Sunteți pe pagina 1din 55

RADU TODERESCU

MYSTAGOGIA ANGELORUM
Studii despre anghelism

1
INTRODUCERE

O lucrare despre îngeri este o lucrare pe care o scriem cu mare bucurie.1 Lucrarea de faţă este rezultatul a mai
multor ani de cercetare şi de studiu referitoare la îngeri. Timp de mai mulţi ani m-am preocupat cât se poate de mult de
problema îngerilor. Aş putea spune că odată ce am auzit despre existenţa lor am început să caut să aflu cât mai multe
lucruri. În general am putea sune că despre îngeri se ştiu primele lucruri din familie. Prin urmare, timp de mai mulţi ani
avut ocazia să mă familiarizez cu tematica îngerilor şi să aprofundez taina existenţei lor. În sens propriu este destul de
nenatural să ne referim la îngeri ca şi la un fel de făpturi complete. Îngerii sunt numai o parte din existenţa lor ierarhică.
Încă de la început trebuie să precizez că problematica teologică a îngerilor m-a frământat de mai multe vreme. În
special în ultimii ani putut vedea din partea a mai multor persoane un interes referitor la existenţele angelice.2 Vom
încerca în rândurile de mai jos să prezentăm o raportare ortodoxă la existenţa îngerilor şi a rolului lor în creaţie.3 În
vremurile contemporane îngerii au devenit subiectul chiar şi al desenelor animate pentru cei mici.4 Acest interes a dus
în mai multe domenii la un aport larg la literatura religioasă. Mulţi dintre tinerii zilelor noastre îşi ridică mari semne de
întrebare referitor la îngeri şi la lucrarea lor. Mulţi dintre adulţi au mari semne de întrebare dacă cu adevărat există
îngeri? În fiecare existenţă care prinde viaţă trebuie să reafirmăm din nou şi din nou necesitatea studiului legat de
îngeri. Pentru mulţi ar fi destul de surprinzător să afle de exemplu că îngerii sunt fiinţe intelectuale sau existenţe care au
fost înzestrate cu o mare capacitate intelectuală. În aceste sens am putea spune despre îngeri că sunt realităţi ale unei
existenţe care depăşeşte categoriile lumii noastre. Trebuie să spunem astfel că este foarte greu să facem pe cei din jurul
nostru conştienţi de existenţa şi de modalitatea de a fi a îngerilor. În acest sens se obişnuieşte să se spună că “îngerii
sunt păzitorii omului.”5 În aceste sens trebuie să spunem că în sens real, „aripile” îngerilor cu care sunt reprezentaţi
îngerii sunt doar un fel de simboluri, în sensul că îngerii ca şi fiinţe imateriale pot străbate distanţe imense numai în
câteva facţiuni de secundă fiindcă nu sunt supuşi spaţiului şi timpului ca şi oamenii. 6 Prin urmare, trebuie spus încă de a
început că îngerii nu trebuie trataţi superficial. Se cuvine să avem o preocupare cât se poate de intensă şi de bine pusă la
punct referitor la îngeri. În acest sens, am putea spune că asta este misiunea Bisericii de a face pe mai mulţi oameni
conştienţi de existenţa îngerilor, a ierarhiilor lor şi a modului lor de existenţă.7 În acest sens, trebuie să ştim că
conceptul de îngeri pentru prima dată a primit noţiunile cele mai de bază în Talmud.8 Încă de la început trebuie să
precizăm că titlul acestei cărţi este unul sugestiv şi intenţionat de a fi simbolic. A scrie despre îngeri este un subiect cât
se poate de dificil. Nu este uşor a da definiţii veridice îngerilor şi a formelor existenţelor lor. Forma de existenţă a
„îngerilor” transcede existenţa omenească.9 Lucrarea este rezultatul a mai multor ani de studiu şi de aprofundare a unei
dintre celei mai interesante subiecte ale teologiei: angheologia. Prezentul volum se vrea o dezbatere a unei teme care a
frământat de multă vreme mai toate doctrinele religioase ale planetei. În mai toate doctrinele religioase ale planetei
întâlnim referinţe la îngeri şi la lucrările lor.10 În acest sens îngerii trebuie să precizăm că au fost asimilaţi cu o „sferă”
separată sau o „regiune” diferită a umanului.11 Sentimentele pe care omul le-a avut referitoare la îngeri au fost dintre
1
Douglas K. Connelly, Angels: 8 Studiess for Individuals or Groups (InterVarsity Press; Revised edition, 2004).
2
http://avatare-messenger.blogspot.com/2007/04/avatare-cu-ingeri.html.
3
Serafim Rose din “Sufletul după moarte” Editura Tehnopress 2003 trad.: Prof. Gratia Lungu Constantineanu.

4
A se vedea în acest sens Galaxia îngerilor, producţie de desene animate hentai janopeză.
5
A se vedea în acest sens rugăciunea „înger îngerelul” meu care este rostită în special de cei mai mici dintre noi.
6
Douglas K. Connelly, Angels: 8 Studiess for Individuals or Groups (InterVarsity Press; Revised edition, 2004).
7
http://www.escortsofangels.com/angel-in-jewish-culture.html.
8
http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm.
9
http://neurohack.com/transcendence.
10
http://www.myjewishlearning.com/ideas_belief/god/Overview_About_God/Angels.htm.
11
„Heruvimii cei cu ochi mulţi sunt pe locul doi după serafimi în ierarhia îngerilor, stând înaintea Dumnezeului a-toate-ştiutor în lumina
inefabilă. Ei sunt întotdeauna strălucitori de lumina cunoaşterii lui Dumnezeu şi a Înţelepciunii Sale şi a cunoaşterii tainelor lui Dumnezeu.
Numele de 'heruvim' înseamnă 'înţelegere deplină' sau 'emanarea înţelepciunii' în ebraică, ei sunt iluminaţi şi astfel, prin heruvimi,
înţelepciunea este trimisă în jos şi altora şi iluminarea ochilor spirituali este dată pentru vederea lui Dumnezeu şi pentru a primi înţelepciunea

2
cele mai diverse. Aceste sentimente au variat între cinstire, adorare, teamă, inspiraţie, delir etc. Tema îngerilor a fost o
temă care a frământat de multe vreme omul. Pe internet se găsesc la ora actuală peste 178.000.000 articole despre
îngeri. Gama acestor articole este cât se poate de diversă. Pe internet numele de înger este asimilat cu diferite lucruri
dintre care unele se leagă de formaţii muzicale, companii de produse cosmetice, industrie uşoară etc. În ansamblu am
putea vedea pe sursele de informare virtuală de pe internet un fel de „relativizare a îngerilor,” o reducere a îngerilor la
contingentul imediat. Am putea să ne întrebăm dacă toate aceste studii abundente informaţional în lumea contemporană
sunt şi în conformitate cu cerinţele reale ale omului. Am putea spune aici că una dintre cele mai mari metropole a
umanităţii este numită îngerii.12 Este vorba de localitatea Los Angeles din Statele Unite ale Americii.13 În acest sens am,
putea spune că există o anumită învăţătură cât se poate de „populară” despre îngeri despre prezenţa lor la fel ca şi
despre rolul în umanitate.14 S-au scris chiar piese de teatru care au ca şi protagonişti îngeri.15 Se poate înregistra astfel
un cumul de studii fără precedent în istoria umanităţii a studiilor şi a preocupărilor omului despre îngeri. Pentru omul
contemporan poate părea lipsit de noimă apariţia unui nou volum de iniţiere în taina existenţei lumii angelice. În
general s-a obişnuit de mai mulţi teologi să se scrie despre îngeri. Scrierea despre îngeri poate fi considerată o
participare la taina îngerilor sau o „încercare” a pătrunde în profunzimea lor. În acest sens, un studiu disponibil pentru
cei interesaţi despre îngeri nu este un lucru detrimental studiilor de teologie modernă. Prin urmare cititorul acestor
rânduri trebuie să ştie că volumul de faţă este un volum simbolic. 16 În acest sens, în Ortodoxie s-a obişnuit de mai mulţi
autori elaborarea unor termeni simbolici. Am putea spune că putem vorbii de o simbolică a îngerilor. În acest sens, în
stadiile de vieţuire avansată a Bisericii putem vorbii de îngeri ca şi existenţe sau prezenţe „simbolice.” 17 Prin urmare,
percepţia existenţei îngerilor poate fi una simbolică. În general în Biserica Ortodoxă se vorbeşte de o „simbolică a
îngerilor.” Simbolismul îngerilor nu înseamnă negarea realităţii lor sau a existenţei lor. În primul rând volumul se vrea
un fel de prinos adus îngerilor, un fel de şi mulţumire omenească în faţa lor. Mulţumirea în faţa îngerilor este un
sentiment pe care omul îl are cât se poate de natural şi de firesc. În acest sens Ortodoxia propovăduieşte sau
promovează o „cinstire” adusă îngerilor sau chiar un „cult al îngerilor.” Acest lucru l-a făcut în Vechiul Testament
Avraam când un înger trimis din cer a oprit sacrificarea sau jertfirea fiului său Isaac. Realizând existenţa lor şi
raportarea îngerilor la existenţa noastră nu putem decât să nu fim mulţumitori existenţei lor. Astfel de scrieri au fost
elaborate de mai puţine ori.
În general, caracterul ştiinţific şi teologic al studierii îngerilor uită şi de rolul euharistic al abordării îngerilor.18
De fapt orice afirmaţie teologică nu poate să nu aibă în sine un conţinut simbolic. Termenul de “angelorum” are de face
în special cu vechiile denumiri latine ale îngerilor. În limba latină termenul folosit pentru îngerii a fost “angelus.” În
limba română termenul folosit pentru îngeri este “înger.”19 În limbile europene, în general cuvântul rădăcină provine
din latinescul angelus.20 Termenul de înger este un termen care provine din denumirea latină. Uitându-ne în jurul nostru
ne putem da seama că pentru mulţi din zilele de astăzi tema îngerilor este o temă care merită din nou şi din nou a fi
analizată. Simpla analiză a îngerilor şi a însuşirilor lor este un exerciţiu al profunzimilor. În general misticii au fost cei

Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu stă între heruvimi (2 Samuel 6:2). Reprezentând tainele de deasupra, în Vechiul Testament, figurile heruvimilor
decorau sanctuarul. O pereche de heruvimi din aur erau aşezaţi pe scaunul milei şi Domnul vorbea poporului său dintre ei (Ieşirea 25:17-22).
Figuri de heruvimi erau ţesute pe perdelele tabernacolului. În timpul Sfintei Liturghii a credincioşilor, se cântă cântecul heruvimilor ceea ce
reprezintă că Domnul stă între heruvimi.” http://ro.orthodoxwiki.org/Heruvim.

12
http://www.articolecrestine.ro/article.php?id=157.
13
http://ro.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles,_California.
14
http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanism.
15
A se vedea în aceste sens Valetin Nicolau, Taina îngerilor [piesă în două acte].
16
http://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolism. salut
17
http://www.revistateologica.ro/blog.php?id=145.
18
http://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolism.
19
Termenul ebraic pentru înger este malak.
20
http://en.wikipedia.org/wiki/Angelus.

3
care au înţeles cel mai bine rolul şi menirea îngerilor. Ei au fost cei care au fost capabili să elaboreze o prezentare a lor
cât mai profundă şi mai elaborată.
Începem aici un volum despre îngeri menţionând că denumirea îngerilor este una care în general are de a face
cu raportarea omului la îngeri.21 După cum vom vedea pe parcursul studiului problema realităţii îngerilor este mult mai
profundă şi mai nuanţată decât pare la prima vedere. Tema îngerilor este una dintre cele mai preferate de teologi dar nu
numai şi de alte persoane din domenii neteologice.22 Am putea spune astfel că de mai multe ori au existat un fel de
curente culturale sau ştiinţifice care au scris sau analizat îngerii. A existat astfel chiar o modă literară de a scrie despre
îngeri. În diferite epoci ale existenţei umanităţii a fost la modă să se scrie despre îngeri. Cele mai profunde scrieri
referitoare la îngeri au fost făcute însă de Părinţii Bisericii care au şi ajuns probabil la o stare asemănătoare îngerilor în
partea lăuntrică a existenţei lor. Analiza vieţuirii îngerilor este o temă care apare recurent în mai toate curentele
religioase ale umanităţii. Omul încă de la începutul existenţei sale în intervalul pământesc a simţit un fel de atracţie în
spre viaţa îngerilor. În general am putea spune că omul la un anumit nivel se simte atras de îngeri şi prin urmare el vrea
să îi imite. În acest sens putem vorbii de o „imitatio angelorum.”23 Trebuie să menţionăm că el nu este unicul astfel de
imitator. În vremurile contemporane s-au scris din fericire enorm de multe lucruri despre îngeri din diferite puncte de
vedere: cultural, social, spiritual, religios etc. Despre îngeri s-a scris mult în ultimele decade. Acesta este un lucru bun
dar trebuie să ne dăm seama că nu s-a scris tot ceea ce se putea scrie despre îngeri. În vremurile contemporane putem
spune că s-a încercat un fel de „umanizare” a îngerilor. Totuşi trebuie să ne dăm seama că tema îngerilor este o temă pe
care nu poate să o analizele oricine şi în orice stadiu. Este nevoie de multă curăţie şi de o viaţă duhovnicească profundă
pentru a ajunge să pătrundem tainele existenţei îngerilor. Una dintre cele mai analizate teme teologice din toate
timpurile este problema îngerilor. Îngerii sunt prezenţi în mai toate religiile de pe planetă. Am putea spune că odată ce
omul a simţit că există o lume nevăzută a început să apară astfel o categorie aparte în disciplina sa. În limba greacă
această disciplină a fost denumită angheologie. Este vorba de disciplina legată de îngeri. În primul rând prezenţa
îngerilor o putem simţii prin intermediul slujbelor sau a rugăciunilor în care este invocată cel mai mult prezenţa lor.
Îngerii sunt însă mult mai mult decât atât. Îngerii sunt „modele ale transcendentului.” În momente în care nu ştim în
spre ce direcţie ne putem îndrepta întotdeauna putem să ne sprijinim pe existenţa îngerilor. Îngerii sunt astfel puncte de
reper ori de câte ori avem nevoie în viaţa noastră duhovnicească sau mai mult în toate deprinderile pe care le realizăm.
În acest sens, trebuie să spunem că îngerii transced lumea noastră. Îngerii sunt existenţe care vin dintr-o existenţă care
este antecedentă nouă.24 Prin urmare ei ne sunt anteriori din punct de vedere al existenţei. Înţelegem prin aceasta că
îngerii ne sunt o taină pe care nu putem să o abordăm din punct de vedere discursiv cu facultăţile noastre raţionale. Nu
este însă nimic eronat a scrie mai multe despre îngeri.25 În general, terminologia biblică folosită referitoare la îngeri este
una cât se poate simbolică, prin care de multe ori îngerii sunt asociaţi cu caracteristici omeneşti cum ar fi: auzul,
vorbitul, mâini, picioare etc. De fapt şi în iconografia ortodoxă s-a obişnuit ca îngerii să fie asimilaţi cu un fel de chip
„antropomorfic.”26 În acest sens, tendinţa antropomorfică referitoare la angheologie poate fi într-un anume sens destul
21
http://www.opusangelorum.org/english.html.
22
http://www.esotericarchives.com/dee/invocat.htm.
23
A se vedea în acest sens Toma de Kempis, Imitation Christi, (Timişoara, 1993).
24
Despre îngerii păgânismului, cf. F. Cumont, Les anges du paganisme, în RHR, 72, 1915, p. 159.182; despre semnificaţia iniţială de .vestitor.
a termenului αγγελός (αγγελοι), cf. A. Goţia, Vestitorul homeric, în Echinox, Cluj, 7-8-9, 1996, p. 23; despre îngeri în mazdeismul persan, cf. A.
Piras, I progenitori degli angeli. Gli angeli nella religione zoroastriana, în Le Ali di Dio. Messagerri e guerrieri alati tra Oriente e Occidente, a
cura di M. Bussagli e M. D.Onofrio, Bari, 2000, p. 13-16; despre îngeri în cultul lui Sabazius, cf. A. Ferrua, La Catacomba di Vibia, în RAC,
47, 1971, p. 7-62; despre sanctus Sabazius, cf. R. Turcan, Cultele orientale în lumea romană, traducere de M. Popescu, Bucureşti, 1998, p. 361-
371; despre îngeri în cultele siriene şi despre inscripţia de la Ostia . I(ovi) o(ptimo) m(aximo) angelo Heliopolitano, cf. S. Sanie, Cultele
orientale în Dacia romană, I, Cultele siriene şi palmiriene, Bucureşti, 1981, p. 149-150, 182; despre dedicaţiile către Θείος Άγγέλος Νέος,
Θείος Άγγελικος, άγαθος άγγέλος şi Άγγέλος Όσίος ∆ικαίος descoperite la Stratoniceea în Caria, cf. L. Robert, Reliefs votifs et cultes
d.Anatolie, în Anatolia, 3, 1956, p. 108-122.
25
http://www.credinta-ortodoxa.ro/spip.php?article84.
26
“Antropomorfismul constă în atribuirea de însuşiri şi calităţi umane unor fiinţe non-umane, obiecte sau fenomene naturale ori supernaturale.
O formă de personificare (atribuirea calităţilor umane sau animale unor obiecte statice). Antropomorfismul este similar prozopopeei sau

4
de problematică dacă se merge în sensul umanizări depline a îngerilor. În general putem atribui îngerilor însuşiri
antropomorfice. Acest lucru a fost făcut de mai multe ori în literatura europeană.27 „Prezenţa Sfinţilor Îngeri în
Scriptură este una comună. La fel, în Vieţile Sfinţilor, Sfinţii din cer şi Îngerii sunt prezenţe familiare şi nu sunt
considerate nişte imixtiuni nedorite în viaţa personală. Dimpotrivă, comuniunea de credinţă şi de dragoste dintre
membrii Bisericii de pe pământ şi a celei din cer, cere apropierea şi nu depărtarea unora de alţii. Unitatea şi armonia
dintre Puterile cereşti se înfăptuieşte şi între noi în Biserică. Cei care caută să îşi sfinţească viaţa se unesc între ei cu cei
de dinaintea lor şi cu Puterile cereşti. Imaginea de pe Sfântul Disc, unde Puterile cereşti sunt împreună cu Sfinţii
înaintea Domnului arată că cele cereşti nu sunt separate de cele pământeşti, că Îngerii nu sunt separaţi de oameni, ci
sunt împreună vieţuitori cu ei.”28 Trebuie să spunem astfel că îngerii au fost un fel de subiect care a primit conotaţii
chiar mitologice.29 S-a creat astfel chiar o mitologie despre vieţuirea lor. Această mitologie în general a fost una
degenerescentă.30 „ În toate religiile antichităţii, alături de mai multele sau mai puţinele divinităţi sau eroi divinizaţi
care populau panteonul fiecărui popor, apare un stol de fiinţe intermediare între om şi Dumnezeu, unele cu funcţie de
bine, altele cu funcţie de rău. Biserica, în planul lui Dumnezeu, are mai multe trepte şi două părţi distincte: Biserica
desăvârşită, ideală sau triumfătoare, alcătuită din sfinţi şi îngeri, şi Biserica luptătoare, suferitoare, care suntem noi,
slujitori şi credincioşi laolaltă. Legătura între biserica triumfătoare şi cea luptătoare, cea spre desăvârşire, o formează
îngerii, ca fiinţe slujitoare, create de Dumnezeu în scopul preamăriri Sale.”31
Prin urmare am putea vorbii încă de la început de o filosofie a îngerilor.32 Probabil că filosofia legată de îngeri
este una dintre cele mai superioare dintre curentele filosofice existente.33 În general nu s-a elaborat o filosofie legată de
îngeri care să cuprindă un sens filosofic deplin.34 În acest sens putem spune despre îngeri că sunt fiinţe extrem de
apropiate nouă.35 În acest sens, au fost puţine curentele filosofice sau mai bine spus intelectuale care au privit fiinţele
angelice ca şi realităţi care au depăşit limitele noastre de înţelegere. Înţelegerea noastră a îngerilor presupune o
aprofundare din ce în mai amplă a realităţilor cereşti. Lumea cerească este o lume care este cât se poate de diferită de a
noastră. Lumea îngerilor este o lume care de obicei a fost asimilată cu o lume a imaginarului. Prin urmare trebuie să
înţelegem că îngerii nu sunt făpturi umane. În acest sens ei nu se căsătoresc şi nici nu se reproduc ca şi oamenii.
Numărul îngerilor este nelimitat.36 În acest sens în Vechiul Testament îngerii sunt menţionaţi de peste 108 ori şi de 165
de ori în Noul Testament. În acest sens, îngerii sunt menţionaţi în 34 din cărţile Bibliei. În acest sens am putea spune că
Scripturile sunt o bază destul de profundă pentru a înţelege fiinţele angelice. În acest sens trebuie să afirmăm o anumită
creaţie a îngerilor. Din câte se pare am putea spune că diferit de om îngerii au fost creaţi dintr-o dată. Într-o descriere
mai profundă am putea spune că îngerii sunt mai mult duhuri fiindcă ei nu au trupuri. 37 Autorul de faţă consideră că una
dintre cele mai profunde orientări ale îngerilor este cea care este conferită de tradiţia iudeo-creştină prin care îngerii au
o funcţie ritualică şi cultică. În acest sens îngerii sunt fiinţe slujitoare care Îl slujesc pe Dumnezeu şi Îi ascultă
poruncile. Din această misiune cultică am putea spune că s-a ajuns la o misiune socială a lor.38 În acest sens, trebuie să

personificării, atribuirea calităţilor umane sau animale unor obiecte statice. Animalele, forţele naturii şi personaje invizibile sau neidentificate
reprezintă adeseori subiecte ale antropomorfozei.” http://wapedia.mobi/ro/Antropomorfism.

27
Angelus Silesius, Călătorul heruvimic, (Editura Humanitas, Bucureşti, 1999).
28
http://bastrix.wordpress.com/2007/06/24/ostirea-lui-dumnezeu-sau-despre-ingeri-in-viata-noastra.
29
Fred C. Dickason, Angels: Elect and Evil (Chicago: Moody, 1975).

30
http://frf.cncsis.ro/documente/483nemeti_sorin_Raport_de_Cercetare.doc.
31
http://vestitorul.egco.ro/articol_804.php#titlu.
32
http://www.angelfocus.com.
33
http://www.angelsthatcare.org.
34
http://www.geocities.com/~enchantedlakes/angels.
35
http://www.angelsplace.org.
36
Daniel 7:10; Matthew 26:53; Hebrews 12.
37
http://www.christiananswers.net/q-acb/acb-t005.html.
38
http://www.angelhouse.org.

5
menţionăm că Biserica nu crede că lumea îngerilor este o lume virtuală sau o lumea a potenţei ci este o lume a realului,
nu este o lume a imaginarului. Îngerii sunt menţionaţi de la Facere. Îngerii sunt astfel subiectul unor mari creaţii
literare.39 Am putea spune că prima creaţie literară care se referă la îngeri care a fost luată în considerare în istoria
umanităţii este Biblia.40 Astfel, trebuie să spunem că numai Dumnezeu poate să ne ofere o înţelegere reală a îngerilor
fiindcă Dumnezeu este Cel care i-a şi creat.41 Am putea spune că pe parcursul existenţei umanităţii precum oamenii au
devenit din ce în ce mai conştienţi de natura existenţei lor şi-au dat seama şi de existenţa îngerilor.42 Omul este o fiinţă
care este cât se poate de profundă şi care poate ajunge spre deosebire de animale la o înţelegere a sensului existenţei
îngerilor.43 În mare suntem siguri că animalele nu sunt conştiente de existenţa îngerilor.44 În acest sens, pentru prima
dată Adam după ce a fost izgonit din Rai, unul dintre heruvimii cu sabie de foc [a cărui nume nu se cunoaşte exact] a
fost pus să păzească porţile Edenului. Prin urmare în Biserica Ortodoxă spunem că noi „credem într-un singur
Dumnezeu făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute...” Prin facerea celor nevăzute ne
39
An Angel Came; Schultz, Richard; Paperback; 1993. Angel Medicine: How to Heal the Body and Mind With the Help of the Angels; Doreen
Virtue; Hardcover; 2004. Angel on My Shoulder; Martin, Timothy L. ; Hardcover; 1999. Angel Visions II: More True Stories of People Who
Have Seen Angels, and How You Can See Angels, Too; Virtue, Doreen, ; Paperback; 2001. Angel Visions: True Stories of People Who Have
Seen Angels, and How You Can See Angels, Too!; Virtue, Doreen ; Paperback; 2000; $13.95 Angel Watch - Goosebumps, Signs, Dreams and
Other Divine Nudges; Lanigan, Catherine ; Paperback; 2001. Angels; Steiner, Rudolf; Paperback; 1996. Angels Among Us; Fearheiley, Don;
Mass Market Paperback; 1996; 4.40 Angels Around the World; Steiger, Brad \ Sherry Steiger; Paperback. Angels: Celestial Spirits in Legend
and Art; Carey, Jacqueline ; Hardcover; 2001. Angels & Dreams; Martinez, Susan Erling; Paperback; 1995; 7.95 Angels in the Army of God
(Spirit Guides); Kalina, Norma; Mass Market Paperback; 1997; 4.79 The Angels' Message to Humanity; Schueler, Gerald; Paperback; 1996;
15.96 The Angels Speak : Secrets from the Other Side; Martin, Jennifer; 1995; (Out of Print) Angels : What You Need to Know Quick
Reference Guide; Rhodes, Ron; Paperback; 1997; 1.59 Approaching the Millennium : Essays on Angels in America; Geis, Deborah R.;
Paperback; 1997; 17.95 Approaching the Millennium : Essays on Angels in America; Geis, Deborah R.; Hardcover; 1997; 42.50 Archangels &
Ascended Masters: A Guide to Working and Healing With Divinities and Deities; Doreen Virtue; Paperback; 2004 ; Archangel Michael;
Schroff, L.; Paperback; 1993; 12.00 The Archangel Michael: His Mission and Ours : Selected Lectures and Writing; Steiner, Rudolf ;
Paperback; 1996; Are You Ready for a Miracle?... With Angels: A Practical Guide to Understanding Angels in Everyday Life; Wagner,
Angelica Eberle ; Paperback; 2000 Blessed Angels; Hall, Manly P. ; Paperback; 1996; The Blessed Angels; Hall, Manly P. ; Paperback; 1999;
Boo Book; Cunningham, Sunny Anne ; Paperback; 2000; The Book of Angels; Melville, Francis ; Hardcover; 2001; The Book of Angels: All
Your Questions Answered; Trickey-Bapty, Carolyn ; Paperback; 1994; Brotherhood of Angels and Men, Quest ed.; Hodson, Geoffrey;
Paperback; 1982; 7.20 The Call of an Angel; Chilkes, Jayne ; Paperback; 2001; A Company of Angels; Lawson, David ; Paperback; 1998; The
Complete Enochian Dictionary; Laycock, Donald C.; Paperback; 1994; 13.56 Confessions of a Closed Male: A Story of Spiritual Awakening;
Chance, Kenneth Byrd ; Paperback; 2000; Connecting Heaven and Earth; Sulick, Deanna I. ; Paperback; 2000; Conversations with My
Guardian Angel; Smith, Arthur Thomas ; Paperback; 1999; Divine Encounters: A Guide to Visions, Angels and Other Emissaries; Sitchin,
Zecharia; Mass Market Paperback; 1995; Do Angels Really Exist? : Separating Fact from Fantasy; Dykes, David O.; Paperback; 1996; 8.79
The Encyclopedia of Angels; Briggs, Constance Victoria ; Paperback; 1997; The Everything Angels Book; Abadie, M.J. ; Paperback; 2001; The
Everything Angels Mini Book; Abadie, M.J. ; Paperback; 2000; Finding Your Guardian Angel : Through Incense and Candle Burning; Howard,
Michael; Paperback; 1996; 7.20 The Four Seasons and the Archangels; Steiner, Rudolf \ P. Vehrle (Translator) ; Paperback; 1996; A Handbook
of Angels; Moolenburgh, H.C.; Paperback; 1989; 11.16 Hot Chocolate for the Mystical Soul: 101 True Stories of Angels, Miracles, and
Healings; Ford, Arielle \ Mark Victor Hansen ; Paperback; 1998; In the Presence of Angels: Stories from New Research on Angelic Influences;
Smith, Robert C. ; Paperback; 1993; Ladder of Lights: A Step by Step Guide to the Tree of Life and the Four Worlds of the Qabalists Including
the Angelic and Archangelic Realms; Gray, William G.; Paperback; 1994; (Out of Print) A Little Light on Angels; Cooper, Diana; Paperback;
1997; 8.76 Love Ever After: How My Husband Became My Spirit Guide; Mitchell, Joy ; Paperback; 2000; $13.95 Meetings with Angels; A
Hundred and One Real-Life Encounters; Moolenburgh, H. C.; Paperback; 1993; 15.96 Messengers of Light : The Angels' Guide to Spiritual
Growth; Taylor, Terry Lynn; Paperback; 1993; 7.96 More Hot Chocolate for the Mystical Soul: 101 True Stories of Angels, Miracles, and
Healings; Ford, Arielle ; Paperback; 1999; Omens of Millennium: The Gnosis of Angels, Dreams, and Resurrection; Bloom, Harold;
Paperback; 1997; 10.40 On the Wings of Heaven: A True Story from a Messenger of Love; Hardin, G. W. ; Paperback; 1999; Return of the
Angels; Gonzalez-Wippler, Migene ; Paperback; 1999; Shalom my Love - The story of a true love that bridges heaven and earth; Ariel, Sunny \
Gadi Danzig ; Paperback; 1999; Then an Angel Came; Gino, Carol; Hardcover; 1997; 22.00 To Fly With The Angels; Byrd, Charles W. ;
Paperback; 2000; Touched by Angels; Freeman, Eileen Elias; Paperback; 1994; 7.99 Touched by Angels: How Angels Influence Our Daily
Lives; Sechler, Flower Arlene \ Newhouse, Stephen Isaac ; Paperback; 1998; UFO Contact from Angels in Starships; Dibitonto, Giorgio;
Hardcover; 1990; Where Angels Walk: True Stories of Heavenly Visitors; Anderson, Joan Wester; Paperback; 1993; Wings of Light: The Art of
Angelic Healing; Prevost, Ninon; Paperback; 1998; A Word from the Angels; Chapman, Carmen ; Paperback; 1999.

40
http://www.angel-guide.com/angel-links.html.

6
referim şi la îngeri.45 Prin urmare îngerii au avut un anume rol în relaţia omului cu Dumnezeu.46 În acest sens, la nivel
de umanitate s-a simţit în vremurile recente o căutare de înţelegere a tainei existenţei îngerilor, a rolului lor profund în
raportul lor cu mediul înconjurător.47 Astfel, am putea detecta un anumit rol cosmologic al îngerilor, mai precis prezenţa
lor în faţa omului şi rolul lor în crearea lumii văzute. 48 Conform referatelor biblice îngerii sunt cei care au dat girul
creaţiei materiale.49 După cartea lui Iov prin ei Dumnezeu s-a orientat în creaţia lumii văzute şi tot prin ei a realizat
cosmosul în toată complexitatea lui. Astfel trebuie să spunem că Biserica Ortodoxă a rânduit sărbători de cinstire a
îngerilor.50 Îngerii sunt şi fiinţe cosmologice care au avut un puternic cuvânt se pus la crearea omului. În acest sens am
putea spune despre îngeri că sunt „antropologi,” adică au fost înzestraţi cu o profundă cunoaştere a fiinţei umane.51
„We are not to think that man is the highest form of created being. As the distance between man and the lower
forms of life is filled with beings of various grades, so it is possible that between man and God there exist creatures of

41
http://ourguardianangels.com/angel_articles.htm.
42
http://www.collegeofangelicstudies.co.uk/angel_readings.html.
43
http://www.cuplari.ro/referate/referat_seminar-de-dogmatica-1062.html.
44
“Nu toţi îngerii sunt egali. Începând de la vârful ierarhiei celeste aceasta include serafimi, heruvimi, tronuri; stăpâniri, domnii, puteri;
începători, arhangheli, îngeri. Îngerii au diferite funcţii. Unii nu fac decât să îl venereze pe Dumnezeu. Alţii sunt trimişi să ducă mesaje
creaturilor de pe pământ. Unii sunt trimişi să fie protectori, iar alţii sunt trimişi să se lupte cu diavolii, care sunt consideraţi a fi iniţiatorii
tentaţiilor negative. Deşi îngerii sunt spirite lipsite de natură fizică, cei care cred în îngeri nu au probleme să şi-i imagineze şi să îi descrie.
Îngerii, spun suporterii acestora, sunt invizibili dar pot lua forme vizibile. Ei sunt de obicei portretizaţi cu aripi şi arătând ca oameni adulţi sau
copii. Aripile au fără îndoială legătură cu statutul lor de mesageri ai Domnului care se găseşte în cer. Antromorfizarea este de înţeles.
Portretizarea întăreşte credinţa. Dar o fiinţă fără corp nu poate fi descrisă. Ilustrarea unei creaturi ca având o statură inferioară celei umane ar fi
lipsită de demnitate şi nepotrivită pentru fiinţele celeste. Totuşi este enigmatic modul în care gândeşte şi simte o fiinţă fără corp. A vorbi despre
un spirit ca fiind o fiinţă fără corp este ca şi cum ai vorbi despre pătrat rotund. Încercând să ne imaginăm gândirea sau simţirea ca având loc
independent de un corp este asemănător cu imaginarea formei sferice a unei mingi dar fără minge. Deoarece îngerii sunt invizibili dar capabili
să ia forme vizibile este de înţeles că au avut loc multe apariţii. Teoretic orice poate fi un înger şi orice experienţă poate fi angelică. Existenţa
îngerilor nu poate fi negată. Partea proastă este însă că nici nu se poate demonstra că îngeri există cu adevărat. Orice ar putea fi un înger poate
fi în acelaşi timp altceva. Orice experienţă care poate fi cauzată de un înger poate a avea la bază o altă cauză. Credinţa în îngeri, apariţii şi
experienţe implicând îngeri sunt în totalitate o chestiune de credinţă. Chiar dacă ei există doar în imaginaţia noastră îngerii pot fi folositori.
Aceştia pot servi la monitorizarea comportamentului şi protejarea copiilor. Un părinte poate încerca să controleze comportamentul copilului
convingându-l că există un înger care îl supraveghează încontinuu. Îngerul este prezentat ca fiind un fel de paznic, dar copilul trebuie să
realizeze că îngerul de asemenea ţine cont de faptele sale bune sau rele atunci când părinţii nu sunt prin preajmă. Conceptul de înger păzitor
este reconfortant şi versatil constituind baza multor mituri. Multe cărţi, filme şi programe de televiziune folosesc conceptul de înger păzitor
adesea transformându-l într-un supraom cu puteri oculte. Credincioşii tradiţionali nu sunt singurii care iubesc îngerii. Creatorii de mituri New
Age au pus bazele unei întregi industrii bazate pe îngeri. Zeci de cărţi care leagă îngerii de orice pornind de la călăuzirea în viaţa zilnică şi până
la convorbirea cu cei morţi şi vindecarea psihică sunt publicate în fiecare an, iar vânzările de figurine reprezentând îngeri şi alte produse
materiale au luat amploare.” http://www.intrebare.ro/Ingerii.html.

45
Orthodox Life, Vol. 27, Nr. 6 (Nov.-Dec., 1977).
46
http://www.misiune.ro/resurse-crestine/predici/04-mai-ingerii-buni-agentii-lui-dumnezeu.html.
47
„În afara funcţiei principale de mesageri divini, îngerii joacă diferite roluri. Există îngeri păzitori ai fiinţelor umane, dar există şi îngeri
gardieni ai unor planete sau stele, sau ai unor naţiuni sau grupuri mari de oameni. Există îngeri ai iubirii, ai armoniei, ai creaţiei, ai
înţelepciunii, ai dreptăţii, ai purităţii, îngeri care veghează împlinirea legilor divine, etc. Practic, există nenumărate entităţi angelice şi ele există
pretutindeni în întreaga Creaţie a lui Dumnezeu, în toate planurile manifestări. Prin „lumea tainică a îngerilor” ne referim la o dimensiune
subtilă astrală paradisiacă elevată foarte pură, în care există predilect astfel de entităţi angelice, deşi ele se manifestă pretutindeni şi pot acţiona
oricând şi oriunde. Lumea tainică, minunată, sublimă a îngerilor este caracterizată de iubire, înălţare, pace, bucurie, lumină, frumuseţe, exaltare
sufletească. Vom avea firesc tendinţa, intrând în comuniune cu lumea îngerilor, de a ne orienta spre Dumnezeu cu dragoste şi reverenţă, intuind
misterele copleşitoare şi tainele de nepătruns ale fiinţei supreme care este Dumnezeu Tatăl.” http://misa-yoga.blogspot.com/2008/08/lumea-
ngerilor.html.
48
„Îngerii au fost făcuţi înainte de om, astfel încât la crearea vieţii pe Terra ei au izbucnit în cântece de bucurie şi slavă la adresa lui Dumnezeu
că o altă planetă fusese adusă la existenţă. (Iov 38,4-7) În neantul veşniciei, care nu are început şi nici sfârşit (potrivit bibliei, nu ştiinţei)
Dumnezeu, Creatorul perfect a tot şi a toate s-a înconjurat de fiinţe inteligente, libere, raţionale şi complexe, cărora le-a rezervat nenumărate
misiuni în dinamica Universului. Dumnezeu a creat o armonie completă în vastul circuit al galaxiilor, unde toate fiinţele create îi aduceau slavă
pentru fericirea, pacea şi înţelegerea în care trăiau. Înainte de apariţia păcatului în mintea lui Lucifer, despre care vom vorbi altă dată, toţi

7
higher than human intelligence and power. Indeed, the existence of lesser deities in all heathen mythologies presumes
the existence of a higher order of beings between God and man, superior to man and inferior to God. This possibility is
turned into certainty by the express and explicit teaching of the Scriptures. It would be sad indeed if we should allow
ourselves to be such victims of sense perception and so materialistic that we should refuse to believe in an order of
spiritual beings simply because they were beyond our sight and touch.”52
În acest sens, este cât se poate de important să ştim că îngerii pot fi studiaţi şi pot fi cât se poate de mult înţeleşi
în mai toate funcţiile şi în însuşirile lor.53 Astfel, este cât se poate de bine să ne dăm seama de semnificaţia îngerilor şi a
atributele lor de a Îl slujii pe Dumnezeu şi creaţia Sa. Am putea să ne întrebăm astfel de ce este necesar să studiem
îngerii sau la ce bun ne-ar folosii studierea lor într-o lume în care problemele economice, cele militare sau cele sociale
sunt mult mai grave? Este cât se poate de clar că studierea îngerilor nu ar putea aduce cu sine o rezolvare implicită a
acestor probleme cu care se confruntă omul contemporan. În sine studiul angheologiei nu este un studiu empiric.
îngerii şi toate creaturile lui Dumnezeu se bucurau de o linişte şi o fericire care nu cunoştea margini. De exemplu, descrierea biblică a lui
Lucifer înainte de căderea sa în păcat este impresionantă în Ezechiel 28,13-15. Şi tot în cartea lui Ezechiel, îngerii serafimi şi heruvimi,
acoperitorii şi susţinătorii tronului sfânt al lui Dumnezeu sunt descrişi într-un limbaj care denotă o slavă şi măreţie pe care nu ne-o putem nici
măcar imagina. (Ezechiel cap 1) Îngerii apar în biblie de nenumărate ori în diferite contexte, de-a lungul istoriei agitate a omenirii. Îngeri care
blochează intrarea în Paradis după căderea omului (Geneza 3,24), îngeri care vizitează Sodoma şi Gomora, îngeri care îl vizitează pe Avraam,
pe Ghedeon, pe părinţii lui Samson, etc. Îngerii,servitori ai lui Dumnezeu par angajaţi într-un permanent du-te vino între cer şi pământ pentru a
împlini fel de fel de misiuni pentru oameni.
În cartea lui Iov, în capitolul 1,6 există o scenă deosebit de interesantă în care Dumnezeu se întâlneşte cu nişte fii ai Lui. Cine erau aceştia? Nu
pot fi oameni deoarece după păcătuire, omul nu mai poate avea acces în prezenţa lui Dumnezeu nici măcar pe pământ (Exodul 19,12-23),
darămite în ceruri, acolo unde nu există păcat. Aceştia sunt exact acei fii de Dumnezeu despre care vorbeam la început din Iov 38,7. Adică
locuitori ai altor planete locuite care vin regulat înaintea Domnului pentru un raport oarecare. Ca să înţelegem mai bine, dacă citim în Geneza
1.28, Adam a fost desemnat de Creator ca stăpân absolut al pământului, peste orice animal, plantă şi pasăre. Dar datorită răzvrătirii sale, lui
Adam i-a fost furat acest drept chiar de Lucifer, pe care îl vedem acum furişându-se cu tupeu înaintea acestei adunări sfinte de pe "muntele
dumnezeilor" şi punând în discuţie caracterul lui Iov(Iov 1,7-12). Faptul că acest fel de întruniri au un caracter regulat reiese clar din capitolul
2, unde după ce Satana îl ispitise pe Iov fără să reuşească de a-l face să păcătuiască, observăm pe fiii lui Dumnezeu strânşi din nou înaintea lui
Dumnezeu şi din nou Satana apare în mijlocul lor. Deci iată câteva rapoarte biblice din care reiese că nu suntem chiar singuri într-un univers
imens, ba dimpotrivă că suntem teatrul de luptă dintre bine şi rău, dintre Creator şi Lucifer, spre care stau aţintite privirile a miliarde de fiinţe
cereşti. Citirea întregului context din Iov 1 şi 2 este de dorit pentru o înţelegere mai clară. Dar apropo, câţi îngeri există în cer? Câte civilizaţii
inteligente? Puţine sunt locurile unde putem găsi amănunte, dar există câteva pasaje care ne pot oferi o imagine vagă, ce-i drept, a exploziei
demografice cereşti. Cea mai cunoscută dintre toate este cea din cartea profetului Daniel 7,10. Aici este relatată scena unei judecăţi prezidată de
Dumnezeu.” http://www.diligenta.com/bibliaraspunde/page16.html.

49
http://www.perspectivechicago.com/article.php?id=43.
50
“În calendarul (Sinaxarul) ortodox se afla cinci zile liturgice închinate pomenirii si cinstirii Sfinţilor îngeri in cursul anului bisericesc, dintre
care una singura este sărbătoare cu tinere. a) Aceasta este Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil si a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri,
care se sărbătoreşte la 8 noiembrie. La origine a fost simpla aniversare anuala a sfinţirii unei biserici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicata la
termele lui Arcadius din Costantinopol ; de aceea, in cele mai vechi sinaxare apare ca o sărbătoare numai a Arhanghelului Mihail. Mai târziu şi-
a lărgit obiectul la cele doua căpetenii îngereşti (Mihail si Gavriil) si apoi a devenit o sărbătoare comuna a tuturor Sfinţilor îngeri. In afara de
aceasta sărbătoare principala a Sfinţilor îngeri, in Mineiele ortodoxe mai găsim încă patru zile liturgice (sărbători fără tinere) consacrate
pomenirii sfinţilor arhangheli sau unor minuni făcute prin puterea lor, si anume : b) La 6 septembrie, se săvârşeşte pomenirea unei minuni
făcute de Sf. Arhanghel Mihail, la Chones, in Colose din Frigia, unde exista încă din vechime o vestita biserica a Sfântului Arhanghel
Mihail, devenita centru de pelerinaj. Sărbătoare locala la început, ea a fost generalizata in toata Ortodoxia in timpul împăratului Manuel
Cornnenul, in sec. XI. c) La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri, prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui voievod Gavriil, cel
de al doilea personaj principal al evenimentului Buneivestiri. Sărbătoarea pare a fi destul de veche, fiind preluata de Bizanţ din tipicul
Ierusalimului si al mănăstirii Sf. Sava. Ea exista probabil încă din sec. V, deoarece o găsim si la sirienii monofiziţi, la aceeaşi data ca la
ortodocşi. d) La 13 iulie, prăznuim iarăşi Soborul (al doilea) al marelui arhanghel Gavriil, care este, probabil, la origine ziua sfinţirii vreunei
biserici vestite a Sfântului Arhanghel Gavriil sau ziua arătării lui in vreo astfel de biserica. e) La aceasta, am mai putea adaugă o alta serbare a
arhanghelului Gavriil din Adin, in ziua de 11 iunie (fără slujba), când se comemorează apariţia acestui sfânt arhanghel la o chilie din Sf. Munte
(Adin), unde el ar fi invitat pe un călugăr sa cânte pentru prima oara partea de la început a Axionului Sfintei Fecioare : Axion eşti, adică :
Cuvine-se cu adevărat... ; faptul s-ar fi întâmplat prin sec. X, iar serbarea a rămas pana azi limitata la mănăstirile atonite.”
http://www.crestinortodox.ro/Sarbatorile_Sfintilor_ingeri_7300.html.

8
Angheologia nu a oferit nici un răspuns la marile probleme cu care s-au confruntat marile imperii sau marile organizaţii
politice ale umanităţii încă din cele mai primare timpuri. Ce ştim în acest sens sigur despre îngeri este că ei se bucură
de întoarcerea omului la pocăinţă. În acest sens, am putea spune că îngerii sunt interesaţi în şi de existenţa noastră.
Îngerii au fost antecedenţi creaţiei omului. Ei posedă liberul arbitru, voinţă şi sentimente. 54 În acest sens, există în plan
lăuntric o asemănare între om şi îngeri. Această asemănare a lăuntrului omului trebuie cultivată din ce în ce mai mult.55
Aşadar trebuie să spunem că Hristos este centrul lumii angelice. O altă caracteristică a îngerilor este că ei sunt prezenţi
pe tot parcursul istoriei mântuirii omului. Arhanghelul Gabriel a fost cel care a anunţat naşterea lui Ioan Botezătorul.56
Prin urmare ne putem da seama că îngerii sunt cei care au un anumit rol în diferite evenimente importante din viaţa
omului.57Ca şi consecinţă, îngerii sunt fiinţe care am putea spune că văd în mintea lui Dumnezeu sau cunosc gândurile
şi intenţiile lui Dumnezeu mai bine decât omul. Ei sunt cei care pot într-un anume sens să le vestească acestea prin
faptul apropierii lor imediate de Dumnezeu.58 Trebuie să spunem că o deplină angelizare a omului nu se v-a putea
realiza niciodată. Procesul de angelizare al omului poate fi numai realizat într-o măsură mai mică. 59 O angelizare
deplină a omului în intervalul existenţei pământeşti ar însemna o deplină „schimbare a substanţei” omului.60 Trebuie să
înţelegem că oricât s-ar apropia omul de îngeri el nu poate să îşi schimbe deplin umanitatea lui. Prin urmare umanitatea
poate fi angelizată dar nu poate în nici un caz să fie schimbată radical.
Fondul actualizării studiului despre îngeri este însă mult mai pregnant în zilele noastre. Enorm de multe
persoane din contemporaneitate investesc sume enorme în dezvoltarea unor reţele de exploatarea a vieţii sexuale prin
pornografie sau erotism. Vedem însă că sensul angelismului sau a vieţii angelice raportat la aceste investiţii este mult
mai mic. Omul contemporan preferă mult mai mult alternativa plăcerilor hedoniste ale sexualităţii decât pe cele ale

51
Lewis Sperry Chafer, Lewis Sperry Chafer Systematic Theology, Vol. 1, Abridged Edition, John F. Walvoord, Editor, Donald K. Campbell,
Roy B. Zuck, Consulting Editors, Victor Books, Wheaton, Ill., 1988.
52
http://www.bible.org/page.php?page_id=712#P86_3405.
53
Edward P. Meyers, A Study of Angels, (Howard Books; Revised edition, 1978).

54
J.Hampton Keathley, Angelology The Doctrine of Angels, www.bible.org.com.

55
Doreen Virtute, Angels 101: An Introduction to Connecting, Working, and Healing with the Angels (Hay House; 1 edition, 2006).
56
http://www.christusrex.org/www1/CDHN/creator.html#ANGELS.
57
http://www.shc.edu/theolibrary/saints3.htm.
58
Andia, Ysabel de. HENOSIS: L'union à Dieu chez Denys l'Aréopagite, from the Pholosophia Antiqua series. Leiden: E.J. Brill, 1996. Louth,
Andrew. Denys the Areopagite. London: Geoffrey Chapman, 1989. Rorem, Paul. Pseudo-Dionysius: A Commentary on the Texts and an
Introduction to Their Influence. Oxford: Oxford University Press, 1993.
59
http://www.lumeaingerilor.ro.
60
„Îngerii îi iubesc pe toţi oamenii în mod necondiţionat. Ei privesc dincolo de suprafaţă, de aparenţe, şi văd scânteia dumnezeiască aflată în
fiecare dintre noi. Se concentrează numai asupra divinităţii şi potenţialului nostru şi nu asupra defectelor, lipsurilor sau greşelilor noastre. Deci
îngerii nu ne judecă, ci doar ne aduc iubire în viaţă. Cu îngerii, sunteţi în siguranţă şi puteţi avea deplină încredere în ei. Nu contează dacă
sunteţi credincioşi sau sceptici, deoarece îngerii cred în voi. Ei văd lumina voastră lăuntrică, vă cunosc adevăratele talente şi înţeleg faptul că
aveţi o misiune importantă în viaţă. Ei vor să vă ajute în toate privinţele. Cercetările sociologice ne arată că majoritatea americanilor adulţi
(între 72 şi 85%, în funcţie de conţinutul chestionarului) cred în îngeri, iar 32% spun că au întâlnit un înger. Deci putem ajunge la concluzia că
este normal să credem în îngeri. Nu trebuie să aveţi o pregătire specială, să fiţi asemenea sfinţilor ori să luaţi parte la diferite activităţi religioase
pentru a intra în legătură şi a vorbi cu îngerii. Ei ajută pe oricine îi cheamă, indiferent de problemă. Ajutorul îngerilor este fără preţ, e oricând
disponibil şi nu implică vicleşuguri, stratageme sau şmecherii. Iubirea îngerilor faţă de noi este pură. Ei ne ajută să-l auzim, să-l simţim, să-l
vedem şi să-l înţelegem pe Dumnezeu în viaţa noastră de zi cu zi. Prin urmare, dacă aveţi nevoie de ajutor privind sănătatea, cariera, dragostea,
familia sau orice alt domeniu, îngerii pot să vă ajute. Nimic nu este prea „mic” sau prea „mare” pentru ei. Ei lucrează cu bucurie în numele
dumneavoastră, chiar din clipa în care le cereţi ajutorul.” Doreen Virtue, Îngeri 101: Introducere în stabilirea legăturii, lucrarea şi vindecarea
cu îngeri (Bucureşti, 2008).

9
angelizării.61 Este cât se poate de clar că angheologia este o alternativă a vieţii pornografice de exemplu care este atât
de exploatată de mai toată lumea şi în special în faţa tinerilor. În orice caz, trebuie să precizăm că pentru a aborda un
studiu despre îngeri trebuie să fim extrem de preocupaţi de voinţa îngerilor de a ni se descoperii. În acest sens, trebuie
să fim conştienţi că mai pe tot parcursul istoriei religiilor şi a umanităţii au existat crezuri în existenţa unor fiinţe
spirituale care au condus umanitatea la realizare. Am putea spune că aceste fiinţe au fost asimilate cu sfera de existenţă
a „sacrului” sau a „sfinţeniei.”62

„The literal meaning of the word angel thus points more toward the function or status of such beings in a cosmic
hierarchy rather than toward connotations of essence or nature, which have been prominent in popular piety, especially
in Western religions. Thus, angels have their significance primarily in what they do rather than in what they are.
Whatever essence or inherent nature they possess is in terms of their relationship to their source (God, or the ultimate
being). Because of the Western iconography (the system of image symbols) of angels, however, they have been granted
essential identities that often surpass their functional relationships to the sacred or holy and their performative
relationships to the profane world. In other words, popular piety, feeding on graphic and symbolic representations of
angels, has to some extent posited semidivine or even divine status to angelic figures. Though such occurrences are not
usually sanctioned doctrinally or theologically, some angelic figures, such as Mithra (a Persian god who in
Zoroastrianism became an angelic mediator between heaven and earth and judge and preserver of the created world),
have heaven and earth and judge and preserver of the created world), have achieved semidivine or divine status with
their own cults. In Zoroastrianism there was a belief in the amesha spentas, or the holy or bounteous immortals, who
were functional aspects or entities of Ahura Mazdā, the Wise Lord. One of the amesha spentas, Vohu Manah (Good
Mind), revealed to the Iranian prophet Zoroaster (6th century bc) the true God, his nature, and a kind of ethical
covenant, which man may accept and obey or reject and disobey. In a similar manner, about 1,200 years later, the angel
Gabriel (Man of God) revealed to the Arabian prophet Muḥammad (5th–6th century ad) the Qurʾān (the Islāmic
scriptures) and the true God (Allāh), his oneness, and the ethical and cultic requirements of Islām. The epithets used to
describe Gabriel, the messenger of God—“the spirit of holiness” and “the faithful spirit”—are similar to those applied
to the amesha spentas of Zoroastrianism and the third Person of the Trinity (Father, Son, and Holy Spirit) in
Christianity. In these monotheistic religions (though Zoroastrianism later became dualistic) as also in Judaism, the
functional characteristics of angels are more clearly enunciated than their ontological (or nature of Being)
characteristics—except in the many instances in which popular piety and legend have glossed over the functional
aspects.”63

61
http://www.yuppy.ro/comentarii/articol/2049/Termenul-de-pronografie.html.
62
A se vedea în acest sens enciclopedia britanică. www.britanica.com.
63
C. Jouco Bleeker and Geo Widengren (eds.), Historia Religionum: Handbook for the History of Religions, vol. 1, Religions of the Past
(1969), and vol. 2, Religions of the Present (1971), contains helpful sections on the role of angels and demons in chapters on the various
religions, as well as a very usable bibliography. J.B. Noss, Man’s Religions, 4th ed. (1969), contains useful sections on angels and demons.
Gustav Davidson, A Dictionary of Angels, Including the Fallen Angels (1967); and Rossell H. Robbins, The Encyclopedia of Witchcraft and
Demonology (1959), are Western-oriented. R.C. Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism (1961), has excellent sections on the role
of angels and demons in Zoroastrianism and their relationship to Hindu spiritual beings. Robert M. Grant, Gnosticism and Early Christianity,
2nd ed. (1966), contains useful sections relating angelic and demonic figures of Judaism, Christianity, and Zoroastrianism to Gnostic
speculation. See also Jeffrey B. Russell, Satan: the Early Christian Tradition (1981).

10
CREAŢIA ŞI IERARHIA ÎNGERILOR

Este cât se poate de greu să scriem despre o ierarhie formală a îngerilor sau să adresăm acest subiect destul de
greu abordabil de contemporaneitate. În primul rând trebuie să spunem că îngerii sunt fiinţe care există. Ei sunt fiinţe
create. Prin urmare, îngerii au fost fiinţe create de Dumnezeu. Dumnezeu este autorul creaţiei îngerilor. Trebuie să
precizăm că dacă Dumnezeu nu ar fi voit nu am fi ştiu despre existenţa îngerilor.64 Prin voinţa lui Dumnezeu şi prin
dorinţa Lui de a cunoaşte am putea spune că ştim câte ceva despre îngeri. Prin urmare ce sunt îngerii? Sunt simboluri
sau realităţi? Andre Malraux spunea la un moment că „lumea modernă v-a înceta când nu se v-a mai crede îngeri.” Este
cât se poate de evident că nu putem să îi cunoaştem pe îngeri pe cale raţională sau după cum s-a încercat în anumite
epoci din istoria umanităţii să îi căutăm pe îngeri pe cale raţionalistă. Cunoaşterea omului raportată la existenţa
îngerului este însă numai parţială. Fiinţa sau esenţa ultimă a îngerului nu poate fi cunoscută. Esenţa îngerilor, la fel ca şi
fiinţa lui ultimă transced capacitatea noastră de înţelegere. Cea ce putem cunoaşte despre îngeri este mai mult despre
funcţiile lor sau despre modalitatea lor de existenţă.65 În sensul ultim, îngerii sunt folosiţi pentru mântuirea omului, sau
în orice caz, ei au un mare rol în mântuirea omului. Se crede că îngerii sunt un fel de protectori ai omului sau că printre
atribuţiile lor este şi cea de a îl proteja pe om sau de a îl ocrotii. Dar trebuie să precizăm că în lumea scepticilor, îngerii
sunt fiinţe contestate. În cele mai multe cazuri percepţia existenţei lor ne vine din credinţă. Biblia este cea care atestă
64
Jean Danielou, Les anges et leur mission (chap. VII : L'ange gardien), coll. "Irenikon", Chevetogne, 1951.
65
http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-gardien/eglise2.html.

11
pentru tradiţia iudeo-creştină existenţa lor. Am putea spune că Biblia este un depozitar de angheologie. Am putea spune
că îngerii sunt fiinţe create. Numai Dumnezeu este necreat. Prin urmare, prin natura lor, îngerii nu sunt fiinţe eterne.
Am putea spune că îngerii sunt fiinţe spirituale sau duhovniceşti. În acest sens, am putea spune despre îngeri că sunt
înţelepţi dar nu sunt omniştienţi. Sunt multe lucruri care pot fi spuse despre caracteristicile îngerilor. Îngerii sunt
capabili să ajungă la viteze de deplasare enorme dar ei nu sunt omniprezenţi. Îngerii au putere dar nu sunt omnipotenţi.
Numai Dumnezeu este omnipotent.66 În acest sens îngerii sunt îngerii creaţi în timp. Ei ne sunt superiori nouă fiindcă
nu au un sfârşit temporal cum avem noi.67

În mare, mai toţi oamenii caută modele. Căutarea modelelor este în special resimţită în studiile de sociologie.
Din nefericire nu toţi oamenii caută modele veridice. Modelele legate de vieţuirea îngerilor sunt cât se poate de multe.68
Adevărul este că puţini caută să spunem „desăvârşirea evanghelică” în angheologie. Modelele pe care le caută omul
sunt în general de natură strict omenească. În mare parte am putea spune că omul se lasă de foarte multe ori dus de
înţelegerea eronată a modelelor unor oameni robotizaţi sau a unor existenţe ale tehnicii. În acest sens, de foarte multe
ori putem vedea cum modelul unui om al tehnicii este mult mai căutat decât un model angelic. De mai multe ori în
istorie s-a putut vedea cum omul a văzut un model al perfecţiunii sale mai mult în tehnologie decât în angheologie.
Omul contemporan este prins de foarte multe ori de sensul avansării în material şi nu de avansarea în sens
duhovnicesc.69

În aceste sens, trebuie să afirmăm că îngerii sunt un subiect fascinant. Am putea spune că este destul de greşit că
omul modern se reduce pe sine la a îşi lua informaţii despre îngeri din mas media. Termenul pe care îl foloseşte Agheu
în Vechiul Testament pentru înger este malawk.70 În acest sens, am putea spune că dacă omul în general s-ar afunda din
ce în ce mai mult în spre o direcţie nesigură din punct de vedere duhovnicesc dacă nu s-ar dedica studiului
angheologiei. În general, în operele de început ale creştinismului există enorm de multe resurse teologice care ne fac să
aprofundăm taina îngerilor sau a realităţii existenţei lor. Aşadar trebuie să spunem că îngerii nu sunt proprii lor autori.
Ei au fost creaţi de Dumnezeu. Îngerii nu au principiul subzistenţei lor în sine ci în Dumnezeu. Dumnezeu este cel care
a creat şi care a voit aducerea îngerilor în existenţă.71 Una dintre disciplinele iudaice care au fost profund preocupate de
angeologie a fost calaba. În cabala iudaică s-a studiat foarte mult problema îngerilor. În acest sens, trebuie să spunem că
66
http://www.newtestamentchurch.org/OPA/Articles/1998/01/the%20nature%20of%20angels.htm.
67
http://biblio.domuni.org/articlestheo/anges/htframe.htm.
68
http://www.sacredheart.com/The_Mystical_City_of_God_Book_01_Chapter_03.htm.
69
Fields, Weston W. (1976), Unformed and Unfilled (Grand Rapids, MI: Baker). Girdlestone, Robert (1973), Synonyms of the Old Testament
(Grand Rapids, MI: Eerdmans). Gray, Gorman (2000), The Age of the Universe: What Are the Biblical Limits? (Washougal, WA: Morningstar
Publications). Jackson, Wayne (1993), “The Origin, Nature, and Role of Angels,” Whatever Happened to Heaven and Hell?, ed. Terry M.
Hightower (San Antonio, TX: Shenandoah Church of Christ), pp. 207-210. Kaiser, Walter C., Jr. (1992), More Hard Sayings of the Old
Testament (Downers Grove, IL: InterVarsity Press). Kelly, Douglas F. (1997), Creation and Change (Geanies House, Fearn, UK: Christian
Focus Publications). Leupold, H.C. (1942 reprint), Exposition of Genesis (Grand Rapids, MI: Baker). Lockyer, Herbert W. (1995), All the
Angels in the Bible (Peabody, MA: Hendrickson). Woods, Guy N. (1986), Questions and Answers: Volume Two (Nashville, TN: Gospel
Advocate).

70
http://www.apologeticspress.org/articles/468.
71
Dictionnaire des Anges, Gustav Davidson, Le Jardin des Livres 2005, Paris, Dictionnaire pratique des anges, les invoquer pour obtenir leurs
bienfaits, leurs prières, leurs fonctions, Emmanuelle Morgane, Ed. Exclusif 2004. Encyclopédie des anges, véritable histoire et origines des
anges, Émilie Bonvin, Ed. Exclusif 2005. Enquête sur l'existence des Anges Gardiens, Pierre Jovanovic, Ed. jardin des Livres paris, 2005, j'ai
lu 1994 Hans-Werner Schroeder, L'homme et les Anges, Ed. Iona, Paris 1986 Edouard Brasey, Enquête sur l'existence des anges rebelles, Ed.
J'ai Lu, 1997 Burnham Sophy, Le livre des Anges, Marabout, 1994 Gitta Mallasz, Dialogues avec l'ange, Aubier, Paris, 1990 Rudolf Steiner,
De la Nature des anges, Ed. Anthroposophiques Romandes, Genève 2004 Henry Corbin, L'homme et son ange, Ed. Fayard, 1983 Anne
Bernet, Enquête sur les anges, Ed. Perrin, 1997.

12
în cabala iudaică există un anumit cult al îngerilor sau mai bine spus o mistică a îngerilor. Învăţăturile iudaice despre
îngeri sunt cât se poate de elaborate. Baza elaborări acestor învăţături este o puternică „critică biblică.” Astfel, trebuie
să spunem că la un anumit nivel cabala nu este partea ortodoxă a iudaismului.72 Iudaismul ca şi curent religios a avut
una dintre cele mai profunde percepţii doctrinare ale îngerilor. Cele mai elaborate doctrine referitoare la îngeri le găsim
în iudaism.73 Am putea enumera aici mai multe grupuri de îngeri după cum sunt ei aşezaţi ierarhic: în cadrul serafimilor
am putea enunţa pe arhanghelul Metatron şi pe îngerii Vehuiah, Jeliel(Yeliel), Sitael, Elemiah, Mahasiah, Lelahel,
Achaiah, Cahetel. În cadrul Heruvimilor am putea enunţa pe arhanghelul Jofiel( Raziel ) şi pe îngerii Haziel, Aladiah,
Lauviah, Hahaiah, Yezalel, Mebahel, Hariel, Hekamiah. În cadrul tronurilor am putea să enumerăm pe arhanghelul
Ţadchiel şi pe îngerii Lauviah, Caliel, Pahaliah, Nelchael, Yeiaiel, Melahel, Haheuiah. În cadrul ierarhiei domniilor am
putea să denumim pe arhanghelul Kamael şi pe îngerii Nith-Haiah(Nithaiah), Haaiah, Ieratel, Seheiah, Reiiel, Omael,
Lecabel, Vasariah. În cadrul virtuţiilor am putea să îl enumerăm pe arhanghelul Mihail şi pe îngerii Hahahel, Michael,
Veuliah(Veualiah), Ielaiah, Sealiah, Ariel, Asaliah, Mihael. In cadrul Arhangelilor am putea să îl numim pe Rafael şi pe
îngerii Nemahiah, Yeialel (Yeyalel), Harael, Mitzrael, Umabel, Iahel, Anauel, Mehiel. În cadrul ierarhiei îngerilor am
putea să îl numim pe Gabriel şi mai jos pe îngerii Damabiah, Manakel, Ayael (Eiael), Habuhiah, Rochel (Rahael),
Jamabiah (Yabamiah), Haiaiel, Mumiah.74 În acest sens există o listă mult mai mare de îngeri. Dar este imposibil să îi
72
http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism.
73
http://www.sacred-texts.com/jud.
74
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A9ologie. « Les Séraphins ARCHANGE : Metatron NOMS : Ehyiah, Jeliel, Sitael, Elemiah,
Mahasiah, Lalahel, Achaiah et Cahetel Issu de l'hébreu seraphim qui signifie littéralement " les brûlants ", définition qui renvoie à la vision du
prophète Isaïe, que l'une de ces créatures purifia en prélevant une braise de l'autel divin. Placés au sommet de la hiérarchie, ils entourent le
trône de Dieu et chantent ses louanges, ils représentent le mouvement perpétuel tout autour des secrets divins et possèdent le pouvoir d'élever
leurs inférieurs à leur ressemblance, on les appelle les " brûleurs de péché et chaque séraphin est en relation avec l'un des sept péchés capitaux
qu'il peut nous aider à consumer. Dotés d'ailes (trois paires selon Isaïe : une pour se voiler la face, une pour voler et une qu'ils étendent sur leurs
pieds), ils sont dévolus à la louange de Dieu. Leur couleur est le rouge, couleur de feu, élément qui constitue leur attribut, et leur pierre est la
sardoine, qui reflète les influences cosmiques et fait fuir les démons. Les Chérubin ARCHANGE : Raziel NOMS : Haziel, Aladiah, Lauviah,
Hahaiah, Iezael, Mebahel, Hariel et Hakamiah Ces entités célestes rattachées au corps innombrable des Anges tirent leur nom de kâribu puis
keroubim en hébreu, terme qui désignait les premiers génies ressemblant à des taureaux ailés à tête humaine protégeant l'entrée des palais
assyro-babyloniens. La Bible les a repris à son compte, notamment à travers les visions du prophète Ezéchiel dans lesquelles ils apparaissent
comme les serviteurs les plus proches de Dieu. Hôtes et gardiens de son Sanctuaire, ils semblent aussi soutenir son Trône : on retrouve
d'ailleurs cette même fonction et cette même image dans l'Apocalypse de Jean. Vifs, les chérubins constituent la métaphore de l'omniprésence
de Dieu, symbolisant la sagesse divine, ils possèdent l'ineffable aptitude à connaître et à contempler Dieu, à recevoir les plus hauts dons de sa
Lumière et à accueillir la plénitude des dons qui rendent Ange. Dieu les plaça à l'est d'Eden pour empêcher les humains d'entrer dans le Jardin
et d'accéder à l'Arbre de Vie(Genèse, III,24). Dans l'Islam, les chérubins louent perpétuellement Allah. Ils sont couleur soleil, composés d'éther
et de feu, ils aiment la blonde topaze, douée d'une occulte puissance et symbole de justice. Ils sont représentés en bleu et or, jouant parfois d'un
instrument de musique mais dans l'art chrétien, on les retrouve plus souvent comme des Anges sans corps réduits à une tête ailée. Dans l'Islam,
les chérubins louent perpétuellement Allah. Les Trônes ARCHANGE : Binael NOMS : Lauviah, Caliel, Leuviah, Pahaliah, Nelkhael, Yeiayel,
Melehel, Hayviah Représentant la justice divine, ils ont pour particularité de ne pouvoir faire aucune concession aux biens inférieurs et d'être
incapables d'aucune bassesse, ce qui leur confère le privilège de soutenir le Trône de Dieu . Ils dérivent des chérubins, leur pierre est le jaspe
rouge et vert, dissolvant universel des venins psychiques et spirituels. On les retrouve généralement représentés avec une robe et un bâton de
commandement. Les Dominations ARCHANGE : Hesediel NOMS : Nith-Haiah, Ahayah, Yerathel, Seheiah, Reuel, Omael, Yecebel, Vasariah
Ils sont responsables des éléments naturels et des corps célestes et représentent la pure élévation spirituelle détachée de toute compromission
terrestre. Ils sont représentés portant une couronne et un sceptre. Les Puissances ARCHANGE : Camael NOMS : Yehuiah, Lehahiah,
Chavakhiah, Menadel, Aniel, Haamiah, Rehael, Yeiazel Ils ont la même fonction que les dominations, à savoir la responsabilité des éléments
naturels et des corps célestes. Ils agissent avec une volonté farouche conformément aux desseins de Dieu, elles combattent les démons, leur
pierre est l'onyx blanc et noir, lumières et ténèbres, symbole du Bien et du Mal. Elles sont, tout comme les dominations, représentées avec une
couronne et un sceptre. Les Vertus ARCHANGE : Raphaël NOMS : Hahahel, Mikael, Yoliah, Yelehiah, Sehaliah, Ariel, Asaliah, Mihael Liées à
la passion du Christ, elles se singularisent par un pouvoir d'ordre intellectuel qui leur est propre et dont l'homme ne peut aucunement avoir
connaissance. Elles représentent la synthèse de quatre éléments, leur pierre est le saphir, symbole de sagesse, clarté divine, couleur d'espérance
et puissant talisman contre le mauvais œil ; dans la Bible, il est dit que le Trône de Yahvé est fait de pierres de saphir. Elles sont souvent
représentées portant des fleurs. Les Principautés ARCHANGE : Haniel Noms : Vehuel, Daniel, Hahasiah, Imamiah, Nanael, Nithael,
Mebahiah, Poyel Elles protègent les nations et se définissent comme des puissances de commandement de la plus haute convenance, elles n'ont
ni de couleurs, ni d'attributs particuliers. Les Archanges ARCHANGE : Michel NOMS : Nemamiah, Yeiaiel, Harahel, Mitzrael, Umabel, Iah-

13
enumerăm pe toţi din moment ce numărul lor este de miliarde şi miliarde. Am putea spune că numai Dumnezeu
cunoaşte numărul exact al îngerilor. Tradiţia iudaică denumeşte 72 de îngeri majori.75 Astfe că trebuie să spunem că mai
recent s-a cerut un înger patron al televiziunii şi al comunicaţiilor.76 Trebuie să spunem că îngerii sunt dintre cele mai
profunde creaţii ale lui Dumnezeu.77

„Dans cette perspective, les anges continuent d'accomplir auprès des hommes les tâches que l'Acienne
Testament leur attribuait déjà. Quand une communication surnaturelle parvient du ciel à la terre, ils en demeurent les
mystérieux messagers Gabriel transmet la double Annonciation (Lc 1,19.26) ; une armée céleste intervient dans la nuit
de la Nativité (Lc 2,9-14) ; des anges encore annoncent la Résurrection (Mt 28,5ss p) et font connaître aux Apôtres le
sens de l'Ascension (Ac 1,10s). Auxiliaires du Christ dans l'œuvre du salut (He 1,14), ils assurent la garde des hommes
(Mt 18, 10 ; Ac 12,15), présentent à Dieu les prières des saints (Ap 5, 8 ; 8,3), conduisent l'âme des justes en paradis
(Lc 16,22). Pour protéger l'Eglise, ils poursuivent autour de Michel, leur chef, le combat contre Satan qui dure depuis
les origines (Ap 12,1-9).
Un lien intime rattache ainsi le monde terrestre au monde céleste ; là-haut les anges célèbrent une perpétuelle liturgie
(Ap 4,8-11) à laquelle s'unit ici-bas la liturgie de l'Eglise (cf. Gloria, Préface, Sanctus). Des présences surnaturelles
nous entourent, que le voyant de l'Apocalypse concrétise dans le langage de convention consacré par l'usage. Cela
exige de notre part une révérence (cf. Jos 5, 13-55 ; Dn 10,9 ; Tb 12,16) qui n'est pas à confondre avec l'adoration (Ap
22,8s). Il est donc nécessaire de proscrire un culte exagéré des anges qui nuirait à celui de Jésus-Christ (Col 2,18). Au-
delà de ces affirmations explicites de la Bible, le critique peut se demander quel sens ont des représentations qui sont
largement empruntées au monde païen ambiant et qui traduisent des éléments périphériques du message biblique. Le

Hel, Anauel, Mehiel Ils sont les messagers de Dieu, leur chef est le " prince d'Israël ", Michel. Dans la Bible, les archanges Raphaël, Michel et
Gabriel, puis plus tard Uriel, sont rarement désignés sous ce nom-là, ils apparaissent plutôt comme faisant partie d'un corps de 7 Anges qui,
selon l'Apocalypse de Jean, se tiennent toujours prêts à entrer devant la gloire de Dieu ; selon Enoch, le nom des trois autres seraient Raguel,
Saraqiel et Remeieil, mais selon une fresque de l'église St-Ange à Palerme, il s'agirait de Jehudiel, Barachiel et Seatiel. Organiquement reliés
aux Anges, ils s'en distinguent cependant par leur fonction d'intermédiaire entre les principautés avec qui ils sont en communion et l'ensemble
des Anges auxquels ils confèrent l'unité. Dans L'Islam, les archanges portent le trône d'Allah . Leur pierre est le rubis, symbole de l'ardeur
guerrière, du pouvoir et de la victoire. Ils sont presque toujours représentés en militaire, portant en général une arme(lance ou épée) et un
bouclier, ils portent aussi une balance(pour peser le Bien et le Mal) ou des fleurs blanches (généralement des lys) ou bien encore un instrument
de musique (trompette). Les Anges ARCHANGE : Gabriel NOMS : Damabiah, Manakel, Eyael, Habubiah, Rochel, Jamabiah, Haiaiel,
Mumiah Dans la Bible, le corps des Anges, constitué d'un nombre innombrables d'entités célestes, ne distingue guère de catégories claires en
dehors des sept anges admis à contempler la face de Dieu (parmi lesquels on retrouve Michel, Gabriel et Raphaël), des chérubins et des
séraphins. Leur fonction est de protéger tous les hommes, on retrouve parmi eux les Anges gardiens, dévolus à la protection de chaque homme.
En effet, ils constituent le plus bas degré de la qualité angélique, c'est à dire celui par lequel l'homme est amené à prendre conscience de la
hiérarchie angélique et celui grâce auquel il peut commencer à s'élever vers Dieu. Les Anges ont pour pierre l'émeraude, à double nature, faste
et néfaste dédiée à Vénus, déesse de l'Amour, mais aussi gemme de la connaissance du Bien et du Mal (Mal choisi par Lucifer, le plus beau des
Anges.).” http://forum.aceboard.net/40490-1384-11191-0-Hierarchie-anges-Seraphins-Cherubins-Trones-Archanges.htm.
75
http://anges.free.fr/anges2.htm. Sérafimii : Vehu Iah (Vehuiah), Ieli El (Jeliel), Sita El (Sitael), Elem Iah (Elémiah), Mahas Iah (Mahasiah),
Lelah El(Lelahel), Acha Iah (Achaiah), Cahet El (Cahétel). heruvimii : Hazi El (Haziel), Alad Iah (Aladiah), Lauv Iah (Lauviah), Haha Iah
(Hahaiah), Ieza El (Lezalel), Mebah El (Mébahel), Hari El (Hariel), Hakam Iah (Hékamiah). Tronurile : Lauv Iah (Lauvhiah), Cali El (Caliel),
Leuv Iah (Leuviah), Pahal Iah (Pahaliah), Nelcha El (Nelchael), Ieiai El (Yéiayel), Melah El (Mélahel), Hahiu Iah (Haheuiah). Domniile : Nith-
ha (Nithaiah), Iah Haa Iah (Haaiah), Ierath El (Yératel), Sehe Iah (Séhéiah), Reii El (Reiyel), Oma El (Omaël), Lecab El (Lecabel), Vasar Iah
(Vasariah). Puterile : Iehu Iah (Yéhuiah), Lehah Iah (Léhahiah), Chavak Iah (Chavaquiah), Menad El (Ménadel), Ani El (Aniel), Haam Iah
(Haamiah), Reha El (Réhael), Ieiaz El (Léiazel). Stapâniile : Hahah El (Hahahel), Mika El (Mikaël), Veual Iah (Véuliah), Iela Iah (Yélaiah),
Seal Iah (Séhaliah), Ari El (Ariel), Asal Iah (Asaliah), Miha El (Mihaël). Începătoriile : Vehu El (Véhuel), Dani El (Daniel), Hahas Iah
(Hahasiah), Imam Iah (Imamiah), Nana El (Nanael), Nitha El (Nithael), Meba Iah (Mébahiah), Poi El (Poyel). Arhanghelii : Nemam Iah
(Némamiah), Ieial El (Yéialel), Harah El (Harael), Mitzra El (Mitzrael), Umab El (Umabel), Iah H El (Lahhel), Anau El (Anauel), Mehi El
(Méhiel). Îngerii : Damah Iah (Damabiah), Manak El (Manakel), Eia El (Eyael), Habuh Iah (Habuhiah), Roch El (Rochel), Jabam Iah
(Jabamiah), Haiai El (Haiaiel), Mum Iah (Mumiah).
76
http://anges.free.fr/anges11.htm.
77
Pierre-Marie Galopin et Pierre Grelot in Vocabulaire de Théologie Biblique, publié sous la direction de Xavier Léon-Dufour s.j., Paris ,
Editions du Cerf, 1970.

14
problème n'est pas facile à résoudre. Un point est sûr. Quelles que soient la nature et la structure de l'univers spirituel
qui entoure Dieu et exécute ses desseins, c'est par soumission au Christ, maître du monde et Sauveur, qu'il est incorporé
dans le plan divin de la création et de la rédemption. C'est par-là qu'il entre dans le domaine de la foi chrétienne.”78

Trebuie să spunem că ei scăpând din percepţiile noastre obişnuite constitue o lume tainică. În acest sens, s-a
vorbit de o taină a îngerilor. În Biblie nu s-a pus niciodată la îndoială existenţa îngerilor. 79 Îngerii au fost de mai multe
ori contestaţi dimpreună cu existenţa lor.80 Am putea spune ceva mai multe lucruri despre ierarhia îngerilor. Tema
ierarhiei îngerilor este una dintre cele mai dificile subicte ale angheologiei. Evagrie Ponticul spune despre îngeri că ei
îngerii umplu aerul luptându-se pentru noi.81 Trebuie să ştim că Dumnezeu este cel care are autoritate ultimă asupra
îngerilor.82 Iată ce citim de exemplu într-o rugăciune a lui Adelbert83: “încă ridic glasul şi cererile mele către îngerii
Uriel, Tubuel, Michel, Inias, Tubuas, Sabaoc, Simiel..."84 Aşadar fondul ierarhic al mistagogiei angelice sau al
angheologiei este una dintre cele mai grele de realizat îndatoriri ale teologului este de a face un fel de învăţătură sau
cale de acces în lumea îngerilor. Dionisie Areopagitul a realizat aceasta scriind ierarhia cerească. Lucrarea lui Dionisie
este totuşi o lucrare care nu epuizează ceea ce poate fi scris despre îngeri. Trebuie să spunem că subiectele referitoare la
angheologie nu sunt epuizate. Mai pot fi scrise multe lucruri referitoare la îngeri şi la lucrarea lor. Vom lua în acest sens
ca şi subiect de analiză trei arhangheli pe care tradiţia îi numeşte Barachiel, Jehudiel şi Zeadkiel.85 În acest sens am
78
http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-gardien/definit5.html.
79
La Mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques et des analogies humaines, par M. J. Ribet, Paris, Poussielgue Frères, 1879, tome
second : Les phénomènes mystiques distincts de la contemplation - Phénomènes intellectuels : les visions, Chap. VIII : Les objets de la vision
surnaturelle - Les Anges.
80
"Les anges, nos puissants médiateurs, et leurs inestimables missions pour le monde", Heinrich Kreuzer, Oeuvres Mariales, CH-4632
Trimbach, Suisse (3° édition, 1989).
81
Antirr. Praef., Tristesse, 27.
82
Françoise Bouchard, "Les grands miracles de la dévotion", Ed. Résiac, 1996.
83
Un mare mistic oriental: http://www.scottowen.org/topic/adelbert. http://en.wikipedia.org/wiki/Adalbert_of_Prague.
84
Th. Laval "Le Monde invisible ou Traité dogmatique et ascétique des Anges" (Bruxelles, 1909).
85
„Barachiel Saint Barachiel Archange, "la bénédiction de Dieu", combat l'esprit de la paresse, de l'indifférence et de la tiédeur religieuses.
C'est par notre zèle pour le bien, et en nous attachant le plus possible à réaliser notre sanctification personnelle, que nous pouvons écarter ce
vice. Le zèle pour le bien est nécessaire pour la béatitude, car le "Royaume des Cieux est l'objet de violence, et ce sont les violents qui s'en
emparent" (Matth.11,12). Ailleurs, Jésus dit encore : "Ce ne sont pas ceux qui me diront : Seigneur, Seigneur ! qui entreront dans le Royaume
des Cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans les Cieux" (Matth.7,21). Les âmes tièdes sont, aux yeux du Seigneur, pires
que les âmes froides. Il dit encore : "Ainsi, puisque tu es tiède, et ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche" (Apoc.3,16). On doit
l'invoquer pour les prêtres, afin qu'il y ait beaucoup de saints prêtres, "car tout est attaché à la bénédiction de Dieu" (Ps.127,1). Il tient dans sa
main droite le rituel, symbole de la bénédiction du Seigneur, car "c'est la bénédiction du Seigneur qui procure la richesse" (Prov.10,22). St
Barachiel archange, viens avec tes anges nous tirer de notre torpeur ! Aide-nous à faire le bien et à croître dans l'amour de Dieu et de Marie.
Amen. Jehudiel Saint Jehudiel Archange, "La louange de Dieu", combat l'esprit de jalousie et de l'envie qui, en sucombant à la jalousie, se
révolta de voir la préférence que Dieu accordait à Marie, sur toute autre créature, puisque c'est par Elle que devait se produire l'Incarnation de
la deuxième Personne Divine. Sa jalousie l'entraîna jusqu'à la haine des décrets de Dieu. Dans plusieurs exorcismes, le démon s'est fait
connaître comme étant l'adversaire privilégié de Jehudiel. Le vice de la jalousie nous fait envier le bien du voisin. Jadis, dans l'Ancien
Testament, les frères de Joseph, poussés par la jalousie, ont voulu l'assassiner parce qu'il était le fils préféré de Jacob. C'est la jalousie qui
aveugla et empêcha les Pharisiens de reconnaître la sainteté et la puissance surnaturelle du Fils de Dieu. Leur jalousie se transforma en haine du
Seigneur et les amena à Le livrer à mort. Avec l'amour de Dieu, de ses commandements, et notre bienveillance envers notre prochain, en
l'acceptant et en le reconnaissant comme tel, nous triomphons de la jalousie, de la haine et du fanatisme. L'archange Jehudiel est notre meilleur
guide et notre plus grand bienfaiteur. Son acceptation inconditionnelle des décrets divins et son zèle à exécuter les ordres du Très-Haut
scellèrent son alliance éternelle avec Dieu. Ainsi glorifie-t-il Dieu depuis toute éternité et personnifie-t-il, dans la charité, la vivante louange de
Dieu. Le peuple élu a brisé et rejeté l'ancienne alliance. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous appelés à recevoir la couronne, celle
que Jehudiel tient dans sa main droite, symbole de la récompense de ceux qui auront été fidèles à Dieu et de ceux qui auront adoré Dieu.
Comme St Paul l'écrit à Timothée : "Désormais m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur me la remettra en ce jour-là, Lui le Juste
Juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu sa venue avec amour" (2 Tim.4,8). St Jehudiel Archange, toi, l'ange puissant
et le redoutable adversaire de Belzébuth, viens à notre aide avec toutes tes légions d'anges ! Accompagne-nous dans le combat contre les
terribles attaques de l'Enfer, qui menacent d'anéantir l'Eglise. Eloigne toute jalousie de nos coeurs et fais en sorte que chacun de nous, par
l'accomplissement de la volonté divine, devienne une vivante louange à la gloire de Dieu. Zeadkiel (ou Sealtiel). Saint Sealtiel Archange, "La

15
putea spune că se fac referinţă în scripturi în Biblie la îngeri. În Geneză 3, 24: se vorbeşte de heruvimi, Isaia 6, 2 se
vorbeşte de serafimi, în Iezechil 10, 3 se vorbeşte de heruvimi, tronuri, în Daniel se vorbeşte de miriadele îngereşti, de
Gabriel şi de Mihail, în cartea lui Tobie se vorbeşte de Rafael, în 2 Macabei se vorbeşte de oştirile cereşti, în 1
Tesaloniceni se vorbeşte de un arhanghel, în Romani 8, 38 se vorbeşte de îngeri principalităţi şi de puteri, în 1 Corinteni
15, 24 se vorbeşte de începătorii puteri, stăpânii. În Efeseni 1, 21 se vorbeşte de începătoreii, puteri, domnii şi domnii,
în Efeseni 3, 10 se vorbeşte de domnii şi puteri cereşti, în Efeseni 6, 12 se vorbeşte de puteri şi de începătorii, în 1 Petru
3, 22 se vorbeşte de îngeri, puteri domnii, în Iuda 9 se vorbeşte de arhanghelul Mihail, în 2 Petru 10, 11 se vorbeşte de
îngeri, în Evrei 12, 22 se vorbeşte de o nenumărată oştire de îngeri şi în cele din urmă am mai putea enunţa că în
Apocalispsă se vorbeşte de şapte îngeri.

Pe continentul european Toma de Aquino a fost cel care a oferit însă o clasificare ierarhică proprie a îngerilor.
Această ierarhie graduală şi ierarhică este modalitatea prin care lumina dumnezeiască se comunică îngerilor. În acest
sens ştim clasificarea pe care a oferit-o Dionisie.86 Clasificarea pe care a oferit-o Grigorie cel Mare este însă puţin mai
diferită: serafimi, heruvimi, tronuri, domnii, începătorii, tării, virtuţi, arhangheli şi îngeri. Clasificarea lui Ambrozie
episcopul Milanului în secolul al IV-lea este aceasta: serafimi, heruvimi, tronuri, începătorii, puteri, virtuţi, arhangheli
şi îngeri. Literaturile iudaice apocrife prezintă mai multe alte clasificări ierarhice care nu au fost acceptate ca şi
canonice în creştinism. Am putea spune că au fost atribuite anumite reprezentări ale ierarhiilor. Prima ierarhie a fost cea
a serafimilor, a heruvimilor şi a tronurilor. Ea Îl reprezintă pe Dumnezeu în perfecţiunile Lui intime: iubire vie, lumină
vie, sfinţenie nealterată. A doua ierarhie de domnii, stăpânii şi începătorii Îl reprezintă pe Dumnezeu în suveranitatea
Lui faţă de făpturile Lui: putere fără limite, forţă irezistibilă, dreptate imuabilă. A treia ierarhie Îl prezintă pe
Dumnezeu prin acţiunile Lui: conducere cu înţelepciune, descoperiri sublime şi ca şi o constantă mărturie a binelui.87
Trebuie să menţionăm că angheologia orientală diferă foarte mult de cea occidentală. În acest sens, putem vedea cum în
orient persoana autoritară în probleme de angheologie a fost considerat Dionisie Areopagitul în timp ce în occident a
fost considerat Toma de Aquino.88 În occident se obişnuia ca anumitor teologi să le fie acordat titlul de doctor
angelicus. Toma de Aquino a fost considerat de exemplu în Biserica Romană un doctor angelicus. 89 Această tradiţie nu
este prezentă în orient.90
prière de Dieu", combat l'esprit de l'intempérance et de l'ivrognerie. L'intempérance conduit à tous les vices et à tous les crimes. Le Sauveur
nous adresse cette exhortation avec ces paroles de l'Ecriture : "Tenez-vous sur vos gardes : que vos coeurs ne s'alourdissent pas dans la
débauche, l'ivrognerie, et les soucis matériels, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste" (Luc21,34). Les vertus de tempérance et
d'abstinence nous permettent de combattre ce vice. Elles éclairent notre intelligence, affermissent notre volonté, nous procurent d'autres vertus,
ainsi que le pardon des offenses, la réalisation de nos prières, des grâces extraordinaires et pour finir la récompense éternelle. Dans les pays de
mission, des régions entières ont été libérées de ce vice de l'ivrognerie, grâce à son intercession. Un missionnaire est parvenu à ce résultat dans
les régions où il a fait connaître ce grand archange et imploré son aide. En tant que porteur et distributeur des grâces divines, il tient dans sa
main droite une corbeille de fleurs, symbole de la joie, de la vie en Dieu. Jésus a dit à Soeur Josepha Menendez : "La joie en Dieu est la clef de
toutes les grâces" (d'après le livre "Un appel à l'Amour").

86
Serafimi, heruvimi, tronuri, domni, stăpânii, puteri, începătorii, arhangheli, îngeri. În general această clasificare a îngerilor a fost cea
acceptată tradiţional de toată Ortodoxia.
87
http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-gardien/hierar01.html.
88
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas.
89
http://historymedren.about.com/od/aentries/a/11_aquinas.htm.
90
Newman, John Henry, trans. Catena Aurea: Commentary on the Four Gospels Collected out of the Works of the Fathers by S. Thomas
Aquinas. 4 vols. Oxford: Parker, 1841–45; reprinted in 7 vols., Albany, NY: Preserving Christian Publications, 1993–96 (also available through
Leaflet Missal Online and Sophia Institute); reprinted in 4 vols., London: St. Austin Press, 1997 (also available through Leaflet Missal Online);
reprinted in 8 vols., Wipf and Stock, 2005. E-text of the parts on Matthew and Mark at www.ccel.org/ccel/aquinas/catena1.html (Mt) and
www.ccel.org/ccel/aquinas/catena2.html (Mk); the same parts may be downloaded as PDF files at
www.stjamescatholic.org/ebooks/aquinas_catena_matthew.pdf and www.stjamescatholic.org/ebooks/aquinas_catena_mark.pdf. E-text of all
parts la www.diafrica.org/kenny/CDtexts/CAMatthew.htm, www.diafrica.org/kenny/CDtexts/CAMark.htm,
www.diafrica.org/kenny/CDtexts/CALuke.htm and /www.diafrica.org/kenny/CDtexts/CAJohn.htm.

16
Prin urmare, dincolo de spaţiu şi timp, dincolo de planete, de materie şi de univers a existat numai Dumnezeu.91
Am putea spune că Dumnezeu a fost cumva suficent lui Înşuşi în această izolare care nu poate fi cuprinsă de imaginaţia
noastră. Aşadar Dumnezeu a voit să producă o operă exterioară. Scripturile ne spun că El a creat cerul şi pământul. Mai
întâi a fost creat cerul. El a voit să creeze duhuri curate ca şi El, având ca şi El iubire şi inteligenţă, şi care să Îl poată şi
să Îl cunoască după cum El se cunoaşte pe Sine Însuşi. Aceştia au fost îngerii. Ei sunt într-un număr ce nu poate fi
numit. Am putea spune despre îngeri că ei au primit un fel de inteligenţă şi suveranitate ca şi prerogative ale
sublimităţii.92

„L'ange entre en contact avec le monde sensible par une présence d'"action" ; non la présence de l'âme liée au
corps et formant avec lui un seul être, mais la présence du pur esprit d'autant plus habile à manier un instrument qu'il en
est plus indépendant et plus libre. Déjà l'exemple de l'homme montre ce que peut l'esprit sur la matière. La science a
discipliné les forces naturelles ; notre propre volonté se fait obéir de nos membres ; et parfois des individus fortement
trempés pétrissent leur organisme au point de se refaire un tempérament nouveau.
L'ange possède une connaissance encore plus parfaite des lois de l'univers ; il sait mettre en contact et faire réagir corps
et éléments, de là pour lui la possibilité d'obtenir des résultats extraordinaires et en apparence miraculeux.
Dieu seul peut agir directement sur notre intelligence (Som. Th., I, 105, 3-4; C.G., III, 8-92) ; l'ange agira sur elle par
l'intermédiaire de la partie sensible de notre être. Il peut, par exemple, revêtir un corps d'emprunt comme Raphaël
(Tob., 12.19). Il peut influer sur nos sens et créer une sorte d'hallucination. Il peut surtout intervenir dans notre
imagination, dans ce creuset où d'une façon si étrange se fondent, se forment et se coordonnent les images.
Ordinairement cette dernière action nous échappe parce qu'elle se moule sur notre activité naturelle ; nous appelons
cela, suivant les moments, rêve prophétique, intuition ou pressentiment, illumination ou inspiration, bonne pensée, idée
pieuse.”93

În acest sens, referitor la ierarhia îngerilor, trebuie să spunem că există o anumită literatură despre îngeri care îi
prezintă într-o imagine cât se poate de eronată. Aceste curente sunt în special curentele religiilor orientale care au o
percepţie cât se poate de distorsionată referitoare la îngeri. Religiile orientului îndepărtat sunt cât se poate de negative
referitoare la percepţia reală a îngerilor. În acest sens, îngerii nu sunt mai deloc prezenţi în cultul religios.94 Rolul
îngerilor în religiile orientului îndepărtat este cât se poate de lipsit de semnificaţie. Aşadar trebuie să menţionăm că
unele ierarhii angelice au fost create asemenea unor ierarhii sociale. Deşi am putea vorbii de o „sociologie angelică” ea
nu este asemănătoare cu cea omenească.95 Ierarhia îngerilor este o ordine în care am putea să îi aranjăm pe îngeri,
duhuri curate, mai mult sau mai puţin superioare, în sensul apropierii de Dumnezeu.96 Am putea spune că îngerii după
unii teologi se clasifică în funcţie de împărtăşirea de lumina lui Dumnezeu. Astfel, trebuie să spunem că ierarhia
îngerilor este cumva simbolică în sensul omului dar cât se poate de reală în sensul existenţei lui Dumnezeu.97

În cazul primei ierarhii, cea a serafimilor cel mai mare în ierarhie este recunoscut de tradiţie ca fiind Metatron.
După Metatron urmează cum am spus restul de Ehiah, Jeliel, Sitael, Elemiah, Mahasiah, Lalahel, Achaiah şi Cahetel.
(Also on CD-ROM from Harmony Media.) Toal, M. F., trans. Catena Aurea. In his Patristic Homilies on the Gospels. Mercier Press, 1955;
reprinted in 4 vols. as The Sunday Sermons of the Great Fathers, Chicago: Regnery, 1957–63; Swedesboro, NJ: Preservation Press, 1996; and
San Francisco: Ignatius Press, 2000.

91
Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique Doctrine et Histoire publié sous la direction de Marcel Villers s.j. Tome I Paris,
Beauchesne, 1936 Article de Joseph Duhr.
92
http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-gardien/ref-10.html.
93
http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-gardien/eglise2.html.
94
Jean-Marie Paffenhoff, ABC de l'Angéologie : Comment parler aux anges de votre vie (Editions Jacques Grancher, 2005).
95
http://www.chez.com/jec2/archange.htm.
96
http://www.outre-vie.com/croyancereligion/anges/anges.htm.
97
http://fr.wikikto.eu/index.php/Hi%C3%A9rarchie_ang%C3%A9lique.

17
Cuvântul serafim înseamnă în ebraică “cel arzând.” Numele a fost dat lor de proorocul Isaia care a voit astfel să arate că
aceste făpturi îngereşti se curăţă şi se împărtăşesc de Dumnezeu. Serafimii sunt în capul ierarhiei şi am putea spune că
ei sunt cei care înconjoară tronul lui Dumnezeu. Ei se mişcă continuu în jurul tainelor dumnezeieşti şi au puterea de a îi
ridica pe inferiorii lor la asemănarea cu ei. După Isaia ei au trei perechi de aripi. Aripile lor sunt date de Isaia simbolic.
O pereche de aripi este pentru a îşi acoperii faţa, una pentru a zbura şi alta pentru a se îndrepta în spre Dumnezeu. În
sens simbolic am putea spune că culoarea simbolică este roşul, fiindcă este culoarea focului element care le este cumva
atributul lor. Piatra lor simbolică este sardoinul în care se reflectă influenţele cosmice şi prin care fac demonii să fugă.

În cazul celei de a doua ierarhii, cea a serafimilor, cel care a fost recunoscut de tradiţia Bisericii ca fiind primul
în ierarhie este Raziel. Mai apoi urmează după cum am arătat mai sus: Haziel, Aladiah, Lauviah, Hahaiah, Iezael,
Mebahel, Hariel şi Hakamiah. Numele lor provine din limba ebraică de la termenul de kâribu şi înseamnă similarul
unor tauri cu cap uman care protejau intrarea în templul asirobabilionian. Iezechil este cel care vorbeşte cel mai mult
despre ei numindu-I slujitorii cei mai apropiaţi de tronul lui Dumnezeu. Ei sunt apărători şi gardieni ai Sanctuarului
ceresc şi se pare că ei sunt cei care susţin tronul lui Dumnezeu. Această imagine o găsim şi la Ioan Evanghelistul.
Heruvimii constituie metafora omniprezenţei lui Dumnezeu, simbolizând înţelepciunea lui Dumnezeu. Ei posedă o
aptitudine inefabilă de a Îl cunoşate şi de a Îl contempla pe Dumnezeu şi de a primii cele mai înalte daruri din lumina
Sa şi de a primii toată această plenitudine pe care o dau îngerii. În cazul celei de a patra ierarhii, cea a tronurilor, cel
care a fost recunoscut de tradiţie ca fiind primul în ierarhie este Binael după care urmează Lauviah, Caliel, Leuviah,
Pahaliah, Nelkhael, Ieiaiel, Melehel şi Haiviah. Ei reprezintă cumva dreptatea lui Dumnezeu. Ei nu sunt capabili de nici
un fel de înjosire lucru care îi face capabili să poarte simbolic tronul lui Dumnezeu. În ei tradiţia spune că se dizolvă
veninuri fizice şi duhovniceşti. Îi vedem în general reprezentaţi cu o robă şi un baston ca şi semn al înţelepciunii.

În cazul celei de a cincea ierarhii, cea a domniilor, primul care a fost denumit de tradiţie ca fiind în ierarhie este
Hesediel după care urmează Nith-Haiah, Ahaiah, Ierathel, Seheiah, Reuel, Omael, Iecebel, Vasariah. Ei sunt
responsabili de elementele naturale şi de cele cereşti şi reprezintă ridicarea duhovnicească pură eliberată de orice fel de
compromise pământeşti. În general ei sunt reprezentaţi ca purtând un sceptru şi o coroană.

În cazul celei de a şasea ierarhii de îngeri, cea a puterilor, a fost recunoscut de tradiţie ca fiind primul în ierarhie
Camel, după care urmează Iehuiah, Lehahiah, Chavakhiah, Menadel, Aniel, Haamiah, Rehael, Ieiazel. Ei au aceleaşi
responsabilităţi ca şi domniile. Ei sunt luptători împotriva demonilor. Piatra lor de simbol este onixul negru. Ei sunt
reprezentaţi în general ca şi o coroană şi un sceptru.

A şaptea ierarhie a îngerilor a fost cea a stăpâniilor unde a fost recunsocut de tradiţie ca şi primul în ierarhie
Rafael, după care urmează: Hahahel, Mikael, Ioliah, Ielehiah, Sehaliah, Ariel, Asaliah, Mihael. Ei au o putere
intelectuală uimitoare care le este a lor proprie despre care omul nu are nici un fel de cunoaştere. Ei reprezintă sinteza a
patru elemente. Piatra lor simbolică este safirul, simbol al înţelepciunii, a străvederii dumnezeieşti, culoare a nădejdii.
În general ei sunt reprezenaţi ca purtând flori.

A opta ierarhie a îngerilor este cea a începătoriilor, fiind recunoscut de tradiţie primul în ierarhie ca fiind Haniel,
după care urmează Vehuel, Daniel, Hahasiah, Imamiah, Nanael, Nithael, Mebahiah, Poiel. Ei sunt îngeri care păzesc
popoarele şi care s-au definit ca şi puteri ale conducerii cu cea mai mare convingere. Ei nu au nici un fel de culoare
simbol şi nici un fel de reprezentare.

A noua ierarhie este cea a arhanghelilor şi a îngerilor care îi au ca şi conducători pe Mihail şi Gavriil. După ei
urmează: Damabiah, Manakel, Eyael, Habubiah, Rochel, Jamabiah, Haiaiel, Mumiah. Ei sunt îngeri care contemplă

18
faţa lui Dumnezeu. Funcţia lor este de a îi ocrotii pe oameni. Tradiţia spune că prin ei omul poate ajunge la cunoştinţa
ierarhiilor îngereşti. Tot prin ei omul poate să se ridice la Dumnezeu. Piatra lor de simbol lor a fost luată smaraldul.98

În acest sens, trebuie să spunem că Biserica nu consideră canonică împărţirea ierarhică a cabalei iudaice.99 La
fel nici în iudaismul ortodox nu se consideră cabala o carte canonică. 100 Prin urmare, trebuie să ştim că şi în cabala
există o anumită ierarhizare a îngerilor.101 În acest sens, cabala este o tradiţie apocrifă.102 Trebuie să spunem că există
mai multe tradiţii apocrife referitoare la rolul îngerilor şi a ierarhiei lor. 103 Aşadar trebuie să ne dăm seama că şi în
cabală se vorbeşte de o angheologie.104 Am putea vorbii de angheologie şi în mozaism.105 De fapt am putea spune că în
mozaism a fost un fel de proto-ierarhie a îngerilor care a urmat să se desfăşoare mai apoi în cursul firesc al evoluţiei
istorice şi religioase. Prin urmare trebuie să spunem că în mai multe tradiţii iudaice se face referinţă la îngeri. La îngeri

98
http://strangeangel.ifrance.com/texte/anges.html.
99
http://www.kabbalah.info/romkab/Rom_What-is-Kabbalah.htm.
100
Bodoff, Lippman; Jewish Mysticism: Medieval Roots, Contemporary Dangers and Prospective Challenges; The Edah Journal 2003 3.1.
Dan, Joseph; The Early Jewish Mysticism, Tel Aviv: MOD Books, 1993. Dan, Joseph; The Heart and the Fountain: An Anthology of Jewish
Mystical Experiences, New York: Oxford University Press, 2002. Dan, Joseph; Samael, Lilith, and the Concept of Evil in Early Kabbalah, AJS
Review, vol. 5, 1980. Dan, Joseph; The ‘Unique Cherub’ Circle, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1999. Dan, J. and Kiener, R.; The Early Kabbalah,
Mahwah, N.J.: Paulist Press, 1986. Dennis, G.; The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic, and Mysticism, St. Paul: Llewellyn Wordwide,
2007. Fine, Lawrence, ed. Essential Papers in Kabbalah, New York: NYU Press, 1995. Fine, Lawrence; Physician of the Soul, Healer of the
Cosmos: Isaac Luria and his Kabbalistic Fellowship, Stanford: Stanford University Press, 2003. Fine, Lawrence; Safed Spirituality, Mahwah,
N.J.: Paulist Press, 1989. Fine, Lawrence, ed., Judaism in Practice, Princeton N.J.: Princeton University Press, 2001. Green, Arthur; EHYEH: A
Kabbalah for Tomorrow. Woodstock: Jewish Lights Publishing, 2003. Hecker, Joel; Mystical Bodies, Mystical Meals: Eating and Embodiment
in Medieval Kabbalah. Detroit: Wayne State University Press, 2005. Idel, Moshe; Kabbalah: New Perspectives. New Haven and London: Yale
University Press, 1988. Idel, Moshe; The Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid, New York: SUNY
Press, 1990. Idel, Moshe; Hasidism: Between Ecstasy and Magic, New York: SUNY Press, 1995. Idel, Moshe; Kabbalistic Prayer and Color,
Approaches to Judaism in Medieval Times, D. Blumenthal, ed., Chicago: Scholar’s Press, 1985. Idel, Moshe; The Mystica Experience in
Abraham Abulafia, New York, SUNY Press, 1988. Idel, Moshe; Kabbalah: New Perspectives, New Haven, Yale Press, 1988. Idel, Moshe;
Magic and Kabbalah in the ‘Book of the Responding Entity’; The Solomon Goldman Lectures VI, Chicago: Spertus College of Judaica Press,
1993. Idel, Moshe; The Story of Rabbi Joseph della Reina; Behayahu, M. Studies and Texts on the History of the Jewish Community in Safed.
Kaplan, Aryeh; Inner Space: Introduction to Kabbalah, Meditation and Prophecy. Moznaim Publishing Corp 1990. John W. McGinley; 'The
Written' as the Vocation of Conceiving Jewishly; Scholem, Gershom; Kabbalah, Jewish Publication Society. Wineberg, Yosef; Lessons in
Tanya: The Tanya of R. Shneur Zalman of Liadi (5 volume set). Merkos L'Inyonei Chinuch, 1998. ISBN 0-8266-0546-X Wolfson, Elliot;
Through a Speculum That Shines: Vision and Imagination in Medieval Jewish Mysticism, Princeton: Princeton University Press, 1994.
Wolfson, Elliot; Language, Eros Being: Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination, New York: Fordham University Press, 2005.
Wolfson, Elliot; Venturing Beyond: Law and Morality in Kabbalistic Mysticism, Oxford: Oxford * University Press, 2006. Wolfson, Elliot;
Alef, Mem, Tau: Kabbalistic Musings on Time, Truth, and Death, Berkeley: University of California Press, 2006. Wolfson, Elliot; Luminal
Darkness: Imaginal Gleanings From Zoharic Literature, London: Onworld Publications, 2007. The Wisdom of The Zohar: An Anthology of
Texts, 3 volume set, Ed. Isaiah Tishby, translated from the Hebrew by David Goldstein, The Littman Library.

101
Perush 'Eser Sefirot, Berlin, 1850, in Meïr ibn Gabbai. Derek Emunah; Eleazar of Worms, commentary on the Sefer Yeẓirah, Przemysl,
1889; Keter Shem-Ṭob (anonymous), in Jellinek, Auswahl Kabbalistischer Mystik, Leipsic, 1853; Abraham Abulafia, Sheba' Netibot ha-
Torah, in Jellinek, Philosophie und Kabbala, ib. 1854; Isaac ibn Latif, Ginze ha-Melek, in Kokbe Yiẓḥaḳ, xxviii.; Ẓurat ha-'Olam, Vienna,
1862; Rab Pe'alim, Lemberg, 1885; Ma'areket ha-Elahut (alleged author, Pharez), Ferrara, 1557; Joseph b. Abraham Gikatilla, Sha'are Orah,
Mantua, 1561; Moses b. Shem-Ṭob de Leon, Sefer Nefesh ha-Ḥakamah, Basel, 1608; Zohar, alleged author, Simon b. Yoḥai, Mantua, 1558-
60; Cremona,1558; Shem-Ṭob ben Shem-Ṭob, Sefer ha-Emunot, Ferrara, 1556; Meïr ben Ezekiel ibn Gabbai, Derek Emunah, Padua, 1562;
Moses b. Jacob Cordovero, Pardes Rimmonim, Cracow and Novydvor, 1591, the best and most profound treatise upon the Cabala by a cabalist.
in Ḥayyim Vital, Eẓ Ḥayyim, Korez, 1784; Abraham Herrera, Sha'ar ha-Shamayim, Amsterdam, 1665; în latină, Porta Cœlorum, Sulzbach,
1678; Isaiah b. Abraham Horwitz, Shene Luḥot ha-Berit, Amsterdam, 1649; Joseph Ergas, Shomer Emunim, Amsterdam, 1736, Moses
Ḥayyim Luzzatto, Ḥoker u-Meḳabbel, Shklov, 1785; German transl. by Freystadt, Königsberg, 1840; Sefer Pitḥe Ḥokmah, Korez, 1785,
the last and best introduction to the Cabala by a cabalist; Jonathan Eybeschütz, Shem'Olam, Vienna, 1891, A. Adler, in Nowack, Jahrbücher
der Philosophie, 1846-47; Bernfeld, Da'at Elohim, pp. 335-399; Sam. A. Binion, The Kabbalah, in Library of the World's Best Literature, ed.
C. D. Warner, pp. 8425-8442; Bloch, Die jüdische Mystik und Kabbala, in Winter and Wünsche, Jüdische Literatur, iii., also separately;
Buddeus, Introductio ad Historiam Philosophiœ Hebrœorum, Halle, 1702, 1721; Ehrenpreis, Entwickelung der Emanationslehre, Frankfort-

19
se face referinţă în Talmud la fel ca şi în restul cărţilor iudaice. O primă ierarhie a îngerilor putem spune că apare în
mozaism.106 În general, în mozaism nu a existat o doctrină extrem de bine pusă la punct despre îngeri şi astfel că s-a
ajuns la elaborarea unei doctrine mozaice foarte bine puse la punct referitoare la îngeri pe care am enumerat-o mai
sus.107 Prima ierahizare a îngerilor a fost făcută în iudaism.108 Mai bine spus din paginile Vechiului Testament ne putem
face o imagine referitoare la îngeri. Această imagine nu putem spune că este completă. Am putea spune că din punct de
vedere istoric a existat o anume evoluţie a ierarhizării îngerilor.109 Astfel, am putea spune că a fost destul de greu
realizarea unei ierarhii bine stabilite a îngerilor. Această ierarhie a îngerilor este o ierarhie care nu poate fi pătrunsă cu
mintea omenească. „Oui et cette fois encore je me détacherai de ce qui est écrit dans la kabbale et livre sacré pour vous
offrir ma version telle qu'elle me fut inspirée. Il existe plusieurs niveaux d'anges célestes divisés par catégories. Les
plus connus de nous tous sont : Les Anges gardiens, les Archanges, les Chérubins de la Saint-Valentin, les Elfes ou Fées

on-the-Main, 1895; A. Epstein, Leḳorot ha-Ḳabbalah ha-Ashkenazit, in Ha-Ḥoker, ii. 1-11, 38-48; A. Franck, La Kabbale, Paris, 1843; 2d
ed. ib. 1889; German transl. by Ad. Gelinek (= Jellinek), Leipsic, 1844; Freystadt, Philosophia Cabbalistica, Königsberg, 1832; idem,
Kabbalismus und Pantheismus, ib.; Ginsburg, The Ḳabbalah, London, 1865; Grätz, Gesch. der Juden, vii.; Hamburger, Die, Hohe Bedeutung
. . . der Kabbalah, 1844; Jellinek, Beiträge zur Gesch. der Kabbala, 2 vols., Leipsic, 1852; idem, Auswahl Kabbalistischer Mystik. ib. 1853;
idem, Philosophie und Kabbala, ib. 1854; D. H. Joël, Midrash ha-Zohar, d Religionsphilosphie des Zohar, ib. 1849; Jost, Gesch. des
Judenthums und Seiner Sekten, ii., iii., see Index; Kleuker, Ueber die Natur . . . der Emanationslehre bei den Kabbalisten, Riga, 1786;
Karppe, Etude sur les Origines . . . du Zohar, Paris, 1901; Hamburger, R. B. T. s.v. Geheimlehre, Kabbala, and Mystik;
Flügel, Philosophie, Qabbala, und Vedanta, Baltimore, 1902; Kiesewetter, Der Occultismus der Hebräer, in Der Occultismus des Alterthums,
Leipsic, no date;
Landauer, in Orient Lit. vi., vii., several articles of great value as pioneer work; Eliphaz Levi (pseudonym for L'abbé A. L. Constant), La Clef
des Grands Mysteres, Paris, 1861; idem, Le Livre des Splendeurs, ib. 1894; S. D. Luzzatto, Wikkuah 'al Ḥokmat ha-Ḳabbalah, Göritz, 1852;
I. Misses, Ẓofnat Pa'aneaḥ (Germah), 2 vols., Cracow, 1862-63; Molitor, Philosophie der Gesch. oder über die Tradition, 4 vols., Frankfort
and Münster, 1827-53; Isaac Myer, Qabbalah, Philadelphia, 1888; Steinschneider, Ḳabbalah, in Jewish Literature, xiii.; Rosner, Yad
Binyamin, Vienna, 1882; Tedeschi, La Cabbala, Triest, 1900; Zunz, G. V. 2d ed., pp. 415 et seq.; Rubin, Heidentum, und Kabbala, in Hebrew,
Vienna, 1888; in German, ib. 1893; idem, Kabbala und Agada, Vienna, 1895; Stöckl, Gesch. der Philosophie, des Mittelalters, ii. 232-251,
Mayence, 1865,; Tennemann, Gesch. der Philosophic, ix. 167-185, Leipsic, 1814.K. L. G.
102
http://www.studiatibiblia.ro/index.php?mn=71.
103
http://www.biblebelievers.net/BibleVersions/kjcapocr.htm.
104
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cabala.
105
http://www.geocities.com/athens/delphi/5647/rel50.htm.
106
http://www.kabbalah.info/romkab/Rom_Why-Kabbalah-Why-now.htm.
107
http://www.fbrt.org.uk/pages/essays/essay-cabala1-intro.html.
108
M. Friedländer, The Jewish Religion, London, 1891; Geiger, Das Judenthum und Seine Geschichte, Breslau, 1865; idem, Nachgelassene
Schriften, i.-v.; M. Güdemann, Was 1st Judenthum? Vienna, 1902; Morris Joseph, Judaism as Creed and Life, London, 1903; Jost, Gesch. des
Judenthums und Seiner Sekten, Leipsic, 1857-59; Judaism at the World's Parliament of Religions, Cincinnati, 1894; Margolis, The
Theological Aspect of Reform Judaism, in Year Book of the Central Conference of American Rabbis, 1903, pp. 185-338; Claude Monteflore,
Hibbert Lectures, London, 1892; idem, Liberal Judaism, ib. 1903; Felix Perles, Bousset's Religion des Judenthums im Neutestamentlichen
Zeitalter, Kritisch Untersucht, Berlin, 1903; Schechter, Studies in Judaism, Philadelphia, 1896; Schreiner, Die Jüngsten Urtheile über das
Judenthum, Berlin, 1902; Stein, Schrift des Lebens, Mannheim, 1872; Toy, Judaism and Christianity, Boston, 1890; Weber, Jüdische
Theologie auf Grund des Talmud; special articles by Abrahams, Grätz, Claude Monteflore, Schechter, and Oswald J. Simon, in J. Q. R. i.-xvii.;
Kohler, The Spiritual Forces of Judaism, Judaism and Reform, The Spirit of Judaism, in the Menorah Monthly, 1894, 1895, 1897; L. Löw, in
Gesammelte Schriften, 1889, i.; Z. Frankel, in his Zeitschrift, 1844.K.
109
Les Anges sont de purs esprits ; c'est-à-dire qu'ils ne sont constitués que d'un esprit. Ils sont donc dégagés de la matière. Ils vivent et agissent
sans l'intermédiaire d'un corps. Ils sont supérieurs à l'être humain, car ils ont été créés avec une intelligence plus parfaite et une plus grande
puissance d'agir. Comme notre âme, l'esprit qui les constitue est incorruptible et par conséquent immortel. B.- L'existence des Anges est
affirmée par l'Ecriture-Sainte qui fait état de nombreuses apparitions et interventions angéliques, dès la création. La Bible nous dit aussi qu'ils
sont "en nombre incalculable" ; qu'ils sont inégaux en dignité et en beauté, et hiérarchisés en neuf chœurs, formant " la Cour céleste " ; qu'ils
adorent Dieu et Lui servent de messagers auprès des humains. C.- C'est très souvent que l'Ancien et le Nouveau Testament rapportent les
interventions des Anges, dès la création des humains : Auprès d'Adam ; d'Abraham ; de Moïse ; de certains Prophètes ; de Zacharie, époux de
Ste Élisabeth, pour lui annoncer la naissance de leur fils Jean-Baptiste ; de la Ste. Vierge, au moment de l'Annonciation ; à des bergers de
Bethléem, à Noël, pour les informer de la naissance du Messie ; à St. Joseph, pour qu'il décide de conduire la Sainte Famille en Égypte ; à
Jésus, dans le désert de Judée, puis au Jardin des Oliviers, durant son Agonie ; aux gardes romains, devant le tombeau de Jésus ressuscité ; aux

20
de la nature. Les moins connus sont : Les Séraphins plus près de Dieu et les Raphaëls qui regroupent à eux seuls
plusieurs autres hiérarchies. Il faut retenir que les Anges sont avant tout des intermédiaires au service de Dieu et des
hommes. Ils agissent en premier lieu afin de tous nous unifier en tant que genre humain puis en second lieu, cherchent à
nous unir à notre Créateur Divin. Les anges possèdent des limites, ils ne sont pas des divinités, bien qu'ils sont issus de
la Divinité elle-même. On peut les prier ou les invoquer pour leur aide et leur soutien mais il ne serait pas approprié de
les adorer. Ils se considèrent du reste comme des serviteurs capables de nous soutenir comme le ferait un excellent
thérapeute à cette différence qu'ils utilisent notre intuition pour communiquer avec nous sous forme de pensées
télépathiques que nous pensons être nos propres idées la plupart du temps. Parfois dans de plus rares exceptions, car
cela dépend de l'intensité de notre foi ou de notre évolution spirituelle, les anges peuvent se matérialiser et prendre une
forme humaine juste pour intercéder et nous éviter de ce fait un accident dramatique ou mortel, etc. Mais, plus souvent
qu'autrement, ils vont utiliser d'autres personnes assez évoluées pour être très à l'écoute de leur intuition afin qu'elles
servent de messagers pour dire les mots qu'une personne se doit d'entendre, juste avant que celle-ci ne prenne une
décision majeure risquant d'influencer tout le reste de sa vie. Ceci dit, il faut savoir que les anges ne peuvent d'eux-
mêmes changer notre destin puisqu'ils respectent profondément notre libre-arbitre. Ils ne peuvent donc qu'amener à
notre portée des messages puissants comme des coïncidences étonnantes afin de nous pousser à nous interroger à un
moment précis de notre vie. Si nous ne tenons nullement compte des messages ou coïncidences rencontrés, alors rien ne
changera et nous suivrons la route quelle qu'en soient les conséquences.”110

saintes femmes venues au sépulcre ; puis aux Apôtres, après l'Ascension , puis à St. Pierre, pour le délivrer de la prison ; etc... C'est donc bien
que les Anges existent et ont un rôle entre Dieu et les humains. C'est ainsi qu'on note aussi bien souvent l'intervention des Anges dans la vie des
Saints. N.B. Bien que le Anges n'aient pas de corps, on les symbolise tout de même par des statues ou des images sous la forme sensible de
jeunes gens avec des ailes. Mais cela est uniquement fait pour aider notre imagination à se faire une idée en donnant à notre pensée un support
pratique, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité, puisque un esprit ne peut pas être matériellement représenté. C'est aussi pour
nous rappeler que les Anges sont des "chargés de mission " de la part du Seigneur. Cependant, il est à remarquer que ce fut souvent sous une
apparence humaine que des Anges se sont manifestés à divers personnages bibliques. D.- A l'origine de leur création, les Anges étaient tous
heureux et bons. Ils étaient dans un état naturel de haute perfection. Mais Dieu les soumit-à une épreuve. Il semble bien juste, en effet, que le
bonheur offert par Dieu à ces créatures, dut être un bonheur mérité ; que ces créatures reconnaissent humblement leur dépendance envers Dieu
et quelles aient eu la possibilité d'un choix responsable, afin d'avoir le mérite - comme cela fut le cas pour les humains- du "bon choix", et
manifestant en cela leur fidélité envers le Créateur. E.- La Sainte-Écriture ne précise pas de quel genre fut cette épreuve à laquelle Dieu soumit
les Anges. Peut-être leur donna-t-Il connaissance de ce que sera Jésus en tant que Dieu-fait-homme, et qu'ils devront cependant adorer et
servir ? Ou bien encore la Vierge-Marie qu'ils devront accepter pour reine ?... C'est ce que des théologiens pensent. F.- Certains Anges,
emportés qu'ils furent par leur orgueil, n'utilisèrent pas leur liberté dans le sens d'une fidélité confiante envers Dieu : Ils prétendirent
orgueilleusement être les égaux de Dieu et se comportèrent envers Lui comme usant d'une totale indépendance. Et ce fut le péché des Anges
déchus. Ces Anges, entraînés par le premier d'entre eux, s'exclurent alors de l'amitié divine et se plongèrent dans le malheur de la séparation
d'avec leur Créateur. Ils connurent, de ce fait et irrémédiablement, une situation infernale, puisqu'ils se séparèrent ainsi de la seule source du
vrai bonheur qu'est Dieu.” http://www.serviam.net/arene/crois/d_1_7_anges.htm.

110
http://www.norja.net/esoterisme/html/qui_sont_les_anges.html. “The universe, as envisaged in the Talmud, is inhabited by two classes of
beings: the Elyonim (the higher beings), i.e., the angels, and the Tahtonim (the lower beings), i.e., the human race, denizens of the earth. In the
sanctuary on high, the mal'akhei ha'sharet (ministering angels) perform the priestly functions, with the angel Michael acting as a kind of high
priest. There are seven heavens, each in the charge of an archangel; of special eminence is the mal'akh ha-panim (angel of the presence). The
diverse pantheon of angels in the heavens (such as Gabriel, Raphael, and Michael) assume roles as personal guardians and as patrons of
individual nation. According to the Rabbis, every Jew is also assigned one angel with the fulfillment of each commandment, and two
accompany each him at all times. On Sabbath eve, a good and evil angel accompany each worshiper as he returns from the synagogue.”
http://www.jhom.com/topics/angels/talmud_intro.htm.

21
ROSTUL MISTAGOGIEI ÎN ANGHEOLOGIE

Am arătat mai sus câteva lucruri despre ierarhia îngerilor. În general este imposibil de enunţat pe toţi îngerii.111
Aceasta ar însemna să facem o listă cu peste câteva sute de miliarde sau poate chiar mai mult. Cel puţin aşa putem noi
citii în cărţile de cult din Biseirca Ortodoxă. Vom oferii în rândurile de mai jos din diferite surse o anumită numerotare
a unor îngeri mai cunoscuţi dimpreună cu câteva dintre trăsăturile lor din tradiţiile religioase ale globului. În liturghia
Sfântului Ioan Gură de Aur ni se spune că în faţa tronului lui Dumnezeu stau nevăzut miliarde şi miliarde de îngeri. Ar
fi o însărcinare care depăşeşte scopul limitat al lucrării de faţă să numim toţi îngerii care stau înaintea lui Dumnezeu.
Ceea ce putem spune este că îngerii au o ierarhie bine definită şi sunt aranjaţi într-un mod care este imitat de viaţa
Bisericii. Este bine să ni se reamitească că îngerii sunt ca şi număr nelimitaţi. A enunţa numărul îngerilor este imposibil
din cauză că sunt extrem de mulţi, din această cauză în iudaism la fel ca şi în creştinsim s-a recurs la simboluri. 112
Astfel, îngerii sunt reprezentaţi cu aureolă în jurul capului.113 Numărul îngerilor fiind necunoscut cu exactitate omului
ar fi de prisos să ne apucăm să îi enumerăm. 114 O încercare de acest fel a fost aplicată în iudaism prin recurgerea la
simboluri.115 Ceea ce putem ştii este că numerele îngerilor sunt cunoscute numai de Dumnezeu. Numai Dumnezeu
cunoaşte cu exactitate îngerii şi numărul lor.116 Aşadar trebuie să ştim că îngerii au devenit o parte integrantă şi în
creştinsim ca şi obiect de studiu.117 Am putea spune că Dionisie Areopagitul a fost cel care a creat o primă mistagogie în

111
http://www.saosnois.com/proprietes_du_nombre_72.htm.
112
http://www.voltaire-integral.com/Html/17/ange.htm.
113
JENNER, Christian Symbolism (London, 1910); a fuller treatise is Supplied by SAUER, Symbolik des Kirchengebaudes (Freiburg, 1902),
Which concerns itself chiefly with architecture. The same is true of KREUSER, Christliche Kirchenbau (Brixen, 1868-9). AUBER, Hist. et
théorie du symbolisme réligieux (4 vols., Paris, 1874), is very diffuse. NIEUWBARN, Het roomsche Kergebouw (tr. Nymwegen, 1908), is too
slight and sketchy. For the later Middle Ages and for France in particular there are the two admirable books of MALE, L'art rélig. de la fin du
moyen-âge (Paris, 1908), and L'art religieux du XIIIe siécle en France (3rd ed., Paris, 1910). See also ALLEN, Early Christian Symbolism in
Great Britain and Ireland (London, 1887); HUYSMANS, La Cathédrale (Paris, 1898). Regarding the liturgy see: THALHOFER, Liturgik
(Freiburg, 1883); FRERE, Principles of Religious Ceremonial (London, 1906); HULME, Symbolism in Christian Art (London, 1899). On the
emblems of the saints see: CAHIER, Caractéristiques des saints (Paris, 1887); DETZEL, Christliche Ikonographie (Freiburg, 1894);
PFLEIDERER, Die Attributen der Heiligen (Ulm, 1898); RADOWITZ, The Saints in Art (Rome, 1898); JAMESON, Sacred and Legendary
Art (London, 1848), and other works; GREENE, Saints and Their Symbols (London, 1904). The great storehouse of medieval symbolism is the
Rationale divinorum officiorum of DURANDUS (modern ed., Naples, 1859), parts of which have been translated (Leeds, 1843, and London,
1899).
114
http://fr.bibleinfo.com/topics/topic.html?id=8.
115
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_symbolism.
116
http://anges.free.fr/symbolisme_72.html.
117
http://www.sajidine.com/monde-invisible/anges/introduction.htm.

22
secolul al V-lea.118 Mistagogia lui Dionisie vorbeşte de Biserică ca şi de un chip al unirii în Biserică a cosmosului cu
lumea nevăzută, a lumii văzute cu cea nevăzută. Mistagogia angelică vorbeşte de unirea în Biserică a îngerilor şi a
oamenilor. Simbolul ultim al mistagogiei este simbioza lumii văzute cu cea nevăzută, a omului cu îngerul. În lumea
modernă în general se poate resimţii un fel de mesaj de suprimare a existenţei îngerilor. Îngerii au fost în mai multe
rânduri reduşi la neexistenţă. Dacă este să ne uităm în mai multe doctrine religioasee de pe planetă putem să ne dăm
seama că prea puţin se vrobeşte de îngeri şi de rolul lor în creaţie. Îngerii sunt cât se poate de reali în sensul prezenţei
lor.

„Essentiellement, le travail avec les Anges consiste à reprogrammer les mémoires inconscientes. Il s’agit d’un
travail de purification: les mémoires qui sont teintées de distorsions sont rectifiées les unes après les autres par la
Puissance de l’Ange et celle de l’intention. En invoquant les états de conscience Angéliques, l’être active sa volonté sur
la pureté. Il apprend ainsi à se concentrer et à devenir très intense. On appelle cette importante réalisation KAWANA,
qui signifie l'intensité de l’intention. Elle se produit chez celui ou celle qui découvrent que la spiritualité n’est pas un
passe-temps, mais bien un intense processus de transformation qui l’amène à traverser de multiples initiations,
lesquelles sont autant d’étapes sur le chemin de la désintoxication de la conscience. Au cours de son apprentissage sur
Terre — par ses différentes incarnations —, l'être humain enregistre toutes ses expériences dans son âme, exactement
comme le fait un ordinateur. Toutes les peurs, les souffrances, les limitations ainsi que, bien sûr, toutes les vertus, les
qualités et le potentiel sont enregistrés dans le subconscient et les différentes couches de l'inconscient.”119 Aşadar
trebuie să spunem că angeologia nu este astrologie. Astrologia este în sine o pseudo-ştiinţă. În această pseudo-ştiinţă
sunt folosiţi şi îngerii. Trebuie prin urmare să spunem că îngerii au o imagine distorisionată în mai multe aşa zise
pseudo-ştiinţe. Mai multe domenii de cercetare au luat îngerii ca şi obiect de studiu separat. 120 Mai multe ştiinţe şi-au
asumat dreptul de a vorbii şi a analiza probleme legate de angheologie.121 O analiză temeinică a îngerilor ne poate venii
numai din teologie. În teologia ortodoxă a existat de mai multe ori tendinţa de a face din angeologie o disciplină de
studiu independentă.122 Astfel, trebuie să afirmăm că angheologia este o disciplină teologică şi ea se încardrează în tema
studiului îngerilor.123 În teologie s-a creat o disciplină separată de studiu a îngerilor, a naturii, a funcţiilor şi a modului
lor de a exista. În unele împărţiri putem găsii diferite împărţiri mistagogice ale îngerilor. Unele dintre aceste împărţiri
ale îngerilor sunt arbitrare.124 În sine cuvântul derivă din sanscritul angiras şi din persanul angiros. Aşadar, putem
spune despre serafimi125 că sunt prima clasă de fiinţe cereşti, (termenul de serafim provine din, ebraicul. ‫שרפים‬

118
http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-ortodoxe/mistagogia-sfantul-maxim-marturisitorul.
119
http://www.ucm.ca/fr/questions/questions-sur-langeologie-traditionnelle.html.
120
http://www.mts.net/~warreno/hierarchy.html.
121
http://www.letusreason.org/Doct20.htm.
122
http://www.letusreason.org/Curent1.htm.
123
Fred Dickason, Angels, Elect and Evil. Chicago: Moody Press, 1975.
124
Oferim în următoarele rânduri o împărţire a arhanghelilor care circulă în unele cercuri cu character religios. Abadon, arhanghel al
Armaghedonului, Amare, arhanghel al iubirii, Andariel, înger al unităţii, arhanghelul Iou al cunoaşterii, Bethel, arhanghel al cunoşaterii, Beth,
Bethanel, arhanghel al oraşelor, Narrai, arhanghel al copiilor, Bethanel, un alt archangel al oraşelor, Sunya, arhanghel al compasiunii, Charon,
arhanghel al morţii, Duma, arhanghel al tăcerii, Elerial, arhanghel al răbdării, Loki, arhanghel al Erratei, Foucaoult, arhanghel al numerelor,
Rafael, Arhanghel al vindecării, Metatron, archangel al infinitului, Johab, arhanghel al mânturii, Ious, arhanghel al cunoaşterii tainelor lui
Dumnezeu, Tothiel arhanghel al luminii, Loki, arhanghel al luminii, Amara, arhanghel al iubirii, Sophia, arhanghel al iubirii, Lycurgus
arhanghel al lumii fizice, Melodi, arhanghel al muzicii, Raziel, arhanghel al tainelor lui Dummnezeu, Naraai, arhanghel al copiilor, Uriel
arhanghel al curăţiei şi al purităţii, Yprum, arhanghel al Eratei.
125
“The name, a Hebrew masculine plural form, designates a special class of heavenly attendants of Yahweh's court. In Holy Writ these angelic
beings are distinctly mentioned only in Isaias's description of his call to the prophetical office (Isa., vi, 2 sqq.). In a vision of deep spiritual
import, granted him in the Temple, Isaias beheld the invisible realities symbolized by the outward forms of Yahweh's dwelling place, of its
altar, its ministers, etc. While he stood gazing before the priest's court, there arose before him an august vision of Yahweh sitting on the throne
of His glory. On each side of the throne stood mysterious guardians, each supplied with six wings: two to bear them up, two veiling their faces,
and two covering their feet, now naked, as became priestly service in the presence of the Almighty. His highest servants, they were there to
minister to Him and proclaim His glory, each calling to the other: "Holy, holy, holy, Yahweh of hosts; all the earth is full of His glory." These

23
Seraphim, latinul. seraph[us], pl. seraphi[m]). În tradiţia iudaică serafimii sunt menţionaţi pentru prima dată în Tanakh,
sau în Biblia ebraică din Vechiul Testament la Isaia. Imaginaţia iudaică i-a perceput ca având o formă umană şi prin
aceasta ei au intrat în rândurile îngerilor. Isaia ne spune că el a ajuns să vadă sanctuarul cel ceresc şi acolo a văzut că
mai presus de toate ierarhiile erau serafimii, care strigau continuu unul către altul, “Sfânt, Sfânt Sfânt Domnul
Savaot….plin este cerul şi pământul de mărirea Lui….” Ni se spune că temeliile Templului ceresc tremurau de sunetele
vocii lor. Astfel, în agelarhie în cadrul iudaismului serafimii sunt invocaţi în cadrul rugăciunii Keduşah, care este
adăugată ca şi o parte a lui Amidah, şi la fel în alte câteva rugăciuni. Astfel, tot în iudaism s-a creat încă o ierarhie
angelică de către marele rabin Maimonide, denumită Yesodei ha-Torah din Yad ha-Chazakah. În ierarhia lui Maimonide
găsim însă zece nivele ierarhice. În această ierarhie găsim următoarea ierarhie angelică: 1. pe prima ierarhie este
îngerul126 Ha Kodeş. 2. Pe adoua ierarhie este îngerul Ofanim.127 3. Pe a treia ierarhie este îngerul Erelim.128 4. Pe a
patra ierarhie este îngerul Haşmalin.129 5. Pe al cincelea rând al ierarhiei sunt serafimii. 6. Pe a şasea ierarhie sunt
îngerii Malakhim.130 7. Pe ierarhia a şaptea este îngerul Elohim. 8. Pe ierarhia a opta este îngerul Bene Elohim.131 9. Pe
ierarhia a noua sunt heruvimii.132 10. Pe ierarhia a zecea este îngerul Işim.133 În acest sens, Toma de Aquino a oferit o
descriere a serafimilor: „numele de serafim provine nu numai din milostenie ci şi din excesul de milostenie, exprimat
de cuvântul ardoare sau foc. Toma de Aquino spune că îngerii se mişcă cât se poate de „inflexibil” spre Dumnezeu.
Căldura angelică a serafimilor are cea mai penetrantă acţiune care îi ridică şi pe restul din jurul lor în spre Dumnezeu.
Toma de Aquino spune că una dintre caracteristicile îngerilor este „căldura.” O altă caracteristică a serafimilor este
claritatea sau strălucirea, ceea ce arată că aceşti îngeri sunt făcuţi dintr-o lumină ce nu poate fi epuizată. Prin lumina lor
ei îi iluminează şi pe alţii. O altă caracteristică a serafimilor este de a îi ilumina pe alţii.” 134 În anul 1487, în Cuvântarea

were seraphim, one of which flew towards Isaias bearing a live coal which he had taken from the altar, and with which he touched and purified
the Prophet's lips, that henceforth these might be consecrated to the utterances of inspiration. Such, in substance, is Isaias's symbolical vision
from which may be inferred all that Sacred Scripture discloses concerning the seraphim. Although described under a human form, with faces,
hands, and feet (Is., vi, 2, 6), they are undoubtedly existing spiritual beings corresponding to their name, and not mere symbolic representations
as is often asserted by advanced Protestant scholars. Their number is considerable, as they appear around the heavenly throne in a double choir
and the volume of their chorus is such that the sound shakes the foundations of the palace. They are distinct from the cherubim who carry or
veil God, and show the presence of His glory in the earthly sanctuary, whilst the seraphim stand before God as ministering servants in the
heavenly court. Their name too, seraphim, distinguishes them from the cherubim, although it is confessedly difficult to obtain from the single
Scriptural passage wherein these beings are mentioned a clear conception of its precise meaning. The name is oftentimes derived from the
Hebrew verb saraph ("to consume with fire"), and this etymology is very probable because of its accordance with Isa., vi, 6, where one of the
seraphim is represented as carrying celestial fire from the altar to purify the Prophet's lips. Many scholars prefer to derive it from the Hebrew
noun saraph, "a fiery and flying serpent", spoken of in Num., xxi, 6; Isa., xiv, 29, and the brazen image of which stood in the Temple in Isaias's
time (IV Kings, xviii, 4); but it is plain that no trace of such serpentine form appears in Isaias's description of the seraphim. Still less probable
are the views propounded of late by certain critics and connecting the Biblical seraphim with the Babylonian Sharrapu, a name for Nergal, the
fire-god, or with the Egyptian griffins (séréf) which are placed at Beni-Hassan as guardians of graves. The seraphim are mentioned at least
twice in the Book of Enoch (lxi, 10; lxxi, 7), together with and distinctly from the cherubim. In Christian theology, the seraphim occupy with
the cherubim the highest rank in the celestial hierarchy (see CHERUBIM), while in the liturgy (Te Deum; Preface of the Mass) they are
represented as repeating the Trisagion exactly as in Isa., vi. Commentaries on Isaias: KNABENBAUER (Paris, 1887); DELITSCH (tr.
Edinburgh, 1890); DURM (Gottingen, 1892); SKINNER (Cambridge, 1896); MARTI (Tubingen, 1900); CONDAMIN (Paris, 1905). Theology
of the Old Testament: OEHLER (tr. New York, 1883); DILLMANN-KITTEL (Leipzig, 1895); SCHULTZ (tr. Edinburgh, 1898).”
http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Seraphim.

126
http://en.wikipedia.org/wiki/Chayot.
127
http://en.wikipedia.org/wiki/Ophanim.
128
http://en.wikipedia.org/wiki/Erelim.
129
http://en.wikipedia.org/wiki/Hashmallim.
130
http://en.wikipedia.org/wiki/Malakh.
131
http://en.wikipedia.org/wiki/Sons_of_God.
132
http://en.wikipedia.org/wiki/Cherub.
133
Despre acest înger tradiţia nu ne-a lăsat prea multe aşa că nu ştim multe lucruri despre el.
134
A se vedea Suma teologică a lui Toma de Aquino.

24
despre om a lui Geovani Pico de la Mirandola se menţiona un serafim. 135 El îi numea pe serafimi cel mai înalt model de
urmat. Pico de la Mirandola credea că omul poate ajunge un egal al serafimilor. În general în Renaştere s-a crezut mult
în ajungerea la stadiul serafimilor.136 Prin urmare, în Renaştere se credea în ajungerea la o stare asemănătoare cu a
serafimilor. Menţiuni despre serafimi găsim şi în Bonaventura, care a descris mai mult cele şase aripi ale serafimilor ca
şi modalităţi de a ajunge mai aproape de Dumnezeu.137 Astfel, serafimii sunt fiinţe ale luminii pure şi au o comunicare
directă cu Dumnezeu. În mod simbolic ei raţionează prin foc, care este ataşat în timpul curăţirii lăuntrice. Cuvântul de
serafim provine din termenul de seraf, care înseamna în mod iniţial în ebraică un stadiu de existenţă înflăcărat. În mod
clasic serafimii sunt indetificaţi ca având şase aripi care au iradiat din faţa îngerului în spre centru.138 Din această ordine
în serafimi am putea să îi denumim pe Serafiel, Uriel, Nathanael, Jehoel şi Chamuel (Kemuel sau Şemuel).

Heruvimii sunt a doua categorie din ierarhia îngerilor.139 După Yose ha-Gelili140 în tradiţia iudaică la rugăciunile
de masă sunt invocaţi heruvimii.141 În cartea numerilor ni se spune despre Dumnezeu că a vorbit cu Moise stând între
doi heruvimi în partea de sus a Arcii legământului (Numeri 7, 89). Zoharul 142 ne spune că heruvimii sunt conduşi de un
heruvim numit Kerubiel.143 Aşadar, am putea spune că în arta occidentală una dintre cele mai răspândite reprezentaţii

135
http://www.angelfire.com/wizard/regulus_antares/pico_della_mirandola.htm.
136
http://www.wsu.edu:8080/~dee/REN/IDEA.HTM.
137
A se vedea în acest sens, intinerariul minţii în Dumnezeu.
138
http://en.wikipedia.org/wiki/Seraphim.
139
Following Lenormant's suggestions, Friedrich Delitzsch connected the Hebrew with the Assyrian "kirubu" = "shedu" (the name of the
winged bull). Against this combination see Feuchtwang, in "Zeitschrift für Assyriologie," etc., i. 68 et seq.; Teloni, ib. vi. 124 et seq.; Budge, in
"The Expositor," April and May, 1885. Later on, Delitzsch ("Assyrisches Handwörterbuch," p. 352) connected it with the Assyrian "karubu"
(great, mighty); so, also, Karppe, in "Journal Asiatique," July-Aug., 1897, pp. 91-93. Haupt, in Toy, "Ezekiel" ("S. B. O. T."), Hebrew text, p.
56, line 11, says: "The name may be Babylonian; it does not mean 'powerful,' however, but 'propitious' (synonym 'damḳu')." For the original
conception of the Babylonian cherubim see Haupt's notes on the English translation of Ezekiel, pp. 181-184 ("S. B. O. T."), and the abstract of
Haupt's paper on "Cherubim and Seraphim," in the "Bulletins of the Twelfth International Congress of Orientalists," No. 18, p. 9, Rome, 1899.
See also Haupt, in Paterson, "Numbers" ("S. B. O. T."), p. 46: "The stem of is the Assyrian 'karâbu' (= be propitious, bless), which is nothing
but a transposition of the Hebrew .‫ "ברך‬Dillmann, Duff, and others still favor the connection with γρύψ ("gryphus" = the Hindu "Garuda.")
http://www.balashon.com/2007/07/kruv.html.
140
http://en.wikipedia.org/wiki/Yose_ha-Gelili.
141
http://www.torah.org/advanced/mikra/5757/dv/dt.57.5.03.html.
142
http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar.
143
http://www.crystalrivers.com/poetry/kerubiel.html.

25
ale heruvimilor le găsim tot în Renaştere.144 Am putea spune că heruvimii au fost prezenţi de la facerea omului. 145 În
acest sens, a fost declarat ca fiind adevărat şi de cărturari moderni cum ar fi David Rohl că una dintre misiunile
heruvimilor a fost de a păzii grădina Edenului. Cărturarul lingvist Roland De Vaux a scris că heruvimii au un fel de
asemănare cu termenul asirian karabu, cu termenul akadian kuribu şi cu termenul babilionian karabu. Termenul asirian
a însemneat ceva mare sau măreţ, în timp ce termenul akadian a însemnat binecuvântat sau evalvios. 146 Dintre ei am
putea să numim pe Cherubiel, Ofaniel, Rafael, Uriel şi Zofiel.

O altă ierarhie a îngerilor sunt Tronurile. În ascest sens, trebuie să spunem că gradaţia ierarhiilor cereşti poate fi
văzută numai prin sfinţenie. O caratecteristică a acestor ierarhii nu este după cum cred unele speculaţii contemporane
inutilă mai bine spus Tronurile sunt locuri pe care şade Dumnezeu. Nu trebuie să înţelegem prin tronuri simple scaune.
Ele sunt fiinţe cereşti şi sunt locuri pe care şade Tatăl cel ceresc. Tronurile sunt menţionate în Apocalipsă 11, 16. În
iudaism lor le corespund ierarhia îngerilor Elerin.147 Tronurile sunt fiinţe cu o putere şi o forţă de mişcare imensă. În
sine ei depozitează mai multe energii. Ei asigură după unii ca aceste energii să umble şi să pătrundă prin restul
ierarhiilor. Ei acţionează ca şi conducători ai lumii fizice şi tind să fie mai mult staţionari în existenţa lor. De mai multe
ori stadiul ierarhiei lor este cât se poate de confuz, unii punându-i mai sus decât serafimii şi uneori fiind puşi pe acelaşi
plan cu heruvimi. În alte sensuri ei au fost desemnaţi pentru conducerea sau supravegherea planetelor. Poziţia lor îi face

144
The word cherub (cherubim is the Hebrew masculine plural) is a word borrowed from the Assyrian kirubu, from karâbu, "to be near", hence
it means near ones, familiars, personal servants, bodyguards, courtiers. It was commonly used of those heavenly spirits, who closely
surrounded the Majesty of God and paid Him intimate service. Hence it came to mean as much as "Angelic Spirit". (The change from K of
Karâbu, to K of Kirub is nothing unusual in Assyrian. The word has been brought into connection with the Egyptian Xefer by metathesis from
Xeref=K-r-bh.) A similar metathesis and play upon sound undoubtedly exists between Kerub and Rakab, "to ride", and Merkeba, "chariot". The
late Jewish explanation by analogy between Kerub and Rekûb, "a youth", seems worthless. The word ought to be pronounced in English qerub
and querubim, and not with a soft ch. According to Exod., xxv, 18-21 there were placed on the kapporeth, or lid of the Ark, (i.e. "the Mercy-
Seat") the figures of two cherubim of wrought (=massive?) gold. According to 1 Kings 6:23 sqq., and 2 Chronicles 3:11 sqq., Solomon placed
in the Holy of Holies two huge Cherubim of olive-wood overlaid with gold. "They stood on their feet and their faces were towards the house",
which probably means they faced the Holy Place or the Entrance. According to Exod., xxvi, 31, cherubim were embroidered on the Veil of the
Tabernacle, separating the Holy Place from the Holy of Holies. "With blue and purple and scarlet and fine twined linen" they were made. How
many such cherubim were embroidered on the Paroket, or Veil, we do not know. It is often supposed that as this veil screened the Holy Holies,
two large-sized figures to represent guardian spirits or keepers were thereon depicted. According to 1 Kings 6 and 7, cherubim were engraved
apparently as an artistic "motif" in wood and metal. The panelling of the Temple, both interior and exterior, was covered with them, as well as
with palm-trees and open flowers. The brazen sea was adorned with figures of lions oxen, and cherubim. According to Ezechiel, xli, 18 sqq., in
his visionary description of the Temple, the wall-space of the Sanctuary was ornamented with cherubim and palm-trees, and each cherub had
two faces, that of a man and that of a lion, the faces respectively turned to the palm tree to the right and left. But there is no ground whatever to
suppose that the actual cherubim of the Solomonic Temple or pre-Solomonic Sanctuary were double-faced; the contrary seems certain, but
from the Scripture text we cannot with certainty conclude what sort of faces these Temple cherubim had, whether animal or human. It is
sometimes concluded from Ezekiel 10:14, "the first face was the face of a cherub and the second that of a man, the third the face of a lion and
the fourth the face of an eagle", that a cherub's face cannot have been a human one, and the face of an ox has naturally been suggested, but the
argument is not conclusive. In Egyptian art, figures with a human face and two outstretched wings attached to the arms are exceedingly
common. In Assyrian art, also, winged human figures on either side of a palm tree are very often used in decoration. They are sometimes hawk-
headed, but more usually possess men's faces. However, even the Jews at the time of Christ had completely forgotten the appearance of the
Temple cherubim. Josephus (Antiq., VIII, 3) says that no one knows or even can guess what form they had. The very fact, however, that the
Bible nowhere gives a word of explanation, but always presupposes them well-known, makes us believe that they were among the most
common figures of contemporary art. http://www.newadvent.org/cathen/03646c.htm . KEIL, Commentary on Ezechiel, I, 20-46, in Clark's
Foreign Lib. (Edinburgh, 1876), IV; KNABENBAUER, Commentarius in Ezechielem (Paris, 1890), 21-41; ZSCHOKKE, Theologie der
Propheten (Freiburg im Br., 1877), 250 sqq.; BAREILLE in Dict. de theol. cath., s.v. Anges, 1206-11; WULFF, Cherubim, Throne und
Seraphim (Altenburg, 1894); PERROT and CHIPIEZ, Le temple de Jerusalem (Paris, 1889); VIGOUROUX, La Bible et les decouvertes
modernes, IV, 358-409; RYLE in HASTINGS, Bible Dict., s.v.

145
http://mikeblume.com/richm1.htm.
146
http://en.wikipedia.org/wiki/Cherubim#cite_note-2.
147
Bunson, Matthew. Angels A to Z. (New York:Crown Trade Paperbacks, 1996). Gulley, Rosemary Ellen (1996). Encyclopedia of Angels.

26
unii dintre cei mai puternici slujitori ai lui Dumnezeu. După Toma de Aquino ei duc la realizare dreptatea lui
Dumnezeu. Ei crează, colectează şi trasmit energie pozitivă. Ei sunt principii ale emanării luminii lui Dumnezeu. O
caracteristică a lor este smerenia, cea ce îi face să judece cât se poate de drept şi obiectiv. Fiindcă sunt simboluri vii ale
dreptăţii lui Dumnezeu, ei sunt numiţi tronuri şi au ca şi simbol în reprezentare tronul. Dintre îngeri care fac parte din
această ierarehie am putea să îi numim pe Bodiel, Jofiel, Zafchiel, Orifiel şi Raziel.

A o altă ierarhie a îngerilor sunt domniile (grecescul curiotes) sau latinescul dominatio, pl. dominationes sau
cunoscuţi în ebraică ca şi haşmalim, care au datoria de a reglementa datoriile îngerilor de mai jos decât ierarhia lor. Se
ştie despre aceşti îngeri că se fac foarte rar cunoscuţi oamenilor. Ei sunt preocupaţi cu lucruri legate de existenţă. Ei mai
sus sunt îngeri care conduc naţiuni după unele surse. În unele tradiţii Domniile sunt asociate cu Domnii ale
indiviudalităţii.148 În general nu putem spune că se cunosc atât de multe lucruri despre domnii.149 În general domniile
primesc putere şi înscărcinări de la tronuri. Domniile conduc materia creată. Domniile sunt răspândite prin tot
cosmosul. După unele tradiţii ele sunt parte din corul îngerilor. O trăsătură a domniilor este faptul că ele cântă imne de
laudă lui Dumnezeu. Ele pot pătrunde ori unde vor în cosmos.150 Am putea spune că ele au un fel de caracter cosmic în
existenţa lor. Domniile transced suveranitatea corurilor mai mici de îngeri care se supun lor în ascultare. Rostul lor este
de a păzii cumva universul în care trăim noi. După unele surse ele mediază iubirea Duhului Sfânt. Domniile sunt cele
care fac dreptate cosmosului şi lumii. Domniile conduc şi domnină forţele haosului, în special patimile necuvincioase.
După Dionisie, domnniile coduc şi regularizează în cele mai mici amănunte existenţa cosmică. Se mai spune despre ele
că ele organizează datoriile lui Dumnezeu. După unele tradiţii ele conduc neamurile, popoarele şi naţiunile. Se crede în
acest sens că domnniile sunt cei mai de sus îngeri ai cosmosului. În acest sens corul domniilor este unul dintre cele mai
puternice din punct de vedere duhovnicesc. Domniile reprezintă ordinea şi disciplina. Domniile mai sunt cunoscute ca
şi “duhuri ale înţelepciunii.” În general domniile sunt comunicatoare ale iubirii lui Dumnezeu faţă de noi. Domniile
sunt îngeri care am putea spune că reflectă splendoarea creaţiei lui Dumnezeu. Domniile sunt purtătoare ale
înţelepciunii lui Dumnezeu.151 În acest sens, Domniile au multe funcţii pe care noi nu le putem cunoaşte. Ca şi fiinţe
umane limitate nu putem ajunge la o înţelegere deplină a realităţilor lui Dumnezeu. Am putea să enunţăm din această
categorie pe Haşmal, Zadchiel, Muriel şi Zacharael (Yahriel).

O altă categorie a ierarhiei îngerilor este cea a Virtuţilor sau a Tăriilor. Termenul grecesc care le este atribuit lor
este dynamis. Termenul ebraic atribuit lor este de Malakim şi Tarşisşim. Ele sunt fiinţe care cântă în coruri angelice.
După tradiţia ebraică virtuţile sunt grupate în opt ordine de îngeri. După unele tradiţii aceşti îngeri au fost creaţi după
restul ierarhiilor anterioare lor. Uneori sunt puse mai presus de Puteri şi alteori mai prejos decât ele. Acest termen apare
la Efeseni 1, 21.152 După traducerile englezeşti este vorba de termenul “stronghold.” Menirea lor este de a se asigura că
cosmosul se află în ordine. Dionisie Areopagitul le numeşte ca şi un fel de dătătoare de energii sau deţinătoare de
energii capabile să se aproprie foarte mult de gândirea referitoare la ordine a lui Dumnezeu din creaţia văzută şi din cea
nevăzută. Ele nu se îndepărtează niciodată de Dumnezeu. Ele sunt sursele a tuturore virtuţilor omeneşti. După Dionisie
sunt “Virtuţi supraesenţiale.” Aceşti îngeri se modelează pe sine şi avansează permanent în virtute. În general despre
această ierarhie se vorbeşte mai puţin. Virtuţile sau tăriile menţin în ele şi fac ordine în energiile universului. Tăriile
sunt îngeri de lumină şi ei produc lumină cumva analogic în lumea fizică. Se spune despre ele că sunt lucrătoare de
miracole. Ei sunt îngeri care dau oamenilor har în inimile lor. După unele tradiţii menirea lor este de a duce enorm de
multe cantităţi de energie duhovnicească conştiinţei omeneşti. Ei sunt îngeri care ilumineză şi îi duc pe oameni la
148
G. Heil, A. M. Ritter, Pseudo-Dionysius Areopagita. De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De Mystica Theologia, Epistulae
(1991).
149
http://www.montecook.com/cgi-bin/page.cgi?arch_stuff52.
150
http://www.angel-ology.com/The_Dominions_Choir.html.
151
http://www.angel-ology.com/Angelic_Pantheon.html.
152
„ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ
ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι” http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Eph&c=1&v=21&i=conc#21.

27
armonie. Ei sunt îngeri care îi asistă pe oameni ca să fie buni. Îngerii care sunt cunoscuţi că fac parte din aceast ordin
agenlic sunt Kamuel, Peliel, Uriel, Barbiel, Gabriel, Sabriel, Michael, Haniel, Tarşiş şi Hamaliel.

O altă ierarhie a îngerilor este cea a Puterilor.153 Termenul atribuit lor provine din latinul potestas. Termenul
grecesc de atribuit puterilor este exousia (Efeseni 3, 10).154 După unele tradiţii ele sunt purtătoare de conştiinţă şi
orânduitoare a istoriei omeneşti. În general sunt un fel de ierarhie care după unii este predispusă la viaţă intelectuală.
După unele tradiţii religioase Puterile sunt deplin loiale faţă de Dumnezeu. Apostolul Pavel face referinţe la Puteri în
Coloseni 1, 16 şi Efeseni 1, 12. Ele sunt ca un fel de societăţi sau indivizi în categorii angelice. Puterile de obicei
cooperează cel mai aproape cu Începătoriile, prin puterea şi autoritatea lor. Ierarhia Puterilor este atotcuprinzătoare.
Apostolul Pavel a făcut referinţe la Puteri în Efeseni 1, 21 şi Efseni 3, 10. În general nu ştim foarte multe lucruri despre
Puteri.155 Cele mai multe însemnări le găsim la Dionisie Areopagitul.156 Tot în acest sens, “Numele sfintelor Virtuti
semnifică curaj în toate activitatile, un curaj care nu oboseşte niciodată să cumuleze lumina Principiului Dumnezeiesc
şi care este intens şi ferm orientat spre a-L reflecta pe Dumnezeu în fiinta lor.”157 “Îngerii sunt cinstiti de Biserica înca
din epoca apostolică. Treptat, Biserica a oficializat un cult de venerare a îngerilor, concretizat în acatiste, rugaciuni şi
imnologie. De asemenea, Biserica a consacrat ziua de luni a fiecarei saptamâni pentru venerarea şi pomenirea îngerilor,
precum şi zile de evocare a unuia sau mai multor îngeri. Mai mult, în semn de cinstire deosebită, o parte dintre
Bisericile locale au ca protectori duhovniceşti pe îngerii amintiţi, iar onomastica creştina confirmă importanţa deosebită
pe care credincioşii o acorda acestora prin preluarea numelor lor ca nume de botez. Călugării sunt dovada vie de
venerare a îngerilor, prin faptul că preiau modelul acestora, alegând să duca pe pamânt o viaţă îngerească, dupa
cuvântul Mântuitorului că în viata de dincolo, nu se vor mai însura şi mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în
ceruri.”158 Un mare gânditor şi erudit care a analizat această ierarhie în scrierile lui a fost Rudolf Steiner.159 În acest sens
trebuie să spunem că ierarhia oferită de antroposoful Rudolf Steiner este cumva neconformă cu tradiţia menţionată de
Biserica Ortodoxă. Aceasta fiindcă la un moment dat Steiner menţionează ierarhia arheilor. Am putea să îi numim pe
următorii îngeri care fac parte din această ierarhie: Haşmal, Zadchiel, Muriel şi Zacharael (Yahriel).

153
“Sensul iniţial al cuvântului il regăsim în limba română veche, în cuvântul „virtute“, cu sens de forţă, tărie; sensul actual al neologismului
„virtute“ este similar cu cel din franceza modernă, din care provine” (n.red.).
154
„3:10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ”
155
http://www.armonianaturii.ro/Ierarhiile-angelice-descrise-de-Dionisie-Areopagitul.html*articleID_193-articol.
156
“Teolog mistic crestin, cunoscut sub numele de Pseudo-Dionisie. Autor necunoscut al unui corpus teologic si filosofic la care se face
referire, pentru prima data, in anul 553 la Constantinopol, in contextul disputei monofizite. Acest corpus ii era atribuit lui Dionisie de Atena,
personaj a carui convertire de catre Sf. Apostol Pavel este mentionata in Faptele Apostolilor 17, 34. Desi indoieli au aparut cu privire la
autenticitatea autorului corpusului areopagitic inca din sec. VI, cand Ipatie, episcopul Efesului (c. 520-540), neaga ca acesta ar fi fost Dionisie
Areopagitul din Faptele Apostolilor, pana in sec. XVI, nu s-a mai ridicat aceasta problema. Corpusul areopagitic consta din urmatoarele scrieri:
Despre ierarhia cereasca; Despre ierarhia bisericeasca, Despre numirile divine; Despre teologia mistica, la care se Adauga un numar de 10
Epistole. In Rasaritul crestin, ele dobandesc, prin comentariile Sf. Maxim Marturisitorul, autoritate si validitate de adevar teologic, in timp ce in
Apus, incepand cu Grigorie cel Mare si mai ales dupa conciliul de la Lateran din 649, ele primesc autoritate doctrinara incontestabila.
Reformatorii protestanti si o serie de catolici de dupa sec. XVI, le-au contestat autoritatea.” http://www.crestinortodox.ro/DR-
DIONISIE_AREOPAGITUL-13314-315-1.html.
157
http://www.esoterism.ro/ro/ierarhiiangelice.php.
158
http://www.rostonline.org/rost/mar2007/ingerii.shtml.
159
„De fapt ei primesc de la Spiritele înţelepciunii planul coordonat în care îşi înscriu activitatea; ele îl pun în actiune şi îl trec mai departe
Spiritelor formei, care îl vor condensa în operele pe care le creează. S-a văzut care este relaţia dintre esenţa omului pământean şi Puterile
situate cu patru trepte deasupra lui în ordinea ierarhică. Or, Virtuţile se află într-o relaţie asemănătoare cu Îngerii pe care i-au ajutat când erau
pe Lună să-şi obţină conştiinţa, căci ele au alăturat dinamismul lor la ceea ce primisera înainte Îngerii prin jertfa Heruvimilor. Datorită lor,
conştiinţa în imagini a devenit vie, maleabilă, stimulatoare prin contradicţiile şi prefacerile ei. Acţiunea acestor Dynamis se exprimă atât în
muzica sferelor cât şi în caracterul mobil al astralului, atât în asocierile şi disocierile din eter, în pulsaţiile sevei şi ale sângelui, cât şi în
mişcările spaţiului universal. Ele reprezinta activitatea pură; dau formă prin perceperea lor interioară, prin cufundarea în continua devenire a
fiinţelor vii.” http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA110/GA110_Introd.html.

28
O altă categorie a îngerilor este cea a Începătoriilor. Termenul de Începătorie provine din termenul latinesc de
principatus, pl. principatūs. Termenul grecesc care le-a fost atribuit este cel de arhe. Termenul englezesc este de
Principality. În general această ierarhie de îngeri este reprezentată ca şi având un sceptru sau o coroană. Funcţiile lor
sunt de a duce la îndepinire poruncile din partea ierarhiilor superioare. Ei sunt îngeri care binecuvintează lumea
materială. Una dintra datoriile lor este a păzii oamenii. Ca şi fiinţe ei se leagă de lume prin idei germinale. Ei sunt
îngeri care îi ajută pe oamenii în realizarea artelor şi a ştiinţelor. După unele autorităţi sunt îngerri care fac parte din
realizarea cosmologiei omului şi a universului. Deespre această ierarhie de îngeri ni se vorbeşte în Efeseni 3, 10.
Această categorie de îngeri colaborează cu îngerii de mai sus. 160 „Începătorii se numesc pentru că sînt mai mari peste
îngerii cei mai de jos, rînduinduţi de dânşii spre împlinirea dumnezeieştilor porunci. Lor le este încredinţată îndreptarea
a toată lumea şi păzirea împărăţiilor şi a domniilor, a ţinuturilor, a popoarelor, a neamurilor şi a limbilor. Căci fiecare
împărăţie, neam şi limbă are deosebit păzitor şi îndreptător al întregii sale laturi pe un înger dintr-această ceată cerească
ce se zice Începătorie. Slujba acestei cete, după înţelegerea lui Grigorie, este a învăţa pe oameni ca să dea cuviincioasă
cinste la tot dregătorul, după vrednicia slujirii lui. Aceşti îngeri înalţă pe cei vrednici la treptele ierarhiilor celor mai
cinstite şi-i povăţuiesc pe dînşii ca să nu caute dregătoria pentru câştigul şi chiverniseala lor, pentru iubirea de cinste şi
mărirea cea deşartă, ci pentru cinstea lui Dumnezeu şi pentru creşterea şi înmulţirea laudei Lui şi pentru folosul celor de
aproape, slujind de obşte tuturor treburilor celor ce sânt sub stăpînirea lor.” 161 Începătoriile sunt îngeri ai luminii şi sunt
după unele autorităţi religioase îngeri protectori ai popoarelor şi ai naţiunilor. În raport cu omul ele se interesează
referitor la subiecte şi evenimente legate de probleme militare, comerţ, schimbe de mărfuri şi după unii chiar şi politică.
Aşadar, ele se preocupă la nivel de umanitate cu cine v-a conduce. Termenul de începătorie este folosit în Noul
Testament de către Pavel în Coloseni 1, 16 şi în Efeseni 1, 21.162 Prin urmare am putea spune că Noul Testament ne
oferă cea mai bună reprezentare a acestor ierarhii de îngeri.163 Numărul lor este necunoscut.164

Următoarea categorie a arhanghelilor este cea despre care vom vorbii aici. 165 Termenul în sine provine din
grecescul αρχάγγελος. Termenul apare de mai multe ori în Noul Testament la 1 Tesaloniceni 4, 16 şi Iuda 1, 19. Am
putea să spune că denumirile referitoare la arhangheli variază. Tradiţia orientală ortodoxă îi menţioneaztă pe umrătorii:
Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Kamuel, Jofiel, şi Zadchiel.166 Papa Grigorie I îi menţionează pe Mihail, Gabriel,
Rafael, Uriel, Simiel, Orifiel şi Zachariel. Unele tradiţii îi asimilează pe arhangheli ca şi arhangheli referitor la care
trebuie să ne rugăm în fiecare zi a săptămânii. Mihail (duminică), Gabriel (luni), Rafael (marţi), Uriel (miercuri),
Sealtiel (joi), Jhudiel (vineri) şi Barachiel (sâmbătă). Arhanghelii sunt fiinţe duhovniceşti iradiante. Ei sunt o categorie
de îngeri care patronează evenimentele omeneşti. Ei sunt cei care duc la îndeplinire poruncile lui Dumnezeu şi au grijă
de întreprinderile omeneşti. Ei fac un fel de legătură între voinţa lui Dumnezeu şi viaţa oamenilor. Dintre arhangheli am
putea să numim Mihail, Gabriel, Rafael, Barachiel, Uriel, Kamuel, Jophiel, Sealtiel, Barbiel, Jehudiel/Judiel şi
Jeremiel.167

160
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_angelic_hierarchy#Principalities.
161
http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/11-08-sf_arhangheli.html.
162
http://www.saunalahti.fi/~frog1/essay/papers/angels.txt.
163
http://radicalgrace.com/creat11.htm.
164
http://www.ccel.org/contrib/exec_outlines/angel/angel_01.htm.
165
Fischer, Lynn (1996), Angels of Love and Light [with original paintings of the Seven Beloved Archangels and Their Archeiai by Marius
Michael-George], Transformational Media Publications, South Yarmouth, MA "Jophiel," Pearls of Wisdom , Volume 7 Number 43, 1994, The
Summit Lighthouse , Copyright © 1997 Church Universal and Triumphant "Seven Beloved Archangels Speak," 1954, The Bridge To Freedom.

166
http://www.sacred-texts.com/journals/jras/1893-15.htm.
167
http://www.shvoong.com/social-sciences/education/1717307-angels.

29
Ultima categorie a îngerilor este cea a îngerilor propriu zis.168 Aceasta este categoria de îngeri care este cea mai
cunsocută şi despre care ştim cele mai multe. În general în termeni scripturisitici este impropriu să numim pe restul
ierarhiei îngerilor îngeri. În termeni populari toţi sunt numiţi îngeri. La o analiză angeologică mai profundă ne putem da
seama că îngerii sunt fiinţe mult mai complexe decât par la prima vedere. 169 Prin urmare în ierarhiile scripturistice şi în
cele patrtistice îngerii sunt cei mai mici pe cale ierarhică. Într-un anume sens, termenul de înger este cumva impropriu
dat restului de categorii sau ierarhii angelice.

Aşadar necesitatea unei „mistagogii” a îngerilor este ceva care nu este pentru prima dată realizată în Biserica
Ortodoxă sau în orientul creştin. Unele studii mai recente vorbesc de o dimenisune globală a îngerilor.170 Este foarte de
înţeles că subiectul îngerilor trebuie să fie o practică de studiu permanentă a tuturor studiilor teologice. Nu putem să ne
gândim la îngeri ca şi o entitate teologică diferită de capacitatea de studiu.171 Putem noi spune că într-un anume sens,
creştinii care trăiesc într-o societatea modernă mai pot să vadă sensul unei mistagogii în angeologie? 172 Astfel, am putea
spune că mistagogia angelică este ceva mai mult decât un simplu interes popular în îngeri. Prin urmare am putea spune
că subiectele legate de angeologie nu pot fi evitate de creştinsim şi de creştinismul ortodox. În conformitate o
mistagogie a îngerilor nu poate decât să ne arate că îngerii sunt „duhuri.” (Evrei 1, 14). Karl Popper a vorbit despre
îngeri referindu-se la o a treia lume, o „dimensiune obiectivă dar non-dimensională a realităţii în care locuiesc toate
cunoştinţele actuale şi obiective.”173 Prin urmare am putea spune că în fiecare epocă au existat teologi care au
reactualizat sensul şi înţelesul angheologiei raportat la condiţiile şi posibilităţile intelectuale ale celor care au fost

168
Cheyne, James Kelly (ed.) (1899). Angel. Encyclopædia Biblica. New York, Macmillan. Driver, Samuel Rolles (Ed.) (1901) The book of
Daniel. Cambridge UP. Davidson, A. B. "Angel". A Dictionary of the Bible I. Ed. James Hastings. pages 93-97. Oosterzee, Johannes Jacobus
van. Christian dogmatics: a text-book for academical instruction and private study. Trans. John Watson Watson and Maurice J. Evans. (1874)
New York, Scribner, Armstrong. Smith, George Adam (1898) The book of the twelve prophets, commonly called the minor. London, Hodder
and Stoughton. Bamberger, Bernard Jacob, (March 15, 2006). Fallen Angels: Soldiers of Satan's Realm. Jewish Publication Society of
America. This article incorporates text from the Encyclopædia Britannica Eleventh Edition article "Angel", a publication now in the public
domain. Briggs, Constance Victoria, 1997. The Encyclopedia of Angels : An A-to-Z Guide with Nearly 4,000 Entries. Plume. Bunson,
Matthew, (1996). Angels A to Z : A Who's Who of the Heavenly Host. Three Rivers Press. Cruz, Joan Carroll, OCDS, 1999. Angels and
Devils. TAN Books and Publishers, Inc. Davidson, Gustav. A Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels. Free Press. Graham, Billy,
1994. Angels: God's Secret Agents. W Pub Group; Minibook edition. Guiley, Rosemary, 1996. Encyclopedia of Angels. Jastrow, Marcus, 1996,
A dictionary of the Targumim, the Talmud Bavli and Yerushalmi, and the Midrashic literature compiled by Marcus Jastrow, PhD., Litt.D. with
and index of Scriptural quotatons, Vol 1 & 2, The Judaica Press, New York Kainz, Howard P., "Active and Passive Potency" in Thomistic
Angelology Martinus Nijhoff. Kreeft, Peter J. 1995. Angels and Demons: What Do We Really Know About Them? Ignatius Press. Lewis,
James R. (1995). Angels A to Z. Visible Ink Press. Melville, Francis, 2001. The Book of Angels: Turn to Your Angels for Guidance, Comfort,
and Inspiration. Barron's Educational Series; 1st editionRonner, John, 1993. Know Your Angels: The Angel Almanac With Biographies of 100
Prominent Angels in Legend & Folklore-And Much More! Mamre PressSwedenborg, Emanuel (1979). Conjugal Love. Swedenborg
FoundationThis article incorporates text from the Encyclopædia Britannica Eleventh Edition.

169
http://www.newadvent.org/cathen/01476d.htm.
170
http://www.globalangels.org/.
171
Sophy Burnham: A Book of Angels and Angel Letters (New York: Ballantine, 1990 and 1991 respectively); Douglas Connelly, Angels
Around Us (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1994); Duane A. Garrett, Angels and the New Spirituality (Nashville: Broadman &
Holman, 1995); two books by Karen Goldman: The Angel Book: A Handbook for Aspiring Angels and Angel Voices (New York: Simon &
Schuster, 1993 and 1994 respectively); Robert J. Grant, Are We Listening to the Angels? (Virginia Beach: A. R. E. Press, 1994); Timothy Jones,
Celebration of Angels (Nashville: Thomas Nelson, 1994); Peter J. Kreeft, Angels and Demons (San Francisco: Ignatius, 1995); Terry Law, The
Truth About Angels (Orlando, Fla.: Creation House, 1994); Geddes MacGregor, Angels: Ministers of Grace (New York: Paragon House, 1988);
and Marilynn C. Webber and William D. Webber, A Rustle of Angels (Grand Rapids: Zondervan, 1994).
172
Thomas F. Torrance, "The Spiritual Relevance of Angels," in Alive to God: Studies in Spirituality, ed. J. I. Packer and Loren Wilkinson
(Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1992), pp. 122-39; and Stephen R. L. Clark, "Where Have All the Angels Gone?" Religious Studies 28
(1992): 221-34.
173
Lawrence Osborn, "Entertaining Angels: Their Place in Contemporary Theology," Tyndale Bulletin 45 (1994): 273-96.

30
interesaţi de aceste subiecte.174 Aşadar am putea să enumerăm mai mulţi teologi care au vorbit de îngeri cum ar fi
Dionsie Areopagitul, Toma de Aquino, Ioan Hrisosotm, Vasile Cel Mare, Grigorie de Nyssa şi alţii.175

„Augustine does not exclude the contrary opinion that the angels were created, not in the beginning of time, but
before the beginning of time, for in that case, he says, the words in the beginning mean literally, not in the beginning of
all creation, since the angels would previously have been created, but rather in the Beginning, that is, in the divine
Wisdom, the divine Word of God, Who is the Beginning, as He tells us in Jn 8:25, in answer to the question Who are
you? - (I am) the Beginning. Augustine is open to this opinion, chiefly because, he says, "it gives me the liveliest
satisfaction to find the Trinity celebrated in the very beginning of the Book of Genesis." Regarding the meaning of
heaven and earth in the very first verse of Genesis, Augustine says rather indecisively in The City of God: "Under these
names heaven and earth the whole creation is signified, either as divided into spiritual and material, which seems the
more likely, or into the two great parts of the world in which all created things are contained, so that, first of all, the
creation is presented in sum and then its parts are enumerated according to the mystic number of the days." In The
Letter of Genesis he had explained that here as in Gen 2:4 the words heaven and earth mean the whole of creation,
understanding heaven in this verse to mean, not the physical heaven of outer space, but the incorporeal heaven of the
angelic spirits, who are situated above the bodily heavens, not by a higher location in space but by sublimity of nature.
Thus the word heaven in this verse he took to mean the angels, fully formed in their nature, while the earth signifies
"the invisible, unstructured, and abysmally dark incompleteness of the bodily mass from which things existing in time
were to come." Augustine admits that the creation of the angels is not plainly stated in this description of the creation of
the world, but he thinks that it is implicitly stated either under the name of heaven in verse one or under the name of
light in verse three, because he "cannot believe" that their creation was omitted entirely. He refers to other places in the
Scriptures where the creation of the angels is explicitly stated (Dan 3:58; Ps 148:2-4; Job 38:7). Thus, in The City of
God, Augustine avers that, "if the angels are included in the works of God during these six days, they are that light
which was called day." And in The Letter of Genesis he expounds at length his theory that, prior to the first day, the
angels were created in their natural being under the name of heaven in Gen 1:1, and the light of the six days represents
degrees of their supernatural illumination in the grace of the Beatific Vision.”176

174
Charles H. Kraft, Defeating Dark Angels: Breaking Demonic Oppression in the Believer's Life (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1992); Francis
MacNutt, Deliverance from Evil Spirits: A Practical Manual (Grand Rapids: Baker, 1995); Ed Murphy, The Handbook for Spiritual Warfare,
rev. ed. (Nashville: Thomas Nelson, 1996); Timothy M. Warner, Spiritual Warfare (Wheaton, Ill.: Crossway, 1991); and Thomas B. White, The
Believer's Guide to Spiritual Warfare (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1990). Peter Wagner and F. Douglas Pennoyer, eds., Wrestling With Dark
Angels: Toward a Deeper Understanding of the Supernatural Forces in Spiritual Warfare (Ventura, Calif.: Regal, 1990).
175
http://patristicpage.blogspot.com.
176
http://www.rtforum.org/lt/lt47.html.

31
O ENUMERARE A MAI MULTOR FIINŢE ANGELICE DIN DIFERITE TRADIŢII RELIGIOASE ALE
OMENIRII

Vom oferii în continuare o listă majoră cu diferiţi îngeri din diferite tradiţii religioase de pe glob.177 Criterile
după care am folosit aceste nume angelice sunt în funcţie de numerotarea alfabetică. Sursele canonice pentru îngeri care
le consideră Biserica Ortodoxă sunt iudaismul şi creştinismul. Îngerii apar însă în mai multe tradiţii eretice sau
necanonice. Sursele pe care le-am folosit pentru a realiza aceste enumeraţii variază. La ora actuală sunt enorm de
multe surse religioase legate de îngeri.178 În mare parte ele au fost descoperite după mai multe ore de cercetare a
informaţiilor legate de angheologie de pe internet.179

În acest sens, ştim despre îngerul Radveriel că este un fel de scrib al lui Dumnezeu. Îngerul Serfiel este
păzitorul tronului lui Dumnezeu. Ofaniel este îngerul sub formă de curcubeu care înconjoară tronul lui Dumnezeu.
Cahliel este îngerul de lumină care face să iese lumină din tronul lui Dumnezeu.180 Albiel este un înger care se află în
slujirea arhanghelului Mihail. Aariel “leul lui Dumnezeu” este îngerul care a fost găsit reprezentat pe o amuletă
gnostică. Abalidot [Aba] este şi el un înger care este reprezentat în iudaism. Se spune despre el că este îngerul care
conduce aerul. Ababaloi este un înger care a fost invocat de Solomon. Mai ştim astfel din scrierile rabinice despre

177
http://www.angel-guide.com/names-angels.html.
178
http://www.steliart.com/angelology_angel_names_A.html.
179
http://www.esotericarchives.com/solomon/nameindx.htm.
180
http://crystalrivers.com/poetry/angel.html.

32
îngerul Abachta care este unul dintre cei şapte îngeri ai confuziei (restul de şase sunt Barbonah, Bigtha, Carcas, Biztha,
Mehuman şi Zether). Abadon (în greacă este numit Apollion) (în limba ebraică Abadon înseamnă loc al adâncului) şi
este îngerul care se luptă înpotriva răului. În unele scrieri apocrife acest înger este menţionat dimpreună cu alţii.
Abalidoth este un înger care şi el este protector al omului. Unele tradiţii spun despre el că este un înger al zilei de vineri
şi al aerului. Mai presus de orice el este un luminător ceresc. Abalim, Arelim este un înger care face parte din ierarhia
cerească a tronurilor. Inteligenţele lui principale sunt îngerii Zafchiel şi Jofiel. Îngerul Aban, după unele interpretări
este îngerul lunii octombrie. Ziua lui de indentificare în cursul anului a fost cea de zece octombrie. Abariel este un alt
înger, este un înger al invocării. Acest înger a fost pentru prima dată descoperit în iudaism. 181 Îngerul Abasdarhon este
îngerul conducerii supreme a celui de al cincelea ceas al nopţii. Abathur Muzania este un înger cosmologic care este
asociat cu seaua nordului. El este un înger care îl ajută pe om în timpul morţii. Îngerii Aşriel şi Moncher au aceleaşi
funcţii. Mai ştim astfel despre îngerul Abai care este un înger al ierarhiei domniilor. Anadona este un înger care după
unii este un înger din ierarhia serafimilor. El a fost o companie credincioasă a îngerului Abdiel. Este numit şi „îngerul
răbdării.” Abaton este un înger care are unul dintre numele lui Dumnezeu şi la el se face referinţă încă din vremurile lui
Solomon. El este îngerul care luptă împotriva demonilor. Abdals este un înger care face parte din cele şaptezei de
duhuri tainice a căror identitate numai Dumnezeu o ştie şi prin lucrarea cărora lumea continuă să existe. Este un înger
menţionat de folclorul evreiesc. Abdia este şi el un înger care este menţionat din vremurile solomonice. Abdiel este un
înger care înseamnă slujitorul lui Dumnezeu. Primele menţiuni referitoare la acest înger sunt făcute în cărţile rabinice şi
în special în Cartea îngerului Raziel. El este un înger care face parte din ceata îngerilor dimpreună cu Ariel, Arioc şi
Ramiel. La el se face menţiune în 1 Cronici. În literatură modernă la el se face referinţă în romanele lui Anatole France.
Abdiziel sau Abdizuel, după tradiţia iudaică a cabalei erste îngerul la care se face referinţă ca şi la unul dintre cei
douăzecişiopt de îngeri care conduc cele douăzecişiopt de faze ale lunii. Abedumal sau Berdrimulael este un alt înger
despre care ştim mai multe lucruri. În special el este un înger la care mai mulţi oamenii s-au rugat. Abel (poiană) este
un alt înger la care după Testamentul lui Avraam toate sufletele trebuie să se aprezinte în faţa lui pentru judecată după
venirea lui Enoh. El este şi un srib ceresc care înregistrează lucruri referitoare la sufletele oamenilor. După unii el este
un înger care stă în cel de al patrulea cer. El este şi un înger al Zilei Judecăţii după unii. În general este un înger invocat
din partea de răsărit. Abelech, Helech este un înger care are prin numele său un nume a lui Dumnezeu. După unii este
un înger care este mai presus de demoni. Abheiel este unul dintre cei douăzecişiopt de îngeri care face parte din cele
douăuzecişiopt de faze ale lunii. Eiael este un alt înger despre care ştim tot din iudaism. Abiressia este un înger la care
se face referinţă în anumite scrieri gnostice. Ablati este un înger care după unele tradiţii a luat parte la dialogul dintre
Moise şi Dumnezeu. Aboezra este şi el un înger care după unele tradiţii a fost invocat pentru binecuvântarea
mâncărurilor. Abrael este un alt înger la care se face referinţă în tradiţia iudaică. Abragateh este un înger care a fost
asociat de unele tradiţii cu creaţiile artistice. Abrasiel este un înger al celei de a şaptea ore a zilei. După unele tradiţii el
se află sub conducerea îngerilor Barginiel. Abraxas, Abraxis sau Abrasax este un înger la care se face referinţă în mai
multe tradiţii religioase: gnositicismul, în mitologia persană, în cabala şi în multe altă cărţi iudaice. Abrdi este un înger
al echinopţiunlui de vară după unele tradiţii. Abriel este un alt înger menţionat de tradiţia iudaică. Abrimas a fost un
înger care în tradiţia iudaică era invocat la aporpierea sabatului. Abrunael a fost unul dintre cei douăzecişiopt de îngeri
care conduc fazele lunii. Abuhaza după unele tradiţii este un înger conducător al vânturilor de vest şi al zilei de luni.
După unele tradiţii el slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioiri sau Abuioro este un înger al zilei de miercuri care
locuieşte în cerul al doilea sau al treilea. Abuliel este un alt înger menţionat de tradiţia iudaică. Este un înger care după
unele tradiţii se ocupă cu transmiterea rugăciunilor. Îngerii supremi ai rugăciunilor sunt Akatriel, Metatron, Rafael,
Sandalfon, Michil şi Sizouze.182 Este cât se poate de probabil dacă sau nu el îi asistă pe aceştia. Abuzohar este după unii
un înger al lunii. Ahaia este după unele tradiţii un serfim dintr-un grup de alţi opt serafimi. Este un înger al răbădiri şi al
descoperirii tainelor naturii. Achartiel şi Achathriel sunt două nume de îngeri care sunt invocaţi în ortient pentru ferirea
de facere a răului. Achazziel este un înger care slujeşte în ceruri în mai multe funcţii. După unele tardiţii el este o parte

181
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentacle.
182
http://www.steliart.com/angelology_angel_names_A.html.

33
din curtea cerească. Acheliah şi Achides sunt îngeri care sunt menţionat în tradiţiile romane antice. Achsah este un alt
înger menţionat de tradiţiile iudaice. Achusaton este un înger care face parte din unul dintre cei cincisprezece alţi îngeri
grupaţi în ierarhia tronurilor. Aciel după unele tradiţii este un înger care face parte din tradiţia iudaică şi din cea
creştină. Mai este menţionat ca şi un înger al planetelor. Acrabiel este un alt înger menţionat în tradiţiile iudaice.
Adabiel este şi el un înger care face parte din ierahia îngerilor. După unele tradiţii el are stăpânia asupra planetei Jupier
(unii cred că asupra lui marte). Uneori el este indentificat cu îngerul Zadchiel sau cu îngerul Nergal. Adatiel este un alt
înger care a fost invocat de tradiţiile iudaice. Adeo este un înger al ierarhiei domniilor care a fost invocat în ritualurile
iudaice. Adernahael sau Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene. Este un înger care este asociat cu
capacitatea de a vindeca. Un alt înger la care se face menţiune în unele tradiţii religioase este îngerul Adhaijijon. Adiel
este un alt înger la care se face menţiune în tradiţiile iudaice. Adimus este un înger menţionat în mai mule tradiţii
religioase. După unele tradiţii acest înger a fost discutat la un sinod de la Roma din anul 745. Este un înger care este
asociat dimpreună cu îngerii Uriel, Raguel şi Simiel. Unii îl asociază ca şi un înger al muzicii. Adir, Adiri, Adiron, Adi
este un înger al cărui nume reprezintă unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Adireal este după unele tradiţii un
înger care este reprezentat ca şi magnificenţa lui Dumnezeu. Adiriah este un alt înger care este reprezentat de mai multe
tradiţii religioase. După unele tradiţii este un înger al binecuvântării mâncării. Adirir(i)on, Adir, Adriron este un
conducător angelic care după unele tradiţii slujeşte în primul cer. El ar putea fi echivalat cu Adiriel. Îngerul Adjuchas
este un înger al pietrelor sau orei a unsprezecea din zii. Admael este unul dintre cei şapte arhangheli care are stăpânie
asupra pământului. Admanel slujeşte după unele tradiţii în cel de la doilea cer. Adnachiel, Advahiel sau Adernahael este
după unele tradiţii este un înger al lunii noiembrie. Se ştie despre Andernahael că alternează dimpreună cu îngerul
Faleg în conducerea altor ierarhii de îngeri. Adnai este un alt înger care şi el face parte din ierarhia îngerilor şi care este
menţionat în tradiţiile religioase romane. Îngerul Adnarel este un înger care face parte din ierarhia îngerească şi este un
înger al sezonului rece sau al iernii după unele tradiţii. El este menţionat şi în mai multe tradiţii apocrife. Adoil (mâna
lui Dumnezeu) este o eseneţă primară sau o făptură dumnezeiască a luminii chemată la existenţă din adâncuri nevăzute
şi care venit la existenţă.183 Prin Adoi s-au făcut toate lucrurile văzute din lume. Acest înger este menţionat şi în

183
Abasdarhon - angel of the fifth hour of the night. Abraxos - ancient name attributed to an angel. Adnachiel - angel who rules November.
Adonael - an archangel. Adonai - one of seven angels of the presence, or elohim; creator. Aeshma - Persian archangel. Af - angel of light. Agla -
angel who saved Lot and his family. Akriel - angel who aids those with infertility. Amitiel - angel of truth. Amriel - angel of the month of May.
Anael - angel influencing love, passion and sexuality. Anapiel - angel whose name means "branch of God." Anahel - angel who rules the third
heaven.
Anpiel - angel who protects birds. Ansiel - name of an angel known as "the constrainer." Arael - variation of Uriel; prince over the people.
Araqiel - angel with dominion over the earth. Araton - one of seven ruling angels over the provinces of heaven.
Ariel - "lion of God;" angel of protection. Armisael - angel of the womb.
Asariel - "whom God has bound;" rules the moon. Asroilu - guardian angel of the seventh heaven. Astanphaeus - one of the seven angels of the
presence; third gate guardian. Asteraoth - name of an angel who thwarts power. Atrugiel - great prince of the seventh heaven. Ayil - angel of the
zodiac sign Sagittarius. Azbogah - name of the high ranking angel of judgment. Azrael - archangel of death. Azriel - name for the angel of
destruction. Balthioul - angel with the power to thwart distress. Baradiel - angel of hail. Barakiel - angel of lightning. Barrattiel - angel of
support. Barbiel - angel of October. Bariel - ruling angel of the eleventh hour of the day. Barman - angel of intelligence. Barquiel - ruling angel
of the seventh hour of the day. Baruchiel - angel with power over strife. Bath Kol - female angel of divine prophecy. Bazazath - archangel of
the second heaven. Bethor - one of seven ruling angels of the province of heaven. Briathos - name of an angel who thwarts demons. Cahethal -
seraphim angel over agriculture. Camael - angel name that means "he who sees God;" chief angel of powers. Cassiel - angel of Saturn. Cerviel
- angel ruler of the principalities. Chamuel - archangel whose name means "he who seeks God." Chayyliel - angel whose name means "army;"
a powerful angel. Cochabiel - angel prince who stands before God. Dabriel - angel of the first heaven who rules over Monday. Dagiel - angel
who has dominion over fish. Dalquiel - angel prince of the third heaven. Damabiath - angel of naval construction. Dardariel - ruling angel of
the eleventh hour. Diniel - angel who protects infants. Domiel - angel who guards the sixth hall of the seventh heaven.
Dubbiel - guardian angel of Persia; name means "bear-God." Duma - angel prince of dreams. Dumah - angel of silence. Eae - angel who
thwarts demons. Eiael - angel with dominion over the occult sciences. Elyon - ministering angel who brought the plague of hail upon Egypt.
Emmanuel - angel whose name means "God with us." Erathaol - one of seven great archon angels. Eremiel - great angel who presides over the
Abyss and Hades. Gabriel - archangel whose name means "man or hero of God." Gadriel - angel who rules the fifth heaven. Galgaliel - prince
angel of the sun, like Raphael. Galizur - great angel who rules the second heaven. Gamaliel - angel who takes the elect unto heaven. Gazardiel -
angel who supervises the east. Geburatiel - angel prince who guards the seventh heaven. Guriel - angel of the zodiac sign of Leo. Gzrel - angel

34
tradiţiile religioase egiptene. Adonael este un înger care face parte dintr-un grup de şapte arhangheli şi care este capabil
să apare de demonii bolilor (Bobel (Bothothel) and Metathiax). Îngerul Adonaeth este un înger care luptă împotriuva
demonilor. Îngerul Adonaios, Adonaiu sau Adoneus este un înger menţionat de sistemnele gnostice. Adoniel este un
înger conducător după unii al celei de a doisprezecea oră din noapte care slşujeşte sub îngerul Sarindiel. Dimpreună cu
îngerul Bariel el este menţionat în pentagramnele romanice. Mai ştim astfel de serafimul Adoth din mai multe tradiţii
religioase. Adoiahel este un înger menţionat în tradiţiile religioase iudaice. Adrael (ajutorul meu este Dumnezeu), este
unh înger care slujeşte în primul cer. Adrai este un înger care după unii este un înger al scrisului şi al culorilor. Adrapen
este un înger al celui de al nouălea ceas al nopţii care slujeşte sub Nacoriel. Adriel este un alt înger dintre cei
douăzecişiopt ai fazelor lunii. Aebel după unele tradiţii este un înger slujitor al omului, în special al primilor oameni.
Dimpreună cu el mai pot fi nenumeraţi îngerii Şetel şi Anuş. Îngerul Aeglum este un alt înger al luminii şi un înger al

who revokes any evil decree against another in heaven. Hadraniel - angel who stands at the second gate in heaven; "majesty of God." Hadriel -
guardian angel of the gates of the east wind. Hagith - one of the seven ruling angels of the provinces of heaven. Halaliel - archangel known as
"the lord of karma." Hamaliel - angel who rules the order of virtues. Hamon - a great, honored, beautiful prince angel in heaven. Haniel - an
archangel who guards the tree of life. Harahel - angel who oversees libraries. Hasdiel - angel of benevolance. Hasmal - fire speaking angel of
the throne of God. Hayliel - angel prince in the seventh heaven. Haziel - angel whose name means "vision of God." Heman - angel leader of the
heavenly choir, whose name means "trust." Hermesiel - angel who leads one of the heavenly choirs. Hofniel - ruling angel of the bene elohim;
name means "fighter of God." Iaoel - an angel of the lord; angel of visions. Iaoth - archangel who has power to thwart demons. Leo - an angel
who thwarts demons. Iofiel - archangel whose name means "beauty of God." Israfil - Islamic angel whose name means "the burning one." Jael -
cherub who guards the ark of the covenant. Jahoel - one of the angels of the presence and chief of the seraphim. Jaoel - guardian angel who
lives in the seventh heaven. Jeduthun - angel whose name means "master of howling" or chanting to God. Jefischa - ruling angel of the fourth
hour of the night. Jehudiel - archangel who rules the movements of the celestial spheres. Jeremiel - archangel whose name means "mercy of
God." Kabshiel - angel of grace and favor. Kafziel - archangel who rules the planet Saturn. Kakabel - angel who rules over stars and
constellations. Kalaziel - angel who has the power to thwart demons of disease.
Karael - angel who has the power to thwart demons. Kemuel - archon angel and chief of the seraphim. Kerubiel - prince angel of the cherubim.
Kokabiel - prince angel of the stars. Kutiel - angel of water and the use of diving rods. Labbiel - angel whose name was changed to Raphael.
Lahabiel - angel who protects against evil spirits. Lamechial - angel who thwarts deception. Lassuarium - angel who rules the tenth hour of the
night. Laylah - angel who oversees and protects childbirth. Machidiel - angel governing the zodiac sign of Aries and the month of March.
Marmaroth - angel who has power to thwart fate. Mendrion - angel who rules the seventh hour of the night. Metatron - one of the greatest
archangels, second only to God.
Michael - great archangel whose name means "who is as God." Mihr - angel of divine mercy; angel that governs September.
Miniel - angel invoked to induce love. Mitatron - an angel of the third heaven. Morael - angel of awe that rules the months of August-
September.
Moroni - brought messages to Joseph Smith, founder of Mormonism. Muriel - angel who rules the dominions and the month of June. Naaririel
- great prince angel of the seventh heaven. Nahaliel - angel who governs running streams; "valley of God." Nanael - angel who governs the
sciences, and philosophy. Narcariel - angel that rules the eighth hour of the night. Nasargiel - good angel with a lion head that rules hell.
Nathanael - angel ruling over hidden things, fire and vengeance. Naya'il - angel of testing. Nelchael - angel of the schemhamphorae.
Nuriel - angel of spellbinding power and of hail storms. Och - one ruling angel of the provinces of heaven. Omael - angel of chemistry and
species perpetuation. Onoel - name of an archon angel... Ophaniel - prince angel over the ophanim. Ophiel - one ruling angel of the provinces
of heaven and Mercury. Oriel - ruling angel of the tenth hour of the day. Orifiel - archangel over thrones, and the second hour of the day.
Orphamiel - angel known as the "great finger of the Father." Osmadiel - ruling angel of the eighth hour of the day. Ouriel - archangel who
commands demons. Pamyel - ruling angel of the ninth hour of night. Pathiel - angel whose name means "opener of God." Peliel - angel who
rules the virtues. Peniel - angel who rules Friday and resides in the third heaven. Pesagniyah - angel who ushers prayers of grief to heaven.
Phaleg - one of the seven ruling angels of the provinces of heaven. Phanuel - archangel who is an interpreter of revelations.
Phounebiel - disease thwarting angel. Phul one of the seven ruling angels of the provinces of heaven. Pravuil - an archangel who keeps all the
records of heaven. Pronoia - an archon angel who helped make mankind. Purah - angel of forgetfulness.
Puriel - angel whose name means "the fire of God;" angel of punishment. Qaspiel - angel who rules the moon. Quabriel - ruling angel of the
ninth hour of the day. Rachiel - ophanim angel who rules Venus and governs sexuality. Rachmiel - angel of mercy whose name also means the
same.
Radueriel - angel who can create other angels and oversees archives. Raguel - angel who watches over the behavior of angels; "friend of God."
Rahab - angel of death, destruction, but also the sea. Rahatiel - angel prince of the constellations; name means "to run." Rahmiel - angel of
mercy and love. Ramiel - angel who oversees visions and souls during the day of judgment. Raphael - great archangel whose name means "the
shining one who heals." Rathanael - angel of the third heaven and thwarter of demons. Raziel - angel chief over the thrones, guarding the
secrets of the universe. Remiel - angel who leads souls to judgment; name means "mercy of God." Rikbiel - angel who oversees the divine

35
celui al ceasului al optulea din zii. Aeşma este un înger menţionat de tradiţiile religioase persane. După unele tradiţii el
face parte din cel de al şaptelea cer. Af Bri este un înger al poporului Israel care controlează ploaia. Afafniel este un
înger cu şaisprezece feţe după unii care îşi schimbă constat aspectul. Afriel este un înger care este menţionat de mai
multe tradiţii religioase care stă în cel de al cincelea cer. Afsi-Khof este un înger care în tradiţia iudaică este
conducătorul lunii iulie şi august. Aftemelouchos este un alt înger care locuieşte ceruri şi este menţionat de mai multe
tradiţii iudaice. Îngerul Aftiel este un înger care este un înger al crepusculului. Agad este un înger al ierarhiei puterilor.
Agaf este un alt înger care este invocat în mai multe ceremonii religioase iudaice. Este un alt înger menţionat de alte
tradiţii iudaice. Agason este un înger menţionat din vremurile solomonice. Agathodaemon este un înger menţionat în
mai multe tradiţii religioase. El apare ca şi simbol în unele tradiţii religioase. Agbas este un înger care se crede că
slujeşte în cel de al patrulea cer. Agiel este dup[ unele autorit[‘I religioase protecotrul planetei Saturn dimpreună cu
îngerul Zazel. Agchagdiel este un înger care după unele tradiţii iudaice slujeşte în al şaptelea cer. Agla este un încer
care folosit în lupta împotriva demonilor. Agmatia este un înger despre a cărui origine nu ştim prea multe şi care a fost
menţionat în mai multe tradiţii religioase iudaice cum ar fi Talmudul. Agromiel este un paznic ceresc al celui de al
şaselea cer. Aha este un încer din partea domniilor. Este după unele tardiţii asemănat cu un duh al focului. Ahabiel este
un înger inocat în mai multe tradiţii religioase inclusive în relaţiile de iubire. Ahadiel este un înger despre care se spune
că este un înger al dreptului şi al legii având rolul de a mării autoritatea legii. Ahadis după unele tradiţii este îngerul
care conduce luna lunile octrobire şi noienmbrie. Ahahah este un înger al peceţilor dumnezeişti. Ahaij este un duh al
planetei Mercur după unele tradiţii. Ahamniel este un înger al conducerii. El are sensul luptei duhovniceşti. Athaniel
este un înger al amuletelor angelice. Îngerul arhariel este un înger carte slujeşte sub Gabriel. Îngerul Ahassior este un
înger conducător al lunilor decembrie ianuarie. Îngerul Ahaviel este un înger care se lupotă împotriva răului. Ahiel
(frate a lui Dumnezeu) este un înger asistent al lui Qaphsiel (Kafsiel). După unele autorităţi este este îngerul celei de a
şaptea zile a săptămâni. Ahmajil este un înger care după anumite tradiţii arabice se luptă împotriva răului. Ahzariel este
chariot; chief of wheels. Rizoel - angel with power to thwart demons. Rogziel - angel of punishment whose name means "the wrath of God."
Ruman - angel who takes account of evil men's deeds while in hell. Sabaoth - archon angel of the presence. Sabathiel - angel or intelligence
who communicates divine light. Sablo - angel of graciousness and protection. Sabrael - archangel who guards the first heaven. Sabrathan -
ruling angel of the first hour of the night. Sachiel - ruling angel of Jupiter whose name means "covering of God." Sagnessagiel - angel who
guards the fourth hall of the seventh heaven. Sahaqiel - angel prince of the fourth heaven. Salathiel - rescuing angel of Adam and Eve. Samkiel
- angel of destruction and purifier of souls from sheol. Samuel - fruling angel of the first hour of the day. Sandalphon - giant angel whose name
means "co-brother" (of Metratron). Saniel - ruling angel of the sixth hour of the day. Sarakiel - angel who rules the ministering angels.
Sarandiel - ruling angel of the twelfth hour of the night. Satqiel - angel prince of the fifth heaven. Seraphiel - chief angel of the seraphim
angels. Shamsiel - angel whose name means "light of day." Shepherd - angel of repentance. Shoftiel - angel whose name means "the judge of
God." Sidqiel - angel prince of the ophanim; ruler of Venus. Sidriel - angel prince of the first heaven. Simiel - archangel. Sizouze - angel of
prayer. Sophia - angel whose name means "wisdom." Soqedhozi - angel who weighs the merits of of men before God. Sorath - angel who is the
spirit of the sun. Sorush - angel who punishes souls on judgment day. Soterasiel - angel whose name means "who stirs up the fire of God."
Sraosha - angel who sets the world in motion. Suriel - angel of healing whose name means "God's command." Tagas - governing angel of
singing angels. Tartys - ruling angel of the second hour of the night. Tatrasiel - great angelic prince. Temeluch - angel caretaker who protects
newborn babies and children. Temperance - angel of the elixir of life. Theliel - angel prince of love. Tubiel - angel of summer. Tzadkiel - angel
of justice and guardian of the gates of the east wind. Ubaviel - angel of the zodiac sign of Capricorn. Umabel - angel of physics and astronomy.
Uriel - great archangel whose name means "God is my light." Usiel - an angel who stands before the throne of God. Uzziel - cherubim angel
whose name means "strength of God." Varhmiel - ruling angel of the fourth hour of the day. Vequaniel - ruling angel of the third hour of the
day. Verchiel - ruling angel of the month of July and of the zodiac sign Leo. Vretiel - swift in wisdom archangel responsible for recording God's
deeds. Xathanael - the sixth angel created by God. Yabbashael - an angel of the earth whose name means "the mainland." Yefefiah - archangel
who is the prince of the Torah. Yehudiah - benevolant angel of death. Yerachmiel - an archangel who rules earth.
Yeshamiel - angel who rules the zodiac sign of Libra. Yofiel - angel prince of the Torah commanding 53 legions of angels.
Zaapiel - angel punisher of wicked souls. Zaazenach - ruling angel of the sixth hour of the night. Zabkiel - angel who rules over the thrones.
Zachariel - angel governor of Jupiter. Zachriel - angel who governs memories. Zadkeil - archangel who rules heaven and stands in the presence
of God. Zagzagel - angel prince of the Torah and of wisdom. Zakzakiel - angel of the seventh heaven who records good deeds. Zaphiel - angel
ruler of the cherubim. Zaphkiel - archangel whose name means "knowledge of God."
Zarall - cherub angel who guards the ark of the covenant. Zazriel - angel whose name means "strength of God." Zehanpuryu - high ranking
angel whose name means "one who sets free." Zerachiel - angel of the month of July and the sun. Zophiel - angel whose name means "God's
spy." Zuriel - angel ruler of the principalities whose name means "my rock is God." http://www.angelsghosts.com/angel_names.

36
un înger care se luptă împotriva răului. Aiavel este unul dintre cei 22 de îngeri care se luptă împotriva Îngerul Aiel este
un înger care face parte din „tripilităţile focoase” şi care locuieşte în cel de al patrulea cer. El este un înger al zilei de
duminică. Ailoaios Aisthesis sau Thelesis este un alt înger despre care se crede că a ieşit din fiinţa lui Dumnezeu.
Akat(h)riel Yah Yehod Sebaoth, Achtariel, Aktriel, Ketheriel şi Yehadriel am putea spune că este unul mai mare peste
alţi îngeri. După unele tradiţii iudaice el este un înger care stă lângă mărirea lui Dumnezeu. Aker este unul dintre îngerii
care se crede că v-a judeca lumea. Akram(m)achamrei după unele tradiţii copte este îngerul dintr-o triadă de îngeri.
Îngerul Ak(h)Raziel este îngerul proclamării sau al cele din urmă voci a lui Dumnezeu. El este îngerul care a descoperit
se crede primilor oameni tainele vieţii dumnezeieşti. Akraziel este îngerul care a pledat pentru o viaţă mailungă în cazul
lui Moise. Akteriel sau Akathriel este un înger care luptă împotriva demonilor. Akzariel este un alt înger care luptă
împotriva demonilor. Aladiah este unul dintre cei douăzecişidoi de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu.
Alamaqanael este un înger care păzeşte porţile cereşti. Alat este un înger despre care se crede că stă în al şaptelea cer.
Este un alt înger care este invocat în numele lui Dumnezeu. Albim este un înger care păzeşte porţile cereşti. Albrot este
un înger care păzeşte porţile cereşti. Alcin este un înger care păzeşte porţile cerului. Alfatha este un înger care are
domniie asupra nordului după unele tradiţii religioase. Alimiel este un înger al înţelepciunii dimpreună cu Gabriel;
Barachiel, Ledes şi Helison.184 După unele tradiţii el este unul dintre cei şapte păzitori ai intrării în dvera celui de al
şaptelea cer. După unii el este egalizat cu Dumahel. Alimon este un înger care are rolul de a proteja fiind asistat de
Reivtip şi Tafthi. Almira este un alt înger care şi el poate fi chemat în rugăciune. Almon este un alt înger care după
anumite tradiţii slujeşte în cel de al patrulea cer. Alphariza sau Aphiriza este un înger al înţelepciunii. Alphun este un
înger al porumbeilor şi un înger al celei de a opta ore de zii. Alpiel este un înger care este asociat cu protejatorul
copacilor fructiferi. Altarib este un înger care după anumite tradiţii are4 domnie asupra iernii. Al Ussa este un înger al
mitologiei arabice. Al Zabamiya este un alt înger menţionat de tradiţiile arabice. Amabael este un înger care are stăpnie
asupra iernii. Amabiel este un înger al aerului, al zilei de marţi şi al planetei marte. El este un înger luminător preocupat
de după unele tradiţii de sexualitatea omului. Amaliel este un înger al pedepselor. Amamael este un înger despre care
ştim că slujeşte în cel de al treilea cer. Amarlaii, Amarlia este un înger care este asimilat vindecărilor. Amarzom este
unul dintre cei 15 îngeri din ierarhia tronurilor. Amatiel este unul dintre cei patru îngeri care domnes peste primăvară.
Amatliel este un înger de pază care domneşte peste cea de a treia încăpere cerească. Amator este un înger sfânt al
investiţilor. Amber este un înger al vorbirii înflăcărate. Ambriel este un înger din ierarhia tronurilor şi patron al lunii
mai. Este un înger care a fost asimilat cu mai multe ritualuri oculte. Este un înger cu alte funcţiuni. Ameratat sau
Ameretat este un înger care după crezurile religioase persane este al nemuririi. Amertati sau Mordad este un înger
asimilat cu folclorul Arabic. Amhiel este şi el un înger care este menţionat pe mai multe amulete religioase. Amicar este
un al înger care este invocat în rugăciunile Bisericii. Amides este un al înger care a fost invocat la rugăciunile din mai
multe tradiţii iudaice. Amilfaton este un păzitor ceresc care stă în cel de al şaptelea cer. Amisiel este un înger al cesului
al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. Amisor este un înger invocat în rugăciuni fiind asociat în unele ritualuri cu
fumigaţia de la cădelniţă. Amitiel este un înger al adevărului. Acesta este un înger menţionat în tradiţiile iudaice.

Îngerul Ammiel (poporul lui Dumnezeu) este îngerul ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachmiel. După alte
autorităţi el slujeşte sub Medrion. Amnixiel erste un înger care este simbolic asociat cu fazele lunii. Amnodiel la fel ca
şi îngerul Amnixiel este şi el asociat cu un înger planetar după unele tradiţii. Amnoias este un al înger menţionat în
unele tradiţii gnostice. Ampharool este un înger după unele autorităţi iudaice al zborului. Amrail este un înger
menţionat în tradiţiile arabice şi care este un luptător împotriva răului. Amtiel este un înger din cerul al treilea cer.
Amudiel este un alt înger luptător împotriva răului. Amuhael este un alt înger care este invocat în rugăciuni în mai
multe tradiţii religioase. Amvachil este un înger menţionat în tradiţiile religioase arabe care are funcţia de a vindeca.
Anabiel este un înger care în anumite tradiţii este vindecător al stupidităţii. Anabona este un înger prin care se crede în
tradiţiile iudaice Dumnezeu a adus în fiinţă universul. Se crede că numele lui a fost asuzit de Moise când a primit cele
zece porunci pe muntele Sinai. Anabotas sau Arabonas este un înger invocat şi el în rugăciuni. Anachiel este un înger
184
http://www.myjewishlearning.com/ideas_belief/god/Overview_About_God/Angels.htm.

37
asocialt de unle etradiţii cu rprotecţia planetei Saturn. Orifel este îngerul care îi este substituit lui. Anael, Haniel,
Hamiel, Onoel, sau Ariel este unul dintre cei şapte îngeri ai creaţiei. După unele autorităţi este cel mai mare în ierarhia
Începătoriilor. După alte autorităţi el este un coducător al celui de al doilea cer. Anafiel, Anafiel sau Anpiel “ramură a
lui Dumnezeu” este după unele autorităţi unul dintre cei mai mari îngeri între alţi opt îngeri. După unele tradiţii este un
înger al apei. Anahel este un înger din cel de al treilea cer. Îngerul Anai este un înger care luptă împotriva demonilor.
Anaireton sau Amereton este un înger care este invocat un rugăciuni. El este un puternic luptător împotriva răului.
Ananchel sau Ananehel este un înger care este menţionat în cartea Esterei. Ananel, Anani, Hananel sau Khananel este
un alt înger al binelui care se opuen răului înb mai multe tradiţii religioase. Ananiel este un înger păzător a cerului.
Anafaxeton, Anafazeton, Arfeton, Hipeton sau Oneifeton este un alt înger menţionat de mai mai multe tradiţii
religioase. Anapion este un alt înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Mendrion. Anas este un alt înger
menţionat după unele tradiţii religioase din secolul al XII-lea.185

Îngerul Anataniel este un înger care a fost remarcat de mai multe tradiţii religioase ca fiind un înger ce face
parte din făpturile cereşti. Anauel este după unele autorităţi un înger care protejază comerţul, bancherii alte persoane
care lucrează în domeniul financiar. Ele este un împreună lucrător cu îngerul Aseij. Anaiz este un înger al zilei de luni
care stă în primul cer. Anazachia este un înger planerat după unele autorităţi religioase care stă în partea planetei Saturn
după unele tradiţii religioase. Anazimur este un înger care din ierarhia tronurilor din primul cer. Ancor este un alt înger
menţionat în tradiţia religioasă şi în cea liturgică. Andas este un al înger al zilei de duminică după unii Aneb este un alt
înger care îl face pe Dumnezeu să fie milostiv. Anepaton sau Anapheneton este un alt înger care este menţionat în mai
multe tradiţii religioase. Anereton sau Anaireton este un alt înger care este invocat în mai multe tradiţii iudaice. Anfial
este un alt înger care este menţionat de unele tradiţii religioase ca fiind parte din aş şaptelea cer. Angerecton este un alt
înger care în unele tradiţii este un înger al cădelniţatului. Angromainius este un alt înger care este menţionat de tradiţia
iudacă precum şi de alte tradiţii religioase. Aniel sau Haniel este un alt înger păzitor al cerului. Anihiel este un alt înger
menţionat în mai multe tradiţii religioase. El este asociat ca şi înger al luptei împotriva răului. Animastic este un înger
menţionat de tradiţia iudaică. Anixiel este un alt înger protector al mişcărilor solare. Anauel este un alt înger care este
menţionat în mai multe tradiţii religioase. Ansiel (constrângător) este un înger menţionat în ritualuri iudaice. Antiel este
un alt înger menţionat în alte tradiţii religioase. Anunna este un alt înger menţionat în tradiţiile religioase ortientale.
Anuş este un alt înger slujitor dimprenuă cu Abedel şi Şetel. Apar sau Aparsiel este un înger care se află în slujirea
îngerului Sadqiel. Afredon este un alt înger ceresc menţionat în unele tradiţii religioase. Apollion, Appolyonsau
Apolion erste un înger menţionat în antichităţile biblice a lui Filon evreul. Apragsin sau Apragsih este un alt înger
despre care se spune că este un fel de mesajer dumnezeiesc. Apsu este un înger menţionat în tradiţiile orientale ca şi un
înger al abisului. Anputel este un alt înger care este menţionat de tradiţi iudaică la intrarea în sfânta sfintelor. Este un
înger asciat cu lupta împotriva morţii şi a răului. Aqrab este un înger menţionat de tradiţiile religioase iudaice. Aquachai
sau Aqua este un înger luptător împotriva răului. Arabonas este un alt înger care este menţionat în rugăciuni. Arad este
un înger protector la religiei şi al ştiinţei. Araebel este un înger al celui de al şaselea ceas din zii care slujeşte sub Samil.
Arael sau Ariel este un alt înger menţionat în de tradiţiile talmudice. Arafiel este un alt înger care reprezintă tăria
dumnezeiască, maiestatea şi puterea. Aramaiti sau Armaiti este un înger care reprezintă armonia. Arafiel este un alt
înger care înseamnă “gântul lui Dumnezeu.” După unele tradiţii este un păzitor al celei de a doua locuinţe a cerului al
şaptelea. Arariel, Azareel sau Uzziel(?) este un înger care are stăpânie asupra pămtânului. După unele tradiţii este un
înger al pescarilor. Araita sau Araritha este un înger care se luptă împotriva ritualurilor solomonice. Ele este consaiderat
după unele tradiţi numele infabil al lui Dumnezeu. Arasbarasbiel este un înger care este păzitor al celui de al şaselea
cer. Arathiel este un înger al ceasului întâi din nopate care sujeşte sub Gamiel. Arathiel este un înger al cesului îântâi
din zii care slujeşte sub Gamiel. Arathron sau Aratron este după unele autorităţi religioase un înger planetar. Se spune
depsre acest înger că poate face femeile sterpe să nască. Arauchia este un înger care după unele autorităţi are un
character palnetar. Araiechael este după unele autorităţi un înger la luptei împotriva răului. Arbatel un înger al
185
http://www.jhom.com/topics/angels/hebrew.htm.

38
descoperirilor duhovniceşti după unele autorităţi. Arbgdor este după unele autorităţi un înger al timpului. Arbiel este un
înger despre care se ştie că slujeşte sub îngerul Anael. După unele autorităţi religioase este un înger al zilei. Arcan este
un înger rege al zilelor sau al zilei. Sub el sluşesc îngerii Bilet, Missabu şi Abuhaza. Archan este un înger al
stăpânirilor. Archarzel este un înger care este depistat de mai multe autorităţi religioase ca fiind invocat în ritualurile
iudaice. Archer este un alt înger care slujeşte dimpreună cu Sakmakiel. Arciciah este după unele autzorităţi religioasae
un înger al pământului. Ardarel este un înger al focului. Ardefiel sau Ardesiel este un înger planetar. Ardibehist este
după unele tradiţii religioase persane un înger al lunii aprilie. Ardouisur sau Arduisher este un înger care în traducere
înseamnă dătător al apie celei vii. Se spune despre acest înger că le oferă femeilor o naştere uşoară şi le ajută în
alăptare. Ardour sau Ardur este un înger care al lunilor iubie iulie. Arehanah este un înger planetar. Arfiel este un înger
din cel de al doile acer după unele autorităţi. Argeniton este un alt înger menţionat de mai multe tradiţii religioase.
Arghiel este un alt înger care este menţionat de mai multe tradiţii religioase. Arhum Hii, Rhum este un înger al
planetelor după unele tardiţii religioase. Arias este un alt înger care este menţionat de mai multe tradiţii. Arioc, Ariukh
sau Oriockh este un înger menţionat de mai multe tradiţii religioase. Arkhas este un înger menţionat în mai multe
tradiţii religioase. Armaita, Aramaiti sau Armaiti este un înger menţionat de tradiţiile religioase orientale. Armas este un
înger care era asociat în tradiţiile iudaice cu ziua sabatului. Armasa este un înger prezentat în tradiţia armeană.
Armaziel sau Armisael este un înger care poate fi tradus cu numele de entitate a cunoaşterii. Armesi este un înger al
celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. Armesiel este un alt înger care alujeşte sub Jefischa. Armiel este
un înger al ceasului al unsprezecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Armimas sau Armimimas este un alt înger
menţionat de tradiţia iudaică. Armisael este după unele tradiţii un înger al pântecelui. Arphugitonos este un alt înger
menţionat de tradiţia iudaică. Aratkifa este un înger menţionat în tradiţia iudaică. Aruru este un înger este un al înger
menţionat de unele tradiţii religioase.186

Un alt înger este îngerul Arvial sau Avial este un înger păzitor din cerul al patrulea. Arzal sau Arzel este un înger
dintr-un grup de alţi patru îngeri, denumit şi un înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu. Asac este un alt înger care
este invocat în rugăciuni. Asacro sau Asarca este un înger al tradiţiei iudaice. Asaliah este un înger din ordinea
stăpâniilor care slujeşte sub Rafael. Este după unele tradiţii un înger al dreptăţii. Dimpreună cu alţi îngeri el deţine este
un înger al numelui Dumnezeu. Asamkis este un înger care staţionează în cerul al şaptelea. Asaf este un alt înger despre
care se ştie că îi cântă imne lui Dumnezeu. Dimpreună cu îngerul Heman el cântă imen dimineaţa şi cu îngerul
Jeduthun el cântă imne seara. Îngerul Asariel (este un înger al legăturii de Dumnezeu prin jurământ) este un înger legate
de planete. Asasiel este un înger al zilei de joi şi este asociat de unele tradiţii cu planeta Jupiter. Asath sau Asach este
un înger invocat de ritualurile magice. Ascobai este un înger al lumânărilor după unele tradiţii.187 Un alt înger menţionat
de tradiţia iudaică este Lelahel. Tot înger este şi Anauel. Asfael este un alt înger care după unele tradiţii este asimilat cu
Josefiel. Aşael este un alt înger menţionat de tradiţia iudaică. Aşchanizachiel. Aşmedai este un înger menţionmat de
tardiţia rabinică. După unele tradiţii el este un heruvim. Aşraud este un înger este un alt înger menţionat de tradiţia
iudaică. Aşriel, Azrael, Azriel sau Azariel este un alt înger (vaietul lui Dumnezeu) este un înger care are stăpânie asupra
pământului. Asiel (făcut de Dumnezeu) este un înger care este menţionat în mai multe tradiţii iudaice. După unele
tradiţii el este un înger care protejază împotriva morţii năpreznice. Asimon sau Atimon este un alt înger menţionat de
mai multe tradiţii religioase. Asimor este un atl înger al puterii după unele tradiţii religioase. Restul de îngeri sunt
Kalmia, Boel, Pschar, Sandalfon şi Uziel.188 Asmodal este un alt înger care este un înger ce poate fi chemat în
rugăciuni. Asmodel este un înger care are domnia asupra lunii aprilie. Asrafil este un alt înger menţionat în tradiţiile
religiaose arabice. Asmodel este un înger care în unele tradiţii religioase este un înger al judecăţii de apoi. Asriel sau
Asrael este un alt înger al lui Dumnezeu. Assad este un atl înger menţionat de tradiţia religioasă arabică. Assafssiel este
un alt înger este un înger despre care se crede că loxcuieşte în cel de al şaptelea cer. Asser Criel este un înger care este

186
http://www.answers.com/topic/the-talmud.
187
http://www.tsel.org/torah/tanhuma/index.html.
188
http://everything2.com/e2node/Names%2520of%2520Angels.

39
menţionat de tradiţia mozaică. Este considerat un înger care din punct de vedere omenesc este un înger care îl ajută pe
om să scape de moarte năpstrasnică. Asisih este un înger menţionat de tradiţia religioasă iudaică. Assimonem este un
înger care este menţionat de tradiţia iudaică. Astachoth, Astrachios sau Astroschio este un alt înger menţionat de mai
multe tradiţii occindentale. Astad erste un alt înger menţionat în mai multe tradiţii religioase. Astagna sau Astrgna este
un înger care se află după unele tradiţii în cel de al cincilea cer. Astaniel este un alt înger al luptei împotriva răului.
Astanfaeus, Astafaeus, Astafai sau Astafaios este un înger menţionat de tradiţia religioasă. feniciană. Este un atl înger
planetar. Asteraoth este un alt înger menţionat de tradiţiile solomonice. Mehiel este un alt înger menţionat de mai multe
tradiţii religioase. Astrompsuchos, Etrempsuchos sau Stempsuchos este un alt înger menţionat de tradiţia iudaică ca
făcând partea din cel de al şaptelea cer. Astroniel este un al înger care se ştie că slujeşte sub Vadriel. Atail este un alt
înger menţionat de tradiţiile arabice. Ataliel este un alt înger menţionat de tradiţiile iudaice. Atafiel este un înger care
care păzeşte ceruririle după tradiţiile iudaice. Atar este un alt înger menţionat de tradiţiile sanscrite. Atel este un înger
care după uenle tradiţii locuieşte în cel de la patrulea cer. Atembui este un alt înger menţionat de unele tradiţii egiptene.
Aterestin este un alt înger menţionat în mai multe tradiţii religioase. Athamas este un alt înger menţionat în mai multe
tradiţii religoase. Atheniel este un înger planetar. Atrugiel, Atrigiel, Atarniel, Tagriel sau Atrugniel este un înger
menţionat în cel de al şaptelea cer. Atsaftsaf sau Atshatsah ester un înger care stă în cerul al şaselea cer. Attarib sau
Attaris este un înger al sezonului iernos după unele tradiţii religioase. Atuesuel este un înger al atotputerniciei menţion
at de unele tradiţii mozaice. Atufiel este un înger menţionat de tradiţia iudaică ca făcât parte din cel de la şaselea cer.
Atuniel este un atl înger menţionat în tradiţiile iudaice rabinice care înseamnă literal “ardere.” Este un înger care face
parte din ierarhia stăpâniilor. Aub este un alt înger menţionat de tardiţiile iudaice. Auel este un alt înger menţionat de
invocaţiile iudaice. Aufiel este un înger al păsărilor. Aupiel sau Anafiel. Angerecton este un alt menţionat de tradiţiile
iudaice. După cum putem vedea în acest sens, sunt norm de mulţi îngeri. În mare parte aceşti îngeri sunt prezentaţi în
tradiţiile iudaice. Auriel (Lumina lui Dumnezeu) este un înger luptător împotriva răului. Auzsiul sau Ausiel este un alt
înger menţionat de mai multe tradiţii religioase. Avagbag este un alt înger despre care tradiţiile spune că stă în cel de al
şaselea cer. Avahel este un înger despre care se crede că stă în cerul al treilea. Avartiel este un alt înger depsre care
tradiţiile religioase spun că luptă împotriva răului. Avial este un înger care păzeşte cerurile. Avirzael este un înger care
locuieşte în cerul al şaselea. Avniel este un alt înger care locuieşte în cerul al şaptelea. Axineton este un alt înger despre
care se spune că a ajutat la carearea lumii văzute. Sizajasel este un alt înger care slujeşte în ceruri. Aişcher este un înger
slujitor care poate fi şi el invocat. Azar sau Azur este un al înger menţionat de tradiţiile reliugioase orientale. Azarel este
un înger care face parte din mai multe tradiţii religioase. Este un înger planetar după unele tradiţii. Azariah sau Azariah
este un înger care a fost menţionat de mai multe tradiţii religioase. Azariel este un alt înger care este menţionat în mai
multe tradiţii religioase. Azbuga este un alt înger care este menţionat de mai multe tradiţii religioase. Azdai este un alt
înger menţionat de mai multe tradiţii religioase. Este un înger al focului. Azfiel este un alt înger menţionat de mai
multe tardiţii religioase. Aziziel este un înger menţionat de tradiţia religioasă siriană. După unele autorităţi este grupat
dimpreună cu Mihail, Harşiel şi Pruchiel. Azliel este un înger al invocării numelui lui Dumnezeu. Azrael, Azrail, Aşriel,
Azriel sau Azaril este un înger al tradiţiei iudaice. Azrail este un înger menţionat de tradiţia religioasă arabică. Azriel
este un înger menţionat şi sub numele de Mahniel. Azael este un alt înger menţionat de tradiţiile iudaice. El este un
înger care slujeşte dimpreună cu Uzza, Aza şi încă alţi doi. El locuieşte în cel de al şaptelea cer.189

189
http://www.jhom.com/topics/angels/talmud_fourangels.htm.

40
Îngerul Baabiel este un înger care după unele tradiţii slujeşte în primul cer.190 Îngerul Babiel este un al înger
despre care se crede că stă în cel de al treilea cer. Îngerul Babhne este un înger al protecţiei. El este menţionat de mai
multe tradiţii ebraice. Bachanoe, este un înger care despre care se crede că stă în primul cer. Bachiel este un înger
planetar. Bachliel este un înger al cerului menţionat de mai multe alte tradiţii religioase. Bachanoe sau Bachanael este
un înger care locuieşte în primul cer. Badpatiel este un înger care este luptător împotriva răului. Bagbal este bun alt
înger menţionat în mai multe tradiţii religioase. Bahaliel este un al înger menţionat în tradiţiile religioase iudaice şi
invocat în rugăciuni. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al cincilea cer. Bachtamael este o pază îngerească a
cerului. Balai este un înger locuieşte în cerul al şaptelea. Balidet este unh înger care slujeşte alţi îngeri şi se numeşte
înger al zilei de sâmbătă. Balkin este un alt înger care este ajutat de îngerul Luridan. Barman, Bahman sau Bahram este
un înger menţionat în cosmologia persană. Se crede că este ca un fel de înger din care au ieşit restul îngerilor. După
unele tradiţii este un înger al lunii ianuarie. Barfaranges este un înger menţionat în tradiţiile coptice. Barsabel sau
Barzabel este un înger care conduce lunile anului. Bartiabel este un alt înger. Bartzachiah sau Barzachia este un alt
înger planetar.191 Baruch este un înger al mai multor tradiţii religioase. Baruchiachel este un înger care se luptă
împotriva răului. Bariáil este un alt înger menţionat de tradiţiile arabe, despre care se spune că stă în cel de al şaptelea
cer. El este un principiu al unor nenumărate alte rânduri de îngeri. Basus este un înger menţionat de mai multe tradiţii
religioase. Bataliel este un alt înger menţionat de mai multe tradiţii religioase. Bathor este un înger menţionat de mai
multe tradiţii religioase. Batquohol este un înger păzitor menţionat de tradiţiile siriene. Bazathiel este un înger
menţionat de mai multe tradiţii religioase. Bazazath este un înger menţionat de mai multe tradiţii religioase. Bazchiel
este un înger menţionat de mai multe tradiţii iudaice.192 Baztiel este un alt înger al cerului al şaselea. Bealphares este un
înger menţionat în mai multe tradiţii religioase. Bearechet este un alt înger menţionat de mai multe tradiţii. Beatiel este
un înger al cerului al patrulea. Beduros este un înger menţionat de mai multe tradiţii apocaliptice. Bedaliel este un înger
menţionat de mai multe tradiţii religioase este un înger chemat pentru lupta împotriva răului. Behemiel, Hareil, Haşmal
este un înger menţionat de mai multe tradiţii religioase.193 Behemot este un alt înger menţionat de cartea lui Iov care
spune că este un înger al căilor lui Dumnezeu. Beli este un înger al porţilor cerului. Beliael este un înger menţionat de
mai multe tradiţii iudaice care slujeşte sub Gamiel. Beniel este un înger menţionat de tradiţia iudaică pentru luptă
împotriva răului.

“But what is the purpose of the beings who people the spiritual world? Obviously God intended and intends that
they should be the most perfect reflections of His majesty and glory and share in His bliss. If we are told of the visible
heavens, "The heavens declare the glory of God", how much more is this the purpose of the spiritual heavens. For this
reason St. Gregory the Theologian calls them "reflections of the Perfect Light" or secondary lights. The angels of those
ranks which are closest to the human race appear in Holy Scripture as messengers or heralds of the will of God, guides
for people and the servants of their salvation. The Apostle Paul writes: "Are they not all ministering spirits, sent forth to
190
Barth, Lewis M. "Selected Bibliography" (in "The Midrashic Enterprise"). Jewish Book Annual 40 (1982-1983): 16-19. Haas, Lee.
"Bibliography on Midrash." In The Study of Ancient Judaism. I. Mishnah, Midrash, Siddur, pp. 1:93-193. Edited by Jacob Neusner. 2 vols.
Atlanta: Scholars Press, 1992. Holtz, Barry W. Finding Our Way--Jewish Texts and the Lives We Lead Today. New York: Schocken, 1990.
Moore, George Foot. "The Sources." In Judaism in the Age of the Tannaim, 1: 125-60. Cambridge, MA: Harvard, 1927. Schürer, Emil.The
History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ. Edited by Geza Vermes, Fergus Miller and Martin Goodman. Edinburgh: T & T Clark,
1971-1987. Vol. II: III Halakhah and Haggadah, and IV The Major Torah Scholars, 337-380. Strack, Hermann L., revised by Gunter
Stemberger. Introduction to the Talmud and Midrash. Translated by Markus Bockmuehl. Edinburgh: T&T Clark, 1991. [US edition:
Minneapolis: Fortress Press, 1992; 2nd english edition: Edinburgh: T & T Clark and Minneapolis: Fortress Press, 1996.] Originally published
as Einleitung in Talmud Und Midrasch. Munich: Beck, 1982. "PART Three: Midrashim, Sections I-III." 254-312; 2nd edition, 233-287.
Townsend, John. "Minor Midrashim." In Bibliographical Essays in Medieval Jewish Studies, edited by Yosef Hayim Yerushalmi, 331-92. New
York, 1976. Townsend, John T. "Rabbinic Sources." In The Study of Judaism: Bibliographical Essays, 35-80. New York: , 1976.

191
http://www.fortunecity.com/millennium/rover/120/aglnam.html.
192
http://www.mazzaroth.com/ChapterFour/NamesOfAngelsInGenesis.htm.
193
http://www.kingscalendar.com.

41
minister for them who shall be heirs of salvation?" (Heb. 1:14). Angels not only hymn the glory of God, but also serve
Him in the plan of His Providence for the material world. The Fathers of the Church often speak of this service of
theirs. "Some of them stand before the Great God, while others by their action support the whole world" (St. Gregory
the Theologian, "Songs of the Mysteries"). Angels are "set in command of the elements, the heavens, the world, and all
within it" (St. Athenagoras). "Each of them has received under his control some particular part of the universe, or is
attached to some particular thing or person in the world, as is known to Him Who arranges and orders all things, and all
work towards one goal, by command of the Builder of all things" (St. Gregory the Theologian). Some ecclesiastical
writers express the idea that particular angels are set in charge of particular aspects of the kingdom of nature, inorganic,
organic and animal or animate, as we read, for example, in the works of Origen and Blessed Augustine. This idea
comes from the Revelation, where we read of angels set in charge of certain physical elements by the will of God (Rev.
16:15: "And I heard the angel of the waters say . . ."; Rev. 7:1 : "I saw four angels standing on the four corners of the
earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, not on the sea, nor on any tree;"
Rev. 14:18: "And another angel came out from the altar, which had power over fire . . ."). According to the vision of the
Prophet Daniel, there are angels to whom God entrusts the fate of the kingdoms and peoples of the earth (Dan. chapters
10-12). The Lord Jesus Christ said: "Take heed that ye despise not one of these little ones, for I say unto you, that in
heaven their angels do always behold the Face of My Father Which is in heaven" (Matt. 18:10).194

CONCLUZII

Lucrarea de faţă se doreşte numai o lucrare introductivă sau un studiu subliminal al îngerilor. Este imposibil să
cuprindem în câteva rânduri întrega problematică a îngerilor.195 Cartea prezentă se doreşte o prezentare şi o aprofundare
a problemelor legate de angheologie. Forma de prezentare a cărţii se bazează pe alte lucrări mistagogice care s-au scris
în domeniu. Mistagogia este una dintre modalităţile de prezentare sau de popularizare a unor concepte teologice dificile
sau în orice caz a unor concepte teologice pe care puţin teologi ajung să se stăpânească. Prin urmare în Biserica
Ortodoxă există o tradiţie mistagogică care a avut exponenţi de seamă. În cele mai multe tradiţii religioase de pe glob
se vorbeşte de îngeri sau despre fiinţele angelice. În lucrarea de faţă ne-am concentrat mai mult numai asupra îngerilor

194
http://www.orthodoxinfo.com/death/angels2.aspx.
195
William Robertson Smith; joint editor of the Ninth Edition of the Encyclopaedia Britannica; Professor of Oriental Languages and Old
Testament Exegesis, Free Church College, Aberdeen, 1870-81; one of the Old Testament Revisers, 1875; Lord Almoner's Professor of Arabic at
Cambridge, 1883; University Librarian, 1886; author of Kinship and Marriage in Early Arabia and Lectures on the Religion of the Semites.

42
în creştinism. Am arătat mai sus câteva lucruri generice despre îngeri.196 A scrie un tratat sau un volum exaustiv despre
îngeri este imposibil. Angheologia este un subiect în care se poate sonda din ce în ce mai mult.

“The angelology of the New Testament attaches closely to the notions already developed. The ministry of
angels is, as in the Old Testament, specially connected with the work of salvation (Heb. 1. 14), and with the person of
Christ (John i. 51), to whom after the temptation (and at Gethsemane?) angels minister, and who can at will command
their aid (Mat. xxvi. 53). As in the later Old Testament books, revelations by angels are given in vision or dream, but
even waking eyes see the angel or angels who minister at the resurrection. So an angel delivers Peter (Acts xii), &c. As
in the Old Testament, the figure of angels is human, their raiment white, and their aspect luminous. A multitude of
angels appear singing praises at the nativity (Luke ii. 13), and in general they sympathise with the repentance of sinners
and the progress of the divine kingdom (Luke xv. 10; 1 Pet. i. 12). Gabriel reappears in Luke i. The belief in special
196
Oferim în continuare o altă posibililă listă angelică a îngerilor numerotaţi din punct de vedere alphabetic. A'albiel, Aariel, Aba, Ababaloy,
Abachta (a.k.a. Abagtha), Abaddon (a.k.a. Abadon, Abbadon, Apollyon, Appollion, Appolyon, Angel of the Bottomless Pit) - . Abadon (a.k.a.
Abaddon, Abbadon, Apollyon, Appollion, Appolyon, Angel of the Bottomless Pit) Abagtha (a.k.a. Abachta), Abalidoth, Abalim (a.k.a. Arelim,
Erelim) - Arelim. Aban, Abariel, Abaros (a.k.a. Amaros, Armaros), Abasdarhon, Abathur Muzania (a.k.a. Abyatur) - For this task he uses a set
of scales. He is also called the Angel of the North Star. Abay, Abaytur (a.k.a. Abathur Muzania) Abbadon - (a.k.a. Abaddon, Abadon, Apollyon,
Appollion, Appolyon, Angel of the Bottomless Pit) Abbadona Abbaton -. Abdals - Abdia Abdiel Abdizriel (a.k.a. Abdizuel). Abdizuel (a.k.a.
Abdizriel). Abedumabal. Abel. Abelech (a.k.a. Helech). Abezi-thibod. Abheiel. Abiou, Abiressia , Ablati, Aboezra, Abrael (a.k.a. Abru-El),
Abragateh, Abramus (a.k.a. Abrimas) , Abrasax (a.k.a. Abraxas, Abraxis) Abraxis (a.k.a. Abraxas, Abrasax) Abrid Abriel Abrimas (a.k.a.
Abramus) Abrinael (a.k.a. Abrunael) Abru-El (a.k.a. Abrael) Baabiel, Babel, Babiel, Babhne'a, Bachanoe, Bachanael, Bachiel, Baciel ,
Bachliel, Badpatiel, Bae , Ba-En-Kekon, Bainkhookh, Bagdal, Baglis, Bagnael , Bahaliel, Bahman [Barman], Bahram [Barman]Baijel,
Bainkhookh [Ba-En-Kekon], Baktamael, Balay, Baldach, Balhiel [Baliel], Balidet, Baliel, Balhiel, Balkin, Ballaton - An angel whose name is
used by sorcerers when drawing the potent pentagram of Solomon, a symbol used for summoning spirits and conducting esoteric rites.
Baltazard, Balthial, Balthiel, Banech,Baniel, Baraborat, Baracata, Barach Barachiel [Barakiel] Baradiel (Barael Barah Barakiel (a.k.a. Angel
of Chance) Baraqiel Baraqyal - Barakon Barattiel Barbelo Barbiel, Barbuel, Baruel Barchiel [Barakiel] Barcus Bardiel, Barchiel, Baradiel
Baresches, Bareschas "Beginning" Barginiel Cabiel Cabriel, Cabrael, Kabriel Cadat Cadulech Cael Cahet(h)el Caldulech, Caldurech
Caliel [Calliel] Calizantin Calliel, Caliel Caluel, Calvel Calzas Camael, Camiel, Camiul, Chamuel, Kemuel, Khamael, Camniel, Cancel "he
who sees God." Camal "to desire God" Camaysar Cambiel Cambill Cameron Camuel Capabile Capabili Caphriel Capitiel Caracasa Caraniel
Carcas Cardiel Carmax Carniel Carsiol Casmaron (a.k.a. Angel of the Air) Casmiros Cass Cassiah Cassiel, Casiel, Casziel, Kafziel Castiel
Casujoiah (a.k.a. Angel of Capricorn) Cathetel Catroije Causub Cazardia Cedar Cedrion Cendrion Cernaiul Cerviel, Cervihel, Zeruel
Cetarari, Ctariri, Crarari Chabalym Chabril Cabiel Cabriel, Cabrael, Kabriel Cadat Cadulech Cael Cahet(h)el Caldulech, Caldurech
Caliel [Calliel] Calizantin Calliel, Caliel Caluel, Calvel Calzas Camael, Camiel, Camiul, Chamuel, Kemuel, Khamael, Camniel, Cancel ,
Camal "to desire God" Camaysar Cambiel Cambill Cameron Camuel Capabile Capabili Caphriel Capitiel Caracasa Caraniel Carcas
Cardiel Carmax Carniel Carsiol Casmaron (a.k.a. Angel of the Air) Casmiros Cass Cassiah Cassiel, Casiel, Casziel, Kafziel Castiel
Casujoiah (a.k.a. Angel of Capricorn) Cathetel Catroije Causub Cazardia Cedar Cedrion Cendrion Cernaiul Cerviel, Cervihel, Zeruel
Cetarari, Ctariri, Crarari Chabalym Chabril Dabariel Dabria Dabriel Daden Daghiel, Dagiel, Dail Dagon Dagymiel Dahak (a.k.a. Aharman,
Ahriman, Angro-Mainyus, Ariman) Dahariel, Dariel Dahavauron Dahaviel, Kahaviel Dahnay Dai, Dey Dalkiel Dalmai(i), Dalmay, Damlay
Dalquiel Damabiah Damabiath Dameal Dameb'el Damiel Daniel Dra Darbiel, Dardael Darda'il Dardariel Dardiel Daresiel Dargitael
Darkiel Darmosiel Darquiel Darquiel David Degaliel Deharhiel Deheborym Deliel Deramiel Dibburiel Didnaor Dina Diniel Dirachiel
Dirael Dokiel, Domiel, Dumiel Ebed Ebuhuel Ecanus, Elkana Efchal, Efchiel Efniel Egibiel Egion Egoroi [Grigori] Egregori [Grigori]
Egrimiel, Egrumiel Eheres Eiael Eirnilus Eladel El-Adrel Elamiz El Auria Elemiah Eliel, Elael Elilaios Elim Elimelech Elimiel Eliphaniasai
Elion or Elyon Eloai Eloeus Eloha Eloheij Elohi Eloi, Eloiein Elomeel, Ilylumiel Fabriel Fakr-Ed_Din Famiel Fanuel, Phanuel Farris Farun
Faro Vakshur Farvardin Feluth [Silat] Forca Forfax [Morax] Fraciel Framoch Fremiel Friagne Fromezin Fromzon Fuleriel Furiel Furlac,
Phorlakh Furmiel Fustiel Futiniel Gabamiah Gabriel () Gabuthelon Gadal Gadamel [Hagiel] Gade Gadie Gadrie Ga'g Gaghie Galde Galgaliel,
Galglie Galie Galizur, Gallitzur, Gallizur, Raziel, Raguil, Akrasie Galmon Gambiel Gambriel Gamerin Gamido Gamie Gamorin Debabim,
Gameri Gamrial Gamsiel Gardon Garfial, Garfie Gargate Gariel Garshanel Garthiel Garzanal Gastrion Gat(h)iel Gauriil Ishliha Gaviel Gavreel,
Gavriel Gazardiel, Casardia, Gazardiya Gazarniel Haael Haaiah Haamiah Haarez Haatan Habbiel Habriel Habudiel Habu(h)iah Hachashel
Hadakiel, Chadakiel Hadariel [Hadraniel] Hadariron, Hadrion Hadarmiel Hadarniel [Hadraniel] Hadasdagedoy Hadiririon Hadraniel,
Hadarniel, Hadariel, Hadriel Haduriel Hael Hafaza Hafkiel Hagai Hagedola Haggo Hagiel Hagios Hagith Haglon Hahael, Hahahel Hahaiah
Hahyel, Chayyliel Hahnaziah Hahiniah Hahlii Halowel Iabiel Iachadiel Iadara Iadiel Iaeo Iahhel Iahmel () Ialcoajul Iamariel Iamet Iaoth
Iaqwiel Iax Iboriel Iciriel Idrael Iealo Iedidiel Iehuiah Ieiaiel Ieilae Ielahiah Ielie Ierahlem Ierimiel, Hierimie Iesai Ietuqi 'Ifaf Iggeret Ihiaze
Iibamia Ijasusae Ikkar So Ilanie Ili-Abrat, Ilabrat, Papukka Imachedel Jabniel Jabriel [Jibril] Jachniel Jacob [Israel] Jael (a.k.a. Angel of the Arc
of the Covenant) Jahoel [Jehoel] Jaluha Jamaerah Janax Janie Jareahel [Jevanael] Jareriel [Jazeriel] Jariel Javan, Yavan Jazar Jazeriel, Jarerie

43
guardian angels of individuals appears as current (Acts xii. 15), but the words of Jesus (Mat. xviii. 10) hardly go farther
than the statements of the Psalms. The angelic hosts of the prophetic eschatology are naturally transferred to the second
coming (Parusia) of our Lord. The saints after the resurrection are like the angels (Mat. xxii. 30; Luke xx. 36). In the
Apocalypse angels play a great part. Notable features, in addition to the seven highest angels (viii 2), are the angels of
the seven churches (who, however, are by many taken as human figures, church officers), and the association of special
angels with cosmical forces, e.g., angels of fire and water (xvi. 5, xiv. 18). The same idea appears even more sharply
expressed in the writings of Paul, if, as Ritschl has rendered plausible, the elements (elemental powers) of the world
(Col. ii; Gal. iv. 3) are the angels, and specially the angels of the law. This view is connected with the characteristic
position of Paul and the Epistle to the Hebrews, that the inferiority of the old covenant is stamped by the fact that the
law was given and enforced by angels (Gal. iii., iv.; Heb. ii; cf. Acts vii. 53), an idea partly based on Exod. xxiii. 20. f.,

Jeduthu Jehiel (a.k.a. Angel Over Wild Beasts Jehoel, Jehuel, Jaoel, Yahoel, Shemuel, Kemuel, Metatro Jehovah-Ange Jehudi Jehudie Jehuel
[Jeho Jekusiel Jekut(h)ie Jelie Jeo Jerazo Jeremi Jerescue, Jeruscu Jesodot Jesubili J Jevanael, Jarea Jibril, Jabriel, Jabril, Jibra'il, Jabriyel, Abru
Kabchi Kabnie Kabriel [Cabriel Kabshie Kada Kadashie Kadi(el Kadir-Rahma Kadkadae Kadmie Kafziel, Cassiel, Qaphsie Kahaviel
[Dahaviel Kakabel, Kochbiel, Kokbiel, Kabaiel, Kochab Ka Kalka'I Kalkelmiya Kalmiy Kandil Kanie Kaphkaphie Karliel Karmie Karnie
Kartion Kasbak, Baskabas Kasdaye (a.k.a. Angel of Abortion) Kashiel Kashriel, Tophnar Katchiel Katzfiel Katzmiel Kautel [Ketuel] Kavzakiel
Kawkabel [Kakabel] Kazviel Kedemel Labarfiel Labbiel Labezerin Labusi Lad Lahabiel Lahariel Lahatiel Laila(h), Leliel, Lailahel Layla
Lama, La Ma Lamach Lamassu Lamechalal, Lamechiel Lameck, Lamideck Lamediel Lamedk Larzod Lauday Lau(v)iah L widh Lazai, Lazay
Lebes Lecabel Lecahel Ledrion Lehachel Lehael Lehahiah Lehavah Lelahel Lelahiah Lemanael Lepha Leuuiah, Leviah Levanael,
Iaraehel Librabis Maadim Mach Machal Machasiel Machatan Machidiel, Malchidiel, Malahidael, Malchedael, Melkeil, Melkejal
Mach(k)iel Machmay Machnia, Machniel Macroprosopus Madagabiel Madan Madiel Madimiel, Madiniel, Madamiel Mador Madriel Mael
Magog [Gog and Magog] Magirkon Maguth Mah Mahadeo, Mahesh Mahalel and Mahalkiel Mahananel Mahariel Mahashel Mahasuah
Mahish, Mahash Mahka'il Mahniel Mahzeil Maianiel Maion Maiphiat Makatiel Makiel Naadame Naar Naaririel Nabu, Nebo Nachiel,
Nakiel, Nakhiel Nachmiel Nacoriel Nadiel Nafriel Nahaliel Nahuriel, Nahoriel Nairyo Sangha Nakir Nakriel Nanael Naourtha
Narcoriel Narel Nariel Naromiel Narudi Nasarach, Nisroch Nasargiel, Nagrasagiel, Nasragiel Nasharon Nahreil Nasr-ed-Din Nathanael,
Nathaniel, Xathaniel, Zathael Nathaniel Natiel Natzhiriron Nay 'il Ndmh Neciel Negef Nehinah Neithel Och Oertha Oethra Ofael
Ofaniel, Ofan, Ofiel, Ophan, Ophaniel, Yahriel Ofiel Ohazia Ol Omael Oneipheton (a.k.a. Anaphaxeton, Anaphazeton, Arpheton, Hipeton)
Omeliel, Omeliei Omiel Omniel Omophorus On Onayepheton, Oneipheton Ongkanon Oniel Onoel, (a.k.a. Anael, Anaiel, Hanael, Haniel,
Hamiel) Onomatath Onzo Ooniemme Ophan Ophiel Ophis Opiel Or Orael Oraios, Oreus Oranir Ore'a Oreus, Oraios, Horaios Oriares,
Narel Oribel Oriel, Aureil Orifiel, Oriphiel, Orifel, Orphiel Pa'aziel Pabael Pabel Pachdiel Pachriel Padael, Phadihel Padiel, Phadihel
Paffran Pagiel Pahadiel Pahadron Pahaliah Palalael and Palaliel Palit Palpeltiyah Paltellon Paltriel Pammon Panael Panaion Pancia
Paniel Papsukul Paraqlitos, Paraclete Parasiel Parasurama Pariel Pariukh, Mariokh Parmiel Parshiyah Parvardigar Parymel Parziel
Paschar, Psachar Pasiel Passisiel Qaddis Qadosch Qafsiel, Qaspiel, Qaphsiel, Quaphsiel Qalbam Qamamir Qamiel Qangiel Qaus
Qemuel, Kemuel, Camael Quelamia Quoriel Qaddis Qadosch Qafsiel, Qaspiel, Qaphsiel, Quaphsiel Qalbam Qamamir Qamiel Qangiel
Qaus Qemuel, Kemuel, Camael Quelamia Quoriel Raahel Raamiel Ra'asiel X, Rashiel, Sui'el Rabacyel Rabia Rab-un-Naw Rachab
[Rahab] Rachel Rachiel Rachmiah Rachmiel Rachsiel Rad'adael Radueriel, Radweriel H' Rael Raftma'il Ragat Raguel, Raguil, Ragiel,
Rasuil, Rufael, Suryan, Akrasiel Rahabiel Rahaviel Rahdar Rahmiel, Rachmiel, Rahamael Rahtiel, Rahatiel Rahziel Rakhaniel Ramal
Ramamel Ram Avatar, Rama, Ramachandra Ramiel, Ramiel, Phanuel, Uriel, Yerahmeel, Jeremiel Ram Khastra, Ram Khvastra Rampel
Raphael (a.k.a. Angel of the Baptismal Water) Raquiel Rasamasa Rasesiyah Rash, Rashin Rast Raahel Raamiel Ra'asiel X, Rashiel, Sui'el
Rabacyel Rabia Rab-un-Naw Rachab [Rahab] Rachel "a ewe" Rachiel Rachmiah Rachmiel Rachsiel Rad'adael Radueriel, Radweriel H'
Rael Raftma'il Ragat Raguel, Raguil, Ragiel, Rasuil, Rufael, Suryan, Akrasiel Rahabiel Rahaviel Rahdar Rahmiel, Rachmiel, Rahamael
Rahtiel, Rahatiel Rahziel Rakhaniel Ramal Ramamel Ram Avatar, Rama, Ramachandra Ramiel, Ramiel, Phanuel, Uriel, Yerahmeel,
Jeremiel Ram Khastra, Ram Khvastra Rampel Raphael (a.k.a. Angel of the Baptismal Water) Raquiel Rasamasa Rasesiyah Rash, Rashin
Rast Sa'adiya'il Saaphiel Saaqael, Sarakiel, Suriel Sabaoc Sabaoth, Tsabaoth, Ibraoth Sabathiel, Sabbathi Sabiel Sablil Sabrael, Sabriel
Sabtabiel Sachiel Sachael Sachluph Sacriel Sadayel Sadial, Sadiel Saditel Sadqiel Sadriel Saelel Saeliah [Seeliah] Safkas Safriel Sagdalon
Sagham Sagiel Sagmagigrin Sagnessagiel, Sasniel, Sagansagel, Sasnigiel Sagras Sagsagel [Zagzagel] Sahariel Sahiviel Sahon Sahriel
Sahtail, Sahteil Saissaiel Ta'aniel Tabkiel Tablibik Tabris, Tabbris T'achnu Tadhiel Tael Tafel X Taftefiah Taftian, Taphi Tagas Tagtiel,
Tagried, Thigra Tahariel, Taharial Tahsasiyah Takifiel Talia Taliahad, Talliud Tamael Tamaii Tamarid Tamtemiyah Tandal Tadariel Tankf'I
Taptharthareth [Tophthsrthareth] Tar Tara Taranava Tarfaniel Tarfiel Tariel Tarniel Tarquam (a.k.a. Angel of Autumn) Tarshish Tartaruchi
Tartarchus Ubaviel Ublisi Ucimiel, Ucirmiel, Ucirmuel Udrgazyia Udriel Uini Umabel Umahel Umeroz Umiel Umikol Unael, Unhael Urfiel
Urian, Uryan Uriel (a.k.a. Angel of Chance, Angel of the Abyss) Urion [Orion] Urim Uriron Urjan, Uryan [Uriel] Urpaniel Urzla Usera Usiel,
Uziel, Uzziel Uslael Ustael Uthra Uvabrie Uvael Uvayah Uvmiel Uwula Uzah, Usiah, Uzza Uzbazbiel Uziphiel Uzziel, Usiel, Azareel
Vacabiel, Vacatiel Vachmiel Vadriel Vahoel Vaij Valnum Valoel Vametel Vamona(h) Vanand Yezad Vaol Vaphoron Varcan Varchiel Variel
Varuma Vasariah Vashyash Vasiariah Vassago Vatale Veguaniel Vehiel Vehofnehu Vehuel Vehuiah Veischax Vel Vel Aquie Velel Veloas, Velous

44
and partly on a transference to Sinai of the usual poetico-prophetic imagery of a theophany -- a transference suggested
by Ps. lxviii 17, Deut. xxxiii. 2, and actually carried out in the LXX. Translation of the latter text, and in the current
Jewish theology of the period. Angel worship is condemned in Col. ii (probably with reference to Essene doctrine).”197

În acest sens rândurile de faţă se vor un îndemn adresat cititotului de a avansa în cunoaşterea agelică din mai
multe puncte de vedere. Se poate vorbii astfel de o latură socială sau sociologică a îngerilor, sau mai bine spus a
raporturilor care se stabilesc între ei. Trebuie să afirmăm că acest mic volum se înscrie în seria tradiţionalelor volume
de angheologie din cadrul tradiţiei răsăritene. În acest sens, putem afirma că în tradiţia răsăriteană există o mare
categorie de îngeri. Aceşti îngeri sunt veneraţi de tradiţia răsăriteană. Oferim această listă cititorului cu scopul de a îl
face să îşi dea seama de numărul imens de îngeri. Numărul îngerilor este după cum am afirmat de necunsocut…În acest
sens, fiecare om are îngeri în viaţa lui sau mai bine spus este chemat să ducă o viaţă angelică. . În momentul naşterii
fiecare om primeşte un înger din partea Tatălui. După învăţăturile iudaice, care sunt sursa creştinismului îngerii ne
leagă de Dumnezeu şi de energiile Lui. După unii îngerii sunt într-un fel un fel de întrupări cu energii dumnezeieşti. Ei
sunt cei care ridică şi ne fac conştienţi de prezenţa dumnezeiescului.198 Astfel din punct de vedere istoric problema
îngerilor s-a discutat istoric la sinodul Lateran din 1215 sau la Sinodul de la Vatican din anul 1869. "The phenomena to
which the power of Angels may give rise, whether exercised mediately or immediately, must be of a remarkable
character, both as regards their extent and their diversity. As on the one hand these pure spirits possess a knowledge of
physical and chemical laws far surpassing our own knowledge, and as on the other their power is of such vast range, we
must assume that there are hardly any phenomena in the world which they cannot produce in one way or another.
Indeed, such effects may be so surprising as to have all the appearances of miracles. They are not, however, true
miracles, for, though they surpass the powers of the visible universe, so far as it is known to us, they do not in reality
surpass the powers of the Angelic nature, a miracle being due to the power of God alone, and surpassing all the powers
both of visible and invisible nature.”199

Menţionăm în acest sens, ceea ce găsim în tradiţiiel iudaice referitor la cei 72 de îngeri menţionaţi în tradiţiile
iudaice rabinice ca şi locuitori în preajma lui Dumnezeu [în termini populari există unele greutăţi de pronunţare]:
Vehuiah, Jeliel, Sitael, Elmaiah, Mahaisah, Lelahel, Achaiah, Kahetel, Aziel, Aladiah, Lauviah, Hahaiah, Kahetel,

Venahel, Venoel Venibbeth Verchiel, Zerachiel Veruah Vetuel Wallim Weatta Wezynna Xaphan Xathanael, Nathanael Xexor Xomoy Xonor
Yaasriel Yabbaşael Yadiel, Yadael Yael, Yale, Yehel Yahala Yahanaq Yahel. Yael Yahoel, Yaho, Jehoel, Jaoel Yahrameel Yahriel, Yehra, Yarheil,
Zachariel Yahsiyah Yakrielalda Bahut, Ialdabaoth Yamenton Yaqroun Yarashiel Yaron Yazroun Yebemel Yechoel Yedideron Yefe(h)fiah,
Jefefiyah, Iofiel, Yofiel, Yefefiah Yehadriel (a.k.a. Achtariel, Ahatriel, Akathriel Yah Yehod Sebaoth, Akatriel, Aktriel, Ketheriel) Yehemiel
Yehovah Vehayah Yehudiah, Yehudiam Yehahel Yeliel Yephiel Yeqon [Jeqon] Yerachmiel Yerathel [Terathel] Yeruel Yeruiel Yeshamiel
Yeshayah a'afiel, Za'aphiel Zaamael, Za'amiel Zabdiel Zabesael Zabkiel Zacharael, Zachariel, Yahriel Zacharel Zachiel, Zadkiel Zachriel
Zacrath Zada Zadakiel, Zadkiel Zaday Zades Zadikiel Zadkiel, (a.k.a. Angel of Benevolence) Zadykiel, Zadkiel Zafiel Zafniel Zagin
Zagnzaqiel [Zagzagel] Zagveron Zagzagel (a.k.a. Angel of the Burning Bush) Zahabriel Zahaftirii Zahariel Zahari'il Zahbuk Zahrun
Zahun Zahzahiel, Zagzagel Zainon Zakiel Zakkiel Zakun Zakzakiel.

197
http://www.1902encyclopedia.com/A/ANG/angel.html.
198
kabbalah.info http://kabbalah.info/ kabbalah.com http://www.kabbalah.com/kabbalah/ The Hebrew bible (Psalms)
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm Parallel Hebrew Old Testament Index http://www.hebrewoldtestament.com/ Notes on Kabbalah
http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htmAngel Pageshttp://www.catholic.org/saints/angel.php http://www.tarot.org.il/English/72.pdf
http://www.72.com/72chart/72chart.html http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-
dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#int
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html.
199
A M. Lepicier, The Unseen World http://www.ewtn.com/library/THEOLOGY/STATSOUL.HTM.

45
Jezazel, Mebahel, Hariel, Hakamiah, Lanoiah, Kaliel, Leuvaiah, Pahaliah, Nelekael, Jeiael, Melahel, Hahuiah,
Nithaiah, Haaiah, Jerathel, Seeiah, Reiiel, Omael, Lekabel, Vasariah, Jehuiah, Lahaiah, Kevakiah, Menadel, Aniel,
Hamiah, Miahil, Veubiah, Ielahiah, Sealiah, Ariel, Asaliah, Miahel, Vehuel, Daniel, Hahasiah, Imamiah, Nanael,
Nithael, Mebaiah, Poiel, Nemamiah, Melahel, Hahuiah, Nithaiah, Haaiah, Jerathel, Seeiah, Omiel, Lekabel, Vasariah,
Jehuiah, Lahabiah, Kevahiah, Mikael Rochel, Jabamiah, Haiel şi Mumaiah. În acest sens trebuie să ştim că de exemplu
Augustin crede că îngerii sunt duhuri sau spirite. Prin urmare trebuie să spunem că nu există nimic exagerat referitor la
îngeri şi la numirile lor. Origen îi numeşte “fiinţe necorporale” Rupert de Deutz, Petru Lombardul şi Bernard de
Clarvieux îi numeşte ca deţinând trupuri eteriale. Robert Pulleyn şi Hugh Victor susţin că îngerii sunt duhuri curate şi
spirite imateriale. Duns Scotus priveşte îngerii într-un fel separat. Henry de Grant, Durandus sunt ambii în favoarea
faptului că îngerii sunt fiinţe spirituale. Boeţiu crede îngerii sunt persoane distincte. În acest sens, unele tradiţii afirmă
că îngerii sunt mai presus de sufletul uman. În acest sens îngerii sunt înzestraţi cu un fel de inteligenţă naturală.
Trebuie să spunem în acest sens că şi în budism avem de a face cu îngeri. Budismul numeşte îngerii ca şi un fel
de „emanaţii de energie.” În acest sens se vorbeşte de îngeri în mai toate religiile orientale. În acest sens, trebuie să
spunem că îngeri au fost creaţi ca să reflecte splendoarea lui Dumnezeu. Origen este cel care crede că îngerii îl ajută pe
om la mântuirea lui. În genreal în religile orientale deşi se crede că îngerii există ei nu ne conduc pe drumul mântuirii.
În acest sens se ştie despre îngerul Reiel că este un atribut al ajutorului lui Dumnezeu. Orneal este un înger care este
asociat cu lupta împotriva tristeţii. În acest sens unele tradiţii au asimilat îngerii cu Dumnezeu şi atributele Lui. Am
putea spune în acest sens că există un înger al milei lui Dumnezeu [Deus Misericors] ֹ‫ ( הֵזָי‬Hey Zain Yod ) HeZaYo
‫ כִי מֵעולָם הֵמָה‬:ָ‫ וַחֲסָדֶיך‬,‫רַחֲמֶיךָ יְהוָה‬-‫ו זְכֹר‬:‫תהילים פרק כה‬. La aceste înger se face referinţă în Psalmi 25:6
recordare miserationum tuarum Domine et misericordiarum tuarum quia ex sempiterno sunt. Un alt înger foarte
cunoscut în mai multe tradiţii este ‫ הֵזָיֹאֵל‬HeZaYo EL Aziel. El este un înger al milei lui Dumnezeu. Haziel este un
înger despre care se spune că cântă în corul heruvimilor. Astfel a existat un înger a lui Deus Propitiabilis în scolastică.
ַ‫ ( אלָד‬Alef Lamed Dalet ) - ALaDa ‫ יִחַלְנו לָךְים‬,‫ כַאֲשֶר‬:‫חַסְדְךָ יְהוָה עָלֵינו‬-‫יְהִי‬. Tradiţia spune că la acest înger
se face referinţă în Psalmi 33:22: sit misericordia tua Domine super nos sicut expectavimus te. ‫ אלָדַיָה‬ALaDaYA
Aladiah. Deus Exaltandus este un alt înger denumit de tradiţiile angelice. ָ‫ ( לָאו‬amed Alef Vav ) LaAVa- ,‫יְהוָה‬-‫חַי‬
‫מז‬:‫ לים פרק יח‬. . .‫ אֱלֹהֵי יִשְעִי‬,‫ ובָרוךְ צורִי; וְיָרום‬. La acest înger se face referinţă în Psalmul 18:47 vivit Dominus et
benedictus Deus meus et exaltabitur Deus salutis meae. Lauviah este un înger al mării şi al laudei lui Dumnezeu. Este
este un înger care după unele tradiţii este similar în acţiune cu Rombomare.
Deus Refugium este o expresie sub care se ascund mai multe înţelesuri. Un alt înger referitor la care se fac
anumite aluzii în tradiţiile latine. Este este un înger al refugiului în Dumnezeu. ָ‫ ( הֵהֵע‬hey hey ain ) – HeHeA- ‫לָמָה‬
‫א‬:‫פרק י‬. ‫ י‬. . ..‫ לְעִתות בַצָרָה‬,‫ תַעֲמֹד בְרָחוק; תַעְלִים‬,‫יְהוָה‬. La acest înger se face referinţe în Psalmi 10:1: quare
Domine stas a longe dispicis in temporibus angustiae. ‫ הֵהֵעָיָה‬HeHeAYA Hahaiah. După unele autorităţi la acest
înger se face referinţă în Psalmi 9:10 et erit Dominus elevatio oppresso elevatio oportuna in angustia. ‫מֵבֵהֵאֵל‬
MeBeHe EL Mebahel. MEBAHEL este un înger al unui Dumnezeu conservator. . Deus Sublenator ֹ‫( הֵרֵי‬hey resh
yod) –- HeReYo ‫כב‬:‫תהילים פרק צד‬..‫ לְצור מַחְסִי‬,‫וַיְהִי יְהוָה לִי לְמִשְגָב; וֵאלֹהַי‬. Psalmul 94:22 erit autem Dominus
mihi in refugium et Deus meus quasi petra spei meae. ‫ הֵרֵיֹאֵל‬HeReYoEL Hariel. . Deus Erector este un alt înger
menţionat în Psalmi 88:2 Domine Deus salutis meae per diem clamavi in nocte coram te. ‫ הֵקֹמֵיָה‬HeKoMeYA.
HAKAMIAH este un înger al stabilirii universului. Este după unele tradiţii un înger al francezilor. El slujeşte
dimpreună cu un alt înger numit Verasua.200 Deus Mirabils o denumitre căreia îi corespunde un alt înger. Este un alt

200
http://kabbalah.info/ kabbalah.com http://www.kabbalah.com/kabbalah/http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm
http.www.hebrewoldtestament.com/ Notes on Kabbala http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm . Angel Pages
http://www.catholic.org/saints/angel.php http://www.tarot.org.il/English/72.pdf http://www.72.com/72chart/72chart.html
http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-dawn.org/kabalah_unveiled.html
http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm
http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp

46
înger ָ‫ ( לָאו‬Lamed Alef Vav ) LaAVa - ‫הַשָמָיִם‬-‫ עַל‬,ָ‫הָארֶץ; אֲשֶר תְנָה הודְך‬-‫ בְכָל‬,ָ‫אדִיר שִמְך‬-‫ מָה‬--‫יְהוָה אֲדֹנֵינו‬
Psalmul 8:2 Domine Dominator noster quam grande est nomen tuum in universa terra qui posuisti gloriam tuam super
caelos. ‫ לָאוָיָה‬LaAVaYA Lauviah este un înger care are multiple funcţii. Deus Invocandus este un alt nume a lui
Dumnezeu căruia îi corespunde un anumit înger. ֹ‫( כָלָי‬Caf Lamed Yod) CaLaYo - ;‫ יְהוָה אֱלֹהָי‬,ָ‫שָפְטֵנִי כְצִדְקְך‬
‫כד‬:‫תהילים פרק לה‬. . .‫לִי‬-‫יִשְמְחו‬-‫ וְאל‬Deus Festinus ad audiendum (The swiftly harkening or listening God); ָ‫לָוָו‬
( Lamed Vav Vav ) ‫ וַיִשְמַע שַוְעָתִי תהילים פרק מ‬,‫קַוֹה קִוִיתִי יְהוָה; וַיֵט אֵלַי‬:. Psalm 40:2 2 expectans expectavi
Dominum et inclinatus est ad me. ‫ לָוָוָיָה‬LaVaVaYA Leuviah. Deus Redemptor (God the Redeemer); ָ‫( פֵהֵל‬Pey
Hey Lamed ) PeHeLa ‫ מַלְטָה נַפְשִי תהילים פרק קטז‬,‫ אנָה יְהוָה‬:‫יְהוָה אֶקְרָא‬-‫ובְשֵם‬:. Psalmul 116:4 et nomen
Domini invocavi obsecro Domine salva animam meam. ‫ פֵהֵלָיָה‬PeHeLaYA Pahaliah. . Deus Solus (The only God);
ָ‫ ( נֻלָכ‬Nun Lamed Caf ) NuLaCa ‫טו נֻלָכָאֵל‬:‫ ילים פרק לא‬. .‫ אֱלֹהַי אתָה‬,‫ עָלֶיךָ בָטַחְתִי יְהוָה; אמַרְתִי‬,‫וַאֲנִי‬
NuLaCha EL Nelecael. NELCHAEL este un înger al astronomiei, mateamticii şi a tuturor ştiinţelor abstracte. El i-a
influenţat pe îngeri şi pe filosofi. Deus Dextera ָ‫יַד יְמִינֶך‬-‫ עַל‬,ָ‫ יְהוָה שֹמְרֶךָ; יְהוָה צִלְך‬Psalmul 121:5 Dominus
custodiet te Dominus protectio tua super manum dexteram tuam. ‫ יֹיֹיֹאֵל‬Ieiael este un atribut al lui Dumnezeu cel
drept. . Deus Declinans malum. ֵ‫ ( מֵלָה‬Mem Lamed Hey ) MeLaHe -‫ וְעַד‬,‫ מֵעַתָה‬--ָ‫צֵאתְךָ ובואֶך‬-‫ יִשְמָר‬,‫יְהוָה‬
‫עולָם‬. Psalms 121:8 Dominus custodiat exitum tuum et introitum tuum amodo et usque in aeternum. Melahel este un alt
înger al călătoriilor. Deus Bonus ex seipso. ָ‫המיחלים לחסדו חֵהֵו‬-‫יראיו; את‬-‫ רוצה יהוה את‬Psalms 147:11 placetur Domino
in his qui timent eum et expectant misericordiam eius. ‫ חֵהֵוָיָה‬CheHeVaYA Hahuiah este un înger al dreptăţii şi al
adevărului.201 Deus Auditor in abscondito ‫ עֲנֵנִי יְהוָה; חֻקֶיךָ אֶצֹרָה‬,‫לֵב‬-‫ קָרָאתִי בְכָל‬După unele tradiţii la acest
înger se face referinţă în Psalm 119:145 coph clamavi in toto corde exaudi me Domine praecepta tua custodiam. ‫הֵאאיָה‬
HAAIAH este un înger al tainelor lui Dumnezeu. ָ‫ ( יֹרֵת‬yod resh tav ) YoReTa ‫ מֵאדָם רָע; מֵאִיש‬,‫חַלְצֵנִי יְהוָה‬
‫ פסוק ב‬,‫ – תהילים פרק קמ‬.‫ חֲמָסִים תִנְצְרֵנִי‬Psalms 140:2 erue me Domine ab homine malo a viris iniquis serva me.
Jerathel. Deus Sublator malorum ֵ‫ ( שִאה‬Shin Alef Hey ) ShiAHe ‫תִרְחַק מִמֶנִי; אֱלֹהַי יְהוָה לְעֶזְרָתִי‬-‫ אל‬,‫אֱלֹהִים‬
‫)חישָה )חושָה‬.. Psalms 71:12 Deus ne elongeris a me Deus meus ad auxiliandum mihi festina ‫ שִאהֵיָה‬ShiAHeYA
Seeiah. Deus Expectatio ֹ‫ ( רֵיֹי‬Resh Yod Yod ) ReYoYo ‫ בְסֹמְכֵי נַפְשִי‬,‫ עֹזֵר לִי יְהוָה; אֲדֹנָי‬,‫הִנֵה אֱלֹהִים‬
Psalm Psalms 54:6 ecce Deus auxiliatur mihi Dominus sustentans animam meam. ‫ רֵיֹיֹאֵל‬ReYoYoEL Reiiel este un
înger al ajutorului lui Dumnezeu. Se spune în acest sens că este un înger care se luptă împotriva răului. Deus Doctor
este un alt apelativ care are conrespondeţi angelici. ֵ‫ ( לָכָב‬lamed caf bet ) LaCaBe ‫ אֲדֹנָי יְהוִה; אזְכִיר‬,‫בִגְבֻרות‬--‫אבוא‬
‫ פסוק טז‬,‫ – תהילים פרק עא‬.ָ‫ צִדְקָתְךָ לְבַדֶך‬Psalm ingrediar in fortitudine Domini Dei recordabor iustitiae tuae solius.
‫ לָכָבֵאֵל‬este un înger care ajută la dobândirea cunoaşterii. După unii este un înger al vegetaţiei şi al agriculturii. De
asemenea este un înger al atronomiei, al matematicii şi al geometriei. Acest înger apare menţionat de şi de unele tradiţii
chinezeşti. LECABEL este un al înger al inspiraţiei. Este un înger al ideilor luminate. Deus Rectus ֵ‫ ( וָשִר‬Vav Shin
Rersh ) VaShiRe ‫ פסוק ד‬,‫ תהילים פרק לג‬- .‫ בֶאֱמונָה‬,‫מַעֲשֵהו‬-‫יְהוָה; וְכָל‬-‫יָשָר דְבַר‬-‫ כִי‬Psalm 33:4 quia rectum est
verbum Domini et omne opus eius in fide. ‫ וָשִרֵיָה‬VaShiReYA Vasariah este un alt înger despre care se ştiu mai
multe în tradiţia Bisericii. Deus Bonus ex seipso ָ‫ ( חֵהֵו‬Chet Hey Vav ) CheHeVa ( Che as in Spanish ) -‫רוצה יהוה את‬

http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html
201
http://kabbalah.info/http://www.kabbalah.com/kabbalah/http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm
http://www.hebrewoldtestament.com/http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm
http://www.catholic.org/saints/angel.phphttp://www.tarot.org.il/English/72.pdf
ttp://www.72.com/72chart/72chart.htmlhttp://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-angeologietraditionnelle.cfmhttp://www.golden
dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html

47
‫ תהלים פרק קמז‬:‫המיחלים לחסדו‬-‫ יראיו; את‬Psalm 147:11 147:11 placetur Domino in his qui timent eum et expectant
misericordiam eius ‫חֵהֵוָיָה‬. Este un atribut al lui Dumnezeu în Sine ca şi bunătate. Acestui atrubut îi corespunde un
înger al iubirii şi al ştiinţelor exacte. Este un înger care îl întâlnim în tradiţiile etrusce.202 . Deus Largitor ֵ‫ ( נֻתָה‬Nun
Tet Hey ) NuTaHe ָ‫נִפְלְאותֶיך‬-‫ כָל‬,‫לִבִי; אֲסַפְרָה‬-‫ בְכָל‬,‫אודֶה יְהוָה‬. Psalm 9:2 confitebor Domino in toto corde meo
narrabo omnia mirabilia tua ‫ נֻתָהֵיָה‬Deus Auditor in abscondito ‫ ( הֵאא‬Hey Alef Alef ) He A A ,‫לֵב‬-‫קָרָאתִי בְכָל‬
‫ פסוק קמה‬,‫ תהילים פרק קיט‬.‫עֲנֵנִי יְהוָה; חֻקֶיךָ אֶצֹרָה‬Psalm 119:145 119:145 coph clamavi in toto corde exaudi me
Domine praecepta tua custodiam. Este un înger Haaiah este un înger al contemplaţiei. Deus Sublator malorum ֵ‫( שִאה‬
Shin Alef Hey ) ShiAHe ‫תִרְחַק מִמֶנִי; אֱלֹהַי יְהוָה לְעֶזְרָתִי חישָה )חושָה‬-‫ אל‬,‫ )אֱלֹהִים‬Psalms 71:12 Deus ne
elongeris a me Deus meus ad auxiliandum mihi festina. Acesui atribut îi corespunde un înger vindecător. SEHEIAH
este un înger al asirienilor. Deus Expectatio (The expected God); ֹ‫ ( רֵיֹי‬Resh Yod Yod ) ;‫ עֹזֵר לִי יְהוָה‬,‫הִנֵה אֱלֹהִים‬
‫ בְסֹמְכֵי נַפְשִי‬,‫ אֲדֹנָי‬Psalm 54:6 ecce Deus auxiliatur mihi Dominus sustentans animam meam. Reiiel este un înger
al spiritului religiei. REIIEL este un înger al peruvienilor. ‫ אוָמֵאֵל‬Ornael este un înger al chimiei, al medicinii şi al
doctorilor. Este un înger care se crede că are mari afinităţi cu anatomia şi cu medicina. Omael este un înger al răbdării
lui Dumnezeu. El slujeşte cu îngerul Fuonisie. Deus Doctor ֵ‫ ( לָכָב‬lamed caf bet ) LaCaBe ‫ אֲדֹנָי‬,‫בִגְבֻרות‬--‫אבוא‬
ָ‫ יְהוִה; אזְכִיר צִדְקָתְךָ לְבַדֶך‬Psalm 71:16 ingrediar in fortitudine Domini Dei recordabor iustitiae tuae solius
Lecabel este un înger al inspirtaţiei lui Dumnezeu. Deus Rectus ֵ‫ ( וָשִר‬Vav Shin Rersh ) VaShiRe ;‫יְהוָה‬-‫יָשָר דְבַר‬-‫כִי‬
‫ בֶאֱמונָה‬,‫מַעֲשֵהו‬-‫ וְכָל‬Psalm 33:4 quia rectum est verbum Domini et omne opus eius in fide ‫ וָשִרֵיָה‬Vasariah este un
înger al atributelor dreptăţii lui Dumnezeu.203
Deus Omnium cognitor ָ‫ – )( יֹחֵו‬YoCheVa204ְ‫הֵמָה הָבֶל‬-‫ כִי‬:‫ מַחְשְבות אדָם‬,ַ‫יֹדֵע‬--‫הוָה‬. Dominus novit
cogitationes hominum quia vanae sunt 94:11 The LORD knoweth the thoughts of man, that they are vanity. ‫יֹחֵוָיָה‬
IEHUIAH Deus Clemens ֵ‫ ( לָהֵח‬Lamed Hey Chet ) LaHeChe 131:3 ‫עולָם‬-‫ וְעַד‬,‫ מֵעַתָה‬--‫יְהוָה‬-‫ אֶל‬,‫יַחֵל יִשְרָאֵל‬
expecta Israhel Dominum amodo et usque in aeternum ‫ לָהֵחֵיָה‬Lehahiah este un înger care corespunde unui

202
kabbalah.info http://kabbalah.info/ kabbalah.com http://www.kabbalah.com/kabbalah/ http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm
http://www.hebrewoldtestament.com/ http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm http://www.catholic.org/saints/angel.php
http://www.tarot.org.il/English/72.pdf http://www.72.com/72chart/72chart.html http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-
angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html.
203
http://kabbalah.info/ http://www.kabbalah.com/kabbalah/ http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm http://www.hebrewoldtestament.com/
http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm http://www.catholic.org/saints/angel.php http://www.tarot.org.il/English/72.pdf
http://www.72.com/72chart/72chart.html http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-
dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html.
204
http://kabbalah.info/ kabbalah.com http://www.kabbalah.com/kabbalah/ http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm
http://www.hebrewoldtestament.com/ http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm http://www.catholic.org/saints/angel.php
http://www.tarot.org.il/English/72.pdf http://www.72.com/72chart/72chart.html http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-
angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html.

48
Dumnezeu milostiv. În Congo acest înger este numit Aneb. LEHAHIAH este un înger al armoniei. După unele tradiţii
el este un înger care sluejşte cu îngerul Topitus. El mai este asociat cu un înger al păcii. Deus Gaudiosus este un termen
teologic care înseamnă ֹ‫ ( כָוָק‬Caf Vav Kof ) CaVaKo ‫ תַחֲנונָי‬,‫קולִי‬-‫ אֶת‬--‫יִשְמַע יְהוָה‬-‫ כִי‬,‫ אהַבְתִי‬Psalm 116:1 1
dilexi quoniam audies Domine vocem deprecationis meae ‫ כָוָקֹיָה‬Chevakiah este un alt înger menţionat de tradiţia
iudaică. Deus Honorabilis ַ‫( מֵנֻד‬mem nun dallet) – MeNuDe ָ‫ מִשְכַן כְבודֶך‬,‫ מְעון בֵיתֶךָ; ומְקום‬,‫אהַבְתִי‬--‫יְהוָה‬
Psalm 26:8 Domine dilexi habitaculum domus tuae et locum tabernaculi gloriae tuae. Menadel este un înger protector
după unele tradiţii. Aniel este un înger al tainelor naturii şi al înţelepciunii. După unele tradiţii este îngerul protector al
filosofilor. Este un înger al ştiinţelor şi a filosofiei. Este un înger care ne predispune la meditaţie. Deus Spes omnium
finium terrae ֵ‫ ( חֵעָמ‬Chet Ain Mem ) – ָ‫ שַמְתָ מְעונֶך‬,‫אתָה יְהוָה מַחְסִי; עֶלְיון‬-‫ כִי‬Psalm 91:9 Quoniam tu es,
Domine, spes mea, altissimum posuisti refugium tuum ‫ חֵעָמֵיָה‬CheAMeYA Haamiah este un înger care se spune că îi
apără pe cei care caută adevărul. Psalms 30:11 "Audivit me Dominus, et miserius est mei, Dominus factus est adiutor
meus." ‫ רֵהֵעָאֵל‬Rehael este un înger alascultării şi al spunerii copiilor faţă de părinţi. Deus Vivum laetificans ָ‫יֹיֹז‬
‫ תִזְנַח נַפְשִי; תַסְתִיר פָנֶיךָ מִמֶנִי‬,‫ לָמָה יְהוָה‬Ut quid Domine repellis animam meam, avertis faciem tuam a me.
Ieiazel se traduce în belgiană Goed. Este un înger care este asimilat în unele tradiţii cu îngerul Aterchinis. Este după
unele tradiţii un înger al tipografiilor şi a tipăriturilor.205

Deus Triunus ‫ מִלָשון רְמִיָה‬:‫שֶקֶר‬-‫ מִשְפַת‬,‫הַצִילָה נַפְשִי‬--‫ יְהוָה‬. - ֵ‫ הֵהֵה‬Psalm 120:2 Domine libera
animam meam a labio mendacii a lingua dolosa. Hahahel. Deus Quis sicut ille ();ָ‫ ( מֵיֹכ‬Mem Yod Caf ) - ,‫יְהוָה‬
ָ‫נַפְשֶך‬-‫ אֶת‬,‫ יִשְמֹר‬:‫רָע‬-‫יִשְמָרְךָ מִכָל‬. PS 121:7 "Dominus custodiat te ab omni malo, et custodiat animam tuam."
Mikael este îngerul vituţii lui Dumnezeu, al căsii lui Dumnezeu şi al asemănării cu Dumnezeu. În Canada acest înger
este cunoscut sub numele de Buib. După unele tradiţii este un înger al călătoriilor în siguranţă. Este un înger legat de
îngerul Arpien. Deus Rex Dominator ָ‫ ( וָוָל‬Vav Vav Lamed ) - VaVaLa ,‫ אֵלֶיךָ יְהוָה שִוַעְתִי; ובַבֹקֶר‬,‫וַאֲנִי‬
ָ‫ תְפִלָתִי תְקַדְמֶך‬- Et ego ad te Domine clamavi, et mane oratio mea praeveniet te ‫ פסוק יד‬,‫ תהילים פרק פח‬Ps. 88:13
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee. ‫ וָוָלָיָה‬VaVaLaYA Veuahiah.
Acesui atribut îi corespunde un alt înger. In California acest înger este un înger numit Solu. Este un înger care este
protectorul celor care sunt în funcţii de conduceri.
Deus Magnus & excelsus ָ‫ ( וָהֵו‬Vav Hey Vav ) - ‫ אֵין חֵקֶר‬,‫גָדול יְהוָה ומְהֻלָל מְאֹד; וְלִגְדֻלָתו‬. Psalm 145:3
Magnus Dominus et laudabilis nimis et magnitudinia ejus non est finis. ‫וָהֵוָאֵל‬. Atributului măririi lui Dumnezeu îi
corespunde un înger pe nume Vehuel. Este un înger al binecuvântării lui Dumnezeu. Este un înger care îl laudă pe
Dumnezeu. Deus Iudex misericors. ֹ‫ ( דַנֻי‬Dalet nun yod ) - ‫חָסֶד‬-‫ וגְדָל‬,‫חַנון וְרַחום יְהוָה; אֶרֶךְ אפַיִם‬. Psalm 103:
Miserator et misericors Dominus: longanimis et misericors. ‫דַנֻיֹאֵל‬. Daniel este un înger al milei şi al consolării lui
Dumnezeu. Daniel este un înger al milei lui Dumnezeu. În general după unele autorităţi acest înger este un înger al
dreptăţii şi al justiţiei. Unii îl numesc un înger al magistraţilor. HAHASIAH după unele tradiţii este un înger care
slujeşte împreună cu îngerul Sesme. După unele tradiţii este un înger al fizicii şi al chimiei. După unii este un înger al
fizicii universale. Mai este şi un înger al ştiinţelor abstracte. Este un înger care îl atrage pe om la cunoaşterea
proprietăţilor şi virtuţilor animalelor şi a vegetalelor şi a mineralelor.

205
http://kabbalah.info/ http://www.kabbalah.com/kabbalah/ http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm http://www.hebrewoldtestament.com/
http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm http://www.catholic.org/saints/angel.php http://www.tarot.org.il/English/72.pdf
http://www.72.com/72chart/72chart.html http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-
dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html.

49
Deus Caligine tectus ‫יְהוָה עֶלְיון‬-‫ שֵם‬,‫עָמֵמֵ אודֶה יְהוָה כְצִדְקו; וַאֲזַמְרָה‬. Psalm 7:18: Confitebor Domino
secundum justitiam ejus: et psallam nomini Domini altissimi ‫עָמֵמֵיָה‬. Este un înger care corespunde ajutorul celor ce
sunt în opresiune. Unele tradiţii îl mai numesc şi îngerul Abag. Deus Superborum depressor ‫צֶדֶק‬-‫ כִי‬,‫יָדַעְתִי יְהוָה‬
‫ עִנִיתָנִי‬,‫ מִשְפָטֶיךָ; וֶאֱמונָה‬Psalms 119:75: Cognovi Domine quia aequitas judicia tua: et in veritate tua humiliasti
me. ‫נֻנֻאאֵל‬: Nanael este un înger al ştiinţelor abstracte, al prieteniei şi al iubirii. Deus Rex coelestis --‫נֻיֹתָ יְהוָה‬
‫ פסוק יט‬,‫ תהילים פרק קג‬- .‫ בַכֹל מָשָלָה‬,‫ הֵכִין כִסְאו; ומַלְכותו‬,‫בַשָמַיִם‬Psalms 103:19: Dominus in coelo paravit sedem
suam: et regnum ipsius omnibus dominabitur. ‫ נֻיֹתָאֵל‬Nithael este un înger al elocinţei şi al înţelepţilor. Deus
Sempiternus. ֵ‫ ( מֵבֵה‬Mem Bet Hey ) ‫ לְדֹר וָדֹר‬,ָ‫ לְעולָם תֵשֵב; וְזִכְרְך‬,‫וְאתָה יְהוָה‬. MEBAHIAH este un înger al al
eternităţii lui Dumnezeu. Este un înger care slujeşte dimpreună cu îngerul Smat. Este un înger care ajută în general
omenirea. Deus Fulciens omnia ֹ‫ ( פֵוָי‬Pey Vav Yod ) ‫הַכְפופִים‬-‫ לְכָל‬,‫הַנֹפְלִים; וְזוקֵף‬-‫ לְכָל‬,‫סומֵךְ יְהוָה‬. Psalms
145:14: Allevat Dominus omnes qui corrunt: et origit omnes elisos. ‫ פֵוָיֹאֵל‬Poiel este un înger al susţinerii
universului.206 Qui timet Dominum speraverunt in Domino: adjutor eorum et protector eorum est. ‫ נֻמֵמֵיָה‬Nemmamiah
este un înger al muncii şi al străduinţei. Atributul lui este de a Îl lăuda pe Dumnezeu. Deus Auditor gemituum - ָ‫יֹיֹל‬
‫מָתָי‬-‫ עַד‬,‫ נִבְהֲלָה מְאֹד; וְאתָ )וְאתָה( יְהוָה‬,‫ וְנַפְשִי‬Psalms 6:4 Et anima turbata est valde: sed tu Domine usque
quo?). Ieialel este un înger care apără privirea şi restul de facultăţi omeneşti. Este un înger care ajută împotriva
traumelor. Psalm 113:3 ‫ הֵרֵחֵאֵל‬Harahel este un înger al cărţilor şi a studiului. Este un înger care apare menţionat şi în
tradiţiile mesopotamiene. Este un înger al iluminării duhovniceşti. Deus Sublevans opressos ֵ‫ )( מֵצָר‬- MeTzaRe ‫צַדִיק‬
‫מַעֲשָיו‬-‫ בְכָל‬,‫דְרָכָיו; וְחָסִיד‬-‫ בְכָל‬,‫יְהוָה‬. Psalm 145 Justus Dominus in omnibus viis suis: et sanctus in omnibus
operibus suis. Mizrael este un înger al virtuţilor. Mai este cunoscut ca şi un înger al mângâierii. Este un înger care
vindecă de răni sufleteşti. Este un înger care ajută la distincţia prin credincioşie. Deus Super omne nomen ֵ‫ ( וָמֵב‬Vav
Mem Bet ) -‫עולָם‬-‫ וְעַד‬,‫ מֵעַתָה‬--ְ‫ יְהִי שֵם יְהוָה מְבֹרָך‬Psalm 113:2 Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et
usque in saeculum. Umabel este un înger al senzitivităţii. Este un înger al superiorităţii lui Dumnezeu peste toate
lucrurile. Este un înger al prieteniei. Este un înger al călătoriilor. Deus Ens supremum ָ‫פִקודֶיך‬-‫ כִי‬,‫יֹהֵהֵ רְאֵה‬
‫ כְחַסְדְךָ חַיֵנִי‬,‫אהָבְתִי; יְהוָה‬. Vide quoniam mandata tua dilexi Domine, in misericordia tua vivifica me. Iahel este
un înger al înţelpeicunii lui Dumnezeu. Este un înger al modestiei şi al solitudinii. Unele tradiţii spun că el slujeşte cu
un înger numit Oroasoer. Este un înger al celor retraşi şi al filosofilor. Este un înger al simţului datoriei. Deus
Mansuetus ָ‫ ( עָנֻו‬Ain Nun Vav ) . ‫ בִרְנָנָה‬,‫יְהוָה בְשִמְחָה; בֹאו לְפָנָיו‬-‫עִבְדו אֶת‬. Psalms 100:2 Servite Domino in
laetitia, introite in conspectu eius in exultatione. Anianuel este un înger al comerţului. Este un înger al vindecării
bolnavilor. Este un simbol al infinităţii absolute a lui Dumnezeu. Deus Vivificans Psalm 33:18 ֹ‫( מֵחֵי‬Mem Het Yod) –
MeCheYo ‫ פסוק יח‬,‫ תהילים פרק לג‬- .‫יְרֵאיו; לַמְיַחֲלִים לְחַסְדו‬-‫ אֶל‬,‫הִנֵה עֵין יְהוָה‬
Ecce oculi Domini super metuentes eum: et in eis, qui sperant super misericordiam ejus. Mehiel este un înger patron al
profesorilor, al savanţilor, al literaturii şi al oratorilor. Este un înger care apare menţionat şi la mongoli. Este un înger
protector al autorilor, al învăţătorilor şi al protectorilor. După unii este un înger al criticismului literar, al disputelor
literare.207

206
kabbalah.info http://kabbalah.info/ kabbalah.com http://www.kabbalah.com/kabbalah/ ) http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm
http://www.hebrewoldtestament.com/ http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm http://www.catholic.org/saints/angel.php
http://www.tarot.org.il/English/72.pdf http://www.72.com/72chart/72chart.html http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-
angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html.
207
http://kabbalah.info/http://www.kabbalah.com/kabbalah/ http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm
http://www.hebrewoldtestament.com/ http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm http://www.catholic.org/saints/angel.php
http://www.tarot.org.il/English/72.pdf http://www.72.com/72chart/72chart.html http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-
angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr

50
Edward Harrison de la universitatea Massachusetts at Amherst este unul dintre oamenii de ştiinţă care a afirmat
că universul a fost creat de îngeri sau prin îngeri. El crede că îngeri ne sunt fiinţe superioare. În acest sens, ştiinţele
contemporane au vorbit de un aşa spus “principiu antropic” prin care îngerii au creat universul.208
Deus Fons Sapientiae ֵ‫( דַמֵב‬Dallet Mem Bet) –ָ‫עֲבָדֶיך‬-‫ עַל‬,‫מָתָי; וְהִנָחֵם‬-‫ עַד‬,‫ שובָה יְהוָה‬- Psalm 90:13
Convertere Domine, et usque qua? Et deprecabilis esto super savos tuos ‫דַמֵבֵיָה‬. Acestui atrubut al lui Dumnezeu îi
corespunde şi un anumit înger. Este vorba de îngerul DAMABIAH. Este un înger al meditaţiei luminii dumnezeieşti
care se găseşte în toţi oamenii.
Deus Omnia pascens & lactens ֹ‫( מֵנֻק‬Mem Nun Kof) - ‫ תהילים‬- .‫תִרְחַק מִמֶנִי‬-‫ אל‬,‫ אֱלֹהַי‬:‫תַעַזְבֵנִי יְהוָה‬-‫אל‬
‫ פסוק כב‬,‫ פרק לח‬Psalms 38:22 (in Hebrew Ver.): Ne derelinquas me Domine Deus maus; ne discesseris a me. ‫מֵנֻקֹאֵל‬
Îngerul Manakel este un înger al caracterelor, al vegetaţiei, al animalelor acvatice.
Deus Deliciae filiorum hominum ָ‫ מִשְאֲלֹת לִבֶך‬,ָ‫לְך‬-‫יְהוָה; וְיִתֶן‬-‫ איֹעָ וְהִתְעַנַג עַל‬Psalms 37:4 Delectare
in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui. Acestui atribut al lui Dumnezeu îi corespunde un înger pe nume Iaiel. După
unele tradiţii este un înger care ajută al dobândirea înţelepciunii.
Deus Liberalissimus Dator ָ‫( חֵבֵו‬Chet Bet Vav) ‫ כִי לְעולָם חַסְדו‬--‫טוב‬-‫ הודו לַיהוָה כִי‬:‫יָה‬-‫ הַלְלו‬Psalms 106:1
Confitemini Domino, quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia ejus. Acestui atrubut al lui Dumnezeu îi
corespune şi un înger pe nume HABUHIAH. După unii este un înger al agriculturi şi al rodului.
Deus Omnia videns ‫ תומִיךְ גורָלִי‬,‫ אתָה‬--‫חֶלְקִי וְכוסִי‬-‫ מְנָת‬,‫ רֵאהֵ– יְהוָה‬Psalms 16:5: Dominus pars
haereditatis meae, et calicis mei: tu es, qui restitues haereditatem meam mihi. Acestui atribut a lui Dumnezeu îi
corespune îngerul Rochel. După unele tradiţii este un înger al moravurilor şi al obiceiurilor. El este un înger al
atotvederii lui Dumnezeu. Este un înger al magistraţilor, al notarilor şi al juraţilor după unele tradiţii.
Deus Verbo omnia producens ‫ וְאֵת הָארֶץ‬,‫ אֵת הַשָמַיִם‬,‫ בָרָא אֱלֹהִים‬,‫ יֹבֵמֵבְרֵאשִית‬Facere 1, 1: In principio
creavit Deus coelum et terram. Acestui act a lui Dumnezeu i-a corespuns şi un înger. Este vorba de îngerul Iamabiah.
Este după unele tradiţii un înger al generaţiei şi al naşterii. Este un înger care îi protejază pe cei care vor să crească
duhovniceşte. Este un înger al înţelepciunii. Este un înger care se opune haosului şi a stării de panică după unele
tradiţii.
Deus Dominus universorum ‫ הֵיֹיֹ אודֶה יְהוָה מְאֹד בְפִי; ובְתוךְ רַבִים אֲהַלְלֶנו‬Psalm 109:30: Confitebor
Domino nimis in ore meo: et in medio multorum laudabo eum. Haiel este un înger este un înger al curajului bine
întrebuinţat. Este un înger care ne învaţă că Dumnezeu este stăpânul universului. Este un înger al luptei împotriva
răului şi după unii un înger al armatelor.
Deus Finis universorum ִ‫ גָמַל עָלָיְכ‬,‫יְהוָה‬-‫ כִי‬:‫ לִמְנוחָיְכִי‬,‫ מֵוָמֵ שובִי נַפְשִי‬Psalm 116:7: Convertere
anima mea in requiem tuam: quia Dominus beneficit tibi. Dumnezeu sfârşitul universului. Acestui fapt îi corespunde un
înger. Este vorba de îngerul Mumiah. Este un înger al ştiinţelor după unele tradiţii. După alte tradiţii este un înger al
doctorilor. Unele tradiţii spun că acest înger ajută în cazul unor operaţii medicale dificile.209
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html.
208
http://www.independent.co.uk/news/science/radical-science-did-angels-create-the-universe-653999.html.
209
http://kabbalah.info/ http://www.kabbalah.com/kabbalah/ http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2601.htm http://www.hebrewoldtestament.com/
http://digital-brilliance.com/kab/nok/index.htm http://www.catholic.org/saints/angel.php http://www.tarot.org.il/English/72.pdf
http://www.72.com/72chart/72chart.html http://www.72anges.ca/htm-fr/72anges-angeologietraditionnelle.cfm http://www.golden-
dawn.org/kabalah_unveiled.html http://www.geocities.com/franzbardon/buchnaga_e.html#intr
http://www.palmyra.demon.co.uk/superstition/angelsdemons.htm http://www.think-aboutit.com/Spiritual/apocryphical_book_of_enoch.htm
http://www.mazzaroth.com/ChapterTwo/EnochsTranslationToHeaven.htm#Aquila http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
http://www.tarotforum.net/archive/index.php/f-85.html http://www.byzant.com/kabbalah/treeoflife.asp
http://www.moup.org/Files/Practical%20Kabbalah%20Work%20In%20Progress.pdf http://emol.org/para/paralinks.html
www.pyracantha.com/zjc3.html http://www.avesta.org/angels.html.

51
În general trebuie să de dăm seama că îngerii sunt fiinţe antecendete omenirii. Prin urmare o definiţie deplină a
îngerilor nu îi este îngăduită omului. Omul poate cunoaşte îngerii mai mult în caracteristicile lor nu şi în fiinţa lor. Prin
urmare prin viaţa rugăciunii putem ajunge la o cunoaştere a îngerilor. Această cunoaştere pe care o are omul a îngerilor
este mai mult mistică. Angheologia este un capitol care trebuie să rămână în toate studiile teologice un capitol deschis.
În acest sens, în Biseericile protestante putem vedea cum îngerii se află într-o profundă stare de neglijenţă şi de
constatare. În mare parte teologiile protestante din Occident neagă o angheologia elaborată a îngerilor. Astfel în
Protestantism nu există nici un fel de cult al îngerilor în iconografie. Biserica Ortodoxă crede că îngerii sunt subiect al
iconografiei. În acest sens, pe toate iconostasele ortodoxe pe uşile diaconeşti sunt reprezenţati doi arhangheli: Mihail şi
Gavriil.210

“The experiences of an angelic presence seem to occur most often in moments of heightened awareness -- when
everyday life has already been disrupted by some pressing fear or obstacle. Though often cast as rescuers, angels also
seem to intervene to remove not the danger but the fear of it. Among the most memorable stories of World War I is the
tale of the Angel of Mons. In August 1914 during one of the first battles of the war, British and French troops were
retreating from a German assault. As Burnham tells the story, the wounded soldiers were taken to field hospitals where
one, then another and another, told the nurses of seeing angels on the field. The French saw the Archangel Michael,
riding a white horse. The British said it was St. George, "a tall man with yellow hair in golden armor, on a white horse,
holding his sword up, and his mouth open, crying 'Victory!' " The nurses reported a startling serenity in the dying men,
as though they had nothing to fear. Some soldiers later speculated that their exhaustion had brought on hallucinations.
Others thought it was mass hysteria, the result of a battle that was supposed to be easily won by the allies but had
turned into a rout. But later stories emerged from the German side of the same incident. The Kaiser's soldiers said they
found themselves "absolutely powerless to proceed . . . and their horses turned around sharply and fled." The Germans
said the allied position was held by thousands of troops -- though in fact there were only two regiments there.”211

În acest sens, prezenţa îngerilor a fost resimţită în timpul unor momente critice din cadrul istoriei umanităţii.
Prezenţa îngerilor în viaţa omului s-a dovedit de mai multe ori a fi una benefică. În general îngerii îl ajută pe om şi îl
edifică în mai toate dificultăţile în care se află. După cum s-a spus mai recent după unele autorităţi, îngerii nu pot să fie
cunoscuţi în fiinţa lor. Ei sunt de o altă categorie decât noi. Îngerii nu au o eseneţă omenească şi sunt fiinţe în întregime
ale transcedentului. Îngerii transcend în general mai toate conceptele teologice care le-au fost atribuite. Teologia
ortodoxă se gândeşte şi concepe îngerii ca şi fiinţe teologoice. “Dintre toti Sfinţii îngeri, cei mai mari binefacatori ai
oamenilor s-au arătat Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil, din care pricină se şi pomenesc cu alese prăznuiri şi cântări
de laudă, dimpreună cu toate cetele îngereşti. Se cuvine deci şi noua păcătosilor, ce suntem paziţi de îngeri, să ne
adunam la sfintele biserici şi să laudam astazi soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, cerând ajutorul lor. Să nu
uitam ca Sfinţii Arhangheli sunt cei dintâi îngeri mijlocitori între Dumnezeu şi noi oamenii. Ei au grija şi mila de
creştini şi-i ajuta pe calea mântuirii mai mult decat ceilalţi îngeri. Sfântul Mihail este protectorul direct al călugarilor, al
armatelor creştine, al voievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de lupta icoana Marelui Arhanghel. Sfântul Gavriil este,
mai ales, protectorul fecioarelor creştine, al familiei creştine, protectorul mamelor care nasc copii, ca şi protectorul
copiilor şi al calugăriţelor iubitoare de feciorie şi iubitoare de Hristos.”212

Prin urmare am putea spune că în Biserica Ortodoxă există una dintre cele mai elaborate angheologii. În general
Biserica Ortodoxă a fost prima care a adus un cult iconografic îngerilor. Biserica Ortodoxă este Biserica care vede în
îngeri un model de vieţuirea a omului. Prin urmare în ortodoxia orientală rolul îngerilor v-a fi întotdeauna unul de

210
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,979893-3,00.html.
211
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,979893-6,00.html.
212
http://www.crestinortodox.ro/Sfintii_Mihail_si_Gavriil___Predica_la_Sarbatoarea_Arhanghelilor_19265.html.

52
marcă. Biserica Ortodoxă nu vede un sens al existenţiei ei fără cultul îngerilor. Între multe altele Biserica Ortodoxă
trebuie privită şi ca şi un loc unde se manifestă un cult al îngerilor.

“The emphasis on angels as divine intermediaries, theologians worry, just creates a greater distance from an
ever more abstract God. And to the extent that angels are always benign spirits, it evades any reckoning with the
struggle between good and evil. "I'm certain that if we are to solve the problems on earth, we will have to do it
ourselves," says playwright Tony Kushner. The angel in his play in no way is meant to absolve humans of tough
choices and hard spiritual work. "New Age theology says we live in a benign universe where all you have to do is ask
an angel for help. Most devotees of angels don't pretend to have found a way to confound Providence and repel disaster.
They do, however, suggest that the very idea of angels seems to act as a means of grace. The act of looking for angels is
an exalting gesture. To the degree that this search represents the triumph of hope over proof, it may be a good and
cheering sign of our times. For all those who say they have had some direct experience of angels, no proof is necessary;
for those predisposed to doubt angels' existence, no proof is possible. And for those in the mystified middle, there is
often a growing desire to be persuaded. If heaven is willing to sing to us, it is little to ask that we be ready to listen.”213

213
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,979893-8,00.html.

53
-

54
55