Sunteți pe pagina 1din 66

PIAA DE CAPITAL Piaa financiar Piaa de capital Bursa de valori i tranzacii cu valori mo iliare !

peraiuni cu instrumente i derivate financiare Temei le"al LEGE nr. 297/28 iunie 2004 privind piata de capital (M.O. nr. 571/29 iunie 2004) Re ula!entele privind ac"iunea pe pia"a de capital #i $r ani%area &$!i'iei (a"i$nale de )al$ri M$*iliare +n'truc"iunile a,erente derul-rii $pera"iunil$r pe pia"a de capital Piaa financiar mi#loc de finanare a activitii economico$sociale

%oiune .ia"a ,inanciar- cuprinde t$talitatea rela"iil$r care prive'c e!i'iunea/ circula"ia/ 'c0i!*ul #i 't$carea !i1l$cit- a *anil$r/ e2ecutate 3n !$d direct 'au prin in'tru!ente ec$n$!ic$4 ,inanciare/ 3n 'c$pul 'u'"inerii 3ntre ii activit-"i ec$n$!ic$4'$ciale cu capitalul nece'ar ,unc"i$n-rii #i de%v$lt-rii pr$duc"iei de *unuri #i 'ervicii. Le"turile pieei financiare Le -turile pie"ei ,inanciare prive'c pr$ce'ele 'peci,ice e!i'iunii in'tru!entel$r/ rela"iei utili%at$r de ,$nduri4,urni%$r de ,$nduri 'au e!itent4inve'tit$r/ ,$r!5nd 3!preun- an'a!*lul rela"iil$r din pia"a pri!ar- #i av5nd ca re%ultat capitali%area e!itentului #i re'pectiv acceptarea drepturil$r de revendicare

a'upra patri!$niului ace'tuia #i a ri'cului de reali%are a inve'ti"iei.

Caracteristicile "enerale ale pieei financiare

e!i'iunea in'tru!entel$r ,inanciare e'te c$ncreti%at- 3n n$"iunea de pia"- pri!ar- #i c$n'tituie principala 'ur'- de capitali%are 3n ec$n$!ie/ *a%a !i#c-rii de ,$nduri 3ntre ,urni%$rii de capital/ nu!i"i inve'tit$ri #i *ene,iciarii 'au utili%at$rii ace'tuia/ nu!i"i e!iten"i6 c$n"inutul 1uridic al $ric-rui in'tru!ent ,inanciar 'ta*ile#te 3n pri!ul r5nd caracterul inve'ti"iei ,inanciare 'au al 'ur'ei capitalului/ care p$ate ,i $*"inut printr4$ al$care de,initiv(participare)/ 'au te!p$ral- (de 3!pru!ut)6 prin e!i'iunea unui in'tru!ent ,inanciar/ utili%at$rul de capital (e!itentul) 'e $*li - ,a"- de ,urni%$rul de capital (inve'tit$rul) care $*"ine anu!ite drepturi de revedicare/ al capitali%-rii/ a'upra patri!$niului e!itentului6 3n ca%ul 3n care e!itentul in'tru!entului e'te #i *ene,iciarul inve'ti"iei ace'ta pl-te#te pr$,itul din inve'ti"ie ,urni%$rului de capital 'u* ,$r!a dividendului 'au d$*5n%ii6

pr$,itul 'au pierderile de capital 'unt dat$rate !i#c-rii pre"ului in'tru!entel$r ,inanciare pe pia"a 'ecundar-/ care e'te $ rela"ie nu!ai 3ntre inve'tit$ri. Instrumentele #uridice "enerale& contractul i contul

C!%T'ACT(L &$ntractul e'te in'tru!entul 1uridic eneral de c$nlucrare 3ntre $a!eni/ prin care ace#tia 0$t-r-'c un !$d de ac"iune c$lectiv- pentru atin erea unui 'c$p/ #i 3n care 'unt 'ta*ilite ap$rturile participan"il$r #i !$dul de 3!p-r"ire al re%ultatel$r.

C!%T(L &$ntul apare ca $ e2pre'ie a 3n"ele erii dintre p-r"i dintre care una din ace'tea e2ecut- pe ri'cul #i r-'punderea 'a un 'erviciu 'au un act de c$!er" 3n ,av$area unei alte p-r"i/ 3n 'c0i!*ul unei pl-"i. 7n de',-#urarea rela"iil$r ec$n$!ice/ atunci c5nd actele #i ,aptele 'ta*ilite cap-t- c$ntinuitate/ repeta*ilitate 'au ,unc"i$nea%- cu inter!iten"e/ la nev$ie/ per'$anele i!plicate nu tre*uie 3n !$d nece'ar '- 3nc0eie 'erii de c$ntracte/ ci de'c0id un c$nt care va ac$peri derularea tutur$r ace't$r activit-"i.

)unciile i caracteristicile instrumentelor economico$financiare

+n'tru!entele ec$n$!ic$4,inanciare 3ndepline'c funciile de8 recun$a#tere a actel$r #i ,aptel$r derulate 3ntre $a!eni6 ec0ivalea%-/ ra"i$nali%ea%-/ ve0iculea%-/ 't$c0ea%- #i !-re'c vite%a de circula"ie a val$rii. Caracteristicile in'tru!entel$r ec$n$!ic$4,inanciare 'unt8

'unt c$ntracte prin care 'e de',-#$ar- $pera"iunile activit-"il$r ec$n$!ice din inve'ti"ii/ pr$duc"ie #i 'c0i!* de *unuri/ prin care 'unt di'p$ni*ili%ate/ al$cate #i c$!pen'ate re'ur'ele ,inanciare utili%ate/ sta ilind participanilor o li"aii #i drepturi de revendicare a'upra re%ultatel$r6 s$au realizat printr$un proces de setare i *mpac+etare a normelor i clauzelor comune ale un$r activit-"i/ *ntr$o unitate nou cu 'tructur- #i ,unc"i$nare pr$prii/ independente/ care provoac circuite economice, 3n ur!a c-r$ra a c-p-tat $ putere naional proprie-

prin ace'te in'tru!ente participanii *i asum riscurile i responsa ilitile aciunilor lor contractuale, iar actele #i ,aptele de c$!er"/ practicile #i cutu!ele 'peci,ice activit-"il$r '4au enerali%at #i au devenit identice 3n activitatea de pr$duc"ie #i inve'ti"ie din t$ate "-rile6 pe l5n - $*li a"ia de a ,ace/ de 3nca'are/plat-/ ace'te in'tru!ente sta ilesc 3n !$d 'i!ultan/ o msur a drepturilor de revendicare a'upra un$r patri!$nii deter!inate 'au deter!ina*ile/ pre%ente 'au viit$are/ a,late 3n circula"ie/ cpt.nd astfel valori intrinseci, curente i varia ile *n timpsintetizeaz motivaia aciunii oamenilor, ,i25nd $ pr$cedur- l$ ic-/ le al- #i ec0ivalent- a rap$rturil$r dintre ei/ e,ectu5nd a't,el tran%i"ia de la drepturile #i $*li a"iile a'u!ate de participan"i/ c-tre val$are/ de$arece ace'te in'tru!ente ve+iculeaz valoare-

pot e/ista su form material sau dematerializat, iar e2er'area drepturil$r participan"il$r prin inter!ediul l$r e'te a'i urat- prin !i1l$acele le ale ale pie"ei6 a,l5ndu4'e 'u* inciden"a cate $riei 1uridice de pr$prietate/ in'tru!entele au cptat o e/isten proprie, *n societate c$n'tituind ,$r!a activel$r ,inanciare/ a c-r$r calitate c$n't- in p$'i*ilitatea ca ele s fie stocate, evaluate i ne"ociate *n mod independent0 Tipolo"ia instrumentelor economico$financiare

Comerciale Instrumente de plat a mrfurilor i serviciilor

prin care 'e a'i ur- re'ur'ele de plat- la vedere #i la ter!en nece'are 'tin erii $*li a"iil$r de plat- re%ultate din c$ntractele ec$n$!ice 3n care pre"ul 'au !$neda de calcul a c$ntractului 'unt di,erite6 ace'te in'tru!ente 'unt ,$l$'ite ca !i1l$c de a'i urare 3!p$triva ri'cului valutar/ re'pectiv tran%ac"iile cu c$ntracte de 'c0i!* !$netar spot (pia la disponibil sau la vedere)/ directe 'au 3ncruci#ate/ precu! #i c$ntracte valutare forward i swap; a'i ur- val$ri,icarea i!ediat- a drepturil$r de 3nca'are a pre"uril$r pentru *unurile livrate dar care 'e v$r ac0ita 3n viit$r de c-tre *ene,iciar6 din acea't- cate $rie ,ac parte8 cam iile, acceptele ancare, alte efecte de comer care p$t ,i a reate de ,inan"at$r 9 cel care accept'c$ntarea6 c$ntracte prin care per'$anele ,i%ice #i a en"ii ec$n$!ici 3#i 3ncredin"ea%-/ te!p$rar/ dip$ni*ilit-"ile *-ne#ti un$r in'titu"ii ,inanciare/ re'pectiv8 depozite pe piaa monetar, certificate de depozit, *mprumuturi, titluri de participare la investiii colective i fonduri mutuale, ipotecare i de pensionare6

Ale statului sau ale unitilor administrative de stat Asi"urarea De capital in'tru!ente prin care 'e pr$cur- ,$ndurile nece'are ,unc"i$n-rii/ de%v$lt-rii 'au derul-rii un$r pr$iecte de inve'ti"ii/ precu!8 *$nul #i *iletul de te%aur/ n$ta/ $*li a"iunea/ ,ranci%a de 'tat #i c$nce'iunea6

unurilor materiale i financiare

particip-ri c$lective e!i'e de '$ciet-"i 'peciali%ate #i 'tat pentru c$!pen'area pa u*el$r pr$v$cate de eveni!entele a'i ura*ile/ participan"il$r/ adic-8 p$li"e 'au c$ntracte de a'i urare

in'tru!ente e!i'e de '$ciet-"i c$!erciale #i in'titu"ii 'peciali%ate 3n 'c$pul ,$r!-rii #i circula"iei capitalului nece'ar de%v$lt-rii #i ,unc"i$n-rii ec$n$!ice/ prin participarea per'$anel$r ,i%ice 'au 1uridice 3n calitate de inve'tit$ri6 ace'tea 'unt8ac"iunile/ $*li a"iunile/ drepturile/ aran"iile #i titlurile de participare la ,$nduri de inve'ti"ii6

Derivate operative, cone/e ale sistemului financiar c$ntracte prin care participan"ii c$nvin a'upra 3!p-r"irii ri'cului de credit #i de pia"- ale activel$r !ateriale/ ,inanciare 'au al alt$r in'tru!ente #i prin care 3#i a'i urdrepturi de revendicare #i de $perare cu $rice cate $rie de active derulate pe $ pia"- $r ani%at-6 3n acea't- cate $rie intr-8 c$ntracte directe (3nc0i'e) aran1a!ente de r-'cu!p-rare (rep$ #i rever'e rep$) c$ntracte derivate !$netare denu!ite aran1a!ente pe rata ,$r:ard a d$*5n%ii 'au 'c0i!* valutar #i ':ap4uri pe rata d$*5n%ii 'au pe valute care 'e tran%ac"i$nea%*ilateral/ prin 'i'te!ul ne $cierii directe (O;& 'au $ver t0e c$unter)/ 'au cele li*er ne $cia*ile/ a,late 'u* ,$r!a c$ntractel$r ,uture' pe !-r,uri/ pe rata d$*5n%ii 'au alte titluri ,inanciare/ etc.

'ELAIILE 1I 2T'(CT('A PIEEI )I%A%CIA'E PIAA DE CAPITAL

($"iune .ia"a capitalului repre%int- t$talitatea rela"iil$r 'ta*ilite 3ntre inve'tit$ri/ entit-"i ec$n$!ice #i 'tat/ privind e,$rtul de ,inan"are #i reali%are a inve'ti"iil$r/ prin a'u!area ri'cului #i di'tri*uirea

re%ultatel$r 3ntre !ai !ul"i participan"i/ prin inter!ediul e!i'iunii #i tran%ac"i$n-rii in'tru!entel$r de capital cla'ice #i derivate. <inan"area prin inter!ediul pie"ei de capital e'te $ alternativ- la 3!pru!uturile *ancare #i 'e reali%ea%- prin e!i'iuni pu*lice de v5n%are de ac"iuni #i $*li a"iuni. Mecani'!8 O ,ir!- care are nev$ie de *ani pentru de%v$ltarea activit-"ii 'au ,inan"area unui pr$iect de inve'ti"ii pune 3n v5n%are ac"iuni 'i 'au $*li a"iuni6 acea't- v5n%are 'e reali%ea%- prin '$ciet-"i 'peciali%ate pe pia"a de capital 9 '$ciet-"i de 'ervicii de inve'ti"ii ,inanciare (==+<). &u!p-r-t$rii ac"iunil$r #i 'au $*li a"iunil$r pl-te'c pentru cu!p-rarea ace't$ra/ iar *anii a1un la ,ir!a e!itent- care 3i ,$l$'e#te pentru inve'ti"ii #i de%v$ltare. La r5ndul l$r/ cu!p-r-t$rii de ac"iuni #i $*li a"iuni pri!e'c diver'e *ene,icii din partea ,ir!ei8dividende pentru ac"iuni #i d$*5n%i pentru $*li a"iuni.

>nd$'area ?e'e!nea%- $ $pera"iune prin care de"in-t$rul unei ca!*ii tran'!ite drepturile 'ale ce decur din re'pectivul titlu/ unei alte per'$ane/ care devine *ene,iciar #i care 'e va *ucura de t$ate drepturile ca!*iei. >cea't- $pera"iune !ai p$artnu!ele #i de ir. >nd$'area e'te !$dalitatea ,irea'c- de tran'!itere a unui e,ect de c$!er" la $rdin (titurile la purtat$r p$t circula prin 'i!pla in!5nare). >nd$'area >nd$'area repre%int- $pera"ia prin care are l$c trecerea un$r crean"e de la un *ene,iciar la altul. .e ver'$ul in'tru!entului de plata (cec/ p$lita etc.) 'e trece nu!ele per'$anei care ur!ea%- '- 3nca'e%e c$ntraval$area 'u!ei re'pective.

>nd$'area p$ate ,i6 c$nditi$nat- 4 an a1a!entul re%ultat dintr4$ acceptare/ dintr4 $ arantie/cautiune 'i care nu devine e,ectiv decat in anu!ite c$nditii. >ce'te an a1a!ente/ apartinand unei *anci/ ,i urea%a in a,ara *ilantului. prin pr$cur- 4 irantul (*ene,iciarul) e'te repre%entantul celui care a ,acut and$'area. El nu *ene,icia%- de d$*5ndirea pr$priet-"ii/ nici a'upra p$li"ei #i nici a'upra crean"ei. re'trictiv- 4 irantul care in'erea%- pe un titlu p$li"cuvintele nu la $rdin@ 'au $ e2pre'ie ec0ivalent-. El nu ra!ane arant pentru acceptare 'i plata dec5t unei 'in ure per'$ane (*ene,iciarul and$'-rii).

>vali%are A3AL & an a1a!ent a'u!at de catre $ per'$ana (avali't)/ alta decat tra at$rul/ tra'ul 'au irantii/ de a aranta un e,ect c$!ercial. .er'$ana care pri!e'te arantia 'e nu!e'te avali%at. An e,ect de c$!er" are $ val$are cu at5t !ai !are cu c5t e'te ac$perit cu !ai !ulte 'e!n-turi care arantea%- plata lui. >valul 'e p$ate ac$rda pentru intrea a 'u!a in'cri'a pe ca!*ie/ dar 'i nu!ai pentru $ parte din acea'ta. >valul p$ate ,i dat de catre $ per'$ana ,i%ica/ $ '$cietate c$!erciala/ $ in'titutie ,inanciara/ 'au de catre $ *anca. +n cele !ai !ulte ca%uri/ avalul e'te dat de catre $ *anca. >valul tre*uie 'a preci%e%e per'$ana pentru care e'te dat/ in ca% c$ntrar el ,iind dat pentru tra at$r.(u e'te $*li at$riu ca $ ca!*ie 'a circule cu aval/ in'a e2i'tenta ace'tuia c$n,era $ putere circulat$rie !ai !are 'i $ incredere a partenerului la relatiile c$!erciale !ai !ari. >valul 'e p$ate ac$rda pe

ca!*ie 'au pe un all$n e la titlu/ 'i pre'upune in'crierea pe titlu a uneia dintre e2pre'iile 8 B pentru aval C/ B pentru arantie C 'au Bpentru ,ide1u'iune C/ ur!ate de 'e!natura avali'tului.

&learin 6 =c$ntare Clearin" 'i'te! de plat- prin c$!pen'are/ ,-r- nu!erar 2contare8 $pera"iune prin care *anca creditea%- p$'e'$rul unei p$li"e ne'cadente cu val$area net- a ace'teia/ prelev5nd d$*5nda #i c$!i'i$nul (ta2a 'c$ntului) a,erente tran',erului crean"ei. 7n ur!a ace'tui act/ *anca re'pectivdevine *ene,iciarul ca!*iei. =c$ntarea e,ectel$r c$!erciale are drept 'c$p !$*ili%area crean"el$r intreprinderii a'upra clien"il$r '-i. 7n "-rile $ccidentale/ creditul ac$rdat prin 'c$ntare $cupa $ p$ndere de'tul de in'e!nata in t$talul creditel$r *ancare pe ter!en 'curt. D-ncile ac$rdintreprinderil$r un pla,$n 'au $ linie de creditare prin 'c$ntare/ a carui !-ri!e depinde de ci,ra de a,aceri durata creditului p$'i*ilitatile pe care ace'tea le au pentru a ,ace ,a"- prin !i1l$ace pr$prii ca%uril$r de @clien"i in'$lva*ili@. +ntreprinderea p$'e'$are a crean"ei !$*ili%ate d$*5nde#te ace't drept prin c$ntul @E,ecte de pri!it@.

&reditul din 'c$nt-ri nu ,i urea%- ca 'tructur- di'tinct- de *ilan". El in,luen"ea%- t$tu#i c$nturile @E,ecte de pri!it@/ prin di!inuare (creditare)/ #i $ cre#tere c$re'pun%at$are (de*itare) a c$ntului @&$nturi ale *anci in lei@.?e#i/ dup'c$ntare/ intreprinderea nu !ai p-'trea%- e,ectele 3n p$rt$,$liul '-u/ ea r-!5ne re'p$n'a*il- de ev$lu"ia ace't$ra p5n- la 'caden"-. E,ectele 'c$ntate #i nea1un'e la 'caden"'unt val$ri e2trapatri!$niale/ $ lindite prin @an a1a!ente 3n a,ara *ilan"ului@ (c$ntul 80E7 @E,ecte 'c$ntate nea1un'e la 'caden"-@).

>lternative de pie"e8 .ia"a de capital $,er- #i p$'i*ilitatea li't-rii ,ir!el$r dina!ice/ de e2e!plu 3n R$!5nia/ la Dur'a de )al$ri Ducure#ti (D)D) 'au la Dur'a Electr$nic- R>=?>F (DER). Li'tarea aduce i!p$rtante avanta1e pentru ,ir!e/ de e2e!plu8 vi%i*ilitate 'p$rit- 3n r5ndul parteneril$r de a,aceri #i clien"il$r actuali #i p$ten"iali6 pu*licitate ratuit-6 'ta*ilirea unei //val$ri de pia"-G a c$!paniei/ val$are ce p$ate ,i cu !ult !ai !are dec5t val$area din acte6 cre#terea 3ncrederii parteneril$r de a,aceri6 atra erea de parteneri n$i6 cre#terea $perativit-"ii #i e,icien"ei 'c0i!*uril$r de ac"iuni 3ntre ac"i$nari6

atra erea de capital/ e!i'iuni de ac"iuni #i $*li a"iuni.

Bursa de valori si tranzacii cu valori mo iliare %oiune Dur'a de )al$ri e'te $ pia"- unde are l$c tran%ac"i$narea/ v5n%area4cu!p-rarea/ dup- $ pr$cedur- 'pecial- a val$ril$r !$*iliare/ re'pectiv e'te un l$c de 3nt5lnire/ unde v5n%-t$rii #i cu!p-r-t$rii de titluri de val$are ,ac tran%ac"ii pe *a%- de ne $ciere de'c0i'-/ li*er- #i per!anent-/ ,i2ea%- pre"ul ace't$ra #i 'ta*ile'c !$dalit-"ile de v5n%are4cu!p-rare a $*iectului tran%ac"iei. Dur'a de )al$ri e'te $ in'titu"ie 'peci,ic- ec$n$!iei de pia"-/ 3n,iin"at- pe *a%- de le e #i 'uprave 0eat- de 'tat cu 'c$pul

3nc0eierii de tran%ac"ii ,-r- pre%entarea/ predarea #i plata c$nc$!itent- a $*iectului tran%ac"iei.

Piee de capital *n 'om.nia

Bursa de 3alori Bucureti 4B35 >ctivitatea *ur'ier- datea%- 3n R$!5nia din 18E9/ prin inter!ediul *ur'el$r de c$!er". >ce'ta a ,unc"i$nat cu 3ntreruperi p5n- 3n anul 1941. ?up- acea't- dat- *ur'a nu a !ai ,iin"at/ activitatea ei ,iind reluat- 3n 1995. Bursa Electronic 'asda6 (R$!anian >''$ciati$n $, =ecuritie' ?ealer' >ut$!ated Fu$tati$n') .e R>=?>F 'unt tran%ac"i$nate val$rile !$*iliare neinclu'e la &$ta Dur'ei de )al$ri. >cea't- *ur'- a luat ,iin"- 3n anul 199H. >c"iunile li'tate pe acea't- pia"- 'unt re%ultate 3n ur!a p$ce'ului de privati%are 3n !a'-/ ce a du' la $ cre#tere e2pl$%iv- a nu!-rului de '$ciet-"i tran%ac"i$nate. ?e'i ur/ dat$rit- c$ndi"iil$r 'peci,ice pie"ei r$!5ne#ti/ nu!ai un nu!-r redu' al ace't$ra 'e tran%ac"i$nea%- re ulat #i au $ pia"- $rd$nat- a val$ril$r !$*iliare. =$ciet-"ile li'tate pe pia"a R>=?>F 'unt 3!p-r"ite 3n trei cate $rii dup- 'i'te!ul utili%at de *ur'a de val$ri8 &ate $ria +/ &ate $ria a4 ++4a #i &ate $ria de *a%-.

Principiile activitii

ursiere

Participarea nediscriminatorie a !e!*ril$r #i inve'tit$ril$r 9 nu e2i't- per'$ane ,av$ri%ate 3n pr$ce'ul tran%ac"iei6 Corectitudinea e/ecutrii operaiunilor 9 c$ndi"ii de $perare/ clau%ele c$ntractel$r 'ta*ilite de c-tre *ur'- 'unt $*li at$rii

pentru t$"i participan"ii/ indi,erent de p$%i"ia l$r ec$n$!ic-/ ,inanciar- 'au p$litic-6 2i"urana e2ecut-rii tutur$r tran%ac"iil$r derulate prin *ur'- e'te a'i urat- de 'i'te!ul de dec$ntare #i tran',er de pr$prietate/ a aran"iil$r #i ,$nduril$r 'ta*ilite de c-tre *ur'-6 Transparena 7 prin *ur'- nu 'e p$t 'ta*ili 3n"ele eri *i 'au !ultilaterale 3n dauna alt$r participan"i/ de$arece t$ate tran%ac"iile 'unt pu*lice6 )ormarea corect a preului pe pia 7 pr$ce'ul #i pr$cedura de ,$r!are a pre"ului 'unt pre'ta*ilite #i cun$'cute de c-tre t$"i participan"ii/ ea av5nd un caracter de'c0i'.

Listarea aciunilor pe 'A2DA8

&erin"ele pentru cate $ria de *a%- a *ur'ei electr$nice R>=?>F 8 =$cietatea tre*uie 'a ,ie de'c0i'a (nu!it- #i '$cietate de"inut- pu*lic-)/ adic- ac"iunile 'ale tre*uie '- ,i ,-cut $*iectul unei $,erte pu*lice de v5n%are >c"iunile 'unt de!ateriali%ate #i 3nre i'trate la departa!entul 'peciali%at al &()M 9 O,iciul de Eviden"- a )al$ril$r M$*iliare (OE)M) =$cietatea e!itent- a 3nc0eiat un c$ntract de re i'tru cu $ '$cietate 'peciali%at- pentru p-'trarea re i'trului ac"i$naril$r (u!-rul ac"i$naril$r e'te !ai !are de 100

&apitalul '$cial e'te !ai !are dec5t ec0ivalentul a 100.000 Eur$.

.e R>=?>F e2i't- #i d$u- cate $rii de e2celen"-/ ce nece'it- c$ndi"ii 'upli!entare pentru li'tare/ a't,el8

.entru cate $ria +4a 8 <ir!a a inre i'trat pr$,it pe cel putin un an din ulti!ii d$i ani

&i,ra de a,aceri anuala e'te cel putin ec0ivalentul a 9 !il. Eur$

)al$area t$tal- a activel$r e'te cel putin ec0ivalentul a 4/5 !il Eur$ &apitalul '$cial e'te de cel putin ec0ivalentul a 1 !il Eur$ .r$centul repre%entand 'u!a ac"iunil$r cel$r care de"in un pr$cent !ai !ic de 5I din ,ir!- e'te !ai !are de 15I din nu!-rul t$tal de ac"iuni .entru cate $ria ++4a 8 &i,ra de a,aceri anual- e'te cel pu"in ec0ivalentul a 2/5 !il Eur$6 &apitalul '$cial e'te cel putin ec0ivalentul a 500.000 !il Eur$6 .r$centul repre%ent5nd 'u!a ac"iunil$r cel$r care de"in un pr$cent !ai !ic de 5I din ,ir!-/ e'te !ai !are de 10I din nu!-rul t$tal de ac"iuni. .r$cedura de li'tare pre'upune 8 E!itentul va centrali%a #i depune la ?eparta!entul E!iten"i al Ra'daJ $ 'erie de d$cu!ente 3n vederea li't-rii/ precu!84 cerere de 3n'criere a c$t-/ d$vada 3nc0eierii c$ntractului de re i'tru/ c$pie a certi,icatului de 3nre i'trare la OE)M/ un d$cu!ent tipi%at de pre%entare/ 'itua"ii ,inanciare #i deci%ia c$nducerii de li'tare pe Ra'daJ. ?eparta!entul de li'tare anali%ea%- d$'arul #i 3n ca%ul 3n care c$ndi"iile 'unt 3ndeplinite e!ite $ rec$!andare c-tre &$!i'ia de Li'tare a >'$cia"iei/ a >'$cia"iei (a"i$nale a =$ciet-"il$r de )al$ri

!$*iliare6 acea'ta ia deci%ia ,inal- cu privire la li'tare. &$!i'i$anele le ate de acea't- $pera"iune 'unt ,$arte redu'e. Li'tarea ac"iunil$r pe Ra'daJ e'te re le!entat- de Re ula!entul nr. 2/2002 al &()M privind inte ritatea #i tran'paren"a pie"ei Ra'daJ. 7n li'tarea ac"iunil$r pr$prii pe Ra'daJ $ ,ir!- intere'atp$ate '$licita 'pri1inul unei '$ciet-"i 'peciali%ate de inter!ediere pe pia"a de capital 9 =$cietatea de =ervicii de +nve'ti"ii <inanciare. TIP('I DE C!%T('I Din punct de vedere al clauzei efecturii plii tranzaciilor

Contul "eneral 7 3n nu!erar 'au cu plata inte ral- a tran%ac"iei/ e'te acel c$ntract prin care inve'tit$rul/ 3n ur!a unei tran%ac"ii/ e'te $*li at 'a e,ectue%e plata inte rala/ 3ntr4 un ti!p pre'ta*ilit de la data e2ecut-rii $rdinului. ?e$arece c$ntul eneral nu per!ite e2i'ten"a '$ldului de*it$r/ $rice 3nt5r%iere pe'te acea't- li!it- de ti!p d- dreptul a entului de a pr$ceda la e2ecutarea tran%ac"iei ,$r"ate pe r-'punderea inve'tit$rului. Cont cumulativ 9 e'te 'peci,ic nu!ai anu!it$r cate $rii de inve'ti"ii pa'ive6 ace'ta per!ite inve'tit$rului '- e,ectue%e pl-"i par"iale #i '- intre par"ial 3n p$'e'ia unei inve'ti"ii nen$!inali%ate 'au c$lective. 7n unele "-ri ace't tip de c$nt 'e 3ntre*uin"ea%- 3n ca%ul un$r tipuri de inve'ti"ii 3n '$ciet-"i pe ac"iuni 3n c$!andit- care prev-d p$'i*ilitatea de pl-"i par"iale 'au de ap$rturi viit$are la capital/ 'au unele planuri de inve'ti"ii de'c0i'e 'alaria"il$r 'au 3n ca%ul inve'ti"iil$r 3n anu!ite ,$nduri !utuale. Cont de si"uran 7 3n !ar1- 'au cu plata par"ial- a tran%ac"iei/ e'te acel tip de c$ntract care per!ite inve'tit$rului $*"inerea aut$!at- a unui credit din partea a entului/ pe *a%a unei aran"ii/ c$lateral ,$r!at- din

E.

p$%i"iile de"inute 3n acela#i c$nt. +nve'tit$rul di'pune $ric5nd de $rice p$%i"ie din c$ntul '-u de 'i uran"-/ dup- pri!irea c$n,ir!-rii e2ecut-rii ace'teia/ indi,erent dac- a e,ectuat 'au nu plata pentru t$at- tran%ac"ia $rd$nat-. .entru ,iecare $pera"iune inve'tit$rul are re'p$n'a*ilitatea '- e,ectue%e $ plat- ini"ial-/ par"ial- #i '- r-'pund- $ric-rei '$licit-ri de ec0ili*rare (apel 3n !ar1-) a c$ntului 3ntr4un ter!en 'ta*ilit ($ %i). 7n ,unc"ie de tran%ac"ia de de'c0idere a p$%i"iei/ ace't c$nt p$ate ,i8 (l$n ) de'c0idere prin cu!p-rare #i ('0$rt) de'c0idere prin v5n%are/ 3n a*'en"-. <unc"i$narea ace'tui c$nt e'te deter!inat- #i de r$lul pe care 3l 3ndepline#te !ar1a ini"ial-/ care p$ate ,i parte din pre"ul de tran%ac"ie 3n ca%ul v5n%-rii/cu!p-r-rii/ 'au p$ate ,i dep$%it de *un- credin"-/ 3n ca%ul c$ntractel$r ,uture' #i cu $p"iuni. Din punct de vedere al dreptului le"al de efectuare a tranzaciilor de investiii
1.

Conturi individuale 9 pe nu!ele titularului 3n care inve'tit$rul e'te $ per'$an- ,i%ic-/ care de re ul- ia deci%ii de inve'ti"ii 3n nu!e pr$priu. Conturi administrate 7 tipuri de c$nturi 3nre i'trate de per'$ane 1uridice 'au a'$cia"ii de per'$ane ,i%ice #i 1uridice/ 3n care dreptul de $perare 3n c$nt e'te 'ta*ilit #i atri*uit ,ie printr4$ 0$t-r5re 1udec-t$rea'c-/ ,ie printr4$ 3n"ele ere adi"i$nal- 3ntre parteneri/ unei per'$ane n$!inali%ate/ nu!it- ad!ini'trat$rul c$ntului.

2.

7n"ele erea 'au c$ntractul de ad!ini'trare 'ta*ile'c d$!eniile de tran%ac"ii #i li!itele r-'punderii ad!ini'trat$rului. ?ac- ace'te li!ite nu 'unt 'ta*ilite/ c$ntul ,unc"i$nea%- dupre ula pruden"ei !a2i!e 'au a $!ului prudent/ 3n 'en'ul cad!ini'trat$rul tre*uie '- $pere%e activele 3ncredin"ate cu dili en"a cu care ar $pera *unurile pr$prii. 7n ca%ul unui c$nt de 'i uran"- ad!ini'trat/ tre*uie '- 'e 'peci,ice li!ita !a2i!- p5n-

la care p$t avea l$c a't,el de tran%ac"ii/ precu! #i nu!ele per'$anel$r aut$ri%ate '- le c$ntr$le%e 'au '- le apr$*e 3n preala*il. 90 Contul de investiii pentru persoane #uridice 7 nece'itapr$*area din partea repre%entantului le al al per'$anei 1uridice ce de'c0ide c$ntul6 apr$*area e'te 3n'$"it- de actul adi"i$nal la 'tatutului '$ciet-"ii 3n care adunarea eneral- #i4a dat ac$rdul de de'c0idere a c$ntului de inve'ti"ii6 dac- e'te v$r*a de un c$nt de 'i uran"-/ 'e va 'peci,ica #i li!ita !a2i!- p5n- la care p$t avea l$c a't,el de tran%ac"ii #i nu!ele per'$anel$r aut$ri%ate '- le e,ectue%e. :0 Contul de investiii anonim 9 c$ntractul 3n care nu!ele titularului inve'tit$r nu e'te cun$'cut pu*licului. >ce't tip de c$nt 'e de'c0ide nu!ai cu per!i'iunea $r anel$r ,i'cale ale "-rii/ 'in urele de"in-t$are ale identit-"ii pr$prietarului c$ntului. ;itularul unui a't,el de c$nt p$ate ,i $ 'in ur- per'$an- 'au !ai !ulte6 c$nturile an$ni!e c$!p$rt- c0eltuieli 'upli!entare de$arece tran%ac"iile 'unt e2ecutate de c-tre un 'in ur a ent pe *a%a veri,ic-rii c$dului 'au unei par$le. ;0 Contul de investiii colectiv 9 tip de c$nt ad!ini'trat nu!ai de per'$ane ,i%ice. 7n ace't c$nturi tre*uie '- 'e 'peci,ice 3n"ele erea parteneril$r a'upra activel$r din c$nt #i !et$da de re%$lvare a 'itua"iei c$ntului/ 3n ca%ul 3n care unul dintre !e!*rii intr- 3n incapacitate 1uridic-/ ,i%ic- 'au decedea%-. >d!ini'trat$rul c$ntului e'te $*li at ca 3n ter!en de $ %i 'anun"e a entul $ri de c5te $ri au l$c a'e!enea eveni!ente. &$ntul c$lectiv are d$u- variante8

a) contul colectiv cu drepturi acordate supravieuitorilor 9 c$ntract prin care/ 3n ca%ul dece'ului unuia dintre parteneri6 partenerii 'upravie"uit$ri 'unt aceia care intr- 3n p$'e'ia p-r"ii partenerului decedat.

*) contul colectiv cu drepturi acordate motenitorilor 9 c$ntul 3n care partea partenerului decedat revine 'ucce'$ril$r 'ai6 partenerii r-'pund '$lidar de livrarea p-r"ii 3n cau%-. 7n ca%ul dece'ului unuia dintre parteneri/ a entul de inve'ti"ii 'u'pendtran%ac"iile p5n- la re%$lvarea 1uridic- a 'itua"iei c$ntului. <0 Conturi fiduciare i custode9c$nturi ad!ini'trate de c-tre $ per'$an- 3n ,av$area titularului de c$nt din !$tive $pera"i$nale/ de 'i uran"-/ 'au 3n ca%ul 3n care titularul ,iind 3n incapacitate 1uridic-/ nu 3#i p$ate e2ercita le al drepturile a'upra activel$r c$ntului/ 'au 3n ca%ul 3n care pr$prietarul de drept e'te !in$r. >d!ini'trat$rul c$ntului e'te r-'pun%-t$r ,a"- de titular/ de ,elul cu! c$nduce tran%ac"iile 3n c$nt. &$nturile ,iduciare #i de cu't$de 'unt e2clu'iv c$nturi 3n nu!erar/ ele nead!i"5nd tran%ac"ii 3n !ar1- 'au arant-ri ri'cante de $p"iuni #i c$ntracte ,uture'/ titluri de !-r,uri/ etc. =0 Contul discreionar 9 c$ntul prin care pr$prietarul 3ncredin"ea%- unui a ent de inve'ti"ii drepturi li!itate 'au neli!itate/ '- e,ectue%e tran%ac"ii 3n c$nt/ pe ri'cul #i r-'punderea titularului. ($"iunea de di'cre"ie li!itat- 'au neli!itat- ac$rdat- a entului 'e re,er- nu!ai la tran%ac"iile cu val$ri !$*iliare #i nu la p$'i*ilitatea de lic0idare 'au retra ere de nu!erar din c$nt/ ace'ta c$n'tituind un atri*ut e2clu'iv al inve'tit$rului titular. ?e re ul-/ tran%ac"iile 3ntr4un c$nt di'cre"i$nar au l$c nu!ai cu in,$r!area unuia dintre c$nduc-t$rii '$ciet-"ii de inve'ti"ii 3n care activea%- a entul/ ace'ta ,iind r-'pun%-t$r de 'ecuritatea activului din c$nt #i av5nd 'arcina de a eli!ina p$'i*ilitatea a*u%ului de tran%ac"ii. >0 Contul de "rup 7 c$nt cu ,unc"ie $perativ- care cu!ulea%te!p$rar !ai !ulte $rdine de tran%ac"ii/ apr$2i!ativ $!$ ene/ de aceea#i parte a tran%ac"iei care e'te e2ecutat- unitar 3n

vederea $*"inerii de avanta1e $,erite de pia"-/ ,ie de c$'turi de utili%are a 'i'te!ului de tran%ac"i$nare.

!rdinul de tranzacie 7 mi#loc de aciune al investitorilor pe pia

%otiune& Ordinul de tran%ac"ie e'te !i1l$cul de $perare al c$ntului de inve'ti"ii #i cuprinde c$ndi"iile c$ncrete de e2ecu"ie al unei 'in ure tran%ac"ii/ prin care inve'tit$rul in'truie#te a entul 'e,ectue%e $pera"iunile de v5n%are/ cu!p-rare/ a1are/ 3!pru!ut/ pl-"i #i tran',er de active.

Ordinele 'e diver'i,ic- 3n ,unc"ie de clau%ele l$r privind durata de vala*ilitate/ c$ndi"iile de ,i2are a pre"ului #i de val$area titluril$r ,inanciare 'au cantitatea de !-r,uri tran%ac"i$nate/ de !aniera de e2ecu"ie #i plat-.

Tipuri de ordine de tranzacie

)uncie de intervalul de timp *n care un ordin *i pstreaz vala ilitatea


1.

!rdin de tranzacie la zi 7 tre*uie e2ecutat nu!ai 3n cur'ul %ilei 3n care a ,$'t lan'at6 la 3nc0eierea %ile de lucru $rdinul nee2ecutat 'e anulea%- aut$!at. 7n a*'en"a unei !en"iuni e2pre'e/ t$ate $rdinele din pia"a de capital 'unt $rdine de tran%ac"ie la %i.

?0 !rdin de tranzacie cu vala ilitate presta ilit 7 $rdin prin care inve'tit$rul 'ta*ile#te $ durat- de ti!p 3n care accepte2ecutarea tran%ac"iei. E2pre'ia 'peci,ic- e'te 8 //bun/valabil pn la ... ur!at- de data/ nu!-rul de %ile/ etc. &5nd ia ',5r#it peri$ada de vala*ilitate a ace'tuia. (u p$ate dep-#i H luni. +nve'tit$rul are dreptul de a4l anula $ric5nd/ 3nainte e2ecut-rii lui.

)uncie de ordonarea preului de tranzacie @0 !rdine e/ecutate la preul pieei 7 (!arKet $rder') $rdin prin care inve'tit$rul i!pune tran%ac"i$narea i!ediat- a unei cantit-"i 'au val$ri de in'tru!ente ,inanciare/ 'au de !-r,uri la pre"ul pie"ei. Lan'5nd ace't $rdin/ inve'tit$rul #tie c- ace'ta 'e va e2ecuta i!ediat de#i la un pre" nedeter!inat/ 3n'- pe care 'e $*li - '-4l re'pecte. ?0 !rdin ,,cumpr la piaA 7 prin care inve'tit$rul '$licitcu!p-rarea i!ediat- a unui nu!-r de titluri ,inanciare la pre"ul pie"ei. 90 !rdin ,,vinde la pia prin care inve'tit$rul '$licitvinderea i!ediat- a un$r titluri ,inanciare la pre"ul pie"ei. )uncie de condiiile unui pre de referin menionat de investitor, dar cu respectarea practicilor pieei de capital
1.

!rdinul de tranzacie fa de o limit 4li!it $rder) 9$rdin prin care inve'tit$rul pune accentul pe pre"/ 3n 'en'ul cace'ta '$licit- ca tran%ac"i$narea '- ai*- l$c la un anu!it pre"/ nu!it li!it- 'au la unul !ai avanta1$'. +nve'tit$rul e'ti!ea%- c- pre"ul va ev$lua atin 5nd !-ri!ea vi%atpentru 3nc0eierea tran%ac"iei.

?0 !rdinul ,,vinde la limit la ... prin care inve'tit$rul 'peci,ic- pre"ul !ini!/ li!it-/ de la care a entul p$ate 3ncepe v5n%area titluril$r 'ale ,inanciare. 90 !rdinul ,,cumpr la limit la ... inve'tit$rul 'peci,icpre"ul !a2i! la care 'e an a1ea%- '- cu!pere titlul ,inanciar vi%at. :0 !rdinul de tranzacie 000stop ('t$p $rder) 9 c$n't- din in'truc"iunea dat- de inve'tit$r ca $ tran%ac"ie '- 'e e2ecute

i!ediat dup- ce pre"ul pie"ei atin e $ anu!it- val$are nu!it//'t$pG. ;0 !rdinul ,,vinde stop la ... 7 e'te dat de un inve'tit$r care prevede $ 'c-dere a pre"ului pie"ei #i are !enirea de a pr$te1a un c5#ti p$ten"ial/ 'au a li!ita pierderea/ 3n eventualitatea c- pre"ul 3n !i#carea 'a atin e val$area 'peci,icat- prin c$!anda 't$p.
H.

!rdinul ,,cumpr stop la ... arat- li!ita !a2i!- a pre"ului la care 'unt di'pu#i inve'tit$rii de a intra 3n tran%ac"ia de cu!p-rare. !rdin alternativ 3nt5lnit !ai rar #i cuprinde in'truc"iuni 'au c$!*ina"ii de $rdine de tipul vinde 'au cu!p-r-. Lan'area lui i!pune a entului '- alea - 3ntre d$u- val$ri de ev$lu"ie a pre"ului/ dar pe acela#i 'en'.

7.

>0 !rdinul de tranzaciei stop limit ('t$p li!it) tip de $rdin alternativ/ re'pectiv acel $rdin de tran%ac"ie 't$p care/ la declan#are devine $rdin //li!it-G 3n l$c de $rdin //la pia"-G. !rdine difereniate pe criteriul cantitate 7 manier de tranzacie a instrumentelor financiare sau mrfuri @0 !rdin a crui cantitate tranzacionat este acceptat numai inte"ral de investitor 7 t$ate $rdinele de tran%ac"ii tre*uie e2ecutate inte ral/ 3n a*'en"a unei in'truc"iuni c$ntrare date de c-tre inve'tit$r. ?0 !rdin a crui tranzacie este acceptat i parial de investitor 7 de e2e!plu $rdinul //i!ediat #i anulea%-G ad!ite $ tran%ac"ie i!ediat- par"ial-/ dac- nu 'e p$ate e,ectua 3n t$talitate. !rdine difereniate funcie de numrul de *ncercri de e/ecuie a unui ordin pe pia 7 3ariante de e/ecuie

1.

Totul sau nimic 4all or none5 7 cere tran%ac"i$narea unui 't$c de titluri ,inanciare 3n t$talitate 'au del$c6 Dintr$o dat sau deloc 4fill or Bill5 7 nece'it- e2ecutarea i!ediat-/ 3ntr4$ 'in ur- etap- a tran%ac"iei/ la pre"ul 'ta*ilit6 3n ca% c$ntrar $rdinul 'e anulea%-6

2.

90 Imediat sau anuleaz (i!!ediate $r cancel) 7 cere a entului '- e2ecute tran%ac"ia i!ediat/ t$tal 'au par"ial6 partea nee2ecutat- a $rdinului 'e anulea%-6 :0 !rdin la desc+idere (at t0e $penin ) 7 cere a entului e,ectuarea tran%ac"iei la pre"ul aplica*il de'c0iderii pie"ei/ 'au 'e anulea%- aut$!at dac- nu 'e e2ecut- la !$!entul indicat6 ;0 !rdin la *nc+idere (at t0e cl$'e) 7 cere a entului e,ectuarea unei tran%ac"ii 3n ulti!ele E0 de 'ecunde ale %ilei de lucru/ de $*icei a en"ii nu p$t aranta e2ecutarea unui a't,el de $rdin din cau%a li!itei te0nice a 'i'te!ului de tran%ac"i$nare.

Procesul de tranzacionare

7nre i'trarea $pera"iunil$r 3n c$ntul de inve'ti"ii are l$c 3n !$!entul c$n,ir!-rii e2ecut-rii ace'teia. .r$ce'ul de tran%ac"i$nare cuprinde !ai !ulte ,a%e/ $rdinea ace't$ra ,iind8
1.

Lansarea ordinului de tranzacie 7 c$n't- 3n ini"iativa inve'tit$rului care '$licit- e,ectuarea unei $pera"iuni 3n c$ntul '-u. .e *a%a di'cu"iil$r cu *r$Kerul/ ace'ta ,i2ea%c$ndi"iile 3n care d$re#te '- ai*- l$c tran%ac"ia/ utili%5nd $ anu!it- cate $rie de $rdine8 la pia"-/ li!ita 'au 't$p6

?0 Confirmarea lansrii tranzaciei 7 e'te $pera"ia prin care *r$Kerul veri,ic- dac- 'unt 3ndeplinite de c-tre inve'tit$r c$ndi"iile de '$lva*ilitate privind r-'punderea a'u!at-/ in,$r!5ndu4l pe ace'ta $ri de c5te $ri 'unt di'crepan"e 3ntre r-'punderea a'u!at-

de inve'tit$r #i 'c$pul inve'ti"iei !en"i$nate anteri$r/ cu $ca%ia de'c0iderii c$ntului. ?up- re%$lvarea ace't$r pr$*le!e *r$Kerul c$n,ir!- an a1area 'a 3n e2ecutarea $rdinului lan'at de inve'tit$r6 90Transmiterea ordinului spre e/ecuie 7 e'te $pera"iunea prin care *r$Kerul/ ,unc"ie de $r ani%area intern- a '$ciet-"ii #i a pie"ei pe care ur!ea%- '- ai*- l$c acea tran%ac"ie/ tran'!ite $rdinul deper'$ni,icat la pia"a re'pectiv-. ?ac- re le!ent-rile prev-d p$'i*ilitatea e,ectu-rii de tran%ac"ii 3ncruci#ate cu un alt client al aceleia#i '$ciet-"i/ atunci e2ecut- $rdinul re'pectiv #i tran'!ite datele nece'are pentru a avea l$c dec$ntarea/ c$!pen'area #i tran',erul de pr$prietate. 7n ca%ul 3n care tran%ac"ia are l$c pe pia"a $r ani%at- la care '$cietatea are acce'/ atunci ur!5nd pr$cedura pre'ta*ilit- 'e e2ecut- tran%ac"ia pe acea pia"- #i 'e tran'!it datele nece'are privind dec$ntarea/ c$!pen'area #i tran',erul de pr$prietate. :0 Confirmarea e/ecutrii ordinului 7 i!ediat dup- e2ecu"ia ,iec-rui $rdin/ *r$Kerul c$ntactea%- clientul #i rap$rtea%- ver*al ace'tuia de e2ecutarea ace'tuia/ a!intind inve'tit$rului c$ndi"iile 3n care '4a e2ecutat tran%ac"ia #i re'pectiv $*li a"ia de plat-/ data li!it- a pl-"ii/ dac- e'te ca%ul. =$cietatea de val$ri !$*iliare pr$cedea%- ap$i la tran'!iterea 'cri'- a c$n,ir!-rii tran%ac"iei/ pe adre'a indicat- de inve'tit$r.
5.

Cnre"istrarea tranzaciei *n contul investitorului 7 are l$c i!ediat ce a ,$'t veri,icat- e2ecutarea tran%ac"iei re'pective. <iecare tran%ac"ie 'e 3nre i'trea%- cr$n$l$ ic/ 'eparat/ c0iar dac- 3n c$ntul inve'tit$rului 'unt de1a tran%ac"ii cu acela#i $*iect de c$ntract/ la acela#i pre". ?atele privind $rice tran%ac"ie 'unt acce'i*ile nu!ai *r$Kerului/ 'uperi$rului '-u/#i 'erviciului de eviden"- #i c$nta*ilitate din '$cietate.

<0 Decontarea, compensarea i transferul de proprietate

$dat- cu de'c0iderea c$ntului de inve'ti"ii e'te *ine '- 'e in,$r!e%e ,iecare inve'tit$r de'pre pr$cedurile de tran%ac"ii/ r-'punderea #i ri'cul ne3ndeplinirii la ti!p a $*li a"iil$r c$ntractate prin $rice tran%ac"ie. E'te *ine '- 'e 'e!ne%e cu ace'ta/ une$ri c0iar #i 'eparat/ un ac$rd al e2ecu"iei de tran%ac"ie ,$r"at-. 7n ca%ul 3n care una dintre p-r"i nu 3#i p$ate $n$ra $*li a"iile/ ,ie de livrare/ ,ie de plat-/ dup- trecerea peri$adei ,i2ate de re le!ent-ri/ *r$Kerul al c-rui client nu $n$rea%tran%ac"ia e'te $*li at '- e,ectue%e $ tran%ac"ie ,$r"at- pentru a clari,ica 'itua"ia c$ntului clientului '-u/ utili%5nd una din variantele8 a5 tranzacia forat de cumprare 5 tranzacia forat de v.nzare

)uncia ordinului ,,stopA de limitare a pierderi i de conservare a profitului

7n 'itua"ia 3n care inve'tit$rul 'e a,l- 3ntr4$ p$%i"ie l$n (de'c0idere prin cu!p-rare) aprecia%- c- pre"ul va ,i 3n urcare/ 3n ip$te%a c- previ%iunea privind ev$lu"ia pre"ului e'te c$ntra%i'- #i ace'ta 3ncepe '- 'cad-/ e2i't- peric$lul ca inve'tit$rul '- 'up$rte $ pierdere !are6 pentru a li!ita acea't- pierdere/ el 3#i p$ate lic0ida p$%i"ia printr4un $rdin //vinde 't$pG. ?e re ul-/ di,eren"a dintre pre"ul curent al pie"ei #i cel 't$p 'au li!it- e'te !ini!- #i c$n'tituie !-ri!ea pierderii acceptate de inve'tit$r. Men"inerea p$%i"iei l$n va putea avea l$c nu!ai dacpre"ul 3#i va 'c0i!*a direc"ia #i va 3ncepe '- crea'c-/ 'itua"ie 3n care $rdinul nu 'e va declan#a. 7n ca%ul 3n care inve'tit$rul are $ p$%i"ie l$n #i a 3nre i'trat de1a un pr$,it p$ten"ial ca di,eren"- 3ntre pre"ul curent al pie"ei #i cel de de'c0idere a p$%i"iei de cu!p-rare/ inve'tit$rul tre*uie 'decid- dac- a#teapt- ca pre"ul '-4#i c$ntinue acea cre#tere #i '3nre i'tre%e un pr$,it !ai !are/ 'au '-4#i lic0ide%e p$%i"ia la

pre"ul curent al pie"ei. >cea't- dile!- 'e p$ate re%$lva prin lan'area unui $rdin //vinde 't$p la un pre" !ai !ic dec5t cel curentG. ?ac- pre"ul va 'ta na 'au va cre#te nu va declan#a $rdinul de tran%ac"ie //'t$pG/ 3n'- dac- va 'c-dea va atin e !-ri!ea de declan#are #i va ,i e2ecutat tran',$r!5nd pr$,itul p$ten"ial 3n pr$,it real. .e pia"a de capital //la vedereG/ utili%area ace'tei 'trate ii 'e nu!e#te //'trate ie de c$n'$lidreG a pr$,itului. >cea't- 'trate ie a'i ur- inve'tit$rului un pr$,it p$ten"ial car cre#te $dat- cu cre#terea pre"ului #i care 'e tran',$r!- 3n pr$,it real de 3ndat- ce pia"a 3#i 'c0i!*- direc"ia de ev$lu"ie prin lic0idarea aut$!at- a p$%i"iei/ la pri!a !i#care de c$rec"ie a pre"ului. (tilizarea ordinelor ,,vinde stop i limitA *n desc+iderea de poziii s+ort 4desc+idere prin v.nzare5 .e $ pia"- cu pre"ul 3n urcare/ inve'tit$rul care aprecia%c$rect c- pre"ul 3#i va $pri cre#terea #i 3#i va 'c0i!*a 'en'ul/ p$ate pr$,ita de acea't- !i#care printr4$ v5n%are 3n a*'en"- 'au din 3!pru!ut. >cea'ta 'e reali%ea%- de'c0i%5nd $ p$%i"ie 3n c$ntul de 'i uran"-/ printr4un $rdin //vinde 't$pG 'au //vinde li!it-G/ 3n a*'en"- 9 '0$rt 'ale 9 nu!ai c5nd pre"ul e'te 3n urcare. 7n ur!a ace'tei tran%ac"ii/ inve'tit$rul 3nca'ea%- pre"ul %ilei ur!5nd ca dup- ce pre"ul pie"ei va 'c-dea '-4#i 3nc0id- p$%i"ia printr4$ cu!p-rare/ 3n'u#indu4#i un pr$,it e al cu di,eren"a dintre pre"ul de de'c0idere #i cel de 3nc0idere a p$%i"iei. La acea'ta 'e !ai p$ate ad-u a #i ,aptul c- lucr5nd 3ntr4un c$nt de 'i uran"-/ inve'tit$rul 3#i !ultiplic- p$'i*ilit-"ile de c5#ti . !PE'ATI(%I C( I%2T'(DE%TE 1I DE'I3ATE )I%A%CIA'E

!peraiuni de v.nzare 7 cumprare la disponi il =unt $pera"iuni cu p$ndere !ic- (p5n- la 15I) din v$lu!ul t$tal al tran%ac"iil$r anuale 3nc0eiate la $ *ur'- de !-r,uri 'au la $ *ur'- de val$ri. La *ur'ele de val$ri 'e pre,er- v5n%-rile #i cu!p-r-rile de ac"iuni #i $*li a"iuni la ter!en pe *a%- de c$nt 3n !ar1- ('i'te! a!erican) 'au cu dec$ntare lunar- ('i'te! eur$pean).

Opera"iunile de v5n%are4 cu!p-rare la di'p$ni*il 'unt $peratiuni cu livrare e,ectiv-/ i!ediat-. =e cun$'c 'u* denu!irile de $pera"iuni //'p$tG/ //au cu!paratG/ pe *ani 0ea"-. An curs de sc+im ,,spotG e'te un cur' de 'c0i!* pentru $ v5n%are4 cu!p-rare i!ediat-. .ractic/ 'e ad!ite $ t$leran"te0nic- de 24E %ile lucr-t$are de la c$nvenirea cur'ului. !peraiuni de v.nzare 7 cumprare la termen )5n%-rile #i cu!p-rarile la ter!en 'unt $pera"iuni prin c$ntracte cu e2ecutarea 'i 'tin erea la un anu!it ter!en de la data 3nc0eierii l$r. 7n ,unc"ie de pia"a pe care 'e 3nc0eie 'e di'tin 8 c$ntracte ,$r:ard #i c$ntracte ,uture'. Contracte derivate =unt c$ntracte 'au ac$rduri 3nc0eiate 3ntre d$u- p-r"i pentru 'c0i!*ul de pl-"i. )al$area ace't$r c$ntracte deriv- din in'tru!ente ,inanciare. .ia"a c$ntractel$r derivate 'e divide 3n8 1. .ia"a c$ntractel$r ,uture' #i a $p"iunil$r/ care 3n ,apt e'te pia"a *ur'ier-/ $ pia"- $r ani%at-6

2. .ia"a e2tra*ur'ier-/ $ pia"- ne$r ani%at- pe care 'e tran%ac"i$nea%- a,aceri tip ,$r:ard #i ':ap. Contractul forEard An c$ntract ,$r:ard 'e 3nc0eie 3ntre un v5n%-t$r #i un cu!p-r-t$r. )5n%-t$rul 'e an a1ea%- '- livre%e cu!p-r-t$rului/ la un ter!en deter!inat/ $ cantitate de !ar,-/ de valut-/ de val$ri !$*iliare/ etc./ iar cu!p-r-t$rul 'e $*li - '- le pri!ea'c- #i 'pl-tea'c- un pre" c$nven"i$nal. .re"ul/ 3n ace't tip de c$ntract/ r-!5ne ne'c0i!*at pe t$atperi$ada de vala*ilitate a c$ntractului. Ev$lu"ia pie"ei p$ate 'pricinuia'c- $ric-reia dintre p-r"i pr$,it 'au pierdere. .entru pre3nt5!pinarea ri'cului de pierdere/ p-r"ile p$t c$nveni intr$ducerea 3n c$ntractul ,$r:ard de clau%e de 'ecuritate a pre"ului/ precu!8 &lau%a valutar-/ de pr$te1are c$ntra $'cila"iil$r cur'ului valutar68 &lau%a de inde2are a pre"ului/ 3n ,unc"ie de ev$lu"ia c$'turil$r6 =eparat de 3n'cri'ul c$ntractual/ ,iecare din p-r"i are latitudinea '-4#i pr$te1e%e pre"ul/ cur'ul valutar/ rata d$*5n%ii/ dup- ca%/ prin $pera"iuni la ter!en 3nc0eiate 3n paralel la *ur'-8 $pera"iuni pe *a%- de c$ntracte ,uture' #i $p"iuni. Contractul forEard sc+im valutar

e'te un c$ntract 3ntre $ *anc- #i un client al '-u pentru cu!p-rarea 'au v5n%are unei 'u!e 3n valut- la $ dat- viit$are #i la un cur' ,i2at 3n !$!entul 3nc0eierii c$ntractului. Contractul forEard opiune

e'te un c$ntract a,ectat de $ c$ndi"ie 'u'pen'iv-. =e 'ta*ile#te $ peri$ad- 3n interi$rul c-reia ur!ea%- '- ,ie de,initivat- tran%ac"ia. &lientul are $p"iunea '- alea - $rice %i din peri$ada 'peci,icat- pentru a de,initiva c$ntractul/ care 'u* acea't- re%erv- (c$ndi"ia 'u'pen'iv-) e'te t$t un c$ntract $*li at$riu. =e utili%ea%- c5nd !$!entul 3nca'-rii 'au pl-"ii valutei e'te incert. Contractul forEard pe rata do .nzii

e'te un c$ntract 3nc0eiat pe pia"a ,i%ic- (*ancar-) av5nd ca $*iect d$*5nda ,i2at- 3ntr4un in'tru!ent de dat$rie ce 'e predde e!itentul4v5n%-t$r inve'tit$rului4cu!p-r-t$r la data 3nc0eierii c$ntractului. .rin ace't c$ntract 'e ,i2ea%- val$area 3!pru!utului/ rata d$*5n%ii/ durata utili%-rii 3!pru!utului/ ter!enul de ra!*ur'are a 3!pru!utului/ ter!enele la care 'e pl-te'c cup$anele (p-r"i din d$*5nda cuvenit-)/ di,erite alte clau%e c$nven"i$nale Contractul 2FAP >u ,$'t create 3n 1urul anului 1980. An c$ntract ':ap $*li cele d$u- p-r"i c$ntractante '- 'c0i!*e (':aper) v$lu!e de ca'04,l$:' 'peci,ice/ la date preci'e. =:ap4urile 3n devi%e #i ':ap4 urile de d$*5n%i prin care cele d$u- p-r"i 'c0i!*- ca'04,l$:' pe *a%- de devi%e #i d$*5n%i di,erite/ c$n'tituie ,$r!ele cele !ai curente. >ce't tip de c$ntracte $cup- $ p$%i"ie inter!ediar- 3ntre c$ntractele ,$r:ard #i c$ntractele ,uture #i repre%int- c$ntracte de //v$in"- la v$in"-G/ care nu c$n,er- aceia#i 'ecuritate ca la un c$ntract ,uture'. ;er!enul de //':apG de'e!nea%- $pera"iuni de 'c0i!*uri valutare 'au de c$ndi"ii de d$*5n%ii 3ntr4$ devi%-/ 'au $pera"iuni c$!*inate de d$*5n%i 'au devi%e.

=e p$t e,ectua $pera"iuni pe termen scurt8 v$r*i! de ':ap4ri ca!*i'te/ care per!it e,ectuarea/ pentru irarea tre%$reriei *-ncil$r/ dep$%ite 'au 3!pru!uturi 3n diver'e valute/ ,-r- ca $pera"iunile '- ,ie 3n'cri'e 3n *ilan"ul *-ncil$r #i ,-r- ca ace'tea '- pr$duc- ri'curi i!p$rtante cu i!plicarea $pera"iunil$r de 3!pru!uturi 'au dep$%ite.

Opera"iunile de ':ap4uri pe termen lun" au ap-rut 3n anii L90/ 'u* ,$r!a pri!itiv- de 3!pru!uturi //3ncruci#ateG/ ad1udecat prin d$u- $pera"iuni di'tincte de 3!pru!uturi recipr$ce 3ntre d$uc$ntrapartide. Etapa ur!-t$are a c$n'tat 3n tran',$r!area 'tructurii 1uridice a ace't$r $pera"iuni pentru a ,ace $pera"iuni de 'c0i!* care '- per!it- reducerea ri'cului #i de a ,ace $pera"iuni 3n a,ara *ilan"ului. Alteri$r anil$r M80 '4a de%v$ltat !ai ale' pe pia"a a!erican(':ap4uri de rate de d$*5n%ii 3n d$lari)/ ap$i a intrat pe pia"a eur$4$*li a"iunil$r. =:ap4rile p$t ,i ,-cute pe valute 'au pe rat- de d$*5nd-. =:ap4rile per!it/ 3n principal/ a'i urarea ,a"- de ri'curile pr$du'e de in'ta*ilitatea cur'uril$r de 'c0i!* #i a ratel$r de d$*5n%i/ ,inan"area c$'tului 'au irarea dat$riei e2i'tente/ !$di,icat$are a reparti"iei ,inan"-ril$r ,unc"ie de di,eritele valute 'au di,eren"e de d$*5n%i.

2FAP$uri valutare >ce'tea repre%int- $ $pera"iune 3n care d$u- c$ntrapartide c$ntractate 'i!ultan/ !ai 3nt5i a unui 3!pru!ut #i ap$i a unui alt 3!pru!ut 3n d$u- valute di,erite/ pentru aceea#i c$ntraval$are de capital n$!inal.

Opera"iunea are l$c printr4un 'c0i!* ini"ial de capital la 3nceputul ':ap4ului/ 'c0i!*uri de d$*5n%i #i un 'c0i!* ,inal de capital/ la 'caden"a ':ap4ului. &ur'ul de 'c0i!* utili%at e'te cur'ul c$n'tatat pe pie"e la !$!entul tran%ac"iei. =unt trei tipuri de ':ap4uri 3n valut-8
1.

=:ap de valut- la d$*5n%i ,i2e/ unde 'e ,ac '0i!*uri de d$*5n%i la rate ,i2e/ la d$u- tipuri de valut- di,erite6

2. =:ap de valut- #i rate de d$*5n%i/ unde 'unt 'c0i!*ate d$*5n%i la rate ,i2e 3n valut-/ c$ntra d$*5n%i la rate varia*ile 3n alte devi%e6 E. =:ap de valut- #i rate de d$*5n%i varia*ile/ unde 'unt 'c0i!*ate d$*5n%ile la rate varia*ile 3n valut-/ c$ntra d$*5n%i la rate varia*ile 3n alte devi%e. .entru ':ap4urile de valut- c$ta"iile 'unt/ 3n eneral/ e2pri!ate //c$ntra L+DORG 9 H luni 3n d$lari. ?e e2./ un ':ap 3n eur$ ,i2 c$ntra lir- ,i2 e'te !$ntat/ 3n eneral 3ntr4un ':ap eur$ ,i2 c$ntra d$lar L+DOR la H luni #i un ':ap 3n d$lari la H luni c$ntra lirei. ?evi%ele tran%ac"i$nate pe pia"a ':ap4uril$r 'unt cele din principalele "-ri de%v$ltate6 i!p$rtan"a l$r e'te l$cali%at- 3n valutele e!i'iunil$r $*li atare/ ':ap4uri din tran%ac"ii ,inanciare. 2FAP$uri de rata do .nzii, repre%int- un c$ntract prin care d$u- p-r"i 'c0i!*- d$*5n%i pentru $ peri$ad- #i un v$lu! dat. ?$*5n%ile 'unt v-r'ate la 'caden"ele ,i2ate pe *a%a di,eren"ei de rate c$n'tatate. Opera"iunea nu d- l$c la nici un v-r'-!5nt de capital6 ea are l$c ,-r- ri'c pentru capital p5n- nu e'te tran',erat.

=:ap4ul de rat- e'te/ 3n principal/ utili%at pentru re'tructurarea dat$riei 'au activului/ prin8 1. ;ran',$r!area unei p$%i"ii de rat- ,i2- 3n p$%i"ie de ratvaria*il-6 2. ;ran',$r!area unei p$%i"ii de rat- varia*il- 3n p$%i"ie de rat,i2-6
E.

=c0i!*area unei rate varia*ile pe pia"a !$netar-/ c$ntra unei rate varia*ile pe pia"a $*li a"iunil$r.

7n c$n'ecin"-/ ':ap4ul e'te $ $pera"iune care per!ite unei ,ir!e '- tran',$r!e c$ndi"iile ini"iale ale 3!pru!utului prin !i1l$cirea unui 'c0i!* de d$*5n%i. 7n ace't !$!ent/ c$ndi"iile care 3n'$"e'c v$lu!ul capitalului #i durata 3!pru!utului nu 'unt !$di,iate. >ce'te tran',$r!-ri per!it ,ir!ei de a adapta e2punerea 'a la ri'cul ratei d$*5n%ii/ ra"ie unei $pera"iuni de 'en' inver'. (atural/ ace't !ecani'! nu e'te p$'i*il dac- $ ,ir!are $ c$ntrapartid- la care anticip- $ ev$lu"ie c$ntrar- ratei d$*5n%ii.

Decanism sEap

Rap$rtat la l$ ica de 'c0i!* pre%entat- anteri$r/ $ ,ir!3ndat$rat-/ pentru a4#i reduce c$'tul 3!pru!utului/ pr$cedea%- la un pla'a!ent prin care '- p$at- pr$,ita de !ai !ulte d$*5n%i. 'iscurile sEap$urilor Ele 'unt cun$'cute prin interven"iile punctuale/ de e2./ 'ta*ili%-rile creditului preluat 3nainte 3n c$nt/ c5nd deter!inarea val$rii pie"ii de ':ap de tran%ac"ie/ 'e ,ace prin ri'curile de c$ntrapartid- #i c0eltuielile de e'tiune a,erente c$ntractel$r. 'iscul de contrapartid e'te ri'cul li!itat la un 'u*'criit$r a unui c$ntract de ':ap/ 3n ca%ul ine,icientei c$ntrapartidei 'ale.

'iscul de pia e'te enerat de 'pecula"iile ce p$t pr$veni din $pera"iunile de ':ap. ?e e2. / dac- la un ':ap nu e'te adu'$ $pera"iune de ,inan"are (ca%ul *-ncil$r c$ntractante de ':apu4 uri pentru clien"ii l$r)/ ele ,ac $ ac$perire a ri'cului de pia"pentru c$ntractant. 'iscul te+nic e'te dat de a'pectele '$,i'ticate #i c$!ple2e din intru!entele ,inanciare utili%ate/ precu! #i er$ri de anali%- a ri'cului.

Contractul futures

Contractul futures este un anga ament standardizat !ntre doi parteneri un vnztor i un cumprtor de a vinde, respectiv de a cumpra un anumit activ "devize, aciuni, alte titluri financiare sau mrfuri#, la un pre stabilit !n momentul !nc$eierii tranzaciei i cu e%ecutarea contractului la o dat viitoare numit scaden. &u alte cuvinte/ printr4un a't,el de c$ntract/ v5n%-t$rul 'e $*li - 'v5nd-/ iar cu!p-r-t$rul '- cu!pere activul de la *a%a c$ntractului la $ dat- viit$are ('caden"-)/ dar la un pre" 'ta*ilit. >ce't tip de c$ntract a ap-rut cu pe'te $ 'ut- de ani 3n ur!-/ c$ntractele ,uture' au cun$'cut $ e2pan'iune nea#teptat3n lu!ea ,inanciar- a ',5r#itului de 'ec$l NN/ v$lu!ul de tran%ac"i$nare al ace't$ra dep-#ind 3n pre%ent pe plan !$ndial $rice alte pr$du'e *ur'iere. E2plica"ia8 prin natura l$r/ c$ntractele ,uture'/ $,er- celui care le tran%ac"i$nea%- p$'i*ilitatea un$r c5#ti uri 'u*'tan"iale prin i!$*ili%area unei 'u!e de *ani relativ redu'e. ?e'i ur/ ri'cul a'u!at 3ntr4$ a'e!enea tran%ac"ie e2i't#i nu p$ate ,i i n$rat. &u c5t el e'te !ai !are/ cu at5t 'p$re'c #an'ele de c5#ti / pe de $ parte/ dar #i cele de pierdere/ pe de alta. 7n'- !area diversitate a ace't$r produse derivate ('e nu!e'c a't,el de$arece au 3nt$tdeauna la *a%- un activ 'up$rt 9 devi%e/ rate ale d$*5n%ii/ indici *ur'ieri etc) #i !ai ale'

fle%ibilitatea l$r per!it inve'tit$ril$r nu d$ar reducerea 'u*'tan"ial- a ri'cului pe care 3l pre'upune tran%ac"i$narea unui a't,el de pr$du'/ ci 3n unele ca%uri/ c0iar evitarea lui. Avanta#ele oferite de contractele futures &$ntractele ,uture' pre%int- $ 'erie de avanta1e c5t #i de%avanta1e. >'t,el eveni!entele e2terne p$t in,luen"a pre"ul/ v$latilitatea pre"ului. <$r!area *ur'el$r 'peciali%ate a a1utat la 'ta*ilitatea !aril$r ,luctua"ii de pre"/ ,luctua"ii deter!inate de alternan"a 'urplu'uril$r de $,ert-/ cu !$!entele de cri%-. ;$tu#i/ 3n ciuda ac"iunil$r de 'ta*ili%are a pre"uril$r !-r,uril$r !ai e2i't- $ 'erie de al"i ,act$ri ce p$t de'ta*ili%a c$ta"iile. >ce'tea 'unt 'eceta/ inunda"iile/ in'ectele ce puteau/ t$ate in,luen"a $,erta de pr$du'e a ric$le. La ,el #i r-%*$aiele ar putea ,ace ca valutele alt$r "-ri ',ie !ai ri'cante #i cu $ val$are !ai !ic- pe pie"ele !$netare ale lu!ii. ;ea!a de $ in,la"ie al$pant- 'au $ p$'i*il- rece'iune/ p$ate Oda pe'te capG pia"a de capital. .ie"ele ,uture' a1ut- la c$ntr$larea ri'cului. >tunci c5nd $ ,ir!-/ indu'trie 'au 'ect$r c$!ercial ,$l$'e'c e,ectiv pie"ele ,uture'/ ele nu ,ac altceva dec5t '-4#i c$ntr$le%e ri'cul/ care e'te un ele!ent al ,iec-rei a,aceri. >'t,el/ ,ir!ele care ,ac a,aceri cu clien"i 'au ,urni%$ri din 'tr-in-tate/ 'unt intere'a"i de !$dul cu! c$!pania ,ace ,a"- ratel$r de 'c0i!*. Terminolo"ia folosit *n futures Bull marBet 'au pia"a 'u* 'e!nul taurului repre%int- pia"a 3n care pre"urile 'unt 3n cre#tere. >tunci c5nd 'e 'pune c- $ pia"e'te *ulli'0/ e2i't- $ per'pectiv- ca pre"urile v$r cre#te.

Bear marBet 'au pia"a 'u* 'e!nul ursului repre%int- pia"a 3n care pre"urile 'cad. ?eci/ $ pia"- *eari' $,er- $ per'pectivpe'i!i't- #i $perat$rii c$n'ider- c- pre"urile 'cad. Poziie lon" 8 dac- 'e cu!p-r- un c$ntract ,uture'/ cu!p-r-t$rul de"ine $ p$%i"ie l$n . Speculatorul ini"ia%- p$%i"ii l$n atunci c5nd 'e a#teapt- la $ cre#tere viit$are a pre"ului ,uture'. Hedgerul ini"ia%- p$%i"ii l$n atunci c5nd e'te e2pu' cre#terii pre"ului activului re'pectiv. Poziie s+ort 8 cineva care vinde c$ntracte ,uture' pe care nu le de"inea anteri$r e'te '0$rt 'au are p$%i"ii de'c0i'e '0$rt. > nu 'e c$n,unda ace't c$ncept cu cel 3n care cineva care a avut ini"ial $ p$%i"ie l$n prin cu!p-rarea un$r c$ntracte ,uture' #i ap$i le vinde pentru a4#i c$!pen'a p$%i"ia 3n pia"-. Speculatorul ini"ia%- p$%i"ii '0$rt atunci c5nd anticipea%- 'c-derea pre"ului ,uture'. Hedgerul ini"ia%- p$%i"ii '0$rt atunci c5nd e'te e2pu' 'c-derii pre"ului !-r,ii 'au al activului re'pectiv. Darcarea la pia a c$ntractel$r ,uture' ,ace ca 3n ,iecare %i c$ntul '- ,ie creditat 'au de*itat/ 3n ,unc"ie de ev$lu"ia pre"ului p$%i"iil$r de'c0i'e. .ierderea 'au pr$,itul/ re%ultat din !arcarea la pia"- ,ace ca 'u!a e2i'tent- 3n c$nt '- $'cile%e/ 3n'- acea'ta nu p$ate '- 'cad- 'u* nivelul !ar1ei de !en"inere. Apelul *n mar#8 'itua"ia 3n care 'u!a din c$ntul de !ar1'cade 'u* nivelul e2i'tent 3n c$nt/ titularul c$ntului pri!e#te apel 3n !ar1- pentru di,eren"a dintre nivelul !ar1ei ini"iale #i 'u!a e2i'tent- 3n c$nt. ;itularul tre*uie '- r-'pund- cu 'upli!entare de ,$nduri p5n- cel t5r%iu 3nceperea ur!-t$arei #edin"e de tran%ac"i$nare/ alt,el i 'e lic0idea%- ,$r"at t$ate p$%i"iile de'c$perite p5n- c5nd 'u!a de c$nt a1un e la nivelul !ar1ei ini"iale. Livrarea !-r,uril$r 'au a valutel$r la *ur'ele din 3ntrea a lu!e e'te $p"i$nal-. 7n =A>/ 98I din c$ntractele ,uture' 'unt lic0idate 3n pia"- #i nu!ai 2I au ca re%ultat livrarea ,i%ic- 'au

lic0idarea ca'0 a !-r,ii. .entru c- unele c$ntracte ,uture'/ cu! ar ,i cele pe pr$du'e 'intetice 9 indici *ur'ieri/ valutari 9 nu e2i'tp$'i*ilitatea livr-rii ,i%ice. .$%i"iile 'unt 3nc0i'e prin lic0idarea ca'0 #i plata di,eren"el$r. 2im oluri i specificaii &$ntractele ,uture' 'e p$t reali%a pe !ai !ulte unit-"i de tran%ac"i$nare #i ca atare practica *ur'ier- a i!pu' 'i!pli,icarea denu!irii prin 'i!*$luri. >'t,el '4au ad$ptat ur!-t$arele 'i!*$luri8 &$ntractul ,uture' pe d$larul a!erican/ 'i!*$lul '!LG(2D. &$ntractul ,uture' pe !$neda eur$peana/ 'i!*$lul '!LGE('! &$ntractul ,uture' pe indice *ur'ier/ cel al D)D nu!it DE;/ 'i!*$lul BET4'!L5. 7n !$d 'i!ilar 'e p$t ad$pta 'i!*$luri #i pentru celelalte unit-"i de tran%ac"i$nare (!-r,uri). (nitatea de tranzacionare repre%int- activul de la *a%a c$ntractului a't,el8 ROL/A=? P 1.000 A=? ROL/EAR P 1.000 EARO

DE;(ROL)P 10.000 lei 3n!ul"it cu indicele DE; 3n puncte.

3aloarea contractului futures8 'e $*"ine !ultiplic5nd pre"ul ,uture' la care '4a 3nc0eiat tran%ac"ia re'pectiv- cu unitatea de tran%ac"i$nare. Pasul c$ntractului ,uture' 3l repre%int- ,luctua"ia !ini!- cu care 'e p$ate !$di,ica c$ta"ia #i 'e re,er- la $ !i#care 3n 'u' 'au

3n 1$' a pre"ului activului 'up$rt. .a'ul e'te de 1 leu pentru c$ntractele ,uture' ROL/A=?/ROL/EARO #i de 0/1 puncte pentru c$ntractul pe indicele *ur'ier DE; #i $p"iunile av5nd ca 'up$rt c$ntractul ,uture' pe indicele DE;. Limita de oscilaie zilnic a preului e'te deter!inat- de c-tre *ur'- #i repre%int- $'cila"ia ,a"- de %iua precedent- ce 'e p$ate ad!ite.

Dar#a iniial e'te val$area pe care un titular de c$nt tre*uie '- $ de"in- 3n c$ntul de !ar1- la ini"ierea ,iec-rui c$ntract. )al$area !ar1ei e'te 'ta*ilit- de c-tre *ur'-/ dup- c$n'ultarea ca'ei de c$!pen'a"ii #i $rice 'itua"ie de de'ta*ili%are a pie"ei/ e'te aplicat- i!ediat. Dar#a de meninere e'te ele!entul care a'i urinte ritatea ca'ei de c$!pen'a"ii #i a a en"iei de *r$Kera1. Mar1a de !en"inere repre%int- 'u!a !ini!- pe care un titular de c$nt p$ate '- $ de"in- 3n c$ntul de !ar1- pentru a !en"ine p$%i"ii de'c0i'e la c$ntractele ,uture' #i repre%int- Q din !ar1a ini"ial-. Decanismul de tranzacionare *n pieele futures Mecani'!ul de tran%ac"i$nare 3n pie"ele ,uture' 'e reali%ea%- 3n 'pa"ii 'pecial a!ena1ate pentru acea't- activitate/ l$curi nu!ite rin uri (Rpit4uriG). ($ul '$,t 4 =>GG+;>R+A= c$nceput inte ral de departa!entul de in,$r!atic- #i tran%ac"ii al Dur'ei #i &a'ei R$!5ne de &$!pen'a"ie/ aduce !ai !ulte pre!iere. &ea !ai i!p$rtant- n$utate $ repre%int- 3nl$cuirea 'i'te!ului de !ar1e cu un 'i'te! de evaluare a ri'cului care ia 3n c$n'iderare t$ate p$%i"iile de'c0i'e pe un c$ntract/ at5t pe ,uture' c5t #i pe $p"iuni. 7n ,unc"ie de ace'tea/ 'e evaluea%- ri'cul pe un tip de c$ntract/ care p$ate a1un e la %er$. 'e"ula de az *n pieele futures este s cumperi la pre sczut i s vinzi la pre ridicat, indiferent *n ce ordine0

=c0e!atic acea't- re ul- ar ap-rea 'u* ,$r!a de'enat- !ai 1$'8 !rdinele de tranzacionare ;$ate tran%ac"iile din acea't- pia"- 'e reali%ea%- pe *a%a un$r $rdine preala*ile ale clien"il$r '$ciet-"il$r de val$ri !$*iliare. E2i't- trei tipuri de $rdine ,unda!entale8 ordin de v.nzare, de cumprare i ordine spread0 7n'- ace'te $rdine 'e diver'i,ic3n !ai !ulte cate $rii. 7n ,unc"ie de vala*ilitatea unui $rdin8 'unt ordine la zi #i ordine cu vala ilitate sta ilit de investitor6 in ,unc"ie de pre"ul tran%ac"iei 'e 3nt5lne'c d$u- tipuri de ordine& la preul pieei i ordine la un pre sta ilit.

!rdinul la pia 9 marBet order 7 dat a entului pentru a reali%a i!ediat $ tran%ac"ie la pre"ul pie"ei care va ,i 3n !$!entul e2ecu"iei ace'ta ,iind cel !ai *un pre". !rdinul limit 9 limit order $ 'e 3!part 3n d$u- cate $rii Rla li!it-G #i R't$p li!it-G #i ,iecare dintre ace'tea p$t ,i de cu!p-rare 'au de v5n%are. !rdinul 2pread repre%int- $rdinul de a cu!p-ra un c$ntract ,uture' #i de a vinde 'i!ultan alt c$ntract ,uture' pe aceea#i !ar,- 'au pe $ !ar,- 'i!ilar-/ la $ anu!itdi,eren"- de pre".

>ce'te tipuri de $rdine 'pread au dat na#tere #i un$r anu!ite tipuri de tran%ac"i$n-ri 'peciale nu!ite tranzacii spread0 ;ran%ac"ia 'pread 'e ,ace prin cu!p-rarea #i v5n%area 'i!ultana d$u- c$ntracte ,uture' 3nrudite. =e ini"ia%- $ a't,el de tran%ac"ie 3n 'peran"a c- di,eren"a de pre" dintre cele d$u- c$ntracte 'e va 'c0i!*a 3n *ene,iciul lui/ 3nainte de c$!pen'area tran%ac"iei. ?i,eren"a dintre c$ntracte 'e nu!e#te spread. =- pre'upune! c-/ ur!-rind 'pread4ul dintre c$ntracte/ a#tept-! ca pre"urile c$ntractel$r ,uture' pe d$lari #i eur$ '- crea'c-/ dar nu 3n aceea#i !-'ur-. >'t,el 'pu' crede! c- 'pread4ul dintre cele d$u-

c$ntracte 'e va !$di,ica. >! putea cu!p-ra c$ntractul a c-rui cre#tere e'ti!-! c- va ,i !ai !are (eur$) #i '-4l vinde! pe cel-lalt (d$lari). >cea'ta 3n'e!n- '- ,$l$'i! $ tran%ac"ie 'pread. =- pre'upune! c- pre"ul eur$ cre#te !ai !ult. &5nd 3nc0eie! tran%ac"ia 'pread/ v$! $*"ine !ai !ul"i *ani din v5n%area c$ntractel$r pe eur$ dec5t pierderea din r-'cu!p-rarea c$ntractel$r pe d$lari. .r$,itul $*"inut din tran%ac"ie e'te e al cu 'c0i!*area 'preadului dintre cele d$u- c$ntracte. 2 presupunem c- pre"urile la c$ntractele pe luna dece!*rie la d$lar #i eur$ 'unt 3n urcare. &$n'ider-! c- pre"ul din pre%ent al c$ntractului pe d$lar e'te prea !are 3n c$!para"ie cu pre"ul c$ntractului ,uture' pe eur$ #i 'e ini"ia%- $ tran%ac"ie 'pread l$n pe eur$ pentru dece!*rie/'0$rt pe d$lari pentru dece!*rie adic-/ v$! cu!p-ra eur$ #i v$! vinde d$lari. +ntr$duce! tran%ac"ia 'pread c5nd d$larul e'te c$tat la E2447lei/ iar eur$ la 28245lei (!-ri!ea unui c$ntract e'te de c5te 1000 unit-"i). =preadul dintre cele d$u- c$ntracte e'te de 4202 lei (E2447428245) iar pia"a 'e va !i#ca c$n,$r! previ%iunil$r a't,el pre"ul pe !arc- cre#te !ai !ult. La !$!entul p$trivit 3nc0eie! ace't 'pread. >cu! d$larul e'teE2497 lei iar eur$ la 28E20 lei/ e2i't5nd un 'pread de 4177 lei (E2497 9 28E20). =e $*'erv- c'preadul '4a !$di,icat cu 25 lei.

=e c5#ti - 75000 lei la c$ntractul pe eur$ al 'preadului 3n !$!entul 3n care vinde! ace't c$ntract (75 lei/eur$ 2 1000 eur$). &5nd r-'cu!p-r-! c$ntractul pe d$lari/ 'e pierde 50.000 lei (50 lei/d$lar 2 1000). .r$,itul reali%at e'te e al cu 'c0i!*area 'preadului (25 2 1000 P 25000 lei). .r$,itul din tran%ac"ie e'te e al cu 'c0i!*area 'preadului ;ran%ac"ia 'pread nu 'e ,$l$'e#te nu!ai 3n pie"ele care au $ tendin"- cre'c-t$are. =e p$ate e'ti!a #i $ 'c-dere a pre"uril$r la

d$lari #i eur$/ care 3n'- nu va ,i de aceea#i pr$p$r"ie. 7n ace't ca% 'e va cu!p-ra c$ntractul care 'e c$n'ider- c- va 'c-dea !ai pu"in (d$lari) #i 3l v$! vinde pe cel care va 'c-dea !ai !ult (eur$). ?ac- ev$lu"ia 'e adevere#te v$! $*"ine !ai !ul"i *ani r-'cu!p-r5nd eur$/ dec5t dac- a! ,i v5ndut din n$u d$larii. &a #i !ai 'u' pr$,itul re%ult- din 'c0i!*area 'preadului. De e/emplu, 3ntr4$ tran%ac"ie l$n d$lari cu livrarea 3n iunie/'0$rt eur$ cu livrarea 3n iunie la pre"ul de EE.097 lei pentru un d$lar #i 28.E47 lei pentru eur$ deci la un 'pread de 4.750 lei. >! e'ti!at c- pre"urile v$r 'c-dea/ dar pre"ul 3n d$lari va 'c-dea !ai pu"in. Mai t5r%iu 'e c$!pen'ea%- tran%ac"ia la pre"ul de E2.997 lei pentru un d$lar #i la 28.147 lei pentru eur$ cu un 'pread de 4.850 lei. )$! pierde 100.000 lei la c$ntractul pe d$lari #i v$! c5#ti a 200.000 lei de la c$ntractul pe eur$. .r$,itul e'te de 100.000 lei/ e al cu c5#ti ul din 'pread. >ce'te tipuri de tran%ac"ii 'unt !ai pu"in ri'cante dec5t luarea unei p$%i"ii directe 3n pia"- dar e'te p$'i*il '- 'e #i piardla a!*ele c$ntracte ale tran%ac"iei. La 3nc0eierea unei tran%ac"ii 'pread tre*uie ale'e cu !are aten"ie at5t cele d$u- c$ntracte ,uture' c5t #i !$!entul 3n care 'e reali%ea%- tran%ac"ia. ;re*uie avut- 3n vedere #i 'incr$ni%area ce pre'upune ca rela"ia de pre" '- 'e 'c0i!*e #i '- ,ie lic0idat- dup- ce 'c0i!*area '4a pr$du'. 3ariaii ale modelului de spread 2pread inter$livrare repre%int- $ tran%ac"ie 'pread ce include c$ntracte pe luni di,erite ale aceluia#i pr$du' 'au in'tru!ent ,inanciar. >ce't 'pread pre'upune rela"ia de pre" 3ntre un c$ntract pe $ lun- !ai apr$piat- (un c$ntract ce 'e apr$pie de ter!enul de e2pirare) #i un c$ntract pe $ lun- !ai 3ndep-rtat(!ai 3ndep-rtat de ter!enul de e2pirare) pe aceea#i !ar,-. &5nd apare $ deviere 3ntre cele d$u- c$ntracte e'te !$!entul $p$rtun pentru lan'area unui $rdin 'pread. ?ac- 'e e'ti!ea%- c- un c$ntract pe $ luna !ai apr$piat- va avea avanta1 ,a"- de

c$ntractul pe $ luna !ai 3ndep-rtat-/ ar tre*ui '-4l cu!p-r-! pe pri!ul #i '-4l vinde! pe cel de4al d$ilea. ;ran%ac"ia 'e p$ate reali%a #i inver'. 2pread de tip ull. =e aplic- pentru unele !-r,uri 't$ca*ile cu! ar ,i p$ru!*ul #i 'l-nina. 7ntr4$ pia"- de tip *ull/ c$ntractul cu ter!enul de livrare !ai apr$piat va c5#ti a teren ,a"- de cel cu $ lun- de livrare !ai 3ndep-rtat-. Dr$Kerul va ini"ia un 'pread *ull a't,el8 l$n la c$ntractul pe luna apr$piat-/'0$rt la c$ntractul pe luna 3ndep-rtat-. 2pread de tip ear. 7n ace't ca% re ula !-r,uril$r 't$ca*ile 'e inver'ea%-. >tunci c5nd pre"urile 'cad/ c$ntractul cu ter!enul de livrare !ai apr$piat va pierde teren c$!parativ cu cel cu livrarea 3ndep-rtat-. Dr$Kerul va ini"ia un 'pread *ear8 '0$rt la c$ntractul pe luna apr$piat-/l$n la c$ntractul pe luna 3ndep-rtat-. 2pread inter$mrfuri 3l repre%int- cu!p-rarea unui c$ntract ,uture' 'i!ultan cu v5n%area unui c$ntract la aceea#i lun-/ pe !ar,- di,erit-/ dar 3nrudit-. 2pread inter$piee pre'upune cu!p-rarea 'au v5n%area aceluia#i c$ntract pe aceea#i !ar,- #i pentru aceea#i lun-/ dar la d$u- *ur'e di,erite/ 3n "-ri di,erite. Acoperirea riscului0 Concepte de speculaii az0 Hed"in" i

O activitate ec$n$!ic- i!plic- apari"ia diver'el$r riscuri/ re%ultate din8 1. c$n'ervarea patri!$niului 2. a'i urarea pr$ce'ului de pr$duc"ie E. c$n'ervarea pie"ei de de',acere 4. apr$vi%i$narea cu !aterie pri!-

5. deter!inarea venituril$r viit$are/ in,luen"ate de pre"urile de de',acere H. plani,icarea c0eltuielil$r viit$are/ in,luen"ate de pre"urile de ac0i%i"ie 7. eveni!ente !a1$re neprev-%ute 7n pre%ent ac$perirea ace't$r ri'curi 'e ,ace la un nivel ne'e!ni,icativ/ ,$l$'ind in'tru!ente *ancare 'au c$ntracte de a'i urare/ cea !ai !are parte a ri'curil$r ,iind l-'ate '- pr$duce,ecte cu ur!-ri dintre cele !ai rave. &$'turile #i/'au pierderile re%ultate din ne e'ti$narea ri'curil$r p$t ,i c$n'idera*ile/ put5nd duce c0iar la anularea pr$,itului.

+n'tru!entele ,inanciare derivate (c$ntractele de *ur'- prin tran%ac"ii ,uture' #i cu $p"iuni) au ap-rut ca $ nece'itate a e'ti$n-rii ri'curil$r pre%entate la punctele E/4/5 #i H/ iar pentru unele pr$du'e #i 'ervicii ace'te in'tru!ente 'unt 'in urele di'p$ni*ile pentru ac$perirea ri'curil$r c$ntractului ,uture'. &0iar #i ,-r- e2ecutarea c$ntractel$r ,uture' prin livrare ,i%ica la 'cadenta/ ri'cul din ev$lu"ia de,av$ra*il- a pre"ului e'te practic eli!inat. Participanii la piaa futures/ care au $*iectivul de a e'ti$na ri'cul/ 'unt denu!i"i +ed"eri. Ri'cul ace't$ra nu di'pare/ ci e'te preluat de 'peculat$ri cu inten"ia de a $*"ine pr$,it/ 3ntr4$ peri$ad- de ti!p relativ 'curt-/ din di,eren"ele de pre" la care 'unt e2ecutate tran%ac"iile l$r. Orice activitate ec$n$!ic- i!plic- apari"ia !ai !ult$r ri'curi/ printre care #i cele re%ultate din !$di,icarea pre"uril$r pr$du'el$r ac0i%i"i$nate 'au v5ndute #i din $'cila"ia cur'ului valutar. >ce'te !$di,ic-ri de pre" #i $'cila"ii de cur' valutar p$t avea e,ecte ne ative a'upra de',-#ur-rii a,acerii 3n 'ine/ 'au p$t/ din c$ntr-/ ,ace inve'ti"ia pr$,ita*il-. ?erularea unei activit-"i

ec$n$!ice cu pr$,itul u#$r de anticipat i!pune pr$te1area 3!p$triva ace't$r ri'curi enerate de ev$lu"ii ne,av$ra*ile ale preturil$r/ re'pectiv ale cur'ului valutar.

&ea !ai e,icient- #i ,acil- !et$d- de e'ti$nare a ace't$r ri'curi e'te $,erit- de pia"a ,uture' prin $pera"iunea nu!ita +ed"e. Prin +ed"e se *nele"e o operaiune pe piaa futures prin care se urmrete acoperirea riscului unei eventuale evoluii nefavora ile a preului unui activ de az0

!peraiunea de +ed"in" reprezint un su stitut temporar pentru o v.nzare sau o cumprare a unei mrfi pe piaa la disponi il i const *n v.nzarea de contracte futures *n anticiparea unei v.nzri viitoare pe piaa la disponi il, ca o protecie *mpotriva scderii posi ile a preului, sau cumprarea de contracte futures *n anticiparea unei cumprri pe piaa la disponi il, realiz.nd o protecie *mpotriva creterii posi ile a preului0 Tipuri de +ed"e Opera"iunea de 0ed e e'te e2ecutat- pentru a pr$te1a pre"ul 'p$t/ pre"ul curent ce e'te pl-tit 'au pri!it pentru $ !ar,- pe pia"a la di'p$ni*il. >v5nd 3n vedere cele d$u- p$%i"ii (de cu!p-rare/ re'pectiv de v5n%are) ce p$t ,i ad$ptate de c-tre $perat$ri pe $ pia"-/ 'e p$ate de,ini +ed"in"$ul ca fiind operaiunea ursier ce const *n desc+iderea unei poziii futures e"ale, dar de sens contrar poziiei deinute pe piaa la disponi il0 >'t,el/ 3n ,unc"ie t$t de ace'te p$%i"ii/ pute! v$r*i de d$u- tipuri de +ed"e0 An 0ed in reali%at printr4$ p$%i"ie de cu!p-rare pe pia"a ,uture' p$art- nu!ele de lon" +ed"e.

De e/emplu8 $ ,ir!a tre*uie 'a cu!pere valuta (de e2e!plu d$lari)/ la $ dat- viit$are cun$'cut-. Ri'cul apare atunci c5nd val$area d$larului cre#te 3n rap$rt cu !$neda na"i$nal-. ?e aceea/ ,ir!a intr- pe pia"a la ter!en ca 0ed er/ #i cu!p-rc$ntracte ,uture'. ?ac- val$area d$larului cre#te/ #i pre"ul ,uture' 3nre i'trea%- aceea#i ev$lu"ie #i deci prin v5n%area c$ntractel$r ,uture' (pentru lic0idarea prin $,,'et a p$%i"iei de'c0i'e)/ tran%ac"iile ,uture' v$r enera pr$,it care va ac$peri/ cel pu"in par"ial/ cel !ai 3nalt nivel al d$larului la care 'e va e,ectua cu!p-rarea pe pia"a la di'p$ni*il. An 0ed in reali%at printr4$ p$%i"ie de v5n%are pe pia"a ,uture' p$art- nu!ele de s+ort +ed"e. De e/emplu8 un pr$duc-t$r #tie ca la $ dat- viit$are (cun$'cut-)/ va avea ata de v5n%are $ anu!it- cantitate de !ar,-. Ri'cul apare atunci c5nd pre"ul re'pectivei !-r,i 'cade. ?e aceea/ pr$duc-t$rul va ini"ia $ v5n%are de c$ntracte pe pia"a de ,uture'. ?ac- pre"ul !-r,ii 'cade/ atunci #i pe pia"a ,uture' pre"ul va 'c-dea #i deci prin cu!p-rarea de c$ntracte ,uture' (pentru 3nc0iderea p$%i"iei de'c0i'e)/ tran%ac"iile ,uture' v$r enera pr$,it care va ac$peri cel pu"in par"ial cel !ai 'c-%ut nivel al pre"ului. Basis$ul0 Evoluia preurilor Anul dintre cele !ai i!p$rtante c$ncepte de pe pia"a ,uture' e'te cel de O aza a preurilorG ( asis)/ care are un r$l i!p$rtant 3n 3n"ele erea pr$ce'ului de 0ed in . 7n ,unc"ie de *a'i' 'e iau deci%iile de e,ectuare a tran%ac"iil$r. Da'i'4ul repre%int- di,eren"a dintre pre"urile ,uture' curente #i pre"urile 'p$t curente. &$n'ider5nd8 * P *a'i' , P pre"ul ,uture' curent

= P pre"ul 'p$t curent/ atunci8 If$2 >cea't- di,eren"- depinde de !ai !ul"i ,act$ri 'peci,ici ,iec-rui pr$du'/ printre care #i c0eltuielile de dep$%itare/ c0eltuielile de !anipulare a !-r,ii/ !ar1a de pr$,it a v5n%-t$ril$r/ in,la"ie. Da'i'4ul/ ca #i pre"ul 'p$t de care e'te le at/ are $ !ul"i!e de l$cali%-ri pe 0art-/ ,a"- de pre"ul ,uture' care apare pe di,eritele pie"e *ur'iere. ?ac- pre"ul 'p$t cre#te !ai !ult dec5t pre"ul ,uture'/ acea'ta va duce la 'c-derea *a'i'4ului6 inver'/ *a'i'4ul cre#te. ;endin"a n$r!al- a *a'i'4ului e'te '- 'cad-/ dat$rit- reducerii c0eltuielil$r de 't$care. .e !-'ur- ce 'e apr$pie luna de livrare/ *a'i'4ul devine !ai !ic/ a't,el 3nc5t 3n !$!entul #i l$cul livr-rii pre"ul 'p$t #i cel ,uture' 'unt 3n !$d n$r!al identice. ?eci la 'caden"- *a'i'4ul e'te nul.

An $perat$r pe pia"a ,uture' care are $ p$%i"ie de cu!p-rare (a cu!p-rat un c$ntract ,uture') #i $ p$%i"ie de v5n%are la !ar,va c5#ti a dac- *a%a 'e !-re#te #i va pierde dac- *a%a 'e !ic#$rea%-. +nver'/ cel care are $ p$%i"ie de v5n%are pe pia"a ,uture' (a v5ndut un c$ntract) #i $ p$%i"ie de cu!p-rare la !ar,va c5#ti a dac- *a'i'4ul 'e !ic#$rea%- #i va pierde dac- el cre#te. .rin ur!are/ un 0ed er tran',$r!- ri'cul de pre" 3ntr4un ri'c privind *a'i'4ul. E/punerea la risc0 'iscul valutar O'cila"ia #i ev$lu"ia i!previ%i*il- a cur'ului valutar creea%,ir!el$r care lucrea%- 3n c$!er"ul e2teri$r (i!p$rt #i e2p$rt) 'au ,ir!el$r ale c-r$r pr$du'e c$!erciali%ate pe pia"a intern- au pre"urile e2pri!ate 3n valut- dar plata 'e ,ace 3n lei/ e2puneri la ri'cul valutar/ cu in,luen"e 3n re%ultatul ,inanciar.

E2punerea are trei c$!p$nente !a1$re8 3aloare 4 'u!a 3n valut- care creea%- ri'cul valutar6 Timp 4 peri$ada de ti!p 3n care e'te pre%ent- acea'te2punere6 2ens 4 la cre#terea 'au la 'c-derea cur'ului valutar. E2punerile la ri'c dat$rate ev$lu"iei cur'ului valutar 'unt denu!ite Oe2puneri valutareG #i 'e !ani,e't- 3n ur!-t$arele !$duri8 E/punerea contractual. >cea'ta apare 3n !$!entul 3nc0eierii unei rela"ii c$ntractuale care c$n"ine plat- 'au 3nca'are valutar-/ 'au plata 'e ,ace 3n lei dar pre"ul pr$du'ului e'te e2pri!at 3n valut-.

Importatorul/ care pe *a%a unui c$ntract/ '4a an a1at '- ,ac- $ plat- valutar- e2tern-/ e'te intere'at ca/ c0eltuielile a,erente ace'tei pl-"i (cur'ul valutar) '- nu ,ie !ai !ari dec5t veniturile re%ultate din val$ri,icarea pr$du'ului. Orice cre#tere a cur'ului valutar ,ace ca/ c0eltuielile ace'tuia '- crea'c-/ di!inu5nd 'au anul5nd pr$,itul. E/portatorul/ care pe *a%a unui c$ntract va 3nca'a valuta/ 3n viit$r/ e'te intere'at ca 'u!a 3n lei $*"inut- din v5n%area valutei '- ac$pere c0eltuielile a,erente pr$ducerii !-r,ii. Orice 'c-dere a cur'ului valutar ,ace ca veniturile ''cad-/ di!inu5nd 'au anul5nd pr$,itul. >ce't tip de e2punere are c$!p$nentele8 val$are #i ti!p cele !ai !ari.

E/punerea de transfer. E'te dat- de apari"ia ri'cului valutar la ,ir!ele care e,ectuea%- $pera"iuni de i!p$rt #i/'au e2p$rt utili%5nd di,erite valute. >cea't- 'itua"ie ,ace ca/ pe de $ parte e'ti$narea crean"el$r #i/'au a dat$riil$r '- i!punutili%area unei valute de re,erin"- 3n care 'e rap$rtea%- #i 'e

e'ti$nea%- ace'te $pera"iuni/ iar pe de alt- parte e,ectuarea 3nca'-ril$r #i pl-"il$r 3n #i din di'p$ni*il '- duc- la 'c-derea venituril$r 'au la cre#terea c0eltuielil$r.

M$di,ic-rile cur'ului de 'c0i!* 3ntre valutele $pera"i$nale p$ate pr$duce ur!-t$arele e,ecte8

cre'c c0eltuielile ,ir!ei care e,ectuea%- $pera"iuni de import 3n valutele care 'e aprecia%- ,a"- de valuta de re,erin"-. cre'c c0eltuielile ,ir!ei care e,ectuea%- $pera"iuni de import 3n valutele care 'e aprecia%- ,a"- de valutele di'p$ni*ile. 'cad veniturile ,ir!ei care e,ectuea%- $pera"iuni de e/port 3n valutele care 'e deprecia%- ,a"- de valuta de re,erin"-. 'cad veniturile ,ir!ei care e,ectuea%- $pera"iuni de e/port 3n valutele care 'e deprecia%- ,a"- de valutele nece'are.

E/punerea conta il0 E'te dat- de in,luen"a $pera"iunil$r valutare 3n c$nturile c$nta*ile ale ,ir!ei 'au de pl-"ile 'au 3nca'-rile 3n valut- e#al$nate pe $ peri$ad- de ti!p. Orice ,ir!care de"ine/ pe $ peri$ad- de ti!p/ valut- 3n c$nt e'te a,ectat- de !$di,icarea val$rii ace'teia. Importatorul care e,ectuea%- $ plat- 3n avan' 'au $ plata!5nat- ,a"- de data la care a e,ectuat i!p$rtul/ 3nre i'trea%- 3n 'itua"ia ,inanciar- venituri 'au pierderi din di,eren"a dintre val$area de 3nre i'trare c$nta*il- a val$rii pr$du'ului #i val$area c$nta*il- a c$'turil$r/ 3n lei/ pentru valuta pl-tit-. E/portatorul care pri!e#te plata pr$du'ului 3n avan' 'au dup- livrare 3nre i'trea%- venituri 'au pierderi din di,eren"a dintre

val$area de 3nre i'trare c$nta*il- a val$rii pr$du'ului #i val$area c$nta*il- a venituril$r/ 3n lei/ pentru pr$du'ul e2p$rtat. >ce'te e2puneri 'e re,lecta 3n c$nta*ilitate prin in,luen"a 3n 'itua"ia ,inanciar- a val$ril$r din c$nturile8

de di,eren"e ,av$ra*ile din cur' valutar6 de di,eren"e ne,av$ra*ile din cur'ul valutar. 'iscul valutar are *n principal dou sensuri& 1. Ri'cul din cre#terea cur'ului de 'c0i!*6 2. Ri'cul din 'c-derea cur'ului de 'c0i!*.

;ran%ac"iile cu c$ntracte ,uture' pe valute/ pe l5n tran',erul ri'cului valutar/ dau participan"il$r #i in,$r!a"ii privind val$area cur'ului valutar la $ anu!it- dat- 3n viit$r. (e $cierile pentru ace'te c$ntracte 'e p$art- pe val$area cur'ului unei valute pe care pia"a $ anticipea%- pentru $ dat- 3n viit$r (data 'caden"ei c$ntractului ,uture') #i/ dac- pia"a e'te ,$r!at- dintr4 un nu!-r !ai !are de participan"i/ e'te cel !ai pr$*a*il ca ace't cur' al valutei la acea dat- '- ,ie cel anticipat de pia"a ,uture'. E/emple de contracte futures pe valute Hed"in" pe cretere 4importatorul5 &re#terea cur'ului valutar 3n ,uture'/ ,a"- de nivelul actual care e'te c$n'iderat nivel de re,erin"-/ ca $ pr$ n$%- real- aratc- ev$lu"ia pie"ei valutare inter*ancare are $ tendin"- de cre#tere accentuat-. >ce't ,apt pr$v$ac- !a1$rarea c$'turil$r ,ir!el$r/ 3n 'pecial a cel$r i!p$rtat$are. 2tudiul de caz 'e re,er- la un importator care are rela"ii c$ntractuale prin care tre*uie '- ,ac- $ plat- e2tern- 3n d$lari =.A.>.

Date iniiale8 4 =unte! 3n data de 15 ianuarie6 4 .lata e2tern- 'e ,ace la data livr-rii/ re'pectiv 20 !artie6 4 =u!a a,erent- pl-"ii e2terne e'te de 55.000 A=?6 4 &ur'ul ,uture' pentru 'caden"a c$ntractel$r d$lar D.R.M. cu 'caden"a 3n luna !artie e'te de 2/85 lei6 4 )al$area unui c$ntract ,uture' d$lar DRM e'te de 1.000 A=?6 4 Garan"ia (!ar1a)/ 3n lei/ cerut- pentru un c$ntract ,uture' e'te de 4I din val$area ace'tuia6 4 &$!i'i$nul ne $ciat de i!p$rtat$r cu a en"ia *ur'ier- e'te de 0/H lei pentru un c$ntract. !peraiuni8 &re#terea cur'ului valutei 3n ,uture' pre'upune ca pe pia"a =.O; cur'ul A=? 3n data 'caden"ei va ,i !ai !are dec5t cel actual #i '4ar 'itua la val$area anticipat- din ,uture'. &re#terea cur'ului ,uture' 'e 3nre i'trea%- 3n 'itua"ia 3n care eveni!entele petrecute 'au ce 'e v$r petrece 3n peri$ada 15 ianuarie 4 20 !artie v$r in,luen"a cur'ul A=? ceea ce ,ace ca i!p$rtat$rul '- 'up$rte $ cre#tere a c$'tului pentru un d$lar. +!p$rtat$rul tre*uie '- eli!ine cre#terea c0eltuielil$r printr4 $ $pera"iune de cu!p-rare 3n ,uture' de 55 c$ntracte ( 55.000 S / 1.000 S P 55 c$ntracte) la cur'ul de 2/85 lei/A=?. .entru acea't$pera"iune i!p$rtat$rul tre*uie '- depun- la a en"ia *ur'ier- $ aran"ie de 114/00 lei/c$ntract/ deci un t$tal de H270/00 lei #i 'pl-tea'c- un c$!i'i$n de EE/00 lei. 7n ace't !$!ent i!p$rtat$rul p$ate ,i2a un pre" de c$'t/ 3n lei/ pentru !ar,a i!p$rtat-. ?ac- unitatea de pr$du' c$'t- 1 S la care 'e adau - 0/4lei c$'turi de di'tri*u"ie/ eventual pr$ce'are/

ta2e #i pr$,it/ p$ate anun"a pre"ul de di'tri*u"ie de E/25 lei/*uc (2/85 lei pentru 1 S #i 0/400 lei ada$'ul c$!ercial). .entru data 'cadentei $ '- e2pun 4 variante ale pre"ului =.O; (cur'ul $,icial c$!unicat de D.(.R. 3n data de 20 !artie)/ 3n ,unc"ie de care 'e rap$rtea%- c0eltuielile i!p$rtat$rului. ?up- cu! 'e $*'erva/ ace't i!p$rtat$r pl-te#te pentru un d$lar 2/85 lei indi,erent de val$area cur'ului =.O; c$!unicat de D.(.R. +n %iua de 20 !artie. >ce't cur' a ,$'t ,i2at 3nc- din data de 15 ianuarie c5nd a e,ectuat cu!p-rarea de c$ntracte ,uture' la pre"ul de 2/85. +n peri$ada 15 ianuarie 4 20 !artie ace't i!p$rtat$r nu !ai e'te e2pu' la ri'cul valutar #i activitatea lui 'e p$ate a2a pe -'irea pie"ei de de',acere pentru pr$du'ul re'pectiv/ an a15ndu4 'e ca 3l va vinde la pre"ul de E/25 lei/ p-'tr5ndu4#i ada$'ul c$!ercial de 0/4 lei. ?in ace'te $pera"iuni i!p$rtat$rul 3#i are a'i urat acel pr$,it inclu' +n ada$'ul c$!ercial (14I). .entru a deter!ina c$'turile pe care le 'up$rta i!p$rtat$rul ca '- aplice pr$cedura de !ai 'u'/ lua! 3n c$n'iderare ca ,iind c$'t direct c$!i'i$nul pl-tit #i c$'t indirect venitul de care e'te privat ace'ta prin i!$*ili%area !ar1el$r.

La un nivel al c$!i'i$nului de 0/H0 lei/c$ntract pentru 55 c$ntracte i!p$rtat$rul tre*uie '- pl-tea'c- a en"iei *ur'iere un c$!i'i$n la cu!p-rare de EE/00 lei #i la v5n%are t$t de EE/00 lei/ deci un t$tal de HH/00 lei . Mar1a pentru un c$ntract e'te de 4I 2 2.850/00 lei P 114/00 lei. .entru 55 c$ntracte i!p$rtat$rul tre*uie '- depun- la a en"ie $ 'u!- t$tal- de H.270/00 lei. La acea't- 'u!-/ dac- ar ,i depu'la vedere (20I d$*5nda anual-)/ 3n c$ntul i!p$rtat$rului/ ar *ene,icia pe peri$ada de 2 luni de $ d$*5nd- de H.270/00 2 20I / H P 209/00 lei. +n t$tal ace't i!p$rtat$r pentru a *l$ca cur'ul de

'c0i!* pentru 55.000 d$lari =.A.>. e,ectuea%- un e,$rt ,inanciar 275/00 lei. >cea't- 'u!- eli!in- un ri'c de pierdere p$ten"iala de 2.750/00 lei/ care/ dac- ar ,i ap-rut/ '4ar ,i re,lectat 3n *ilan" la capit$lul c0eltuieli. >ce'te ci,re 'unt 'u,icient de el$cvente #i c$nclu%ia e'te ur!-t$area8 .entru a plani,ica c0eltuielile viit$are cu 'c0i!*ul valutar/ e2i't- un pr$cedeu 'i ur/ ,acil #i e,icient nu!it JHed"in" pe cretereA . &0eltuielile 3n lei a,erente pl-"ii valutare e2terne deter!ina 3n cea !ai !are parte pr$,itul unei a,aceri 3n care 'e c$!erciali%ea%- pr$du'e din i!p$rt. =ta*ilirea unui *u et de venituri #i c0eltuieli 3n c$ndi"ii de ,luctua"ie a c$'turil$r e'te ,$arte di,icil-/ dar $ 'trate ie de 0ed in 3nl-tur- varia"ia c$'turil$r unui i!p$rt c$n,$r! 'c0e!ei de !ai 1$'8 +n pri!ul ra,ic e'te pre%entata p$nderea #i cuantu!ul pr$,itului 3ntr4$ a,acere ce c$n't- din c$!erciali%area 'au ac0i%i"i$narea un$r pr$du'e de i!p$rt. 7n c$ndi"iile 3n care pre"ul de di'tri*u"ie (E2.500 lei) li!itea%- veniturile la 1.787/5 !il. lei/ p$nderea #i cuantu!ul pr$,itului 'cad $dat- cu cre#terea cur'ului de 'c0i!*. &ur'ul de 'c0i!* e'te 'in ura varia*il- #i/ din p-cate/ are in,luentele cele !ai !ari 3n nivelul c0eltuielil$r.

&$n'ider5nd c0eltuielile cu ta2ele/ acci%ele #i alte c0eltuieli a,erente 4 ca ,iind ,i2e/ a! avut 3n vedere ,aptul c3 particularit-"ile a,acerii 'e re,er- la 8 c0eltuieli ,i2e 4 150 !il. lei6 c0eltuieli cu 'c0i!*ul valutar64 varia*ile 3n ,unc"ie de cur'ul valutar6 pr$,itul 4 varia*il 3n ,unc"ie de c0eltuielile cu 'c0i!*ul valutar.

=e p$ate $*'erva c- la un cur' de 2/90 lei/S pr$,itul e'te de d$ar 4/25 !il. lei/ iar la un cur' de 2/80 lei/S pr$,itul e'te de 9/75 !il. lei. Hed"in" pe scdere 4e/portatorul5 =c-derea cur'ului valutar 3n pia"a ,uture'/ ,a"- de nivelul actual dat de nivelul c$ta"iei c$n'iderat nivel de re,erin"- ca $ pr$ n$%- real-/ pr$v$ac- !ic#$rarea venituril$r ,ir!el$r/ 3n 'pecial a cel$r e2p$rtat$are. =tudiul de ca% 'e re,er- la un e2p$rtat$r care are rela"ii c$ntractuale din care ur!ea%- '3nre i'tre%e $ 3nca'are e2tern- 3n Eur$ (EAR)/ #i care ur!ea%- ',ie 'c0i!*ate 3n lei pentru e,ectuarea un$r pl-"i interne. Date initiale8 =unte! 3n data de 15 ianuarie6 47nca'area e2tern- 'e ,ace la data livr-rii/ re'pectiv 20 !artie6 4=u!a a,erent- 3nca'-rii e2terne e'te de 50.000 EAR6 4&ur'ul ,uture' pentru 'caden"a c$ntractel$r Eur$/A=? cu 'caden"a 3n luna !artie e'te de 0/95 A=?/EAR64)al$area unui c$ntract ,uture' Eur$/A=? DRM e'te de 1.000 EAR 3n!ul"it- cu !ultiplicat$rul de 2/H0 ROL/A=?/ adic- la c$ta"ia ,uture' de 0/95 re%ulta $ val$are a c$ntractului de 2.470/00 lei6 4Garan"ia (!ar1a)/ in lei/ ceruta pentru un c$ntract ,uture' e'te de 4I din val$area ace'tuia6 4&$!i'i$nul ne $ciat de e2p$rtat$r cu a en"ia *ur'ier- e'te de 0/H0 lei pentru un c$ntract. !peraiuni8 =c-derea cur'ului valutei 3n ,uture' pre'upune c- pe pia"a =.O; cur'ul EAR/A=? 3n data 'caden"ei va ,i !ai !ic dec5t cel anticipat ini"ial 3n ,uture'.

=c-derea cur'ului ,uture' 'e 3nre i'trea%- 3n 'itua"ia 3n care eveni!entele petrecute pe pie"ele interna"i$nale 3n peri$ada 15 ianuarie 4 20 !artie v$r in,luen"a cur'ul EAR/A=?/ ceea ce ,ace ca venitul viit$r al e2p$rtat$rului '- 'cad-. E2p$rtat$rul tre*uie 'eli!ine 'c-derea venituril$r re%ultate din deprecierea Eur$ printr4 $ $pera"iune de v5n%are 3n pia"a ,uture' de 55 c$ntracte Eur$/A=? DRM (F 2 50.000 EAR / 1.000EAR P 54/8 c$ntracte) cu 'cadenta 3n luna !artie la cur'ul de 0/950 EAR/A=?. >#adar/ pentru acea't- $pera"iune/ i!p$rtat$rul tre*uie '- depun- la a en"ia *ur'iera $ aran"ie de 98/800 lei/c$ntract/ deci un t$tal de 5.4E4/00 lei #i '- pl-tea'c- un c$!i'i$n de EE/00lei.

(u!-rul de c$ntracte tran%ac"i$nate calculat prin 3!p-r"irea val$rii e2punerii la unitatea c$ntractual- nu pr$duce $ ac$perire c$!plet- a ri'cului #i pentru $ !ai *un- deter!inare 'e rec$!and- 3n!ul"irea cu un c$e,icient de c$rec"ie F care 'e deter!ina prin 3!p-r"irea c$ta"iei c$ntractului ,uture' ?$lar DRM 'cadent 3n luna !artie la !ultiplicat$rul de 2/H0(FP 2/85/2/H0 P 1/09H). 7n ace't !$!ent i!p$rtat$rul p$ate ,i2a un venit/ 3n lei/ pentru valuta 3nca'at-. ?ac- plata intern- e'te le at- de 3nca'area valutei/ e2p$rtat$rul p$ate plani,ica/ cu e2actitate/ reparti%area 'u!ei de 1.E5E/75 !il. lei re%ultate 3n ur!a 'c0i!*ului valutar la cur'urile de 0/950 A=?/EAR #i 2/85 ROL/A=?. .entru data 'caden"ei (20 !artie) $ '- e2pune! 4 variante ale pre"ului =.O; (cur'ul $,icial c$!unicat de D.(.R.)/ 3n ,unc"ie de care 'e rap$rtea%- veniturile e2p$rtat$rului. ?up- cu! 'e $*'erv-/ ace't e2p$rtat$r pri!e#te pentru un Eur$ 2/70 lei indi,erent de val$area cur'ului =.O; c$!unicat de D.(.R. 3n %iua de 20 !artie. >ce't cur' a ,$'t ,i2at 3nc- din data de

15 ianuarie c5nd '4a e,ectuat v5n%area de 55 c$ntracte ,uture' la pre"ul de 0/95 A=?/EAR.

+n peri$ada 15 ianuarie 4 20 !artie ace't e2p$rtat$r nu !ai e'te e2pu' la ri'cul valutar #i activitatea lui 'e p$ate a2a pe an a1area de c0eltuieli/ cu plata ace't$ra in 20 !artie #tiind ca la acea data va $*"ine 'u!a de 1.E5E/75 !il. lei. .entru a deter!ina c$'turile pe care le 'up$rta e2p$rtat$rul ca 'a aplice pr$cedura de !ai 'u'/ lua! 3n c$n'iderare ca c$'t direct c$!i'i$nul pl-tit #i c$'t indirect venitul de care e'te privat ace'ta prin i!$*ili%area !ar1el$r. La un nivel al c$!i'i$nului de 0/H0 lei/c$ntract pentru 55 c$ntracte i!p$rtat$rul tre*uie 'a pl-tea'c- a en"iei *ur'iere un c$!i'i$n la cu!p-rare de EE/00 lei #i la v5n%are t$t de EE/00 lei/ deci un t$tal de HH/00 lei . Mar1a pentru un c$ntract e'te de 4I 2 2.470/00 lei P 98/80 lei. .entru 55 c$ntracte e2p$rtat$rul tre*uie 'a depun- la a en"ie $ 'u!a t$tala de 5.4E4/00 lei. .entru acea'ta 'u!a/ daca ar ,i depu'a la vedere (20I d$*5nda anuala)/ in c$ntul i!p$rtat$rului/ ar *ene,icia pe peri$ada de 2 luni de $ d$*5nda de 5.4E4/00 2 20I / H P 181/1E lei. +n t$tal ace't i!p$rtat$r pentru a *l$ca cur'ul de 'c0i!* la 50.000 Eur$ 'up$rta un e,$rt ,inanciar de 247/1E lei.

>cea'ta 'u!a pl-tita eli!ina un ri'c de pierdere p$ten"iala de 2850/00 lei/ pierdere care/ daca ar ,i ap-rut/ ar ,i di!inuat c$n'idera*il veniturile e2p$rtat$rului. >ce'te ci,re 'unt 'u,icient de el$cvente #i c$nclu%ia e'te ur!-t$area8 .entru a plani,ica veniturile viit$are cu 'c0i!*ul valutar e2i'ta un pr$cedeu 'i ur/ ,acil #i e,icient nu!it JHed"in" pe scadereA.

)eniturile/ 3n lei/ a,erente unei 3nca'-ri valutare deter!ina in cea !ai !are parte pr$,itul unei a,aceri 3n care 'e c$!erciali%ea%- pr$du'e pentru e2p$rt. =ta*ilirea unui *u et de venituri #i c0eltuieli 3n c$ndi"ii de ,luctua"ie a venituril$r e'te ,$arte di,icila/ dar $ 'trate ie de 0ed in 3nl-tur- varia"ia venituril$r dintr4un e2p$rt.

B('2A DE 3AL!'I B(C('E2TI

1. Bursa de valori e'te una din cele !ai i!p$rtante in'titutii ale ec$n$!iei de piata/ un 'e !ent al pietei ,inanciare/ $ piata 'ecundara $r ani%ata/ tran'parenta 'i 'uprave 0eata/ pe care 'e 3nc0eie tran%actii re,erit$are la val$ri !$*iliare/ derivate ale ace't$ra/ *ani. )al$rile !$*iliare (titlurile ,inanciare) care c$n'tituie $*iectul principal al c$ntractel$r ce 'e 3nc0eie la *ur'a de val$ri repre%inta ec$n$!ii ,inanciare/ di'p$ni*ilitati neutili%ate ce 'unt rediri1ate 3n pr$ce'ul ne $cieril$r catre cele !ai pr$ductive activitati ec$n$!ice. Dur'a de val$ri apare ca un re ulat$r al ,lu2uril$r ,inanciare/ un 'ti!ulat$r 'i diver'i,icat$r al pr$ductiei renta*ile/ precu! 'i un detect$r al pr$ductiei nerenta*ile. +ndi,erent de ,$r!a ei 1uridica/ care p$ate ,i de drept pu*lic 'au de drept privat/ *ur'a de val$ri ,uncti$nea%a 'u* c$ntr$lul 'i 'uprave 0erea uvernului. .e plan internati$nal/ 3n cele !ai !ulte 'tate ,uncti$nea%a *ur'e de drept privat ca '$cietati pe actiuni. Dur'ele de drept pu*lic 'unt ad!ini'tratii ale 'tatului cu caracter nelucrativ. Dur'a de val$ri 3n,iintata 3n R$!5nia 3n 1994 e'te $ in'titutie de drept pu*lic. ?0 ! iectul ursei de valori

La *ur'a de val$ri 'e ne $cia%a8

)al$ri !$*iliare (titluri ,inanciare)8 actiuni/ $*li atiuni/ *$nuri 'i *ilete de te%aur/ titluri de renta/ etc.

)alute 'elective. .r$du'e *ur'iere derivate8 c$ntracte ,uture'/ $ptiuni pe !ar,a/ $ptiuni pe titluri ,inanciare/ $ptiuni pe valute/ $ptiuni pe indici de *ur'a/ $ptiuni pe rata d$*5n%ii/ etc. E2i'ta *ur'e la care $*iectul principal al ne $cieril$r 3l c$n'tituie actiunile. >ce'te *ur'e 'e !ai nu!e'c 'i *ur'e de actiuni. Anele *ur'e de val$ri au ca $*iect de activitate tran%acti$narea val$ril$r !$*iliare pe plan l$cal 'i ace'tea 'unt *ur'e l$cale/ necaracteri'tice 3n c$!ertul *ur'ier internati$nal/ altele au un $*iect e2tin' la un nu!ar !are de val$ri !$*iliare ad!i'e la c$tare/ indi,erent de tara e!itenta. >ce'tea 'unt *ur'e caracteri'tice/ de reputatie internati$nala/ detin5nd un r$l c$nducat$r 3n tran%actiile *ur'iere enerale. 90 Conditiile esentiale pentru *nfiintarea unei valori urse de

.entru ,$ndarea unei *ur'e de val$ri 'unt nece'are trei c$nditii8 e2i'tenta 3n %$na re'pectiva 'au 3n apr$piere a un$r '$cietati an$ni!e de !are anver ura6 di,u%area actiunil$r 'i a $*li atiunil$r e!i'e de '$cietatile an$ni!e re'pective la un nu!ar !are de acti$nari6

re le!entarea 1udici$a'a a activitatii tran%acti$nale prin n$r!e le i'lative i!perative cu privire la c$dul de c$nduita/ li!ita participaril$r/ !$dul de de',a'urare a ne $cieril$r/ etc. :0 2copul esential al ursei de valori

Dur'a de val$ri are r$lul principal de a ,acilita acu!ularea ,$nduril$r nece'are ,inantarii activitatii ec$n$!ice 'i de a diri1a ,lu2ul ,$nduril$r acu!ulate 'pre ra!urile ec$n$!ice cele !ai renta*ile. Ea 3'i 3ndepline'te ace't r$l !ai ale' prin $peratiunile de v5n%are 'i cu!parare de actiuni 'i $*li atiuni e!i'e de '$cietatile pe actiuni. &ei care d$re'c 'a devina pr$prietari 'i 'a participe neli!itat la ri'curi 'i *ene,icii cu!para actiuni 'i!ple/ cei care nu d$re'c 'a4'i a'u!e ri'curi 'i *ene,icii neli!itate cu!para actiuni pre,erentiale cu un venit ,i2 'i cu un ri'c !ini!al/ iar cei care nu d$re'c 'a devina pr$prietari ci nu!ai credit$ri/ !ic'$r5ndu4'i ri'cul la !a2i!u!/ cu!para $*li atiuni cu un venit ,i2 e2pri!at pr$centual 'i denu!it cup$n. Ordinea 3n care '$cietatea e!itenta di'tri*uie *ene,iciile8 *anii re%ultaiti din v5n%area cel$r trei ,eluri de e,ecte ,inanciare 'unt utili%ali de '$cietatea e!itenta pentru inve'titii pr$ductive/ cu!parari de !aterii pri!e 'i !ateriale/ an a1area ,$rtei de !unca/ plata e'tiunii ec$n$!ice etc. 7n c$nditiile 3n care activitatea ec$n$!ica 'e de',a'$ara n$r!al/ re%ulta venituri t$tale care 'e di!inuea%a cu c$'turile de lucru (3n care intra 'i ra!*ur'area dat$riil$r) 'i 'e $*tine pr$,itul de lucru. ?i'tri*uirea pr$,itului de lucru 'e 3n'crie 3n ur!at$area $rdine de pri$ritati8 4 'e plate'c cup$anele la $*li aliuni6 4 din ce ra!5ne 'e plate'c i!p$%itele pe venit 'au pe ci,ra de a,aceri6 4 pr$,itul ra!a' 'e nu!e'te net 'i 'e 3!parte 3ntre c$pr$prietari/ re'pectiv intre detinat$rii de actiuni. Reparti%area pr$,itului net ur!ea%a $ $rdine de pri$ritati8

4 'e plate'c !ai 3nt5i veniturile la actiunile pre,erentiale6 4 re'tul 'e 3!parte 3n d$ua8 pentru plata dividendel$r la actiunile 'i!ple 'i pentru c$n'tituirea c$tel$r de re%erva 3n vederea n$il$r inve'titii ('au c$n,$r! 'tatutului). ;0 Clasificarea urselor de valori-

?in punct de vedere 1uridic 'e di'tin 8 a5 Bursa de valori oficiala e'te piata la care 'e ne $cia%a val$rile !$*iliare ad!i'e la c$tare. Operatiunile 'e de',a'$ara 3ntr4un 'patiu 'pecial a!ena1at c$n,$r! unui re ula!ent de ,uncti$nare. ;ran%actiile 'unt centrali%ate 'i acce'i*ile in,$r!arii c$ntinue a clientil$r. Operatiunile 'e de',a'$ara cu e2clu'ivitate 3n cadrul unui !ecani'!/ ,$l$'indu4'e un per'$nal 'peciali%at 3n ne $cierea tran%actiil$r 'i un per'$nal te0nic care 'e $cupa de pre atirea ne $cieril$r/ evidenta c$ntractel$r 'i ur!arirea reali%arii l$r. >cce'ul 3n *ur'a e'te re'trictiv. Dur'a de val$ri $,iciala p$ate ,i8 4 *ur'a cla'ica 4 *ur'a !$derna. Bursele de valori clasice 'e ,$r!ea%a un cur' unic/ centrali%at/ 3ntruc5t pr$ce'ul ne $cieril$r e'te 'upu' re ula!entului de ,uncti$nare/ adica e'te diri1at 'i 'uprave 0eat/ preturile ,$nn5ndu4'e pe *a%a de licitatie pu*lica. Bursele de valori moderne repre%inta pr$ce'ele de ne $ciere 'i 'unt aut$!ati%ate/ pe *a%a de !i1l$ace electr$nice 'i c$!putere/ 3n e2clu'ivitate 'au 3n c$!*inatie cu !i1l$ace cla'ice. 5 Bursa de valori neoficiala e'te $ *ur'a cu un acce' !ai putin re'trictiv. .e acea'ta piata 'e ne $cia%a val$rile !$*iliare

ne3n'cri'e la c$tarea $,iciala. E'te v$r*a de '$cietati !ici 'i !i1l$cii care d$re'c 'a $*tina ,$nduri pentru de%v$ltare dar nu p$t 3ndeplini c$nditiile 'evere de ad!itere la piata $,iciala. La Bursa neoficiala !ai apar8 4 '$cietatile radiate de la c$tatia $,iciala6 4 '$cietatile 3n di,icultate/ cu! 'unt cele 3n cur' de di%$lvare 'i lic0idare etc. c5 Piata la "+iseu 4!TC $ !ver T+e Counter5 e'te piata $r ani%ata direct 3ntre $perat$ri/ 3n a,ara *ur'el$r $r ani%ate 'i care 'e derulea%a printr4$ retea de telec$!unicatii. .e acea'ta piata 'e p$t vinde 'i cu!para val$ri !$*iliare 3n cantitati $ric5t de !ici 'i nu nu!ai pac0ete de actiuni care 'a ai*a la *a%a $ unitate de !a'ura. .returile/ de'i 'e ,$r!ea%a pe *a%a cur'uril$r c$tate la Dur'a $,iciala/ 'unt di,erite/ variind de la $ ,ir!a la alta.

?in punct de vedere al !$dului de ne $ciere 'e di'tin 8

a) Piata cu amanuntul/ la acea'ta 'e 3nc0eie tran%actii de val$ri !$*iliare e2pri!ate 3n una 'au !ai !ulte unitati de !a'ura/ 'ta*ilite prin re ula!ent. *) Piata en$"ros sau cu toptanul/ $*iectul 3l c$n'tituie !arile tran%actii/ ne $cierile de *l$curi de val$ri !$*iliare/ care pre'upun inter!ediari puternici/ detinat$ri de i!p$rtante 't$curi de val$ri !$*iliare/ 3n lip'a de cu!parat$ri 'e!ni,icativi. ?in punct de vedere al ter!enel$r de livrare a val$ril$r !$*iliare 'e di'tin 8 a) Piata la disponi il (la vedere) denu!ita 'i piata R'p$t@. E'te piata pe care 'e 3nc0eie tran%actii cu livrarea i!ediata (te0nic/ 3n c5teva %ile de la 3nc0eiere)/ cu re larea i!ediata/ dupa ca%6 *) Piata la termen e'te cun$'cuta 'i 'u* denu!irea de piata R,uture'@. .e acea'ta piata 'e 3nc0eie c$ntracte cu livrarea 'au

re larea la ter!en/ dupa ca%. &a ,$r!a 'peciala a pietei la ter!en e'te 'i piata cu re le!entare lunara. <0 2uprave"+erea si controlul ne"ocierilor la valori ursa de

=e are 3n vedere c$ntr$lul 'i 'uprave 0erea pietei *ur'iere 3n 'c$pul $cr$tirii intere'el$r inve'tit$ril$r6 'e reali%ea%a prin i!punerea de catre puterea de uverna!5nt a un$r n$r!e de in,$r!are a pu*licului 'i a un$r n$r!e care 'a 'tea la *a%a activitatii pr$,e'i$nale a a entiil$r de *r$Kera1 'i a '$cietatil$r ,inanciare. =unt de re!arcat ur!at$arele atri*utii ale c$ntr$lului uverna!ental8 4 7nre i'trarea a entil$r *ur'ieri 'i aut$ri%area l$r6 4 Li!itarea v$lu!ului de tran%actii pe a ent 'i unitate de ti!p6 4 &$ntr$lul 'u!el$r c$n'tituite 3n dep$%it6 4 >'i urarea c$ncurentei l$iale printr4$ per!anenta 'uprave 0ere6 4 E!iterea de aut$ti%atii pentru d$*5ndirea calitatii de !e!*ru al *ur'ei 'au al &a'ei de c$!pen'atie. C!TA'EA (%EI 2!CIETATI PE ACTI(%I LA B('2A DE 3AL!'I 7ntr4$ ec$n$!ie de piata $ '$cietate pe actiuni devine i!p$rtanta nu!ai daca actiunile 'i $*li atiunile ei 'unt ad!i'e 'a ,ie c$tate la *ur'a. .r$*le!a care 'e pune nu e'te aceea a !$*ilului ec$n$!ic care deter!ina $ '$cietate pe actiuni 'a 'e intr$duca 3n *ur'a/ ci a p$'i*ilitatii 3ntrunirii un$r c$nditii i!pu'e de le i'latia nati$nala 'pre a putea ca actiunile 'i $*li atiunile e!i'e pe piata pri!ara 'a p$ata ,i v5ndute 'i cu!parate la *ur'a.

A0 DET!DE DE C!TA'E >ctiunile 'i $*li atiunile e!i'e de '$cietatea pe actiuni ('$cietatea de capitaluri) p$t ,i c$tate la *ur'a de val$ri 3n d$ua 'ituatii di'tincte/ car$ra le c$re'pund d$ua !et$de di,erite8 4 &$tarea actiunil$r 'i $*li atiunil$r e2i'tente6 4 &$tarea un$r n$i e!i'iuni de actiuni 'i $*li atiuni.

B0 D!TI3A'E a) .rin &$tarea la *ur'a/ '$cietatea c$!erciala p$ate 'a4'i !area'ca capitalul aditi$nal pe ter!en lun . Orice '$cietate care nece'ita $ ,inantare pe ter!en lun p$ate 'a $ ,aca 3n d$ua !$duri8 4 prin aut$,inantare (din pr$,itul retinut)6 4 prin ,inantare e2teri$ara '$cietatii. <inantarea e2teri$ara cla'ica p$ate c$n'ta 3n8 4 3!pru!uturi *ancare6 4 'u*ventii de la 'tat etc. =$cietatea c$tata la *ur'a *ene,icia%a de un circuit ,inanciar 'upli!entar. =ur'a p$tentiala de ,inantare e'te en$r!a/ ,iind c$n'tituita din !arele pu*lic inve'tit$r. >ut$n$!ia ,inanciara a '$cietatii e'te a't,el c$n'idera*il !ai !are dec5t cea a unei 3ntreprinderi 'i!ilare/ nec$tate. *) .entru '$cietate e'te !ai putin $ner$' 'a4'i 'p$rea'ca p$tentialul ,inanciar pe calea val$ri,icarii la *ur'a a actiunil$r/ dec5t pe calea 3!pru!uturil$r. c) .re%enta la *ur'a a '$cietatii 3i 3!*unatate'te i!a inea ,ata de credit$rii p$tentiali.

d) .rin &$tarea la *ur'a cre'te n$t$rietatea pu*lica a '$cietatii pr$ducat$are 3n cau%a/ ,apt ce 3i 3nle'ne'te de',acerea pr$ductiei. e) .$tentialul '$cietatii 'e c$n,runta cu p$tentialul alt$r '$cietati c$tate la *ur'a/ a't,el 3nc5t val$area actiunil$r e'te deter!inata de cererea 'i $,erta pietei 'i nu de 1udecata 'u*iectiva a un$r c$n'ultanti 3n !aterie. =$cietatea c$tata la *ur'a 3'i cun$a'te 3n per!anenta val$area reala atri*uita de piata *ur'iera. ,) ?in nece'itati de lic0iditate/ detinat$rii de actiuni 'au de $*li atiuni 'i!t nev$ia unei piete $r ani%ate (*ur'a)/ unde 'a le tran',$r!e 3n *ani lic0i%i. ) ?etinat$rii de actiuni 'au $*li atiuni d$re'c acce'ul la $ piala $r ani%ata unde 'a le p$ata c$!erciali%a cu pr$,it 'au unde 'a ai*a p$'i*ilitatea retra erii *anil$r inve'titi 'pre a4i pla'a 3n inve'titii din 'ect$are ec$n$!ice !ai renta*ile. 0) .rin &$tarea la *ur'a/ 'c0e!a de atra ere a an a1atil$r '$cietatii/ cu de$'e*ire a !uncit$ril$r/ pentru cu!pararea de actiuni 'i $*li atiuni ale '$cietatii 3n care lucrea%a/ devine !ai atractiva/ titlurile re'pective 'unt pr$ducat$are de venituri 'upli!entare iar pe de alta parte p$t ,i tran',$r!ate 3n *ani lic0i%i/ 3n $rice !$!ent d$rit. i) &$tarea la *ur'a 3nle'ne'te privati%area '$cietatil$r de 'tat. 1) .rin &$tarea la *ur'a 'tatul p$ate u'$r 'a cu!pere actiuni 'i 'a le di'tri*uie !uncit$ril$r 3n pr$ce'ul de $cr$tire 'i de!$crati%are a capitalului. &$tarea la *ur'a i!plica 'i $ 'erie de dezavanta#e& a) =$cietatea c$tata tre*uie 'a ,urni%e%e pu*licului 'i 'peciali'til$r *ur'ieri nu!er$a'e in,$r!alii ec$n$!ice /'i ,inanciare. Ea tre*uie 'a e2plice pu*lic !$dul 3n care 3'i e'ti$nea%a a,acerile.

7n !ulte tari/ '$cietatile c$tate la *ur'a tre*uie 'a4'i prevada anu!ite pr$vi%i$ane ,inanciare 'upli!entare. *) E2i'ta ri'cul ca inve'tit$ri ned$riti 'a preia 3n !$d treptat c$ntr$lul '$cietatii pe calea ac0i%itiei de actiuni e!i'e la *ur'a 'au '$cietatea 'a ,aca $*iectul un$r tentative $'tile de ac0i%itie. C0 LI2TA'EA LA B('2A (u $rice '$cietate p$ate 'a adere pentru a4i ,i c$tate la *ur'a actiunile 'i $*li atiunile/ ci nu!ai aceea care 3ntrune'te anu!ite c$nditii/ cerute de le i'latia nati$nala 3n !aterie. =e i!pune $ li'tare a '$cietatil$r ce p$t ,i ad!i'e pentru c$tare. Li'tarea 'e ,ace pe *a%a unui re ula!ent acceptat de c$n'iliul ,iecarei *ur'e. 1. Conditiile de indeplinit a) )al$area pr$*a*ila de piata a titluril$r pentru care 'e d$re'te cotarea tre*uie 'a ,ie e ala 'au 'uperi$ara val$rii i!pu'e de le e. =e 'u*linia%a ,aptul ca e!i'iunile ulteri$are de actiuni/ dintr4$ cla'a de1a c$tata/ nu 'e !ai 'upun ace't$r li!ite. *) ;itlurile tre*uie 'a ,ie li*er tran',era*ile/ adica de revate de $rice arantie reala 'au p$prire le ala. c) =$cietatea tre*uie 'a ,i pu*licat *ilanturile 'i c$nturile de pr$,it 'i pierdere pe ulti!ii cinci ani pre!er at$ri cererii pentru c$tare. d) &el putin 25I din ,iecare cla'a de actiuni tre*uie 'a ,ie detinuta de pu*lic alcatuit din per'$ane nea'$ciate cu direct$rii 'au cu acti$narii !a1$ritari.

e) =$licitantii tre*uie 'a pu*lice un d$cu!ent (e'te un d$cu!ent care 'a de!$n'tre%e *$nitatea '$cietatii) care 'a c$ntina in,$r!atii de'pre titlurile pe care le4au e!i' 'i cele pe

care 'unt ata 'a le e!ita. >ce'ta e'te ,$l$'it ca *a%a pentru ad!iterea la c$tare. =e cere pu*licarea lui 'i pentru e!i'iuni ulteri$are/ cu anu!ite !$di,icari 'peci,ice/ 3ndeplinind ,unctia de pr$'pect pentru 'u*'criptia pu*lica. ,) ?e re ula/ actiunile dintr4$ n$ua e!i'ie tre*uie 'a 'e $,ere de catre '$cietatea e!itenta cu precadere acti$naril$r e2i'tenti/ participanti la capitalul 'au '$cial/ daca nu '4a 0$tar5t de acti$nari ca n$ua e!i'ie 'a 'e ,aca 3n alte 'c$puri 'peci,ice (pentru atra erea unui nu!ar !are de acti$nari in a,ara cel$r e2i'tenti). ) =$cietatea tre*uie 'a4'i in,$r!e%e acti$narii 3n 'c$pul $cr$tirii intere'el$r ace't$ra. =unt de re!arcat8 4 lan'area/ peri$dic/ de anunturi pu*licitare6 4 pu*licarea anuala a 'ituatiei c$nturil$r c$nta*ile6 4 pre%entarea de rap$arte de anali%a ec$n$!ica la 1u!atatea anului6 4 3nt$c!irea unui rap$rt preli!inar cu privire la pr$,itul prec$ni%at pe anul ,inanciar 'i la inve'titii/ a!pla'a!ente/ c$nventii 3nc0eiate/ diver'e re le!entari de 3n'e!natate !a1$ra6 4 pre%entarea de in,$r!atii cu privire la 'c0i!*arile 3n 'tructura c$!itetului direct$r 'i 3n eneral 3n 'tructura aparatului de c$nducere de *a%a6 4 c$!unicari cu detinat$rii de titluri. <iecare '$licitant pentru c$tarea la *ur'a tre*uie 'a nu!ea'ca un !e!*ru al *ur'ei ca arant al cererii de c$tare/ care 'a p$ata ,urni%a t$ate in,$r!atiile cerute de departa!entul pentru c$tatii al *ur'ei.

?0 Continutul cererii pentru listare *n cazul unei noi emisiuni de titluri financiare 9 4 per'$anele participante8 4 e!itentul6 4 per'$anele re'p$n'a*ile pentru pu*licarea pr$'pectului de e!i'ie6 4 audit$rii 'i c$n'ultantii6 4 titlurile n$i pentru care 'e cere c$tarea6 4 in,$r!atii enerale de'pre e!itent 'i capitalul '-u6 4 activitatile e!itentului6 4 in,$r!atii ,inanciare privind e!itentul6 4 !ana e!entul '$cietatii '$licitante6 4 de%v$ltarea recenta a '$cietatii 'i per'pectiva de%v$ltarii6
-

in,$r!atii aditi$nale privind in'tru!entele de dat$rii ale '$cietatii/ precu!8 4 $*li atiuni de 'tat/ 4 titluri de renta/ 4 *$nuri 'au $*li atiuni de te%aur/ etc.

Or anele uverna!entale de 'uprave 0ere 'i c$ntr$l ur!are'c 'a nu ,ie lan'ate 'i!ultan !ai !ulte e!i'iuni !ari 'pre a nu tul*ura piata cu 'upra$,erte 'i 'a nu ,ie prea !ulte e!i'iuni nec$n'u!ate.

90 Dodalitatea de v.nzare a titlurilor *n cazul unei noi emisii ale carei titluri urmeaza sa fie prezentate pentru cotare oficiala O,erta pu*lica 'e ,ace 3n 'c$pul !aririi *a%ei de pr$prietate 'i crearii pietei/ pe *a%a de pr$'pect de e!i'ie. .r$'pectul 'e pu*lica 3n d$ua %iare de i!p$rtanta nati$nala/ $ data cu cererea de c$tare. .ri!a $,erta pu*lica de actiuni ale unei ,ir!e 'e !ai nu!e'te 'i $,erta pu*lica initiala. E!i'ia 'e ,ace printr4$ '$cietate ,inanciara inter!ediara ('p$n'$r)/ de re ula $ *anca de inve'titii. Danca/ 3n 'c$pul e2ercitarii ,unctiei de e!i'ie 3n c$nditii $pti!e8 4 'e ,a!iliari%ea%a cu $peratiunile '$cietatii e!itente6 4 ',atuie'te '$cietatea e!itenta ce !et$de $pti!e de e!i'ie 'a ,ie aplicate6 4 c$$rd$nea%a activitatea c$n'ilieril$r '$cietatii i!plicati 3n reali%area e!i'iei6 4 ',atuie'te a'upra !$!entului 'i pretului e!i'iei/ cu a1ut$rul *r$Keril$r de care di'pune6 4 $r ani%ea%a 'i ad!ini'trea%a de',a'urarea $peratiunil$r. =e di'tin 8

a5 !ferta de v.nzare. Danca de inve'titii 'u*'crie 3ntrea a e!i'ie 3nainte de a ,i $,erita pu*licului/ la un pret ,i2. E2ceptie ,acand ca%ul c5nd v5n%area 'e ,ace prin licitatie (pentru $*li atiuni). E!itentul e'te a'i urat ca va pri!i 'u!a 'u*'cri'a/ indi,erent daca e!i'ia va atra e 'u,iciente cereri 'au nu. Danca va ,i re!unerata pe *a%a unui c$!i'i$n 'au/ ca alternativa/ pe *a%a di,erentei dintre pretul 3nca'at de la pu*lic 'i cel platit e!itentului. ?e re ula/ *anca

plate'te c$!plet titlurile 'u*'cri'e la pretul ,i2at/ a'u!5ndu4 'i ri'cul nepla'arii t$tale. 7n ca% ca e'te retri*uita pe *a%a de c$!i'i$n/ nu4'i !ai a'u!a dec5t partial ace't ri'c. ?e re ula/ i 'e ac$rda pu*licului un ra a% de 5 %ile de la pu*licarea 'u*'criptiei 3n vederea e2a!inarii 'i lan'arii cereri. ?upa lic0idarea 'u*'criptiei 'e pu*lica un anunt privind !$dul de al$care a actiunil$r. 7n ca%ul 3n care cererile depa'e'c *a%a de al$care/ 'e 'ati',ac cu pri$ritate cererile !ici 'i nu!ai partial cererile !ari 'au unele cereri !ari c0iar 'e anulea%a. =e are 3n vedere reali%area unui nu!ar c5t !ai !are de acti$nari/ c$ntri*uindu4'e a't,el la lar irea pietei *ur'iere. =unt 'i 'ituatii/ c5nd piata e'te 'u,icient de de%v$ltata/ 3n care 'e aplica 'trate ia 'ati',acerii cu precadere a cereril$r !ari/ ur!arindu4'e reducerea c0eltuielil$r de e!i'ie 'i a c0eltuielil$r de plata a dividendel$r/ dar acea'ta nu!ai 3n li!itele le i'latiei nati$nale 3n vi $are.

5 !ferta de v.nzare prin licitatie. &a la $rice licitatie/ 'e ur!are'te $*tinerea pretului !a2i! pentru e!itent/ 'ta*ilindu4'e un pret !ini! de p$rnire a licitatiei. 7n ,inal 'e al$ca titlurile la un pret unic de e2ercitare/ eli!in5ndu4'e cererile care prin preturile $,erite 'e 'ituea%a 'u* nivelul pretului de e2ercitare. .r$cedura de deter!inare a pretului de e2ercitare ca 'i pr$cedura de al$care a actiunil$r tre*uie 'a ,ie a reata de departa!entul *ur'ei 'peciali%at 3n ,$r!area 'i c$$rd$narea c$tatiil$r. =e va avea 3n vedere 3n,aptuirea unei e!i'ii c5t !ai lar i/ re'pectiv al$carea actiunil$r la un nu!ar c5t !ai !are de acti$nari/ cu 'c$pul de creare a unei piete *ur'iere active. .rin 'u*'crierea unei e!i'ii de actiuni/ ca'a e!itenta (*anca de inve'titii) accepta 'a preia $rice actiuni care nu au ,$'t 'u*'cri'e de pu*lic. .artea ne'u*'cri'a de pu*lic e'te $,erita de *anca de inve'titii 'pre 'u*'criere un$r in'titutii/ de re ula un$r clienti traditi$nali.Danca de inve'titii ra!5ne principalul 'i ulti!ul

re'p$n'a*il al 'u*'crierii in'u,iciente. ?aca un 'u*'u*'criit$r nu plate'te/ ri'cul incu!*a *anca de inve'titii. +n ca%ul unei 'u*'crierii in'u,iciente/ *anca de inve'titii a*$rdea%a 'u* arantii 'ai/ care de re ula 'unt diver'e *anci c$!erciale. >ce'tea tre*uie 'a 'e 0$tara'ca 3n c5teva cea'uri daca accepta c$tele ce le4au ,$'t al$cate din actiunile ra!a'e nedi'tri*uite 'i v$r accepta c$tele re'pective/ c5nd 'p$n'$rul are pe piata $ *una reputatie 'i daca pretul e'te re%$na*il.