Sunteți pe pagina 1din 3

A. 2.Organizatie non-profit venituri totale =700.000 venituri neimpozabile =550.000 Cheltuieli totale= 100.

000 cheltuieli in scopul realizarii veniturilor impozabile =5000 ( deductibile) Impozit/profit=? Profit impozabil= venituri totale-cheltuieli totale-venituri neimpozabile +cheltuieli nedeductibile Profit impozabil =700.000-100.000-550.000+0 =50.000 Impozit/ profit= 16% *50.000=8000 lei 3. Salariu baza =800 lei spor v.= 10% premiu prevazut in contractul de munca =10 lei ( se include in venitul brut) cheltuielile de transport = 30 lei ( nu se include in venitul brut) 3 persoane in intretinere Impozit/venit=? Venit brut= 800+10%800+10 =890 contributia fond somaj = 0.5%890=4,45 CAS= 10.5%890=93,45 CASS= 5.5% 890= 48,95 total contributii=146,85 Venit net = 890-146,85 = 743,15 Deduceri = 550lei Venit brut <1000lei Venit impozabil = Venit net- deducere = 743,15-550 = 193,15 Impozit/venit= 193,15*16% = 30,90 B. 1. ven din activitatea de baza = 10.000 ven din dobanzi cont current =200( neimpozabil) ven din dobanzi aferente depozitelor la termen =1000(neimpozabil) ven din sponsorizari = 300 (nu se include la calculul venitului brut) Ch.cu achizitia mat.prime +mat cons.=2.500 deductibil ch cu serviciile =1.000 deductibil chirii =500 deductibil ch cu impozitele altele decat impozitul/venit=400 deductibil ch de protocol= 300 deductibil limitat ch cu dobanzile 15.000 rata dob 15% ( rata BNR dobanda 10%) deductibil limitat ch cu donatiile= 900 nedeductibil Impozitul/venit=?

Venit brut = 10.000 Ch. deductibile = 2.500+1.000+500+400=3.500 Ch. cu dobanda=15%15.000=2.250 Ch cu dobanda deductibile = 10%15.000=1.500 Baza calcul ch. protocol. =Venit brut-Ch. deductibile =10.000-(3.500+1.500) =5.000 Ch.protocol deductibile= 2% 5000=100lei ch deductibile totale= 5000+100=5.100 Venit net = Venit brut-ch. deductibile = 10.000-5.100 = 4.900 Impozi/ venit = 16%4.900 = 784lei

2. achiz mat prime = 20.000.000 ambalaje de livrare luate la schimb = 150.000 ( sunt la schimb ( nefacturte deci)nu se including baza de impozitare ) achitare prestari servicii= 4.000.000 livrare produse finite- 25.000.000 livrate in ambalaje facturate =1.000.000 (sunt facturate se include in baza de impozitare) TVA neinclusa TVA de plata /de recuperat=? TVA deductibila = 19% * ( 20.000.000+4.000.000) = 4.560.000 TVA colectata = 19% *(25.000.000+1.000.000) = 4.940.000 TVA colectata > TVA deductibila=> TVA de plata TVA de plata = 4.940.000-4.560.00 = 380.000lei

C. 2. *produce 200.000sticle vin linistit la 0,7 l fiecare - 150.000 sticlept. comercializare - 30.000 sticle acordate salariatilor - 20.000 sticle plata dividende in natura actionarilor *concentratia acoolica = 12 * produce 5000 sticle vin spumos de 1 litru *concentratia =15 *curs valutar= 4,2688 *acciza unitara vin spumos =34,05 Accziele pt fiecare tip de produs =? 1 hl = 100 litrii Acciza vin linistit= C/100*K*R*Q(hl) acciza vin linistit = 12/100*4,2688*(200.000*0,7/100) = 717,15 lei (nu are acciza unitara )

acciza vin spumant = 15/100*34,05*4,2688*(5000*1/100) = 1090,14 lei

S-ar putea să vă placă și