Sunteți pe pagina 1din 20

2.9. VENITUL ANUAL IMPOZABIL 2.9.1.

NOIUNI INTRODUCTIVE
Venitul anual impozabil se stabilete pentru: venituri din activiti independente; venituri din cedarea folosinei bunurilor; venituri din activiti agricole. Ve"!t a"$al ! #oza'!l ( ve"!t$l a"$al ) #!er*er! +!,%ale re#ortate I #oz!t II " #&$ / Ve"!t a"$al ! #oza'!l

2.9.2. APLICAII I STUDII DE CAZ REZOLVATE


1. O persoan fizic obine n cursul anului venituri din dreptul de proprietate intelectual n sum de 4.000 lei. se determine impozitul anual datorat de persoana fizic. Rezolvare: I. Deter !"area ! #oz!t$l$! a"t!%!#at !mpozit anticipat " #0$ % 4.000 " 400 lei II. DETER&INAREA I&POZITULUI ANUAL !mpozit " #&$ % venit net Venit net " Venit brut ' ()eltuieli forfetare ()eltuieli forfetare " 40$ % Venit brut ()eltuieli forfetare " 40$ % 4.000 " #.&00 lei Venit net " 4.000 ' #.&00 " *.400 lei Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor c)eltuieli: a+ o c)eltuiala deductibila egala cu *0$ din venitul brut; b+ contributiile sociale obligatorii platite. ,n cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala- venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor c)eltuieli: a+ o c)eltuiala deductibila egala cu *.$ din venitul brut; b+ contributiile sociale obligatorii platite. ,n cazul e/ploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectualavenitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva - fara aplicarea cotei forfetare de c)eltuieli prevazute mai sus. !mpozit " #&$ % *.400 " 014 lei !mpozit de recuperat " 400 2 014 " #& lei.

4.2. TVA
1. O societate comercial ac)iziioneaz materii prime n valoare de 0.000 lei. se determine ta/a pe valoare adugat deductibil- n condiiile n care: a+ preul materiilor prime nu include ta/a pe valoare adugat; b+ preul materiilor prime include ta/a pe valoare adugat. Rezolvare: a+ 3ac preul materiilor prime nu include ta/a pe valoare adugat- atunci ea se va determina prin aplicarea cotei de *4$ asupra bazei impozabile. 4V5 deductibil " *4$ % 0.000 " 6*0 lei b+ 3ac preul materiilor prime include ta/a pe valoare adugat- atunci ea se va determina utiliz7nd principiul sutei ma8orate. Principiul sutei majorate: 4V5 "
*4 %#00 " #9-0.4$ #00 + *4

4V5 deductibil " #9-0.4$ % 0.000 " .1# lei 2. O societate comercial livreaz manuale n valoare de *.000 lei. se determine ta/a pe valoare adugat colectat- n condiiile n care: a+ preul manualelor nu include ta/a pe valoare adugat; b+ preul manualelor include ta/a pe valoare adugat Rezolvare: :entru livrarea de manuale- cota ta/ei pe valoare adugat este de 9$. a+ 3ac preul manualelor nu include ta/a pe valoare adugat- atunci ea se va determina prin aplicarea cotei de 9$ asupra bazei impozabile. 4V5 colectat " 9$ % *.000 " #10 lei b+ 3ac preul manualelor include ta/a pe valoare adugat- atunci ea se va determina prin aplicarea principiului sutei ma8orate

Principiul sutei majorate: 4V5 "


9 %#00 " 1-*.6$ #00 + 9

4V5 colectat " 1-*.6$ % *.000 " #&.-#4 lei

-. ,n luna februarie *0#0- o societate comercial efectueaz urmtoarele operaiuni: ac)iziionare materii prime: ..000 lei; c)eltuieli de transport i asigurare n vederea ac)iziionrii materiilor prime: *00 lei; livrare mrfuri: 0.000 lei. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat deductibil; b+ ta/a pe valoare adugat colectat; c+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat. Rezolvare: a+ <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat deductibil cuprinde: 2 ac)iziionare materii prime; 2 c)eltuieli de transport i asigurare n vederea ac)iziionrii materiilor prime. 2 <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat deductibil " ..000 = = *00 " ..*00 lei 4V5 deductibil " *4$ % ..*00 " #*41 lei b+ 4V5 colectat " *4$ % 0.000 " 6*0 lei c+ Observm c ta/a pe valoare adugat deductibil >#*41 lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat colectat >6*0 lei+. ,n acest caz- societatea comercial va nregistra o ta/ pe valoare adugat de recuperat. 4V5 de recuperat " 4V5 deductibil ' 4V5 colectat 4V5 de recuperat " #*41 ' 6*0 ".*1 lei .. O societate comercial a ac)iziionat produse din afara teritoriului comunitar n valoare de 4.*00 lei. se determine ta/a pe valoare adugat deductibil- tiind c: 2 ta/a vamal: *0$; 2 comision vamal: 0-.$; 2 accize: 400 lei. Rezolvare: ,n cazul unui import din afara teritoriului comunitar- baza de impozitare a ta/ei pe valoare adugat cuprinde: 2 valoarea n vam; 2 ta/a vamal; 2 comision vamal; 2 accize. Valoarea n vam " 4.*00 lei 4a/a vamal " cota ta/ei vamale % valoarea n vam 4a/a vamal " *0$ % 4.*00 " 140 lei (omision vamal " comision % valoarea n vam (omision vamal " 0-.$ % 4.*00 " *# lei <aza de impozitare a 4V5 " 4.*00 = 140 = *# = 400 " ..4&# lei 4V5 deductibil " *4$ % ..4&# " #0## lei

/. ocietatea comercial 5 ac)iziioneaz #.000 de produse la preul de * lei;produspe care le vinde unei societi comerciale < la preul de *-. lei;produs. :entru aceast v7nzaresocietatea comercial 5 acord o reducere de pre de 1$. ocietatea comercial < vinde produsele prin magazinul propriu- practic7nd un adaos comercial de *0$. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat deductibil pentru societatea 5; b+ ta/a pe valoare adugat colectat pentru societatea 5; c+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat pentru societatea 5; d+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat pentru societatea <. Rezolvare: a+ <aza de impozitare pentru 4V5 " preul de cumprare % cantitate <aza de impozitare pentru 4V5 " * lei;produs % #.000 produse " *.000 lei 4V5 deductibil5 " *4 $ % *.000 " 410 lei b+ Observaie: n baza de impozitare nu se cuprinde reducerea de pre acordat de societatea 5 Valoare v7nzare " pre de v7nzare % cantitate Valoare v7nzare " *-. lei;produs % #.000 produse " *..00 lei <aza de impozitare pentru 4V5 " reducerea % valoare v7nzare <aza de impozitare pentru 4V5 " 9*$ % *..00 " *.000 lei 4V5 colectat5 " *4$ % *.000 "..* lei c+ Observm c ta/a pe valoare adugat colectat >..* lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat deductibil >410 lei+. ,n acest caz- societatea comercial 5 va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat. 4V5 de plat " 4V5 colectat ' 4V5 deductibil 4V5 de plat " ..* ' 410 " 6* lei d+ :entru a determina dac societatea comercial < are ta/ pe valoare adugat de plat sau de recuperat- va trebui s calculm ta/a pe valoare adugat deductibil i ta/a pe valoare adugat colectat. Determinarea taxei pe valoare adugat deductibil <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat este reprezentat de valoarea de cumprare: *.000 lei >*-. lei;produs % #.000 lei+. 4V5 deductibil " *4$ % *.000 " ..* lei Determinarea taxei pe valoare adugat colectat :re de v7nzare " pre de cumprare = adaos comercial :re de v7nzare " *.000 = *0$ % *.000 " *.6&0 lei >baza de impozitare pentru 4V5 colectat+ 4V5 colectat " *4$ % *.6&0 " &&* lei Determinarea taxei pe valoare adugat de plat/de recuperat Observm c ta/a pe valoare adugat colectat >&&* lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat deductibil >..* lei+- ,n acest caz- societatea comercial < va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat. 4V5 de plat " 4V5 colectat ' 4V5 deductibil 4V5 de plat " &&* ' ..* " ##0 lei

0. O societate comercial 5 ac)iziioneaz 4.000 de produse la preul de 0lei;produs. 5mbala8ele n care au fost livrate produsele sunt n valoare de #00 lei i circul ntre furnizorii de marf i clieni prin sc)imb- fr facturare. ocietatea comercial 5 vinde doar 0.000 de produse unei societi comerciale <- practic7nd un adaos comercial de #0$. ocietatea comercial < vinde cele 0.000 de produse prin magazinul propriu- practic7nd un adaos comercial de #.$. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat deductibil pentru societatea comercial 5; b+ ta/a pe valoare adugat colectat pentru societatea comercial 5; c+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat pentru societatea 5; d+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat pentru societatea comercial <. Rezolvare: a+ O',erva1!e: valoarea ambala8elor care circul ntre furnizorii de marf i clieni- prin sc)imb- fr facturare- nu se include n baza de impozitare a ta/ei pe valoare adugat. <aza de impozitare pentru 4V5 " 0 lei;produs % 4.000 lei " #*.000 lei 4V5 deductibil5 " *4$ % #*.000 " *110 lei b+ :re de v7nzare " pre de cumprare = adaos comercial >baza de impozitare+ :re de v7nzare " 0lei;produs % 0.000 produse = #0$% >0lei;produs % 0.000 produse+ " 9.900 lei 4V5 colectat5 " *4$ % 9.900 " *06& lei c+ Observm c ta/a pe valoare adugat deductibil >*110 lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat colectat >*06& lei+. ,n acest caz- societatea comercial 5 va nregistra ta/ pe valoare adugat de recuperat. 4V5 de recuperat " 4V5 deductibil ' 4V5 colectat 4V5 de recuperat5 " *110 ' *06& " .04 lei d+ :entru a determina dac societatea comercial < va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat sau de recuperat- va trebui s calculm ta/a pe valoare adugat deductibil i ta/a pe valoare adugat colectat. Determinarea taxei pe valoare adugat deductibil <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat deductibil este valoarea de cumprare: 9.900 lei 4V5 deductibil< " *4$ % 9.900 " *06& lei Determinarea taxei pe valoare adugat colectat :re de v7nzare " pre de cumprare = adaos comercial >baza de impozitare+ :re de v7nzare " 9.900 = #.$ % 9.900 " ##.01. lei 4V5 colectat< " *4$ % ##.01. " *60* lei Determinarea taxei pe valoare adugat de plat/de recuperat Observm c ta/a pe valoare adugat colectat >*60* lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat deductibil >*06& lei+. ,n acest caz- societatea comercial < va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat. 4V5 de plat " 4V5 colectat ' 4V5 deductibil 4V5 de plat< " *60* ' *06& " 0.& lei

2. O societate comercial 5 a ac)iziionat produse din afara teritoriului comunitar n urmtoarele condiii: 2 pre de ac)iziie: .00 produse la preul de 0?;produs; 2 c)eltuieli de transport i asigurare: #00?; 2 ta/a vamal: #.$; 2 comision vamal: 0-.$; 2 accize: 600 lei 2 curs valutar: #? " *-1 lei ocietatea comercial 5 vinde cele .00 de produse unei societi comerciale <acord7nd o reducere de pre de #0$ i practic7nd un adaos comercial de #.$. ocietatea comercial < vinde produsele prin magazinul propriu- practic7nd un adaos comercial de *0$. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat deductibil pentru societatea comercial 5; b+ ta/a pe valoare adugat colectat pentru societatea comercial 5; c+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat pentru societatea 5; d+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat pentru societatea <. Rezolvare: a+ 4a/a pe valoare adugat deductibil se aplic asupra bazei de impozitare care cuprinde: 2 valoarea n vam; 2 ta/a vamal; 2 comision vamal; 2 accize. Valoarea 3" va 4 ( 5#re1 6 %a"t!tate 6 %$r, *e ,%7! '8 9 5%7elt$!el! *e tra",#ort :! a,!;$rare 6 %$r, *e ,%7! '8 Valoarea n vam " >0?;produs % .00 produse % *-1 lei;?+ = >#00? % *-1 lei;?+ Valoarea n vam " 4*00 lei Ta<a va al4 ( %ota 6 valoarea 3" va 4 4a/a vamal " #.$ % 4*00 " &00 lei Co !,!o" va al ( %ota 6 valoarea 3" va 4 (omision vamal " 0-.$ % 4*00 " *# lei =aza *e ! #oz!tare ( valoarea 3" va 4 9 ta<e va ale 9 %o !,!o" va al 9 a%%!ze <aza de impozitare " 4*00 = &00 = *# = 600 " ...# lei 4V5 deductibil " *4$ % ...# " #00* lei b+ :re de v7nzare " pre de cumprare = adaos comercial :re de v7nzare5 " ...# = #.$ % ...# " &014 lei <aza de impozitare pentru 4V5 colectat " 90$ % &014 " .64.-& lei 4V5 colectat5 " *4$ % .64.-& " #069 lei

&

c+ Observm c ta/a pe valoare adugat colectat >#069 lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat deductibil >#00* lei+. ,n acest caz- societatea comercial 5 va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat. 4V5 de plat " 4V5 colectat ' 4V5 deductibil 4V5 de plat5 " #069 ' #00* " 46 lei d+ :entru a determina dac societatea comercial < va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat sau de recuperat- va trebui s calculm ta/a pe valoare adugat deductibil i ta/a pe valoare adugat colectat. Determinarea taxei pe valoare adugat deductibil <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat pentru societatea comercial < este reprezentat de preul de cumprare >.64.-& lei+. 4V5 deductibil< " *4$ % .64.-& " #069 lei Determinarea taxei pe valoare adugat colectat :re de v7nzare " pre de cumprare = adaos comercial >baza de impozitare+ :re de v7nzare " .64.-& = *0$ % .64.-& " &194-6* lei 4V5 colectat< " *4$ % &194-6* " #&.. lei Determinarea taxei pe valoare adugat de plat/de recuperat pentru societatea B. Observm c ta/a pe valoare adugat colectat >#&.. lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat deductibil >#069 lei+. ,n acest caz- societatea comercial < va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat. 4V5 de plat " 4V5 colectat ' 4V5 deductibil 4V5 de plat< " #&.. ' #069 " *6& lei

>. O societate comercial 5 ac)iziioneaz din teritoriul comunitar #..00 produse la preul de 0 @;produs- accize: 400 lei- curs de sc)imb: # @ " 4-#0 lei. ocietatea comercial 5 vinde cele #..00 produse unei societi comerciale <- practic7nd un adaos comercial de *0$. ocietatea comercial < vinde produsele prin magazinul propriu- practic7nd un adaos comercial de *.$. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat deductibil pentru societatea comercial 5; b+ ta/a pe valoare adugat colectat pentru societatea comercial 5; c+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat pentru societatea 5; d+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat pentru societatea <. Rezolvare: a+ <aza de impozitare cuprinde preul de ac)iziie i accizele. :reul de ac)iziie " pre;produs % cantitate % cursul de sc)imb :reul de ac)iziie " 0 @;produs % #.00 produse % 4-# lei;@ " #14.0 lei <aza de impozitare " #14.0 = 400 " #11.0 lei 4V5 deductibil 5 " 4V5 colectat 5 " *4$ % #11.0 " 4.*4 lei b+ :re de v7nzare " pre de cumprare = adaos comercial >baza de impozitare+

:re de v7nzare " #11.0 = *0$ % #11.0 " **&*0 lei 4V5 colectat 5 " *4$ % **&*0 " .4*9 lei 4V5 colectat 5 total " 4.*4 = .4*9 " 99.0 lei c+ Observm c ta/a pe valoarea adugat colectat >99.0 lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat deductibil >4.*4 lei+. ,n acest caz- societatea va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat. 4V5 de plat " 4V5 colectat ' 4V5 deductibil 4V5 de plat 5 " 99.0 ' 4.*4 " .4*9 lei d+ :entru a determina dac societatea comercial < va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat sau de recuperat- va trebui s calculm ta/a pe valoare adugat deductibil i ta/a pe valoare adugat colectat. Determinarea taxei pe valoare adugat deductibil <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat deductibil este reprezentat de preul de cumprare. 4V5 deductibil < " *4$ % **&*0 " .4*9 lei Determinarea taxei pe valoare adugat colectat :re de v7nzare " pre de cumprare = adaos comercial >baza de impozitare+ :re de v7nzare " **&*0 = *.$ % **&*0 " *1*6. lei 4V5 colectat< " *4$ % *1*6. " &61& lei Observm c ta/a pe valoare adugat colectat >&61& lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat deductibil >.4*9 lei+. ,n acest caz- societatea comercial < va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat. 4V5 de plat " 4V5 colectat ' 4V5 deductibil 4V5 de plat " &61& ' .4*9 " #0.6 lei

9. O societate comercial vinde n luna ianuarie o instalaie n valoare de *.000 leipentru care ncaseaz un avans de *0$- restul sumei urm7nd a fi ncasat n 4 rate lunare egale- ncep7nd cu luna februarie. se determine ta/a pe valoare adugat colectat. Rezolvare: ,n conformitate cu art.#04- n cazul plilor efectuate nainte de data la care intervine faptul generator- ta/a pe valoare adugat devine e/igibil la data la care se ncaseaz avansul. <aza impozabil pentru 4V5 colectat " *0$ % *.000 " 400 lei 4V5 colectat " *4$ % 400 " 9& lei 1?. ,n luna iunie- o societate comercial efectueaz urmtoarele operaiuni: 2 ac)iziioneaz materii prime n valoare de 0.000 lei- c)eltuielile de transport aferente ac)iziiei fiind de #.0 lei; 2 ac)iziioneaz *00 de produse din teritoriul comunitar la preul de . @;produs- c)eltuielile de transport i asigurare fiind de 00 @- accize: 400 lei; cursul de sc)imb # euro " 4-#0 lei; 2 ac)it o rat n valoare de *00 lei; 2 ncaseaz o rat de la un client n valoare de 000 lei. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat deductibil; b+ ta/a pe valoare adugat colectat; c+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat. Rezolvare: a+ <aza impozabil pentru ta/a pe valoare adugat deductibil cuprinde: 2 materiile prime ac)iziionate din intern- inclusiv c)eltuielile de transport aferente 2 produsele ac)iziionate din teritoriul comunitar; 2 rata ac)itat. Valoarea produselor ac)iziionate din teritoriul comunitar " *00 produse % . @;produs % 4-# lei;@ = 00 @ % 4-# lei;@ = 400 lei " 4&*0 lei 4V5 deductibil 5 " 4V5 colectat 5 " *4$ % 4&*0 " ###0 lei <aza impozabil 4V5 " 0.000 = #.0 = *00 " 0.0.0 lei pentru operaiile interne 4V5 deductibil " *4$ %0.0.0 " 104 lei b+ <aza impozabil pentru ta/a pe valoare adugat colectat este reprezentat de rata ncasat de la client >000 lei+. 4V5 colectat " *4$ % 000 " 6* lei c+ Observm c ta/a pe valoare adugat deductibil >###0 = 104" #9#4 lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat colectat >###0 = 6* " ##1* lei+. ,n acest caz- societatea comercial va nregistra ta/ pe valoare adugat de recuperat. 4V5 de recuperat " 4V5 deductibil ' 4V5 colectat 4V5 de recuperat " #9#4 ' ##1* " 60* lei

11. O societate comercial efectueaz urmtoarele operaii n luna martie: 2 livrare marf pe piaa intern cu drept de deducere: *.000 lei; 2 livrare marf la e/port: #.000 lei; 2 livrare produse pe piaa intern scutite de ta/a pe valoare adugat fr drept de deducere: 100 lei; 2 cumprare produse: #..00 lei. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat colectat; b+ ta/a pe valoare adugat deductibil; c+ ta/a pe valoare adugat de dedus; d+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat. Rezolvare: a+ <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat colectat o reprezint livrarea de mrfuri pe piaa intern cu drept de deducere >*.000 lei+. 4V5 colectat " *4$ % *.000 " 410 lei b+ <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat deductibil o reprezint cumprarea de produse n valoare de #..00 lei. 4V5 deductibil " *4$ % #..00 " 0&0 lei c+ 4V5 de dedus " :ro2rata % 4V5 deductibil Pro@rata " suma total a operaiunilor const7nd n livrri de bunuri i prestri de servicii care permit e/ercitarea dreptului de deducere; suma total a operaiunilor prevzute la numrtor i a operaiunilor const7nd n livrri de bunuri i prestri de servicii care nu permit e/ercitarea dreptului de deducere. :ro2rata "
*.000 + #.000 %#00 " 61-9.$ *.000 +#.000 + 100

4V5 de dedus " 61-9.$ % 0&0 " *14 lei d+ Observm ca ta/a pe valoare adugat colectat >410 lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat de dedus >*14 lei+. ,n acest caz- societatea va nregistra ta/ pe valoare adugat de plat. 4V5 de plat " 4V5 colectat ' 4V5 de dedus 4V5 de plat " 410 ' *14 " #9& lei.

#0

12. O societate comercial efectueaz urmtoarele operaiuni: 2 cumpr materii prime de pe piaa intern n valoare de 4.000 lei; 2 cumpr bunuri destinate realizrii de operaiuni care nu dau drept de deducere: 600 lei; 2 ac)it o rat dintr2o ac)iziie cu plata n rate: *00 lei; 2 cumpr bunuri n contul unui client n valoare de #.000 lei- dar care vor fi decontate; 2 livreaz produse pe piaa intern: 0.000 lei; 2 livreaz produse pe piaa e/tern: #..00 lei; 2 primete ambala8e care circul ntre furnizori i clieni prin sc)imb fr facturare n valoare de *00 lei i care au fost ac)itate ulterior de clieni; 2 livrare de produse pe piaa intern fr drept de deducere: 900 lei. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat colectat; b+ ta/a pe valoare adugat deductibil; c+ ta/a pe valoare adugat de dedus; d+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat Rezolvare: a+ <aze de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat colectat cuprinde livrarea de produse pe piaa intern- mai puin valoarea ambala8elor care circul ntre furnizori i clieni i care au fost ac)itate ulterior de clieni. <aza de impozitare " 0.000 ' *00 " *.100 lei 4V5 colectat " *4$ % *.100 " &6* lei b+ <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat deductibil cuprinde: 2 ac)iziii de materii prime de pe piaa intern: 4.000 lei; 2 rata ac)itat: *00 lei <aze de impozitare " 4.000 = *00 " 4.*00 lei 4V5 deductibil " *4$ % 4.*00 " #001 lei c+ 4V5 de dedus " :ro2rata % 4V5 deductibil Pro@rata " suma total a operaiunilor const7nd n livrri de bunuri i prestri de servicii care permit e/ercitarea dreptului de deducere; suma total a operaiunilor prevzute la numrtor i a operaiunilor const7nd n livrri de bunuri i prestri de servicii care nu permit e/ercitarea dreptului de deducere :ro2rata "
0.000 + #..00 *00 % #00 = 1*-&9$ 0.000 + #.00 *00 + 900

4V5 de dedus " 1*-&9$ % #001 " 104 lei d+ Observm c ta/a pe valoare adugat colectat >&6* lei+ este mai mic dec7t ta/a pe valoare adugat de dedus >104 lei+. ,n acest caz- societatea va nregistra ta/ pe valoare adugat de recuperat. 4V5 de recuperat " 4V5 de dedus' 4V5 colectat 4V5 de recuperat " 104 ' &6* " #&* lei

##

1-. O societate comercial efectueaz n luna mai urmtoarele operaiuni: 2 ac)iziioneaz materii prime de pe piaa intern: 0..00 lei; 2 ncaseaz o rat de la un client: .00 lei; 2 presteaz servicii fr drept de deducere: #..00 lei; 2 import din afara teritoriului comunitar 400 de produse la preul de *?;produs- ta/a vamal: #*$- comision vamal: 0-.$; accize: #.0 lei; curs de sc)imb: #? " *-1 lei; 2 livreaz produse pe piaa intern cu drept de deducere: 0.000 lei; 2 livreaz mrfuri pe piaa intern fr drept de deducere: 100 lei. se determine: a+ ta/a pe valoare adugat colectat; b+ ta/a pe valoare adugat deductibil; c+ ta/a pe valoare adugat de dedus; d+ ta/a pe valoare adugat de plat;de recuperat Rezolvare: a+ <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat colectat cuprinde: 2 rata ncasat de la client: .00 lei; 2 produsele livrate pe piaa intern cu drept de deducere: 0.000 lei <aza de impozitare " .00 = 0.000 " 0..00 lei 4V5 colectat " *4$ % 0..00 " 140 lei b+ <aza de impozitare pentru ta/a pe valoare adugat deductibil cuprinde: 2 materiile prime ac)iziionate de pe piaa intern: 0..00 lei; 2 produsele importate din afara teritoriului comunitar. Determinarea valorii produselor importate din afara teritoriului comunitar =aza *e ! #oz!tare ( valoarea 3" va 4 9 ta<e va ale 9 %o !,!o" va al 9 9a%%!ze Valoarea 3" va 4 ( %a"t!tate 6 #re1 6 %$r, *e ,%7! ' Valoarea n vam " 400 produse % * ?;produs % *-1 lei;? " **40 lei Ta<e va ale ( %ota ta<e! va ale 6 valoarea 3" va 4 4a/e vamale " #*$ % **40 " *&9 lei Co !,!o" va al ( %ota %o !,!o" 6 valoarea 3" va 4 (omision vamal " 0-.$ % **40 " ## lei <aza de impozitare " **40 = *&9 = ## = #.0 " *&60 lei <aza de impozitare pentru 4V5 deductibil " 0..00 = *&60 " &#60 lei 4V5 deductibil " *4$ % &#60 " #41# lei

#*

c+ 4V5 de dedus " :ro2rata % 4V5 deductibil Pro@rata " suma total a operaiunilor const7nd n livrri de bunuri i prestri de servicii care permit e/ercitarea dreptului de deducere; suma total a operaiunilor prevzute la numrtor i a operaiunilor const7nd n livrri de bunuri i prestri de servicii care nu permit e/ercitarea dreptului de deducere :ro2rata "
.00 + 0.000 % #00 = &0-04$ .00 + 0.000 + #..00 + 100

4V5 de dedus " &0-04$ % #41# " 190-&4 lei d+ Observm c ta/a pe valoare adugat de dedus >190-&4 lei+ este mai mare dec7t ta/a pe valoare adugat colectat >140 lei+. ,n acest caz- societatea comercial va nregistra ta/ pe valoare adugat de recuperat. 4V5 de recuperat " 4V5 de dedus ' 4V5 colectat 4V5 de recuperat " 190-&4 ' 140 " .0-&4 lei

5.2. Accize

&$lt!#l!! l!tr$l$! ,$"t: decalitrul >dal+- )ectolitrul >)l+ i Ailolitrul >Al+. S$' $lt!#l!! l!tr$l$! ,$"t: decilitrul >dl+- centilitrul >cl+ i mililitrul >ml+.

&$lt!#l!! l : # dal" #0 l # )l " #00 l # Al " #000 l S$' $lt!#l!! l : # dl " 0-# l # cl " 0-0# l # ml " 0-00# l

#0

A#l!%at!! a%%!ze:
1. Ba data de #. martie *0#0 un agent economic vinde &.000 sticle de bere de 0-. litri cu . grade :lato. se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare: A(C6A6R 6B

unde: 5 " cuantumul accizei; ( " numrul de grade :lato; C " acciza unitar n funcie de capacitatea de producie anual; D " cursul de sc)imb leu;euro E " cantitatea >n )ectolitri+. 5cciza unitar pentru bere este de 0-641 euro;)l;# grad :lato. (antitatea >E+ " &.000 sticle % 0-. litri " 0.000 litri 5 " . grade :lato % 0-641 euro;)l;# grad :lato % 4-*&11 lei;euro% 5 " 461-9& lei 2. Fn agent economic- ncadrat la categoria productorilor independeni cu o capacitate de producie anual ce nu depete *00.000 )l- produce n luna aprilie .0.000 )l de bere. se determine acciza datorat- tiind: - concentraia alcoolic: . grade :lato; - cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare: A(C6A6R 6B
&.000 % 0-. litri #00

unde: 5 " cuantumul accizei; ( " numrul de grade :lato; C " acciza unitar n funcie de capacitatea de producie anual; D " cursul de sc)imb leu;euro E " cantitatea >n )ectolitri+. 5cciza unitar pentru berea produs de productorii independeni cu o capacitate de producie anual ce nu depete *00.000 )l este de 0-40 euro;)l;# grad :lato. 5 " . grade :lato % 0-40 euro;)l;# grad :lato % 4-*&11 lei;euro % .0.000 )l 5 " 4.119& lei

#4

-. Ba data de *. aprilie *0#0 un agent economic vinde #..000 sticle de # litru de vin spumos. se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare: A(A6R6B

unde: 5 " cuantumul accizei; C " acciza unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E " cantitatea >n )ectolitri+. 5cciza unitar pentru vinul spumos este de 04-0. euro;)l de produs. 5 " 04-0. euro;)l % 4-*&11 lei;euro %
#..000 litri " *#10*-90 lei #00

.. Ba data de *0 mai *0#0 un agent economic vinde &00 litri de produse intermediare. se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare: A(A6R6B unde: 5 " cuantumul accizei; C " acciza unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E " cantitatea >n )ectolitri+. 5cciza unitar pentru produsele intermediare este de &. euro;)l de produs. 5 " &. euro;)l % 4-*&11 lei;euro %
&00 litri " #&&41-10 lei #00

#.

/. Ba #& iunie *0#0 un agent economic vinde .00 sticle de rac)iu de fructe de 0-. litri fiecare. (oncentraia alcoolic este de 40$ n volum. se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare: A( unde: 5 " cuantumul accizei; ( " concentraia alcoolic e/primat n procente de volum; C " acciza unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E " cantitatea >n )ectolitri+. 5cciza unitar pentru alcoolul etilic este 6.0 euro;)l de alcool pur. (antitatea " .00 % 0-. " *.0 litri 5"
40 *.0 litri % 6.0 euro;)l alcool pur % 4-*&11 lei;euro % = 0*0#-& lei #00 #00
C 6A 6R6B 1??

0. Fn agent economic >ncadrat la categoria mici distilerii cu o capacitate care nu depete #0 )l de alcool pur;an+ produce i comercializeaz n luna martie * )l de rac)iu de fructe- cu o concentraie alcoolic de 0.$ n volum. se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare: A( unde: 5 " cuantumul accizei; ( " concentraia alcoolic e/primat n procente de volum; C " acciza unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E " cantitatea >n )ectolitri+. 5cciza unitar pentru alcoolul etilic produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depete #0 )l de alcool pur;an este de 46. euro;)l de alcool pur. 5"
0. % 46. euro;)l de #00 alcool pur % 4-*&11 lei;euro % * " #4#9-01 lei C 6A 6R6B 1??

#&

2. Fn agent economic produce i comercializeaz- n luna martie *0#0- #..000 pac)ete igarete >un pac)et " *0 igarete+. :reul de v7nzare ma/im cu amnuntul declarat de productor este de 6 lei. (ursul de sc)imb pentru prima zi lucrtoare a lunii octombrie *009 publicat n Gurnalul Oficial al Fniunii Huropene este # euro " 4-*&11 lei. se determine acciza datorat de agentul economic- tiind c procentul legal stabilit pentru acciza ad valorem este de **$. Rezolvare: Total a%%!z4 *atorat4 ( A1 9 A2 unde: 5# " acciza specific; 5* " acciza ad valorem. A1 ( A 1 6 R 6 B 1 A2 ( A2 6 PA 6 B2 unde: C# " acciza specific unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E# " cantitatea e/primat n uniti de #.000 buci igarete; C* " acciza ad valorem :5 " preul de v7nzare ma/im cu amnuntul; E* " numrul de pac)ete de igarete aferente lui E#. 5cciza unitar pentru igarete este de 64 euro;#.000 igarete. (antitatea >E#+ " #..000 pac)ete % *0 igarete;pac)et " 00.000 igarete 5# " 64 euro;#.000 igarete % 4-*&11 lei;euro %
000.000 tigarete #.000

5# " 946&6-0& lei 5* " **$ % >#..000 pac)ete % .-. lei;pac)et+ " #1.#.0 lei 4otal acciz " 946&6-0& = #1#.0 " ##*9#6-0& lei >. Ba data de 1 februarie *0#0 un agent economic vinde *0.000 buci de igri de foi. se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare: A(A6R6B unde: 5 " cuantumul accizei;C " acciza unitar;D " cursul de sc)imb leu;euro;E " cantitatea e/primat n #.000 buci. 5cciza unitar pentru igrile de foi este de &4 euro;#.000 buci. 5 " &4 euro;#.000 buci % 4-*&11 lei;euro %
*0.000 buci " .4&4-0& lei. #.000

#6

9. Ba ## martie *0#0 un agent economic vinde *. Ag de tutun de fumat fin tiatdestinat rulrii n igarete. se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare:

5"C%D%E EEEE
unde: 5 " cuantumul accizei; C " acciza unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E " cantitatea e/primat n Ag. 5cciza unitar pentru tutunul de fumat fin tiat- destinat rulrii n igarete este de && euro;Ag. 5 " 1# euro;Ag % 4-*&11 lei;euro % *. Ag " 1&44-0* lei 1?. Fn agent economic ac)iziioneaz 40 tone benzin cu plumb- 00 tone benzin fr plumb i .0 tone motorin. se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare:

A(A6R6B
unde: 5 " cuantumul accizei; C " acciza unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E " cantitatea e/primat n tone- litri- giga8ouli. a) Acciza pentru benzina cu plumb 5cciza unitar este de .46 euro;ton. 5 " .46 euro;ton % 4-*&11 lei;euro % 40 tone " 9040#-04 lei b) Acciza pentru benzina fr plumb 5cciza unitar este de 4.* euro;ton. 5 " 4.* euro;ton % 4-*&11 lei;euro % 00 tone " .6114-90 lei c) Acciza pentru motorin 5cciza unitar este de 046 euro;ton. 5 " 046 euro;ton % 4-*&11 lei;euro % .0 tone " 640&0-&1 lei 5cciza totala datorat " 9040#-04 =.6114-90 = 640&0-&1 " **.049-9. lei

#1

11. Fn operator economic autorizat livreaz din producia intern . tone de iei. (ursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. se determine acciza datorat bugetului de stat. Rezolvare: :entru ieiul din producia intern se datoreaz un impozit de 4 euro;ton. 5cciz " 4 euro;ton % . tone % 4-*&11 lei;euro " 1.-01 lei 12. Fn agent economic import o cantitate de energie electric utilizat n scop comercial de #0.000 IJ). se determine acciza datorat- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare: A(A6R6B unde: 5 " cuantumul accizei; C " acciza unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E " cantitatea de energie electric activ e/primat n IJ). 5cciza unitar pentru energia electric utilizat n scop comercial este de 0-.0 euro;IJ). 5 " 0-.0 euro;IJ) % 4-*&11 lei;euro % #0.000 IJ) " *#044 lei 1-. Ba *1 aprilie *0#0 un agent economic ac)iziioneaz urmtoarele produse: - * tone cafea verde; - 0 tone cafea pr8it; - # ton cafea solubil. se determine acciza datorat de agentul economic- n condiiile n care cursul de sc)imb este # euro " 4-*&11 lei. Rezolvare:

A(A6R6B
unde: 5 " cuantumul accizei; C " acciza unitar; D " cursul de sc)imb leu;euro; E " cantitatea e/primat n tone.

#9

a) Acciza pentru cafea verde 5cciza unitar pentru cafea verde este de #.0 euro;ton. 5 " #.0 euro;ton % 4-*&11 lei;euro % * tone " #00&-*. lei b) Acciza pentru cafea prjit 5cciza unitar pentru cafea pr8it este de **. euro;ton. 5 " **. euro;ton % 4-*&11 lei;euro % 0 tone " *11#-44 lei c) Acciza pentru cafea solubil 5cciza pentru cafea solubil este de 900 euro;ton. 5 " 900 euro;ton % 4-*&11 lei;euro % # ton " 014#-9* lei Total a%%!z4 *atorat4 " #00&-*. = *11#-44 = 014#-9* " 10*9-&#lei

*0

S-ar putea să vă placă și