Sunteți pe pagina 1din 4

Cod MQ - 01 MANUALUL CALITATII FARMACIA ................ PROCEDURA PRIVIND INSTRUIREA STUDENTILOR Into !

it Nume Prenume Functie Data Semnatura CUPRINS& 1. 2. 3. 4. 5. . 1. Definitia procedurii; Scop si domeniu de aplicare; Definitii si abrevieri; Atributii si responsabilitati; Descrierea procedurii; Documente si ane!e. D"$initii V"#i$i at Editia 1 Copia 1 Cod RBPF - PL 17 Edtitia - 1 Ap#o%at

Procedura stabileste cadrul in care se or"ani#ea#a si se desfasoara sta"iul de practica al studentului de la facultatea de farmacie sau cole"iu$ precum si a elevului de la scoala postliceala de asistenti de farmacie. '. S op (i do!"ni) d" ap*i a#"

Scopul este furni#area de catre unitatea farmaceutica a serviciilor de instruire si formare practica$ de natura sa asi"ure niste absolventi creativi$ capabili sa lucre#e in ec%ipe multidisciplinare. +. D"$initii (i a%#",i"#i

Pa#t"n"#)* d" p#a ti a & farmacia ca persoana 'uridica ce intra in parteneriat cu o institutie de invatamant superior de specialitate$ in vederea instruirii teoretice si practice a studentului$ conform pro"ramei scolare prestabilite.

Con,"nti" ad#) p#i,ind "$" t)a#"a (ta-i)*)i d" p#a ti a . document scris prin care partenerul de practica si institutia de invatamant de specialitate convin asupra conditiilor privind instruirea studentilor in practica. P#o-#a!a ( o*a#a p" an)* in )#( - este elaborata de institutia de invatamant si cuprinde tematica pe care trebuie instruit studentul. /. At#i%)tii (i #"(pon(a%i*itati

Pa#t"n"#)* d" p#a ti a& administratorul societatii comerciale isi da acordul pentru efectuarea sta"iului de practica; farmacistul sef va desemna o persoana care raspunde de pre"atirea practica a studentilor reparti#ati in sta"iul de practica si de instructa'ul cu privire la normele de securitate si sanatate in munca ; trebuie sa puna la dispo#itia studentului mi'loacele necesare pentru dobandirea competentelor preci#ate in pro"rama de practica. St)d"nt)* este obli"at sa respecte pro"ramul de lucru stabilit$ sa e!ecute activitatile specificate de indrumatorul de practica$ in conformitate cu pro"rama; trebuie sa respecte re"ulamentul de ordine interioara al societatii la care isi desfasoara practica si normele de securitate si sanatate in munca ce i(au fost pre#entate inainte de incepere sta"iului de practica de catre indrumator; ii este inter#isa folosirea informatiilor la care are acces in timpul practicii pentru a le comunica unui tert$ daca nu are acordul administratorului societatii la care isi desfasoara perioada de practica. R"p#"0"ntant)* in(tit)ti"i d" in,ata!ant emite un act de solicitare )contract$ conventie* privind efectuarea sta"iului de practica; numeste un cadru didactic responsabil cu or"ani#area$ planificarea$ stabilirea tematicii si controlul desfasurarii pre"atirii practice. 1. D"( #i"#"a p#o "d)#ii Studentul$ respectiv elevul scolii postliceale se va pre#enta in farmacie cu o +,onventie cadru privind efectuarea sta"iului de practica- si cu +Pro"rama scolarape anul in curs. ,onventia se inc%eie intre ./F$ ,ole"iul de Asistenti sau Scoala postliceala care este or"ani#ator de practica si S0,123A32A ,0/24,1A5A$ care este de fapt

partenerul de practica. Aceasta conventie va fi in trei e!emplare6 unul ramane in farmacie$ unul ramane la unitatea de invatamant si un e!emplar il primeste studentul. 3oate cele trei e!emplare vor fi semnate de administratorul societatii comerciale$ de student si de farmacistul sau asistentul indrumator. Daca administratorul societatii este de acord cu primirea unui student sau elev in practica$ semnea#a conventia iar apoi farmacistul sef desemnea#a un farmacist pentru a se ocupa de student$ sau poate desemna un asistent daca este vorba de un elev la scoala postliceala. 1n conventie se va stabili clar durata si perioada desfasurarii sta"iului de practica )numar de saptamani si numar de ore pe saptamana* precum si persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea societatii si cadrul didactic supervi#or$ responsabil cu urmarirea derularii sta"iului de practica din partea or"ani#atorului de practica. 1nainte de inceperea sta"iului de practica$ studentul sau elevul trebuie sa aduca o adeverinta medicala eliberata de medicul de familie$ din care sa re#ulte ca acesta este clinic sanatos. Administratorul societatii se asi"ura ca persoana desemnata de farmacistul sef pentru a se ocupa de practicant$ i(a facut instructa'ul cu privire la normele de securitate si sanatate in munca si de protectie impotriva incendiilor. Acest lucru se va evidentia intr(o fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca si o fisa individuala de instructa' in domeniul situatiilor de ur"enta. Pe lan"a activitatile traditionale desfasurate de farmacistul practician )preparare si eliberare de medicamente*$ el trebuie sa comunice cu pacientul$ sa(l consilie#e$ sa furni#e#e servicii farmaceutice$ sa participe la pro"rame de educatie sanitara. 1ntrea"a activitate a studentului sau elevului se va reflecta in caietul de practica$ ce trebuie sa cuprinda teme din pro"rama analitica. Pe toata durata perioadei de practica$ indrumatorul de practica alaturi de cadrul didactic $ vor evalua studetul )elevul* pe ba#a unei fise de evaluare. Aceasta va cuprinde atat nivelul de dobandire a competentelor profesionale cat si comportamentul studentului )elevului* in raport cu restul an"a'atilor. 5a inc%eierea perioadei de practica$ indrumatorul face un raport pe ba#a evaluarii nivelului de dobandire a competentelor de catre student. Pe ba#a acestui raport si pe ba#a caietului de practica ce va cuprinde activitatile desfasurate si observatiile personale ale studentului privitoare la activitatea depusa$ cadrul didactic va nota studentul. 2. Do )!"nt" (i an"3" 5ista de luare la cunostinta a procedurii de catre personal )ane!a 1* ,aiet de practica Fisa de evaluare 4aport de activitate elaborat de farmacistul indrumator.

An"3a 1 FARMACIA ......... MANUALUL CALITATII MQ . 01 Cod MQ . 01 Editia 1 Copia 1

Li(ta d" *)a#" *a )no(tinta a p#o "d)#ii d" at#" p"#(ona* E3. D"(tinata# N#. N)!" P#"n)!" F)n tia Data *)a#ii S"!nat)#a Data S"!nat)#a *a d" p#i!i#" #"t#a-"#ii )no(tinta

Administrator Farmacist sef Farmacist Farmacist Asistent Asistent /ena'era