Sunteți pe pagina 1din 2

Deschidere document - Contract de comodat bun imobil /01-ian-2010 -

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=08003438&Info=RG...

CAPITOLUL I: PRILE CONTRACTANTE

Temei legal: art. 1560 - art. 1575 Cod civil.

CONTRACT DE COMODAT BUN IMOBIL

Art. 1 ....................................., domiciliat n .................................................................., posesor al .... seria . calitate de comodant i ....................................., domiciliat n ..................................................................., posesor al ..... seria n calitate de comodatar Art. 2 Cedarea, de ctre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosin asupra imobilului situat n ........., dobndit n baza ........ Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract este proprietatea absoluta i exclusiva a comodantului, nu est fel de sarcini, nu este ipotecat i, n general, nu formeaz obiectul nici unui fel de garanie, de nici o natu Certificatul fiscal eliberat de Direcia de Taxe i Impozite a ....................n a crui raz teritorial se afl situat ctre Extrasul de Carte Funciar eliberat de Biroul de Carte Funciar de pe lng Judectoria .............., certific anexe ale prezentului contract.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI

CAPITOLUL III: DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 Prezentul contract se ncheie pe o perioada de ........ luni/ani, ncepnd cu .................., data la care comodata imobilului. Art. 4 Drepturile comodantului - de a denuna unilateral contractul conform art. 9, n cazul n care comodatarul nu-i respect obligaiile prev contract; - s i se restituie imobilul n starea existent n momentul predrii. Art. 5 Drepturile comodatarului - s i se asigure de ctre comodant folosina imobilului pe toat durata contractului; - s cear plata cheltuielilor extraordinare, necesare i urgente efectuate pentru conservarea acestuia; - s cear despgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a viciilor lucrului; - s foloseasc imobilul pn cnd comodantul i va remite cheltuielile de conservare a bunului/ l va despgu provocate de vicii. Art. 6 Obligaiile comodatarului -s se ngrijeasc de conservarea imobilului ca un bun proprietar; -s foloseasc lucrul potrivit destinaiei sale; -s suporte, de la data prelurii bunului, cheltuielile locative; -s restituie folosina imobilului la mplinirea termenului stipulat n prezentul contract;

CAPITOLUL IV: CONINUTUL CONTRACTULUI

CAPITOLUL V: DENUN UNILATERAL

Art. 7 Comodantul are dreptul s denune unilateral contractul pentru neexecutarea culpabil a acestuia de ctre com Denunul unilateral nu trebuie precedat de notificare i este nsoit de plata daunelor calculate dup aprecier primit executarea ntocmai a obligaiei contractuale

CAPITOLUL VI: SUPORTAREA RISCURILOR

Art. 8 Comodatarul va suporta riscul deteriorrii sau pieririi bunului n urmtoarele cazuri: - ntrebuinarea acestuia contrar destinaiei sale; - folosirea imobilului dup expirarea termenului convenit de pri prin prezentul contract; n celelalte cazuri riscul deteriorrii sau pieirii bunului este suportat de comodant. Art. 9 Prezentul contract i nceteaz efectele la predarea bunului de ctre comodatar Art. 10 Contractul nceteaz prin trecerea termenului prevzut n contract; Art. 11 Comodantul are dreptul s denune unilateral contractul pentru neexecutarea culpabil a acestuia de ctre com Art. 12 Prezentul contract i nceteaz efectele n caz de deces al comodatarului.

CAPITOLUL VII: NCETAREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL VIII: FORA MAJOR

Art. 13 Fora major exonereaz prile de rspundere n cazul executrii necorespunztoare sau cu ntrziere a obliga prezentul contract. Prin fora major se nelege un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil i insurmontabil, apr

1 of 2

16.01.2013 12:55

Deschidere document - Contract de comodat bun imobil /01-ian-2010 -

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=08003438&Info=RG...

contractului, care mpiedic prile s-i execute obligaiile asumate.

CAPITOLUL IX: SOLUIONAREA LITIGIILOR

Art. 14 Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretar desfiinarea prezentului contract se va soluiona de ctre instanele judectoreti competente.

CAPITOLUL X: ALTE CLAUZE

Art. 15 Prezentul contract conine .............. capitole i ..................... articole. Art. 16 Prezentul contract s-a ncheiat astzi ........... n ............ exemplare
COMODANT ............ COMODATAR ............

2 of 2

16.01.2013 12:55