Cărticica literei ............

Am conceput pentru fiecare literă predată câte ,,o cărticică ,, unde elevii vor găsi imagini sugestive ale literei studiate , labirinturi , une ște punctele și chiar activită ți de citire . Fi șele se printeaza față-verso ( sunt câte doua cărticele pe fi șă ) și se pliază în păr ți ( tip acordeon ) . !arginile le-am decupat cu un foarfece cu model . "levii sunt foarte încântați de aceste cărticele . #ână acum am realizat cărticele pentru literele A , !, $, % .

.

.

.

.

.

.

.

!anu. $ma . %anu . $. u. an. um.CITEȘTE !! A. nana. !. au. $. muma  Ana. $ma  Am un an . u. mama. an. mu. ma. Ama. nu  unu. a. muma . %ana  Am un an . un. n am. mu. !anu. nu  unu. Ama. una. un. mu.   CITEȘTE !! A. nanu  Ana. n am. una. a.   . um. m. au. ma. !. mama. m. mu.