, schi]nd un zmbet jalnic. B`rbatul vru s-o prind` de \ncheietura minii, dar tn`ra femeie nu-[i putut st`pni o grimas` de durere.

214

HELEN RAY

Ridicndu-i atunci partea de jos a mnecii, v`zu echimoza l`sat` de strngerea brutal` al lui Ali. Mitocanul `la te-a brutalizat! exclam` pe un ton care-i ascundea cu greu furia. Nu, Edwin... Nu-i nimic, protest` slab Kate. Ghicind c` era prea nefericit` pentru a se dest`inui, Edwin nu \ncerc` s` afle mai mult [i se mul]umi s` prind` u[or degetele lui Kate \n mna sa, spunnd: Vino, s` mergem s` bem un ultim pahar. Apoi te voi conduce \napoi.... Doar dac`, ad`ug`, n-ai prefera s` r`mi la hotel. Nu, mul]umesc, replic` tn`ra femeie prompt. M-am pus \ntr-o situa]ie nepl`cut`, dar trebuie s` m` descurc singur`. Se a[ezar` pe terasa unui local de lux care domina marea. Kate \[i terminase coniacul din dou` \nghi]ituri [i se juca nervoas` cu piciorul paharului. F`r` s`-i cear` p`rerea, Edwin mai comand` unul, pe care, de data aceasta, ea \l b`u cu mai pu]in` grab`. Apoi oft` profund, \nainte de a se \ntoarce spre Edwin pentru a-i zmbi timid. Katherine, spuse el \n [oapt`, Boucret ]i-a f`cut mult r`u? Tn`ra femeie \[i plec` ochii spre pahar: Fizic nu, \i r`spunse. Edwin t`cu, a[teptnd urmarea. Oare era efectul coniacului? Era influen]a acelei ]`ri str`ine, att de diferit`, dar sim]i subit topindu-se orice rezisten]` [i cnd \ncepu iar s` vorbeasc`, tn`ra femeie avu impresia c` vorbea o alta.

S~RUTUL INTERZIS

215

I se dest`inui lui Edwin, \i vorbi despre trecutul s`u, despre c`s`torie [i despre indifelit`]ile so]ului. Cu o voce gtuit` de emo]ie, \i explic` \n ce mod abuzase acesta de candoarea sa, pentru ca pn` la urm` s-o p`r`seasc`, f`cnd-o s` poarte toat` vina. |n sfr[it, \ncerc` s`-i explice de ce fusese \nsp`imntat` de comportarea marinarilor fa]` de ea. |n acea clip`, i se p`ruse c`, la fel ca Brent [i ca Ali, to]i b`rba]ii erau \nclina]i s-o considere ca pe un obiect pe care-l po]i lua [i arunca f`r` considera]ie. |n spatele lor, orchestra tocmai atacase primele m`suri ale unui slow domol. Edwin se ridic`, \ntinzndu-i mna \nso]itoarei sale. Vino, \i spuse. Este rndul meu s` te invit la dans. Edwin \[i \mbr`]i[` cu tandre]e partenera, dar ea era \nc` att de tulburat` de m`rturisirea trecutului s`u dureros, \nct \ncepu s` plng` \n t`cere, ca o feti]`, \n timp ce b`rbatul \i mngia u[or p`rul, f`r` s` spun` un cuvnt. Dac` am merge s` facem o plimbare de-a lungul plajei? propuse Edwin cnd muzica se opri. O luar` pe drumul pavat care cobora spre plaj` [i, \ndat` ce fur` pe malul apei, Kate \[i scoase sandalele pentru a-[i afunda cu \ncntare picioarele \n nisipul rece. Ajunser` curnd pe plaja privat` a lui Ali [i se oprir` pentru a privi goeleta sa ancorat` la c]iva metri de ]`rm. Kate se a[ez` pe nisip, cu genunchii \ntre bra]e.

216

HELEN RAY

{tii, \ncepu Kate cu o voce vis`toare, aceast` mic` ambarca]iune \mi aminte[te tinere]ea mea. Exista o plut` \n larg, \n delta din Sacramento, iar prietenii mei [i cu mine f`ceam deseori curse pentru a ajunge la ea. Apoi, urcam deasupra, cu respira]ia t`iat`, dar att de mul]umi]i!... Ei bine, s` mergem! Poftim? Edwin se ridicase [i-i \ntinse mna pentru a face la fel. S` facem o curs`, relu` el. Acum? \ntreb` Kate ne\ncrez`toare. }i-o fi team`, Shannon? o provoc` b`rbatul cu perfidie. {tii bine c` nu, Michaels, \i r`spunse. Dar ar fi mai cinstit s`-]i m`rturisesc c` eram cea mai bun` \not`toare din echipa universit`]ii. Amenin]`ri? bomb`ni Edwin rznd, \n timp ce-[i vra cravata \n buzunar, \nainte de a-[i descheia c`ma[a. Apoi f`cu c]iva pa[i \n direc]ia apei [i sc`p` repede de haine. O clip`, r`mase gol [i f`r` fals` pudoare, frumos ca un animal s`lbatic, \n fa]a imensit`]ii oceanului, apoi plonj` l`snd \n urm` o dr` de pic`turi fosforescente. Amintindu-[i atunci c` \i aruncase o provocare, Kate se dezbr`c` \ntr-o secund` [i plonj` \n urm`rirea sa. |not` cu toat` energia instinctului s`u pentru competi]ie, ridicnd din cnd capul pentru a-[i controla ]inta [i distan]a dintre Edwin [i ea, care se mic[ora. Dar trebui totu[i s` cedeze \n fa]a eviden]ei, era mai puternic dect ea [i o b`tu cu cteva lungimi. De fapt, cnd

S~RUTUL INTERZIS

217

ajunse pe bordura vasului, Edwin disp`ruse deja prin tambuchi [i nu-i mai v`zu dect picioarele ude. Cu pleoapele \nchise, Kate se \ntinse pe puntea care mirosea pl`cut a mare [i lemn l`cuit, f`r` nici o grij`, savurnd cu intensitate pl`cerea de a exista. Cteva clipe mai trziu \l auzi pe Edwin al`turndu-i-se [i deschise un ochi. Purta un kikai \mprumutat din garderoba de la bord a lui Ali. Ve[mntul din bumbac imprimat nu-l acoperea dect de la talie la coapse [i tn`ra femeie nu rat` ocazia s` remarce c` picioarele sale lungi [i musculoase erau la fel de bronzate ca pieptul. }inea \n mn` dou` pahare din argint [i Kate se ridic` \ntr-un cot pentru a-l lua pe cel pe care i-l \ntindea. Rom, sifon [i l`mie verde, coment` Edwin cu un zmbet de cunosc`tor. Apoi, dup` ce b`u o \nghi]itur` \n compania lui Kate, o l`s` cu gndurile sale, pentru a merge s` cerceteze ambarca]iunea, \n timp ce tn`ra femeie \l urm`rea cu privirea. Dup` un timp, Kate se ridic` pentru a merge s` i se al`ture lng` un hamac \ntins \ntre dou` catarge. {tii c` ai putea fi spnzurat de c`pitan dac` afl` c` i-ai pr`dat garderoba [i barul, \l tachin`. Asta nu se poate \ntmpla, ripost` cu siguran]` b`rbatul, sunt mai [mecher dect Boucret. Kate deveni gnditoare [i \ntre ei se instal` o lung` t`cere. |n sfr[it, Kate vorbi din nou.

218

HELEN RAY

N-ar trebui s` pun pariu c` nu e[ti \n stare s` ridici ancora, apuse cu un aer vis`tor. Pentru a merge unde? \ntreb` Edwin. Spre libertate... Dar e[ti liber`, Katherine. Oh, nu, nu sunt! protest` aceasta cu o vehemen]` nea[teptat`. Nu \n sinea mea. |n acea clip`, pe buze \i veni o \ntrebare [i-l privi cu seriozitate pe Edwin: |ntr-o zi, \ncepu ea, mi-ai spus c` te obsedeaz` \nc` trecutul. Ce voiai s` spui? Tr`s`turile lui Edwin se \n`sprir` [i-[i adnci privirea \n suprafa]a \ntunecat` a m`rii. Nu pot s`-]i explic, \i r`spunse pe un ton t`ios. Te rog, Edwin, murmur` Kate, nu te comporta ca un str`in. Eu.... Ezit` o clip`, apoi relu`: Uneori am impresia c` e[ti singurul b`rbat capabil s`-mi redai \ncrederea \n mine. Ridicase timid o mn` spre Edwin pentru a-i atinge cu vrful degetelor buzele strnse. Ce a[tep]i de la mine, Katherine? o \ntreb` el atunci, prinznd-o de mn`. A[ vrea s` m` iube[ti, Edwin, \i m`rturisi simplu. A[ vrea s` m` simt femeie cu tine. |[i d`dea intuitiv seama c` doar dragostea lui Edwin ar putea [terge cicatricele trecutului.

S~RUTUL INTERZIS

219

|nceteaz`, Katherine! Nu vezi c` m` chinuie[ti? De ce ar fi dragostea un chin? insist` tn`ra femeie cu o voce tandr`. Totu[i, \n anumite cazuri a[a este, spuse Edwin \ntorcndu-se spre ea pentru a-i lua fa]a \n mini. De exemplu, cnd un s`rut este extraordinar de dulce... S`rut` buzele lui Kate, care crezu c` le[in` de emo]ie. ... dar de asemenea interzis, complet` b`rbatul atingndu-i lobul urechii, curba gra]ioas` a gtului, \n timp ce minile fierbin]i explorau trupul care tremura al lui Kate. Tn`ra femeie \[i \nnod` bra]ele \n jurul gtului lui Edwin pentru a-l strnge cu toat` puterea dorin]ei sale [i, cteva clipe mai trziu, el o ridic` de jos f`r` greutate, pentru a o a[eza pe hamacul care se leg`na u[or \n briza nop]ii. Apoi se a[ez` lng` ea [i se g`sir` strn[i unul lng` cel`lalt, \nf`[ura]i \n plasa u[oar`. Mngind obrazul lui Kate cu vrful degetelor, Edwin \[i apropie \ncet fa]a de a tinerei femei care-i oferea buzele \ntredeschise [i cnd gurile li se \ntlnir` cu aviditate, fu ca [i cnd Kate se lumin` de mii de scntei de fericire. Se \mbr`]i[ar` \ndelung, cu pasiune, pierzndu-[i respira]ia. Apoi, s`rutul pasionat lu` sfr[it [i se contemplar` grav, cu intensitate, f`r` s` spun` o vorb`. Bretelele fine ale costumului de baie alunecar` de-a lungul umerilor lui Kate [i palma lui Edwin, cuprinzndu-i rotunjimea pieptului, mngia cu vrful degetelor pielea catifelat` [i goal`.

220

HELEN RAY

Kate se preg`tea s` dezlege cordonul care-i sus]inea ve[mntul sup`r`tor, dar Edwin o \mpiedic`. |nceteaz`, Katherine! o rug`, \nnebunesc. Dac` vei continua s` m` seduci, sunt pierdut. Sunt toat` a ta, Edwin, protest` Kate cu tandre]e. B`rbatul scutur` din cap cu nesfr[it` triste]e, [optind: Nu \n]elegi c` apar]ii unei alte lumi? Apar]in Kenyei, \i r`spunse cu \nfl`c`rare Kate. Aici m-am hot`rt s`-mi fac via]a. Era ceva att de ciudat \n privirea lui Edwin, \nct Kate avu impresia c` vedea pe altcineva \n locul ei. Este prea trziu pentru noi doi, exclam` b`rbatul cu o oboseal` resemnat`. Dar despre ce vorbe[ti, Edwin? Cu o mi[care agil`, el s`ri \n picioare din hamac [i tn`ra femeie \l imit`, prad` celei mai mari uimiri. A[adar, n-ai ghicit \nc`! exclam` Edwin cu un rs amar. Oare cum po]i fi att de oarb`? Explic`-te! \l rug` Kate, gata s` plng`. M-ai \ntrebat ce trecut m` obsedeaz`, \i spuse privind-o drept \n ochi. R`spunsul este un cuvnt: Jacquelyn. Ce leg`tura are ea cu noi? se mir` Kate. Edwin \ntinse mna spre fa]a sa, pentru a-i atinge conturul. E[ti imaginea ei vie, Katherine. Ochii, p`rul, gura... Cuvintele pe care i le murmurase la ureche \i revenir` \n memorie.

S~RUTUL INTERZIS

221

"Cnd un s`rut este extraordinar de dulce... dar de asemenea interzis". Fu cuprins` brusc de o b`nuial` \ngrozitoare. Ce-a fost \ntre Jacquelyn [i tine? \l \ntreb` cu o voce f`r` inflexiuni. Era o seduc`toare diabolic`. Att de frumoas` [i att de periculoas`. Jakie \l iubea pe Ford, \l \ntrerupse Kate cu violen]`, pentru a nu-l l`sa s` spun` ce se temea s` aud`. De asta l-a p`r`sit pe tata. Jacquelyn iubea dragostea, o corect` Edwin. Era o vn`toare, colec]ionar` de trofee. Kate se sim]i \mpietrit` de team`, totu[i trebui s` aib` curaj s` pun` \ntrebarea dureroas`. Te-ai num`rat printre victimele sale, Edwin? \l \ntreb` \n sfr[it, cu o voce gtuit`. T`cerea \nc`p`]nat` a lui Edwin fu un r`spuns suficient de elocvent [i lui Kate nu-i fu greu s`-[i imagineze ce trebuie s` se fi \ntmplat: Edwin, tn`r b`rbat seduc`tor [i Jacquelyn, frumoasa ispititoare f`r` scrupule, \nsetat` de cuceriri. |n sfr[it, Kate \n]elese ce reprezenta pentru Edwin repetarea unei drame vechi de dou`zeci de ani [i se sim]i cuprins` de un val de gelozie, dac` nu de furie, fa]` de mama sa. Totu[i, cu o voce calm` [i sigur`, relu`: Edwin, ]i-am spus, eu nu sunt Jackie. S` fim cinsti]i, Katherine, protest` b`rbatul cu o voce \n care se amestecau mnia [i pasiunea.

222

HELEN RAY

Nu se poate sc`pa de amintiri, [i trecutul va fi \ntotdeauna \ntre noi. Cu inima frnt`, Kate \l asculta \mpietrit`. |n sfr[it, reu[i s` r`spund` cu un zmbet trist: Vorbe[te pentru tine, Edwin. R`mi prizonierul amintirilor tale, dac` vrei, dar \n ce m` prive[te, eu refuz asta. Apoi \i \ntoarse spatele, urc` pe marginea ambarca]iunii [i plonj` \n apa c`ldu]`. |not` cu furie pn` la plaj`. Hainele lor formau dou` mici gr`mezi a[ezate \n mod ridicol al`turi. F`r` s` \nceteze s` drdie, de frig sau de disperare, Kate \[i \mbr`c` \n grab` jupa [i corsajul [i plec` \n fug`, traversnd plaja pentru a ajunge la locuin]a lui Ali. O or` mai trziu, \ntins` pe spate \ntre cear[afurile de satin, Kate, cu ochii mari deschi[i, nu putea s` doarm`. Din fericire, g`sise casa pustie. Ali [i invita]ii s`i coborser` probabil \n ora[ pentru un ultim pahar [i putu ajunge \n camera sa \n deplin` lini[te. Ajuns` acolo, se \ncuie prudent cu cheia pentru a face un du[ \nainte de a \mbr`ca o c`ma[` de noapte alb` [i vaporoas`, pe care i-o oferise Jackie la Paris. Privind \n oglind` cutele delicate ale materialului u[or care \i coborau pn` la glezne, lui Kate i se strnse inima: avu impresia c` este fantoma propriei imagini. |nainte de a se culca, deschise u[a-fereastr` care d`dea spre mare, \n speran]a de a adormi mai u[or. Dar clipocitul valurilor, \n loc s-o legene, \i amintir` cu cruzime dezv`luirile lui Edwin de pe goelet`.

S~RUTUL INTERZIS

223

Tn`ra femeie \ncerca \n zadar s`-[i goleasc` mintea. Cu minile sub ceaf`, tr`ia [i retr`ia diverse clipe petrecute cu Edwin. R`mnea de pus o \ntrebare pe care de-abia \ndr`znea s-o formuleze: Edwin fusese, ca [i Ford, \ndr`gostit de Jacquelyn? {i o cuprinse o gelozie dureroas` la ideea c` r`spunsul ar putea fi pozitiv. Kate tres`ri auzind zgomot de pa[i pe balcon [i-[i ]inu respira]ia cu team` cnd, prin voalul contra ]n]arilor z`ri o siluet` masculin` \n cadrul ferestrei. Nu putea fi dect Ali, u[or ame]it [i hot`rt s`-i dea o lec]ie de supunere invitatei sale recalcitrante. Dar, \nainte chiar ca ea s` aib` timp s` se \ntrebe cum va reac]iona, b`rbatul se apropie [i recunoscu statura familiar` a lui Edwin. Acesta ridic` voalul [i \ngenunche lng` pat. M-am gndit mult, Katherine, spuse cu seriozitate. {i cred c` ai dreptate. Noaptea aceasta ne apar]ine doar nou`. F`r` fantome din trecut? \ntreb` Kate cu o voce blnd`. Doar tu [i cu mine, murmur` Edwin aplecndu-se spre ea. Vino, r`spunse simplu tn`ra femeie. |ntins lng` trupul lui Kate, se juca prin [uvi]ele de p`r ar`mii, \n timp ce o devora din privire. Mi-e team`, Edwin, murmur` Kate, \n timp ce ochii \i str`luceau de dorin]` pasionat`. B`rbatul o s`rut` pe frunte [optind: Nu te teme de nimic, ai \ncredere \n mine.

224

HELEN RAY

Nu \n]elesese, [i Kate \[i plec` pleoapele pentru a-[i ascunde suferin]a. Nu ideea actului fizic o speria, ci angajamentul pe care-l reprezenta. Deoarece, de[i se \nc`p`]nase s` nege, \l iubea pe Edwin dincolo de ra]iune. {i oare cum putea s` fie \ncrez`toare ct timp avea deja impresia c` nu-[i mai apar]ineau? Edwin? Doar numele lui era un minunat cuvnt de dragoste. Sst, Katherine. S` nu punem \ntreb`ri. S` tr`im clipa prezent`, f`r` s` c`ut`m s` [tim mai mult. Puse st`pnire pe buzele sale [i gurile li se unir` \ntr-un s`rut lung, \n timp ce minile lui Edwin alunecau posesiv de-a lungul c`m`[ii de noapte u[oare. Lui Kate i se p`rea c` fiecare p`rticic` din pielea sa ardea sub un foc mistuitor. Curnd, restul lumii disp`ru [i se abandon` farmecului acelor mngieri \ncnt`toare. Cnd Edwin ridic` materialul u[or pentru a-i atinge pieptul, Kate nu-[i putu st`pni un oftat de pl`cere. Aruncnd p`tura, b`rbatul \ngenunche al`turi de Kate [i, plecnd de la gleznele delicate, \[i plimb` degetele de-a lungul picioarelor care i se ofereau \ntr-o explorare lent` care aprinse sim]urile tinerei femei. Tandru [i abil, Edwin f`cu s` alunece c`ma[a de noapte pe covor, \nainte de a se apleca din nou asupra lui Kate. O contempl` cu emo]ie \nainte de a-i s`ruta din nou buzele. Tn`ra femeie r`spunse f`r` rezerve acestui s`rut [i \nfl`c`rarea lor reciproc` devenea aproape insuportabil`. Kate vibra de pl`cere [i l`s` s`-i scape un geam`t.

S~RUTUL INTERZIS

225

Oh, Katherine! murmur` Edwin cu o voce r`gu[it`, care tremura u[or. Atunci, uni]i \n acela[i elan, pornir` \n descoperirea unei lumi noi, f`cut` din pasiune [i armonie, pn` \n clipa \n care cunoscur` \mpreun` inexprimabila be]ie lini[titoare, care-i l`s` cu respira]ia t`iat` [i mul]umi]i. Cnd Edwin se \ndep`rt`, Kate \ntoarse spre el un chip radiind de fericire. Nu-]i mai este team`? murmur` el zmbind. |n loc de r`spuns, tn`ra femeie se aplec` spre el pentru a-i acoperi bustul cu mii de s`rut`ri. Mult timp dup` ce b`rbatul adormi, Kate \i ascult` respira]ia regulat`. Datorit` lui, putuse redeveni femeie [i se \ntreba, nu f`r` uimire, dac` pasiunea sa mistuitoare n-o f`cuse s`-[i piard` ra]iunea.

Capitolul 11
Kate fu trezit` din somn de pocnetul unei portiere de ma[in`. Instinctiv, \ntinse bra]ul spre locul acum gol unde adormise Edwin [i fu str`b`tut` de un fior la amintirea \mbr`]i[`rii lor. |n taina nop]ii profunde, dorin]a sa pentru Edwin fusese la fel de primar` [i instinctiv` ca nevoia de a respira, dar de acum, \n plin` lumin` a zilei, tn`ra femeie sim]ea c` trebuia s`-[i organizeze gndurile \n mod ra]ional. Se l`saser` purta]i amndoi de pasiunea debordant`, dar aceast` tandr` complicitate ar putea oare merge dincolo de asta? Kate se temea c` se abandonase prea repede, c` se pusese \ntr-o pozi]ie de dependen]` pe care nu era \nc` \n stare s` [i-o asume. Mai r`m`seser` de pus \nc` attea \ntreb`ri! Mai ales cea despre natura exact` a rela]iei \ntre Jacquelyn [i Edwin. Deoarece acesta din urm` alesese s` r`mn` evaziv \n leg`tur` cu acest subiect.

S~RUTUL INTERZIS

227

Brusc, lui Kate i se f`cu team`. S` se d`ruiasc` unui b`rbat pe care-l iubea reprezentase un angajament serios, dar sentimentele lui Edwin constituiau \nc` un mister pentru ea [i se temea c` este pentru el un obiect de dispre] \n raport cu trecutul pe care-l evoca \n ciuda voin]ei sale. Cu un gest iritat, arunc` p`tura [i, \ndep`rtnd plasa contra ]n]arilor, \mbr`c` un neglijeu u[or. Apoi, descul]`, ie[i \n balcon, pentru a privi marea. Cu ochii pierdu]i \n imensitatea de azur, \ncepu s` se gndeasc`. {i brusc, \i ap`ru limpede un detaliu: \ntoarcerea sa \n Kenya oare nu atr`sese o ostilitate mult mai mare lui Edwin dect lui Ford? Iar sentimentele lui Edwin evoluaser` \ntr-un amestec ambivalent de la dorin]` [i suspiciune, \n timp ce Ford o considera pe Kate ca pe fiica pe care n-o avusese niciodat` [i nu ca pe o fantom` a unui trecut insuportabil, asupra c`ruia trebuia s`-[i ia revan[a. Un fior de \ngrijorare o cuprinse pe tn`ra femeie. Fire[te, Edwin [tiuse s` fie \n acela[i timp tandru [i pasionat. Dar dac` noaptea lor de dragoste nu fusese dect o crud` punere \n scen`, rod al unui plan diabolic destinat s-o fac` pe Kate s` pl`teasc` datoria l`sat` de mama sa? Ideea era att de \ngrozitoare, \nct Kate se gr`bi s-o resping` cu putere. "Un du[ bun \mi va face foarte bine", \[i spuse cu voce tare, \ndreptndu-se spre baie. O jum`tate de or` mai trziu, Kate p`r`sea camera \mbr`cat` \ntr-o bluz` de m`t`sic` verde cu auriu, blugi [i cizme de c`l`rie.

228

HELEN RAY

Cobornd scara de marmur`, percepu clinchet de vesel` [i zgomot de voci venind de la parter. Cnd ajunse \n u[a sufrageriei, se opri un timp pentru a aobserva adunarea. Erau aproximativ o duzin` de invita]i a[eza]i pe scaune de bambus \n jurul unei mese mari [i to]i sem`nau mai mult cu ni[te gravuri de mod`, dect cu ni[te vn`tori de animale. Kate remarc` ironic ct de diferit` putea s` fie o saharian` de una de croitorie de lux. Dar de fapt, ]inuta pre]ioas` a convivilor \i era indiferent`, un singur lucru conta: c` aceste persoane elegante erau \n m`sur` s-o ajute s` captureze leopardul \n cele mai bune condi]ii. Brusc, inima lui Kate \ncepu s` bat` mai repede. Privirea tocmai i se oprise asupra lui Edwin care st`tea lini[tit la taclale cu vecinul de mas`. Z`rind-o pe tn`ra femeie, \i adres` o privire complice, dublat` de un zmbet tandru. Nu trebuia mai mult pentru a retrezi ne\ncrederea lui Kate. Edwin se comporta ca un b`rbat obi[nuit s` ob]in` exact ce voia. |n plin` noapte, se introdusese pe furi[ la Ali pentru a o seduce [i a poseda cu pasiune pe una dintre invitalele sale, apoi, a doua zi, era \n stare s` dejuneze \n compania aceluia[i Ali, afi[nd o pref`cut` dezinvoltur`. Kate avu subit sentimentul c` Edwin nu avea scrupule dect fa]` de familia sa. Hot`rt` s` dea dovad` de un snge-rece identic, Kate se \ndrept` cu pref`cut` dezinvoltur` spre un scaun liber, la cel`lalt cap`t al mesei. Servitorul indigen a[ez` imediat o felie de pepene galben pe o farfurie \n fa]a nou-venitei \n timp ce vecinul de mas` se \ntoarse spre ea cu interes.

S~RUTUL INTERZIS

229

Presupun c` sunte]i doctor Shannon, \ncepu cu o voce entuziasmat`. Permite]i-mi s` m` prezint, m` numesc James Lorimer [i reprezint Institutul Interna]ional pentru Protec]ia Faunei Africane. Sunt \ncntat`! r`spunse Kate. Apoi, dup` o clip` de ezitare: N-a]i fost la serata de ieri? se mir` tn`ra femeie. Nu, eram pe continent. Am sosit \n aceast` diminea]`. La drept vorbind, aceast` vn`toare a leopardului m` \ngrijora foarte mult [i n-am fost lini[tit dect cnd am aflat c` va avea loc sub controlul unui veterinar. Mul]umesc pentru \ncredere, r`spunse imediat Kate. Sper c` ve]i fi mai lini[tit dac` v` voi spune c` au fost luate toate m`surile pentru ca animalul s` fie evacuat [i redat mediului s`u \n cele mai bune condi]ii. De[i nu ]inuse seama de asta, tn`ra femeie sim]i o enorm` u[urare \n fa]a sosirii providen]iale a lui James Lorimer, deoarece prezen]a sa \n calitate de reprezentat interna]ional \l va pune pe Ali \n incapacitate de a repeta amenin]`rile referitoare la leopard, pentru a se r`zbuna pentru refuzul brutal al invitatei sale. Astfel, eliberat` de o preocupare, \ncepu cu entuziasm s`-i satisfac` vecinului s`u curiozitatea povestindu-i am`nun]it diferitele etape ale instal`rii sale la Ndege Hills. Ierta]i-m`, interveni atunci o doamn` de aproximativ cincizeci de ani, a[ezat` la stnga sa. V-am auzit vorbind despre Ndege Hills. |n acest caz, probabil cunoa[te]i familia Michaels?

230

HELEN RAY

|n timp ce vorbea, \l indic` pe Edwin cu un discret semn din cap. Bine\n]eles, \ncuviin]` Kate pe cel mai indiferent ton posibil. M` numesc Liya Blake-Holmes, relu` noua interlocutoare. |nainte de a muri, so]ul meu a lucrat un timp cu Ford Michaels. Era diplomat. G`sesc c` Edwin seam`n` enorm cu tat`l s`u. Ce fel de vecin este, doctore Shannon? \ntreb` doamna. Este oare la fel de necru]`tor ca Ford? Kate trebui s`-[i mu[te buzele pentru a nu-i \nt`ri spusele. Pe cel mai degajat ton posibil, replic`: Ce \n]elege]i oare prin "necru]`tor"? V`duva diplomatului \mpinse cea[ca goal` [i-[i aprinse o ]igar` \nainte de a preciza: Oh, m` gndeam mai ales la perioada \n care Ford avea o responsabilitate important` \n destinul regiunii. Kate \[i aminti brusc de aluziile lui Kendo referitoare la o anumit` umbr` \n cariera politic` a lui Ford. Ce s-a \ntmplat? o \ntreb` atunci, roas` de curiozitate. Era \n perioada mi[c`rii Mau-Mau, \mi amintesc foarte bine, \ncepu Liya Blake-Holmes. Spre justificarea lui Ford, trebuie s` recunosc c` spiritele erau \ncinse. Oricum, \ntr-o noapte, patru b`ie]i dintr-un sat apropiat de Nyeri, au intrat prin efrac]ie \ntr-o ferm`. Fermierul s-a trezit, a urmat o lupt` [i el a murit. Atunci, cei patru r`uf`c`tori au fost b`nui]i c` apar]in grup`rii Mau-Mau care f`cea ravagii \n acea perioad`. Presupun c` Ford a crezut

S~RUTUL INTERZIS

231

c`-[i face datoria. Cum b`ie]ii negau orice apartenen]` la mi[carea revolu]ionar`, a permis recurgerea la for]a fizic` pentru a le stoarce m`rturisiri. Unul dintre prizonieri a murit din cauza asta. Ce s-a \ntmplat atunci? \ntreb` Kate, sorbind cuvintele vecinei sale. Doamna Blake-Holmes oft`. Bine\n]eles, a fost obligat s` demisioneze. |ntmplarea a f`cut mult zgomot \n acea perioad`. Sim]ul datoriei n-a fost suficient pentru a face s` i se ierte ineflexibilitatea. Dar presupun c` s-a schimbat cu vrsta. Ce crede]i, doctore Shannon? Uneori, am impresia c` Ford n-a \ncetat s` isp`[easc` de dou`zeci [i cinci de ani. S` sper`m doar c` fiul nu va mo[teni defectele tat`lui.... Dar uneori, \mi aduce att de mult aminte de Ford de odinioar`! |n sfr[it, v-am plictisit destul cu amintirile mele, \ncheie doamna ridicndu-se. Pe curnd, draga mea. M` bucur la ideea acestei vn`tori a fiarei. Cteva clipe mai trziu, James Lorimer \[i lua de asemenea r`mas-bun de la tn`ra femeie [i ea r`mase singur` la mas`, \nc` sub [ocul celor pe care tocmai le aflase. A[adar, Ford fusese necru]`tor, dur [i un b`rbat tn`r murise din cauza asta. Acum, Kate \n]elegea nemul]umirea lui Edwin cnd \l l`sase s` \n]eleag` c` aflase tot adev`rul de la Kendo. Se temuse probabil ca ea s` nu foloseasc` ce aflase ca arm` \mpotriva tat`lui s`u.

232

HELEN RAY

Se impunea inevitabil o \ntrebare: pn` unde mergea \ntr-adev`r asem`narea \ntre Edwin [i Ford? {i dac` Edwin mo[tenise defectele, oare de ce ar fi capabil pentru a ob]ine barajul [i domeniul lui Kate, pe care nu \ncetase vreodat` s` le considere ca ale sale? Absorbit` de gndurile sale, Kate nu v`zu c` sufrageria se golea treptat [i, cnd \n`l]` capul, constat` c` era singur`. Confuz`, se ridic` pentru a se gr`bi s` se al`ture grupului. Edwin o a[tepta \n holul pustiu. Katherine, trebuie s`-]i vorbesc, spuse cu o voce grav`, privind-o drept \n ochi. Momentul este prost ales, Edwin, r`spunse tn`ra femeie, pref`cndu-se c` vrea s`-[i continue drumul. Sim]i \nc` o dat` imperioasa necesitate de a se ]ine la distan]` de el, deoarece prezen]a sa o \mpiedica s` gndeasc` lini[tit`. Dar Edwin o prinsese deja de bra], conducnd-o spre gr`din` [i decretnd pe un ton f`r` replic`: {tiu, dar este important. O privea cu minile \n buzunare, cu un aer relaxat, ca s` nu spun` indiferent, dar Kate b`nuia c` aceast` aparen]` era \n[el`toare. |l cuno[tea prea bine pentru a nu percepe \n privirea sa acea lic`rire hot`rt` a fiarei gata s` sar`. |n sfr[it vorbi pe un ton aproape obosit: M-am gndit mult de cnd te-am p`r`sit, \ncepu f`r` ocoli[uri. Da. {i? \ntreb` Kate, str`duindu-se s` par` senin`.

S~RUTUL INTERZIS

233

Vreau s` vii s` te instalezi \n casa mare [i c`su]a s`-[i reg`seasc` prima sa \ntrebuin]are. Kate \l privi, [ocat` de \ndr`zneala sa. Oare \]i dai seama de enormitatea a ceea ce spui? izbucni, ne\ncrez`toare. {i \n calitate de ce voi locui la tine, Edwin? Voi fi amanta, sau servitoarea ta? Vocea \i devenise strident`. Toate temerile formulate pe jum`tate se materializau [i va trebui din nou s` se bat` cu Edwin. Nu fi stupid`, murmur` b`rbatul pe un ton lini[titor. Orgoliul t`u absurd te face s` spui orice. {tii \nc` de la \nceput c`, \ntr-o zi sau alta, va trebui s`-]i p`r`se[ti casa. Tu \ns`]i ai insistat asupra faptului c` parcul trebuie s` r`mn` ct se poate de s`lbatic. Am crezut c` \n]eleg c` asta \nl`tur` orice idee de prezen]` omeneasc` \n interiorul rezerva]iei. |n sfr[it, Kate! se enerv` brusc. |nceteaz` s` visezi! Doar n-ai inten]ia s` tr`ie[ti printre animale s`lbatice! Bine\n]eles c` nu, replic` tn`ra femeie. Dar asta nu are nici o leg`tur` cu discu]ia noastr`. |i adres` o privire suspicioas`, ad`ugnd: Ce vrei exact, Edwin? B`rbatul strnse buzele [i o privi dur. N-are importan]`, relu` Kate. Cunosc r`spunsul la propria mea \ntrebare. Nu-]i mai ajung drepturile asupra apei din baraj. Vrei s` controlezi domeniul \n totalitate. Dar tu, Katherine, ce vrei? ripost` Edwin cu o voce gtuit`. S` continui opera Jacquelynei?

234

HELEN RAY

Asta ]i-ar face foarte mare pl`cere, replic` ea cu furie. Este exact scuza de care ai nevoie pentru a m` face s` pl`tesc p`catele mamei. Cu siguran]`, nu, r`spunse b`rbatul cu asprime. Pentru c` propriile p`cate trebuie s`-]i fie suficient de greu de purtat. |ncepnd cu orgoliul t`u blestemat. Kate spumega de furie. {i dorin]a ta blestemat` de st`pnire? exclam` ea. Te crezi un senior din Evul Mediu? Nu te mul]ume[ti s` vrei s` st`pne[ti p`mnturi [i castele, acum pretinzi s`-]i arogi un drept asupra oamenilor! Edwin lu` capul lui Kate \n mini [i-i mngie u[or pome]ii obrajilor. Care dintre noi doi l-a vrut pe cel`lalt? o \ntreb` pe un ton dezarmant. Dar Kate refuz` s` cedeze dorin]ei de a \nceta lupta. Scutur` din cap cu energia disper`rii, pentru a se elibera din strnsoarea minilor lui Edwin. Funda care \i strngea coada de cal se desf`cu [i p`rul \i c`zu \n cascad` pe umeri. |ntrebarea merit` s` fie pus`, [uier` ea. Ei bine, tu e[ti vnatul, specialistul \n capturi! Iar pe viitor, ai vrea s` m` ai sub acoperi[ul t`u pentru a m` putea chinui dup` bunul t`u plac, ca s` te r`zbuni pe Jacquelyn. De ce ar fi dragostea un chin? [opti b`rbatul cu un zmbet ironic.

S~RUTUL INTERZIS

235

Kate r`mase o clip` interzis`, apoi \n]elese c` lua \n zeflemea cuvintele pe care i le murmurase ea pe ambarca]iunea lui Ali. Cu ochii \nce]o[a]i de lacrimi, r`spunse pe un ton obosit: Nu cred c` [tii ce \nseamn` dragostea, Edwin. Un singur lucru pare s` conteze pentru tine, s` m` pedepse[ti pentru c` mama ]i-a "furat" p`mntul. Tn`ra femeie se sim]ea prad` unui amestec de gelozie, mnie [i team` [i nu mai st`pnea valul de cuvinte amare: Vrei s` renun] la ce-mi apar]ine de drept pentru a repara o gre[eal` de care nu sunt responsabil`! Pentru acela[i motiv ca tat`l t`u, [i tu ai renun]at la o parte din domeniu. Dar acum [tiu motivul generozit`]ii familiei Michaels. Ford se sim]ea vinovat de moartea unui s`tean pe care a pus s` fie torturat. S` [tii c`, \n ce m` prive[te, nu sunt vinovat` de nici o fapt` rea [i evident, n-am inten]ia s` pl`tesc pentru mama! Nu deforma adev`rul, replic` Edwin strngndu-i bra]ul cu brutalitate. E[ti o mic` proast`, \nc`p`]nat` [i oarb`, [i m` \ntreb dac` n-ar trebui.... Dac` n-ar trebui ce? \l \ntrerupse Kate. S` fi recurs la for]a fizic` pentru a m` convinge? Edwin o \mpinse cu atta violen]` \nct tn`ra femeie era gata s` se izbeasc` de perete. O clip` dup` aceea, el disp`ruse. Lacrimi fierbin]i curgeau pe obrajii lui Kate [i aceasta nu \ncerc` s` [i le re]in`. Edwin o provocase pn` o f`cuse s`-[i piard` orice ra]iune. Fusese crud` [i agresiv`. Voise s` loveasc` mai tare dect el,

236

HELEN RAY

pentru a-l \mpiedica s` atace la rndul s`u. {i totu[i, ct de mult \l iubea! Ct` nevoie avea de el! Totu[i, cum s` i-o m`rturiseasc`, atta timp ct Edwin era att de prompt \n a profita de sl`biciunea sa? Era de preferat s` se resemneze [i s` nu-i mai acorde niciodat` \ncredere.

Capitolul 12
S`pt`mnile treceau. Kate se aruncase \ntr-o munc` \nver[unat`, care-i permitea s` nu se mai gndeasc` la suferin]a sa, de cnd Edwin o p`r`sise \n gr`dina lui Ali. Nu-l rev`zuse de atunci, deoarece nu venise la vnarea leopardului. Ceea ce, de altfel, sc`zuse o mare parte din interesul acestei aventuri [i, cnd animalul fusese capturat, tn`ra femeie nu sim]ise dect o anumit` u[urare \mbinat` cu oboseal`, \n timp ce se a[teptase s` fie \n culmea bucuriei. De la \ntoarcerea din Zanzibar, num`rul pensionarilor mai crescuse [i Kate era cu att mai mul]umit` cu ct asta d`dea un sens vie]ii sale [i-i permitea s` ignore o nevoie profund` a c`rei recunoa[tere nu putea dect s-o fac` s` sufere. Datorit` tenacit`]ii lui Jomo [i a lui Kitami, ultimul metru de gard fusese pus de dou` zile [i rezerva]ia de la Ndege Hills era \n

238

HELEN RAY

sfr[it o entitate concret`, un vast parc natural \n care fauna s`lbatic` va putea s` tr`iasc` [i s` se reproduc` \n libertate. Kate era foarte mndr`, dar cel mai mare motiv de mndrie consta \n numeroase succese cu reproducerea speciilor rare. Datorit` lui James Lorimer, reu[ise s` procure alte specii de antilope pe cale de dispari]ie [i avea motive \ntemeiate s` spere s` le vad` curnd reproducndu-se. Cei doi sitatunga din Uganda erau o pereche sperioas`, care avea obiceiul s` se repead` spre lacul artificial la cea mai mic` alert`. Se aruncau \n ap` pentru a disp`rea complet acolo [i nu li se mai vedeau dect n`rile care frem`tau. Kate rsese mult cnd asistase pentru prima dat` la acest [iretlic, dar oare chiar putea s` rd`, ea care \n fiecare diminea]` de la \ntoarcerea sa din Zanzibar nu avea dect o dorin]`, aceea de a r`mne ascuns` sub p`turi? {i numai sim]ul responsabilit`]ii \i \nvingea temerile matinale. |[i f`cuse obiceiul s` mearg` \n fiecare diminea]` s`-i fac` o vizit` leopardului din Zanzibar, care locuia \ntr-o cu[c` imens`, construit` special pentru el, la vreo opt sute de metri de cas`. Cnd examinase pentru prima dat` animalul, \l descoperise att de slab, subalimentat [i plin de parazi]i, \nct se temuse pentru el, dar \ngrijirile sale atente \ncepuser` s` dea roade [i blana fin` devenise la fel de lucioas` ca cea a semenilor s`i \n libertate. Kate era aproape trist` la ideea de a trebui s`-l trimit` curnd \ntr-o rezerva]ie mai retras`. |ncepuser` s`-i plac` acele inspec]ii zilnice, \n cursul c`rora se a[eza nu departe de cu[c`, pentru a

S~RUTUL INTERZIS

239

observa animalul. De-a lungul s`pt`mnilor, un fel de comunicare tacit` se stabilise \ntre ei [i, cnd sosea, felina d`dea din coad` cu non[alan]` \n semn de bun venit! Kate era fascinat` de fiara cu blan` ro[cat`, p`tat` cu negru. F`r` s` fi [tiut prea bine s` explice motivul, \i amintea de Edwin, senzual [i energic \n acela[i timp. Chiar [i ochii aveau acel reflex de aur identic, al lunii pline iarna.

***

Kate tocmai \[i terminase micul dejun sub verand`, cnd ap`ru Elizabeth Finch pe alee. Elizabeth! Bun` ziua! exclam` ea bucuroas`. |n loc de r`spuns, vizitatoarea \[i scoase uria[a p`l`rie panama [i o agit` cu mna \ntins`. Ce surpriz` pl`cut`! relu` Kate, ridicndu-se pentru a-[i \ntmpina prietena. Dar nu ]i-am auzit avionul... Este \n revizie, la Nairobi. Cteva zile sunt condamnat` s` r`mn la sol, \i explic` rznd Elizabeth. Apoi, devenind brusc serioas`, se d`du un pas \napoi pentru a o privi pe Kate cu un ochi critic [i spuse: N-ar`]i bine feti]o! {i ai sl`bit! |n Africa, nu este loc pentru manechine diafane. Dup` p`rerea mea, te surmenezi. Trebuie s` te odihne[ti mai mult.

240

HELEN RAY

Mul]umesc pentru sfat, doctore! r`spunse Kate cu un zmbet care-i ascundea cu greu triste]ea. {tiu, muncesc mult, dar dac` m` odihnesc, cine m` va \nlocui? {i f`r` s`-i dea timp Elizabethei s` riposteze, ad`ug`: Ia loc, m` duc s` aduc o cea[c`. N-am primit o vizit` de s`pt`mni \ntregi. Dup` ce-[i povestir` \ndelung diferite brfe, Elizabeth reveni cu \nc`p`]nare la remarca sa ini]ial`: Ascult`, Kate, \ncepu cu o solicitudine nea[teptat`, nu \n]eleg de ce te obose[ti att de mult. Nu este indispensabil! Via]a mea este astfel organizat`, oft` Kate. Pe de alt` parte, nu vreau s`-l decep]ionez pe directorul acela scump de la parcul din Tsovo, care crede c` am un suflet de pionier, ca tine, \ncheie ea rznd. Elizabeth ridic` din umeri cu iritare. De ce trebuie s` spui uneori asemenea prostii! exclam`. Eu sunt b`trn` [i singur`, nu-mi mai r`mne mare lucru \n afar` de munc`. Dar tu, Kate! E[ti tn`r`... mult prea tn`r` s` te izolezi de restul lumii! Am f`cut singur` alegerea, r`spunse Kate cu o voce grav`. Dar ar trebui s` ai un so] [i mul]i copii \n jurul t`u, insist` Elizabeth cu o min` comic`. Kate \ncepu s` rd`, dar rsul \i suna fals. |n ceea ce prive[te c`s`toria, am avut partea mea, Elizabeth, explic` tn`ra femeie. {i asta m-a descurajat de orice dorin]` de a-mi \mp`r]i via]a cu un b`rbat.

S~RUTUL INTERZIS

241

Nu sunt to]i ni[te brute! Men]ioneaz`-mi unul! ripost` Kate cu un aer decep]ionat. Edwin Michaels, de exemplu, r`spunse Elizabeth pe un ton pref`cut sincer. Ia-l tu [i p`streaz`-l! replic` vehement Kate. Cum? {i eu care mi-am dat atta osteneal`... Recunosc asta! De fapt, am mers chiar pn` la a m` \ntreba dac` n-ai simulat criza de malarie pentru a m` arunca \n bra]ele lui Edwin, \i repro[` Kate. Am impresia c` amndoi sunte]i la fel de orbi [i de pro[ti! se impacient` Elizabeth, f`r` s` dea aten]ie acuza]iilor prietenei sale. Oare nu vede]i c` sunte]i f`cu]i unul pentru altul? Apoi trase concluzia, pe un ton afectat: Cred c` e[ti \ndr`gostit` de el, draga mea. Spre marea sa surpriz`, Kate nu \ncerc` s` nege. |ncepu s` se joace nervoas` cu creionul care se afla pe mas`, \nainte de a morm`i cu o voce gtuit`: S` iube[ti este uneori o surs` de durere, Elizabeth. Hot`rt lucru, totul este foarte misterios! exclam` aceasta din urm`. Situa]ia este ridicol`. Din spusele lui Ford, fiul s`u este \ntr-o dispozi]ie oribil` de s`pt`mni \ntregi. Iar tu, te ofile[ti ca o eroin` de roman victorian! Este vina mea, Elizabeth, admise Kate. L-am \nfuriat! Am fost \ngrozitoare! Ai avut motive serioase s` fii? Nu [tiu, murmur` Kate. Nu mai [tiu....

242

HELEN RAY

|n acea clip`, Mtoto \ncepu s` fac` du[ cu mare zgomot \n apa din lac [i cele dou` femei se aplecar` pentru a vedea spectacolul. Mi se pare c` nivelul barajului este extrem de jos, Kate, observ` Elizabeth. Era mult mai sus cnd ai sosit. {i arborilor de cafea ai lui Edwin le este sete, complet` Kate, cu o urm` de sarcasm. Elizabeth se \ntoarse spre tn`ra femeie [i afi[` un aer surprins. Totu[i, nu-i po]i repro[a c` folose[te o ap` de care are o nevoie vital`! Nu, desigur. Totu[i, el \mi repro[eaz` c` folosesc un teren pe care-l pretinde al s`u. Este greu s`-i por]i pic` pentru asta, estim` Elizabeth cu \n]elepciune. Kate nu-[i ascunse surpriza. Oare de ce parte e[ti? o \ntreb`. De a ta, afirm` foarte simplu englezoaica. Dar asta nu m` \mpiedic` s`-mi imaginez ct de nepl`cut trebuie s` fie s` te sim]i pr`dat de ceva pe care l-ai considerat \ntotdeauna proprietatea ta [i pe bun` dreptate. Logica Elizabethei era irepro[abil` [i Kate r`mase f`r` glas. |[i l`s` privirea s` se piard` \n albastrul infinit al cerului de deasupra capetelor lor. Vara ecuatorial` ajungea la sfr[it. Se apropia toamna, [i cu ea perioada "ploilor lungi" care vor hr`ni din nou p`mntul s`r`cit [i cr`pat. |n principiu, norii ar fi trebuit s` se

S~RUTUL INTERZIS

243

\ngr`m`deasc` deja la orizont, pentru a se transforma de-a lungul zilelor \n nori cumulo nimbus. Te temi de o nou` perioad` de secet`? \ntreb` \n sfr[it. Mi-e team` de asta, oft` Elizabeth. {i, din nefericire, meteorologii sunt de aceea[i p`rere. Planta]ia familiei Michaels ar rezista la asta? Oh, pot s` p`r`seasc` oricnd Kenya, spuse Elizabeth, ridicnd din umeri. Ford nu mai este foarte tn`r [i [tiu c` Edwin a primit numeroase propuneri pentru posturi de mare responsabilitate \n industria cafelei. Dar nu [i-ar putea abandona niciodat` p`mntul! protest` Kate cu o vehemen]` surprinz`toare. Acum, tu le iei ap`rarea! Kate se sim]i ro[ind. Din fericire, diversiunea creat` de apari]ia maimu]ei mici, o scuti la timp s` r`spund`. Strngea \n bra]e un ghem mic de blan`, ag`]at de pieptul ei. Dar are un pui! Este extraordinar, se mir` Elizabeth. Kate se relax` imediat. Da, accept` ea. Mi-l aduce din cnd \n cnd s` mi-l arate, dar nu se apropie niciodat` prea mult [i n-o \ncurajez. Kate lu` de pe mas` o bucat` de pine pr`jit` r`mas`, pe care o arunc` \n direc]ia lui Lulu. Imediat, ap`ru o alt` maimu]`. Mai mare [i mai pu]in fricoas` dect Lulu, dup` toate aparen]ele era un mascul. Asta cine este? \ntreb` Elizabeth. Se nume[te Cavendish, o inform` Kate.

244

HELEN RAY

Nu se poate! Cea mai mare mndrie a Dorei Fizhugh! exclam` Elizabeth. Cum ai f`cut? N-am nici un amestec, declar` Kate scuturnd din cap. Angela Carleton s-a ocupat de tratative. Nu [tiu dac` a folosit amenin]`ri sau rug`min]i, nu [tiu dect un lucru: Dora Fizhugh cu siguran]` nu s-a desp`r]it de Cavendish din afec]iune pentru mine. Elizabeth se strmb`. Da, am remarcat c` s-a comportat \n mod groaznic cu tine la serata de la familia Michaels. Nu \n]eleg cum se poate ]ine ranchiun` dup` at]ia ani! Despre ce vorbe[ti? \ntreb` Kate. Am b`nuit c` o detesta pe mama, dar nu [tiu motivul. Imagineaz`-]i c` aceast` adorabil` persoan` pusese ochii pe Ford, acum dou`zeci [i doi de ani, cnd nu era v`duv` dect de cteva luni. N-are rost s`-]i spun c` farmecele sale n-au rezistat \n compara]ie cu cele ale frumoasei Jacquelyn. Cu b`rbia \n mini, Kate exclam`: Dumnezeule! Ce complicat` este via]a! Probabil mi-am pierdut min]ile \n ziua \n care m-am hot`rt s` m` \ntorc aici! Nu spune prostii! protest` Elizabeth ridicndu-se pentru a-[i lua r`mas-bun. {tii bine c` nu regre]i nimic! Este adev`rat, admise Kate, \n timp ce privirea i se anim` brusc. De fapt, nu se sim]ise niciodat` att de plin` de vitalitate. Via]a sa avea un scop [i singura umbr` din tablou era Edwin a

S~RUTUL INTERZIS

245

c`rei simpl` evocare era suficient` pentru a-i provoca o profund` tulburare.

***

Spre sfr[itul dimine]ii, Kate tocmai \[i completa jurnalul de bord, cnd ap`ru Sattima. Sper c` nu te deranjez, doctore Katherine, spuse ea zmbind timid. |n nici un caz, r`spunse Kate \nchiznd caietul gros. Scrii despre animale? \ntreb` tn`ra fat`. Da. {i despre oameni? Oh, nu! Ar fi prea.... dificil. R`spunsul p`ru s`-i convin` Sattimei, care se a[ezase pe scaunul liber din fa]a lui Kate. R`maser` \ndelung t`cute, Kate tulburat` \nc` de gndurile care o preocupau [i vizitatoarea pur [i simplu fericit` de a fi acolo. Dup` un timp, totu[i, Sattima vorbi: Munce[ti prea mult, o dojeni ea cu amabilitate. Mama spunea \ntotdeauna c` o femeie trebuie s` [tie s` fie o \mbinare de blnde]e [i for]`. Dac` nu poate s` men]in` echilibrul, risc` s` piard` tot. Kate \[i puse cu afec]iune mna peste cea a prietenei sale spunnd:

246

HELEN RAY

Mi-ar fi pl`cut s` am o mam` ca a ta pentru a m` \nv`]a m`sura. Dar cum n-am avut acest noroc, trebuie s` m` descurc cum pot. Vino, s` facem o plimbare pe colin`. Trebuie s`-]i ar`t leopardul, sunt att de mndr` de el! Dup` plecarea Sattimei, Kate \ncepu s` se ocupe de treburile zilnice. Tocmai \nchisese dup` ea ]arcurile antilopelor, cnd aten]ia \i fu atras` de zgomotul unui motor de ma[in`. "Hot`rt lucru, ast`zi este o adev`rat` defilare!" \[i spuse, \ntrebndu-se cine putea fi al treilea vizitator. Gr`bi pasul \n direc]ia casei. O limuzin` luxoas` gri, cu num`r de \nmatriculare oficial, tocmai se oprise \n fa]a ei. B`rbatul care cobor\ din vehicul era un african \mbr`cat \ntr-un costum [ifonat. Kate se apropie de el, \n timp ce acesta scoase din buzunar o batist` cu care \[i tampon` fruntea, \nainte de a-[i [terge metodic ochelarii. Cnd termin`, \[i puse ochelarii pe nas, o privi pe Kate [i spuse: Dumneavoastr` sunte]i doctor Shannon? Da, r`spunse tn`ra femeie \ntinzndu-i mna. M` numesc John Mtoya, trimis al Biroului Na]ional de Organizare Teritorial`. Putem s` intr`m, doctore? Trebuie s` v` vorbesc. Desigur! spuse Kate, \n timp ce el \[i lua deja servieta pus` pe scaunul din spate al ma[inii. Dup` ce servi ceai cu ghea]` pe masa joas` din salon, Kate se a[ez` \ntr-un fotoliu \n fa]a canapelei pe care se a[ezase vizitatorul. Scosese din serviet` ni[te hrtii pe care le pusese lng` el.

S~RUTUL INTERZIS

247

Ei bine, \ncepu Kate, despre ce este vorba? S` fi uitat oare s` completez unele hrtii cnd am debarcat la Nairobi? B`rbatul tu[i pentru a-[i drege vocea, \nainte de a declara pe un ton inexpresiv: Este \ntr-adev`r vorba despre ni[te hrtii pe care le-a]i semnat la Nairobi, dar problema este pu]in mai complex`. {i totu[i? insist` Kate care se sim]ea cuprins` de o u[oar` nelini[te. Documentele pe care le-a]i completat acum mai multe luni, n-au fost examinate dect s`pt`mna trecut`. Totul era \n regul`, cu excep]ia unui un detaliu esen]ial. Continua]i, v` rog! \i ceru Kate cu ner`bdare. |n dou` cuvinte, doctore, avnd \n vedere c` nu sunte]i cet`]ean al Kenyei, legal nu pute]i mo[teni proprietatea care v-a fost l`sat`. N`ucit` [i f`r` grai, Kate \[i a]inti privirea asupra func]ionarului. Cnd \n sfr[it reu[i s` vorbeasc`, murmur` cu o voce f`r` inflexiuni fiecare cuvnt: Domnule Mtoya, sunt mai multe luni de cnd m` agit exclusiv pentru a pune pe picioare proiectul meu. {i ave]i \ndr`zneala s` veni]i s`-mi spune]i pe un ton \ntru totul deta[at, c` trebuie s` abandonez? Se aplecase spre el, cu minile prinse de bra]ele fotoliului, ca pentru a se \mpiedica s` sar`. Legea este lege, doctore, trebuie s` accepta]i, r`spunse cu r`ceal` vizitatorul.

248

HELEN RAY

Totu[i, guvernul meu este gata s` ia \n considerare un compromis. Ce fel de compromis? [uier` Kate. |n timp ce b`rbatul r`sfoia teancul de hrtii a[ezate pe genunchii s`i, Kate \[i aminti cu ironie amar` prima sa sear` la familia Michaels. Atunci refuzase cu arogan]` s`-[i piard` drepturile, iar acum, nu avea nici m`car posibilitatea s` discute. Iat` ce v` propunem, doctore Shannon: renun]a]i la dreptul dumneavoastr` de proprietate \n beneficiul guvernului, rezerva]ia devine parc na]ional [i \n schimb, v` \ncredin]`m conducerea acestui parc. Desigur, sub tutela unui reprezentant guvernamental. Desigur! repet` Kate cu un rnjet, ignornd deliberat foile pe care i le \ntinse. La ce bun s` da]i dovad` de rea-voin]`, doctore? insist` africanul cu o urm` de iritare. N-ave]i de ales. Se poate. Dar doresc totu[i s` citesc aceste documente \n deplin` lini[te \nainte de a semna ceva, decret` Kate cu fermitate. Este un capriciu pe care-l pute]i \n]elege, domnule Mtoya. Fie, accept` acesta, ridicndu-se. Dar cred c` este bine s` v` amintesc c` nu v` pute]i permite s` face]i autorit`]ile s` a[tepte prea mult timp. Kate se ridic` la rndul s`u pentru a-[i conduce vizitatorul. Acorda]i-mi totu[i cteva zile, repet`. Foarte bine, doctore, telefona]i-mi peste trei zile. Dup` trecerea acestui r`gaz, nu v` mai pot promite nimic.

S~RUTUL INTERZIS

249

|n]eleg. |n picioare \n u[`, Kate privi ma[ina disp`rnd la cotitura drumului, l`snd \n trecere un nor de praf ro[u. La naiba! La naiba! La naiba [i iar la naiba! exclam` cu voce tare, \ntorcndu-se spre salonul unde r`m`seser` documentele. F`r` m`car s` le citeasc`, le rupse furioas` \n dou`, apoi \n patru, apoi \n opt [i tot a[a pn` \n clipa \n care documentul oficial nu mai forma dect o gr`mad` de confeti negre [i albe. Atunci se pr`bu[i pe divan [i \ncepu s` plng` cu disperare.

Capitolul 13
Se \nnoptase [i \nc`perea era adncit` \n \ntuneric, dar Kate, \nc` apatic` pe divan, era incapabil` s` se mi[te pentru a merge s` aprind` lampa. |ncepuse s` sufle vntul [i curentul de aer p`trundea prin ferestrele deschise, f`cnd s` zboare hrtiu]ele r`spndite pe masa joas`. |n sfr[it, tn`ra femeie se str`dui s` ias` din toropeal` [i, dup` ce \mbr`c` un pulover, se duse pe pragul u[ii. |n mod obi[nuit, la aceast` or` era instalat` confortabil \n fa]a [emineului citind, cu obloanele \nchise, articole de specialitate despre fauna african`. Dar i se p`rea c` aceast` via]` lini[tit` era deja de domeniul trecutului. Venirea lui John Mtoya reconsiderase totul [i lui Kate nu-i mai r`mnea dect s` se lupte, \n utopica speran]` de a mai salva ceva. C`utnd cu ardoare o solu]ie acceptabil`, m`sura veranda \n lung [i-n lat, cnd Koli veni s` i se al`ture cu mersul s`u gra]ios.

S~RUTUL INTERZIS

251

Bun` seara, Koli, spuse tn`ra femeie. M` vei ajuta s` g`sesc un r`spuns? Oare cum pot ie[i din aceast` capcan`? Animalul veni s` se frece de materialul aspru al blugilor lui Kate [i ea se aplec` s`-i scarpine cu afec]iune blana scurt` de pe cap. Felina se abandon` mngierii, cu ochii pe jum`tate \nchi[i, pn` \n clipa \n care un r`get \ndep`rtat \l f`cu s` ciuleasc` urechile [i s` dispar` \n noapte din trei s`rituri agile. Din nou singur`, Kate \ncepu s` evoce conversa]ia cu Elizabeth Finch. "Ct trebuie s` fie de nepl`cut s` te sim]i pr`dat", spusese prietena sa. Kate nu sim]ise atunci nici o mil` pentru Edwin, dar ironia sor]ii o \nv`]a acum pe seama sa fr`mnt`rile la care-i supusese, f`r` s` [tie, pe cei doi Michaels. Ca leopardul, Edwin acolo sus pe colin`, se sim]ise probabil h`ituit [i prins \n capcan`, avnd ca singur` salvare atacul. A[a c` o atacase [i lupta dintre ei era f`r` mil`. Totu[i, ct de mult sem`nau! Amndoi victimele aceluia[i orgoliu, aceleia[i fascina]ii pentru p`mnt [i cu aceea[i sete de a-l avea. De fapt, acea pasiune comun` pentru p`mnt f`cuse s` apar` \ntre ei un amestec inexplicabil de dragoste [i ur`. Toate aceste gnduri nu duc la nimic! exclam` Kate cu iritare, oprindu-se din mers pentru a se pr`bu[i pe un [ezlong, oftnd. Trebuie s` g`sesc o alternativ` la propunerea guvernului. Cu din]ii strn[i [i bra]ele \ncruci[ate la piept, \ncepu pentru a nu [tiu cta oar` s` reia datele problemei. Cnd ap`rur` primele lic`riri ale zilei, Kate avea obrajii tra[i [i ochii \ncerc`na]i de nesomn, dar [tia ce va face.

252

HELEN RAY

"Situa]ia este la culmea ridicolului, se gndi, dar via]a este astfel f`cut` [i nu mai am de ales!" |ntr-adev`r, cteva s`pt`mni mai \nainte \[i f`cuse o datorie de onoare din a se l`uda c` poate r`mne independent` [i acum, \l va ruga pe Edwin. Dar hot`rrea ei era luat`, nu mai putea da \napoi. Se ridic` decis`. Cteva clipe mai trziu, instalat` \n fa]a ma[inii vechi de scris, Kate redacta documentul de care se va folosi.

***

Kate b`tu a doua oar`, deoarece co[ul scotea deja fum [i [tia c` cineva se trezise acas` la Michaels. |n sfr[it, Sattima veni s` deschid`, cu pleoapele \nc` grele de somn, dar imediat se trezi complet cnd o v`zu \n fa]a ei pe doctor Shannon, \mbr`cat` \ntr-un taior gri [i cu pantofi negri cu tocuri \nalte. P`rul superb era strns \ntr-un coc sever [i ducea o serviet` din piele sub bra]. Doctor Katherine! Ce s-a \ntmplat? se mir` tn`ra fat` dndu-se \ntr-o parte din fa]a u[ii pentru a o l`sa pe vizitatoare s` intre. E[ti.... nu e[ti ca de obicei. Trebuie s`-l v`d pe Edwin, r`spunse Kate. Dac` nu s-a trezit \nc`, voi a[tepta. Din ce \n ce mai mirat` de comportamentul neobi[nuit al lui Kate, Sattima bigui:

S~RUTUL INTERZIS

253

S-a trezit. Lucreaz` \n birou. Foarte bine, m` duc acolo. Apoi, schi]nd un zmbet crispat, Kate ad`ug`: Nu m` \nso]i, cunosc drumul. B`tu la u[a biroului cu o hot`rre ferm`, dar cnd auzi sunetul vocii care-i strig` s` intre, Kate r`mase \ncremenit` [i, o clip`, fu cuprins` de panic`. Totu[i, cum nu ajunsese pn` aici pentru a da \napoi, \nvrti cu curaj clan]a. Edwin nu ridic` nici m`car ochii cnd intr`. Aparent, era prea absorbit \n consultarea unor acte r`spndite pe birou. Pn` atunci, Kate nu-l v`zuse niciodat` fumnd pip` [i-[i d`du seama c` tocmai p`trunsese \n lumea secret` a lui Edwin, \n sfera privat` pe care [i-o rezerva, departe de planta]ie, de problemele secetei [i de cursurile interna]ionale. |n [emineu era foc [i aerul era \nmiresmat de mirosul focului de lemne, de aroma cafelei [i de parfumul dulceag al pipei. Etajerele erau acoperite cu c`r]i [i pe m`su]a mic` rotund` de lng` fereastr` era o veche fotografie de familie. Tocmai violase refugiul lui Edwin [i sim]i o incredibil` dorin]` de a o lua la fug`. Dar era prea trziu. Ce este, Sattima? \ntreb` Edwin. Ridicnd atunci capul, o privi pe Kate cu surprindere [i tn`ra femeie nu se putu \mpiedica s` ro[easc` sub privirea intens`. Dar era incapabil` s` [tie dac` o privea ca pe o femeie, sau ca pe o adversar` abil` c`reia era necesar s`-i dejoace planurile.

254

HELEN RAY

|n ciuda lipsei de siguran]`, Kate \naint` spre el cu un pas hot`rt. Edwin, \ncepu ea cu o voce calm`. Cred c` ar fi timpul s` punem cap`t ne\n]elegerilor. Cu un gest calm, Edwin scutur` scrumul din pip` [i o puse al`turi de scrumier` \nainte de a se l`sa pe sp`tarul fotoliului. Oare ai inten]ia s`-mi prezin]i scuze, Katherine? \ntreb`. Scuze? repet` tn`ra femeie, interzis`. S` fi uitat deja comportarea ta din gr`dina lui Boucret? Kate se tulbur`. S` uit`m asta, te rog, este trecut, f`cu ea oftnd. Edwin se ridic` pentru a veni s` se a[eze pe col]ul biroului, \n fa]a lui Kate. Regret, \i r`spunse, nu pot s` uit. N-am \ncredere \n tine. Te cred \n stare s`-i faci mult r`u tat`lui meu [i nu pot s` accept asta. Trebuie s` \n]elegi. Te rog, Edwin, nu-mi vorbi \n acest fel! {tii bine c`-l iubesc foarte mult pe Ford. Asta nu te-a \mpiedicat s`-l \nvinov`]e[ti pentru a-]i calma nervii, replic` b`rbatul cu un aer sarcastic. Kate se sim]i ro[ind pn` la r`d`cina p`rului. Ct de bine o cuno[tea [i ct de bine [tia ct de stupid se putea comporta cnd era cuprins` de furie! Plec` ochii cu umilin]` [i privirea \i c`zu asupra minilor lui Edwin puse pe coapse. F`r` s` vrea, \[i aminti ce minunat` senza]ie de plenitudine treziser` \n ea....

S~RUTUL INTERZIS

255

Dar Kate nu venise pentru a se emo]iona [i se str`dui s`-l priveasc` din nou \n ochi. Ai dreptate, Edwin, accept` poc`it`, \n timp ce \n sinea sa tremura de mnie. Ce am spus referitor la Ford era nedrept [i crud. |mi pare r`u. |]i ajunge, sau trebuie s`-]i semnez o recunoa[tere a gre[elilor? B`rbatul o privi \ndelung, \n t`cere, prad` unui amestec de iritare, de surprindere [i de amuzament. |mi ajunge! declar` \n sfr[it. Acum pot s` cunosc motivul vizitei tale? Kate \n]elese atunci c` f`cuse prima sa gre[eal` tactic` ie[ind din neutralitatea pe care jurase s-o respecte. Oare de ce nu avea fine]ea [i suava diploma]ie a Jacquelynei? Mama lui Kate [tiuse \ntotdeauna s`-[i st`pneasc` sentimentele cu pricepere, pentru a nu dezv`lui dect ce-i convenea s` arate. Fusese o actri]` des`vr[it`, dar Kate era incapabil` s`-i calce pe urme, deoarece \i erau prea autentice. Detesta s` joace teatru [i totu[i, exact \n acea clip`, nu avea de ales. Exclam` cu curaj. Am s`-]i fac o propunere, Edwin, spuse cu cea mai ferm` voce posibil`. Sunt decep]ionat, Katherine. Credeam c`-mi faci o simpl` vizit` ca \ntre buni vecini, la ora [ase [i jum`tate diminea]a, replic` sarcastic b`rbatul. Lucrurile sunt deja destul de dificile pentru mine, Edwin. Nu le complica, te rog!

256

HELEN RAY

Am o idee... o idee care ar putea servi la fel de bine att interesele tale, ct [i ale mele. Oare ce plan diabolic ai conceput? o ironiz` Edwin. Ai s` m` ascul]i, sau trebuie s`-i fac propunerea lui Ford? se enerv` tn`ra femeie. El \]i acord` prea mult` \ncredere. Dar, admi]nd c` observa]ia sa sarcastic` era inutil`, relu` cu arogan]`: Iart`-m`, doctore. Explic`-mi \n ce const` propunerea ta [i ce a[tep]i de la mine. Renun] la orice preten]ie \n leg`tur` cu barajul, \ncepu Kate sco]nd o map` din serviet`, pentru a o pune pe biroul lui Edwin. Iat` ceva rezonabil, consider` el, f`r` s` manifeste nici o curiozitate fa]` de documentul con]inut de map`. {i ce vrei \n schimb? Un singur lucru, r`spunse tn`ra femeie ridicnd provocator b`rbia. Va trebui s` te c`s`tore[ti cu mine. Edwin p`rea n`ucit. }i-ai pierdut min]ile! exclam`. N-am fost niciodat` \n via]a mea mai serioas`. A[ vrea s` \n]eleg! Luna trecut`, refuzai s` tr`ie[ti sub acest acoperi[ sub pretextul c` nu voiai s`-]i pierzi scumpa libertate, [i acum vorbe[ti de c`s`torie! De ce aceast` brusc` schimbare de pozi]ie?

S~RUTUL INTERZIS

257

Ce-]i propun este un contract, exclam` Kate pe un ton glacial. Apoi, f`r` s`-i lase timp s-o \ntrerup` cu observa]ii sarcastice, \i povesti \ntrevederea sa cu John Mtoya. Ceea ce \nseamn` trase Kate concluzia, c` trebuie s` ob]in na]ionalitatea kenian` [i nu pot s` a[tept un an pentru a \ncepe procedura legal`. {i te-ai decis cu snge-rece la o c`s`torie de convenien]`... cu mine! Cnd m` gndesc c` m` acuzi c` vreau s` atentez la libertatea ta, \n timp ce tu manipulezi oamenii din anturajul t`u ca [i cnd ar fi ni[te pioni pe o tabl` de [ah, Kendo, Boucret, tata... Este gre[it! protest` tn`ra femeie. A[adar, nu vrei s` \n]elegi deloc! Pentru prima dat` suntem [i tu [i eu de aceea[i parte, alia]i [i nu.... du[mani. Dac` John Mtoya \[i atinge scopurile, p`mntul este pierdut pentru amndoi! Va apar]ine guvernului! Chiar te-ai gndit la tot, nu-i a[a? R`ceala din tonul lui Edwin sf[ia inima tinerei femei, care nu putu dect s` \ncuviin]eze cu un semn din cap, ]inndu-[i respira]ia, a[teptnd verdictul care va decide viitorul amndurora. De acord, r`spunse \n sfr[it b`rbatul. |]i accept propunerea. Kate se preg`tea s` ofteze u[urat`, cnd el ad`ug`: Cu o condi]ie.

258

HELEN RAY

Care? \ntreb`, imediat alarmat`. Vreau ca numele meu s` fie ad`ugat lng` al t`u pe actul de proprietate care se refer` la domeniul t`u. Vom fi coproprietari. |]i voi face cadou barajul, protest` Kate cu o voce gtuit`. N-ai dreptul s` pretinzi mai mult. Astea sunt condi]iile mele. Accep]i sau renun]i, exclam` Edwin ridicnd din umeri. Kate observase cu siguran]` ct de mult se bucura de situa]ie, dar era destul de \n]eleapt` pentru a recunoa[te c` avea nevoie de el, mai mult dect avea el de ea. Foarte bine, oft` cu resemnare. Atunci, pe cnd nunta? o \ntreb` b`rbatul, simulnd un aer de vesel` ner`bdare. Mine. Edwin \ncepu s` rd` din toat` inima. Asta nu-]i las` deloc timp s`-]i preg`te[ti trusoul! Nici s` faci din mine o so]ie radiind de fericire, continu` Kate cu un gest enervat. P`cat! Este prima dat` cnd m` c`s`toresc, [i iau de so]ie o tigroaic`! Kate sim]ea c` o cuprinde furia. Pentru c` Edwin ob]inuse ce voia, oare nu putea s-o scuteasc` de sarcasmul s`u? Se preg`tea s` se \ntoarc` [i s` ias` din \nc`pere, cnd el o prinse de bra]. A[teapt`! \i ordon`. N-am pecetluit trgul nostru! |[i puse mna liber` pe obrazul lui Kate, atingndu-i u[or buzele cu degetul mare.

S~RUTUL INTERZIS

259

}i-am acceptat condi]iile Edwin, murmur` tn`ra femeie \nfiorndu-se \mpotriva voin]ei sale la atingerea lui. Ce mai dore[ti? O trase spre el [i fe]ele lor erau att de aproape, \nct buzele lui Kate se \ntredeschiser` pentru a se oferi acelui s`rut pe care tot trupul ei [i-l dorea, dar \[i aminti c` era vorba de un contract [i c` trebuia s`-l respecte liter` cu liter`. Se \ndep`rt`, cu un efort disperat. |mi trebuie garan]ii, Edwin, bigui. |n sfr[it, Katherine! protest` acesta cu arogan]`. |]i dau cuvntul meu de onoare c` domeniul de pe p`mnturile de sus va fi al t`u atta timp ct vei tr`i! Este foarte generos din partea ta, \l ironiz` tn`ra femeie pentru a-[i ascunde emo]ia. Dar n-am \ncredere \n nimeni. Vreau ceva scris. Cuvntul meu trebuie s` ajung`! replic` b`rbatul pe un ton moroc`nos. Ct i-ar fi pl`cut s`-l cread`! Dar [tia foarte bine c` \ncheiaser` un contract bazat pe ne\ncredere reciproc`. Se preg`tea s`-i r`spund` cnd intr` Ford, dup` ce b`tuse discret la u[`. Sattima m-a informat de prezen]a ta, draga mea copil`, spuse salutnd-o pe Kate. Nefiind ora unor vizite de polite]e, m-am temut s` n-ai probleme grave [i de aceea mi-am permis s` v` \ntrerup \ntrevederea. Este \ntr-adev`r indispensabil? exclam` b`trnul cu o voce r`gu[it` cnd Kate \i \mp`rt`[i noutatea. E[ti con[tient` de ce

260

HELEN RAY

\nseamn` asta? De la sosirea ta, n-a]i \ncetat s` v` distruge]i reciproc, cu \ndrjire. |nc` de la \nceput, a]i pornit o lupt` f`r` mil` [i iat`-v` ajun[i la o concluzie incredibil`! |n alte \mprejur`ri, a[ fi fost \ncntat, dar aceast`.... L`s` fraza neterminat`, cu un gest de mnie. Kate era tulburat` de chinul lui Ford, dar nu se punea problema s` mai dea \napoi. Ford, \l implor` ea pe un ton lini[titor. Problema este delicat` [i nu exist` alt` solu]ie. |ncearc` s` \n]elegi. Judeci ca [i cnd este vorba de o problem` de matematic`! replic` b`trnul pe un ton trist. Apoi se \ntoarse spre fiul s`u [i-l apostrof` cu lehamite: Pentru Dumnezeu, Edwin, nu sta t`cut! Katherine ]i-a spus tot, r`spunse Edwin cu o voce f`r` inflexiuni, n-am nimic altceva de ad`ugat. {i ct timp trebuie s` dureze farsa asta? \ntreb` Ford, apucndu-[i cu greu bastonul. Pn` \n clipa \n care voi ob]ine definitiv na]ionalitatea, declar` Kate, profund stnjenit`. Sper c` nu a[tepta]i binecuvntarea mea, murmur` Ford pe un ton amar. Kate se apropie de el [i-i adres` o privire rug`toare. Te rog. Nu face lucrurile [i mai penibile. Katherine, ripost` b`trnul ai c`rui ochi exprimau o nesfr[it` durere, dac` era vorba despre o c`s`torie din dragoste,

S~RUTUL INTERZIS

261

f`cut` din devotament reciproc, a]i fi f`cut din mine cel mai fericit tat`. Dar nu-mi cere s` aprob aceast` mascarad`. Ford nu putu s`-[i mai st`pneasc` indignarea [i Kate plec` ochii, \ntristat`: La naiba! \njur` el. Tinere]ea a devenit oare \n asemenea m`sur` materialist`? Unde sunt marile sentimente de odinioar`? Apoi, ca [i cnd \[i d`duse brusc seama c` marile sale sentimente erau exact cauza dezastrului prezent, scutur` din cap \n semn de capitulare resemnat`. Face]i ce crede]i c` trebuie f`cut, [opti el. {tiu c` sunt responsabil pentru tot. Kate s`rut` impulsiv obrazul s`u ridat. Nu spune asta, Ford, protest` ea. Nu te acuz` nimeni. B`trnul lu` mna lui Kate \n ale sale [i, privind-o \n ochi, declar` cu o voce solemn`: Bine ai venit \n casa noastr`, Katherine. |ntotdeauna am visat s` am o fat` ca tine.

Capitolul 14
Soarele de dup`-amiaz` inuna noua camer` a lui Kate. Instalat` la masa sa de lucru, \n fa]a ferestrei, se juca neglijent cu un cu]it de t`iat hrtie din argint, al c`rui mner cizelat reprezenta un ananas. Era cadoul pe care i-l f`cuse \n mod ironic Edwin, \n semn de bun venit \n noua cas`. Se c`s`toriser` de o s`pt`mn`. Unirea le fusese sfin]it` pe peluza din marginea piscinei de un preot misionar adus \n grab` de la Nyeri. Asta se \ntmplase \ntr-o frumoas` diminea]` \nsorit`. Mireasa nu fusese \n alb, nu fusese nici [ampanie, nici tort, nici flori, nici invita]i [i, o dat` ceremonia terminat`, i se mul]umi preotului [i fu condus \napoi, cu un cec generos. Pe cap cu o coroni]` de flori pe care Sattima o \mpletise special pentru aceast` ocazie [i \mbr`cat` cu o jup` din in [i o bluz` din dantel` bej, Kate ascultase scurta predic` \n mod demn

S~RUTUL INTERZIS

263

[i vocea nu-i sl`bise cnd fusese vorba s` promit` "fidelitate [i dragoste pn` ce moartea ne va desp`r]i". {i, la dou`zeci de minute dup` nunt`, Kate, din nou \n ]inut` de lucru, ajunsese la rezerva]ia sa unde o a[teptau animalele, repetndu-[i cu o \ncrncenare destinat` s` combat` emo]ia care-i strngea gtul: "Iat`, s-a f`cut, dar \mi este complet indiferent". |[i privi oftnd inelarul pe care str`lucea un superb diamant. Inelul apar]inuse mamei lui Edwin, Rebecca [i \naintea ei, mamei acesteia din urm` [i dac` \n acea zi \l purta Katherine, era din cauza prietenilor care fuseser` invita]i \n acea sear` la cin`. De comun acord, Kate [i Edwin se comportar` ca so] [i so]ie fa]` de anturajul lor, dar iluziile se oprir` \n pragul apartamentelor \n care locuiau. Tn`ra femeie privi cu triste]e u[a de comunicare dintre camerele lor, o u[` care nu se va deschide niciodat` [i care f`cea din ei doi str`ini, sub acela[i acoperi[. |n fiecare diminea]`, via]a doamnei Edwin Michaels \ncepea \n acela[i fel: se trezea \n zori, astfel \nct s` nu-i \ntlneasc` pe cei doi b`rba]i, al c`ror nume \l purta acum [i lua micul dejun singur`, \n buc`t`rie. Pleca apoi pe domeniul s`u unde \[i petrecea toat` ziua, cnd ocupndu-se de animale, cnd lucrnd pe verand`, deoarece \[i l`sase toate documentele profesionale \n c`su]`. Kate ducea astfel un fel de existen]` dubl`: acolo sus, \n apropierea barajului, era veterinarul eficient [i de o competen]`

264

HELEN RAY

calm`, dar seara, cnd se \ntorcea pe planta]ie, emo]iile \i reveneau cu putere [i nu mai era dect o femeie devenit` fragil` din cauza suferin]ei care o rodea. Cina \n compania lui Ford [i Edwin se desf`[ura \ntr-o atmosfer` de t`cere ap`s`toare sau de conversa]ie banal` [i Kate se \ntreba, nu f`r` nelini[te, ct timp va putea suporta aceast` situa]ie penibil`. Obosit`, Kate se ridic` pentru a merge s`-[i priveasc` imaginea \n oglinda dulapului. Pentru lumea exterioar`, trebuia s` joace rolul unei tinere c`s`torite vesel` [i pe deplin mul]umit`, \n timp ce \n interior, nu sim]ea dect dezam`gire [i suferin]`. Dup` ce \i adres` un oftat resemnat imaginii sale, se duse s` controleze ultimele preg`tiri pentru cin`. Era o sarcin` de care se achita cu pl`cere, deoarece astfel uita un timp preocup`rile sale. Sattima ie[ise cu Andrew [i Wangu, tn`ra buc`t`reas`, era singur` \n buc`t`ria \n care domnea un miros apetisant de friptur` rumen` [i de legume care fierbeau la foc mic \ntr-o oal`. Kate \l angajase pe Jomo pentru a ajuta la servirea mesei [i nu-[i putu st`pni un zmbet de admira]ie cnd \l v`zu ap`rnd \mbr`cat cu o c`ma[` alb` apretat` [i pantaloni negri cu dung` impecabil`. Ce frumos e[ti, exclam` tn`ra femeie. Ar trebui s` renun]i mai des la ]inuta de lucru. Mul]umesc, mems'a'b, dar este totu[i mai comod dect asta. A[ prefera s` fiu pe colin`, cu animalele noastre. {i eu, \i m`rturisi Kate, f`cndu-i complice cu ochiul.

S~RUTUL INTERZIS

265

***

Spre marea mul]umire a lui Kate, Elizabeth Finch sosi cu mult \naintea celorlal]i invita]i. Mica mea Katy! exclam` cnd tn`ra femeie veni s`-i deschid`. S` [tii c` vestea a uimit pe toat` lumea! |n ce m` prive[te, sunt \ncntat`. Vino, las`-m` s` te s`rut. Kate se preg`ti s`-[i \mbr`]i[eze prietena cu o jen` pe care aceasta din urm` reu[i s-o observe. Nu pari foarte \n form`, se nelini[ti, \ncruntat`. Oh, ba da! se ap`r` Kate lund-o pe Elizabeth de bra] pentru a o conduce \n salon. Sunt doar pu]in nervoas`, deoarece este prima mea cin`. Din fericire, Sattima a preg`tit aproape tot \nainte de a pleca: friptura, legumele, salata. Eu m-am ocupat doar de aperitive [i de decorarea mesei. Ai uitat desertul! exclam` Elizabeth, pref`cndu-se alarmat`. |n nici un caz! Tart` cu zmeur`. Apoi cafea, fursecuri [i fructe \n ciocolat`. Vezi, sunt o gazd` perfect`. Elizabeth avea sentimentul ciudat c` atitudinea lui Kate nu era natural`. Era ca [i cnd tn`ra femeie juca un rol. Dar sosirea lui Edwin o \mpiedic` s` dea fru liber curiozit`]ii. Se mul]umi s` remarce zmbetul crispat pe care prietena sa i-l adres` so]ului. Elizabeth! Ce \ncntat sunt s` te v`d! exclam` Edwin.

266

HELEN RAY

Ce brfe interesante ne-ai mai adus? Cine, eu? se mir` Elizabeth cu o min` comic`. {tii bine c` la Nairobi nu se \ntmpl` niciodat` nimic! L`sndu-i pe Elizabeth [i pe Edwin \n conversa]ie, Kate se agit` \n jurul c`ruciorului cu aperitive. Dup` ce \ntinse un gin tonic Elizabethei, tn`ra femeie turn` dou` degete de whisky \ntr-un pahar pe care i-l duse lui Edwin care tocmai se a[ezase \ntr-un fotoliu \n fa]a invitatei. Degetele li se atinser` pe cristalul rece [i Kate se \ncord` pentru a-[i ascunde tulburarea. Am o so]ie foarte atent`, declar` cu ironie Edwin. Ce crezi despre asta, Elizabeth? Fac tot ce pot, r`spunse prompt Kate, \nainte de a merge s` se a[eze \n fa]a [emineului. Cteva clipe mai trziu sosir` al]i invita]i [i Kate \[i puse paharul cu porto pe masa joas` pentru a se duce s`-i \ntmpine. Sim]ea un nod \n gt de team` cnd constat` c` Roy [i Angela Carleton erau \nso]i]i de Dora Fizhugh [i trebui s` fac` apel la tot sim]ul s`u de ospitalitate pentru a adresa un zmbet nou-veni]ilor. Ford tocmai ajunse \n salon. P`rea posomort [i tras la fa]`. Kate, abandonndu-[i o clip` invita]ii se \ndrept` spre el pentru a-l lua cu afec]iune de bra]. Te sim]i bine? \i murmur` la ureche. B`trnul o privi cu un aer \ntunecat. {tii foarte bine c` nu, morm`i printre din]i. Dar sunt la fel de capabil ca tine [i Edwin s` joc teatru.

S~RUTUL INTERZIS

267

C` vreau sau nu, sunt [i eu actor \n aceast` tragedie, feti]o. Kate ro[i [i, \n minte, \i ceru iertare b`trnului. Edwin se ridicase pentru a preg`ti aperitivele nou-sosi]ilor [i Kate, pentru a-[i face de lucru, se agit` aducnd t`vile cu sandvi[uri. O clip`, privirile lor se \ntlnir` [i tn`ra femeie citi \n ochii lui toat` ironia dispre]uitoare pe care o sim]ea fa]` de ea. Era evident c` piesa \n care erau principalii protagoni[ti nu servea dect la a adnci [i mai mult pr`pastia care-i desp`r]ea [i, cu inima sf[iat`, Kate \[i relu` locul lng` [emineu. Ei bine? exclam` vocea rasun`toare a Angelei, cum ai reu[it s-o seduci, Edwin? Sau poate a fost invers? ad`ug` rznd din toat` inima, deoarece subtilitatea nu era principala ei calitate. Con[tient c` toat` aten]ia se \ndrepta spre ei, Edwin se apropie de so]ia sa care, \n picioare, \ncerca s` zmbeasc` \n timp ce el \[i trecea bra]ul \n jurul taliei sale. Apoi \i s`rut` p`rul \nainte de a r`spunde cu perfect` naturale]e: {tii cum se \ntmpl`, Angela. Dou` persoane se \ntlnesc, descoper` puncte comune... Nu-i a[a, iubito? Kate era singura care [tia ct` ironie amar` se ascundea \n spatele r`spunsului s`u. |ntristat`, reu[i totu[i s` formuleze un r`spuns ambiguu. Este adev`rat c` amndoi eram motiva]i s` dorim aceast` c`s`torie, f`cu ea. Dora Fizhugh \[i a]inti asupra ei privirea p`trunz`toare [i tn`ra femeie se sim]i ro[ind puternic cnd b`trna doamn` \i lu` partea pe un ton mieros.

268

HELEN RAY

A fost o adev`rat` dragoste fulger`toare, nu-i a[a? exclam` ea. Asta nu m` mir` din partea lui Edwin, deoarece b`rba]ii Michaels n-au [tiut niciodat` s`-[i p`streze mintea \n fa]a unei femei frumoase. Ford, care de la sosirea sa nu deschisese gura, se ridic` [i o mustr` cu o voce amenin]`toare: Dora Fizhugh, nimeni nu se a[teapt` s` \n]elegi ce \nseamn` dragostea sau pasiunea. B`trna doamn` p`ru o clip` descump`nit`, apoi, ridicndu-[i paharul de Martini, exclam` rnjind: |n sfr[it! S` sper`m c` Edwin va fi la fel de fericit cum a fost tat`l s`u! Acest toast perfid avu ca efect \ncremenirea adun`rii [i, contrar oric`rei a[tept`ri, Kate fu cea care o risipi cu un rs cristalin, destinat f`r` \ndoial` s`-i ajute propria tulburare. Apropo de dragoste, doamn` Fizhugh, Cavendish al dumneavoastr` este un adev`rat donjuan, glumi ea. Nu \nceteaz` s-o deranjeze pe Lulu, \n timp ce ea nu vrea s` aud` nimic atta timp ct \[i hr`ne[te puiul. Totu[i, cred c` \nainte de sfr[itul anului vor fi din nou p`rin]i. Dezam`git` c`-[i ratase ]inta, b`trna englezoaic` \ncerc` un nou atac: Dac` s`rmanele animale reu[esc s` tr`iasc` pn` atunci! replic` pe un ton de repro[. Lucru de care m` \ndoiesc dac` ve]i continua s` infesta]i regiunea cu leoparzi [i Dumnezeu [tie ce alte animale de temut!

S~RUTUL INTERZIS

269

|mi cunosc meseria, spuse calm Kate. Cred c` a]i face mai bine s` v` ocupa]i de treburile dumneavoastr`. Elizabeth fu cuprins` de un acces de tuse datorat probabil eforturilor supraomene[ti pe care trebui s` le fac` pentru a se st`pni s` pufneasc` \n rs. {i Kate observ` c` [i Edwin \[i st`pnea cu greu ilaritatea. |n acea clip`, Jomo ap`ru \n u[` pentru a anun]a c` cina este servit`. Toat` lumea se ridic` pentru a se \ndrepta spre sufragerie, \n timp ce tinerii c`s`tori]i mai r`maser` o clip` singuri. Pe un ton amuzat, Edwin murmur` la urechea lui Kate: Nu este lucru u[or s-o \nvingi pe aceast` scorpie [i m` \nclin \n fa]a causticit`]ii umorului t`u, draga mea. S` m` fereasc` Dumnezeu de o lupt` oratoric` pe care s-o am cu tine! }ie \]i datorez acest talent, Edwin, r`spunse Kate cu siguran]`. Cu tine, sunt la o [coal` bun`, pentru a \nv`]a s` m` ap`r. Apoi, cu un gest hot`rt, se eliber` din \mbr`]i[are [i se duse s` se al`ture invita]ilor, f`r` o privire pentru Edwin, r`mas \n picioare \n fa]a [emineului.

***

Seara \n sfr[it pe terminate, Ford [i Edwin \[i \nso]ir` invita]ii pn` la vehicule, \n timp ce Kate se duse la buc`t`rie unde

270

HELEN RAY

Wangu [i Jomo se preg`teau s` se a[eze la mas`. Toat` vesela era deja sp`lat` [i aranjat` [i buc`t`ria impecabil de curat`. Cred c` masa s-a desf`[urat foarte bine, le spuse. V` mul]umesc sincer la amndoi. Tocmai discutau lini[ti]i cnd u[a de serviciu se deschise pentru a o l`sa s` intre pe Sattima, cu ochii ro[ii [i minile tremurnd. Bun` seara, spuse tn`ra fat` pe un ton nesigur. Credeam c` toat` lumea s-a culcat deja. Kate n-avu nici o greutate s` ghiceasc` motivul suferin]ei tinerei sale prietene, deoarece agita]ia Sattimei sem`na mult cu cea de care ea \ns`[i d`dea dovad` cnd nu mai [tia s`-[i st`pneasc` emo]ia. Lund-o cu afec]iune de bra] pe tn`ra fat`, \i propuse s` fac` o plimbare prin gr`din`. Este din cauza lui Kendo, explic` Sattima suspinnd \ndelung, cnd fur` singure pe teras`. |i interzice lui Andrew s` m` ia de so]ie. Cum? exclam` Kate \n culmea mir`rii. Nu \n]eleg! A fost primul care s-a pronun]at \n favoarea acestei c`s`torii! Totu[i, este simplu de \n]eles, explic` Sattima, cu ochii pleca]i cu \nc`p`]nare. Kendo voia aceast` c`s`torie doar pentru a-l nec`ji pe domnul Michaels, deoarece credea c` va spune nu. Dar pentru c` nu este cazul, Kendo spune nu. B`trn imbecil! exclam` Kate. Totu[i, voi nu ve]i asculta de toanele sale? Vocea Sattimei deveni vehement`.

S~RUTUL INTERZIS

271

Andrew voia s` nu ascult`m de Kendo [i de asta ne-am certat. Eu nu sunt de acord. Nu vreau s` m` c`s`toresc f`r` binecuvntarea lui Kendo, deoarece \n tribul nostru tradi]iile sunt foarte importante. Dac` nu ascult`m, s-ar putea s` regret`m toat` via]a. Kate \ncremeni. Oare ea nu contractase o c`s`torie pe care risca s-o regrete toat` via]a? Din fericire, v` iubi]i [i asta este un atu pre]ios, spuse pe un ton care ascundea cu greu ct \i invidia totu[i pe cei doi tineri. Sattima sim]ise deja c` tn`ra femeie nu era fericit` [i cuvintele sale \i d`dur` dreptate. Punndu-[i timid mna peste cea a lui Kate, o privi cu intensitate enun]nd cu seriozitate: Leg`turile dintre so] [i so]ie se degradeaz` [i mor dac` soarele afec]iunii nu le \nc`lze[te cu razele sale, este un alt proverb african pe care l-am \nv`]at de la mama. Kate \[i mu[c` buzele pentru a-[i controla suspinele care amenin]au s`-i ias` din piept. Se ridic` [i-[i lu` r`mas-bun de la tn`ra prieten` cu o voce gtuit`, \nainte de a fugi spre cas`. A doua sa c`s`torie era un e[ec [i mai dureros dect prima. Treptat, reu[ise s` \nceteze s`-l iubeasc` pe Brent, dar leg`tura ambivalent` de dragoste [i ur` care o unea cu Edwin, devenea \n fiecare zi mai intens` [i numai voin]a o re]inea s` se repead` \n bra]ele so]ului s`u. Ajuns` acas`, Kate se dezbr`c` f`r` s` aprind` lumina \mbr`cndu-[i c`ma[a de noapte [i chimonoul. O raz` de lumin` se filtra pe sub u[a dintre cele dou` camere [i tn`ra femeie oft`

272

HELEN RAY

aproape iritat`. Chiar [i \n \ntunericul \nc`perii nu era la ad`post de prezen]a lui Edwin! |n aceea[i clip`, \[i aminti c` dorea s` discute cu el despre nefericirea Sattimei [i, f`r` s` stea pe gnduri, se apropie [i b`tu. Dup` un timp care i se p`ru interminabil, Edwin \i strig` s` intre [i ea o f`cu. A[ezat \n pat, b`rbatul citea. Apropiindu-se de el, Kate \ncerc` s` descifreze titlul c`r]ii [i atunci \[i d`du seama ct de pu]in \l cuno[tea. "Oricum, la ce bun s` caut s`-l cunosc mai bine? se gndi pentru a-[i p`stra siguran]a. C`s`toria noastr` se va desface curnd!" Edwin l`s` cartea [i o privi \naintnd. |[i adunase genunchii sub b`rbie [i-i strngea \ntre mini prin p`tura groas` de ln`. Avea bustul gol [i tn`ra femeie se surprinse \ntrebndu-se dac` purta pijama. Locul gol de al`turi, \n patul mare, era ca o invita]ie. Kate ar fi vrut s` se cuib`reasc` acolo, dar [tia c` nimic nu era posibil \ntre ei f`r` dragoste reciproc`. Bun` seara, Katherine, spuse Edwin cu o polite]e studiat`. Nervoas`, aceasta se a[ez` pe marginea saltelei. Avem probleme cu Sattima, \l anun]` direct. Apoi \i povesti am`nun]it ultimele evenimente, \n timp ce Edwin asculta cu un aer profund gnditor. Kendo este un b`trn imbecil, observ` cnd ea t`cu. Este exact ce am spus [i eu! exclam` rznd Kate. Pentru vreun motiv necunoscut, amuzamentul lui Kate p`ru s`-l enerveze pe Edwin, care relu` pe un ton sarcastic: De ce nu \ncerci s`-l convingi prin seduc]ie?

S~RUTUL INTERZIS

273

Mi se pare c` e[ti maestr` \n materie! Vrei s`-l manipulez cum te-am manipulat pe tine? replic` tn`ra femeie cu ochii str`lucind de lacrimi. Oare cum \ndr`znea s-o acuze de manipulare \n timp ce reu[ise s-o fac` s` pun` numele de Michaels pe actul de proprietate al lui Kate, care nu primise \n schimb dect o promisiune verbal`? Edwin citi emo]ia care se zugr`vea pe chipul tinerei femei [i, pentru prima dat`, p`ru s`-i ghiceasc` vulnerabilitatea. Se aplec` spre ea [i mna i se a[ez` cu un gest ciudat de posesiv pe bra]ul lui Kate. |]i cer iertare, murmur`. Surprins` de atingerea nea[teptat`, Kate f`cu un gest pentru a se elibera [i cordonul chimonoului se desf`cu, pentru a descoperi c`ma[a fin` de noapte, din dantel`, care de-abia \i ascundea pieptul rotund. Nu mai era nici o blnde]e \n privirea lui Edwin, fascinat de frumuse]ea so]iei sale, numai expresia unei dorin]e puternice de-abia controlat`. Mna \i urc` de-a lungul um`rului dezgolit, \i atinse curba snilor [i murmur` cu o voce r`gu[it`: Vino lng` mine, Katherine. Apropierea sa ac]iona ca un drog puternic asupra lui Kate. Dar \[i \n`bu[i geam`tul de pl`cere care amenin]a s`-i scape de pe buze cnd palma lui Edwin \i atinse pieptul prin materialul m`t`sos. Kate ar fi vrut s` uite tot, pentru a se l`sa cuprins` de extaz, pentru a sim]i din nou minunata bucurie de a se abandona

274

HELEN RAY

lng` bustul puternic al celui care \i era so]. Ar fi vrut s` retr`iasc` exaltarea nop]ii lor de dragoste din Zanzibar, dar [tia c` fusese pur` sl`biciune [i la[itate din partea sa. Cu cea mai mare reticen]`, \l respinse [i murmur` biguit: Asta nu face parte din contractul nostru, Edwin. Am [i eu mndria mea. Atunci, Edwin o prinse cu putere de bra]. Iar [i mereu aceast` mndrie blestemat`! morm`i. Cum a[ putea s` nu m` gndesc la ea, cnd mi aminte[ti noapte [i zi? Kate \n`l]` capul, sfidndu-l pe Edwin cu hot`rre. Nu mai am nimic s`-]i dau, declar` tn`ra femeie cu o voce gtuit`. Ai luat deja tot ce avea valoare pentru mine. Mincinoaso! [uier` b`rbatul. N-am luat dect ce ai vrut s`-mi dai de bun`voie. Dar nu m` provoca, deoarece m-a[ putea hot`r\ s` iau ce-mi revine de drept. O trase mai aproape [i c`ldura b`rb`teasc` a bustului s`u se transmise corpului tinerei femei prin materialul u[or al ve[mntului ei. O clip`, crezu c`-[i va pune \n practic` amenin]area [i ideea era \nsp`imnt`toare [i atr`g`toare \n acela[i timp. Dar \i d`du brusc drumul pentru a o \mpinge departe de el, cuprins` subit de un tremur. Noapte bun`, draga mea, \i [opti cu o ironie care \nghe]` inima lui Kate. Cople[it` de disperare, se duse \n camera sa [i se strecur` \ntre cear[afuri, \ntrebndu-se dac` dou` persoane care se \ncrncenau s` se sf[ie pot s` spere s`-[i reg`seasc` min]ile \ntr-o zi.

Capitolul 15
Cnd, \n sfr[it Kate adormi, se f`cuse ziu`. Cteva minute mai \nainte auzise decolnd avionul lui Edwin, dar era prea epuizat` pentru a se \ntreba unde se ducea [i cnd se va \ntoarce. Cnd cobor\ la buc`t`rie, Ford, a[ezat la mas`, era adncit \n lectura ziarului. Cnd Kate se aplec` pentru a-l s`ruta, \n`l]` capul cu un aer surprins. Ah, tu e[ti, feti]o! exclam`. Credeam c` este Wangu sau Sattima. Apoi, privind-o uimit, ad`ug`: S` te fi hot`rt s` onorezi mai des micul nostru dejun cu prezen]a ta? Sau plecarea lui Edwin te-a scutit de a te mai ascunde \n aceast` diminea]`? Kate ro[i [i, mai degrab` dect s` \nceap` o discu]ie jenant`, alese s` schimbe subiectul conversa]iei. Plecarea lui Edwin ne las` de rezolvat o problem` serioas`, souse.

276

HELEN RAY

Vrei s` vorbe[ti despre Sattima? }i-a vorbit deja? se mir` Kate. Oh, nu! protest` rznd Ford. Nu sunt genul de b`rbat c`ruia o tn`r` fat` ar veni s`-i m`rturiseasc` necazurile \n dragoste! Edwin m-a pus la curent, \nainte de a pleca. Am discutat \ndelung [i am ajuns la concluzia c` e[ti singura \n stare s` rezolve aceast` problem`. Cine a avut ideea s` m` \ns`rcineze cu aceast` misiune aventuroas`, tu sau Edwin? \ntreb` Kate. Ce importan]` are? ripost` Ford cu un gest evaziv. Ai dreptate, admise tn`ra femeie. Dar nu putea s` scape de un anumit sentiment de am`r`ciune. |ntr-adev`r, dac` aceast` dovad` de \ncredere ar fi fost ideea lui Edwin, Ford n-ar fi ratat s` fac` totu[i caz de acest lucru, deoarece era \ntotdeauna gata s` lanseze argumente \n stare s` aplaneze tensiunea din cuplu. A[adar, p`rea evident c` Edwin nu avea nici cea mai mic` \ncredere \n Kate [i nu voia s-o lase s` joace nici un rol \n via]a familiei. De altfel, plecarea sa matinal` nu era o dovad` flagrant` a faptului c` dorea s`-[i trateze mai departe so]ia ca pe o str`in`? Cnd Sattima veni s` li se al`ture pentru a lua micul dejun, Kate observ` c` avea pleoapele ro[ii, dar acum p`rea pe deplin calm`. |nc` e[ti decis` s` refuzi c`s`toria atta timp ct Kendo nu v` d` binecuvntarea? o \ntreb` Kate. Da, \ncuviin]` tn`ra fat` hot`rt`.

S~RUTUL INTERZIS

277

Ford [i Kate schimbar` o privire de complicitate [i nu mai fu nimic de spus despre acest subiect. Conversa]ia lu` o turnur` mai pu]in personal`, \n timp ce Kate c`uta \n minte o solu]ie problemei spinoase. O jum`tate de or` mai trziu, Sattima plec` la buc`t`rie pentru a-l ajuta pe Wangu, l`snd-o pe Kate adncit` \n gndurile sale [i pe Ford \n lectura ziarului. Cnd b`trnul b`rbat p`r`si \n sfr[it masa, Kate \n`l]` capul \n clipa \n care acesta schi]` o strmb`tur` de durere. Crizele de artrit` sunt foarte dureroase, explic` el la \ntrebarea mut` a lui Kate. Tn`ra femeie ezit` o clip`, apoi spuse vesel`: Asta este! Cred c` [tiu cum s` rezolv`m problema Sattimei. Trebuie s`-l \mbun`m pe b`trnul vr`jitor, exclam` Ford, lundu-[i bastonul. Exact. {i Kendo este gelos pe tine de treizeci de ani. Ei [i? se mir` Ford. Tn`ra femeie se ridic` pentru a se apropia de socrul s`u. Ford, cred c` planul meu poate merge, spuse cu siguran]`. Dar am nevoie de ajutorul t`u. Ce ar trebui s` fac? o \ntreb`, cuprins de curiozitate la entuziasmul lui Kate. Un mic gest \mp`ciuitor, r`spunse misterios tn`ra femeie \n timp ce ochii \i str`luceau de exaltare.

278

HELEN RAY

***

Ford nu trebui s` simuleze suferin]a cnd Kate \l ajut` s` coboare din ma[in`, dup` ce se oprise \n pia]a mic` din Kerinyagga. P`r`siser` planta]ia imediat dup` micul dejun [i, pe drum, Kate \i explicase planul s`u \n am`nun]ime lui Ford care, \n calitate de politician des`vr[it, recunoscuse f`r` dificultate tactica excelent`. Astfel, cu o mn` pus` pe um`rul lui Kate [i cealalt` pe baston, Ford Michaels se \ndrept` cu greu spre coliba vr`jitorului Kendo, urm`rit de ochii s`tenilor att de surprin[i de eveniment, \nct nu \ndr`znir` s` se apropie de daktari pentru a-i solicita \ngrijiri. Venerabilul b`trn din Kerinyagga, imperial [i seme] \n pragul u[ii, \[i privea \naintnd vizitatorii, f`r` s` fac` nici o mi[care de a le ie[i \n \ntmpinare. Ford, care era cu un cap mai \nalt dect Kendo, se \nclin` cu respect \n fa]a [efului satului. Bun` ziua, Kendo, f`cu ceremonios. Sunt mul]i ani de cnd nu ne-am aflat fa]` \n fa]`, prea mul]i ani... Acum suntem sl`bi]i.... continu`, ar`tnd spre piciorul anchilozat. {i cum vezi, de-abia m` pot deplasa. Blestema]ii de medici sunt incapabili s` m` trateze [i de aceea am venit s` te v`d.

S~RUTUL INTERZIS

279

Cel`lalt se \ndrept` \n toat` \n`l]imea sa. Michaels, vrei oare s`-]i tratez piciorul? \ntreb` cu voce tare, ridicnd b`rbia cu un aer important. Apoi repet` \ntrebarea \n kikuyu, pentru spectatori. Exact, r`spunse Ford. Poate magia ta este mai puternic` dect cea a medicilor. Kendo \[i m`sur` \ndelung rivalul [i to]i s`tenii \[i ]inur` respira]ia \n timp ce c`petenia lor, a c`rei fa]` era complet impasibil`, se \ntreba ce comportament ar fi fost mai bun pentru a-i spori prestigiul: s`-l pofteasc` afar` pe bolnav, sau s`-i acorde \ngrijiri. Foarte bine, anun]` \n sfr[it Kendo pe un ton distant. A[teapt`-m`. |ndat` ce disp`ru \n colib`, mul]imea \ncepu s` comenteze situa]ia \ntr-un murmur confuz care \ncet` brusc cnd venerabilul b`trn reveni, \mbr`cat \n ]inuta de ceremonie. Kate \[i st`pni cu greu o expresie scandalizat` cnd observ` c` ampla cap` pe care o arbora fusese f`cut` din bl`nuri de maimu]`. Dar nu era momentul pentru proteste! Michaels, vino cu mine. De asemenea [i femeia, ordon` Kendo \nainte de a spune ceva \n kikuyu, care avu ca rezultat \mpr`[tierea imediat` a curio[ilor. Merser` pn` la un cmp \n marginea satului. Kendo \l travers` cu pa[i mari pentru a ajunge la liziera p`durii, \n timp ce Kate \l sus]inea pe Ford, care \l urma cu greu. |n sfr[it, africanul se opri \n fa]a unei buturugi de copac [i, cnd Ford i se al`tur`,

280

HELEN RAY

\i f`cu semn s` se a[eze acolo. Apoi deschise punga de piele atrnat` la gtul s`u, pentru a scoate de acolo ceva ce sem`na cu ni[te pietricele, pe care le a[ez` una cte una pe sol, la picioarele lui Ford, \nainte de a se izola la c]iva pa[i de bolnav. Ford, pu]in descump`nit de o situa]ie pe care n-o \n]elegea, hot`r\ s-o accepte cu umor. |ntorcndu-se spre Kate, murmur`: S`-i cerem s` fac` ni[te incanta]ii pentru a face s` vin` ploaia, \n timp ce este aici. Sst! r`spunse Kate care \n]elese brusc de unde mo[tenea Edwin aplecarea spre sarcasm. Dup` un timp, vr`jitorul reveni lng` el pentru a intona o melodie lent` [i ritmic` ale c`rei accente erau ca un ecou uman \n diferite zgomote ale naturii. |nsu[i Ford sfr[i prin a se l`sa fascinat de straniul cntec magic. Apoi, Kendo \l rug` pe Ford s` ridice cracul pantalonului [i-i aplic` pe genunchiul bolnav un fel de pomad` pl`cut mirositoare. Treaba mea s-a terminat, f`cu el, ridicndu-se. Atunci, ca un actor des`vr[it, cum \i permiseser` s` devin` numero[ii ani de via]` politic`, Ford se ridic` la rndul s`u [i, cu o voce nuan]at` de o doz` de emo]ie cnt`rit` cu grij`, declar`: Mul]umesc, Kendo. Sunt mul]umit c` am venit s`-]i solicit ajutorul. Cu att mai mult cu ct acum, fiul t`u [i Sattima noastr` se gndesc s` se c`s`toreasc`. Curnd, tu [i cu mine vom face parte din aceea[i familie.

S~RUTUL INTERZIS

281

Refugiat \n spatele m`[tii sale de demnitate, Kendo nu replic` nimic, dar ochii \i str`lucir` \n mod neobi[nuit. Cnd se \ntoarser` \n sat, Kendo \i invit` pe Ford [i pe Kate s` bea bere \n compania sa [i, o or` mai trziu, cei doi b`rba]i examinau modalitatea c`s`toriei. Cnd kendo aminti de zestrea tinerei mirere, Ford afirm` f`r` s` ezite c` avea inten]ia s` le dea o parcel` de p`mnt tinerilor, suficient de mare pentru a-i permite lui Andrew s` fac` cercet`ri experimentale pe diverse culturi locale. Dar cnd fu problema s` discute numele primului nepot, Ford se eschiv`, considernd c` deja consacrase destul timp negocierii [i pretext` ni[te treburi importante pe planta]ie pentru a ridica [edin]a. Planul t`u a fost perfect, estim` Ford \ndat` ce se afl` singur cu Kate \n vechiul Peugeot. Acest Kendo este un tic`los, dar nu pot s` nu-i admir abilitatea. Sunt att de fericit` pentru Sattima [i Andrew! exclam` Kate. De fapt, ad`ug` ea, cum \]i sim]i genunchiul? Mai degrab` bine. Dar nu [tiu dac` se datoreaz` tratamentului lui Kendo, sau acelei beri calde pe care a trebuit s-o \nghit \n timpul discu]iei. Kate rse din toat` inima. |mi place rsul t`u, Katherine, spuse atunci Ford, cu un aer serios. Totu[i, se \ntmpl` att de rar! Nu po]i s` [tii ct de mult suf`r s` v`d c` Edwin [i cu tine nu sunte]i ferici]i \mpreun`. Kate se \ntunec` la aceste cuvinte, \n timp ce Ford relu`:

282

HELEN RAY

Vezi, feti]o, a[ vrea ca rela]ia mea cu Jacquelyn s` aib` un epilog fericit. Am cunoscut cu ea o fericire pe care a[ vrea s-o reg`sesc \n ochii copiilor mei. |n ciuda amintirilor triste pe care ]i le-a l`sat? se mir` Kate pe un ton care exprima \ndoial`. Ea apar]inea unei alte lumi, oft` Ford. Cei dou`zeci de ani trecu]i de la plecarea sa mi-au permis s` accept asta. Dar tu, Katherine, e[ti altfel. Locul t`u este aici! Edwin nu pare s` fie de aceast` p`rere, ripost` Kate, cu un u[or rs amar. Ignorndu-i \ntreruperea, Ford continu`: Ai dovedit-o \n fiecare zi de la sosirea ta. Iube[ti acest p`mnt, ca [i Edwin. {i acum, \mp`r]i]i proprietatea. Vrei s` spui c` eu am renun]at la ce-mi apar]inea, \l \ntrerupse din nou Kate. Nu ai dreptate s` vezi lucrurile \n acest fel, insist` Ford. Oare nu po]i s` pui cap`t acestei lupte absurde? Chiar de n-ar fi dect pentru mine! Vreau [i eu nepo]i, ca [i Kendo! Vreau ca aceast` c`s`torie s` fie altceva dect un contract pe o foaie de hrtie. Luptnd \mpotriva suspinelor, Kate murmur` cu o voce f`r` inflexiuni: Poate Edwin \]i va putea da nepo]i, cnd va fi din nou liber; \n ce m` prive[te, eu nu pot. Vie]ile noastre n-au fost unite dect de \ntmplare [i nu este nimic de a[teptat de la aceast` c`s`torie. Nu vreau s` cred asta, Katherine, este imposibil! exclam`

S~RUTUL INTERZIS

283

b`trnul b`rbat, cnd ajunser` \n fa]a casei. Amndoi sunte]i \nc`p`]na]i pentru a privi lucrurile \n fa]`. |nceta]i s` fugi]i de adev`r. Fiul t`u este cel care fuge! exclam` Kate cu lacrimi \n ochi. Apoi, f`r` s`-i lase lui Ford timp s` r`spund`, ie[i din ma[in` [i porni \n pas vioi spre rezerva]ie, acel p`mnt care fusese al ei. Dar desigur, Ford avea dreptate, venise timpul s` \nceteze aceast` lupt` f`r` mil` [i aceste fugi nebune[ti. Cnd Kate ajunse la c`su]a sa, decizia era luat` [i \ncepu s`-[i aranjeze cu grij` materialul medical [i c`r]ile \n cutii. Ghici intuitiv c` arbora o nou` etap` \n via]a sa. Pentru c` se c`s`torise legitm cu Edwin, \[i va \ndeplini rolul \n mijlocul familiei Michaels. A[a c`, va avea dreptul s`-i propun` so]ului s`u, la \ntoarcere, o discu]ie cinstit` despre genul de rela]ie pe care [i-l doreau.

Capitolul 16
|n cursul zilelor care urmar` plec`rii lui Edwin, \n via]a cotidian` intervenir` modific`ri subtile. Kate golise c`su]a de tot ce-i apar]inea [i se instalase complet \n casa Michaels, f`cnd-o a sa, la bine [i la r`u. Asigura toat` partea administrativ` a muncii sale din apartament [i nu se mai ducea la rezerva]ie dect pentru a se ocupa de animale. Absen]a lui Edwin o \ntrista, dar Kate sim]i vag c` era un r`u necesar. Desp`r]irea trebuia s` le permit` s` vad` mai limpede \n ei [i Kate [tia c` la \ntoarcerea lui Edwin, vor fi \n stare s`-[i \nfrunte ura. Ford [i tn`ra femeie \[i luaser` obiceiul s` fac` \n fiecare zi o lung` plimbare, dup` prnz. Ford vorbea mult despre proprietate [i cafea, despre problemele de cultur` proprii fiec`rei specii de arbori de cafea, despre pia]a mondial`. Uneori,

S~RUTUL INTERZIS

285

amintea de Jacquelyn [i atunci era evident c` valul de amintiri \i aducea mai mult bucurie dect durere. Totu[i, nu era la fel pentru Kate, deoarece nu mai putea s` se gndeasc` la mama sa f`r` s` nu-[i aminteasc` \ngrijorat` de m`rturisirea lui Edwin. Nu exista nici o \ndoial` c` Ford nu [tiuse niciodat` de tentativele de seducere ale Jacquelynei asupra persoanei fiului s`u. Edwin p`strase secretul [i dac` i-l m`rturisise ei \ntr-o sear` de sl`biciune, era doar pentru a o face mai bine prizoniera sa.

***

|n acea zi, \n clipa \n care intrau pentru a-[i bea ceaiul, Ford observ` cu aten]ie orizontul, inspirnd profund. Am impresia c` va ploua \n curnd, feti]a mea, spuse el. Se simte ploaia \n aer, o simt cu fiecare zi mai mult. M`car de ai avea dreptate! exclam` Kate cu un entuziasm care-l surprinse pl`cut pe socrul s`u. |ntr-adev`r, pe m`sur` ce zilele treceau, intimitatea dintre Ford [i Kate sporea [i tn`ra femeie era tot mai interesat` de via]a familie Michaels. Se ata[ase \n asemenea m`sur` de locuin]`, \nct se sim]ea cu adev`rat acas` [i grijile lui Ford \n leg`tur` cu recoltele, deveniser` ale sale.

286

HELEN RAY

A doua zi, dup` vizita matinal` f`cut` oaspe]ilor din parcul s`u, Kate se gr`bi "acas`", deoarece \i promisese Sattimei s` fac` o tar` cu mere pentru prnz. |[i citea lini[tit` jurnalul \n salon, a[teptnd s` se coas` [i auzi zgomotul unui motor care tulbur` pacea din dep`rtare. Kate ciuli urechile [i inima i se strnse \ntr-un amestec de bucurie [i team`: zgomotul era al avionului lui Edwin. Imediat se ridic` pentru a se repezi pe verand`, aranjndu-[i coafura cu o mn` stngace. |n timp ce avionul cobora pentru a ateriza, emo]ia lui Kate deveni att de puternic` \nct, temndu-se c` nu va [ti s` [i-o st`pneasc`, b`tu \n retragere \n hol. F`cnd-o, era gata s`-l r`stoarne pe Ford. S-a \ntors Edwin! exclam` tn`ra femeie, incapabil` s`-[i controleze agita]ia. Am auzit, r`spunse imperturbabil b`trnul, \n timp ce Kate se refugiase deja \n salon, \n fa]a [emineului stins. Dup` cteva minute reu[ise s`-[i revin` [i s` afi[eze o indiferen]` politicoas`, dar cnd auzi pa[ii lui Edwin pe treptele de la intrare, nu se putu st`pni s` nu se gr`beasc` \n \ntmpinarea sa. |ncerc` cu curaj s` zmbeasc`, dar ochii \i reflectau toat` fr`mntarea inimii sale nelini[tite. U[a se deschise [i avu \n sfr[it \n fa]` chipul care-i bntuia visurile de attea nop]i, acele tr`s`turi care-i deveniser` la fel de familiare ca ale sale. Cnd privirile li se \ntlnir`, Kate observ` imediat ostilitatea care se pare nu va disp`rea vreodat` din cea a lui Edwin. {i mai

S~RUTUL INTERZIS

287

r`u, avea un fel de sfidare, un fel de provocare calculat` cu pricepere. Dar Kate nu avu timp s`-[i pun` \ntreb`ri asupra acestei noi manifest`ri de dispre], deoarece un pocnet de tocuri r`sun` din nou pe trepte. Edwin se \ntoarse [i Kate z`ri o femeie \nalt` [i sub]ire, cu p`rul lung, [aten [i care avea probabil vrsta so]ului s`u. Evident, venise cu el. Uluit`, Kate \i observ` pe rnd pe Edwin [i pe str`ina elegant \mbr`cat` \n pantaloni de [antung [i cu o vest` de blan`, care o m`sura cu un fel de superioritate amuzat`. Natalie Gordon, o prezent` Edwin pe un ton perfect neutru. Natalie se ocup` de o \ntreprindere de import-export, la Nairobi. |ncntat`, r`spunse Kate cu siguran]`. Natalie rse u[or, ceea ce o irit` pe Kate [i-l lu` de bra] pe Edwin pentru a-i [opti pe un ton extrem de familiar. A[adar, iat-o pe persoana care-]i poart` numele! Ce produse exporta]i, domni[oar` Gordon? \ntreb` Kate cu o voce nervoas`. |n principal piei, r`spunse nou-venita pe acela[i ton. Ce interesant! exclam` Kate cu perfecta-i ipocrizie. Piei de animale, sau de fiin]e umane? Natalie Gordon se \ntoarse spre Edwin cu un rs lipsit de jen`. So]ia ta este \ntr-adev`r direct`, \i susur`. Te plng. |n acea clip`, \n culmea mniei, Kate observ` c` Edwin p`rea s` se amuze mult de acest schimb acid de cuvinte.

288

HELEN RAY

Din fericire, sosirea lui Ford \ntrerupse ostilit`]ile. Domnul Michaels! toarse Natalie. V-a[ fi recunoscut oriunde. Edwin v` seam`n` att de mult! Permite]i-m` s` m` prezint, Natalie Gordon! Ford se \ncrunt`. |ncntat, domni[oar`, f`cu el. Face]i afaceri cu fiul meu? |nc` o dat` se f`cu auzit rsul exasperant al Nataliei. Cel pu]in acesta este pretextul sub care m-a atras Edwin aici, [opti. Atunci, Ford \i propuse cu abilitate Nataliei o vizit` a locurilor. R`ma[i singuri, Edwin [i Kate se \ndreptar` spre salon. B`rbatul se opri o clip` \n u[`. |nc`perea, att de familiar`, era diferit`. |ntr-o vaz` se afla un buchet de camelii, pe [emineu ni[te gravuri cu animale, un mileu cro[etat de mn` pe masa joas`, o mul]ime de mici lucruri care tr`dau prezen]a unei femei, a so]iei lui Edwin, \n acest decor odinioar` exclusiv masculin. |i adres` lui Kate o privire \ntreb`toare, apoi exclam` cu o voce neutr`. Lucrurile s-au schimbat de la plecarea mea. Sper c` n-ai nici o obiec]ie, r`spunse imediat Kate. Edwin ridic` indiferent din umeri. Ce s-a \ntmplat cu singuratica de pe colin`? S` fi obosit oare s` faci pe regina mun]ilor? o ironiz`. |mi pare r`u, Katherine, dar nu m` pot \mpiedica s` m` \ntreb ce rol nou te-ai hot`rt s` joci. Nu vreau s` joc nici un rol, Edwin.

S~RUTUL INTERZIS

289

Vreau s` fiu eu, r`spunse tn`ra femeie. Apoi, dup` o u[oar` ezitare, ad`ug`: Eu [tiu cine sunt. |n schimb, nu [tiu cine este aceast` persoan`. O prieten`, spuse Edwin pe un ton dur. O prieten` veche. S` nu-mi spui c` e[ti geloas`. Evident c` nu, se ap`r` Kate ro[ind. Cnd Natalie [i Ford li se al`turar` \n salon, Kate era a[ezat` confortabil pe canapea, ca o femeie care tr`ia de ani de zile \n aceste locuri. A[adar, e[ti veterinar, Katherine, \ncepu Natalie cu un fel de cordialitate arogant`. |mi permi]i s`-]i spun Katherine, nu-i a[a? V`d c` Edwin [i-a ]inut "vechea prieten`" la curent cu nout`]ile locale, ripost` Kate cu un zmbet nevinovat, care contrasta cu privirea furioas` pe care i-o adres` lui Edwin \n acea clip`. Brusc, un sentiment de r`ceal` o cuprinse pe Kate. Oare ce m`rturisiri \i putuse face Edwin referitoare la ea, pn` unde mersese cu tr`darea? Hot`rt` s` nu-[i piard` sngele-rece, se ridic` propunndu-i un aperitiv vizitatoarei, dar Edwin interveni pentru a face serviciul. Turn` dou` whiskyuri pentru Ford [i pentru el [i un vin alb pentru Natalie, \n timp ce Kate observa pentru sine c` p`rea s` cunoasc` foarte bine gusturile invitatei. Dup` o t`cere prelungit`, Kate ced` dorin]ei de a pune \ntrebarea care-i ardea buzele.

290

HELEN RAY

Ct timp inten]ionezi s` r`mi la Ndege Hills, domni[oar` Gordon? Asta va depinde de Edwin, r`spunse Natalie cu un zmbet monden. |n ce m` prive[te, nu m` gr`besc. "Nu m` \ndoiesc de asta!" era gata s` replice Kate. Dar, hot`rt` s` nu-i dea lui Edwin satisfac]ia de a o [ti geloas`, se ridic` demn, spunnd: Scuza]i-m`, am treab`. Oare nu ave]i servitori? se mir` Natalie. Vorbesc de obliga]iile mele profesionale, preciz` Kate, cu buzele strnse. Ce proast` sunt, doctore, se fandosi Natalie. Nu-]i face griji pentru Edwin [i pentru mine. Avem att de multe lucruri s` ne povestim. Nu-i a[a, dragul meu? ad`ug` adresndu lui Edwin un zmbet seduc`tor.

***

Dup`-amiaza se apropia de sfr[it [i co[ul de hrtii al lui Kate se umpluse cu hrtii mototolite furios, singurul rezultat al muncii sale din acea zi, att era de incapabil` s` se concentreze. Era obligat` s` admit` c` sosirea nea[teptat` a Nataliei Gordon o contraria \n cea mai mare m`sur`. Cu un oftat de nemul]umire,

S~RUTUL INTERZIS

291

l`s` stiloul, pentru a merge s` fac` un du[ [i a se schimba \nainte de cin`. Alese un caftan foarte frumos din catifea verde ca smaraldul, a c`rui culoare \i punea \n eviden]` ochii. Era una dintre ]inutele numeroase [i luxoase oferite de Jacquelyn [i despre care crezuse c` nu va avea ocazia s` le poarte vreodat`. Apoi se coaf` [i se machie cu cea mai mare grij`, repetndu-[i cu furie c` totu[i n-o va l`sa s` se impun` \n propria cas` pe "vechea" prieten` a so]ului s`u. Cnd ap`ru \n salon, superb` [i demn` ca un manechin al marilor case de mod`, aten]ia general` se \ndrept` asupra ei. V` rog s` nu v` \ntrerupe]i pentru mine, spuse Kate, \ndreptndu-se cu gra]ie spre canapea. Edwin se apropie de bar [i turn` un pahar de porto pe care i-l \ntinse so]iei sale cu un zmbet politicos, dar lipsit totu[i de orice c`ldur`. Ce bine m` cuno[ti, dragul meu, exclam` Kate pe un ton dezinvolt, \ntinznd mna. O clip`, privirile lor se \nfruntar` ca [i cum erau singuri \n \nc`pere. Kate citi din nou pe chipul lui Edwin acea expresie provocatoare, pe care nu [tia cum s-o interpreteze. |n sfr[it, cu aceea[i dezinvoltur`, el replic`: Nu este mare lucru pentru un so]. Edwin m-a dus s` vizitez rezerva]ia Michaels \n aceast` dup`-amiaz`, anun]` Natalie. Kate p`li. Cu ce drept \i ar`tase Edwin Nataliei ce-i apar]inea ei? Dar \[i aminti brusc c` era \ntru

292

HELEN RAY

totul autorizat pentru c`, legal, era coproprietar al domeniului [i va r`mne chiar dac` divor]au. De ce oare, se mir` ea subit, m-am gndit "dac` vom divor]a", \n loc de "cnd vom divor]a". |n cele din urm`, cu o voce mndr` [i sigur`, interveni: Permite-mi s`-]i amintesc c` parcul se nume[te "Rezerva]ia Shannon Ndege." Eu am amenajat acest loc [i este normal s`-mi poarte numele. Numele dumitale? se mir` Natalie. Dar e[ti c`s`torit`, doctore! S` nu-mi spui c` faci parte dintre acele feministe insuportabile! Poate voi veni pe aceste pozi]ii tolerante cnd voi avea vrsta dumitale, domni[oar` Gordon, ripost` Kate cu o voce suav`. |n \nc`pere se l`s` o t`cere ap`s`toare. Natalie deveni stacojie [i Ford strnse din din]i cu mnie, dndu-[i seama c` atmosfera lini[tit` din ultimele zile disp`ruse irevocabil. Ct despre Edwin, \[i permise un rictus care avu ca rezultat s` le exaspereze pe cele dou` rivale. Din fericire, momentul jenant fu \ntrerupt de soneria u[ii de la intrare. M` duc eu, spuse Kate, ridicndu-se. Elizabeth! exclam` cu bucurie, cteva clipe mai trziu. Sper c` vei r`mne la cin`. Ba bine c` nu! r`spunse b`trna englezoaic`. N-a[ vrea s` ratez o mas` delicioas` de-a Sattimei! |n acest caz, vei fi dezam`git`, ripost` Kate rznd, deoarece a ie[it [i am g`tit eu.

S~RUTUL INTERZIS

293

Cu att mai r`u! Trebuie s` [tii s` folose[ti de cobai pentru tinerele c`s`torite. Cnd Elizabeth sosi \n salon, se opri stupefiat`, z`rind-o pe Natalie Gordon. Evident, cele dou` femei se cuno[teau, deoarece Natalie exclam` cu bucurie: Elizabeth, draga mea! Ct sunt de \ncntat`! Este mult timp de cnd nu ne-am v`zut! Cu ct \mb`trne[ti, cu att ai impresia c` timpul trece mai repede, spuse Elizabeth pe un ton sarcastic. Dar cum ai reu[it s` te rupi de via]a palpitant` din Nairobi? Credeam c` n-ai s` ajungi la ]ar`. Pentru c` nimeni n-a [tiut \nc` s`-[i foloseasc` propriile argumente pentru a m` convinge, r`spunse Natalie cu o ridicare din umeri. {i ce a]i venit s` c`uta]i \n regiunea noastr`? interveni Ford. |n principal piei de [erpi. Am g`sit un cump`r`tor foarte generos \n Frankfurt. Oare de ce nu-[i vinde propria piele? murmur` Elizabeth la urechea lui Kate. |n timpul mesei, parc` \ndemnat` de un demon invizibil, Elizabeth nu \ncet` s-o provoace pe cea pe care o considera ca pe o intrus`, dar Natalie, refuznd s` cad` \n curs`, afi[a fa]` de Elizabeth indulgen]a pe care o sim]i fa]` de o b`trn` pu]in nebun`. Din fericire, Ford reu[i s` creeze o diversiune, povestind cu mult umor vizita sa la vr`jitorul Kendo.

294

HELEN RAY

Cel mai incredibil, \ncheie el rznd din toat` inima, este c` suf`r mai pu]in de la interven]ia sa. Edwin zmbi [i Kate \[i aminti cu inima strns` ct de apropia]i erau cei doi b`rba]i, \n timp ce ea nu era dect o str`in`. Cine a avut aceast` idee str`lucit`? interveni Edwin. N-are importan]`! interveni Kate. Am ob]inut ce am vrut [i `sta este principalul. |n]eleg de ce te-am luat de so]ie, Katherine, o ironiz` el atunci. E[ti o femeie plin` de talente. Kate \[i mu[c` buzele, r`nit` de tonul sarcastic al lui Edwin, care nu p`rea s` vad` \n ea dect o fiin]` calculat` [i lipsit` de cel mai mic sentiment. Cnd cina se termin`, Kate se ridic`. Wangu va servi cafeaua \n salon, anun]`. Dar sper c` nu-mi ve]i repro[a dac` nu m` al`tur vou`. Mai am multe de f`cut. Te voi ajuta, Kate, propuse Elizabeth ridicndu-se [i ea. Plec` dup` ea spre buc`t`ria pe care nu f`cur` dect s-o traverseze pentru a disp`rea \n noapte, pe u[a de serviciu. Kate mergea ca [i cnd era singur`, pierdut` \n gndurile sale. De-a lungul s`pt`mnii care trecuse, se preg`tise la ideea unei vie]i noi, f`cute din \n]elegere reciproc`, dar acum avea sentimentul \ngrozitor c` era prea trziu. Din necesitatea de a se proteja, fusese obligat` s` ac]ioneze \n asemenea mod, \nct Edwin nu mai vedea la ea dect aspectul rece [i calculat.

S~RUTUL INTERZIS

295

Elizabeth, care nu era firea care s` se acomodeze cu t`cerea, tulbur` brusc gndurile tinerei femei. Ce scorpie, aceast` Natalie! exclam`. Cine a avut str`lucita idee s-o invite? Kate tres`ri. Nu [tiu care din doi a avut ideea s`-l invite pe cel`lalt, r`spunse. A sosit cu Edwin, de diminea]`. Atunci, Elizabeth se opri, for]nd-o s` fac` la fel. Kate, feti]o, [tiu c` sunt un temperament mai degrab` deschis, \ncepu ea. Te ascult, spuse Kate, zmbind f`r` s` vrea. Oare [tii exact ce a fost \ntre Edwin [i Natalie? Zmbetul lui Kate \ncremeni pe buze. Din spusele lui Edwin, sunt vechi prieteni. Este un eufemism! De fapt, Natalie voia s` devin` so]ia lui Edwin, dar el n-a fost de acord. Asta acum mai mul]i ani. Apoi, s-a dus [i s-a stabilit la Nairobi, dup` care s-a c`s`torit cu un armator din Mombasa. Unde \i este so]ul? Au divor]at acum doi ani. Dar chiar \nainte de desp`r]ire, ea mi-a cerut ve[ti despre Edwin de fiecare dat` cnd ne \ntlneam. |n]eleg.... murmur` Kate cu un aer vis`tor. A dat Dumnezeu! Dar de ce a adus-o Edwin aici?... Piei de [erpi! Asta i se potrive[te de minune. Dar nu trebuie s` cedezi, feti]o. Dac` vrei p`rerea mea, consider c` Edwin se comport` \ntr-un mod de neiertat. N-a[ vrea s` m` amestec \n treburile voastre, dar \n locul t`u n-a[ ezita s`-i spun cinstit gndurile!

296

HELEN RAY

Cu alte cuvinte, consideri c` ar trebui s`-i fac o scen`? C`utam cuvntul! Ascult`, Elizabeth, \ncepu timid Kate. Exist` lucruri pe care nu ]i le-am m`rturisit. Tocmai f`cuser` \nconjurul casei [i se apropiau de treptele de la intrare, cnd v`zur` Land Roverul \ndep`rtndu-se, cu Edwin [i Natalie la bord. Cu inima frnt`, Kate l`s` fraza neterminat`. Dac` \ntr-o zi vei sim]i nevoia s` mi le dezv`lui, relu` atunci Elizabeth cu \n]elegere, s` [tii c` voi fi gata s` te ascult. Emo]ionat` de delicate]ea prietenei sale, Kate o s`rut` pentru a-[i lua r`mas-bun [i [opti: Mul]umesc, Elizabeth. Pe mine. Noapte bun`, Kate, r`spunse b`trna englezoaic` privind-o cu un aer preocupat, \n timp ce urca trist` treptele de la intrare. Singur` \n camera sa, Kate \ncepu s`-[i perie cu furie p`rul, dar nu fu suficient pentru a-i alina dezn`dejdea. Atunci, \ncepu s` m`soare \nc`perea \n timp ce orele treceau. Ora zece, ora unsprezece, miezul nop]ii. Land Roverul tot nu se \ntorcea [i furia tinerei femei ajunsese la culme. Imagina]ia sa inventa mii de scenarii insuportabile. Edwin [i Natalie f`cnd baie la miezul nop]ii \n cascad` sau bnd un pahar \n intimitate, la Claude, la Nyeri [i chiar, de[i locul se afla la circa zece ore de drum, \n jurul unui foc de tab`r`, \n oaza de pe marginea rului. Kate retr`i cu intensitate sporit` toate clipele intime pe care le \mp`r]ise cu Edwin [i la ideea c` el le putea repeta cu o alt`

S~RUTUL INTERZIS

297

femeie o f`cea s`-[i piard` min]ile. Nu se crezuse niciodat` \n stare de o gelozie att de \nver[unat` [i nici un ra]ionament nu p`rea s-o poat` ajuta s` se calmeze. |n cele din urm`, decis` s` joace totul pe o carte, se \ndrept` cu pas hot`rt spre u[a dintre apartamentele lor. Camera lui Edwin era rece, \ntunecat` [i pustie, iar Kate puse c]iva bu[teni \n [emineu [i le d`du foc cu ni[te lemne mici apoi \[i relu` mersul de colo-colo. |n sfr[it, se for]` s` se a[eze pe marginea patului, pentru a a[tepta. Dup` o lung` jum`tate de or`, percepu zgomotul unui motor \n dep`rtare. Cnd acesta se apropie, Kate putu identifica Land Roverul [i, cteva minute mai trziu, vehiculul se opri \n fa]a casei. Kate recunoscu pa[ii lui Edwin \n hol [i inima i se strnse de emo]ie [i team`. }inndu-[i respira]ia, \i urm`ri \naintarea pe scar`, pn` \n clipa \n care intr` la el. Privirea lui Edwin se plimb` de la Kate la [emineu. |[i arunc` neglijent haina din piele de c`prioar` pe un scaun [i se post` \n fa]a tinerei femei, cu minile \n buzunare. Te a[teptam, Edwin, spuse aceasta, cu arogan]`.

Capitolul 17
Edwin \naint` \ncet pn` la picioarele patului. Fa]a \i era \n \ntuneric, deoarece era cu spatele la [emineu. Ce faci aici, Katherine? o \ntreb`. Acum cnd Edwin era acolo, tn`ra femeie nu-[i mai aminti nici un cuvnt din frumosul discurs pe care-l preg`tise. Vo... voiam s`-]i vorbesc, bigui. De la \ntoarcerea ta de la Nairobi, n-am avut ocazia s` fim singuri. Despre ce vrei s` vorbe[ti? insist` Edwin cu o voce rece [i distant`. Kate se ridic` [i \naint` spre el. Despre noi, de exemplu. Ce se va \ntmpla cu noi, Edwin? S`-]i fi schimbat oare p`rerea? o \ntreb` cu un aer ironic. Vrei s` aduci vreo modificare documentului pe care l-am semnat? Este scris negru pe alb: tr`im ca so] [i so]ie timp de trei luni, pn` cnd este \nregistrat` naturalizarea ta. Apoi, fiecare pleac` pe

S~RUTUL INTERZIS

299

drumul s`u. Tu la rezerva]ia de pe colin` [i eu pe p`mntul meu. {i, \ntr-un an, cerem divor]ul. A[a am consim]it? Desigur, Edwin, [i nu era nevoie s`-mi aminte[ti. C`s`toria aceasta este la fel de dureroas` pentru mine, ca [i pentru tine. Dureroas` pentru c` nu mai e[ti st`pna jocului, replic` b`rbatul. Durerea ta vine din faptul c` s-ar putea s` fii f`cut` s` dai tot att ct prime[ti. Sunt de acord s` dau, protest` cu seriozitate tn`ra femeie. Da, ca Jacquelyn! Fiecare lucru are pre]ul s`u! Gre[e[ti creznd c` tr`im o repetare a trecutului, protest` Kate cu vehemen]`. Nu sunt Jacquelyn [i n-a[ ac]iona niciodat` ca ea. Prive[te ce faci cu noi doi, \nc`p`]nndu-te s` m` iei drept alta! Edwin izbucni \ntr-un rs amar, exclamnd: Din noi doi! S` nu pretinzi c` \ncepi s` iei \n serios aceast` comedie absurd`, montat` doar cu scopul de a \n[ela restul lumii! Comedie sau nu, e[ti so]ul meu, Edwin! De unde vine, brusc, acest spirit de posesiune? Ca [i cnd n-ai fi \n]eles! replic` ea cu mnie. Chiar credeai c` voi r`mne indiferent` la prezen]a fostei tale amante \n aceast` cas`? Asta era! Din nou dragul t`u amor-propriu! E[ti prea mndr` pentru a accepta rolul de so]ie a unui b`rbat infidel. |n ciuda suferin]ei sale, Kate continu` cu o voce din nou calm`:

300

HELEN RAY

Fiindc` \]i este amant`, nu-i a[a? Asta nu te prive[te, bomb`ni Edwin. A[adar, continui s` vrei s` m` pedepse[ti? Iar Natalie nu este dect instrumentul destinat s` te ajute. {i te \ngrijoreaz` soarta Nataliei? Ce exemplu minunat de solidaritate feminin`! exclam` b`rbatul cu o grimas`. Natalie Gordon este \ntru totul \n stare s` se apere singur`, replic` tn`ra femeie cu mnie. Te crezi oare att de diferit` de ea? Oh, da, sunt! exclam` Kate cu lacrimi \n ochi. Eu n-a[ fi venit niciodat` s`-]i cer[esc dragostea. Pentru ce ai vrea dragostea mea? se mir` Edwin, ridicnd suspicios din umeri. Kate fu surprins` de \ntrebare, dar trebuia s` g`seasc` un r`spuns. Bigui, \ncurcat`: A[ vrea... a[ vrea cel pu]in s` \ncet`m s` ne urm... A[ vrea s` \ncetezi s` cau]i s` m` pedepse[ti. M-ai ridiculizat aducnd-o aici pe Natalie, deoarece \n ochii anturajului nostru, e[ti c`s`torit cu mine. {i \n ochii t`i, eu ce sunt? insist` provocator b`rbatul. Apoi, v`znd c` nu primea r`spuns, relu`: Uitasem, tocmai mi-ai spus. Sunt so]ul t`u. Dup` o nou` pauz`, ad`ug`: Dac` este adev`rat, a venit timpul s`-mi atribui prerogativele statutului meu. Edwin o prinse de bra] pe Kate, aceasta se eliber` \n grab` [i se repezi spre u[a de comunicare,

S~RUTUL INTERZIS

301

dar b`rbatul fu mai rapid dect ea [i o \mpiedic` s-o deschid`. Atunci, Kate alerg` la cealalt` ie[ire care d`dea pe palier, dar mna lui Edwin o prinse deja de \ncheietur`. |nceteaz` s` fugi! \i ordon`, foarte aproape de ea. Kate se \ntoarse \ncet, cu amndou` minile la spate, prizonier` a pumnului lui Edwin. Inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul [i avea impresia alarmant` c` era o prad` h`ituit`. N-ai dreptul s` m` re]ii, spuse \n [oapt`. Dac` m` atingi, urlu. Prefer s` te aud gemnd, Katherine, murmur` Edwin mngind obrazul tinerei femei cu mna r`mas` liber`. Prefer s` te aud oftnd... [i gemnd \n bra]ele mele. Degetele \i coborr` de-a lungul pieptului care respira greu. Dar dac` vrei s` strigi, d`-i drumul, nu te \mpiedic. Inima lui Kate b`tea cu putere [i ea \ntredeschise buzele, dar nu putu scoate nici un sunet. Edwin \i prinse \n mini b`rbia care-i tremura [i gura sa o reduse la t`cere pe a tinerei femei cu un s`rut lent [i posesiv, care o f`cu s` se \nfioare. Cnd \i d`du drumul, Kate bigui cu o voce nesigur`: N-ai dreptul... Edwin o eliber` [i tn`ra femeie se duse s` se refugieze \n fa]a [emineului, tremurnd de frig, de[i un foc arz`tor \i curgea prin vene. E[ti so]ia mea, r`spunse Edwin. Numai cu numele. |n acest caz, a venit timpul s` \mplinim lucrurile cu adev`rat.

302

HELEN RAY

Dar Kate scutur` din cap cu o hot`rre pe care era departe s-o simt`. N-ai s` m` iei \mpotriva voin]ei mele. Cu siguran]` nu, \nt`ri Edwin. Accept`, Katherine, e[ti prizoniera mea, este adev`rat, dar o prizonier` care consimte. B`rbatul se \ndep`rt` de u[`. Nu este \nchis` cu cheia. Un timp care le p`ru interminabil, Kate \]i a]inti o privire r`t`cit` asupra u[ii. Apoi, ridic` minile spre nasturii caftanului, pe care \ncepu s`-i descheie \ncet. Nu mai vreau s` fug, Edwin, murmur`. Prive[te-m` bine [i poate vei \n]elege \n sfr[it cine sunt. Renun] la mndrie [i la toate preten]iile pentru a nu mai fi dect Katherine Shannon-Michaels, so]ia ta. |[i eliber` umerii de ve[mntul care alunec` \ncet descoperind rotunjimea pieptului. Nu sunt trecutul, Edwin. Nu ]ine dect de tine s` vezi realitatea lucrurilor. Edwin, fascinat, se apropie de ea, o privi cu intensitate, apoi \ntinse mna [i cu o mi[care brusc`, desf`cu ultimii nasturi ai ve[mntului, care c`zu cu zgomot pe podea. |n sfr[it, cu gesturi pline de adora]ie [i de tandre]e, explor` trupul lui Kate, care \ncepu s` prind` via]` sub mngierile att de dorite. Edwin o ridic` pe Kate \n bra]e [i o a[ez` delicat pe pielea de tigru \ntins` \n fa]a focului. O clip` mai trziu, era gol, \n

S~RUTUL INTERZIS

303

genunchi lng` ea [i minile sale vr`jite aprindeau fiecare p`rticic` din pielea tinerei femei. Gurile li se unir` cu pasiune [i curnd, Kate sim]i c`ldura bustului lui Edwin lng` propriul piept. Atunci, tr`ir` \mpreun` o clip` minunat` de o exaltare de nedescris. Nu era nici blnde]e, nici melancolie \n modul \n care se iubir`. Era ca o lupt` \n cursul c`reia fiecare se lupta pentru a-l poseda pe cel`lalt cu for]a pasiunii sale. Fiecare din mi[c`rile lor permitea eliberarea unui val de sentimente excesive, ur`, furie, dorin]`, nevoia de a domina. Edwin se rostogoli pe spate. Acum, Kate era deasupra, devenea cea care lua [i se l`sar` amndoi prad` unui vrtej de disperare [i dragoste nebun`. |n sfr[it, se l`sar` unul lng` cel`lalt, satisf`cu]i, epuiza]i de ct se d`ruiser`.

***

Kate se trezi \n patul mare, al`turi de Edwin. Probabil el o adusese acolo \n timp ce dormea, deoarece nu-[i mai amintea nimic. Se \ntinse languros, savurndu-[i starea de bine. De[i era goal`, \i era cald, \i era bine [i se sim]ea protejat`, ca \nvelit` \ntr-un cocon care o ap`ra; restul lumii nu mai era dect un vag decor ireal, dincolo de realitatea camerei lor.

304

HELEN RAY

Cu regret, Kate se hot`r\ s` se dea jos din pat. |n sat era o serbare [i le d`duse liber lui Komo [i lui Kitami. Dar mi[carea u[oar` pe care o f`cu pentru a \mpinge cear[aful fu suficient` pentru a-l trezi pe Edwin, care \ntinse mna s` mngie um`rul tinerei femei. Kate se \ntoarse spre el [i-l privi \ndelung, cu ochii plini de tandre]e. Bun`, \i spuse \n [oapt`. Bun`, r`spunse Edwin, \nc` adormit. Credeam c` am visat, dar chiar e[ti aici. Atinse formele lui Kate cu un deget u[or. Ce vom face acum? \ntreb` grav, privind-o. Se l`saser` amndoi purta]i de vrtejul dorin]ei lor, dar attea \ntreb`ri r`mneau \n suspensie! De exemplu, cum s` defineasc` acel sentiment care-i atr`gea unul spre altul, dndu-le totu[i dorin]a de a se sf[ia? |n acea clip` se b`tu la u[` [i, \nainte ca Edwin s` poat` r`spunde, Natalie p`trunse \n camer`, \mbr`cat` \ntr-un u[or halat de baie, din bumbac. Dup` o scurt` clip` de surpriz`, \[i reveni pentru a exclama cu un zmbet dispre]uitor: Ierta]i-m`, n-a[ fi vrut s` tulbur o conversa]ie att de pl`cut`. Apoi disp`ru imediat, trntind u[a dup` ea. Natalie se simte chiar ca acas`, observ` Kate cu buzele strnse. N-am invitat-o \n aceast` camer`, replic` Edwin cu enervare. O invita]ie poate fi sub\n]eleas`.

S~RUTUL INTERZIS

305

{i \n primul rnd, de ce continu` aceast` femeie s` te urm`reasc` dup` at]ia ani? Edwin p`ru exasperat. Natalie nu este o femeie complicat`. Preten]iile sale sunt f`r` echivoc. Din spusele Elizabethei, te voia de so]. Ei [i? N-a fost singura. {i eu am avut aceast` onoare! exclam` Kate pe un ton sarcastic. Consider`-te fericit`! Cople[it`! \nt`ri, furioas`. De ce te plngi? Am semnat un contract [i-l respect. Asta este tot ce reprezint pentru tine, Edwin? Katherine Shannon, un nume semnat \n josul unei pagini, \n schimbul c`ruia ob]ii singurul lucru care te intereseaz`, blestemata ta bucat` de teren? Cum po]i s` [tii ce m` intereseaz` cu adev`rat? o \ntreb` b`rbatul pe un ton furios. Ochii lui Kate erau voala]i de durerea ascuns` [i d`du fru liber ciudei, exclamnd cu o voce sarcastic`: De fapt, cred c` voiai mai mult dect p`mntul lui Jackie. Voiai de asemenea [i proprietara, dar [tiai c` nu va fi niciodat` a ta. Tu e[ti cea care dezgroap` trecutul, Katherine, protest` Edwin cu gravitate. |mi repro[ezi c` te pedepsesc, dar tu e[ti cea care m` chinuie redeschiznd r`ni pe care le credeam cicatrizate.

306

HELEN RAY

Ochii li se \ntlnir` [i Kate \n]elese c` Edwin era pe cale s`-i dezv`luie secretul inimii sale. M` prigone[ti \nc` din ziua \n care ]i-am v`zut fotografia \n ziar. Deoarece atunci am recunoscut fantoma frumoasei seduc`toare venit` s`-mi chinuie via]a. Oare ce vrei, Katherine? Haide, spune! De-a ce te joci? Ce scop ai? Vreau... s` continuu via]a pe care am \nceput-o aici, protest` Kate. Dar eu! Sentimentele mele! Te-ai gndit m`car la ele? strig` b`rbatul spre marea uimire a lui Kate. Da. {i mi-ar pl`cea mult s`-mi vorbe[ti despre ele! Deoarece pentru mine reprezint` o adev`rat` enigm`. De fapt, cred c` e[ti lipsit de a[a ceva. Nu e[ti dect un egoist. Tu de asemenea. Un \nc`p`]nat. Ca [i tine, doamn` Michaels. {i un la[, deoarece ]i-e team` s` te gnde[ti ce am fi fost unul pentru altul dac`... Dac` ce? o \ntrerupse Edwin cu un fel de speran]`. Oh, n-are importan]`! Am obosit s` m` lupt cu tine! r`spunse Kate ca [i cnd, brusc, se temea c` spusese prea mult. Apoi se ridic`, \[i \mbr`c` demn` caftanul [i, cu mna pe clan]a u[ii dintre camere, exclam` pe un ton amar: Ce minunat` lun` de miere, Edwin!

S~RUTUL INTERZIS

307

***

Micul dejun se desf`[ur` \ntr-o atmosfer` greu de suportat. Kate [i Natalie nu \ncetau s` schimbe reflec]ii ostile, Edwin afi[a un aer moroc`nos [i Ford \i observa \ntr-o t`cere jenant`. Iar cnd Natalie anun]` cu un aer provocator c` Edwin o ducea la Kerinyagga pentru a cump`ra ni[te piei, Kate se ridic`, replicnd furioas`: Sper c` absen]a mea nu v` va deranja, este indispensabil s`-mi petrec toat` ziua la rezerva]ie. |ncepuse s` bat` vntul [i sufla foarte puternic cnd Kate escalad` colina pentru a merge s` viziteze leopardul. Cerul luase o ciudat` tent` gri-ocru [i soarele de-abia se filtra prin norii aduna]i. Cnd briza puternic` \ncepu s`-[i schimbe direc]ia \n mod nedorit, Kate \n]elese c` furtuna era aproape [i c` ploaia va veni cu siguran]`. Totu[i, cnd Kate \[i termin` treaba, era dup`-amiaz` trziu [i furtuna \nc` nu izbucnise. Ajunse la planta]ie \n grab`, pentru a vedea cu surprindere c` mai multe ma[ini erau parcate \n fa]a casei. Kate ghici intuitiv c` amenin]area furtunii \i \ndemnase pe to]i vecinii s` se adune sub acela[i acoperi[.

308

HELEN RAY

|n salon erau mai multe chipuri cunoscute, al lui Elizabeth, ale familiei Carleton [i altele, \ntlnite \n timpul seratei date de Ford \n onoarea sa. To]i erau angaja]i \n aceea[i conversa]ie: vremea. Unii povesteau amintiri despre inunda]ii, al]ii evaluau cantitatea de ploaie necesar` [i to]i a[teptau evenimentele cu o ner`bdare \ngrijorat`. Cnd Edwin [i Natalie sosir`, Kate, continund s`-[i joace rolul de gazd` perfect`, \ncepu s` se roage ca toat` lumea s` plece. Mai mult ca niciodat`, dorea s` se afle \ntre patru ochi cu Edwin, pentru a rezolva amndoi toate problemele care-i dezbinau de attea luni. Totu[i, v`zndu-l stnd la taifas cu vizitatorii, nu p`rea ctu[i de pu]in afectat de preocup`rile care chinuiau mintea so]iei sale [i tn`ra femeie se \ndoia c` va putea descifra \ntr-o zi enigma pe care o reprezenta pentru ea. Trist`, se ridic` pentru a merge s` se al`ture Sattimei la buc`t`rie, pentru a preg`ti cu ea o mas` mare, tipic american`, pentru musafirii nea[tepta]i. Aceast` activitate \i permise s` se calmeze [i, dou` ore mai trziu, cu obrajii ro[ii de la c`ldura ma[inilor de g`tit, veni s` anun]e cu bucurie c` cina era gata. Masa fu distractiv` [i invita]ii, to]i britanici, nu ratar` \n timp ce savurau deliciosul pui fript s-o tachineze cu amabilitate pe Kate \n leg`tur` cu statutul s`u de str`in`. Tn`ra femeie se supuse criticilor amicale cu cea mai mare bun`voin]`, deoarece con]inutul platourilor, \ntmpinate mai \nti cu ne\ncredere, fu terminat complet.

S~RUTUL INTERZIS

309

Din cnd \n cnd, fulgerele luminau \nc`perea [i cteva pic`turi grele se strivir` de geamuri, dar nimeni nu le d`du aten]ie, deoarece vinul bun [i mncarea bun`, ad`ugate confortului, le \ntre]ineau tuturor un pl`cut sentiment de siguran]`. Apoi se instalar` \n salon pentru a bea o cafea [i a continua cu cteva coniacuri o sear` care \ncepuse att de bine. B`t`i gr`bite \n u[` venir` s` tulbure brusc tihna. Edwin se ridic` repede, pentru a merge s` deschid`, \n timp ce Kate \[i puse pe farfurioar` cea[ca de cafea pe care tocmai o ducea la buze, pentru a porni \n urma lui. Era Jomo, gfind [i cu privirea pierdut`. Ce s-a \ntmplat, Jomo? exclam` Kate, imediat alarmat`. Leopardul, hohoti africanul. A sc`pat. Kate se \ntoarse \n mod reflex spre Edwin. Avea nevoie de sfatul [i de ajutorul s`u. Unde este, Jomo? \ntreb` calm Edwin. Nu sunt sigur... A venit pe la colibe.... {i apoi a atacat o capr`... Apoi, Jomo, apoi? insist` Kate. Nu [tiu... cred c` a plecat spre baraj.

Capitolul 18
Ce vom face? \ntreb` Kate cu team`. Trebuie omort, r`spunse Edwin, trecndu-[i mna prin p`r cu un aer profund contrariat. Nu mai avem de-a face cu un pui de elefant care calc` \n picioare planta]iile de cafea. Acest leopard este un poten]ial uciga[. Cum nu se teme de oameni, nu se va teme nici s` se apropie pentru a-i ataca. Nu avem de ales. Am o carabin` cu tranchilizant \n ma[ina mea, spuse Kate. Poate vom putea s` \ncerc`m s`-l neutraliz`m \ntr-un fel? Edwin, te rog, \l implor`. Felina era \n responsabilitatea ei [i tn`ra femeie voia s`-i dea o ultim` [ans`. Nu spune absurdit`]i, se enerv` Edwin. Deja este destul de greu s` vnezi un animal \n plin` noapte, cu o arm` de vn`tor profesionist! Pu[ca ta cu tranchilizant n-are nici o precizie, nu vom avea nici o [ans`. Pentru a-l neutraliza, va trebui s` i se

S~RUTUL INTERZIS

311

ating` carotida [i nici atunci nu se va pr`bu[i dect dup` cteva minute. Las`-mi m`car o [ans`! Nu, ripost` cu autoritate Edwin. Riscul este prea mare. |ntoarce-te la invita]i [i explic`-le ce se \ntmpl`. Nu vreau s` te mi[ti de aici. Armele care sunt \n ma[ina ta sunt \nc`rcate? Da, amndou`. Foarte bine. Acum, promite-mi c` nu te mi[ti de aici. Nu vreau s` am grija ta. |n tonul s`u moroc`nos era un fel de tandre]e care o tulbur` pe tn`ra femeie. Edwin! \l strig`. Dar el disp`ruse deja \n noapte. Atunci se \ntoarse \n salon, unde toat` lumea a[tepta cu curiozitate [i auzi Land Roverul \ndep`rtndu-se \n tromb` spre baraj. |i se puser` numeroase \ntreb`ri, la care r`spunse cu ner`bdare; ideea de a a[tepta lini[tit` \n salon \ntoarcerea lui Edwin era insuportabil`. Pn` la urm` nu mai rezist`, se ridic` [i plec` \n fug`, f`r` ca nimeni s` aib` timp s-o opreasc`. Cnd ajunse la ma[ina sa, \[i sim]i sngele \nghe]nd \n vene constatnd c` Edwin nu luase dect carabina cu tranchilizant. Fusese att de nebun` \nct s`-l roage s` cru]e leopardul [i acum, pentru a-i face pe plac, \[i punea propria via]` \n pericol! F`r` s` ezite, se instal` la volan [i plec` \ntr-un scr[net de pneuri pe drumul stncos, iluminat din cnd \n cnd de un

312

HELEN RAY

fulger puternic, mul]umind cerului c` nu venise \nc` ploaia care s` transforme colina \n teren mocirlos. |nainta hurduc`indu-se pe drumul \n zigzag, temndu-se \n fiecare clip` de un accident \n clipa \n care z`ri Land Roverul lui Edwin. Ridic` \n grab` frna de mn`, puse mna pe pu[ca \nc`rcat` [i cobor\ din Peugeot, avnd grij` s` nu trnteasc` portiera. |i cl`n]`neau din]ii de team`, dar se str`dui s`-[i calmeze tremurul minilor. Oare cum putuse fi att de nes`buit` pentru a pleda \n favoarea fiarei? Chiar trebuia ca Edwin s` ri[te s` moar` pentru a recunoa[te ct de mult \l iubea? C` era mai important pentru ea dect realizarea visului s`u? Alerg` de-a lungul p`r]ii superioare a barajului, vntul t`ios \i intra cu for]a pe sub bluz`, iar cerul nu mai era dect o mas` de nori amenin]`tori, neagr` [i nelini[titoare ca mantia unui vr`jitor. Apoi porni pe drumul abrupt care urca de-a lungul colinei. Cnd ajunse pe culme, luna tocmai \[i croise un drum printre doi nori [i scena de la picioarele lui Kate era luminat`. Era ca un decor de film de groaz`, \n care privirea p`trunz`toare a femeii \l reper` imediat sub ea pe Edwin ghemuit lng` trunchiul unui copac. La mai pu]in de o sut` de metri de el, pe malul apei, leopardul st`tea la pnd`. Cu urechile date pe spate [i gtul \ncordat, adulmeca aerul pentru a-[i localiza adversarul. |n lumina aburie a nop]ii, \ntoarse \ncet capul \n direc]ia omului, apoi, atras parc` de un magnet, \ncepu s` mearg` spre el cu pa[i len]i.

S~RUTUL INTERZIS

313

Uitnd de vntul [i de ploaia care \ncepuser` s` cad`, Kate asista la scen`, \mpietrit` de groaz`. Cnd animalul fu la mai pu]in de dou`zeci de metri de el, Edwin \[i duse pu[ca la um`r. Trage! strig` Kate \n sinea sa. Pentru Dumnezeu, trage, te implor! Momentul dur` o ve[nicie. |n sfr[it, Edwin ap`s` pe tr`gaci [i Kate era gata s` plng` de bucurie cnd v`zu felina cl`tinndu-se [i c`znd. Dar bucuria \i fu de scurt` durat`, deoarece animalul \[i reveni imediat [i, spre groaza lui Kate, se apropie de Edwin r`gind. Nu mai avea nici o secund` de pierdut. Cu mna tremurnd, Kate eliber` piedica armei sale, apoi, murmurnd o rug`ciune fierbinte, duse arma la um`r [i trase. |nc` o dat`, fiara se pr`bu[i. Tn`ra femeie l`s` atunci arma [i \ncepu s` coboare colina, cu p`rul \n vnt, orbit` de lacrimi de fericire [i de u[urare. Se arunc` \n bra]ele lui Edwin. Edwin, oh, Edwin, repet` cuib`rindu-[i fa]a la um`rul s`u lini[titor. Slav` Domnului, e[ti s`n`tos! Nu mi-a[ fi iertat-o niciodat`... Edwin o \nconjur` cu bra]ele [i \ncepu s-o legene pentru a o lini[ti [i r`maser` a[a multe minute,pn` \n clipa \n care Kate fu \n sfr[it \n stare s` ridice spre so]ul s`u ochii \nro[i]i. L-am... ucis, nu-i a[a? \ntreb` cu vocea tremurnd. El \i trecu lini[titor mna prin p`rul str`lucitor, murmurnd: N-aveai de ales.

314

HELEN RAY

Se apropiar` de leopard [i Edwin se ghemui pentru a-l examina. Cteva clipe mai trziu, ridic` o fa]` zeflemitoare spre tn`ra femeie: Cred c` ar trebui s` mai iei cteva lec]ii de tir, Katherine, spuse zmbind. Kate \ngenunche imediat pentru a atinge blana groas`. Degetele sale \ntlnir` extremitatea \n form` de s`geat` a cartu[ului tranchilizant, perfect localizat \n gtul animalului. Dup` ce o extrase cu pricepere, Kate \[i continu` cercetarea, dar fiara nu avea nici urm` de ran`. Dormea lini[tit`. Cnd Kate ridic` din nou ochii spre Edwin, exclam` rznd: Totu[i, am \ncercat s`-]i salvez via]a! Jomo [i Kitami ajunser` la fa]a locului pu]in dup` aceea. F`r` s` fie nevoie s` le dea nici cea mai mic` explica]ie, \ncepur` imediat s` fabrice un fel de brancard` pentru a transporta animalul adormit, \n timp ce Edwin [i Kate \i priveau, admirndu-le \ndemnarea. Cnd cei doi africani a[ezar` leopardul pe patul improvizat, Kate se \ntoarse spre Edwin, pentru a-l \ntreba cu o voce brusc ciudat de intimidat`: De ce ]i-ai asumat un asemenea risc? El \[i adnci privirea \n ochii so]iei sale. A[ putea s`-]i pun aceea[i \ntrebare. De ce m-ai urmat cu pu[ca? {tii foarte bine de ce, Edwin Michaels, \i r`spunse ridicnd vocea pentru a domina zgomotul unui tunet care bubui.

S~RUTUL INTERZIS

315

Spune-mi. Ei bine, pentru c`... |[i mu[c` buzele [i ezit` o clip` \nainte de a m`rturisi: Pentru c` via]a mea [i-ar fi pierdut orice sens dac` ai fi murit. Cnd ai f`cut aceast` descoperire? o \ntreb` cu tandre]e, [tergndu-i lacrimile care-i ap`ruser` din nou \n col]ul pleoapelor. Adineaori, cnd eram pe colin`, \ncepu Kate cu o voce emo]ionat`, am acceptat s` recunosc, \n sfr[it, ceea ce am [tiut de la \nceput. Pentru mine, e[ti mai important dect tot restul lumii. Nimic nu conteaz` \n afar` de tine. Un fulger, mai teribil dect cele precedente, sf[ie noaptea. Kate se \nfior`. Vino, f`cu tandru Edwin, strngnd-o lng` el, s` mergem s` ne ad`postim.

***

C`su]a de deasupra lacului \[i reg`sise deja aspectul s`lbatic [i frunzele duse de vnt se \ngr`m`deau pe du[umeaua verandei. |n timp ce Edwin se str`duia s` aprind` focul \n [emineu, Kate cercet` buc`t`ria \n c`utarea unei urme de coniac [i a dou` pahare. Cnd reveni \n salon, reflexele fl`c`rilor jucau pe pere]i,

316

HELEN RAY

dnd un aer [i mai misterios \nc`perii nelocuite. Afar` ploua, [i pic`turile se striveau pe obloanele \nchise. Edwin, \n picioare \n fa]a [emineului, era att de pierdut \n gndurile sale, \nct p`rea indiferent la dezl`n]uirea elementelor naturii care tulburau noaptea. |n sfr[it, se \ntoarse spre Kate [i observ` cu o voce ciudat de sumbr`: Muntele a disp`rut \n furtun` [i luminile din vale s-au stins. Nu mai suntem dect tu [i cu mine. Intimidat` de aerul s`u solemn, Kate \ncepu s` priveasc` \n jurul ei. Acum, c` disp`ruser` c`r]ile [i micile bibelouri familiare, tinerei femei \i p`rea c` locul apar]inea deja trecutului s`u. Este straniu, se mir` cu voce tare. Aproape uitasem c` aceast` c`su]` i-a apar]inut lui Jackie \nainte s`-mi apar]in` mie. Venea deseori aici? ad`ug`, f`r` s` \ndr`zneasc` s`-[i priveasc` so]ul. Edwin \ncepu s` a]]e jarul cu o srguin]` pref`cut`. |n sfr[it, r`spunse: Nu, la \nceput nu. Dar mai trziu, cnd a \nceput s` se plictiseasc` de via]a pe planta]ie, venea s` se refugieze aici.... |mi amintesc... |ntr-o zi, vnam \n p`dure [i \ncepuse s` plou`. Jacquelyn m-a v`zut probabil trecnd, deoarece m-a strigat s` m` ad`postesc. Nu voi uita niciodat` cum m-a primit. Purta o rochie vaporoas` [i parfumul s`u umpluse toat` \nc`perea. O observ` un timp, [i oft`. Kate r`m`sese mut`. Dup` o clip`, el continu`:

S~RUTUL INTERZIS

317

M-a \ntrebat cu o voce languroas` dac` voiam o cea[c` de ceai [i eram att de emo]ionat, \nct nu [tiam ce s` r`spund. Am r`mas \ncremenit \n fa]a u[ii, cu inima b`tnd s`-mi sparg` pieptul [i-mi a]intisem asupra ei privirea stupefiat`. |n acest timp, probabil se delecta cu fascina]ia pe care o exercita asupra tn`rului b`rbat de-abia ie[it din adolescen]` care eram atunci. |n cele din urm`, ghicind c` eram prea disciplinat, \n ciuda dorin]ei pe care o aveam de a face un pas spre ea, s-a apropiat de mine. |i vedeam pieptul gol prin voalul u[or al ]inutei. "{tii Edwin, mi-a spus, se poate ob]ine orice \n via]`. Este suficient s` vrei foarte tare". Kate ar fi vrut s`-l \ntrerup`, dar [tia c` trebuia s` mearg` pn` la cap`tul dest`inuirii. Sorbindu-i cuvintele, a[tept` urmarea: Dar nu eram suficient de naiv. La optsprezece ani, [tiam deja c` via]a nu era att de simpl`. Cum r`m`sesem \nc` mut [i nemi[cat, mi-a luat fa]a \n mini [i m-a s`rutat p`tima[. Kate de-abia \ndr`znea s` respire. B`nuia c` nu m`rturisise vreodat` aceast` aventur` cuiva. Eram tulburat. Nu mai eram un copil [i brusc, am sim]it pentru ea un amestec formidabil de ur` [i de dorin]`. Dac` nu mi-am pierdut capul, este pentru c` atunci m-am gndit la Ford. Ea \l putea tr`da, dar eu nu eram \n stare. Am plecat \n fug`, dar de atunci, acel s`rut n-a \ncetat s` m` obsedeze.... Poate acum, \mi vei \n]elege mai bine reac]ia cnd ai sosit...

318

HELEN RAY

Erai hot`rt s` m` pedepse[ti pentru p`catele Jacquelynei, complet` Kate, cu compasiune. Da, recunoscu Edwin. Deoarece credeam c`-i sem`nai. Trebuia s` m` \nver[unez s` te dispre]uiesc, pentru a m` ap`ra de o capcan` imaginar`. Fusesem \ndr`gostit de Jacquelyn, \ndr`gostit de o iluzie, pentru c` nu era nimic altceva. {i trebuia s` m` ap`r de tine cu orice pre], pentru c` nu vedeam \n tine dect ceea ce voiam s` v`d. Adic`? Adic` o femeie splendid`, ca mama sa, avnd acelea[i defecte. |]i ascundeai att de bine sentimentele, cum a[ fi putut b`nui c` erai uman`? Este adev`rat c` eram tulburat` de propriile mele probleme. Probabil am fost \ngrozitoare uneori, spuse Kate, cu un zmbet poc`it [i amuzat \n acela[i timp. Erai mai mult dect \ngrozitoare! exclam` Edwin, \n sfr[it destins. Ai fi meritat o b`taie bun`. |ncearc` doar, domnule Michaels! \l provoc` tn`ra femeie izbucnind \n rs. Cu pl`cere, doamn` Michaels, r`spunse el cu aceea[i bucurie. {i f`r` s`-i lase timp s` protesteze, o antren` cu el pe covor. |mi place modul t`u de a pedesi, murmur` Kate descheind nasturii c`m`[ii lui Edwin pentru a-l s`ruta de mii de ori pe piept. Atunci, se debr`car` reciproc, pentru a-[i oferi trupurile goale c`ldurii fl`c`rilor. |n genunchi unul \n fa]a celuilalt, se

S~RUTUL INTERZIS

319

\mbr`]i[ar` cu nesfr[it` tandre]e. Minile lui Kate mngiar` umerii lui Edwin. Edwin prinse minile fragile \n ale sale [i le duse la buze pentru a le acoperi cu s`ruturi tandre. Aceast` lun` de miere \]i convine? o \ntreb` f`cndu-i complice cu ochiul. Kate \l privi serioas` \nainte de a r`spunde pe un ton solemn: Ploaia deasupra casei, bu[teni \n [emineu [i tu lng` mine, ce altceva a[ mai putea visa? Se \mbr`]i[ar` din nou [i Edwin o \ntinse pe Kate pe covor. Furia, incertitudinea, fantomele trecutului [i teama, disp`ruser`. Se putur` \n sfr[it iubi cu \ncnt`toare blnde]e, cu toat` bucuria de a descoperi o armonie nou`. Cnd \n sfr[it se \ntinser` unul lng` altul, pe deplin mul]umi]i [i ferici]i, Kate murmur` cu \nfl`c`rare: Te iubesc, Edwin, te iubesc. S` nu ui]i s` mi-o repe]i foarte des, \i [opti el strngnd-o mai tare la pieptul s`u.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și