P. 1
Fisa Gradatie de Merit Directori 2013

Fisa Gradatie de Merit Directori 2013

|Views: 1|Likes:
Published by Mihai Misu

More info:

Published by: Mihai Misu on Jan 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

Fişă stabilită în Comisia paritară din 15.03.

2013

Aprobat în C.A. al I.S.J. Bacău din 15.03.2013

FIŞA DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCŢI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2013
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT! SPECIALITATEA" VEC#IMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT" PESTE $ ANI! CALIFICATIVELE OBŢINUTE ÎN PERIOADA EVALUATĂ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate de conducerea unităţii de învăţământ, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul M.E.C.T. . nr. !"##$"%#&. Criteriile fără documente 'ustificative nu vor fi punctate, iar în coloana (ane)a pag.* se va indica pagina la care se află actul doveditor. 2. +aportul de autoevaluare ,sintetic- .i documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. e iau în considerare activităţile desfă.urate în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012. /n ca0ul întreruperii activităţii manageriale în perioada 1%0&%200' ( 31%0'%2012) se evaluea0ă perioada de 1 ani, în care directorul$directorul ad'unct .i2a desfă.urat activitatea managerială, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare, în perioada %#.%3."%%"2 &#.%4."%#". $% Fiecare dosar depus va conţine5 opis în " e)emplare, fi.ă de evaluare ,semnată .i .tampilată-, raport de autoevaluare, apreciere sintetică a consiliului profesoral, acte doveditoare ,toate paginile vor fi numerotate- .i declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul î.i asumă răspunderea pentru veridicitatea documentelor depuse la dosar .i că acestea îi aparţin .i, prin acestea, sunt certificate activităţile desfă.urate. *% 6entru fiecare criteriu nu se va depă.i puncta'ul ma)im acordat acestuia. +% 7u poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei un cadru didactic care nu are calificativul foarte bine pe întreaga perioadă evaluată. ,% Toate documentele vor fi ata.ate la dosar în ordinea criteriilor din fi.a de evaluare. 7u se vor ata.a documente care nu ilustrea0ă în mod direct criteriul respectiv. '% S- ./0-12.3- 34 5-67891:.1- ./01;543-1-< 5;34=-/0->;1 ?460.@.3<0.8- A/ @;>.. 5- B><60.3C

#

=.. materiali0ate în5  procentul de promovabilitate a elevilor la finali0area cursurilor raportat la nr.%% la sfâr.colile cu mai multe categorii de e)amene.performanţe dovedite în pregătirea elevilor distin.it de ciclu5  evaluare naţională.3. procentul se calculea0ă ca medie a procentelor obţinute la fiecare tip de e)amen • 6romovabilitate 3# 9 #%%: • 6romovabilitate 4# 9 3% : • 6romovabilitate <# 9 4% : • 6romovabilitate ..i sportive incluse în Calendarul P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% M<E. re0ultate obţinute cu clasa . la testări .. materiali0ate în progresul elevilor la clasă.i la început de an .i individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional..it de an .$inter'ud..colar.33 :  promovabilitate <.it de ciclu.colare .i e)amene naţionale de sfâr.iniţierea . concursuri cultural2artistice .i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utili0area programului =E> în cadrul .i a elevilor în atingerea obiectivelor$competenţelor specifice impuse de curriculumul .33 :  procent medii generale mai mari ca 4. " .CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT" 1% CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEDE CU VALOARE INSTRUCTIV(EDUCATIVĂ) C8M 87T5 CRITERII a. 9 43. de elevi înscri.colarilor .colii? c..% 9 <%: b.colar raportat la număr total elevi promovaţi • 4%: 2 #%%: • !%: 2 <3. $ &.i$sau concursuri de profil. în re0ultate ale elevilor la clasă.$naţ.33: • 1%: 2 .< A40.=4= '0 B4/30E8<>4<1. internaţ. astfel5 • promovabilitate 3% 9 #%%: • promovabilitate 4.33 : • promovabilitate 4% 9 41. re0ultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă. 2 <3.-8<>4<1?45-G-</7 12 3 ".+e0ultate deosebite obţinute în pregătirea pre.33:  e)amene naţionale de sfâr.. & ".colar.i la olimpiade . la bacalaureat 2 pentru .p$ proiect #. 1 &. " #. # 'ud.33: • "%:2&3. 3 3)* #..C.6. * 1.

de mobilitate. simpo0ioane la nivel internaţional.i portului.i inter'udeţeană$regională. educaţie pentru diversitate$alteritate. de contestaţii. de bacalaureat. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 'udeţean$naţional-? " internaţ $ naţ.. de educaţie inclu0ivă. la concursurile . C. alte comisii.i festivaluri la nivel internaţional. menţiunilor . inter'udeţene. participarea în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are la concursurile . naţional sau inter'udeţean  pregătirea loturilor olimpice la fa0e 'udeţene. e)po0iţii. Este indicat să se preci0e0e numele cadrului didactic? d.=. internaţ. e. cu impact la nivel local$'udeţean$inter'udeţean $naţional$internaţional g. de educaţie multiculturală$interculturală. Cercetării.$ # p membru 10 1 $ #.$inter'ud.i olimpiadele 'udeţene.6. al @@2lea..< ?45-G-</7 3)* #. Tineretului .i premiilor speciale la fa0a internaţională$naţională$'udeţeană . interna2 ţionale?  membru al 'uriului$comitetulul de organi0are$ evaluare. naţionale .i educative organi0ate în .i festivaluri la nivel internaţional.coală.re0ultate măsurabile obţinute în activităţile culturale . simpo0ioane la nivel internaţional.urată în vederea reali0ării ecCităţii în educaţie . naţional sau inter'udeţean? organi0area de spectacole. # 'ud. C.$ & # "p $ activitate & .i olimpiadele 'udeţene. $ &pre. naţional sau inter'udeţean  organi0area de spectacole.i portului.B.. participarea. inter'udeţene. internaţionale? P30% =<E D-0<>%B30% =<E%! A/-E< B<F% A40. # 'ud.i în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare? C. la concursurile ..colare. comisia de evaluare a elevilor de clasa a A@@@2a. e)po0iţii. concerte.colară. naţionale.@.edinte$membru în comisia de organi0are a concursului de titulari0are.$"$". C. Cercetării. al @@@2 lea.$ " pre. 1 pre. grădiniţă de vară.i în calendarul inspectoratelor .i internaţionale? organi0area de concursuri .activitate desfă.colare$ Ministerului Educaţiei.pregătirea loturilor olimpice .activităţi de remediere . suplinire.pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile . Tineretului .i internaţionale incluse în programul de activităţi . activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. concerte.i re0ultatele obţinute în centrele de e)celenţă .C.i olimpiadele 'udeţene.CRITERII activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei.-8<>4<1- E8<>4<1.7. naţional sau inter'udeţean  pre.. naţionale . $ inter'ud. f. $ naţ. în calitate de membru al comisiei de evaluare$organi0are.activitatea . inter'udeţene. inter'udeţene$naţionale.. 12  organi0area de concursuri . materiali0ate prin obținerea premiilor5 locul @.

=4= 10 B4/30CRITERII a. #$#$# A/-E< A40.ISJ 2 1 . după ca0? 2 cărţi în domeniul educaţional.colare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor .=.colar sau de Ministerul Educaţiei.colare..$"$". 2 reviste . specialităţii . regulamente. însoţite de suportul de curs? 2 elaborarea de programe vi0ând curriculumul pentru opţional integrat în de0voltare locală? b.< ?45-G-</7 l. înregistrate cu @ F7? 2 elaborarea de programe .elaborarea de5 2 programe .urarea unor activităţi practice.colare . manuale . platforme de e2learning pentru susţinerea progresului .crearea de softuri educaţionale în specialitate.participarea la cursuri de formare din proiectele 6O E+8 m.i portului.-8<>4<1- E8<>4<1. "p cooordonator "p$ revistă "p$ curs " " " #p$soft 1p$ platformă A/-E< B<F% A40.i lucrări .colare? P30% =<E 3 10 $ $ 2 2 2 $ '0 D-0<>%B30% =<E%! #$ activitate #$#. au)iliare didactice.elaborarea de cărţi .i teCnice? '..participarea concretă la susţinerea performanţei .colare .activitate de coordonator de programe educative .coordonarea activităţilor din cadrul trategiei naţionale de acţiune comunitară? n. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 1 DIN MADIMUM DE '0 DE PCT% 2% CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ MATERIALIHATE ÎN" M<E. educative pentru formarea de abilităţi de comunicare.tiinţifice publicate în domeniul didacticii. metodologii. înregistrate cu @ F7? P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! #$#$# #$#$# 3)* # # %. Cercetării.colare.i managementului educaţional.i desfă.i e)tra. 2 îndrumătoare$gCiduri metodice.CRITERII i.. antreprenoriale .colare.colar.i la pregătirea remedială p.integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în .C..( E8<>4<1. avi0ate de inspectoratul .re0ultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat.colare pentru discipline op ționale noi.urarea activităţilor de educaţie remedială. o.re0ultate măsurabile$cuantificabile obţinute în desfă. Tineretului .colile de masă .6. %. la nivel local$'udeţean $naţional$internaţional? D.

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 3 DIN MADIMUM DE * PCT% Pct. de0voltarea profesională a cadrelor didactice b.$%.i educaţiei? se va stabili un puncta' defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum & 0ile . 2 membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului .. regionale. educaţia complementară. .i elevilor. cercetării. %. max $ D-0<>% P30% =<E%! "p$proiect A/-E< B<F.$%. naţionale . 2 contribuția la cercetări .i abilităţilor pre.i în comisiile naţionale de specialitate. aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei.i sportului nr.ISJ 2)* %.i implementate în ba0a Metodologiei .colară.colarilor .( E8<>4<1.colar.i portofoliul personal....i$sau interna ționale. în cadrul unor comisii consultative de dialog social .14!$"%## materiali0ate prin raportul de activitate .i criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar.activitatea de 2 metodist.tiințifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului . de0voltarea capacităţii de adaptarea la scCimbare.CRITERII d."1 de oree.i în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local$'udeţean$naţional$internaţional. de formator. de0voltarea competenţelor . progresul . 2 coordonator de cerc pedagogic? f.. 2 activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale repre0entative la nivel de ramură învăţământ precum .colarilor . educaţia civică. tineretului .activitatea desfă. formarea personalităţilor pre.. 2 participarea cu comunicări la simpo0ioane 'udeţene. de mentor. proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa .ISJ a- 1 * . precum .colar . %.-8<>4<1- E8<>4<1.activitatea de evaluator de manuale. 0)* 10 M<E. . TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL 2 DIN MADIMUM DE 10 DE PCT% P30% =<E D-0<>% B30% =<E%! # A/-E< A40.urată în cadrul unor comisii teCnice de elaborare a unor acte normative$administrative cu caracter normativ.proiecte elaborate .=4= * B4/30- 3% CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE CRITERII proiecte din fonduri structurale europene.i în comisia naţională de specialitate./< A40.i al altor structuri de dialog social. 1)* %.i elevilor.

p$proiect %.i conversia profesională . program etc A/-E< B<F.terea calităţii instituţiei ...=4= * B4/30CRITERII <! contribuţii individuale . laboratoare etc.=. proiecte. materiale au)iliare.?45-G-</7 Data________________ Semnătura_________________ ! .i informare. a ba0ei didactico2materiale? 3! +eali0area de proiecte e)tracurriculare.colii? I! atragerea de finanţări e)trabugetare pentru unitate.p $curs.. programe.C. cu finanţare e)trabugetară având drept obiectiv cre.terea calităţii procesului de învăţământ ? 5! reali0ărilor în ceea ce prive./< A40. TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT CRITERIUL $ DIN MADIMUM DE * PCT% Pct.i a procesului de predare2 învăţare2evaluare.i$sau în ecCipă la de0voltarea instituţională a .te educaţia adulţilor . având ca efect cre.cursuri... platforme de învăţare. programe.6.$% CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEDE M<E. centre de documentare .-8<>4 <1- E8<>4<1ISJ PUNCTAJ Max 100 Autoevaluare E8<>4<1.p$contribuţi e #p$ acţiune %. Max 1 2 1 1 * D-0<>% P30% =<E%! %.

1 4/.Notă. .1-30. MEMBRU AL COMISIEI JUDEŢENE (numele şi prenumele.@% T#EODORA ŞOTCAN < . semnătura) INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL) B1. INSPECTOR ŞCOLAR.0<0. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comi ia !"J e face pe ba#a documentelor doveditoare depu e la do ar.5.A/87G7=9/0) >. $aportul de autoevaluare Aprecierea Consiliului profesoral Raportul inspectorului şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale Se completează de către inspectorul şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale. D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->