Sunteți pe pagina 1din 10

DREPT INTERNAIONAL PRIVAT Curs pentru nvmnt la distan PARTEA GENERAL

Aparatul tehnico-aplicativ a fost prelucrat de: Asist.univ. Ni Maria Carolina

BUCURETI - 2012

CAPITOLUL III CONINUTUL DREPTULUI INTERNAIONAL PRIVAT

1. Normele conflictuale 1.1 Definiie 1.2 Structura normei conflictuale 1.3 unctele de le!tur 1." Clasificarea normelor conflictuale 1.# Sistemul de drept cruia $i apar%in normele conflictuale 2. Normele materiale sau su&staniale 2.1 Noiune 2.2 Distincia fa de normele conflictuale 3. Normele de aplicaie imediat 3.1 Definiie 3.2 Aplica&ilitatea normei de aplicaie imediat i efecte ". 'ntre&ri i e(erciii #. )e*olvai urmtoarele teste !ril +. ,i&lio!rafie

OBIECTIVE: - Identificarea cate !rii"!r de n!r#e $%ecifice dre%t&"&i interna'i!na" %ri(at) - Ana"i*a fiec+r&i ti% de n!r#+) - ,n'e"e erea n!r#e"!r c!nf"ict&a"e ca %rinci%a" in$tr&#ent de "&cr& a" dre%t&"&i interna'i!na" %ri(at -i c!re"area .n a%"icare c& "e/ ca&$ae 0n!r#a #ateria"+1 - ,n$&-irea adec(at+ a e"e#ente"!r ce c!nfi &rea*+ #ecani$#&" c!nf"ict&a" $%ecific dre%t&"&i interna'i!na" %ri(at

1) N!r#e"e c!nf"ict&a"e
1)1 Defini'ie: Normele conflictuale, specifice dreptului internaional privat, sunt acele norme care au o structur proprie, diferit de cea a normelor juridice de drept intern, avnd rolul de a soluiona conflictele de legi. Normele conflictuale n& re "e#entea*+ direct &n ra%!rt 2&ridic c& e"e#ent de e/traneitate ci doar $ta3i"e$c care din $i$te#e"e de dre%t .n %re*en+ - suscepti&ile de a !uverna raportul -uridic - &r#ea*+ a $e a%"ica ace$t&ia) R!"&" n!r#ei c!nf"ict&a"e de tri#itere sau de fi/are .determin $n preala&il norma material competent a soluiona pe fond pro&lema raportului -uridic/. Nat&ra n!r#e"!r c!nf"ict&a"e norme instrument. I*(!are"e n!r#e"!r de c!nf"ict: a) legea intern, b) conveniile internaionale 0i c) regulamentele Uniunii uropene. 1)2 4tr&ct&ra n!r#ei c!nf"ict&a"e 1lemente de structur ale normei conflictuale: C!n'in&t 2 %arte a n!r#ei care c&%rinde ra%!rt&ri"e de dre%t "a care $e refer+) )aporturile -uridice sunt descrise $ntr-o manier a&stract3 4 pe cate!orii 5. E/e#%"e: C!nin&t&" n!r#ei c!nf"ict&a"e
Art) 2)516 din Codul Civil 6!osesia, dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garanii reale, sunt c%rmuite de ....6.

Ra%!rt&ri"e de dre%t "a care $e refer+ c!nin&t&" n!r#ei


posesie dreptul de proprietate celelalte drepturi reale .dr. de u*3 u*ufruct3 a&itaie3 dr. de folosin3 etc/ !araniile reale .ipotec3 !a-3 etc/.

Art) 2)525 din Codul Civil 6"ormele de publicitate, reali#ate n orice mod, referitoare la bunuri sunt supuse..... Art) 2)785 din Codul Civil 6Condiiile de fond cerute pentru nc$eierea cstoriei sunt determinate de .....6

formele de pu&licitate efectuate $n momentul naterii3 transmiterii3 restr%n!erii sau stin!erii drepturilor reale imo&iliare i a !araniilor reale imo&iliare

v%rsta minim le!al7 consimm%ntul la $ncheierea cstoriei7 impedimentele la cstorie7 etc

Le +t&r+ 2 %arte a n!r#ei care indic+ "e ea c!#%etent+ a c9r#&i ra%!rt&" re$%ecti() E/e#%"e %ri(ind $tr&ct&ra n!r#ei: Art 2)78: a"in) 1 din C!d&" Ci(i" CONINUT
8orma $ncheierii cstoriei

LEGTUR
este supus le!ii statului pe teritoriul cruia se cele&rea*

Art 2)527 din C!d&" Ci(i" CONINUT


Naterea3 coninutul i stin!erea dreptului de proprietate industrial

LEGTUR
sunt supuse le!ii statului unde s-a efectuat depo*itul ori $nre!istrarea sau unde s-a depus cererea de depo*it sau de $nre!istrare

9e!tura normei conflictuale se poate pre*enta $ntr-unul din urmtoarele feluri: indicare direct indicare !eneral Te#+ de "&cr&: :dentifica;i con;inutul 0i le!tura normelor conflictuale coninute $n art. 2.#<= alin. .1/3 art.2.+>#3 art. 2.+1" 0i art. 2.+2? din Codul Civil. 1)6 P&ncte"e de "e +t&r+

P&nct&" de "e +t&r+ 2 criteriu prin intermediul cruia se asi!ur locali*area raportului -uridic $n cadrul unui sistem de drept aplica&il @ "e/ ca&$ae. Acest criteriu poate fi3 dup ca* : &n criteri& de fa%t . de e(emplu: locul $n care s-a produs faptul -uridic ilicit @ e% delicto, locul unde se situea* &unul @ locus rei sitae/ &n criteri& 2&ridic .de e(emplu : cetenia3 domiciliul/. Princi%a"e"e %&ncte de "e +t&r+ ad#i$e de "e ea r!#9n+ - cettenia & domiciliul sau reedina & sediul social & fondul de comer & locul siturii bunului & locul nc$eierii actului juridic & locul e%ecutrii contractului & locul unde s&a produs faptul cau#ator de prejudiciu & voina prilor & autoritatea care e%aminea# valabilitatea actului - instana sesi#at unctele de le!tur se clasific $n dou cate!orii : %&ncte de "e at&r+ fi/e .nu sufer schim&ri/.

E/e#%"e: locul siturii &unului imo&il3 locul $n care s-a produs fapta cau*atoare de pre-udicii sau locul producerii pre-udiciului3 locul unde s-a incheiat actul3 etc.

altul/.

%&ncte de "e +t&r+ #!3i"e .se pot deplasa dintr-un sistem de drept $n

E/e#%"e: domiciliul3 reedina o&i0nuit3 sediul social3 locul $n care se afl &unul mo&il3 locul e(ecutrii contractului3 cetenia etc.

C!nc&r$&" %&ncte"!r de "e +t&r+ Aneori3 $n cadrul aceleia0i norme conflictuale3 sunt indicate mai multe puncte de le!tur fapt ce !enerea* a0a *isul concurs la punctelor de le!tur. Acest concurs este de mai multe tipuri: - c!nc&r$ $&cce$i(; atunci c%nd punctele de le!tur de afl $ntr-o raport de su&sidiaritate3 ceea ce $nseamn c numai dac primul punctul de le!tur indicat nu e(ist sau nu se poate aplica3 urmea* a se aplic cel secundar3 0.a. Bart. 2.#<# 0i art. 2+>> Cod CivilC7 - c!nc&r$ a"ternati(; ipote* $n care nu se sta&ile0te o anumit ordine de preferin; $ntre punctele de le!tur indicate $n norm3 e(ist%nd li&ertate $n ale!erea unuia dintre ele3 $n func;ie de re*ultatul practic la care acesta conduce Bart.2.+"23 art. 2.+3# 0i art. 2.+3= alin. .2/ Cod CivilC7

- c!nc&r$ c&#&"ati(; $nt%lnit ori de c%te ori elementul de le!tur unic3 trimite la dou sau mai multe sisteme de drept diferite .criteriul cet;eniei/. 1ste ca*ul3 spre e(emplu3 a le!ii aplica&ile filia;iei din afara crtoriei Bart. 2.+># C.civilC 1)< C"a$ificarea n!r#e"!r c!nf"ict&a"e) Criterii de clasificare: d&%a c!nin&t: & norme conflictuale cu privire la persoanele fi#ice sau juridice' & norme conflictuale cu privire la bunuri' & norme conflictuale cu privire la motenire' & norme conflictuale cu privire la contracte' & norme conflictuale cu privire la actul juridic' & norme conflictuale cu privire la fapte juridice' etc d&%a fe"&" "e +t&rii: - norme coflictuale unilaterale sau cu legtura direct 2 indic numai ca*urile $n care raportului -uridic cu element de e(traneitate i se aplica le!ea rom%n3 fr a indica i ca*urile c%nd este competent le!ea strin.
E/e#%"e: art.2.#?+ alin. .3/ Cod civil - 4 ocrotirea impotriva actelor de $nclcare a dreptului la nume3 sv%rite $n )om%nia3 este asi!urat potrivit le!ii rom%ne 53 art.1"= - 4 instanele -udectoreti rom%ne sunt competente dac .... 5

- norme conflictuale bilaterale sau cu indicare general - arat $n acelai timp3 at%t ca*urile $n care competena aparine le!ii locale .le!ea forului/ c%t i ca*urile c%nd este competent le!ea strin.
E/e#%"e: art. 2.#?+ - 4 numele persoanei este c%rmuit de le!ea sa na ional 53 art.2.#?< alin. .1/ 0i .3/3 2.#<> Cod Civil.

1)7 4i$te#&" de dre%t car&ia ii a%arin n!r#e"e c!nf"ict&a"e) Re &"a: Normele conflictuale aparin $i$te#&"&i de dre%t a" in$tanei $e$i*ate 0lex fori1) )e!ula este e(primat prin formula ( normele conflictuale sunt ale forului ). Aceast re!ul este vala&il at%t pentru instanele rom%ne3 care vor aplica norma conflictual rom%n sau comunitar ca le% fori3 c%t i pentru instanele din strintate care aplic norma conflictual proprie pentru determinarea le!ii competente. E/ce%ii : - $n arbitrajul internaional ad * $oc unde nu e(ist le% fori3 dac prile nu indic le!ea aplica&il fondului liti!iului3 ar&itrii vor aplica le!ea desemnat de norma conflictual pe care ei o vor consider mai potrivit $n spe. - $n ca*ul retrimiterii de gradul +3 c%nd norma conflictual rom%n trimite la sistemul de drept al unui alt stat3 iar sistemul de drept strin prin norma sa conflictual retrimite la dreptul rom%n3 instana romn aplic norma conflictual strin3 $ntruc%t dreptul forului admite retrimiterea de !radul :. Te#+ de "&cr&: :dentifica;i cel pu;in cinci puncte de le!tur fi(e3 anali*%nd la ale!ere norme din Cartea a D:: -a a Codului Civil. Dispo*i;ii de drept interna;ional privat.

Sta&ili;i care sunt punctele de le!tur a raporturilor -uridice re!lementate de art.2#<# Cod Civil. Specifica;i crui sistem de drept apar;in normele de drept interna;ional privat rom%n. :dentifica;i un numr de patru norme conflictuale unilaterale din sistemul de drept rom%n. 2) N!r#e"e #ateria"e $a& $&3$tania"e 2)1 N!i&ne: N!r#e"e #ateria"e; $e a%"ic+ .n #!d direct ra%!rt&ri"!r 2&ridice c& e"e#ent de e/traneitate) 1le pot fi norme de drept material sau su&stanial .drept civil3 familiei3 comercial3 muncii etc/ i norme de drept procesual. 2)2 Di$tincie fa+ de n!r#e"e c!nf"ict&a"e) Deose&iri : norma conflictual 2 norm de trimitere3 de fi(are norma material 2 !uvernea*a direct raportul -uridic norma conflictual 2 are o structur proprie . coninut i le!tur/ norma material 2 are o structur clasic . ipote*3 dispo*iie3 sanciune/. 9e!ea nr. 1#?E2>11 re!imului -uridic aplica&il cet;enilor str$ini FAG nr. 1="E2>>2 privind re!imul strinilor $n )om%nia .HF.A.G. nr. 1="E2>>2H/7 FAG nr. #+E2>>? privind $ncadrarea $n munca 0i deta0area strinilor pe teritoriul )omaniei .HF.A.G. nr. #+E2>>?H/7 FAG nr. ##E2>>? privind $nfiin;area Fficiului )om%n pentru :mi!rri prin reor!ani*area Autorit;ii pentru strini 0i a Fficiului Na;ional pentru )efu!ia;i3 precum 0i modificarea 0i completarea unor acte normative .HF.A.G. nr. ##E2>>?H/7 FAG nr. 1>#E2>>1 privind frontiera de stat a )om%niei .HF.A.G. nr. 1>#E2>>1H/7

6) N!r#e"e de a%"icaie i#ediat+ 0nece$ar+1 6)1 Definiie: Normele de aplicaie imediat sunt acele norme materiale, aparinnd sistemului de drept al forului, care prin gradului lor mare de imperativitate datorat scopului n care au fost edictate de ctre stat, se aplic cu prioritate ,imediat) raportului juridic cnd acesta are un punct de legtur cu ara forului, e%clu#nd n acest fel conflictul de legi.
E/e#%"e: - Art 2)785 din Codul Civil prevede $n ceea ce privete condiiile de fond la $ncheierea cstoriei3 c acestea sunt determinate de le!ea na ional a fiecruia dintre viitorii soi la momentul cele&rrii cstoriei. Iotu i3 alin.2 dispune c atunci c%nd potrivit le!ii strine e(ist un impediment la cstorie3 care3 potrivit dreptului rom%n3 este incompati&il cu li&ertatea de a $ncheia o cstorie3 acest impediment va fi $nlturat ca inaplica&il3 dac unul dintre viitorii soi este cetean rom%n i cstoria se cele&rea*a pe teritoriul )om%niei. - Art)2)500 alin. .2/ din Codul Civil privind le!ea aplica&il divor;ului - -.ac legea strin, astfel determinat, nu permite divorul sau l admite n condiii deosebit de restrictive, se aplic legea romn, n ca#ul n care unul dintre soi este, la data cererii de divor, cetean romn sau are re/edina obi/nuit n 0omnia-

6)2) A%"ica3i"itatea n!r#ei de a%"icaie i#ediat+ i efecte Atunci c%nd se constat e(istena unei norme de aplicaie imediat3 aceasta se aplic $n mod necesar3 fr a se mai lua $n considerare care ar fi fost soluia dat de sistemul de drept competent a !uverna raportul -uridic conform normei conflictuale incidente $n cau*. Efecte: n!r#a c!nf"ict&a"+ e$te .n"+t&rat+ de "a a%"icare= n& $e #ai %&ne %r!3"e#a c!nf"ict&"&i de "e i) Norma de aplicaie imediat se aplic numai raporturilor -uridice de drept internaional privat ce au un punct de le!tur cu statul forului i pentru care le!iuitorul prin voina sa3 a considerat necesar a $nltura de la aplicare un alt sistem de drept.

<) ,ntre3+ri i e/erciii Care norme se aplic $n mod direct direct 0i nemi-locit raportului -uridic cu element de e(traneitateJ Care sunt elementele de structur ale normei conflictualeJ Ce re!lementea* normele conflictuale cu element de e(traneitateJ Care este diferen;a dintre norma conflictual 0i norma materialJ Cum se clasific punctele de le!turJ Ce rol au normele materiale J Care sunt e(ep;iile $n care normele conflictuale nu apar;in foruluiJ Specifica;i ce intr $n con;inutul normei conflictualeJ Sta&ili;i corela;ia corect $n ca*urile pre*entate mai -os:
1) Art) 2)7:8 C!d Ci(i" 1surile de ocrotire a persoanei cu capacitate deplin de e%erciiu legtura normei

sunt supuse legii naionale statului unde acesta /i are re/edina obi/nuit la data instituirii tutelei sau la data lurii unei alte msuri de ocrotire

punctul de legtur

re/edina obi/uit a persoanei ocrotite

coninutul normei

2) Art) 2)516 C!d Ci(i" !osesia, dreptul de proprietate /i celelalte drepturi reale asupra bunurilor inclusiv cele de garanii reale

coninutul normei

sunt crmuite de legea locului unde acestea

punctul de legtur

sunt situate sau se afl, afar numai dac prin dispo#iii speciale se prevede altfel

locul unde se situea# sau se afl bunul 6) Art) < a"in) 011 "it)3 din Le ea Re &"a#ent&" 0CE1 nr)7>6?2008

legtura normei

Contractul de vn#are * cumprare de bunuri

punctul de legtur

este reglementat de legea rii n care se afl re/edina obi/nuit a vn#torului re/edina obi/nuit

coninutul normei

legtura normei

7) Re*!"(ai &r#+t!are"e te$te ri"+


1. Conflictul de le!i se solu;ionea*: a. at%t de norme conflictuale c%t 0i norme de aplica;ie imediat &. numai de norme conflictuale c. de norme conflictuale 0i norme materiale 2. Normele materiale pot re!lementa : a. raporturi -uridice cu element strin &. raporturi -uridice cu element na;ional c. am&ele tipuri de raporturi -uridice 3. Care din norme indic doar le!ea competent: a. normele conflictuale &. normele materiale c. normele su&stan;iale d. normele de aplica;ie imediat ". Normele materiale: a. sunt norme de trimitere &. re!lementea* direct raportul -uridic cu element de e(traneitate c. au o structur identic normei conflictuale #. osi&ilitatea conflictului de le!i este $nlturat de: a. normele materiale &. normele conflictuale c. normele de drept procesual +. Norma de aplica;ie imediat: a. apar;ine sistemului de drept al forului &. are un !rad mare de imperativitate c. este o norm conflictual ?. Norma conflictual este format din: a. con;inut 0i punctul de le!tur

&. con;inut 0i le!tur c. con;inut3 le!tur 0i punctul de le!tur <. Constituie puncte de le!atur: a. apatridia &. locul $ncheierii actului -uridic c. spa;iul aerian

5) Bi3"i! rafie
:oan Macovei3 .rept internional privat3 1d. C.K.,ecL3 ,ucureti3 2>113 p!. 1<-2" 8ilipescu :oan3 .rept international privat3 1ditura Actami3 vol. :-::3 ,ucure0ti3 1==?3 p!.3? D. Gutmann3 .roit international priv2, Dallo*3 aris3 1===3 p!. 33 D.Al. Sitaru3 3ratat de drept international privat3 1d. 9umina 9e(3 ,ucure0ti3 2>>>3 p!. 1#7 p!.2? :. Deleanu3 "iciunile juridice, 1ditura All ,ecL3 ,ucure0ti3 2>>#3 p. +".