Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT BAZE DE DATE

Sa se proiecteze o baza de date care sa gestioneze informatiile dintr-o agentie imobiliara respecti!e proprietatile inc"iriate de client# Se pres$p$ne ca $n client inc"iriaza o sing$ra data o an$mita proprietate si ca n$ inc"iriaza in acelasi timp mai m$lte proprietati#%

Baza de date se !a crea pe baza a & tabele' -client(id)client n$me)client* -inc"iriere(id)client id)proprietate incep$t)inc"iriere sfarsit)inc"iriere* -proprietate(id)proprietate adresa)proprietate c"iria id)proprietar* -proprietar(id)proprietar n$me)proprietar* Se !or crea $rmatoarele obiecte' + interogari simple , interogari de acti$ne , interogari de stergere , interogari c$ parametric - form$lare pentr$ !iz$alizarea inregistrarilor e.istente si ada$gare de inregistrari noi /n form$lar care sa incl$de controale + rapoarte simple pentr$ afisarea camp$rilor din inregistrarile e.istente - bazate pe tabele , bazate pe interogari

0r1)sfarsit)23)34),334 5 Afiseaza clientii care inc"ieie inc"irierea inainte de 23#34#,334 0$er1Proprietar 5 Afiseaza proprietarii in ordine alfabetica

Inc"irieri 0$er1 5 Afiseaza id-$rile clientilor si proprietatilor si perioada de la incep$t$l pana la sfarsit$l inc"irierilor 0r1)c"irie)6),33 5 Afiseaza proprietatile c$ c"iria mai mare de ,33 0r1)media)aritmetica)a)c"iriilor 5 Afiseaza media aritmetica a t$t$ror c"iriilor 0r1)s$ma)c"iriilor 5 Afiseaza s$ma t$t$ror c"iriilor 7rm)client 5 afiseaza clientii si proprietatile pe care acestia le-a$ inc"iriat 7rm)creare)inc"irieri 5 afiseaza proprietatile inc"iriate de fiecare client si perioada in care a$ fost inc"iriate 7rm)proprietate 5 afiseaza proprietar$l adresa c"iria si perioada in care a fost inc"iariata respecti!a proprietate 0r1)8$me)Client 5 are rol$l de a ca$ta n$mele clientilor din tabel$l client 0r1)Sit$atie 5 Afiseaza sit$atia inc"irierilor(proprietarii c"iriasii c"iria etc* 0r1)Total)9$ni 5 calc$leaza cate l$ni este inc"iriata o proprietate 0$er1)Clienti)8$me)/ 5 afiseaza n$mele clientilor care incep c$ litera :/; 0$er1Proprietar 5 Afiseaza toti proprietarii 0r1)<odificare)Incep$t)Inc"iriere 5 sc"imba data inc"irierii Rpt)Client 5 Afiseaza toti clientii Rpt)Sit$atie)Adresa 5 afiseaza sit$atia t$tor proprietatilor Rpt)Total)9$ni 5 Afiseaza total$l l$nilor fiecarei proprietati inc"iriate 0r1)Stergere)Sfarsit)Inc"iriere 0r1)Adresa)Proprietate 5 afiseaza adresele t$t$ror proprietatilor 0r1)Ca$tare)Adresa 5 are rol$l de a ne permite sa ca$tam o adresa dorita de noi 0r1)8$me)Client 5 are rol$l de a ne permite sa ca$tam $n an$mit client dorit de noi

0r1)<odificare)C"irie 5 modifica c"iriile de -33 in +33 0r1)Stergere)Proprietar)Pren$me)8 5 sterge proprietarii al caror pren$me incepe c$ litera :8;