Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTRI DE SERVICII

ncheiat astzi ... la .. I.PRILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ..... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n .., str. ......
(localitatea)

nr. ..., bloc .., scara ....., etaj ., apartament ......, sector/jude .., nregistrat la Oficiul Registrului Comer ului . .., sub nr. ... din ......, cod fiscal nr. ..... din ......, avnd contul nr. ..., deschis la ....., reprezentat de ., cu func ia de ., n calitate de prestator, pe de o parte, i sau 1.1. ntreprinderea/Asocia ia .., cu sediul n .., str. ......
(localitatea)

nr. ..., bloc .., scara .., etaj ., apartament ....., sector/jude .., posesoarea autoriza iei nr. .... din .., eliberat de Primria ., codul fiscal nr. ...., din ......, avnd contul nr. ..., deschis la ...., reprezentat de ..., cu func ia de ..., n calitate de prestator, pe de o parte, i 1.2. S.C......S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n .., str. ......
(localitatea)

nr. ..., bloc .., scara ....., etaj ., apartament ......, sector/jude .., nregistrat la Oficiul Registrului Comer ului . .., sub nr. ... din ......, cod fiscal nr. ..... din ......, avnd contul nr. ..., deschis la ....., reprezentat de ., cu func ia de ., n calitate de beneficiar, pe de alt parte, sau 1.2. Asocia ia/Funda ia ..., cu sediul n .., str. ......
(localitatea)

nr. ..., bloc .., scara .., etaj ., apartament ....., sector/jude ., nregistrat n registrul persoanelor juridice prin Sentin a civil nr. ... din .., a Tribunalului ....., codul fiscal nr. .., din ......, avnd contul nr. ...., deschis la ..., reprezentat de., cu func ia de ......, n calitate de beneficiar, pe de alt parte,

sau 1.2. ntreprinderea/Asocia ia .., cu sediul n .., str. ......


(localitatea)

nr. ..., bloc .., scara .., etaj ., apartament ....., sector/jude .., posesoarea autoriza iei nr. .... din .., eliberat de Primria ., codul fiscal nr. ...., din ......, avnd contul nr. ..., deschis la ...., reprezentat de ..., cu func ia de ..., n calitate de beneficiar, pe de alt parte, sau 1.2. D .., domiciliat n .., str. ..... nr. ..., bloc .., scara ....., etaj .., apartament ......, sector/jude .., nscut la data de ..., n .
(ziua, luna, anul) (localitatea)

sector/jude ..., fiul lui .... i al ......., posesorul buletinului/cr ii de identitate seria .., nr. ..., eliberat de ., cod numeric personal ...., n calitate de beneficiar, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de prestri de servicii, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului l reprezint: .. . 2.2. Prestatorul se mai oblig s efectueze i . . III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Contractul se ncheie pe o durat de . ncepnd de la data de i pn la data de . IV. PREUL CONTRACTULUI 4.1. Pre ul presta iei este de . .. . 4.2. Pre ul se va plti n numerar/cu ordin de plat n contul prestatorului, la data efecturii presta iei/termenul stabilit de prezentul contract/ealonat, astfel: .. . 4.3. n cazul n care, anterior efecturii presta iei, vor interveni majorri de pre uri care afecteaz costul presta iei: a) prestatorul de servicii are dreptul s majoreze pre ul contractului, n raport cu majorarea pre urilor, cu obliga ia ca prestatorul s notifice n termen de . beneficiarului hotrrea sa;

b) beneficiarul, n termen de de la data primirii notificrii scrise a prestatorului are obliga ia s comunice acestuia dac pre ul majorat este acceptabil i s solicite continuarea lucrrii. Dac beneficiarul nu rspunde la notificarea scris n termenul de mai sus, aceasta este considerat o acceptare tacit a pre ului. 4.4. n cazul n care majorarea de pre uri intervine n cursul executrii contractului, iar beneficiarul nu accept majorarea, va notifica n scris refuzul prestatorului, acesta avnd dreptul la cota-parte din pre echivalent cu presta ia executat i la pre ul convenit. V. GARANII 5.1. Prestatorul de servicii garanteaz pentru ... n urmtoarele condi ii: ... . . IV. OBLIGAIILE PRILOR 6.1. Prestatorul de servicii se oblig: a) .....; b) .....; c) .....; etc. 6.2. Beneficiarul serviciilor se oblig: a) .....; b) .....; c) .....; etc. VII. CLAUZA PENAL 7.1. n cazul n care una dintre pr i nu i ndeplinete obliga iile contractuale sau i le ndeplinete n mod necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pr i penalit i daune interese n valoare de ..., astfel: ...... . VIII. NCETAREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar interven ia unui/unei tribunal arbitral/instan e judectoreti, n cazul n care una dintre pr i: - nu i execut una dintre obliga iile esen iale enumerate la pct. , din prezentul contract; - este declarat n stare de incapacitate de pl i sau a fost declanat procedura de lichidare (faliment) nainte de nceperea executrii prezentului contract; - cesioneaz drepturile i obliga iile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte pr i; - i ncalc vreuna dintre obliga iile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezolu iunea/rezilierea prezentului contract.

sau - n termen de zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunotin c nu i-a executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obliga iile ce-i revin. 8.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pr i, cu cel pu in zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele. 8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliga iilor deja scadente ntre pr ile contractante. 8.4. Prevederile prezentului .
(capitol, articol, alineat)

nu nltur rspunderea pr ii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului. VIII. FORA MAJOR 8.1. Nici una dintre pr ile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor total sau par ial a oricrei obliga ii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obliga iei respective a fost cauzat de for a major, aa cum este definit de lege. 8.2. Partea care invoc for a major este obligat s notifice celeilalte pr i, n termen de (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecin elor lui. 8.3. Dac n termen de (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, pr ile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre acestea s pretind daune-interese. IX. FORA MAJOR 9.1. Nici una dintre pr ile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor total sau par ial a oricrei obliga ii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obliga iei respective a fost cauzat de for a major, aa cum este definit de lege. 9.2. Partea care invoc for a major este obligat s notifice celeilalte pr i, n termen de (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecin elor lui. 9.3. Dac n termen de (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, pr ile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre acestea s pretind daune-interese. X. NOTIFICRI 10.1.n accep iunea pr ilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 10.2.n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data men ionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.

10.3.Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 10.4.Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pr i, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalit ile prevzute la alineatele precedente. XI. LITIGII 11.1. Pr ile au convenit ca toate nen elegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentan ii lor. 11.2.n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, pr ile se vor adresa instan elor judectoreti competente. sau 11.2. n cazul n care rezolvarea nen elegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre solu ionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei. XII. CLAUZE FINALE 12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi ional ncheiat ntre pr ile contractante. 12.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voin a pr ilor i nltur orice alt n elegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 12.3. n cazul n care pr ile i ncalc obliga iile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obliga iei respective nu nseamn c ea a renun at la acest drept al su. 12.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ..... exemplare, din care ..... astzi ., data semnrii lui. PRESTATOR BENEFICIAR