Sunteți pe pagina 1din 466

n t e m po ra n e

Este r e a l! sau ' /* --> o seduc&toare fan tezle?

Vera Cowie

Curtezana
Traducere de Beatrice Kiseleff

Editura ELIS Bucureti

GraficS copertS: Adriana lonifa Tehnoredactare: Claudia Vasilescu

A double life 1992 by Vera Cowie

ISBN: 973-9199-44-5

Tiparul executat sub c-da nr. 151/2000, la Imprimeria de Vest, Oradea, str. Mareal Ion Antonescu nr. 105. ROMANIA.

Dorinja ei febrilS de a-i arata, de a-i da, de a-l purta pe culmi, fu data uitSrii, pentru ca el o dusese mai sus de orice Inchipuire. I se paru c-ar muri daca el s-ar opri fie $i numai un moment. Nici un barbat nu-i mai supsese degetele de la picioare trimijandu-i sageji fierbinji pana in miezu! fi;n*ei ei; nici unul nu-i croise drum cu sarutari in lungul spinarii ei, Tn timp ce mainile i se mulau pe sferele sanilor, cu degetele lungi tachinand sfarcurile sensibilizate i nimeni nu-i linsese umezeala fina care-i inrourase pielea. Pana acum, nu fusese niciodata obiectul unei asemenea senzualitaji concentrate i efectul ei ii anula total intenjiile sub presiunea unei dulci nebunii scapate de sub control.

C A R T E A

IN T A I

19 7 9

S a rb a tu l se ridica din fotoliu ?i ocoli biroul ca s-o intampine pe femeia pe care asistenta lui o introdusese in incapere. Aceasta ii stranse mana i zambi, dar privirea ei trecu mai departe i se opri pe dosarul cafeniu care zacea pe birou. Luaji loc, doamna Waring. Doriji o cea?ca de ceai? Nu, muljumesc, dar daca-mi veji da veti rele voi avea nevoie de un whisky dublu. (Avea o voce joasa, guturala ?i imperioasa vocea cuiva obifnuit sa dea ordine.) Femeia se a?eza pe scaunul din faja biroului incruci?andu-i picioarele fine, i?i plasa mainile cu manu?i negre glace peste poeta din piele de crocodil de pe genunchi i rosti: Sa auzim. Spuneji-mi direct. Sunt prea batrana ca sa mai accept luatul pe ocolite. Care este a diagnosticul i b prognosticul? E dura ca o cizma veche, gandi cu admirajie eminentul specialist in bolile creierului. Pacat, m are pacat. O fem eie atat de atragatoare, in floarea varstei. El era insa prea batran ca sa mai Jina seama de sentimentalisme. I se ceruse sa spuna adevarul $i avea de gand sa se conformeze, pentru ca ea nu era genul de fem eie care sa Jipe sau sa leine. Suportase cateva teste destul de neplacute fi nu una, ci doua puncjii rahidiene fara sa se planga, cu excepjia momentului cand fusese atinsa de cineva care avea mainile reci. Acum tomograful daduse verdictul final i cazuse in sarcina lui sa i-l comunice. Diagnosticul este cel de care ne temeam. Pe creier exista o tum oare inoperabila ?i n-o sa va zapacesc cu termeni medicali situata in acea parte a creierului de care este periculos sa te atingi. In plus, este plasata la o adancime prea mare ?i intervenjia ar face mai mult rau.

Vera Coivie

Prognosticul este ca mai aveji de trait cel pujin un an f i cel mult doi ani. Doctorul susjinu cautatura cercetatoare a femeii cu o privire ce nu lasa loc nici unui compromis. Sfarfitul va fi brusc? intreba ea. Nu. Totul se va petrece treptat; ultimele trei luni vor fi marcate de o deteriorare accentuata. Va veji pierde controlul asupra vederii, mifcarii fi auzului intr-o succesiune rapida fi veji intra in coma. Injeleg, rosti ea cu o voce stapanita, aproape ingrijorator de calma. Doctorul se ridica fi se duse la un bufet, il deschise expunand privirilor diferite sticle fi pahare, fi turna un Johnnie Walker Black Label dublu. Luand paharul, femeia spuse cu o voce dulce: Sper ca asta este inclus Tn onorariu. (Bau din pahar f i adauga): Bine cel pujin ca mi-aji lasat destul timp ca sa caftig suficient cat sa-l pot plati. in cazul de faja a f fi preferat sa nu-l fi caftigat, raspunse el. Asta ma face sa va pun o intrebare. Ce anume v-a facut, sau, mai bine zis, cine anume v-a trimis la mine? Aveam impresia ca la Londra exista o suprabundenja de medici excelenji in domeniul meu. E adevarat, dar am avut anumite motive sa nu consult nici unui dintre eiv fi apoi, dumneavoastra sunteji englez sau, cel pujin, aji fost pana cand n-aji mai putut suporta toanele Serviciului National pentru Sanatate fi aji venit in Jara onorariilor. (Doctorul rase din toata inima.) M-am adresat dumneavoastra deoarece, atunci cand m-am interesat, toate persoanele pe care le-am intrebat au spus ca, daca exista un om care sa poata face miracole, atunci dumneavoastra sunteji acela. N-aveau de unde sa ftie, dupa cum nu ftiam nici eu, ca in cazul meu nici chiar un miracol n-ar fi de ajuns. Daca aji fi venit la mine cu fa s e luni sau un an in urma, v-af fi spus aceiafi lucru. Exista inca anumite tipuri de tumori cerebrale care depafesc posibilitajile de tratament ale stadiului actual al tehnologiei. Poate peste douazeci de ani,

" Echivalentul Ministerului S5nata|ii in Anglia (n.t.)

Curtezana
sau cincisprezece... dar in etapa in care ne aflam... (Felul in care el ridica din umeri spunea totul.) Nu e nevoie de nici o scuza, replica ea, facand un gest cu mana, dupa care ifi ingropa nasul in pahar, facand sa clincheteasca cuburile de gheaja. Voi mai putea sa lucrez? intreba deodata. C a sa va raspund ar trebui sa ftiu cu ce anume va ocupaji. Lucrez in sfera relajiilor cu publicul Tn domeniul distracjiilor. il privi cu un aer sincer. fndulcesc viaja oamenilor. fn cazul asta nu vad nici un motiv pentru care n-aji putea continua utilizarea factorului de indulcire Tn viitorul apropiat. Cu timpul, veji Tnregistra pierderi ocazionale ale mobilitajii de exemplu, nu veji reufi sa apucaji lucrurile cu m^na. Uneori, veji avea goluri de memorie sau scurte momente de pierdere a echilibrului, dar acestea nu se vor observa prea curand. Cred ca vor trece cel pujin fase luni Tnainte sa realizaji ca lucrurile nu mai sunt a fa cum ar trebui sa fie. E absolut necesar sa ma mai ocup de distracjii pentru o vreme. fntrebarea este daca voi mai fi Tn stare s-o fac. Da, pana Tn momentul Tn care nu veji mai putea ridica lucrurile de pe jos. ...fi viaja sexuala? Ce-i cu ea? Am o viaja sexuala activa, doctore. Cat timp pot sa sper ca voi fi capabila s-o continui? Pana cand veji avea necazuri cu coordonarea mifcarilor. O sa va daji seama cand se va Tntampla asta. Nu veji mai percepe lucrurile Tn ace iafi fel. Reacjiile dumneavoastra se vor schimba, sensibilitatea va scadea fi veji pierde contactul cu mediul Tnconjurator fi cu ceea ce faceji. Totul, Tnsa, se va Tntampla treptat. Veji sesiza aparijia fenomenelor dar, din fericire, instalarea lor va fi lenta, ceea ce vS va da timp sa v3 pregatiji. Sa ma pregatesc... Vocea femeii arata ca devenise din nou ganditoare. Ifi puse jos paharul, se ridica fi se duse la fereastra; afara se lasa amurgul fi New York-ul Tfi aprindea luminile pregatin-duse pentru Tnserare. Se uita in jos la luminile de pe Fifth

Vera Cow it

Avenue care de aici, de sus, de la etajul treizeci fi patru, pareau nifte pete in ceaja. Aji spus ca voi avea la dispozijie minimum un an fi maximum doi. Puteji fi mai exact? SSnatatea dumneavoastra este excelenta, la fel fi tonusul muscular fi starea tuturor organelor daca luam in considerare... Varsta mea? Doctorul raspunse cu tact: Faptul ca v-aji ingrijit admirabil. Pacienta rase. Am fost ajutata preciza ea intorcandu-se cu faja spre incapere. Deci? Inca nu mi-aji raspuns la intrebare. Medicul facu o piramida cu degetele. Douazeci de ani petrecuji in Statele Unite nu reufisera sa ftearga influenja primului sau profesor. in final, spuse: Mai degraba doi ani, decat unul. Femeia inca mai respira tremurat, dar arata incontestabil ufurata. E mai bine... Am fost intotdeauna de parere ca doi este mai bun decat unu. Este in tr-a d e va r o persoana rem arcabila, gandi el cu admirajie. in fifa scria ca are patruzeci fi fa s e de ani, dar daca nu te apropiai foarte tare, nu i-ai fi dat mai mult de treizeci fi cinci. Avusese la dispozijie timp, bani fi acel fel de iubire de sine pe care il au intotdeauna fem eile atragStoare. Era un adevarat dezastru ceea ce i se Tntampla pentru ca femeia asta era Tntra-devar cineva. Silueta ei era Tnca zvelta fi ferma, nu avea barbie dubla, carnea sa nu era flasca fi ridurile nu se observau daca nu te apropiai prea mult de ea.. C e ce oare intotdeauna c e i care au cele m a i m ulte m otive pen tru a trai trag cele m ai scurte pa ie din pum n u l vie jii? S u nt sig u r ca va stoarce to t ce va putea din fiecare minut. Existau anumite persoane pe care nimic nu le putea infrange fi el avea sentimentul ca aceasta femeie plina de viaja era una dintre ele. S p e rs a fie aga, gandi el, pentru ca iubea femeile fi nu avea sa se obifnuiasca niciodata cu ideea de a le anunja ca erau condamnate la moarte. Aftepta urmatoarea ei mifcare. Uneori, aveau nevoie doar de pujin

Curtezana

timp ca sa accepte verdictul; aTteori, nu admiteau cu nici un chip o astfel de situajie.. Aceasta era una din femeile calme, genul care Tnjelegea ca jocul s-a sfarfit fi ca ea pierduse. E viteaza, Tfi zise el, folosind un cuvant foarte englezesc, din tinerejea lui. Femeia pleca de la fereastra, eleganta in taiorul Chanel, cu parul blond fi aspru superb coafat fi cu faja o dovada vie a artei cosmeticienelpr. H e/a/// c u p u b lic u l, gandi el amuzat. Asta-i un nume nou pentru o ocupafie veche de cand lum ea. Din cate am au zit s u n t relapi private f i pe deasupra f i foarte intime. Va muljumesc ca a(l fost atat de sincer, domnule doctor, rosti ea. Am nevoie de dumneavoastra pentru ca mi s-a spus ca nu folosiji stilul celor din Forest Lawn f i au avut perfecta dreptate. Iubesc Jara asta, dar nu pot sa sufar operajiile de cosmetizare a adevarului. Miercuri ma Tntorc la Londra; puteji sa-mi trimiteji nota de plata pana atunci? (Zambi stramb, defi se vedea ca e realmente amuzata.) Asta mai ales avand Tn vedere ca nu am atat de mult timp la dispozijie cat sa-mi pun afacerile la punct. Elisabeth Waring T l lasa pe portar sa-i cheme un taxi, avand impresia ca se uita la el printr-un vas de sticia. Totul parea estompat, Tncejofat. Absenta, T i dadu foferului adresa unui anume bar de pe Third Avenue fi nici nu ftiu cand ajunse acolo; doar mult mai tarziu, cand iefi din Tntunericul ce pusese stapanire pe mintea ei, Tnjelese unde era fi ce facea; Tncerca sa se Tmbete ca sa uite. Vechea disciplina Tfi facu simfita prezenja. Privi la ceasul ei Cartier Rivoli fi vazu ca era ora optsprezece fi patruzeci i cinci de minute. Programarea la doctor fusese pentru ora faisprezece. Se simjea amejita, dar gandea clar, defi exact asta Tncercase sa evite prin venirea ei direct aici. Acum, se forja sa-fi vina Tn fire. Avea Tntalnire la ora noua. Era timpul sS puna rojile Tn mifcare. ReTntoarsa tn apartamentul sau de la hotelul Regency, se van sub un d u f calduj pe care treptat tl raci pana la foarte rece fi statu acolo pana ce nu mai putu rezista. Apoi tfi facu o pojiune despre care tatal ei un veteran al nopjilor udate din belfug la popota jurase ca ar Tnvia chiar fi un

Vera Cozuic

10

mort. Dupa ce o dadu pe gat, se cutremura, apoi potrivi ceasul cu alarma de pe noptiera i se Tntinse pe patul imens pentru exact patruzeci de minute. In momentul In care ceasul Incepu sa sune, deschise ochii fi ftiu cu precizie unde era f i ce avea de facut. Cand i se deschise Ufa Cadillac-ului Seville, Elizabeth se Infafura In pelerina de catifea neagra pe care o purta aruncata pe un umar fi sui lungul f ir de scari care ducea la intrarea impresionantei cladiri fara sa arunce nici o privire Inapoi. O vreme, In urma ei mai persista aroma unui parfum scump. Dupa ce intra in holul de marmura, lasa pelerina sa se deschida etaland volanele rochiei rofii, lunga pana la genunchi fi Impodobita cu paiete care straluceau ca nestematele, ciorapii negri diafani f i pantofii de satin rofu cu tocuri Inalte fi subjiri ca nifte pumnale. Parul ei des, blond, taiat scurt, era legat cu o funda de satin, rofu-aprins, iar tn urechi purta cercei lungi cu diamante de cea mai buna calitate. Un majordom se apropie, se Inclina fi fi spuse sa-l urmeze. O conduse In sus pe seara pana la nifte ufi duble, deschise una din ele, iasand-o sa intre, fi apoi o Inchise fara zgomot dupa ea. A fezat la o masa, sub lumina unei lampi joase cu abajur, statea un barbat Im bracat ca un marinar, Intr-un tricou cu dungi fi pantaloni de doc. Era brunet, smead la faja fi, In mod evident, o aftepta pe ea, deoarece, cand o vazu, se ridica repede de pe scaun s-o Intampine. in partea opusa a camerei se afla un bar, dar nu era nici urma de barman, iar tot restul Incaperii se afla in Intuneric. Vizibila era doar m asa fi, la marginea petei de lumina, se Intrezarea forma unui pat dublu. Restul Incaperii parea o mare de catifea neagra, Cand se Intinse dupa ea, Elizabeth II evita tachinandu-l fi chinuindu-i In aceiafi timp, dupa care ii Intinse m ana cu palma In sus. Barbatul baga o mana In buzunar fi scoase nifte monede care zornaira cand le dadu drumul in palma ei. Punand un picior pe scaun, fem eia Ifi ridica poalele rochiei lasand sa se vada ciorapii rulaji f i portjartierul negru cu zorzoane in care puse monezile. De undeva, din Intuneric, se auzi un suspin slab.

11

Curtezana

Marinarul se indrepta spre un fonograf de moda veche, probabil de prin 1910, fi il puse sa cante un tango. Dansara cu trupurile strans lipite, ochi in ochi, balansandu-se, ondulandu-se, alunecand fi infiorandu-se. La sfarfitul melodiei, se vedea limpede ca marinarul se excitase. ii lua mana partenerei ?i o apasa pe umflatura dintre picioare. Ea ii oferi un zambet tainic, plin de promisiuni, ii intoarse spatele cu o mifcare sugestiva fi se indeparta leganandu-fi foldurile. El i se alatura dintr-un salt fi, cu degetele tremurande, incepu sa-i desfaca fermoarul lung. Rochia cazu. Pe dedesubt era goala, cu excepjia ciorapilor negri fi a pantofilor rofii. Cand se intoarse spre el, marinarul cazu in genunchi, o apuca de folduri f i-fi ingropS faja in tufa matasoasa de par auriu de la imbinarea coapselor. Ea il trase de parul negru fi des ridicandu-l, in timp ce ochii ii alunecarS catre forma abia zarita a marelui pat dublu cu capataie de alam a fi gramezi de perne. Chiar in acel moment, lampa de deasupra mesei se stinse fi o alta, deasupra patului, se aprinse marindu-fi treptat stralucirea pana ce acesta fu scaldat intr-o lumina calda, aurie. Marinarul fi femeia se indreptara spre pat fi urma o ora de sex torid in care trecura in revista toate variantele posibile, corpurile fi acjiunile lor fiind puse in evidenja de incandescenja lampii cu abajur rofu. Nu schimbara nici un cuvant; singurele sunete care se auzeau erau ale respirajiei lor aspre, rapide; frecarea pielii pe piele, suspinele care se inte{eau, gemetele pline de o adanca placere, inspirajiile brufte fi, catre sfarfit, scarjaitul frenetic al arcurilor patului de alam a fi ultimul lor strigat extatic. Apoi lampa se stinse. Din spatele draperiei de catifea neagrS de la celalalt capat al cam erei se auzi un sunet, jumatate geamat, jumatate icnet; exprimand mai degraba durere decat placere. Urma un alt suspin lung fi, in cele din urma, zgomotul slab al unei ufi care se inchide. Pentru cateva momente, in camera se instaia liniftea, dupa care se auzira nifte fofnete fi din nou, zgomotul unei ufi care se inchidea fi se deschidea. Dupa vreo treizeci de secunde, lampa de deasupra mesei se aprinse dand, de data asta, o lumina slaba. Femeia era acum singura. Ifi imbraca repede rochia rofie, ifi aranja parul fi se ruja. in final, ifi arunca pelerina peste paiete.

Vera Cowie

12

U file duble se deschisera. Majordomul o aftepta. Se inclina din noua intinzandu-i un plic alb, lung, dupa care o conduse pe trepte tn jos spre Ufa de la intrare. Afara, limuzina neagra aftepta trasa la baza scarii. Ma?ina o lasa tn faja hotelului unde locuia temporar. Cand ajunse tn apartamentul sau, zavori Ufa, se sprijini de ea suspinand obosita fi tfi aruncS pantofii rofii din picioare. Blestemajii aftia or sS ma omoare, mormai ea. Rupse apoi plicul alb scotand din el un teanc consistent de bancnote eng lezefti de cincizeci de lire. Erau exact douazeci. Dragul, batranul Alfonso..., rosti ea zambind. (Sprancenele i se apropiara brusc.) Numai de-ar mai duce-o cat mai am eu de trait... Era clientul ei de unsprezece ani, fi scenariul fusese mereu aceiafi: un marinar care arata a fa cum aratase batranul tn tinereje fi tarfa blonda tn rochia rofie cu paiete aranjata tn stilul Clarei Bow interpretau mereu aceeafi pantomima; tntotdeauna dura o ora, fi tntotdeauna ea folosea ceea ce o facuse celebra tn Rio pe tarfa blonda: gura fi limba. Acesta era motivul pentru care prejul ei fusese atat de mare, tncat baiatul nu putuse sa fi-l permita. Aceasta fusese fi una dintre rajiunile pentru care el jurase sa aiba suficient de mulji bani tncat sa poata cumpSra pe oricine. Acum ti mai ramasesera doar banii. Sojia lui murise, fiul la fel, iar fiica lui era calugarija tntr-o manastire din Sao Paolo. De patru ori pe an trimitea dupa Elizabeth Waring de oriunde se afla: New York, Los Angeles, Hong Kong... de fiecare data plata era plicul plin cu bancnote de cincizeci de lire fi, uneori, un cadou, daca reprezentajia data de ea reufea sa-l aduca cat de cat aproape de ceea ce putea el considera acum, a fi un orgasm. Cerceii pe care-i purtase fi care semanau cu nifte mici candelabre, fusesera unui dintre aceste cadouri; nu erau imitajii, ci diamante de o puritate excepjionale. ifi scoase unul din ureche fi il afeza tn palma. Probabil ca va trebui sa ma parasiji fi o sa va ia locul o imitajie Butler & Wilson", rosti ea cu regret, dar decizia asta mai poate aftepta.

13

Curtezana

Stranse palm a in jurul cercelului f i simji injepatura platinei in carnea delicata. D o i ani, se gandi ea, ia r asta e m axim um la ce p o t spera. Pentru moment ii veni sa strige, sa urle, sa-fi smulga parul fiindca nu era drept... Nu acum, cand aproape reufise dupa atata munca grea. S e presupune ca tu e f t i nuca cu coaja tare. Elizabeth Waring, ifi reaminti ea, d e ci unde e fondul de pensii, unde s u n t conturile din strainatate f i pach etele de acpuni? A f putea inca sa reufesc, reflecta ea optimists. Dumnezeu ftie ca am relajiile necesare. D aca le -a f vinde f i a f vinde f i colierul de satire roz... da, dar tot n-ar fi suficient. Ji-au trebuit casa f i vila, m afinile, hainele, tratamentele sistem atice la C ham pney f i m icile operapi de chirurgie plastica care te-au a ju ta t sa faci faja acpunii tim pului. ip sunt necesare cel pupn cin cizeci de m ii pe an ca sa-p m enpi s tilu l de viaja. Se apleca sa culeaga de jos un pantof. U ita -te la a ftia , de exemplu; te-au costat o m ie de lire din cauza paietelor cusute de m ana; doua m ii f i ju m a ta te a facut rochia, d e f i preju rile erau p e n tru vanza rile cu ridicata . p e n tru n um ele lu i Dumnezeu! Nu, va trebui sa in veste fti m ai m ult de ju m atate de milion, fata m ea! A i nevoie de ceva substanpal, f i n im en i nu trebuie sa afle, altfei totul se va duce de rapS. Elizabeth se ridica in picioare fi se intinse sa traga fermoarul rochiei care ii aluneca pana la genunchi, unde o prinse inainte de a o scoate fi pe ea. Era grea din cauza paietelor fi i se parea a cantari mai mult ca de obicei. in ultima vrem e, indiferent cat timp o purta, avea dureri musculare la umeri, iar cand o dezbraca avea impresia ca dadea jos o tona de pe ea. ifi m ifca umerii, ca fi cand ar fi vrut sa-i relaxeze dupa ce statuse intr-o pozijie incomoda fi casca obosita in timp ce-fi agaja rochia pe um eraf fi puse fanurile in pantofi. De catva timp, energia ii scazuse considerabil in comparajie cu nivelul obifnuit fi, daca era sa fie sincera, tot a fa ii scazuse fi entuziasmul. Afezandu-se pe marginea patului ca s a -fi scoata ciorapii din m atase naturaia, ce costasera fapte lire fi jumatate perechea, ifi vazu imaginea in oglinda mare a masujei de toaleta fi se holba cu mintea golita de orice gand la aparijia trasa la faja care-i intorceS privirea.

Vera Covjie

14

incordarea era vizibiia, dar n-ar fi putut spune daca se datora varstei, sau starii in care se afla. Se sim|ea mult prea slabita ca sa stea fi sa chibzuiasca. Avea nevoie de somn, mult somn dulce fi odihnitor. i?i scoase portjartierul Tnzorzonat, care emise un sunet metalic, aducSndu-i am inte de banii pe care marinarul ii pusese in micul buzunar. Cautand in el, scoase cinci monezi mici de aur, echivalentul brazilian din anul 1924 a cinci dolari. Erau o groaza de bani pentru o tarfa in vremurile acelea, fi din aceasta cauza ea avusese monopolul asupra marinarilor straini. Tu ai murit bogata? intreba ea cu voce tare. Batranul asta precis va muri putred de bogat. Elizabeth arunca ciorapii deoparte. Avea sa-i ciateasca mai tarziu; nimeni nu vazuse vreodata cum ifi ingrijea accesoriile meseriei sale. Tot ce dorea acum era sa se arunce in imensul pat fi sa doarma. Dar, mai Tntai, trebuia sa se ocupe de atat de necesarele masuri de igiena. Exista b a rb a ji care au avut parte de m a i m ulte cine calde decat intreaga m ea familie, reflecta ea cu ironie Tn timp ce se scufunda cuprinsa de beatitudine in apa calda plina de balonafe parfumate, ia r eu trebuie sa m or din cauza un e i tum ori p e creier. Gandul i se paru caraghios, a f a Tncat incepu sa rada; rase pana ce izbucni in plans, fi atunci ifi dadu seama ca nu se mai putea opri.

*Eata in fusta mini de piele neagra se cutremura cand o paia de vant rece se Tnfafura in jurul picioarelor ei Tmbracate Tn colanji negri de plasa fi Tncaljate cu cizme lungi pana la coapse. Se chirci fi mai mult sub jacheta din material subjire ce imita blana, fi tropai scurt. Privirea ei scruta mafinile care treceau Tn sus pe Bedford Hill fi, Tn timp ce se deplasa Tncet Tn direcjia opusa, Tncerca sa imprime foldurilor ei o mifcare

15

Curtezana

de leganare. Afacerile mergeau prost Tn zona asta mult prea rece. in plus, ameninja sa ploua. Era una dintre acele seri de februarie cand era de preferat sfi stai Tn casa cu focul aprins, a fe z a t Tn fa{a televizorului. Ochii ei antrenaji Tn depistarea unui potenjial client vazura o m afin a care se apropie de m arginea trotuarului urcand dealul fi care semnaliza cu farurile Tn direcjia ei. Slava D om nului, gandi ea, nu vreau ca M ickey sa se dea ia r la m in e din ca u z a re c o lte i slabe. Arborand un zam bet seducator, se apleca sa se uite in m afina prin fereastra laterala, lasand jacheta sa se deschida a f a incat tipul sa-i poata vedea sanii plini fi fermi care se Tntrezareau in decolteul adanc, in forma de V, al puloverului ei negru. Te fac o partida? Cat? intreba el aspru, nerabdator. Zece lire: Ce intra in prejul asta? Un numar obifnuit. Vreau mai mult decat atat pentru o hartie de zece. Atunci cauta-fi alta! Furioasa, se indrepta de spate. Erau lucruri pe care nici chiar amintirea lui Mickey fi a pedepselor lui nu o puteau determina sa le faca. oricum nu-i piacea mutra tipului. Efti cam pretenjioasa pentru o tarfa! Cara-te! Individul T i recomanda sa se duca fi sa faca ceva absolut imposibil din punct de vedere anatomic fi demara in tromba. Ea ifi relua hoinareala. Abia daca avea cincisprezece lire in geanta fi se plimba pe deal de patruzeci de minute. Nu era o noapte buna! Vara putea scoate de patru ori pe atat in aceiafi interval de timp. Se apropia o alta m afina. Zam bea Tn lumina farurilor, dar tipul de la volan Ti schimba parerea, accelera fi trecu pe langa ea Tn viteza. Ura Bedford Hill, dar Mickey T i spusese ca asta va fi teritoriul.ei drept pedeapsa. tia ca acolo nu se poate captiga mult, in Park Lane, Edgwar Road, Shepherd Market, T J i puteai face suma, dar Bedford Hill era un drum de legatura fi afacerile depindeau de

Vera Cowie
automobiliftir In trecere sau de cei care ftiau ca era un cartier rau famat fi veneau special sa caute distracjie chiar fi intr-o noapte ca asta, cand era rece sub copacii din pare, iar bacheta din spate a mafinii nu era te l mai confortabil loc din lume. Vara, o groaza de barbaji preferau s-o faca lipind-o de un copac sau direct pe iarba. Fu strabatuta din nou de un frison fi scotoci prin geanta dupa un fervejel ca sa-fi sufle nasul. Chiar atunci aparu o alta m afina. Ai racit, iubito? N -a f vrea sa-mi pasezi fi mie guturaiul. (Individul ranji obraznic.) Am cu totul altceva in minte. M afin a era un Audi fi tipul era bine imbracat. Nell se apleca din nou, dar de data asta pe chipul ei se afternuse un zambet plecut, iar vocea avea alt ton. Douazeci de lire pentru tine, spuse ea, ca fi cum oferta era un chilipir cu care el n-avea sa se mai intalneasca niciodata. Barbatul apasa o maneta fi Ufa se deschise cu un pocnet ufor. Sari inauntru. Oh, ce draguj... zise ea, recunoscatoare. Vreau sa spun, e cald fi piacut. Pai eu sunt cald intotdeauna... ba chiar fierbinte ]n unele locuri. (Ii lua m ana fi o apasa pe penisul lui care se intarise deja.) Te-ncSlzesc eu imediat... Ea il ghida spre locul ei favorit, unde era suficient de intuneric ca sa nu poji fi vazut din drum, dar nu prea departe incat sa fie complet izolata daca un client ar fi devenit agresiv. El se grabea; era unul dintre aceia care venise special pentru asta. O intinse a fa de repede pe bancheta din spate ca de-abia apuca sa-fi dea jos chilojii. Defi era un tip masiv, avea o dotare surprinzator de mica. Totul se termina repede, insa el paru satisfacut fi o piati cu bani scofi dintr-un portofel ticsit cu bancnote. in zece minute fata era din nou pe teren. Prinse ultimul metrou spre Kings Cross fi apoi un autobuz spre Islington. Cand ajunse in apartament, Mickey statea la masa din bucatarie fi bea cafea. Erau acolo fi doua dintre celelalte fete: Maureen, care facea trotuarul pe Edgwar Road, fi Cindy, a carei zona de patrulare era Queens Drive.

17

Curtezana

Pe masa se vedeau teancuri de bancnote Tmparjite dupa valoare: de douazeci, de zece, cinci fi o lira. Mickey ifi ridica privirea. Ochii lui albaftri ca apa unui lac era reci, cu pupilele contractate, f i o priveau fara sa clipeasca. Fata recunoscu semnele fi carnea i se stranse de fricS. Doam ne, ce noapte rece, rosti ea prefacandu-se vesela. Mor sa beau ceva cald. Asta-i cafea? Se Indrepta spre soba unde era un vas pus la foe mic, dar brusc, drumul Ii fu barat de un baston alb flexibil. Mai Thtai lucrurile importante. Vocea lui Mickey era la fel de inexpresiva ca privirea. Nell inregistra micul semn pe care-1 facu Maureen cu ochiul ca fi ufoara clatinare a capului ei. Asta insemna: fii atenta, e-n toane rele. Oh, iarta-ma, Mickey... frigul asta m-a zapacit de tot... Uite-i, zise ea punand optzeci de lire pe masa. Mi-e team a ca a fost o noapte cam slaba. E prea frig pentru baiejii veseli... Bajul fuiera prin aer fi lovi masa cu un pocnet sec. Optzeci de lire? Lipsefti patw ore fi te intorci cu optzeci de nenorocite de lire? Unde-i restul? Asta-i tot, Mickey, pe cuvant. A fost o noapte proasta... e groaznic de rece fi n-au prea fost amatori. Am inghefat stand acolo, pe drumul aia. Mana lui o pocni peste fata aruncandu-i capul pe spate. Curva mincinoasa! Cu coljul ochiului le vazu pe Cindy fi Maureen volatilizandu-se f i injelese ce o afte p ta . M ickey o bumbaci cu pumnii, o izbi peste fa{a cu palmele fi o croi cu bastonul sau alb fi subtire peste maini fi picioare, zbierand incontinuu obscenitaji fi vrand sa ftie daca ea il lua drept un tembel. N-o trimisese pe strada ca sa-fi piarda vremea prin cafenele, o trimisese sa lucreze. Ori lucra pentru el, ori va avea el grija sa nu mai fie Tn stare sa lucreze pentru nimeni. Fata se apara cat de bine putu dar cand se tari in patru labe sub masa, el rasturna masa fi ceftile fi cafeau fierbinte zburara carencotro, iar cand se facu ghem, o izbi cu picioarele. Se opri numai cand il lasara puterile. Abia atunci iefi din bucatarie trantind Ufa fi traversa culoarul intrand in camera lui. Fata ramase acolo, incapabila sa se m ifte. fi curgea sange din

Vera Cozuie

18

nas, respira cu greu, iar coastele ?i picioarele o dureau. Incerca sa se mite, dar gemu in agonie. Auzi ua deschizandu-se i apoi, un suspin adanc. Oh, Dumnezeule... Vai, Doamne, Elly, ce {i-a facut? Era Maureen, cea cu chip slab fi osos: care parea de treizeci de ani, avand in realitate cu zece mai pujin. Aceasta o privi pe Ely cu groaza. Ochii ei de un albastru spalacit, care de obicei nu aveau nici o expresie, erau de data asta ocaJi vazand ravagiile produse de pumnii lui Mickey. Furnizorul nu s-a aratat p-aici i bietul Mickey e disperat dupa o doza, ii lua apararea Cindy care traia cu Mickey. tii cum e el cand nu ?i-a luat porjia. ...i cum e cand i-a luat-o, zise Maureen mohoratS. Era de aceeai varsta cu Cindy, dar mult mai veche in branfa, astfel meat invSJase din experienja i, ca ?i Paula, avea atat timp cat i compasiune de oferit altor oameni in afara ei, mai ales daca, asemenea lui Elly, acetia trecusera prin ace leafi necazuri. Fusese binevoitoare, toleranta i uneori chiar ii manifestase admirajia faja de ea. O invSjase mici trucuri sau ii daduse indrumari, ca de exemplu cum sa puna mana pe un client sau ce sa faca daca acesta se dovedea a fi periculos. fi piacea sa barfeasca i, in consecinja, Elly i?i pusese frau gurii, insa avea o inima buna i era evident ca fusese ?ocata vazand-o ?ocata pe Elly batuta aa de rau ?i plina de sange. lubito, poji sa te ridici? intreba ea bland. Se vedea ca era neliniftita i sfafiata intre compasiune i frica generata de gandul ce-ar fi Mickey in stare sa-i faca daca ar prinde-o. Era amabila de felul ei, dar nu-?i punea niciodata pielea la bataie. Nu-i putea permite. Nu... ma doare, suspinS Elly, dandu-?i seama ca o durea i cand vorbea. Da-ne o mana de ajutor, Cindy. O sa-i fie mai bine in pat. impreuna, pe jumatate sprijinind-o, pe jumatate tarand-o, reuira s-o duca pe Elly in celalalt dormitor, pe care fata il imparjea cu Maureen. Cindy dormea cu Mickey. Du-te i adu ni$te apa calda' intr-un castron i ni?te vata, ii ordona M aureen lui Cindy, care se supuse fara tragere de inima.

19

Cu r t e z a na

Dum nezeule, o sa ai o faja multicolora, remarca Maureen pe cand o ftergea de sange. Ji-a spart buza fi nasul tau arata ciudat, spuse ea fi i-l atinse. Elly fipa de durere. Prin falca o sageta un junghi. Nu-mi place cum arata, continua Maureen, ingrijorata. Cred ca Ji-a rupt nasul fi nu ftiu ce {i-a facut la falca... Parerea mea este ca ar trebui sa mergi'la spital. Nu... reufi Elly sa articuleze. Maine voi fi bine... Odihna... Somn... Doar lasaji-ma sa dorm ... Paula o sa se uita la tine cand o sa se intoarca, o imbarbata Maureen. A lucrat doi ani ca sora medicala, a fa ca se pricepe la lucruri dintr-astea. E pe Park Lane asta-seara f i o sa vinS tarziu, dar ea o sa ftie care-i cel mai bun lucru de facut. Elly incuviinja cu ochii inchifi. O durea peste tot fi nasul parea umplut cu ceva, astfel ca era nevoita sa respire pe gura. Reufi, totufi, sa cada intr-un somn adanc. Cand Paula se intoarse la trei fi jumatate, Maureen o duse in camera fetei. Fiind cea mai veche in trupa lui Mickey Shaughnessy, Paula avea propria ei cam era fi diverse alte drepturi fi privilegii ca fe fa a grupului de fete. Lucra pentru el de doi ani f i era singura cu care se purta mai bine, deoarece ii aducea cei mai mulji bani. Avea douazeci fi cinci de ani fi odata fusese infirmiera, numai ca un student la medicina o lasase insarcinata fi fusese nevoita sa -fi abandoneze studiile. Fetija ei de patru ani statea cu nifte parinji vitregi fi Paula lucra ca s-o intrejina. Statea cu Mickey pentru ca era varul ei fi-i lua doar un procentaj din caftig, in timp ce celorlalte le lua tot, pana la ultimul penny. Acum, ea se uita la Elly fi inspira scurt. Dumnezeule Atotputernic... De data asta a mers prea departe! exclama ea atingand ufor nasul tumefiat. Asta-i rupt, fi uita-te ia falca ei, nu arata deloc bine! Nu pot s-o ajut cu nimic; trebuie sa fie ingrijita ca lumea, fi asta inseamna ca e necesar s-o vada un doctor. Mickey o sa ne omoare daca aducem aici pe cineva din afara. Si daca moare? Nu poate fi chiar atat de grav, zise Maureen insa, brusc, paru infricofata.

Vera Cowie
Uita-te la coastele ei, la vanataile astea. Ar putea avea leziuni interne. Trebuie sa mearga la spital, Maureen, fi cu asta, basta. N-am putea-o duce in alta parte a orafului? La sud de rau... acolo sunt spitale peste tot. Undeva unde au secjie de urgenje. Am putea spune ca am gasit-o pe strada, ca a fost atacata... (Maureen ifi roase o unghie.) i ce-i spunem lui Mickey? O sa-l apuce pandaliile daca afla ce-am facut. Atunci trebuie sa ne asiguram ca n-o sa afle, fi cum singurul lui gand este sa faca rost de o doza, e timpul sa acjionam fi sa o ducem la spital. Cum? Eu nu ma pun cu Mickey... ftii cum e el... Cu tine e altceva, caftigi mai mult ca oricare dintre noi fi ai parte de tratament special. N-am chef sa-mi traga o cafteala cum i-a tras lui Elly. Paula ifi dadu seama ca Maureen avea dreptate. Mickey putea fi un individ afurisit, dar avea control asupra multor vaduri bune. Cand incercase sa lucreze pe cont propriu, fusese alungata fie de fete, fie de peftii lor, care nu ezitau sa foloseasca forja. Numai avandu-l pe Mickey ca protector reufise sa caftige destul ca sa-fi intrejina fetija rajiunea tuturorfaptelor sale. E-n regula, deci va trebui sa ma ocup eu de asta. Dar baga de seama, mudes! Mai ales faja de Cindy. Ar trancani cu siguranja, fiindca ar pune orice la bataie ca sa-fi intareasca pozijia. N-o sa suflu un cuvinjel, promise Maureen, ufurata ca era scoasa din cauza. Paula privi ingrijorata la Elly, care statea cu ochii inchifi respirstnd prin gura deschisa; amandoi ochii erau invinejiji, obrajii ii erau livizi fi plini de vanatai, barbia ii atarna ciudat, pe coaste avea semne intunecate, iar picioarele fi coapsele aveau dare rofii pe ele. Am ftiut mereu c-o sa aduca necazuri. I-am spus lui Mickey de la inceput ca aveam indoieli. Ea nu-i ca noi. De exemplu, e mult mai instruita. Ea? i tu luai note bune, nu-i afa? Una sau doua, dar era ma d e p a fe fte cu mult. N-ai vazut ce carji citefte? De ce-ar face o fata cu mintea ei trotuarul pentru Mickey Shaughnessy?

21

Curtezana

Lil a adus-o, Iji amintefti? tiu asta, dar probabil c-ar fi putut face altceva in loc sa bata strazile. Poate ea nu. Prostii! Am spus de la inceput ca locul ei nu-i aici, fi nu mi-am schimbat parerea. Deocamdata n-am ce sa-i fac in noaptea asta in afara de a oajuta sa traga un somn bun. O facu pe Elly sa inghita o mica pastila verde fi pleca lasand-o sub efectul puternic al narcoticului. A doua zi dimineaja, Mickey pleca devreme de acasa, in toane la fel de rele. Dupa cum stabilise cu Paula, Maureen o lua pe Cindy la C & A, la Marble Arah, ca sa se uite la o rochie pe care aceasta pusese ochii daca Mickey ar fi iefit cu banii. Cindy acorda mare atenjie chipului fi siluetei fi, mai ales, unghiilor ei. Paula se duse la Elly. Terenul e liber. Poji sa te scoli? Cred ca da. Le lua mult timp, de?i Paula o ajuta sa se imbrace. Acopera-Ji faja cu baticul fi pune-Ji ochelarii a ftia de soare; o sa-Ji ascunda vanataile de la ochi. N-am chef ca vreun fofer curios s5 inceapa cu intrebarile. Unde mergem? mormai Elly cu greutate. La spital. Te due pana acolo, dar mai departe nu merg. Nu-mi pot permite sa fiu amestecata in treaba asta. Trebuie sa ma gandesc la Cheryl a mea. Te due pana la Accidente, dar de acolo-nainte, te privefte. Efti fata d efteapta. Gasefti tu o poveste. Ochii lor se fntalnira; unii, de cyloare albastru inchis, ceilalji cenufii, ca norii dupa ploaie, ivindu-se din mijlocul unor pete intunecate ca ale urfilor Panda. Muljumesc, articula Elly. Paula dadu din cap, concentrandu-se la ce avea de facut. Elly putea sa mearga, insa numai foarte incet. Le lua ceva timp ca sa coboare cele trei randuri de scari plus cele de la Ufa din faja pana la trotuar, intrucat apartamentul se gasea la ultimul etaj al unei vile praginite, construita in stil edwardian. G asea ca trecusera secole pana cand ajunsera la colj, apoi pana la Upper Street, dar, odata sosite acolo, Paula chema un taxi fi, ufurata fiindca se afteptau sa-l vada pe Mickey luandu-l furios dupa ele , ii spuse foferului

'Vera Coiuic

22

sa se duca la Kings Cross. De acolo luara metroul pana la St. George, in Tooting, unde Paula ifi facuse studiile de infirmiera. La intrare, ea spuse: Acum, Elly, e fti la mare distanja de Mickey. Ma indoiesc ca a venit vreodata atat de departe, in partea de sud a orafului. Secjia de accidente este chiar aici pe coridor; se vor ingriji de tine. Presupun ca n-o sa ne mai vedem pentru ca nu te vad intorcandu-te inapoi la Mickey, nu-i afa? Elly incerca sa zam beasca, dar o duru, a f a meat rezultatul fu mai degraba o grimasa. Mult noroc, iubito. Paula o batu stangace pe umar pe Elly. Acum era nerabdatoare sa se Tntoarca acasa. sa vada daca era totul in regula fi sa descopere ca in timp ce fusese plecata la farmacie sa cumpere unguent fi analgezice, pacienta reufise sa dispara. Muljumesc, Paula, mormai Elly. Sper c-o sa scapi basma curata. Stai pujin, sa plec eu mai Tntai. Paula facu un semn cu mana fi se intoarse sa piece, iar Elly ii auzi tocurile Jacanind din ce in ce mai slab pe coridorul pavat cu dale. Atunci porni incet spre secjia de accidente. Le spuse ca fusese batuta de barbatul cu care traia, dar refuza sa dea nume sau sa depuna plangere. Afirma ca, de fapt, ea il provocase determinandu-l sa se infurie fi ca era doar vina ei, deoarece ftia cat de repede ifi pierdea el cumpatul. Chiar dupa sosirea polijiei, ea refuza sa le spuna ceva, scriind raspunsurile la intrebarile lor pe un carnet intrucSt falca ii fusese cusuta, nasul imobilizat fi bandajat, coastele pansate, iar vanataile fi contuziile, ingrijite. Declara ca nu avea pe cine sa anunje; parinjii ei murisera fi ea traia pe cont propriu de cand avea faptesprezece ani. Statea cu barbatul asta inca de pe atunci fi totul era in regula, numai ca el se infuria foarte repede... tia ca o iubefte fi ca avea sa se caiasca, dar reacjia lui de genul dinte pentru dinte" picase Intr-un ceas rau, Insa, atunci cand se va intoarce, lui ii va parea foarte rau de ceea ce facuse.

23

Curtezatia

Ancheta mergea greu fiindca ea nu putea vorbi, dar ochii ei mari, cenufii, lasau clar sa se vada cat de incapajanata putea sa fie. Cum era un caz de violenja intre soJi i legea era astfel facuta incat polijiftii nu puteau mica un deget daca ea nu era pregatita sa depuna o plangere formala ?i sa-l acjioneze in judecata pe cel care o batuse, fura nevoiji sa-i accepte atitudinea. V aca mica i proasta, le spuse polijista colegilor ei cand parasira salonul. N-o sa le injeleg niciodata pe fetele astea. D e-abia are nouasprezece ani i se da dura ca o stanca. L-a trazni cu toate acuzajiile posibile din Codul penal, plus alteie pe care le-a? inventa. Daca exista un lucru pe care nu pot sa-l Tnghit, este modul in care femeile accepta violenja din partea barbajilor ca o dovada a dragostei. Ridicase intenjionat vocea, ca sa poata fi auzita de Elly careia ii venea sa strige dupa ea. C e-are a face dragostea cu toate astea? H a bar n-ai desp re ce e vorba, se adresa ea in gand spateiui lat al polijistei care disparea pe coridor. Tot a$a n-am tiut nici eu acum d o i a n i ju m a te c a n d am c o b o ra t din a u to b u z la A utogara Victoria... Nu cunotea pe nimeni, n-avea unde sa se duca i singurii ei bani erau doua lire i cincizeci de pence. Avea un mic geamantan in care ducea un singur schimb de lucruri, peria de par, o geanta cu obiecte de toaleta i o fotografie facuta in vremuri mai fericite in care era cu mama ei. N-avea nici o destinajie, nici prieteni in ora? i nici rude carora sa le telefoneze ca sa le roage s-o lase sa innopteze la ele. Plecase in graba pentru ca se ivise ocazia; pentru ca o anumita u?a ramasese nezavorata i un anume bee fusese luat de o puftoaica mechera, culeasa de pe strazi, pe nume Jenny. Aceasta fugise de la o alta casa de copii, in timp ce se faceau incercari de depistare a familiei ei. Cand Elly aflase ca Jenny voia sa fuga in acea noapte o rugase s-o ia i pe ea. NU-mi pot permite insojitori, ii spusese Jenny. In plus, tu inca ai ca la gura. Habar n-ai de nici unele; n-ai mai fost In custodie inainte. Se vede de la o po?ta. E a cincea oara ca Incearca sa ma puna in cufca, dar n-o sa le mearga

Vera Cozoie

24

nici acum. Vreau sa ma due in Scojia, dar am sa las o urma care sa duca la Londra. Cum o sa faci asta? foptise Elly uimita fi impresionata. Nu mai pune intrebari fi atunci n-o sa-Ji spun minciuni. (Ochii atotftiutori o privisera pe Elly cu o oarecare nedumerire.) Ce naiba cauji tu aici? Doar n-ai fugit de acasa. Efti in custodie, dar efti prea tanara pentru un Centru de arest preventiv. Aftepji sa te dea la centrul teritorial? Oricum, caji ani ai? aptesprezece. Drace, nu pari! Am crezut ca efti de varsta mea. Tu caji ani ai? Aproape cincisprezece. Jenny o studiase pe fata aceea speriata, care vorbea atat de corect. E?ti orfana? Da. M ama mea a murit. Tatai meu... Jenny daduse glas cuvintelor pe care Elly le gasea atat de greu de rostit cu voce tare. Nu te vrea, afa-i? pufnise ea. Pe mine nu ma vrea maica-mea. Zice ca nu poate sa se descurce cu mine. $i atunci de ce vrei sa parasefti caminul asta confortabil? Afara e o lume dura fi nepasatoare fi, daca nu ftii cum sa faci faja, Dumnezeu n-o sa te prea ajute. Vreau sa plec de aici. Vreau sa incept o viaja noua. Pentru asta e nevoie de bani. Ai bani? Nu, dar ftiu unde se gasesc. Unde? intrebase Jenny cu vocea taioasa ca o lama. Acolo unde locuiam inainte. Tatal meu Jinea intot deauna bani intr-o cutie de m etal din birou... Caji? Nu ftiu , dar intotdeauna era un teanc gros de bancnote cand deschidea cutia in prezenja mea. E cineva acasa? Elly scuturase din cap. Tatal fi sora ei plecaserS in direcjii diferite, dar nu ftia incotro, fi lasasera casa goala fi zavorata. Ai cheile? Nu.

25

Curtezana

Nu avusese niciodata o cheie. Tatal ei nu-i permisese acest lucru. C e fel de loc e aia? M are, mic, o casa, un aparta ment?... O casa mare cu patru etaje. Cum sunt ferestrele? Sistem ghilotina. Cu geamuri duble? Nu. Jenny daduse din cap; satisfacator. Care-i adresa? Te due eu acolo, daca ma iei cu tine. Nu efti atat de proasta pe cat pari, nu-i a fa ? Foarte bine, atunci. La noapte. Cand se vor stinge luminile fi vom fi in pat. C e facem cu fata cealalta? N-o sa zica nimic. E prea speriata. Cunosc eu genul. Dar n-o sa vorbim in faja ei, bine? O sa-Ji spun o singura data fi daca nu Jii minte, te privete. Sub ochii atenji ai lui Jenny, Elly mancase cina pana la ultima imbucatura N u f t i i c a n d y a fi urm atoarea m asa! fi i?i pusese cam afa de noapte peste haine. C ea de-a treia ocupanta a camerei, o fata grasa fi proasta de cinci sprezece ani, care fusese prinsa cand incercase sa agaje un polijist in uniforma, sforaia infiorator. Fetele se strecurasera pe coridoarele intunecate ia; mai apoi iefisera afara printr-o fereastra de la parter. Mersesera mult timp pe straduje laterale, Jinandu-se mereu in umbra fi strabatusera un teritoriu pe care Jenny parea sa-l cunoasca mai bine decat Elly, defi ea nu se nascuse in cartier. tii, ma orientez a-ntaia. Am stat aici fapte luni. A f fi stat fi mai mult daca scorpia batrana fi curioasa la care locuiam nu fi-a r fi bagat nasul in camera mea in timp ce eram plecata fi n-ar fi vazut marfa care era acolo. Ce marfa? intrebase Elly cu naivitate. Din magazine, tampito. O fterpelisem, o furasem din magazine. Oh...

Vera Coiuie

26

A chemat polijia fi dupa aia m-am trezit din nou in custodie. Sunt adusS mereu aici fi iar fug, de parca a? fi un yo-yo nenorocit fi maica-mea n-o sa ma ia inapoi, asta pot sa Ji-o spun precis. I-a zis babei aleia bagareje ca aduc numai necazuri fi cS nu vrea sa mai aiba de-a face cu mine. Nu ftiu de ce se mai ostenesc, numai ca sa fug din nou... Deodata fata se uitase la casele mari $i tacute. Drace! Aici locuiefti? Atunci ce naiba cautai la arest preventiv, intrebase ea suspicioasa. E o poveste lunga, raspunsese Elly, evaziva. Aici... locuiam, spusese ea oprindu-se in faja unei case mari construite in stil victoria. Perfect. Arata-mi drumul, atunci. Cat timp Elly statuse, tremurand, de paza, convinsa ca vor fi inhajate in momentul urmator, Jenny ifi croise drum fi intrase, ajut&nd-o fi pe Elly sa se cajere. S3 nu aprinzi nici o lumina, o avertizase Jenny. Sper ca ftii sa te orientezi pe aici. Sertarul biroului era incuiat; tatal lui Elly Jinuse intot deauna cheia pe lanjul de la ceas, insa Jenny ftiuse cum sa forjeze incuietoarea. Deschisese sertarul fi suspinase de placere vazand cutia de bani. In ea se aflau ceva mai mult de fa s e lire, pe care le imparjira. Ce-i drept e drept fi nici n-ai fi aici daca n -a f fi fost eu pe faza. AtSta timp cat am destui bani pentru biletul de autobuz pana la Londra f i pentru o camera pana imi gasesc ceva de lucru, e bine. Jenny nu spuse nimic. Las-o sa in v e je apucand-o pe calea cea m ai grea, gandise ea. Eu aa am facut, nu-i a$a, f t s u n t m a i m ica d e c it ea. N -o sa reziste n ic i c in c i minute. Scufija R o fie in padure! Vorbe$te de parca are prune in gura. Trebuia s-o las acolo unde era. Foarte bine, o sa inveje. A fa ca o invajase pe Elly prima lecjie, furandu-i banii din portofelul aflat in sacofa pe care Elly o rugase sa o pazeasca pana ce avea sa-fi cumpere biletul de autobuz. Cand Elly se intorsese, sacofa era acolo unde o lasase, insa Jenny disparuse, fapt pe care nu i-l luase in nume de rau, de vreme ce fata ii spusese ca ea nu cheltuia banii cu calatoriile, ci facea autostopul.

27

C u r t ez a n a

Tu sa nu faci una ca asta, ii zisese ea fara menajamente. Dupa prima incercare iji vor gasi corpul zacand intr-un fan{ de pe autostrada A1. Sa calatorefti numai cu autobuzul. Elly apreciase sfatul, dar cand ifi deschisese portofelul gfi puna inauntru biletul de drum fi restul de doua lire fi douazeci de pence, constatase ca acesta era gol cu excepjia unei bucaji de hartie rupta din ambalajul unui sandvif, pe care scria cu litere de tipar: SA NU Al IN C R E D E R E IN NIMENI". Elly fusese atat de focata, incat ramasese fara grai, apoi se ingrozise vazand ca banii ei s-au dus, dupa care cazuse in cea mai neagra disperare. Orbita de lacrimi, ifi croise drum pana la toaleta doamnelor, unde plSnsese amarnic fi parasise camaruja doar cand auzise crainicul anunjand pasagerii sa se imbarce in autobuzul de Londra. N u -fi mai amintise nimic din calatorie, era prea naucita de fo e fi disperare. Cand se daduse jos din autobuz, in Londra, era paralizata de deznadejde. Se uitase imprejur, dezorientata, uimita fi de-a dreptul ingrozita. Femeia durdulie, cu aer matern, care avea aerul ca afteapta pe cineva, o observase imediat. Elly observase ca o persoana se lupta cu mai multe sacofe pline de cumpa raturi fi bunele maniere iefisera la suprafaja. Daji-mi voie sa va ajut, se oferise ea. Oh, efti o fata tara draguja! Nu prea mai sunt multe ca tine in ziua de azi. Daca ai putea sa ma ajuji sa merg pana la banca de colo, o sa le aranjez mai bine. Elly o ajutase, dar dupa aceea nu facuse nici o incercare sa-fi vada de drum. Ramasese locului, holbandu-se imprejur, rozandu-fi buza de jos fi rasucind bareta genjii. Se pare ca ai tai n-au venit sa te intampine. Probabil ca autobuzul tau a sosit ceva mai devreme. Se mai mtampla fi asta cateodata, defi de cele mai multe ori intarzie. Am venit sa-mi conduc o prietena fi autobuzul ei a plecat cu intarziere. Sa-Ji spun ceva: tocmai voiam sa merg sa beau o cea fca de ceai. De ce n-ai veni cu mine sa bei fi tu una? Vom sta acolo, la geam, ca sa poji sa vezi cand iji vin prietenii. Elly murea de dorinja sa bea ceva cald. Ultima ei masa fusese cina din seara precedents, dar deja avertismentul

Vera Coivie

28

lui Jenny i se Tntiparise in minte. SA NU Al INCR ED ER E IN NIM ENI! Bine, dar asta era o doamna intre doua varste, de fapt ceva mai in etate, cu par cenufiu fi un chip plaCut cu aer matern. Probabil ca era bunica deja... Nu exista nimic mai grozav ca o cea fca de ceai care sa te puna pe picioare, continua bunica. Va muljumesc, rostise Elly hotarandu-se brusc. Mi-ar face placere. Bause nu una, ci doua cefti de ceai, iar doamna o tratase cu o bucata delicioasa de piacinta cu mere. Perfect, te simji mai bine acum, nu-i afa? Elly zambise pentru prima oara. Da, mult mai bine, muljumesc. Nu fnjeleg, totufi, ce s-a intamplat cu ai tai. Suntem aici de o jumatate de ora fi nu te-am vazut uitandu-te dupa ei. Efti sigura ca vine cineva sa te ia? Elly se-nrofise fi daduse din cap. Bunica plescaise din limba. Nimeni! Bine, atunci spune-mi unde vrei sa mergi fi o sa-Ji explic cum sa ajungi acolo. Nu se aratase surprinsa cand Elly mormaise ca nu mergea nicaieri, pentru ca nu avea unde sa se duca, N-ai unde sa te duci? Vai de mine... sa nu-mi spui ca ai fugit de acasa! Bunica nu parea sa aiba aerul ca o condamna, din contra, vocea ei era atat de plina de compasiune incat Elly simjise cum lacrimile ii izvorasc din ochi fi incep sa-i curga pe obraji. Nu... nu chiar... fovaise ea. Unde sunt atunci parinjii tai? Nu crezi ca vor fi fngrijoraji? M am a m ea a murit f i... tatai meu a plecat. Oh, s3raca de tine, o compatimi bunica plescaind din limba. $i nu mai ai alte rude? M atufi sau unchi... sau o bunica? Nu mai am pe nimeni. Pe nimeni... Oh, draga de tine, imi pare rau... Atunci cu atat mai bine ca m-ai intalnit. pe mine. Londra nu e un loc potrivit pentru o tanara fata singura. tiu un loc unde ai putea sta. Undeva unde poji ramane pana cand reufefti sa-Ji gasefti

Curtezana
o slujba fi un loc al tau. Sper ca nu te deram jeaza sa stai cu trei fete tinere foarte draguje. Oh, sigur ca nu! raspunsese Elly cu entuziansm. Ar fi fost de acord sa stea impreuna cu treizeci de fete daca aceasta bunica simpatica, am abila fi teribil de reconfortanta i-ar fi propus o asem enea alternativa. Cum te cheama, iubito? Elly... Se hotarase sa se prezinte cu aceasta varianta a numelui ei adevarat, care nu mai fusese folosita de nici una dintre persoanele care o cunofteau. Atunci, Elly, cred ca ar fi bine sa mergem sa luam autobuzul. Doamna Tfi adunase sacofele, T i muljumise exagerat lui Elly cand aceasta se oferise sa duca cateva din ele, fi se Tndreptasera spre o stajie de autobuz. Mersesera destul de mult fi bunica T i platise lui Elly biletul. Cand coboraserS, Elly Tntrebase curioasa: Ce parte a Londrei este asta? Islington, draga. Districtul N1 din nordul orafului. Fetele locuiesc la o aruncatura de baj. Sunt un grup foarte vesel fi iau viaja a fa cum este. O fata Tn plus n-o sa Tnsemne mare lucru, ai sa vezi. Cand ajunsesera la casa Tnalta fi Tngusta care, a fa cum remarcase Elly cu strangere de inima, vazuse fi zile mai bune eg mulji ani Tn urma, urcasera trei randuri de scari pans la ultimul etaj. Sus era lumina fi caldura, se auzeau glasuri sporovaind fi zgomot de c efti. in locul neliniftii care o Tncerca, fata simtise o ufurare ce se transformase Tn uimire cand binefacatoarea ei deschisese o Ufa fi o introdusese Tntr-o camera mare care odinioara fusese Tmparjita Tn doua, dar care acum se Tntindea pe toata lajimea casei. inauntru, televizorul mergea fi Tntr-un colj, o tanara femeie calca o bluza de un roz aprins. Pe o canapea veche, tapijata cu p lu f, statea o alta fata mai tanara, draguja, dar cam anosta fi foarte blonda. Aceasta Tfi vopsea, concentrata, cu un lac stralucitor de o nunaja roz Tnchis, unghiile extraordinar de lungi, care T i evocau lui Elly ghearele unei pasari de prada. O a treia fata tocmai umplea un ceainic cu apa fierbinte.

Vera Cowie

30

BunS, Lil! o salutase aceasta din urma pe doamna cea buna. Intotdeauna vii la fix, nu-i afa? Cred ca adulmeci mirosul de ceai de la o pofta. Cine e fata asta? Ea este Elly. Am gasit-o la autogara Victoria, saraca de ea. N-are unde sa se duca fi nici rude la care sa apeleze. A ram as de una singura fi m-am gandit ca n-o sa va deranjeze daca o gazduiji o zi sau doua pana se dezmeticefte fi o sa poata sta pe picioarele ei... Elly, ea e Paula, cea de pe canapea e Cindy,' iar Maureen este cea care ifi calca bluza. Elly se simjise ca fi cum ar fi naufragiat pe o insula pustie, fara hrana sau apa, fi ar fi vazut o barca de salvare venind direct catre ea. Fetele fusesera amabile, vesele, acceptand-o fara sa puna Tntrebari, defi, la inceput, Paula paruse ingrijorata pana ce Elly o asigurase ca, intr-adevar, nu exista nimeni care sa intrebe de ea, fiindca nu mai avea pe nimeni pe lumea asta. Nu se poate sa n-ai pe nimeni! Fiecare are pe cineva caruia sa-i pese de el, protestase Paula. E adevarat, mai e sora m ea, recunoscuse Elly rufinata, dar, vedeji, este arierata mintal fi au dus-o la un camin special. Oh, sarmana de tine. Intr-adevar, n-ai pe nimeni... Atunci, trebuie sa stai aici. Nu ne deranjeaza, nu-i a fa fetelor? Poji sa stai in aceeafi camera cu Maureen. E-n regula, Maureen? Aceasta raspunsese vesela: Patul e dublu fi atata timp cat nu sforai... Nu sforai... Cel pujin a fa cred. Lil ram asese la cina care fusese com pusa dintr-un castron mare de spaghete bolognese. fn timp ce mancau, Elly raspunsese cu ingenuitate la mai multe intrebari ce fusesera abil strecurate in conversajie. Cand, pe la ora noua, fetele incepusera sa se pregateasca", Elly intrebase surprinsa: Lucraji noaptea? Exact, rostise Cindy laconic, in fiecare noapte. inseam na ca munciji in schimbul de noapte? Ele rSsesera, facand-o pe Elly sa simta ca a pus o intrebare prosteasca, pana cand Lil le spusese sa inceteze.

31

Curtezana

Lucreaza Tn domeniul distracjiilor, draga, de-asta muncesc noaptea. Oh... am Tnjeles... Asta explica totul. N-ar putea... Vreau sa spun... S-ar putea gasi de lucru fi pentru mine? Pot sa Tnvaj tot ce trebuie. Invaj foarte repede. O sa vedem, draga. Mai Tntai stai sa te dezmeticefti, sa te obifnuiefti cu atmosfera fi dupa aceea, mai discutam. Pe la ora zece sosise Mickey Shaughnessy. Acesta T i fusese prezentat drept varul lui Paula", ceea ce era adevarat. Era un irlandez atragator, cu par rofu Tnchis fi cu un accent care sunase Tn urechile lui Elly ca o muzica. Avea ochi superbi, la fel de albaftri ca apa lacului Killarney. Se aratase imediat interesat de Elly. Dupa ce fetele plecasera la lucru, el se afe za s e la masa din bucatarie, Tfi turnase o cafea fi statuse la taifas cu ea fi cu Lil. Cand aceasta se ridicase sa piece, Mickey se oferise s-o conduce pana acasa, adica doar la cateva strazi mai Tncolo, Tnsa era mai bine s-o Tnsojeasca, decat sa mearga singura noaptea. Culca-te cand Ji se face somn, spusese Lil, strangandu-fi sacofele. Fetele nu vin acasa decat spre dimineaja. Ele au chei, a fa ca poji sa Tncui Ufa dupa mine. Va muljumesc, rostise Elly cu Tnfiacarare luand-o pe Lil de mana. A fost un miracol ca v-am Tntalnit, altfel nu ftiu ce m -a f fi facut. Sunt de acord, iubito. Oricum, n -a f fi putut lasa o fata tanara fi draguja ca tine sa se piarda intr-un o ra f de marimea astuia. Acum Tncuie Ufa dupa mine. Ne mai vedem noi, zisese Mickey iefind pe Ufa. Vin pe aici aproape Tn fiecare zi. Elly spaiase vasele fiindca nimeni nu se deranjase s-o faca fi fusesera pur fi simplu lasate murdare Tn chiuveta f i facuse ordine. Dupa aceea, repetase isprava in dormitor, unde Tmbracamintea era aruncata pe jos sau atam a pe scaune, revistele zdceau Tmpraftiate fi farduri, foarte multe farduri, stateau claie peste gramada pe mdsuja de toaleta. Pusese pe um erafe hainele care, dupa parerea ei, erau prea colorate fi cam de prost gust, fi adunase lenjeria. Nu mai vazuse ciorapi de felul aia pana atunci; crezuse ca toata lumea purta colanji. Erau negri fi foarte fini

Vera Cotvie

32

fi toji pantofii aveau tocuri inalte. Elly nu avusese niciodata pantofi cu tocuri inalte tatal ei spunea ca fac rau la picioare a fa ca incaljase o pereche fi mersese clati nandu-se prin camera, pana ce se obifnuise sa umble pe tocurile cui. In cele din'urma, decisese ca nu i se potriveau. Erau intr-adevar incomozi. Se dusese-la culcare sim{indu-se mult mai impacata cu sine, decat fusese in ultima vrem e. Facuse inceputul; invajase o lecjie, dar era bucuroasa ca Jenny nu avusese dreptate in privinja acelui lN NIMENI'1 , pentru ca, daca n-ar fi avut incredere in Lil, nu s-ar fi aflat acum acolo, stand confortabil la caldura. Patul era plin de noduri, cearfafurile era de nylon in timp ce ea fusese obifnuita cu linoul de olanda iar pernele pa_reau umplute cu burete, insa Elly se simjea in siguranja. Intr-adevar, cazuse in picioare; nu se afteptase la atata generozitate. Daca n-ar fi intalnit-o pe Lil, acum s-ar fi aflat in custodia polijiei. Ea ii spusese ca agenjii patrulau prin tote stajiile importante in cautarea celor care fugeau de acasa. Elly decisese sa stea cu persoanele acelea amabile, cat de mult aveau sa o lase, iar pana cand avea sa-fi gasesca o slujba, urma sa se ocupe de gospodarie. Se pricepea la treburile Casei deoarece facuse acest lucru de la varsta de unsprezece ani pentru tatai ei fi nu fusese el oare cel mai pretenjios dintre oameni? Apoi, odata ce se obifnuia cu oraful, avea sa-fi ia o slujba. Poate chelnerija sau vanzatoare intr-un magazin. Muljumita tataiui ei ftia destui termeni medicali ca sa poata lucra intr-o farmacie. Trebuia sa existe ceva fi pentru ea. Avea sa-l intrebe pe Mickey. I se parea ca el ftie o muljime de lucruri. Poate reufea sa gaseasca de lucru in domeniul distracjiilor ca Maureen, Cindy fi Paula. Cascase, ifi infoiase perna fi, simjindu-se brusc insingurata, se intrebase unde era sora ei fi cum ar putea face sa afle. Ifi intorsese faja in perna fi lasase lacrimile, pe care fi le rejinuse atata timp, sa curga in voie. Te v oi g a s i f i vom fi din nou im preuna, M argaret, ifi prom it, ifi spusese ea in gand. Te voi g a s i oriunde te-au dus f i ip voi explica totul a fa in ca t sa in te le g i de ce am facut tot ce am facut...

33

Curtezana

Plansese pana ce obosise fi, In cele din urma, adormise, iar cSnd Maureen se furifase In pat, pe la ora doua noaptea, dormea mult prea adanc ca sa se trezeasca. in patul ei de spital, Elly se gandi la Elli-cea-dintai fi deplanse lipsa ei de cunoftinfe despre oameni fi lume In general, naivitatea fi sinceritatea ei, caci ce ftiuse ea despre lume? Tatal ei o Jinuse In fru f i o dirijase toata viaja, chiar ?i in limitele casei lor din Warmick Road numarul 17. Acela fusese intreg universul ei fi habar n-avusese cat de diferita era lumea de afara pana cand nu invajase fi o facuse in modul cel mai durcu putinja. Fetele fi Mickey ii parusera lui Elly a fi prinjul din poveste ?i cele trei ursitoare bune. O dusesera sa vada oraful, o laudasera pentru felul cum se ocupa de gospodarie, o lasasera sa probeze hainele compatimind-o cand le spusese ca tatai ei i le alegea pe ale ei i nu-i daduse niciodata voie sa poarte jeanfi sau fuste scurte, nici podoabe marunte sau lucruri la moda. Viaja ei acasa fusese searbada fi singuratica, deoarece tatai ei, care nu avea nevoie de nimeni, nu reufise sa injeleaga catufi de pujin dorinja fiicei lui de a avea prieteni de varsta ei, sau faptul ca o sora inapoiata mintal nu putea sa-i dea afecjiunea de care avea nevoie. O iubise foarte mult pe Margaret, o ingrijise fi o protejase cat de bine se pricepuse, dar asta nu ii era de ajuns. in vreme ce alte fete de la fcoala ifi facusera prieteni fi ii invitau acasa, sau se duceau in diverse locuri impreuna, lui Elly nu ii era permis a fa ceva. Tatal ei nu vedea nici un motiv pentru care ar fi trebuit sa invite straini in casa lui. Pacienjii erau cu totul altceva fi, in afara de asta, ei nu treceau mai departe de cabinet. Nell nu era in stare sa priceapa de ce venea lumea sa-l vada pe tatai ei, care era rece fi distant, intransigent fi autoritar, ferm convins ca el fi numai e l ftia ce e mai bine fi pacienjii lui ori se conformau indicajiilor date de el, ori n-aveau decat sa se duca in alta parte, intr-un tarziu injelese ca unor oameni le piacea sa le spui ce sa faca, mai ales cand era vorba de sanatatea lor, deoarece ii absolvea de orice responsabilitate.

Vera Cowie

34

Dumnezeu ftie ca nu se poarta deloc cu tact cu bolnavii, auzise ea un pacient spunandu-i altuia in timp ce paraseau cabinetul, fi e la fel de cald ca un iceberg, dar te face bine fi, in fond, asta conteaza la un doctor. Adevarul e ca, daca n-ar fi un medic atat de bun, nu i-a? putea suporta prezenja; e un om teribil de rece fi arogant. Nell nu vorbise prea mult despre defectele tataiui ei, dar dupa felul in care inflorea la caldura prezenjei lor, ceilalji pricepusera ca dusese lipsa multa vreme de comunicarea sau schimburile de idei dintr-o viaja obifnuita. Cum Paula dejinea pozijia privilegiata de a fi favorita lui Mickey, primele cunoftinje fi informajii pe care fi le insufise Elly fura cele date de ea. Pe langa faptul ca istejimea Paulei d ep afea cu mult nivelul celorlalte doua fete, lui Ely ii piacea spiritul ei practic, acceptarea faptului ca nu prea avea multe posibilitaji, precum fi hotararea ei de a stoarce tot ce se putea din pujinul avut. Paula juca foarte bine rolul unui model de comportament, iar Elly privea, asculta, invaja fi copia, aceasta din urma cu cea mai mare discrejie. Maureen, care era a doua in rang avea o inima buna, dar era genul de persoana care credea tot ce scria in ziare ?i in fiecare zi citea toate tabloidele1'. Era am abila fi de treaba, cat timp nu risca nimic. N-ar fi putut niciodata sa-i jina piept lui Mickey, a fa cum facea Paula, dar ii daduse, binevoitoare, cateva indrumari lui Elly fi era intotdeauna ' dispusa sa-i dea un sfat, daca acest lucru nu constituia o imprudenja din partea ei. Era foarte circumspecta faja de Mickey, dar fi foarte impresionata de educajia lui Elly, avand in vedere ca a ei fusese foarte sumara. Cindy, pe de alta parte, nu era impresionata de nimeni fi nimic. Ifi dedica intreaga viaja ei insefi fi progreselor pe care le putea face. De indata ce vazuse cum stateau lucrurile cu Mickey, se asigurase sa aiba i ea partea ei, dar apoi, se indragostise de-a dreptul prostete de el, pana intr-atat incat devenise oarba la toate gre?elile lui. Timp de o sapta mana, doua, o supraveghease pe Elly ca un ?oim gata sa-fi

1 ) Ziar de format mic, cu mult material fotografie, in care sunt publicate mai ales articole de senzajie (n.t.)

35

C urtezan a

apere teritoriul, lini?tindu-se doar cand fusese sigura ca n-are de ce sa se teama. De atunci tnainte, o ignorase, considerand-o o naiva a carei educare fusese pierdere de timp. Tot ce-i trebuia unei fete erau calitajile fizice necesare sa prinda tn cursa proftii de barbaji deoarece, lasand la o parte imaginea ei deform ata despre Mickey, parerea ei despre barbaji tn general era ca nu foloseau decat unui singur scop, iar daca ea tfi juca bine rolul, ti dadeau tot ce voia, fara sa fie necesar sa lupte pentru asta. Dintre cele trei fete, Cindy era singura care lucra cu placere. Sexul ti era la fel de necesar ca aerul, i era cu atat mai bine daca mai fi era platita pentru asta. Doar mult mai tarziu, cand rem arcase toate evenimentele, tfi daduse Elly seama cum fusese impinsa tn mod deliberat i cu mult m eftefu g sa cedeze, cum fusese pregatita sa faca cunoftinja cu Viaja. iji plac baiejii, barbajii? o tntreba ca din tntamplare Mickey tntr-o seara, cand fetele se pregateau sa se duca la lucru. N-am cunoscut nici unul. Tatal meu spunea ca sunt prea tanara ca sa am de-a face cu ei. Atunci va trebui sa ne tngrijim sa tntalnefti cajiva, nu-i aa? Ji-ar piacea? Elly se uitase la el fi, dintr-o data, ochii ei cenufii parusera atoateftiutori. Vrei sa spui, cum fac Paula, Maureen fi Cindy? Asta se poate aranja. Elly privise tn gol, gandindu-se. Se platefte bine? tntrebase ea tn cele din urma. Paula ridicase din sprancene spre Mickey, care raspun sese: Depinde de ce vrea respectivul sa faci. C a de exemplu? Fetele se uitasera una la alta. O comportare atat de directa era neobifnuita la o fugara cum era ea. Poate ca nu-i atat de nepriceputa cum credeam , reflectase Mickey. C a atare, ti spusese. Ea nu rofise, nu privise tn alta parte, nu aratase repulsie sau teama, a fa cum s-ar fi afteptat el. Paula intervenise:

Vera Cowie

36

Cum tatal tau e doctor, presupun ca |i-a spus tot Tn legatura cu sexul. Da. Atat, un singur cuvant, rostit fara nici o intonate. Dar nu Ji-a dat voie sa iefi cu baieji? Tntrebase Cindy neTncrezatoare. Nu. Daca ji s-ar arata cum sa procedezi, crezi ca ai fi Tn stare sa oferi placere barbajilor? Tntreba Mickey. Eu... (Elly Ti mufcase buza.) Pot sa Tncerc, spusese ea Tn cele din urma. Cu Tnfajijarea ta, ar fi simplu. Barbajilor le plac fetele draguje ca tine; ai putea caftiga o gramada de bani. Facuse o pauza, iasand-o sa asimileze informajia, apoi lovise. Am cheltuit o groaza de bani cu tine, Elly. Pe mancare, locuinja, ducandu-te ici fi colo; pentru biletele de caiatorii, cele doua lire i cincizeci de pence pe care n-i i-ai dat n-au facut nici cat o picatura de apa Tntr-o galeata. Trebuie sa recunosc ca am cheltuit de cincizeci de ori peatat cu tine numai Tn ultima saptamana. Elly paruse focata. Nici nu m-am gandit... zisese ea cu o voce fovaielnica. Pai, ne cam efti datoare ... Ai putea piati totul cu cateva nop|i de lucru, adaugase Paula. Cu ochii cat cepele, Elly m ufcase din momeaia. A fa e! E foarte simplu. Apoi vom fi chit fi vei avea proprii bani de cheltuit pentru rochii, farduri, discuri, toate lucrurile pe care tatai tau nu J i le-a permis. O sa traiefti viaja normaia a unei adolescente Tn loc sa faci pe Cenufareasa... Dar... O sa te Tnvajam de toate. Ne pricepem la orice, nu-i a fa , fetelor? i Tnca cum, raspunsese Cindy scurt. Cu ochii mari fi parSnd ca se Tndoiefte, Elly intrebase: Credeji cu adevarat ca barbajii m a v o r p la ti sa fac dragoste cu ei?

37

Curtezana

-p a . Tacerea se prelungise fi ei lasasera ca nehotararea lui Elly sa se intinda ca o coarda. Cand avea sa se rupa, decizia ei urma sa fie luata. Elly statea cu capul plecat fi Mickey ti aruncase o privire. Se afteptase sa vada lacrimi, dar ea era o fiinja cu totul neobifnuita. Alte fete, confruntate cu ceea ce era clar un ultimatum plangeau de obicei, In hohote. Ea tnsa, se abjinea. Ifi privea mainile, ale caror degete se framantau i se rasuceau. Apoi, daduse din cap cu un gest neajutorat, care putea sa tnsemne: foarte bine, n-am de ales sau nu pot, tmi pare rau, dar nu pot. In momentul tn care tfi tndreptase spinarea tnsa, chipul ei era impasibil defi obrajii ii erau complet lipsiji de culoare. Foarte bine, rostise ea liniftita, cu o voce la fel de lipsita de expresie, ca fi cum ar fi fost pregatita sa indure orice o perioada lunga de timp. Voi face a f a cum doriji. Ce proasta am fost, gandi Elly acum, sfafiata intre" disprej fi mila pentru fiinja neajutorata fi disperata care fusese la faptesprezece ani. E i $tiau prea bine ce faceau. Eu n um ai credeam ca $tiam. Dupa o luna, era adanc ancorata in viaja fi, defi caftigase de cateva ori mai mult decat ceea ce-i datorase lui Mickey dupa acea prima saptamana, el continua sa-i ia bani pentru ceea ce numea cheltuieli necesare: toate hainele acelea pe care le-am cumparat fi apoi m-au costat fi permanentul fi fardurile... Parea ca nu va mai scapa de datorii pana cand, in fine, reuf ise sa injeleaga ca era definitiv prinsa in capcana. Mickey incetase sa mai fie amabil fi tnjelegator; devenise un supraveghetor nemilos, care nu ezita sa pedepseasca faptul ca o fata nu caftiga atat cat spera el. Descoperise ca era dependent de cocaina, al carei prej creftea aproape zilnic, fi ca avea un temperament pe care era mai bine sa nu-l starnefti, daca-Ji cunofteai binele. incercase sa economiseasca, dar constatase ca era aproape imposibil, intrucat Mickey manuia toji banii. Le cumpara fetelor fi prezervativele pot sa le cumpar cu ridicata pentru voi, spunea el fi tot ce putea sa pastreze era cate o bancnota ocazionaia de cinci lire. Nu tndraznea

Vera Cowie

38

sa rejina mai mult. Mickey ftia exact cam cat ar fi trebuit sa caftige i s-o fi ferit sfantul ca banii pe care-i aducea sa fie insuficienji. Nu facuse nici o Tncercare de a da de urma surorii ei pana nu implinise optsprezece ani; Tn felul asta nu o mai puteau duce inapoi in custodie. Imediat dupa ziua ei de naftere, o sunase pe doamna Robdon, cea care facea muncile grele la ea acasa fi care incercase, fara a incaica directivele stride ale bunului dodor, sa aduca pujina veselie in viaja searbada a fiicelor sale. Elly minjise spunand ca statea la n a fa ei in realitate nu fusese niciodata botezata fi ca o ducea bine, dar ca era nerabdatoare sa afle ce se intam plase cu Margaret. Intrerupsese toate protestele fi exclamajiile focate ale femeii fi insistase asupra lucrurilor pe care voia sa le afle, fara a-i da posibilitatea doamnei Robson sa se lase in voia ocupajiei ei favorite barfitul. Elly riscase de la bun inceput, dandu-i telefon, a fa incat vorbise cat putuse de pujin fi aflase ca Margaret se afia intr-un sanatoriu pentru handicapaji mintali. Doamna Robson ftia adresa fi numarul de telefon. Elly ii muljumise fi inchisese Tnainte ca aceasta sa poata pune fi alte Tntrebari, dupa care telefonase la sanatoriu. Aici, dupa ce fusese pasata de la o persoana la alta fi i se pusesera mai multe Tntrebari amanunjite, i se comunicase ca starea sanatajii surorii ei era excelenta. Da, avea voie sa primeasca vizitatori, dar era mai bine sa telefoneze Tnainte. Din cand in cand, M argaret avea anumite manifestari deosebite, a fa ca trebuise sa fie izolata. Elly se interesase ce injelegeau ei prin manifestari deosebite;-i se spusese ca sora ei devenea violenta la intervale de timp neregulate fi in mod cu totul neafteptat. Cand parasise cabina telefonica, Elly se vazuse obligata sa se a fe ze pe o banca din apropiere. Margaret, violenta! Blanda, docila fi uneori absenta Margaret, devenise violenta. NU... nu... nu se putea. Totufi, ftia foarte bine ca era posibil. Se preocupase sa afle cat putuse de mult despre persoanele avand aceiafi handicap ca sora ei fi citise multe carji despre

Curtezana
autism1 1 . Acum, murise i speranja de a o avea pe Margaret langa ea candva. Se intorsese acasa fara sa-fi dea seama ce face fi o zi sau doua fusese atat de tnchisa tn sine fi atat de tacuta, tncat Mickey crezuse ca e pe cale sa se imbolnaveasca fi devenise plin de solicitudine, ceea ce nu-i statea tn fire. Cand, tntr-o dupa-masa Elly nu se putuse da jos din pat, se alarmase atat de tare tncat facuse ceva de neconceput ii permisese Paulei sa chem e un doctor, care diagnosticase un colaps minor. A trdit intr-o mare tensiune nevoasa. Lasa|i-o sa se odihneasca probabil ca va dormi foarte mult fi hrSniJi-o bine. Exista semne ale unei recente fi drastice pierderi in greutate. Nu e nimic contagios? voise Mickey sa ftie. Nu este. nimic de natura fizica. A dus-o cumva in ultima vreme intr-o continua stare de incordare? Incordare? A fost foarte ingrijorata pentru sora ei, explicase Paula. Asta explica totul. Odihna, somn fi hrana consistenta fi trebuie sa ia asta de doua ori pe zi. Este un supliment de vitamine fi un tranchilizant ufor. Spuneji-i sa vina sa ma vada peste doua saptamani fi atunci am sa-i fac o examinare amanunjita. Dupa plecare doctorului, Mickey intrebase: Ce-i toata povestea asta cu sora ei? A aflat unde au dus-o fi a dat telefon sa vada cum se simte. Cred ca starea ei nu era prea buna. Asta-i tot? Cata vreme nu este ceva peste care nu poate trece, totul e in regula. TicSlos ego ist ce e fti, injurase Paula, intrand la Elly in camera. Pare cum va fragila trasa la faja a fa cum e, cu cearcane sub o ch i f i pom e p i puternic reliefap, reflecta Paula acoperind-o cu plapuma pe fata care dormea; dar, de fapt, intotdeauna aratase ca fi cand o adiere mai mare

1 ) Boala mintalS care i f i are originea in copilarie, caracterizatS prin interiorizare excesiva, imobilitate de integrare in societate, comportare absents f i dificultaji de vorbire (n.t.)

Vera Coioie

40

de vSnt ar fi putut-o lua pe sus. Paula ifi d&dea seama ca infajifarea ei ascundea o tarie interioarS la care facuse mereu apel in lunile care trecusera de cand facea parte din trupa lui Mickey. N u m a i D um nezeu f tie de ce a i fScut asta, ifi zisese Paula. A m vazut to t fe lu l de oam eni in viaja, dar n-am m a i in ta ln it p e nim e n i ca tine. Dupa o saptamana, Elly se pusese din nou pe picioare fi nu mai adusese vorba despre sora ei, dar capatase un aer neinduplecat f i hotfirat, care te infiora. Doar Paula bSgase de seama, dar nu spusese nimic. Ii su n t recunoscatoare P aulei pen tru atu n c i f i acum, gandi Elly, schimbandu-fi pozijia ca sa-fi ufureze durerea din coaste. A cu m su n t liberd... Inchise ochii fi i se paru ca plutefte. Doi ani fi jumatate de sclavie fi o nesfSrfita procesiune de barbaji fara chip. Gata. A m re u f it s a -m i recapSt libertatea, chiar daca am facut-o intr-un m od atat de dureros, d a r ch ia r f i a ce st fapt i f i are com pensajia lui, fiindcS nu voi ie f i de a ic i o sdptam ana sau doua f i asta va fi prim a m ea va c a n ja de cand ... de ca n d m -a m nascut, realizase ea focata. Tatal ei nu fusese de acord cu vacanjele. Sunt o extravaganja inutila fi lipsita de sens", spunea el. Asta fi aduse aminte de ceva. Se intinse ufor, cu mare grija, dupS geanta ei mare fi neagra, de plastic. Rulate intr-un sul subjire fi strecurate in- maner erau doua bancnote de douazeci de lire. La urma urmelbr, reufise sa-l traga pe sfoara pe Mickey. Putea sa-fi permita o revista, poate un baton de ciocolata. Se simjea bine doar ftiind ca banii erau acolo. Dupa ce se va face bine, orice bani va caftiga vor fi ai ei fi numai ai ei... N-am sa m a i a scult niciodata de ordinele vreunuibarbat. Niciodata! jura ea. A m invajat lecjia. Cat. tim p voi sta aici, am sa m ananc de p a tru o ri p e z i f i o sa dorm toata noaptea. Ce-i m ai grozav, e ca M ickey n-are n ic i cea m a i m ica idee unde m a aflu. Paula n-o sa m a dea de g o l f i n ic i M aureen. S ingura ca re a r face-o, f i incS fo a rte bucuroasa, nu ftie unde sunt. Etapa asta a viepi m ele s-a term in al Pentru totdeauna. Am facut ceea ce am fost nevoitd sa fac f i hai s-o re cu n o a fte m sin gurul lu c ru de care eram in stare, d a r m i-am executat sentinfa. In s fa rf it, sunt libera. Sunt stapana pe viaja m ea. Tot ce trebuie acum e sa m& decid ce sa fac cu ea.

41

Curtezana

Elisabeth Waring sosi pe aeroportul Heathrow cu cursa Concorde de seara ?i lua, ca de obicei, un taxi pana la gara centraia. Ploua, i aerul nopjii era rece ?i umed. Dei avea haina de samur pe ea, o trecu un fior. Cand inchise ua casei pe care agentul ei imobiliar i-o vanduse ca pe un adevarat chilipir, dar care se dovedise a fi un hotel de tranzit trans format, constata bucuroasa ca Lulu, fata din Indiile de Vest angajata cu ziua, lasase incalzirea centraia sa funcjioneze din plin. ?i abandona singura geanta de voiaj in hoi i se duse sa verifice mesajele ISsate pe robotul telefonului. DouS dintre acestea erau de la clienji ce urmau sa soseasca la Londra in urmatoarele zece zile i sperau ca e a sa le acorde pujin din timpul ei prejios. Cum unul din ei era un texan foarte generos, iar celalalt un australian la fel de damic, Elizabeth fu fericita sa ii sune $1 sa le confirme intalnirile. Ultimul mesaj era de la cel mai vechi prieten al ei, Philip Faulkner. Tot nu te-ai intors din vajaiala?" o apostrofa caustic vocea lui catifelata. Sper ca intenjionezi sa ma inviji la cina cand revii. Am nevoie acuta de o provizie proaspata de cancanuri, altfel in curand casa ta va ramana singura in care voi mai fi invitat. Te rog, telefoneaza-mi chiar in momentul in care te intorci. Pur i simplu mor de nerabdare sa aflu totul. Pe curand." Restul mesajelor erau obinuite; printre ele, unul de la dentistul ei, altul de la oculist in legatura cu lentilele de contact, al treilea de la curajatoria chimica unde ii ducea hainele, care o anunja ca nu reu^isera cu nici un chip sa scoata pata de pe rochia neagra din voal de matase naturala. Poate daca le-ar putea preciza cu ce fusese pStata... Dupa ce ii scoase rochia din jerse bej neifonabil Bonnie Cashin" pe care o purtase pe drum, Elizabeth imbraca halatul ei favorit din catifea matlasata de culoarea cap?unei, ii puse papucii asortaji cobori jos, la bucatarie, unde-i facu o ceaca de ceai Earl Gray", pe cafe o lua cu

Vera Cozvie
sine In salonul spa{ios. Se aeza la biroul ei Regency fi descuie sertarul din mijloc, de unde scoase un registru imbracat fn piele rofie tn genul celor folosite de contabili, Deschizandu-I, trecu rapid tn revista cifrele scrise cu negru pe pagina din stanga, cele cu rofu de pe pagina din dreapta, apoi scrise cu negru totalul ultimelor ei caftiguri. Tocmai calcula veniturile fi cheltuielile, cand telefonul incepu sa sune. II ridica fi exclama cu bucurie: * Tatal Ce surpriza placuta. Ce mai faci? Te-am chemat sa ma plang, rosti tatal ei cu vocea sacadata a unui ofijer de armata fi, pe deasupra, unul cu un grad foarte tnalt. Nu te-am mai vazut de un car de ani. Ma gandeam ca m -af putea auto-invita la tine pentru sfarfitul asta de saptamana. Trebuie sa ma prezint la regiment vineri fi am nevoie de un loc unde sa dorm. Clubul nu mai e ce-a fost odata fi, pe langa asta, a devenit al naibii de scump. Ce zici, e bine? Desigur ca este. Elizabeth nu-fi facuse nici un plan care sa nu poata fi schimbat. Tatai ei era tntotdeauna binevenit. Putem sa ne bucuram de unul dintre sfarfiturile noastre de saptamana neprotocolare, continua ea. Asta tnsemna ca puteau purta haine vechi, nu primeau musafiri fi petreceau cateva ore in localul ei preferat, inaintea pranzului traditional de duminica. Grozav. Mai e un lucru, totufi. Probabil ca trebuie sa-l iau pe Tiger. A imbatranit ca fi mine fi nu-i prea place sa fie lasat pe mana lui Mercer. Mercer era ordonanja batranului comandat de brigada fi ura cainii. Tiger, pe de alta parte, il ura pe Mercer, dar cum amandoi erau indispensabili stapanului lui, se resemnau sa se suporte unui pe celalalt. Va trebui sa doarma in bucatarie, il avertiza Elizabeth. N-o sa te las sa-l duci sus pe furif. Lasa par peste tot. Lulu o sa faca o criza de nervil Bine, vedem noi, spuse vag comandantul. Vrei sa-Ji ies in intapinare? Ar fi draguj din partea ta. I-am dat liber lui Mercer la sfar?itul asta de saptamana: vrea sa mearga sa-fi vada fiica. Cu ce tren vii?

43

Curtezana

M-am gandit sa-l iau pe cel de trei fi un sfert, sosegte in Paddington la cinci fara un sfert. iji convine? Voi fi acolo sa te primesc cu fanfara. Atata vreme cat nu ma primefti cu gloanje, totul e in regula. Pe vineri, atunci. Dar tatal ei avea chef de conversajie. L-ai mai vazut pe fratele tau? Cu vreo luna jumatate in urma. Eu nu I-am mai vazut de fa s e luni. Spune mereu ca este ocupat. E adevarat. in calitate de consilier al coroanei, are o activitate extrem de intensa. Tot ce ftiu despre el, aflu din ziare. Era o lamentare, dar fi un reprof. Elizabeth ifi dadu seama ca tatal ei facea una dintre periodicele, dar rarele cercetari asupra problemelor de familie. Apoi, ifi reaminti: saptamana viitoare era comemorarea morjii mamei ei. Sa-Ji spun ceva. O sa fac tot posibilul sa-l determin sa vina la cina. Ar fi placut, incerca tatal ei sa para dezinvolt, fara a reufi. Nu conta pe asta, il avertiza Elizabeth. tii cat de aglomerata este agenda lui sociala. Batranul scoase o exclamajie nepoliticoasa. Spera sa fie numit la tribunal, la anul. Grozav. Atunci va putea aranja cu tichetele mele de parcare. Afurisitul de paznic se ascunde cand ma vede ca apar, iar el, ca judecator de pace ar... Tata, trebuie sa plec. Elizabeth nu avea nici cel mai mic chef sa asculte o dizertajie pe tema Cand eram eu tanar." Of, foarte bine. Paru atat de descurajat incat ea se simji vinovata. Ca sa se revanfeze se oferi sa-i pregateasca un curry. O sa-l fac dupa rejeta ta, zise ea.

1 1 Fel de mancare din bucataria indiana, condimentat cu un amestec de mirodenii picante (n.t.)

Vera Cowie

44

Ei, a fa mai merge! Nu poji sa mai gasefti un curry ca lumea astazi. Mercer spune ca mirosul ramane Tn casa prea mult timp. Adevarul e ca lui nu-i place; de fapt nu i-a placut nici India, daca tot veni vorba ... Pe viner, T l Tntrerupse Elizabeth fi Tnchise telefonul. Of, Doamne, gemu Tn sinea ei, ce-am facut? Brusc, un dracufor poznaf puse stapanire pe ea. Ridica receptorul fi forma un numar. Pareai disperat, a?a ca m-am gandit sa ta consolez, declara ea cand Philip raspunse la telefon. Chiar eram disperat! afirma el. Cum se face ca nu ma inviji niciodata sS te Tnsojesc Tn micile tale excursii? o tachina el. Ai putea sa le asiguri un profit celor de la Concorde cumparand doua locuri la clasa Tntai fi tot Ji-ar ramane destul ca sa-mi achiji nota de plata la hotel. Daca ai impresia ca o sa rise sa pierd un client vechi pentru vechea noastra-prietenie, vei mai avea o deziluzie. Vrei sa spui ca am mai fost deziluzionat de ceva sau cineva? Tntreba Philip Faulkner cu o voce batjocotiroare. Oh, Doamne. Iar te-a suparat careva! A f zice mai degraba ca m-a jupuit fi m-a tocat marunt. Sarmanul de tine! Imi pare rau. tii ceva, vino sambata la cina. Vei putea sa-mi plangi pe umar. Mi-am epuizat toate lacrimile, dar dupa cateva pahare din Gevry-Chambertin-ul tau voi deveni cat de lacrimogen dorefti. O sa capeji doar o sticia. Vine f i tata. Dupa o clipa de tacere, Philip o admonesta: Afurisito! Nu pot sa ma descurc singura cu tata tocmai acum, spuse Liz. Oh, d e c e n u ? Philip Faulkner putea discerne semnalele de alarma de la o pofta. Nu pot sa-Ji spun la telefon. Asta Tnseamna ca ai ceva sa-mi spui. Da, fi efti singurul cSruia pot sa-i povestesc. E de bine sau de rau? Nu-Ji spun nimic fi n-o sa-Ji pot spune Tn prezenja tataiui meu, dar daca ma ajuji sa-mi Jin cumpatul cat timp

45

Curtezatia

va fi aici, dupa aceea o sa-Ji dezvalui secretul. O sa Tncerc sa-l fac i pe Boy sa vina la un pahar. Din cate am auzit, nu pierde nici o ocazie. Elizabeth rase. Putea sa se bazeze Tntotdeauna pe Philip ca sS-i ridice moralul. Era un individ preocupat excesiv de propria persoana i Tnfiorator de cinic, dar el T i putea oferi o parere obiectiva Tn legatura cu ce-ar putea ea face In viitor. In afara de asta, era intotdeauna distractiv cand el fi cu Boy se aflau Impreuna. II cunoscuse pe Philip prin fratele ei, deoarece Boy fusese umbra lui la Eton. Elizabeth fusese vrajita de filfizonul melancolic care fusese Philip Tn vremea aceea, de jiletcile p'e care le purta, de cearcanele i de portjigaretele lui. S-a nascut cu patruzeci de ani prea tarziu, spusese fratele ei cu compasiune. Se crede relncarnarea perioadei de aur a anilor douazeci, dar nu se poate decide daca Stephen Tennant" sau Cecil Beaton21. Acum te Tntreb, care om Tntreg la minte ?i-ar dori sa fie unul dintre ei? Dar lui Elizabeth ii placuse de el de la prima vedere; T i placuse hedonismul3 1 lui ?i credinja lui nestramutata ca lumea Ii datora nu numai mijloace de existenja, ci chiar ?i un regat, ca a pretinde ca-l cunogti Tnsemna un stigmat (Da, aidoma lenjeriei murdare, spusese fratele ei). Nu facuse nici un secret din scopul lui in viaja, care, in tinereje, fusese sa devina cel mai bine intrejinut barbat din lume. Acum frumusejea trecuse, Tn ciuda unor multiple masuri de conservare a ei, i odata cu ea se dusese i singurul mod de a-i asigura nivelul de trai pe care credea cS-l merita. Totu?i, el ramasese optimist, pentru ca era tenace i avea o stapanire de sine inflexibila i antrenata zilnic, calitaji care-1 Inzestrasera cu o Tndrazneaia ce ar fi sfaram at i pietrele. i cand Ti punea mintea cu ceva, putea Tnfrumuseja ?i cea mai searbada perspectiva.

0 Poet i figura a epocii antebelice din Anglia (n.t.) z| Cecil Walter Hardy Beaton (1904-1980), scenarist ?i creator de constume, fotograf, scriitor i pictor englez (n.t.) 3 1 Concepjie etica conform cSreia scopul viejii este placerea (n.t.)

Vera Cowie

46

Elizabeth ftia ca de la Philip se putea aftepta la o rezumare gandita cu luciditate a modului fn care putea faca fa{a, nu numai bolii ei, dar fi scurtului rastimp care-i mai ramasese de trait. Chiar acum avea nevoie de o activitate care s-o invioreze, fiindca ii era imposibil sa le spuna vestea tataiui fi fratelui ei; nici unul din cei n-ar fi injeles. In plus, n-aveau nici cea mai mica idee ca ea era o prostituata de lux. Tatal ei credea ca traia din ceea ce Ii revenise in urma divorjului de Miles Coxe-Waring (Elizabeth renunjase la Coxe cand incepuse sa se prostitueze deoarece conotajia numalui era pe cat de ilara pe atat de riscanta), dar banii aceia se terminasera demult. Fratele ei credea ca lucra in domeniul relajiilor cu publicul fi era atat de preocupat sa urce treptele ierarhiei judecatorefti, meat nu-l izbise niciodata faptul ca nu avea nici_ numarul ei de telefon de la birou, nici adresa acestuia. Ii oferea asistenja juridica, daca fi c a n d avea ea nevoie, dar niciodata nu fusesera prea apropiaji, din pricina caracterelor diferite. Philip era la fel ca ea; o ajutase sa-fi Tnceapa cariera de curtezana fi ii facuse cunoftinja cu barbaji care-fi puteau permite sa recurga la serviciile ei. Drept recompense, ea Tfi jinuse ochii f i urechile deschise in folosul lui fi, cand se Tntalneau, radeau pana nu mai puteau de vanitatea fi prostia ca sa nu mai m enjionam lacomia rasei om enefti, defecte despre care Philip, fiind cu mult mai batran fi deci avand mai multa experienja, avea nesfarfite cunoftinje. Proveneau din aceeafi patura sociala. Familia lui era .de spija veche, iar Elizabeth ifi putea urmari stramofii pana la Henry al Vlll-lea. Tatal ei iefise la pensie de pe funcjia de comandant de brigada intr-un renumit regiment de cavalerie, iar m am a ei fusese cea mai m ica fiica a unui baron de a doasprezecea generajie, dar pamantul se dusese demult fi banii odata cu el. Familia Harvill, familia tataul ei, mai avea f i acum casa Tn care traise Tn ultimii trei sute de ani, dar pensia brigadierului fi mica renta viagera ce provenea din averea m amei ei nu erau suficiente pentru intrejinerea acesteia. D e-abia avusesera suficienji bani sa-l trimita pe Boy la ..Cambridge'1dupa ce absolvise ..Eton'1 . Elizabeth se casatorise la varsta de douazeci fi unu de ani cu bogatul fi ravnitul Miles Coxe-Waring care era foarte

47

Curtezana

chipef, foarte lent in gandire f i foarte plictisitor. Dar in anul 1954, ceea ce se aftepta de la o fata era contractarea unei casatorii profitable fi, la nunta oficiata la St. Margaret din W estminster" unde se adunase numai lume distinsa, se considerase ca Elizabeth Harvill reufise s& se aranjeze foarte bine. Avusese o rochie de m ireasa din crepe satin alb stralucitor, fa s e domnifoare de onoare imbracate in tafta fofnitoare fi o recepjie la Dorchester. insa in prima noapte a lunii de miere descoperise ca facuse o grefeala teribila; a face dragoste cu sojul ei se dovedise o experienja ihtr-atat de deziluzionanta, incat voise sa lase totul balta fi sa piece. Doi ani mai tarziu, fugise cu un tanar antrenor francez de ski, care ii demonstrase ca dragos tea facuta cu barbatul potrivit poate fi incredibil de satisfacatoare. Sojul ei dadu dovada de o rara indrazneala pentru sfarfitul anilor cincizeci, instigat fiind de mama sa, fi incepuse procedura de divorj, citandu-l pe francez in instanja. Elizabeth insa, care adunase doi fi cu doi fi reufise sa-fi dea perfect de bine seama de adevaratele inclinajii sexuale ale sojului ei, pusese sa fie urmarit fi il daduse ea in judecata, pretinzand ca hom osexualitatea lui o determ inase sa-fi caute im plinirea in alta parte. El ifi retrasese reclamajia in graba fi se pretase la farsa uzuala in asemenea cazuri de a recunoafte o escapada la un hotel din Worthing, ceea ce ii permisese lui Elizabeth sa objina divorjul, in timp ce fratele ei, cu ajutorul unui confrate mai varstnic, objinuse un aranjament financiar mai mult decat satisfacator ca prej al tacerii. Pentru Elizabeth, anii faizeci au constituit perioada de glorie a viejii sale. Traia clipa urmandu-fi instinctul, deoarece descoperise ca nu detestase amorul fizic, ci pe Miles CoxeWaring. Cand era vorba de alji barbaji, nu se mai putea satura fi, cum nu-i pasa de ce trebuia sa faca sau ce i se facea atata timp cat asta nu provoca durere, ci oferea placerea, era intr-o continua cautare. Insuflejita de o nespusa jo ie de v ivre '\ gusta din plin placerile viejii. lubea orice fi pe oricine, dar nu se indragostise de nimeni pana in vara lui 1963 cand, la un meci de polo de la

Bucurie de a trai (in. lb. francezS in original) (n.t.).

Vera Gowk

48

..Guards Club", il intalnise pe Jose-Luis de Santos. Fusese un coup de fo u d r& \ care o luase complet prin surprindere. Ii placeau extraordinar de mult barbajii, adora ce aveau ei intre picioare fi ce ii puteau face ei cu acel lucru, dar, pana la Jose-Luis, nu-l iubise pe nici unul de o asemenea maniera meat, chiar daca el n-ar fi atins-o nici macar cu un deget, ea tot ar fi venerat pamantul pe care-1 calca. Nimeni nu putea injelege ce vazuse ea in jucatorul de polo cracanat, care pretindea ca face parte dintr-o familie argentiniana ce parasise Spania in timpul domniei nebunei regine Isabella. De exemplu, era la fel de aristocrat ca fi un motan vagabond dar la fel de zgomotos, iar particula de a numelui sau era o invenjie. in realitate fusese vacar, ceea ce explica de ce caiarea a fa de bine fi marca atat de multe goluri. Era, de asemenea, un mincinos inveterat, un ins care ingela pe seara mare femeile fi, dupa cate se barfea, un escroc sentimental abil f i experimental. Pentru Liz Waring, care ifi croise drum razand fi facand dragoste printre nenumarate affair s1pe care nu le luase in serios, el insemna iubirea viejii ei fi, din ziua in care il intalnise, ea nu se mai uitase la alt barbat. Luis ii facuse viaja un iad. Nu dadea niciodata telefon cand promitea, imprumuta de la ea bani pe care nu-i dadea niciodata inapoi, frecventa fi alte femei cand fi unde i se nazarea, fi nu se dadea in laturi s-o bata cu cureaua cand ea ii reprof a acest lucru. Elizabeth, insa, fusese complet vrajita de el. Parinjii ei n-o puteau injelege, iar fratelui ei nu-i venea sa creada. Pentru numele lui Dumnezeu, Liz, omul asta este pu fi simplu un gunoi! Toji, in afara ta, ftiu acest lucru. Nu e altceva decat un gigolo ordinar! Se vinde cui piatefte mai mult fi, odata ce-Ji va toca ultimii bani, nu-l vei mai vedea. Traiefte pe spinarea ta fara rufine. ii dai voie sa locuiasca in casa pe care Ji-a cumparat-o Miles fi pot sa pariez ca nu da un penny drept chirie, il hranefti fi, dupa cate ftiu, ii cumperi fi hainele. Unde Ji-e respectul faja de tine insflji?

2 1 Dragoste la prima vedere (idem) (n.t.). 3 1 LegStura amoroasS (ibidem) (n.t.).

49

Curtezana

Prefer sa-l am pe el. El ifi aruncase mainile Tn aer intr-un gest de disperare inainte de a parasi casa, frumoasa casa din Cadogan Square ce facuse parte din injelegerea de la divorj fi pe care, opt saptamani mai tarziu, ea o vanduse ca sa-i plateasca luiLuis datoriile de la jocurile de noroc. Mama ei fusese atat de ingrijorata incat facuse un atac de cord, de pe urma caruia nu-$i mai revenise niciodata complet. Cand murise, tatai ei o acuzase cu amaraciune'de cruzime fi egoism, de faptul ca nu-i pasa de nimic fi de nimeni decat de gaiagiosul f i cracSnatuI jucator de polo", ceea ce cascase intre ei o prapastie care nu se inchisese ani de zile. De-abia dupa cinci ani luase sfarfit legatura lor lamentabila. El venise intr-o seara la ea fi o anunjase ca pleacd; se reintorcea in America de Sud. N-avea de ales, pierduse o suma mare de bani la masa de joc fi barbatul caruia ii era dator nu era genul care sa se poarte amabil cu cei care nu-fi plateau datoriile. Daca nu-mi achit datoria fi raman aici, sunt un om mort din punct de vedere socidl. N-am nici o portija de scapare... de fapt, ar fi una, dar m i-e team a ca te implica fi pe tine. Ce pot sa fac? tii bine ca a f face orice pentru tine, iubitule. Gandul de a-l pierde era de neconceput, a fa incat ii declarase: Daca te intorci in Argentina, vin cu tine. O sa-mi iau o slujba. Nu. Nu pot sa te lipsesc de familie f i prieteni. Familia nu mai vorbefte cu mine fi, in afara de Philip, n -a f simji lipsa nici unuia din prieteni. Singurul lucru pe care mi-1 doresc e sa fim impreuna. Habar n-ai cum e in Argentina. (Se oprise un moment fovaind.) Daca plec... Numai tu ai putea sa ma salvezi. Dar cum? Nu mi-a mai ramas nici un ban... Am vandut tot ce-ar fi adus un prej convenabil. Ce am eu care ar valora atajia bani caji iji trebuie Jie? El o privise fi abia atunci, pentru prima data, ifi daduse seama ce anume o nedumerise mereu la expresia lui. Era neobifnuit de goaia, ca fi cand in spatele ochiior nu se afla

Vera Cozuie

50

nimic. Iar in momentul acela injelesese ce anume voia el de la ea, insa dorise s-o auda din gura lui. Ce mai am eu de vanzare? repetase ea. Nu de van zare... replicase el cu un ton de repro?. Prefer sa ma gandesc la asta ca la un schimb. Ce sa schimb? repetase ea ca i cand ar fi fost nedumerita, dar resimjind cea mai profunda durere din cate cunoscuse pana atunci. S p u n e -o ! T i recom andase ea in gand. O sa te fa c s -o spui, ticalosule! O s-o s p u i cu gura ta, a ltfe l refu z s-o fac. Cand el paruse sa ezite, u?urarea ce o cuprinsese, aproape o amejise. Nu poate sa pronunfe cuvintele, gandise ea bucuroasa. N u se poate hotari s-o spuna pentru ca i f i da seam a cS un asem enea lucru nu se poa te spune! M a iu b e fte , ma iu b e fte cu adevarat! Datoria mea va fi tearsa daca-Ji vei petrece o noapte cu el. E un pre{ cam pipSrat pentru a te culca cu cineva, raspunsese ea cu asprime. Probabil ca e foarte bogat. Cat T i datorezi? Zece mii de lire. Devenise irascibil, i Tn curand avea sa fie de-a dreptul furios. Vai, cat de bine T i tia starile proaste i, vai, cat de mult timp le suportase! Pentru ce? se cainase ea Tn gand. Pentru num ele lu i Dum nezeu, de ce? Probabil ca are impresia ca merit atajia bani. Mi-ai facut reclama? Gasete ca eti foarte atragatoare. Majoritatea barbajilor au aceeagi impresie, dar n-am Tntalnit nici unui care sa vrea sa piateasca zece mii de lire. Mai bine mi-ai spune cine este. Nu ma vSnd cu ochii Tnchifi nici chiar pentru suma asta. El pronunjase un nume Tn oapta, ezitant, de parca perejii ar fi avut urechi sa auda. Oh, da, este foarte bogat... cu tot petrolul aia, desigur! i ce TnseamnS zece mii de lire ca sa aiba o femeie, pentru un barbat care a platit recent un milion pentru un cal?! Jose-Luis Tnaljase din umeri devenind iar nerabdator. Privind de aceasta data realitatea cu luciditate, Liz T?i daduse seama ca el nu se Tndoise nici un moment de acordul

51

Curtezana

ei f i injelesese ca probabil ei cazusera de acord asupra tranzacjiei Inca inainte de a se fi sculat de la masa de joc fi ca nu feipul fusese cel care sugerase asta, ci Marea lubire a Viejii ei. Isuse! Jipase ea in gand. Dragoste?! Cum I-am putut iu bi pe nem ernicu l a sta? B o y avea dreptate, d a r o ri n-am putut, ori n-am vrut sa injeleg. A tu n ci cum se face ca acum sunt in stare s-o fac? inseam na ca acesta este cu adevarat s fa rfitu l. M i-am pierd ut a n i in tre g i din viaja cu tine; m i-am c heltu it top ba n ii f i m -am in strain at de fam ilie pen tru tine. Voia sa sara in sus fi sa-l pocneasca in cap, sa-i scoata ochii, sa-i sfafie fi sa-i zgarie pielea aceea neteda de culoarea maslinelor aurii. Ar fi vrut sa-l vada sangerand, defi ftia ca a fa ceva n-ar fi fost posibil; sangele lui era prea Tnghejat ca sa poata curge. Cu toate astea, continuase stapanindu-se: Vrei sa-mi expui fi mie detaliile acestui mic targ? Trebuie sa mergi am sa te due eu la casa pe care o are in The Boltons; tu ramai fi eu plec cu un cec. Nu, zisese ea pe un ton plat, calm, implacabil. Eu ma due acolo, tu nu vii cu mine fi nu va exista nici un cec. Vreau bani gheaja, care imi vor fi daji mie. Eu sunt cea care merit banii, cel pujin vreau sa-i vad, sa pun m ana pe ei inainte de a-i da mai departe. Ori faci a fa , ori nu ma due deloc. Rostise asta cu o voce plina de o superioritate sarcastica avand in ea o nuanja de plictiseala. Mai rau decat orice insa, fusese faptul ca el se declarase imediat de acord. Vocea stapanei lui, reflectase ea inabugindu-fi un hohot de ras, pentru ca ifi dadea seama ca, daca nu s-ar fi abjinut, ar fi facut o criza de isterie. Ii era a fa de sila de el incat ii venea sa vomite, dar ceea ce o facea sa se ingrejofeze fi mai mult era adancimea disprejului pe care-1 simjea pentru ea. Am a u zit o am enii spunand ca f i- a r vinde f i bunica p en tru o pinta de alcool, gandise ea amorjita, dar e fti prim ul babrbat pe care I-am cuno scut care f i- a r vinde ch ia r f i fem eia pe care a r trebui s-o iubeasca p en tru a - f i p la ti o datorie facute

' Masura de capacitate pentru lichide egala cu 0,56 I (n.t.).

Vera Coioie

52

/a jo c u rile de noroc. fn acel moment ea luase o hotarare irevocabila. O saptamana mai tarziu, o limuzina neagra venise la Cremorne Gardens, unde se afla apartamentul In care locuiau acum. Elizabeth urease in m afina pentru a fi dusa la The Boltons. Exact o ora mai tarziu, limuzina o adusese inapoi, i de indata ce intrase in apartament, Jose-Luis sarise in sus, nerabdator. Ei, a mers bine? Da. De fapt a mers foarte bine. Este un barbat incantator fi extrem de viril. O sa ma mai due la el; sapta mana viitoare fi pentru mult mai pujini bani, desigur. Tu ai tendinja sa exagerezi intotdeauna fi, d e fi este un barbat foarte bogat, nu se face sa fii lacom cu el. De ce mi-ai spus ca ai o datorie la joc? il intrebase cu un glas trist fi liniftit. M-ai oferit lui, asta-i adevarul. L-ai vazut ca ma urmarea cu privirea fi ai prins din zbor ocazia de a stoarce un profit din asta. Brusc, se rotise pivotand pe tocul pantofului, cu mana rigida, fi il lovise peste obraz. Lovitura fusese extrem de puternica fi el cazuse pe spate aterizand pe scaunelul pentru picioare, cu o expresie de uimire pe faja care i se inrofea rapid. Liz pafise peste scaunel fi se aplecase asupra lui, cu chipul contorsionat fi cu ochii arzandu-i disprejuitor. Tu, pui de cajea, lacom fi egoist! Ji s-a nazarit sa devii pefte, nu-i afa? rasese ea batjocoritor. N-o sa fii! fn orice caz, nu pe seama mea. Daca o sa ma hotarasc sa caftig bani prostituandu-ma, aceia vor fi banii mei, auzi? Banii a$tia, mai spusese ea agitand teancul gros de bancnote scos din geanta din brocart negru, eu i-am caftigat, nu tu! Nici un barbat nu ia ce-am caftigat eu cu sudoarea frunjii sau cu farmecele mele! Carpa murdara de fters picioarele ce efti! Iefi afara din casa mea... nu, sa nu indraznefti! (El sarise in picioare fi ridicase mana.) Philip! strigase ea. U fa apartamentului se deschisese f i Philip Faulkner intrase in camera, urmat de un barbat tanar fi chipef, avand statura unui inaintaf de rugby. Afara! ii ordonase Elizabeth fostului ei iubit. Afara din casa fi din viaja mea! i daca scapi vreun cuvant... un

53

C urt ez a n a

singur cuvinjel infect, vor fi inaintate polijiei rapoarte cu privire la anumite chestiuni care o privesc pe fiica de faptesprezece ani a unui binecunoscut conte. Am fost suficient de explicita? Ochii lui de onyx se plimbasera de la ea la cei doi barbaji f i Tnapoi. Jose-Luis T i adresase un lung fir de epitete murdare Tn spaniola, dar pornise catre u$a Jinandu-se la distanja de cei doi, care se postasera de o parte fi de alta a ufii, apoi iefise ca din pufca. il auzisera coborand treptele cate doua deodata. Minunat, aplaudase Philip. Bette Davis neTnarmata! Elizabeth Tnsa izbucnise Tn plans fi- fi Tngropase faja Tn palme. Ei, haide, haide... Am crezut ca zilele trecute ai plans pana ce Ji-au secat lacrimile. A fa am crezut fi eu fi sunt bupuroasa ca Ji-am spus, altfel n-a? fi ftiut de codoflacurile lui sau despre Lucinda Coleport. Ei, dar ai aflat, f i asta e tot ce conteaza. Haide, te rog... Asta e o haina de seara fi nu vreau pete pe reverele astea frumoase de satin. Hai, ia batista mea. Sa n-ai impresia ca plang pentru el, suspinase ea ftergandu-fi ochii. Lacrimile astea sunt pentru toanta, idioata ?i naiva de mine. Mi s-a spus fi iar mi s-a spus, dar ce, eram proasta sa ascult? Tu mi-ai spus, mi-a spus fi tata fi Boy, chiar baba Fellowes mi-a spus, de?i ea nu da niciodata sfaturi bune. Cred ca putem s-o punem pe seama alienarii mintale temporare care T i afecteaza pe cei Tndragostiji peste masura. Facultajile mintale sunt tocite fi ochii nu mai vad. Toji trecem prin asta cel pujin o data. Eu n-am sa mai tree prin asta, niciodata. Nu fii ridicola, murmurase Philip indulgent. Vorbesc serios. Tu T J i dai seama cat am caftigat in seara asta? Stiu ca a fost o excepjie, dar... zece m ii de lire. (Liz chicotise.) Si sa-Ji mai spun ceva. Mi-a facut placere seara asta. Am fost buna, teribil de buna fi, evident, tipul a fost muljumit de mine. (Chicotise din nou.) Spun asta pentru ca mi-a dat fi b ac fif. Privefte... (La spatele teancului de bancnote se vedea un altul, mai subjire.) Mi-a dat Tn plus o mie de lire!

Vera Coivie

54

Philip raspunsese galant. Nici nu m -a f fi agteptat la mai pujin. M a simt satisfacuta pentru ca am redobandit o parte din banii pe care i-am cheltuit cu acest... acest... Da, ftiu ce vrei sa spui. ...a fa meat pot sa-mi platesc propriile datorii, iar a ftia continuase ea, intinzandu-i teancul mai subjire sunt pentru tine. Iji sunt cu adevarat recunoscatoare, Philip. tiam ca ticalosul cocheteaza de mult timp cu ideea, dar niciodata nu mi-a dat prin gand ca se va apuca de codofit. Am crezut ca, intr-adevar, pierduse banii la joc. Asta se Tntampla rar, pentru ca trifeaza, replicase Philip lasand-o pe Elizabeth cu gura cascata. Da, dal Cum tu n-ai mai fost In stare sa-l subvenjionezi, asta era metoda lui de a face rost de bani pana a prins ocazia sa-l fantajeze pe batranul Hugh Coleport. Fata e Tntr-adevar Tnsarcinata? Mi-e team a ca da. Am injeles ca Coleport I-a batut cu cravaga pe vacar cand a avut Indrazneala sa-i spuna ca va face din fata lui o femeie cinstita, bineinjeles pentru un prej potrivit. A pierdut pe toate fronturile. Philip paruse pe deplin muljumit, mai ales din cauza celor o mie de lire. O sa accept banii aftia, pentru ca cergetorii n-au de ales, recunoscuse el nonfalant, fi mai ales ca socotesc ca i-am caftigat pe merit. Lucram amandoi in afacerile cu marfuri; marfa ta este corpul, a mea sunt informajiile. Ochii lor se intalnisera fi prin cap le trecuse aceiafi gand. Da, a f putea sa-Ji furnizez cumparatori... Clienji. Foarte bine, clienji pentru un procent preliminar de... sa zicem zece la suta? De acord! Pecetluisera injelegerea printr-o strangere de mana. Vezi, dragul meu baiat spusese Philip Tntorcandu-se spre frumosul, dar tacutul t&nar asta inseamna sa prinzi ocazia cand se ivefte. Sa nu refuzi nici una. Norocul se supara foarte ufor fi nu se mai intoarce niciodata. Liz era adancita in ganduri.

55

Curtezana

M a gSndesc sa fie cam o duzina, ce zici? Vreau sa spun, clienjii. i voi merge eu la ei, altfel a fi nevoita sa suport i alte cheltuieli. i-aa m3 va costa destul sa ma imbrac adecvat. Robin, iubitule, astea sunt lucruri prea vechi pentru urechile tale tinere. AteaptS-ma in m arina. Nu voi intarzia mult, rostise Philip trimijandu-i o bezea. Te voi recompensa. Acum sa ne reintoarcem la afaceri, adauga el dupa plecarea tanarului. Liz se trezi din reverie i-l auzi pe Philip spunand; ...va veni. Imi pare rau; nu te-am auzit. Te-am intrebat daca e?ti sigura ca Boy va veni. Ar face orice sa m3 evite. Nu-mi pot inchipui catu?i de pujin... tii foarte bine de ce! Il ingrozeti. A?a a fost mereu i aa va fi i in viitor. Dar, ca sa-Ji raspund la intrebare, da, va veni in mod sigur. Tata nu-l vede aproape niciodata ?i tiu cum sa exercit presiuni asupra con?tiinJei lui insensibile ca sa-l fac sa se simta teribil de vinovat... Liz puse receptorul jos, dar nu se mai intoarse la cifrele ei. Ramase uitandu-se-n gol, cu mintea ancorata in trecut. Philip ar fi foarte impresionat daca ar afla cat timp i?i dedicase ea in ultima vreme calculelor legate de bani. Ea nu economisise nici m acar un penny. Traia pe picior mare i deci cheltuia foarte mult. Comanda fam panie cu lada i, daca avea chef de icre negre la prejul de 100 de lire pentru doua uncii, le cumpara. Cheltuia cincizeci de mii de lire pe an cu hainele, inca cinci mii cu pantofii, ?i avea bijuterii foarte valoroase. Marina ei era mereu aceiafi model, cu Mercedes rou, sport, schimbat in fiecare an. Casa ei era situata in districtul postal rezidenjial al SW1 ?i nu se facuse economie la cheltuieli cand fusese redecorata. Purta doar genji marca Hermes, iar parul ei era coafat ?i menjinut la aceea?i nuanja blonda de culoarea untului de mainile iscusite ale celebrului Michaeljohn.

111 uncie = 28,35 g. (n.t.).

Vera Coioie
Se ducea cu regularitate in stafiuni climaterice renumite unde observa fem eile m aritate de mai mulfe ori, care erau pe cale de a parasi un soJ bogat, pregatindu-se in aceiafi timp sa inceapa vanatoarea urmatorului. Uneori Ii venea sa zambeasca pentru ca erau so{ii de-ale clienfilor ei, care n-aveau nici cea mai mica idee despre modul in care ifi caftiga ea banii ce-i permiteau sa imparta cu ele o baie de aburi sau un jacuzzi fi se gandea ca, in fond, lucrau in aceea?i branfa. Privea la vreo femeie de cincizeci de ani care-fi croise drumul in sus cu ajutorul a patru so{i f i nu sim jea decat dispref, deparece considera astfel de creaturi a fi nifte animale de prada. Niciodata nu-i placusera prea mult femeile fi nici nu avusese incredere in ele, mai ales in cele intalnite in circum stanje asemSnatoare, etaland un corp prem atur imbatranit fi evaluand din priviri bijuteriile celorlalte, pentru a vedea ale cui erau mai bune; femei care era pe cale de a fi parasite de so| pentru un manechin de ultima ora fi care era hotarate sa scape de cateva livra2 1 fi riduri incat sa poata achizijiona propriul lor manechin de ultima ora. Le poreclise tarfe maritate" pentru ca se vindeau In aceeafi masura ca f i ea, cu diferenja ca ele cereau fi purtau cu ipocrizie simbolul respectabilitajii verigheta. Nu se jena catufi de pu{in de ceea ce era, pentru ca era cea mai buna. Trebuia nu numai sa fi-o poji permite pe Elizabeth Waring, dar fi sa fii la inalfimea situajiei. Iar acum ftia ca nu peste mult timp totul se va sfar?i. Lipsa accidentals a sensibilitajii unei maini, o poticnire cand nu-i statea nimic In drum, dublarea ocazionala a imaginilor fusesera fapte ce o trimisesera mai Intai la medicui ei personal un francez care ii cu n oftea ocupajia fi care, de doua ori pe an, o exam ina din cap pana In picioare fi, in final, la un diagnostic pe care la inc.eput nu voise sa-l creada. Pentru numele lui Dumnezeu, cum era posibil sa aiba o tumoare inoperabila tocmai ea, care era la fel de sanatoasa precum calul proverbial fi care nici macar nu se imbolnavise vreodata de un banal guturai? 211 livra = 0,453 kg. (n.t.).

57

Curtezana

N u e drept, strigase ea, dand glas eternului protest, fi asta nu din cauza ca-i era frica de moarte, ci pentru ca fi piacea atat de mult viaja. Nu credea In lumea de apoi; moartea era ultimul, eternul somn, fi cel pujin nu i se putea Tntampla ceva mai rau. O stare de coma ce urma sa devina tot mai profunda fi din care nu avea sa mai iasa vreodata. Dintre atatea feluri de a muri, era una din caile cele mai ufoare. Fusese asigurata ca nu va avea dureri, dar va avea nevoie de ingrijire fn ultimele cateva luni, deoarece nu va fi fn stare sa se mai descurce singura. O fnfuria faptul ca era nevoita sa piece. Daca ar fi crezut, ca evreii, intr-un Dum nezeu sever, s-ar fi gandit ca era pedepsita pentru modul ei de viaja, dar nu credea intr-o soarta arbitrar rauvoitoare. Viaja era ceea ce faceai tu din ea fi, jinand cont de calitajile pe care le avusese, ifi construise o viaja grozava. Niciodata nu trifase, nu daduse mai pujin decat primise, oferise servicii de calitate pentru banii primiji fi, a fa cum i se spusese In repetate randuri, multa placere, ba chiar fi fericire. Atunci, de ce? De ce? Elizabeth nu era inclinata spre gandirea analitica, dar nu-i placeau nici intrebarile fara raspuns fi era revoltata ca nu parea sa existe nici unul la a ei. O sa discut despre asta cu Philip, reflecta ea, f i ideea o mai consoia pujin. E l are o gandire concisa, ordonata, neim bacsita de platitudinile din ziua de azi. Era complet de acord cu parerea doamnei Patrick Campbell: N-ar trebui sa priveasca pe nimeni ce face altcineva, atata timp cat nu face acel lucru Tn strada, sperind caii. Form am o pereche, reflecta ea, fi gasi amuzant acest gand. El, un barbat intrepnut, eu, o curtezana de lux. Vrednici de dispref, dupa standardele unora, d a r nu i dupa ale noastre. E l ma va sfatui cum sa ma descurc, c a n d f i cum sa le spun ta te i f i lu i Boy... sau ch ia r f i daca a r treb ui sa le spun. Da, Philip va fti. E l f tie intotdeauna.

Vera Cowie

58

J& ly avu un vizitator neafteptat la sfarfitul primei saptamani petrecute Tn spital. Era adancita in lectura romanului B le a k House, pe care-1 gasise la standul mobil de carji, fi nu-fi daduse seama ca cineva se oprise langa patul ei. Dintre toate paturile aflate in salon, al ei era singurul care n-avea un scaun pentru vizitatori pentru ca nu venise s-o vada nimeni, niciodata. Acum, auzi pe cineva spunand: Pot sa stau pe pat? Cand ridica ochii o vazu pe Maureen zambindu-i vesela, imbracata cu ceea ce crezuse ea a fi o Jinuta potrivita pentru vizita la spital: haine negre, care nu se potriveau cu tenul ei pamantiu fi parul blond pal, fi care nu faceau decat sa accentueze nasul lung f i fizionomia osoasa. Ochii ei, de un albastru deschis, o priveau pe Elly cu o curiozitate nedisimulata fi cu interesul plin de nerabdare al cuiva care de-abia afteapta sa afle totul. Da, reflecta Elly, era norm al ca Maureen sa fie cea care sa vina. Paula era p rea circum specta f i C indy prea egoista. M aureen era intotdeauna gata s S -fi ofere sprijinul. O are o trim isese M icke y sa iscodeasca? Probabil ca ochii ei ii exprim asera team a, intrucat M aureen se grabi sa i-o impraftie. Totul e-n regula, Mickey habar n-are ca sunt aici. De fapt, nu i-ar folosi la nimic daca ar fti. E la inchisoare, in arest preventiv. Elly se ridica in capul oaselor fi se intinse dupa carnet fi creion, deoarece nu putea sa vorbeasca. Maxilarul ii era in continuare imobilizat. Cum? scrise ea. De ce? Cand? N-o sa ghicefti nici intr-o mie de ani. L-a turnat Cindy. vazand uluirea de pe chipul lui Elly, Maureen ifi intari spusele, dand din cap fericita. Cindy ftia ca el urma sa-l intalneasca pe tipul care ii furniza droguri, a fa incat i-a povestit asta polijistei aceleia necioplite, ftii despre care vorbesc cea cu parul inelat; asta a arestat-o pe Cindy de atatea ori incat aproape au devenit prietene, ca atare Cindy a sunat la secjie f i a aranjat

Curtezana
sa se vada cu ea, apoi i-a spus unde fi cand va avea loc Tntalnirea celor doi. L-au prins cu un saculet mic plin cu cocaina aproape pura fi vreo doua duzini de nu ftiu ce amfetamine, a fa ca l-au arestat, fi pe el fi pe fumizor. De ce? scrise Elly. Cindy, vreau sa spun". A lovit-o. Se plangea ca ea nu face curat Tn apar tament. tii cat de mult {inea la unghiile ei? Ei bine, el i-a rupt douS dintre ele. Asta a facut-o sa capieze! Ai fi putut crede ca i-a rupt degetele! Oricum, a afteptat momentul potrivit, fi cand a plecat el a plecat fi ea. S-a {inut departe pana l-au Tnhajat fi apoi a venit acasa, fi-a Tmpachetat lucrurile fi a plecat Tnapoi Tn nord. A fa Tncat m-am gandit sa vin sa-Ji dau veftile bune. Tu cum te mai sim{i? Maureen o examina pe Elly cu un ochi critic. Ei, vanataile arata mult mai bine, dar nasul tau nu-i prea grozav, fi ce-i cu sarmele alea de pe din{i? Maxilar rupt" scrise Elly. Din cauza asta nu pot vorbi". Deci Paula a avut dreptate. Azi e la Sutton, cu fetija ei, dar nu ftim ce se va Tntampla acum ca Mickey e dus. Probabil ca va conduce Tony lucrurile cat timp va sta el la Tnchisoare. A mai facut-o fi Tnainte, cand Mickey a fost Tnchis pentru proxenetism. Cel pujin, el nu ia droguri fi nu ne bate... Ji-am adus astea. (Era un buchet de flori fi cateva reviste, dintracelea care au mai multe fotografii decat cuvinte.) MulJumesc, scrise Elly. Cum mananci, atunci? Cu paiul? Elly scrise: Lichide, supe, lapte, bauturi etc." Ce nepiacut! Atunci cat timp o sa mai stai aici? Tntreba Maureen curioasa. Nu ftiu precis. Cel pujin Tnca o saptamana sau pana ce vor avea nevoie de pat." Bine-am facut ca nu Ji-am adus fructe, chicoti Maureen. Tocmai atunci o sora intra Tn salon fi o mustra: Nu este permis sa se stea pe paturi. Va trebui sa-Ji gasefti un scaun. De unde? Tntreba Maureen cu obraznicie. Sora privi prin salon. Nu se vedea nici un scaun liber. Va puteji duce Tn camera de recreere, comanda ea. Dom anifoara Jordan are voie sa se dea jos din pat.

Vera Cowie

60

Maureen o ajuta pe Elly sa se imbrace Tn halatul de spital, care era deschis la spate. Drace, e?ti bandajata ca o mumie. Ji-a tras o bataie zdravana. C am era de recreere era goala, a?a ca luara doua scaune, le dusera langa geam ?i Maureen ifi aprinse o Jigara dupa ce deschise pujin fereastra pentru orice eventualitate. Elly scrise pe carnetul ei: Ce s-a Tntamplat cand a vazut Mickey ca am plecat?" A dat strechea Tn el. Ne-a luat la Tntrebari Tn stil mare, dar eu nu ftiam nimic, nu-i a?a? Nici Cindy, iar Paula minte cu o expresie a?a de resioasa cum n-am mai vazut! Oricum, ne-a facut viaja amara vreo doua zile, apoi s-a ivit afacerea cu drogurile fi ai fost data uitarii. Cindy e candidata la poceala, daca ?i cand o va gasi, ceea ce nu pare probabil Jinand cont ca ea s-a Tntors la Salford, de unde de fapt a fi venit. Mai mult ca sigur n-o sa se grabeasca sa vina Tnapoi. Asta mi-a dat ocazia sa vin fi sa te pun Tn tema, ca sa zic a fa , fi sa-Ji spun ca, daca vrei sa te intorci, sunt sigura ca Tony o sa te primeasca. Mickey o sa stea cel pujin un an la Tnchisoare, avand Tn vedere ca sentinja anterioara, cand l-au condamnat pentru proxenetism, i-a fost suspendata. Elly scutura din cap Tntr-un fel care-o facu pe Maureen sa Tnjeleaga ca refuza. Oh, bine, cum dorefti. Am presupus ca era ce mai bun lucru considerand ca Tony fi Mickey sunt prieteni. C e l m a i bu n ? gandi Elly. N u exis ta c e l m a i b u n in apropierea lu i Tony Panacoulis. ii daduse frisoane de cand T l vazuse prima oara... Statea la masa din bucatarie parand cu totul nelalocul lui. Prea spilcuit, prea elegant, prea plin de bani pentru ambianja saracacioasa, ?i totufi ea ftiuse din prima clipa ca era de un neam prost cum rar mai gase?ti. Avea o faja asemeni unui fruct prea copt, de o paloare nesanatoasa, o gura carnoasa fi parul des ?i foarte crej care avea mai multa grasime Tn el decat palma unui ospatar-fef. Atitudinea lui Mickey, Tnsa, ii spuse lui Elly ca era Tn prezenja cuiva care-1 putea face praf pe Mickey cu o micare a mainii. ifi daduse

61

Curtezana

seama ca vorbisera despre ea cand T .l auzise pe Mickey spunand cordial: Ea e Elly, Tone... N-am avut dreptate? Nu-i aa ca are clasa? E o actrija Tnnascuta. Chiar ?i ..Abbey Theatre" ar accepta-o daca s-ar duce sa dea o proba la ei. Entuziasmul lui Mickey se lovise de indiferenja lui Tony Panacoulis ?i se ofilise. Vino Tncoace... Lasa copoiul sa adulmece prada, izbucnise el. Elly se uitase la Paula, care statea pe canapea. Aceasta Tncuviinjase, abia perceptibil, din cap. Privirea ei spunea: fere?te-te de asta. Scoate-Ji haina... lasa-l pe Tony sa se uite la tine. Elly Tfi scosese haina ei ieftina, dand la iveala corpul zvelt, Tmbracat Tntr-o fusta mini foarte stramta fi un pulover cu guler rulat, strans pe ea, care se lipea de sanii fragezi. Purta cizme lungi pana deasupra genunchilor lasand sa se vada Tntre acestea fi fusta cam opt inci1 1 de carne tanara fi tare. Statuse acolo, Tn timp ce ochii lui Tony Panacoulis, negri ca maslinele, o cercetau lasand, parca, dare lipicioase Tn urma lor. ifi impusese sa stea liniftita, defi ar fi vrut sa o rupa la fuga. Instinctul fi experienja capatata Tn ultimele luni T i spuneau sa nu aiba nimic de-a face cu acest om. Tony cauta un chip nou pentru filmele lui, anunjase Mickey, cu aerul solemn al cuiva caruia tocmai i s-a spus ca fusese nominalizat pentru un Oscar. Da? Ce fel de filme? Tntreba Elly. Simjise cum ochii de absidian ai lui Tony Panacoulis T i arunca o privire rapida, dar Ifi jucase rolul mai departe. Cinci luni pe strada nu-i anulasera complet naivitatea ori capacitatea de a fi surprinsa; cel pujin aa se chinuia ea sa-i faca pe oameni sa creada, fiindca sub inocenja afifata la suprafaja, experienja forma deja o cochilie dura in interiorul careia putea fi protejat e u le i real. Nu m-ai auzit, fetijo? El e Tony Panacoulis! Mickey se Tntorsese spre Domnul i stapanul sau.

111 inch = 2,54 cm (n.t.).

Vera Cowie

62

Cateodata am impresia ca Elly vine de pe alta planeta. $tie o groaza de lucruri, dar niciunul dintre ele nu este important pentru oameni ca tine ?i ca mine. Tony face cele mai bune filme pornografice din bran?a, intervenise Paula. Oh... injeleg. (Elly arborase o expresie dezgustata.) Nu Tncepe sa faci nazuri inainte de a ?ti despre ce este vorba! o avertizase Mickey pe un ton taios. Tony i?i plate?te bine protagoni?tii! Ai putea scoate bani frumo?i numai dintrun rol! A f putea? II ironizase Elly. Nu-mi raspunde obraznic, fetijo. Binenjeles ca mi-a? lua partea mea. Iji ofer o ?ansa. Nu-i a?a? Una pe care trebuie s-o refuz, replicase Elly, politicoasa. Nu cred ca v-a? putea oferi ceea ce doriji, adauga, dar va muljumesc pentru oferta. Hei, fii atenta! zbierase Mickey. E-n regula, Mickey, il lini?tise Tony Panacoulis cu o voce la fel de moale ca mainile sale durdulii. Elly are dreptul sa-?i spuna parerea ?i, daca nu crede in ceea ce face, nu va oferi performanja pe care o a?tept eu de la ea. Poate ca atunci cand va avea mai multa experienja in meserie, o sa se mai gandeasca. C a sa spun drept, e pujin cam tanara pentru rolul la care ma gandesc acum. Faja lui Mickey se luminase. Perfect, tu e?ti ?eful, Tone. Va fi cum spui tu. Poate peste vreo ?ase luni... O sa vedem, raspunsese Tony Panacoulis, ridicand din umeri. N u f i daca am f i eu un cuvan t de spus , i?i zisese Elly. Niciodata in viaja ei nu simjise o repulsie a?a subita faja de cineva. Invajase sa se-ncreada in instinctul ei, iar acum acesta o avertizase asupra primejdiei. Cand ochii ei cenu?ii ii intalnisera pe cei negri ?i sticlo?i ai lui Tony, ?tiu ca el va reveni, ca o va intreba din nou, ?i, daca va refuza iar, refuzul se va intoarce impotriva ei. Mai tarziu, o descususe pe Paula in privinja lui. Cine e ? Seful cel mare. Are mai multe fete, cel pujin o duzina, dar i?i face suma cu filme pornografice, de cea mai joasa

63

Curtezana

speja. Cindy a facut cateva. Cindy ar face orice daca prejul e bun, adaugase ea cu cinism. Tu ai facut vreunul? Cateva pe vrem ea cand nu prea ftiam multe. Tony e ?mecher, te pune sa incepi cu povesti obifnuite una sau doua orgii fara complicate pe doua role de film apoi te promoveaza la sex prin constrangere, violuri fi numere de sadism. Ai facut bine ca l-ai refuzat. Eu n-am avut curajul s-o fac cand m-a fntrebat... fi eram mai mare ca tine! Imi datiori de groaza, rostise Elly, cutremurandu-se. tiu. E din cauza ochiior lipsiji de expresie. De ce e Mickey a?a de nervos cand e el aici? Pentru ca Tony poate fi foarte periculos daca nu-i faci pe plac. Paznicii lui sunt experji in arte marjiale. Mai mulji infi au fost schilodiji pe viaja, fi ftiu cel pujin un tip care a fost castrat. Doar simplul gand il face pe Michey sa se-nverzeasca. in plus, d efi nu pot s-o dovedesc, Mickey face rost de cocaina de la Tony. Cand cele fase luni trecusera, Elly incepuse sa aftepte infricofata. Se apropia aniversarea unui an de cand facea trotuarul; devenise mai dura, cu mult mai pujin increzatoare, fi naivitatea ii disparuse demult. tia de asemenea ca, dupa Paula, care avea o lista de clienji permanenji, ea ii aducea cele mai mari caftiguri lui Mickey, predandu-i cel pujin cat Cindy fi Maureen impreuna. O promovase la Park Lane, unde infajifarea ei de prima clasa ii era era de mare folos. Totul depindea de Mickey, ale carui droguri costau acum mai mult decat ifi putea permite ii datora lui Tony Panacoulis o groaza de bani. Cand Tony nu-fi mai reinnoise cererea, se simjise suficient de ufurata ca s-o intrebe pe Paula ce mai facea acesta in ultimul timp. i-a indreptat interesul spre altceva. Se spune ca e ceva foarte secret. Tot ce ftiu e ca aduce mulji bani, teribil de mulji. Mai mult decat pornografia? Zvonurile spun, se-nfiorase Paula, ca folosefte copii. i Jie Ji-e scarba? Eu ma tot gandesc la Cheryl a mea. A f omori orice barbat care ar atinge-o doar cu un deget

Vera Cozoie

64

sau care doar s-ar uita la ea fn felul acela. M a face sa ma cutremur: sex fi copii! Elly T l mai vazuse pe Tony Panacoulis de cateva ori dupa aceea, dar, defi se uita tntotdeauna la ea Tntr-un fel care-o facea sa se duca la baie fi sa se frece cu buretele, el nu-fi mai repetase niciodata oferta. Era clar ca ftia care avea sa fie raspunsul ei. ...fi-atunci ce vrei sa faci? Elly Tfi reveni din ganduri ?i-?i dadu seama ca Maureen continuase sa trancaneasca. Vreau sa spun ca n-ai nici o calificare Tn afara de cea pe care Ji-am dat-o noi, continuase aceasta fi chicotise. Elly scrise: 0 sa-mi vina mie vreo idee. In schimb, dupa ce pleca Maureen, zScu gandindu-se la ea, fi Tfi dadu seama cat de profund era impresionata de faptul ca o fata cu care nu avea nimic Tn comun se deranjase sa vina la spitalul aflat atat de departe la sud de rau ca S;0 linifteasca Tn privinja barbatului care o trimisese acolo. in fond, Maureen era fi fusese Tntotdeauna cea binevoitoare. De la Paula, Elly Tnvajase sa se aftepte la imparjialitate f i o apreciere aproape cinica a valorii ei; de la Cindy nu se afte p ta se niciodata la nimic. ii era recunoscatoare lui Maureen fi aprecia fapta ei buna, dar sentimentul primordial era de ufurare pentru ca era libera, eliberata de ei fi de viaja pe care fusese forjata s-o duca alaturi de grupul lor, defi tot lor le datora faptul ca Tnjelesese cum ar fi sa traiefti facand parte dintr-o familie obifnuita. tia deja ca propria ei familie putuse fi numita oricum, numai a f a nu. Fusesera amabili Tn felul lor, dar daca prejul libertajii era sa piarda acest simulacru de familie, era dispusa sa-l plateasca. incepu sa se gandeasca la cum ar putea reufi sa se descurce Tn viitor fi la doamna care venise recent s-o vada, Tmboldita evident de cineva din personalul spitalului. Era un fel de asistenta sociala fi T i oferise lui Elly un loc Tntr-un camin de fete asemeni ei: care nu au unde sa se duca. Vei primi ajutor social fi, Tn rastimpul cat vei sta acolo, gasefti o slujba. Intervalul maxim de timp pe care-1 poji petrece acolo este de fa s e luni. Sunt foarte multe fete

Curtezana
tinere ca tine i, cand se apropie timpul sa piece, sunt ajutate sa-i gaseasca o locuinja. Te-ar interesa aa ceva? i Tnca cum! T i raspunsese Elly. Atunci o sa vad ce pot face, caminul este sponsorizat de Dioceza din Londra. Scopul lor este sa ofere asistenja celor aflate Tn pozijia ta. Doamna nu amintise de pozijia obinuita a lui Elly culcata pe spate dar Elly nu-i facuse iluzii ca acoperirea ei ar putea rezista. Probabil polijia era cauza: primise doua avertismente de la ei. Cred ca o sa-Ji placa. Desigur, exista reguli, un regulament i anumite Tndatoriri. Trebuie efectuate munci casnice de fapt caminul este o mare casa. Sper ca Tnjelegi ca nu vei putea sa vii fi sa pleci cum ai chef. Acolo exista supraveghetori. Jnjeleg i sunt interesata in continuare. Excelent. Doamna se aratase muljumita: salvase Tnca un suflet. Elly Tnsa era bucuroasa: asta Tnsemna ca avea unde sa se duca Tn loc sa bata strazile. Cat despre reguli i regulamente... ?tia absolut totul despre ele. Tatai ei folosea mai multe decat armata. intr-un fel sau altul, n-avea sa mai fie niciodata la cheremul vreunui barbat. Fugise de acasa numai ca sa nimereasca Tn ghearele lui Mickey Shaughnessy. N-avea sa mai repete isprava. Nu voia sa mai ,primeasca ordine i sa accepte sa i se spuna: Eu comand aici." De-acum Tncolo nu va mai asculta decat de propria ei comanda. D e data asta voi ca u ta o slu jb a d ece nta f i to t ce v oi c aftiga im i va aparfine doar mie... f i am sS fac eocnom ii, fiindca in alte condipi nu am sa reufesc. N u o sa m a i fiu nevoita sa dau to t ce c a ftig ca sS finanfez obiceiul de a se droga aI un u i barb a t lacom. Voi avea lo c u l m eu p e care nu va tre b u i sa-l im p a rt cu nimeni. O sa fiu de ca p u l m eu f i im i voi putea incuia Ufa de cate ori voi avea chef. O, da, gandi ea, visand bucuroasS. A m invafat lecpa. A cum f tiu ce trebuie sa fac f i ce nu. O data, inseam na ghinion, de dou a o ri in s e a m n i n e n o ro c; daca m a i a d m it sa se in tam ple f i a treia oara a c e ia fi lucru, fSra indoiaia to t ce m i se va intam pla va fi p e deplin meritat. N um ai ca n-am sS m ai p e rm it

Vera Cowic

66

sa se in tam ple inca o data. N u m a i sunt naiva increzatoare de odinioara ca n d draga de Lil, cea m a i buna cerceta$a din brana, cu a e ru l e i m atern, m -a g a s it la autogara Victoria f i n-a trebuit deca t sa -m i dea un g h io n t ca sa p ic drept in palm a e i intinsa. J e n n y m i-a facut un serviciu m ai m are deca t f i- a r p utea in chipu i vreodata fi, cu toate astea, n-am luat in seama avertism entul ei, d a r o voi face in viitor. N im eni nu se va m ai folosi de m ine vreodata!

S a n d Ti intampina tatai la Paddington, Liz fu ocata de schimbarea care se petrecuse cu el. Dintr-o data devenise un om batran. Ori de cate ori se gandea la tatal ei, Tn minte ii aparea Tntotdeauna imaginea militarului de cariera, elegant ca scos din cutie, cu nasturi stralucitori care te orbeau, curele de piele bine lustruite, pantofi sclipitori ca o oglinda, pSrul neted ?i lucios i mustaja aranjata la milimetru. Acum era un om garbovit, cu mustaja fn dezordine, sprijinindu-i greutatea Tn baston. Costumul s&u trebuia curajat i calcat, iar el statea privind uimit Tn jurul lui. Buna, Pa. Apropiindu-se, Liz T l Tmbra|ia i-l saruta. Ah, in fine, bine c-ai venit... Nu mai vad aa de bine Tn ultima vreme. Presupun ca blestemajii aftia de ochelari trebuie schimba{i din nou, cu toate ca Tnca vad mult mai birie decat Mercer. N u -i de m ira re ca ara ta a f a de jig a rit, se gandi Liz simjind un junghi Tn inima. A re fa p te z e c i f i o p t de a n i f i M e rce r este doa r cu d o i a n i m a i tanar. S u n t d o i oam eni bStrani. Da-mi geamantanul, spuse ea. Am reufit sa gasesc un loc de parcare, dar cum aici e teritoriul gardienilor, mai bine plecam Tnainte sa ma prinda. El, care odata mergea atat de sprinten, acum avea tendin|a sa-i tarfaie picioarele, i dura o venicie pana ce

67

Curtezana

reufi sa-l urce in Mercedes, dar Tn cele din urma reufi sa piece catre ora? fara sa primeasca vreo amenda. Fu bucuros cand ea T i aduse un whisky, i dupa ce-l bau se mai Tnviora, Tndestul ca sa se lanseze Tntr-o diatriba Tmpotriva Cailor Ferate Engleze ?i a starii vagoanelor de clasa Tntai. Mai bau un whisky, dupa care se duse sus sa faca o baie ?i sa se schimbe. Liz T i despachetS geamantanul plina de Tngrijorare, dar cand T i scoase afara uniforma, aceasta era imaculata, decorajiile nu aveau nici o pata i insignele straluceau. Poate ca Mercer mai scapa din vedere anumite lucruri, dar niciodata ceva care avea de-a face cu regimentul. Ea T l lasa sa se relaxeze Tn cada cincisprezece minute, apoi T i duse sus un alt whisky. A?a da serviciu, zise el recunoscator. Mercer nu ma lasa sa beau mai mult de doua. Spune ca e prea scump. Asta e o ocazie speciala, T i spuse Liz. A trecut prea mult timp, Pa. Imi pare rau. Eh, ai viaja ta de trait i, dupa cum arata lucrurile, te descurci foarte bine. Nu pot sa ma plang, raspunse Liz cu sinceritate. Se p latefte bine Tn domeniul relajiilor cu publicul? Foarte bine. Bun, bun, pentru ca nu am mare lucru sa-Ji las, iar casa ?i pamantul T i revin ca moftenire lui Boy. Nu ma aftept la nimic, rosti Liz. N-am nevoie de banii tai, Pa. Am destui. Dar tu cum te descurci? Pai, pensiile armatei n-au fost facute ca sa-i asigure cuiva traiul Tn huzur, dar trebuie sa-Ji spun ca e din'ce Tn ce mai greu s-o scoji la capat. Tot timpul trebuie ceva reparat la casa, cat depre gradini... E prea mult de lucru pentru mine ?i Mercer, dar a trebuit sa-l las pe batranul Forbes sa piece; nu-mi mai puteam permite sa-l Jin. In acel moment, Liz se hotari sa-i vorbeasca fratelui ei despre o alocajie trimestriala pentru tatal lor. Boy se descurca foarte bine la bara ?i ea avea destul ca sa-gi permita sa dea doua sute cincizeci de lire pe trimestru. Cu aceeafi suma de la Boy vor fi doua mii de lire pe an in plus care vor conta foarte mult. Se va duce la Wiltshire ?i va vorbi in tihna cu Mercer care era un conducator Tnnascut. Brigadierul

Vera Cowie

68

nu se pricepuse niciodata sa se descurce cu banii fi Liz ii m oftenise atitudinea faja de ei. Banii erau facuji pentru a fi cheltuiji. Ii va da cadou ?i nifte bani Tn plus astfel Tncat sa poata fi facute cele mai urgente reparajii. E drept ca asta era de datoria lui Boy, dar el avea o sojie cheltuitoare care ura traiul la Jara fi care i-ar fi facut viaja un infem daca ar fi vazut ca sojul ei risipea bani pentru elefantul acela alb pe care T l detesta. Ea va avea grija ca refedinja familiei sa fie vanduta odata ce va deveni a lui. L-am cam neg lijat p e Pa in ultim a vreme, gandi Liz sim{indu-se vinovata, Tn timp ce-l urmarea cum Tfi savura whisky-ul. A fa Tncat ea se asigura ca la plecare tatal ei sa fie ele gant, cu o Jinuta mandra, sa arate din cap pana Tn picioare ca un comandant de brigada, defi fusese pensionat cu douazeci de ani Tn urma. De asem enea, se asigura sa aiba doua bancnote de douazeci de lire Tn plus Tn portofel fi dupa Tncheierea dineului festiv sa fie afteptat de un taxi. El se Tntoarse acasa amejit bine fi Elizabeth T l ajuta sa urce la etaj. Dupa ce se dezbraca, T l baga Tn pat, iar a doua zi T l lasa sa doarma pana tarziu fi T i servi micul dejun la pat un mic dejun englezesc complet, pregatit de ea. Dupa aceea T l duse la Harrods, unde T i cumpara nifte cama?i noi, cateva cravate fi ceva lenjerie de corp. Vazu ca Mercer peticise chiar fi carpiturile. Pentru pranz gatise curry fi dupS-masa mersera la cinematograf sa vada un western, deoarece brigadierului T i placeau westernurile, mai ales daca Tn ele era menjionata fi Cavaleria a faptea. in drum spre cas, el T i facu o critica lunga fi argumentata a bataliei de la Little Big Horn fi a caracterului generalului G eorge Armstrong Custer fi servi un ceai copios Tnainte de a se duce sus sa se odihneasca pujin, pana cand venea momentul sa se schimbe pentru cina. Boy fi Philip se Tntainisera Tn pragul ufii Philip ironic ca Tntotdeauna, iar Boy Tnca ranchiunos dupa atata amar de ani. Aproape sa nu te recunosc, batrane, zise el accentuand ultimul cuvant. Ji-ai facut iar un lifting facial? Nici unul, de cnd l-ai facut tu pe-al tau. Lasaji spadele jos. ordona Liz. Pa este aici f i toate astea sunt pentru el. Nu prea mai iese din casa Tn ultima

Curtezana
vreme. Boy, sa nu mai aduci vorba despre vanzarea casei. Ziua aceea va sosi-destul de curand, iar tu, Philip, du-te fi pune-ji ceva de baut; vreau sa vorbesc cu fratele meu. Dupa ce mai umbli acum? Tntreba Boy cand ramasera singuri. Dupa bani. Nu Tncape absolut nici o Indoiaia ca tata e pe jeanta. Te surprinde? De vina e casa aia mare ?i blestemata. Nu mai poate face faja cheltuielilor fi, oricum, locuiefte doar Tntr-o aripa a ei. Ar putea s-o vanda ?i sa traiasca Tn lux pentru tot restul viejii. tii bine ca asta e ultimul lucru pe care I-ar face. C asa a fost a familiei noastre de trei sute de ani, deci depinde de noi sa-l ajutam. Cu cat? Numai o mie de lire pe an de fiecare. Numai! Nu sunt facut din bani, fetijo. Legea nu inseam na relajii cu publicul fi trebuie sa muncesc al naibii de mult pentru un salarru mic. Boy Harvill semana cu mama lui; nu moftenise, ca Liz, silueta Tnalta fi zvelta a tataiui lor. Era cu pujin deasupra inaljimii medii fi s-ar fi Tngrafat daca n-ar fi jucat squash de doua ori pe saptamana. Faja lui rotofeie era destul de rofie fi avea o gura Tmbufnata in momentul asta coljurile gurii sale erau lasate in jos, semn pe care sora lui, ce il vazuse destul de des in copilarie, T l recunoscu perfect ca indicand suparare. Acesta era raspunsul lui invariabil la situajiile care nu-i conveneau, iar faptul de a fi forjat sa ia cina cu Philip Faulkner se numara printre principalele cazuri ale viejii sale. Toata viaja T l invidiase pe Philip fi aproape ca-l urase. In prezenja lui Philip se simjea mic, sentiment pe care Liz i-l remarcase cand deschisese Ufa din faja a casei. Philip purta hainele cu nonalan{a cuiva care ftia ca ar fi aratat senzajional in panza de sac, pudrat cu cenu?a. Boy arata Tntotdeauna ca fi cand bona lui I-ar fi forjat sa poarte haina de seara de anul trecut, care acum T i era prea mica. Ifi facea costumele la aceiafi croitor de pe Saville Row, dar cum habar

1 1Squash = Tenis la perete (n.t.).

Vera Cowie

70

n-avea sa poarte hainele, ar fi putut tot atat de bine sa se duca la orice m agazin de pe fo s e a . Singurele daji cand capata o oarecare demnitate erau acelea in care purta roba fi peruca de magistrat dar, dupa cum avea obiceiul sa spuna Philip, asta era din cauza ca in timp ce toata lumea ftia cS Boy Harvill era un m agar pompos, toji erau de acord ca justijia era fi mai fi: Liz suspina, nerabdatoare Tn sinea sa. il vazuse destul de rar pe fratele ei in ultima vreme. Adevarul era ca nu il piacea foarte mult. Nu-l placuse niciodata fiindca fusese un bebelu? plSngacios; mai tarziu obifnuise sa parasca fi era u?or de intimidat de o personalitate mai puternica, a fa cum era sojia lui. Liz nu era a fa de proasta s-o fi invitat daca voia ca Boy sa scoata atat de necesarul cec. Boy Harvill era condus de doamna Harvill, care Jinea strans baierele pungii, dar cum Liz voia sa-l ftie in siguranja pe tatai ei din punct de vedere financiar, ignora Tmbufnarea fi susceptibilitatea fi spuse cu vioiciune: Nu Tncerca sa ma pacalefti. Nu uita ca vorbeftj cu sora ta. Stiu perfect cat de bine te descurci. Cazul de calomnie pe care l-ai rezolvat Ji-a adus un onorariu considerabil. O sa-mi dai o mie Tn plus pe an pentru Pa. Dumnezeu ftie ca e destul de pujin. Eu voi face la fel. in felul acesta va avea fi el haine, mancare fi alte lucruri de buna calitate. Vocea lui Liz era a fa de aspra Tncat Boy fu luat prin surprindere. in mod normal ea nu-fi facea griji Tn legatura cu nimic. Atitudinea ei faja de'viaja era aceea de laissez-faire 1|; mult prea pronunjata dupa parerea sojiei lui. Ea fi sora lui nu se Tnjelegeau deloc. Nu caftiga toji banii aia din relajiile cu publicul. Nu pot s-o dovedesc, dar sunt sigura ca relajiile pe care le are sunt facute Tn intimitate, afirmase sojia lui cand se certasera ultima oara din cauza banilor. Boy se Tnfuriase fi-i spusese sa nu mai zica a f a ceva; intre timp, Tnsa, auzise cateva zvonuri care-l convinsesera ca era preferabil sa nu mai aduca Tn discujie slujba lui Liz. Avea propria cariera la care sa se gandeasca. Conform

1 1 Nepasare, Tngaduinja (Tn lb. franceza Tn original) (n.t.).

71

Curtezana

normelor de drept, nimeni nu putea fi acuzat de sperjur daca nu ?tia despre ce e vorba fi daca jura ca habar n-are. Acum, insa, vazu ca faja ei, de obicei palida, era Tmbujorata fi gura T i era stransa Intr-o linie subjire. Bunastarea tataiui lor devenise dintr-o data foarte importanta pentru ea. M a ca r daca a r fi s ta t m ai m u lt cu n o i ca n d eram copii, gandi el mahnit. E l f i m am a sta te a u la p o s t p e und eva p rin strainatate, ia r noi ram aneam a ic i la fc o a la . C rescusem deja m are inainte de a avea ocazia sa petrec ceva tim p cu el. N -are nevoie sa se agafe cu dinpi de casa aia m are ca t un ham bar. Eu unul n-a$ face-o. Ce-i cu toata graba asta? protesta Boy. E batran fi timpul e prejios. Vreau sa-fi poata permite cateva mici placeri cat mai are de trait: un whisky atunci cand are chef, haine fi mancare decente. $i o sa dai mia aia, ori, pe Dumnezeul meu, o sS te lovesc acolo unde te doare mai tare. Am fost destul de limpede? Boy Tfi scoase carnetul de cecuri Tntrebandu-se cum va putea explica acest lucru sojiei lui. Am taiat fi am spanzurat, nu-i afa? murmura Philip cand i se alaturarS Tn salon. Aji inversat rolurile? Ah... dom nule comandant. Ce placere sa va vad din nou... (Vocea lui Tfi schimbase ritmul fara nici o ezitare cant tatal lui Elizabeth intrase Tn camera.) M ancarea se dovedi grozava a fa fusese mereu Tn casa lui Liz fi vinurile excelente. Se vedea clar, din felul Tn cafe tatal ei le aprecie pe amandoua, ca trecuse mult timp de cand nu se mai intalnise cu a fa ceva. Liz ftia ca el nu ie fe a prea mult Tn societate, pentru ca nu-fi mai putea permite sa invite la randul lui oaspeji acasa f i era foarte sensibil la ceea ce credea el ca este mila. Mai accepta invitajii doar din partea unor prieteni destul de batrani, faja de care nu mai trebuia sa se prefaca. Liz avu grija ca el sa manance fi sa bea bine fi ca Boy sa nu protesteze cand tatal lor se apuca sa discute despre clipa cand vei prelua conducerea". O privire reprobatoare din partea surorii lui se dovedi suficienta, pentru ca Boy era de felul lui un om slab, caruia T i fusese Tntotdeauna frica de femeile puternice.

Vera Cowie
Liz se temea pentru tatal ei 1 pentru viitorul In care ea nu avea sa mai fie prezenta ca sa faca pujinul pe care-1 putea face pentru el, chiar daca era vorba numai de bani. M ai bine m ai tarziu decat niciodata, reflecta ea, simjind cum furia izvorate din noi cu atata forja incat se vazu nevoita s& paraseasca m asa murmurand ceva despre cafea. Se duse In bucatarie, unde infipse un cujit Intr-un cartof copt ca sa-?i uureze sufletul. Oh, Pa, nu vreau sS mor, planse ea in tacere. M a i sunt atatea lucruri de facut. Te-am neglijat atat de m ult f i acum nu m i-a m a i rSmas decSt pujin timp ca sS te despagubesc. C and voi m u ri va tre b u i sS te la s la bun ul pla c a l unu i bSrbat care va face intocm ai ce-i va spune sojia lui, adica te va IMsa sa te d e s c u rc i cum p o ji. N ic i m a c a r n u -m i p o t p e rm ite sa m a m anifest prea cla r pentru ca a i injelege. E adevarat ca nu am fost foarte apropiaji. StSteai doar im preunS cu Ma, in tim p ce copiii v o ftri erau trim ifi la fcoala. Cu toate astea a r fi treb uit sS mS com port m ai m ult ca o fiic i, m ai ales de cand a m urit Ma. AruncS rama$ijele cartofului inainte de a duce tava de cafea in salon. La al doilea pahar de porto tatal ei incepu sa m o p e , iar Boy profita de asta ca sa piece. Dupa ce se facu nevazut, Liz ii spuse lui Philip: T e rog, ajuta-ma sa-l due pe tata sus. Brigadierul protesta dar, cu toate astea, se rezem a de Philip, recunoscator pentru ajutorul care, de obicei, cadea In sarcina lui Mercer. Cand Liz se apleca sa-l sarute de ,.noapte buna", o batu u?urel pe obraz i-i spuse: E?ti o fiica foarte buna. Liz simji ca i se pune un nod in gat i in ochi ii aparura lacrimi. Se dusera jos din nou. Perfect, zise Philip, e timpul sa dai explicajii, de exemplu, pentru sentimentalismul nedorit de care ai dat dovada. Sunt sigur ca nutreti o oarecare afecjiune pentru tatai tau, dar aceasta etalare de venerajie filiaia e cam exagerata din partea ta. Singurul lucru care te-a legat de el a fost distanja pe care ai pastrat-o. Te-ai deta?at de grija lui parinteasca de cand ai implinit douazeci i unu de ani i

73

Curtezana

de-atunci au trecut Inca douazeci fi cinci. Sper ca ai de gand sa ma lamurefti. Liz turna coniac pentru amandoi. Apoi, folosind cuvintele doctorului, Ii povesti totul. Philip ramase tacut o vreme fi singurul semn de agitajie interioara fu ufoara Incruntare care Ii sapa trei linii verticale Intre sprancene. in mod normal el cauta sa evite astfel de menifestari. Daca a? fi avu t o chi f i pen tru altceva in a ta r i de mine, a f fi obse rvat sem nele, gandi el, cum a r fi fa p tu l ca stralucirea lu i Liz s-a dus. U nul din lucrurile care-o faceau rem arcabila era lum ina care parea sa radieze din ea. De catva timp lumina asta s-a stins. Acum era fi mai slabs. Rochia rofie de m atase Jean Muir nu se mai mula perfect pe ea. Faldurile ei mpi, drapate intr-un fel abil fi desavarfit nu mai cadea bine pentru ca, incontestabil, Liz pierduse din greutate. Ca sa spunem adevarul, reflecta el, p a re ratacita f i istovita. S e afla in trasura m o rjii condusa de p ro p riu l ei vizitiu. SS m a i v o rb e fti de in ta ln iri la Sam arkandI Brusc, se simji coplefit de manie. Lum ea debordeaza de neispravip, p r o f ti f i oam eni carora nu le -a r d uce nim eni lipsa f i soarta fScea ca tocm ai L iz sa fie cea forjata sa piece. Turba de disperare vazand cat de afurisit de nedreapta poate fi .viaja. Ochii lui de culoarea ojelului aruncau sclipiri ciudate care facusera sa fie comparaji cu cei ai gorgonei Medusa, dar ii impuse sa se indeparteze de limita la care nervii lui ar fi cedat. Mania era zadamica fi, in plus, nu de a?a ceva avea nevoie acum cea mai draga, cea mai apropiata fi de fapt singura lui prietena adevarata. R e m u fcarile am eninjau sa-l sugrume. U ita -te la ea cum ara td l Stralucirea ei se dusese acum, parea acum vtaguita, ca fi cum acelor minunate nectaruri care alergasera atata vreme prin ea, Insuflejind-o, le secase izvorul. Mahnirea fusese un sentiment pe care avusese grija sa-l evite toata viaja, dar acum II napadeau ca valul unui flux; cu toate astea, vocea lui fu calm a fi controlata cand, in cele din urma, rosti: Ei bine, dupa cum spune cantecul, toata lumea trebuie sa moara dar, Jinand cont ca e vorba de tine, a f fi dorit sa se intample mai tarziu, mult mai tarziu. La fel f i eu... Trebuie sa ma hotarasc ce sa fac, Philip, zise Liz cu o voce nesigura. Cum sa folosesc mai

Vera Cowie

74

bine timpul care mi-a mai ramas fi, cel mai important, cum s-o fac fn stilul fn cu care m-am obif nuit. N-ai sa reu?e?ti a f a ceva. Dar vezi ca trebuie sa am grija fi de Pa. Confruntarea cuiva cu iminentul sfarfit are un efect salutar asupra conftiinjei, zambi Philip. Dar, in fond, tu ai avut intotdeauna conftiinja treaza; de aici decurgand ?i indeplinirea bisaptam&nali a sarcinii de inger de serviciu. Ifi {uguie buzele ganditor i bau coniacul pana la ultimul strop. Cred ca se impune efectuarea unui bilanj. Trebuie sS ftii exact care-ji este activul fi pasivul. Trebuie sS objii o cifra cat mai exacta a posibilitajilor tale de caftig in viitor fi intervalul de timp in care vei mai fi in stare sa caftigi. Dami, te rog, hartie, creion fi registrele tale de socoteli cele adevSrate, vreau sa spun, fi nu romanele de ficjiune pe care le prezinji domnului care-Ji Jine contabilitatea. Bine, dar imi piatesc taxele. Da, iubito, fi eu la fel. Philip nu parea impresionat. Se pricepea la cifre fi ii cunoftea afacerile la fel de bine ca f i ea. Liz aprecia modul lui pragmatic de abordare a situajiei. In momentul asta n-ar fi fost in stare sa faca faja unor emojii puternice. ii aduse registrele, ii umplu iar paharul fi statu pe aproape in timp ce el aduna, scadea fi inmuljea, chibzuind zadamic la moduri sau mijloace de a-?i atinge scopul f i rememorand evenimentele serii. Gandurile ei o luara razna pana in momentul in care o idee enunjata de fratele ei iefi la suprafaJS din subconftient. Umerii i se indreptarS f i fa{a i se lumina de parca cineva ar fi aprins o lampa, dar aftepta pana cand Philip ifi luS paharul de coniac, bau tot con{inutul fi T l puse joc cu o m ifcare decisa. Asta, spuse el aratand cu capul spre registrul ei, nu e suficient. N-ai datorii mari, dar nici capital n-ai, cu excepjia casei fi a bijuteriilor, fi de a fa ceva ai nevoie ca sa traiefti fi sa dovedefti ca efti solvabiia. Pur fi simplu nu poji con tinua sa traiefti la nivelul asta fi sa pui deoparte suficient ca sa-Ji ajunga in ultimele luni daca nu ai cumva intenjia sa se incredinjezi ajutorului infirmierelor de la clinicile de stat. N-ai alta scapare decat sa reduci cheluielile.

75

Curtezana

Ba nu, am! spuse Liz. DacS astea nu sunt registrele reale... Bineinjeles ca sunt, dar asta n-ar nimic de-a face cu cifrele rofii fi negre. E vorba de caftiguri, ?i ftiu cum pot fi menjinute. Philip puse jos creionul ?i o privi cu rabdarea cuiva care incearca sa faca pe plac unui invalid. O sa iau o eleva, spuse Liz. Ce-o sa faci?? Voi lua o eleva. Ideea mi-a fost data de ceva ce-a spus Boy in seara asta despre ucenicie, despre avocajii tineri care invaja meserie urmarind fi ajutandu-i pe cei experimen t a l care ftiu toate dedesubturile. Vrei sa-Ji iei o ucenica? S-o inveji ce? Arta de a avea relajii sexuale? i cui ii vei preda aceasta arta? De unde-Ji vei lua eleva? Nu cred ca lucrurile pe care le vei preda sunt pe lista de opjiuni ale m uitor tinere, defi... ridica el din umeri sunt sigur ca poji gasi una, doua amatoare. Nu era oare fn fruntea listei tale? intreba Liz cu dulceaja in glas. T ou ch& \ dar domeniul meu, dupa cum trebuie sa admiji, este oarecum specializat. A f a e f i a lm e u . Iji trebuie o eleva deosebita. Presupun ca-i vei pretinde acestei eleve un onorariu, pentru ca asta e scopul acestei mifcari, nu-i afa? O sa iau cincizeci la suta, cat timp va sta sub aripa m ea ocrotitoare. Odata ce va ?ti suficient cat sa se Jina pe propriile-i picioare, tot ce va caftiga va fi al ei, dar pana atunci voi fi depafit lipsa de bani. Aha... Injeleg... Faci asta ca sa treci prin... am putea-o numi ..perioada de ?omaj. Sa amortizezi ultimele luni. Bineinjeles. Aa mai merge! zambi Philip. Cat pe-aci sa cred ca te-ai convertit la ideile acelui grup zelos, care se arata ingrijorat de felul in care dispar treptat atatea dintre vechile meserii cum ar fi confecjionarea acoperifurilor din paie

'* Ai nimerit (in lb. frariceza tn original) (n.t.).

Vera Cousiz
sau stuf i alteie asemenea. Sunt extrem de u?urat sa aud ca Tnca practici cultivarea interesului personal fara prejudecaji. M-ai facut sa ma Tngrijorez foarte tare pe moment. Tu eti Tngrijorat? f Draga mea, amandoi am spus Tntotdeauna lucrurilor pe nume i nici unul dintre noi nu este genul care sa doreasca sa-?i dedice ultimele luni din viaja facand fapte bune i caindu-se. Trebuie sa ne asiguram Tnca ca eleva ta este destul de inteligenta ca sa poata invaja repede. Timpul este esenjial, fu de acord Liz. M i-ar place sa fie o esenja $i sa am un recipient plin cu aceasta minunata substanja, suspina Philip i o stranse de mSna. A Tmparji-o cu tine, care-mi e?ti cea mai apropiata prietena ?i singura confidenta. Liz era micata. De obicei, Philip era generos numai cu sfaturile. El turna pentru amandoi coniac proaspat. Deci, relua el, unde sa cautam acest diamant de o suta de carate? Nu vreau aa ceva. Vreau o hartie alba pe care sa pictez Curtezana. Vreau sa aiba ceva experienja, dar nu prea multa. Trebuie sa fie tanara, Tn jurul a douazeci de ani i, desigur, atragatoare. Corpul este mai important decat chipul, fiindca va lucra cu el. Clienjii mei n-au nevoie de o prostituata. E necesar sa tie sa vorbeasca despre orice subiect ar avea ei chef sa abordeze i sa ?tie sa converseze inteligent, sau doar sa asculte daca ei au chef sa povesteasca. Trebuie sa fie Tn stare sa se transforme Tn persoana pentru care platesc ei ?i, mai mult, pentru care vor dori sa piateasca din nou. Philip Ti Juguie buzele i dadu din cap. Sper ca Ji-ai dat seama ca, atunci cand vei gasi aceasta neprejuita nestemata, s-ar putea sa nu mai ai timp s-o instruieti. Din cauza asta trebuie sa Tncep imediat cercetarile. Philip cazu pe ganduri. intr-o prima faza nu pot sa avansez numele nici unei candidate. Lasa-ma sa ma mai gandesc. Cat de departe pot sa-mi arunc nada? Oare n-am avut mereu incredere Tn parerea ta?

77

Curtezana

Acum e greu de emis o opinie. C eea ce cautam noi, draga mea prietena, este o persoana asemeni Jie i ma indoiesc ca exista aa ceva, afirma el luandu-i mana i sarutandu-i-o. D aca ma faci sa plang acum, n-am sS {i-o iert niciodata, rosti Liz cu o voce nesigura. Ji-au mai ramas lacrimi? Se pare ca da, dei nu-mi dau seama cum e posibil... zise Liz ridicandu-se. A?a stand lucrurile, trebuie sa-Ji fac vant. N-am mai plans in public de cand... Ai terminat un capital i ai inceput altul. Ultimul, spuse Liz ceva mai vesela. Intotdeauna mi-a placut ca o carte sa aibS un final melodramatic i, in plus, unul fericit. Voi face tot ce-mi sta in puteri, o asigura Philip, in timp ce ea il ajuta sa-?i puna pardesiui de ca?mir, dar nu te a?tepta la miracole. Nu ma a?tept, raspunse Liz pe un ton sec, altfel deja a? ficerut unul. In ziua urm&toare, duminica, dupa cateva ceasuri petrecute la caferiea unde luara tradijionalul prnz, urmat de somnul de dupa-amiaza al comandantului, Liz il duse pe tatal ei cu maina la gara, il instala in tren i-i promise sa vina la Wiltshire cat de curand. Vorbesc serios de data asta, Pa. Am ceva important de fficut in urmatoarele cateva saptamani, dar dupa ce voi rezolva treaba, voi veni acolo, promise ea imbrati?andu-i strans. Da-mi un telefon, ca sa ?tiu ca ai ajuns cu bine acasa. Mercer te agteapta la Broadwood, nu-i a$a? Da, da, va fi acolo. A fost un sfar?it de saptamana incantator, Lizzie. Efti o fata buna, spuse el batand-o u?urel pe obraz. Asta era cu adevarat o laud&. Statu acolo pana cand trenul disparu dupa cotitura ?i apoi se intoarse acasa. in orele liniftite de veghe petrecute in noaptea precedents, ii venise in minte un nume i voia sa-l verifice. Datorita ciudatei osmoze care exista intre Philip i ea, a doua zi, cand se intoarse acasa, gasi un mesaj pe robot in care Philip m enjiona acelai nume. in acea seara se dusera amandoi la clubul Claremont al carui membru era

Vera Cdwie

78

Philip unde era probabil sa intalneasca persoana cautata intrucat acesteia ii placeau jocurile. Amandoi o cunofteau pe femeie fi, defi ea nu era in aceeafi liga cu Liz in privinja clienjilor lor, cei care se foloseau de serviciile ei erau genul de oameni pentru care era o chestiune de timp ca sa vrea mai mult fi sa plateasca in consecinja. Acum, vrand in aparenja doar sa se distreze pujin, Philip fi Liz ifi urmarira prada. In taxiul care-i ducea spre casa se uitara unui la altul. Nu! rostira amandoi in aceiafi timp. E prea comuna, fu verdictul lui Philip, chiar daca tatal ei e in dicjionarul lui Burke1 . Prea batatoare la ochi, fu de parere Liz fi, in plus, bea prea mult. Da, dar asta ar putea avea legatura cu persoana cu care era. Individul aia m-ar face fi pe mine sa ma apuc de baut, declara Philip infiorandu-se. Ii ftergem numele de pe lista, se arata Liz de acord. in urmatoarele doua seri, mersera sa examineze alte doua fete, dar nici astea nu intruneau un minim de condijii. Una avea prea multa experienja in anumite discipline sexuale fi nu glumesc cand spun disciplina", strambase Liz din nas. Cealalta era o persoana pe care n-o mai vazusera de mult timp; clienjii ei erau strict din afara granijelor Jarii fi ea se ducea la ei, iar in afara de asta, petrecuse ultimul an in Statele Unite fi se americanizase. Nu, spuse Liz fara tragere de inima. E uimitoare ?i are un corp incredibil, dar nici ea nu e genul meu. Ce e bun pentru Dallas nu e neaparat bun fi pentru Deauville. ifi m ufca buzele ganditoare fi conchise: Toate trei sunt mult prea experim entate, prea ancorate in propria rutina fi cu o clientela suficient de buna ca sa nu vrea sa o schimbe cu alta, Cred ca trebuie sa cobor cumva ftacheta daca vreau sa iau la bord pe cineva care sa poata fi remodelat. in mod clar, nu o novice!

1 ) John Burke (1787-1848), genealogist irlandez. A scos in 1826 un ghid genealogic ?i heraldic al aristocrajiei din Regatul Unit al Angliei f i Irlandei de Nord (n.t.).

79

Curtezana

Nu, dar mai degraba sa aiba clienji cu venituri mici, decat din cei tnstariji. Doar n-o sa iei o prostituata de pe strada! Nu, fereasca sfantul! Poate pe cineva de la o casa... (Liz cita numele unui bordel select.) Sunt acolo fete uimitoare ?i nici una n-are mai mult de douazeci unu de ani. Ar putea sa aiba vreuna cu care sa merite sa-mi pierd timpul. Philip fu de acord sa-i acorde proiectului atenjie chiar in ziua aceea, tn timp ce Liz se duse la unui din vechii ei clienji, care era cel mai uor de muljumit. Tot ce avea de facut era sa-l trateze ca pe un caine, incluzand faptul de a-i pune o lesa. Urma sa-l primeasca tntr-o camera in care era dezordine ?i sa-l puna sa faca ordine; trebuia sa-i vorbeasca de parca ar fi fost un prost i nu marele industrial de talie intemajionala care era, fi trebuia sa-l bata daca nu Tndeplinea treburile gospodarejti dupa placul ei. Cand el termina de facut curat, Ti punea o manuka alba j i trecea cu degetul aratator pe orice suprafaja existenta. Intotdeauna gasea ceva tn neregula; ti ordona sa-i aduca peria ei de cap, apoi ti comanda sa se apiece i-l batea cat putea de tare cu partea cu Jepi. Erecjia lui, care create a cu fiecare noua tnjosire ajungea tn stadiul tn care mana lui era tentata sa alunece tntr-acolo, dar era imediat lovita cu peria facandu-l sa urle de durere. O ruga sa-l lase sa-i atinga cu m ana falusul care pulsa, dar ea tl refuza, trimijandu-l tn cele din urma nesatisfacut, drept tn brajele nevestei care habar n-avea de preliminarii i se lauda la prieteni cu incredibila virilitate a sojului ei. Totul facea parte dintr-o fantezie^i totul era confidenjial, fiindca altfel, tn City, reputajia lui de antreprenor ar fi fost ferfenijita. Liz ti merita cajtigul atat pentru discrejie, cat i pentru puterea brajului ei. Conducand spre casa, se gandi ingrijorata ca banii catigaji n-o apropiau catui de pujin de solujionarea problemei ei.

Vera Coiuie

80

J 'o ia era pentru Elly ziua carjilor. Asta insemna doua sau trei carji noi de citit, daca, fiind ultima pe la care trecea doam na cu caruciorul, mai re u fe a sa gaseasca trei carji suficient de interesante. Elly ar fi vrut intotdeauna trei carji. Citea cu nesaj; intotdeauna facuse la fel. Carjile fusesera modul ei de a evada din realitate. In fiecare zi, in drumul ei de la fcoala spre casa, se ducea la biblioteca sa-fi schimbe cartea. Doamne! obifnuia bibliotecara sa exclame, n-am mai cunoscut o fata care sa citeasca atat de mult sau atat de repede ca tine! Citea in fiecare minut liber pe care-1 avea; intre doua treburi gospodarefti, in autobuz, noaptea in pat defi acest lucru era impotriva regulilor impuse de tatal ei fi trebuia facut pe furif. La spital, citise toate volumele aflate in coljul cu carji al cam erei de recreere, mai mult povefti de dragoste fi western-uri. Carjile pe care le lua de la carucior nu rezistau multa vreme. Acum statea nerabdatoare, tragand cu urechea ca sa auda zgomotul rojilor caruciorului. Cand acesta sosi Tn sfarfit, doamna care il impingea nu era cea cu care se obifnuise, ci o alta, cu totul deosebita. Era eleganta ca un manechin farS a mai fi la prima tinereje; mai degraba era ceea ce francezii numeau o femeie d un certain ag e1 ) fi era imbracatS Tn genul acela de haine pe care Elly le mai vSzuse doar Tntr-un exemplar zdrenjuit al revistei Vogue , aflat Tn cam era de recreere. Purta un taior din tweed buclat, avand culoarea roz aprins a capfunilor zdrobite; jacheta era stransa pe corp, iar fusta scurta i dreapta. La gat avea nu unul, ci mai multe firaguri de perle, iar Tn urechi, tot perle. P&rul ei blond era scurt, des i lucios. Cand se apleca, acesta aluneca asemeni unui clopot revenind exact la_ forma inijiala Tn momentul Tn care ea Ti Indrepta spatele. In timp ce doamna alese nifte carji, Elly observa sclipirea unei personalitaji puternice. " De o anumita varsta (Tn lb. franceza, Tn original) (n.t.).

81

Curtezana

E una dintre acele persoan e in sta rite care se ocupa de acte de caritate, presupuse Elly, care-i face datoria de a -i ajuta p e c e i m a i p u jin n o ro co fi. Daca o tratez c um trebuie, o sa s c o t trei ca rji de la ea. O ricum, m erita sa incerc. Iritrigata, urmari caruciorul strabatand salonul, oprindu-se ISnga fiecare pat, chiar daca nu existau cereri sau carji de schimbat. Unele femei tricotau, alteie brodau, iar cateva croetau; una sau doua aveau vizitatori. Noua doamna, amabila, statea de vorba cu toate, Tnainte de a trece mai departe. Cand caruciorul se opri langa patul ei, T i oferi doamnei cel mai cuceritor zambet, T i Tntinse cele trei carji ?i spuse: Presupun ca n-ave{i nici una de Georgette Heyer, sau ma-nel? Hai sa cautam, propuse eleganta aparijie. Vocea se potrivea perfect cu Tnfaji$area, avea claritatea unui cristal iar vocalele erau pronunjate Tn felul inimitabil al celor din clasa de sus. Elly nu avea nici un accent; tatal ei era neTnduplecat cand era vorba de o dicjie neingrijita i Tnvajase foarte repede sa i-o flefuiasca pe a ei. Nu vorbea nici cu accent regional, defi Tfi traise primii aptesprezece ani din viaja Tn nord-est. Dupa cateva sarcasm e venite de la Mickey, care se transformau rapid Tn palme date peste obraz, deprinsese Tntreruperea obligatorie a expirajiei cand vorbea. De data asta, pronunja, totu?i, cuvintele aa cum o Tnvajase tatai ei. Am Bath Tangle ?i The Tall Gate, o informa doamna. Le vrei? Le-am citit pe amandoua, dar daca nu aveji altceva care sa merite, prefer sa le mai lecturez o data. Vezi daca gase?ti altceva, zise doamna, vesela, ?i ia. Orice doresc? Eu n-o sa te dau de gol, daca tu n-ai sa spui nimic. Ochii lui Elly parcursera Tn graba titlurile, observara o carte cu povestiri scurte de Somerset Maugham, alta de John O Hara ?i un exemplar zdrenjuit din G one with the wind, pe care o mai citise deja de doua ori, dar care avea s-o Jina ocupata cateva zile bune. Astea ?i cu cele doua de Heyers vor fi suficiente sa-i capteze atenjia pana data viitoare cand va veni caruciorul.

Vera Cozoie

82

Muljumesc, T i spuse ea doamnei cu carjile, intr-un fel care-o facu pe aceasta sa raspunda amuzata: Sunt doar nite carji. Elly nega din cap. Carjile au fost totdeauna importante pentru mine. Eu citesc mai mult reviste. Ochii de un albastru viu ai doamnei, asemanatori cu clopojeii care creteau pe langa stancile artificiale din gradina tataiui ei, o examinara plini de curiozitate. Ce J i s-a Tntamplat. Te-ai lovit de o u?a? Ceva asemanator. Vocea ta pare pujin strangulata... Ah, Tnjeleg: ai maxilarul imobilizat. Nu atat de mult pe cat a fost Tnainte. Atunci nu puteam articula deldc, dar au mai slabit sarmele astfel Tncat sa pot vorbi daca-mi mic buzele. Saraca de tine... i pe deasupra ai mai avut ?i nasul rupt Ai luat cumva parte la lupte? In vocea blanda i clara se distingea o simpatie neprefacuta i o sinceritate la care Elly se trezi ca raspunde. Infirmierele fusesera amabile ?i avusesera un comportament reconfortant, dar de la sora-efa primise doar un minimum de atenjie, i aceasta nu facuse nici un secret din faptul ca o dezaproba pe Elly, ranile ei i modul Tn care le capatase. Cum femeile din salon se orientau dupa comportarea calugarijei, preferau s-o ignore pe Elly cand se strangeau in camera de recreere i vorbeau in oapta despre ea cand se adunau langa unui dintre paturi. Auzise cuvantul tarfa de mai multe ori, niciodata spus Tn faja, ci trimis Tn zbor Tn direcjia ei. Doar o singura doamna mai Tn varsta vorbise cu ea; aceasta T i spusese Tn mod deliberat, cu voce tare, sa nu ia Tn seama gramada aia de ipocrite Tnguste la minte. Din pacate, fusese externata la pujin timp dupa aceea, a?a incat simpatia aratata de doamna cu carjile era singura de care Elly avusese parte in ultima vreme. Sper sa fiu externata saptamana viitoare, spuse ea, i asta numai daca nasul meu s-a sudat cum trebuie de data asta. Ceva n-a fost in regula cu septul nazal, a$a incat au trebuit sa-l aranjeze din nou, altfel a? fi fost externata deja. tiu. Spitalele sunt plicticoase, nu-i a?a?

83

Curtezana

Nu i pen tru mine, gandi Elly. In ceea ce ma privepte, perioada asta a fost ca o vacanfa fericita, fn ciuda durerilor $i a suferinfei. V a m uljumesc pentru carfi, rosti ea. Mai bine sa ascund cateva din ele, altfel aji putea avea necazuri. Acum am cinci fi limita este de doua. Ah, n-are importanja. Ce inseamna doua carji pentru un cititor pasionat? Sora-fefa e o dulceaja daca ftii cum s-o iei. Elly zambi slab fi doamna rase. Are obiceiul sa te dojfeneascS, nu-i a fa ? Probabil fiindca efti a fa de tanara fi draguja, sau mai bine-zis vei fi odata ce-Ji vor scoate atela de la nas fi sarmele din maxilar. Elly se pomeni ca rofefte. Nimeni nu-i spusese niciodata ca e draguja. N-am mai vazut par atat de lung, declara doamna ridicand coada impletita in care fi-l stransese Elly pentru ca a f a ii era mai ufor in pat. Ce frumos e pieptanat in stilul asta arhaic. Urasc felul in care fetele de varsta ta il lasa sa le atame pe faja ca un val. Ce faci cu al tau cand nu e impletit? Imi fac coada de cal sau il strang in varful capului, raspunse Elly privind cu invidie la parul blond >al fi des al doamnei. Nu pot sa-l port scurt pentru ca e foarte fin fi subtire. Al meu e atat de des incat trebuie sa-l filez din cand in cand. Fem eia din patul alaturat, care ie?ise mai devreme sa faca o baie, se apropie de doamna cu carjile. Daca nu va suparaji, mai sunt ?i alte persoane care ar vrea'sa ia carji, zise ea tragand aer pe nari ?i aruncandu-le o privire ce parea sa spuna ca simte un miros neplacut. Oh, scuzaji-ma, zise doamna cu amabilitate. Era limpede ca nu fusese catufi de pujin intimidata i avea un aer conspirativ in ochii ei albaftri care sclipeau ftrengare?te. Femeia, care murea de curiozitate, transforma alegerea unei carji intr-o problema de durata, intenjionand in mod clar sS traga cu urechea. Te las in compania poveftilor de dragoste din peri oada Regenjei, spuse doamna cu carjile. Am citit destule fi eu cand am avut un picior rupt pentru ca un cal a decis ca

Vera Cowie

84

n-are chef sa sara. M-am indragostit pe rand de mai mulji cavaleri din acea perioada. Cred ca favoritul meu este cel din R e gency Buck. Contele de Worth, spuse Elly radioasa. El e fi preferatul meu. i m-am atafat de Grand Sophy. O doamna pe gustul meu care a trait cu o suta de ani mai devreme. Doamna cu c&rjile ifi consults ceasul pe care Elly il recunoscu ca fiind de la Cartier", intrucat ramasese cu ochii la modelul acela cand il vazuse in Vogue, ln tr - 0 buna zi... Trebuie sa plec, mai arh inca doua saloane de vizitat, zise doamna apucand caruciorul cu mainile. Daca nu te mai vad iji doresc mult noroc, ii ura ea lui Elly. Se intoarse spre femeia care tragea cu urechea fi o intreba: V-aJi hotarat? Nu-i nimic din ce vreau. Toate alea bune s-au dus. fi arunca o privire ranchiunoasa lui Elly care i-o intoarse fara sa clipeasca, apoi fornai pe nas fi se intoarse la patul ei unde incepu o conversajie in foapta cu vecinele din partea cealalta, care se intoarsera amandoua sa se holbeze la Elly. Fata le privi sfidatoare, apoi se intam pla sS arunce o privire noii sale prietene fi intalni o pereche de ochi care o priveau cu o curiozitate avida ce o foca, dar curiozitatea disparu fi doamna zambi din nou. Numele meu este Elizabeth Waring, spuse ea. Pe tine cum te cheama? Nell Jordan. E prescurtarea de la Eleanor? Nell incuviinja._ Nimeni in afara de tatal ei nu-i spusese vreodata Eleanor, ifi alesese numele de Elly pentru batutul strazii; un nume care nu fusese al ei in cealalta viaja f i pe care nu avea sa-l mai foloseasca niciodata. Ei bine, Nell, dacS efti o cititoare a fa de pasionata, probabil ca voi reufi sa-Ji fac rost de un mare numSr'de carji. Ai vrea sa fac asta? Daca doriji, raspunse Nell automat, inca indispusa din cauza privirii doamnei fi intristata in aceeafi masura. Era satulfi sa fie expusa curiozitajii ca o creatura exotica intr-o gradina zoologica, de parca prostituatele erau o specie

85

Curtezana

pe cale de disparijie. Se simjea dezamagita. Crezuse ca interesul, atitudinea prietenoasa erau adevarate, dar era doar un alt mod de manifestare a curiozitajii. 0 prostituata? Precis? Ah, trebuie sa merg sa vad cu ochii mei. Aa incat ti lua la revedere politicoasa ?i nimic mai mult, ?i de indata ce caruciorul se indeparta prin salon, lua Bath Tangle ?i incepu sa citeasca. Vad ca aji petrecut ceva timp cu vedeta noastra, zise sora-^efa cu un aer de superioritate cand Liz intra sa o anunje ca-i terminase rondul cu carjile. O pacienta vedeta? Cum a?a? E o prostituata care a fost batuta de pe?tele ei, ii intari sora-efa cuvintele ciatinand din cap intr-un fel, care spunea ar fi trebuit sa va dafi seam a. Nu arata ca o prostituata, rosti Liz neutra. ?i da aere de mironosija. Arata de nouasprezece ani, dar tie cat una de nouazeci. De unde ti{i ca e prostituata? intreba Liz. De la polifie; au atenjionat-o de doua ori pentru acostarea de barbaji. Probabil ca era un tip violent, comenta Liz. I-a rupt nasul f i maxilarul. E vina ei ca s-a asociat cu o astfel de persoana. Sora-efa nu facea risipa de simpatie. Liz ridica din umeri. Ce alegi, aia piateti, spuse ea. Oh, i-am spus ca am sa-i aduc nite carji evident este o cititoare pasionata a?a incat probabil voi trece maine pe aici, daca n-aveji nimic impotriva. Oh, dumneavoastra fi neajutorajii dumneavoatsra, doamna Waring! Reproul sorei-efe era ufor voalat, fiindca Elizabeth Waring era o prietena apropiata a unuia dintre cei mai vechi medici consultanji ai spitalului, dar injepatura era clara. Am fost i eu unul dintre ei ?i ftiu cum este, ii replica Liz nepasatoare. in dupa-amiaza urmatoare, Nell era adancita in The Tall Gate cand, deodata, simji ca ii cade ceva pe pat, Uitandu-se,

Vera C owk
vazu o jum atate de duzina de carji ce zSceau pe pStura aibastru cu alb fi pe Elizabeth Waring cu brajele pline de reviste, care ii zambea. Nu te arata a fa de surprinsS, o mustra ea. Ji-am spus ca-Ji voi aduce cateva carji... Da, dar... Nu le afteptam a f a repede! Aveam oricum de gand sa le aduc la spital ca sa fie puse la carucior, a fa incat poji foarte bine sa fii tu prima care le citefte. Nell se intinse dupa ele. Toate erau nou-nouje. Erau ultimele romane scoase de fa s e scriitori de mare succes, englezi fi americani, dintre care nu citise nici unul. Oh, ce m ana cereasca! exclama ea. O clipa nu ifi mai supraveghe expresia chipului fi i-o arata lui Liz pentru prima data pe adolescenta ascunsa de multa vreme in spatele fajadei de femeie matura, aparenja menjinuts cu grija fi in mod deliberat. Am un prieten care are un contract permanent cu Hatchard pentru noile aparijii editoriale, dar odata ce le-a citit, a terminat cu ele, a fa ca intotdeauna le iau eu pentru spital. (Liz recitase minciuna fara sS clipeasca, fiindca le cumparase ea ins&fi in acea dimineaja.) Trebuie sa citesc cate doua deodata pentru ca luni ma extem eaza. Liz trase scaunul care aparuse in apropierea patului. Unde locuiefti? intreba ea ca din intamplare. Am avut norocul sa gSsesc o camera intr-un fel de camin al unei organizajii de caritate. Dumnezeule! Credeam ca n-a mai ramas nici unui. Acesta e condus de biserica. Ah! Deci efti credincioasa? Nu, dar daca trebuie sa merg la biserica pentru a avea un acoperif deasupra capului, atunci am s-o fac. Liz lua nota de tonul tSios aparut brusc in vocea frumoasa de contralto, care era surprinzator de joasa pentru o adolescents, fi diagnostics o acutS lipsS de bani. Cu ce-Ji caftigi existenja? intrebS ea, avand grija sa parS mai degraba interesata, decat curioasS. in momentul de faJS n-am nici o slujbS. Evident, pavaza fusese ridicata din nou.

S7

C u r t e z a na

Atunci, nu te mai intorci la prietenul tau? Ochii lui Nell aruncara scantei cand scutura din cap, dar ai lui Liz nici nu clipira. BineTnJeles ca mi-au povestit totul", afirmau ei. Efti o fata defteapta. N-am sa Tnjeleg niciodata de ce stau femeile cu barbaji care abuzeaza fizic de ele. Probabil pentru ca n-au unde sa se duca. Intotdeauna exista un alt loc unde sa te poji duce, chiar daca e vorba de polijie. Odata ce depui o plangere Tn mod oficial, ei sunt obligaji sa faca ceva. Liz suspina fi adSuga Tntr-o doara: Ei, dacS te-ai decis deja, n-are nici un rost sa-Ji mai fac cunoscuta propunerea mea. C e propunere? Ma ocup fi de munca de binefacere, Tn afara de rondul cu carjile, minji cu ufurinja Liz, fi mi s-a spus ca nu ai ceea ce se cheama un domiciliu stabil- Am fost Tntrebata daca nu ftiu vreo camera libera Tntr-o casa decenta, unde sa poji sta pentru o vrem e... intampiator, ftiu despre o asemenea camera, Tntr-o casa foarte frumoasa f i Tn compania unei doamne foarte piacute. Probabil este mult peste posibilitajiie mele. Cand voi pleca de aici, prima mea escala va fi la intematul districtual al Asistenjei Sociaie. Nu. Cere prejuri rezonabile. Acesta a modul ei de a face acte de binefacere. Nell nu era catufi de pujin convinsa. Cum ar fi acela de salvare a femeilor pierdute? Liz Tfi dadu capul pe spate fi rase, iar parul ei sclipi. Bunule Dumnezeu, nu! Asta e o idee din epoca victoriana, Tn caz ca a existat a fa ceva. Ca s-o parafrazez pe Dorothy Parker1 1 : nu m-ar mira daca toate femeile pierdute Jinandu-se de mana ar reufi sa Tnconjoare planeta". Umorul lui Nell iefi biruitor fi ea rase. Nici pe mine. 1 1Dorothy (Rotschild) Parker (1893-1969), scriitoare americana, nascuta Tn West End, New Jersey. A scris proza scurta f i poezie. Cunoscut' pentru spiritul ei sardonic (N.T.)

Vera Cozuie
Ah, ar fi pacat daca n-ai accepta propunerea mea. ?tiu ca ai fi foarte f^ricita acolo. Este o femeie foarte injelegatoare; nu judeca pe nimeni. Cine v-a spus ca a f lasa de dorit cu ceva? Draga mea, acesta este un spital. Ai fost vizitata de cei de la polijie fi, pe deasupra, de cei de la Brigada de Moravuri. Am deja un loc unde sa ma due. La internat? Acolo n-ai nici un pic de intimitate, sunt doar reguli fi regulamente fi compania asistentelor sociale. Cerfetorii nu-fi pot permite sa aleaga. Logica fusese inlocuita de spiritul practic fi acest lucru ii spuse lui Liz multe despre felul de viaja pe care il dusese fata mai inainte. Prietena mea nu se afteapta sa cerfefti, ci doar sa-Ji piatefti datoriile cand iji vei gasi o slujba. Ce sa fac? S3 Jin conferinje despre pScatele trupefti? Liz ifi stapani furia. Sunt sigura ca exista ceva ce poji face, care sa merite osteneala. Tot ce trebuie sa facem este sa aflam care este acel lucru. Nell era inca suspicioasa. A re un deficit la ca p ito lu i incredere, reflects Liz. A fost luatd de fraiera de prea m ulte ori. C unosc sentim entul. E convinsd ca trebuie sS fie o capcana p e undeva, pen tru ca pana acum a existat m ereu cate una in care s-a trezit prinsa. Gandefte-te la asta, zise Liz ridicandu-se in picioare. Voi veni maine, daca-mi dai voie, i vom putea sta de vorba din nou. Cum doriji, n-o cruja Nell. Ifi dSdea seam a ca era nepoliticoasa, dar cazuse de douS ori Tn cursa panS acum. N-avea nici cea mai micS in tense sS se lase dusa de nas pentru a treia oara. De ce ar dori o doamna ca asta sa-fi piarda vremea cu o tarfa oarecare? i, oricine ar fi prietena ei, trebuie ca e de ac e e a fi teapa. J i-adu ci 'am inte c a t de buna f i de griju lie parea Lit? Elly se crispa cand ifi reaminti ce naiva fusese. C h ia r f i doam na asta poa te fi o prefacuta. P recis ca este. P ariez o lira contra un p e n n y cS are un m o tiv ascuns. A d u-p am inte m otto-ul tau: SA N U A l IN C R E D E R E IN N IM ENI. D e unde f t i i cS nu este o patroana a un u i bo rd e l select? Poate ca

89

Curtezana

are im presia ca e f t i un diam a nt n e fle fu it, ca to t ce trebuie e sa te fle fu ia s c a in ca t sS te po a ta vinde ca sa scoata un p ro fit! N -o sa-i m earga! Liz urmSrise emojiile conflictuale care se succedau pe chipul inca mult prea expresiv pentru o fata cu trecutul ei. Nu e chiar atat de dura p e cat a r vrea sa cred eu! intinzandu-se, o prinse de barbia indarStnica i i-o ridica astfel incat sa poata privi in ochii de culoarea norilor de furtuna. Sunt de partea ta, ii zise ea bland. Te rog sa ma crezi. Nell o urmari Indepartadu-se. Astazi era imbracata in bleumarin, cu o jacheta lunga i fusta scurta. P roba bil ca taiorul a costat m ai m ult decat caftigam eu intr-o tuna, gandi ea. C e po a te ti ea despre fe lu l m eu de viafa? Lua iar cartea In mana, dar ifi dadu seama ca interesul ei scazuse. Nu putea sa nu se gandeasca la faptul ca, in ciuda a tot ce zisese, a tot ce-?i spusese ei insefi, avea posibilitatea sa aleaga.

($lm gasit-o, ii comunica Liz lui Philip in seara aceea cand se Intalnira la restaurantul C o nnaught Grill. Cand? Unde? i mai ales, cine e? O cunosc? Nu, n-o cunofti. Nimeni n-o cunoate. E o prostituata care I-a prins intr-o pasa proasta pe peftele ei fi a aterizat la spital cu nasul fi falca rupte, batuta mar fi cu coastele fisurate. Philip se lasa pe spatarul scaunului fi inchise ochii. Se Intinse pe pipaite dupa paharul umplut cu fam p an ia sa preferata, Krug, fi-l bau pana la fund. Dupa un moment, puse jos paharul ?i deschise ochii. fmi pare rau, puteam sa jur ca ai spus ca te-ai decis sa adop{i o mica prostituata comuna de pe strada. Nu e comuna deloc. E de calitate ?i este i inteligenta pe deasupra. Nu e catufi de pujin obifnuita starpitura de strada, Philip. Nu arata, nu vorbefte ?i nu se comporta ca una din astea.

Vera Cowie

91)

De unde ftii? Ai vazut-o la lucru? grai Philip cu vocea Tncarcata de batjocura. Sunt pe deplin conftient ca ai o tumoare inoperabila pe creier, draga mea Elizabeth, dar pana acum nu mi-am dat seama ca {i-a afectat gandirea atat de mult. Rautatea lui o lovi pe Liz ca un bici, dar ea nu clipi. ?tiu foarte bine ce fac. NU. Daca faci a fa ceva, nu ftii! Philip, ea este o foaie alba perfecta. Tot ce cunoafte sunt strazile. Pot s-o Tnva{ totul despre vile fi apartamente de hotel, tn plus are genul de figura care se poate transforma Tn orice dorefti. Cel mai bun lucru din toate e ca e tanara nouasprezece ani spre douazeci. Are o voce minunata fi este educata. Urmatorul lucru pe care mi-1 vei spune va fi ca a fost furata din leaganul ei, dintr-un castel, de o vrajitoare rautacioasa. (Philip ifi arunca brajele in sus Tn semn de dispe rare.) Elizabeth, inceteaza sa mai crezi in poveftile cu zane. Asta inca nu are un final fericit. Mai trebuie s-o determin sa accepte. Ai uitat sa-mi spui ca e inzestrata cu bun-sim{. N-are incredere in mine, fn lumea ei, exista intot deauna o capcana ascunsa undeva. Pana acum n-a descoperit-o pe a m ea, dar pot sa pariez ca face cercetari temeinice. Vad ca are bun-sim{. Incepe sa-mi fie simpatica. Mie mi-a fost de cand am vazut-o. tii senzajia aia caraghoiasa pe care o simt in ceafa, zise Elizabeth ridicand o mana ca sa-i arate locul. Simjeam nifte furnicaturi teribile. Este exact ce voiam, Philip, tiu asta. La fel de bine pe cat T I ftiai pe Jose-Luis de Santos? A fost cu totul altceva, raspunse Liz rezistand injepaturii. fn aproprerea lui nu eram in stare sa gandesc. De cand am cunoscut-o pe Nell, insa, nu ma gandesc decat la ea. Important este ca eu cred ca poate fi antrenata sa vanda ce ftiu eu sa vSnd. Are creier, fi in profesia m ea capul e la fel de important ca fi trupul. Cam cat i-ai dezvaluit? Nimic, inca. Mi-ar fi ras in fafa. Trebuie s-o fac sa ma accepte pe mine, inainte de a accepta orice altceva. N-are

91

Curtezana

unde sa locuiasca. I-am oferit o camera; crede ca-i In casa unei prietene. Din nefericire, o asistenta sociala i-a oferit un loc intr-un camin, aa incat tot ce pot face este sa aftept sa vad ce va alege. N-am indraznit sa merg prea departe, in ipoteza ca am speriat-o. inainte de a-i spune adevarul, vreau sa aiba incredere in mine f i sa se simta in siguranja in prezenja mea. Efti nebuna, se pronunja Philip. Ai innebunit de tot. Iji dai seama ca ai un timp limitat? C&ta vreme va dura sa transformi nespalata asta intr-o doamna pe care clienjii tai s-o accepte drept inlocuitoare? Oare te-ai gandit vreun minut cu adevarat la enorma cantitate de informajii pe care trebuie s-o absoarba? Nu numai maiestrie in arta de a face dragoste pentru ca a ei nu poate fi decat primara, ca sa nu spunem mai mult, dar manierele, atitudinea, culmea perfecjiunii de care dai dovada tu cand efti la lucru. Da, fi sunt sigura ca e in stare s-o atinga. Are imaginajie, care este o claitate extrem de necesara cand ai de-a face cu fanteziile oamenilor. E un nimeni acum, nu injelegi? Asta imi da siguranja ca pot s-o transform in cineva. Cu condijia ca ea sa vrea sa devina acel cineva. Da, intotdeauna exista condijia asta, suspina Liz. Chelnerul se apropie sa le spuna ca masa lor era prega tita fi-i trase scaunul lui Liz, permrjandu-i astfel sa se ridice. Cred ca trebuie s-o vad cat de curand, decise Philip. Nu inainte de-a o face sa ma accepte pe mine. Tu ai speria-o cu siguranja. Eu? rosti Philip parand indurerat. Tu. Deocamdata trebuie sa ma descurc singura pana la noi ordine. Calmeaza-te, baiete, fi stapanefte-Ji curiozitatea, zise ea pornind spre masa pe care ii aftepta cina. Cand Liz se intoarse a doua zi la spital, gasi patul lui Nell gol. Pe moment dezamagirea o Jintui pe loc, dar apoi vazu ca teancul de carji era inca acolo fi inima incepu sa-i bata din nou. B ineinjeles, gandi ea. Camera de recreere. Nell era colo, dar tot acolo se aflau cel pujin jumatate dintre fem eile din salon, de fapt tote pacientele care se puteau deplasa. Din felul cum stateau adunate laolalta, era

Vera Cozok

92

clar ca o urmareau pe Nell i afteptau cu nerabdare episodul urmator al poveftii. Florile i cutia de bom boane de ciocolata pe care le aduse Liz avura efectul scontat, dar furia lor deveni evidenta cand Nell spuse: Cred ca cel mai bine ar fi sa pun florile in apa. Pleca, insoJitS de Liz, in cam era in care erau Jinute vazele, langa o chiuveta mare de bucatarie. Nu... o atenJionS Nell pe Liz cand aceasta o urma in camera. Nu inchide ua. Ar fi o acoperire perfects pentru trasul cu urechea. Imi aduce aminte de fcoalS, zise Liz amuzata. Nu vreau sa barfeascS despre afecerile mele, zise Nell umpland un vas de porjelan cu apS. N-au altceva mai bun de facut aici, avand in vedere cS sunt internate pe termen lung. Pe mine m-au pus aici fiindcS asta a fost singurul pat liber pe care l-au avut. MS miram eu cum de erai singura fata tanara i draguja printre atatea bejive batrane. Nell chicoti, apoi ifi relua aerul serios. Hartia fafai cand despacheta margaretele cu petale catifelate, stanjeneii de un albastru intens, garoafele rofii fi lalelele galbene. Fata incepu sa le aranjeze in glastrS. Te-ai gandit la oferta mea? intrebS Liz. Nell ifi intoarse capul sS o priveascS. De ce? intreba ea. De ce sunteji atat de doritoare sa mS ajutaji tocmai pe mine? Din cauza mea, ca persoana, sau este pur fi simplu o alta fapta buna? Nu sunt o persoana altruista; asta e singura fapta caritabila a mea in afara zilei stegulejelor1 1 . Ceva din personalitatea ta mi-a captat interesul. N-aJi mai intalnit prostituate obinuite sau la lucru, pSna acum? rosti ea sarcastica. Am cunoscut mai multe fi, in particular, o cunosc pe una foarte bine. Nell se arata clar surprinsS, apoi spuse:

1 1 O zi in care sunt solicitate contribujii la operele de caritate in schimbul objinerii unor steguleje (n.t.).

93

C urt ez an a

Probabil nu de teapa mea. Mai degraba o curtezanS, banuiesc. Da. Exact asta este. Este persoana care vrea sa inchirieze cam era? Da, raspunse Liz. Ji-am spus eu, Philip, ca e de$teapta, exulta ea. Aa mai are sens, spuse Nell, parand satisfScutS. Cazurile ca al meu sunt o parte din munca ei de caritate. Oferta ei n-are nimic de-a face cu caritatea, raspunse Liz sincerS. S-a retras $i cautS ceva de facut? Nu, dar intenjioneaza sa se retragS in curand. Sa presupun ca va trebui sa-i Jin companie, sau aa ceva? Nu duce lipsa de companie. Nell se dadu inapoi sa-i admire aranjamentul floral. Se vedea clar ca asta nu era unui din talentele ei. Stai... lasS-mS pe mine. Liz o dadu deoparte i, cu cateva micari abiie, aranjS frumos florile intr-un buchet incantStor de culori. Cum reu?i{i sa faceji aa ceva? intreba Nell. Prietena mea o sa te inveje, daca vrei. i ce altceva ma va mai invaja? Ce Ji-ar place sa inveji? Important e ceea ce vreau sa uit. Nu ma mai due pe strSzi. Am ajuns acolo pentru ca nu ?tiam destule ca sa fiu mai injeleapta. Trebuia sa refuz sa fac trotuarul. Instinctul imi spune ca ar trebui sa tiu mult mai multe despre oferta dumneavoastra inainte de a ma hotari. Atunci vezi ce are ea de oferit. Viziteaza casa, afla ce vrei sa $tii i decide-te. in mod clar Nell nu se ateptase la asta. Fara dedesubturi? intreba ea. Absolut. Daca o sa decizi ca nu e de tine, o sa accepji locul liber de la camin. Liz izbucni in ras vazand expresia de pe chipul lui Nell. Credeai ca e vorba de o organizajie criminals care se ocupS de rapiri i prostituare cu forja, nu-i aa? Aa ceva exists. Lumea n-are decat sa radS de ideea asta, dar aa stau lucrurile.

Vera Cowie

94

Ceva din vocea ei fi spuse lui Liz ca Nell vorbea fn cunotin{a de cauza, nicidecum din convingere. N-am avut niciodata de-a face cu asta, zise ea cu sinceritate. Nici prietena mea. Vorbesc serios. Ai cuvantul meu. Nell se lupta inca eg ea insai. Imediat ce se hotara asupra aunei alternative, virtujile celeilalte deveneau mai vizibile. Nefiind obinuita sa ia hotarari pentru ca intotdea una le luasera aljii pentru ea gasea totul foarte compliCat. Pe de-o parte, ii piacea Elizabeth Waring, se simjea atrasa de ea, era de aceea?i parere cu ea ?i i se parea demna de incredere. Pe de alta parte, ifi aducea aminte cum fusese cu Mickey. Mai intai, bunicuja Lil, atat de injelegatoare, plina de sim patie ?i serviabiia, apoi Mickey, ascultand-o cu rabdare, dandu-i pace, hranind-o i iasand-o sa doarma, imblanzind-o, apoi se revedea in pivnija de la numarul 17 de pe Warwick Avenue, legata de incheieturile maiinilor i atarnata de masiva grinda centraia, cu picioarele goale de-abia atingand podeaua in timp ce tatai ei disparea in sus pe scari insensibil la rugaminjile ei disperate, ua care se inchidea, cheia care se rasucea in broasca... Uite ce e, vino sa vezi casa, o vizita, nimic mai mult. Da-mi voie sa-Ji arat ce i se ofera i apoi te poji decide. Nu mi se da voie sa plec din spital. Cred ca-Ji vor da voie sa vii cu mine i, in fond, vei fi externata peste cateva zile. Un moment, Liz avu propriile ei indoieli. Fata era atat de ta n a r8 M m dreptul s-o fac sa pom easca p e drum ul ales de m ine? in fond, asta-i ce vreau fi, odata ce va vedea care su n t posibilitaple, o sa vrea f i ea, argumenta celalalt eu al ei. Ce are acum ? Nimic. Ce va avea dacA va face cum vrea ea? Nim ic. Totui, Liz se trezi spunand: Te asigur, n-o sa fac presiuni asupra ta. In ultima instanja, va trebui sa te decizi singura, dar te implor, nu refuza fara sa vezi despre ce este vorba. Vino i arunca o privire cam erei despre care e vorba i, dupa aceea, te hotSrati. Nell privi fix iriii din vaza; ii aduceau aminte de ochii noii sale prietene. Bine, am sa vin, dar va trebui sa objineji permisiunea.

95

Cu r t e z a n a

Desigur. Du florile la patul tSu fi eu o sa schimb o vorba cu sora-fefS. Nell nu avea nici un dubiu ca permisiunea ii va fi acordata. Elizabeth Waring avea o siguranja de sine zdrobitoare, caracteristica acelora care objineau intotdeauna ce doreau. in cazul in care ii accepta oferta, exista fansa ca o parte din aceasta cutezanJS sa se lipeascS fi de ea. S-a aranjat, spuse Elizabeth cand se intoarse. Putem pleca acum, cu condijia sa te aduc inapoi la cina, deci ai o zi intreaga de libertate. Unde;Ji sunt hainele? Erau in dulapal lui Nell. In momentul in care Elizabeth le scoase afara, Nell uri gandul ca va trebui sa le imbrace. ArStau atat de ieftine fi afifau cu litere mari ocupajia ei. Fusta microscopica, cizmele lungi pana la coapse din imitajie de piele, o jacheta rofie scurtS brodatS cu o imitajie de blanS fi o geanta de umar din imitajie de piele. Oh, nu poji sa porji asta, se incruntS Liz cand ridicS jacheta. E plina de sange. N-a fost dusS la curSJat? Nell gandi: D e ca tre cin e ? $ i de ce ? i c in e sa plateasca? Dar, m ult m ai im portant, cu i i-a r fi pasa t? Nu poji iefi afarS cu asta, spuse Liz. E buna de dat la lada de gunoi ceea ce fi fScu. ii scoase jacheta ei scurtS de vulpe argintie fi i-o intinse. Oh, n -a f putea sa port a f a ceva. De ce nu? Puloverul Sia subjire n-o sa-Ji Jina de cald fi afarS nu e tocmai pIScut. Chiar pentru asta am fi adus-o. S-ar putea s-o murdSresc. Stand in m afina? Nu fi ridicolS. Liz ardea de nerSbdare. Aproape ifi prinsese prada fi, cu cat acest fapt devenea mai repede o certitudine, cu atat mai bine. RidicS jacheta fi Nell o imbrSca impotriva voinjei ei. Brusc, presupunerile lui Liz devenirS realitate cSnd observS felul in care Nell se infSfurS in ea cuib5rindu-fi bSrbia in blana moale, indreptandu-fi umerii fi inSIJandu-fi capul. Da, era clar cS fata aprecia lucrurile bune pe care le oferea viaja. Le voia. Tot ce m a i trebuie sa fac, e s a -i arat cum le po a te obpne, i e a m ea! Acest lucru se confirms cand ajunsera jos, dupS ce trecurS prin furcile caudine ale unui salon plin de ochi uluiji, ISsand in urmS un vartej de barfe injurioase. in parcare,

Vera Cozuie

96

Liz inainta spre o m afina rofie lucioasa, perfect intrejinuta, pe care Nell, care zabovise In faja salii de prezentare pe cand lucra In West End, o recunoscu ca fiind un Mercedes Sport. Tap ijeria din piele a scaunelor avea culoarea fildefului, iar bordul era din lemn fin de nuc. Aftepta pana ce Liz descuie Ufa ei, ceea ce determine deschiderea incuietorii ufii de pe partea pasagerului, fi intra in mafina. Dintr-o data, mirosul de piele se amesteca cu parfumul scump cu care era data jacheta de blana. M irosul banilor, se gandi Nell, invadata brusc de dorinja fierbinte de a avea destui incat sa-fi permita ?i ea o astfel de mafina fi o astfel de blana; Asociase acest model de m afina eu luxul, bogajiile fi lucrurile frumoase ale viejii inca dintr-o noapte in care avusese parte de pujini clienji. Lucra pe Park Lane fi, cum mergea incet catre Marble Arch, ochii ei scrutasera drumul din faja. Ajunsese la Brook Street, dar luminile semaforului se schimbasera fi trebuise sa se opreasca fi sa lase m afinile sa treaca. in acel moment, privirea ti poposise pe o m afina rofie, de culoarea sangelui, oprita pe partea cealalta. La volan era o fata nu cu mult mai mare ca ea, dar... atat de diferita! Avea parul des fi blond, asemanator parului lui Elizabeth Waring, dar mai lung, fi era foarte frumoasa. Era singura fn m afina insa, cumva, Nell ftia ca urma sa se intalneasca cu un barbat. Zambetul pe care i-l aruncase lui Nell cand bagase m afina fn viteza fi zburase catre Hyde Park Corner avea o nuanja de mandrie, bucurie fi anticipare. O facuse pe Nell sa se simta descurajata, bolnava de invidie fi, In adancul inimii, Indurerata. Cum se facea ca anumiji oameni aveau parte de tot norocul? Objineau ufor ce voiau fi nu trebuiau niciodata sa se lupte pentru asta. Fata aceea ca o floare n-a trebuit sa se lupte la fiecare pas al drumului ei prin viaja. Lucrurile veneau la ea fara vreun efort, i barbatul care o afte pta nu era un strain nerabdator, lacom, dur sau batjocoritor, ci un om tandru, iubitor, indragostit, fermecator, care o adora. Nell se simjise plina de amaraciune, invidie fi, ferm, hotarata. intr-o zi, intr-un fel sau in altul, ea va fi fata din Mercedes-ul Sport, care se va duce sa intalneasca un barbat pentru mult mai mult decat o simpla partida de sex. Cu trecerea anilor, de cate ori vedea vreun Mercedes Sport rofu,

Cu r t e z a n a
li amintea de fata aceea ftiind, cu fiecare zi lipsita de speranja care disparea Tn trecut, ca visul ei de-a o egala era o utopie. Acum se afla Tntr-o astfel de m afina, gata sa Tnceapa o viaja noua. Oare era posibil? Jin e ochii f i urechile deschise, gura inchisa f i p oa te o sa in ve{i un lucru sau doua. C urtezanele nu b a t trotuarele; se due barbapi la ele, ia r p re ju rile lo r s u n t ridicate. Da, d a r oare ce fac ele pentru a ca ftig a acei bani? Ce f t i i tu despre a c e l a s p e c t a l p lS c e rilo r se x u a le ? O lu m e a p IS c e rilo r parfum ata, luxoasa f i plina de bani... Ce nu ftiu , p o t sa inv&f, n u -i a^a?Tfi spuse ea. la te uitk, o zeflemisi o voce interioara. Parasim strazile, nu-i a fa ? Da, in privinta asta sunt foarte, foarte hotarata. D a r daca p o t fi facup bani, f i p rin asta in feleg m ulp bani, in tr-o cash sau apartament, atunci o iau p e drum ul asta. A m trait cu p o rfii m ic i de m ancare toatS viaja. O rice a f face in viitor, oricum im i v oi ca ftig a banii, n-o sa m a i dau cea m a i m are pa rte a lo r altcu iva . Z ile le acelea s-a u term in at. $ i, h a i sa recunoa ftem , ce altceva f tiu sa fac? La ce altceva s u n t buna? C e rfe to rii n-au de ales, adu -p am inte de asta! M a fin a o lua Tn sus pe Kings Road fi intra printr-o arcad& Tntr-un mic cul de sac" ce avea case pe partea stanga fi un zid Tnalt de culoare crem, cu Jepufe metalice ascujite Tn varf, pe partea dreapta. E ambasada unei (ari din est, spuse Liz. Au mare grija de paza, dar sunt amabili fi liniftiji. Se oprira Tn faja unei case mici, vopsita Tntr-o nuanja de roz-crem, avand jardinierele rofii pline de flori: pansele, m ufcate, garoafe, clopojei albaftri. Zidul avea un brau alb f i Ufa din faja era rofie ca jardinierele. Oh, ce draguj! spuse Nell involuntar, fiindca intrase deja Tn propriul ei taram vrajit f i reacjiile T i erau spontane. Da, e piacut, nu-i afa? Nell privea cu ochii cdscaji, ramasS stand de piatra. Brusc, dupa cateva clipe realitatea o facu sa se dezmeti-

" Fund de sac, fundSturS (In lb. francezS Tn original) (n.t.).

Vera Cozuie
ceasca, iar visele ei se spulberara. Ce naiba ar vrea de la ea cineva care traia Tntr-o casa ca asta? Si cum ar putea plati chiria care i s-ar cere pentru o camera Tntr-o casa ca asta? ifi lasase visele s-o ia razna. Mercedes-ul rofu i-o facuse din nou. Niciodata nu va fi ca blonda aceea, niciodata. Dezam agirea o lovi cu atata putere Tncat ochii i se Tncejofara. O cuprinse mania de a fi fost prostita din nou. Se parea ca n-avea sa se mai Tnveje minte niciodata. Se rasuci sa-i spuna toate astea doamnei Waring, dar vazu ca aceasta coborase deja din m arina fi descuia Ufa rofie din fa{a. Ochii ei albaftri Tntalnira privirea acuzatoare fi glaciate a lui Neil. Da, este casa mea, fi eu sunt doamna care are o camera libera. Tot ce {i-am mai spus e perfect valabil. Te rog, vino Tnauntru, fi da-mi voie sa-Ji spun Tntregul adevar. Nell nu se mifca. Nu putem sta de vorba Tn strada, rosti Liz calma. M-ai min|lit, o acuza Nell. Din cauza asta m-am ales cu toate belelele. Nu-mi place sa fiu minjita. N-am minjit. Tot ce {i-am spus e adevarat. Singurul lucru pe care nu {i I-am dezvaiuit a fost ca eu sunt prietena, fi asta nu e chiar o minciuna. Sunt propria mea prietena, cea mai buna prietena pe care o am. Te rog, vino Tnauntru fi lasa-ma sa-Ji explic totul, zise ea facand un pas catre Nell. Ce vrei de la mine? Te rog da-mi o fansa sa-Ji explic, Tnsa Tnauntru, repeta Elizabeth cu glasul calm fi liniftit, dar ferm. iji cer doar zece minute din timpul tau. Daca n-o sa-Ji placa ce-am sa spun, Tji pormit sa te due Tnapoi la spital. Se uitara lung una la cealalta fi, dintr-un motiv pe care nu fi-l putea explica, Nell se simji brusc rufinata de banuielile ei. O urma pe Elizabeth Tntr-un hoi mic, ce dadea Tntr-un salon larg fi luminos. Acesta avea la un capat un glasvand Tnalt pana la tavan care se deschidea spre o gradina de marimea unei batiste de buzunar. Erau flori peste tot; Tn boluri de porjelan, Tn vase unele de cristal, alteie de porjelan Tn cofuri de rachita, fi impresia generate era de contort fi stabilitate, de la husele lejere de creton fi pana la podeaua parchetata lustruita. O minunata oglinda venejiana atarna deasupra unui femineu elegant fi perejii erau plini de picturi.

99

Curtezana

Vino sa stam de vorba pana fac o cafea, sugera Elizabeth, arucandu-fi geanta pe un scaun fi cheile intr-un vas albastru cu alb aflat pe o masu|a al carui lemn stralucea de parca ar fi mmagazinat de secole lumina solara. ingrozita sa nu atinga ceva, Nell Tfi aduse umerii Tn faja, strangandu-fi geanta ei mare la piept. Si bucataria parea scoasa dintr-o revista, House and G ard en 1 probabil. Camera era pa-trata, mare, fi ferestrele aflate pe una din laturi aveau perdele din voal subjire, stranse Tn parji cu funde apretate, facute dintr-un material luminos Tn patrSJele albe fi galbene. Pe pereji erau aliniate dulapuri pentru vase deasupra fi dedesubtul unei tejghele de lucru placata cu faianja, care imita modelul fi culorile fundelor de la perdele. intr-unul din dulapuri era afezat un cuptor cu microunde. Qentrul bucatariei era ocupat de o soba de gatit cu plita fi cuptor, iar de tavan atarnau nenumarate tigai de cupru alaturi de manunchiuri de ierburi, funii de usturoi $i ceapa fi diferite ustensile de gatit. Mai erau fi toate aparatele electrice de bucatarie existente: un filtru, o caferiera, o rafnija de cafea, un robot de bucatarie Kenwood, o mafina de taiat mezeluri, un mixer, un prajitor pentru paine fi altul pentru pifcoturi crocante. Da, Tmi plac noutajile, recunoscu Liz amuzata, urmarind expresia de pe chipul lui Nell. Sa n-ai impresia ca ma vei adauga la colec|ia dumitale, izbucni Nell Tn ciuda hotararii ei de a-fi pastra calmul. Nu asta intenjionez. Atunci ce vrei de la mine? Eu bat strazile, dumneata e?ti o curtezana. Eu sunt norocoasa daca iau douazeci fi cinci de lire fi nici nu pot sa-mi inchipui cat caftigi dumneata. Tariful meu este de minimum o mie de lire, spuse Elizabeth liniftita masurand cafeaua fi punand-o Tn rafnija. Cum T {i place cafeau? Tare? Potrivita? Asta e Blue Moun tain", dar am fi nifte amestecuri de pe continent, daca preferi. Blue Mountain e foarte bine. Numai... sa nu fie prea tare, improviza Nell. Nici mie nu-mi place cafeaua tare decat dupa o cina buna.

1 1 Casa ?i gradina (n.t.).

Vera Cou>ie

100

Nici una nu vorbi cat dura huruitul rafnijei. Dupa ce puse cafeaua Tn cafetiera, Liz spuse: Specialitatea mea e sa dau viaja unor fantezii, iar barbajii care-mi sunt clienji pot sa-fi permita acest lucru. Asta e motivul pentru care tarifele mele sunt mai ridicate decat media. Mai ridicate? Sunt astronomice, suspina Nell, al carei interes fusese captat definitiv. Poate pentru tine, dar de la mine se a fte a p ta sa menjin anumite standarde fi fiecare penny pe care-1 caftig este folosit pentru a le asigura. Ibricul, pe care Liz T I umpluse cu apa ?i-l pusese la foe, Tncepu s& fluiere fi ea turna apa fierbinte peste cafeaua macinata. Din cauza asta trebuie sa Tnchiriezi camera? In acest caz, iji spun chiar acum ca ma-ndoiesc foarte mult ca voi re u f i sa caftig atat incat sa platesc china pe care o vei cere. O sa ajungem fi la problema asta mai tarziu. Liz afe za cafetiera pe o tava placata cu sticia, alaturi de cefti i de vasul cu prajiturele, apoi o ridica s-o duca Tn salon. Brusc, m ana ei stanga Tfi pierdu siguranja fi tava se Tnclina periculos, iar cafetiera incepu sa alunece spre ea. Doar prezenja de spirit a lui Nell, care se apropie rapid fi apuca de manerul stang al tavii, o impiedica sa cada. Oh, muljumesc... rosti Liz cu o voce nesigura. Blestemata asta de incheietura... Ai necazuri cu ea? Uneori. O sa due eu tava atunci. Muljumesc, spuse Liz din nou. Ii arata lui Nell unde sa punS tava, pe mSsuJa incapatoare de cafea aflata intre doua canapele gemene de doua locuri, a fezate de o parte fi de alta a femineului. Sa torn eu cafeaua? intreba Nell. Cred ca a f a ar fi mai bine. Nell nu numai ca turna cafeaua, dar fi a fe z a o ceafca in faja gazdei. Ai mai facut asta fi inainte, remarca Liz, fiind rasplatita printr-o brusca innegurare a chipului concentrat al lui Nell. Ah, ifi zise ea, i-am atins o coarda sensibila.

101

Curtezana

Servete-te cu biscuiji, o invita ea punandu-i frica fn cafea, dupa care sorbi din ceaca. Spune-mi, continua ea, cand m-ai vazut, la fnceput, cum ai crezut ca-m i catig existenja? M-am gandit ca nu munce^ti deloc. Am avut impresia ca ai destui bani ca sa nu mai fie necesar s-o faci. Asta-i impresia pe care caut s-o las, dar realitatea e cu totul alta. Ca i tine, imi vand trupul, dar fn partea de sus a scarii, a putea spune. Cum ai ajuns acolo? intreba Nell impinsa de curiozitate. Nu-mi pot imagina ca ai batut vreodata strazile. Nici n-am facut-o. Intotdeauna am fost ceea ce sunt acum ?i am o clientela permanenta, dar mi-a luat ceva timp s-o adun. Merg unde sunt chemata fi asta inseamna New York, San Francisco, Europa desigur Hong Kong, Singa pore.. Clientela m ea este internajionala. i iji platesc cheltuielile? Oh, da, e de$teapta, jubila Liz fericita. Fiecare penny, raspunse ea. Tu baji strazile, eu raspund la telefon, continua ea. Tu nu-i cuno?ti pe barbajii cu care te culci, eu, da. Nu tiu ce faci tu ca sa-Ji caftigi banii, dar ma indoiesc ca este altceva decat ca s-o spunem pe faja un regulat rapid. Eu fac mult mai mult decat atat. Nu eti piatit cu o mie de lire pentru ceva care poate fi objinut ?i la o zecime din prejul asta de la o profesionista. Eu merit fiecare penny pe care il catig pentru ca sunt foarte buna in tot ceea ce fac. intamplator, sexul imi face placere ?i, cand mi-am dat seam a ca pot sa due o viaja imbel?ugata, culcandu-ma cu barbaji care-i pot permite sa-mi piateasca tariful, n-am ezitat deloc sa ma ocup numai de asta. Piateti impozit? intreba Nell uluita. A$a, d e c i b a n ii su n t im p o rta n t pen tru ea, reflecta Liz raspunzandu-i: Nu, am un contabil i, dupa cum reiese din registrele pe care le Jine, sunt consultant in domeniul relajiilor cu publicul. Anumite cecuri pe care le primesc imi sunt trimise ca plata pentru asem enea servicii i platesc impozit pe sumele acelea. Grosul ca^tigului meu este constituit insa din bani gheaja, mai spuse ea i adauga laconica: Fac parte din ceea ce Biroul de impozite nume?te economie neagra"

Vera Cozoie

102

$i au dreptate, fiindca registrele pe care le Jin eu arata ca sunt solvabila1 1 . Dar Nell nu zambi; era preocupata de calcule. Te intrebi cat cajtig intr-un an, nu-i a?a? Nell avu bunul-simj sa ro?easca. O sa-Ji spun, pentru ca are mare legatura cu ce mi-am propus sa discutam mai departe. Venitul meu in ultimii zece ani a fost in medie de o suta cincizeci de mii anual. Nell ramase cu gura cascata. Cand fu in stare sa vor beasca, intreba: i reueti sa pastrezi totul pentru dumneata? Nu am i nici n-am avut vreodata un pe?te. Nell scoase o exclamajie admirativa. Clienjii noi apar datorita recomandarilor celor actuali. Totui, intotdeauna fac investigajii asupra lor. Nu ma ocup cu partea de sado-masochism, constrangere sau orice alte particularitaji revoltatoare din capitolele intunecate ale relajiilor sexuale. M a ocup insa de fantezii. Asta e specialitatea mea $i in privinja asta sunt recunoscuta a fi una dintre cele mai bune din bran?a. Liz ii termina cafeaua, puse cea?ca pe m asa ?i se intinse sa ridice capacul unei cutii de argint din care extrase o Jigara. O puse intr-un port-Jigaret negru lacuit i o aprinse cu o bricheta de argint. Prostitujia mi-a dat posibilitatea unui trai imbel?ugat in ultimii doisprezece ani, dar a sosit timpul cand trebuie sa... ma gandesc la retragere, rosti Liz tragand cu putere din Jigara. De fapt, nu mai este o problema de gandire, nici de alegere, daca tot veni vorba. Sunt forjata sa ma retrag, spuse ea sufland fumul spre tavan. Acel mic episod din bucatarie este un simptom al bolii mele. Din cand in cand se intampla cate ceva de genul asta, dar nu intotdeauna la maini. Alteori e vorba de un picior i sunt lucruri pe care nu le pot controla pentru ca... pentru ca am o tumoare inoperabila pe creier.

1 1 ln the black = expresie argotica insemnand aproximativ in negru" care face aluzie la cerneala neagra folosita Tn registre pentru credite, in timp ce debitele sunt scrise cu ro?u. in cazul de faja, cifrele in negru sunt mai mari (n.t.).

103

Curtezana

Nell nu se putu opri sa nu inspire brusc, dar nu spuse nimic. Mi-au mai ramas cel mult doi ani de trait, pe parcursul carora ma voi deteriora lent. Slabiciunea ocazionala va deveni sistematica i din ce Tn ce mai accentuatS. Catre sfarit voi avea nevoie de serviciile unor infirmiere douazeci i patru de ore din douazeci i patru. Am aranjat deja aceasta problema. Vreau sa vorbesc cu tine despre perioada de pans atunci. Tumoarea este maligna sau benigna? Tntreba Nell. MalignS. Cum se face cS $tii astfel de lucruri? se interesS Liz surprinsa. Nell nu rSspunse imediat. Cand se decise, o fScu fSrS tragere de inimS. TatSI meu era doctor. tiam pu! exclamS Liz triumfStoare. I-am spus lui Philip cS nu e?ti o prostituata obijnuitS. Este prea adanca pentru a putea fi extirpata? reluS Nell, urmarindu-?i firul gandurilor. Da. Tatal tSu era specialist Tn bolile creierului? o TntrebS Liz curioasS. Nu, dar era un medic generalist de excepjie. Dupa... dupa ce a murit mama mea, obinuia sS discute cu mine cele mai... interesante cazuri. Voia sS calc pe urmele lui. De ce n-ai fScut-o? Au intervenit... alte probleme. Spuneai cS tatSi tSu a fost doctor. S-a retras sau...? Nu mai practicS medicina. ?i nici eu n-am sS mai rSspund la alte Tntrebari", avertiza tonul ei. Deci boala nu te infrico?eaz3? M am a mea a murit de sclerozS multipla cand aveam unsprezece ani i a trait Tn scaunul cu rotile de cand aveam ?apte. Sunt obinuita cu boala. Ceva din tonul impasibil al fetei T i Tngheja lui Liz sangele in vene. i?i imagine o fetiJS de ?apte ani facand cunotin{S mult prea devreme cu realitSJile crude ale viejii. Cafi ani avea oare, pentru numele lui Dumnezeu, cand tatal ei discuta cazurile cele mai interesante cu ea? i de ce a devenit o prostituata? O muljime de TntrebSri T i treceau prin cap, dar

Vera Cozvie

104

izbuti sa le ignore fi se concentra la problema in discujie. DupS ce objinea ce voia, avea sa aiba destul timp pentru a afla rdspunsul la ele. Oricum, un semn de Tntrebare ifi gasise raspuns fi acesta o satisfacea deplin; nu incapea nici o indoiaia ca fata putea sa inveje f i, mai ales, sa inveje bine. Oricum, datorita faptului ca am fost avertizata, caut o sa-i spun eleva. Cineva carqia sa-i transmit maiestria mea, odata cu lista clienjilor daca, desigur, vor fi de acord. Cineva care sa locuiasca aici cu mine, care sa absoarba... ambianja mea, daca preferi. Sa ma studieze, sa ma asculte, sa injeleaga motivajia m ea fi, ceea ce este mai important, ce anume a facut din mine o mare curtezana. Asta este... imaginea pe care o ai despre dumneata? Mai degraba o clasificare. Cand lumea se gandefte la prostituate, tfi imagineaza femei ca Irma la Douce sau Sweet Charity: ieftine, comune, care se tree repede fi surrt Indepartate. Cu o curtezanS nu te porji a fa neglijent. in primul rand, costa mult fi cand platejti mult pentru un lucru, ai grija de el. Pe chipul lui Nell aparu un zambet vag, care avea totufi o nuanja ironica. Deci banii sunt aceia care te tnalta? Care iji dau un alt nume? Care iji garanteaza statutul? medita ea cu voce tare i zambetul i se transforma intr-un ras sarcastic. Sigur ca da. Banii sunt singurii care au puterea sa schimbe aproape orice. Este bine spus aproape orice". Ei nu pot schimba un lucru blestemat pentru mine i nu pentru ca n-a? fi vrut. Faja lui Nell redeveni serioasa. Da. V ia ja este singurul lucru care nu poate fi cumparat, oricat de mulji bani ai avea. Deci nu efti chiar o cinica absoluta. imi place sa cred ca exista lucruri asupra carora n-avem nici o putere, chiar daca imi dau perfect de bine seama ca nimic nu mi-ar place mai mult decfit sa fiu bogata, atat de bogata incat sa fiu independenta. Poji deveni daca imi accepji propunerea. Ascult. Te iau sub aripa mea. Vei veni aici sa locuiefti cu mine f i in urmatoarele cateva luni iji voi im partafi experienja fi arta mea. Cand vei fi gata, imi vei prelua treptat clienjii, iar

105

Cu. rt e z a n a

pe parcursul acestei perioadei f i pana cand vei fi pe picioarele tale, imi dai cincizeci la suta din caftigurile tale. Asta inseamna ca vei reufi sa caftigi intr-o noapte mult mai mult decat puteai spera sa objii pe strada intr-o lunS formats numai din duminici. Eu va trebui sa suport cheltuielile initiate ca sa te imbrac, sa te remodelez, sa te adapostesc fi sa t e . hrSnesc. Nu platefti nimic atata timp cat e fti... eleva, dar odata ce vei incepe s3 caftigi, eu imi voi reduce activitatea fi menjinerea stilului meu de viaja costa foarte mult. Din fericire am asigurarea care acopera ultimele mele luni, cand voi fi Ingrijita de infirmiera, flonorariile doctorului dar, pana atunci, mi-am propus sa ies treptat din scena. Tu vei deveni cea care va intrejine familia fi, cum nu am urmafi, pro babil ca iji voi lasa Jie casa. E a mea. Nu am pe ea decat ipoteca minima ce imi da dreptul la scutire de impozit. Daca o sS vrei s-o platefti. Ai spus ca ma vei remodela, aminti Nell. Cat de mult ma voi schimba? Complet. Parul tau, de exemplu. Are o culoare castanie foarte draguja, dar nu suficient de dramatica. O peruca poate schimba totul. Nu ftim cum iji va arata nasul cand va fi dat jos ghipsul; s-ar putea sa fie nevoie de chirurgie plastica. Machiajul va trebui creat special pentru tine fi va trebui sa ai haine speciale. Mi-ar place sa fiu in stare sa ma imbrac bine, defi nu sunt de acord cu cei care cred ca trebuie sa cheltuiefi o avere ca sa faci asta. Nu-Ji trebuie bani ca sa ai gust, dar poji sa ai bani f i sa nu ai gust. Liz era amuzata. Exista ceva asupra caruia sa nu ai pareri ferme? O ufoara umbra de culoare trecu peste pielea ca laptele a lui Nell. tiu ce-mi place. i ce nu-Ji place? Nu te codi sa-mi spui ce nu-Ji place la propunerea mea. La prima vedere, totul e grozav. Un procent de cinci zeci la suta este, a fa cum ai scos in evidenja, mult mai mult decat a f fi sperat sa caftig intorcandu-ma pe strada, ceea ce oricum n-am de gand sa fac. Pot sa te intreb cum ai ajuns acolo?

Vera Cozuie

106

Era singurul lucru de care eram capabila. Vrei sa spui ca de-abia terminasei coala... Nu aveai nici o calificare? Nu. Liz era convinsa ca aceste fapte, Tn aparenja simple, acopereau un am estec complicat de motive, dar nu facu presiuni sa le afle. Raspunsurile concise ale lui Nell ?i limbajul corpului ei spuneau clar ca nu-i piacea sa fie descusuta prea mult Tn legatura cu trecutul ei. Oare de ce? reflecta Liz inainte de a Tntreba: Petele tau te-a... instruit? M i-a aratat ceea ce se atepta de la mine. Pot sa te Tntreb exact ce faceai ?i cat cereai pentru asta? Cred ca Tnjelegi ca trebuie sa ?tiu precis cat de experimentata e?ti din punct de vedere sexual. Nell T i povesti precis i chiar clinic. Liz observa din nou ca, atunci cand vorbea despre sex, chipul fetei capata o expresie ciudat de deta?ata, ca ?i cum se disocia de ceva ce mai degraba n-ar fi vrut sa faca, dar, de vreme ce era nevoita, ei bine, facea, dar nu participa afectiv. Era prima dezamagire a lui Liz, ?i Tnca una mare, deoarece cunotinJele i expe rienja ei T i spuneau ca fata asta trecea totul prin cap ?i nimic prin suflet. Asta nu era bine, pentru ca Tn fanteziile pe care le crea, Liz punea inima ?i suflet nu numai pentru ca T i piacea sa se culce cu barbaji ?i sa joace un rol, dar i din cauza ca era piatita cu foarte mulji bani i credea Tn faptul ca tot ce facea trebuia sa-i merite pe deplin. Dezam agirea ei era cu atat mai mare cu cat fusese sigura ca fata asta se potrivea perfect cu pretenjiile ei. Cum priveti prostitujia ca atare? Tntreba ea. Nu m-am gandit prea mult la problema asta. Deci este o slujba ca oricare alta? Presupun ca da. Liz scutura din cap. Mi-e teama ca nu e bine. Nu caut un robot. Clienjii mei nu vor piati pentru cineva care nu face nimic altceva decat sa execute nite micari. Trebuie sa dau o reprezentajie, Tntr-adevar, dar nu numai de maiestrie tehnica. E necesar sa crezi Tn ceea ce faci. Nell asculta cu atenjie.

107

C urt ez an a

Lasa-mS sa-Ji dau un exemplu, zise Liz ?i ii vorbi lui Nell despre clientul ei sud-american cu fixajia lui in legatura cu prostituata din tinerejea sa. Pentru el, aceasta femeie reprezinta apogeul viselor sale de tinereje fi cred ca se intoarce mereu cu gandul la ea pentru ca n-a intalnit in toata viaja lui o femeie care sa puna in aceeafi masura stapanire pe emojiile lui. In realitate, n-a avut-o niciodata pentru ca nu fi-a putut permite; in scenariul lui, o poseda, iar fi iar, in toate modurile posibile fi ei ii place. El este tanarul care o duce in repetate randuri la un orgasm sublim... El ifi implinefte in sfarfit fantezia lui de tinereje, dandu-i acelei femei ceva care sa-i aminteasca de el, tot a fa cum el n-a putut-o uita niciodata. Daca a f face doar mifcarile necesare, el fi-a r da seama imediat fi I-a? pierde de client; f i e unul dintre cei mai buni. Cand incepi sa joci un rol, oricare ar fi acela, il joci la perfecjie; devii persoana pentru care te platefte clientul sa devii. Tnjelegi? Da, raspunse Nell fara urma de ezitare. Ai putea sa faci a fa ceva? Da. Din nou, nu ezitase ctu?i de pujin. Ai sa poji intra in spiritul jocului a fa cum se afteapta ei de la tine? Fanteziile astea inseamna sa joci un rol. Poji nu doar sa joci un rol, ci sa te identifici cu el? insists Liz, pentru cS acest lucru era foarte important. Nu trebuie sa pierzi din vedere nici un moment cine e fti ?i ce faci. E absolut necesar sS crezi in asta. Pot sa invaj orice rol atata timp cat ftiu despre cine i despre ce este vorba, fi sunt absolut sigurS de asta. Din nou ie fe a la iveala acea impresie de siguranja ?i detafare perfect controlatS. Te-ai ocupat de... sa zicem, actorie? Piese de teatru la fcoalS fi alte lucruri de aceiafi gen? Da, am jucat ceva teatru. De data asta cuvintele pSreau subliniate de un amuzament drdcesc. DacS radea, ceea ce Liz n-ar fi putut afirma cu siguranja, atunci radea de ea insa?i. imi place sS joc teatru. Vreau sS spun, imi place sS devin altcineva, continua ea fi pe faja ii aparu un zambet. Asta e fantezia mea.

Vera Coiuie

108

Pentru o secunda, pe Liz o trecu un tior. Oare p e c e -a m p u s m ana? se gandi ea nelinitita. Voia un cameleon, dar nu unul care sa nu-?i arate niciodata culorile adevarate. Crezi ca se poate aranja sa arat cum trebuie? Tntreba Nell fovaitoare. Sa arat ca tine? Sunt sigura. Daca ai indoieli, ai vrea sa te convingi de acest fapt? Ochii cenu?ii stralucira de parca cineva aprinsese o lampa. Atunci, vino. Liz o lua in sus pe seara ?i Nell o urma, dar se opri in pragul dormitorului; aa ceva nu mai vazuse decat in reviste sau pe ecran. Un pat cu patru stalpi dichisit ?i imbracat in matase cu irizafii care se schimbau din roz in liliachiu, apoi in turcoaz. Un perete intreg era placat cu oglinzi care glisau la simpla atingere, dand la iveala dulapuri de haine. Geamurile ocupau doua coljuri ale incaperii ?i peste tot persista aroma unui parfum scump. Nell statea in pragul u$ii nevrand sa lase urme de murdarie pe covorul a carui culoare se asorta cu nuanjele delicate ale cuverturii de pe pat i ale draperiilor. Hai inauntru... nu percep taxa de intrare, chicoti Liz. inainte de a intra, Nell i$i scoase cizmele. Aa-i mai bine, zise Liz. Eu am un metru ?aizeci i opt.T u ct ai? Un metru aptezeci i doi, cizmele astea adauga $apte centimetri. Sunt masura doisprezece? Da. La fel ca mine. Bun, deci hainele mele |i se vor potrivi. Acum, da-mi voie... O ua im bracata in oglinzi aluneca u?or etaland mai multe haine decat vSzuse Nell in vitrina vreunui boutique. Hai sa incercam negrul... Ai pielea minunat de translucida... Pune-|i asta. Intinse mana spre suportul aglomerat, unde pe fiecare umera? se odihnea cate o rochie in invelitoare de plastic, ?i scoase afara una care o facu pe Nell sa traga brusc aer in piept ?i s-o priveasca fascinata inainte de a-?i scoate hainele. Sub fusta ei neagra ?i pulover, purta doar sutien ?i chiloji din nylon negru i ciorapi-pantalon.

109

Curtezana

A fa, asta se pune Tntai. Era o bluza stramta din catifea neagra cu guler rulat fi maneci lungi fi stramte, care se potrivea ca manu?a proverbiala, scojand Tn evidenja silueta f i subliniind sSnii mici fi fermi ai lui Nell. Cu ea se asorta o fusta din tafta neagra legata Tn talie cu o funda mare. Cand cea care o purta se mi?ca, fusta se desfacea lateral, lasand sa se vada pentru o secunda coapsa fi piciorul imbracate Tn nylonul fin, negru. Nu. nu te uita, Tntai vreau sa-Ji aranjez parul. Stai jos dar intoarce-te cu spatele la oglinda. Nell se conforma fi statu pe loc cuprinsa de beatitudine in timp ce Liz i-l prinse Tn varful capului. ii piacea sa-i umble cineva Tn par, sa-l perie, sa-l pieptene fi sa-l aranjeze. Apoi, la fel de repede, cu abilitatea pe care Ji-o dau anii de practica, Liz o farda. in final, ea spuse: Un ultim lucru... fi ti puse nifte cercei, modelaji sub forma unor ciorchini de perle fi diamante Tn stil baroc. Nell vru sa se ridice, dar Liz o opri. Stai a fa , ai nevoie de pantofi. incearca-i pe aftia. Nell Tncaija o pereche de pantofi simpli, de satin negru, cu tocuri Tnalte de zece centimetri, potriviji pentru un bal la curte. Abia atunci, Liz se delcara muljumita. Perfect, acum poji sa te privefti. Nell se Intoarse fi yazu Tn oglinda imaginea unei femei pe care n-o cunoftea. fnalta, zvelta, uluitor de eleganta, cu chipul fermecator, astfel machiat Tncat sa accentueze pomejii inalji fi gura cu buze pline. Nici chiar ghipsul de pe nasul ei nu putea diminua efectul general. Fem eia asta facea capetele sa se Tntoarca dupa ea^ meritand Tn mod cert o a doua, ba chiar fi o a treia privire. in plus, era, incontestabil, o adevarata doamna. Parul ei adunat Tn varful capului dadea impresia ca e prins neglijent, dar de fapt, fusese aranjat cu pricepere; fuvije mici T i Tncadrau obrajii fi printre ele razbatea straiucirea aroganta a perlelor. Ochii femeii sclipeau ca argintul proaspat turnat. Nell privi mult timp fi Liz o lasa Tn pace, ftiind prea bine ce Tnsemna acea tacere. Nu mi-am putut Tnchipui a fa ceva, spuse Nell Tn cele din urma cu voce plina de uimire. Nici eu nu credeam ca ai fi izbutit.

Vera Coivie

110

Ai vazut asta? Vreau sa spun... (Nell ridica faldurile fustei de tafta, le rasuci cu un fo?net ademenitor, netezi catifeaua unei maneci, atinse cerceii.) tiai ca se poate realiza aa ceva din ceea ce am fost? Da, pentru ca ftiam ce caut. Ai o calitate care este esenjiala pentru pentru curtezanele de prim rang. Ca s-o spunem pe fleau, ai clasa i, pentru un ochi care ftie sa disceama, acest lucru este perfect vizibil. Da, dar am fost ajutata foarte mult. Aceasta... aceste... totul este, ei bine, un fel de camuflaj. Nu, fiindca ai acel ceva nedefinit, care nu poate fi ascuns, fi pe care eu I-am observat la tine. Dar nu lucram Tn momentul acela. Tonul sarcastic i se insinuase din nou Tn voce. N-are importanja. C eea ce ai fost n-a constituit un secret, iar daca ar fi fost, nu te -a f fi luat niciodata drept o prostituata. Asta e genul de haine pe care-1 porji... pe scena? Da. Am un client caruia T i place sa ma imbrac Tn negru; negru fi numai negru, zise Liz inaljand ufor din umeri. Chiar fi patul are cearfafuri de m atase neagra. Cine ar putea explica fanteziile barbatului obifnuit, sau neobifnuit? Stiu doar ca negrul are o foarte mare importanja pentru rol. Din fericire, iji vine bine. Ai culoarea pielii potrivita. A fa e fi a m ea. In mod categoric, unor persoane nu le sta bine. Dar vom afla culorile care J i se potrivesc din incercari fi grefeli. Brusc, ea ataca de pe o pozijie de forja: Uite, ftiu ca nu efti o prostituata obinuita ?i asta nu din cauza ca tatal tau a fost doctor. Al meu este comandant de brigada ie?it la pensie ?i totu?i sunt o tarfa ca ?i tine. Diferenja dintre noi este ca eu sunt foarte bine platita pentru ceea ce vand ?i, dupa cum bine tim amandoua, banii au puterea sa schimbe orice ?i totul. Ai afirmat mai inainte ca intenjionai sa paraseti strazile. Eu iji ofer ocazia, zise ea, dar... ai vrut sa spui ca te lai de prostitujie? Nell incuviinja din cap, cu ochii inca fixaji pe imaginea ei din oglinda, ca ?i cum s-ar fi indragostit de ea. De fapt asta se fi Tntamplase. Da, asta am vrut sa spun. Sj acum?

Ill

Cu r t e z a n a

Nell facu fncet o pirueta asemeni unui manechin i fusta ei se umfla oferind imaginea unei talii bine marcate i a picioarelor care fncepeau, parca, de la subjiori. Cred, spuse ea cand se opri i-?i clatina capul aa incat cercerii sa sclipeasca i sa scanteieze, cS mi-aji facut o oferta pe care n-o pot refuza. Luni dim ineaja Liz era la spital sa o ia pe Nell i sa o duca la ea acasa. Pe nasul lui Nell mai exista doar un plasture mic pe care fata trebuia sa-l lase acolo pana se tntorcea la control, dupa o saptamana. Sarma din maxilarul ei fusese i mai mult siabita. Acum putea sa manance mancare moale oua jumari, iaurt, supe groase i vorbea ceva mai clar. E mai bine, aproba Liz, dar nu vom ?ti cum se prezinta nasul pana nu-Ji scoji plasturee. Nell avea sentimentul ca ma?ina zbura. Ea era acum tntr-un M ercedes Sport ro?u, parul ei flutura tn bataia vantului, al ei era zambetul care ului un barbat ce a?teptase sa se schimbe lumina semaforului. Liz privi spre ea i fi zambira una alteia. M a simt de parca a fi pe care sa plec tntr-o aventura, se destainui Nell, aratand atracjia spre necunoscut pe care o simte un copii. S-ar putea, fu de acord Liz. Nu te pot remodela peste noapte, cred ca tii. Avem saptamani, luni fntregi de munca fn faja noastra. Totul face parte din aventura. Oh... ma simt atat de bine. tii... Nell se opri brusc cu o expresie ocata fntiparita pe faja. C e este? tntreba Liz alarmata. Nu-mi aduc aminte care a fost ultima data cand m-am simjit a?a, sau daca a existat vreodata un astfel de moment. Recunoaterea acestui fapt ii spuse multe lui Liz care simji o strangere de inima. ii lua o mana de pe volan, o puse peste mana lui Nell, care zacea pe geanta neagra de umar ce conjinea tot ce poseda ea pe lumea asta, i o stranse. De acum incolo, va fi un sentiment perfect natural, promise ea. Ochii lui Nell fncepura brusc sa straluceasca, la fel ca apa dincolo de un geam. Cu voce sigura, promise:

Vera Cowie

112

N-o sa te dezamagesc. Am ?ansa sa-mi construiesc o viaja noua. N-o s-o pierd! Nu! O sa store tot ce pot din ea Tnainte de a-i da drumul. Ardoarea ei T i spuse lui Liz mai mult decat cuvintele pe care avusese atata grija sa le controleze. Era doar o fetija, da, o fetija, pentru ca asta se afla in spatele ma?tii Tmbatranite artificial de batutul strazilor; o fetija care nu se alesese cu multe de la viaja Tn afara de vorbe dure i acjiuni i mai dure, in spatele ochiior reci i a fajadei suspicioase, ascundea vulnerabilitatea unui copii. invajase de timpuriu ca Tncrederea putea fi Tnelata, ca minciunile puteau fi spuse de voci care pareau sincere, iar promisiunile uitate cu uurinja. Pot sa pariez ca fn spatele fafedei de m ironosila se acund sentim ente p e care a in v a ja t sa le ascunda in c e l m a i greu m o d posibil. Are, insa, cu ra j i inca mult. N u e atat de dura pe c at vrea sa para, dar fermitatea ei este reala. Cand ajunsera acasa, Lulu spala geamurile. Liz T i facu cunotin{a cu Nell. Lulu o examina pe Nell din cap pana-n picioare, apoi zambi aratandu-?i dinjii incredibil de albi. Am pus de cafea, anunja ea, rostind cuvintele cu cadenja caracteristica celor din insulele Barbados. Ce bine! Sa Tncepem cu Tnceputul, zise Liz, aruncandu-i geanta pe un scaun i luand-o spre scari. Am cautat nite haine pentru tine. Apoi vom putea scapa de cizmele astea Tngrozitoare i de fusta asta indecenta. Mickey m-a facut sa le cumpar... Oh, tiu ca nu-s pe gustul tau. Sper ca aceste cateva lucruri sa fie. Erau mai multe perechi de pantaloni: doua din catifea reiata, una neagrS, cealalta albastru Tnchis; o alta pereche din catifea pan de culoarea bronzului ?i o ultima pereche din crepe de culoare roz aprins. Mai erau doua perechi de blugi, mai multe pulovere Tn culori asortate i doua camai largi, una alba, cealalta bej. Toate sunt marimea ta, o asigura Liz, ajutand-o pe Nell sa duca hainele Tn camera din partea cealalta a coridorului, care urma sa fie a ei. Aceasta era decorata Tn albastru i alb, cu draperii i cuvertura de pat asortate.

113

Curtezana

Lulu se ocupS de gospodarie, spuse ea ajutand-o pe Nell sa-fi puna hainele pe um erafe. imi place sa fie ordlne In casa. ..Trebuie sa fie un loc pentru orice fi fiecare lucru sa stea la locul sau, obifnuia sa spuna bStrana mea bona. Ai avut o bona? Parinjii mei au stat In strainatate, aproape pe tot parcursul copilariei mele, avand in vedere ca tatai meu era un militar a carui unitate stajiona In jari pe care el nu le considera potrivite pentru copii mici. A?a ca, pana am mers la fcoala, dadaca Roberta ne-a Tngrijit pe mine fi pe fratele meu. Fusese fi bona mamei mele. Am adorat-o. Imi era ?i mama fi tata.. M am a ta a murit cand erai mica, nu-i afa? intreba ea Tn timp ce punea o bluza pe un umera?. Aveam unsprezece ani, dar a fost bolnava de cand s-a nascut sora mea Margaret; aveam atunci fap te ani. Ai o sora? Da, raspunse Nell, dupa care tacu o vreme. E bolnava de autism fi e internata intr-o fcoaia specials. Nicj eu nu-l vSd prea mult pe fratele meu. Nu avem nimic in comun; n-am avut niciodata. N-am fost nicicand de acord cu parerea conform careia, daca ai un frate sau o sora, trebuie sa-i iubefti. Niciodata nu mi-a placut fratele meu prea mult fi eram complet IngrozitS de bunicul din partea mamei. tiam ca el, evident, n-avea timp de pierdut cu copiii. Eu nu mi-am cunoscut bunicii. M am a mamei mele a murit cand ea era mica, iar tatai ei, imediat dupa ce s-a maritat. Parinjii tataiui meu au murit cu mult inainte ca eu sa ma nasc; erau de varsta mijlocie cand l-au conceput pe tata fi nu am avut alte rude de care sa ftiu. O copilarie singuratica. Un tata care era produsul unor parinji Tn varsta. Alte piese de aranjat Tn jocul de puzzle pe care Liz TI completa Incet, dar sigur. Bine, hai sa mergem jos sa bem o cea fca de cafea fi sd discutam strategia. A f vrea sa ma schimb mai Tntai. E-n regula. Nell dezbraca repede fusta fi puloverul fi Tfi trase pe ea o pereche de jeanfi. I se potriveau perfect atat In lungime, cat f i peste folduri fi Tn talie. ifi puse apoi c a m aja bej. Ca unica Tncaljaminte avea cizmele. Gasi In fundul dulapului un

Vera Cowie

114

suport pentru pantofi unde Liz pusese o pereche de mocasini maro, pujin cam stramji, dar care aveau sa se lase, precum ?i unii negri. Fiind cu o (umatate de numar mai mari, cei negri T i veneau mai bine. Ifi perie parul, T I lega la spate fi se declara satisfacuta de imaginea ei din oglinda. Culegand de pe jos fusta, pe care o ura, cizmele fi puloverul le lua cu ea ?i cobori seara. Unde este lada de gunoi? Tntreba ea. Da-le Tncoace, zise Lulu. tiu pe cineva care o sa se bucure de ele. Cu placere, rosti Nell Tntinzandu-i-le. Lulu se duse sa le puna Tn geanta ei. tie cu ce te ocupi? fopti Nell catre Liz. Desigur. Lulu este o persoana de Tncrederee. Ma ocup de asta de multa vreme. Ea e chiar mai pragmatica decat mine fi tot timpul ma Tmboldefte sa cresc tarifele. Deplange faptul ca n-a fost a fa de norocoasa ca mine fi ea, citez, a dat-o pe gratis". (Liz se rezema de spatar fi Tfi ridica picioarele pe m asuja de cafea.) Asta este o casa de curve, rosti ea fericita fi T i oferi lui Nell un biscuit cu ciocolata, pe care aceasta fu nevoita sa-l refuze. Mi-e Tnca greu sa mestec. Inmoaie-I Tn cafea. Nu ma deranjeaza. Mie Tmi plac a?a. intotdeauna Tnmoi gogofile ca americanii. Ai mulji clienji americani? Patru. Doi Tn New York, unui Tn Chicago fi unul Tn San Francisco. ii vezi des? Cam de fase ori pe an, sau cand le da ghes dorinja. Primesc un telefon, apoi un bilet dus-Tntors cu Concorde, dupa care o majina ma ateapta la JFK sau O Hare, sau unde-o fi. Cat de mult stai? Si asta depinde de ce anume vor. Uneori o singura noapte, alteori un sfarfit de saptamana, iar ocazional chiar fi o saptamana. Odata ce sunt chemata, ma aflu literalmente la dispozijia lor. Crezi ca o sa ma accepte? Da, daca procedezi cum trebuie. Asta;i partea mea din Tnjelegere, deci nu-Ji face probleme cu ea. ii cunosc pe toji:

115

Cu rtc z a n a

ce vor, cat de departe vor merge, ce vor accepta. N-o sa-i pun in fafa unui fapt implinit. O sa pregatesc terenul fi dupa o perioada de timp o sa ma retrag treptat fi tu imi vei lua locul. Pana atunci sper sa te invaj tot ce ftiu. Ei vin vreodata aici? Niciodata, accentuta Liz. Asta e casa mea. Eu nu iucrez acasa. Nici tu n-ai s-o faci. Te vei duce la ei. Oriunde vor, pentru cat de mult timp vor, fi fi tratezi fn mod corespunzator. Odata am venit de la San Francisco cu zece mii de dolari fi dolarul valora cam o lira patruzeci la vrem ea aceea. M-am dus pentru o noapte fi nu voia sa ma mai lase sa plec, spuse ea suspinand. A murit, dar am primit recomandari bune de la el. Nell era plina de admirajie. Femeia asta ifi cunoftea propria valoare, nu exista nici un semn ca ar fi avut vreun complex de inferioritate sau de superioritate; vedea fi injelegea ceea ce era ?i nu gasea nici un motiv pentru care sa se rufineze. Avea siguranja calma ce vine dupa ani fi ani de succes continuu. Nici chiar prezicerea propriei morji nu o fnfricofase. Cate alte femei s-ar fi comportat in aceasta situajie intr-un fel atat de practic, cu atat de mult bun-simj? Pentru o secunda care o orbi, Nell vazu fi recunoscu norocul pe care-1 avea, inainte ca prudenja ei innSscuta sa ftearga aceasta viziune fi sa-i spuna iritata ca nu e cazul sa se lase dominata de optimism. Spune-mi mai multe despre motivele pentru care ai devenit o curtezana, ceru ea sa afle. In primul rand, imi place sa ma culc cu barbaji, recunoscu Liz. intotdeauna mi-a placut. Este probabil cea mai placuta... activitate in care m-am angajat vreodata. Dar tu? Nu. Ce nu? Nu, pentru mine nu este cea mai agreabila activitate. Liz ifi Juguie buzele. Pacat, rosti ea intr-un tarziu, pentru ca este absolut esenjial ca tu sa pari ca te bucuri pe deplin de ceea ce faci, ca Ji-ai lepadat inhibijiile odata cu hainele fi ca singurul tau Jel in acel moment este sa dai fi sa primefti cat de multa placere pot doi oameni sa objina unul de la celalalt.

V e ra Cozvie

116

Liz se ridica fi tncepu sa se plimbe prin camera, vorbind pe un ton plat: Pe strazi, nu se cere mai mult de la tine decat sa furnizezi frecarea necesara; clienjii mei se afteapta la mult mai mult. Acum conteaza timpul petrecut impreuna, atenjia pe care o dai detaliilor, tntreaga ambianja fi fantezia relevata de ea. Trebuie sa-Ji placa corpul barbatesc, indiferent de cum se prezinta, pentru ca, repet, nu a vorba de o pipaiala rapida sau de ceea ce Erica Jong'1 numefte un regulat de forma". Un lucru care vreau sa-Ji fie clar este ca majoritatea clienjilor mei sunt trecufi de cincizeci de ani. E nevoie de timp sa aduni averea pe care o au ei fi, tn momentul cand reufesc s-o stranga, sunt la varsta la care fanteziile sunt mai satisfacatoare decat realitatea. Cea mai mare parte dintre ei au avut mai multe sojii sau amante, sau fi una ?i alta, de unde fi dorinja lor de a plati pentru ceea ce le place. Daca asta constituie o problema pentru tine, e mai bine s-o spui de pe acum. Nell ramase tacuta fi ganditoare un timp, dar cand vorbi, ceea ce spuse nu era ceea ce Liz se apteptase sa auda. Dorinja da, o tnjeleg. Dar a avea nevoie de asta... cel pujin pentru moment, ideea ma depa?efte. Atunci inseamna ca s-a ivit o problema. De ce? Ai spus ca trebuie sa joc un rol. Ei bine, pot sa joc orice rol odata ce tnjeleg carui scop servefte. Pot sa dau o reprezentajie pe atat de buna, pe cat are dreptul sa se aftepte un barbat pentru o mie de lire. Cat despre fantezii, ftiu totul despre ele, afirma ea zambind caustic. O, da, gandi Nell. >4? putea sa-fi povestesc m ulte despre fantezii. Eram foarte m ica atunci ca n d am in ceput sa jo c dupa pro p riu l m eu scenariu. Constituia s in gurul m o d in care puteam face faja une i realitap hidoase. tiu totul despre fantezii, repeta ea. Pot sa fiu orice pentru oricine, daca ftiu ce se afteapta de la mine. Pune-ma

Erica (Mann) Jong (1942,-): poeta i romanciera americana, nascuta in New York City. A facut senzajie cu romanul Frica de zbor, un roman umoristic, pitoresc, despre sex i psihiatrie care arunca o provocare vederilor convenjionale ale femeilor (n.t.).

117

Cu rt ez a n a

sa Tncep cu cei mai dificii client al tau. Daca n-o sa fiu in stare nu numai sa-l satisfac, dar ?i sa-l fac sa vrea mai mult, atunci pop sa-Ji cauji o alta fata. Glasul i se infiacarase, ochii straluceau, iar obrajii, in mod normal palizi, era acum imbujoraji. O, da, are ea sentimente, reflects Liz, chiar daca sunt in gropate adanc in suflet. in privinfa secretelor, fata asta e un adevarat sac fara fund... D a r ea e cea care im i trebuie. Am s im fit asta din p rim u l m o m e n t in ca re am z a rit-o , i am c apa tat certitudinea ca n d am vazut-o im bracata in rochia neagra. A m observat schim barea petrecuta in ea c a n d s-a privit in oglinda: ochii i s-au mSrit, tenul a capatat stralucire, ia r corpul, ce avea o a titu d in e defensive, s-a re la x a t i a dobandit o grafle lene$a. Cand trasese de fusta, ii leganase oldurile i-i coborase genele... i e absolut sigur ca nu avea nevoie de gene false. Fusese atat de ispititoare incat intruchipa tot ce fi-a r fi dorit un barbat. N u tiu ce m otiva fii are $i va treb ui sa in v e je m ulte dar, cu toate acestea, ea este cea m a i potrivita. C a n d i$ i pun e mintea cu asta are o senzualitate care te face sa-fi cre a sca tem p era tura. Vazuse cum fata suspicioasa i incordata se transformase intr-o femeie dulce, cu forme sinuoase, care radia senzualitate. in acest moment, Liz avu revelajia adevarului. Ai vrut sa te faci actrija, nu-i a$a? intreba ea. Dar tatal tau nu te-a lasat i... vezi asta ca pe o ansa de a interpreta propria-Ji fantezie. Da, i asta fara ca vreun client sa-i dea seama. A m d a t reprezentafii de gen u l carora n ic i c h ia r tu n -a i vazut vreodata, gandi Nell. Dar, in fond, am a v u t c e l m ai g ro z a v dintre profesori. Pot s-o fac, spuse ea. Da-mi numai ocazia. insa Liz nu mai trebuia convinsa.

Vera Cowie

118

recusera mulji ani de cand Philip n-o mai vazuse pe Liz atat de fmflacarata. De?i era fericit pentru ea, tia $i cat de impulsiva se putea dovedi cateodata. Liz avea o personalitate plina de viaja, la fel de efervescenta ca bSutura ei preferata, dar acum parea cuprinsa de o febrilitate Jinuta fn frau, mai ales de cand o adusese acasa pe acea individa necunoscuta. Cat despre el, era dispus sa se lase convins, dar, fn egala masura, n-ar fi pus pariu pe reuita afacerii asteia. Era una dintre cele mai grele munci ale lui Hercule sa-l convingi pe Philip Faulkner de un lucru asupra caruia avea indoieli. Venise s-o fntalneasca pe protejata lui Liz, dar aflase ca era la targuieli $i, ca sa-i potoleasca nerabdarea, mai bau o cea$ca de ceai i lua o a treia prajitura cu ciocolata. Nell petrecuse grozav fnvartindu-se prin Harrods, un magazin ale carui marfuri nu putuse niciodata sa le cumpere. Tot ce putuse sa-i permita fusese sa admire vitrinele. Dupa ce cumpara tot ce scria pe lista pe care i-o daduse Liz, ceea ce o dusese prin raioanele cu alimente, se invarti prin raionul de parfumerie, decorat cu marmura roz, accepta unui dintre cele mai noi sprayuri marca Estee Lauder", admira genjile din piele de crocodil promiJandu-?i ca va avea $i ea fntr-o buna zi a$a ceva, pipai egarfele de matase Hermes" ?i i?i repeta promisiunea, apoi se trata cu un sfert de livra1 1 de bomboane de ciocolata. Inainte de a ridica sacofele verzi i de a porni spre casa de-a lungul lui Brompton Road, reflecta ca nimeni din Harrods nu se uitase de doua ori la ea, excepjie facand un barbat care cumpara un parfum. Mai degraba se holbase decat privise, fn semn de admirajie, nu ca un afront, pentru ca pantalonii ei erau bine croiji, iar puloverul ei era din cafm ir i amandoua erau evident scumpe, ca de altfel i jacheta de

111 livra = 453 grame (n.t.).

119

Curt ez ana

tweed ce odata facuse parte dintr-un taior Karl Lagerfeld", fn plus, geanta mare de pe umarul ei era din piele ?i nu din vinilin. Haina il face p e om... sau p e femeie. reflecta ea. Felul in care m -a p u s M icke y s i m a im b ra c arSta exact ce eram. Aceea fusese ideea lu i despre cum trebuie sa arate o p ro s ti tuata $i o preluase dintr-un cli$eu des folosit in filfne $i la televiziune. A cum n im en i n u m -a r lua dre p t curtezana in perio ada de ucenicie, pen tru cd nu a ra t ca atare, $i n ic i o persoanS in toate m inple n -a r eticheta-o p e E lizabeth drept ceea ce este. Cu tim pul, voi fi acceptata i lu ata dre p t ceea ce afieazS hainele m ele ca su n t $i, desigur, $ i m anierele mele. ,.Siguranja de sine", T i spusese Elizabeth, este absolut necesara. Daca le pari celorlalji sigura pe tine, o sa ia drept buna propria ta evaluare. Sa nu lafi pe nimeni sa-Ji vada team a, nervozitatea sau nesiguranja. Tu fi numai tu e?ti stapana pe situajie". E xa ct aa m i-a r pla ce sa fiu, gandi Nell muljumita. Cand trecu prin arcada de la capatul aleii, vazu Bentley-ul de culoarea cafelei fi Tfi dadu seama ca Elizabeth are un musafir; Tnjelese, de asemenea, ca era Phjjip Faulkner. Elizabeth menjionase ca urma sa treaca pe acolo". SS ma faca p ra f dacS poate, gandi Nell, nu m a i ca asta e u ltim ul lucru p e care i l-a$perm ite. Poate ca are o m are influenja asupra lu i Elizabeth, d a r in fond, cine are nevoie de cine? ifi indrepta umerii, alese un zambet dintr-o gama larga fi scoase cheia pe care i-o daduse Elizabeth. M-am Tntors, canta ea cand intra in hoi. Se duse Tn bucatarie sa despacheteze cump&r&turile. Nu se grabi catufi de pujin aa ca Elizabeth veni s-o caute defi, aparent, voia sS mai ia apS fiarta. Ai luat de toate? Tntreba ea vesela. Da, dar numai o duzina de ouS de prepelija; doar atat mai aveau. Nu face nimic, ajung. Vrei o cea fca de ceai? Da, terog. Vino, atunci. Apropo, Philip e aici, adauga nonfalant Elizabeth peste umar. Da, a venit sa faca ce $i-a propus, Tfi zise Nell iritata, decisa sa nu-l lase sa o convinga pe Elizabeth c-ar fi cazul

Vera Cowie.

120

s-o arunce inapoi in strada. O saptamana fusese suficient ca sa conchida ca, dupa ce fusese aruncata pe geam, nu numai ca reu?ise sS cada in picioare, dar o facuse in faja singurei femei din lume care putea sa vada in ea mai mult decat vagabonda m urdara pe care o luase acasa, intr-o am bianja luxoasa cum Nell nu mai vazuse niciodata. Casa copiiariei ei fusese confortabila, gen clasa de mijloc", dar mohorata, in concordanja cu vigilenja ostila viejii de societate a tataiui ei; de altfel, casa i tot ce era in ea, fusesera motenite de la tatai lui, care fusese tot doctor. Nimic nu se schimbase de-a lungul anilor, de cand fusese cumpdrata ?i mobilata in zilele premergatoare primului razboi mondial. Era un monolit in stil edwardian, inghejat in timp, la fel de rece ca mila i intunecoasa ca o pivnija. Iji trebuia curaj sa faci baie in sala de baie enorma, toata numai mahon, Jevi de alama i porjelan decorat cu flori. Era teribil de friguroasa atat iarna cat ?i vara, perejii $i podeaua placate cu faianja nepermijand slabei caiduri ce venea dinspre stativul cu prosoape sa ridice temperatura nici macar cu un grad. In bijuteiia de casa a lui Elizabeth, temperatura era cohstanta in fiecare camera i puteai sa treci dintr-o incapere intr-alta, cum ar fi din dormitorul ei in baia oaspejilor, complet dezbracata, fara sa Ji se faca pielea ca de gaina. Paturile erau atat de confortabile, ca-n vis, cu totul diferite de salteaua edwardiana tare, cu materialul ei vargat, care nu cedase de-a lungul anilor greutajii corpurilor i in care dormise primii aptesprezece ani din viaja ei. Bucataria lui Elizabeth era luminoasa, vesela, i avea aparate care te ajutau. Cea de la numarul ?aptesprezece de pe Warwick Avenue fusese tnalta, intunecoasa, zugravita in verde inchis fi cafeniu, cu ma?ina de gatit originate, mare i neagra, inca in funcjiune, pentru ca tatai ei refuzase sa risipeasca banii ca s-o inlocuiasca cu una cu gaz sau electrica. Ani intregi, prima sarcina a lui Nell fusese sa aiba grija de focul din ea, sa-l acopere noaptea cu lemne proaspete $i sS reduca tirajul sobei astfel incat sa gaseasca a doua zi caibuni aprini. Deseori, insa, dimineaja il gasea stins i era nevoita sa depuna efortul i munca laborioasa de a-l aprinde.

121

Curtezana

Casa lui Elizabeth se conducea practic singura; nu cerea un efort prea m are de intrejinere. W arwick Avenue necesitase munca fizica grea i de ace ea tatal ei angajase cu ziua o femeie care sa faca curajenie. Nell fusese Tnsarcinata cu gatitul i spaiatul. Tatai ei era pretenjios in privinja camailor lui i nu voia ca acestea sa fie trimise la spalat Tn straini; Nell le spaia, le apreta fiindca tatal ei era de moda veche in materie de imbracaminte ca i in orice altceva i le caica; voia cate o cama?a curata in fiecare zi. De la varsta de unsprezece ani, ziua lui Nell nu era niciodata mai scurta de douasprezece ore. Singurul loc din casa care era cat de cat luminos ?i incaizit era sala de operajii, care initial fusese o sera, ca n d o transformase, tatai ei lasase neatinse jumatatea de sus a perejilor i tavanul construite de la inceput din sticia. in memoria lui Nell, casa intuneacoasa i mohorata era luminata de prezenja mamei ei. Dupa ce murise, nu mai fusese nimic i nimeni care sa contracareze pesimismul i logica rece a tataiui ei, sau puterea lui. Acum, pe cand o urma pe Liz in salon, tia ca era pe cale sa intalneasca un alt om puternic, unul care, asemenea tataiui ei, era greu de muljumit. Nu ca asta mi-ar schimba hotararea, se grabise Liz s-o asigure. Doar ca, ei bine, aprobarea lui Philip e absolut esenjiaia. Nu exista nimic fi nimeni de care el sa nu tie. Cum a reuit asta? Pentru ca, raspunse Liz infruntand privirea lui Nell cu capul sus, atunci cnd era foarte tanar s-a decis sa devina Cel mai Bine intrejinut Barbat Din Lume, i a reuit. Nell rasese pana ce observase chipul serios al lui Liz. Tu n-aveai cum sa auzi de Philip pentru ca nu tii nimic despre lumea in care ne mi^cam eu i el. in ea, eu am o oarecare pozijie i o anumita reputajie, dar Philip... Philip aparjine mitului i legendelor. Nell fusese complet fascinata. Vrei sa spui ca exista barbaji intrejinuji aa cum exista femei intrejinute? Liz era amuzata. Habar n-aveai, nu-i aa? Philip a fost sursa de inspirajie a patru romancieri cu o reputajie considerabila in

Vera Cowie

122

domeniul literaturii pentru crearea unor personaje de roman. Cole Porter a compus odata un cantec despre el, evident nu genul care ar ajunge vreodata in topul muzicii pop, ?i Philip poate cita regi, prin{i, duci i milionari cu duzina, printre protectorii lui. Cand era tanar, Philip avea acel gen de infa{i?are care ii face pe oameni sa se uite ca la cinematogrpf. Credeam ca faceau asta doar in cazul lui Lily Langtry. Asta il descrie perfect pe Philip, zambise Liz. El e echivalentul masculin a ceea ce a fost Lily Langtry. Un singur lucru trebuie sa injelegi: exista o lume interioara, secreta ?i, odata ce impartaeti soarta noastra, aceasta este lumea in care vei trai de acum incolo. Philip ocupa o pozijie speciala in aceasta lume. Un fel de om de stat mai in varsta? Exact. Vezi, a ajuns acolo inaintea tuturor ?i cu mult timp in urma. Deci... Sa am grija? Doar amintete-|i cine i ce este. Poate ca unii oameni nu vad nimic mai mult decat o regina care imbatranefte. Nu face greeala asta, dar nu fi nici timorata. Philip dispre{uie?te frica. Ceea ce sper sa faci e sa-l convingi ca eti, intr-adevar, tot ce i-am spus eu ca eti. Observand-o pe Nell, Liz nu putuse descifra chipul bine antrenat care exprima numai atenjie deosebita, dar ii cunoftea deja protejata suficient de bine ca sa tie ca se petreceau multe lucruri in spatele fajadei aparent concentrate. Nu pastrase informajiile referitoare la Philip numai pentru sine, pentru ca, sincer vorbind, nu putea sa lase un miel sa-i iasa in cale lui Philip, fara a-l preveni mai intai, dar, mai presus de asta, era convinsa ca Nell se va comporta mai bine daca in{elegea formidabila sarcina pe care ?i-o asuma. Foarte bine, rostise Nell intr-un tarziu, adunandu-?i curajul, nu-mi ramane decat sa fac tot ce-mi va sta in putinja. CSnd intra in salon, Nell intalni privirea ochiior de un albastru rece a barbatului ce trona da, trona e cuvantul potrivit, gandi ea in mijlocul uneia dintre cele doua sofale care flancau gemineul. Dupa cum prezisese Liz, avu senzafia unei cople?itoare prezenje. Barbatul edea relaxat, sorbindui ceaiul, picior peste picior, i radia acel calm indescriptibil, de nezdruncinat, al cuiva foarte stapan pe sine.

123

Curt ez ana

Apoi, pe Nell o izbi cenufiul. Costumul lui pe care Nell il compara cu toate cele pe care le vazuse, dandu-fi seama ca pana atunci nu gtiuse ce inseamna un costum adevarat era gri, iar c a m a fa avea nuanja diafana de roz a unei magnolii de-abia deschise. Ifi purta parul carunt mai lung, incat sa indulceasca chipul mai degraba prelung, cu trasaturi acviline, cu ochi infundaji in orbite fi gura generoasa, minunat conturata o gura care incitase imaginajia multor oameni. A vea un trandafir rofu la butoniera, care se asorta perfect cu micu|ii butoni din rubine. osetele erau din matase cen ufie, iar pantofii reflectau cretonul de pe sofa, intr-atat de puternic luceau. Ceasul lui, subjire ca o foija, avea o curea simpla din piele de crocodil. Purta un singur inel, masiv, cu sigiliu, pe degetul mic al mainii drepte. CSnd Nell ii stranse mana vazu ca avea gravata o coroana. El ii rejinu mana fi, pentru un moment, se privira intens. Nell sim{i ochii de gheaja insinuandu-se in fiinja ei. Ar fi vrut sa tremure, dar se forja sa reziste impulsului. Apoi, Philip zambi, iar Nell clipi. Era ca fi cum ar fi iefit dintr-o camera rece, la aer cald ?i umed, in lumina soarelui. Intrezari atunci cum trebuia sa fi aratat cand fusese tanSr, fi viziunea o uiui. Privind hipnotizata, vazu ca ochii lui era ufor voalaji, fi nu erau albaftri aveau culoarea ojelului cu pete de un albastru inghejat. Ca m ercurul, ifi zise ea buimacita, amintindu-fi de chimia din clasa a fa s e a f i de modul cum acest element forma o pelicula multicolors care ii acoperea suprafaja argintie. In ei, putu sS-fi observe propria imagine, fi asta o aduse inapoi la realitate. Buna ziua, domnule Faulkner, rosti ea, arborand un zambet dinainte planificat. El ifi inclina capul. Domnifoara... Jordan? Aftepta pana ce fata se afe za , dupS care lua fi el loc. incruntandu-se, Nell ifi privi brajul. I se parea ca se cajara o insecta pe el fi totufi nu se zarea nimic. Era reac|ia ei la vocea a carei profunzime fi timbru ii ridica parul de pe piele. N arunca o scurta privire lui Liz, care ii prinse injelesul: nu mi-ai spus nici jumatate!" Din minte ii pieri orice idee preconceputa.

Vera Coivie

124

De data asta, Nell pricepu ca trebuia sa cante dupa ureche. in toata viaja ei nu mai Tntalnise un barbat ca acesta fi, de aceea, acum nu mai atingea fundul apei cu piciorul. Trebuia sa calce apa fi sa tie atenta la rechini. Lua cea fc a de ceai pe care i-o fntinse Liz fi refuza prajiturile cu o mifcare a capului. Daca lua una, precis ca el avea s-o surprinda cu gura plina. Tatal ei avusese nenumaraji pacienji fn Tngrijire, care-i plateau onorarii grase fi pe care Nell ii vasuse cu o ocazie sau alta, cand veneau pentru consultajii particulare. Soseau cu m afini mari fi aproape toji fSceau parte din a c e e a fi grupa de varsta cu Philip Faulkner; aveau putere, influenja fi bogajie, dar nici unul dintre ei n-o naucise intr-un asemenea hai fi, in acel moment, decoperi secretul lui Philip Faulkner. Era extraordinar de atragator, atat pentru femei, cat fi pentru barbaji. O are a sta se in fe le g e p rin se x-a p p e a l? se intreba ea, inghijind ceaiul fierbinte fi uitandu-se fix la ceafca pentru a nu nimeri alaturi de gura. Philip ftia exact ce efect avea asupra oamenilor era ceva la care lucrase din greu multa vreme dar propria lui surpriza era la fel de mare pe cat ii era de mare experienja ce ii permitea sa o ascunda. Nu Jinuse seama de elogiile pe care i le adusese Elizabeth lui Nell, considerandu-le ca venind de la persoana care avea tendinja de a se lasa furata d e entuziasm. Nu se intamplase niciodata ca Elizabeth sa stea fi sa chibzuiasca intre declarajia instantanee: Da, asta-i ceea ce vreau", fi injelegerea, odata ajunsa acasa, a faptului ca acel ceva nu se potrivea deloc cu dorinja ei. Acum insa, constata de ce fusese atat de cop lefita de surpriza. Aceasta fata, cu picioare lungi fi frumoase, de o incontestabila clasa, nu era Pasarea Rapitoare la care se afteptase fi care, considerand-o pe Liz drept o naiva, se agajase de ea incercand sa o stoarca de tot ce se putea. Fata asta era o inocentS. Nu se p o a te sa fi b a tu t s tra z ile a ra ta n d a fa , reflecta el. A r fi fost umflata de polifie in prim ele cinci minute, fiin d c o n sid e ra ta o fiin(S c a re a re n e v o ie de in g rijire $i protecpe. Ifi puse imaginajia la lucru; rearanja in gand parul drept, des fi lucios, intr-o masa de carlionji dezordonaji, ii farda chipul, scurta fusta cu vreo doua

125

Curtezana

laturi de palmd fi largi linia decolteului; apoi, de voie, de nevoie, admise ca da, ar putea atrage clienji. Dar, ca sa faca... ce? Arata de parca habar n-ar fi avut cum sa se poate atunci cand un barbat ifi scotea pantalonii. i, totufi, ftia; nu spusese Elizabeth ca facuse trotuarul timp de doi ani fi jumatate? Poate ca asta era punctul ei forte... Lumea e plina de barbaji carora le plac fetijele. Sub tot fardul aia fi toata poleiala, probabil ca arata ca fi cum ar fi vrut sa-fi bage degetul mare in gura fi sa-nceapa sa-l suga. Oh, da, ifi spuse el, injelegand In sfarfit. Probabil ca veneau cu zecile... Inteligenta treaba, mai rosti el tn gand, satisfacut ca a gasit cheia care avea sa deschida scrinul ce conjinea toate secretele ei. Ce nume draguj, de moda veche e Nell... Dickens I-a folosit cu atata maiestrie. Nu ftiu de cand n-am mai ras atat de mult... Sau l-ai luat din epoca carolingiana? Trebuie sa-i dam crezare lui Charles I ca nu dorea ca mica ?i spirituala lui Nell sa fiamanzeasca, chiar daca nimanui altcineva nu-i pasa. Cat despre celalalt nume, Jordan... e alta legatura cu regalitatea? E fti una dintre acele persoane care sunt convinse ca e ceva magic in regalitate? Sincer, chiar cred ca exista astfel de oameni. Numele meu real este Eleanor Frances Jordan, riposta ea cu calm. Daca a? fi avut intenjia sa-mi iau alte nume, nu mi le-a? fi ales pe acelea a doua femei care au fost parasite de amanjii lor regali. Nell Grogne a murit fara nici un ban, in timp ce Dorothy Jordan a fost indepartata odata cu cei zece copii pe care i-a facut ducelui de Clarence, de indata ce acesta a devenit William al IV-lea. Daca Liz crede ca este necesar un nume care sa se potriveasca cu noua m ea infaji^are, atunci a? putea imprumuta unul de la o curtezana vestita. Poate Liane de Pougy sau Cleo de Merode. P une asta ala tu ri de ideile tale preconcepute, dom nule F au lkner, ii arunca ea m anioasa in gand. N -avea n im ic Tmpotriva sa se coboare de buna voie la nivelut altora, dar ce drept avea acest barbat sarcastic fi arogant sa o c a ta l o g u e ca aparjinand paturii de jos, alaturi de toji cretinii? Era cel mai vrednic de disprej snob pe care-1 intaInise vreodata. Rahat Jnfumurat, gandi ea furioasa, pastrandu-fi vocea calm a f i expresia placuta. D aca o injepa in mod

Vera Cowie

126

deliberat, atunci mai degraba murea decat sa-l lase sa vada c-o doare. Liz n-o s a - fi schimbe parerea, ii zise ea indarjita, d a r daca o va face ia in s is t e n c e a c e s tu i p e rs o n a j dezg u s ta to r, a tu n c i cu a ta t m a i bin e ca ie s din a facere deoarece inseam na ca nici ea nu este femeia care pare a fi. E evident ca aspiri la lucruri mari, susura Philip cu vocea care-{i ajungea pana in strafundurile fiinjei. Ce pacat ca n-au mai rarrtas regi care sa te ajute sa le obfiil... Da... Am injeles ca i-ai avut pe ultimii dintre ei, se auzi Nell vorbind. Cuvintele ii scapasera inainte de a le putea opri. Gura ta sloboda o sa te duca la pierzanie, Eleanor", avea tatal ei obiceiul sa spuna in mod frecvent. Ei bine, o facuse. Nell Ii ridica barbia ?i se atepta la ce era mai rau, numai ca il vazu pe Philip Faulkner razand. Nu scotea nici un zgomot, doar se scutura pe ras. Atenjie, rosti el, parand amuzat, mu?ca. fi intoarse ochii de ojel catre ea ?i, pentru o secunda, ace?tia turnara asupra ei un val de furie topita. in acel moment ii dadu seama ca-?i facuse un duman. Acest lucru i se confirma cand el se intoarse spre Liz sa spuna, cu vocea la fel de dura ca o crava?a: Am crezut ca am sa constat c-ai adus acasa o corcitura jleam pata asemanatoare cu acel terrier pe care l-ai avut in urma cu cajiva ani. Parca Heinz il chema, nu? (Philip i$i intoarse capul ?i o supuse pe Nell unei cercetari atente asemeni unui judecator.) Vad insa ca tu ai salvat un barzoi'1 , adauga el. Adevarat, zise Liz razand incantata. Nell are o faja prelunga ?i ochii alungiji. Dar cel mai bun lucru este ca, invariabil, barzoii au pedigri-uri lungi. $ i cafe/e" grozave, gandi Nell. Cand ochii lor se intalnira observa ca Philip zambea vazand ca ?i ea prinsese subinJelesul spuselor lui. Philip ii dadu cea?ca lui Liz ca sa-i mai puna ceai.

1 1 Caini de vanStoare cu blana lungS, asemSnatori cu ogarii, originari din Rusia (n.t.). 1 1Joc de cuvinte, in lb. engleza: bitch = cajea, dar i tarfa (n.t.).

127

Curtezana

Deci, evident, tii cate ceva din istoria Jarii noastre. Ce altceva mai tii i unde ai Tnvajat? La ce fel de coala ai mers? Ai... cum se numesc calificativele in ziua de azi? Am avut calificativele 0 i A, ii raspunse ea la intrebare. Noua din primele ?i patru din celelalte, objinute dupa zece ani la o ?coala secundara. Doriji sa tiji ?i la ce materii? M uljumesc, nu. Cite^ti? Cat de mult pot. Orice carte-mi cade-n mana i care merita timpul i atenjia mea. $ i nu -m i adu c am inte sa fi in ta ln it un pe rs o n a j ca tine in n ic i una din ele, completa ea Tn gand. Ai calatorit? Nu. Tatal ei, asemeni lu George al V-lea, fusese de parere ca strainatatea era afurisita. De asemenea, costa mult prea mult. Ai ceva aptitudini? Eti buna la sport, de exemplu? Caiareti? Joci golf? Tenis? Raspunsul e nu la toate Tntrebarile de mai sus. Nell era deja stSpana pe situajie. Putea sa poarte o conversajie spirituals cu cei mai buni Tn materie. Lucrand pe strazi, Tnvajase repede arta duelului verbal. Joci bridge? Nu. Obinuiam sa joc jocul Familiei Fericite" cu sora mea. Inca o data vazu mania stralucind Tn ochii lui ca petele pe soare. Ii dadea seama care era jocul ei i nu-i piacea. Cu atat m ai rau, gandi Nell, vazandu-i corabiile arzand, d a r m i-am p rom is cu m u lt tim p in urm a ca, odata c e voi fi cu ade vara t libera, nu voi m ai perm ite vreunui b a rb a t sa ma calce in picioare. Liz poate sa creada ca stau la dreapta lu i Dumnezeu, d a r am fost crescuta de un barbat care nu dadea doi ban i p e religie, organizata sau nu, deoarece religia organizata este o creape a o m ulu i $i de aceea, suspecta. O rice altceva este, de obicei, o creape a disperarii. N u m a s p e rii tu p e m ine, d om nule F au lkner. A m p e tre c u t aptes prezece a n i c u un barb a t care $tia, intr-adevar, cum sa te infricoeze. De unde vii? continua Philip interogatoriul.

Vera Cowie

128

Dintr-un orafel aflat la cincisprezece mile de Bristol. Vorbele ii iefira din gura cu u?urinja cu care e rostit adevarul, defi faceau parte din minciuna creata in legatura cu propria persoana cu mult timp tn urma, cand obifnuia sa-fi petreaca timpul in afteptarea clienjilor, construindu-?i un trecut nou ?i credibil. i cine sau ce sunt, ori au fost, cei din familia ta? Mama mea a murit. Tatai meu era doctor. Am o sora cu fapte ani mai mica decat mine. Este tnapoiata mintal fi traiefte tntr-un camin special. Alte rude? Nici una. i unde este tatai tau acum? S-a pensionat. Ezitase o fracjiune de secunda. Liz nu observase nimic, tnsa Philip, care avea pentru grefeli fi omisiuni radarul unui liliac, o sesizase imediat ?i o trecuse la dosar pentru o viitoare referire fi o eventuala clasificare. Dar nu te mai vezi ?i nu mai comunici cu el? Nu. De ce? Mi-a condus viaja timp de faptesprezece ani considerandu-ma un fel de robot, imi tntorcea resortul i ma afeza, in fiecare dimineaja, pe direcjia trasata de el. in cele din urma a sosit ziua cand m-am saturat fi am plecat. Philip dadu aprobator din cap, ca fi cand putea injelege a f a ceva, fi tfi puse cea fca pe tava de ceai. Acum ca am terminat cu preliminariile, spune-mi cum de ai ajuns o prostituata. Dumnezeule, Philip, dar jo c i a l naibii de tare, tfi zise Liz ingrozita, pana ce ifi dadu seama ca el se purta tn mod intenjionat cu duritate. Testa limitele lui Nell. Fara indoiaia, ii cSuta punctul slab fi, odata gasit, avea sa apese tare pe el. Cu toate astea Liz presimjea ca ifi gasise naful in persoana acestei fete care, tn aparenja, era atat de fragila. Philip urmarea modul tn care Nell asimila brutalitatea intrebarii sale, htr-adevar, e foarte draguja, gandi el, in timp ce-i asculta cu atenjie povestea. P iele a e i se a m a n a cu in terio rul une i cochilii. Va treb ui facut ceva cu bosa de p e nasu l e i $i, oricine a r fi acela care i-a aranjat m axilarul, a

129

Cu r t ez a na

facut-o cu stangacie, dar astea p o t fi reparate de o persoana com petenta. O ch ii s u n t cea m a i bunS trasStura a ei; a u o c la rita te f i o s tra lu c ire rem a rca b ile . G ura e s te frum os conturatS, ch ia r dacS este o idee p e a m are. Luate separat, trasaturile e i nu su n t c a tu fi de pup n perfecte, d a r im preuna alcatu iesc un chip dupa care m erita sa in to rc i capul. Are p a r mult, d a r foarte fin, va avea nevoie sS fie tuns cu cea m a i m are atenpe. E p re a subpre p e n tru inalpm ea e i ?i sanii s u n t cam mici, d a r are oase fine f i lu n g i f i un g a t superb. Da, L iz a a vu t dreptate ca n d a spus ca e vorba de m ate rial neprelucrat. OdatS ce i f i va c u n o a fte lo c u l f i p e a l m eu c re d ca se poa te face c eva? Aa, rosti el vioi, acum spune-mi ce crezi despre propunerea lui Elizabeth? E prea grozavS ca sa poata fi adevarata. Se-njelege, dar poji sa oferi ceea ce dorim noi? Da. Spune-mi de ce. Liz turna ceai proaspat pentru toji. Nell ifi lua ceaca fi sorbi recunoscatoare. I se uscase gura. Philip Faulkner avea un efect teribil asupra oamenilor. CurSJa un os mai bine decat orice vultur. A re a ni in tre g i de practice, presupuse ea. Imi place ideea de a deveni o persoana noua, rosti e a Tn cele din urma. s a fiu recreata, sa joc un rol. Aa vezi tu problema asta? O are nu despre a f a ceva este vorba? Sarcina unei curtezane este sa m uljum easca un barbat din punct de vedere sexual pentru o suma mare de bani. Ce inseamna asta decat sa joci teatru? Mai ales ca specialitatea lui Liz sunt fanteziile. Ai lucrat Tn bran?a fanteziilor? Philip avu impresia ca ea zam befte, Tnsa chipul ei nu-fi schimba expresia serioasS. M-am ocupat Tntodeauna de asta, replica ea. i, desigur, te consideri o a c t r p destul de buna? Da. Ah... siguranja de sine a tinerilor, grai Philip suspinand cu melancolie. Deci n-o sa Tntampini nici o greutate sa intri oricand Tn atmosfera rolurilor afteptate de la tine, oricare ar fi acela?

Vera Coivie.

130

Nici una. Chiar daca cel care le inifiaza este, sa zicem, neatragator, respingator chiar? O astfel de situajie {i-ar afecta performanjele? Faptul ca i?i va putea permite sa plateasca tariful va fi o sursa nesecata de inspirajie pentru mine. Philip ifi dadu capul pe spate fi rase cu evidenta placere. Avea un simj al umorului deosebit. Aceiafi sim{ T I poseda evident fi ea, alaturi de o imaginajie vie, daca era sa ia Tn considerate povestea cu zane pe care tocmai i-o spusese. Firefte, ascundea ceva, dar oare nu a f a proceda toata lumea? Ce-i povestise lui fusese propria ei versiune a adevarului, editata cu grija. Era mult prea inteligenta ca sa minta Tn toate privinjele, dar Tn mod sigur nu spusese adevarul Tn legatura cu motivele care-o facusera sa piece de acasa, defi nu exagerase cu nimic posibilitajile ei interpretative. Da, era Tntr-adevar o buna act rip, probabil fi din cauza aerului ei fragil fi vulnerabil. Arata ca un copii fara capatai, care avea nevoie de Tngrijire fi protecjie. Ochii aceia mari fi cen ufii ar fi topit probabil orice piatra, pana ce, stand de vorba cu ea, Tji dadeai seama de granitul care zacea sub exteriorul diafan. Dar, Tn fond, doi ani fi jumatate de batut strazile ar fi transformat-o f i pe loana dArc Tn Jack Spintecatorul. Gandul asta T I aduse Tnapoi la ceea ce T I intriga cel mai mult. De ce se Tndreptase ea cu atata ufurin ja spre prosti tute? Pentru ca voia sa devina altcineva? Da, gandi Philip plin de el. N-am cheltu it c in c i a n i cu u n u l dintre c e i m a i m ari a c to ri a i A n gliei fara sa invSf totul despre arta de a ju c a teatru. ffi puse jos cea fca fi farfurioara. Ei, a fost foarte placut, dar trebuie sa plec. Binkie Lassiter da o serata f i ftifi cum sunt ei. Trebuie sa ma pregatesc pentru ospaj. Mda, zise Liz sec, Tn gand. O etalare de b a rb a ji tineri ?i ferm ecatori sen/ip n a tu r p e un p a t p e g u s tu l fiecaruia. Cu voce tare, Tnsa, rosti: i noi cu ce ne hranim? Cu suspans? Am aprobarea ta sau nu, Philip? O sa ne ajuji sau ne descurcam singure?

131

Curtezana

Liz vazu chipul hotarat al lui Nell topindu-se sub stralucirea zambetului ufurat. Philip observa fi el acest lucru. Draga m ea Elizabeth, credeam cS ma cunofti suficient de bine pana acum ca sa fti cand sunt pentru fi cand Tmpotriva. (Se Tntoarse spre Nell.) Ai multe posibilitaji pe care trebuie sa le transformam Tn certitudini. Vrei sa dai tot ce poji? Da. Vrei sa devii o prostituata bine piatita, mai degraba decat una ieftina? Da. Ea vazu cum gura lui mobila se tncordeaza. Hai. im planta cupful m a i departe, dom nule Faulkner, rosti ea Tn gand. N u p o p c io p a rfi ceva ce a m u rit dem ult. Ai vreo Tnregistrare la polijie, care ar putea afecta activitajile tale de viitor? Ai fost arestata vreodata pentru acostare? Nu, dar am fost atenjionata de doua ori. Povestefte-mi, te rog. Lucra pe York Way, langa gara King Cross, ?i se simjea nervoasa deoarece era Tnca noua Tn bran?a dupa numai ase saptamani ?i nu putea sa foloseasca toate trucUrile meiseriei pe care i le explicasera celelalte fete. Ca atare, cand maina trasese la trotuar, langa ea, fi vazuse uniforma bleumarin, inima i se refugiase Tn gat. Apoi observase ca ofijerul de polijie care iefea din mafina era o femeie; durdulie, de varsta medie, aducand cu draga, batrana fi materna Lil. Nell statea, Tmpietrita de groaza, afteptandu-se sa-i fie puse catufe la Tncheieturile mainilor Tnainte de a fi aruncata Tn mafina fi dusa la arest, dar polijista T i spusese cu biandeje: Nu-Ji merge prea bine asta-seara, nu-i a fa , iubito? E a treia m afina cu care te-am vazut targuindu-te. Perfect, cum te cheama? mai Tntrebase ea scojandu-fi carnetul. Elly... Elly Little. Era numele asupra cSruia se decisese. Nimeni nu-fi da numele adevarat, i se spusese. Adresa? O daduse. Caji ani ai?

Vera Cozi/ie

132

Minjise. Afirmase ca avea optsprezece. Era terorizata ca va fi dusa inapoi la orfelinat, sau mai rau, trimisa acolo de unde venise. Polijista se uitase la ea, apoi, vazand-i faja Inalbita de frica, optase. Putem verifica, tii? Nu... Fara num ele m eu re a l nu putep, ifi amintise o parte mai detafata a minjii lui Elly. Polijista voise apoi sa ftie ce inaljim e are, daca are tatuaje sau alte semne distinctive, ifi notase culoarea tenului, daca purta sau nu ochelari, absolut totul despre ea, dupa care o avertizase oficial pentru acostare fi o prevenise ca mai putea fi mustrata inca o singura data. Dupa aceea, avea sa fie arestata. tii ce inseamna asta, nu-i a fa ? intrebase polijista, ca fi cum spera ca Elly avea habar. inseamna ca nu vei mai fi doar un nume in registrul de avertizari. Atunci vei fi fotografiata, Ji se vor lua amprentele fi iji va fi dat un numar. Vei avea cazier. Asta vrei? Ce cauta o fata tanara ca tine la vanatoare pe York Road? Asta-i cel mai bun lucru pe care-1 poji face? Sunt autorizata sa te ajut sa gasefti ceva mai bun. Lasa-ma sa-Ji dau numele fi adresa unei organizajii destinate sa ajute fetele ca tine sa paraseasca strazile. Am trimis destule fete acolo fi intotdeauna a fost spre binele lor. Efti prea tanara pentru felul asta de viaja, iubito, incheiase ea cu o voce dulce. Vazuse cum dinjii mici f i albi m ufca buzele mult prea tare rujate ale gurii fragede ce avea un aer patetic. S finte Dumnezeule, devin din ce in ce m ai tinere, gandise polijista. A sta nu poa te avea n ic i m acar o z i p este $aisprezece ani. in ciuda celor spuse, ia r num ele e i ade vara t m a i m u lt ca sigur nu este cel pe care m i I-a spus. Este speriata in gro zitor f i pa re de-a dreptul disperata. Suna persoanele astea, o imboldise. Haide, pune bucata asta de hartie in geanta... suna-i maine. O sa te ajute, de asta sunt acolo. O bjinuse o incuviinjare rapida fi o privire speriata imprejur. Cineva te supravegheaza, nu? intrebase polijista, care parea ca ftie de toate. Efti noua in meserie, nu-i a fa ? Se

133

C u r t ez a n a

vede de la o mila. Nu te afunda mai adanc, altfel vei fi bagata pans peste cap fi n-o sa mai iefi niciodata. Fa ceva cat ai ocazia. Suna-i pe oamenii aftia... Salveaza-te pana mai poji si folosefte-te de ei ca s-o faci. Acum, fii atenta, sa nu te mai prind Tnca o data fi adu-Ji aminte: Tnca o avertizare e tot ce mai poji spera. Dupa aceea o sa ai cazier... pentru tot restul viejii. Dupa plecarea mafinii, Maureen, care lucra Tn tandem cu Elly, f i care urmSrise scena de pe partea cealalta a foselei, stand la o distanja sigura, traversase Tn graba strada. Te-a avertizat? o Tntrebase ea. Da. i Ji-a pus placa despre parasirea strazilor pana nu e prea tarziu? Da... Asta-i mama Parkes. Le spune aceiafi lucru tuturor fetelor. Asta-i crezul ei; are impresia ca misiunea viejii ei e sa salveze cat mai multe suflete. Ji-a dat un nume fi o adresa? Da. Atunci, pentru numele lui Dumnezeu, nu-l lasa pe Mickey s-o vada, ori o s-o ia razna. N-ai de gand sa te duci, nu-i a fa ? continuase ea cu o voce taioasa. Eu n -a f face-o d ac -af fi Tn locul tau. Tot ce primefti sunt discursuri despre pacatele pe care le-ai comis fi o cSmafS de par de cal pe care trebuie s-o porji. tiu doua fete care-au m ufcat momeala, dar s-au Tntors pe strada inainte sa le fi simjit lipsa. Acolo afla de unde efti fi te trimit pachet acasa. Dar a spus... S a nu crezi niciodata un polijai, iubitol Unde Ji-e bunul-simj? Au datoria sa ne ia de pe strada, fi-a r spune fi ar face orice ca sa arate ca fi-au Tndeplinit-o. SA N U A l IN C R E D E R E IN NIM ENI. Nell nu uitase avertismentul defi fuse Tnspaimantata de cinismul lui Jenny, dar Tn plus, experienja T i demonstrase ca acea creatura dura a strazii avusese absoiuta dreptate. Luase bucata de hartie din geata, o rupsese Tn bucajele fi le aruncase Tn bataia vantului. N-o mai vazuse pe mama Parkes. Mickey o luase de pe York Road fi o trimisese pe Queen Drive. Trecuse aproape un an pana ce Mickey o retrogradase trimijand-o Tnapoi la

Vera Come

134

Kings Cross, pentru ca Tndraznea sa-l contrazica. Lui fi piacea sa fii supus fi T i aratase, pentru prima data, ce facea el cand lucrurile nu mergeau dupa cum dorea el. De atunci fusese foarte atenta sa nu-i atraga mania lui asupra ei fi fa fel de atenta sfi evite polijia. Pe masura ce trecea timpul, Tnvajase destule Tncat sa fie alertata de o mafina fara numar, parcata undeva, care n-avea cum sa Tnsemne un client ce Tncerca sa aleaga, ci aproape Tntotdeauna o patrula de polijie. Astfel Tncat a doua oara cand a fost avertizata a fost luata complet prin surprindere. Era iar pe York Way, pentru prima data dupa cateva luni, fi ftia destule ca sa recunoasca o m afina ce putea fi periculoasa, dar aceasta o indusese Tn eroare. Mai Tntai, era o m afina scumpa, un Audi. Ca atare se afezase la marginea trotuarului, cu un fold scos Tn afara, o m ana sprijinita pe el, etaland fusta stramta de imitajie de piele fi puloverul colant. Cand se aplecase sa zambeasca seducator foferului prin fereastra pe care acesta o deschisese, avusese cel mai mare fo e din viaja ei: sub pardesiul costisitor, de culoare bleumarin pe care-1 purta barbatul, se afla o uniforma de polijist. Era Tn afara programului de serviciu, dar era totufi un polijist fi, daca se deranjase sa se opreasca, Tnsemna ca Tfi daduse seam a ce facea ea acolo. Fata, Tnsa, Tnvajase destule lucruri de la Tntalnirea cu mama Parkes. Zambise dragaiaf fi spusese cu evidenta ufurare: Uf, slava cerului, un polijist. Ma Tntre daca ma puteji ajuta, domnule ofijer. M-am ratacit fi nu cunosc cartierul asta deloc. Caut strada Caram. Va rog, Tmi puteji spune Tncotro trebuie s-o iau? il vazuse zambind fi ftiuse ca nu se lasase prostit nici un minut. Avea ochi foarte albaftri, care radeau f i ei, dar numai pe moment, pentru ca apoi el rostise sarcastic: Credeam ca bunjca ta locuiefte Tn padure. Bunica? Tntrebase Elly cu o voce nedumerita. Nu Tnjeleg... Efti Scufija R ofie, nu-i afa? Ce vreji sa spuneji? Nell se Tndreptase de spate, pafise Tnapoi fi se Tntrebase daca poate s-o ia la fuga a fa cum T i spunea instinctul. Asta nu era bianda mama Parkes.

135

Curtezana

Vorbesc despre basmul asta cu ratacitul. Dar nu e un basm. Cum dorefti. Barbatul deschisese Ufa mafinii fi iefise afara. Era cu un cap mai Tnalt decat ea, care avea pantofi cu tocuri de zece centrimetri. Cand tfi daduse jos pardesiul fi se intinsese dupa chipiu, fata constatase ca era inspector de polijie. El Tfi scosese carnetul. Trebuie sa-Ji spun ca efti avertizata pentru acostare. incepuse procedura oficiala, dar cand T i ceruse numele fi ea rSspunsese Little, Elly Little", vazuse ca stiloul lui se oprefte f i el Tnalja capul. Cum? repetase el neincrezator. Elly Little, rostise ea mai tase. Dumnezeule, rase el, o prostituata care T I citefte pe Dickens! Care e numele tau adevSrat, micuja Elly? Elly era nSucitS. De cand Tfi schimbase numele, el era prima persoana care T i recunoscuse originea. Asta e numele meu adevSrat, insistase ea prefScandu-se indignatS. Foarte bine, dacS asta este versiunea ta... T J i place sS citefti, riu-i afa? Ce pSrere ai de Trollope? in momentul Ssta, a? prefera sS fiu Tn The S m all H ouse a t A llingtoh", T i rSspunsese ea dulce. De data asta, el lasase jos carnetul fi T i aruncase o cautSturS severS. Ce dracu face o fats educate ca tine pe strada? Asta e cel mai bun lucru de care efti Tn stare? Tinand cont cS sunt bine piatitS, da. la sS ne uitSm pujin la tine... O luase de braj, o dusese langS cel mai apropiat felinar fi o examinase catva timp. Pentru numele lui Dumnezeu! exclam ase el dezgustat. Probabil cS de-abia Ji-ai dat examenele! i le-am trecut pe toate, replicase ea, dar cu aproape doi ani Tn urmS, daca vrei sS ftii.

1 1 CSsufi din Allington, roman de Anthony Trallope, publicat In 1864 (n.t.).

Vera Comie

136

Perfect, rastoama-Ji geanta, continuase el cu raceala. Numarase prezervativele; erau douazeci f i doua. Caji ai agajat tn seara asta? Nu te privefte, raspunsese Nell scurt. El se apucase sa-i cotrobaie prin geanta: pieptenele, un pachet de fervejele fi micul deodorant C h anel nr.19, care ti fusese dat de Cindy. Inspectorul ridicase deodorantul fi comentase laconic: 0 fata citita cu gusturi costisitoare", dupa care gSsise edifia ieftina a romanului lui Zola Nana, pe care Elly il citea pe drumul catre fi de la munca. i ambitioasa", reluase el, ridicand o spranceana frumos conturatS fi blonda ca parul lui. Cine e peftele tau? Mickey Shaugnessy, raspunse Elly ursuza. Nu efti genul pe care tl alege el de obicei. tii ca este dependent de droguri. i? Individul e o cauza pierduta. Fii atenta. Fata asta tl intriga. Era mult prea tanara. Chipul din spatele fardului era acela al unei fetije; avea o voce educata, citea Dickens, Trollope fi Zola, fi totufi batea strazile pentru un proxenet binecunoscut, care, tn plus, recruta artifti pentru un tip ce Jintea la titlul de Rege al Pornografiei. Ai mai fost atenjionata tnainte? se interesase el. tiind ca n-avea rost sa minta, pentru ca tot avea sa verifice registrul, Elly raspunsese: Da. O data. Ei bine, asta-i ultima ta fansa. Data viitoare vei fi arestata. Am fost destul de explicit? i tnca cum! Incerc sa te fac sa tnjelegi, copii idiot! Efti educata fi, tn mod evident, efti inteligenta. Vanzarea trupului e cel mai bun lucru pe care-i poji face? De cat timp faci treaba asta? Cam de paisprezece luni. Atunci deja te-ai afundat prea mult. De ce nu te oprefti cat mai ai o fansa? Ji-a pomenit ofi{erul care te-a atenjionat prima data despre ajutorul pe care poji sa-l objii? Da. Atunci de ce nu profiji de el? Elly nu raspunsese.

137

Curtezana

Efti sigura ca ai nousprezece ani? Urma sS-i fmplineasca intr-o luna, doua, deci replicase sfidatoare: Da. i asta-i tot ce poji face? N u m a i la asta m a p rice p ! vrusese ea sa strige... E foarte sim plu pen tru tine sa vorbegti! N -a i de unde sa f t i i cum e sa traie$ti a$a. Ies cei mai mulji bani, raspunsese ea inerta. De asta o faci? Pentru o secunda, pavSza ti alunecase fi el intrevazuse ura de sine pe care o mai intalnise de atatea ori la fete ca ea. M ajoritatea erau fugite de acasa. Aveau prea pujine reunite sentimentale f i nimic valoros in viaja lor. Aflau ca pueau avea succes la ceva: la vSnzarea trupurilor lor. Era singura lor realizare. De ce oare cel mai adesea erau fete din clasa de mijloc ca aceasta, provenind din familii respectabile? Nu incapea nici o indoiaia ca erau Jinta preferata a celor mai mulji proxeneji, defi.M ickey Shaugnessy, care avea acum de finanjat un obicei foarte costisitor, lua orice putea gasi. Se uitase la Elly Little". Numele dovedea ca nu fusese inca rapusa de viaja pe care o ducea. Viaja... reflecta el, m ai degrabS existenja. VSzuse multe prostituate in cei doi ani de munca in acest earlier, dar aceasta... Nu putea spune exact ce f i cum, dar ea nu era catufi de pujin o prostituata obifnuita. Ceva anume il facuse sa se opreasca; la drept vorbind nu era in timpul serviciului. Abia incepea saptamana in care era de serviciu noaptea, fi totufi, ceva din felul in care ea se aplecase sa vorbeasca cu ocupantul unei mafini care ii refuzase oferta, il facuse sa se intoarca. O vazu indreptandu-fi spatele, ca fi cand ea i-ar fi putut citi gandurile, apoi ridicand o mana ca sa-fi aranjeze,m asa de bucle ce fusesera artistic coafate ca sa-i incadreze faja, ?i in ace iafi timp, indreptandu-fi umerii fi barbia. Parea fragiia, dar putea sa parieze ca avea o doza mare de ojel de cea mai buna calitate in fira spinarii. Ifi inchisese brusc carnetul. Ai fost avertizata a doua oara, ii reamintise el cu asprime. Data viitoare cand vei fi oprita, inseamna ca vei fi arestata. Sunt destul de clar?

Vera Cowie

138

C a un cristal, inspectore. Daca te-ai uita pujin mai adanc in sufletul tau, ai vedea ca nu-i de tine viaja asta, mai spusese el urcandu-se inapoi in ma?ina. C a o schimbare, incearca sa citeti Biblia partea despre prejul pacatelor. Dupa care pornise m afina i o lasase pe Elly scojand aburi de furie. ii povestise Paulei despre a doua avertizare, pentru ca o neliniftea. O avertizare e un vax, rostise Paula, nepasatoare. Ceea ce te marcheaza, intr-adevar, e sa fii arestata. Cerneala de la amprente nu se terge niciodata. N-am crezut ca inspectorii se opresc sa avertizeze prostituatele, se plansese Elly, amarata. Cum arata? Foarte inalt... Ochi albatri inteligenji, blond... Batranul Ochi-Albaftri, izbucnise Paula. M -a arestat odata. De dragul lui, n-am facut scandal. Am injeles ca din cauza lui a crescut cu douazeci la suta numarul fetelor de pe langa Kings Cross care spera sa fie arestate de el. Idioate proaste! Nu crezi ca e chipe? Nici nu mi-am dat seama, raspunse Elly exasperata, eram prea suparata. Probabil ca ma urmarea! Asta i trebuie sa faca, nu? $tii ce vreau sa spun! A urmari e mai bine decat a face propuneri! O, da, se practica, mai mult decat ai putea crede. Adu-Ji aminte ca, inainte de a fi poliJiti, sunt barbaji. Nu insa i inspectorul Stevens. Odata, un sergent mi-a spus ca-mi da drumul daca merg cu el pe gratis, ca dupa aceea sa nu se Jina de cuvant fi sa ma aresteze! Stevens procedeaza ca la carte, probabil pentru ca e ceea ce ei numesc un aspirant la onoruri mai inalte. Daca ar fi sa fiu arestata, a? prefera s-o faca el decat oricine altcineva. Dupa cum facuse i mai inainte, Mickey ii schimbase traseul lui Elly de indata ce aflase de cea de-a doua aver tizare. Amenzile trebuiau evitate cu orice prej; ajunsese la

139

C urt ez an a

etapa fn care nu-fi mai putea permite sa le plateasca. Tot ce caftigau fetele cheltuia pentru costisitorul sau obicei. O trimisese pe Park Lane; acolo fetele puteau pretinde tarife mai mari, iar Elly avea Infajifarea i o anumita clasa care fi permiteau sa ceara mai mult. Tot acolo, fn faja hotelului Dorcester, avusese lor ce-a de-a doua Intalnire a ei fi ultima cu inspectorul Stevens. El statea pe peronul din faja hotelului fn mijlocul unui grup de barbaji care purtau, fara excepjie, haine de seara dupa ce cu tojii cinasera foarte bine. Elly fl remarcase din cauza fnaijimii fi a parului blond, dar, fnainte ca el s-o poata vedea, ea lasase capul fn jos fi se departase grabita, ca un crab, fn afara razei lui vizuale, astfel incat, daca s-ar fi intamplat ca el sa se intoarca, sa n-o poata vedea bine. De indata ce trecuse de hotel ifi incetinise pafii, Jinandu-se langa m arginea trotuarului, ca sa poata observa m afinile care veneau fi pe cei cajiva trecatori, fi lasase haina din imitajie de blana de leopard, imprumutata de la Paula, sa se intredeschida, etaland rochia ei neagra fi stramta cu un decolteu adanc in forma de V. Aproape ca-fi iefise din piele de groaza cand auzise o voce In spatele ei rostind: M a gandeam eu ca trebuie sa fii tu ... Ji-am recu noscut picioarele. Se rasucise fi-l vazuse ciatinandu-se ufor, cu mainile adanc bagate in buzunarele pardesiului fi parul straiucind in lumina felinarelor de pe strada. Nu mi-ai urmat sfatul din cate vad, ceea ce inseamna ca, de drept, ar trebui sa te arestez. Pentru ce? Pentru ca mergeam pe Park Lane? Pentru felul in care mergeai... da! Fiecare leganare a foldurilor indica In mod clar: De vanzare". N-am oprit nici macar o m afina... Nu pentru ca n-ai fi vrut. E clar ca vrei sa acostezi barbaji. Am baut fi am mancat bine, dar nu Intr-atat incat sa-mi zapacesc minjile! E adevarat ca sunt in afara orelor de serviciu, dar un ofijer de polijie poate acjiona in conformitate cu obligajiile sale de serviciu chiar fi in afara programului daca crede ca e necesar. Totufi... de-abia mi-am sarbatorit

1/era Cou/ie

140

transferul la departamentul Central de Investigajii. Gata cu turele! Gata cu schimburile! Acum sunt detectiv-inspector. Se apropiase fi se aplecase astfel meat fejele lor sa fie la distanja mica. Avea gene extraordinar de lungi fi mi rosea a ceva injepator f i proa spat. Daca, insa, te mai vad pe strada, o sa te arestez. Tnjelegi ce vreau sa spun? Perfect, raspunsese Elly repede. i felicitari domnule inspector... El zam bise, fluturase cu marinimie din m ana fi se clatinase ufor. Vreji sa va chem un taxi? intrebase ea. Se vedea de la o pofta ca el nu e in stare sa conduca. Nu, muljumesc. Am de gand sa ma plimb pana mi se mai limpezefte mintea. Te sfatuiesc sa faci la fel, adaugase el aruncandu-i o privire severa. Oh, am plecat. Elly se retrasese mergand cu spatele pana ce fusese sigurS ca el n-avea_de gand sa-fi schimbe hotararea, apoi ii intorsese spatele. inainte s-o rupa la fuga, ii strigase peste umar: MulJumesc, insa el se indeparta deja in direcjia opusa, clatinandu-se ufor... i astea-s toate incurcSturile pe care le-ai avut cu polijia doua avertizari? o intreba Philip, dupa ce ea ifi incheie expunerea detaliata. Da. Sunt bucuros sa aud asta. Avertizarile sunt notate, dar ele nu constituie un cazier. Polijia metropolitans nu are nici fotografia, nici amprentele tale la dosar. Clienjii cu care vei avea de-a face in viitor sunt cei al caror singur contact cu polijia este sa stea de vorba cu com isarul-fef la o petrecere. Philip facu o piramida cu degetele, apoi reluase: Ai fost norocoasa ca ai scapat de arestare cat timp ai fost pe strazi. De ce crezi ca s-a-ntamplat afa? Noroc sau intuijie? Amandoua fi... eventual, experienja, adaugase ea dupa un rastimp. Am avut un profesor excelent in persoana Paulei.

141

Curtezana

AJi fost prietene? Ea era singura in care aveam incredere. Ai avut probleme cu increderea in trecut? Se poate spune fi a fa . D e fapt, m ereu, reflecta Elly, aducandu-fi aminte de Jenny fi de batrana Lil cea grijulie. S a Tnjeleg prin asta ca nu efti convinsa in intregime de faptul ca doamna Waring sau eu am fi demni de incre dere? Nu, dar tiu destule acum ca sa nu mai judec lucrurile dupa aparenje. Mainile lui Philip se unira intr-o pozijie de ruga in faja buzelor lui. Oare nu asta ne ceri sa facem in cazul tau? T i reaminti el cu blandeje. Zambi cand vazu strafulgerarea din o'chi fi Tncordarea gurii ei, gesturi care aratau clar ca Tnregistrase lecjia data. Asta o sa te in ve je m inte sa nu m a i jo c i ah cu mine, o avertiza Philip Tn tacere. Privirile Ii se Tntalnira. Liz, careia T i Jiuiau urechile de ufurare, fu singura care nu auzi zgomotul ciocnirii celor doua voinje de ojel. Philip se Tntoarse catre Liz. O sS vin sa discutam detaliile fi orarul instruirii, cat mai amanunjit. Vom analiza totul temeinic. Se Tntoarse apoi catre Nell. Tu, zise el, vei face a f a cum J i se va spune. Sunt multe lucruri pe care trebuie sa le uiji fi ai multe de Tnvajat. Vei da la o parte tot ce s-a Tntamplat pana acum fi te vei scutura de absolut tot trecutul tau, ca de o piele moarta. Va trebui s3 Tnveji totul de la zero. O saruta pe Liz fi Tnclina din cap catre Nell fara a-i mai Tntinde mana, apoi leca. Ei bine? Tntreba Liz cand se Tntoarse de la Ufa. Nu mi-ai povestit nici macar jumatate despre el, nu-i afa? Ai fi rupt-o la fuga cat puteai de repede. Ce i-ar mai fi piacut a fa ceva! Nell Tncepu sa stranga farfuriile pe tava. Dar nu te-a speriat cu adevarat, nu-i afa?

Vera Cou>ie

142

Nu. M -a facut doar sa ma zbarlesc. E tipic pentru comportarea lui. Philip seamana cu un narav pe care-1 dobandefti cu timpul defi, recunosc, e greu s a te deprinzi cu el. Imi pare bine sa aud asta deoarece nu cred ca ma voi obifnui vreodata. Nu ma prSpadesc dupa persoanele vanitoase, afirma ea ridicand tava grea. Philip are tendinja de a exagera in privinja asta, admise Liz. Nell ezita, apoi intreba direct: De ce fii la el a fa de mult? LizzSmbi. II cunosc, raspunse ea simplu. Probabil ca sunt sin gura persoana care-1 cunoafte cu adevarat. A fti inseamna a ierta totul... Dar, pentru numele lui Dumnezeu, sa nu-i spui ca am zis a f a ceva. E ingrozitor de snob, nu-i afa? Pentru Philip, cei din casa de Windsor sunt pana la un anumit punct nifte parveniji fi de-a dreptul suspecji prin felul lor ostentativ de a manevra ascendenjele. Philip este de vija veche fi nobila, este descendentul familiei a carei exis tenja se intinde pe parcursul a o mie de ani. Regii nu inseam na nimic pentru el; poate licita doi deodata la un joc de bridge. Este un om aproape imposibil de placut, iar prejudecajile lui sunt foarte virulente, dar ceea ce te poate invaja el are o valoare inestimabiia. N-am mai vazut pe nimeni care sa-i Jina piept cum ai facut tu in aceasta dupa-amiaza. Ji-am mai sus: am faptesprezece ani de practica. Tatal tau sem ana cu Philip? Doar prin faptul ca era sigur de absoluta sa superioritate faja de ceilalji fi prin convingerea de nezdruncinat ca el, fi numai el, dejinea adevarul suprem. Liz rase pujin, dar privirea ei era plina de respect. Imi dau seama ce vrei sa spui, zise ea batand cu degetele in masa, semn ca nu se simjea in largul ei. Uite ce e, zise in cele din urma, daca crezi ca tu fi Philip veji fi tot timpul la cujite, atunci poate arfi mai bine sa nu-l cooptam...

1 1 Familia regala din Anglia (n.t.).

143

Curtezana

Nell se opri cu tava in braje. Dar ai spus ca poate fi de neprejuit. i vorbeam foatr serios. Atunci trebuie sa ia fi el parte la acjiune. O sa fiu sincera cu tine: nu ne-am indragostit unul de celalalt, dar prezenja lui este foarte necesara. Iji apreciez pragmatismul, o lauda Liz, fi a f a va face fi el. E nevoie de mult curaj ca sa-l infrunji, fi defi el declara m ereu ca adm ira acest lucru, e departe de a-l aprecia. Departe de mine gandul de a te imboldi sa nu scapi nici o ocazie s-o faci; vreau sa spun ca, daca poji sa-l suporji, te poate invaja foarte, foarte multe. i vrei sa inveji, nu-i afa? Da, vreau, fi inca din tot sufletul. Dar in saptamanile care urmara, Nell se intreba daca merita efortul pe care-1 facea. Fiecare minut al zilei era ocupat de o activitate sau alta. In prima zi a avut parte de o de o examinare medicaia amanunjita fi atunci a fost luata decizia de a ii se rearanja nasul fi falca. Poji sa studiezi cata vreme stai in clinica pana cand J i se vor scoate bandajele, caci nu vei avea voie sa iefi la aer; asta inseam na o groaza de timp in care poji sa acumulezi cunoftinjele de care ai nevoie. Dar de ce trebuie sa invaj despre mobila veche franjuzeasca? Sau despre pictura impresionista? Sau despre diferenja dintre un vin rofu din prima sau a doua recolta? Pentru ca s-ar putea sa ai un client care sa vrea sa-Ji povesteasca despre recenta achizijionare a unui fotoliu Louis al V-lea, sau a unui tablou de Manet, sau a unei lazi de sticle de vin Chateau Latour 1961; de asta. Trebuie sa ftii nu numai ce sa comanzi intr-un restaurant la moda, ci fi cum s-o faci; fi, cel mai important, cum sa mananci. tii'sa cureji o piersica fara sa te m urdarefti pe degete? tii cum sa mananci anghinare? De indata ce putu sa iasa din nou afara abil transformata, intrucat nasul ifi pierduse umfiatura fi maxilarul avea o curba mai dulce Nell incapu pe mana unei cosmeticiene care ii arata cum sa exploateze la maximum noile ei trasaturi. I se atrase atenjia sa nu-fi mai roada unghiile, lucru pe care era tentata sa-l faca atunci cand era cufundata in lectura.

Vera Cozvie

144

Cand acestea incepura sa creasca, i se facu manichiura, iar unghiile capatara forma unui oval perfect. Dupa aceea Nell se supuse unor operajiuni de depilat, masaj, pedichiura, fu pusa sa stea cu faja Tn aburi fi i se curajarfi punctele negre. Trebui sa petreacS treizeci de minute Tn fiecare zi practicand exercijii de gimnastica concepute special pentru ea. In aceasta perioada parul ei capSta un luciu asemanator mahonului despre care Tnvajase de curand f i despre care acum ftia ca cel mai bun soi create Tn Indiile de Vest. Afla cine a facut cele mai grozave lucruri, cine le-a vandut ?i unde. Invaja despre fampanie, hoteluri, re.staurante, unde sa faca cumparaturile Tn fiecare oraf, ce tarife sa ceara in funcjie de client fi pentru ce anume sa nu pretinda bani. invaja cum sa se imbrace, dar cum avea deja ochiul format fi un bun gust evident, acest lucru insemna mai degraba sa-fi dea frau liber imaginajiei. Se pare, draga mea Elizabeth, comenta Philip intr dupa-masa, ca ai descoperit o persoana care ftie cum sa se imbrace elegant fi cum sa-fi poarte hainele. Nell tocmai iefise dintr-o cabina de proba purtand un taior de culoarea fildefului confecjionat dintr-un fantung de matase pura. Sub fusta dreapta, picioarele ei lungi fi fine se m ifcau cu o eleganja care fascina. Stand acolo in toata splendoarea ei, Nell era tot ce fi-a r fi putut dori Liz. Era uluitoare, insa ceea ce era mai important, se vedea ca are clasa. Silueta cu membre lungi, armonios modelata de toate exercijiile pe care le facuse, avea o conformajie perfecta pentru hainele haute couture 1 1 pe care le purta acum, iar chipul ei avea o alura aristocratic. Devenise, dupa cum promisese, ceea ce se afteptase de la ea, fi Philip o ajutase ducand-o sa ia masa de pranz intr-un restaurant la moda, frecventat de acele femei ale caror nume dadeau sare fi piper articolelor de senzajie, asociate fiind cu cele ale barbajilor cu care traiau sau cu care erau maritate. Publicitatea in toate cazurile era facuta contra unor sume de bani asupra carora se cazuse in prealabil de acord.

1 1 Croitorie de lux (Tn lb. francezS Tn original) (n.t.).

145

Curtezana

Cea de acolo, de exemplu, zise Philip insojindu-fi cuvintele cu o privire discreta dar ironies indreptata spre o masa de langa fereastra. A sosit aici cu mult mai mulji ani In urma decat ar vrea sa admita, Jinandu-i trena unui regizor de film care facea un lung metraj in jungla jarii din lumea a treia in care se nSscuse ea. A pasat-o unui actor de succes, care s-a ocupat de ea, a invajat-o cum sa se imbrace, cum sa vorbeasca, cum sa manance fi, cand s-a saturat de ea, a trecut-o unui cantarej aflat in culm ea gloriei, cu priza la adolescenji fi in compania caruia ea a inflorit; individul era o figura mai comuna decat ea, dar facuse milioane cu a?azisa lui interpretare. Ea fi-a luat partea ei, dar el n-a vrut s-o ia de sojie fi a silit-o sa avorteze de doua ori in perioada cat au stat impreuna. Apoi, ea a observat o prada fi mai atragatoare: un antreprenor australian care avea impresia ca ea e Cleopatra, fiindca intre trimp devenise foarte trufafa, ifi inventase un intreg trecut fi o familie imaginara fi ifi dadea nifte aere..--., Cand a ramas insarcinata I-a fantajat sa o ia de nevasta, d e fi toata lum ea ftia ca plodul nu era el lui. Ulterior, a pus sa fiie urmarit, in timp ce-i facea viaja un iad, objinand in final proba vinovajiei lui cand individul a caicat pe de laturi, din pacate cu o fata de treizsprezece ani: In felul asta a putut sa stoarca o suma uriafa la divorj. Acum ifi da aere in societatea de cafenea pentru ca asta e singura in care va fi admisa vreodata ca fi cum ar fi regina din Saba, f i toate astea datorita unui lucru care nu este chiar atat de mic. Nell, care deja ajunsese sa-l cunoasca pe Philip, intreba: Ce lucru? Gura ei. Nimeni inaintea ei, sau cel pujin pana acum, n-a mai avut limba f i buze a f a de bine antrenate. Nici o femeie, vreau sa spun... Philip ii prinse privirea fi zambi, satisfacut ca ea ftia la ce se referea. Acum cealalta, cu coama aceea de par aranjat cu arta ca sa para ciufulit. i-a facut o profesie din a da in judecata. In ultimii patru sau cinci ani a caftigat aproape un milion de lire, urmarind in justijie anumite reviste pentru ca au tiparit povefti pe care ea insafi avusese grija sa le impraftie in locurile potrivite ca apoi, odata tiparite, sa se arate extrem

Vera Cowie

146

de indignate de ele. i-a inceput cariera petrecand o noapte cu un barbat renumit, fi nu s-a mai uitat in urma. A transfor mat acest episod in povestea marii lui iubiri din decada respective; toate erau minciuni, desigur, dar domnul in cauza nu-fi poate permite sa riposteze. Avand grija sa nu fie surprinsft in timp ce furifa priviri, Nell se uita bine la doamna in cauza f i fu mirata deoarece nu vazu nimic extraordinar, d e fi fem eia avea nifte sani superbi, etalaji de taiorul cu decolteu adanc pe sub care nu purta sutien. Insojitoarele ei sunt tot cautatoare de aur. Blonda este in realitate o anglo-indiana cu antecedente dubioase probabil provine din mahalalele Calcuttei. i-a facut operajie estetica la ochi fi fi-a decolorat pielea, totul fiind platit de un american bogat care o credea hawaiana sau o alta prostie de genul asta fi cale carui gusturi inclinau spre femei exotice. El a murit, a fa ca nu mai e nimeni care s-o faca mincinoasa atunci cand afirma ca e hawaiana. A treia a fost ceea ce denumim Tn mod eufemistic starleta, asta insemnand ca era la cheremul starurilor. S-a agajat de un actor a carui faima scadea fi caruia i se oferise un rol minor intr-un film pe care a reufit sa-l fure de sub nasul starurilor. Astfel, in ultimii doi ani ai viejii, s-a bucurat de o renaftere a popularitajii fi a veniturilor pe care ea le-a moftenit cand ficatul lui a cedat. Acum e iubita unui badaran dezgustator, care s-a lansat in domeniul imobiliar dupa ce a capatat experienja strangand chiriile pentru un notoriu proprietar de locuinje in mahalale. E foarte greu sa spui care dintre ele este mai comuna. Toate se vand cui da mai mult, dar acum vor sa legalizeze aceasta vanzare. impreuna nu valoreaza nici macar cat o cutie de chibrituri. Dar aceea... doamna care ia masa singura este cu totul altceva. Doamna aceea eleganta cu paiarie? Da. Aceea. Uita-te bine, draga mea. Nu va mai fi vreodata alta ca ea. Este o femeie intrejinuta? inca de pe vremea cSnd era o fata de faptesprezece ani, adica acum vreo... patruzeci de ani. Exact inainte de razboi. Canta in cor, era foarte draguja, foarte adm irata. Acum este decana de varsta a acestei categorii de femei. A

147

Curtezana

fost amanta unora dintre cei mai vestiji ?i puternici barbaji din lume Tn cei patruzeci de ani care au trecut de la Tnceperea razboiului. Primul ei amant a fost un politician, un nume binecunoscut la vrem ea sa. Urmatorul a fost un stralucit general am erican care a murit Tn razboi. A fost distrusa pentru ca fusese iubirea viejii ei, dar, in cele din urma, a intalnit un industrial Italian chipef, extrem de bogat, care s-a indragostit profund de ea, dar care, din pacate, era casatorit. A stat cu el cincisprezece ani. Dupa ce a murit sojia sa, familia a refuzat categoric sa-i aprobe casatoria cu amanta lui fi a amehinfat sa-l izgoneasca daca nu se casato refte cu o m oftenitoare, cu douazeci de ani mai tanara, aleasa de ei. El i-a facut iubirii lui pierdute un cadou de desparjire .foarte generos, care includea vila Tn care traisera la Cap Ferrat fi casa din Chester Square Tn care locuiefte ea acum. Ea... sa zicem ca s-a retras un an sau doi, pana a Tntalnit un rege exilat, vaduv, cu care a ramas pSna cand acesta a murit. i el a Tnzestrat-o material foarte bine. Ceea ce vreau sS subliniez este ca, nici macar o data, Tn toji acefti ani, traind cu acei oameni vestiji, ea n-a aparut Tn vreo revista de scandal. S-a comportat cu cea mai mare discrete. Probabil ca a ftiu fi a aflat lucruri care i-ar fi adus o avere, dar niciodata nu fi-a tradat amanjii. Ei au rasplatito avand grija ca ea sa nu aiba de suferit de pe urma lor. Asta, draga mea, TnseamnS sa fii o mare doamna, indiferent ca ai fost corista sau nu. O cunosc bine. Ji-ar face pIScere sa va fac cunoftinja? Da, bineinjeles. Dar, daca este a fa o mare doamna, de ce ia masa aici? C a sa-fi reaminteasca ce norocoasa a fost fi sa-fi dea seama cat de mult s-au dus lucrurile de rapa. Nu o face foarte des, o data la fa s e saptamani, sau cam a fa ceva, dar are masa rezervata fi uneori i se alaturS vreun prieten. Dumneata? Cand fi cand. Ai injeles morala poveftii mele? AstSzi lumea are impresia ca nimic nu reufefte mai bine ca exagerarea, dar zvonul asta este pus in circulate de oameni care nu cunosc altceva deceit excesul deoarece venereaza Dumnezeul consumului excesiv. Marile curtezane sunt intotdeauna discrete. Ceea ce afla de la barbat... sa spunem in extremis,

Vera Cowie

148

constituie informajii confidenjiale, i, daca vor sa aiba de-a face cu clienji de cea mai Tnalta clasa, vor veghea asupra acestui privilegiu. Acele... tarfe n-au procedat niciodata a fa . Prin urmare tot ce pot spera sunt clienji de categoria a doua sau chiar a treia: staruri de muzica pop, personalitaJi din televiziune, invitaji la spectacolele cu concursuri. Vocea lui Philip era Tncarcata de disprej ?i continua pe aceiafi ton: Drojdia societajii. Azi Tn prim-plan, iar maine uitaji. Materie prima pentru ziare de scandal. Numele tau nu trebuie sa apara niciodata acolo. Numele.lui Elizabeth n-a aparut niciodata. i, de asemenea, ea nu obifnuiefte sa ia masa aici, nu Tn localul asta. Sunt alte locuri unde Tfi este Tngaduit sa fii vazut. Te-am adus aici numai ca sa-Ji arat ce trebuie sa eviji cu orice chip. Cand vom pleca, Tji voi face cunoftinja cu doamna care a friu cum sa procedeze fi care s-a comportat Tn mod exemplar. A doua zi, mergand spre South Molton, unde era afteptata sa faca proba la sutienele ce erau special confecjionate dupa masurile ei, Nell reflecta la"tot de aflase. Trotuarele erau aglomerate, caci era mijlocul verii fi sosise vremea vanzarii cu prej redus a marfurilor, iar Nell Tfi croia drum Tn mod automat printre oamenii ce veneau din direcjie opusa. Era atat de adancita Tn ganduri Tncat nu reufi sa evite o femeie care se Tndrepta spre ea. Se ciocnira, fapt care o facu pe femeie sa scape doua dintre sacofele cu cumparaturi. Oh, Tmi pare rau, se scuza Nell instinctiv. La naiba, cred fi eu. Nu poji sa te uiji pe unde mergi? Unii oameni au impresia ca nenorocita asta de strada e proprietatea lor! Nell se lasase Tntr-un genunchi sa culeaga saco?ele de pe jos, dar nu trebui sa priveasca Tn sus ca sa ftie cine vorbise. Era M aureen. Pentru o secunda fu cuprinsa de panica, apoi bunul-simj o facu se se calmeze. Maureen n-o parase fi n-avea s-o faca nici acum. Se ridica dreapta, T i Tntinse o sacofa fi aftepta sa auda strigatul marcat de uimire, cand avea sa fie recunoscuta. Acesta, Tnsa, sa lasa afteptat. Cand se forja s-o priveasca Tn faja, nu zari Tn ochii femeii nici o sclipire, din care sa reiasa ca ar fi recunoscut-o, ci doar o umbra de resentiment.

149

C ur t c z a n a

V a rog sa ma iertaji, zise Nell. E i cazul sa zici asta! Nu m3 uitam pe unde mergeam. Mie-mi spui? Asta a fost tot ce-a auzit. Pentru Maureen, fata Tnalta fi elegant Tmbracata cu costum bleumarin, bluzS de matase roz pe sub jacheta cu nasturi de alama, purtand o geanta de umar Gucci asortata cu mocasinii, era o persoana complet necunoscuta. Un moment, Netl fu tentata s-o Jntrebe: Nu ma recunofti, Maureen?", dar chiar Tn clipa Tn care gandul T i trecu prin minte, se dadu la o parte fi-i fScu loc sa treacS. Lumea aceea nu mai era a ei. S lava D om nului, fu urmatorul gand care-i trecu prin cap. imi pare rau, se scuza Nell pentru ultima oar&. Maureen se Jntorsese deja cu spatele. Jngamfata afurisita o auzi Nell spunand, apoi se pierdu Tn muljime. Nell se Tntoarse sa-fi continue drumul, Tnsa ifi vazu imaginea reflectata Tn vitrina unui magazin. Se uita la ea cu ochii unei straine, cum era acum Maureen, fi vazu diferenja. Aceasta se datora nu numai hainelor elegante sau vocii propria ei voce, total diferita de cea pe care o folosise Tn compania lui Maureen fi a celorlalte fete, ori parului neted ?i lucios, atat de diferit de cuibul de vrabii pe care Mickey insistase sa-l arboreze ostentativ. Fata asta radia Tncredere; {inea capul sus fi umerii trafi Tnapoi. Munca Tndarjita Tfi arata roadele. Deja luase aspectul persoanei femeii care va fi Tn cele din urma. Se schimbase pe dinafara fi, din reacp e pe care le avea, Tfi dadu seama ca fi Tnauntrul ei Tncepusera schimbarile. ifi privi pentru ultima data imaginea, zabovind de parca ar fi vrut sa ?i-o Tntipareasca Tn memorie. La revedere, Elly, rosti ea Tnainte de a -fi continua drumul.

Vera C ow k CARTE A A DOUA

150

19 8 0

V^ila stralucea Tn lumina lunii, ca o sculptura in gheaja. G radinife ei intunecoase aveau un aer apasStor datorita umbrelor aruncate de stejari fi cedri, iar aleile lor vechi marginite de tisa convergeau, asemenea spijelor unei rofi uriafe, spre fantSna din miilor. Stropii fini de apa ai fantanii se impratiau ca o ceaja Tn briza ufoara, calda ?i puternic parfumata de tufifurile bogate plantate Tn linie dreapta, ca nifte soldaji, ale caror ramuri se ISsau Tn jos sub greutatea trandafirilor albi de pe ele. Pe bordura lata a fantanii statea o femeie plimbandu-?i mana prin apa. Rochia ei, la fel de alba ca trandafirii, era diafana, semitransparenta lipita de corp i prin ea se vedea luciul pielii. Parul ei lung, care T i ajungea aproape pana Tn talie, parea negru