Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE NCHIRIERE

ncheiat astzi ..............la ..................................

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. Dna , domiciliat n , nscut la data de n , posesoarea crii de
identitate seria nr. eliberata de , cod numeric personal , n calitate de locator denumit in
continuare proprietar,
pe de o parte, i
1.2. D-nul / D-na ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
n calitate de locatar denumit in continuare chiria,
pe de alt parte, parte, au convenit s ncheie prezentul contract de inchiriere cu respectarea
urmtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Proprietarul declar c nchiriaz chiriaului apartamentul nr. din imobilul situat n ,
judeul , compus din 1 camera de locuit i dependine, cu o suprafa util de mp, complet
mobilat si utilat denumit in continuare imobil.

2.2. Proprietarul declar c apartamentul, ce face obiectul prezentului contract, se afl n proprietatea
sa exclusiv, fiind dobndit prin cumprare, conform Contractului de Vanzare Cumparare din data
de autentificat la Biroul Notarului Public , intabulat la Cartea Funciara numarul a
municipiului , cu numar topografic nefiind girat, gajat catre nici o alta tera parte.

2.3. Spaiul nchiriat este dat n folosina chiriaului pentru a servi drept locuin. Chiriaul nu poate
subnchiria imobilul.

2.4. Imobilul nchiriat ce face obiectul prezentului contract va fi dat n folosina chiriaului pe baza
unui proces verbal de predare-primire n care se va consemna descrierea imobilului, starea acestuia,
obiectele de inventar predate, suprafaa efectiv. Procesul verbal de predare-primire va constitui anex
la contract i se va ncheia la data predrii apartamentului.

III. VALOAREA CONTRACTULUI I MODALITATEA DE PLAT

3.1. Chiria pentru folosirea imobilului prevzut la art. 1 este de lei/lun.


3.2. Chiria include toate impozitele locale aferente imobilului si taxele ocazionate de ncheierea i
nregistrarea prezentului contract la autoritile competente, acestea fiind suportate de ctre proprietar.
3.3. Plata chiriei se va face cel tarziu n prima zi lucrtoare, n avans, pentru luna n curs.
3.4. Plata se poate efectua n numerar, personal proprietarului sau n contul bancar cu
nr. ........................................ deschis la Banca ........................... Sucursala ......................
3.5. La data semnarii contractului s-a achitat de catre chiria proprietarului lei reprezentnd
chiria pentru luna n curs i lei reprezentnd garanie

IV. DURATA CONTRACTULUI


4.1. Imobilul se va nchiria pe o perioad de 12 luni, ncepnd cu data de ..........., pn la data
de ................................

V. OBLIGAIILE PRILOR CONTRACTANTE


5.1. Obligaiile proprietarului
5.1.1. S pun la dispoziia chiriaului, n stare bun de folosin, spaiul nchiriat, conform procesului
verbal de predare-primire descris la pct. 2.4., semnat de ambele pri.
5.1.2. S asigure funcionarea n stare bun a utilitilor aferente i s nu ntreprind nicio aciune de
natur a ntrerupe furnizarea utilitilor (electricitate, gaze, ap, tv) aferente spaiului nchiriat.
5.1.3. S efectueze reparaii capitale, dac este cazul, n conformitate cu prevederile art. 1421, alin. (2)
C. civ.
5.1.4. S-i asigure chiriaului folosina linitit i netulburat a spaiului i s l asigure pe acesta
mpotriva oricrei eviciuni, conform art. 1422 Cod civil.
5.1.5. S nu efectueze acte care ar putea restrnge folosina spaiului nchiriat.
5.1.6. S puna la dispoziia chiriaului facturile de utiliti i anexele acestora prin e-mail n cel mult 5
zile calendaristice de la emitere i s asigure asisten fa de furnizorii de utilitati (energie electrica,
gaze naturale, televiziune, etc) dac este necesar.
5.1.7. S napoieze chiriasului garania, la incetarea contractului, dup ce acesta a pltit
integral chiria si utilitaile consumate i dac imobilul nu a suferit deteriorri.

5.2.Obligaiile chiriaului
5.2.1. S foloseasc spaiul nchiriat potrivit destinaiei prevzute n contract i s l exploateze
corespunztor, evitnd distrugerea, degradarea accesoriilor acestora.
5.2.2. S efectueze plata chiriei lunar n condiiile i la termenul prevzut n prezentul contract.
5.2.3. S suporte cheltuielile de ntreinere care rezult din folosina exclusiv a imobilului pe toat
durata contractului si sa asigure pe cheltuiala proprie curatenia si igiena imobilului inchiriat.
5.2.4. La ncetarea contractului, s predea suprafaa nchiriat, n bun stare, mai puin uzura normal
datorat folosinei (pe baza unui proces verbal de predare-primire), ulterior aceastei ocazii, proprietarul
nu va putea ridica pretenii izvorte din constatarea uzurii datorate folosinei normale a spaiului
nchiriat.
5.2.5. S permit accesul proprietarului, la solicitarea acestuia, pentru a verifica buna folosiinta a
imobilului.
5.2.6. S execute la timp i n condiii optime, pe cheltuiala proprie, mici reparaii, precum i cele
ocazionate de degradrile produse imobilului sau bunurilor aflate in imobil prin culpa sa. Daca
bunurile nu pot fi reparate se vor nlocui cu bunuri similare conform Procesului Verbal de predare
primire.
5.2.7. S nu afecteze structura de rezisten i s nu schimbe destinaia spaiului nchiriat.
5.2.8. S ntiineze imediat proprietarul despre orice aciune a unei tere persoane care i tulbur
folosina.
5.2.9. S achite proprietarului facturile de utilitati (apa, energie, gaze, tv) i ntreinerea la Asociatia de
Proprietari pn cel trziu n data de 15 ale lunii n curs pentru luna anterioara .
5.2.10 Sa suporte toate consecintele juridice si financiare in cazul in care refuza predarea spatiului la
incetrea contractului.

VI. NCETAREA CONTRACTULUI


6.1. Prezentul contract poate nceta n urmtoarele situaii:
a. prin acordul ambelor pri consemnat n scris, prin act adiional;
b. la expirarea termenului, pentru care a fost ncheiat cu excepiile prevzute de prezentul
contract;
c. prin denunarea unilateral de ctre oricare dintre pri, la orice moment, prin notificare
scris cu cel puin 30 de zile anterior datei dorite pentru ncetare;
d. prin reziliere, pentru neexecutarea culpabil a obligaiilor de ctre o parte; rezilierea va
opera de drept, printr-o simpl notificare, fr nici un fel de alte formaliti sau intervenie a instanei
de judecat (pact comisoriu de grad IV).
e. neachitarea chiriei sau a utilitailor n termen de 15 zile calendaristice.

VII. NOTIFICRI

7.1. Orice notificare se va face n scris i va fi transmis prin e-mail sau la adresele prilor menionate
n preambul prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire. Notificrile verbale nu se iau n
considerare.
7.2. n cazul ncetrii contractului din motive imputabile chiriaului chiriaul va preda proprietarului
imobilul in termen de 5 zile, orice depaire a acestui temen va atrage achitarea unei penalizari in suma
de 100 lei pentru fiecare zi de ntarziere .
7.3. Proprietarul este obligat s anune n scris chiriaului orice schimbare a adresei sau a oricrei alte
date de identificare, cu cel puin 5 zile nainte de a se produce.
7.4. Chiriaul nu este responsabil dac din orice motiv proprietarul nu poate primi notificrile scrise la
adresa specificat mai sus.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adiional semnat de ambele pri.

IX. FORA MAJOR


9.1. Prile contractante sunt exonerate de rspundere n cazul neexecutrii, executrii
necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiilor contractuale n caz de for major, pe toat durata
existenei acesteia; prin for major se nelege un eveniment sau evenimente independente de voina
prilor, imprevizibil i insurmontabil, aprut dup ncheierea contractului care fac executarea
prezentului contract pentru oricare dintre prile contractante imposibil, evenimente precum: rzboi,
cutremur, inundaii majore, embargo.
9.2. Cazul de for major exonereaz prile de rspundere, n condiiile legii i a notificrii n scris,
n termen de 5 zile de la apariia sa, ctre cealalt parte. Documentele probatorii vor fi prezentate n
termen de 15 zile de la data apariiei forei majore, certificate de Camera de Comer i Industrie a
Romniei.
9.3. n cazul n care fora major dureaz mai mult de 30 de zile calendaristice, oricare dintre prile
contractante va putea notifica celeilalte pri ncetarea de drept a contractului, fr ca aceasta s-i
datoreze daune interese.

X. SOLUIONAREA LITIGIILOR
10.1. Prile vor depune toate diligenele pentru rezolvarea oricror conflicte legate de sau decurgnd
din prezentul contract pe cale amiabil.
10.2. Orice conflict n legtur cu sau decurgnd din prezentul contract care nu a fost rezolvat pe cale
amiabil se va rezolva de ctre instanele judectoreti competente din circumscripia crora este situat
imobilul ce face obiectul prezentului contract.

XI. CLAUZE FINALE


11.1. Proprietarul declar pe propria rspundere, cunoscnd sanciunile legii pentru fals n declaraii,
c toate bunurile ce fac obiectul prezentei nchirieri sunt proprietatea sa, nu sunt afectate de nicio
sarcin n favoarea vreunui ter si nu fac obiectul niciunei urmriri sau executri legale.

11.2. Dispoziiile prezentului contract se completeaz cu prevederile Codului Civil, precum i cu toate
reglementrile legale n vigoare referitoare la locaiune.

Prezentul contract a fost ncheiat n 3 exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte contractant
i unul pentru a fi nregistrat la autoritile fiscale competente.

PROPRIETAR, CHIRIA,

IMPUTERNICIT

S-ar putea să vă placă și