Cărticica literei ............

Am conceput pentru fiecare literă predată câte ,,o cărticică ,, unde elevii vor găsi imagini sugestive ale literei studiate , labirinturi , une ște punctele și chiar activită ți de citire . Fi șele se printeaza față-verso ( sunt câte doua cărticele pe fi șă ) și se pliază în păr ți ( tip acordeon ) . !arginile le-am decupat cu un foarfece cu model . "levii sunt foarte încântați de aceste cărticele . #ână acum am realizat cărticele pentru literele A , !, $, % .

.

.

.

.

.

.

.

u. un. nu  unu. nanu  Ana. m. mu.   CITEȘTE !! A. $. muma . nana. mu. a. !anu. $ma . %anu . n am. ma. a. mu. u. muma  Ana. ma. mama. un. !. !. m. %ana  Am un an .CITEȘTE !! A. una.   . mu. au. !anu. Ama. au. an. nu  unu. um. una. Ama. um. $ma  Am un an . n am. mama. an. $.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful