carticica_literei

Cărticica literei ............

Am conceput pentru fiecare literă predată câte ,,o cărticică ,, unde elevii vor găsi imagini sugestive ale literei studiate , labirinturi , une ște punctele și chiar activită ți de citire . Fi șele se printeaza față-verso ( sunt câte doua cărticele pe fi șă ) și se pliază în păr ți ( tip acordeon ) . !arginile le-am decupat cu un foarfece cu model . "levii sunt foarte încântați de aceste cărticele . #ână acum am realizat cărticele pentru literele A , !, $, % .

.

.

.

.

.

.

.

mu. una. !. u. um. %anu . %ana  Am un an . nanu  Ana. una. Ama. ma. nana. a. um. $ma  Am un an . muma  Ana.CITEȘTE !! A. ma. nu  unu. mu. !. $.   CITEȘTE !! A. $ma . muma . nu  unu. an. Ama. a. u. n am. mama. au. mu. $. !anu. mu. un. m.   . au. n am. an. un. !anu. m. mama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful