Sunteți pe pagina 1din 7

BREVIAR DE CALCUL

instalaii termice interioare


1.Date constructive Birou - parter

Perimetrul interior - P = 70,80 m
nlime interioar Hi = 2,62 m
Suprafa pardoseal A = 115,92 mp
Suprafaa tavan Atv = 115,92 mp
Suprafa pereti fara goluri App= 88,18 mp
Suprafa goluri Ag = 24,95mp
Volumul cldirii- V= AxHi= 303,71 mc
Suprafaa anvelopei A
AV
= 2A+A
g
+A
pp
= 344,97 mp

2.Calculul termic (ntocmit conform Normativ C107/2005)

2.1.Rezistene termice la perei exteriori
R
pe
= R
si
+ R
se
+R
ip
R
ip
=

=
n
i 1

o

Elemente componente
1 lamele lemn o= 0,075 m ; = 0,410 w/mk R= 0,182 mpK/W
2 termoizolaie polistiren. o= 0,10 m ; = 0,035 w/mk R= 2,857 mpK/W
3 tencuial exter. o= 0,03 m ; = 0,870 w/mk R= 0,034 mpK/W
4 zidrie crmid o= 0,30 m ; = 0,80 w/mk R= 0,375 mpK/W
4 tencuial inter o= 0,02 m ; = 0,870 w/mk R= 0,023 mpK/W
Rip = 3,471 mpK/W


Rezistenta termic superficial exterioar: R
si
= 0,125 mpk/w )R
SI =
8
1 1
=
i o

Rezistena termic superficial interioar : R
se
= 0,084 mpk/w )R
Se =
12
1 1
=
e o

Rezistenta termic a elementelor componente R
ip
= 3,471 mpk/w

R
ip
= 0,125+0,084+3,471 = 3,68 mp K/W
Rezistena termic necesar
Rnec =
max
ti ix
t
A
A
o


Ti = 20
o
C camere
te = - 18
o
C pentru zona a III climatic,
At = (ti-te)
tu = 16,4
o
C (C 107/4/2005 tab. II)
te = -18
o
C pentru zona a III climatic

Ati
max
= 4,5 K ( conform C 107/3/2005 tabel VI)
oi = 8 W/mpK
Rnec =
W mpK
x
/ 056 , 1
5 , 4 8
18 20
=
+

Condiia : Rp >Rnec. este ndeplinit ( 3,68 >1,056)
2.2. Rezisten termic la tavan
Rtv = R
si
+R
it
+R
se
unde
R
si
0,125 mpK/W
R
se
0,084 mpK/W
R
it -
rezistenta termic interioar la tavane


Rit =
i
i
n
i

o

=1
conform Normativ C 107/3/2005

Elemente componente

1 placi rigips o=0,030m ; = 0,230 w/mk R= 0,130 mpK/W
2 plac din beton o=0,130m ; = 0,930 w/mk R= 0,161 mpK/W
3 termoizolaie vat mineral o=0,150 m ; = 0,044 w/mk R= 4,546 mpK/W
.
Rit= 4,837 mpK/W
Rezult
Rit = 0,125 + 4,837+ 0,084 = 5,046 mpK/W
Rezistena termic necesar
Rnec =
max
ti ix
t
A
A
o

ti = 20
o
C
At = (ti-te)
tu = -15
o
C (C 107/4/2005 tab. II)
te = -18
o
C pentru zona a III climatic

Ati
max
= 3,5 K ( conform C 107/3/2005 tabel VI)
oi = 8 W/mpK
Rnec =
w mpK
x
/ 36 , 1
5 , 3 8
18 20
=
+

Condiia : Rp >Rnec. este ndeplinit (5,046 >1,36)

2.3. Rezisten termic la pardoseal
Rpdsc = R
si
+ R
id
+ R
se ;
Rpdsc =
i
i
n
i

o

=1

R
SI
= 0,125 mpK/w
R
SE
= 0,084 mpK/w

Rpdsc =
i
i
n
i

o

=1
conform Normativ C 107/3/2005

Elemente componente

1.pardoseal parchet o=0,030 m ; = 0,17mk/w R= 0,176 mpK/W
2.polistiren o=0,100 m ; = 0,035mk/w R= 2,857 mpK/W
3. sap egalizare(mortar) o=0,030 m ; = 0,084mk/w R= 0,357 mpK/W
4 beton armat o=0,130 m ; = 0,93mk/w R= 0,161 mpK/W
5. strat pietris o=0,150 m ; = 0,70mk/w R= 0,286 mpK/W
6. pamant o=0,500 m ; = 1,16mk/w R= 0,431 mpK/W
Rpdsc = 4,268 mpK/W

Rezult R
pdsc
= 0,125+4,268+0,084= 4,477 mpK/W

Rezistena termic necesar
Rnec =
max
ti ix
t
A
A
o
ti = 20
o
C
,
At = (ti-te)
tu = -1
o
C (C 107/4/2005 tab. II)
te= -18
o
C pentru zona a III climatic

Ati
max
= 2,5 K ( conform C 107/3/2005 tabel VI)
oi = 8 W/mpK
Rnec =
w mpK
x
/ 90 , 1
5 , 2 8
18 20
=
+

Condiia : Rp >Rnec. este ndeplinit ( 4,477 >1,90)


Determinarea rezistenei termice ( calcul conform Anexa D- Normativ C107/5-2005) n
ipoteza de calcul : plac pe sol fr termoizolaie orizontal sau termoizolaie orizontal
generat peste sau sub plac)

- se calculeaz :grosimea echivalent a plcii :

df= g+ p(R
si
+R
id
+R
se
)

: unde
g- grosimea elevaiei ; g= 0,5 m
Rezult :
df= 0,5+1,5 x 4,477 = 7,216 m

Se calculeaz limea caracteristic convenional a cldirii ( sau ncperii)
B=
P
A 2
= 83 , 4
00 , 48
92 , 115 2
=
x
unde:
A- aria cldirii (ncperii)
P- perimetrul cldirii ( ncperii)
Dac :
a)df <B- plci foarte bine izolate
U= 1
'
ln(
'
. 2
+
H
+ H df
B
df B

)= 152 , 0 ) 1
216 , 7
83 , 4 14 , 3
ln(
216 , 7 83 , 4 14 , 3
5 , 1 2
= +
+
x
x
x
Rd =
'
1
U
= 6,579

b) df> B plci foarte bine izolate
U=
df B
P
+ ' 457 , 0
.


2.4. Rezistena termic a ferestrelor
Pentru ui i ferestre termopan
Rf = 0,77 mpK/W (conform Normativ C107/2005)

Determinarea coeficientului global de izolare termic (G)

G = xn
V
L
j j
34 , 0
) (
+

t
[ W/mc x K ]

L =
m R
A
'
- coeficientul de cuplaj termic [ W/K]
- factorul de corecie a temperaturilor exterioare
V - volumul interior, nclzit, al cldirii [ mc]
Rm rezistena termic specific corectat, medie, pe ansamblul cldirii, a unui
element
de construcie [mpK/W]
A - aria elementului de construcie [mp] , avnd rezistena termic Rm
n - viteza de ventilare natural a cladirii, respectiv nr. de schimburi de aer pe or
[h
-1
]

Aria anvelopei cladirii A

A = E A
j
[mp] - suma tuturor ariilor elementelor de
construcie perimetrale ale cladirii prin
care au
loc pierderi de caldur
A
j
- ariile elementelor de construcie care intr n alctuirea anvelopei cldirii


Determinarea coeficientului G1 pe baz R

G
1
= n
V
R
A
j
m
+

34 , 0
) (
'
t
( W/mc x K)


Avind in vedere ca nu se cunosc puntile termice la cladirile existente,rezistentele
termice unidirectionale calculate se vor diminua conform C107/1- 2005 astfel:

Element de const. A
[mp]
R
[mpK/W]
Rm
[mpK/W]
t
E A
j
t /R
[W/K]
Placa pe sol 115,92 6,579 6,579 0,90 15,858
Planeu sub pod 115,92 5,046 5,046 0,90 20,675
Tmplarie 24,95 24,95 0,770 0,770 1,00 32,403
Perei exteriori 88,18 3,680 3,680 1,00 23,962
344,97 92,898

Se calculeaz Rm = 344,97/92,898 = 3,713 mpk/W

n , conform Anexa 1/C107/1/2005 n =0,8
se calculeaz coeficientul G pe baza Rm
G
1
= 578 , 0 8 , 0 34 , 0
71 , 303
898 , 92
= + x W/mc x K
Se determin raportul A/V = 136 , 1
71 , 303
97 , 344
=
Anexa 2/C107/1/2005 pentru N = 1 i A/V = 1,136 GN = 0,680
G
1
< G
N
( 0,578 < 0,68)
Calculul coeficientului global de referin G
1 ref
conform C107/2/2005, Anexa 4/1
G
1 ref
=
e
A
dxP
c
A
b
A
a
A
V
4 3 2 1
(
1
+ + + + )
A
1
= aria suprafeei opace vertical
A
1
= 88,18mp- pereti ext.
A
2
=115,92mp - planseu tavan
A
3
= 115,92mp- placa sol
P = 48,00 m - perimetru
A
4
= 24,95 mp - suprafete vitrate
a = 1,80
b = 4,50
c = 2,90 [ m
2
K/w],tabel 1 pag.51/vol.2/2005
d = 1,40
e = 0,50
G
1 ref
= 769 , 0 )
50 , 0
95 , 24
00 , 48 4 , 1
90 , 2
92 , 115
50 , 4
92 , 115
80 , 1
18 , 88
(
71 , 303
1
= + + + + x
G
1
< G
1 ref
nivelul de izolare termic este corespunztor.
(0,578< 0,769)

Termoizolaia propus pentru elementele de anvelopare ale obiectivului corespunde conf.
C 107/1/2005

3.Determinarea pierderilor de cldur

Avnd n vedere rezistenele termice calculate precum i diferenele dintre
temperaturile interioar i exterioar se determin urmtoarele pierderi de cldur specifice:
R
PE
= 3,680 (1,8)
R
TV
= 5,046 (5,0)
R
PD
= 6,579 (4,5)
R
F+U
= 0,770 (0,77)
3.1.perei q
p
= = ) (
1
1
te ti
R p
10,32 W/mp
3.2.tavan q
t
= = ) (
1
1
te ti
R t
176,61W/mp
3.3.pard. q
pd
= = ) (
1
1
tsol ti
R f
6,94 W/mp
3.4.ferestre q
f
= = ) (
1
1
te ti
R d
49,35 W/mp
3.5.aer infiltrat qa =14,04 W/mc


4. Necesar de cldur

4.1. Pierderi de cldur
- perei q
p
x Ap = 910,02 W
- tavan q
t
x A = 804,48 W
- ferestre q
f
x Af = 1231,28 W
- pardoseal q
pd
x A = 193,59 W
- nclzire aer proaspt un schimb/or
Q = V x 0,36 (t
I
t
e
)= 4154,75
TOTAL = 7294,12 W

4.2.Indice nclzire (cantitatea de cldur specific)
iq= =
V
Q
T
=
71 , 303
12 , 7294
24,17 W/mc

4.3.Stabilirea necesarului de cldur pe fiecare ncpere
Q
I
= (L
i
x l
i
xh
i
)iq
Rezultatele se prezint tabelar:


nr.
Crt. Destinatie
Sup
[mp] H[m] V [mc]
Iq
[W/mc]
Qi
[W]
T
[gr.C] Tip radiator incarcare numar
Qtotal
[W]
Parter
1 Dormitor 1

13,32 2,62 34,90 35 1221 20 RO-22x600/800 1389 1 1389
2 Baie 9,32 2,62 24,42 40 977 22 RO-22x600/600 1042 1 1042
3 Dormitor 2 13,95 2,62 36,55 35 1279 20 RO-22x600/900 1389 1 1389
4 Dormitor 3 11.39 2,62 29,84 35 1044 20 RO-22x600/700 1215 1 1215
5 Hol 20,32 2,62 53,24 35 1863 20 RO-22x600/1100 1910 1 1910
6 Living-Room 26,01 2,62 68,15 35 2385 20 RO-22x600/1400 2430 1 2430
7 Buctrie 16.43 2,62 43,05 35 1507 20 RO-22x600/500 868 1 868
RO-22x600/500 868 1 868
TOTAL:
11.111 W

Centrala termic mural are o capacitate maxim de 24 kW.INTOCMIT,
Ing. ....