Cărticica literei ............

Am conceput pentru fiecare literă predată câte ,,o cărticică ,, unde elevii vor găsi imagini sugestive ale literei studiate , labirinturi , une ște punctele și chiar activită ți de citire . Fi șele se printeaza față-verso ( sunt câte doua cărticele pe fi șă ) și se pliază în păr ți ( tip acordeon ) . !arginile le-am decupat cu un foarfece cu model . "levii sunt foarte încântați de aceste cărticele . #ână acum am realizat cărticele pentru literele A , !, $, % .

.

.

.

.

.

.

.

mu. m. a. $ma  Am un an . u. !. $. an. $ma . u. una. ma.CITEȘTE !! A. nana. n am. m. %anu . !anu. mama.   . an. Ama. nanu  Ana. %ana  Am un an . nu  unu. un. au. muma . mu. nu  unu. !anu. !. Ama. un. mu. au. um. mu. um. una.   CITEȘTE !! A. a. ma. $. mama. muma  Ana. n am.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful